Beton armat cu fibre de sticla

Materiale compozite armate cu fibre În figura de mai jos sunt prezentate diferite moduri de orientare a acestor fibre în interiorul matricei. Se ob in astfel materiale compozite cu caracteristici foarte bune de rezisten , rigiditate i raport ,,rezisten ± densitate´. Comportamentul mecanic al unui asemenea compozit depinde de: - propriet ile fiec rui component; - propor ia dintre componen i; - forma i orientarea fibrelor în raport cu direc ia de solicitare; - rezisten a mecanic a interfe ei matrice - fibr .

Fig.1 Fibrele sunt materiale macroscopic omogene, cu structur filiform , cu o lungime mare în raport cu dimensiunea transversal , care sunt men inute laolalt în diferite forma iuni morfologice prin intermediul unor for e secundare de coeziune. Fibrele constau din sute de filamente, fiecare filament având diametrul între 5÷15 micrometrii, permiþând a fi produse folosind maºini textile; de exemplu în cazul fibrelor de sticlã, sunt obþinute douã semiproduse aºa cum este arãtat în figura r.7.

Înt riturile sub form de fibre sau fire pot fi întregi (lungime foarte mare). precum i aderen a necorespunz toare la matricea polimeric în prezen a apei. compus chimic. sau t iate la anumite dimensiuni bine precizate. rezisten a nesatisf c toare la abraziune. cu un modul de elasticitate E§ 7300[daN/mm²]. Principalele trei tipuri de fibre folosite pentru consolidarea structurilor sunt carbon. Mai multe fibre r sucite sau împletite formeaz un fir. . armaid i sticl . material celulozic. calit i electrice bune. rezisten la ac iunea apei i la umiditate). fibrele de sticl au o rezisten la impact foarte bun . fiind caracterizate de o lungime mult mai mare în raport cu diametrul. rezisten la atac biologic. rezisten la foc. Rezisten ele mecanice ale compozitelor armate cu fibre din sticl sunt influen ate semnificativ de forma în care se folose te materialul de armare Fibrele de sticl au o comportare liniar . De asemenea. Aderen a redus necesit folosirea unor agen i de cuplare pentru tratarea suprafe ei fibrelor. având ca principale avantaje costul relativ redus i rezisten e mecanice convenabile (rezisten la oc.Fibrele reprezint forma de baz sub care se poate prezenta un element chimic. Principalele dezavantaje constau în valoarea mai redus a modulului de elasticitate. elastic pân aproape de rupere. polimeric etc. rezisten la întindere i compresiune. Aceste tipuri de fibre au densitate mai mare decât fibrele de carbon i cele de aramidice. Fibrele din sticl se utilizeaz extensiv la armarea matricelor polimerice.

Aplicarea în practic se face în m sura în care apar noi materiale de construc ie. Capacitatea ridicata de amortizare a vibratiilor .grad ridicat de finisare .ca material de armare a materialelor compozite. Aceste componente sunt ieftine si se asociaza prin procedee simple. Se obtin elemente cu calitati estetice deosebite. Rezistenta la actiunea agentilor atmosferici .deci se obtin piese usoare . Datorita greutatii reduse a materialelor compozite se pot realiza economii la manipulare. Economie de materiale traditionale . iar incarcarile transmise la restul structurii sunt mai mici. Atragerea in circuitul economic a unor noi surse de materii prime. dintre care unele neexploatate pana in prezent . Exista posibilitatea de repartizare a armaturii si de asociere a unor constituente individuale. . Se pot obtine elemente subtiri. exprimat prin raportul rezistenta la rupere/greutate specifica. Apar concep ii noi privind geometria formelor. Cheltuieli mici de intretinere si reparatii. Unul dintre aceste materialele care face o construc ie mai u oar este i sticla. Siguranta mai mare in exploatare . Au o mare flexibilitate in alcatuirea unor elemente rationale cum sunt : -membranele cu dubla curbura . Imbunatatirea indicelui de calitate. care permit patrunderea luminii indirecte . Rezista la agenti agresivi de orice tip . translucide. Precizie mare. conferind fibrelor de sticla au un excelent raport:performanta/pret. Sticla este un borosilicat de aluminiu obtinut prin topirea unui amestec de SiO2Al2O3-CaO-MgO-BO3.care sporesc gradul de confort si arhitectura prin forme si culori( mai ales compozitele cu matrice polimerica) . Au stabilitate chimica si rezistenta mare la temperaturi ridicate . -panourile sandwici .plasandu-le pe primul loc. Betoane armate cu fibr de sticl Tendin a spre construc ii cât mai u oare poate fi considerat una din principalele tr s turi ale dezvolt rii tiin ei i tehnicii în domeniu. a randamentului.Avantajele materialelor compozite : Au caracteristici mecanice ridicate atat la actiuni statice. Numar redus de faze tehnologice. astfel incat sa rezulte un material cu proprietatile dirijate dupa directiile cele mai solicitate . concomitent cu tehnologiile specifice de ob inere i prelucrare a acestora.majoritatea avand posibilitatea automatizarii . cat si dinamice . perfec ionându-se metodologia calculului de rezisten . care este cu mult mai mare decat in cazul materialelor traditionale. montaj si transport. alc tuirea elementelor i structurilor.

Compozitia chimica a fibrelor influenteaza proprietetile acestora.determina pentru materialele plastice armate.Fibrele de sticla sunt in principal de 3 tipuri : Fibre casice-silice. Materialul compozit este un sistem creat prin asamblarea artificiala a doua sau trei componente. panorile de BAFS cantaresc mai putin decat panourile de beton prefabricat din cauza grosimii reduse a fibrelor. se pot obtine performante superioare. si coeficientul mic de dilatare termica.n. la compresiune. îndoire i forfecare. a unui component de armare si a unei mase de baza. Fibra de sticla din matricea de beton are un aspect de panouri de beton prefabricat.iar mai tarziu. Fibre de sticla cu bazosilicati . insa fivrele sunt mai elastice si imbunatatesc comportamentul la deformare plastica. isi pastreaza aproximativ 50% din caracteristicile initiale. ap . dar sunt diferite din alte puncte de vedere. astfel incat prin introducerea unor oxizi. Rezistenta la tractiune a fibrelor de sticla este mai mare pentru diametre mici (9÷15) m. Aceasta proprietate de tragere in fire a fost descoperita i. împreun cu estim rile de comportament la fluaj. de catre egipteni. astfel incat.e. nu putrezesc si nu ard. sa se obtina caracteristicile si proprietatile dorite. corelate cu densitatea redusa. O alta caracteristica foarte importanta a BAFS-urilor este comportamentul anticoroziv. mai precis. Cadrul cladirii devina mai economic din acest punct de vedere. fibre de sticl . Fibrele de sticla nu sunt higroscopice. armate cu fibre de sticla. cedeaza foarte repede la deformarea plastica. De exemplu. avand ca aplicabilitate izolarea conductelor electrice. Matricea metalica. compatibile. Proprietatile foarte bune ale fibrelor de sticla. Exista anumite diferente intre structurile metalice simple si cele compozite. Multe modele de amestecuri . materialele din fibre de sticla s-au folosit doar din prima jumatate a secolului al-XVIII-lea. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). cel mai bun raport rezistenta-greutate.calciu . Proiectarea panourilor BAFS pleaca de la o cunoa tere a propriet ilor sale de baz precum rezistenta la trac iune . acesta din urma fiind mai elastic. La temperatura de 370°C. ciment. GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin. Fibre de sticla cu zirconiu.In Romania debutul productie industriale a fibrelor de sticla a avut loc abia in anul 1975 la intreprindrea FIROS Bucuresti.la armarea rasinilor. Productia industriala a inceput dupa anul 1930 (in Anglia la Glasgow).sodiu. polimeri (de obicei un polimer acrilic). la tratamentele termice i in conditii de umiditate.

primare sunt disponibile pe piata . panouri de perete. cantitatile mari de fibre ridica rezistenta trac iune. care sunt adesea folosite ca fa adele.Aceste panouri sunt considerate non-structurale. Aplica ii în cazul în care GFRC face mai mult sens sunt semineu înconjoar . În timp ce rezistenta la compresiune a GFRC poate fi destul de mare (din cauza raportului dintre continutul redus de apa i con inutul ridicat de ciment). În timp ce propriet ile structurale ale GFRC în sine sunt superioare betonului nearmat. Procesul de fabrica ie este similar. dar numai în 1970. în sensul c sunt concepute pentru a se sprijini pe propria lor greutate. dar GFRC este mult mai slab decât fibr de sticl . Avantajul utilizarii GFRC lui este limitat atunci când sunt facute piese obisnuite. GFRC este analog la tipul de fibra de sticla tocat utilizate pentru a forma obiecte precum b rci i alte corpuri complexe forme tridimensionale. BAFS este folosit pentru a face panouri mari. cum ar fi consolele cu consola. este forte foarte mare. nu pentru c BAFS are o densitate semnificativ mai mic decât beton normal. i alte conditii critice. usoare. Panourile fa ad sunt în mod normal. Scurt istoric aupra BAFS-urilor BAFS a fost ini ial dezvoltat în anii 1940 în Rusia. din cauza grosimii materialului. proiectarea corecta a otelului armat va cre te în mod semnificativ puterea beton turnat. Acest lucru este important atunci când puterea de încredere este necesar . în care fisurile vizibile nu sunt tolerate. de asemenea si rezistenta la încovoiere i întindere care îl fac superior beton obi nuit. Din punct de vedere comercial. Panourile sunt considerate u oare. fie ca este obisnuit sau GFRC. dar toate se aseam n din pdv al ponderii elementelor in matericea de baza. a intrat în utilizarea pe scar larg in forma actuala. legate la un cadru de o el structural pe care se sprijin panoul i ofer puncte de conexiune pentru suspendare. În esen . Propriet i structurale ale GFRC GFRC are o capacitate mare din cauza cantitatii mare de fibre de sticl AR i a cantitatii relativ mare de polimer acrilic. blaturi vanitatea i alte elemente similare. f r fisuri. . În timp ce se reduce greutatea din cauza grosimii. iar con inut ridicat de polimer il face sa fie un beton flexibil.

Cu cât este mai dezordonata. Fibra de sticla este utilizata forte des la armarea betonului. trebuie s existe o cantitate suficient de fibre prezente. În scopul de a rezista la trac iune ( i pentru a preveni. În plus. tridimensional (3D) consolidarea. Fibra trebuie s fie rigid i suficient de puternic pentru a asigura rezisten a la trac iune necesara. Acest lucru se întâmpl atunci când fibrele sunt amestecate în beton i betonul este turnat în forme. Fibra de armare în beton este un subiect care provoac frecvent confuzie i neîn elegere. Din cauza orientarii dezordonate i 3D. care rezist fibra la înc rcarea sarcinii. sunt capabile s reziste la sarcini de trac iune care se dezvolt într-o anumit direc ie. inclusiv GFRC.efortul de formare. Fibra de armare este o metod comun utilizata pentru cre terea propriet ilor mecanice ale materialelor. Este un subiect important. în medie. Fibra de sticl a fost mult timp elemtul de armare a betonului datorit propriet ilor lor fizice i de costul lor relativ sc zut. mai ales în domeniul tiin ei materialelor. doar o mic parte din fibre orientate aleatoriu sunt orientate în direc ia cea bun . Cum functioneaza fibrele GFRC utilizeaz fibre de sticl de inalta rezistent ca principal element a cresterii rezistentei la trac iune. piesa de GFRC de rupere sau de fisurare). care sunt utilizate in general in beton . Orientarea fibrelor este foarte important . Asta deoarece. Exist trei niveluri de armare. Fibrele sunt distribuite uniform in intreaga masa a betonului . Primul este dezordonat. Aceasta descrie beton obi nuit cu fibre. foarte pu ine dintre fibrele de fapt. De obicei numai aproximativ 15% din fibre sunt orientate corect. astfel. cu atat fibrele trebuie sa fie intr-o cantitate mai mare pentru a rezista sub sarcina. . orientarea fibrelor determin de asemenea eficienta cu . Acest nivel de fibre de armare este foarte ineficient. de amestecare i de turnare sunt similare sau identice cu celorlate tipuri de betoane armate. necesitând incarcatura foarte mare de fibre. Matricea polimerica din beton serve te pentru a lega fibre i de a facilita preluarea sarcinii de la o fibr la alta.

Este cea mai eficient form de consolidare pentru ca se foloseste acea cantitate de material pentru a rezista la sarcinile de trac iune. bidimensional. Deoarece fibrele sunt pulverizate în forme. Mijlocul de lespede este blatul unei astfel de zone . ele se stabilesc plat.fibrele sunt orientate preferential. Fibrele sunt orientate aleatoriu într-un plan sub ire. în conformitate cu forma . Al treilea nivel de armare este monodimensional .In cel de-al doilea nivel. Armarea este plasata în întregime în zona de trac iune.Prin acest mod grinzile structurale sunt destinate utilizarii o elului de armare. De obicei 30% la 50% din fibre sunt orientate optim. maximizând astfel eficien a f r a pierde consolidarea în zonele in care nu se genereaz solicitari de trac iune.

3 mm la 0. De obicei VCAS este folosit la un nivel de 20% de înlocuire de ciment.GFRC ca si amestec de substante GFRC este o form de beton care foloseste nisip fin.3 . polimerul acrilic se adaug . Multe modele se amestec primare sunt disponibile pe diferite site-uri. Superplastifiantii sunt adesea folosite pentru a cre te fluiditatea. Cu toate acestea superplastifiantii foarte puternici se depun foarte greu pe suprafeteleverticale . Acrylic este nonrewettable. i VCAS pot fi folosite pentru a îmbun t i propriet ile GFRC. fibre si alti aditivi. Con inutul crescut de fibre creste rezistanta la solicitari.VCAS va îmbun t i prelucrabilitatea. Acest lucru face ca g / c sa fie calcule dificile cu excep ia cazului în care raportul dintre con inutului de substan e solide de polimer este cunoscut . ciment.0. 15 kg de polimer plus 23 kg de ap se adaug pentru fiecare 100 kg de ciment. alti aditivi i alcalino-rezistent (AR). Nisipul fin tinde s împiedice fluiditate în timp ce materialele mai grosiere tind s fug din sec iunile verticale i sara înapoi atunci când este pulverizat. astfel încât o parte din apa amestecat provine din polimerul acrilic. i nici nu va avea galben la expunerea la lumina soarelui. plus ap . fibre de sticl . Pozzolans cum ar fi silice metakaolin fum. polimeri. Doi polimeri acrilici de încredere sunt netezi-On duoMatrix-C i de Forton VF-774. . ap . polimeri (de obicei un polimer acrilic).35. aproximativ 5% la 7% din greutatea de ciment. Cem-Fil Anti-Crak HP 12mm AR fibr de sticl este frecvent utilizata în aplica iile premix. Acrylicul este optiunea principala printre polimerii EVA sau SBR. Cele mai multe polimeri acrilici utilizate în GFRC au con inut de solide variind de la 46% la peste 50%. dar este. Raportul dintre apa si ciment din beton este de 0. în general. deci o dat ce se usuca nu se va mai dizolva sau inmuia. Propor iile tipice sunt p r i egale în greutate de nisip i ciment. Unele amestecuri pot sa aiba pana la 10% din greutate doar ciment. Cu un con inut de polimer substan e solide de 46%. Nisipul utilizat în GFRC ar trebui s aib o dimensiune medie care trece de la un ochi al sitei de 0. dar toate asem n rile pondere în propor ii ingredient.6 mm. Con inutul de fibre variaz . dar scade prelucrabilitate. Cu toate acestea. deoarece materialul nu adera la suprafe ele verticale. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful