Beton armat cu fibre de sticla

Materiale compozite armate cu fibre În figura de mai jos sunt prezentate diferite moduri de orientare a acestor fibre în interiorul matricei. Se ob in astfel materiale compozite cu caracteristici foarte bune de rezisten , rigiditate i raport ,,rezisten ± densitate´. Comportamentul mecanic al unui asemenea compozit depinde de: - propriet ile fiec rui component; - propor ia dintre componen i; - forma i orientarea fibrelor în raport cu direc ia de solicitare; - rezisten a mecanic a interfe ei matrice - fibr .

Fig.1 Fibrele sunt materiale macroscopic omogene, cu structur filiform , cu o lungime mare în raport cu dimensiunea transversal , care sunt men inute laolalt în diferite forma iuni morfologice prin intermediul unor for e secundare de coeziune. Fibrele constau din sute de filamente, fiecare filament având diametrul între 5÷15 micrometrii, permiþând a fi produse folosind maºini textile; de exemplu în cazul fibrelor de sticlã, sunt obþinute douã semiproduse aºa cum este arãtat în figura r.7.

calit i electrice bune. polimeric etc. Aderen a redus necesit folosirea unor agen i de cuplare pentru tratarea suprafe ei fibrelor. elastic pân aproape de rupere. Înt riturile sub form de fibre sau fire pot fi întregi (lungime foarte mare). rezisten la întindere i compresiune. De asemenea. fibrele de sticl au o rezisten la impact foarte bun . rezisten la atac biologic. rezisten la foc. . Rezisten ele mecanice ale compozitelor armate cu fibre din sticl sunt influen ate semnificativ de forma în care se folose te materialul de armare Fibrele de sticl au o comportare liniar . Principalele dezavantaje constau în valoarea mai redus a modulului de elasticitate. precum i aderen a necorespunz toare la matricea polimeric în prezen a apei. sau t iate la anumite dimensiuni bine precizate. material celulozic. având ca principale avantaje costul relativ redus i rezisten e mecanice convenabile (rezisten la oc.Fibrele reprezint forma de baz sub care se poate prezenta un element chimic. Principalele trei tipuri de fibre folosite pentru consolidarea structurilor sunt carbon. cu un modul de elasticitate E§ 7300[daN/mm²]. Fibrele din sticl se utilizeaz extensiv la armarea matricelor polimerice. Mai multe fibre r sucite sau împletite formeaz un fir. rezisten la ac iunea apei i la umiditate). rezisten a nesatisf c toare la abraziune. compus chimic. armaid i sticl . fiind caracterizate de o lungime mult mai mare în raport cu diametrul. Aceste tipuri de fibre au densitate mai mare decât fibrele de carbon i cele de aramidice.

dintre care unele neexploatate pana in prezent .care sporesc gradul de confort si arhitectura prin forme si culori( mai ales compozitele cu matrice polimerica) . concomitent cu tehnologiile specifice de ob inere i prelucrare a acestora. care permit patrunderea luminii indirecte . Unul dintre aceste materialele care face o construc ie mai u oar este i sticla.Avantajele materialelor compozite : Au caracteristici mecanice ridicate atat la actiuni statice.plasandu-le pe primul loc. Au stabilitate chimica si rezistenta mare la temperaturi ridicate . montaj si transport. Numar redus de faze tehnologice.Aplicarea în practic se face în m sura în care apar noi materiale de construc ie. Rezistenta la actiunea agentilor atmosferici . Datorita greutatii reduse a materialelor compozite se pot realiza economii la manipulare. Exista posibilitatea de repartizare a armaturii si de asociere a unor constituente individuale. Rezista la agenti agresivi de orice tip . Precizie mare. Siguranta mai mare in exploatare .majoritatea avand posibilitatea automatizarii .ca material de armare a materialelor compozite. care este cu mult mai mare decat in cazul materialelor traditionale. astfel incat sa rezulte un material cu proprietatile dirijate dupa directiile cele mai solicitate . Au o mare flexibilitate in alcatuirea unor elemente rationale cum sunt : -membranele cu dubla curbura . translucide. Apar concep ii noi privind geometria formelor. -panourile sandwici . Economie de materiale traditionale . a randamentului. cat si dinamice . Se obtin elemente cu calitati estetice deosebite. Aceste componente sunt ieftine si se asociaza prin procedee simple. . alc tuirea elementelor i structurilor.deci se obtin piese usoare .grad ridicat de finisare . Sticla este un borosilicat de aluminiu obtinut prin topirea unui amestec de SiO2Al2O3-CaO-MgO-BO3. perfec ionându-se metodologia calculului de rezisten . Se pot obtine elemente subtiri. conferind fibrelor de sticla au un excelent raport:performanta/pret. Atragerea in circuitul economic a unor noi surse de materii prime. Cheltuieli mici de intretinere si reparatii. Capacitatea ridicata de amortizare a vibratiilor . exprimat prin raportul rezistenta la rupere/greutate specifica. Imbunatatirea indicelui de calitate. Betoane armate cu fibr de sticl Tendin a spre construc ii cât mai u oare poate fi considerat una din principalele tr s turi ale dezvolt rii tiin ei i tehnicii în domeniu. iar incarcarile transmise la restul structurii sunt mai mici.

acesta din urma fiind mai elastic. Proiectarea panourilor BAFS pleaca de la o cunoa tere a propriet ilor sale de baz precum rezistenta la trac iune . isi pastreaza aproximativ 50% din caracteristicile initiale. Proprietatile foarte bune ale fibrelor de sticla. panorile de BAFS cantaresc mai putin decat panourile de beton prefabricat din cauza grosimii reduse a fibrelor. ciment.n. mai precis. De exemplu.Fibrele de sticla sunt in principal de 3 tipuri : Fibre casice-silice. Fibre de sticla cu zirconiu. a unui component de armare si a unei mase de baza. fibre de sticl . ap . astfel incat prin introducerea unor oxizi. corelate cu densitatea redusa. se pot obtine performante superioare. La temperatura de 370°C. Productia industriala a inceput dupa anul 1930 (in Anglia la Glasgow).determina pentru materialele plastice armate. Exista anumite diferente intre structurile metalice simple si cele compozite. GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. polimeri (de obicei un polimer acrilic). compatibile. nu putrezesc si nu ard. cedeaza foarte repede la deformarea plastica. dar sunt diferite din alte puncte de vedere. O alta caracteristica foarte importanta a BAFS-urilor este comportamentul anticoroziv. Compozitia chimica a fibrelor influenteaza proprietetile acestora. materialele din fibre de sticla s-au folosit doar din prima jumatate a secolului al-XVIII-lea. armate cu fibre de sticla. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). Fibre de sticla cu bazosilicati . la compresiune. si coeficientul mic de dilatare termica.In Romania debutul productie industriale a fibrelor de sticla a avut loc abia in anul 1975 la intreprindrea FIROS Bucuresti.iar mai tarziu. la tratamentele termice i in conditii de umiditate. astfel incat. Matricea metalica. Cadrul cladirii devina mai economic din acest punct de vedere. sa se obtina caracteristicile si proprietatile dorite. Materialul compozit este un sistem creat prin asamblarea artificiala a doua sau trei componente. Aceasta proprietate de tragere in fire a fost descoperita i.calciu .sodiu. Fibrele de sticla nu sunt higroscopice. Rezistenta la tractiune a fibrelor de sticla este mai mare pentru diametre mici (9÷15) m.e. avand ca aplicabilitate izolarea conductelor electrice. insa fivrele sunt mai elastice si imbunatatesc comportamentul la deformare plastica. Multe modele de amestecuri . de catre egipteni.la armarea rasinilor. îndoire i forfecare. împreun cu estim rile de comportament la fluaj. Fibra de sticla din matricea de beton are un aspect de panouri de beton prefabricat. cel mai bun raport rezistenta-greutate.

dar numai în 1970. Aplica ii în cazul în care GFRC face mai mult sens sunt semineu înconjoar . . care sunt adesea folosite ca fa adele. În timp ce se reduce greutatea din cauza grosimii. Avantajul utilizarii GFRC lui este limitat atunci când sunt facute piese obisnuite. cum ar fi consolele cu consola. cantitatile mari de fibre ridica rezistenta trac iune.Aceste panouri sunt considerate non-structurale. de asemenea si rezistenta la încovoiere i întindere care îl fac superior beton obi nuit. în care fisurile vizibile nu sunt tolerate. blaturi vanitatea i alte elemente similare. BAFS este folosit pentru a face panouri mari. GFRC este analog la tipul de fibra de sticla tocat utilizate pentru a forma obiecte precum b rci i alte corpuri complexe forme tridimensionale. i alte conditii critice. iar con inut ridicat de polimer il face sa fie un beton flexibil. Propriet i structurale ale GFRC GFRC are o capacitate mare din cauza cantitatii mare de fibre de sticl AR i a cantitatii relativ mare de polimer acrilic. În esen . dar toate se aseam n din pdv al ponderii elementelor in matericea de baza. legate la un cadru de o el structural pe care se sprijin panoul i ofer puncte de conexiune pentru suspendare. dar GFRC este mult mai slab decât fibr de sticl . Din punct de vedere comercial. proiectarea corecta a otelului armat va cre te în mod semnificativ puterea beton turnat. a intrat în utilizarea pe scar larg in forma actuala. Scurt istoric aupra BAFS-urilor BAFS a fost ini ial dezvoltat în anii 1940 în Rusia. În timp ce rezistenta la compresiune a GFRC poate fi destul de mare (din cauza raportului dintre continutul redus de apa i con inutul ridicat de ciment). este forte foarte mare. Panourile sunt considerate u oare. fie ca este obisnuit sau GFRC. usoare. Acest lucru este important atunci când puterea de încredere este necesar . în sensul c sunt concepute pentru a se sprijini pe propria lor greutate. din cauza grosimii materialului. În timp ce propriet ile structurale ale GFRC în sine sunt superioare betonului nearmat. Panourile fa ad sunt în mod normal.primare sunt disponibile pe piata . f r fisuri. nu pentru c BAFS are o densitate semnificativ mai mic decât beton normal. Procesul de fabrica ie este similar. panouri de perete.

Aceasta descrie beton obi nuit cu fibre. trebuie s existe o cantitate suficient de fibre prezente. Fibra de sticl a fost mult timp elemtul de armare a betonului datorit propriet ilor lor fizice i de costul lor relativ sc zut. care rezist fibra la înc rcarea sarcinii. doar o mic parte din fibre orientate aleatoriu sunt orientate în direc ia cea bun .efortul de formare. sunt capabile s reziste la sarcini de trac iune care se dezvolt într-o anumit direc ie. de amestecare i de turnare sunt similare sau identice cu celorlate tipuri de betoane armate. În plus. astfel. Din cauza orientarii dezordonate i 3D. tridimensional (3D) consolidarea. Fibra de sticla este utilizata forte des la armarea betonului. Cu cât este mai dezordonata. Primul este dezordonat. în medie. Acest nivel de fibre de armare este foarte ineficient. inclusiv GFRC. Matricea polimerica din beton serve te pentru a lega fibre i de a facilita preluarea sarcinii de la o fibr la alta. Fibra de armare este o metod comun utilizata pentru cre terea propriet ilor mecanice ale materialelor. . cu atat fibrele trebuie sa fie intr-o cantitate mai mare pentru a rezista sub sarcina. mai ales în domeniul tiin ei materialelor. piesa de GFRC de rupere sau de fisurare). Fibra de armare în beton este un subiect care provoac frecvent confuzie i neîn elegere. Orientarea fibrelor este foarte important . Cum functioneaza fibrele GFRC utilizeaz fibre de sticl de inalta rezistent ca principal element a cresterii rezistentei la trac iune. Este un subiect important. Fibra trebuie s fie rigid i suficient de puternic pentru a asigura rezisten a la trac iune necesara. necesitând incarcatura foarte mare de fibre. În scopul de a rezista la trac iune ( i pentru a preveni. Fibrele sunt distribuite uniform in intreaga masa a betonului . foarte pu ine dintre fibrele de fapt. Acest lucru se întâmpl atunci când fibrele sunt amestecate în beton i betonul este turnat în forme. orientarea fibrelor determin de asemenea eficienta cu . De obicei numai aproximativ 15% din fibre sunt orientate corect. Asta deoarece. care sunt utilizate in general in beton . Exist trei niveluri de armare.

Al treilea nivel de armare este monodimensional . De obicei 30% la 50% din fibre sunt orientate optim. Este cea mai eficient form de consolidare pentru ca se foloseste acea cantitate de material pentru a rezista la sarcinile de trac iune. Deoarece fibrele sunt pulverizate în forme.Prin acest mod grinzile structurale sunt destinate utilizarii o elului de armare.In cel de-al doilea nivel.fibrele sunt orientate preferential. ele se stabilesc plat. Armarea este plasata în întregime în zona de trac iune. bidimensional. Mijlocul de lespede este blatul unei astfel de zone . Fibrele sunt orientate aleatoriu într-un plan sub ire. în conformitate cu forma . maximizând astfel eficien a f r a pierde consolidarea în zonele in care nu se genereaz solicitari de trac iune.

Nisipul utilizat în GFRC ar trebui s aib o dimensiune medie care trece de la un ochi al sitei de 0. fibre de sticl . De obicei VCAS este folosit la un nivel de 20% de înlocuire de ciment. fibre si alti aditivi. Cele mai multe polimeri acrilici utilizate în GFRC au con inut de solide variind de la 46% la peste 50%. Superplastifiantii sunt adesea folosite pentru a cre te fluiditatea. Doi polimeri acrilici de încredere sunt netezi-On duoMatrix-C i de Forton VF-774.0. 15 kg de polimer plus 23 kg de ap se adaug pentru fiecare 100 kg de ciment.GFRC ca si amestec de substante GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. dar toate asem n rile pondere în propor ii ingredient. Nisipul fin tinde s împiedice fluiditate în timp ce materialele mai grosiere tind s fug din sec iunile verticale i sara înapoi atunci când este pulverizat. i nici nu va avea galben la expunerea la lumina soarelui. Cu toate acestea superplastifiantii foarte puternici se depun foarte greu pe suprafeteleverticale .3 mm la 0. Cu un con inut de polimer substan e solide de 46%. Raportul dintre apa si ciment din beton este de 0.3 . polimeri (de obicei un polimer acrilic).VCAS va îmbun t i prelucrabilitatea. aproximativ 5% la 7% din greutatea de ciment. Con inutul crescut de fibre creste rezistanta la solicitari. deoarece materialul nu adera la suprafe ele verticale. Cu toate acestea. ap . Multe modele se amestec primare sunt disponibile pe diferite site-uri. Acrylicul este optiunea principala printre polimerii EVA sau SBR. dar este. . . dar scade prelucrabilitate. Con inutul de fibre variaz . Cem-Fil Anti-Crak HP 12mm AR fibr de sticl este frecvent utilizata în aplica iile premix. în general. astfel încât o parte din apa amestecat provine din polimerul acrilic. Acrylic este nonrewettable. Propor iile tipice sunt p r i egale în greutate de nisip i ciment.35. polimeri. Acest lucru face ca g / c sa fie calcule dificile cu excep ia cazului în care raportul dintre con inutului de substan e solide de polimer este cunoscut . Pozzolans cum ar fi silice metakaolin fum. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). deci o dat ce se usuca nu se va mai dizolva sau inmuia.6 mm. Unele amestecuri pot sa aiba pana la 10% din greutate doar ciment. i VCAS pot fi folosite pentru a îmbun t i propriet ile GFRC. polimerul acrilic se adaug . plus ap . ciment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful