Beton armat cu fibre de sticla

Materiale compozite armate cu fibre În figura de mai jos sunt prezentate diferite moduri de orientare a acestor fibre în interiorul matricei. Se ob in astfel materiale compozite cu caracteristici foarte bune de rezisten , rigiditate i raport ,,rezisten ± densitate´. Comportamentul mecanic al unui asemenea compozit depinde de: - propriet ile fiec rui component; - propor ia dintre componen i; - forma i orientarea fibrelor în raport cu direc ia de solicitare; - rezisten a mecanic a interfe ei matrice - fibr .

Fig.1 Fibrele sunt materiale macroscopic omogene, cu structur filiform , cu o lungime mare în raport cu dimensiunea transversal , care sunt men inute laolalt în diferite forma iuni morfologice prin intermediul unor for e secundare de coeziune. Fibrele constau din sute de filamente, fiecare filament având diametrul între 5÷15 micrometrii, permiþând a fi produse folosind maºini textile; de exemplu în cazul fibrelor de sticlã, sunt obþinute douã semiproduse aºa cum este arãtat în figura r.7.

Mai multe fibre r sucite sau împletite formeaz un fir. armaid i sticl . fibrele de sticl au o rezisten la impact foarte bun . Aceste tipuri de fibre au densitate mai mare decât fibrele de carbon i cele de aramidice. rezisten a nesatisf c toare la abraziune. rezisten la întindere i compresiune. Rezisten ele mecanice ale compozitelor armate cu fibre din sticl sunt influen ate semnificativ de forma în care se folose te materialul de armare Fibrele de sticl au o comportare liniar . Înt riturile sub form de fibre sau fire pot fi întregi (lungime foarte mare).Fibrele reprezint forma de baz sub care se poate prezenta un element chimic. precum i aderen a necorespunz toare la matricea polimeric în prezen a apei. material celulozic. având ca principale avantaje costul relativ redus i rezisten e mecanice convenabile (rezisten la oc. elastic pân aproape de rupere. polimeric etc. Principalele trei tipuri de fibre folosite pentru consolidarea structurilor sunt carbon. calit i electrice bune. Principalele dezavantaje constau în valoarea mai redus a modulului de elasticitate. fiind caracterizate de o lungime mult mai mare în raport cu diametrul. Fibrele din sticl se utilizeaz extensiv la armarea matricelor polimerice. rezisten la foc. . De asemenea. compus chimic. rezisten la ac iunea apei i la umiditate). sau t iate la anumite dimensiuni bine precizate. cu un modul de elasticitate E§ 7300[daN/mm²]. Aderen a redus necesit folosirea unor agen i de cuplare pentru tratarea suprafe ei fibrelor. rezisten la atac biologic.

Precizie mare. Datorita greutatii reduse a materialelor compozite se pot realiza economii la manipulare. astfel incat sa rezulte un material cu proprietatile dirijate dupa directiile cele mai solicitate . Au o mare flexibilitate in alcatuirea unor elemente rationale cum sunt : -membranele cu dubla curbura . Rezistenta la actiunea agentilor atmosferici . . alc tuirea elementelor i structurilor. Cheltuieli mici de intretinere si reparatii. montaj si transport. care permit patrunderea luminii indirecte . exprimat prin raportul rezistenta la rupere/greutate specifica. Capacitatea ridicata de amortizare a vibratiilor . translucide. -panourile sandwici . Atragerea in circuitul economic a unor noi surse de materii prime.majoritatea avand posibilitatea automatizarii .deci se obtin piese usoare . Siguranta mai mare in exploatare . Se pot obtine elemente subtiri.care sporesc gradul de confort si arhitectura prin forme si culori( mai ales compozitele cu matrice polimerica) . iar incarcarile transmise la restul structurii sunt mai mici. care este cu mult mai mare decat in cazul materialelor traditionale. Aceste componente sunt ieftine si se asociaza prin procedee simple. Numar redus de faze tehnologice. Imbunatatirea indicelui de calitate. a randamentului. Apar concep ii noi privind geometria formelor. Au stabilitate chimica si rezistenta mare la temperaturi ridicate . concomitent cu tehnologiile specifice de ob inere i prelucrare a acestora. Sticla este un borosilicat de aluminiu obtinut prin topirea unui amestec de SiO2Al2O3-CaO-MgO-BO3. dintre care unele neexploatate pana in prezent . cat si dinamice . Economie de materiale traditionale . Exista posibilitatea de repartizare a armaturii si de asociere a unor constituente individuale.Aplicarea în practic se face în m sura în care apar noi materiale de construc ie. Se obtin elemente cu calitati estetice deosebite. Unul dintre aceste materialele care face o construc ie mai u oar este i sticla.ca material de armare a materialelor compozite. Rezista la agenti agresivi de orice tip .plasandu-le pe primul loc.Avantajele materialelor compozite : Au caracteristici mecanice ridicate atat la actiuni statice. conferind fibrelor de sticla au un excelent raport:performanta/pret. Betoane armate cu fibr de sticl Tendin a spre construc ii cât mai u oare poate fi considerat una din principalele tr s turi ale dezvolt rii tiin ei i tehnicii în domeniu. perfec ionându-se metodologia calculului de rezisten .grad ridicat de finisare .

calciu . mai precis. panorile de BAFS cantaresc mai putin decat panourile de beton prefabricat din cauza grosimii reduse a fibrelor. Rezistenta la tractiune a fibrelor de sticla este mai mare pentru diametre mici (9÷15) m. polimeri (de obicei un polimer acrilic). nu putrezesc si nu ard. cedeaza foarte repede la deformarea plastica. Fibra de sticla din matricea de beton are un aspect de panouri de beton prefabricat. sa se obtina caracteristicile si proprietatile dorite.sodiu. Aceasta proprietate de tragere in fire a fost descoperita i. îndoire i forfecare. Matricea metalica. ciment. fibre de sticl .la armarea rasinilor. isi pastreaza aproximativ 50% din caracteristicile initiale. materialele din fibre de sticla s-au folosit doar din prima jumatate a secolului al-XVIII-lea.n. Materialul compozit este un sistem creat prin asamblarea artificiala a doua sau trei componente. Multe modele de amestecuri . dar sunt diferite din alte puncte de vedere. Proiectarea panourilor BAFS pleaca de la o cunoa tere a propriet ilor sale de baz precum rezistenta la trac iune . La temperatura de 370°C. Fibrele de sticla nu sunt higroscopice. compatibile. astfel incat prin introducerea unor oxizi. de catre egipteni. GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. la compresiune. Exista anumite diferente intre structurile metalice simple si cele compozite. la tratamentele termice i in conditii de umiditate.e. Fibre de sticla cu zirconiu. cel mai bun raport rezistenta-greutate.In Romania debutul productie industriale a fibrelor de sticla a avut loc abia in anul 1975 la intreprindrea FIROS Bucuresti. Productia industriala a inceput dupa anul 1930 (in Anglia la Glasgow). corelate cu densitatea redusa. armate cu fibre de sticla. Fibre de sticla cu bazosilicati . Proprietatile foarte bune ale fibrelor de sticla. acesta din urma fiind mai elastic. insa fivrele sunt mai elastice si imbunatatesc comportamentul la deformare plastica. si coeficientul mic de dilatare termica. astfel incat. ap .determina pentru materialele plastice armate. De exemplu.iar mai tarziu. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR).Fibrele de sticla sunt in principal de 3 tipuri : Fibre casice-silice. avand ca aplicabilitate izolarea conductelor electrice. se pot obtine performante superioare. Compozitia chimica a fibrelor influenteaza proprietetile acestora. a unui component de armare si a unei mase de baza. O alta caracteristica foarte importanta a BAFS-urilor este comportamentul anticoroziv. Cadrul cladirii devina mai economic din acest punct de vedere. împreun cu estim rile de comportament la fluaj.

de asemenea si rezistenta la încovoiere i întindere care îl fac superior beton obi nuit. Panourile sunt considerate u oare. i alte conditii critice. fie ca este obisnuit sau GFRC. Panourile fa ad sunt în mod normal. cum ar fi consolele cu consola. blaturi vanitatea i alte elemente similare. În timp ce propriet ile structurale ale GFRC în sine sunt superioare betonului nearmat. GFRC este analog la tipul de fibra de sticla tocat utilizate pentru a forma obiecte precum b rci i alte corpuri complexe forme tridimensionale. În timp ce se reduce greutatea din cauza grosimii. f r fisuri. este forte foarte mare. în care fisurile vizibile nu sunt tolerate. Scurt istoric aupra BAFS-urilor BAFS a fost ini ial dezvoltat în anii 1940 în Rusia. legate la un cadru de o el structural pe care se sprijin panoul i ofer puncte de conexiune pentru suspendare. Propriet i structurale ale GFRC GFRC are o capacitate mare din cauza cantitatii mare de fibre de sticl AR i a cantitatii relativ mare de polimer acrilic. nu pentru c BAFS are o densitate semnificativ mai mic decât beton normal. Din punct de vedere comercial.primare sunt disponibile pe piata .Aceste panouri sunt considerate non-structurale. BAFS este folosit pentru a face panouri mari. în sensul c sunt concepute pentru a se sprijini pe propria lor greutate. din cauza grosimii materialului. care sunt adesea folosite ca fa adele. dar GFRC este mult mai slab decât fibr de sticl . Aplica ii în cazul în care GFRC face mai mult sens sunt semineu înconjoar . În timp ce rezistenta la compresiune a GFRC poate fi destul de mare (din cauza raportului dintre continutul redus de apa i con inutul ridicat de ciment). Acest lucru este important atunci când puterea de încredere este necesar . dar toate se aseam n din pdv al ponderii elementelor in matericea de baza. proiectarea corecta a otelului armat va cre te în mod semnificativ puterea beton turnat. Procesul de fabrica ie este similar. . a intrat în utilizarea pe scar larg in forma actuala. usoare. dar numai în 1970. Avantajul utilizarii GFRC lui este limitat atunci când sunt facute piese obisnuite. cantitatile mari de fibre ridica rezistenta trac iune. panouri de perete. iar con inut ridicat de polimer il face sa fie un beton flexibil. În esen .

Este un subiect important. Din cauza orientarii dezordonate i 3D. necesitând incarcatura foarte mare de fibre. mai ales în domeniul tiin ei materialelor. care rezist fibra la înc rcarea sarcinii. Asta deoarece. Fibra de armare este o metod comun utilizata pentru cre terea propriet ilor mecanice ale materialelor. inclusiv GFRC. piesa de GFRC de rupere sau de fisurare). cu atat fibrele trebuie sa fie intr-o cantitate mai mare pentru a rezista sub sarcina. foarte pu ine dintre fibrele de fapt. Aceasta descrie beton obi nuit cu fibre. Exist trei niveluri de armare. Matricea polimerica din beton serve te pentru a lega fibre i de a facilita preluarea sarcinii de la o fibr la alta. Fibra de sticla este utilizata forte des la armarea betonului. Fibra de armare în beton este un subiect care provoac frecvent confuzie i neîn elegere. În scopul de a rezista la trac iune ( i pentru a preveni. Fibra trebuie s fie rigid i suficient de puternic pentru a asigura rezisten a la trac iune necesara. de amestecare i de turnare sunt similare sau identice cu celorlate tipuri de betoane armate. tridimensional (3D) consolidarea. astfel. sunt capabile s reziste la sarcini de trac iune care se dezvolt într-o anumit direc ie. care sunt utilizate in general in beton . . Fibra de sticl a fost mult timp elemtul de armare a betonului datorit propriet ilor lor fizice i de costul lor relativ sc zut. Orientarea fibrelor este foarte important . Primul este dezordonat. Acest nivel de fibre de armare este foarte ineficient. doar o mic parte din fibre orientate aleatoriu sunt orientate în direc ia cea bun . orientarea fibrelor determin de asemenea eficienta cu . trebuie s existe o cantitate suficient de fibre prezente. De obicei numai aproximativ 15% din fibre sunt orientate corect. Cum functioneaza fibrele GFRC utilizeaz fibre de sticl de inalta rezistent ca principal element a cresterii rezistentei la trac iune.efortul de formare. Acest lucru se întâmpl atunci când fibrele sunt amestecate în beton i betonul este turnat în forme. Cu cât este mai dezordonata. în medie. În plus. Fibrele sunt distribuite uniform in intreaga masa a betonului .

Armarea este plasata în întregime în zona de trac iune. Fibrele sunt orientate aleatoriu într-un plan sub ire. Este cea mai eficient form de consolidare pentru ca se foloseste acea cantitate de material pentru a rezista la sarcinile de trac iune. bidimensional.fibrele sunt orientate preferential. ele se stabilesc plat. De obicei 30% la 50% din fibre sunt orientate optim. Deoarece fibrele sunt pulverizate în forme. Mijlocul de lespede este blatul unei astfel de zone .Prin acest mod grinzile structurale sunt destinate utilizarii o elului de armare. Al treilea nivel de armare este monodimensional . maximizând astfel eficien a f r a pierde consolidarea în zonele in care nu se genereaz solicitari de trac iune. în conformitate cu forma .In cel de-al doilea nivel.

aproximativ 5% la 7% din greutatea de ciment. Nisipul fin tinde s împiedice fluiditate în timp ce materialele mai grosiere tind s fug din sec iunile verticale i sara înapoi atunci când este pulverizat. 15 kg de polimer plus 23 kg de ap se adaug pentru fiecare 100 kg de ciment. în general. polimeri (de obicei un polimer acrilic). polimerul acrilic se adaug . Cu un con inut de polimer substan e solide de 46%. Acest lucru face ca g / c sa fie calcule dificile cu excep ia cazului în care raportul dintre con inutului de substan e solide de polimer este cunoscut . . Superplastifiantii sunt adesea folosite pentru a cre te fluiditatea. Con inutul crescut de fibre creste rezistanta la solicitari. plus ap . polimeri. Raportul dintre apa si ciment din beton este de 0.3 mm la 0. De obicei VCAS este folosit la un nivel de 20% de înlocuire de ciment. Doi polimeri acrilici de încredere sunt netezi-On duoMatrix-C i de Forton VF-774.35. fibre si alti aditivi. dar scade prelucrabilitate. Pozzolans cum ar fi silice metakaolin fum. astfel încât o parte din apa amestecat provine din polimerul acrilic. i VCAS pot fi folosite pentru a îmbun t i propriet ile GFRC. deci o dat ce se usuca nu se va mai dizolva sau inmuia. Cem-Fil Anti-Crak HP 12mm AR fibr de sticl este frecvent utilizata în aplica iile premix. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). dar toate asem n rile pondere în propor ii ingredient.VCAS va îmbun t i prelucrabilitatea. Cu toate acestea superplastifiantii foarte puternici se depun foarte greu pe suprafeteleverticale .6 mm. Multe modele se amestec primare sunt disponibile pe diferite site-uri. Con inutul de fibre variaz . . Cu toate acestea. fibre de sticl . Nisipul utilizat în GFRC ar trebui s aib o dimensiune medie care trece de la un ochi al sitei de 0. Cele mai multe polimeri acrilici utilizate în GFRC au con inut de solide variind de la 46% la peste 50%. i nici nu va avea galben la expunerea la lumina soarelui. Acrylic este nonrewettable. ciment.0. Unele amestecuri pot sa aiba pana la 10% din greutate doar ciment. Propor iile tipice sunt p r i egale în greutate de nisip i ciment.GFRC ca si amestec de substante GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. dar este. ap . Acrylicul este optiunea principala printre polimerii EVA sau SBR. deoarece materialul nu adera la suprafe ele verticale.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful