CUPRINS Lista normative tehnice Pag. I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii……………………………………1 II.

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente ………………………………….6 III. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor…………………………………………………. 7 IV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat………. 9 V. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje, esafodaje, schele…………………..12 VI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti…………………………….12 VII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice……………………………….…..14 VIII. Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase…………………….15 IX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori……………………………………16 X. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii………………………………………..16 XI. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli, placaje, tapete…………………………………..19 XII. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scari………………20 XIII. Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri………………………………….. 21 XIV. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii………………………………….. 21 XV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice…………………………………….21 XVI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare……………………….25 XVII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze……29 XVIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a constructiilor si instalatiilor contra agentilor……………………………………………………………………………………………………………….36 XIX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice, topografice, fotometrice si cadastrale…………………………………………………………………………………………………………………….39 XX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale………………….40 XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii….…42 XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru transporturi si comunicatii………....43 XXIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice, amenajarilor si regularizarilor de rauri……………………………………………………………………………………………………..46 XXIV. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii……………48 XXV. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii, intretinere si postutilizare a constructiilor………………53 XXVI. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj………………….…55 XXVII. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea 10/1995…………………………………………...58 XXVIII. Reglementari tehnico-economice si metodologice………………………………………………………………68 XXIX. Indici…………………………………………………………………………………………………………………83 XXX. Diverse………………………………………………………………………………………………………………...84 XXXI. Comportarea in situ………………………………………………………………………………………………..101 XXXII. Norme de aplicare a O.G.43/97……………………………………………………………………………….….111
G= reglementare tehnica cu caracter general privind proiectarea si executia constructiilor rutiere Nr. Reglementarea Denumirea reglementarii Ordin de aprobare Publicatia tehnica in care a aparut Observatii

1 2 3.

4.

5.

6.

I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii Normativ privind alcatuirea, calculul si ICCPDC BC11/ executarea structurilor din zidarie 51/26.09.1985 1985 Elaborator: I.P.C.T IM 003-96 Metodologie pentru determinarea indicelui MLPAT BC1/ G. californian de capacitate portanta (CBR). 58/N/15.07.1996 1997 INCERC si INCERTRANS NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in MLPAT BC10/ cadre din beton armat 1/N/13.01.1997 1997 Elaborator: UTCB-Catedra Constructii de beton armat NP 28-78 Norme tehnice provizorii privind IGSC si ICCPDC BC11/ stabilirea distantelor intre rosturile de 1978 dilatare la proiectarea constructiilor Elaborator: IGSC si ICCPDC NP 033-99 Cod de proiectare pentru structuri din MLPAT BC 3-4/ beton armat cu armatura rigida (BAR) 61/ N/25.08.1999 2000 Elaborator: UTCB -Catedra Constructii de beton armat GP 042-99 Ghid de proiectare pentru structuri din MLPAT BC3-4/ beton armat cu armatura rigida (BAR) 62/N/25.08.1999 2000 Elaborator: UTCB-Catedra Constructii de beton armat P2-85

Inlocuieste P2-75 si C126-75

Lista normative tehnice- Pag.1

7.

P73-78

8.

P83-81

9.

P85-96 Inlocuit de CR2 1-1.12005 (v.mai jos) CR2 1-1.12005

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide Elaborator: INCERC Imbunatatiri la P73-78 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse beton-otel. ICCPDC –Timisoara si Cluj-Napoca Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat Elaborator:UTCB

ICCPDC 93/19/19.09.1978 ICCPDC 10.10.1984 ICCPDC 47/14.05.1981 MLPAT 30/N/10.04.1996

BC12/ 1978 BC4/ 1985 BC10/ 1981 BC10/ 1996

Inlocuiesc P98-74 Inlocuieste P85-82

Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat Elaborator: UTCB

MTCT 3/06.01.2006

MO 172bis/ 22febr 06 in afara abonam. si BC4/2006

Inlocuieste P 85-1996

10.

P94-77

11

P100-92

Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din poliesteri armati cu fibre de sticla. Elaborator: ICCPDC-Filiala Iasi; Inst.Pol.Iasi Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale Completare si modificare cap.11 si 12

ICCPDC 21/30.03.1977

BC4/ 1977

MLPAT 3/N/14.04.1992 -inlocuit de P100-1/2004 MLPAT 71/N/07.10.1996 MTCT/ 489/ 05apr.2005

BC1-2/ 1992

-inlocuieste P100-91 (3/N/ 14.04.1992 -inlocuit de P100-1/ 2004) v. si 11.a -inlocuieste P100-92

11.a

(3/N/14.04.1992 -inlocuit de P100-1/ 2004) v.si 11.a P 100 –1/ 2004 -inlocuieste P100-92

BC11/ 1996 BC5/ 2005 MO 462 bis / 2005, în afara abonam.

Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri Elaborator: UTCB

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Elaborator: UTCB

MTCT 2228/27.12.2005

MO 148bis/ 16 febr 06

-intra in vigoare odata cu MTCT 489/2005 ind. P 100/1-2004 publicat in MO462bis/ 2005

P 100-1/ 2006

Cod de proiectare seismica – Partea IPrevederi de proiectare pentru cladiri

MTCT 1711/19.09.2006 MO 850/11dec.2007

BC 12-13/ 2006

Lista normative tehnice- Pag.2

11.b

P 100-3/2008

Cod de proiectare seismica.Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente • Anexa la Ord. 704

Min Dezv Reg si Loc Ord.704

MO647/ 1oct.09
MO 647bis/

1 oct 09 BC10-11/ 2010 BC2/2006 BC12-13/ 2006

11.c

CR 1-1-32005 CR 1-1-32005

CR 1-1-32005 11.d CR 0-2005

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor -modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2228/2005 pentru aprobarea CR 11-3-2005 . Elaborator: UTCB Modificarea anexei la Ordinul MTCT nr. 2228/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice “ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii Elaborator: UTCB

OMTCT2228/ 27.12.2005 MTCT 1714/19.09.2006 MOf.807/26.09.2006

345-Ord.min. DLPL
MOf.231/26.03.2008 MTCT 2230/27.12.2005

MO221/ 26 mar 08 BC17/ 2007 (?) MO 148bis/ 2006 BC2/2006

-intra in vigoare odata cu MTCT 489/2005 ind. P 100/1-2004 publicat in MO462bis/ 2005

-modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2230/2005 pentru aprobarea CR 0-2005 12 P100-92 NP 055/ 2001 NE 0192003

12 bis

13.

P103-82

14* P119-83

15.

P133-96

P 133 – 2004

Normativ pentru proiectarea antiseismica a cosntructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale. Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale Calculul si alcatuirea structurilor de MTCT rezistenta din lemn amplasate in zone 304/16.09.2003 seismice (prezenta reglementare tehnica completeaza normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale si industriale -P100-92-la capitolul IX referitor la constructiile din lemn) Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea ICCPDC elementelor din beton precomprimat 150/30.11.1982 partial, folosind armaturi pretensionate si nepretensionate complementare Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea, ICCPDC executarea si exploatarea cailor de rulare pe 88/27.10.1983 grinzi din beton armat si beton precomprimat. Elaborator: IPCT, INCERC Modificari la P119-83 ICCPDC 9668/3.12.1985 Normativ privind proiectarea cosurilor MLPAT industriale din beton armat monolit 65/N/24.03.1997 Elaborator: GIP-SA Bucuresti, UTCB. Modificari cap.3 si 4 Normativ pentru proiectarea coşurilor MTCT 178/15febr.2005 industriale din beton armat MO 427/

MTCT 1713/19.09.2006 pentru modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2230/2005 MLPTL 783/22.05.2002

BC 12-13/ 2006

BC 9/ 2002

BC8/ 2004

BC2/ 1983

Inlocuiesc P103-76

BC1/ 1984 BC3/ 1986 BC9/ 1998 publicat în MO427bis /2005 în

Inlocuieste P133-33 Revizuieste si inlocuieste P 133/1996

Lista normative tehnice- Pag.3

10. 19.88 Norme tehnice provizorii pentru protectia exterioara contra coroziunii a constructiilor metalice subterane care transporta lichide 26 27 AND 5712002 NP 0852004 Catalog de solutii de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simpla Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Dec.4 .2001 Brosura INCERTRANS BC9/1998 Inlocuieste PD 124-84 21.12. P133/1-94 Elaborator: UTCB 20 mai 2005 17.AND 23/26.1994 MLPAT 32/N/25. P133/0-94 PD 46-2001 PD 1242002 PD 177-76 2001 -partial inlocuit de NP 081-02 (v. IPTANA Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditii de scurtcircuit Decizie AND 150/21.10.2002 Ord.2004 Ordin in MO 416/ 10. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu beton de ciment ale sistemelor rutiere suple si semirigide Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple si semirigide (metoda analitica) Elaborator: Search Corporation MLPAT 32/N/25. 20.2002 MTCT 471/ 15. prezenta lista) CD152-2002 Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat Elaborator: GIP-SA Bucuresti Normativ de clasificare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisante Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile de sosea din beton armat.2003 BTR17/ mai 2002 BTR 22-23/ oct-nov.2004 -anexa se publica in MO 416 bis in Lista normative tehnice.2002 BTR1/ ian.03. 18.AND 9/17.03.2001 BTR16/ apr. si in BC19/ 2005 BC10/ 1995 BC10/ 1995 BTR9/ sept.1994 Ord.2002 AND 172/31.2001 afara abonam. 2002 Inlocuieste CD 152-85 Inlocuieste PD 165-83 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la GP 069/02 din BC4/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/2002 din BC4/2003 -in curs de aparitie 24 PE 924/E-35 Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor Brosura MEn? 25 NP 54 .05.(revizuire si inlocuire P 133/1996) 16.10.01.AND 494/ 10.03.2000 MTCT 611/23.10.01.Pag.2001 Decizie AND 159/21. 22 PD165-2000 23 PE 103-92 Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale structurilor rutiere suple si semirigide Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate.

5 . care se achizit. de la Centrul pt. si in BC4/2006 29 GP 0862003 NP 082 – 2004 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vant pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare. Elaborator: ISPCF Norme metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate modificari MLPTL/MAP 788/205/2002 Ghid pentru calculul automat (static si dInamic) al structurilor modelate prin cadre sau retele plane in domeniul elastic Elab: IPCT Ghid pentru realizarea automata a analizelor structurale spatiale (statice si dinamice).2005 -modificare cap.84/N/1997/ 26/05/1997 Ord in BC4/1997 Normativul in brosura IPCT Lista normative tehnice. interactive si reprezentarea grafica a structurilor din bare.1. NP 082/2004" Modificare MTCT 165/15 febr. la "Cod de proiectare.02.08.2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferata.2006 BC23/2006 MO 207/ 07.2005 MO 349 bis / 2005 în afara abonam.12005 CR 1-2.2006 Ord.2007 MTCT 2229/27. Elaborator: IPCT 34 PC 0051997 35 PC 0061997 MLPAT nr. solicitate la incarcari statice si dinamice Elaborator: IPCT MLPAT Nr. maritime si fluviale.2003 MTCT 165/15febr.2005 MTCT 135/23.2004 BC4/2006 -Anexa se publica in MO1002bis in afara abonamentului. Elaborat: UTCB Anexa la ord.Panduri nr.4. MO 616/ 6 sept.02. de mare compexitate. Elaborat: UTCB MTCT 643/23. pct.03.2.04. in BC4/1997 Normativul s-a publicat in brosura IPCT Ord in BC4/1997 Normativul s-a publicat in brosura IPCT Ghidul se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT Ghidul se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT Se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT MDLPL 690/10.10. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor.4. Relatii cu Publicul al MO din Sos.12. Acţiunea vântului. Cladiri autoadaptabile la solicitari seismice. Elaborator: ISPCF Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferata.MTCT 165/15.02.2007 si in BC MO179bis/ 24.2005 MTCT 1372/17. Actiuni.08. Actiunea vantului” – ind.3. MO 1002bis/ 01nov.2006 MAP 1217/23.2006 Mlpat 85/N/1997 DIN 26/05/1997 31 32 33 CR 1-2.12. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. Convoaie tip.2005 BC18/2006 MTCT 2232/27.Pag.86/N/1997 Din 26/05/1997 36 PC 0081997 Ghid pentru proiectarea automata.2005 BC15/ 2004 BC7/ 2005 30 Cod de proiectare. MTCT 738/19.02.02.2006 MO179bis/ 24.28 MP 0362004 Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismica pasiva.2004 afara abonam.

Pag.Timisoara.2003 MLPAT 17/N/18. Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara. I.07.1997 Ord. Timisoara MLPAT 51/N/1996/15. Pol.05. 5.1976 ICCPDC 58/16.04.P.11. IPTANA Ghid pentru programarea lucrarilor de executie a constructiilor –program de calcul. Elaborator: Inst. C29-85 3.01.lista BC1/ 2005: inloc. C169-88 C178-76 C218-84 Lista normative tehnice. Elaborator: ICH si INCERC Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Elaborator: UTCB-Catedra Geotehnica si Fundatii. IPC Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical Elaborator: ISPIF Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I.1985 BC11/ 1998 BC8/ 1985 cf. GE 0372000 MLPAT 42/N/30. Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii. COCC Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activitatii de proiectare in constructii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date.Timisoara Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea si consolidarea alunecarilor de teren. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente 1 GE 028-97 MLPAT 56/N/11.1988 IGSC 132/ 29.1997 ICCPDC 20/11.1984 BC4/ 1985 BC9/ 1995 BC9/ 2006 BC12/ 1980 BC5/ 1988 BC11-12/ 1976 BC8/ 1984 -inlocuieste P134-95 (93?) Inlocuieste C168-74 Inlocuieste C169-83 6. instalarea filtrelor pentru depoluarea zonelor contaminate si pozarea conductelor si cablurilor subterane de orice natura. Elaborator: ICH Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.1996 MTCT 642/23.03. IPC Metodologie si program de calcul pentru dezvoltarea de biblioteci CAD intr-un system unificat autohton de proiectare si de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte.1980 ICCPDC 59/30.02.06.11.2003 BC2/2004 Ord in: BC2/1997 Ord in BC4/1997 Brosura IPCT 41 PC 0101997 MLPAT 88/N/26.1997 MLPAT 89/N/26.1997 Ord in BC 4/1997 Brosura IPCT II. in BC12/1999 M0786/ 7.6 .06. I..09.. cadru.1995 MTCT 302/16.05. P125-84 P134-95 -revizuit P134-2003 ICCPDC 82/05.partial C29-77 (? ) Inlocuieste partial C29-77 (?) In curs de tiparire 2.10. INCERC si INCERTRANS Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare. Elaborator: GEOTEC Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile.VI) Elaborator: INCERC.1984 MLPAT 1/N/20.37 GE 0061996 GP 0842003 PC 0021997 PC 0071997 38 39 40 Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibratii pentru determinarea gradului de siguranta a instalatiilor aferente constructiilor Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa.2003 ICCPDC 91/17.05.2000 Ordin in BC13/ 2001 4.09. ICH-Fil. C168-80 7 8 9.11.

03.Timisoara NP 075/02-Normativ pentru utilizarea geosinteticelor la lucrarile de constructii Elaborator:UTCB Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri Elaborator: ICPTTc ICCPDC 47/06.mai jos) Inlocuit cu NP 075/ 2002 G. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor Cod de proiectare si executie pentru MLPAT BC7/ Inlocuieste Lista normative tehnice.III 17 NP1232010 -abroga P106-95 NP124-2010 -abroga NP113-2004 MDRT 2691/2010 MDRT 2692/2010 MO158bis/ vol. ICPTT.10.mai jos) 11 Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrarile de constructii Elaborator: ICH. I. executarea si intretinerea drumurilor de santier. IPC SA Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici Elab :UTCB Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti Elab: UTCB Proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere MTCT 1730/ 21.AND UTCB 13 NP 114 – 2004 (înlocuieşte P 109/80) NP 120/ 2006 P82-86 NP 1222010 Normativ pentru proiectarea şi execuţia ancorajelor în teren Elaborator: UTCB MTCT 363/08mar.Iasi. C227-88 -inlocuit (v. ICB Normativ pentru proiectarea antiseismica a zidurilor de sprijin si terasamentelor pentru cai de comunicatie-Redactarea 2 MTTc 1613/28.09.05.09.07/1988 BC3/ 1988 Inlocuieste NP43-1985 (BC3/86) Inlocuieste C227-88 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare.2006 ICCPDC 15/07. DDP Iasi.Constr.2010 Anuleaza P82-83 vol. ICB. BC16/ 2005 (?) MO 911bis/ BC22/2006 BC5/ -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 077-02 din BC 16-17/ 2003 înlocuieşte P 109/80 14 15 16 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane Instructiuni tehnice pentru proiectarea.1987 12 BC6/1987 Brosura AND -se gaseste in bibl. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 MLPTL 1228/ 03. C182/77 (inlocuit de C182/87v. Fac.Pag.Pol.09.IV MO158bis/ Abroga P106-85 -abroga NP113-2004 18 vol. ISPIF.7 .1986 MDRT 2690/2010 1986 BC7/1996 MO 158 si 04.2002 BC13/ 2002 C 182/87 -inlocuieste C 182/77 Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri Elaborator:INCERTRANS.2005 MO 453 bis/ 2005 în afara abonam.II 1 NE 0001-96 III.

03.3/96 ) Inlocuieste P7-92 (P7-92 are erata in BC2.07. in lista mai jos la pct.12.2005 MO 430 / 20 mai 2005 BC5/ 1998 BC3/ 1981 BC10/ 1993 BC15/ 2005 MO 430 bis/ 2005 în afara abonam.8 .cap.1997 MLPAT 75/N/15.1993 MTCT 172/15febr.01. Elaborator: INCERC Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare.02. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Elaborator: INCERC Completari la P 10-86 11/N/12.1996 ICCPDC 10/06.03. executie.03. şi execuţia IMPLPAT 9/N/18. UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea baretelor pentru fundarea constructiilor Elaborator: INCERC si ICB MLPAT 3/N/11. exploatare) Elaborator: INCERC. dar nu se Lista normative tehnice. prin procedee mecanice si compactare cu maiul f.13) In curs de revizuire in 2004 revizuieste si completeaza C245-93 10 10 bis 11 11.02.1980 MLPAT 16/N/22.cap.P7-92 (P7-92 are erata in BC2.1997 MLPAT 54/N/11. social-culturale si industriale Elaborator: INCERC Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat.1997 ICCPDC 5/14.1991 MLPAT 58/N/11. BC7/ 1994 BC12/ 1998 BC7/ 1985 (inlocuit de NP 114-2004v.12) Inlocuieste C239-92 Modificari la P 10-86 6 7 GP 014-97 ST 015-97 Ghid de proiectare.03.1994 MLPAT 55/N/11. 4 5 GE 008-96 P10-86 (inlocuit de NP 112/ 2004 v.1996 MLPAT 333/N/8. exigente.1985 Inlocuieste C160-75 nu este in biblioteca IPTANA. IPTANA Ghid pentru executarea fundatiilor de suprafata cu solutii tehnologice performantecriterii.04.02.03. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii directe.2 P 7-2000 Inlocuit de NP125-2010 NE 008-97 3. AIIR Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe.12) constructii fundate pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari.greu-caiet VIII Elaborator INCERC.1987 ICCPDC 10/20. in lista mai jos la pct.Pag.09.II pct.03.2000 MLPAT 60/N/11.mai jos GP 113/ 2004 (revizuire si completare C245-93) MLPAT 59/N/11. Elaborator: ISPIF Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea tirantilor pretensionati ancorati in teren Elaborator: INCERC Indrumator tehnic pentru proiectarea si executia minipilotilor forati Elaborator: IPTANA Ghid privind proiectarea minipiloţilor foraţi Elaborator: IPTANA.3/ 1996 ) Inlocuieste C29-1977 Inlocuieste P10-1977 inlocuieste P10-1977 si care este inlocuit de NP 112/2004 (v. 9 GE 026-97 P109-80 (inlocuit de NP 114-2004v.II pct.1988 1996 BC7/ 2001 BC15/ 1998 Ordin: BC10/ 1996 BC1/ 1987 BC 3/ 1987 (Decizia ICCPDC) BC7/ 1991 (nu a mai aparut) BC12/ 1998 BC9/ 1998 P70-79 Inloc.1997 ICCPDC 92/17. Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind refacerea prin obturare si etansare a contactului teren -infrastructura pentru constructii de locuinte.13) C245-93 v.1997 8.a C252-94 GE 029-97 P106-85 -anulat de NP123-2010 Instructiuni tehnice pentru proiectarea. executia si receptionarea pilotilor scurti turnati pe loc prin vibrocompresare Elaborator: UTT Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii Elaborator: INCERC.02.

2005 MO 426 bis/ ST 009-96) ST 009-96) de performanţa.oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii 1944/14 nov.Ord. Normativ 480-bibl.12 NP 112 – 2004 (inlocuieste P 10/ 86) Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa Elaborator: UTCB MTCT 275/23febr. prin metode nedistructive.87 2 ST 001-96 Specificatie tehnica privind stabilirea cali. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton.1987 circulara beton marca P60. lucrarilor din beton. ST 009(inloc.08.96 caracteristicilor dinamice la structuri de beton armat supuse seismelor.2005 MO 451 / 27 mai 2005 BC14/ 2005 MO 451 bis/ 2005 în afara abonam.1999 8.1972 ? Normativ departamental pentru executarea MTTc ? si receptionarea fundatiilor pe chesoane 584/24.05.9 .07. Elaborator: INCERC ST 009-2004 Specificaţie tehnică privind produse din MTCT Publicat în (revizuire (revizuire oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii 180/15febr. BTR 7/2004 BC 3/ 1975 regaseste ca anulat inlocuieste P 10/ 1986 13 PD 34-71 Normativ departamental pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat si deschise de de beton si beton armat Elaborator: IPCF MTTc Dept.96 In curs de tatii betoanelor si mortarelor din tiparire constructii existente prin metode fizicochimice.MLPAT 62/N/16.05.1974 deschise si cu aer comprimat la poduri Elaborator: CCCF IV. IPTANA v. beton 16 mai 08 armat si beton precomprimat – Partea BC2/2008 1:Producerea betonului NE 012/22010 2: Executarea lucrărilor din beton MDRT 2514/ 22.si Caiet de sarcini AND 589/2004. ST 009-2005 Specificaţie tehnică privind produse din MTCT Publicat în inloc. precomprimat 1999 C21-1985. Bc21/2005 (?) 5 NE 012-99 Cod de practica pentru executarea MLPAT BC Inlocuieste G. ST 009. Elaborator INCERC. Elaborator: INCERC bis/ 2005 în afara abonam.DLPL bis 2007 executarea lucrarilor din beton.2005 MO 1086 2004 2004 de performanţa.11.1997 1997 otel utilizate ca armaturi in structuri din beton.10/ C140-1986. Elaborator: INCERC MO 426 /19 mai 2005 2005 în afara abonam.02. Elaborator: INCERC 3107/25. NE 012/1Normativ pentru producerea betonului si MO374/ 577.apr. beton armat si beton 59/N/24. 4 ST 009-96 Specificatie tehnica privind cerinte si MLPAT BC11/ criterii de performanta pentru produse din 11/N/3. Elaborator: INCERC C206-1985 6.9. beton armat si beton precomprimat 1 Instructiuni privind conditiile tehnice si ICCPDC 3107/ Difuzate cu conditiile de receptionare si utilizare a otelului 25. Min.07. Elaborator: INCERC 3 GT 002-96 Ghid practic pentru determinarea MLPAT In curs de degradarilor si rezistentei betonului si a tiparire 62/N/16.Pag.2010 BC14/ 2010 MO853bis/ 2010 14 CD 22-74 Lista normative tehnice.Cailor Ferate IPCF 98/28ian.

Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Elaborator: INCERC Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in elementele de constructii din beton si beton armat.12.1997 MLPAT 22/N/7.12. MO 671/23s ept. Procedee.10 .1989 Cu caracter documentar Inlocuiesc C155-1981 Inlocuiesc C156-1972 (STAS 6657/ 3-89 depasit tehnic !) In curs de revizuire Inlocuiesc C212-1983 ICCPDC 57/16.12.in BC12/1999 Inlocuiesc C28-1976 Inlocuiesc P59-1980 Inlocuiesc C122-1981 Inlocuiesc C130-1971 BC1/ 1994 P134-2003 (NE 0202003 –cf. Elaborator: INCERC Iasi Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 “Elemente prefabricate de beton.1979 MLPAT 30/N/03.07. instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice” Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea betonului armat cu fibre de otel Elaborator: Inst.1987 ICCPDC 56/01101985 BC8/ 1980 BC9/ 1987 BC11/ 1985 Lista normative tehnice.2003 BC14/ 2004 BC9/ 2006 (Cf.1986 ICCPDC 49/09. BC9/ 2006 indicativul este P1342003 si inlocuieste NE 0202003) BC11/ 1971 BC2/ 1991 BC1/ 1991 -revizuit de P134-2003? (NE 0202003 cf.09.1989 ICCPDC 47/30. ICECON Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea placilor compuse tabla cutatabeton.09.7 8 9 C28-83 P59-86 C122-89 10 11 12 C130-78 GE 009-1997 P134-93 -revizuit de P134-2003?) Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel-beton.07.12. MO671/23 sept.03. beton armat si beton precomprimat.12. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton.Pag.12.1 993) 13 C135-71 14 15 C155-89 C156-89 16 17 18 C201-80 C212-87 C221-85 Normativ pentru folosirea procedeului electrotermic la pretensionarea armaturii din bare groase in elemente de beton precomprimat.Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice in fabricile de MC Ind. 2003) -revizuieste P134-1993 (MLPAT 22/N/07.1986 ICCPDC 51/30.1989 ICCPDC 48/22.07.2003 MTCT 302/ 16. Elaborator: INCERC Timisoara ICCPDC 46/09.05.93 BC7/ 1983 BC10/ 1986 BC2/ 1991 BC8/ 1979 Ord.2003) Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata Elaborator: INCERC Timisoara MTCT 302/ 16.03.1971 ICCPDC 52/30.1980 ICCPDC 52/9. 139/N/ 15.

transportul. turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S.mai sus) prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls. BOMACO Normativ pentru executarea lucrarilor din beton precomprimat MLPAT 2/N/21.19 20 21 22 23 24 C237-92 C238-92 C248-93 C28-99 ST 031-2000 GE 040-2001 25 ST 042-2001 26 CD 151-2002 27 C 21 -inlocuit de NE 012-99 (v.2002 MTCT623/ 23.1999 MLPAT 161/N/6.11.93 MLPAT 63/N/25.2001 Decizie AND 8/09. BC 7-8/ 2006 BC16/ 2005 30 NP 115 – 2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri Elaborator: UTCB Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION MTCT 171/15febr.2005 MO 347 bis / 2005 în afara abonam.Pag. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc60-Bc70 Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator: INCERC Timisoara Normativ pentru sudarea armaturilor din otel –beton Elab. MMPS 136/1995 MTCT 166/15febr.11 .07.01.2005 31 NP 111 / 2004 MTCT 197/15febr.INCERC Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini si sintetice la lucrarile de consolidare a elementelor si structurilor din beton armat.Elaborator: INCERC Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.08.09.01.01.proiectare si executie Elaborator: INCERC Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua. INCERC Timisoara Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru punerea in opera a betonului Elaborator: ICECON Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elab. BC4/ 2005 BTR 9-10/ Lista normative tehnice.93 MLPAT 24/N/1.2003 BTR17/ mai2002 Inlocuieste CD151-85 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-02 Din BC5/2003 28 29 GP 108 – 2004 Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea.10.A.01.2000 MLPTL 1223/06.2005 MO 431 / MO 374 bis / 2005 în afara abonam.93 MLPAT 3/N/21.2001 BC1/ 1993 BC1/ 1993 BC2/ 1994 Ordin: BC13/2001 Ordin: BC13/2001 BC 1/ 2002 BC14/ 1999 * BC 12/ 2002 In curs de tiparire In curs de tiparire MLPTL 1621/02.

199 7 MLPAT 31/N/1997/ 03.12 .1986 1986 C162-73 Normativ privind alcatuirea.08.1997 MLPAT 27/N/1997/ 24.03.03. publicat în MO 446 bis/ 2005 în afara abonam. Elaborator: INCERC C14/1-94 Ghid privind utilizarea blocurilor mici de MLPAT BC11/ zidarie din beton cu agregate grele BZG 21/N/11. 2005 in afara ab.1974 1974 pereti din beton monolit la cladiri VI. Elaborator: INCERC C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si ICCPDC BC1/ prepararea mortarelor de zidarie si 127/02.2006 MLPAT 30/N/03. Elaborator: PROCEMA 48/N/2.1/ 2005 GE 009-1997 GE 022-1997 GE 010-1997 38 GP 005-1997 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in elementele de constructii din beton si beton armat.02.beton armat si roci prin efectul de pana Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de compartimentare cu panouri usoare.11.Pag.09.IPC Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire 2005 MO 431 bis / 2005. executarea si ICCPDC BC7/ folosirea cofrajelor glisante.1994 1994 290x240x88.23 mai 2005 32 NP 1052004 Normativ pentru proiectarea si executia captuselilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul Elaborator: UTCB.1971 1971 P104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si MLPAT BC2/ Inlocuieste C41-76 1 2 3 4 5 6 Inlocuieste C14-78 Inlocuiesc C17-78 Lista normative tehnice.1997 MDRT 2688/2010 34 35 36 37 CR 2-1-1.06.01. ICECON Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat. în afara abonam.1974 1975 placaj pentru cofraje.Ind BC4/ folosirea in constructii a panourilor din 125/19. Elaborator: IPC 26/4. BC20/2005 MO132bis/ 11febr.199 7 MLPAT 43/N/03. esafodaje.01. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje.1982 1982 zidarie.03.2004 MTCT 3/06. Elaborator: INCERC P42-71 Normativ pentru executarea constructiilor CSEAL BC5/ din panouri mari. executarea si IGSC BC7/ folosirea cofrajelor metalice plane pentru 26/13.Elaborator: INCERC C41-86 Normativ pentru alcatuirea.03.1999 2000 C14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici ICCPDC BC9/ din beton cu agregate usoare la lucrarile de 71/10. ICECON Ghid de utilizare privind executia lucrarilor de demolare a elementelor din beton. BC 4/ 2006 Ord in BC Domeniu I-17 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura IPC SA Brosura IPC Ord In BC 12/1999 Ord in BC12/ 1999 Ord in BC 3/1997 MO158bis/ 39 NP 125-2010 -anuleaza P7-2000 Anuleaza P7-2000 V.07. schele 1 2 3 C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si M.C.11. Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Elaborator: INCERC MTCT 182/15febr.1982 1983 tencuiala. Elaborator: INCERC 18/13.2005 33 MTCT 1177/22iun. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti MP 007-99 Metodologie de investigare a zidariilor MLPAT BC8/ vechi.

1989 ICCPDC 51/27. I Lista normative tehnice.11.1987 BC11/ 1994 BC11/ 1982 BC9/ 1979 BC9/ 1989 BC7/ 1987 Inlocuiesc C116-1976 9 10 11 12 C116-82 C193-79 C197-89 C226-87 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor in constructii.1991 MLPAT 259/N/2.10. Elaborator: INCERC Dec.11.executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat.04. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din piatra bruta.Pag.2005 13 C235-91 14 15 ST 035-2000 GP 053-2000 16 GE 053-2004 Indrumator tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru verificarea antiseismica a fatadelor cortina Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de compartimentare de structura de rezistenta Elaborator: INCERC Cluj Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: UTCB BC9/1989 (nu a mai aparut) BC3/ 1992 Ordin: BC13/ 2001 BC12/ 2001 BC8-9/ 2005 si MO 428 bis / 2005 în afara abonam.01.94 ICCPDC 92/19. 2000 MTCT 194/15febr. pentru hale parter Elaborator: ICCPDC-Filiala Cluj-Napoca Modificari si completari la C226-1987 Inlocuiesc C197-1979 Inlocuiesc NP 45-1986 ICCPDC 7/24.1979 ICCPDC 5/10.12. Elaborator: INCERC Norme tehnice pentru proiectarea si executarea panourilor monostrat din betoane usoare cu adaosuri de cenusa si spumanti.04. executarea si receptionarea peretilor despartitori din panouri prefabricate pe baza de produse lemnoase Elaborator: INCERC Indrumator tehnic pentru realizarea si utilizarea la peretii despartitori a panourilor de perete demontabili de lemn Elaborator: INCERC Cluj Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si executarea peretilor din placi ondulate din azbociment. la GE 045/ 2002 din BC13/2003 -anexa se publica in MO P.94 ICCPDC 130/30.08.11.07.11.2004 Ordin in: MO780/ -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare. Completari la P104-83 7 P113-81 Instructiuni tehnice privind proiectarea.01.1989 MLPAT 15/N/4.1983 MLPAT 23/N/25.ICCPDC 92/08.2000 MLPAT 258/N/2.13 . Discheta INCERC (inlocuieste GP 0351998) 17 MP 001 Manual de proiectare a cladirilor cu pereti portanti din zidarie simpla 18 GP 100-2004 Reglementarea tehnica "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a MTCT/ 737/19.08.1981 1984 BC10/ 1995 BC3/ 1982 8 P113/1-94 MLPAT 18/N/7.1982 ICCPDC 64/19.

09.Pandurisect.05.02. INCERC 25aug2004 19 NP 113 – 04 -inlocuit de NP124-2010 Normativ privind proiectarea. executia.2006 MLPAT 38/N/24.2000 MLPAT 28/N/22.02. IPROMET.96 MLPAT 12/N/23. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice Se difuzeaza pe discheta de INCERC Inlocuieste P 112-1981 BC2/1982 6 GP 016-97 7 8 9 10 11 GP 018-97 NP 026-98 GP 034-98 NP 041-2000 NP 042-2000 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza pe discheta de INCERC 12* P 54-80 Inlocuiesc P54-1969 Lista normative tehnice.1980 MO 458 bis/2005 in afara abonam.97 MLPAT 10/N/3.97 MLPAT 3/N/20.1-Buc.98 MLPAT 41/N/20. si in BCINCERC -inlocuit de NP124-2010 VII.Politehnic Timisoara MTCT 279/23mai2005 sau 23.01. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand parte din structura cladirilor etajate Elaborator: UTCB Ghid de proiectare si urmarire a comportarii in exploatare a acoperisurilor din ferme-cabluri. BC19/ 2005 BC11/ 2006 BC8/ 1997 Ordin: BC13/ 2001 BC4/ 1998 BC15/ 1998 BC15/ 1997 BC15/ 1997 BC14/ 1999 Ordin: BC13/ 2001 Ordin: BC13/ 2001 BC19-20/ 2001 BC19-20/ 2001 BC8/ 1980 780bis in afara abon.1998 MLPAT 2/N/20. repararea si consolidarea grinzilor de rulare metalice Elaborator: INCERC Timisoara Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tabla cutata. Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC.97 MLPAT 10/N/3. ICB.98 MLPAT 29/N/22.2005? CR 6/ 2006 1 2 3 4 5 GP 003-96 MP 003-98 GP 004-97 NP 012-97 ST 013-97 MTCT 1712/19.97 MLPAT 63/N/13. Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora.05.14 .98 MLPAT 3/N/13.peretilor de zidarie prin camasuiri armate cu grile polimerice. Elaborator: UTCB Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.02.01.02.01.01.05.05. Inst. Elaborator: INCERC Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC Timisoara Specificatie tehnica privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor in solutie de structura spatiala reticulara planara.01.Pag.2000 ICCPDC 56/16. Elaborator: INCERC Cod de proiectare pentru structuri metalice parter fara pod rulant Elaborator: INCERC Timisoara Ghid pentru expertizarea. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul din Sos. monitorizarea si receptia peretilor ingropati Elaborator: UTCB Cod de proiectare pentru structuri de zidarie Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica Elaborator: IPCT Manual pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC Timisoara Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile.

09. MCind.1981 ICCPDC 122/14.10.2003 MTCT 300/ 16.10.1982 ICCPDC 26/4.09. Codul pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn Elaborator: UTCB 22 23 VIII. Timisoara Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cai de rulare metalice Elaborator: ICCPDC. INCERC Imbunatatiri si modificari la P108-1980 ICCPDC 76/14.02. Elaborator: INCERC Timisoara Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica Elaborator: Univ.09.11.12.09.1979 ICCPDC/01.96 BC12/ 1996 -revizuit v.Pol. Elaborator: Inst.12.1988 MTCT 301/ 16.Modificari la P54-1980 13 14 P74-81 P107-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri in inima. IPCT ICCPDC 9668/3.1981 ICCPDC 200/14.2003 BC 4/ 2005 Inlocuiesc C133-1971 Inlocuiesc C172-1985 16 17 18 P110-81 P115-82 C133-82 19 C172-88 20 C228-88 21 GP 0822003 GP 0782003 NP 109 – 2004 Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu ferme din cabluri Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate Elaborator: ICB. inima supla omogene sau hibride Elaborator: ICB.Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase 1 NP 005-96 REVIZUIT v.2003 MTCT 169/15. INCERC Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea invelitorilor si peretilor Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructiile metalice Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri metalice in zone seismice.2005 BC4 / 1985 BC3/1986 BC5/ 1982 BC2/ 1983 BC10/ 1982 BC10/ 1987 BC5/ 1988 BC16/ 2004 MO666/ 19.1984 ICCPDC 1985 ICCPDC 159/11.1988 ICCPDC 58/30.07.163) BC12/ 1981 BC4/ 1980 BC4/ 1985 Imbunatatiri la P 1071979 BC10/ 1980 Inlocuiesc P74-1973 15 P108-80 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plina.1982 ICCPDC 68/13.03.1980 ICCPDC 01.15 .1985 ICCPDC 34/17.06. NP0052003 Lista normative tehnice. NP005MLPAT 28/N/8.2003 BC16/ 2004 MO666/ 19.Politehnica Timisoara Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km / h – Elaborator: Autoritatea Feroviară Română.05.Pag.10.1984 BC3/1986 (pag.09.04.

96 MLPAT 62/N/17.06. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori 1 PCC 0092000 NP 069 – 2002 Procedura pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de invelitori ceramice la constructiile vechi.08. în afara abonam.2 3 4 2003 NP 0052003 -revizuieste NP 005-96 NP 019-97 C36-86 C46-86 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn Elaborator: IPCT Indrumator privind utilizarea in constructii a placilor din lemn si a placilor din fibre de lemn.04.06. Elaborator: INCERC Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea lucrarilor de MTCT 1733/ 21. Elaborator: ICPIL Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casa la materiale lemnoase folosite in constructii.1986 ICCPDC 23/27.1989 MTCT 219/17febr.01.03.1986 BC14/ 2006 BC9/ 1997 BC10/ 1986 BC7/ 1986 Inlocuieste C36-1979 IX.Pag. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.1997 MLPAT 12/N/13. monolite si prefabricate Protectia la zgomot. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii 1 2 GP 001-96 GE 025-97 MLPAT 22/N/3. ICPIL MTCT 303/16. C 37 / 1998 Inlocuieste C37-1979 2 C37-88 3 GP 112/ 2004 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea.96 ICCPDC 47/10. BC6/ 2006 MO 937/ BC23/2006 4 NP 119/ 2006 Normativ privind proiectarea si executia invelitorilor subtiri din beton armat si precomprimat.09.2003 MLPAT 65/N/28.12.11.91 BC9/ 1996 BC13/ 1997 BC5/ 1992 Inlocuieste P116-1987 NP61-91 Lista normative tehnice. executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor în panta la cladiri Elaborator: INCERC MLPAT 52/N/30. executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerice realizate “in situ” Elaborator: INCERC ICCPDC 4/10.2033 Ordin: BC13/ 2001 BC24/ 2004 BC14/ 2006 Se difuzeaza pe discheta de INCERC – înlocuieşte caietul 1 Prevederi generale din reglementare a tehnică “Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii – ind.2006 X.16 .2000 MTCT 606/21.04.09. Elaborator:PROCEMA Normativ privind proiectarea.2005 BC8/ 1988 publicat în MO 435 bis/ 2005.

C89-7. NP34-80 Inloc. 9bis Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul .14/ 1998 si BC1/1999 C112-86 BC8/2003 -revizuire C107/1982 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit.Pag.2005 in afara abonam.1997 MLPAT 24/N/19.1997 BC14/ 1998 BC2-3/ 2007 ? 6 BC14/ 1998 BC13/ 1998 7 8 9.1989 Completari la C112-86 Completari la C112-86 11 P 121-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea masurilor de protectie acustica si antivibrativa la cladiri industriale Inlocuiesc P121-1983 Lista normative tehnice.07.cu C107/0/ 2002 C107/1-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/2-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/3-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/4-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/5-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/2005 Inlocuieste C107/ 1.4.1997 MLPAT 24/N/19.02.: C107-70.02. C7372.1997 MTCT 2055/29 nov.04. C151-72.4.02.17 .02.1997 MLPAT 24/N/19.1989 ICCPDC 34/04.02.1982 BC1/ 1983 Inloc. Elaborator: IPCT Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor MLPAT 24/N/19. BC3/1992 -ordin+ completari BC3/1989 -decizia +norme BC4/1987 -aprobare completari 10 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase Elaborator: INCERC Completari la C112-86 ICCPDC 36/12.5 – 1997 din BC13.5 – 1997 din BC13.1987 ICCPDC 15/24.1986 MLPAT 6/N/17.11.3.3. Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor MLPAT 24/N/19.03.1991 ICCPDC 36/03. C107-82 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuieste STAS 6472/3-89 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuieste C107/ 1.4 C 107/0/82 izolatii termice din placi de natura celulozica sau fibrolemnoasa in constructii.11.2005 BC14/ 1998 BC1/ 1999 MO 1124bis/ 13dec.2. 14/1998 si BC1/1999 Inlocuieste C 112-1980 5 Inloc.11. P107-67. BC2-3/ 2007(?) BC9/1986 -nu exista in bibl. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri Elaborator: INCERC ICCPDC 128/2.2.

2000 BC4/ 1993 Ord in BC6/ 2001 Ordin: BC13/ 2001 Ordin: BC13/ Inlocuit de NP 040/2002 v.03.Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Elaborator: INCERC Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru izolarea termica cu produse textile netesute a conductelor si aparatelor din instalatii termice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificata din PVC plastifiat la acoperisurile cladirilor industriale si agrozootehnice. completari la P 121-89 / 12 13 P122-89 P123-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile.1984 ICCPDC 21/21.1987 BC3/ 1987 Inlocuieste C125-1981 C 125 / 2005 (revizuire C 125 / 87) MTCT 195/15febr.1989 ICCPDC 50/30.1993 ? ICCPDC 49/30.1984 MLPAT 1/N/10. necirculabile Elaborator: TAGLSIT.12. ICCPDC 28/16. INCERC MLPAT 7/N/15.1989 BC11/ 1988 BC8? BC3-4/ 1991 BC3-4/ 1991 Inlocuiesc P122-1983 Inlocuiesc P123-1983 14 C125-87 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executia masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Elaborator: ICECON S.10. social-culturale si tehnico-administrative Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea salilor de auditie publica din punct de vedere acustic. INCERC Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor.1985 ICCPDC 20/28.1991 Inlocuiesc C142-1979 Inlocuiesc NP 36-1982 Inlocuiesc NP 37-1982 Inlocuiesc NP 52-1988 Inlocuiesc NP 44/1986 MLPAT 15/N/22.12. Elaborator: INCERC Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din materiale termoizolante Elaborator: ICECON Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind spume poliuretanice.A.06.2005 BC15/ 2005 MO 460 bis/ 2005.12.12.04.04. Elaborator: ICECON Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit ICCPDC 19/04.Pag.02.2000 MLPAT 328/N/8.02. in afara abonam. BC9/ 1985 BC5/ 1984 BC5/ 1984 BC5/ 1991 BC3/ 1993 -revizuire C 125 / 87 15 16 C142-85 C216-83 17 18 C217-83 C233-90 19 C234-91 20 21 C246-93 Inlocuit de NP 040/2002 PCC 0162000 PCC 0172000 GP 0582000 Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalatii.12.Elaborator: INCERC Modificari.12.pct.27 ? 22 23 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza pe discheta Lista normative tehnice.18 .1990 MLPAT 11/N/18.93 MLPAT 334/N/8.2000 MLPAT 331/N/08.

: INCERC C6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea ICCPDC BC11/ BC24/ 2004 BC15/ 2006 MO1177bis/ 2005 .04. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli. caiet VII. 1.04. placaje.Elaborator: IPCT 24 GP 065/ 2001 NE 031/ 2004 25 Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton Elaborator: INCERC Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii de mase plastice. groase si subtiri 23/N/3. Elaborator: INCERC NE 001/4-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede. Elaborator: INCERC NE 0001/5-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.Pag.96 1996 Caiet IV: Executarea lucrarilor de renovare ale finisajelor exterioare pe baza de mortare.19 .d .04.b .2005 realizate după proiecte tip. 131/05.1977 1977 Modificare pct 3.înlocuieşte C 246 / 1993 Inlocuieste C18-83. groase si subtiri 23/N/3.2003 28 29 1 1. Elaborator: ISPCF – Tuneluri MLPTL 1624/02. IX Inlocuieste C18-83 Inlocuieste C 3-76.11. BC23/ 2004 de INCERC 26 MP 029 – 2003 27 NP 040 – 2002 GP 1102004 Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. tapete NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.2006 2006 bituminoase aditivate cu APP si SBS BC23/2006 XI.13. caiet VII. Elaborator: IPCT GP 114Ghid privind proiectarea. BC17/ cu amenajarea de poduri neîncalzite sau 2005 mansarde.04.2005 MO 406 / 13 mai 2005 2001 BC 2/ 2002 BC12/ 2002 BC21/ 2005 MO406bis/ 2005 în afara abonam.2002 MLPTL 607/21. 1. 364/08mar.09.96 1996 Caiet V: Metode de determinare a nivelurilor criteriilor de performanta ale tencuielilor umede C 4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea ICCPDC BC12/ tapetelor.a . executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri – Elaborator: INCERC MTCT 1008/ 10. Elaborator: INCERC NE 0001/2-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.96 1996 Caiet III: tencuieli subtiri pe baza de lianti micsti (anorganici si organici) sau lianti oganici. 1. C 3-76. groase si subtiri 23/N/3. Studiu de caz : Biserica Sfântul Nicolae făcătorul de Minuni – Mănăstirea Popăuţi” Elaborator: PROCEMA Normativ privind proiectarea.96 1996 Caiet I: Prevederi generale. 2 3 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de MTCT locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.04.96 1996 Caiet II: Tencuieli groase cu lianti anorganici.12. groase si subtiri 23/N/3.Elab.c . IX Inlocuiesc Lista normative tehnice. Elaborator: INCERC NE 001/3-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede. executia si MTCT MO928/ 2006 exploatarea hidroizolatiilor cu membrane 1734/21.09.04. groase si subtiri 23/N/3.2001 MTCT 177/15febr.

1986 ICCPDC 54/10.00 MLPTL BC11/ 1999 BC4/ 1975 BC9/ 1979 BC12/ 1978 Ordin: BC13/ 2001 BC6/ Inlocuieste C35-82 Inlocuiesc C 174-74 Inlocuieste C35-1982 Lista normative tehnice.4 5 6 C70-86 C86-75 C98-68 7 C114-69 8 GP 073 – 2002 placajelor din faianta majolica si placi ceramice smaltuite CESAROM Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu placi emailate sau lemn.C. CSCAS 15-16/ 1968 BC3/ 1970 BC24/ 2004 BC15/ 2006 BC4/ 1981 BC5/ 1986 C6-75 Inlocuiesc C 70-70 Cu caracter documentar Cu caracter documentar Cu caracter documentar – revizuieşte şi extinde C 202 / 1980 M. executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile. Elaborator: INCERC Ghid privind reabilitarea finisajelor MLPAT 50/N/17.04.Ind 331/18.Nicolae Facatorul de Minuni -Manastirea Popauti.09.12. plinte.05.Pag. Elaborator:PROCEMA 55/20.1975 CSCAS 370/1968 1986 BC11/ 1986 BC7/ 1975 Bul.06.2003 C202-80 9 C223-86 ICCPDC 101/18.1980 ICCPDC 7/11. elemente de scari 1 2 3 4 5 6 GP 037-98 C55-74 C174-79 C187-78 ST 030-2000 GT 041-2002 Normativ privind proiectarea.1986 IGSC 79/21. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de faianta majolica si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Elaborator: INCERC Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidarie. Elaborator: INCERC Specificatie tehnica de aplicare a pardoselilor anticorosive cu performante antistatice.11.1979 ICCPDC 95/24.2002 BC9/ 2004 XII.1978 MLPAT 219/N/27.12.1998 IGSC 157/7.04. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea in constructii a produselor din bazalt topit si recristalizat. in conditii de umiditate excesiva si existenta biodegradarii.20 .12.04.1986 10 MP 030/ 2003 MTCT 1009/10.Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din profile din pvc rigid Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice de folosire a placutelor de sticla colorata la placaje interioare si exterioare.07. scafe.1969 MTCT 604/21.11. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea marmorocului la lucrari de finisaje interioare si exterioare Elaborator: Trustul 1 de C-M Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri – Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din placi de argila arsa.1974 ICCPDC 18/19. tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu.09. Studiu de caz: Biserica Sf. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind montarea profilului mana curenta din PVC semirigid Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor aparator muchie de treapta din PVC.

“VEPATIM” V-8630 si a vopselelor STROP decorative V-8411 ♦IGSC 44/23. pe baza de derivati celulozici. C. “VEPAROM” V-8430.3-1961.21 . Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri 1 2 C47-86 C185-78 ICCPDC 14/18.11.3-76 Lista normative tehnice.Arh. depozitarea.2002 MTCT 89/ ? MTCT 1004/ 10. transportul si montarea in constructii a ferestrelor si usilor de balcon PVC Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea. dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri Elaborator: Univ. ♦Completare cu caietul VII: “Prepararea si aplicarea pastei Gipac” ♦Completare cu caietul VIII “Vopsitorii permeabile la vapori pentru azbociment presat” ♦Completare cu caietul IX “Preparare centralizata a pastelor de finisaj si aplicarea lor pe suprafete netede de beton si beton celular autoclavizat” Instructiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate “DASIROM” V8415. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea.11. C. ceruire Caiet V: Vopsitorii cu vopsea Vinarom si cu vopsea decorativa in relief Caiet VI: Vopsitorii cu vopsele pe baza de acetat de polivinil. livrarea.1978 BC9/ 1978 BC9/ 1978 Cu caracter documentar Cu caracter documentar 4 C199-79 XIV.1989 1bis C 3-76 (vezi NE 001-96 BC8/ 1996) ♦BC6/1977 -completare la C3-76 ♦BC1/1978 -completare la C.66-1970.2003 2003 MO 95/ 2febr. transportul si montarea in constructii a jaluzelelor din pvc. Ion Mincu Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii.1980 ICCPDC 35/3. transportul si montarea in constructii a jaluzelelor din pvc. livrarea.1976 ♦BC5/ 1976 ♦Inloc. C124-1972.si Urb. comune tuturor sistemelor de zugraveli si vopsitorii Caiet II: Zugraveli cu lapte de var Caiet III: Zugraveli in culori de apa.1977 ♦ICCPDC 179/29.3-76 BC3/ 1989 -completare la C. imitatie lovituri de ciocan.1978 ICCPDC 29/17.96-1970. C143-1972 ♦ICCPDC 74/17. alchidal.06. polilac. finisarea ornamentelor de ipsos Caiet IV: Vopsitorii cu vopsele de ulei.2004 BC21/ 2004 XIII.3-76 ♦BC4/ 1981 -completare la C. livrarea.06.06. bituminoase. Elaborator: INCERC 1575/15.3-76 (vezi si NE 001-96 BC8/ 1996) ♦Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Elaborator: INCERC Caiet I: Prescriptii generale.7 8 GP 089/ 2003 peretilor si pardoselilor cladirilor civile Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea.10. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 1 C. C.02.Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea. zugraveli in relief.1977 ♦ICCPDC 102/18. depozitarea.1978 BC5/ 1986 BC9/ 1978 Inlocuieste C47-79 si C297-81 Cu caracter documentar 3 C186-78 ICCPDC 29/17. executarea. selac.10. nuantate pe santier. bronz-aluminiu.Pag.12.1986 ICCPDC 28/17. exploatarea.06.04. depozitarea.

Elaborator: INCERC XV. -completare I7/98 Elaborator: ICECON SA Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului Elaborator: ICECON Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor electrice din cladiri Elaborator: ICECON Instructiuni tehnice privind autorizarea intreprinderilor care executa.06. si 1500 V c.1999 ICCPDC 17/26. verifica si predau la beneficiari instalatii electrice de automatizare.c Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.1987 BC3/ 2001 Prescriptie CONEL (fost RENEL) BC3/ 1987 Brosura RENEL 7 PE 101-85 Brosura ICECON -anuleaza I7/1-94 Brosura RENEL MEE 172/1985 MEE 173/1985 Brosura RENEL 8 PE 101/A-85 8bis PE 102-86 9 PE 107-95 RENEL -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 Inlocuieste Lista normative tehnice.2000 MEE 571/1.Pag.06. in unitati energetice.a. si 1500 V c.89 4 GP 028-99 Inlocuieste I20/1994 Brosura ICECON Inlocuieste GP 028-97 Brosura ICECON 5 I 43-89 6 GP 052-2000 MLPAT 49/N/30.12.08.c.a.10.a. si 1500 V c. Normativ pentru proiectarea si executarea MLPAT 22/N/25.a. in raport cu alte constructii (republicate in 1993) . Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.1998 BC3-4/ 1999 Inlocuieste I7-1991 NP I7/2002 MLPTL 1055/26.2002 MLPTL 1055/26.94 BC10/ 1994 2 I 7-98 MLPAT 87/N/18. Elaborator: RENEL Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de conexiuni si distributie de tensiuni pana la 1000 V c.22 .2000 MLPAT 80/N/5.07. incalzire si ventilatie in medii cu pericol de explozie Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni de pana la 1000 V ca si 1500 V cc Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV Elaborator: ICEMENERG Modificari si completari la PE 101-85 (Intra in vigoare la data publicarii lor in Buletinul Prescriptiilor Energetice) Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor electrice cu tensiuni mai mari de 1kV.04.a. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice 1 I 7/1-94 Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din cladirile de locuit Elaborator: URBAN PROIECT Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.2002 2 bis 3 I7/2/2001 BC1/ 2003 BC 10/ 2006 BC 2/ 2002 BC2/ 2001 BC10/ 2001 BC12/ 1988 Inlocuieste NP -I7/98 -Completeaza I7-98 I20-2000 MLPAT 48/N/30.07.06.

Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie Decret 536/1995 RENEL D-756/1995 RENEL D-757/1995 MEE 1246/3.07.Instalatii Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal Elaborator: UTCB-Fac Instalatii Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor aeriene electrice de joasa tensiune MTCT 2014/18.11.11.2002 MLPTL 939/02.Energetica Bucuresti Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie.Pag.2001 Prescriptie CONEL (fost RENEL) Prescriptie CONEL (fost RENEL) Brosura Ministerul Energiei Electrice ? BC12/ 2002 Brosura IPCT? 11 PE 132-95 12 PE 135-91 PE 107/1978 Brosura RENEL Inlocuieste PE 124-1993 Brosura RENEL Inlocuieste PE 132-1983 Brosura RENEL Inlocuiesc PE 135-1984 Brosura RENEL 13 I 18 /1/2001 13 bis I 18/96 -inlocuit de I 18/2/2002 (v.07. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri Elaborator: UTCB-Fac.mai jos) -figureaza in lista de reglementari conexe la GP063/01 din BC6/ 2002 si la MP012/01 din BC7/ 2002 -inlocuieste I18/96 I 18/2/2002 14 15 16 NP 061-2002 NP 062-2002 PE 106-95 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri.91 MLPTL 1617/02.retelelor de cabluri electrice Elaborator: RENEL 10 PE 124-95 Normativ privind stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari Elaborator: ICEMENERG Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie publica Elaborator: ISPE Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV Elaborator: Fac.2002 BC6/ 2004 BC10/ 2003 BC10/ 2003 17 PE 111-92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare 18 PE 112-93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale si statii -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de Lista normative tehnice.23 .2002 MLPTL 938/02.12.

19 PE 155-92 Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile Brosura RENEL 20 NSSMUEE 111-2001 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale 21 ID 17-78 Normativ pentru proiectarea. coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea.02.03/1996 MMPS 357/1998 BC7/ 1996 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 064-02 BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I20/2000 BC2/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la Lista normative tehnice. MMS 275/17.06.1987 Brosura MICh 22 NSPM 652004 inlocuieste NSPM 652000 Ord.Pag.2002 intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in MO reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 si la alte normative -se gaseste in biblioteca IPTANA 23 Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul natural.03.734/2000 PE 136 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice Ord. verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie MICH-MID 27/N-42/P 20. executarea.1996 19/N/28.24 . administrarea si intretinerea drumurilor si podurilor MLPAT 18/N/28. artificial si in utilizari casnice 24 ND 910 Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor de telecomunicatii 25 PE 109 26 xxx Normativ privind alegerea izolatiei.

Ac-Mapa proiectantului Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi pvc neplastifiat Elaborator: INCERC MLPAT 19/N/28. Sanatatii 5840/1996 29 xxx Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea. BC14/ 1999 Ord. SC IPROCHIM -modificarea si completarea NP 099-2004 MTCT 176/15febr.anre. BC14/ 1999 Ord.2004 31 NP 099 – 2004 Normativ pentru proiectarea. MO95/ 01. BC14/ 1999 BC11/ 1979 Inlocuieste G-1972 Brosura IPCT Inlocuieste G-1972 Brosura IPCT Brosura IPCT Brosura ICECON Inlocuieste I 1-1972 2 G-97 3 4 F-98 AC-98 I 1-78 Lista normative tehnice.03.ro la sectiunea Metodologie -revizuire ID17/1986 XVI.11.02.12.2004 MO1092/ 24.1978 Ordin in BC14/ 1999 Ord. exista un NE 003 cu alt subiect) ANRDE 32/17. executarea. repararea si exploatarea drumurilor si podurilor Ord. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie Elaborator: UTCB. turnarea betonului si executarea lucrarilor de BA si BP Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare 1 S-94 Ghid de proiectare pentru instalatii sanitare.03.96 MLPAT 2/N/18.01.99 ICCPDC 178/27. transportul. în afara abonam.Pag.116/1999 al Directorului General al AND 28 xxx Norme generale de protectia muncii aprobate MMPS 578/1996 Min. MMPS 136/1995 30 NE 003/04/00 -inlocuieste PE 104-93 (m.27 xxx Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrarile de intretinere.2005 MLPTL 438/22.02.2005 MTCT 2231/27.nov.99 MLPAT 2/N/18. Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Ghid de proiectare-instalatii de gaze Elaborator: IPCT Ghid de proiectare-instalatii frigorifice Elaborator: IPCT Ghid de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apa si canalizare.25 .12.99 MLPAT 9/N/16.01.2006 BC23/ 2006 CD 1702003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 170-2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 1702003 si la alte normative recente -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 170-2003 -anexa se publica pe pagina de web a ANRDE la adresa www.2002 BC16/ 2005 MO 418 bis/ 2005.

07.1995 MLPAT 1/N/18.96 MLPAT 25/N/7. NP 052/2001 (MLPTL 1619/2001). Elaborator: PROED Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive inalte. gaze si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinte. Se difuzeaza pe discheta de catre PROED In curs de revizuire v. NP 052/ 2001 (MLPTL 1619/2001).11.16 I9-94 v.26 . Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea infrastructurilor urbane in vederea reducerii vulnerabilitatii la dezastre produse de seisme si alunecari de teren. 8 din I 9/1 – 96. NP072 – 2002 (MLPTL 105 /2002).Pag. electrice.03. pct. MLPAT 136/N/10.11. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea. NP 072 – 2002 (MLPTL 105 /2002).05.pct. Elaborator: ICECON Ghid privind criteriile de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. Elaborator: PROED Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare.99 Ordin in BC 2/ 1997 Ordin in BC7/1996 Ord. 14 15 I 9/1-96 v.03. Elaborator: PROED Manual pentru proiectarea constructiilor aferente statiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos in vederea satisfacerii exigentelor de siguranta in exploatare si sanatatea oamenilor.98 Ordin BC13/ 2000 BC12/ 1997 BC1/1996 -ordinul BC2/1997 BC8-9/ 2005 MO 479 bis / 2005 în afara abonam.03.01.96 MLPAT 18/N/28.05. 16 MLPAT 69/N/25. executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi de polipropilena Elaborator: ICECON Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (transport.12.12.1999 MTCT 901/25. GT 018-97 18 ST 018-97 19 GT 060 – 2003 -înlocuieşte volumul I din GT 020-98 (v. telefonie.03.04.97 BC11/ 2000 MLPAT 38/N/27.16bis Inlocuieste I9-82 In curs de revizuire v.11.1996 MTCT 217/17febr.96 MMPS 387/22.A. Elaborator: IPCT Solutii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalatii in constructii Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa. cap.Modificari 6 7 8 SC 001-96 Nu au indicativ SC 002-98 Solutii cadru pentru montarea contoarelor la instalatiile sanitare si de incalzire din cladirile existente. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Elaborator: PRODOMUS Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS Modificari I9-94 Normativ pentru proiectarea.97 MLPAT 17/N/16.2005 16 17 NP 0862005 (înlocuieşte capitolul 14 din I 9/94. pentru instalaţii de încălzire centrală Elaborator: IPCT S.BC7/ 1999 BC4/ 1997 Brosura PROED BC14/ 1999 Brosura IPCT Brosura IPCT Brosura IPCT 9 NP 003-96 10 11 12 SC 003-97 Brosura IPCT In curs de aprobare 13 MP 005-98 MLPAT 16/N/3.14 din I9/94.2003 BC15/ 1999 BC23/ 2004 Brosura ICECON -înlocuieşte volumul I din “Ghidul criteriilor de performanţă pentru Lista normative tehnice. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor Elaborat: UTCB MLPAT 7/N/07.99 MLPAT 17/N/28.94 MLPAT 86/N/5.cap. cap. distributie). 8 din I 9/1 – 96.1992 MLPAT 84/N/29.mai jos) Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienti de hidrofor Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii materialelor si echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare.16bis ( înloc. termice. Partea I: Retele de apa< canal< gaze.

2003 BC11/ 1987 BC6/ 2000 BC8/ 1975 BC 4-5/ 2004 BC 4-5/ 2004 MO773/ 2003 BC 4-5/ 2004 26 27 NP 028-98 I 30-75 28 NP 032-99 29 NP 088-2003 30 NP 089-2003 Lista normative tehnice.05.04.10. electrice)".97 Ord. treapta de epurare tertiara Elaborator: PROED Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei Elaborator: SC AQUAPROIECT Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea masurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice sub presiune. Elaborator: INCERC Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor sanitare si de gaze din interiorul cladirilor Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti.04. sanitare.1999 MTCT 639/23.08.Pag. Elaborator: ICB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea I-a: Treapta mecanica. sanitare.10.instalaţii din clădiri (încălzire. GT 020 – 1998 GT 020 –98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri (incalzire.11.1999 MLPAT 132/N/10. ventilaţie.04. ventilatie.1998 IGSC 105/5.99 MLPAT 83/N/22. electrice) Elaborator: IPCT Specificatie tehnica privind proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea masurilor pentru siguranta in exploatare. Elaborator: UTCB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea a III-a: Statii de epurare cu capacitate mica si foarte mica MLPAT 24/N/7. Elaborator: UTCB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea a II-a: Treapta biologica. BC7/ 1999 Ordin BC13/ 2001 Brosura IPCT Inlocuieste P84-88.1984 BC3/ 2002 22 23 GP 026-97 GP 027-99 In curs de tiparire Ordin BC10/ 2001 BC7/ 1984 Brosura ICECON Inlocuieste GP027-97 24 P 28-84 25 P 28/2-88 ICCPDC 34/27.06.27 . si completari Ghid pentru dimensionarea elementelor componente ale instalatiilor solare de preparare a apei calde.10. Elaborator: PRODOMUS -modif.1975 MLPAT 60/N/25.1988 MLPAT 78/N/13. Elaborator: PROED Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.10. In curs de tiparire Inlocuieste I22-1984 20 ST 021-97 21 I22-99 BC13/ 1999 MLPTL 23/N/7. treptele de epurare mecanica si biologica si linia de prelucrare si valorificare a namolurilor Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti.1999 ICCPDC 33/19.03.97 MLPAT 79/N/5.2003 MTCT 640/23.

Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural.98 Ordin BC13/ 2000 40 GT 029-2001 MLPTL 1612/02. Elaborator: INCERC Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali Elaborator: ICIM MLPAT 21/N/13.07.Pag.1999 Min. Elaborator: PROED Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice din cladiri civile.2002 BC3/ 2002 MO 187/2002 Anexa 3 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 057/02 din 41 NTPA 0012002 -se abroga NTPA 001 din MO327/25nov.04.1 ( 5 < Q ≤ 50 l/s) si foarte mica (Q ≤ 50 l/s) UTCB Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane Elaborator: PRODOMUS Ghid pentru proiectarea. polietilena si polipropilena Elaborator: IPCT. Elaborator: IPCT Instructiuni de proiectare si realizare a camerelor de prerecoltare a reziduurilor menajere la cladiri de locuit Elaborator: PROED Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Brosura IPCT MLPAT 13/N/9. 470/21.31 32 NP 036-99 PT C10/22003-ed.11. transportului si valorificarii deseurilor urbane si intretinerii spatiilor publice in vederea imbunatatirii factorilor de mediu.2001 HG 188/28.2004 MLPAT 84/N/25. montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune -modificare si completare MLPAT 77/N/5.09.03.1993 MLPAT 1214/N/06. socialculturale si industriale. BC1/ 2000 BC8/ 1994 33 GP 043-99 34 I44-93 35 P66-2001 36 P96-96 37 PD 210-80 38 PE 130-99 Ghid privind proiectarea.200 4 Ord.10.1999 BC5/ 2000 MO 95/ 2febr.2001 MLPAT 82/N/19. utilizand conducte din PVC.2004 MO 730/ 12aug.96 CPCP 15/1980 BC11/ 2001 Ordin in: BC13/ 1997 Inlocuieste P66-2000 Inlocuieste P96-86 Brosura IPCT Completeaza PE 130 Brosura PROED -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 076-02 din BC19/2003 Se difuzeaza pe discheta de catre PROED BC4/ 1998 39 IM 012-98 Metodologie de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor aferente colectarii.10. si com. in vederea reducerii pierderilor si risipei de apa.11. 1997 si MAPPM.02. Lista normative tehnice.28 . executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. Elaborator: PROED Ghid pentru defalcarea consumurilor de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum la cladirile de locuit colective. TERAPLAST Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena. construirea. economiei si comertului 335/? 2003 Min ec.

executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. executarea MLPAT 19/N/28.97 MLPAT 55/N/15.Pag. în afara abonam.2003 BC3/2004 MO867/ 05. conditionarea aerului.11. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural Elaborator: UTCB MTCT 1729/21.03. epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti.03.pt. PROED Normativ proivind proiectarea.2003 43 NP 118/ 2006 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti – Partea a V a: Prelucrarea namolurilor Ghid de proiectare. în afara abonam. utilizand conducte din mase plastice.2002 XVII.29 .11.96 MLPAT 138/N/10.03. HG352/2005.10.2002 Anuleaza NTPA 0021997 si implicit C90-83 47 NTPA 0022002 HG 188/2002 Modificat HG352/2005 Completat HG210/2007 HG 210/2007. gaze 1 2 3 I-95 V-96 ME 002-97 Ghid de proiectare pentru instalatii de incalzire.11.09. ICECON Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice.2005 BC2/ 2005 MO 337 bis / 2005. anulare Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV a: treapta de epurare avansată a apelor uzate Elaborator: UTCB MTCT 163/15 feb. HG188/2002 48 NTPA 0112002 MO187/ 20. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea.2003 MTCT 905/25. V-Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Manual de specificatii privind instalarea.42 MLPAT si MS 645/I.2005 45 46 GP 087-2003 NP 084-2003 Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei invederea potabilizarii.1997 NP 107 / 2004 BC9/2003 si la alte normative Prop. BC 22-2324/2005 MO771/ 04. exploatarea si mentenanta schimbatoarelor de caldura din instalatii Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare.12. MO 888bis/ 2006 BC20/ 2006 MO 338 bis / 2005.D/1997 din MO303bis/ 6 nov.07/98 MDRT 1659/2011 Ordin BC7/ 1996 Ordin BC 7/ 1996 BC11/ 2000 BC6/ 1999 MO504bis Brosura IPCT Brosura IPCT 4 I5-98 inlocuit cu Inlocuieste I5-1979 -inlocuit de I5-2010 Lista normative tehnice.96 MLPAT 19/N/28.2003 Brosura ICECON MO187/ 20.2006 44 GP 106/ 2004 MTCT 161/15febr.03. ICIM MTCT 647/23. ICIM Norme tehnice privind colectarea. I-Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Ghid de proiectare pentru instalatii de ventilare.O-5029/N – 7190/S.

si com.30 .2000 MIC 126/9.Panduri nr. fitinguri si armaturi din polietilena de medie densitate si polietilena de inalta densitate Elaborator: ICECON Normativ pentru exploatarea sistemelor de distributie cu gaze naturale prin conducte de polietilena Elaborator: ICECON 11 12 Normativ privind proiectarea si MLPAT 33/N/22.59/92 din MO 147/ 19febr.2004 I 13-94 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte.98 MIC 1513/12. sos. "Monitorul Oficial".59/92 din MO 147/ 19febr.94 MLPAT 55/N/15.59/92 din MO 147/19febr. min.05.05. min. si com.07.. si com. nr.1998 MIC 1513/12. nr. nr. si com.2004 I 6/PE/1-2000 ABROGAT prin ord. econ.1998 ABROGATE prin ord.2004 MLPAT 33/N/22.2000 ABROGATE prin ord.I5-2010 5 6 7 I5/1-94 I5/2-98 I 6-98 ABROGAT prin ord. min.Pag. econ. econ. min. nr. econ. min.173bis in afara abonamentului si se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al R. nr.A. min. econ.2000 ABROGATE prin ord.02. si com. econ.02. nr.05. Elaborator: INCERC Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare. si com.2004 si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea cu aer cald pentru jeturi de aer orizontale.2004 I 6/1-98 ABROGAT prin ord.2004 MLPAT 11/N/10. si com. Bucuresti. 2004 10 I 6/PE/2000 ABROGAT prin ord. executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ordin in: MO 173/ 27febr./ 1997 Inlocuieste I-69 Brosura IPCT 9 Norme tehnice privind proiectarea. nr.02. econ.02. nr.59/92 din MO 147/ 19febr.1998 MLPAT 11/N/10. min. si com.98 ABROGATE prin ord. econ. min.59/92 din MO 147/ 19febr. BC9/ 1994 BC6/ 1999 Ordin BC14/ 1997 Inlocuieste I5-1979 Inlocuieste I 6-86 Brosura IPCT 8 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Elaborator: PRODOMUS Ordin BC14.05.2004 Ordin 58 al Min.1 Inlocuieste I 6/PE-1997 BC1/ 2001 BC12/ Lista normative tehnice.economiei si com.59/92 din MO 147/19febr.59/92 din MO 147/19febr.2004 MLPAT BC1/ 2001 Anexele 1 si 2 cu normele tehnice se publica in MO partea I nr.59/92 din MO 147/19febr.2000 MIC 126/9.Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor (retelelor si instalatiilor) de alimentare cu (de utilizare ) gaze Elaborator: PRODOMUS /2011 MLPAT 15/N/7.07.

2000 Ordin BC13/ 2001 Discheta INCERC Lista normative tehnice. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de incalzire din cladiri. Elaborator: IPCT I 13-2002 13 14 I 13/1-2002 GT 014-97 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.de Instalatii Specificatie tehnica privind controlul calitatii executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte din polietilena de medie densitate. Cerinte de calitate.97 Ordin BC4/ 1997 BC14/ 1997 Ordin BC10/ 2001 BC5/ 2000 Ordin BC13/ 2001 BC3-4/ 2000 BC13/ 2000 20 GP 019-99 MLPAT 78/N/5.10.11.97 1994 BC 14-15/ 2003 BC 14-15/ 2003 Inlocuieste I 13-94 Anuleaza I13/1-96 BC10/ 2000 BC9/ 2000 BC11/ 2000 BC10/ 1998 BC10/ 2000 15 GT 015-97 16 GT 016-97 17 GP 017-96 18 GT 017-97 19 NP 018-97 MLPAT 78/N/12.07. Elaborator: ICECON Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor produse de echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare in constructii Elaborator: INCERC Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din retelele de transport si distributie.11.04.31 ..94 MLPTL 930/02.99 MIC 249/17.97 MLPAT 137/N/10. IPCT SA Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aerotermelor de perete si tavan.99 MLPAT 21/N/7. Elab.07.2002 MLPTL 929/2002 MLPAT 135/N/10.97 MLPAT 134/N/10. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aparatelor de conditionare de fereastra.05.97 MLPAT 133/N/10.executarea instalatiilor de incalzire centrala.04. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a vaselor de expansiune inchise.09.1999 MLPAT 22/N/7. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii tevilor din otel preizolate.97 MLPAT 68/N/25.Pag.10. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea.03.04. UTCB-Fac.11. exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd.2000 25 GT 023-99 MLPAT 15/N/7. executia.99 21 22 ST 020-98 GT 021-98 Brosura Societatea Romana de Protectie contra Incendiilor Inlocuieste GP 019-97 Brosura ICECON Brosura ICECON Discheta INCERC 23 GT 022-99 24 ST 023-99 MLPAT 75/N/5. Elaborator: INCERC Ghid pentru calculul consumului de caldura al cladirilor dotate cu sisteme pasive de incalzire solara.04.11.99 MLPAT 19/N/7. Procedura de verificare Ghid privind verificarea performantelor schimbatoarelor de caldura apa/apa din centrale si puncte termice Elaborator: INCERC 19/N/7.

81 MLPAT Lista normative tehnice. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea.02.1976 Inlocuiesc I 35-1979 Inlocuiesc I 36-1993 – revizuieşte I 37 / 1981 35 I 35-82 36 37 I 36-2001 MP 028 – 2003 I 37 -81 38 NP 037/1-99 ICCPDC 79/29.11.06.2001 MLPAT 18/N/7. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice Elaborator: IPCT SA Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte – Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor si retelelor termice cu apa calda si fierbinte Normativ de proiectare. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea.09. executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate.1977 BC10/ 1973 BC2/ 1978 Brosura -figureaza la reglementari conexe in vigoare la I13/1-02 din BC14-15/ 2003 Brosura IPCT 31 NP 029-98 Inlocuit de NP 029-2002 Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate.07.06.1999 MIC 248/17. utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum.2001 MTCT 904/25.10.1999 MLPAT 74/N/5.11.12.26 GT 028/2001 27 ST 024-2000 28 29 30 I 26-73 I 29-77 GP 060-2000 Ghid pentru urmarirea comportarii in exploatare a schimbatoarelor de caldura din centralele si punctele termice Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind tehnologiile de executie si procedeele de verificare a sistemelor de distributie a gazelor naturale. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri MLPTL 1611/02. executia si exploatarea instalatiilor de incalzire prin radiatie de pardoseala.1973 ICCPDC 205/12.Pag.).09.2003 BC2/ 2000 BC12/ 2000 BC2/ 2000 BC9/ 1982 BC6/ 2002 BC24/ 2004 BC18/ 2006 BC1/ 1982 BC1/ Inlocuieste NP 029-98 Inlocuieste I 31-1976 Brosura IPCT 33 34 NP 031-99 I 33-99 Inlocuieste I 33 .10.2000 BC3/ 2002 BC14-15/ 2000 IGSC 4/10.1982 MLPTL 1614/02.1999 ICCPDC 67/10. executare si MLPAT 7/N/4.1999 MIC 248/17.32 . Elaborator: IPCT Normativ de proiectare.P. montate in sol. cu conducte de polietilena Elaborator: ICECON Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spatial Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri industriale.Elaborator: ICECON Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire cu radiatoare din tabla de otel ROTERM.99 BC5/ 2000 NP 029-2002 32 I 31 -99 BC 24/ 2003 MLPAT 74/N/5.04.08.1999 MLPAT 64/N/25.L.11.

C. Elab.1999 2000 MLPAT 73/N/5.Pag.04.39 NP 037-99 40 I 38-81 41 I39-82 42 43 GP 039-99 I 40-82 44 GP 041-98 45 I 42-85 46 47 48 I 45-93 GP 051-2000 GP 056-2000 exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.11.06.1982 BC1/ 2000 BC12/ 1981 BC12/ 1982 Brosura IPCT MLPAT 76/N/5.) pentru autovehicule prin statii independente Elaborator: SIGMA SRL Normativ de proiectare.10.00 ?? BC6/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.1985 BC8/ 1985 MLPAT 14/N/9.07.332) BC1/ 2002 BC13/ 2001 (Ord. ICRAL Instructiuni privind metodologia de testare aeraulica si termica a camerelor curate.03.93 ? MLPAT 50/N/30. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectare.2000 Lista normative tehnice.00 MLPAT 324/N/4.P.04. INCERC Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit. ICECON Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: INCERC Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora 72/N/4. IPCT.10.12.93 ? /9.335) BC1/2002 BC4/ 2001 BC16-17/ 2006 BC5/ 2001 BC16-17/ 2006 -Inloc I13/1-96 Brosura IPCT Discheta INCERC 49 GP 057-2000 MLPAT 335/N/8.12.06.1981 ICCPDC 19/19.1982 MLPAT 26/N/07.2000 MLPAT 332/N/8.L. ICB Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: INCERC.1999 BC9/ 2000 BC2/ 1983 BC10/ 2000 Inlocuiesc ID 29-76 ICCPDC 14/05.1999 ICCPDC 143/30.99 ICCPDC 93/21.08.99 MIC 116/29/24. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou in instalatiile de incalzire centrala Elaborator: INCERC Ghid pentru alegerea.33 .10.12.06.12. executie si exploatare a centralelor termice mici Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire/racire folosind ventilo-convectoare Elaborator: UTCB Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare folosind anemostate sau fante. proiectarea. executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a caldurii cu fluid intermediar in hale industriale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului in hale industriale in scopul reducerii consumului de combustibil Elaborator: ICB.2000 Discheta INCERC 50 NP 048-2000 51 NP 047-2000 MLPAT 323/N/4. intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115 gr.

IPCT Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit Elaborator: IPCT SA Normativ departamental pentru proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor din transporturi si telecomunicatii.) Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri publice.11.07. pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor MLPTL 1618/02.07.2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC12/ 2001 BC5/ 2002 BC6/ 1987 -urmeaza sa se publice de catre IPCT -urmeaza sa se publice de catre IPCT 60 PD 184-87 61 NP 071-2002 62 PE 022/1 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor specifice de metrou privind prevenirea si stingerea incendiilor.52 NP 049-2000 v.12.11.11. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 Inlocuieste PD196-89 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 Lista normative tehnice.09.00 MLPTL 1625/02.12.2001 MLPTL 1615/02.2001 BC3/ 2002 BC6/ 2002 MLPAT 329/N/08.2000 MLPAT 210/N/25. 128 53 NP 058/2002 Elaborator: INCERC Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte termice) Elaborator: IPCT MLPAT 322/N/4. XXXDIVERSE pct.2000 MTCT 931/02.2002 BC 22/ 2003 55 ST 046-2001 56 GP 063-2001 57 SC 005-2000 58 59 SC 004-2000 SC 006-2001 Specificatie tehnica privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de caldura ale corpurilor de incalzire.si CAP.Pag.07.2002 BC5/ 2001 BC 21/ 2003 si Brosura -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC 14-15/ 2003 54 GP 066/2002 Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: IPCT MTCT 942/02. executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea. scara etc.2002 BC14/ 2002 Prescriptie CONEL (fost RENEL) -figureaza in lista de reglemantari tehnice in vigoare.34 . Elaborator: IPCT SA Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament. Elaborator: METROUL SA Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de termoficare MLPTL 1065/30.

Partea III-Auditul si certificatul de performanta al cladirii. Elaborator: UTCB Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. GT 0372002 69 70 MTCT 157/ 01.02.01.12. NP0492000.Pag. NP 0472000. Partea I-Anvelopa cladirii.2007 BC 4-7/22007 BC 4-7/32007 MO126bis/ 21.2007 67 68 MC 001/32006 MC 001/42009 MC 001/52009 MTCT 157/01. UTCB Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor –Partea a Iva Elaborator: VITASTAL Consulting Model certificat de performanta energetica a apartamentului. Partea a Va Elaborator: VITASTAL Consulting MTCT 157/01.2007 BC 4-7/42007 MO41bis/ 19.01.2009 OMDRL 1071/16.02.2009 MO126bis/ 2007 BC 4-7/12007 MO126bis/ 21.02.12.2007 MTCT 157/ 01.04.2007 Se modifica si se completeaza : Metodologia este structurata pe 5 parti XVIII.02.2010 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 Anuleaza: MP 0242002.94 BC8/ 1994 Lista normative tehnice.35 .63 PE 204 Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice Prescriptie CONEL (fost RENEL) 64 PE 207 Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare Prescriptie CONEL (fost RENEL) 65 PE 215 Regulament privind exploatarea si intretinerea retelelor de termoficare Prescriptie CONEL (fost RENEL) 66 Mc 001/12006 MC 001/ 22006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.2007 OMDRL 1071/16.2010 MO41bis/ 19. UTCB Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.02.02. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a constructiilor si instalatiilor contra agentilor 1 PC 1/1-93 Indrumator de diagnosticarea starii de degradare si metode de remediere si protectie anticorosiva a elementelor din MLPAT 10/N/7. Partea IIPerformanta energetica a instalatiilor din cladiri.

36 . executie. Elaborator: INCERC Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructie aparente (lemn.02.1976 MLPAT 7/N/3.98 BC3/ 1997 BC2/ 1976 Ordin BC13/ 2001 BC8/ 2001 Discheta INCERC MLPAT 130/N/10.02.2003 BC6/ 2004 Inlocuieste PC 1/2-94 3 PC 1/3-96 (inlocuit de GM 0172003-v. executie si exploatare MLPAT 68/N/28. INCERC Normativ pentru protectia contra coroziunii constructiilor metalice ingropate.04.98 Ordin BC13/ 2001 Discheta INCERC MLPAT Ordin Discheta Lista normative tehnice.96 BC13/ 1997 Inlocuieste C219-1985 MTCT 1003/10. executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii in care se desfasoara activitati de productie .94 BC6/ 1995 MTCT 1002/10. Elaborator: INCERC Normativ pentru alcatuirea si executia pardoselilor anticorozive MLPAT 29/N/6. piatra naturala si artificiala) Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.mai jos) GM 018-2003 beton armat degradate prin coroziune in medii agresive pe baza de clor Elaborator: INCERC Indrumator de investigare si diagnosticare a starii structurilor din beton armat.12.mai jos) GM 017-2003 MLPAT 26/N/3.2003 BC6/ 2004 BC13/ 1997 Inlocuieste PC 1/3-96 -inlocuieste C219/1985 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 046-02 din BC9/2003 4 GP 013-96 4 bis 5 6 NP 013-96 I 14-76 GP 029-98 7 GE 030-97 8 GP 030-98 9 GP 031-98 10 GP 032-98 Ghid privind proiectarea. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.2 PC 1/2-94 (inlocuit de GM 0182003-v. executie. executie si exploatare (urmarire. beton precomprimat si otel situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind investigarea si diagnosticarea starii structurilor din beton armat. caramida.97 MLPAT 8/N/3. Elaborator: ISLGC Ghid de proiectare.02.01.10. exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de fibre si fire sintetice. exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de celuloza si hartie .Pag. beton precomprimat si otel situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive . beton.1998 BC13/ 1999 MLPAT 9/N/3. interventie) privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a) industria carnii Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.1996 IGSC 5/11.11.08.12.

11 GP 033-98 12 NP 35-81 13 GP 035-98 Inlocuit de GP 111-2004 si de GE 053-2004 v. interventie) privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel: a)Principii de proiectare pentru asigurarea rezistentei la coroziune a constructiilor din otel.06.98 BC13/ 2001 INCERC MLPAT 6/N/3. Conceptii de alcatuire. procedee de interventie.02. Elaborator: INCERC Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorosive si izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit Elaborator: GIP-SA Bucuresti MLPAT 51/N/17.1989 MLPAT 16/N/7.1994 BC1/ 1987 BC2/ 1989 BC10/ 1994 Cu caracter documentar Inlocuiesc NP 49-1986 -anuleaza P127-87 Lista normative tehnice.98 Inlocuieste C210-82 ICCPDC 9/6.07. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel Elaborator: INCERC 10/N/3.02.si GE 0532004 MTCT 193/15febr.Pag.1981 MLPAT 52/N/17. BC5/ 1999 inlocuieste GP035/ 1998 inlocuieste GP035/ 1998 14 GP 036-98 15 NP 48-86 16 17 NP 49-89 P127-94 Ghid de proiectare. b) Sisteme de protectie anticorosiva a constructiilor din otel cu acoperiri organice si metalice.06. executie si exploatare (urmarire.2005 BC8-9/ 2005 MO 441 bis/ 2005 in afara abonam.03. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a bazinelor din beton armat destinate neutralizarii si epurarii apelor industriale Elaborator: INCERC Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiilor la conducte si aparate cu placi flexibile din hartie stratificata tip HSA 1-c.98 BC6/ 1981 BC5/ 1999 Inlocuieste C139-82 Inlocuit de GP 1112004 si de GE 0532004 v. tehnologii de aplicare.2005 GE 053-2004 Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel MTCT 194/15febr. interventie) privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului si a berii. c) Urmarirea comportarii in exploatare a acoperirilor de protectie aplicate pe constructii din otel.1987 ICCPDC 23/11.07.37 . BC8-9/ 2005 MO 428 bis/ 2005 in afara abonam. mai jos (urmarire.02. mai jos GP 111-2004 (inlocuieste GP 035/1998) v.Elaborator: TAGLSIT: INCERC Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea pardoselilor antistatice si antiscanteie. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.1998 BC13/ 1999 ICCPDC 6/20. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: INCERC Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton la actiunea uleiurilor vegetale si emulsiilor din uleiuri vegetale .

38 .1987 BC6/ 1987 Inlocuiesc C170-1983 CCPDC 43/28. 16bis)) C139-82 (inlocuit de GE 035-98 BC 5/1999 care e inlocuit de GP 1112004 si GE 053-2004 din BC 8-9/2005v. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare. Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru protectia anticorosiva a elementelor de constructii metalice ICCPDC 41/28.cap.1987 BC6/ 1987 MLPAT 209/N/27. MLPTL 1056/26. executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru rezervoare ingropate Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a apei Elaborator: PROED Ghid de executie statii de epurare pentru localitati mici (Q< 5 l/s)Elaborator: IPCT Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de izolatii termice.2000 Discheta INCERC Discheta INCERC MLPTL 1619/02.XVI. pct.00 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 BC7/ 2002 Discheta INCERC MLPAT 223/N/27.2002 MLPTL 1410/26.11.18 C170-87 19 C225-87 20 GP 047-2000 21 GP 048-2000 22 NP 039-1999 23 GP 049-2000 24 25 26 27 NP 052/2001 (inlocuit de NP 086-2005 v.pct 13) GP 069-2002 GP 072-2002 Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive naturale si industriale Elaborator: INCERC Norme tehnice privind protectia anticorosiva a cablurilor si toroanelor din otel pentru constructii cu armaturi exterioare si constructii suspendate Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.09.09. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a elementelor de constructie din beton si beton armat supuse coroziunii uleiurilor vegetale. executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru constructii hidrotehnice. pct. 16bis) -figureaza in lista de reglementari conexe la NP052/01 din BC7/2002 28 GP 070-2002 Ghid de proiectare pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa Elaborator: UTCB Ghid de proiectare.09.09.09.09. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a elementelor in beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.Pag.07.10.00 Discheta INCERC MLPAT 220/N/27.2002 MLPTL 1411/26.09. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse la actiunea mediilor agresive specifice industriei textile Elaborator: INCERC Normativ privind criteriile de performanta pentru protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor industriale.09.2002 BC4/ 2003 BC6/ 2003 BC6/ 2003 BC9/ 2003 BC9/ 2003 Reglem in SORPINC 29 30 31 GP 071-2002 GE 046-2002 NSPM-98 -figureaza in lista de documente Lista normative tehnice.00 MLPAT 218/N/27. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu substante speciale.2002 MLPTL/ 1577/15. XVI.2002 MLPTL 1580/15.cap.2001 (inlocuit de NP 0862005 v.10.

03. economiei si com.07. Partea 1: Otel -modificare si completare Min. ONCGC ST 016-97 Specificatie tehnica. BC6/2003 33 PT CR 9/22003-ed. 911CP/2.2004 MO 108/ 5febr2004 conexe in vigoare la GE 047-02. Instructiuni tehnice pentru metode topogeodezice a deplasarii constructiilor datorate deformatiilor MLPAT.97.1 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Of.N Cad. Cad. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice.2004 MO 108/ 5febr2004 35 36 GE 054/ 2006 NP 091/ 2003 Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a protectiilor anticorozive la constructiile din otel.2004 MO893bis/ 2006 BC22/2006 37 GP 062-2000 MLPTL 666/30.2004 Min.2004 MO712/ 6aug. 480/21. Ec.2006 MTCT 646/ 23. Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului. in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului. 376/? 2003 MO712/ 6aug.07.06. Ec si Com.09. economiei si com.10.97 BC7/ 1997 BC7/ 1997 2 3 BC11/ 1998 Inlocuieste C61-75 Lista normative tehnice.97 MLPAT 57/N/11.04. Elaborator: MLPAT.2003 MO 712/ 6aug.2004 Min. si Cartografie 91/N/2. Of.06.06. 375/? 2003 MO 108/ ? 5febr. economiei si com. PROED Min.1 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. si Cartografie 90/N/2.2001 MO771/ 2003 Ord. si anexa :in BC2/2004 Ordin in BC 1/2002 Brosura PROED XIX.hidrofuge si protectii anticorozive 32 PT CR 9/12003-ed.N. Partea 3: Polietilena de inalta densitate -modificare si completare Min. topografice.07.39 . 482/21. 374/?2003 Min.06. PROED Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective isolate. 481/21. ONCGC Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati Elaborator: MLPAT. criterii si metode pentru determinarea prin masurarea tasarii constructiilor.2004 MTCT 1735/21. fotometrice si cadastrale 1 Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati.1 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. 911CP/2. si Com. Partea 2: Aluminiu si aliaje din aluminiu -modificare si completare 34 PT CR 9/32003-ed.97. economiei si com.Pag.97 MLPAT.

10/1995 Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte.11.09.97 11 NP 24-97 N-452-IPCT v. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea. executia.1975 MLPAT 649/N/25. Revizuire NP 016/96 Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta Elaborator: Spital Proiect-Bucuresti Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de performanta Elaborator: Spital Proiect-Bucuresti Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati Elaborator: Spital Proiect Normativ pentru proiectarea.Elaborator: INCERC Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap Elaborator: IPCT Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila destinate pentru puncte de comanda Elaborator: MApN Normativ privind proiectarea.97 10 NP 023-97 MLPAT 118/N/1. de Proiectari Carpati Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte.Pag.118) BC18/ 2001 Ord in BC14/ 1999 BC8/ 1985 BC14/ 1999 Brosura IPCT Inlocuieste NP 016-97 Discheta INCERC Discheta INCERC Discheta INCERC Inlocuieste P 132-93 Inlocuieste P25-75 -figureaza in lista de 12 13 14 Lista normative tehnice.1985 MLPAT 142/N/28.97 MLPAT 5/N/22.01 MApN 41/1978 BC1/ 1976 Brosura IPCT Difuzate de MAp.01. Elaborator:PRINCER SA Normativ privind proiectarea.03. Inst.14 P25-85 NP 25-97 NP 24-97 (NP 024-97?) MLPAT 141/N/28.40 .97 BC9/ 2003 BC 13/ 2001 (Ord.01.2002 MLPAT 115/N/1. executarea si intretinerea constructiilor pentru gradinite de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora Elaborator: IPCT. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea parcajelor pentru autoturisme (subterane) ICCPDC 49/08.97 MLPAT 71/N/27. realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee .4 C83-75 terenului de fundare.02. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale 1 NP 051-2001 2 3 4 5 NP 009-97 NP 010-97 NP 011-97 MLPAT 5/N/22.97 CCES 94/27.01.97 MLPAT 4/N/22.97 MLPAT 5/N/22.N BC6-7/ 1998 BC6-7/ 1998 BC6-7/ 1998 BC1-2-3/ 1998 Inlocuieste CPH 1-93 Brosura IPCT XX.Elaborator: INCERC Indrumator privind executarea trasarii de detalii in constructii.09.09. exploatarea si postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: IPCT Normativ pentru reteaua culturala Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane.09.11. Cerinte conform legii nr.97 MLPTL 1383/24.115) BC16/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.12.01.si pct. realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii.97 6 NP 015-97 7 NP 016-97 Inlocuit cu: NP 057/2002 8 NP 021-97 9 NP 022-97 MLPAT 117/N/1.117) BC17/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.04.

v.si pct.11

1998 (?)

15 16 17 18 19

P41/73 P61-71 P87-86 P92-82 P92/1-93

20*

P101-78

Instructiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitatile urbane . Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea terenurilor sportive, stadioanelor si complexelor sportive. Elaborator: ISART Normativ pentru proiectarea caminelor culturale. Elaborator: IPCT Normativ privind dotarea cu ascensoare a cladirilor de locuit, social-culturale, de turism si administrative. Elab.: ISLGC Instructiuni pentru aplicarea HGR nr.531/4.09.1992 privind realizarea unor masuri de aparare civila Elaborator: M.Ap.N. Instructiuni tehnice pentru proiectarea cladirilor de locuit cu structura de rezistenta din panouri mari Elaborator: IPCT Modificari la P 101-78 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolurile constructiilor noi Elaborator: MApN

CSEAL 157/21.06.1973 CSEAL 38/3.02.1971 CCES 171/15.04.1987 ICCPDC 116/30.09.1982 MApN 4/23.02.1993 ICCPDC 75/30.08.1978

BC9/ 1973 BC9/ 1971 BC2/ 1987 BC2/ 1983 Brosura MApN BC5/ 1979

reglementari conexe in vigoare, la NP061-02 din BC10/2003 Anuleaza P41-66 Revizuit. In curs de aprobare Inlocuieste P87-75 Inlocuieste P92-1976

Modificarile la P101 nu figureaza in biblioteca IPTANA ca existente)

21

P102-99

ICCPDC/01.10.1987 MApN-DG 177/22.11.99

BC3/87 * Difuzate de MAp.NCPC Inlocuiesc P102-1978 -nu se afla in biblioteca IPTANA

22 23

P128-86 GP 061-2000

24

25 26 27 28

NP 064-2002 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ dar cu alt subiect C107/0-2002 C107/7-2002 NP 068-2002 Inlocuieste CE 1-95 PT R19-2002

Normativ pentru proiectarea caminelor pentru varstnici Elaborator: IPCT Ghidul pentru proiectarea lucrarilor de interventii la cladirile de locuit existente, cu regim redus de inaltime, in conditiile realizarii unor noi cladiri invecinate. IPCT Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri. revizuire C107/82. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare. Elaborator: IPCT Modificarea si completarea cerintelor

ICCPDC 6/24.02.1987 Ordinul MLPAT nr.347/28.dec.2000 MLPTL 1991/ 12.12.2002 MLPTL 1572/15.10.2002 MLPTL 1574/15.10.2002 MLPTL 1576/02.07.2002 Min.ec.si com.

BC1/ 1987 Ordin BC1/ 2001 MO944/ 23.12.200 2Ord.in BC7/2003 BC8/ 2003 BC 8/ 2003 BC13/ 2003 MO720/ -mai exista un normativ cu acelasi indicativ dar cu alt subiect Inlocuieste C107/82 Revizuire NP 200/89 Inlocuieste CE 1-95 Modifica

Lista normative tehnice- Pag.41

ed.1modificari

tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier. IPC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelurile de performanta ale miniutilajelor de constructii prevazute cu senile de cauciuc pentru asigurarea protectiei mediului si a cailor de acces Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme

501/21.07.2004 Min.ec.si com. 4/ 05.01.2006 MLPAT 110/N/01.08.1997 MLPAT 52/N/ 15.07.1996

10aug.200 4 MO52/ 19 ian 06 Ord in
BC12/1997

PT R192002-ed.1

29 30

GT 011-1997 ST 002-1996

BC12/ 1999

31

NP 127-2009*

MO74/02.02.2010

BC12/ 2010

-anuleaza orice dispozitii contrare

XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii
1 2 3 4 5 P17-85 P71-86 P117-83 C164-79 PD163-75 Normativ privind proiectarea statiilor de incarcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule. Elaborator: IPIU Normativ de proiectare privind iluminatul natural in cladiri industriale Elaborator: IPCT Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale. Elaborator: IPCT Normativ de proiectare a depozitelor paletizate. Elaborator: MATMCGF Indrumator departamental privind proiectarea gospodariilor de reactivi din cadrul statiilor de tratare a apei potabile ICCPDC 18/4.04.1985 ICCPDC 53/20.12.1986 ICCPDC 18/31.03.1983 MATMCGF 18/15.02.1980 BC9/ 1985 BC11/ 1986 BC5-6/ 1983 Difuzate de MATMCGF Inlocuieste P17-71 Inlocuieste P71-79 Inlocuieste NP 30-1979 Inlocuieste C164-1975 -figureaza in lista principalelor prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare In curs de aparitie in brosura PROED

6

GP062-2000

MO 448 bis /2005, în afara abonam. BC3/2006 XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru transporturi si telecomunicatii 1 NE 010-99 Normativ pentru executia tratamentelor MLPAT Ordin Discheta G. bituminoase cu bitum aditivat 221/N/27.09.2000 BC13/ INCERC NE 010-99 Elaborator: INCERTRANS -NORMATIVUL 2001 Inlocuieste CD 164-87 G. (cf. Ordin NE 010-99 nu s-a NE 010-99 de la data pe MLPAT -indicativul valabil este neoficial considerat publicat inca in BC Discheta publicarii trebuia sa se INCERC

7

GP 107 – 2004

Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective izolate, in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice, Elaborator: UTCB

MLPTL 666/30.04.2001

Ordin BC1/2002

MTCT 276/23.02.2005

Lista normative tehnice- Pag.42

2

3 4

publice in BC, dar, cf. lista BC1/2005, a aparut in BTR ca AND 55699–v. cap. Reglem AND) NE 011-99 G. (cf. Ordin MLPAT trebuia sa se publice in BC dar, cf. lista BC1/2005, a aparut in BTR ca AND 55599–v. cap. Reglem AND) P14-86 G. ST 017-97 G.

a fi NE 010-99. Din documentatia de pana in prezent, AND 556-99 nu rezulta a fi acelasi normativ cu NE 010-99, adica cu cel aprobat prin MLPAT 221/N/27.09.2000, altfel decat printr-o atribuire de indicativ intr-o lista. Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS -indicativul valabil este neoficial considerat a fi NE 011-99. Din documentatia de pana in prezent, AND 555-99 nu rezulta a fi acelasi normativ cu NE 011-99, adica cu cel aprobat prin MLPAT 221/N/27.09.2000, altfel decat printr-o atribuire de indicativ intr-o lista. Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete de cale ferata Elaborator: IPCT Specificatii tehnice privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatie orasenesti si comunale, in scopul satisfacerii cerintelor de calitate. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii din cladiri civile si de productie Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu o singura banda de circulatie, din mediul rural. Elaborator: PROED Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru executarea si finisarea lucrarilor de terasamente pentru drumuri si cai ferate. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice. Elaborator: ICECON Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea ramforsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice inglobate in beton. Elaborator: ISPCF MLPAT 221/N/27.09.2000 -NORMATIVUL nu s-a publicat inca in BC

si AND 556-99 in BTR 6/2001

ordinului in BC, dar nu exista NE 01099 publicat in BC pana in prezent Discheta INCERC

Ordin BC13/ 2001 NE 011-99 pe Discheta INCERC si AND 555-99 in BTR 1/2001

MTTc 54/9.01.1987 MLPAT 98/N/1.07.97

BC11/ 1986 BC4/ 1998

Inlocuieste P14-74

5

I 18-96 G.

MLPAT 64/N/1997

6

ST 022-99 G. ST 032-2000 G. ST 033-2000 G. NP 034-99 G.

MLPAT 66/N/7.09.1999 MLPAT 154/N/6.07.00 MLPAT 155/N/06.07.2000 MLPAT 26/N/22.05.2000

BC7/ 2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001
Brosura
INCERTRANS

Inlocuieste I 18-82 Brosura IPCT. In curs de revizuire Brosura PROED In curs de tiparire In curs de tiparire

7

8 9

10 ST 034-2000 G.
11 12 NP 038-99 G. NP 043-2000 G.

MLPAT 153/N/6.07.2000
MLPAT 27/N/22.05.2000 MLPAT 260/N/2.11.2000

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC9/ 2000 BC7/ 2001

In curs de tiparire

Brosura INCERTRANS

Lista normative tehnice- Pag.43

2003 Ord.1993 MLPAT 77/N/13.1980 nu au ordin ICCPDC 137/26.2000 ICCPDC 82/02.AND 213/18.AND 179/06.1984 MApN Ord.09. NP 050-2000 G.11.2000 MTCT 605/23.12. INCERTRANS Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua.2002 Decizie AND 7/09. executarea si receptionarea drumurilor industriale Elaborator: ICPTT Modificari la C79-1980 Normativ pentru proiectarea. I 46-93 G. Elaborator: MApN Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrarilor de imbracaminti asfaltice usoare.11.01.10.2001 BTR4/ apr.87 Ord.2000 MTCT 612/23.12.07.2002 BTR21/ iulie2002 Inlocuieste CD 75-76 Inlocuieste CD 63-84 Inlocuieste PD 95-77 Inlocuieste CD 127-85 25 26 27 PD 95-2002 CD127-2002 P15-2000 Lista normative tehnice. BETARMEX Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor Normativ pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton armat BTR6/ iun.2003 Ord. BOMACO MLPAT 261/N/2.2001 BTR12/ dec.AND 214/18. De executie a tratam. executarea si exploatarea retelelor si instalatiilor de televiziune prin cablu Elaborator: URBAN PROIECT Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de rulare a tramvaielor.01.2001 BTR13/ ian.2002 BTR18/ iun.AND 25(23?)/26.11.02 MTCT 608/23.10.1981 ICCPDC 66/19.2002 Ord.00 MLPAT 17/N/23.44 . Elaborator: INCERTRANS Instructiuni privind proiectarea.2003 Decizie AND 10/09.10.06. P129-92 G. Satisfacerea exigentelor de calitate.2003 Ord DD 931138/21. GP 046-99 G.01.2001 Inlocuieste CD 16-78 Inlocuieste PD 189-79 Inlocuieste DD 502-87 si CD 99-77? 21 PD189-2000 22 DD502-2001 23 24 CD 75-2000 CD 63-2000 Instr.2000 MTCT 610/23. 15 16 17 Normativ pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Tehnice privind tehnol.Pag.11.de reprofilare folosind anrobate cu granulozitate discontinua aplicate in straturi subtiri pe imbracaminti existente Normativ privind folosirea.04.2000 Ordin BC1/ 2001 BC12/ 1993 BC7/ 2000 Ordin 336 in: BC1/2001 BC11/ 1980 BC3/1986.AND 18/26. CD 16-2000 Inlocuieste P114-1977 Difuzate de MApN 19 20 BTR2/ 2001 Bc2/2001* BTR2/ febr.01. C79-80 G.12.13 14 NP 044-2000 G.12. intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri Normativ privind proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren la podurile de sosea.2001 AND 93/1074/4.10.189 BC4/ 1982 Brosura INCERTRANS Brosura INCERTRANS Inlocuieste C 79-1970 18 P114-81 G. executarea cailor ferate industriale Elaborator: ICPF Completare Norme tehnice pentru proiectarea si executarea amenajarilor pentru apararea civila la metrou.1998 MLPAT 336/N/28. Elaborator: PROED SA Normativ pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru proiectarea.10.2001 Ord.AND 180/06. pg.

NE 015-2002 G.2004 -revizuire ID 28-1976 Lista normative tehnice.2003 MTCT 483/08.10.Pag.1984 Ord.03.2004 BTR2-3/ 2006 Brosura IPTANA BTR1/ 2004 BTR4/ 2004 BTR 3/ 2004 BTR3/ 2004 BTR8/ 2005 BTR2/ 2004* Ordin in MO 456/ 20.11.1980 MTTc 174/ 22.2002 Brosura INCERTRANS BC8/2004 Brosura INCERTRANS Inlocuieste C22-92 Inlocuieste CD146-84 BC5/1985 MTTc2437/ 26.10. (v.10.10. si mai sus) BC6/ 2004 BTR8/ 2005 Brosura INCERTRANS 30* NP 081/ 2002 G. Elaborator: INCERTRANS Instructiuni tehnice pentru executia lucrarilor de reparatie a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide Elaborat: INCERTRANS MT 1718/17.10.MTCT 1719/17.10. 33 34 35 PD 197-80 -in lista din BC 2/2004figureaza anul 1978 PD162-2002 NE 022-2003 NE 023-2003 NE 024-2003 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor Elaborator: IPTANA si altii Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane.10.2002 MTCT 1717/17. 456 bis in Inlocuieste PD 162-83 36 CD 170-2003 -revizuire CD 170-1988 NP 095-2004 -revizuire CD 1701988 37 38 39 CD 27-2004 ID 28-2004 Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferata Elaborator: AFER Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate Elaborator: AFER MTCT 571/24.2003 MTCT 570/24.2004 Ordin in MO 456bis/ 20.05.2004 MTCT 572/24.2004 -anexa se publica in MO I 456 bis si in BC editat de INCERC Ordin in MO 456bis/ 20.2004 -anexa se publica in MO Partea I. cu beton rutier fluidifiat.si mai jos) 29 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante.2003 MTCT 481/ 07.03.28 NE 014-2003 G.10.03. Inlocuieste PD177-76 -in curs de publicare in Buletinul Constructiilor 31 32. Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor.11.05.05. INCERTRANS Normativ privind executarea straturilor de baza din beton slab la autostrazi SC INCERTRANS SA Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si de urgenta la autostrazi SC INCERTRANS SA Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Elaborator: SC INCERTRANS SA Normativ privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului Elaborator: AFER MTTc CTE 286/28.2002 BC8/2004 (v. Elaborator: IPTANA Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fata de aggregate.1979 MTCT 622/23.2003 MTCT 479/08.45 .2002 MLPTL 1719/17.10.01.2003 MTCT 482/08.

03. 42 NP 116-2004 MTCT 196/15febr.Pag. Elaborator: IPTANA Ghid pentru proiectarea platformelor portuare.2005 BC6/ 2005 MO 434 bis/ 2005.10.1997 ICCPDC 40/21. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare. amenajarilor si regularizarilor de rauri 1 2 GE 027-97 C 163-87 Ghid pentru proiectarea lucrarilor de aparare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare privind siguranta in exploatare a lucrarilor de consolidare costiera. BTR2-3/ 2005 BC3/ 2005 MO 438 bis / 2005 în afara abonam.2002 BC12/ 2001 BC5/ 1987 BC7/ 2003 BC15/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice conexe la GP 068/ 2002 din BC15/2002 -figureaza in lista de reglemantari tehnice in vigoare.dec.10. oprire si stationare aferente drumurilor publice.2002? 1709/17. Elaborator: IPTANA SA Normativ pentru proiectarea. situate in exteriorul localitatilor.2004 MTCT 181/15febr.2005 MO 60/ 18ian.07.2005 NP 116 – 2004 XXIII.2002? MLPTL 1060/29.1987 MLPTL 1710/17.afara abonam. Elaborator: ISPIF Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii. Elaborator: IPTANA BC7/ 1978 7 PD5-72 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de aparare impotriva inundatiilor Elaborator: ISPIF Lista normative tehnice.46 . Inlocuieste C163-1973 3 4 5 GP 076-2002 GP 068-2002 6 PD 171-78 Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor hidrotehnice pentru navigatie fluviala. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice. Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS Normativ privind alcătuirea structurilor rigide şi suple pentru străzi Elaborator: UTCB MTCT 2264/09. executia si exploatarea lucrarilor hidrotehnice pentru navigatia maritima -2000 Elaborator: IPTANA SA MLPAT 53/N/11. si in BC editat de INCERC 40 Nu are indicativ NP 103/ 2004 41 Reglementare tehnica privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare. în afara abonam.09.

04.2003 2004 XXIV.2005 bis / 2005 artificială a plajelor MO 334 / în afara Elaborator: IPTANA 20 aprilie 2005 abonam.2002 MTCT 1712/17.10.12.47 ..Bucureşti 641 / 23. compus din doua sectiuni simetrice Lista normative tehnice.A.98 BC2/ de catre panouri mari inainte de 1997 dupa proiect 2002 Elaborator.2002 BC 19/ 2003 BC 16-17/ 2003 MTCT 160/15febr. GP 103 –2004 Ghid de proiectare şi execuţie privind MTCT MO 334 realizarea şi menţinerea prin înnisipare 162/15febr. Elaborator: UTCB Ghid de elaborare a continutului cadru al evaluarii impactului asupra mediului a activitatilor privind amenajarile portuare si caile navigabile Elaborator: IPTANA SA Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA MTCT 1709/17.10.5/ 2006 GP 085 – Ghid pentru proiectarea căilor navigabile MTCT BC 17-18/ 2003 Elaborator: S. Elab. 2005 BC4/ 2005 13 14 1 2 MO 332 bis / 2005 în afara abonam. IPTANA S. Gruparea si Evaluarea Actiunilor pentru Constructiile Hidrotehnice Normativ de proiectare.1987 BC8/ formularelor tipizate aprobate in 1987 activitatea de constructii. BC. executie si evaluarea sigurantei la actiuni seismice a lucrarilor hidrotehnice din frontul barat. tip IPCT 141-tronson de baza tip LP la cerere II/21.10.: IGSC Gex 001/1-98 Ghid pentru expertizarea cladirilor de MLPAT Ordin in Se difuzeaza locuit inalte cu P+8 etaje executate din 31/N/2.8 PE 022-89 Prescriptii generale de proiectare a amenajarilor hidrotehnice MEE 618/1989 8 bis PE 022/2-89 Directive de proiectare a amenajarilor hidroenergetice conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 076/ 2002 din BC19/2003 ISPH Bucuresti 9 PE 729-93 10 NP 076-2002 11 GE 050-2002 12 NP 106 / 2004 Normativ Departamental pentru Clasificarea.2005 MO 332 / 20 apr.Pag.C. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii X-87 Norme tehnice privind utilizarea IGSC /22.

in vederea prevenirii si MLPAT 21/N/19. cladiri administrative. cladiri pentru invatamant.3 Gex 001/2-98 4 Gex 002-98 5 ME 003-2007 avand dimensiunile in plan 14.98 Se difuzeaza de catre elaborator.20x 23. la cerere Ordin MLPL 127/08. Elaborator: ICECON MLPAT 47/N/30. realizate inainte de anul 1940 cu sistem structural din pereti structurali de zidarie nearmata (simpla). la cerere MLPAT 30/N/2.04. Elaborator: PRODOMUS Ghid privind identificarea si monitorizarea solutiilor cadru de interventie. Manual privind proiectarea antiseismica bazata pe metode de calcul dinamic neliniar in conformitate cu anexa G a Normativului P100-1992 MLPAT 22/N/19.2007 6 GT 004-97 7 MP 004-98 Ghidul privind masurile de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru constructii cu destinatia de sali de spectacole.2000 9 GT 005-97 10 GT 006-97 Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare.02.04. BC10/ 1998 Lista normative tehnice. sa se publ. Elaborator: IPCT Ghid pentru expertizarea cladirilor de locuit inalte cu P+8 etaje executate din panouri mari inainte de 1997 dupa proiect tip IPCT 141-tronson de baza tip LP 11/23 avand dimensiunile in plan 14.06. si in BC BC12/ 1999 Discheta INCERC si Brosura ICECON (?) Se difuzeaza prin unitatile ordonatoare de credit din domeniu Se difuzeaza institutiilor interesate MLPAT 18/N/19.: INCERC MLPAT 31/N/2.8/N/1999 Publicat in BC2/1999 Elab:IPCT Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit din domeniu MLPAT 13/N/24.Pag.97 MO 562bis/ 16aug2007 in afara abonam.02.02. cladiri de locuit.02.20 x 41. Elaborator: IPCT Metodologie privind investigarea de urgenta a sigurantei postseism a cladirilor si stabilirea solutiilor-cadru de interventie Elab.68 m. Si BC8/2007 (?) Ordin BC12/ 1999 Inlocuieste ME 003-99 aprobat prin OMLPTL nr.80 m cu 36 apartamente Elaborator: IPCT Ghid pentru elaborarea expertizelor tehnice conform P100-1992 si stabilirea solutiilor de interventie pentru cladiri unicat importante.97 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 urm. pentru cladiri din domeniul cultelor. sport si agrement. metodologie generala.97 Ord.48 .05.1998 BC2/ 1999 8 ME 004-2000 Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare in zonele de distrugeri aparute ca urmare a unor seisme.98 Ordin BC12/ 1999 Se difuzeaza de catre elaborator.

07.07.10.10/1995 privind prin ministerele ordonatoare de credite MAPAM 36/? MLPAT 20/N/19.MLPAT 1022/23. in vederea satisfacerii cerintelor legii nr.07.97 Ordin BC12/ 1999 Difuzate de Min.49 .97 Ord.2002 MMPG 152/18.97 BC 7/ 2002 BC6/ 1979 BC6/ 2000 Ordin BC12/ 1999 Inlocuieste I12-1964 16 GP 021-97 S-a difuzat de DAPL 17 GP 022-97 MLPAT 103/N/25. 11 GT 007-97 12 GT 008-97 13 Nu are indicativ reducerii efectelor acestora.97 Ordin BC12/ 1999 Difuzate de DAPL Lista normative tehnice. in vederea satisfacerii cerintelor Legii nr.2004 Ordin BC12/ 1998 Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit MLPAT 19/N/19. si MODIFICARILE la art. BC12/ 1999 MLPAT 77/N/28.10/1995 pentru cladiri din domeniul invatamantului Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren.10.96 HG925/1995 BC1/ 1997 14 15 I 12-78 GT 019-98 Ord.02.07. pentru siguranta in exploatare a constructiilor.02. expozitii de arta. Elaborator: ICPPG Campina Ghid de redactare a hartilor de risc la alunecare a versantilor pentru asigurarea stabilitatii constructiilor Elaborator: ISPIF Bucuresti Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren. biblioteci Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice pentru diminuarea efectelor produse de seisme in vederea asigurarii cerintei de siguranta in exploatare prevazuta de Legea nr. refacerea si protectia mediului Elaborator: ISPIF Bucuresti Ghid tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiilor integrate de mediu Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri ale administratiei publice si a institutelor de cercetare -proiectare Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri din domeniul ocrotirii sanatatii Indrumator privind aplicarea prevederilor “Regulamentului de verificare si expertizare de calitate a proiectelor. Invatamantului 18 GP 023/97 MLPAT 102/N/25.98 MLPAT 104/N/25.10/1995 pentru cladirile de locuit individuale si de tip bloc Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren.10/1995 pentru cladiri din domeniul culturii.10 bis.5 din anexa II Normativ privind efectuarea incarcarilor de presiune la conductele tehnologice din otel. executiei lucrarilor si constructiilor”partea I -Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatii aferente (anexa I.97 Ord.in MO43/ 19ian.97 Ordin BC12/ 1999 Difuzate de DAPL 19 GP 024-97 MLPAT 105/N/25.01. anexa II) V.07.Pag. in vederea satisfacerii cerintelor legii nr.1978 MLPAT 80/N/19.

02. Elaborator: INCERC Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Elaborator: INCERC Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente Modificari la instructiuni Brosura IPCT Inlocuiesc C54-1976 inlocuit de C56-2004 (v.mai jos) IGSIC 20/04.1987 ICCPDC 78/10. C30-67.09.98 ICCPDC 106/1.20 21 I 25-72 GP 025-97 22 23 GT 025-2000 C26-85 calitatea in constructii Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente.10.72 MLPAT 119/N/145.1982 ICCPDC 56/28.1985 24 I27-82 Instructiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a imbinarilor sudate de conducte tehnologice Elaborator: ICCPDC -Filiala Timisoara Completari I27-1982 ICCPDC 19/17.Pag.C.1985 BC2/ 1987 BC10/ 1982 BC5/ 1988 (decizia 56) BC12/ 1999 BC2/ 1982 BC1-2/ 1986 25 NP 027-98 26 27 C54-81 G.1988 MLPAT 14/N/24. pentru conducte aflate sub incidenta PD178-82 BC 19-20/ 2004 urmeaza sa apara in 2004 C 56 – 2002 (înlocuieşte C 56 -85 v. Elaborator: GEOTEC Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: INCERC Completari la C26-85 M.06. C56-85 inlocuit de C56-2004 (v.08. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor.02.mai sus -capitolele Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Elaborator: INCERC Bucureşti MTCT 900/ 25. C129-71 MLPAT 39/N/30.06.2003 înlocuieşte C 56 -85 v.97 BC1/ 1973 Ordin BC12/ 1999 Ordin BC13/ 2001 BC8/ 1985 Se dif. prescriptii CR 20-85 din colectia ISCIR.1977 -se vor face cf.04.mai sus -capitolele “instalatii” Lista normative tehnice. de catre elaborator Discheta INCERC Inlocuieste C26-72.11.09.04.mai jos) Ghid pentru alegerea accelerogramelor de calcul in aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P1001992.09.1979 ICCPDC 61/30.50 . Elaborator: TMUCB Ghid pentru solutiile cadru de interventie la cladirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C222/6-01 si ISCAS 4405 Elaborator: CONSPROIECT Ploiesti Ghid privind macrozonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al riscului la alunecari de teren.2000 ICCPDC 11/22.Ind. 141/N/01.

1988 ICCPDC 27/8.10. Elaborator: IGSIC.10.1988 BC9/ 1970 BC1/ 2000 BC7/ 2000 BC2/ 1988 BC11/ 1987 Inlocuieste P130-97 Inlocuieste C150-84 Inlocuiesc C180-76 Inlocuieste C181-76 29 30 P130-99 C150-99 31 32 C180-88 C181-88 33 C200-81 ICCPDC 162/22.06.12.1981 IGSIC si ICCPDC 31/21.1985 ICCPDC 44/30.06.12.93 BC11/ 1985 BC1/ 1991 BC3/ 1992 BC9/ 1993 39 C231-89 40 C236-91 41 C244-93 Lista normative tehnice.91 MLPAT 20/N/12.1980 ICCPDC 97/11. din punct de vedere al comportarii la solicitari statice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului in constructii ingropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: INCERC Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii.1985 BC6/ 1982 BC5/ 1981 BC1/ 1982 BC11/ 1983 BC9/ 1985 34 C204-80 35 C205-81 36 37 C214-83 C220-85 38 C222-85 ICCPDC 57/1.06.1970 MLPAT 57/N/18. Elab: INCERC Ghid pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din MCInd 133/22.1981 ICCPDC 68/30.05. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistentei betonului din lucrare.Pag. industriale si agricole Elaborator: INCERC Timisoara Instructiuni tehnice pentru controlul compactarii pamanturilor prin metode radiometrice.1989 MLPAT 17/N/14.1999 MLPAT 81/N/5.1999 ICCPDC 38/08.07.07.04.28 “instalatii” din C56-85 isi inceteaza valabilitatea) C117-70 din C56-85 isi inceteaza valabilitatea) Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat Elaborator: INCERC Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Elaborator: INCERC Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile.12. Elaborator: INCERC Indrumator pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Instructiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrica si a calitatii cusaturilor sudate ale rezervoarelor din otel pentru depozitarea titeiului si produselor petroliere lichide Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Instructiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin soc la controlul calitatii elementelor prefabricate Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafata de determinare a rezistentei betonului in lucrare. ICCPDC Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incarcari statice.11.1983 ICCPDC 33/14. Elaborator: INCERC Indrumator pentru metodologia de incercare a prototipurilor si seriei zero la elemente prefabricate. conform STAS 1336-1980 a constructiilor civile si industriale .51 .08.

Interventii la inchideri exterioare.97 BC11/ 1997 2 NE 006-97 MLPAT 80/N/20.Pag. repararea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate.52 . Interventii la compartimentarile spatiilor interioare Elaborator: IPC Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.05.01. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor.97 BC14/ 1997 3 NE 007-97 MLPAT 79/N/20.1997 BC13/ 1997 4 GE 032-97 MLPAT BC11/ Inlocuieste Lista normative tehnice.05.05.42 C247-93 43 44 CD 155-2001 PE 116-94 beton armat si precomprimat Elaborator: INCERC Indrumator cadru privind exploatarea si intretinerea cladirilor de locuit din mediu urban aflate in proprietatea autoritatilor publice. Elaborator: IPC Normativ privind executarea lucrarilor de MLPAT 81/N/20.10.AND 17/26.2001 MO786/2003 45 PE 120-94 Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice de distributie si la consumatori industriali si similari Inlocuieste CD 155-86 (85?) -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 si la alte normative -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 46 ST 049/ 2006 Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi – cerinte si criterii de performanta. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii. BOMACO Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice MLPAT 21/N/27.2006 MO 932/ BC22/ 2006 Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/02 din BC4/2003 47 C5 XXV.93 Ord. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. lichefiate sau dizolvate sub presiune MTCT/ 1731/21. executia. INCERC Prescriptii tehnice pentru proiectarea. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor.09. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante).03 BC12/ 1993 Bc10/ 1993 * BTR2/ febr.2001 MTCT 625/23. Elaborator: IPC Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. intretinere si postutilizare a constructiilor 1 NE 005-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.05.

repararea si etansarea constructiilor subterane pentru metroul Bucuresti Elaborator: METROUL SA-Bucuresti Ghid privind executia lucrarilor de stopare a igrasiei peretilor constructiilor.1999 MLPAT 62/N/17.11.AND 46? Lista normative tehnice.02. Elaborator: COCC-SA Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat 116/N/1. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor.Pag.intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale.03. cu membrane izolatoare rigide. 1987 MLPAT 4/N/17. revizuire 9 C203-91 10 MP 012-2001 11 GE 048-2002 12 GEx 006-2002 13 GE 045-2002 14 PD216-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente acestora Elaborator: PRODOMUS SA-Bucuresti Ghid pentru intretinerea si exploatarea in siguranta a constructiilor si instalatiilor de la prizele de apa pe rauri.2001 BC7/ 2002 MLPTL 1713/17.10.2001 BC7/ 2003 BC6/ 2003 BC13/ 2003 Inlocuieste PD 216-82 Ord. Elaborator: INCERC Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment.2002 MLPTL 1716/17.1977 ICCPDC 83/12.2002 MLPTL 1447/03.53 .91 8 C149-87 BC11/ 1977 sau BC8-9/ 1994 BC5/ 1987 BC6/ 1991 Se anuleaza articolele din P95-77 cuprinse in anexa la ordin Inlocuiesc C149-1981 Inlocuiesc C203-1980 C203/2-1982 C203/3-1982 C203/4-1986 C203/5-1986 C203/6-1986 C203/7-1986 Prop.1999 1999 BC9/ 2000 P135-1995 si P 135/11996 6 6* bis GE 035-99 GE 035-97 (indicativul care figureaza la cuprins) GE 025-97 (indicativul care figureaza in Ordin si in titlul normativului in BC13/ 1997) P95-77 MLPAT 29/N/7.10.1992 Ordin in BC7/1999 BC13/ 1997 Brosura COCC 7 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatire a izolatiei termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii cladirilor existente.04. VIACONS MLPTL 1605/02.2002 Ord.1997 MLPAT 82/N/5.08.09. Elaborator: SC AQUAPROIECT Ghid pentru intretinerea.04.10.09.AND 46/06. Elaborator: INCERC 5 NP 035-99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. Elaborator: IPC Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor. Interventii la structuri.10. Elaborator: INCERC ICCPDC 148/16.

08. BETARMEX Ghidul pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa.lista BC2/2004) (Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe imbracaminti cu lianti hidraulici-cf.1993 MTTC 183/08.2001 MTCT608/23.01.AND 23/26.01.ro Sectiunea Reglem.10.2003 BTR3/ mar. Elaborator: IPCT Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate.944 si 1400. in vederea satisfacerii cerintelor de igiena si siguranta in exploatare.1997 Ord. Transp. Elaborator: IPCT Normativ privind interventia de urgenta la imbracamintile bituminoase pe timp friguros Elaborator: CNADNR MTCT 606/23.07. indicativ Elaborator: Autoritatea Feroviară Română 08/Presed.02.74 MAPDR 614/23.2005 MTCT 167/15febr. MT16/ 15. tehnice BC2/ 2005 MO 352 bis/ Lista normative tehnice. PROED Instructie privind revizia drumurilor publice Normativ departamental pentru intretinerea si repararea podurilor metalice de sosea Norme tehnice generale pentru exploatarea.ANRDE 25febr.2005 24. NE 032 2004 www.10.2001 Ordin BC10/ 2001 Brosura Bul.2005 Ordin in: MO 189/ 7mar. fara sapatura deschisa.2002 BTR2/ 2010 BTR3/ mar. executate pe baza proiectelor tip nr.10. transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h. S+P+3E-panouri mari prefabricate.Pag. MO802/ 31aug2004 BC7/ 2004 -inlocuieste PD 216/ 2002 Inlocuieste CD 99-77 16 GT 009-97 17 18 19 DD504-93 -din lista BC2/2004 CD 76-73 -din lista BC2/2004 Nu are indicativ MP 019-2002 20 21 GT 045/ 2002 MTCT 1452/ 03.2004 MTCT 1412/26. beton precomprimat si zidarie de piatra.lista BC2/2004) PD216-2010 inlocuieste PD 216/2002 15 CD 99-2001 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton.2003 MLPAT 97/N/01.(cf. intretinerea si repararea retelelor de conducte ingropate din amenajarile de irigatii Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari.2009 Ord. beton armat.2001 CNADNR 21/13ian.09.anre .2002 BC10/ 2004 22 23 NE 025/ 2003 -inlocuieste/ abroga AND 533-97 din BTR12/2001 NTE 004/05/00 MTCT 1608/2004 BTR11/ 2004 -inlocuieste/ abroga AND533-97 din BTR 12/2001 Normativ pentru evidenţa şi analiza evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere.54 .

Elaborator: ICECON Normativ privind lucrul utilajelor de constructii pe timp friguros. ec. Min.si fin. in afara abonam.06.2006 26.96 MLPAT 56/N/15. exista un NE 003 cu alt subiect) 7 IM 004-96 8 NE 004-97 9 10 U6-78 ST 006-96 Lista normative tehnice. mun.55 .96 ICCPDC 22/26. Min. ICPAIUC Normativ privind asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor printr-o mentenanta eficienta a masinilor si utilajelor de constructii. 611-5 si 650-658.96 MLPAT 49/N/3.2006 27. NE 035/ 2006 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor Normativ privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice Ghid de alegere optima a schelelor fixe si mobile pentru executarea lucrarilor de finisaj in vederea asigurarii cerintelor de calitate a executiei in constructii Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri.12.96 MLPAT 54/N/15.si fin. prin sistemul de inlocuire a subansamblurilor Elaborator: INCERC Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) in procesul de sablare in cadrul lucrarilor de reabilitare a constructiilor. NP 121-06 MTCT 1732/21. INCERC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale MTCT 1736/ 21.1997 28. 1638/393 MLPAT 36/N/1997/03. Min. ec.09.in BC12/1999 29 GE 015-1997 Brosura IPC SA XXVI. Elaborator: ICPAIUC Ghid utilizare pentru minibetoniere pe senile de cauciuc Instructiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite in constructii din codurile 42. mun.97 MLPAT 45/N/15.1978 MLPAT 47/N/15.07. Elab.96 MLPAT 48/N/3.03.09. NVIV-01-06 2005.97 ICCPDC 177/27. ICECON Metodologia privind elaborarea cerintelor pentru mijloace tehnice si echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii.07. 1637/391 Min.07. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj 1 2 3 GE 001-96 GE 002/96 U3-89 MLPAT 57/N/15. ICECON Norme privind utilizarea resurselor in activitatea de mecanizare si transport tehnologic in vederea asigurarii cerintelor de calitate a constructiilor.1989 BC4/ 1997 BC4/ 1997 BC2/ 1989 4 GE 003-96 MLPAT 53/N/15.03. MO 903bis/ 2006 BC19/ 2006 MO 910/8 noiembrie 2006 Bc23/ 2006 (?) Ordin in MO 408/ 19iunie 2007 Ordin in MO 408/ 19iunie 2007 Ord.25.03.96 BC8/ 1997 BC14/ 1997 Ordin BC12/ 1999 BC1/ 1997 Ordin BC12/ 1999 BC5/ 1979 BC14/ 1997 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura ICECON Inlocuieste U6-1961 5 ST 003-96 6 NE 003-97 (m. Elaborator: ICPAIUC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitatii acestora.07.07.Pag.07.

09.si com. Si com. 132/2sept. Si res. 611.200 4 MO342 si 342bis/ 20mai2003 Inlocuieste U11-1983 19 PT R2-2003ed.11 ST 007-97 12* U8-82 echipamentelor pentru lucrari de beton pentru asigurarea calitatii constructiilor. INCERC Metodologia de calcul a productiei echivalente realizate de masinile si utilajele de constructii si a gradului de mecanizare a lucrarilor de constructii Elaborator: INCERC Normativ privind dotarea cu masini. scule si dispozitive a muncitorilor in constructii.2003 Min.56 . repararea si verificarea tehnica a macaralelor -modificare si completare ICCPDC/ 6582/15. si res.05.200 4 MO331 si 331bis/ 15mai2003 MO640/ 2003 MO 713/ 06aug. punerea in functiune. utilajelor si instalatiilor pentru constructii din codurile 42. si res. a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului.07. punerea in functiune.1 Cerinte tehnice privind montarea. utilizarea. a protectiei vietii si a sanatatii.2004 Min. a protectiei vietii. 121/02.07. Elaborator: ICECON Normativ privind consumurile medii de combustibil. 65 Normativ pentru intretinerea si repararea uneltelor. ec. repararea si verificarea tehnica a stivuitoarelor -modificare si completare 20 PT R3-2003ed.5. repararea si verificarea tehnica a nacelelor si Lista normative tehnice. pentru asigurarea calitatii constructiilor.ec. punerea in functiune.ind.09. 429/07. 431/07. utilizarea. punerea in functiune. ICECON Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de finisaj.Pag. si res. utilizarea.11.1 Cerinte tehnice privind montarea.10.200 4 MO317 si 317bis/ 12mai2003 MO 713/ 06aug. repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat -modificare si completare Cerinte tehnice privind montarea.10. 144/2003 Min ec.1985 ICCPDC 62/30.07.1982 ICCPDC 29/27. ec. 142/2003 Min.96 BC2/ 1997 Brosura ICECON ICCPDC 111/21.ind. sculelor si dispozitivelor folosite in constructii-cod 901.02. Si com.1985 BC4/1985 BC1/ 1983 BC9/ 1985 BC12/ 1985 Inlocuieste U9-78 Completeaza U9-82 ICCPDC 3/5.1 21 PT R4-2003ed. 146/2003 M ec.2003 Min.1984 ICCPDC 110/21.2004 Min. 148/2003 BC6/ 1981 BC7/ 1987 MO323 si 323bis/ 13mai2003 MO634/ 2003 MO 713/ 06aug. lubrifianti si materiale de intretinere pentru utilaje de constructii Elaborator: INCERC Modificari U8-82 MLPAT 17/N/15.1987 Min.1981 ICCPDC 50/23. si com. a asigurarii in exploatare si a protectiei mediului.1 Normativ pentru intretinerea si repararea masinilor.2004 Min.ind. Si com 430/07. utilizarea.1982 BC1/ 1983 Inlocuieste U8-1978 13 14 15 U9-82 U 9/2-85 Nu are indicativ 16 17 18 U10-80 U11-87 PT R1-2003ed. Elaborator: INCERC Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrarilor de constructii Cerinte tehnice privind montarea.09.07. ind.

Si com. 102/2003 Min. -modificare si completare Specificatie tehnica privind criteriile de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de fundatii pentru asigurarea calitatii constructiilor.07.2004 Min.2004 Min. ec.ec.57 . si res.1997 MLPAT 35/N/03. 433/07.03.07.03. Si com. ec.09. construirea.2003 23 PT R11-2003 24 PT R12-2003 Cerinte tehnice privind proiectarea.2004 Min.03. utilizarea.2004 Min. 101/2003 Min.2003 Min. 127/2.2003 Min. Si com.2004 MLPAT 44/N/1997/03. panouri. IPC Min.07. Si res.ind.ind. Brosura tiparita de IPC SA 27 IM 008-1997 MLPAT 50/N/03. funiilor. si com. ec. 147/2003 Min.1997 Ord in BC 12/1999 Ord in BC 12/1999 Ord in BC 12/ 1999 Brosura IPC 28 29 IM 009-1997 GE 014-1997 Brosura IPC Lista normative tehnice. carligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii. IPC Ghid tehnic de utilizare a dispozitivelor de transport si manipulare a elementelor prefabricate pentru constructii (tuburi. a sigurantei in exploatare si protectiei mediului.200 4 Ord in BC 12/1999.1997 MLPAT 51/N/03. IPC SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umeda la fatade si pardoseli minerale la cladiri civile si industriale.07. ec.ec.ind. punerea in functiune.200 3 MO639/ 2003 MO 721/ 10aug2004 MO233si 233bis/ 5apr. si com. 357/14iun. lanturilor. ec. benzilor. repararea. grinzi etc). verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale -modificare si completare 25 PT R14-2002 Cerinte tehnice privind introducerea pe piata si verificarea in exploatare a cablurilor.Pag.1997 26 ST 010-1997 MO721/ 10aug. dale.2004 Min.platformelor autoridicatoare -modificare si completare 22 PT R5-2003ed. ind. 643/2002 MO 713/ 06aug. intretinerea. 496/21. 494/21. a protectiei vietii si sanatatii. si res.03. utilizate la instalatiile de ridicat. IPC Metodologie de aplicare a tehnologiei de imbinare a armaturilor in situ prin mansonare.200 4 MO182 si 182bis/ 24mar. borduri. repararea si verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule -modificare si completare Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan inclinat pentru 57ersonae -modificare si completare Min.1 Cerinte tehnice privind montarea. si res. ec.2003 MO639/ 2003 MO554/ 2004 MO721/ 10aug2004 MO20/ 15ian. montarea. 128/2sept. revizia. Si com. 432/07. Si com. Si com 493/21.200 4 MO338 si 338bis/ 19mai 2003 MO 713/ 06aug.07.

00 MLPAT 25/N/3. Elaborator: COCC-SA Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995. dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: INCERC MTCT 89/26. MO680/ 08.mai jos) Regulament privind metodologia de inventariere a constructiilor tip cladire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic. exploatarea.07.04.00 MLPAT 166/N/28. IPCT Procedura de control a calitatii executiei lucrarilor de instalatii Elaborator: ICECON Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor. executarea.2000 MLPAT 74/N/5.2004 MLPAT 73/N/15.94 MLPAT 16/N/7. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea. BC10/ 1999 BC1/ 2001 BC11/ 1996 Discheta INCERC Se difuzeaza pe discheta de COCC MLPAT 26/N/24. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: INCERC Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie.2004 BC21/ 2004 BC7/ 2005 v si mai jos NP 004-2003 Normativ pentru proiectarea. BC10/ Lista normative tehnice.02. exploatarea.02. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea nr. montaj MTCT 174/15.08.09.XXVII.04.2002 MLPAT 30/N/6.10.00 BC3/ 1997 BC14-15/ 2000 BC14-15/ 2000 Brosura IPCT (inlocuit de NP 0042003 v.07. Elaborator: INCERC Cerinte esentiale.1997 MLPAT 157/N/06. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a salilor de auditie publica in spiritul conceptului de performanta (Normativ pentru proiectarea salilor de auditii).95 BC11/ 1995 2 Inlocuit de NP 068-2002 RRS 1-94 3 4 5 6 PCC 001-99 ME 001-97 NC 001-99 NP 002-96 7 8 NP 002-97 PCC 003-99 9 NP 004-2000 (inlocuit de NP 004-2003 v. executarea.07.58 .Pag.2006 * 10 IM 006-96 Ord. exploatarea.2005 abroga MTCT 89/ 2004 din MO95/02.02.10. Elaborator: IPCT MLPTL 1576/ 02.mai jos) (inlocuieste NP 0042000) -revizuire si comasare cu NP004/11999Brosura ICECON NP 004-2003 (inlocuieste NP 004-2000) -revizuire si comasare cu NP004/1-1999 Normativ pentru proiectarea. executarea.96 MO34bis/ 2006 in afara abonam.05.02.96 BC 13/ 2003 BC6/ 1995 Ordin BC13/ 2001 Ord.97 MLPAT 222/N/27. Elaborator: INCERC Manual pentru proiectarea si executia constructiilor demontabile avand durata de exploatare limitata pe un amplasament dat Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.10/1995 1 CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare Elaborator: IPCT MLPAT 7/N/10. 01.

Elaborator: IPC Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii.97 BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Brosura ICECON 22 GP 015-97 In curs de tiparire Lista normative tehnice. Elaborator: INCERC Manual privind exemplificari. in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara. decizii Procedura de atestare a sefilor statiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri (inclusiv instalatii).03.08.97 MLPAT 31/N/22.05.01. cintre si esafodaje in constructii.Pag.prefabricate si finisaje in constructii 116/1996 1996 -figureaza cu nr.10. BC10/ 1996 BC10/ 1997 Ordin BC8/ 2001 BC13/ 2000 BC13/ 2000 BC 5-6-7-8/ 1993 in cf. schele. Elaborator: ICECON Procedura de atestare a statiilor de betoane. detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P118-99.08.00 MLPAT 9/N/15.00 NP23-77 20 21 PCC 012-2000 NP 014-97 MLPAT 174/N/11. Elaborator: IPCT Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje. Elaborator: ICECON Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Elaborator: IPC MLPAT 85/N/5.08. Elaborator: IPCT Procedura de atestare a statiilor de producere a agregatelor.97 MLPAT 113/N/6.00 MLPAT 23/N/19.08.116/1996 in lista de reglementari conexe in vigoare la GE 046-02 din BC9/2003 BC2/ 1997 Ord. Cerintele utilizatorilor.93 18 19 PCC 011-2000 Procedura de atestare a sefilor de betoane Elaborator: ICECON -Decretul Consiliului de Stat privind aprobarea normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor -Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructii Elaborator: IPC -alte norme privind protectia persoanelor si cartea tehnica.96 MLPAT 6/N/22.00 MLPAT 173/N/11.08.12.96 MLPAT 74/N/15.2000 MLPAT 172/N/11.cu HG795/ 1992 BC13/ 2000 BC12/ 1977 Brosura ICECON Brosura ICECON Inlocuieste “Normele republicane de protectie a muncii” Brosura ICECON Brosura ICSPM 11 12 13 NP 006-96 IM 007-96 NP 008-97 14 MP 008-2000 15 16 17 PCC 008-2000 PCC 010-2000 Nu are indicativ Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori.59 . Elaborator: INCERC MLPAT 175/N/11. Elaborator: INCERC Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de imbunatatire a protectiei termice si acustice la cladiri existente unifamiliale sau cu numar redus de apartamente.02.

07.10/1995 la lucrarile de pietruire a drumurilor.2000 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza de catre INCERTRANS Lista normative tehnice.07.2000 Ordin BC13/ 2001 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Min.2000 Ordin BC9/ 2000 Ordin BC13/ 2000 BC5/ 2003 Brosura IPCT Se difuzeaza pe discheta de catre COCC Brosura ICECON MLPAT 20/N/7.Pag.2004 MEC 500/21. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate si siguranta in functionare a echipamentelor vitale din dotarea constructiilor supuse actiunilor dinamice aleatoare Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea. covoare rulante) Elaborator: ICECON Cerinte tehnice privind proiectarea. in BC9/2000 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza prin publicare in BC sau Brosura ICECON MLPAT 156/N/6. MLPAT 30/N/22. GE 036-2000 G.ind.2004 MO251 si 251bis/ 2003 MO 695/ 02 aug. exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.07.10/1995 privind calitatea in constructii.Elaborator: COCC-SA Ghid privind procedura de verificare a imbinarilor sudate la materiale termoplastice (distructive si nedistructive). si res 497/21. transportul si punerea in opera a betonului Elaborator: ICECON Ghidul primarilor si al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.60 .2000 MLPAT 51/N/30. Specificatie tehnica privind cerintele de performanta si proceduri de verificare a calitatii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente inglobate in constructii.2000 MLPAT 161/N/06.2004 MO708/ 05aug.07.23 PC 017-99 24 PC 020-2000 25 GT 024-99 26 ST 025-2000 27 PT R 152003-ed. trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu din salile de spectacole. montarea. 33 Cerinte tehnice privind proiectarea. si res.2000 MLPAT 32/N/22.1 Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate “siguranta la foc” la cladirile inalte Elaborator: IPCT Ghid si program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrarile publice in scopul asigurarii cerintelor Legii nr.ind. scari rulante.05.2004 M.05.07. montarea. construirea. 104/2003 MEC 499/21.06. construirea.2004 28 PT R 17-2003 29 PT R 18-2003 30 ST 026-2000 31 ST 027-2000 32 ST 031-2000 G.2004 Mec si com 359/14iun. 105/2003 Min. construirea. Cerinte de calitate Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate si siguranta pentru sistemul echipament-cladire (ascensoare. exploatarea si verificarea tehnica a trapelor de scena.2000 MLPAT 160/N/06. montarea.2004 MO554/ 2004 MO 695/ 02 aug. si res.07.07. exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de constructii -modificare si completare Cerinte tehnice privind proiectarea.2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ord.04. Elaborator: INCERTRANS MLPAT 159/N/06.ind.

08.08.94 BC7/ 1999 Brosura IPCT Inlocuieste P118-1983 38 39 P136-95 C253/0-94 BC10/ 1995 BC7/ 1995 40 C253/1-94 MLPAT 24/N/25.S.775-98 -Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (MO 384/1998) MLPAT 28/N/7. Specificatie tehnica pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO.01. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.94 Ord in: BC9/ 1994 Brosura IPC -figureaza in lista principalelor prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare 43 44 NP 046-2000 MP 024-2002 Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale a constructiilor de otel.61 .1999 MLPAT 342/N/19. la NP 061-02 din BC10/2003 42 C300-94 MLPAT 20/N/11.94 BC7/ 1995 41 C253/8-94 -figureaza in lista reglementarilor conexe in vigoare.2000 MLPTL 1435/30. laboratoare si industria farmaceutica) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale. laboratoare si industria farmaceutica) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale.95 MLPAT 24/N/25. Solutii constructive pentru realizarea locuintelor in mediul rural cu respectarea cerintelor din legea 10/1995.04. Elaborator: UTCB Siguranta la foc. Elaborator: CS Exp. si Sting. Normativ de siguranta la foc a constructiilor.Inc.04.07.12.Pag.34 G 040-99 35 ST 040-2000 Ghidul primarului si al consilierilor locali.99 MLPAT 4/N/31. pt.11.M.96 BC14/ 1999 Ordin in: BC2/ 2001 BC6/2001 BC10/ 1996 36 C58-96 Inlocuiesc C58-1986 37 P118-99 MLPAT 27/N/7.09. Elaborator: IPCT Principii generale privind metodologia de zonare geotehnica a teritoriului Romaniei Instructiuni tehnice de proiectare si executare privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale. UP Timisoara.04.I. Prev. laboratoare si industria farmaceutica) Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Elaborator: IPC -O.2002 BC10/ 2001 BC 10-11/ 2002 Lista normative tehnice. Elaborator: INCERC MLPAT 263/N/02. nr.2000 MLPAT 24/N/3. INCERC Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si prepararea apei calde menajere.

2001 BC12/ 2003 BC10/ 2001 Ordin BC1/2002 Brosura COCC revizuire VARTEH75 MLPTL 1217/06.11.IPCT Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul sportului MLPTL 1620/02.10/1995 -partea a IIa: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)” “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare.09.2001 Ordin BC1/ 2002 MLPTL 1218/06.12.62 .2002 BC12/ 2002 BC2/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 065/02 din BC2/ 2003 48 NP 079-2002 49 50 GP 055-2000 GM 015-2001 51 GM 014-2001 52 GM 013-2001 53 GM 012-2000 54 PE 143-94 Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare (camere.2001 MLPTL 1993/13.10/1995 -partea I: Lucrari de constructii (revizuire VARTEH-75)” Normativ privind limitarea regimului deformant MLPTL 1503/09. garsoniere si apartamente) in cladiri hoteliere Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel.2000 Ordin BC2/ 2002 Brosura COCC 55 Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la Lista normative tehnice. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.11.2000 MLPTL 1216/06.10/1995 -partea a IIIa: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)” “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de instalatii si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.INCERC “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare.12.Pag.10/1995-partea a IIa “ “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare.UP Timisoara. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995.09. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.45 ST 043-2001 46 NP 065-2002 47 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metode de incercare.2002 MLPAT 262/N/02.2001 Ordin BC1/ 2002 MLPAT 344/N/19.09.10.

si com.02 Min.2004 MO554/ 22iun. 42/ ? BC16-17/ 2003 BC16-17/ 2003 MO 75 si 75bis/ 29ian.2004 GP 076-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 076-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0/02 din BC8/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0/02 dinBC8/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC 14-15/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC14-15/ 2003 64 PT C 11-2003 ed. ec. exploatarea. economiei si com.si com. montarea.10.I Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor de acostare gravitationale Elaborator: IPTANA SA Normativ de proiectare privind protectia cheurilor la acostarea navelor Elaborator: IPTANA SA Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur.2004 Min economiei si com. executia. 364/14iun.2004 MO554/ 22iun. repararea si verificarea cazanelor mici de abur Brosura ISCIR 61 62 63 NP 0772002 NP 0782002 PT C2-2003 ed. 363/14iun.2002 MTCT 1711/17.63 . instalarea.07.56 Regulamentul privind utilizarea turistica a plajei ca domeniu public de interes national -Directia Apelor DobrogeaLitoral 57 Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale (birouri) in cladiri de birouri 58 Procedura privind controlul statului in fazele determinante privind rezistenta si stabilitatea constructiilor MLPAT 21/N/2.2004 MO 75 si 75bis/ 29ian.2004 MO 708/ 05aug. economiei si com 336/2003 Min.1995 59 C 18 Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur si apa fierbinte Brosura ISCIR 60 C 30 Prescriptii tehnice pentru proiectarea.2004 Min.I Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice 65 Procedura privind autorizarea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune care nu au indeplinit pana la data de 1 Lista normative tehnice. 333/2003 Min ec.ec.460/21.2004 MO 82/ 30ian. de apa calda si de apa fierbinte -modificare si completare MTCT 1765/23.10.2004 Min. economiei si com.Pag. 471/21iul.2004 Min.2004 MO708/ 5aug. si com.10.

2004 69 70 71 PT CR 52003-ed.07.economiei si com.2004 MO 86si 86bis/ 30 ian2004 MO 717/ 09.1 PT CR 5-2003 Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Modificari si completari privind examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat-v. si modificarile la pct.2007 Min. si com. Min. si com.64 .2004 MO730/ 12aug.07. Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. si com.07.2004 Min ec.economiei si com 479/ 21.200 4 MO 86/30 ian2004 73 74 PT CR 82003-ed. ec.368/ 2003 Examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat-v.aug. si fin.200 Lista normative tehnice.1 v.economiei si com 475/21.economiei si com 474/21. utilizarea si verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termica mai mica de 50 Kw Min ec.1 Min.aug.1 Min. 367/2003 MO674/ 11sept.200 4 MO 623/ 10sept.2007 MO86 si 86bis/ 30ian. 368/?2003 Abrogare 367/2003 68 PT CR42003-ed. 456/?200? Min.200 2 MO 717/ 09aug. 64.07. si modificarile PT CR42003-ed. 362/14iun. 397/2002 Min economiei si com. 473/21.66 PT A1-2002 februarie 2004 conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2002 si PT C 9-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.2003 Min.2004 MO 709/ 05aug.ec...a Modificari si completari privind autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat-aprobata prin Ord. economiei si com. 1767/20.min.economiei si com.2004 MO 86si 86bis/ 30 ian2004 MO 717/ 09. nr.Pag. 367/ 19dec.1 Abrogat ! Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind proiectarea. si res.2004 Min ec.200 4 MO459 si 459bis/ 27iun2003 67 PT A2-2003ed.economiei si com.2004 72 PT CR 62003-ed.ind. omologarea. si res.1 PT CR6-2003 Min.si modificarile Modificari si completari la privind examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Examinarea cu particule magnetice a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat -modificare si completare MO75bis? MO554/ 22iun. construirea.2004 Min.ind. si com.07.2004 MO 717/ 09aug. 369/?2003 Min.08. 373/?2003 Min. 457/21. instalarea.

omologarea. instalarea.2004 MO 933+ +933 bis (in afara abonam. supraincalzitoarelor si a economizoarelor independente. Ec Com.07. 337/?2003 4 MO 86/ 30ian. verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune.Pag.2004 MO 97/ 2febr. exploatarea. 468/21. si com.2004 Min ec.2003 Min.2003 MO705/ 4aug. verificarea. ec.06. ec. economiei si com. ec. si com.200 4 MO902 si 902bis/ 17dec.12.07.12.2004 77 PT C6 -2003 Cerinte tehnice privind montarea.2003 MO708/ 5aug. ed.07.2004 Min. asamblarea. utilizarea si verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi.2004 MO456 si 456bis/ 26iun.2004 MO705/ 4aug.2003 Min. montarea.12. 465/21. 458/21. Ec. instalarea. editia 1modificari PT C8-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea.2003 Min. instalarea. scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta MEC 308/?2003 79 PT C7 – 2003.07. recipiente containere si recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate. repararea.si com.ec si com 304/5dec. verificarea tehnica si repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte. exploatarea.07. construirea.1 Contingentarea consumului si productiei de substante care epuizeaza stratul de ozon in anul 2004 Cerinte tehnice pentru recipiente. instalarea. 464/21. ec. exploatarea si verificarea conductelor metalice pentru fluide MO 730/ 12aug. Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelie pentru gaze comprimate si lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare MEC 466/21 iul.2004 Min.2004 83 PT C5-2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/02 din BC4/2003 Lista normative tehnice. verificarea. si com 307/5. repararea.2004 modificari la PT C72003 editia 1 78 PT C7-2003 editia 1 Cerinte tehnice privind utilizarea.75 76 PT C 12-2003. economiei si com. 459/21. scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta Cerinte tehnice privind amplasarea. Cerinte tehnice privind proiectarea.07.2004 MO705/ 4aug.2004 Min.2004 472/?2003 Min.2004 82 PT A3-2003 Min. economiei si com. si com. construirea.2003 80 PT C9-2003 81 PT C1-2003 MO914 si 914bis/ 2003 MO706/ 5aug. distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate. 366/19.2004 MO905bis /2003/ 18. lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare MAPAM 72/? Min. 467/21. 306/05. cisterne.65 .) / 24dec. instalarea.2003 MO705/ 4aug.2004 Min. Com.2003 MO706/ 5aug. repararea. Cerinte tehnice privind montarea. Cerinte tehnice privind proiectarea. exploatarea.

109/20febr. repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune.ind. si res. exploatarea.1 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu de persoane-telescaun. exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip. 469/21.66 . si res.ind. 492/21. ec.07. ec. montarea. si com. 100/2003 MO 921 si 921bis/ 2003 MO708/ 5aug. 470/21iul. ec.2004 Min.2004 MO287si 287bis/200 3 MO634/ 2003 MO708/ 5aug.2003 Min. 106/2003 Min. 471/21. 491/ 21. ec.2003 Min.1 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane -telegondole -modificare si completare 88 PT R10-2003ed.07. 99/20febr.1 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri si telesanii -modificare si completare 89 PT R13-2003ed.ec. -modificare si completare Min. ec. 490/21.2003 Min.07. si com.200 4 MO75si 75bis/ 2004 MO554/ 14iun. ec. ec.07.84 PT C10/1/ 2003-ed.2003 Min. -modificare si completare Ghid pentru proiectarea. si com. si com. 470/21iul.2004 Min. 125/2sept.2004 MO183 si 183bis/200 3 MO634/ 2003 MO709/ 5aug. si com. ec.2003 MO554/ 22iun. si com. si com. ec.2004 Min.1 Cerinte tehnice privind proiectarea.2004 85 PT C10/2/ 2003 86 PT C11-2003ed.si res.si com. construirea. si com.2004 MO708/ 5aug.2004 MTCT 1995/13.2004 Min.2003 Min.12.2004 Min. construirea. 495/21. 311/05dec.ind. Elaborator: IPCT Lista normative tehnice. economiei si com. si res.07. si com.2004 Min.1 87 PT R8-2003ed. 336/15dec. ec.07. montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune -modificare si completare Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice. ec.Pag.2004 Min.2004 MO95 si 95bis/ 2004 MO 730 12aug.ind.2004 BC9/ 2004 90 PT R9-2003ed. 364/14iun.2003 Min.2002 MO708/ 5aug. instalarea.1 Cerinte tehnice privind montarea. economiei si com.2004 MO263 si 263bis/ 16apr. -modificare si completare 91 NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitate functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor L10/1995. -modificare si completare Min. si com 124/2sept. 366/14iun.2004 MO708/ 5aug.2004 Min.si com.2004 Min.

10.1997 Brosura IPC 98 MLPAT 31/N/02. pentru instalaţii de ventilaţie.11. Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr.2007 Modificat de MDLPL nr 1299/2008 din 09. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri Elaborator: IPCT –S. MDLPL si ISC MTCT 902 /25. si GT 060-2003 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr.2007 si ISC nr500/05. BC9/2006 BC 22/ 2004 93 GT 063 – 2004 -inlocuieste GT 020-1998 v.2003 MLPAT 45/N/1997/ 03. instructiuni de aplicare a prevederilor Hotararilor Guvernului Romaniei conexe la legea 10/1995.1997 BC 22/ 2004 -anuleaza GT 020-98 (partial – volumul V) Brosura IPC Ord in BC12/ 1999 Ord in BC12/1999 97 ST 012-1997 MLPAT 46/N/1997/03.07.1995 BC 2. BC23/ 2004 MO 375 bis/ 2005 în afara abonam. 10/1995 privind calitatea în construcţii.4/1996 99 MDLPL 486/2007/04.2005 BC7/ 2005 MO 369 bis / 2005. IPC Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii echipamentelor de ridicare Proceduri. in afara abonam. urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventii in timp asupra constructiilor.67 . pentru instalaţii electrice în clădiri Elaborator: IPCT SA Buc. MLPAT Procedura privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in ConstructiiISC pentru interventii in timp asupra constructiilor existente. 10/1995 privind calitatea în construcţii.2005 -inlocuieste GT 0201998 94 GT 058 / 2003 95 GT 059 / 2003 96 ST 011-1997 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr.11. lucrari publice.2008 Isi inceteaza aplicabilitatea: OMLPAT 31/N/1995 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului Inspectiei de stat in constructii. 2003 MTCT 903 / 25.10.A.92 NP 102 /2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea 10 / 1995 Elaborator:UTCB MTCT 170/15febr.03.publicat in Lista normative tehnice. MTCT 173/15febr.Pag. climatizare Elaborator: IPCT SA Buc.07.03.3.10. Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii ascensoarelor de personale.2008 BC17/ 2007 Modificat de OISC 1620/2008/10.

07.94 11 12 Brosura IPB Lista normative tehnice. Elaborator: ICECON Ghid de actiuni de reducere a riscului seismic pentru constructiile existente Elaborator: UTCB Ghid pentru evaluarea costurilor lucrarilor de consolidare pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative de consolidare.BC4/1996 100 PCC 0222008 Procedura privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului OMDLPL 1392/2008 CPM 2815/DM/2008 MO816/ 05.12. IPC SA Ghid metodologic privind protectia antiseismica a lucrarilor si sistemelor care includ surse de mare risc Elaborator: INCERC Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor. Elaborator: INCERC Metodologie pentru studierea aspectelor sociale.06.2000 MLPAT 43/N/30. IPCSA(BETA). Elaborator: INCERC Metode de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea de investitii si studiilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului Elaborator:PROIECT Bucuresti MLPAT 32/N/16. Elaborator: IPCT Ghid de exploatare a bancilor de date elaborate in vederea inventarierii cladirilor (din capitala si din tara) avariate seismic si expertizate incepand cu anul 1992 precum si a datelor tehnice continute in rapoartele de expertiza tehnica aferente acestor cladiri Program -cadru pentru generarea automata a rapoartelor pe baza informatiilor selectate din banca de date corespunzatoare activitatii de expertizare a cladirilor.06.04.06.06.10.96 MLPAT 158/N/6.2000 8 PC 014-99 MLPAT 40/N/30.06. ASE-Bucuresti Metodologie de calcul dinamic a valorii investitiilor.2000 Se difuzeaza pe discheta de catre IPCT Se difuzeaza pe discheta de catre IPCT 9 PC 015-99 MLPAT 45/N/30.2000 MLPAT 44/N/30.2000 MLPAT 46/N/30.1992 MLPAT 11/N/1.95 MLPAT 60/N/16.92 MLPAT 2/N/3. Reglementari tehnico-economice si metodologice 1 2 GV 001/0-95 GM 001-96 Metodologia pentru evaluarea cladirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2.04.Pag.06. Elaborator: IPCT Indrumator privind aplicarea costului global in domeniul constructiilor Elaborator: INCERC-TEC.2008 * XXVIII.2000 Ordin BC13/ 2000 BC12/ 1992 BC12/ 1992 10 Nu are indicativ Nu are indicativ MLPAT 2/N/3.2000 BC8/ 2001 Ordin BC13/ 2000 BC2/ 2001 Ordin BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2000 Brosura UTCB BC13/ 1995 In curs de tiparire 3 PCC 002-99 4 5 Gex 003-2000 Gex 004-2000 6 MP 006-99 Se difuzeaza de CURS SA Se difuzeaza de IPCT 7 MP 009-2000 MLPAT 41/N/30. financiare si juridice ale actiunilor de reducere a riscului seismic la cladirile de locuit existente Elaborator: CURS-SA Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a actiunilor privind reducerea riscului seismic la constructiile existente cu destinatia de locuinte.06.07.68 .

3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate in laboratoarele de analiza si incercari in constructii.95 MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT Instructiuni privind exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii Elaborator: MLPAT. Elaborator: MLPAT.Pag.10.10.95 6/N/31.3. Elaborator: MLPAT.2000 Ordin la tipar.pct.3.95 Lista normative tehnice. instructiuni de aplicare a prevederilor Hotararilor Guvernului Romaniei conexe la legea 10/1995 Elaborator: MLPAT MLPAT 14/N/7. ISCLPUAT MLPAT 31/N/2.10.95 BC2.04.10.95 MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor Elaborator: MLPAT.10.4/ 1996 Respectivele proceduri nu se regasesc in BC 2.15. ISCLPUAT Instructiune privind modelul si modul de completare a buletinelor de incercari emise de laboratoarele de analiza si incercari in constructii.16) MLPAT 31/N/2.95 MLPAT 31/N/2.3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 MLPAT 31/N/2.96 MLPAT 31/N/2.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2. Elaborator: MLPAT. inclusiv baza de date incarcata la zi Elaborator: COCC-SA Proceduri.95 BC2. ISCLPUAT Instructiuni privind atestarea institutelor si societatilor comerciale cu profil de incercari in constructii pentru activitatea de agrement tehnic in constructii.01.4 sub denumirea de proceduri conexe (v.13 PC 018-99 14* Nu au indicativ Program de calcul cadru privind evidenta standardelor care devin obligatorii prin specificarea lor in normativele aplicabile in domeniul constructiilor.95 15 Nu are indicativ 16 Nu au indicativ Metodologia privind formele si organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calitatii in constructii Elaborator: MLPAT Procedura privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii.10.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2.10.69 .3/ 1996 BC4/ 1996 BC2.10. ISCLPUAT Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor Elaborator: MLPAT. Elaborator: MLPAT.95 MLPAT 31/N/2.10. Se difuzeaza pe discheta de COCC BC2.

ISCLPUAT Procedura privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiza si incercari in constructii Elaborator: MLPAT.07.10.95 MLPAT 31/N/2.3/ 1996 BC4/1996 BC4/ 1996 17 GT 026-2000 Modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii.Pag.S.Ord.95 MLPAT 31/N/2.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2.95 BC2.95 BC4/ 1996 Procedura privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii Elaborator: MLPAT.95 BC2.03.10.C. ISCLPUAT Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de Stat in Constructii. ISCLPUAT Procedura privind controlul statului in fazele determinante de executie pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor Elaborator: MLPAT. ISCLPUAT MLPAT 31/N/2.00 Ordin BC13/ 2001 si in BC BC7/ 1996 Se difuzeaza pe discheta de catre INCERC Inlocuite cu GE 0321997 18 P135/1-96 MLPAT 9/N/5.95 MLPAT 31/N/2.gen.10. aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii Ghid pentru elaborarea reglementarilor tehnice si a procedurilor privind calitatea materialelor si produselor pentru instalatii aferente constructiilor.3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 MLPAT 31/N/2.96 Lista normative tehnice.10. precum si factorii implicati in respectarea prevederilor acestora Elaborator: MLPAT. ISCLPUAT Sistem de proceduri privind efectuarea de inspectii la organele administratiei publice locale/judetene care emit autorizatii de construire/desfiintare. Lucrari Publice. armonizate legislativ cu Uniunea Europeana Completare la “Ghidul coeficientilor de uzura fizica la constructii” Elaborator: INCERC 1485. MO 685/ 7 oct 08 MLPAT 162/N/06.10. ISCLPUAT Procedura privind auditul laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii Elaborator: MLPAT.95 MLPAT 31/N/2.10.Procedura de control in teritoriu asupra instalatiilor de gaze naturale Elaborator: MLPAT. ISCLPUAT MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT Procedura privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiza si incercari si din activitatea de control de calitate (CQ) Elaborator: MLPAT. de stat al I. Urbanism si Amenajare a Teritoriului pentru interventii in timp asupra constructiilor Elaborator: MLPAT.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2.10. al insp.10.95 MLPAT 31/N/2.70 .

05. consultanta. Norme metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectarea.si MLPTL 777/26. cap XXV pct.19 P135-99 Inlocuieste P135-1995 Ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica normala la mijloacele fixe din grupa 1 “Constructii”.1999 BC2/ 2000 20 MP 011-2000 21 22 GP 050-2000 IM 013-2000 23 GT 035-2002 G. consultanta.09.07.2002 MTCT BC4/ 2003 BC8-9/ (inlocuit de NP 0862005 in BC 8-9 2005) Lista normative tehnice.2003 Elaborator: MDRT 27 bis Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatii aferente Modificare si completarev.71 .1 997 BC11/1999 v.10.08.10.12.00 BC13/ 2001 BC13/ 2001 Discheta INCERC MLPTL 837/06. Elaborator:INCERC MLPAT 85/N/25.04. Elaborator: UTCB BC2/ 2003 BC3/ 2003 MLPTL 1057/26.09. Elaborator: INCERC Ghid de utilizare a spectrelor tehnice de raspuns inelastic in proiectarea structurilor Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectare.INCERC Ghid privind modul de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii. Elaborator: INCERC MLPTL 1216/29.2002 MLPTL 934/02.2002 MO683/ 8.pct11 Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente.Pag.00 BC13/ 2001 MLPAT 116/N/1.09.09.10.10. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor de deversare in retelele de canalizare. Normativ privind principiile.04.2010 28 29 GT 037-2002 GT 036-2002 30 NP 072-2002 (inlocuit de NP 086-2005) NP 086-2005 cap. Elaborator: INCERC Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a instalatiilor de incalzire a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: INCERC Normativ pentru exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor cu substante speciale. Elaborator: UTCB Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.09.95 HG766/97 modificata si completata cu HG675/2002 MLPTL 1454/03.00 MLPAT 205/N/22. Elaborator: UTCB MLPAT 204/N/22.XXX.2002 BC13/ 2002 MO352/ 10.2002 BC13/ 2002 Inloc.2003- OMDRT 2237/30.06.04.07.2003 MDRL 1083/2009 MLPTL 935/2.(total sau trebuie inclus in GT 035?) NP 074 -2002(?) care inloc STAS 1242/1-89 24 25 NP 074-2002 G.2010 MO278?/ 21.2010 MLPTL 550/ 09.11. Elaborator: IPCT Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.2003 MO8/ 6ian.07. evaluare si instruire in domeniul calitatii in constructii.2002 MLPTL 1850/11. exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare.2002 MLPAT 21/N/2.4 MLPAT 208/N/22. evaluarea si instruirea in domeniul sistemului calitatii in constructii.97 MO501/ 2002 BC14/ 2002 BC14/ 2002 MO278-? Inlocuieste STAS 1242/1/89 26 27 GP 074-2002 MP 017-2002 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C 107/0-02 din BC8/2003 21.

04. la nivelul trimestrului IV-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente. Prevederi generale.2002 MLPTL 766/23.03.2002 MLPTL 1571/15.10.Partea I nr.2004 MLPTL 926/02.2003 MLPTL 1579/15.02.O.05. IPCT MTCT 1410/10aug. canale de navigatie si canalizari prin masuratori de termometrie in foraje.10.2002 MLPTL 1578/15.10. amenajarea teritoriului. achizitia. urbanism si habitat -completari la metodologie 217/17.04.2003 BC6/ 2003 BC8/ 2003 BC10/ 2003 BC11/ 2003 MLPTL 542/8. amenajarea teritoriului.10.269/ 17.2002 Lista normative tehnice.2002 MLPTL 1570/15. Elaborator: INCERTRANS Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de constructie la cladiri existente in vederea reabilitarii termice.2005 MLPTL 1992/13.2003 BC11/ 2003 v. si M. Elaborator: PROCEMA Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la cladirile civile existente Elaborator:Univ.93 MO 782/ 25aug2004 BC12/ 2003 43 NP 059-2002 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica-retele si puncte termice.2002 2005 BC4/ 2003 MLPTL 1573/15. Elaborator: INCERC Componenta Comitetului tehnic de specialitate pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice si activitatilor specifice in domeniul constructii. elaborarea.2002 MLPTL 1568/15.10.2002 BC7/ 2003 MLPTL 489/31. Elaborator: INCERC Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice.07. urbanism si habitat Metodologie privind initierea.10. programarea.Pag.31 NP 073-2002 32 GT 040-2002 33 MP 022-2002 34 GT 043-2002 35 36 GE 047-2002 GT 044-2002 37 MP 023-2002 38 39 40 Nu are indicativ GT 039-2002 P 91/1-2002 G.de Arhitectura Ion Mincu Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii Elaborator: INCERC Metodologie privind determinarea permeabilitatii la apa a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii Elaborator: INCERC Metodologie privind determinarea infiltratiilor la baraje si diguri de pamant.2002 BC5/ 2003 BC5/ 2003 BC5/ 2003 BC6/ 2003 BC6/ 2003 Anuleaza C 197-89 MLPTL 1715/17.2002 MLPTL 1569/15. transporturilor si locuintei. Elaborator: Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice Indicii medii de actualizare a valorii fondurilor de natura constructiilor.10.10. Nu are indicativ 41 42 Nu are indicativ Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice.72 . avizarea. Elaborator: INCERC Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii.12. aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii.

cap.44 GT 038-2002 45 DD505-2001 INLOCUIT AND 5052007 Ghid pentru determinarea performantelor energetice ale instalatiilor de incalzire si apa calda de consum din cladirile socialculturale existente.2007 CNADNR 212/24. 34bis Brosura COCC 49 50 NGPM-96 Norme generale de protectia muncii 51 Rplz-2000 RCs-2002 52 C159-89 “Indicator de norme de deviz pentru lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii”-Rplz-2000 “Indicator de norme de deviz pentru lucrari de restaurari si consolidari la constructii avariate.2001 BC9/ 2001 BC6/ 1985 BC7/ 1986-cu precizari -figureaza in lista de prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din BC11/ 2001 si la alte normative .12.AND 144/12. civile.ICCPDC MLPTL 937/02. industriale si social-culturale”-Rcs-2002 Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin penetrare MLPTL 836/06. in vederea reabilitarii si modernizarii acestora Elaborator: PRODOMUS Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri Normativ privind activitatea districtului de drumuri.2001 BTR4/ apr.04.2001 MTCT 604/ 23.2002 BC13/ 2003 46 DD506-2001 47 CD 173-2001 AND 25/26.01. BOMACO Instructiuni tehnice privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie origine-destinatie.XXX pct.2001 BTR9/ sept.07. amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.01 Inlocuieste DD506-88 48 Nu are indicativ C 16-84 MLPTL 1133 /09.01. Pregatirea datelor din ancheta in vederea prelucrarii Norme privind amenajarea intersectiilor la nivel negiratorii din afara oraselor (Titlul din lista din BC2/2004: Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor) Metodologie privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.2003 Ord.AND 20/26.07.2007 Ord.2003 MTCT 5/13.06.2001 Inlocuieste DD505-88 Inlocuieste DD505-2001 BTR4/ apr.04.73 .Pag.10.1989 BC4/ 1990 -figureaza in lista de Lista normative tehnice.08.figureaza in lista de prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din BC11/2001 -inlocuita de NGPM-1996 apoi de NGPM-2002 v.2002 Ordin BC13/ 2002 ICCPDC 42/18.10.2001 MTCT 615/23.

1119/99 al Corpului Pompierilor Militari -figureaza in lista de normative conexe la GP074-2002 din BC14/ 2002 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7-2002 din BC1/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 0652002 Lista normative tehnice.Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor tehnice de specialitate MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.74 .Pag.04.11. amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie aprobata prin Ordinul MLPTL 1133/2001 . Program cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.2002 Ordin BC4/ 2002 reglementari conexe in vigoare la NP074/02.03. penetrare dinamica. in BC13/ 2002 MLPTL 1132/01 (BC9 2001) MLPTL 262/2001 se anuleaza.03. Metodologia aprobata prin MLPTL 1133/01 se modifica 55 56 -completarea Metodologiei privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.2002 Ordin BC4/ 2002 Ordin si REGULA MENT in BC4/2002 BC5/ 2002 MLPTL 309/07.2001 57 58 PE 936-85 republicate in 1990 59 PE 134/2-96 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retele electrice 60 Metodologie pentru elaborarea scenariilor de siguranta la foc Ord.2002 MLPTL 1626/02.statica. vibropenetrare 53 C241-92 Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitari seismice Elab: INCERC MLPAT 8/N/12.Elaborator: IPCT SA Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii in proiecte a montarii si a utilizarii receptoarelor electrotermice MLPTL 256/28. in BC13/2002 -figureaza in lista de reglementari conexe la NP074/02.1993 BC9/ 1993 54 Constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala si a Comitetelor tehnice de specialitate -componenta MLPTL 664/24.02.

200 1 67 DGPSI-004 O.M. evaluarea si controlul riscului de incendiu Ord.I.583/ 18.M.I 138/2001 M. 1023/2000 65 DGPSI-002 Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor O.O.I.I.O.I.M.M. 88/2001 M.09.61 Metodologie privind identificarea.Pag. lichizi si gazosi 64 DGPSI-001 Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor O.75 .M. 1118/99 al Corpului Pompierilor Militari 62 PE 221 Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare 63 PE 227 Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi. instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenirea si stingerea incendiilor Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice O. 1080/2000 66 DGPSI-003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor. 108/2001 din BC2/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 0652002 din BC2/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/ 2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la 68 DGPSI-005 Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor O. 606/2001 Lista normative tehnice.

07.76 . Elaborator: IPCT SA Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul administrativ si domeniul educatiei MTCT 932/02. la GT 040-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GT 040-2002 din BC5/2003 71 Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul sanatatii si domeniul turismului 72 Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul sportului si domeniul culturii 73 GAT 223 Ghid tehnic privind metodologia de agrementare a ferestrelor din profile PVC 74 NGPM-96 Norme generale de protectia muncii Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii. mai jos) Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor BC12/ 1977 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GT 0402002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 022-02 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0722002 din BC6/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC1415/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0722002 din BC6/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in Lista normative tehnice.2002 BC18/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare.Pag. 1996 75 NGPM-98 Norme generale de protectia muncii Brosura 1998 76 Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice MMPS 339/1996 77 C 167-77 (inlocuit v.NP072-2002 din BC4/2003 69 70 SC 007-2002 Solutii cadru pentru reabilitarea termohigro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente.

in MO 44/ 20ian. beton armat si beton precomprimat Elaborator: PROCEMA.2004 Ordin in Brosura COCC Lista normative tehnice.2002 MAPAM 1069/2003 BC8/ 2002 Ord.2002 HGR 638/1999 79 80 NTLH-021 NTLH 021 Ordin MAPM. anul XII 19.07.Pag. fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice M.03.2004 MAPAM 49/? Ordin in MO 61/ 23ian.Durabile OMS 1957/1995 MO427/ 19.10. in vederea reabilitarii lor termice.2002 OMLPTL 289/06.2000 MO427/ 19.2002 Ordin MAPM/MLPTL 116/289 Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a BARAJELOR Elab: ICIM 81 NTLH-022 Metodologia de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare MO427/ 19.03.01.2000 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 78 MTCT 933/02.Of.08.06.193.02.06.1994 BC18/ 2003 MO 385.04. 85 86 GP 090-2003 Cod de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton.04.77 . Elaborator: COCC Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura Monitoring suport national integrat de MTCT 39/ 14.2002 ? MLPTL 289/06.Dezv.2004 BC18/2005 Ordin in MO 66/ 27ian.2002 ? 1216Mmed.2002 * -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 82 NTLH-023 82 NTLH-050 83 Metodologie privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale.vigoare la GT 041-2002 din BC6/2003 (inlocuit) HG 273/ 1994 NP 060-2002 Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente.03. 28. partea I/ 13.2004 87 88 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii.2008 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0-2002 din BC8/2003 84 NE 013-2002 G. Elaborator: IPCT Regulament de aparare impotriva inundatiilor.02.2002 * MO 722/ 24. Caietul IV: Instalatii interioare.06. anul XII 19.07. ICIM Normativ tehnic pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor Norme de medicina a muncii MAPM 116/11. MLPTL 115/288 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor OMAPM 116/11.1999 MO 167. INCERC Metodologie cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor MLPTL 451/26.2002 * MO 167.

200 4 MO 697/ 03aug. 486/21.2004 MO 96/ 2febr.04 MTCT 562/20.2004 ordin in MO 124bis+ 124/ 11febr. 483/ 21.ec. 378/19dec.si com.ec.2004 MO 697/ 91 PT CR 102003.2003 Min.1 Norme metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat -modificare si completare Min.ec.ec.07. si com. 126 (?) 712/199/2003 ordin in: MO145/ 18febr. adm.2003 Min. 379/19dec.2004 Min.2003 Min.200 4 MO 697/ 03aug. 484/21. 1072/2003 MO 71/ 28ian. 377/ 19.. Min. si com.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr.07.07.ec. 487/21.07.ec.78 .200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr. 380/19dec.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr.89 90 supraveghere control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole in apele de suprafata si din apele subterane Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme.2003 Min. ed. si com.2003 MO 81/ 30ian. 2004 97 MAPAM.ec.200 4 ordin in MO 125 si MO125bis/ 11febr. 381/19dec.04 92 PT CR 112003 Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat 93 PT CR 122003 Masurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat.Pag. 94 PT CR 132003 Examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor sudate cap la cap ale componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat 95 PT CR 142003 Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat Min. si internelor Ord. Min. 2004 Lista normative tehnice. si com.economiei si com.04 Min. 485/21.2004 MAPAM 50/ ? Min.12.ec.04 Min. si com.economiei si com 35/? Min. economiei si com. economiei si com. oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere 03aug. si com.200 4 MO 697/ 03aug. 2004 MO 712/ 06aug. si com.10.2003 96 Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) Elab.: URBANPROIECT Ghid privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf.07.

07.2003 -din lista BC2/2004 100 101 102 -din lista BC2/2004 103 NE 029-2004 Norme metodologice de intocmire a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase 94.04.05.2004 105 MP 037-2004 MTCT 711/ 13.1112/411/200 Brosura MTCT 1032/ 26.2004 MTCT 782/28.12. MT/MI nr.2004 BTR 6/ 2005 Ordin in: MO 511/ 07. Elab.2004 – Dezvoltare MTCT/ 2230/03.2004 Ordin si metodologie in BC9/ 2007 MO 405/ 06.79 .2004 104 NE 030-2004 Normativ privind conditiile tehnice si metodologice de testare a materialelor antiderapante si a fondantilor chimici.05. Elaborator:Institutul National de Cercetare pentru Fizica Pamantului – INCDFP Bucuresti Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. 2004 (ordin in MO 160/ 24febr 2004) BTR4/ 2004 ordin in MO 190/ 4mar. aprobate prin Ordinul MLPTL nr 1433/ 02 -modificare si completare Norme metodologice privind stabilirea MTCT 1031/ 26.2004 MO 191/ 4mar2004 Ord.2004 MO 1221 bis / 20 dec 04 MO Partea I nr 1221 bis / 2004 in afara abonam.2004 106 Nu au indicativ 107 MP 026 -2004 MLPTL 21/203 cu modificarile ulterioare MTCT 1356/27.06. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere.: INCERTRANS MAPAM si MAI 65/141 ? MAPAM 142/? MO 154/ 23febr.05. legate de cerintele utilizatorilor.04.10.2004 BTR6/ 2005 Ordin in: MO 511/ 07.06. INCERTRANS SA MAPAM 44/? MTCT 480/08. utilizate pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna Metodologie privind determinarile termografice in constructii Elaborator: SC Tehnosistem -SA Bucuresti Reglementari privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania RNTR2 Reglementare tehnica “ Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic local pentru localitati urbane”. si in BC 108 MO 1262 / 28dec 04 109 Nu au indicativ MAPDR/ MO 233/ Lista normative tehnice.Pag.98 99 NE 021-2003 Regulament privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor.

modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice Metodologie de realizare a registrului zonelor protejate Regulament privind planificarea.01.2005 BC17/ 2006 (5?)* 114 Nu are indicativ MMGA 1223/?2005 M. si Gosp.01.02.2005 MO 1/ 03. pregatirea.2005 MAI 607/19apr.03. realizate dupa proiecte tip.12.110 111 Nu au indicativ Nu are indicativ zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zonă de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare Norme metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare.06 MO 87/ 31.01.2005 MMGA 1299/23.Com.200 6 113 GP 109-2004 MTCT 278/23.2006 119 120 -abroga HG1897/ 2004 Lista normative tehnice.12.2005 MMGA 2/? HG 1872/22.06 MO 50/ 19.01.06 118 MO77/ 27.06 MO109/ 06.2005 -abroga MAPDR 08/2005 – MO 244/23.01.la prevenirea incendiilor) MAPDR 1231/23.12.11.950/1999 (ref.01. Elaborator: IPCT Procedura de inregistrare a producatorilor. Ghid privind realizarea si modernizarea termica a anvelopei si a instalatiilor de incalzire si de apa calda de consum.2006 MO192/ 01mar.Apelor 76/23.200 5 MAPDR 08/17ian.2005 MAI 1134/13.2005 MO 383 / 6 mai 2005 MAI 1100/?2005 MO 244/ 23mar. lacurilor de acumulare si a prizelor de acumulare cu apa. organizarea.Med.2005 21mar.06 115 116 Nu are indicativ Nu are indicativ MO 44/ 18. desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste Norme metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare Procedura de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase Norme metodologice privind avizul de amplasament Norme metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr.2006 -abroga Reg.06 117 MO 70/ 25. Metodologie de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu Metodologie de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu -modificare si completare Metodologie de elaborare si competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatere si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare. a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a Regulamentului cadru pentru exploatarea barajelor.02.01. la blocuri de locuinte cu structura mixta.Pag.Ec.01. 138/2004 146/08mar. 715/?2005 MMGA 1245/07.2005 MO 383 / 6 mai 2005 MO 32/ 13 ian 06 112 Nu are indicativ Min.80 .

pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.Min.Pag.200 7 MO 646/ 21 sept 07 124 125 36. si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive Norme metodologice privind modul de prevenire. ec.rurale 766/ 6.09. punerea in functiune.02.C.02.Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii MDRT 1496/2011 67. lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. Min. aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme/alunecari de teren Norme metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic NEx 01-06 Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea.muncii 1636/392 Min.06 MO160/ 20.02. 595/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier Procedura de autorizare a dirigintilor de santier Modificarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii.06. utilizarea repararea. montarea.Ord.2006 MO145/ 15.2007 Ordin in MO 411/ 19.2006 MAPDR 88/07.06 -abroga MAPAM 681/2003 si alte dispozitii contrare 123 Min. evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national. 595/2007 Modificarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.MDD MO 55/ 24 ian 08 126 MO 458/ 30 iun 11 MO132/ 20 febr 08 127 MO700/ 11 oct 08 MO 647/ 11 sept 08 MO 716/ 22 oct 08 128 1298/1619. Durabile MO 744/ 4 nov 08 Lista normative tehnice.81 . 726/549/2007 Normativ tehnic “Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de HG182/ 09. agr. si dezv. vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea Modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.121 122 Abrogarea HG nr.02.si fin.Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 1488. si Dezv.Med. Min.Ordin al inspectoratului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 976. constatare.MDLPL si al IGS al ISC 129 NTLH-001 1215. 595/2007 Metodologie pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torential in care se afla asezari umane expuse pericolului viiturilor rapide Modificarea metodologiei de emitere a avizului tehnic catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.

In BC 10/2000 Indicatoare de norme de consum de resurse pe articole de deviz 131 GT 0121997 MLPAT 111/N/1997/ 01.Med. cat si pentru lucrari de reparatii.2000 MTCT 166/31. ICECON Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri in domeniul sanatatii.05.ICECON SA Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a produselor pentru constructii.03.08.1997 MLPTL 2003/2002/16.01. modif prin IGS 1487/2008 Dec ICCPDC 155/28.PROCEMA Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a masinilor de fasonat otel-beton Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a vibratoarelor pentru betoane.08. INCERC Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizata a reparatiilor si consolidarilor la constructii.IPCT SA Procedura de inspectie tehnica a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii aflate in explaotare sau importate la mina a doua.2000 MLPAT 169/N/11.2000 MLPAT 171/N/11.2003 MLPAT 170/N/11. pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor” Instructiuni de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor si aprobarea componentelor comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare Specificatii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii la instalatii electrice-RpE-pentru lucrari de reparatii la instalatii de gaze –RpG-si pentru lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire-RpG Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de santier Min.1999 Ord.ICECON Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a autobetonierelor Procedura pentru verificarea calitatii si receptiei lucrariloe invelitori ceramice la constructiile vechi Indrumator privind aplicarea costului global in domeniul constructiilor.129 NTLH-040 bis apa.si Pad.2000 MLPAT 52/N/2000/ 30/06/2000 MLPAT 2/N/03.08.1997 Ord in BC12/ 1997 Ghidul se difuzeaza de IPC SA BC11/ 1997 MLPAT 33/N/1997/ 03.08.08. INCERC Procedura privind autorizarea personalului de specialitate in constructii Normativ privind modul de intocmire a devizelor pe categorii de lucrari si pe obiecte pentru lucrarile de constructii- MLPAT 76/N/1997/ 05.12.12.2219/2010 MO 4/ 4 ian 11 130 RpE RpG RpG MLPAT 65/N/1999/ 25. inclusive instalatiile aferente constructiilor.1982 Ord in BC12/1999 Ord in BC 1/2004 Brosura ICECON BC 23/ 2003 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura ICECON Ordin in BC13/2001 BC12/1992 MO 660/2007 MO 685/2008 Brosura IPC SA Brosura IPCT 143 P91-1983 Lista normative tehnice.04.1997 132 GE 0311997 133 GE 0121997 GT 0492002 PCC 0212000 GT 0512002 PCC 0132000 PCC 0142000 PCC 0152000 PCC 0092000 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii pe articole de deviz pentru lucrari de constructiimontaj.1992 Ordin IGS 646/2007.Pag.2002 MLPAT 337/N/08.12.82 .

01.2002 BC1/ 2004* XXIX.2002 BC13/ 2002 Ordin BC4/2002 BC4/2002 -anexa 6 7 8 9 Lista normative tehnice. C si D Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si personae cu handicap Elab: IPCT SA Min.01.12.03. evaluate in preturi valabile la 01.09.si Pad.201 0 145 NTLH – 051 146 GT 050-2002 Regulament privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor incadrate in categoriile de importanta A.1990-31.83 . 122/2006 Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale 15/ MOf.12. pe etape si cumulat inregistrate la principalele capitole de cheltuieli pe ramura constructii in perioada 01.01.01.03. 2358/2010 MOf 19/ 10 ian 11 OMTCT 2002/16. evaluate in preturi valabile la 01. la nivelul trimestrului IV2001 Indici medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.1965plansa Cresteri medii.2000 Indici medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01. INDICI 1 Indici medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.08.2001-plansa Indici de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor.1990-31.2001 (de la o etapa la alte/cumulati la fiecare etapa)-plansa  BC1/ 2001 BC1/ 2001 BC1/ 2001 BC7/ 2001 2 3 4 5 BC7/ 2001 BC7/ 2001 MLPTL 1218/29.01. ca mijloace fixe.2000 (de la o etapa la alta/cumulati la fiecare etapa) Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii cladirilor speciale.Pag.1990-30.1990-31.01. pe etape si cumulat inregistrate la principalele capitole de cheltuieli pe ramura constructii in perioada 01.144 montaj. ca mijloace fixe. B.03.2010 MOf.Med.1990-30. precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.2002 MLPTL 290/06. la nivelul trimestrului II2002 Indici de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor. lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare.01. precum si pentru reparatii curente si de intretinere la constructii si la instalatiile aferente acestora • modificarea si completarea metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica. 7301febr. aprobata prin ordinul presedintelui Agentiei nationale pentru Resurse Minerale nr. 73-01febr.09.1965 Cresteri medii.2001 (de la o etapa la alta/cumulati la fiecare etapa)plansa Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii cladirilor speciale.

2001 BC9/ 2001 6 7 ME 005-2000 MLPAT 330/N/08.08.03.10.: IPTANA SA Constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala si a comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate. si “Bursa preturilor in constructiiPreturi de producator. 5 MLPTL 1132/09. 1965-rev.10 11 Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in perioada 2001.1965-plansa Determinarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale ca urmare a evolutiei preturilor pentru perioada 20112010 BC13/ 2010 -in curs de aparitie XXX. amenajarea teritoriului si urbanism -Componenta-ANEXA 1 -Structura comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor .2002 BC6/ 2002 BC12/ 2002 BC 15/ 2002 Revizuire PD 161-85 BC4/1986 MTTc 1899/ 25.1985 4 NP 067-2002 G. BC14-15/ 2001 2 3 GT 030-2001 PC 021-2001 MLPTL 1613/02.Pag. la nivelul trimestrului I-2003 v.2001 MLPTL 1059/29.2003 Ordin BC13/ 2001 BC14-15/ 2003 Brosura IPCT 8 ST 041-2000 MLPTL 665/30.00 MLPTL 826/3.2001 MLPTL 1616/02. IPCT Indici medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale. containerizate si automatizate.01. 5-6/2003 Specificatii tehnice privind statiile de epurare monobloc. Elaborator: IPCT SA. utilizate pentru comunitati mici .01 Ordin BC1/ 2002 Prescriptie 9 C 31/84 In curs de aparitie in brosura PROED -figureaza in Lista normative tehnice.I 2003 si cumulat fata de 1990. PROBLEME DE ECONOMIA CONSTRUCTIILOR nr.04. valabile la 31. fata de data reper 01. Retele plane ramificate.84 . DIVERSE 1 -Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania -Codul Deontologic al Profesiei de Arhitect -Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitectilor din Romania -Tabloul National al Arhitectilor Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate Elaborator: IPCT SA Programe de calcul pentru dimensionarea retelelor de sprinkler.11. pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice in constructii. PROED Prescriptii tehnice pentru proiectarea.11.12. urmare a evolutiei preturilor si tarifelor in economie pentru trim.06. cailor ferate si podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor Elab.07.2003”-Indicii medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale. SC PRODINF Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor.

2007 Prescriptie ISCIR 11 Ord in MO583/24.2003 BC17/2007 -modif.04.07. conform actelor normative in vigoare Elaborator: AND si APDP Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie Elaborator: INCERC Instructiuni privind conditiile generale de proiectare antiseismica a instalatiilor tehnologice din statiile electrice MLPTL 1064/30.executarea.05.2002 17 18 C107/6-2002 PE 148-94 Inlocuieste STAS 6472/4 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la Lista normative tehnice.2002 BC7/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare. Instalatii de automatizare Indrumator pentru atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii.pct.Pag. 06.2002 15 GEx005-2002 BC14/ 1999 Brosura ICECON Ordin: BC12/ 2002 Ordin: BC12/ 2002 BC14/ 2002 Brosura INCERTRANS 16 MP 018-2002 MLPTL 1066/30.07.07. instalarea. 77/N/1996 Instructiuni tehnice pentru calculul debitelor maxime de apa Elaborator: C.2003 MDRTL 1083/2009 Modificare si completare v. MLPAT 1022/23.85 .08.5 din Anexa II “Indrumator pentru atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii” la Ord. MTCT MDLPL 651/02.si MLPTL 550/9.XXVIII. 08.A. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 14 I1-78 Norme pentru proiectarea si executia instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi PVC neplastifiat Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrarilor de reparatii pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative la imbracamintile de ciment aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Metodologie de trecere in sistem computerizat a retelei rutiere.S.27bis 12 13 I1-63 Modificarea art. repararea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda ISCIR lista de reglementari conexe la I36/01 din BC6/2002 si la NP059/02 din BC12/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe la I36/01 din BC6/2002 10 C 39-83 Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si arzatoarelor de gaze. BC6/2-006 MO 8/ 6ian.2003cap. montarea.2007 MO397/09.2002 MLPTL 1063/30.MLPAT nr.2010 MLPTL 777/26.06. exploatarea.

334/?2003 Min. exploatarea. si com. repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune Ghid pentru proiectarea construirea. 463/21. montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune -modificare si completare Ghid pentru proiectarea construirea.200 4 MO 70/ 28ian. recipiente-containere si recipiente butoaie Min.12. economiei si com.2003 MO 717/ 09aug. montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune -modificare si completare Cerinte tehnice pentru recipiente.NP I7/02 din BC1/2003 19 PE 142-80 Normativ privind combaterea efectului flicker in retelele de distributie -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 20 21 GP 067-2002 Ghid privind determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire. montarea.1993 BC20/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 067-02 din BC20/ 2003 22 C1 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. repararea. cisterne. INCERC Normativ cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie.07. economiei si com.1 Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind montarea. institutii publice si agenti economici MTCT 941/02. 337/15dec. exploatarea si verificarea cazanelor cu apa fierbinte Prescriptie ISCIR 23 C4 Prescriptii tehnice pentru proiectarea.86 .2004 Min. 462/?200? Min. si com. executia. economiei si com. 463/?200? Min.07. instalarea. ec. repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/2003 si la NP072/02 din BC4/2003 24 PT C4/1-2003 25 PT C 4/22003-ed.200 4 MO730/ 12aug2004 MO97/ 2febr.Pag. executia.02 O29/N/23.2004 MO 730/ 12aug. instalarea. ec.2004 MO97bis 26 PT C 4/22003 PT C12-2003 27 Lista normative tehnice. exploatarea. instalarea.

exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune Min. montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat Prescriptie ISCIR 32 PE 212 Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa fierbinte) a consumatorilor industriali.2004 in afara abonam.07. instalatii de ridicat.ec. dispozitivele de siguranta ale acestora. construire. montarea. precum si aparate consumatoare de combustibil de uz industrial si arzatoare cu functionare independenta Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor (mecanice sub presiune si ) de ridicat Prescriptie ISCIR Prescriptie ISCIR 31 CR 9 Prescriptii tehnice pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare in construirea.87 . reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune.Pag. lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare 28 C 15 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. la GP 0692002 din BC4/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 (BC12/2003) 29 CR 2 30 CR 5 Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare. repararea. 472/21. montare. MO730/ 12aug2004 Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003.si com.metalice pentru gaze comprimate. agricoli si urbani Prescriptie CONEL 33 PE 221 Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare Prescriptie CONEL Lista normative tehnice.

evaluarea si controlul riscurilor de incendii -Min.34 PE 227 Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi. construi.2002 -Min. -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 40 NGPM-2002 Norme generale de protectia muncii 41 Metodologie privind identificarea. muncii si solidaritatii sociale 508/20 nov.88 . monta si repara instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat 36 C 37 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. lichizi si gazosi Prescriptie CONEL 35 CR 274 Prescriptii tehnice privind autorizarea de a proiecta. in afara abonam.O. 571/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP0722002 din BC4/2003 -figureaza in lista de 42 Metodologie privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc OMI 84/2001 Lista normative tehnice. executia si incercarea in vederea omologarii a supapelor de siguranta pentru cazane si recipiente sub presiune Brosura ISCIR 37 CR 3-99 Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si de ridicat si aplicarea placii de timbru la instalatiile mecanice sub presiune -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/ 2003 si la alte normative 38 CR 13/2003 Instructiuni de protectia muncii in timpul controlului tehnic al instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicare 39 NGPM Norme generale de protectia muncii. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii MLPTL 9/H/1993 MEC 379/2003 -ordin in MO124/ 2004 -publicat in MO124bis /2004.2002 OMI 87/2001 Brosura/ volum separat -2002M. sanatatii si familiei 933/25nov.Pag.

de la organele administratiei publice centrale si locale. verificare.Pag. precum si a pesonalului tehnic al agentilor economici si instalatiilor cu atributiuni de indrumare.89 . ignifugare. control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor Ghid tehnic de agrement pentru agrementarea ferestrelor (usilor) OMI 85/2001 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) 44 OMI 86/2001 45 OMI 90/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 022-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-2002 din BC5/2003 46 GAT 009 47 Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muncii 225/1995 48 PE 713 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea betoanelor constructiilor hidroenergetice 49 GAT220 Ghid tehnic de agrement privind metodologia de agrementare a sistemelor de izolare exterioara a fatadelor cu tencuieli subtiri aplicate pe materiale termoizolatoare 50 Normativ de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor MAPPM 277/1997 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la SC 0072002 din BC18/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0762002 din Lista normative tehnice. comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor Metodologie privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie.documente conexe in vigoare la NP072-2002 43 Metodologie de certificare a conformitatii de agrementare tehnica pentru fabricarea. intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor Metodologie de atestare a cadrelor tehnice din ministere.

1964 Regulament-cadru de exploatare a barajelor. Metode de incercare Lista normative tehnice. cu sau fara baraje Instructiuni tip de exploatare a instalatiilor de alimentare cu apa-captari 55 Norme de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei MS 535/1977 56 Norme generale de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor 71/1995 MO 48/ 1995 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente 57 Motoare asincrone trifazice 0. lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa.90 .BC7/2003 51 PE 016 Normativ tehnic de reparatii la echipamente si instalatii energetice 52 PE 114 Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 53 ITE-R-01/85 CNA Regulamentul de exploatare pentru lacuri de acumulare si baraje de priza -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 MAPPM 54 ID4-64 Comitetul de Stat al Apelor.Pag.5kW10000kW.

04.07.28 (exista in bibl.1997 MO 100bis/ 1997 59 PT-00-G0136/01.1996 62 MMPS-1998 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime MMPS 235/26.12.2002 BC6/ 2004 Ordin in MO 945/ 23.Ap. MLPAT 381/1279/MC/1994 64 C 38 Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur Brosura ISCIR 65 C 10 Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte Brosura ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in Lista normative tehnice.58 Metodologie cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale MAPPM 278/11.03.1995 Brosura MMPSvol. Nr.1998. Masuratori de temperatura pentru detectarea infiltratiilor la baraje si diguri de protectie GEOTEC SA (1998) conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 023-2002 din BC7/2003 60 NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii Elaborat: IPCT Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire MTCT 1994/13.-1 Procedura de incercare.91 .12.03.2002 Inlocuieste STAS 2965 61 MMPS 117/27.Pag. IPTANA) BC 8-9/ 2005 * Brosura MMPS 63 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor OMI.

MO 716/ 09sept.1 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executia lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. 370/ 19dec.2002 BC19/ 2003 PROED 1997 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0492002 din BC19/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 049-2002 din BC 19/2003 69 Normativ privind determinarea si instituirea zonelor de protectie ale surselor de apa subterane PROED 1995 70 71 GE 020-97 DD 509-89 Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eforturilor din cablu la structurile suspendate.07.05.in BC12/1999 Brosura IPC Brosura DD 509-2003 72 PT CR 7/12003-ed.1997 Ord. de la Centrul pentru relaţii cu publicul. şoseaua Panduri nr.Pag.01. INCERTRANS MLPAT 41/N/03.AND 12/14.06. in statii fixe.2004 BTR1/2005 si MO Partea I 659bis. Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald. abonam.2004 Dec.si com.03.66 C 11 Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii arzatoarelor cu functionare independenta de combustibil lichid si gaze combustibile Brosura ISCIR vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 67 GE 049-2002 68 Ghid de executie.ec.: PROED SA Ghid privind proiectarea. (se achiz. în afara abonam.1).09. Partea 1: Otel -modificare si completare Min.2003 Revizuire DD 509-89 Lista normative tehnice.2004 Ord.2003 476/21.92 . IPC Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate. pentru asigurarea parametrilor functionali Elab. DD 92/3937/ 15. executia si exploatarea constructiilor si instalatiilor pentru realimentarea artificiala a apelor subterane MTCT 1409/26. şi în BTR al CNADN MO 105/2004 MO105 bis in af.1989 MTCT 906/11. exploatare si postutilizare a constructiilor de captare din apa subterana.

ec.Guv.si com.MTTC 1605/4. Norme privind circulatia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.2004 74 PT CR 7/32003 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executia lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat.5 t pe DN1(E60) sectorul Bucuresti-Ploiesti 86.Pag. exploatarea.04 ISCIR 189/30. 478/ 21.73 PT CR 7/2/ 2003 ed.2004 MO 105/2004 MO105 bis in af. montarea.05. punerea in functiune.2003 MTCT 488/21. 372/ 19dec. 04. si com. 140/? MO 118/ 10febr. Instructie privind organizarea formatiei normate de munca pentru lucrarile de intretinere si reparatii poduri Normativ privind reciclarea la imbracamintilor rutiere bituminoase Elaborator: SC INCERTRANS cald a MAPAM 1084/?2003 27/? Min. abonam.200 4 MO274/ 18apr.O. executarea.1981 MTCT 507 /16. Transp. repararea si verificarea tehnica a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale MO910/ 14dec. Partea 2: Aluminiu si aliaje din aluminiu -modificare si completare Min. 122/2sept. MTCT 489/21.07.1999 Ord. 477/21.2002 MO634/ 2003 MO 697/ 03aug.Ec. 2/1982 BTR7/ 2005 MO323/ MTCT 14.2003 MO 105/2004 MO105 bis in af. MO697/ 03aug. Partea 3: Polietilena de inalta densitate -modificare si completare Min.07.200 4 Ordin in MO754/ Min. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii ascensoarelor Instructiuni tehnice departamentale privind organizarea si functionarea statiilor amplasate in punctul de frontiera pentru cantarirea din mers si verificarea gabaritelor la autovehicule de marfa din traficul international 83. 108/2003 85 PT NC1-1981 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. exploatarea. MO712/ 6aug. instalarea. si com.2004 Bul.2004 79 80 81 82 Ord. abonam. 2004 83 PT R6-2002 Cerinte tehnice privind montarea. ec.06. 2004 ordin in MO 178/ 2mar.2004 Min.04 84 PT R7-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane -telecabine Min. nr.1 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrarilor la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat.12.ec.03.43/1998 84. 371/ 19dec.ec.2004 Lista normative tehnice.93 . 2003 Min.07.MT-MI 407/991/18.99 Ord.2004 Inlocuirea anexei la Ord.2004 75 76 77 78 DD 507-88 -din lista din BC2/2004 -din lista BC2/2004 -din lista BC2/2004 -din lista BC2/2004 NE 026-2004 Proceduri de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.2004 ordin in: MO 249/ 22mar.06. Ec. economiei si com. si com. Norme privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit ce depasesc limitele prevazute in Ord.MT-MI 271/937/28.07. abonam. MO 712/ 6aug.2003 si 274bis in af. si Com. si Com.

Buc. si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam. Elaborator: INCERC MTCT 803/28. intretinerea si utilizarea bancii de date pe suport magnetic (cd-rom) cuprinzand inregistrari ale miscarilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleara 19aug. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al MO -sos.1Bucuresti. disipatori) a cladirilor MO 785/ 26aug. de la Centrul pentru Relatii cu 89 GT 053-2004 Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti.1Bucuresti. si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam.200 4 -se publica in MO874bis in afara abonam.Panduri -sect. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al MOf -sos.Pag. intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice.2004 Lista normative tehnice. 1986 si 1990 obtinute in reteaua seismica nationala MTCT 804/28.2004 MTCT 805/28.Panduri -sect.-ce se achizit.04.04. si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam. 87 Nu are indicativ GP 101-2004 88 Masuri privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismica pasiva (reazeme.06.2004 MTCT 736/19.94 .200 4 86 Nu are indicativ Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei -modificari MS 536/?1997 MS 1028/18aug2004 MEC 396/29.04.04.2004 -se va publica in MOf 754bis Partea I in afara abonam. obtinute pe cladiri instrumentate seismic in reteaua seismica nationala Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea.-ce se achizit.2004 Ordin in: MO882/ 27sept200 4 Ordin in: MO882/ 27sept. Sos. care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu Publicul al Regiei Autonome MOf.2004 Ordin in: MO882/ 27sept.Panduri 1-sector 5.-ce se achizit.200 4 90 GT 055-2004 91 GT 054-2004 Ghid privind constituirea.200 4 MO788/ 27aug2004 Ordin in: MO874/ 24sept.

anre. Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor.Elaborator: INCERC Publicul al MO -sos. executarea.2004 ISCIR 191/30iun. si in BC 92 NC2-83 93 NC3-86 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. instalarea. Pad.10. mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare destinate sa functioneze in cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane.2004 MTCT 2132/17.ec.2004 -regulamentul se gaseste la adresa www. Apelor 344/16. Rurale 708/01. ISCIR 190/30iun.Pag.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.2004 97 Nu au indicativ 98 Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza.1Bucuresti.. Caracterul voluntar al standardelor mentionate in Normele generale de protectie a muncii Drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfa-lista Standardele romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii- Ordin in: MO972/ 22.2004 MO1125/ 30nov.2004 MO1031/ 08. exploatarea.nov. executia.04 MTCT 2004/26.ro 99 100 101 MO997/ 29.10.09.Pandurisect.10. exploatarea.2004 MMSSF si MS 532/11. si com. 678/28. si Dezv.200 4 -publicate in 754bis MO924/ 11. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.10.2004 MO 959/ 19. repararea si verificarea macaralelor.10.2004 94 NC4-87 ISCIR 192/30iun.11.10. cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. executa. montarea. montarea. executia.2004 ANRDE 24/12.04 1349/21. executia. Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza.2004 Min.2004 96 Min. repararea si verificarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea. repararea si verificarea armaturilor din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.Mediului si Gospod. montarea. exploatarea.08.10.10. montarea.2004 – (abrogat) ANRDE 54/?2005-abroga ANRDE 24/12. Agric.2004 Ordin in: MO 754/ 19aug.2004 Lista normative tehnice.10. executa.10.2004 Min.95 .2004 95 NR1-83 ISCIR 193/30iun. repararea si verificarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea. exploatarea.

102

GT 046-02

103

GP 081-2003

lista Ghid cuprinzand solutii cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate la cladiri de locuit cu S+P+4E executate pe baza de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit)amplasate in zona seismica AElaborat: PRODOMUS SA-Bucuresti Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale Elaborator: INCERC-filiala Cluj
Aprobarea indicilor medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului IV-2003 Ghid privind proiectarea si executarea consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ Elaborator: INCERC Cluj

MTCT 1451/03.10.2002

BC11-12/ 2004

MTCT 306/16.09.2003 ? 1416/10.08.2004 MTCT 305/16.09.2003
Dec. Prim Ministru 125/23.06.2004 in temeiul Legii 228/2004 pt. aprobarea OUG nr.11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

BC13/ 2004 BC13/ 2004 BC15/ 2004 BC11-12/ 2004

104 105 GP 079-2003

106

Regulament de organizare si functionare a ISC

107 PAT 1-2004 PAT 2-2004 PAT 3-2004 108

Proceduri privind agrementul tehnic in constructii -produse, procedee si echipamente noi in constructii -abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice in constructii -avizarea agrementelor tehnice in constructii Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Completare

MTCT 1889/15.10.2004

MO1167/ 09dec.200 4

MTCT 1558/26.08.20 MTCT 132/03.02.2006

MO1211/ 16dec.200 4

?

Modificare
109 110 111 NP 090-2003 Nu are indicativ Nu are indicativ PT CR 1 editia 1modificare Normativ pentru instrumentarea seismica a barajelor. Elaborator: UTCB
Regulament pentru clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

MTCT 896/06.06.2005 MTCT 644/23.10.2003 MTCT 1822/07.oct.2004 MAI 394/26.oct.2004 MTCT 2190/24 nov.2004 MEC 16/20ian.2005

? BC13/ 2004 MO 90 27ian.2005 MO 90 27ian.2005 MO90// 24nov.2004 MO 115 / 4 feb. 2005

-anexele 1-3 se publ. in MO 1167bis Partea I care se achizit. de la Centrul pt. relatii cu publ. al MO, Sos.Panduri nr.1Bucuresti si in BC -anexa se publ. in MO Partea I 1211bis care se achizit. de la Centrul pt. relatii cu publ. al MO, Sos.Panduri nr.1Bucuresti si in BC

Regulament privind agrementarea tehnica europeana pentru produse pentru constructii Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si altele la instalatii mecanice sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de

112

-modificare PT CR 1

Lista normative tehnice- Pag.96

combustibil efectuate de catre organele tehnice de specialitate ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicare 113 GE 052 – 2004 Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru inmagazinarea apei potabile Elaborator: ICECON S.A. Regulament privind gestionarea situatiilor de urgentă generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale, precomprimate exterior Elaborator:UTCB Normativ tehnic deseurilor. privind incinerarea

Min. Ind. si Res. 27/2003

MTCT 164/15febr.2005

114

Nu are indicativ

MAI 638/? MMGA 420/? MTCT 227/23feb.2005

MO153bi s/2003 cuprinde PT CR 1 -2003 integral MO 345 bis / 2005 in afara abonam. BC6/2006 MO 455 / 30 mai 2005 BC 10-111213/2005 MO 554bis/ 2005, in afara abonam. MO 86 bis/ 26 ian. 2005

115

NP 104 – 2005

116

Nu are indicativ

MMGA 756/26nov.2004

inlocuieste ord.MAPM 1215/2003 -MO150 si 150bis/ 07mar.2003

117 118

Normativ tehnic deseurilor.

privind

depozitarea

MMGA 757/?2004 MTCT 663/05mai2005 MO 424/19mai2005

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind hartile aeronautice RACR – HA editia 1.0/2005

119

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind serviciile de informare aeronautica RACR – AIS, editia 1.0/2005

MTCT 664/05mai2005 MO 424/19mai2005

MO 86 bis/ 26 ian. 2005 publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR. publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR.

120

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice RACR – ASMET, editia 2.0/2005 Reglementarea Aeronautica Civila Romana RACR-PM “Protectia mediului”ed.3

MTCT 665/05mai2005 MO 424/19mai2005

121

RACR-PM eed.3 1261/30.11.2007

publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR.

MO847/

10dec.2007

Ed.2 ramane valabila 6 luni de la data

Lista normative tehnice- Pag.97

aparitiei ed.3

122

NP 108 – 04

Cod de cerinţe privind proiectarea, executia, urmarirea comportarii, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat. Elaborator: UTCB Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor Elaborator: Search Corporation

MTCT 179/15.02.2005

123

NE 033 – 2004 (revizuire C 270 –91?) v. si m.jos, pct. 124

MTCT 198/15febr.2005 MO 439 / 24 mai 2005

publicat in MO437bis /2005 în afara abonam. BC19/ 2005

BC4/ 2005

publicat in MO 439 bis / 2005 in afara abonam. BTR2-3/ 2005 BC6/2006 BC17-18/ 2004 BC17-18/ 2004

revizuieste C 270 – 1991? C 270-91(nr.adresa AND catre Urbanproiect) v. si m.jos, pct. 124

124 125

NE 033-2005 MP 027 – 2003 GT 047 – 02

-Completare la BTR 2-3/2005 Anexa 1 – Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor
Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii, Elaborator: INCERC– Filiala Cluj Napoca

? MTCT 2100/30.11.2005 MTCT 308 / 16.09.2003 MTCT 1453/03.10.2002

ABROGA MTCT 198/2005

126

127 128

GT 061 – 03 GP 088-2003

Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320, S+P+4E şi seriile T 836, T 835, S+P+8E Elaborator: INCERC – Filiala Iaşi Ghid privind identificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie" – Elaborator: UTCB Ghid privind adoptarea masurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele istorice Elaborator: Inst. Nat. al Monum. Istorice Manual privind aprobarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear

MTCT 1005/10.12.2003 MTCT 914/29.11.2003 Min.Med. si Gosp.Apelor 117/? Pres. Comisia Nat. pt.Controlul Activitatilor Nucleare 407/21.12.2005 MTCT 1995/18.11.2005 MAI 1160/30.01.2006 Ordonanta 14/26.01.2006 pentru modif. Ordonantei 20/1994 OUG 19/? HG199/?

BC23/ 2004 MO867/
05.12.2003

129

130

BC 8-9/ 2005 Ordin in: MO186/ 27febr. 2006 MO193/ 1 mar. 2006
MO207bis/

131 132

Regulament privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren

07.03.2006 MO 80/ 30.01.2006 MO220/ 10mar2006 MO223/ 10 mar.

Masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente -modificari Utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
Modificarea si completarea HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice a

133 134

Lista normative tehnice- Pag.98

322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii Modificarea anexei nr.Pag. 2 la Ordinul ministrului transporturilor.. MO P. INCERC Ghid privind realizarea. transporturilor MO 680/ 3 oct 08 1312.si Gosp.2003 Min.2006 MTCT 1728/21. AFER Ghid privind proiectarea. al min.03.durabile 1830/21. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice .02. constructiilor si turismului nr.11. si dezv. a normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a regulamentului cadru pentru exploatarea barajelor. 2006 135 Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 136 137 Manual pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR) Instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii MO 234/ 15 mar.Rurale 1270/30.Agr.99 . 2006 MO 241/ 17 mar. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase 2006 Min. 06 -abroga MLPTL 779/2002 MO 869/ 29nov. INCERC Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale. 08 138 MMGA 76/? MO 192/ 01 mar 06 139 140 GP 093/ 2006 ST 050/ 2006 MP 038/ 2004 NP 064-2002 -anuleaza C234-91 MTCT 1764/21.I -anuleaza C234-91 Lista normative tehnice.2002 Modificarea art.09. constructiilor si turismului nr.Ordin al min.2006 MTCT 168/15.2005 Min.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.11.2005 MTCT 605/21. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si reziduurilor marfii Metodologie de elaborare si competente de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatere si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare.med.2006 MO224/ 13 mar. 1182/22.Apelor.Padurilor si Dezv.2005 Min. analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot 12223.09.si Gosp. 5 alin.11. (3) din Ordinul ministrului transporturilor.2007 MT MO896bis/ 2006 BC21/2006 141 142 143 144 RACR-AD- Reglementarea aeronautica civila romana MO 942/ 2006 BC23/ 2006 BC5/ 2006 BC15/ 2006 BC24/ 2004 MO 864bis/ 18dec2007 in afara abonam. 200/2000 privind clasificarea.Med. lacurilor de acumulare si a prizelor de acumulare cu apa Ghid privind proiectarea structurilor de pamant armat cu materiale geosintetice si metalice Specificatie tehnica privind utilizarea adezivilor polimerici in constructii.Apelor 31/? MTCT 322/03. transporturilor MO 749/ 6 nov.Med.04.Ord.

1892/2006 Ghid de utilizare a aparatelor pentru masurarea presiunilor.04.02.2003 MTCT 741/2004 Ordin in BC 12/19 99 Brosura IPC MO97/ 17.04. MO 735/ 30.2004 BC21/ 2005 MLPAT 75/N/1997/05. IPC 1148/? MO 692/10.1997 MLPAT 11/N/ 06. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune Modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora. 47/2006 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi (actualizata). 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la ascensoare Modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr.2011 Brosura ICECON MECMA 507/2011 MO252/ 11. UAIB Manualul si programul de calcul cadru pentru intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor. MO 717/ 22 oct 2008 146 2969. nr. engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE.ind.Ordin al min.1993 MECMA 506/2011 Ord BC10 /1997 BC2/1994 MO252/ 11. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta.01.2011 Lista normative tehnice. franceza.Fin.04.si res.03.10.03.04.ministrul economiei si finantelor 692 bis / 2008 in afara abonam.Min. constructiilor si turismului nr. ICECON Ghid privind interventii structurale si nestructurale pentru realizarea de lucrari la constructii monumente istorice – consumuri medii specifice de resurse.2008 147 1352.100 . Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la structurile constructiilor monumentelor istorice in cadrul lucrarilor de restaurare ale acestora.PETA editia 1/2008 145 privind proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor Modificarea anexei la ordinul ministrului industriei si resurselor nr.1997 149 GT 033-2001 150 Gex 008-2004 151 MP 025-2004 152 153 154 PC 001-1997 C 242-1993 Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana.Ec.2008 2968.10. MLPTL 70/23. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune Modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. transporturilor MO 761/ 11 nov 08 148 GE 021-1997 MLPAT 42/N/1997/03.min. URBANPROIECT Modificarea anexei la Ord. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor.Pag.2003 ? Brosura ICECON? MTCT 743/19.

2006 OMAI 1508/OMTCT nr.11.12.11.DLPL si al IGS al I CS BC24/ 2004 MO 718/ 222 oct 08 – înlocuieşte C 234 / 1991 9 10 MP 031-2003 MTCT 1010/ 10. aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii.2003 MTCT 309/16.M.09.09.11. Elaborator: INCERC Modificarea procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.12.12. lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.S.2003 Ordin MO 920/ 22.101 .12.2003 BC 2/ 2004 BC1/ 2004 Lista normative tehnice.DD 327/31.155 Indrumar privind educatia elevilor in caz de cutremur Elab: INC ERC OMTCT 2058/07.I. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente. Elaborator: SC Metroul SA-Bucuresti Ghid privind proiectarea.2001 MPAT 264/N/02.1985 MTCT 645/23.Pag. UAUIM Ghid privind investigarea starii tehnice a rezervoarelor.C. 486/500/2007 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale.12.04. Elaborator: INCERC Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii Elaborator: ISPIF -SA Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a permeabilitatii imbracamintilor rutiere cu permeametru AP400 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a densitatii straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP425 Normativ pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice Elaborator: ISPH-Bucuresti Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou.1985 Ord.2000 Ord.2058/MEC 5709 MO 207bi s/ 07.2003 BC1/ 2002 BC3/ 2002 BC7/ 2001 Brosura Brosura BC13/ 2004 BC15/ 2004 Inlocuieste STAS 2561/2-81 3 4 5 6 7 NP 045-2000 DD 500-86 DD 501-86 NP 087-2003 NE 017-2003 8 NP 164 – 02 MTCT 605/21.2001 MLPTL 1628/02.03. decantoarelor si metatancurilor MLPTL 1224/06. COMPORTAREA IN SITU 1 2 GE 039-2001 GT 032-2001 Ghid privind determinarea experimentala in SITU si in laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente. execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice .2006 * XXXI.2003 1299/1620.10.2003 11 GT 052-2002 MTCT 965/02.DD 327/31.

12.MTTc 2128/29.85 Ord.2003 Dec. beton armat si beton precomprimat Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton.12.1994 3 4 CD118-79 Lista BTR (v.85 BC12/ 1985 In BC 5-6/ 1997. martie 2002 ca fiind in vigoare in martie 2002. AND 241/27.10.1981 BC5/ 1982 CD 138-2002 -inlocuit. metal si composite Elaborator: UTCB Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea denivelarilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide cu deflectograful Lacroix si deflectometrul cu parghie tip Benkelman Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Ordin MTTc 1638/16.06.2010 Inlocuieste CD 138-81 -inlocuit -inlocuieste CD1382002.mai jos) Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat MTCT 619/23.2002 DG AND 938/24.AND 496/10.mai jos CD 138-2010 Dec.11. mai jos) Lista BTR CD 31-2002 (revizuieste CD 31-94) Ord. beton armat si beton precomprimat Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton.102 .12. -urmeaza sa apara in BTR 5/2011 BC12/ 1985 BC8/ 1995 2 CD 153-85 Lista BTR CD 31-94 (revizuit v.10. MTTc 1776/ 08.in exploatare. si aparute in BC DOMENIUL RUTIER 1 CD 138-81 Lista BTR Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton. CD 72-85 figureaza in curs de revizuire Reglementari in vigoare suplimentar fata de lista de mai sus. CARE FIGUREAZA IN BTR 15.1978 BTR2/ 2004 Revizuire CD 31-94 BC5/ 1979 Lista normative tehnice. beton armat . 1779/8oct.2002 Ordin in: MO 779/6.06. INCERC Reglementari in vigoare suplimentar fata de lista de mai sus 1 CD 72-85 -anuleaza CD 72/1973 Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundatiilor pe coloane introduse prin vibratie.2003 Ord. IPTANA MTTc Ord.11. MT 215/08.Pag. beton precomprimat. v.

05.06.lista BC2/2004) Ordin MTTc 675/10.2003 Aviz CTE AND 93/1522/26.2004 BTR1/ 2005 si MO P.1985 8 CD 147-85 Lista BTR (v.11. I 659bis. de la centrul pentru relaţii cu publicul.2004 -aviz CTS9 nr.08.10.1979 Ord MTTc/ 1127/17. ICPTT Indrumator pentru tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsa in domeniul optim de umiditate de compactare Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast Elaborator: SC INCERTRANS SA Ordin MTTc 1887/17.10. si in BTR BC4/ 1980 -inlocuit BTR5/ 2004 6 CD 29-79 Lista BTR CD 148-85 Lista BTR v.1979 MTCT 620/23.10.11.mai jos CD 148-2003 (revizuire CD 148-1985) BC 11/ 1979 BC9/ 1985 7 MTCT 478/08.CD118-2003 -revizuieste CD 118-79 Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat MTCT 904/ 11. 2004) BC9/ 1985 MTTc 618/23.Panduri nr. IPTANA Normativ privind executarea mecanizata BTR2/ 2004 (ordin in: MO 160/ 24febr.2003 Aviz CTE AND 93/1521/26. in afara abonam. INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipurilor bituminoase cu si fara adaus de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri (PD 19-86 ) Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri .mai jos CD 147-2002) CD147-2002 -inlocuieste CD147-85 Instructiuni tehnice pentru utilizarea cenusilor provenite de la centrale termoelectrice la prepararea betoanelor rutiere Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaus de cenusa de termocentrala.2002 MTCT 618/23.2003 (483/8.10.2003 Ord MTTc 311/17.2003 Ordin MTTc BTR5/ 2004* -in curs de aparitie 9 CD 42-85 Lista BTR P 19-86 Lista BTR P 19-2003 BC9/ 1985 BC11/ 1986 BTR3/ 2004 BTR8/ 2005 BC6/ Inlocuieste P 19-81 Inlocuieste P 19-1986 Anuleaza 10 11 CD 182-87 Lista normative tehnice.04.10.1985 Ord MTTc 71/10.02.Pag.02.- -revizuieste CD 118-79 5 CD 129-79 Lista BTR -va fi inlocuit de: CD 129-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea rambleelor rutiere din cenusa de termocentrala Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de termocentrala SC BOMACO SRL Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea fundatiilor pentru lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment.95/ 4 febr.1985 (se achiz.09. şos.103 .01.2002 CTS 63/04.1).2003 Ord MTTc 1126/17.1987 MTCT 310/16.06.2003-cf.

noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna.09.104 . IPTANA -Bucuresti. noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna. Normativ pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici.06.2001 ?? Lista normative tehnice.06.01. 1613/28.1988 MTCT 479/08. ICB.1993 Ord. iulie 1992 MTCT 622/23.2002 BTR20/ aug.10.2002 Inlocuieste CD 139-82 16 17 PD 162-2002 AND 515-93 Lista BTR Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane Instructiuni tehnice pentru proiectarea.AND 45/06.lista BTR9/2011 Volume BC in care se gasesc liste cu normative in vigoare la data respectiva: BC 5-6/96 -albastru BC 5-6/97-albastru BC 5/98 -albastru BC 12/99-verde BC 12 /00-rosu BC 13/01-verde BC 1/05 – albastru BC 1/2009-albastru BC1/2010 Reglementari AND publicate in Buletinul Tehnic Rutier (BTR) si / sau in brosuri 1 2 AND 550-99 AND 555-99 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) Normativ pentru executarea tratamentelor Ord.2002 C182/1977 -in curs de aparitie MT 81/03.2003 MT 80/03.03.AND BTR1/ ian. colaboratori: AND.03.1993 BTR1/ 2004 Brosura INCERTRANS -se gaseste in bibl.1987 Ord MTTc 1758/26.2001 Inlocuit de NE 014/ 2002 -anuleaza MTTc 153/ 14.Pag.02. AND Revizuire PD 162-83 BC11/1983 BC1/1994cf. executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces Elaborator: INCERTRANS.09. CD 169-87 15 CD 139-82 Lista BTR MTTc 148/26.1999 Ord.1982 BC7/ 1982 CD 139-2002 Decizia AND 240/27.10.12 Lista BTR CD170-88 Lista BTR CD170-2003 (revizuire CD170-88) 13 14 C22-92 Lista BTR Inlocuit de NE 014/2002 CD 169-2001 Lista BTR a terasamentelor de drum.2003 1987 BC5/ 1988 BTR8/ 2005 ordin in MO 160/ 24febr. INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Ghid privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa (Titlul din BC2/2004: Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa) Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in sistem cofraje fixe Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici.09.1987 Inloc. 2004 BC5-6/ 1994 BTR20/ aug.AND 84/23.

AND 146/15. Incercarea RTFOT Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat (revizuire instructiuni tehnice) -indicatorul valabil este neoficial considerat a fi NE 011-99 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri Instructiuni tehnice privind determinarea capacitatii portante a drumurilor cu deflectometrul PHONIX FWD MLY 10000 Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald.09.05.2001 Ord.1999 Ord. AND 514-92) -Inlocuit de: AND 5142007 AND 547-98 (547-99?) AND 535-97 bituminoase cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri.2001 BTR9/ iul.01.1990 Ord.484/ 1.2007 CNADNR 210/24.AND 77/26.10. si NE 011-99 cap.AND 93/12.03.AND 92/12.2002 BTR7/ iul.03.07.1999 Ord.AND 112/26.07.XXII.2001 BTR16/ apr.10.2001 HG 1275/8.2001 BTR6/ iun.2001 BTR8/ aug.AND 113/26.1999 Ord. -indicativul valabil este neoficial considerat NE 011-99 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice Metodologie receptie lucrari intretinere si reparatie curenta poduri Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri.2000 MTCT 625/23.1999 Ord.v.2001 BTR8/ aug.AND 78/26.10.AND 48/03.105 . 3 AND 514-00 (Inloc.04.1999 Ord.07.AND 76/20.lista BC2/2004) 12 Ord.2001 Inlocuieste Ord. Incercarea TFOT Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri. AND-MT 4/21/1994 Ord.2001 BTR7/ iul.2001 Inlocuieste AND 526-90 (cf.2003 MTCT 5/13.2007 Ord.si NE 011-99 cap.AND 134/25.2001 -anuleaza CD 164-87.08.2001 Ord.AND 91/12.12.06. cf. AND 146/15.AND 78/09.XXII AND 551-99 AND 552-99 AND 559-99 AND 560-99 Inlocuit cu 560-99-editie revizuita AND 5642001 AND 5492000 AND 553-99 AND 5632000 (2001?) AND 5652001 BTR6/ iun.2001 BTR8/ aug.08.1997 Contr.Pag. realizate cu bitum modificat cu polimeri Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald.04.1999 Ord.03.lista BC2/2004) 8 9 10 11 BTR6/ iun.2001 BTR8/ aug.01.1992 Inlocuieste AND 514-00 -anuleaza CD 98-86cf.Manag.lista BC2/2004) BTR 12/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/2006 4 5 6 7 AND 536-97 AND 556-99 v.1999 BTR3/ mar. realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor cu ajutorul analizatorului/analizatorului de profil longitudinal APL72 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor 9/27.1999 Ord.09.1997 Ord.2001 13 14 15 16 Lista normative tehnice.AND 23/26.

cu ajutorul BUMP Integratorului-BI 17 18 AND 548-99 AND 525-2000 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ.06.04.01.2000 MTCT 607/23.2002 Inlocuieste AND 554-99 AND 566-2002 Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice Normativ privind sistemul national de management pentru situatiile de urgenta la drumurile publice Elab: BOMACO Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate executate din mixturi asfaltice drenante Decizie AND 11/09.1997 Ord.1997 MT 52/27.18) AND 561-2001 Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice MTCT 1945/14. 960/3.02.2001 BTR13/ ian. dar cu tematica diferita (v. AND Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice -inlocuit de NE 025/ 2003 22 23 23 bis 24 AND 554-2002 Anuleaza CD 175-75 Inlocuieste AND 554-99 AND 567-2002 AND 567-2008 BTR12/ dec.2001 MO127bis/ 26.01.04. combaterea lunecusului si a inzapezirii Ord.18bis) Instructiuni tehnice privind determinarea comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELE-MATTA Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna.01.2001 Ord.2005 1265/17.10.06.1999 MT 45/13.pct. AND 136/01.10.pct.1998 Decizia AND 13/09.2002 Lista normative tehnice.01.2002 BTR1/ 2006 BC6/ 2006* BTR 10-11/ oct-nov 2001 BTR12/ dec.2006 Ord.pct.03.11.AND 67/02.23bis Inocuieste AND5672002 Decizie AND 12/09.2002 Inlocuit v.2001 BTR 10-11/ oct-nov 2001 Inlocuieste AND 525-95 cf.1998 Instructie privind plantatiile rutiere 20 21 AND 533-97 -inlocuit de NE 025/2003 AND 532-97 Normativ privind lucrarile de intretinere a imbracamintilor bituminoase pe timp friguros Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintii rutiere.Pag.2008 BTR14/ feb.106 .AND 79/09.2002 BTR2/ 2010 BTR14/ feb. dar cu tematica diferita (v.2006 MAI 1265/ 17.2003 BTR9/ sept.10.AND 21/26.lista BC2/2004 18 bis 19 AND 525-2005 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ.04.2002 Dec.

lista BC2/2004) Decizia AND 9/09.2002 BTR15/ mar.mai jos 27bis -urmeaza sa apara in BTR 8/2011 Inlocuit cu AND 5462002.27bis) 27 bis AND 5462009 -inlocuieste AND 5462002 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod.2002 Revizuieste 560-99 din BTR 7/2001 Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice armate cu fibre tip PNA la realizarea imbracamintilor rutiere Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod Decizie AND 18/17.01. executia.2002 BTR16/ apr.2002 DG AND 785/14.06.2002 MT 211/06.lista BC2/2004 AND 513-2002 AND 546-99 Instructiuni tehnice privind proiectarea.2002 Inlocuieste AND 52398(95?) Inlocuieste AND 513-91 Inlocuit cu 546-2002 anuleaza AND 5461999 -inlocuit.2002 Decizia AND 19/17. şi în BTR al CNADN Revizuire AND 523-98 AND 523-2003 v.01.01.2002 BC8/95 BTR17/ Inlocuieste AND 522-94 31 AND 577-2002 Normativul privind executia si controlul Lista normative tehnice.10. cu emulsie de bitum Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece SC INCERTRANS SA Decizia AND 66/31.2002 BTR1/ 2005 si MO Partea I 659bis.01.05.2003 Aviz CTE AND 93/1523/ 26. v. revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod. şoseaua Panduri nr.11.2002 BTR15/ mar. de la Centrul pentru relaţii cu publicul.107 . (se achiz.07.1).1994 Decizie AND BTR16/ apr.2009 BTR7/ 2005 28 29 30 AND 560-99 -editie revizuita a AND 560-99 din BTR 7/ 2001 AND 568-2002 AND 522-2002 Inlocuieste AND 522-94 Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri BTR16/ apr.Pag.2004 aviz CTS9 91/4febr.2004 BTR14/ feb.2004 (cf. în afara abonam. Elaborator: DRDP Cluj MTCT 613/23. (Inlocuitv. INCERTRANS Decizia AND 9/14.1995 MTCT 905/11.09.25 AND 523-95 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece.mai jos 26 27* AND 5232004-cf.

05.2002 Decizie AND 363/21.2002 BTR 9-10/ 2006 BTR 1/ 2010 BTR20/ aug.pct.05.01.2002 BTR21/ sept. CESTRIN 242/27.32 32 bis 33 34 35 AND 576-2002 Inlocuit cu AND 576-2010 AND 576-2010 Inlocuieste AND 576-2002 AND 575-2002 AND 573-2002 AND 539-2002 calitatii hidroizolatiei la poduri Normativul privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile nationale/publice reabilitate Normativ privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintii rutiere bituminoase Normativ privind determinarea susceptibilitatii la formarea fagaselor a mixturilor asfaltice preparate la cald pentru imbracaminti bituminoase Normativul pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere.1998 Decizie AND 362/21.215/06.01.2002 BTR19/ iul.2007 AND Dec.2010 Ord.11.lista BC2/2004) 36 37 38 39 40 AND 570-2002 AND 541-98 AND 542-98 AND 543-98 AND 574-2002 Instructiuni tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice antifagas Instructiuni tehnice privind confectionarea epruvetelor din mixtura asfaltica utilizand presa de compactare giratorie Instructiuni tehnice privind determinarea modulului de elasticitate dinamica al mixturilor asfaltice Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice Normativul privind determinarea compozitiei chimice a bitumurilor prin cromatografie in strat subtire cu detector de ionizare in flacara (CSS -FID).2002 BTR18/ iun.2002 MTCT 447/2oct.01.2002 BTR19/ iul.108 .2004 aviz CTS9 nr.2002 (cf.10.32bis Inlocuieste AND 5762002 Inlocuieste AND 539-98/99 MLPTL 481/ 30.Pag.2003 Decizia AND 16/17.1998 Ord.05.AND 147/06.2002 MTCT 1774/25.10.pct.11.2002 Decizia AND 192/08.2006 Decizia CNADNR 62/26.93/ BTR1/ 2005 si MO Partea I Lista normative tehnice.2002 BTR18/ iun.11.AND 105/24.09.2002 Decizia AND 18/17.05.2002 Dec.2002 BTR19/ iul. Metoda IATROSCAN Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu CAPS la calea pe poduri si la imbracaminti rutiere 41 AND 569-2002 42 AND 569-2006 -perioada de valabilitate 2 ani Normativ pentru intretinerea pe criterii de performanta a autostrazilor Inlocuit v.05.AND 148/06.2002 Ord.06.2002 BTR19/ iul.01.2002 BTR 2-3/ 2006 BTR19/ iul.2002 BTR21/ sept.480/ 31aug.2010 Decizie AND 189/18.AND 146/06.07.2002 BTR19/ iul.42bis 42 bis 43 44 45 AND 596-2009 -inlocuieste AND 569-2006 AND 538-98 AND 580-2002 AND 579-2002 46 AND 537-98 AND 537/ 2003 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta Elaborator: IPTANA Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la executia lucrarilor de drumuri Recensamantul general de circulatie din anul 2000 Matricele O-D si curentii de circulatie determinati pe reteaua de drumuri nationale pe baza rezultatelor anchetelor O-D si a recensamantului de circulatie din anul 2000 Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri.05.2002 Inlocuit v.1998 Decizie AND 190/08.2002 mai2002 BTR17/ mai2002 BTR3/ 2010 BTR18/ iun. INCERTRANS Inlocuit cu AND 537-2003 MTCT 918/12.2002 Decizie AND 191/08.2002 BTR21/ sept.06.1998 Ord.2000 Decizie AND 229/18.

09.09.09. AND 35/25. Instructiuni departamentale privind metodologia de interpretare statistica a rezultatelor masuratorilor de laborator si de teren pentru determinarea calitatii complexului rutier.1995 data: 07.07.AND 126/12.1. de la Centrul pentru rel.lista BC2/2004) 51 AND 519-93 MT 239/15.1997 BTR 9-10/ 2005 Brosura INCERTRANS 54 AND 534-98 55 AND 540-98 v.05.AND 53 AND 530-97 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere Elaborator: INCERTRANS. (se achiz.2002 Decizia AND 91/08.109 . AND 56/09.1993 Brosura INCERTRANS -sectia Dr.AND -difuzat prin CESTRIN -se gaseste in bibl.mai jos AND 5402003 -revizuire AND 5401998 Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere Partea I: Catalog defecte Partea II: Fise identificare defecte Elaborator: CESTRIN Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si semirigide Elaborator: CESTRIN Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii bituminoase pentru structuri rutiere suple si semirigide Elaborator: BOMACO Ord. -revizuire AND 5401998 Lista normative tehnice.1) şi în BTR BTR24/ dec.2002 BTR24/ dec.06.Pag.04 febr. -nu are ordin de aprobare -in curs de aparitie -se gaseste in bibl.04. în afara abonam.1998 MTCT 907/11.2002 BTR24/ dec.2004 BTR19/ 2002 BTR7/ 2005 Brosura ANDredactare finala -se gaseste in bibl.1995 in lista din BC 2/2004 Decizie AND 522/23. 2004 47 48 AND 578-2002 AND 524-95 Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub trafic Regulament de functionare a drumului national DN 7C-Transfagarasan Normativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru proiectarea drumurilor si stabilirea capacitatii de circulatie a acestora Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide pe baza rezultatelor masuratorilor de deformabilitate cu deflectograful Lacroix-Roman. 49 50 AND 583-2002 AND 516-93 Decizie AND 249/09.06. şos. martie 1996 Ord.1993 Brosura 52 AND 521-93 Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a bitumului rutier pe patru fractiuni MT 380/12.1993 659bis.1998 -se gaseste in bibl. cu publicul.12.10.2002 MT 238/15. Panduri nr.2002 Brosura -experimental 2 ani (cf.AND si in MO397bis in afara abonam.2004 Dec. AND 147/06.01. AND Ord.

12.MT 194/14.2002 Dec. SC BOMACO SRL Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie Normativ pentru proiectarea si executia imbracamintilor din beton de ciment armate continuu MTCT 603/23.2004 Ord.2002 Aviz CTE AND 93/1539/17.2001 Dec. al CNADNR nr.AND si in BTR 6/ 2005 60 61 AND 582-2002 AND 584-2002 62 AND 585-2002 Normativul privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamant.gen.2003 MO 779/6.2003 Dec.05.11. DG Ag. INCERTRANS Metodologie pentru executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor publice Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publiciate imobiliara (aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadatsru si Publicitate Imobiliara nr.2003 MO 782/6.1999 Ord.MT 496/28.2002 MLPTL 481/30.1998 Ord.2004 -in curs de aparitie BTR 7/ 2004 Lista normative tehnice.2005 -completare la MTCT/907/11.2002 Dec.lista BC2/2004) -anuleaza AND 5862002 -urmeaza sa apara in BTR 7/2011 AND 586-2010 -inlocuieste AND 586-2002 Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice.AND -experimental 2 ani (cf.AND 5402003 completare si modificare 56 57 AND 544-98 AND 545-98 Metodologie de evaluare a prioritatii de executie a pasajelor denivelate in punctele de intersectie dintre drumurile nationale si caile ferate Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastiera neconcasate pe drumuri cu trafic redus. Anexe Elaborator: CONSITRANS 64 65 AND 562-2001 AND 589-2004 Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum Caiet de sarcini nr.01.2002 DG AND 271/02.1-Lucrari de consolidare a terasamentelor de drum: Ord.2005 4 anexe Brosura AND MO 327 bis/ 1999 BTR 1/2006 MO 232bis/ 1999 completare si modificare AND 5402003 58 58 bis AND 558-99 59 AND 581-2002 MTCT 614/23.06.01.110 .09.Nat Cadastru si Publicitate Imobiliara Nr.05.2002 Aviz CTE AND 93/1541/17.2003 Brosura INCERTRANS -redactarea a II-a (finala) se gaseste in bibl.12.12.01.AND 519/23.AND 523/23. AND 19/26. Conditii de calitate.10.11.10.Pag.2003 MTCT 617/ MO 779/6. dir. 784 MO559/ 30iun.AND -experimental 2 ani (cf.04.AND 521/23.lista BC2/2004) 63 AND 586-2002 -inlocuit.12.12.mai jos Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice Elaborator: CONSITRANS Brosura AND -se gaseste in bibl.11. v.1998 Ord.2010 BTR4/ 2004 BTR5/ 2004 Brosura AND -se gaseste in bibl. AND 156 (155?)/27.237/ 12.11.2002 MLPTL 481/30. 633/2006) Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS MTCT 952/16iun.

2004 BTR10/ 2004 MTCT 135/14.C. BTR9/ 2004 CNADNR 243/20.5 -Fundatii de balast si/sau de balast amestec optimal /Caiet de sarcini nr.7 -Strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment /Caiet de sarcini nr.66 AND 5892004 67 AND 5892004 -partea I-Lucrari de sustinere si consolidare din beton simplu -partea a II-a-Lucrari de sustinere si consolidare din beton armat -partea a III-a: Lucrari de sustinere din gabioane -partea a IV-a: Lucrari de consolidare cu piloti forati din beton armat -partea a V-a: Lucrari de consolidare cu minipiloti -partea a VI-a: Lucrari de consolidare cu tiranti pretensionati ancorati in teren -partea a VII-a: Pamant armat cu geogrile -partea a VIII-a: Drenuri in sapatura -partea a IX-a: Drenuri forate orizontal -partea a X-a: Chesoane din beton armat -partea a XI-a: Protectie taluzuri cu geosintetice -partea a XII-a: Protectie taluzuri cu plase ancorate -partea a XIII-a: Protectie de taluzuri cu plase torcretate Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.6 -Fundatii de piatra sparta si/sau de piatra sparta amestec optimal /Caiet de sarcini nr.12 -Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate.8 -Strat rutier din beton slab Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drumuri /Caiet de sarcini nr.111 . executate la cald /Caiet de sarcini nr.A.3 -Straturi de forma /Caiet de sarcini nr.10 -strat rutier din beton poros /Caiet de sarcini nr.IPTANA S.2 -Lucrari de terasamente /Caiet de sarcini nr.4 -Dispozitive de scurgere si evacuarea apelor de suprafata BTR8/ 2004 68 AND5892004 69 AND 591-2005 Perioada de aplicare: 2 ani Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.02.11 -straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate.05. executate la cald Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi Elaborator: S.Pag.2005 BTR4-5/ 2005 Perioada de aplicare: 2 ani Lista normative tehnice.

2006 MTCT 5 / 13.2004 MTCT Decizia CNADN 267/22.Pag.04.AND 481/31aug.15 -imbracaminti rutiere din beton de ciment Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS Caiet de sarcini generale comune lucrarilor de arta Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranta circulatiei pe drumuri. poduri si autostrazi Elaborator: IPTANA SA Ghid privind evaluarea riscului producerii alunecarilor de teren in zona drumului perioada de valabilitate 3 ani Instructie privind organizarea si activitatea sectiei de drumuri Normativ pentru revizia drumurilor publice Normativ pentru intretinerea drumurilor nationale pe criterii de performanta Elab.243/20.2010 Dec.04.09.2007 MTCT 1774/25.13 -reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere bituminoase /Caiet de sarcini nr.112 .2007 Dec.05.12 -straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece (slam bituminos) /Caiet de sarcini nr.11.70 AND589/ 2004 71 AND 581-2002 72 AND 5902002 (2004) AND 5922006 AND 5932006 AND 5942006 AND 5972007 AND 5042007 AND 5992010 AND 6002010 Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.2007 CNADNR 209/24.2006 CNADNR.05.2007 CNADNR/ 211/24.2007 MTCT 5/13. Anexe Elaborator: UTCB CNADNR 243/20.14 -reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.2010 In curs de aparitie in BTR 6/2011 Lista normative tehnice.11.2003 CNADNR Ord.2010 79 AND 6012010 DG AND 939/24.2004 BTR11/ 2004 MTCT 614/23mai2003 BTR6/ 2005: 2 ani BTR6/ 2004 BTR 2-3/ 2006 In curs de aparitie in BTR 9/2011 BTR 7-8/ 2006 BTR 11/ 2006 BTR 11/ 2006 BTR3/ 2010 BTR4/ 2010 Inloc.04.11.08.AND 898/11.10.04. DG AND 514/17.instructia DD504-93 73 73 bis 74 75 76 77 78 MTCT 703/27.UTCB Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel (are si doua anexe) -Anexa 1 -Anexa 2 Elaborator: Search Corporation Metodologie de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale retelei rutiere trans-europene TEM-T.

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale 117.11. Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare.11. viaducte si tuneluri rutiere 115.80 Catalog de masuri pentru circulatia in localitatile liniare-redactarea a IIa Are 2 anexe Elaborator: Search Corporation Aviz MT 192/19828. Glosar termeni tehnici rutieri TEM/TC WP 113-engl.98) Ord MT 45/ 06. Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum mediuinconjurator 111.1998 Ord. pasaje. MT48/ 27.1997 (01.04.01.03.43/97 109.2008 MT/CTEc 33/198/27. Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor 118.Pag.01.01.19.113 .2008 In curs de aparitie in BTR 1011/2011 • • 1 2 3 4 BTR 5-6/2006 Glosar trmeni rutieri TEM/TC WP 113-rom-engl.Normativ departamental privind conditiile de proiectare si executie a lucrarilor de executie si instalatii care afecteaza traseul sau zona drumurilor publice si lucrarile anexe aferente.01.MT 46 27.03 Bul.01.G. 8/1971 5 6 7 8 9 10 11 S4-71 Lista normative tehnice. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale 110.01. Norme tehnice privind proiectarea.1998 Ord. instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor. MT 273/ 29. XXXII.01.98 Ord. AND Ord. pe poduri. Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor. Norme de aplicare a O.12.MT43 27.03.MT50 27.1998 Ord. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.03.MT 43/ 27.1971 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO15/ 1998 MO138bis /1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 188/ 25.MT 47/ 27.MT 49/ 27. Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfa 119.1998 Ord.2008 Anexa la avizul 192/198/28.1998 Ord.MT 571/ 19. AND 112. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane 114. Transp. construirea si modernizarea drumurilor 116. a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale 113.1998 Ord.11.1999 Ord.MLPTL 284/2003 12.1998 Ord.-rom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful