Beton armat cu fibre de sticla

Materiale compozite armate cu fibre În figura de mai jos sunt prezentate diferite moduri de orientare a acestor fibre în interiorul matricei. Se ob in astfel materiale compozite cu caracteristici foarte bune de rezisten , rigiditate i raport ,,rezisten ± densitate´. Comportamentul mecanic al unui asemenea compozit depinde de: - propriet ile fiec rui component; - propor ia dintre componen i; - forma i orientarea fibrelor în raport cu direc ia de solicitare; - rezisten a mecanic a interfe ei matrice - fibr .

Fig.1 Fibrele sunt materiale macroscopic omogene, cu structur filiform , cu o lungime mare în raport cu dimensiunea transversal , care sunt men inute laolalt în diferite forma iuni morfologice prin intermediul unor for e secundare de coeziune. Fibrele constau din sute de filamente, fiecare filament având diametrul între 5÷15 micrometrii, permiþând a fi produse folosind maºini textile; de exemplu în cazul fibrelor de sticlã, sunt obþinute douã semiproduse aºa cum este arãtat în figura r.7.

Aderen a redus necesit folosirea unor agen i de cuplare pentru tratarea suprafe ei fibrelor.Fibrele reprezint forma de baz sub care se poate prezenta un element chimic. material celulozic. compus chimic. rezisten la foc. precum i aderen a necorespunz toare la matricea polimeric în prezen a apei. rezisten la întindere i compresiune. rezisten a nesatisf c toare la abraziune. calit i electrice bune. Principalele dezavantaje constau în valoarea mai redus a modulului de elasticitate. Aceste tipuri de fibre au densitate mai mare decât fibrele de carbon i cele de aramidice. De asemenea. fiind caracterizate de o lungime mult mai mare în raport cu diametrul. polimeric etc. având ca principale avantaje costul relativ redus i rezisten e mecanice convenabile (rezisten la oc. fibrele de sticl au o rezisten la impact foarte bun . elastic pân aproape de rupere. sau t iate la anumite dimensiuni bine precizate. rezisten la atac biologic. Înt riturile sub form de fibre sau fire pot fi întregi (lungime foarte mare). Rezisten ele mecanice ale compozitelor armate cu fibre din sticl sunt influen ate semnificativ de forma în care se folose te materialul de armare Fibrele de sticl au o comportare liniar . armaid i sticl . Principalele trei tipuri de fibre folosite pentru consolidarea structurilor sunt carbon. Mai multe fibre r sucite sau împletite formeaz un fir. . Fibrele din sticl se utilizeaz extensiv la armarea matricelor polimerice. rezisten la ac iunea apei i la umiditate). cu un modul de elasticitate E§ 7300[daN/mm²].

Datorita greutatii reduse a materialelor compozite se pot realiza economii la manipulare. perfec ionându-se metodologia calculului de rezisten . care este cu mult mai mare decat in cazul materialelor traditionale. Au stabilitate chimica si rezistenta mare la temperaturi ridicate .ca material de armare a materialelor compozite. Apar concep ii noi privind geometria formelor. alc tuirea elementelor i structurilor. a randamentului.Avantajele materialelor compozite : Au caracteristici mecanice ridicate atat la actiuni statice.care sporesc gradul de confort si arhitectura prin forme si culori( mai ales compozitele cu matrice polimerica) . Atragerea in circuitul economic a unor noi surse de materii prime. dintre care unele neexploatate pana in prezent . cat si dinamice . Betoane armate cu fibr de sticl Tendin a spre construc ii cât mai u oare poate fi considerat una din principalele tr s turi ale dezvolt rii tiin ei i tehnicii în domeniu. Unul dintre aceste materialele care face o construc ie mai u oar este i sticla. Capacitatea ridicata de amortizare a vibratiilor .Aplicarea în practic se face în m sura în care apar noi materiale de construc ie. translucide. Se pot obtine elemente subtiri.grad ridicat de finisare . astfel incat sa rezulte un material cu proprietatile dirijate dupa directiile cele mai solicitate . Se obtin elemente cu calitati estetice deosebite. Siguranta mai mare in exploatare . iar incarcarile transmise la restul structurii sunt mai mici. Aceste componente sunt ieftine si se asociaza prin procedee simple. conferind fibrelor de sticla au un excelent raport:performanta/pret. Economie de materiale traditionale . montaj si transport. Imbunatatirea indicelui de calitate. exprimat prin raportul rezistenta la rupere/greutate specifica. Cheltuieli mici de intretinere si reparatii.deci se obtin piese usoare . care permit patrunderea luminii indirecte . -panourile sandwici .majoritatea avand posibilitatea automatizarii .plasandu-le pe primul loc. Rezistenta la actiunea agentilor atmosferici . Precizie mare. Exista posibilitatea de repartizare a armaturii si de asociere a unor constituente individuale. concomitent cu tehnologiile specifice de ob inere i prelucrare a acestora. Sticla este un borosilicat de aluminiu obtinut prin topirea unui amestec de SiO2Al2O3-CaO-MgO-BO3. Numar redus de faze tehnologice. Au o mare flexibilitate in alcatuirea unor elemente rationale cum sunt : -membranele cu dubla curbura . . Rezista la agenti agresivi de orice tip .

panorile de BAFS cantaresc mai putin decat panourile de beton prefabricat din cauza grosimii reduse a fibrelor. Rezistenta la tractiune a fibrelor de sticla este mai mare pentru diametre mici (9÷15) m. Cadrul cladirii devina mai economic din acest punct de vedere. corelate cu densitatea redusa. astfel incat prin introducerea unor oxizi. compatibile. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). de catre egipteni. la compresiune. ap . cel mai bun raport rezistenta-greutate.determina pentru materialele plastice armate. mai precis. Proiectarea panourilor BAFS pleaca de la o cunoa tere a propriet ilor sale de baz precum rezistenta la trac iune .n. acesta din urma fiind mai elastic. De exemplu. Productia industriala a inceput dupa anul 1930 (in Anglia la Glasgow). Multe modele de amestecuri .In Romania debutul productie industriale a fibrelor de sticla a avut loc abia in anul 1975 la intreprindrea FIROS Bucuresti. insa fivrele sunt mai elastice si imbunatatesc comportamentul la deformare plastica. O alta caracteristica foarte importanta a BAFS-urilor este comportamentul anticoroziv. Aceasta proprietate de tragere in fire a fost descoperita i. Fibra de sticla din matricea de beton are un aspect de panouri de beton prefabricat. Fibre de sticla cu zirconiu. Proprietatile foarte bune ale fibrelor de sticla. Matricea metalica.e. Exista anumite diferente intre structurile metalice simple si cele compozite. fibre de sticl . armate cu fibre de sticla. ciment. Fibrele de sticla nu sunt higroscopice.Fibrele de sticla sunt in principal de 3 tipuri : Fibre casice-silice.la armarea rasinilor. avand ca aplicabilitate izolarea conductelor electrice. materialele din fibre de sticla s-au folosit doar din prima jumatate a secolului al-XVIII-lea. si coeficientul mic de dilatare termica. se pot obtine performante superioare. la tratamentele termice i in conditii de umiditate. împreun cu estim rile de comportament la fluaj. Fibre de sticla cu bazosilicati . nu putrezesc si nu ard. Materialul compozit este un sistem creat prin asamblarea artificiala a doua sau trei componente. Compozitia chimica a fibrelor influenteaza proprietetile acestora. a unui component de armare si a unei mase de baza. GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. La temperatura de 370°C.sodiu. sa se obtina caracteristicile si proprietatile dorite. astfel incat. îndoire i forfecare.iar mai tarziu.calciu . polimeri (de obicei un polimer acrilic). dar sunt diferite din alte puncte de vedere. cedeaza foarte repede la deformarea plastica. isi pastreaza aproximativ 50% din caracteristicile initiale.

Procesul de fabrica ie este similar. din cauza grosimii materialului. proiectarea corecta a otelului armat va cre te în mod semnificativ puterea beton turnat. panouri de perete. iar con inut ridicat de polimer il face sa fie un beton flexibil. a intrat în utilizarea pe scar larg in forma actuala. În timp ce rezistenta la compresiune a GFRC poate fi destul de mare (din cauza raportului dintre continutul redus de apa i con inutul ridicat de ciment). f r fisuri. dar GFRC este mult mai slab decât fibr de sticl . În timp ce se reduce greutatea din cauza grosimii. în sensul c sunt concepute pentru a se sprijini pe propria lor greutate. nu pentru c BAFS are o densitate semnificativ mai mic decât beton normal. Scurt istoric aupra BAFS-urilor BAFS a fost ini ial dezvoltat în anii 1940 în Rusia. Din punct de vedere comercial. Panourile fa ad sunt în mod normal.Aceste panouri sunt considerate non-structurale. BAFS este folosit pentru a face panouri mari. Avantajul utilizarii GFRC lui este limitat atunci când sunt facute piese obisnuite. este forte foarte mare. cum ar fi consolele cu consola. În esen . Propriet i structurale ale GFRC GFRC are o capacitate mare din cauza cantitatii mare de fibre de sticl AR i a cantitatii relativ mare de polimer acrilic. dar toate se aseam n din pdv al ponderii elementelor in matericea de baza. fie ca este obisnuit sau GFRC. . Panourile sunt considerate u oare. legate la un cadru de o el structural pe care se sprijin panoul i ofer puncte de conexiune pentru suspendare. blaturi vanitatea i alte elemente similare. Aplica ii în cazul în care GFRC face mai mult sens sunt semineu înconjoar . care sunt adesea folosite ca fa adele. cantitatile mari de fibre ridica rezistenta trac iune. i alte conditii critice. în care fisurile vizibile nu sunt tolerate. Acest lucru este important atunci când puterea de încredere este necesar . de asemenea si rezistenta la încovoiere i întindere care îl fac superior beton obi nuit. usoare. În timp ce propriet ile structurale ale GFRC în sine sunt superioare betonului nearmat. GFRC este analog la tipul de fibra de sticla tocat utilizate pentru a forma obiecte precum b rci i alte corpuri complexe forme tridimensionale. dar numai în 1970.primare sunt disponibile pe piata .

Aceasta descrie beton obi nuit cu fibre. care sunt utilizate in general in beton . Fibra de sticla este utilizata forte des la armarea betonului. în medie. foarte pu ine dintre fibrele de fapt. Matricea polimerica din beton serve te pentru a lega fibre i de a facilita preluarea sarcinii de la o fibr la alta. Cu cât este mai dezordonata. Cum functioneaza fibrele GFRC utilizeaz fibre de sticl de inalta rezistent ca principal element a cresterii rezistentei la trac iune. Fibra de armare este o metod comun utilizata pentru cre terea propriet ilor mecanice ale materialelor. În plus. Din cauza orientarii dezordonate i 3D. Fibrele sunt distribuite uniform in intreaga masa a betonului . tridimensional (3D) consolidarea. Fibra trebuie s fie rigid i suficient de puternic pentru a asigura rezisten a la trac iune necesara. Fibra de armare în beton este un subiect care provoac frecvent confuzie i neîn elegere. cu atat fibrele trebuie sa fie intr-o cantitate mai mare pentru a rezista sub sarcina. piesa de GFRC de rupere sau de fisurare). În scopul de a rezista la trac iune ( i pentru a preveni. Acest lucru se întâmpl atunci când fibrele sunt amestecate în beton i betonul este turnat în forme. De obicei numai aproximativ 15% din fibre sunt orientate corect.efortul de formare. Orientarea fibrelor este foarte important . Primul este dezordonat. trebuie s existe o cantitate suficient de fibre prezente. Asta deoarece. Fibra de sticl a fost mult timp elemtul de armare a betonului datorit propriet ilor lor fizice i de costul lor relativ sc zut. de amestecare i de turnare sunt similare sau identice cu celorlate tipuri de betoane armate. care rezist fibra la înc rcarea sarcinii. sunt capabile s reziste la sarcini de trac iune care se dezvolt într-o anumit direc ie. astfel. doar o mic parte din fibre orientate aleatoriu sunt orientate în direc ia cea bun . inclusiv GFRC. orientarea fibrelor determin de asemenea eficienta cu . Este un subiect important. . necesitând incarcatura foarte mare de fibre. mai ales în domeniul tiin ei materialelor. Acest nivel de fibre de armare este foarte ineficient. Exist trei niveluri de armare.

Prin acest mod grinzile structurale sunt destinate utilizarii o elului de armare. Deoarece fibrele sunt pulverizate în forme.fibrele sunt orientate preferential. Al treilea nivel de armare este monodimensional . Mijlocul de lespede este blatul unei astfel de zone .In cel de-al doilea nivel. în conformitate cu forma . Armarea este plasata în întregime în zona de trac iune. ele se stabilesc plat. bidimensional. maximizând astfel eficien a f r a pierde consolidarea în zonele in care nu se genereaz solicitari de trac iune. Fibrele sunt orientate aleatoriu într-un plan sub ire. Este cea mai eficient form de consolidare pentru ca se foloseste acea cantitate de material pentru a rezista la sarcinile de trac iune. De obicei 30% la 50% din fibre sunt orientate optim.

dar toate asem n rile pondere în propor ii ingredient.6 mm.VCAS va îmbun t i prelucrabilitatea. Raportul dintre apa si ciment din beton este de 0. astfel încât o parte din apa amestecat provine din polimerul acrilic. fibre si alti aditivi. Con inutul de fibre variaz . Propor iile tipice sunt p r i egale în greutate de nisip i ciment. plus ap . Cele mai multe polimeri acrilici utilizate în GFRC au con inut de solide variind de la 46% la peste 50%. Cu toate acestea. aproximativ 5% la 7% din greutatea de ciment. polimerul acrilic se adaug . Multe modele se amestec primare sunt disponibile pe diferite site-uri. Nisipul utilizat în GFRC ar trebui s aib o dimensiune medie care trece de la un ochi al sitei de 0. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). ap . deci o dat ce se usuca nu se va mai dizolva sau inmuia. deoarece materialul nu adera la suprafe ele verticale. .35. i VCAS pot fi folosite pentru a îmbun t i propriet ile GFRC. polimeri (de obicei un polimer acrilic). Unele amestecuri pot sa aiba pana la 10% din greutate doar ciment. De obicei VCAS este folosit la un nivel de 20% de înlocuire de ciment. i nici nu va avea galben la expunerea la lumina soarelui. Acrylicul este optiunea principala printre polimerii EVA sau SBR. Acrylic este nonrewettable.3 mm la 0. Cem-Fil Anti-Crak HP 12mm AR fibr de sticl este frecvent utilizata în aplica iile premix.GFRC ca si amestec de substante GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. Superplastifiantii sunt adesea folosite pentru a cre te fluiditatea. 15 kg de polimer plus 23 kg de ap se adaug pentru fiecare 100 kg de ciment. dar este. ciment. Doi polimeri acrilici de încredere sunt netezi-On duoMatrix-C i de Forton VF-774. polimeri. dar scade prelucrabilitate. Nisipul fin tinde s împiedice fluiditate în timp ce materialele mai grosiere tind s fug din sec iunile verticale i sara înapoi atunci când este pulverizat. .0. în general. Acest lucru face ca g / c sa fie calcule dificile cu excep ia cazului în care raportul dintre con inutului de substan e solide de polimer este cunoscut . fibre de sticl . Pozzolans cum ar fi silice metakaolin fum. Cu un con inut de polimer substan e solide de 46%. Con inutul crescut de fibre creste rezistanta la solicitari. Cu toate acestea superplastifiantii foarte puternici se depun foarte greu pe suprafeteleverticale .3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful