Sunteți pe pagina 1din 113

CUPRINS Lista normative tehnice Pag. I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii1 II.

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente .6 III. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor. 7 IV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat. 9 V. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje, esafodaje, schele..12 VI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti.12 VII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice...14 VIII. Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase.15 IX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori16 X. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii..16 XI. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli, placaje, tapete..19 XII. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scari20 XIII. Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri.. 21 XIV. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.. 21 XV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice.21 XVI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare.25 XVII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze29 XVIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a constructiilor si instalatiilor contra agentilor.36 XIX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice, topografice, fotometrice si cadastrale.39 XX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale.40 XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii.42 XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru transporturi si comunicatii....43 XXIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice, amenajarilor si regularizarilor de rauri..46 XXIV. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii48 XXV. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii, intretinere si postutilizare a constructiilor53 XXVI. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj.55 XXVII. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea 10/1995...58 XXVIII. Reglementari tehnico-economice si metodologice68 XXIX. Indici83 XXX. Diverse...84 XXXI. Comportarea in situ..101 XXXII. Norme de aplicare a O.G.43/97..111
G= reglementare tehnica cu caracter general privind proiectarea si executia constructiilor rutiere Nr. Reglementarea Denumirea reglementarii Ordin de aprobare Publicatia tehnica in care a aparut Observatii

1 2 3.

4.

5.

6.

I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii Normativ privind alcatuirea, calculul si ICCPDC BC11/ executarea structurilor din zidarie 51/26.09.1985 1985 Elaborator: I.P.C.T IM 003-96 Metodologie pentru determinarea indicelui MLPAT BC1/ G. californian de capacitate portanta (CBR). 58/N/15.07.1996 1997 INCERC si INCERTRANS NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in MLPAT BC10/ cadre din beton armat 1/N/13.01.1997 1997 Elaborator: UTCB-Catedra Constructii de beton armat NP 28-78 Norme tehnice provizorii privind IGSC si ICCPDC BC11/ stabilirea distantelor intre rosturile de 1978 dilatare la proiectarea constructiilor Elaborator: IGSC si ICCPDC NP 033-99 Cod de proiectare pentru structuri din MLPAT BC 3-4/ beton armat cu armatura rigida (BAR) 61/ N/25.08.1999 2000 Elaborator: UTCB -Catedra Constructii de beton armat GP 042-99 Ghid de proiectare pentru structuri din MLPAT BC3-4/ beton armat cu armatura rigida (BAR) 62/N/25.08.1999 2000 Elaborator: UTCB-Catedra Constructii de beton armat P2-85

Inlocuieste P2-75 si C126-75

Lista normative tehnice- Pag.1

7.

P73-78

8.

P83-81

9.

P85-96 Inlocuit de CR2 1-1.12005 (v.mai jos) CR2 1-1.12005

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide Elaborator: INCERC Imbunatatiri la P73-78 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse beton-otel. ICCPDC Timisoara si Cluj-Napoca Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat Elaborator:UTCB

ICCPDC 93/19/19.09.1978 ICCPDC 10.10.1984 ICCPDC 47/14.05.1981 MLPAT 30/N/10.04.1996

BC12/ 1978 BC4/ 1985 BC10/ 1981 BC10/ 1996

Inlocuiesc P98-74 Inlocuieste P85-82

Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat Elaborator: UTCB

MTCT 3/06.01.2006

MO 172bis/ 22febr 06 in afara abonam. si BC4/2006

Inlocuieste P 85-1996

10.

P94-77

11

P100-92

Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din poliesteri armati cu fibre de sticla. Elaborator: ICCPDC-Filiala Iasi; Inst.Pol.Iasi Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale Completare si modificare cap.11 si 12

ICCPDC 21/30.03.1977

BC4/ 1977

MLPAT 3/N/14.04.1992 -inlocuit de P100-1/2004 MLPAT 71/N/07.10.1996 MTCT/ 489/ 05apr.2005

BC1-2/ 1992

-inlocuieste P100-91 (3/N/ 14.04.1992 -inlocuit de P100-1/ 2004) v. si 11.a -inlocuieste P100-92

11.a

(3/N/14.04.1992 -inlocuit de P100-1/ 2004) v.si 11.a P 100 1/ 2004 -inlocuieste P100-92

BC11/ 1996 BC5/ 2005 MO 462 bis / 2005, n afara abonam.

Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri Elaborator: UTCB

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Elaborator: UTCB

MTCT 2228/27.12.2005

MO 148bis/ 16 febr 06

-intra in vigoare odata cu MTCT 489/2005 ind. P 100/1-2004 publicat in MO462bis/ 2005

P 100-1/ 2006

Cod de proiectare seismica Partea IPrevederi de proiectare pentru cladiri

MTCT 1711/19.09.2006 MO 850/11dec.2007

BC 12-13/ 2006

Lista normative tehnice- Pag.2

11.b

P 100-3/2008

Cod de proiectare seismica.Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente Anexa la Ord. 704

Min Dezv Reg si Loc Ord.704

MO647/ 1oct.09
MO 647bis/

1 oct 09 BC10-11/ 2010 BC2/2006 BC12-13/ 2006

11.c

CR 1-1-32005 CR 1-1-32005

CR 1-1-32005 11.d CR 0-2005

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor -modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2228/2005 pentru aprobarea CR 11-3-2005 . Elaborator: UTCB Modificarea anexei la Ordinul MTCT nr. 2228/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii Elaborator: UTCB

OMTCT2228/ 27.12.2005 MTCT 1714/19.09.2006 MOf.807/26.09.2006

345-Ord.min. DLPL
MOf.231/26.03.2008 MTCT 2230/27.12.2005

MO221/ 26 mar 08 BC17/ 2007 (?) MO 148bis/ 2006 BC2/2006

-intra in vigoare odata cu MTCT 489/2005 ind. P 100/1-2004 publicat in MO462bis/ 2005

-modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2230/2005 pentru aprobarea CR 0-2005 12 P100-92 NP 055/ 2001 NE 0192003

12 bis

13.

P103-82

14* P119-83

15.

P133-96

P 133 2004

Normativ pentru proiectarea antiseismica a cosntructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale. Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale Calculul si alcatuirea structurilor de MTCT rezistenta din lemn amplasate in zone 304/16.09.2003 seismice (prezenta reglementare tehnica completeaza normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale si industriale -P100-92-la capitolul IX referitor la constructiile din lemn) Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea ICCPDC elementelor din beton precomprimat 150/30.11.1982 partial, folosind armaturi pretensionate si nepretensionate complementare Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea, ICCPDC executarea si exploatarea cailor de rulare pe 88/27.10.1983 grinzi din beton armat si beton precomprimat. Elaborator: IPCT, INCERC Modificari la P119-83 ICCPDC 9668/3.12.1985 Normativ privind proiectarea cosurilor MLPAT industriale din beton armat monolit 65/N/24.03.1997 Elaborator: GIP-SA Bucuresti, UTCB. Modificari cap.3 si 4 Normativ pentru proiectarea courilor MTCT 178/15febr.2005 industriale din beton armat MO 427/

MTCT 1713/19.09.2006 pentru modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2230/2005 MLPTL 783/22.05.2002

BC 12-13/ 2006

BC 9/ 2002

BC8/ 2004

BC2/ 1983

Inlocuiesc P103-76

BC1/ 1984 BC3/ 1986 BC9/ 1998 publicat n MO427bis /2005 n

Inlocuieste P133-33 Revizuieste si inlocuieste P 133/1996

Lista normative tehnice- Pag.3

(revizuire si inlocuire P 133/1996) 16. P133/1-94

Elaborator: UTCB

20 mai 2005

17. 18. 19. 20.

P133/0-94 PD 46-2001 PD 1242002 PD 177-76 2001 -partial inlocuit de NP 081-02 (v. prezenta lista) CD152-2002

Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat Elaborator: GIP-SA Bucuresti Normativ de clasificare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisante Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile de sosea din beton armat. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu beton de ciment ale sistemelor rutiere suple si semirigide Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple si semirigide (metoda analitica) Elaborator: Search Corporation

MLPAT 32/N/25.10.1994 MLPAT 32/N/25.10.1994 Ord.AND 23/26.01.2001 Decizie AND 159/21.03.2002 Ord.AND 9/17.01.2001

afara abonam. si in BC19/ 2005 BC10/ 1995 BC10/ 1995 BTR9/ sept.2001 BTR16/ apr.2002 BTR1/ ian.2001 Brosura
INCERTRANS

BC9/1998

Inlocuieste PD 124-84

21.

22

PD165-2000

23

PE 103-92

Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale structurilor rutiere suple si semirigide Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate. IPTANA Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditii de scurtcircuit

Decizie AND 150/21.03.2002 AND 172/31.10.2000 MTCT 611/23.10.2003

BTR17/ mai 2002


BTR 22-23/ oct-nov. 2002

Inlocuieste CD 152-85 Inlocuieste PD 165-83 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la GP 069/02 din BC4/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/2002 din BC4/2003 -in curs de aparitie

24

PE 924/E-35

Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor

Brosura MEn?

25

NP 54 - 88

Norme tehnice provizorii pentru protectia exterioara contra coroziunii a constructiilor metalice subterane care transporta lichide

26 27

AND 5712002 NP 0852004

Catalog de solutii de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simpla Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS

Dec.AND 494/ 10.12.2002 MTCT 471/ 15.03.2004 Ordin in MO 416/


10.05.2004

-anexa se publica in MO 416 bis in

Lista normative tehnice- Pag.4

28

MP 0362004

Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismica pasiva. Cladiri autoadaptabile la solicitari seismice.

MTCT 738/19.04.2004

afara abonam. MO 1002bis/ 01nov.2004 BC4/2006

-Anexa se publica in MO1002bis in afara abonamentului, care se achizit. de la Centrul pt. Relatii cu Publicul al MO din Sos.Panduri nr.1, si in BC4/2006

29

GP 0862003 NP 082 2004

Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vant pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare, maritime si fluviale. Elaborat: UTCB

MTCT 643/23.10.2003 MTCT 165/15febr.2005

BC15/ 2004 BC7/ 2005

30

Cod de proiectare. Bazele proiectrii i aciunii asupra construciilor. Aciunea vntului. Elaborat: UTCB Anexa la ord.MTCT 165/15.02.2005 -modificare cap.4, pct.4.3. la "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului ind. NP 082/2004" Modificare MTCT 165/15 febr.2005

MTCT 1372/17.08.2005

MO 349 bis / 2005 n afara abonam. MO 616/ 6 sept.2007 si in BC MO179bis/ 24.02.2006 MO179bis/ 24.02.2006 BC23/2006 MO 207/ 07.03.2006 Ord. in BC4/1997
Normativul s-a publicat in brosura IPCT Ord in BC4/1997 Normativul s-a publicat in brosura IPCT Ghidul se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT Ghidul se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT Se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT

MDLPL 690/10.08.2007 MTCT 2229/27.12.2005 BC18/2006 MTCT 2232/27.12.2005 MTCT 135/23.02.2006 MAP 1217/23.02.2006 Mlpat 85/N/1997 DIN 26/05/1997

31 32 33

CR 1-2.12005 CR 1-2.2.2005

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferata. Actiuni. Elaborator: ISPCF Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferata. Convoaie tip. Elaborator: ISPCF Norme metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate modificari MLPTL/MAP 788/205/2002 Ghid pentru calculul automat (static si dInamic) al structurilor modelate prin cadre sau retele plane in domeniul elastic Elab: IPCT Ghid pentru realizarea automata a analizelor structurale spatiale (statice si dinamice). Elaborator: IPCT

34

PC 0051997

35

PC 0061997

MLPAT nr.86/N/1997 Din 26/05/1997

36

PC 0081997

Ghid pentru proiectarea automata, interactive si reprezentarea grafica a structurilor din bare, de mare compexitate, solicitate la incarcari statice si dinamice Elaborator: IPCT

MLPAT Nr.84/N/1997/ 26/05/1997

Ord in BC4/1997
Normativul in brosura IPCT

Lista normative tehnice- Pag.5

37

GE 0061996 GP 0842003 PC 0021997 PC 0071997

38 39 40

Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibratii pentru determinarea gradului de siguranta a instalatiilor aferente constructiilor Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa. IPTANA Ghid pentru programarea lucrarilor de executie a constructiilor program de calcul, cadru. COCC Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activitatii de proiectare in constructii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date. IPC Metodologie si program de calcul pentru dezvoltarea de biblioteci CAD intr-un system unificat autohton de proiectare si de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte. IPC Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical Elaborator: ISPIF Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I...VI) Elaborator: INCERC; ICH-Fil.Timisoara; I. Pol.Timisoara Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea si consolidarea alunecarilor de teren, instalarea filtrelor pentru depoluarea zonelor contaminate si pozarea conductelor si cablurilor subterane de orice natura. Elaborator: GEOTEC Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile. Elaborator: ICH si INCERC Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Elaborator: UTCB-Catedra Geotehnica si Fundatii, INCERC si INCERTRANS Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare. Elaborator: ICH Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare. Elaborator: Inst. Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii. Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara, I.P. Timisoara

MLPAT 51/N/1996/15.07.1996 MTCT 642/23.10.2003 MLPAT 17/N/18.02.1997 MLPAT 89/N/26.05.1997

Ord. in BC12/1999

M0786/ 7.11.2003 BC2/2004 Ord in: BC2/1997 Ord in BC4/1997 Brosura IPCT

41

PC 0101997

MLPAT 88/N/26.05.1997

Ord in BC 4/1997

Brosura IPCT

II. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente


1 GE 028-97 MLPAT 56/N/11.03.1997 ICCPDC 20/11.04.1985 BC11/ 1998 BC8/ 1985 cf.lista BC1/ 2005: inloc.partial C29-77 (? ) Inlocuieste partial C29-77 (?) In curs de tiparire

2.

C29-85

3.

GE 0372000

MLPAT 42/N/30.06.2000

Ordin in BC13/ 2001

4. 5.

P125-84 P134-95 -revizuit P134-2003

ICCPDC 82/05.11.1984 MLPAT 1/N/20.01.1995 MTCT 302/16.09.2003 ICCPDC 91/17.11.1980 ICCPDC 59/30.09.1988 IGSC 132/ 29.06.1976 ICCPDC 58/16.05.1984

BC4/ 1985 BC9/ 1995 BC9/ 2006 BC12/ 1980 BC5/ 1988 BC11-12/ 1976 BC8/ 1984 -inlocuieste P134-95 (93?) Inlocuieste C168-74 Inlocuieste C169-83

6.

C168-80

7 8 9.

C169-88 C178-76 C218-84

Lista normative tehnice- Pag.6

10.

C227-88 -inlocuit (v.mai jos) Inlocuit cu NP 075/ 2002 G. C182/77 (inlocuit de C182/87v.mai jos)

11

Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrarile de constructii Elaborator: ICH, ICB, ICPTT, ISPIF, I.Pol.Timisoara NP 075/02-Normativ pentru utilizarea geosinteticelor la lucrarile de constructii Elaborator:UTCB Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri Elaborator: ICPTTc

ICCPDC 47/06.07/1988

BC3/ 1988

Inlocuieste NP43-1985 (BC3/86) Inlocuieste C227-88 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare, conexe la NP067/02 din BC15/ 2002

MLPTL 1228/ 03.09.2002

BC13/ 2002

C 182/87 -inlocuieste C 182/77

Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri Elaborator:INCERTRANS, Fac.Constr.Iasi, DDP Iasi, ICB Normativ pentru proiectarea antiseismica a zidurilor de sprijin si terasamentelor pentru cai de comunicatie-Redactarea 2

MTTc 1613/28.09.1987

12

BC6/1987 Brosura AND -se gaseste in bibl.AND UTCB

13

NP 114 2004 (nlocuiete P 109/80) NP 120/ 2006 P82-86 NP 1222010

Normativ pentru proiectarea i execuia ancorajelor n teren Elaborator: UTCB

MTCT 363/08mar.2005

MO 453 bis/ 2005 n afara abonam. BC16/ 2005 (?)


MO 911bis/ BC22/2006 BC5/

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 077-02 din BC 16-17/ 2003 nlocuiete P 109/80

14 15 16

Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si intretinerea drumurilor de santier. IPC SA Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici Elab :UTCB Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti Elab: UTCB Proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere

MTCT 1730/ 21.09.2006 ICCPDC 15/07.05.1986 MDRT 2690/2010

1986
BC7/1996 MO 158 si 04.03.2010

Anuleaza P82-83

vol.III 17 NP1232010 -abroga P106-95 NP124-2010 -abroga NP113-2004 MDRT 2691/2010 MDRT 2692/2010
MO158bis/

vol.IV
MO158bis/

Abroga P106-85 -abroga NP113-2004

18

vol.II

NE 0001-96

III. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor Cod de proiectare si executie pentru MLPAT BC7/

Inlocuieste

Lista normative tehnice- Pag.7

P 7-2000 Inlocuit de NP125-2010 NE 008-97

3.

4 5

GE 008-96 P10-86 (inlocuit de NP 112/ 2004 v. in lista mai jos la pct.12)

constructii fundate pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari. Elaborator: INCERC Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare) Elaborator: INCERC, AIIR Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice si compactare cu maiul f.greu-caiet VIII Elaborator INCERC; IPTANA Ghid pentru executarea fundatiilor de suprafata cu solutii tehnologice performantecriterii, exigente. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Elaborator: INCERC Completari la P 10-86

11/N/12.02.1996 MLPAT 333/N/8.12.2000 MLPAT 60/N/11.03.1997 MLPAT 75/N/15.01.1996 ICCPDC 10/06.03.1987 ICCPDC 10/20.02.1988

1996 BC7/ 2001 BC15/ 1998 Ordin: BC10/ 1996 BC1/ 1987 BC 3/ 1987 (Decizia ICCPDC) BC7/ 1991 (nu a mai aparut) BC12/ 1998 BC9/ 1998

P70-79 Inloc.P7-92 (P7-92 are erata in BC2,3/96 ) Inlocuieste P7-92 (P7-92 are erata in BC2,3/ 1996 ) Inlocuieste C29-1977 Inlocuieste P10-1977 inlocuieste P10-1977 si care este inlocuit de NP 112/2004 (v. in lista mai jos la pct.12) Inlocuieste C239-92

Modificari la P 10-86 6 7 GP 014-97 ST 015-97 Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii directe. Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind refacerea prin obturare si etansare a contactului teren -infrastructura pentru constructii de locuinte, social-culturale si industriale Elaborator: INCERC Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat. Elaborator: ISPIF Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea tirantilor pretensionati ancorati in teren Elaborator: INCERC Indrumator tehnic pentru proiectarea si executia minipilotilor forati Elaborator: IPTANA Ghid privind proiectarea minipiloilor forai Elaborator: IPTANA. i execuia

IMPLPAT 9/N/18.07.1991 MLPAT 58/N/11.03.1997 MLPAT 54/N/11.03.1997

8. 9

GE 026-97 P109-80 (inlocuit de NP 114-2004v.cap.II pct.13) C245-93 v.mai jos GP 113/ 2004 (revizuire si completare C245-93)

MLPAT 59/N/11.03.1997 ICCPDC 92/17.09.1980 MLPAT 16/N/22.04.1993 MTCT 172/15febr.2005 MO 430 / 20 mai 2005

BC5/ 1998 BC3/ 1981 BC10/ 1993 BC15/ 2005 MO 430 bis/ 2005 n afara abonam. BC7/ 1994 BC12/ 1998 BC7/ 1985

(inlocuit de NP 114-2004v.cap.II pct.13) In curs de revizuire in 2004 revizuieste si completeaza C245-93

10

10 bis 11 11.a

C252-94

GE 029-97 P106-85 -anulat de NP123-2010

Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea pilotilor scurti turnati pe loc prin vibrocompresare Elaborator: UTT Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii Elaborator: INCERC, UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea baretelor pentru fundarea constructiilor Elaborator: INCERC si ICB

MLPAT 3/N/11.02.1994 MLPAT 55/N/11.03.1997 ICCPDC 5/14.02.1985

Inlocuieste C160-75 nu este in biblioteca IPTANA, dar nu se

Lista normative tehnice- Pag.8

12

NP 112 2004 (inlocuieste P 10/ 86)

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa Elaborator: UTCB

MTCT 275/23febr.2005 MO 451 / 27 mai 2005

BC14/ 2005 MO 451 bis/ 2005 n afara abonam. Normativ 480-bibl. IPTANA v.si Caiet de sarcini AND 589/2004, BTR 7/2004 BC 3/ 1975

regaseste ca anulat inlocuieste P 10/ 1986

13

PD 34-71

Normativ departamental pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat si deschise de de beton si beton armat Elaborator: IPCF

MTTc Dept.Cailor Ferate IPCF 98/28ian.1972

Normativ departamental pentru executarea MTTc ? si receptionarea fundatiilor pe chesoane 584/24.apr.1974 deschise si cu aer comprimat la poduri Elaborator: CCCF IV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat 1 Instructiuni privind conditiile tehnice si ICCPDC 3107/ Difuzate cu conditiile de receptionare si utilizare a otelului 25.05.1987 circulara beton marca P60. Elaborator: INCERC 3107/25.05.87 2 ST 001-96 Specificatie tehnica privind stabilirea cali- MLPAT 62/N/16.07.96 In curs de tatii betoanelor si mortarelor din tiparire constructii existente prin metode fizicochimice. Elaborator: INCERC 3 GT 002-96 Ghid practic pentru determinarea MLPAT In curs de degradarilor si rezistentei betonului si a tiparire 62/N/16.07.96 caracteristicilor dinamice la structuri de beton armat supuse seismelor, prin metode nedistructive. Elaborator INCERC. 4 ST 009-96 Specificatie tehnica privind cerinte si MLPAT BC11/ criterii de performanta pentru produse din 11/N/3.02.1997 1997 otel utilizate ca armaturi in structuri din beton. Elaborator: INCERC ST 009-2004 Specificaie tehnic privind produse din MTCT Publicat n (revizuire (revizuire oel utilizate ca armturi: cerine i criterii 180/15febr.2005 MO 426 bis/ ST 009-96) ST 009-96) de performana. Elaborator: INCERC MO 426 /19 mai 2005 2005 n afara abonam. ST 009-2005 Specificaie tehnic privind produse din MTCT Publicat n inloc. ST 009(inloc. ST 009- oel utilizate ca armturi: cerine i criterii 1944/14 nov.2005 MO 1086 2004 2004 de performana. Elaborator: INCERC bis/ 2005 n afara abonam. Bc21/2005 (?) 5 NE 012-99 Cod de practica pentru executarea MLPAT BC Inlocuieste G. lucrarilor din beton, beton armat si beton 59/N/24.08.1999 8,9,10/ C140-1986, precomprimat 1999 C21-1985, Elaborator: INCERC C206-1985 6. NE 012/1Normativ pentru producerea betonului si MO374/ 577- Ord. Min.DLPL bis 2007 executarea lucrarilor din beton, beton 16 mai 08 armat si beton precomprimat Partea BC2/2008 1:Producerea betonului NE 012/22010 2: Executarea lucrrilor din beton MDRT 2514/ 22.11.2010 BC14/ 2010
MO853bis/ 2010

14

CD 22-74

Lista normative tehnice- Pag.9

7 8 9

C28-83 P59-86 C122-89

10 11 12

C130-78 GE 009-1997 P134-93 -revizuit de P134-2003?)

Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel-beton. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Elaborator: INCERC Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in elementele de constructii din beton si beton armat. ICECON Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea placilor compuse tabla cutatabeton. Elaborator: INCERC Timisoara

ICCPDC 46/09.12.1986 ICCPDC 49/09.12.1986 ICCPDC 51/30.12.1989 ICCPDC 48/22.03.1979 MLPAT 30/N/03.03.1997 MLPAT 22/N/7.07.93

BC7/ 1983 BC10/ 1986 BC2/ 1991 BC8/ 1979


Ord.in BC12/1999

Inlocuiesc C28-1976 Inlocuiesc P59-1980 Inlocuiesc C122-1981 Inlocuiesc C130-1971

BC1/ 1994

P134-2003 (NE 0202003 cf. MO671/23 sept.2003)

Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata Elaborator: INCERC Timisoara

MTCT 302/ 16.09.2003 MTCT 302/ 16.09.2003

BC14/ 2004 BC9/ 2006 (Cf. BC9/ 2006 indicativul este P1342003 si inlocuieste NE 0202003) BC11/ 1971 BC2/ 1991 BC1/ 1991

-revizuit de P134-2003? (NE 0202003 cf. MO 671/23s ept. 2003) -revizuieste P134-1993 (MLPAT 22/N/07.07.1 993)

13

C135-71

14 15

C155-89 C156-89

16 17 18

C201-80 C212-87 C221-85

Normativ pentru folosirea procedeului electrotermic la pretensionarea armaturii din bare groase in elemente de beton precomprimat. Elaborator: INCERC Iasi Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea betonului armat cu fibre de otel Elaborator: Inst.Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice in fabricile de

MC Ind. 139/N/ 15.07.1971 ICCPDC 52/30.12.1989 ICCPDC 47/30.12.1989

Cu caracter documentar Inlocuiesc C155-1981 Inlocuiesc C156-1972 (STAS 6657/ 3-89 depasit tehnic !) In curs de revizuire Inlocuiesc C212-1983

ICCPDC 57/16.05.1980 ICCPDC 52/9.12.1987 ICCPDC 56/01101985

BC8/ 1980 BC9/ 1987 BC11/ 1985

Lista normative tehnice- Pag.10

19 20 21 22 23 24

C237-92 C238-92 C248-93 C28-99 ST 031-2000 GE 040-2001

25

ST 042-2001

26

CD 151-2002

27

C 21 -inlocuit de NE 012-99 (v.mai sus)

prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.Elaborator: INCERC Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc60-Bc70 Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator: INCERC Timisoara Normativ pentru sudarea armaturilor din otel beton Elab. INCERC Timisoara Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru punerea in opera a betonului Elaborator: ICECON Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elab.INCERC Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini si sintetice la lucrarile de consolidare a elementelor si structurilor din beton armat- proiectare si executie Elaborator: INCERC Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua. BOMACO Normativ pentru executarea lucrarilor din beton precomprimat

MLPAT 2/N/21.01.93 MLPAT 3/N/21.01.93 MLPAT 24/N/1.01.93 MLPAT 63/N/25.08.1999 MLPAT 161/N/6.07.2000 MLPTL 1223/06.09.2001

BC1/ 1993 BC1/ 1993 BC2/ 1994 Ordin: BC13/2001 Ordin: BC13/2001 BC 1/ 2002 BC14/ 1999 * BC 12/ 2002 In curs de tiparire In curs de tiparire

MLPTL 1621/02.11.2001

Decizie AND 8/09.01.2002 MTCT623/ 23.10.2003

BTR17/ mai2002

Inlocuieste CD151-85
-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-02 Din BC5/2003

28

29

GP 108 2004

Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S.A.

MMPS 136/1995

MTCT 166/15febr.2005

MO 347 bis / 2005 n afara abonam. BC 7-8/ 2006


BC16/ 2005

30

NP 115 2004

Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton i beton armat pentru poduri Elaborator: UTCB Normativ pentru dimensionarea straturilor de baz din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION

MTCT 171/15febr.2005

31

NP 111 / 2004

MTCT 197/15febr.2005 MO 431 /

MO 374 bis / 2005 n afara abonam. BC4/ 2005 BTR 9-10/

Lista normative tehnice- Pag.11

23 mai 2005

32

NP 1052004

Normativ pentru proiectarea si executia captuselilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul Elaborator: UTCB. Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Elaborator: INCERC

MTCT 182/15febr.2005

33

MTCT 1177/22iun.2004 MTCT 3/06.01.2006 MLPAT 30/N/03.03.199 7 MLPAT 43/N/03.03.199 7 MLPAT 31/N/1997/ 03.03.1997 MLPAT 27/N/1997/ 24.02.1997 MDRT 2688/2010

34 35 36 37

CR 2-1-1.1/ 2005 GE 009-1997 GE 022-1997 GE 010-1997

38

GP 005-1997

Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in elementele de constructii din beton si beton armat. ICECON Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat. ICECON Ghid de utilizare privind executia lucrarilor de demolare a elementelor din beton,beton armat si roci prin efectul de pana Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de compartimentare cu panouri usoare.IPC Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire

2005 MO 431 bis / 2005, n afara abonam. publicat n MO 446 bis/ 2005 n afara abonam. BC20/2005 MO132bis/ 11febr. 2005 in afara ab. BC 4/ 2006
Ord in BC

Domeniu I-17

Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura IPC SA Brosura IPC

Ord In BC 12/1999 Ord in BC12/ 1999 Ord in BC 3/1997 MO158bis/

39

NP 125-2010 -anuleaza
P7-2000

Anuleaza P7-2000

V. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje, esafodaje, schele


1 2 3 C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si M.C.Ind BC4/ folosirea in constructii a panourilor din 125/19.11.1974 1975 placaj pentru cofraje.Elaborator: INCERC C41-86 Normativ pentru alcatuirea, executarea si ICCPDC BC7/ folosirea cofrajelor glisante. Elaborator: IPC 26/4.09.1986 1986 C162-73 Normativ privind alcatuirea, executarea si IGSC BC7/ folosirea cofrajelor metalice plane pentru 26/13.03.1974 1974 pereti din beton monolit la cladiri VI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti MP 007-99 Metodologie de investigare a zidariilor MLPAT BC8/ vechi. Elaborator: PROCEMA 48/N/2.08.1999 2000 C14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici ICCPDC BC9/ din beton cu agregate usoare la lucrarile de 71/10.06.1982 1982 zidarie. Elaborator: INCERC C14/1-94 Ghid privind utilizarea blocurilor mici de MLPAT BC11/ zidarie din beton cu agregate grele BZG 21/N/11.07.1994 1994 290x240x88. Elaborator: INCERC C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si ICCPDC BC1/ prepararea mortarelor de zidarie si 127/02.11.1982 1983 tencuiala. Elaborator: INCERC P42-71 Normativ pentru executarea constructiilor CSEAL BC5/ din panouri mari. Elaborator: INCERC 18/13.01.1971 1971 P104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si MLPAT BC2/

Inlocuieste C41-76

1 2 3 4 5 6

Inlocuieste C14-78

Inlocuiesc C17-78

Lista normative tehnice- Pag.12

executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Completari la P104-83 7 P113-81 Instructiuni tehnice privind proiectarea, executarea si receptionarea peretilor despartitori din panouri prefabricate pe baza de produse lemnoase Elaborator: INCERC Indrumator tehnic pentru realizarea si utilizarea la peretii despartitori a panourilor de perete demontabili de lemn Elaborator: INCERC Cluj Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si executarea peretilor din placi ondulate din azbociment. Elaborator: INCERC
Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din piatra bruta. Elaborator: INCERC

Dec.ICCPDC 92/08.11.1983 MLPAT 23/N/25.08.94 ICCPDC 130/30.10.1981

1984 BC10/ 1995 BC3/ 1982

P113/1-94

MLPAT 18/N/7.07.94 ICCPDC 92/19.08.1982 ICCPDC 64/19.04.1979 ICCPDC 5/10.01.1989 ICCPDC 51/27.11.1987

BC11/ 1994 BC11/ 1982 BC9/ 1979 BC9/ 1989 BC7/ 1987 Inlocuiesc C116-1976

9 10 11 12

C116-82 C193-79 C197-89 C226-87

Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor in constructii. Elaborator: INCERC Norme tehnice pentru proiectarea si executarea panourilor monostrat din betoane usoare cu adaosuri de cenusa si spumanti, pentru hale parter Elaborator: ICCPDC-Filiala Cluj-Napoca Modificari si completari la C226-1987

Inlocuiesc C197-1979 Inlocuiesc NP 45-1986

ICCPDC 7/24.01.1989 MLPAT 15/N/4.12.1991 MLPAT 259/N/2.11.2000 MLPAT 258/N/2.11. 2000 MTCT 194/15febr.2005

13

C235-91

14 15

ST 035-2000 GP 053-2000

16

GE 053-2004

Indrumator tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru verificarea antiseismica a fatadelor cortina Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de compartimentare de structura de rezistenta Elaborator: INCERC Cluj Ghid de execuie privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel Elaborator: UTCB

BC9/1989 (nu a mai aparut) BC3/ 1992 Ordin: BC13/ 2001 BC12/ 2001 BC8-9/ 2005 si MO 428 bis / 2005 n afara abonam. Discheta INCERC

(inlocuieste GP 0351998)

17

MP 001

Manual de proiectare a cladirilor cu pereti portanti din zidarie simpla

18

GP 100-2004

Reglementarea tehnica "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a

MTCT/ 737/19.04.2004

Ordin in: MO780/

-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare, la GE 045/ 2002 din BC13/2003 -anexa se publica in MO P. I

Lista normative tehnice- Pag.13

peretilor de zidarie prin camasuiri armate cu grile polimerice. INCERC

25aug2004

19

NP 113 04 -inlocuit de NP124-2010

Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea si receptia peretilor ingropati Elaborator: UTCB Cod de proiectare pentru structuri de zidarie Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica Elaborator: IPCT Manual pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC Timisoara Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile. Elaborator: INCERC Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC Timisoara Specificatie tehnica privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor in solutie de structura spatiala reticulara planara. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand parte din structura cladirilor etajate Elaborator: UTCB Ghid de proiectare si urmarire a comportarii in exploatare a acoperisurilor din ferme-cabluri. Elaborator: INCERC Cod de proiectare pentru structuri metalice parter fara pod rulant Elaborator: INCERC Timisoara Ghid pentru expertizarea, repararea si consolidarea grinzilor de rulare metalice Elaborator: INCERC Timisoara Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tabla cutata. Elaborator: UTCB Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora. Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC, IPROMET, ICB, Inst.Politehnic Timisoara

MTCT 279/23mai2005 sau 23.02.2005?

CR 6/ 2006 1 2 3 4 5 GP 003-96 MP 003-98 GP 004-97 NP 012-97 ST 013-97

MTCT 1712/19.09.2006 MLPAT 38/N/24.05.96 MLPAT 12/N/23.02.98 MLPAT 3/N/13.01.97 MLPAT 10/N/3.02.97 MLPAT 10/N/3.02.97 MLPAT 63/N/13.01.97 MLPAT 3/N/20.01.1998 MLPAT 2/N/20.01.98 MLPAT 41/N/20.01.98 MLPAT 29/N/22.05.2000 MLPAT 28/N/22.05.2000 ICCPDC 56/16.05.1980

MO 458 bis/2005 in afara abonam. BC19/ 2005 BC11/ 2006 BC8/ 1997 Ordin: BC13/ 2001 BC4/ 1998 BC15/ 1998 BC15/ 1997 BC15/ 1997 BC14/ 1999 Ordin: BC13/ 2001 Ordin: BC13/ 2001 BC19-20/ 2001 BC19-20/ 2001 BC8/ 1980

780bis in afara abon. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul din Sos.Pandurisect.1-Buc. si in BCINCERC -inlocuit de NP124-2010

VII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice

Se difuzeaza pe discheta de INCERC

Inlocuieste P 112-1981 BC2/1982

GP 016-97

7 8 9 10 11

GP 018-97 NP 026-98 GP 034-98 NP 041-2000 NP 042-2000

Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza pe discheta de INCERC

12*

P 54-80

Inlocuiesc P54-1969

Lista normative tehnice- Pag.14

Modificari la P54-1980 13 14 P74-81 P107-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri in inima. Elaborator: Inst.Pol. Timisoara Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cai de rulare metalice Elaborator: ICCPDC; IPCT

ICCPDC 9668/3.12.1985 ICCPDC 34/17.03.1981 ICCPDC 200/14.11.1979 ICCPDC/01.10.1984

BC3/1986 (pag.163) BC12/ 1981 BC4/ 1980 BC4/ 1985 Imbunatatiri la P 1071979 BC10/ 1980

Inlocuiesc P74-1973

15

P108-80

Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plina, inima supla omogene sau hibride Elaborator: ICB, INCERC Imbunatatiri si modificari la P108-1980

ICCPDC 76/14.07.1980

ICCPDC 01.10.1984 ICCPDC 1985 ICCPDC 159/11.12.1981 ICCPDC 122/14.10.1982 ICCPDC 68/13.05.1982 ICCPDC 26/4.06.1988 ICCPDC 58/30.09.1988 MTCT 301/ 16.09.2003 MTCT 300/ 16.09.2003 MTCT 169/15.02.2005

BC4 / 1985 BC3/1986 BC5/ 1982 BC2/ 1983 BC10/ 1982 BC10/ 1987 BC5/ 1988 BC16/ 2004 MO666/ 19.09.2003 BC16/ 2004 MO666/ 19.09.2003 BC 4/ 2005 Inlocuiesc C133-1971 Inlocuiesc C172-1985

16 17 18

P110-81 P115-82 C133-82

19

C172-88

20

C228-88

21

GP 0822003 GP 0782003 NP 109 2004

Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu ferme din cabluri Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate Elaborator: ICB; MCind; INCERC Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea invelitorilor si peretilor Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructiile metalice Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri metalice in zone seismice. Elaborator: INCERC Timisoara Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica Elaborator: Univ.Politehnica Timisoara Normativ privind proiectarea liniilor i staiilor de cale ferat pentru viteze pn la 200 km / h Elaborator: Autoritatea Feroviar Romn. Codul pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn Elaborator: UTCB

22

23

VIII.Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase


1 NP 005-96 REVIZUIT v. NP005MLPAT 28/N/8.04.96 BC12/ 1996 -revizuit v. NP0052003

Lista normative tehnice- Pag.15

2 3 4

2003 NP 0052003 -revizuieste NP 005-96 NP 019-97 C36-86 C46-86

Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn Elaborator: IPCT Indrumator privind utilizarea in constructii a placilor din lemn si a placilor din fibre de lemn. Elaborator: ICPIL Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casa la materiale lemnoase folosite in constructii. ICPIL

MTCT 303/16.09.2003 MLPAT 65/N/28.08.96 ICCPDC 47/10.12.1986 ICCPDC 23/27.06.1986

BC14/ 2006 BC9/ 1997 BC10/ 1986 BC7/ 1986 Inlocuieste C36-1979

IX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori


1 PCC 0092000 NP 069 2002 Procedura pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de invelitori ceramice la constructiile vechi. Elaborator:PROCEMA Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor n panta la cladiri Elaborator: INCERC MLPAT 52/N/30.06.2000 MTCT 606/21.04.2033 Ordin: BC13/ 2001 BC24/ 2004 BC14/ 2006 Se difuzeaza pe discheta de INCERC nlocuiete caietul 1 Prevederi generale din reglementare a tehnic Normativ pentru alctuirea i executarea nvelitorilor la construcii ind. C 37 / 1998 Inlocuieste C37-1979

C37-88 3 GP 112/ 2004

Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerice realizate in situ Elaborator: INCERC

ICCPDC 4/10.01.1989 MTCT 219/17febr.2005

BC8/ 1988 publicat n MO 435 bis/ 2005, n afara abonam. BC6/ 2006 MO 937/
BC23/2006

NP 119/ 2006

Normativ privind proiectarea si executia invelitorilor subtiri din beton armat si precomprimat, monolite si prefabricate Protectia la zgomot. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic. Elaborator: INCERC Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea lucrarilor de

MTCT 1733/ 21.09.2006

X. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii


1 2 GP 001-96 GE 025-97 MLPAT 22/N/3.04.96 MLPAT 62/N/17.03.1997 MLPAT 12/N/13.11.91 BC9/ 1996 BC13/ 1997 BC5/ 1992 Inlocuieste P116-1987

NP61-91

Lista normative tehnice- Pag.16

C 107/0/82

izolatii termice din placi de natura celulozica sau fibrolemnoasa in constructii. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri Elaborator: INCERC

ICCPDC 128/2.11.1982

BC1/ 1983

Inloc.: C107-70; P107-67; C89-7; C7372; C151-72; NP34-80 Inloc. C107-82 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuieste STAS 6472/3-89 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuieste C107/ 1,2,3,4,5 1997 din BC13, 14/1998 si BC1/1999 Inlocuieste C 112-1980

Inloc.cu C107/0/ 2002 C107/1-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/2-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/3-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/4-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/5-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/2005 Inlocuieste C107/ 1,2,3,4,5 1997 din BC13,14/ 1998 si BC1/1999 C112-86

BC8/2003 -revizuire C107/1982 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit. Elaborator: IPCT Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor MLPAT 24/N/19.02.1997 MLPAT 24/N/19.02.1997 MLPAT 24/N/19.02.1997
BC14/ 1998 BC2-3/ 2007 ?

BC14/ 1998 BC13/ 1998

8 9. 9bis

Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul . Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor

MLPAT 24/N/19.02.1997 MLPAT 24/N/19.02.1997 MTCT 2055/29 nov.2005

BC14/ 1998 BC1/ 1999 MO 1124bis/ 13dec.2005 in afara abonam. BC2-3/ 2007(?) BC9/1986 -nu exista in bibl. BC3/1992 -ordin+ completari BC3/1989 -decizia +norme BC4/1987 -aprobare completari

10

Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase Elaborator: INCERC Completari la C112-86

ICCPDC 36/12.11.1986 MLPAT 6/N/17.04.1991 ICCPDC 36/03.11.1989 ICCPDC 34/04.07.1987 ICCPDC 15/24.03.1989

Completari la C112-86

Completari la C112-86 11 P 121-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea masurilor de protectie acustica si antivibrativa la cladiri industriale

Inlocuiesc P121-1983

Lista normative tehnice- Pag.17

Elaborator: INCERC Modificari, completari la P 121-89 / 12 13 P122-89 P123-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile, social-culturale si tehnico-administrative Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea salilor de auditie publica din punct de vedere acustic. INCERC MLPAT 7/N/15.03.1993 ? ICCPDC 49/30.12.1989 ICCPDC 50/30.12.1989 BC11/ 1988 BC8? BC3-4/ 1991 BC3-4/ 1991

Inlocuiesc P122-1983 Inlocuiesc P123-1983

14

C125-87

Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executia masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Elaborator: ICECON S.A.

ICCPDC 28/16.06.1987

BC3/ 1987

Inlocuieste C125-1981

C 125 / 2005 (revizuire C 125 / 87)

MTCT 195/15febr.2005

BC15/ 2005 MO 460 bis/ 2005, in afara abonam. BC9/ 1985 BC5/ 1984 BC5/ 1984 BC5/ 1991 BC3/ 1993

-revizuire C 125 / 87

15 16

C142-85 C216-83

17 18

C217-83 C233-90

19

C234-91

20

21

C246-93 Inlocuit de NP 040/2002 PCC 0162000 PCC 0172000 GP 0582000

Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalatii.Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Elaborator: INCERC Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru izolarea termica cu produse textile netesute a conductelor si aparatelor din instalatii termice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificata din PVC plastifiat la acoperisurile cladirilor industriale si agrozootehnice, necirculabile Elaborator: TAGLSIT; INCERC Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor. Elaborator: INCERC Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din materiale termoizolante Elaborator: ICECON Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind spume poliuretanice. Elaborator: ICECON Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit

ICCPDC 19/04.04.1985 ICCPDC 20/28.02.1984 ICCPDC 21/21.02.1984 MLPAT 1/N/10.12.1990 MLPAT 11/N/18.10.1991

Inlocuiesc C142-1979 Inlocuiesc NP 36-1982 Inlocuiesc NP 37-1982 Inlocuiesc NP 52-1988 Inlocuiesc NP 44/1986

MLPAT 15/N/22.04.93 MLPAT 334/N/8.12.2000 MLPAT 328/N/8.12.2000 MLPAT 331/N/08.12.2000

BC4/ 1993 Ord in BC6/ 2001 Ordin: BC13/ 2001 Ordin: BC13/

Inlocuit de NP 040/2002 v.pct.27 ?

22 23

Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza pe discheta

Lista normative tehnice- Pag.18

Elaborator: IPCT

24

GP 065/ 2001 NE 031/ 2004

25

Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton Elaborator: INCERC Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru ci de comunicaie cu folii de mase plastice. Elaborator: ISPCF Tuneluri

MLPTL 1624/02.11.2001 MTCT 177/15febr.2005 MO 406 / 13 mai 2005

2001 BC 2/ 2002 BC12/ 2002 BC21/ 2005 MO406bis/ 2005 n afara abonam. BC23/ 2004

de INCERC

26

MP 029 2003

27

NP 040 2002 GP 1102004

Metodologie privind executarea hidroizolaiei cu materiale compozite la zidrii de piatr cu emplecton pentru cldiri de patrimoniu. Studiu de caz : Biserica Sfntul Nicolae fctorul de Minuni Mnstirea Popui Elaborator: PROCEMA Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea hidroizolaiilor la cldiri Elaborator: INCERC

MTCT 1008/ 10.12.2002

MLPTL 607/21.04.2003

28

29

1.a . 1.b .

1.c .

1.d .

2 3

Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de MTCT locuine cu regim de nlime pn la P+9E, 364/08mar.2005 realizate dup proiecte tip, prin transformarea acoperiurilor tip teras n acoperiuri nclinate, BC17/ cu amenajarea de poduri nencalzite sau 2005 mansarde. Elaborator: IPCT GP 114Ghid privind proiectarea, executia si MTCT MO928/ 2006 exploatarea hidroizolatiilor cu membrane 1734/21.09.2006 2006 bituminoase aditivate cu APP si SBS BC23/2006 XI. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli, placaje, tapete NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede, groase si subtiri 23/N/3.04.96 1996 Caiet I: Prevederi generale. Elaborator: INCERC NE 0001/2-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede, groase si subtiri 23/N/3.04.96 1996 Caiet II: Tencuieli groase cu lianti anorganici. Elaborator: INCERC NE 001/3-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede, groase si subtiri 23/N/3.04.96 1996 Caiet III: tencuieli subtiri pe baza de lianti micsti (anorganici si organici) sau lianti oganici. Elaborator: INCERC NE 001/4-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede, groase si subtiri 23/N/3.04.96 1996 Caiet IV: Executarea lucrarilor de renovare ale finisajelor exterioare pe baza de mortare. Elaborator: INCERC NE 0001/5-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede, groase si subtiri 23/N/3.04.96 1996 Caiet V: Metode de determinare a nivelurilor criteriilor de performanta ale tencuielilor umede C 4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea ICCPDC BC12/ tapetelor. 131/05.09.1977 1977 Modificare pct 3.13.Elab.: INCERC C6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea ICCPDC BC11/

BC24/ 2004 BC15/ 2006 MO1177bis/ 2005

- nlocuiete C 246 / 1993

Inlocuieste C18-83, C 3-76, caiet VII, IX Inlocuieste C18-83 Inlocuieste C 3-76, caiet VII, IX

Inlocuiesc

Lista normative tehnice- Pag.19

4 5 6

C70-86 C86-75 C98-68

C114-69

GP 073 2002

placajelor din faianta majolica si placi ceramice smaltuite CESAROM Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu placi emailate sau lemn.Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din profile din pvc rigid Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice de folosire a placutelor de sticla colorata la placaje interioare si exterioare. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea marmorocului la lucrari de finisaje interioare si exterioare Elaborator: Trustul 1 de C-M Ghid de proiectare i execuie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cldiri Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din placi de argila arsa. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de faianta majolica si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Elaborator: INCERC Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidarie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, in conditii de umiditate excesiva si existenta biodegradarii. Studiu de caz: Biserica Sf.Nicolae Facatorul de Minuni -Manastirea Popauti. Elaborator:PROCEMA

55/20.12.1986 ICCPDC 54/10.12.1986 IGSC 79/21.04.1975 CSCAS 370/1968

1986 BC11/ 1986 BC7/ 1975 Bul. CSCAS 15-16/ 1968 BC3/ 1970 BC24/ 2004 BC15/ 2006 BC4/ 1981 BC5/ 1986

C6-75 Inlocuiesc C 70-70 Cu caracter documentar Cu caracter documentar Cu caracter documentar revizuiete i extinde C 202 / 1980

M.C.Ind 331/18.07.1969 MTCT 604/21.04.2003

C202-80 9 C223-86

ICCPDC 101/18.11.1980 ICCPDC 7/11.05.1986

10

MP 030/ 2003

MTCT 1009/10.12.2002

BC9/ 2004

XII. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scari
1 2 3 4 5 6 GP 037-98 C55-74 C174-79 C187-78 ST 030-2000 GT 041-2002 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind montarea profilului mana curenta din PVC semirigid Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor aparator muchie de treapta din PVC. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea in constructii a produselor din bazalt topit si recristalizat. Elaborator: INCERC Specificatie tehnica de aplicare a pardoselilor anticorosive cu performante antistatice. Elaborator: INCERC Ghid privind reabilitarea finisajelor MLPAT 50/N/17.06.1998 IGSC 157/7.11.1974 ICCPDC 18/19.04.1979 ICCPDC 95/24.09.1978 MLPAT 219/N/27.09.00 MLPTL BC11/ 1999 BC4/ 1975 BC9/ 1979 BC12/ 1978 Ordin: BC13/ 2001 BC6/ Inlocuieste C35-82 Inlocuiesc C 174-74 Inlocuieste C35-1982

Lista normative tehnice- Pag.20

GP 089/ 2003

peretilor si pardoselilor cladirilor civile Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule Ghid privind proiectarea scrilor i rampelor la cldiri Elaborator: Univ.Arh.si Urb. Ion Mincu Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii.Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a ferestrelor si usilor de balcon PVC Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a jaluzelelor din pvc. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a jaluzelelor din pvc. Elaborator: INCERC

1575/15.10.2002 MTCT 89/ ? MTCT 1004/ 10.12.2003

2003 MO 95/ 2febr.2004 BC21/ 2004

XIII. Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri


1 2 C47-86 C185-78 ICCPDC 14/18.04.1986 ICCPDC 28/17.06.1978 BC5/ 1986 BC9/ 1978 Inlocuieste C47-79 si C297-81 Cu caracter documentar

C186-78

ICCPDC 29/17.06.1978 ICCPDC 29/17.06.1978

BC9/ 1978 BC9/ 1978

Cu caracter documentar Cu caracter documentar

C199-79

XIV. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

C.3-76 (vezi si NE 001-96 BC8/ 1996)

Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Elaborator: INCERC Caiet I: Prescriptii generale, comune tuturor sistemelor de zugraveli si vopsitorii Caiet II: Zugraveli cu lapte de var Caiet III: Zugraveli in culori de apa, zugraveli in relief, finisarea ornamentelor de ipsos Caiet IV: Vopsitorii cu vopsele de ulei, alchidal, polilac, imitatie lovituri de ciocan, bronz-aluminiu, pe baza de derivati celulozici, bituminoase, selac, ceruire Caiet V: Vopsitorii cu vopsea Vinarom si cu vopsea decorativa in relief Caiet VI: Vopsitorii cu vopsele pe baza de acetat de polivinil, nuantate pe santier. Completare cu caietul VII: Prepararea si aplicarea pastei Gipac Completare cu caietul VIII Vopsitorii permeabile la vapori pentru azbociment presat Completare cu caietul IX Preparare centralizata a pastelor de finisaj si aplicarea lor pe suprafete netede de beton si beton celular autoclavizat Instructiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate DASIROM V8415, VEPAROM V-8430, VEPATIM V-8630 si a vopselelor STROP decorative V-8411

IGSC 44/23.02.1976

BC5/ 1976

Inloc. C.3-1961, C.66-1970, C.96-1970, C124-1972, C143-1972

ICCPDC 74/17.06.1977 ICCPDC 179/29.10.1977 ICCPDC 102/18.11.1980 ICCPDC 35/3.11.1989

1bis

C 3-76 (vezi NE 001-96 BC8/ 1996)

BC6/1977 -completare la C3-76 BC1/1978 -completare la C.3-76 BC4/ 1981 -completare la C.3-76 BC3/ 1989 -completare la C.3-76

Lista normative tehnice- Pag.21

Elaborator: INCERC

XV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice


1 I 7/1-94 Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din cladirile de locuit Elaborator: URBAN PROIECT Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.a. -completare I7/98 Elaborator: ICECON SA Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului Elaborator: ICECON Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor electrice din cladiri Elaborator: ICECON Instructiuni tehnice privind autorizarea intreprinderilor care executa, verifica si predau la beneficiari instalatii electrice de automatizare, incalzire si ventilatie in medii cu pericol de explozie Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni de pana la 1000 V ca si 1500 V cc Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV Elaborator: ICEMENERG Modificari si completari la PE 101-85 (Intra in vigoare la data publicarii lor in Buletinul Prescriptiilor Energetice) Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor electrice cu tensiuni mai mari de 1kV, in raport cu alte constructii (republicate in 1993) . Elaborator: RENEL Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de conexiuni si distributie de tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitati energetice. Normativ pentru proiectarea si executarea MLPAT 22/N/25.08.94 BC10/ 1994

I 7-98

MLPAT 87/N/18.12.1998

BC3-4/ 1999

Inlocuieste I7-1991

NP I7/2002

MLPTL 1055/26.07.2002 MLPTL 1055/26.07.2002

2 bis 3

I7/2/2001

BC1/ 2003 BC 10/ 2006 BC 2/ 2002 BC2/ 2001 BC10/ 2001 BC12/ 1988

Inlocuieste NP -I7/98
-Completeaza I7-98

I20-2000

MLPAT 48/N/30.06.2000 MLPAT 80/N/5.10.1999 ICCPDC 17/26.04.89

GP 028-99

Inlocuieste I20/1994 Brosura ICECON Inlocuieste GP 028-97 Brosura ICECON

I 43-89

GP 052-2000

MLPAT 49/N/30.06.2000 MEE 571/1.06.1987

BC3/ 2001 Prescriptie CONEL (fost RENEL) BC3/ 1987 Brosura RENEL

PE 101-85

Brosura ICECON -anuleaza I7/1-94 Brosura RENEL

MEE 172/1985 MEE 173/1985

Brosura RENEL

PE 101/A-85

8bis

PE 102-86

PE 107-95

RENEL

-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 Inlocuieste

Lista normative tehnice- Pag.22

retelelor de cabluri electrice Elaborator: RENEL 10 PE 124-95 Normativ privind stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari Elaborator: ICEMENERG Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie publica Elaborator: ISPE Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV Elaborator: Fac.Energetica Bucuresti Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie

Decret 536/1995 RENEL D-756/1995 RENEL D-757/1995 MEE 1246/3.11.91 MLPTL 1617/02.11.2001 Prescriptie CONEL (fost RENEL) Prescriptie CONEL (fost RENEL) Brosura Ministerul Energiei Electrice ? BC12/ 2002 Brosura IPCT?

11

PE 132-95

12

PE 135-91

PE 107/1978 Brosura RENEL Inlocuieste PE 124-1993 Brosura RENEL Inlocuieste PE 132-1983 Brosura RENEL Inlocuiesc PE 135-1984 Brosura RENEL

13

I 18 /1/2001

13 bis

I 18/96 -inlocuit de I 18/2/2002 (v.mai jos)

-figureaza in lista de reglementari conexe la GP063/01 din BC6/ 2002 si la MP012/01 din BC7/ 2002 -inlocuieste I18/96

I 18/2/2002

14 15 16

NP 061-2002 NP 062-2002 PE 106-95

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri Elaborator: UTCB-Fac.Instalatii Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal Elaborator: UTCB-Fac Instalatii Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor aeriene electrice de joasa tensiune

MTCT 2014/18.12.2002 MLPTL 939/02.07.2002 MLPTL 938/02.07.2002

BC6/ 2004 BC10/ 2003 BC10/ 2003

17

PE 111-92

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare

18

PE 112-93

Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale si statii

-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de

Lista normative tehnice- Pag.23

19

PE 155-92

Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile

Brosura RENEL

20

NSSMUEE 111-2001

Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale

21

ID 17-78

Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie

MICH-MID 27/N-42/P 20.02.1987

Brosura MICh

22

NSPM 652004 inlocuieste NSPM 652000 Ord.734/2000 PE 136

Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

Ord. MMS 275/17.06.2002 intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in MO

reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 si la alte normative -se gaseste in biblioteca IPTANA

23

Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul natural, artificial si in utilizari casnice

24

ND 910

Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor de telecomunicatii

25

PE 109

26

xxx

Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea, administrarea si intretinerea drumurilor si podurilor

MLPAT 18/N/28.03.1996 19/N/28.03/1996 MMPS 357/1998

BC7/ 1996

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 064-02 BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I20/2000 BC2/2001

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la

Lista normative tehnice- Pag.24

27

xxx

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrarile de intretinere, repararea si exploatarea drumurilor si podurilor

Ord.116/1999 al Directorului General al AND

28

xxx

Norme generale de protectia muncii aprobate

MMPS 578/1996 Min. Sanatatii 5840/1996

29

xxx

Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betonului si executarea lucrarilor de BA si BP Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V.

MMPS 136/1995

30

NE 003/04/00 -inlocuieste PE 104-93


(m. exista un NE 003 cu alt subiect)

ANRDE 32/17.11.2004

MO1092/ 24.nov.2004

31

NP 099 2004

Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea i exploatarea instalaiilor electrice n zone cu pericol de explozie Elaborator: UTCB, SC IPROCHIM -modificarea si completarea NP 099-2004

MTCT 176/15febr.2005

MTCT 2231/27.12.2005 MLPTL 438/22.03.2002

BC16/ 2005 MO 418 bis/ 2005, n afara abonam. MO95/ 01.02.2006 BC23/ 2006

CD 1702003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 170-2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 1702003 si la alte normative recente -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 170-2003 -anexa se publica pe pagina de web a ANRDE la adresa www.anre.ro la sectiunea Metodologie -revizuire ID17/1986

XVI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare


1 S-94 Ghid de proiectare pentru instalatii sanitare. Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Ghid de proiectare-instalatii de gaze Elaborator: IPCT Ghid de proiectare-instalatii frigorifice Elaborator: IPCT Ghid de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apa si canalizare. Ac-Mapa proiectantului Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi pvc neplastifiat Elaborator: INCERC MLPAT 19/N/28.03.96 MLPAT 2/N/18.01.99 MLPAT 2/N/18.01.99 MLPAT 9/N/16.02.99 ICCPDC 178/27.12.1978 Ordin in BC14/ 1999 Ord. BC14/ 1999 Ord. BC14/ 1999 Ord. BC14/ 1999 BC11/ 1979 Inlocuieste G-1972 Brosura IPCT Inlocuieste G-1972 Brosura IPCT Brosura IPCT Brosura ICECON Inlocuieste I 1-1972

G-97

3 4

F-98 AC-98

I 1-78

Lista normative tehnice- Pag.25

Modificari 6 7 8 SC 001-96 Nu au indicativ SC 002-98 Solutii cadru pentru montarea contoarelor la instalatiile sanitare si de incalzire din cladirile existente. Elaborator: IPCT Solutii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalatii in constructii Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinte. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi de polipropilena Elaborator: ICECON Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (transport, distributie). Elaborator: PROED Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive inalte. Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea infrastructurilor urbane in vederea reducerii vulnerabilitatii la dezastre produse de seisme si alunecari de teren. Partea I: Retele de apa< canal< gaze, termice, telefonie, electrice. Elaborator: PROED Manual pentru proiectarea constructiilor aferente statiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos in vederea satisfacerii exigentelor de siguranta in exploatare si sanatatea oamenilor. Elaborator: PROED Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare. Elaborator: PRODOMUS Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS Modificari I9-94 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor Elaborat: UTCB

MLPAT 7/N/07.07.1992 MLPAT 84/N/29.11.96 MLPAT 18/N/28.03.96 MLPAT 25/N/7.04.99 MLPAT 17/N/28.03.96 MMPS 387/22.12.1995 MLPAT 1/N/18.01.99

Ordin in BC 2/ 1997 Ordin in BC7/1996 Ord.BC7/ 1999 BC4/ 1997 Brosura PROED BC14/ 1999

Brosura IPCT Brosura IPCT Brosura IPCT

NP 003-96

10

11 12

SC 003-97

Brosura IPCT In curs de aprobare

13

MP 005-98

MLPAT 16/N/3.03.98

Ordin BC13/ 2000 BC12/ 1997 BC1/1996 -ordinul BC2/1997 BC8-9/ 2005 MO 479 bis / 2005 n afara abonam.

Se difuzeaza pe discheta de catre PROED In curs de revizuire v.16bis Inlocuieste I9-82 In curs de revizuire v.16bis ( nloc.cap.14 din I9/94, cap. 8 din I 9/1 96, NP072 2002 (MLPTL 105 /2002), NP 052/ 2001 (MLPTL 1619/2001).

14 15

I 9/1-96 v. pct.16 I9-94 v.pct. 16

MLPAT 69/N/25.03.97 MLPAT 17/N/16.05.94 MLPAT 86/N/5.12.1996 MTCT 217/17febr.2005

16

17

NP 0862005 (nlocuiete capitolul 14 din I 9/94, cap. 8 din I 9/1 96, NP 072 2002 (MLPTL 105 /2002), NP 052/2001 (MLPTL 1619/2001). GT 018-97

18

ST 018-97

19

GT 060 2003 -nlocuiete volumul I din GT 020-98 (v.mai jos)

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienti de hidrofor Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii materialelor si echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare. Elaborator: ICECON Ghid privind criteriile de performan a cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, pentru instalaii de nclzire central Elaborator: IPCT S.A.

MLPAT 136/N/10.11.97

BC11/ 2000

MLPAT 38/N/27.05.1999 MTCT 901/25.11.2003

BC15/ 1999 BC23/ 2004

Brosura ICECON -nlocuiete volumul I din Ghidul criteriilor de performan pentru

Lista normative tehnice- Pag.26

instalaii din cldiri (nclzire, sanitare, ventilaie, electrice)", GT 020 1998 GT 020 98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri (incalzire, ventilatie, sanitare, electrice) Elaborator: IPCT Specificatie tehnica privind proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea masurilor pentru siguranta in exploatare. Elaborator: PROED Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Elaborator: PRODOMUS -modif. si completari Ghid pentru dimensionarea elementelor componente ale instalatiilor solare de preparare a apei calde. Elaborator: INCERC Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor sanitare si de gaze din interiorul cladirilor Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, treptele de epurare mecanica si biologica si linia de prelucrare si valorificare a namolurilor Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, treapta de epurare tertiara Elaborator: PROED Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei Elaborator: SC AQUAPROIECT Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea masurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice sub presiune. Elaborator: ICB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea I-a: Treapta mecanica. Elaborator: UTCB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea a II-a: Treapta biologica. Elaborator: UTCB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea a III-a: Statii de epurare cu capacitate mica si foarte mica MLPAT 24/N/7.04.99 MLPAT 83/N/22.05.97 Ord. BC7/ 1999 Ordin BC13/ 2001 Brosura IPCT Inlocuieste P84-88. In curs de tiparire Inlocuieste I22-1984

20

ST 021-97

21

I22-99

BC13/ 1999 MLPTL 23/N/7.04.1999 MLPAT 132/N/10.11.97 MLPAT 79/N/5.10.1999 ICCPDC 33/19.03.1984 BC3/ 2002

22 23

GP 026-97 GP 027-99

In curs de tiparire Ordin BC10/ 2001 BC7/ 1984 Brosura ICECON Inlocuieste GP027-97

24

P 28-84

25

P 28/2-88

ICCPDC 34/27.04.1988 MLPAT 78/N/13.10.1998 IGSC 105/5.06.1975 MLPAT 60/N/25.08.1999 MTCT 639/23.10.2003 MTCT 640/23.10.2003

BC11/ 1987 BC6/ 2000 BC8/ 1975 BC 4-5/ 2004 BC 4-5/ 2004 MO773/ 2003 BC 4-5/ 2004

26 27

NP 028-98 I 30-75

28

NP 032-99

29

NP 088-2003

30

NP 089-2003

Lista normative tehnice- Pag.27

31 32

NP 036-99 PT C10/22003-ed.1

( 5 < Q 50 l/s) si foarte mica (Q 50 l/s) UTCB Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane Elaborator: PRODOMUS Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune -modificare si completare

MLPAT 77/N/5.10.1999 Min. economiei si comertului 335/? 2003 Min ec. si com. 470/21.07.2004 MLPAT 84/N/25.10.1999

BC5/ 2000 MO 95/ 2febr.2004 MO 730/ 12aug.200 4 Ord. BC1/ 2000 BC8/ 1994

33

GP 043-99

34

I44-93

35

P66-2001

36

P96-96

37

PD 210-80

38

PE 130-99

Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena Elaborator: IPCT, TERAPLAST Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena, in vederea reducerii pierderilor si risipei de apa. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural. Elaborator: PROED Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice din cladiri civile, socialculturale si industriale. Elaborator: IPCT Instructiuni de proiectare si realizare a camerelor de prerecoltare a reziduurilor menajere la cladiri de locuit Elaborator: PROED Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Brosura IPCT

MLPAT 13/N/9.04.1993

MLPAT 1214/N/06.09.2001 MLPAT 82/N/19.11.96 CPCP 15/1980

BC11/ 2001 Ordin in: BC13/ 1997

Inlocuieste P66-2000 Inlocuieste P96-86 Brosura IPCT Completeaza PE 130 Brosura PROED -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 076-02 din BC19/2003 Se difuzeaza pe discheta de catre PROED

BC4/ 1998

39

IM 012-98

Metodologie de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor aferente colectarii, transportului si valorificarii deseurilor urbane si intretinerii spatiilor publice in vederea imbunatatirii factorilor de mediu. Elaborator: PROED Ghid pentru defalcarea consumurilor de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum la cladirile de locuit colective. Elaborator: INCERC Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali Elaborator: ICIM

MLPAT 21/N/13.03.98

Ordin BC13/ 2000

40

GT 029-2001

MLPTL 1612/02.11.2001 HG 188/28.02.2002

BC3/ 2002 MO 187/2002 Anexa 3 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 057/02 din

41

NTPA 0012002 -se abroga NTPA 001 din MO327/25nov. 1997 si MAPPM,

Lista normative tehnice- Pag.28

42

MLPAT si MS 645/I.O-5029/N 7190/S.D/1997 din MO303bis/ 6 nov.1997 NP 107 / 2004

BC9/2003 si la alte normative


Prop.pt. anulare

Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti Partea a IV a: treapta de epurare avansat a apelor uzate Elaborator: UTCB

MTCT 163/15 feb.2005

BC2/ 2005 MO 337 bis / 2005, n afara abonam. MO 888bis/ 2006 BC20/ 2006 MO 338 bis / 2005, n afara abonam. BC 22-2324/2005 MO771/
04.11.2003

43

NP 118/ 2006

Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti Partea a V a: Prelucrarea namolurilor Ghid de proiectare, execuie i exploatare a lucrrilor de alimentare cu ap i canalizare n mediul rural Elaborator: UTCB

MTCT 1729/21.09.2006

44

GP 106/ 2004

MTCT 161/15febr.2005

45 46

GP 087-2003 NP 084-2003

Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei invederea potabilizarii. PROED Normativ proivind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din mase plastice. ICECON Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor. ICIM Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti. ICIM

MTCT 647/23.10.2003 MTCT 905/25.11.2003

BC3/2004 MO867/
05.12.2003

Brosura ICECON MO187/


20.03.2002 Anuleaza NTPA 0021997 si implicit C90-83

47

NTPA 0022002

HG 188/2002 Modificat HG352/2005 Completat HG210/2007


HG 210/2007, HG352/2005, HG188/2002

48

NTPA 0112002

MO187/ 20.03.2002

XVII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
1 2 3 I-95 V-96 ME 002-97 Ghid de proiectare pentru instalatii de incalzire. I-Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Ghid de proiectare pentru instalatii de ventilare. V-Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Manual de specificatii privind instalarea, exploatarea si mentenanta schimbatoarelor de caldura din instalatii Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea, executarea MLPAT 19/N/28.03.96 MLPAT 19/N/28.03.96 MLPAT 138/N/10.11.97 MLPAT 55/N/15.07/98 MDRT 1659/2011 Ordin BC7/ 1996 Ordin BC 7/ 1996 BC11/ 2000 BC6/ 1999 MO504bis Brosura IPCT Brosura IPCT

I5-98 inlocuit cu

Inlocuieste I5-1979 -inlocuit de

I5-2010

Lista normative tehnice- Pag.29

I5-2010 5 6 7 I5/1-94 I5/2-98 I 6-98 ABROGAT prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/ 19febr.2004 I 6/1-98 ABROGAT prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/ 19febr.2004

si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea cu aer cald pentru jeturi de aer orizontale. Elaborator: INCERC Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor (retelelor si instalatiilor) de alimentare cu (de utilizare ) gaze Elaborator: PRODOMUS

/2011 MLPAT 15/N/7.07.94 MLPAT 55/N/15.07.1998 MLPAT 11/N/10.02.98 MIC 1513/12.02.98 ABROGATE prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/19febr.2004 MLPAT 11/N/10.02.1998 MIC 1513/12.02.1998 ABROGATE prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/19febr.2004 Ordin 58 al Min.economiei si com. BC9/ 1994 BC6/ 1999 Ordin BC14/ 1997 Inlocuieste I5-1979 Inlocuieste I 6-86 Brosura IPCT

Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Elaborator: PRODOMUS

Ordin BC14./ 1997

Inlocuieste I-69 Brosura IPCT

Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

ordin in: MO 173/ 27febr. 2004

10

I 6/PE/2000 ABROGAT prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/ 19febr.2004 I 6/PE/1-2000 ABROGAT prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/ 19febr.2004 I 13-94

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte, fitinguri si armaturi din polietilena de medie densitate si polietilena de inalta densitate Elaborator: ICECON Normativ pentru exploatarea sistemelor de distributie cu gaze naturale prin conducte de polietilena Elaborator: ICECON

11

12

Normativ privind proiectarea si

MLPAT 33/N/22.05.2000 MIC 126/9.05.2000 ABROGATE prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/19febr.2004 MLPAT 33/N/22.05.2000 MIC 126/9.05.2000 ABROGATE prin ord. min. econ. si com. nr.59/92 din MO 147/19febr.2004 MLPAT

BC1/ 2001

Anexele 1 si 2 cu normele tehnice se publica in MO partea I nr.173bis in afara abonamentului si se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al R..A. "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos.Panduri nr.1 Inlocuieste I 6/PE-1997

BC1/ 2001

BC12/

Lista normative tehnice- Pag.30

executarea instalatiilor de incalzire centrala.. Elaborator: IPCT I 13-2002 13 14 I 13/1-2002 GT 014-97 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala. IPCT SA Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aerotermelor de perete si tavan. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a vaselor de expansiune inchise. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aparatelor de conditionare de fereastra. Elaborator: INCERC Ghid pentru calculul consumului de caldura al cladirilor dotate cu sisteme pasive de incalzire solara. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de incalzire din cladiri. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii tevilor din otel preizolate. Elaborator: ICECON Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor produse de echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare in constructii Elaborator: INCERC Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din retelele de transport si distributie. Elab. UTCB-Fac.de Instalatii Specificatie tehnica privind controlul calitatii executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte din polietilena de medie densitate. Cerinte de calitate. Procedura de verificare Ghid privind verificarea performantelor schimbatoarelor de caldura apa/apa din centrale si puncte termice Elaborator: INCERC

19/N/7.07.94 MLPTL 930/02.07.2002 MLPTL 929/2002 MLPAT 135/N/10.11.97 MLPAT 133/N/10.11.97 MLPAT 137/N/10.11.97 MLPAT 68/N/25.03.97 MLPAT 134/N/10.11.97

1994 BC 14-15/ 2003


BC 14-15/ 2003

Inlocuieste I 13-94 Anuleaza I13/1-96

BC10/ 2000 BC9/ 2000 BC11/ 2000 BC10/ 1998 BC10/ 2000

15

GT 015-97

16

GT 016-97

17

GP 017-96

18

GT 017-97

19

NP 018-97

MLPAT 78/N/12.05.97

Ordin BC4/ 1997 BC14/ 1997 Ordin BC10/ 2001 BC5/ 2000 Ordin BC13/ 2001 BC3-4/ 2000 BC13/ 2000

20

GP 019-99

MLPAT 78/N/5.10.1999 MLPAT 22/N/7.04.99 MLPAT 21/N/7.04.99

21 22

ST 020-98 GT 021-98

Brosura Societatea Romana de Protectie contra Incendiilor Inlocuieste GP 019-97 Brosura ICECON Brosura ICECON Discheta INCERC

23

GT 022-99

24

ST 023-99

MLPAT 75/N/5.10.99 MIC 249/17.09.99 MLPAT 19/N/7.04.2000

25

GT 023-99

MLPAT 15/N/7.04.2000

Ordin BC13/ 2001

Discheta INCERC

Lista normative tehnice- Pag.31

26

GT 028/2001

27

ST 024-2000

28 29 30

I 26-73 I 29-77 GP 060-2000

Ghid pentru urmarirea comportarii in exploatare a schimbatoarelor de caldura din centralele si punctele termice Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind tehnologiile de executie si procedeele de verificare a sistemelor de distributie a gazelor naturale, cu conducte de polietilena Elaborator: ICECON Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spatial Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri industriale. Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri

MLPTL 1611/02.11.2001 MLPAT 18/N/7.04.2000

BC3/ 2002 BC14-15/ 2000

IGSC 4/10.07.1973 ICCPDC 205/12.12.1977

BC10/ 1973 BC2/ 1978 Brosura -figureaza la reglementari conexe in vigoare la I13/1-02 din BC14-15/ 2003 Brosura IPCT

31

NP 029-98 Inlocuit de NP 029-2002

Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate, montate in sol, utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum. Elaborator: IPCT Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire prin radiatie de pardoseala.Elaborator: ICECON Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.). Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire cu radiatoare din tabla de otel ROTERM. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice Elaborator: IPCT SA Metodologie privind echilibrarea hidraulic a reelelor termice cu ap cald i ap fierbinte Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor si retelelor termice cu apa calda si fierbinte Normativ de proiectare, executare si

MLPAT 7/N/4.02.99

BC5/ 2000

NP 029-2002 32 I 31 -99

BC 24/ 2003 MLPAT 74/N/5.10.1999 MIC 248/17.09.1999 MLPAT 64/N/25.08.1999 MLPAT 74/N/5.10.1999 MIC 248/17.09.1999 ICCPDC 67/10.06.1982 MLPTL 1614/02.11.2001 MTCT 904/25.11.2003 BC2/ 2000 BC12/ 2000 BC2/ 2000 BC9/ 1982 BC6/ 2002 BC24/ 2004 BC18/ 2006 BC1/ 1982 BC1/

Inlocuieste NP 029-98 Inlocuieste I 31-1976 Brosura IPCT

33 34

NP 031-99 I 33-99

Inlocuieste I 33 - 1976 Inlocuiesc I 35-1979 Inlocuiesc I 36-1993 revizuiete I 37 / 1981

35

I 35-82

36 37

I 36-2001 MP 028 2003

I 37 -81 38 NP 037/1-99

ICCPDC 79/29.06.81 MLPAT

Lista normative tehnice- Pag.32

39

NP 037-99

40

I 38-81

41

I39-82

42 43

GP 039-99 I 40-82

44

GP 041-98

45

I 42-85

46 47 48

I 45-93 GP 051-2000 GP 056-2000

exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru autovehicule prin statii independente Elaborator: SIGMA SRL Normativ de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a caldurii cu fluid intermediar in hale industriale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului in hale industriale in scopul reducerii consumului de combustibil Elaborator: ICB; INCERC Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou in instalatiile de incalzire centrala Elaborator: INCERC Ghid pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115 gr.C. Elaborator: INCERC; ICB Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: INCERC; IPCT; ICRAL Instructiuni privind metodologia de testare aeraulica si termica a camerelor curate. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire/racire folosind ventilo-convectoare Elaborator: UTCB Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare folosind anemostate sau fante. Elab. ICECON Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: INCERC Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

72/N/4.10.1999

2000

MLPAT 73/N/5.10.99 MIC 116/29/24.08.99 ICCPDC 93/21.07.1981 ICCPDC 19/19.06.1982

BC1/ 2000 BC12/ 1981 BC12/ 1982

Brosura IPCT

MLPAT 76/N/5.10.1999 ICCPDC 143/30.11.1982 MLPAT 26/N/07.04.1999

BC9/ 2000 BC2/ 1983 BC10/ 2000 Inlocuiesc ID 29-76

ICCPDC 14/05.03.1985

BC8/ 1985

MLPAT 14/N/9.04.93 ? /9.06.93 ? MLPAT 50/N/30.06.2000 MLPAT 332/N/8.12.00

?? BC6/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.332) BC1/ 2002 BC13/ 2001 (Ord.335) BC1/2002 BC4/ 2001 BC16-17/ 2006 BC5/ 2001 BC16-17/ 2006

-Inloc I13/1-96 Brosura IPCT Discheta INCERC

49

GP 057-2000

MLPAT 335/N/8.12.00 MLPAT 324/N/4.12.2000

Discheta INCERC

50

NP 048-2000

51

NP 047-2000

MLPAT 323/N/4.12.2000

Lista normative tehnice- Pag.33

52

NP 049-2000
v.si CAP. XXXDIVERSE pct. 128

53

NP 058/2002

Elaborator: INCERC Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte termice) Elaborator: IPCT

MLPAT 322/N/4.12.2000 MTCT 931/02.07.2002

BC5/ 2001 BC 21/ 2003 si Brosura -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC 14-15/ 2003

54

GP 066/2002

Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: IPCT

MTCT 942/02.07.2002

BC 22/ 2003

55

ST 046-2001

56

GP 063-2001

57

SC 005-2000

58 59

SC 004-2000 SC 006-2001

Specificatie tehnica privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de caldura ale corpurilor de incalzire. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu. Elaborator: IPCT SA Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament, scara etc.) Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri publice. IPCT Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit Elaborator: IPCT SA Normativ departamental pentru proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor din transporturi si telecomunicatii, pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor

MLPTL 1618/02.11.2001 MLPTL 1615/02.11.2001

BC3/ 2002 BC6/ 2002

MLPAT 329/N/08.12.2000 MLPAT 210/N/25.09.00 MLPTL 1625/02.11.2001

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC12/ 2001 BC5/ 2002 BC6/ 1987

-urmeaza sa se publice de catre IPCT -urmeaza sa se publice de catre IPCT

60

PD 184-87

61

NP 071-2002

62

PE 022/1

Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor specifice de metrou privind prevenirea si stingerea incendiilor. Elaborator: METROUL SA Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de termoficare

MLPTL 1065/30.07.2002

BC14/ 2002 Prescriptie CONEL (fost RENEL)

-figureaza in lista de reglemantari tehnice in vigoare, conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 Inlocuieste PD196-89 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02

Lista normative tehnice- Pag.34

63

PE 204

Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice

Prescriptie CONEL (fost RENEL)

64

PE 207

Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare

Prescriptie CONEL (fost RENEL)

65

PE 215

Regulament privind exploatarea si intretinerea retelelor de termoficare

Prescriptie CONEL (fost RENEL)

66

Mc 001/12006 MC 001/ 22006

Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea I-Anvelopa cladirii. UTCB Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea IIPerformanta energetica a instalatiilor din cladiri. Elaborator: UTCB Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea III-Auditul si certificatul de performanta al cladirii. UTCB Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor Partea a Iva Elaborator: VITASTAL Consulting Model certificat de performanta energetica a apartamentului. Partea a Va Elaborator: VITASTAL Consulting

MTCT 157/01.02.2007 MTCT 157/ 01.02.2007

67

68

MC 001/32006 MC 001/42009 MC 001/52009

MTCT 157/01.02.2007 OMDRL 1071/16.12.2009 OMDRL 1071/16.12.2009

MO126bis/ 2007 BC 4-7/12007 MO126bis/ 21.02.2007 BC 4-7/22007 BC 4-7/32007 MO126bis/ 21.02.2007 BC 4-7/42007 MO41bis/ 19.01.2010 MO41bis/ 19.01.2010

din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 Anuleaza: MP 0242002, NP0492000, NP 0472000, GT 0372002

69 70

MTCT 157/ 01.02.2007 Se modifica si se completeaza : Metodologia este structurata pe 5 parti

XVIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a constructiilor si instalatiilor contra agentilor
1 PC 1/1-93 Indrumator de diagnosticarea starii de degradare si metode de remediere si protectie anticorosiva a elementelor din MLPAT 10/N/7.04.94 BC8/ 1994

Lista normative tehnice- Pag.35

PC 1/2-94 (inlocuit de GM 0182003-v.mai jos) GM 018-2003

beton armat degradate prin coroziune in medii agresive pe baza de clor Elaborator: INCERC Indrumator de investigare si diagnosticare a starii structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind investigarea si diagnosticarea starii structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive . Elaborator: INCERC Normativ pentru alcatuirea si executia pardoselilor anticorozive

MLPAT 29/N/6.10.94

BC6/ 1995

MTCT 1002/10.12.2003

BC6/ 2004

Inlocuieste PC 1/2-94

PC 1/3-96 (inlocuit de GM 0172003-v.mai jos) GM 017-2003

MLPAT 26/N/3.04.96

BC13/ 1997

Inlocuieste C219-1985

MTCT 1003/10.12.2003

BC6/ 2004 BC13/ 1997

Inlocuieste PC 1/3-96 -inlocuieste C219/1985 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 046-02 din BC9/2003

GP 013-96

4 bis 5 6

NP 013-96

I 14-76 GP 029-98

GE 030-97

GP 030-98

GP 031-98

10

GP 032-98

Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii in care se desfasoara activitati de productie . INCERC Normativ pentru protectia contra coroziunii constructiilor metalice ingropate. Elaborator: ISLGC Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de celuloza si hartie . Elaborator: INCERC Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructie aparente (lemn, beton, caramida, piatra naturala si artificiala) Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de fibre si fire sintetice. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmarire, interventie) privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a) industria carnii Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare

MLPAT 68/N/28.08.1996 IGSC 5/11.01.1976 MLPAT 7/N/3.02.98

BC3/ 1997 BC2/ 1976 Ordin BC13/ 2001 BC8/ 2001 Discheta INCERC

MLPAT 130/N/10.11.97

MLPAT 8/N/3.02.1998

BC13/ 1999

MLPAT 9/N/3.02.98

Ordin BC13/ 2001

Discheta INCERC

MLPAT

Ordin

Discheta

Lista normative tehnice- Pag.36

11

GP 033-98

12

NP 35-81

13

GP 035-98 Inlocuit de GP 111-2004 si de GE 053-2004 v. mai jos

(urmarire, interventie) privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului si a berii. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: INCERC Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton la actiunea uleiurilor vegetale si emulsiilor din uleiuri vegetale . Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmarire, interventie) privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel: a)Principii de proiectare pentru asigurarea rezistentei la coroziune a constructiilor din otel; b) Sisteme de protectie anticorosiva a constructiilor din otel cu acoperiri organice si metalice. Conceptii de alcatuire, tehnologii de aplicare; c) Urmarirea comportarii in exploatare a acoperirilor de protectie aplicate pe constructii din otel, procedee de interventie. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel Elaborator: INCERC

10/N/3.02.98

BC13/ 2001

INCERC

MLPAT 6/N/3.02.1998

BC13/ 1999

ICCPDC 6/20.02.1981 MLPAT 52/N/17.06.98

BC6/ 1981 BC5/ 1999 Inlocuieste C139-82 Inlocuit de GP 1112004 si de GE 0532004 v. mai jos

GP 111-2004 (inlocuieste GP 035/1998) v.si GE 0532004

MTCT 193/15febr.2005

GE 053-2004

Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel

MTCT 194/15febr.2005

BC8-9/ 2005 MO 441 bis/ 2005 in afara abonam. BC8-9/ 2005 MO 428 bis/ 2005 in afara abonam. BC5/ 1999

inlocuieste GP035/ 1998

inlocuieste GP035/ 1998

14

GP 036-98

15

NP 48-86

16 17

NP 49-89 P127-94

Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiva a bazinelor din beton armat destinate neutralizarii si epurarii apelor industriale Elaborator: INCERC Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiilor la conducte si aparate cu placi flexibile din hartie stratificata tip HSA 1-c.Elaborator: TAGLSIT: INCERC Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea pardoselilor antistatice si antiscanteie. Elaborator: INCERC Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorosive si izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit Elaborator: GIP-SA Bucuresti

MLPAT 51/N/17.06.98

Inlocuieste C210-82

ICCPDC 9/6.03.1987 ICCPDC 23/11.07.1989 MLPAT 16/N/7.07.1994

BC1/ 1987 BC2/ 1989 BC10/ 1994

Cu caracter documentar Inlocuiesc NP 49-1986 -anuleaza P127-87

Lista normative tehnice- Pag.37

18

C170-87

19

C225-87

20

GP 047-2000

21

GP 048-2000

22

NP 039-1999

23

GP 049-2000

24

25

26 27

NP 052/2001 (inlocuit de NP 086-2005 v.cap.XVI, pct. 16bis)) C139-82 (inlocuit de GE 035-98 BC 5/1999 care e inlocuit de GP 1112004 si GE 053-2004 din BC 8-9/2005v.pct 13) GP 069-2002 GP 072-2002

Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive naturale si industriale Elaborator: INCERC Norme tehnice privind protectia anticorosiva a cablurilor si toroanelor din otel pentru constructii cu armaturi exterioare si constructii suspendate Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiva a elementelor in beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse la actiunea mediilor agresive specifice industriei textile Elaborator: INCERC Normativ privind criteriile de performanta pentru protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor industriale. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiva a elementelor de constructie din beton si beton armat supuse coroziunii uleiurilor vegetale. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu substante speciale. Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru protectia anticorosiva a elementelor de constructii metalice

ICCPDC 41/28.09.1987

BC6/ 1987

Inlocuiesc C170-1983

CCPDC 43/28.09.1987

BC6/ 1987

MLPAT 209/N/27.09.00

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 BC7/ 2002

Discheta INCERC

MLPAT 223/N/27.09.00

Discheta INCERC

MLPAT 220/N/27.09.00 MLPAT 218/N/27.09.2000

Discheta INCERC Discheta INCERC

MLPTL 1619/02.11.2001

(inlocuit de NP 0862005 v.cap. XVI, pct. 16bis) -figureaza in lista de reglementari conexe la NP052/01 din BC7/2002

28

GP 070-2002

Ghid de proiectare pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa Elaborator: UTCB Ghid de proiectare, executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru constructii hidrotehnice. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare, executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru rezervoare ingropate Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a apei Elaborator: PROED Ghid de executie statii de epurare pentru localitati mici (Q< 5 l/s)Elaborator: IPCT Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de izolatii termice,

MLPTL 1056/26.07.2002 MLPTL/ 1577/15.10.2002 MLPTL 1580/15.10.2002 MLPTL 1411/26.09.2002 MLPTL 1410/26.09.2002

BC4/ 2003 BC6/ 2003 BC6/ 2003 BC9/ 2003 BC9/ 2003

Reglem in SORPINC

29 30 31

GP 071-2002 GE 046-2002 NSPM-98

-figureaza in lista de documente

Lista normative tehnice- Pag.38

hidrofuge si protectii anticorozive

32

PT CR 9/12003-ed.1

Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel -modificare si completare

Min. economiei si com. 374/?2003 Min. Ec si Com. 480/21.07.2004 Min. economiei si com. 375/? 2003

MO 108/ ? 5febr.2004 MO712/ 6aug.2004 MO 108/ 5febr2004

conexe in vigoare la GE 047-02, BC6/2003

33

PT CR 9/22003-ed.1

Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje din aluminiu -modificare si completare

34

PT CR 9/32003-ed.1

Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 3: Polietilena de inalta densitate -modificare si completare

Min. Ec. si Com. 481/21.07.2004 Min. economiei si com. 376/? 2003

MO712/ 6aug.2004 MO 108/ 5febr2004

35 36

GE 054/ 2006 NP 091/ 2003

Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a protectiilor anticorozive la constructiile din otel. Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului. PROED Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective isolate, in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului. PROED

Min. economiei si com. 482/21.07.2004 MTCT 1735/21.09.2006 MTCT 646/ 23.10.2003

MO 712/ 6aug.2004
MO893bis/ 2006 BC22/2006

37

GP 062-2000

MLPTL 666/30.04.2001

MO771/ 2003 Ord. si anexa :in BC2/2004 Ordin in BC 1/2002 Brosura PROED

XIX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice, topografice, fotometrice si cadastrale
1 Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati. Elaborator: MLPAT, ONCGC Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati Elaborator: MLPAT, ONCGC ST 016-97 Specificatie tehnica, criterii si metode pentru determinarea prin masurarea tasarii constructiilor. Instructiuni tehnice pentru metode topogeodezice a deplasarii constructiilor datorate deformatiilor MLPAT; Of.N. Cad. si Cartografie 90/N/2.06.97, 911CP/2.06.97 MLPAT; Of.N Cad. si Cartografie 91/N/2.06.97, 911CP/2.06.97 MLPAT 57/N/11.03.97 BC7/ 1997 BC7/ 1997

BC11/ 1998

Inlocuieste C61-75

Lista normative tehnice- Pag.39

C83-75

terenului de fundare.Elaborator: INCERC Indrumator privind executarea trasarii de detalii in constructii.Elaborator: INCERC Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap Elaborator: IPCT Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila destinate pentru puncte de comanda Elaborator: MApN Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii. Elaborator:PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee . Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru gradinite de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora Elaborator: IPCT, Inst. de Proiectari Carpati Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte. Cerinte conform legii nr.10/1995 Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte. Revizuire NP 016/96 Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta Elaborator: Spital Proiect-Bucuresti Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de performanta Elaborator: Spital Proiect-Bucuresti Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati Elaborator: Spital Proiect Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: IPCT Normativ pentru reteaua culturala Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea parcajelor pentru autoturisme (subterane)

ICCPDC 49/08.12.1975 MLPAT 649/N/25.04.01 MApN 41/1978

BC1/ 1976 Brosura IPCT Difuzate de MAp.N BC6-7/ 1998 BC6-7/ 1998 BC6-7/ 1998 BC1-2-3/ 1998 Inlocuieste CPH 1-93 Brosura IPCT

XX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale


1 NP 051-2001

3 4 5

NP 009-97 NP 010-97 NP 011-97

MLPAT 5/N/22.01.97 MLPAT 5/N/22.01.97 MLPAT 5/N/22.01.97 MLPAT 4/N/22.01.97 MLPAT 71/N/27.03.97 MLPTL 1383/24.09.2002 MLPAT 115/N/1.09.97

NP 015-97

NP 016-97 Inlocuit cu: NP 057/2002

NP 021-97

NP 022-97

MLPAT 117/N/1.09.97

10

NP 023-97

MLPAT 118/N/1.09.97

11

NP 24-97 N-452-IPCT v.si pct.14 P25-85 NP 25-97 NP 24-97 (NP 024-97?)

MLPAT 141/N/28.11.97 CCES 94/27.02.1985 MLPAT 142/N/28.11.97

BC9/ 2003 BC 13/ 2001 (Ord.115) BC16/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.117) BC17/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.118) BC18/ 2001 Ord in BC14/ 1999 BC8/ 1985 BC14/ 1999 Brosura IPCT

Inlocuieste NP 016-97 Discheta INCERC

Discheta INCERC

Discheta INCERC

Inlocuieste P 132-93 Inlocuieste P25-75 -figureaza in lista de

12 13 14

Lista normative tehnice- Pag.40

v.si pct.11

1998 (?)

15 16 17 18 19

P41/73 P61-71 P87-86 P92-82 P92/1-93

20*

P101-78

Instructiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitatile urbane . Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea terenurilor sportive, stadioanelor si complexelor sportive. Elaborator: ISART Normativ pentru proiectarea caminelor culturale. Elaborator: IPCT Normativ privind dotarea cu ascensoare a cladirilor de locuit, social-culturale, de turism si administrative. Elab.: ISLGC Instructiuni pentru aplicarea HGR nr.531/4.09.1992 privind realizarea unor masuri de aparare civila Elaborator: M.Ap.N. Instructiuni tehnice pentru proiectarea cladirilor de locuit cu structura de rezistenta din panouri mari Elaborator: IPCT Modificari la P 101-78 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolurile constructiilor noi Elaborator: MApN

CSEAL 157/21.06.1973 CSEAL 38/3.02.1971 CCES 171/15.04.1987 ICCPDC 116/30.09.1982 MApN 4/23.02.1993 ICCPDC 75/30.08.1978

BC9/ 1973 BC9/ 1971 BC2/ 1987 BC2/ 1983 Brosura MApN BC5/ 1979

reglementari conexe in vigoare, la NP061-02 din BC10/2003 Anuleaza P41-66 Revizuit. In curs de aprobare Inlocuieste P87-75 Inlocuieste P92-1976

Modificarile la P101 nu figureaza in biblioteca IPTANA ca existente)

21

P102-99

ICCPDC/01.10.1987 MApN-DG 177/22.11.99

BC3/87 * Difuzate de MAp.NCPC Inlocuiesc P102-1978 -nu se afla in biblioteca IPTANA

22 23

P128-86 GP 061-2000

24

25 26 27 28

NP 064-2002 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ dar cu alt subiect C107/0-2002 C107/7-2002 NP 068-2002 Inlocuieste CE 1-95 PT R19-2002

Normativ pentru proiectarea caminelor pentru varstnici Elaborator: IPCT Ghidul pentru proiectarea lucrarilor de interventii la cladirile de locuit existente, cu regim redus de inaltime, in conditiile realizarii unor noi cladiri invecinate. IPCT Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri. revizuire C107/82. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare. Elaborator: IPCT Modificarea si completarea cerintelor

ICCPDC 6/24.02.1987 Ordinul MLPAT nr.347/28.dec.2000 MLPTL 1991/ 12.12.2002 MLPTL 1572/15.10.2002 MLPTL 1574/15.10.2002 MLPTL 1576/02.07.2002 Min.ec.si com.

BC1/ 1987 Ordin BC1/ 2001 MO944/ 23.12.200 2Ord.in BC7/2003 BC8/ 2003 BC 8/ 2003 BC13/ 2003 MO720/ -mai exista un normativ cu acelasi indicativ dar cu alt subiect Inlocuieste C107/82 Revizuire NP 200/89 Inlocuieste CE 1-95 Modifica

Lista normative tehnice- Pag.41

ed.1modificari

tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier. IPC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelurile de performanta ale miniutilajelor de constructii prevazute cu senile de cauciuc pentru asigurarea protectiei mediului si a cailor de acces Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme

501/21.07.2004 Min.ec.si com. 4/ 05.01.2006 MLPAT 110/N/01.08.1997 MLPAT 52/N/ 15.07.1996

10aug.200 4 MO52/ 19 ian 06 Ord in


BC12/1997

PT R192002-ed.1

29 30

GT 011-1997 ST 002-1996

BC12/ 1999

31

NP 127-2009*

MO74/02.02.2010

BC12/ 2010

-anuleaza orice dispozitii contrare

XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii
1 2 3 4 5 P17-85 P71-86 P117-83 C164-79 PD163-75 Normativ privind proiectarea statiilor de incarcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule. Elaborator: IPIU Normativ de proiectare privind iluminatul natural in cladiri industriale Elaborator: IPCT Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale. Elaborator: IPCT Normativ de proiectare a depozitelor paletizate. Elaborator: MATMCGF Indrumator departamental privind proiectarea gospodariilor de reactivi din cadrul statiilor de tratare a apei potabile ICCPDC 18/4.04.1985 ICCPDC 53/20.12.1986 ICCPDC 18/31.03.1983 MATMCGF 18/15.02.1980 BC9/ 1985 BC11/ 1986 BC5-6/ 1983 Difuzate de MATMCGF Inlocuieste P17-71 Inlocuieste P71-79 Inlocuieste NP 30-1979 Inlocuieste C164-1975 -figureaza in lista principalelor prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare In curs de aparitie in brosura PROED

GP062-2000

MO 448 bis /2005, n afara abonam. BC3/2006 XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru transporturi si telecomunicatii 1 NE 010-99 Normativ pentru executia tratamentelor MLPAT Ordin Discheta G. bituminoase cu bitum aditivat 221/N/27.09.2000 BC13/ INCERC NE 010-99 Elaborator: INCERTRANS -NORMATIVUL 2001 Inlocuieste CD 164-87 G. (cf. Ordin NE 010-99 nu s-a NE 010-99 de la data pe MLPAT -indicativul valabil este neoficial considerat publicat inca in BC Discheta publicarii trebuia sa se INCERC

GP 107 2004

Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective izolate, in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice, Elaborator: UTCB

MLPTL 666/30.04.2001

Ordin BC1/2002

MTCT 276/23.02.2005

Lista normative tehnice- Pag.42

3 4

publice in BC, dar, cf. lista BC1/2005, a aparut in BTR ca AND 55699v. cap. Reglem AND) NE 011-99 G. (cf. Ordin MLPAT trebuia sa se publice in BC dar, cf. lista BC1/2005, a aparut in BTR ca AND 55599v. cap. Reglem AND) P14-86 G. ST 017-97 G.

a fi NE 010-99. Din documentatia de pana in prezent, AND 556-99 nu rezulta a fi acelasi normativ cu NE 010-99, adica cu cel aprobat prin MLPAT 221/N/27.09.2000, altfel decat printr-o atribuire de indicativ intr-o lista. Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS -indicativul valabil este neoficial considerat a fi NE 011-99. Din documentatia de pana in prezent, AND 555-99 nu rezulta a fi acelasi normativ cu NE 011-99, adica cu cel aprobat prin MLPAT 221/N/27.09.2000, altfel decat printr-o atribuire de indicativ intr-o lista. Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete de cale ferata Elaborator: IPCT Specificatii tehnice privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatie orasenesti si comunale, in scopul satisfacerii cerintelor de calitate. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii din cladiri civile si de productie Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu o singura banda de circulatie, din mediul rural. Elaborator: PROED Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru executarea si finisarea lucrarilor de terasamente pentru drumuri si cai ferate. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice. Elaborator: ICECON Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea ramforsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice inglobate in beton. Elaborator: ISPCF MLPAT 221/N/27.09.2000 -NORMATIVUL nu s-a publicat inca in BC

si AND 556-99 in BTR 6/2001

ordinului in BC, dar nu exista NE 01099 publicat in BC pana in prezent Discheta INCERC

Ordin BC13/ 2001 NE 011-99 pe Discheta INCERC si AND 555-99 in BTR 1/2001

MTTc 54/9.01.1987 MLPAT 98/N/1.07.97

BC11/ 1986 BC4/ 1998

Inlocuieste P14-74

I 18-96 G.

MLPAT 64/N/1997

ST 022-99 G. ST 032-2000 G. ST 033-2000 G. NP 034-99 G.

MLPAT 66/N/7.09.1999 MLPAT 154/N/6.07.00 MLPAT 155/N/06.07.2000 MLPAT 26/N/22.05.2000

BC7/ 2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001


Brosura
INCERTRANS

Inlocuieste I 18-82 Brosura IPCT. In curs de revizuire Brosura PROED In curs de tiparire In curs de tiparire

8 9

10 ST 034-2000 G.
11 12 NP 038-99 G. NP 043-2000 G.

MLPAT 153/N/6.07.2000
MLPAT 27/N/22.05.2000 MLPAT 260/N/2.11.2000

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC9/ 2000 BC7/ 2001

In curs de tiparire

Brosura INCERTRANS

Lista normative tehnice- Pag.43

13 14

NP 044-2000 G. I 46-93 G. GP 046-99 G. NP 050-2000 G. C79-80 G.

15

16 17

Normativ pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS Instructiuni privind proiectarea, executarea si exploatarea retelelor si instalatiilor de televiziune prin cablu Elaborator: URBAN PROIECT Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigentelor de calitate. Elaborator: PROED SA Normativ pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea drumurilor industriale Elaborator: ICPTT Modificari la C79-1980 Normativ pentru proiectarea, executarea cailor ferate industriale Elaborator: ICPF Completare Norme tehnice pentru proiectarea si executarea amenajarilor pentru apararea civila la metrou. Elaborator: MApN Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrarilor de imbracaminti asfaltice usoare. INCERTRANS Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua. BOMACO

MLPAT 261/N/2.11.00 MLPAT 17/N/23.04.1993 MLPAT 77/N/13.10.1998 MLPAT 336/N/28.12.2000 ICCPDC 82/02.09.1980 nu au ordin ICCPDC 137/26.11.1981 ICCPDC 66/19.06.1984 MApN Ord.AND 214/18.12.2000 MTCT 605/23.10.2003 Ord.AND 213/18.12.2000 MTCT 610/23.10.2003 Ord.AND 25(23?)/26.01.2001 AND 93/1074/4.12.02 MTCT 608/23.10.2003 Ord DD 931138/21.07.87 Ord.AND 18/26.01.2001 Ord.AND 180/06.11.2000 MTCT 612/23.10.2003 Decizie AND 10/09.01.2002 Decizie AND 7/09.01.2002 Ord.AND 179/06.11.2000

Ordin BC1/ 2001 BC12/ 1993 BC7/ 2000 Ordin 336 in: BC1/2001 BC11/ 1980 BC3/1986, pg.189 BC4/ 1982

Brosura
INCERTRANS

Brosura INCERTRANS

Inlocuieste C 79-1970

18

P114-81 G. P129-92 G. CD 16-2000

Inlocuieste P114-1977 Difuzate de MApN

19 20

BTR2/ 2001 Bc2/2001* BTR2/ febr.2001 BTR4/ apr.2001

Inlocuieste CD 16-78 Inlocuieste PD 189-79 Inlocuieste DD 502-87 si CD 99-77?

21

PD189-2000

22

DD502-2001

23 24

CD 75-2000 CD 63-2000

Instr. Tehnice privind tehnol. De executie a tratam.de reprofilare folosind anrobate cu granulozitate discontinua aplicate in straturi subtiri pe imbracaminti existente Normativ privind folosirea, intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri Normativ privind proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren la podurile de sosea. BETARMEX Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor Normativ pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton armat

BTR6/ iun.2001 BTR12/ dec.2001 BTR13/ ian.2002 BTR18/ iun.2002 BTR21/ iulie2002

Inlocuieste CD 75-76 Inlocuieste CD 63-84 Inlocuieste PD 95-77 Inlocuieste CD 127-85

25 26 27

PD 95-2002 CD127-2002 P15-2000

Lista normative tehnice- Pag.44

28

NE 014-2003 G. NE 015-2002 G. (v.si mai jos)

29

Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante. Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor, cu beton rutier fluidifiat. Elaborator: INCERTRANS Instructiuni tehnice pentru executia lucrarilor de reparatie a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide Elaborat: INCERTRANS

MT 1718/17.10.2002 MLPTL 1719/17.10.2002

Brosura
INCERTRANS

BC8/2004 Brosura
INCERTRANS

Inlocuieste C22-92 Inlocuieste CD146-84 BC5/1985 MTTc2437/ 26.11.1984

Ord.MTCT 1719/17.10.2002 MTCT 1717/17.10.2002

BC8/2004 (v. si mai sus) BC6/ 2004 BTR8/ 2005 Brosura


INCERTRANS

30*

NP 081/ 2002 G.

Inlocuieste PD177-76 -in curs de publicare in Buletinul Constructiilor

31

32. 33 34 35

PD 197-80 -in lista din BC 2/2004figureaza anul 1978 PD162-2002 NE 022-2003 NE 023-2003 NE 024-2003

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor Elaborator: IPTANA si altii Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane. Elaborator: IPTANA Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fata de aggregate. INCERTRANS Normativ privind executarea straturilor de baza din beton slab la autostrazi SC INCERTRANS SA Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si de urgenta la autostrazi SC INCERTRANS SA Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Elaborator: SC INCERTRANS SA Normativ privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului Elaborator: AFER

MTTc CTE 286/28.11.1980 MTTc 174/ 22.01.1979 MTCT 622/23.10.2003 MTCT 482/08.10.2003 MTCT 483/08.10.2003 MTCT 481/ 07.10.2003 MTCT 479/08.10.2003 MTCT 570/24.03.2004

BTR2-3/ 2006 Brosura IPTANA

BTR1/ 2004 BTR4/ 2004 BTR 3/ 2004 BTR3/ 2004 BTR8/ 2005 BTR2/ 2004* Ordin in MO 456/ 20.05.2004
-anexa se publica in MO I 456 bis si in BC editat de INCERC Ordin in MO 456bis/ 20.05.2004 Ordin in MO 456bis/ 20.05.2004 -anexa se publica in MO Partea I, 456 bis in

Inlocuieste PD 162-83

36

CD 170-2003 -revizuire CD 170-1988 NP 095-2004

-revizuire CD 1701988

37

38 39

CD 27-2004 ID 28-2004

Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferata Elaborator: AFER Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate Elaborator: AFER

MTCT 571/24.03.2004 MTCT 572/24.03.2004

-revizuire ID 28-1976

Lista normative tehnice- Pag.45

afara abonam. si in BC editat de INCERC

40

Nu are indicativ NP 103/ 2004

41

Reglementare tehnica privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare aferente drumurilor publice, situate in exteriorul localitatilor. Normativ de proiectare pentru lucrrile de reparaii i consolidare ale podurilor rutiere n exploatare Elaborator: INCERTRANS Normativ privind alctuirea structurilor rigide i suple pentru strzi Elaborator: UTCB

MTCT 2264/09.dec.2004 MTCT 181/15febr.2005

MO 60/ 18ian.2005 BC6/ 2005 MO 434 bis/ 2005, n afara abonam. BTR2-3/ 2005 BC3/ 2005 MO 438 bis / 2005 n afara abonam.

42

NP 116-2004

MTCT 196/15febr.2005

NP 116 2004

XXIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice, amenajarilor si regularizarilor de rauri
1 2 GE 027-97 C 163-87 Ghid pentru proiectarea lucrarilor de aparare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri. Elaborator: ISPIF Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare privind siguranta in exploatare a lucrarilor de consolidare costiera. Elaborator: IPTANA Ghid pentru proiectarea platformelor portuare. Elaborator: IPTANA SA Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor hidrotehnice pentru navigatia maritima -2000 Elaborator: IPTANA SA MLPAT 53/N/11.03.1997 ICCPDC 40/21.09.1987 MLPTL 1710/17.10.2002? 1709/17.10.2002? MLPTL 1060/29.07.2002 BC12/ 2001 BC5/ 1987 BC7/ 2003 BC15/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice conexe la GP 068/ 2002 din BC15/2002 -figureaza in lista de reglemantari tehnice in vigoare, conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare, Inlocuieste C163-1973

3 4 5

GP 076-2002 GP 068-2002

PD 171-78

Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor hidrotehnice pentru navigatie fluviala. Elaborator: IPTANA

BC7/ 1978

PD5-72

Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de aparare impotriva inundatiilor Elaborator: ISPIF

Lista normative tehnice- Pag.46

PE 022-89

Prescriptii generale de proiectare a amenajarilor hidrotehnice

MEE 618/1989

8 bis

PE 022/2-89

Directive de proiectare a amenajarilor hidroenergetice

conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 076/ 2002 din BC19/2003 ISPH Bucuresti

PE 729-93

10

NP 076-2002

11

GE 050-2002

12

NP 106 / 2004

Normativ Departamental pentru Clasificarea, Gruparea si Evaluarea Actiunilor pentru Constructiile Hidrotehnice Normativ de proiectare, executie si evaluarea sigurantei la actiuni seismice a lucrarilor hidrotehnice din frontul barat. Elaborator: UTCB Ghid de elaborare a continutului cadru al evaluarii impactului asupra mediului a activitatilor privind amenajarile portuare si caile navigabile Elaborator: IPTANA SA Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA

MTCT 1709/17.10.2002 MTCT 1712/17.10.2002

BC 19/ 2003 BC 16-17/ 2003

MTCT 160/15febr.2005 MO 332 / 20 apr. 2005

BC4/ 2005

13

14 1 2

MO 332 bis / 2005 n afara abonam. GP 103 2004 Ghid de proiectare i execuie privind MTCT MO 334 realizarea i meninerea prin nnisipare 162/15febr.2005 bis / 2005 artificial a plajelor MO 334 / n afara Elaborator: IPTANA 20 aprilie 2005 abonam. BC.5/ 2006 GP 085 Ghid pentru proiectarea cilor navigabile MTCT BC 17-18/ 2003 Elaborator: S.C. IPTANA S.A.- Bucureti 641 / 23.10.2003 2004 XXIV. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii X-87 Norme tehnice privind utilizarea IGSC /22.12.1987 BC8/ formularelor tipizate aprobate in 1987 activitatea de constructii. Elab.: IGSC Gex 001/1-98 Ghid pentru expertizarea cladirilor de MLPAT Ordin in Se difuzeaza locuit inalte cu P+8 etaje executate din 31/N/2.04.98 BC2/ de catre panouri mari inainte de 1997 dupa proiect 2002 Elaborator, tip IPCT 141-tronson de baza tip LP la cerere II/21, compus din doua sectiuni simetrice

Lista normative tehnice- Pag.47

Gex 001/2-98

Gex 002-98

ME 003-2007

avand dimensiunile in plan 14,20 x 41,68 m. Elaborator: IPCT Ghid pentru expertizarea cladirilor de locuit inalte cu P+8 etaje executate din panouri mari inainte de 1997 dupa proiect tip IPCT 141-tronson de baza tip LP 11/23 avand dimensiunile in plan 14,20x 23,80 m cu 36 apartamente Elaborator: IPCT Ghid pentru elaborarea expertizelor tehnice conform P100-1992 si stabilirea solutiilor de interventie pentru cladiri unicat importante, realizate inainte de anul 1940 cu sistem structural din pereti structurali de zidarie nearmata (simpla); metodologie generala; cladiri pentru invatamant; cladiri administrative; cladiri de locuit. Elaborator: IPCT Metodologie privind investigarea de urgenta a sigurantei postseism a cladirilor si stabilirea solutiilor-cadru de interventie Elab.: INCERC

MLPAT 31/N/2.04.98

Se difuzeaza de catre elaborator, la cerere

MLPAT 30/N/2.04.98

Ordin BC12/ 1999

Se difuzeaza de catre elaborator, la cerere

Ordin MLPL 127/08.05.2007

GT 004-97

MP 004-98

Ghidul privind masurile de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru constructii cu destinatia de sali de spectacole, sport si agrement. Manual privind proiectarea antiseismica bazata pe metode de calcul dinamic neliniar in conformitate cu anexa G a Normativului P100-1992

MLPAT 22/N/19.02.97

MO 562bis/ 16aug2007 in afara abonam. Si BC8/2007 (?) Ordin BC12/ 1999

Inlocuieste ME 003-99 aprobat prin OMLPTL nr.8/N/1999 Publicat in BC2/1999 Elab:IPCT Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit din domeniu

MLPAT 13/N/24.02.1998

BC2/ 1999

ME 004-2000

Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare in zonele de distrugeri aparute ca urmare a unor seisme. Elaborator: ICECON

MLPAT 47/N/30.06.2000

GT 005-97

10

GT 006-97

Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare, pentru cladiri din domeniul cultelor. Elaborator: PRODOMUS Ghid privind identificarea si monitorizarea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si

MLPAT 21/N/19.02.97

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 urm. sa se publ. si in BC BC12/ 1999

Discheta INCERC si Brosura ICECON (?)

Se difuzeaza prin unitatile ordonatoare de credit din domeniu Se difuzeaza institutiilor interesate

MLPAT 18/N/19.02.97

Ord. BC10/ 1998

Lista normative tehnice- Pag.48

10 bis. 11 GT 007-97

12

GT 008-97

13

Nu are indicativ

reducerii efectelor acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului Elaborator: ISPIF Bucuresti Ghid tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiilor integrate de mediu Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri ale administratiei publice si a institutelor de cercetare -proiectare Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri din domeniul ocrotirii sanatatii Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilorpartea I -Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatii aferente (anexa I, anexa II) V. si MODIFICARILE la art.5 din anexa II Normativ privind efectuarea incarcarilor de presiune la conductele tehnologice din otel. Elaborator: ICPPG Campina Ghid de redactare a hartilor de risc la alunecare a versantilor pentru asigurarea stabilitatii constructiilor Elaborator: ISPIF Bucuresti Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren, in vederea satisfacerii cerintelor Legii nr.10/1995 pentru cladirile de locuit individuale si de tip bloc Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren, in vederea satisfacerii cerintelor legii nr.10/1995 pentru cladiri din domeniul invatamantului Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren, in vederea satisfacerii cerintelor legii nr.10/1995 pentru cladiri din domeniul culturii, expozitii de arta, biblioteci Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice pentru diminuarea efectelor produse de seisme in vederea asigurarii cerintei de siguranta in exploatare prevazuta de Legea nr.10/1995 privind

prin ministerele ordonatoare de credite MAPAM 36/? MLPAT 20/N/19.02.97 Ord.in MO43/ 19ian.2004 Ordin BC12/ 1998

Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit

MLPAT 19/N/19.02.97

Ord. BC12/ 1999

MLPAT 77/N/28.10.96 HG925/1995

BC1/ 1997

14 15

I 12-78 GT 019-98

Ord.MLPAT 1022/23.07.2002 MMPG 152/18.01.1978 MLPAT 80/N/19.10.98 MLPAT 104/N/25.07.97

BC 7/ 2002 BC6/ 1979 BC6/ 2000 Ordin BC12/ 1999

Inlocuieste I12-1964

16

GP 021-97

S-a difuzat de DAPL

17

GP 022-97

MLPAT 103/N/25.07.97

Ordin BC12/ 1999

Difuzate de Min. Invatamantului

18

GP 023/97

MLPAT 102/N/25.07.97

Ordin BC12/ 1999

Difuzate de DAPL

19

GP 024-97

MLPAT 105/N/25.07.97

Ordin BC12/ 1999

Difuzate de DAPL

Lista normative tehnice- Pag.49

20 21

I 25-72 GP 025-97

22 23

GT 025-2000 C26-85

calitatea in constructii Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente. Elaborator: TMUCB Ghid pentru solutiile cadru de interventie la cladirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C222/6-01 si ISCAS 4405 Elaborator: CONSPROIECT Ploiesti Ghid privind macrozonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al riscului la alunecari de teren. Elaborator: GEOTEC Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: INCERC Completari la C26-85

M.C.Ind. 141/N/01.08.72 MLPAT 119/N/145.09.97

BC1/ 1973 Ordin BC12/ 1999 Ordin BC13/ 2001 BC8/ 1985 Se dif. de catre elaborator Discheta INCERC Inlocuieste C26-72; C30-67, C129-71

MLPAT 39/N/30.06.2000 ICCPDC 11/22.02.1985

24

I27-82

Instructiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a imbinarilor sudate de conducte tehnologice Elaborator: ICCPDC -Filiala Timisoara Completari I27-1982

ICCPDC 19/17.04.1987 ICCPDC 78/10.06.1982 ICCPDC 56/28.09.1988 MLPAT 14/N/24.02.98 ICCPDC 106/1.09.1979 ICCPDC 61/30.10.1985

BC2/ 1987 BC10/ 1982 BC5/ 1988 (decizia 56) BC12/ 1999 BC2/ 1982 BC1-2/ 1986

25

NP 027-98

26 27

C54-81 G. C56-85 inlocuit de C56-2004 (v.mai jos)

Ghid pentru alegerea accelerogramelor de calcul in aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P1001992. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor. Elaborator: INCERC Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Elaborator: INCERC Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente Modificari la instructiuni

Brosura IPCT Inlocuiesc C54-1976 inlocuit de C56-2004 (v.mai jos)

IGSIC 20/04.04.1977

-se vor face cf. prescriptii CR 20-85 din colectia ISCIR, pentru conducte aflate sub incidenta PD178-82 BC 19-20/ 2004

urmeaza sa apara in 2004

C 56 2002 (nlocuiete C 56 -85 v.mai sus -capitolele

Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii aferente construciilor Elaborator: INCERC Bucureti

MTCT 900/ 25.11.2003

nlocuiete C 56 -85 v.mai sus -capitolele instalatii

Lista normative tehnice- Pag.50

28

instalatii din C56-85 isi inceteaza valabilitatea) C117-70

din C56-85 isi inceteaza valabilitatea) Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat Elaborator: INCERC Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Elaborator: INCERC Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole Elaborator: INCERC Timisoara Instructiuni tehnice pentru controlul compactarii pamanturilor prin metode radiometrice. Elaborator: INCERC Indrumator pentru metodologia de incercare a prototipurilor si seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportarii la solicitari statice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului in constructii ingropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: INCERC Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii. Elaborator: IGSIC; ICCPDC Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incarcari statice, conform STAS 1336-1980 a constructiilor civile si industriale . Elaborator: INCERC Indrumator pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Instructiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrica si a calitatii cusaturilor sudate ale rezervoarelor din otel pentru depozitarea titeiului si produselor petroliere lichide Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Instructiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin soc la controlul calitatii elementelor prefabricate Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafata de determinare a rezistentei betonului in lucrare. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistentei betonului din lucrare. Elab: INCERC Ghid pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din MCInd 133/22.06.1970 MLPAT 57/N/18.08.1999 MLPAT 81/N/5.10.1999 ICCPDC 38/08.06.1988 ICCPDC 27/8.04.1988 BC9/ 1970 BC1/ 2000 BC7/ 2000 BC2/ 1988 BC11/ 1987 Inlocuieste P130-97 Inlocuieste C150-84 Inlocuiesc C180-76 Inlocuieste C181-76

29 30

P130-99 C150-99

31 32

C180-88 C181-88

33

C200-81

ICCPDC 162/22.12.1981 IGSIC si ICCPDC 31/21.11.1980 ICCPDC 97/11.07.1981 ICCPDC 68/30.07.1983 ICCPDC 33/14.06.1985

BC6/ 1982 BC5/ 1981 BC1/ 1982 BC11/ 1983 BC9/ 1985

34

C204-80

35

C205-81

36 37

C214-83 C220-85

38

C222-85

ICCPDC 57/1.10.1985 ICCPDC 44/30.12.1989 MLPAT 17/N/14.12.91 MLPAT 20/N/12.05.93

BC11/ 1985 BC1/ 1991 BC3/ 1992 BC9/ 1993

39

C231-89

40

C236-91

41

C244-93

Lista normative tehnice- Pag.51

42

C247-93

43 44

CD 155-2001 PE 116-94

beton armat si precomprimat Elaborator: INCERC Indrumator cadru privind exploatarea si intretinerea cladirilor de locuit din mediu urban aflate in proprietatea autoritatilor publice. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne. BOMACO Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

MLPAT 21/N/27.05.93 Ord.AND 17/26.01.2001 MTCT 625/23.10.03

BC12/ 1993 Bc10/ 1993 * BTR2/ febr.2001


MO786/2003

45

PE 120-94

Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice de distributie si la consumatori industriali si similari

Inlocuieste CD 155-86 (85?) -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 si la alte normative -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003

46

ST 049/ 2006

Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi cerinte si criterii de performanta. INCERC Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, repararea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

MTCT/ 1731/21.09.2006

MO 932/ BC22/ 2006 Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/02 din BC4/2003

47

C5

XXV. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii, intretinere si postutilizare a constructiilor


1 NE 005-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante). Elaborator: IPC Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentarile spatiilor interioare Elaborator: IPC Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la inchideri exterioare. Elaborator: IPC Normativ privind executarea lucrarilor de MLPAT 81/N/20.05.97 BC11/ 1997

NE 006-97

MLPAT 80/N/20.05.97

BC14/ 1997

NE 007-97

MLPAT 79/N/20.05.1997

BC13/ 1997

GE 032-97

MLPAT

BC11/

Inlocuieste

Lista normative tehnice- Pag.52

intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale. Elaborator: INCERC 5 NP 035-99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la structuri. Elaborator: IPC Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor. Elaborator: COCC-SA Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat

116/N/1.09.1997 MLPAT 82/N/5.10.1999

1999 BC9/ 2000

P135-1995 si P 135/11996

6 6* bis

GE 035-99 GE 035-97 (indicativul care figureaza la cuprins) GE 025-97 (indicativul care figureaza in Ordin si in titlul normativului in BC13/ 1997) P95-77

MLPAT 29/N/7.04.1999 MLPAT 62/N/17.03.1992

Ordin in BC7/1999 BC13/ 1997

Brosura COCC

Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatire a izolatiei termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii cladirilor existente. Elaborator: INCERC

ICCPDC 148/16.09.1977 ICCPDC 83/12.08. 1987 MLPAT 4/N/17.04.91

C149-87

BC11/ 1977 sau BC8-9/ 1994 BC5/ 1987 BC6/ 1991

Se anuleaza articolele din P95-77 cuprinse in anexa la ordin Inlocuiesc C149-1981


Inlocuiesc C203-1980 C203/2-1982 C203/3-1982 C203/4-1986 C203/5-1986 C203/6-1986 C203/7-1986 Prop. revizuire

C203-91

10

MP 012-2001

11

GE 048-2002

12

GEx 006-2002

13

GE 045-2002

14

PD216-2001

Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente acestora Elaborator: PRODOMUS SA-Bucuresti Ghid pentru intretinerea si exploatarea in siguranta a constructiilor si instalatiilor de la prizele de apa pe rauri. Elaborator: SC AQUAPROIECT Ghid pentru intretinerea, repararea si etansarea constructiilor subterane pentru metroul Bucuresti Elaborator: METROUL SA-Bucuresti Ghid privind executia lucrarilor de stopare a igrasiei peretilor constructiilor, cu membrane izolatoare rigide. Elaborator: INCERC Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment. VIACONS

MLPTL 1605/02.11.2001

BC7/ 2002

MLPTL 1713/17.10.2002 MLPTL 1716/17.10.2002 MLPTL 1447/03.10.2002 Ord.AND 46/06.02.2001

BC7/ 2003 BC6/ 2003 BC13/ 2003 Inlocuieste PD 216-82 Ord.AND 46?

Lista normative tehnice- Pag.53

(cf.lista BC2/2004) (Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe imbracaminti cu lianti hidraulici-cf.lista BC2/2004) PD216-2010 inlocuieste PD 216/2002 15 CD 99-2001 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra. BETARMEX Ghidul pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa, fara sapatura deschisa, in vederea satisfacerii cerintelor de igiena si siguranta in exploatare. PROED Instructie privind revizia drumurilor publice Normativ departamental pentru intretinerea si repararea podurilor metalice de sosea Norme tehnice generale pentru exploatarea, intretinerea si repararea retelelor de conducte ingropate din amenajarile de irigatii Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari. Elaborator: IPCT Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr.944 si 1400, S+P+3E-panouri mari prefabricate. Elaborator: IPCT Normativ privind interventia de urgenta la imbracamintile bituminoase pe timp friguros Elaborator: CNADNR MTCT 606/23.10.2003 BTR3/ mar.2001

CNADNR 21/13ian.2009 Ord.AND 23/26.01.2001 MTCT608/23.10.2003 MLPAT 97/N/01.07.1997 Ord. MT16/ 15.01.1993 MTTC 183/08.02.74 MAPDR 614/23.08.2004 MTCT 1412/26.09.2002

BTR2/ 2010 BTR3/ mar.2001 Ordin BC10/ 2001 Brosura Bul. Transp. MO802/ 31aug2004 BC7/ 2004

-inlocuieste PD 216/ 2002 Inlocuieste CD 99-77

16

GT 009-97

17 18 19

DD504-93 -din lista BC2/2004 CD 76-73 -din lista BC2/2004 Nu are indicativ MP 019-2002

20

21

GT 045/ 2002

MTCT 1452/ 03.10.2002

BC10/ 2004

22

23

NE 025/ 2003 -inlocuieste/ abroga AND 533-97 din BTR12/2001 NTE 004/05/00

MTCT 1608/2004

BTR11/ 2004

-inlocuieste/ abroga AND533-97 din BTR 12/2001

Normativ pentru evidena i analiza evenimentelor accidentale din instalaiile de producere, transport i distribuie a energiei electrice i termice Normativ pentru ntreinerea i reparaia liniilor de cale ferat pentru circulaia trenurilor cu viteze pn la 200 km/h, indicativ Elaborator: Autoritatea Feroviar Romn

08/Presed.ANRDE 25febr.2005 Ordin in: MO 189/ 7mar.2005 MTCT 167/15febr.2005

24.

NE 032 2004

www.anre .ro Sectiunea Reglem. tehnice BC2/ 2005 MO 352 bis/

Lista normative tehnice- Pag.54

25.

NE 035/ 2006

Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor Normativ privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice Ghid de alegere optima a schelelor fixe si mobile pentru executarea lucrarilor de finisaj in vederea asigurarii cerintelor de calitate a executiei in constructii Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri. Elaborator: ICPAIUC Ghid utilizare pentru minibetoniere pe senile de cauciuc Instructiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite in constructii din codurile 42, 611-5 si 650-658, prin sistemul de inlocuire a subansamblurilor Elaborator: INCERC Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) in procesul de sablare in cadrul lucrarilor de reabilitare a constructiilor. Elaborator: ICPAIUC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitatii acestora. ICPAIUC Normativ privind asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor printr-o mentenanta eficienta a masinilor si utilajelor de constructii. Elab. ICECON Metodologia privind elaborarea cerintelor pentru mijloace tehnice si echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii. ICECON Norme privind utilizarea resurselor in activitatea de mecanizare si transport tehnologic in vederea asigurarii cerintelor de calitate a constructiilor.Elaborator: ICECON Normativ privind lucrul utilajelor de constructii pe timp friguros. INCERC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale

MTCT 1736/ 21.09.2006

26.

NP 121-06

MTCT 1732/21.09.2006

27.

Min. ec.si fin. Min. mun. 1637/391 Min. ec.si fin. Min. mun. 1638/393 MLPAT 36/N/1997/03.03.1997

28.

NVIV-01-06

2005, in afara abonam. MO 903bis/ 2006 BC19/ 2006 MO 910/8 noiembrie 2006 Bc23/ 2006 (?) Ordin in MO 408/ 19iunie 2007 Ordin in MO 408/ 19iunie 2007
Ord.in BC12/1999

29

GE 015-1997

Brosura IPC SA

XXVI. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj


1 2 3 GE 001-96 GE 002/96 U3-89 MLPAT 57/N/15.07.96 MLPAT 54/N/15.07.96 ICCPDC 22/26.06.1989 BC4/ 1997 BC4/ 1997 BC2/ 1989

GE 003-96

MLPAT 53/N/15.07.96 MLPAT 56/N/15.07.96 MLPAT 48/N/3.03.97 MLPAT 45/N/15.07.96 MLPAT 49/N/3.03.97 ICCPDC 177/27.12.1978 MLPAT 47/N/15.07.96

BC8/ 1997 BC14/ 1997 Ordin BC12/ 1999 BC1/ 1997 Ordin BC12/ 1999 BC5/ 1979 BC14/ 1997 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura ICECON Inlocuieste U6-1961

ST 003-96

NE 003-97
(m. exista un NE 003 cu alt subiect)

IM 004-96

NE 004-97

9 10

U6-78 ST 006-96

Lista normative tehnice- Pag.55

11

ST 007-97

12*

U8-82

echipamentelor pentru lucrari de beton pentru asigurarea calitatii constructiilor, a protectiei vietii, a asigurarii in exploatare si a protectiei mediului. ICECON Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de finisaj, pentru asigurarea calitatii constructiilor, a protectiei vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului. Elaborator: ICECON Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubrifianti si materiale de intretinere pentru utilaje de constructii Elaborator: INCERC Modificari U8-82

MLPAT 17/N/15.07.96

BC2/ 1997

Brosura ICECON

ICCPDC 111/21.09.1982

BC1/ 1983

Inlocuieste U8-1978

13 14 15

U9-82 U 9/2-85 Nu are indicativ

16 17 18

U10-80 U11-87 PT R1-2003ed.1

Normativ pentru intretinerea si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru constructii din codurile 42, 611.5, 65 Normativ pentru intretinerea si repararea uneltelor, sculelor si dispozitivelor folosite in constructii-cod 901. INCERC Metodologia de calcul a productiei echivalente realizate de masinile si utilajele de constructii si a gradului de mecanizare a lucrarilor de constructii Elaborator: INCERC Normativ privind dotarea cu masini, scule si dispozitive a muncitorilor in constructii. Elaborator: INCERC Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrarilor de constructii Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor -modificare si completare

ICCPDC/ 6582/15.10.1984 ICCPDC 110/21.09.1982 ICCPDC 29/27.05.1985 ICCPDC 62/30.10.1985

BC4/1985 BC1/ 1983 BC9/ 1985 BC12/ 1985 Inlocuieste U9-78 Completeaza U9-82

ICCPDC 3/5.02.1981 ICCPDC 50/23.11.1987 Min. ind. Si res. 144/2003 Min ec. Si com. 121/02.09.2003 Min.ec. si com. 429/07.07.2004 Min.ind. si res. 142/2003 Min. ec. Si com 430/07.07.2004 Min.ind. si res. 146/2003 M ec.si com. 132/2sept.2003 Min. ec. Si com. 431/07.07.2004 Min.ind. si res. 148/2003

BC6/ 1981 BC7/ 1987 MO323 si 323bis/ 13mai2003 MO634/ 2003 MO 713/ 06aug.200 4 MO317 si 317bis/ 12mai2003 MO 713/ 06aug.200 4 MO331 si 331bis/ 15mai2003 MO640/ 2003 MO 713/ 06aug.200 4 MO342 si 342bis/ 20mai2003 Inlocuieste U11-1983

19

PT R2-2003ed.1

Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat -modificare si completare Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a stivuitoarelor -modificare si completare

20

PT R3-2003ed.1

21

PT R4-2003ed.1

Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si

Lista normative tehnice- Pag.56

platformelor autoridicatoare -modificare si completare 22 PT R5-2003ed.1 Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule -modificare si completare Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan inclinat pentru 57ersonae -modificare si completare Min. ec. Si com. 432/07.07.2004 Min.ind. si res. 147/2003 Min. ec. Si com. 433/07.07.2004 Min.ind. si res. 101/2003 Min. ec. Si com. 127/2.09.2003 Min. ec. Si com 493/21.07.2004 Min.ind. si res. 102/2003 Min.ec. si com. 128/2sept.2003 Min.ec. si com. 357/14iun.2004 Min. ec. Si com. 494/21.07.2004 Min. ind. Si res. 643/2002 MO 713/ 06aug.200 4 MO338 si 338bis/ 19mai 2003 MO 713/ 06aug.200 4 MO182 si 182bis/ 24mar.200 3 MO639/ 2003 MO 721/ 10aug2004 MO233si 233bis/ 5apr.2003 MO639/ 2003 MO554/ 2004 MO721/ 10aug2004 MO20/ 15ian.2003

23

PT R11-2003

24

PT R12-2003

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, intretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale -modificare si completare

25

PT R14-2002

Cerinte tehnice privind introducerea pe piata si verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, carligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii, utilizate la instalatiile de ridicat. -modificare si completare Specificatie tehnica privind criteriile de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de fundatii pentru asigurarea calitatii constructiilor, a protectiei vietii si sanatatii, a sigurantei in exploatare si protectiei mediului. IPC SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umeda la fatade si pardoseli minerale la cladiri civile si industriale. IPC Metodologie de aplicare a tehnologiei de imbinare a armaturilor in situ prin mansonare. IPC Ghid tehnic de utilizare a dispozitivelor de transport si manipulare a elementelor prefabricate pentru constructii (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi etc). IPC

Min. ec. Si com. 496/21.07.2004 MLPAT 44/N/1997/03.03.1997

26

ST 010-1997

MO721/ 10aug.200 4 Ord in BC 12/1999.

Brosura tiparita de IPC SA

27

IM 008-1997

MLPAT 50/N/03.03.1997 MLPAT 51/N/03.03.1997 MLPAT 35/N/03.03.1997

Ord in BC 12/1999 Ord in BC 12/1999 Ord in BC 12/ 1999

Brosura IPC

28 29

IM 009-1997 GE 014-1997

Brosura IPC

Lista normative tehnice- Pag.57

XXVII. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995


1 CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare Elaborator: IPCT MLPAT 7/N/10.02.95 BC11/ 1995

Inlocuit de NP 068-2002 RRS 1-94

3 4 5 6

PCC 001-99 ME 001-97 NC 001-99 NP 002-96

7 8

NP 002-97 PCC 003-99

NP 004-2000 (inlocuit de NP 004-2003 v.mai jos)

Regulament privind metodologia de inventariere a constructiilor tip cladire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic. IPCT Procedura de control a calitatii executiei lucrarilor de instalatii Elaborator: ICECON Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor. Elaborator: COCC-SA Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995. Elaborator: INCERC Cerinte esentiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a salilor de auditie publica in spiritul conceptului de performanta (Normativ pentru proiectarea salilor de auditii). Elaborator: INCERC Manual pentru proiectarea si executia constructiilor demontabile avand durata de exploatare limitata pe un amplasament dat Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule. Elaborator: IPCT

MLPTL 1576/ 02.07.2002 MLPAT 30/N/6.10.94 MLPAT 16/N/7.04.2000 MLPAT 74/N/5.05.97 MLPAT 222/N/27.09.00 MLPAT 25/N/3.04.96

BC 13/ 2003 BC6/ 1995 Ordin BC13/ 2001 Ord. BC10/ 1999 BC1/ 2001 BC11/ 1996 Discheta INCERC Se difuzeaza pe discheta de COCC

MLPAT 26/N/24.02.1997 MLPAT 157/N/06.07.00 MLPAT 166/N/28.07.00

BC3/ 1997 BC14-15/ 2000 BC14-15/ 2000 Brosura IPCT (inlocuit de NP 0042003 v.mai jos) (inlocuieste NP 0042000) -revizuire si comasare cu NP004/11999Brosura ICECON

NP 004-2003 (inlocuieste NP 004-2000) -revizuire si comasare cu NP004/1-1999

Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea i postutilizarea staiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule Elaborator: INCERC

MTCT 89/26. 01.2004

BC21/ 2004 BC7/ 2005 v si mai jos

NP 004-2003

Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea i postutilizarea staiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule Elaborator: INCERC Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj

MTCT 174/15.02.2005 abroga MTCT 89/ 2004 din MO95/02.02.2004 MLPAT 73/N/15.10.96

MO34bis/ 2006 in afara abonam.


MO680/ 08.08.2006 *

10

IM 006-96

Ord. BC10/

Lista normative tehnice- Pag.58

prefabricate si finisaje in constructii 116/1996

1996 -figureaza cu nr.116/1996 in lista de reglementari conexe in vigoare la GE 046-02 din BC9/2003 BC2/ 1997 Ord. BC10/ 1996 BC10/ 1997 Ordin BC8/ 2001 BC13/ 2000 BC13/ 2000 BC 5-6-7-8/ 1993 in cf.cu HG795/ 1992 BC13/ 2000 BC12/ 1977 Brosura ICECON Brosura ICECON Inlocuieste Normele republicane de protectie a muncii Brosura ICECON Brosura ICSPM

11 12 13

NP 006-96 IM 007-96 NP 008-97

14

MP 008-2000

15 16 17

PCC 008-2000 PCC 010-2000 Nu are indicativ

Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori. Cerintele utilizatorilor. Elaborator: IPCT Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje in constructii. Elaborator: IPC Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara. Elaborator: INCERC Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P118-99. Elaborator: IPCT Procedura de atestare a statiilor de producere a agregatelor. Elaborator: ICECON Procedura de atestare a statiilor de betoane. Elaborator: ICECON Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Elaborator: IPC

MLPAT 85/N/5.12.96 MLPAT 74/N/15.10.96 MLPAT 6/N/22.01.97 MLPAT 31/N/22.05.2000 MLPAT 172/N/11.08.00 MLPAT 173/N/11.08.00 MLPAT 9/N/15.03.93

18 19

PCC 011-2000

Procedura de atestare a sefilor de betoane Elaborator: ICECON -Decretul Consiliului de Stat privind aprobarea normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor -Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructii Elaborator: IPC -alte norme privind protectia persoanelor si cartea tehnica, decizii Procedura de atestare a sefilor statiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri (inclusiv instalatii). Elaborator: INCERC Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de imbunatatire a protectiei termice si acustice la cladiri existente unifamiliale sau cu numar redus de apartamente. Elaborator: INCERC

MLPAT 175/N/11.08.00

NP23-77

20 21

PCC 012-2000 NP 014-97

MLPAT 174/N/11.08.00 MLPAT 23/N/19.02.97 MLPAT 113/N/6.08.97

BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001

Brosura ICECON

22

GP 015-97

In curs de tiparire

Lista normative tehnice- Pag.59

23

PC 017-99

24

PC 020-2000

25

GT 024-99

26

ST 025-2000

27

PT R 152003-ed.1

Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate siguranta la foc la cladirile inalte Elaborator: IPCT Ghid si program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrarile publice in scopul asigurarii cerintelor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.Elaborator: COCC-SA Ghid privind procedura de verificare a imbinarilor sudate la materiale termoplastice (distructive si nedistructive). Cerinte de calitate Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate si siguranta pentru sistemul echipament-cladire (ascensoare, scari rulante, covoare rulante) Elaborator: ICECON Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de constructii -modificare si completare Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.

MLPAT 30/N/22.05.2000 MLPAT 51/N/30.06.2000

Ordin BC9/ 2000 Ordin BC13/ 2000 BC5/ 2003

Brosura IPCT Se difuzeaza pe discheta de catre COCC Brosura ICECON

MLPAT 20/N/7.04.2000

MLPAT 160/N/06.07.2000

Ordin BC13/ 2001

Se difuzeaza pe discheta de INCERC

Min.ind. si res. 105/2003 Min.ind. si res 497/21.07.2004 M.ind. si res. 104/2003 MEC 499/21.07.2004 Mec si com 359/14iun.2004 MEC 500/21.07.2004 MO708/ 05aug.2004 MO251 si 251bis/ 2003 MO 695/ 02 aug.2004 MO554/ 2004 MO 695/ 02 aug.2004

28

PT R 17-2003

29

PT R 18-2003

30

ST 026-2000

31

ST 027-2000

32

ST 031-2000 G. GE 036-2000 G.

33

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnica a trapelor de scena, trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu din salile de spectacole. Specificatie tehnica privind cerintele de performanta si proceduri de verificare a calitatii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente inglobate in constructii. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate si siguranta in functionare a echipamentelor vitale din dotarea constructiilor supuse actiunilor dinamice aleatoare Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si punerea in opera a betonului Elaborator: ICECON Ghidul primarilor si al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.10/1995 la lucrarile de pietruire a drumurilor. Elaborator: INCERTRANS

MLPAT 159/N/06.07.2000

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ord. in BC9/2000

Se difuzeaza pe discheta de INCERC


Se difuzeaza prin publicare in BC sau Brosura ICECON

MLPAT 156/N/6.07.2000

MLPAT 161/N/06.07.2000 MLPAT 32/N/22.05.2000

Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza de catre INCERTRANS

Lista normative tehnice- Pag.60

34

G 040-99

35

ST 040-2000

Ghidul primarului si al consilierilor locali. Solutii constructive pentru realizarea locuintelor in mediul rural cu respectarea cerintelor din legea 10/1995. Specificatie tehnica pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO. Elaborator: UTCB Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii. Elaborator: CS Exp.S. pt. Prev. si Sting.Inc. Normativ de siguranta la foc a constructiilor. Elaborator: IPCT Principii generale privind metodologia de zonare geotehnica a teritoriului Romaniei Instructiuni tehnice de proiectare si executare privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale, laboratoare si industria farmaceutica) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale, laboratoare si industria farmaceutica) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale, laboratoare si industria farmaceutica) Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Elaborator: IPC -O.M.I. nr.775-98 -Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (MO 384/1998)

MLPAT 28/N/7.04.1999 MLPAT 342/N/19.12.2000 MLPAT 24/N/3.04.96

BC14/ 1999 Ordin in: BC2/ 2001 BC6/2001 BC10/ 1996

36

C58-96

Inlocuiesc C58-1986

37

P118-99

MLPAT 27/N/7.04.99 MLPAT 4/N/31.01.95 MLPAT 24/N/25.08.94

BC7/ 1999 Brosura IPCT

Inlocuieste P118-1983

38 39

P136-95 C253/0-94

BC10/ 1995 BC7/ 1995

40

C253/1-94

MLPAT 24/N/25.08.94

BC7/ 1995

41

C253/8-94

-figureaza in lista reglementarilor conexe in vigoare, la NP 061-02 din BC10/2003

42

C300-94

MLPAT 20/N/11.07.94

Ord in: BC9/ 1994

Brosura IPC -figureaza in lista principalelor prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare

43 44

NP 046-2000 MP 024-2002

Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale a constructiilor de otel. UP Timisoara, INCERC Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si prepararea apei calde menajere. Elaborator: INCERC

MLPAT 263/N/02.11.2000 MLPTL 1435/30.09.2002

BC10/ 2001 BC 10-11/ 2002

Lista normative tehnice- Pag.61

45

ST 043-2001

46

NP 065-2002

47

Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metode de incercare. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995.IPCT Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul sportului

MLPTL 1620/02.11.2001 MLPTL 1993/13.12.2002

BC12/ 2002 BC2/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 065/02 din BC2/ 2003

48

NP 079-2002

49 50

GP 055-2000 GM 015-2001

51

GM 014-2001

52

GM 013-2001

53

GM 012-2000

54

PE 143-94

Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare (camere, garsoniere si apartamente) in cladiri hoteliere Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel.UP Timisoara,INCERC Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.10/1995 -partea a IIa: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75) Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.10/1995 -partea a IIIa: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75) Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de instalatii si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.10/1995-partea a IIa Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.10/1995 -partea I: Lucrari de constructii (revizuire VARTEH-75) Normativ privind limitarea regimului deformant

MLPTL 1503/09.10.2002 MLPAT 262/N/02.11.2000 MLPTL 1216/06.09.2001

BC12/ 2003 BC10/ 2001 Ordin BC1/2002

Brosura COCC

revizuire VARTEH75 MLPTL 1217/06.09.2001 Ordin BC1/ 2002

MLPTL 1218/06.09.2001

Ordin BC1/ 2002

MLPAT 344/N/19.12.2000

Ordin BC2/ 2002

Brosura COCC

55

Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la

Lista normative tehnice- Pag.62

56

Regulamentul privind utilizarea turistica a plajei ca domeniu public de interes national -Directia Apelor DobrogeaLitoral

57

Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale (birouri) in cladiri de birouri

58

Procedura privind controlul statului in fazele determinante privind rezistenta si stabilitatea constructiilor

MLPAT 21/N/2.10.1995

59

C 18

Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur si apa fierbinte

Brosura ISCIR

60

C 30

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor mici de abur

Brosura ISCIR

61 62 63

NP 0772002 NP 0782002 PT C2-2003 ed.I

Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor de acostare gravitationale Elaborator: IPTANA SA Normativ de proiectare privind protectia cheurilor la acostarea navelor Elaborator: IPTANA SA Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apa calda si de apa fierbinte -modificare si completare

MTCT 1765/23.10.2002 MTCT 1711/17.10.02 Min. economiei si com. 333/2003 Min ec. si com. 363/14iun.2004 Min. economiei si com.460/21.07.2004 Min. economiei si com 336/2003 Min. ec. si com. 364/14iun.2004 Min.ec.si com. 471/21iul.2004 Min economiei si com. 42/ ?

BC16-17/ 2003 BC16-17/ 2003 MO 75 si 75bis/ 29ian.2004 MO554/ 22iun.2004 MO 708/ 05aug.2004 MO 75 si 75bis/ 29ian.2004 MO554/ 22iun.2004 MO708/ 5aug.2004 MO 82/ 30ian.2004

GP 076-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 076-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0/02 din BC8/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0/02 dinBC8/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC 14-15/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC14-15/ 2003

64

PT C 11-2003 ed.I

Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice

65

Procedura privind autorizarea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune care nu au indeplinit pana la data de 1

Lista normative tehnice- Pag.63

66

PT A1-2002

februarie 2004 conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2002 si PT C 9-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Min.ind. si res. 397/2002 Min economiei si com. 456/?200? Min.ind. si res. 367/2003

MO674/ 11sept.200 2 MO 717/ 09aug.200 4 MO459 si 459bis/ 27iun2003

67

PT A2-2003ed.1 Abrogat !

Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termica mai mica de 50 Kw

Min ec. si com. 362/14iun.2004 Min ec. si com. 457/21.07.2004 Min ec. si fin. 1767/20.08.2007 Min. ec. si com. 367/ 19dec.2003 Min. economiei si com. 473/21.07.2004 Min.economiei si com. 368/?2003

Abrogare 367/2003 68 PT CR42003-ed.1 v. si modificarile PT CR42003-ed.1 PT CR 5-2003 Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Modificari si completari privind examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat-v. si modificarile la pct. 64.a Modificari si completari privind autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat-aprobata prin Ord.min..ec. si com.. nr.368/ 2003 Examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat-v.si modificarile Modificari si completari la privind examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Examinarea cu particule magnetice a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat -modificare si completare

MO75bis? MO554/ 22iun.2004 MO 717/ 09aug.200 4 MO 623/ 10sept.2007 MO86 si 86bis/ 30ian.2004 MO730/ 12aug.2004 MO 86si 86bis/ 30 ian2004 MO 717/ 09.aug.2004

69

70

71

PT CR 52003-ed.1

Min.economiei si com 474/21.07.2004

72

PT CR 62003-ed.1 PT CR6-2003

Min.economiei si com. 369/?2003 Min.economiei si com 475/21.07.2004

MO 86si 86bis/ 30 ian2004 MO 717/ 09.aug.200 4 MO 86/30 ian2004

73

74

PT CR 82003-ed.1

Min.economiei si com. 373/?2003

Min.economiei si com 479/ 21.07.2004

MO 709/ 05aug.200

Lista normative tehnice- Pag.64

75 76 PT C 12-2003, ed.1

Contingentarea consumului si productiei de substante care epuizeaza stratul de ozon in anul 2004 Cerinte tehnice pentru recipiente, cisterne, recipiente containere si recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare

MAPAM 72/? Min. economiei si com. 337/?2003

4 MO 86/ 30ian.2004 MO 97/ 2febr.2004

472/?2003 Min. ec. si com 307/5.12.2003 Min. ec. si com. 465/21.07.2004

77

PT C6 -2003

Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea si verificarea conductelor metalice pentru fluide

MO 730/ 12aug.200 4 MO902 si 902bis/ 17dec.2003 MO705/ 4aug.2004 MO 933+ +933 bis (in afara abonam.) / 24dec.2003 MO705/ 4aug.2004 MO705/ 4aug.2004 MO705/ 4aug.2004 modificari la PT C72003 editia 1

78

PT C7-2003 editia 1

Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta

MEC 308/?2003

79

PT C7 2003, editia 1modificari PT C8-2003

Cerine tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta Cerinte tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate. Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune. Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte, supraincalzitoarelor si a economizoarelor independente. Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi. Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelie pentru gaze comprimate si lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare

MEC 466/21 iul.2004 Min. economiei si com. 467/21.07.2004 Min. economiei si com. 468/21.07.2004 Min.ec si com 304/5dec.2003

80

PT C9-2003

81

PT C1-2003

MO914 si 914bis/ 2003 MO706/ 5aug.2004 MO456 si 456bis/ 26iun.2003 MO706/ 5aug.2004 MO905bis /2003/ 18.12.2003 MO708/ 5aug.2004

82

PT A3-2003

Min. ec.si com. 459/21.07.2004 Min ec. si com. 366/19.06.2003 Min. ec. si com. 458/21.07.2004 Min. Ec. Com. 306/05.12.2003 Min. Ec Com. 464/21.07.2004

83

PT C5-2003

-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/02 din BC4/2003

Lista normative tehnice- Pag.65

84

PT C10/1/ 2003-ed.1

Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune. -modificare si completare Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune -modificare si completare Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice. -modificare si completare

Min. economiei si com. 311/05dec.2003 Min. ec. si com. 469/21.07.2004 Min. ec.si com. 470/21iul.2004 Min. ec.si com. 470/21iul.2004 Min. ec. si com. 336/15dec.2003 Min. ec. si com. 364/14iun.2004 Min. ec. si com. 471/21.07.2004 Min.ind.si res. 109/20febr.2003 Min. ec. si com 124/2sept.2003 Min. ec. si com. 490/21.07.2004 Min.ind. si res. 100/2003

MO 921 si 921bis/ 2003 MO708/ 5aug.2004 MO95 si 95bis/ 2004 MO 730 12aug.200 4 MO75si 75bis/ 2004 MO554/ 14iun.2004 MO708/ 5aug.2004 MO287si 287bis/200 3 MO634/ 2003 MO708/ 5aug.2004

85

PT C10/2/ 2003

86

PT C11-2003ed.1

87

PT R8-2003ed.1

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane -telegondole -modificare si completare

88

PT R10-2003ed.1

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri si telesanii -modificare si completare

89

PT R13-2003ed.1

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip. -modificare si completare

Min. economiei si com. 492/21.07.2004 Min.ind. si res. 106/2003 Min.ec. si com. 366/14iun.2004 Min. ec. si com. 495/21.07.2004 Min.ind. si res. 99/20febr.2003 Min. ec. si com. 125/2sept.2003 Min. ec. si com. 491/ 21.07.2004 MTCT 1995/13.12.2002

MO708/ 5aug.2004 MO263 si 263bis/ 16apr.2003 MO554/ 22iun.2004 MO708/ 5aug.2004 MO183 si 183bis/200 3 MO634/ 2003 MO709/ 5aug.2004 BC9/ 2004

90

PT R9-2003ed.1

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu de persoane-telescaun. -modificare si completare

91

NP 066-2002

Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitate functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor L10/1995. Elaborator: IPCT

Lista normative tehnice- Pag.66

92

NP 102 /2004

Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor de calitate prevzute de Legea 10 / 1995 Elaborator:UTCB

MTCT 170/15febr.2005

BC7/ 2005 MO 369 bis / 2005, in afara abonam. BC23/ 2004 MO 375 bis/ 2005 n afara abonam. BC9/2006 BC 22/ 2004

93

GT 063 2004 -inlocuieste GT 020-1998 v. si GT 060-2003

Ghidul criteriilor de performan a cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii pentru instalaii sanitare din cldiri Elaborator: IPCT S.A.

MTCT 173/15febr.2005

-inlocuieste GT 0201998

94

GT 058 / 2003

95

GT 059 / 2003

96

ST 011-1997

Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, pentru instalaii de ventilaie, climatizare Elaborator: IPCT SA Buc. Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, pentru instalaii electrice n cldiri Elaborator: IPCT SA Buc. Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii ascensoarelor de personale. IPC Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii echipamentelor de ridicare Proceduri, instructiuni de aplicare a prevederilor Hotararilor Guvernului Romaniei conexe la legea 10/1995. MLPAT Procedura privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in ConstructiiISC pentru interventii in timp asupra constructiilor existente. MDLPL si ISC

MTCT 902 /25.11. 2003

MTCT 903 / 25.11.2003 MLPAT 45/N/1997/ 03.03.1997

BC 22/ 2004

-anuleaza GT 020-98 (partial volumul V) Brosura IPC

Ord in BC12/ 1999 Ord in BC12/1999

97

ST 012-1997

MLPAT 46/N/1997/03.03.1997

Brosura IPC

98

MLPAT 31/N/02.10.1995

BC 2,3,4/1996

99

MDLPL 486/2007/04.07.2007 si ISC nr500/05.07.2007 Modificat de MDLPL nr 1299/2008 din 09.10.2008

BC17/ 2007

Modificat de OISC 1620/2008/10.10.2008

Isi inceteaza aplicabilitatea: OMLPAT 31/N/1995 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventii in timp asupra constructiilor,publicat in

Lista normative tehnice- Pag.67

BC4/1996

100

PCC 0222008

Procedura privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului

OMDLPL 1392/2008 CPM 2815/DM/2008

MO816/ 05.12.2008 *

XXVIII. Reglementari tehnico-economice si metodologice


1 2 GV 001/0-95 GM 001-96 Metodologia pentru evaluarea cladirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2. IPC SA Ghid metodologic privind protectia antiseismica a lucrarilor si sistemelor care includ surse de mare risc Elaborator: INCERC Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor. Elaborator: ICECON Ghid de actiuni de reducere a riscului seismic pentru constructiile existente Elaborator: UTCB Ghid pentru evaluarea costurilor lucrarilor de consolidare pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative de consolidare. Elaborator: INCERC Metodologie pentru studierea aspectelor sociale, financiare si juridice ale actiunilor de reducere a riscului seismic la cladirile de locuit existente Elaborator: CURS-SA Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a actiunilor privind reducerea riscului seismic la constructiile existente cu destinatia de locuinte. Elaborator: IPCT Ghid de exploatare a bancilor de date elaborate in vederea inventarierii cladirilor (din capitala si din tara) avariate seismic si expertizate incepand cu anul 1992 precum si a datelor tehnice continute in rapoartele de expertiza tehnica aferente acestor cladiri Program -cadru pentru generarea automata a rapoartelor pe baza informatiilor selectate din banca de date corespunzatoare activitatii de expertizare a cladirilor. Elaborator: IPCT Indrumator privind aplicarea costului global in domeniul constructiilor Elaborator: INCERC-TEC, IPCSA(BETA), ASE-Bucuresti Metodologie de calcul dinamic a valorii investitiilor. Elaborator: INCERC Metode de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea de investitii si studiilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului Elaborator:PROIECT Bucuresti MLPAT 32/N/16.10.95 MLPAT 60/N/16.07.96 MLPAT 158/N/6.07.2000 MLPAT 44/N/30.06.2000 MLPAT 46/N/30.06.2000 MLPAT 43/N/30.06.2000 BC8/ 2001 Ordin BC13/ 2000 BC2/ 2001 Ordin BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2000 Brosura UTCB BC13/ 1995 In curs de tiparire

PCC 002-99

4 5

Gex 003-2000 Gex 004-2000

MP 006-99

Se difuzeaza de CURS SA Se difuzeaza de IPCT

MP 009-2000

MLPAT 41/N/30.06.2000

PC 014-99

MLPAT 40/N/30.06.2000

Se difuzeaza pe discheta de catre IPCT Se difuzeaza pe discheta de catre IPCT

PC 015-99

MLPAT 45/N/30.06.2000

Ordin BC13/ 2000 BC12/ 1992 BC12/ 1992

10

Nu are indicativ Nu are indicativ

MLPAT 2/N/3.04.92 MLPAT 2/N/3.04.1992 MLPAT 11/N/1.06.94

11 12

Brosura IPB

Lista normative tehnice- Pag.68

13

PC 018-99

14*

Nu au indicativ

Program de calcul cadru privind evidenta standardelor care devin obligatorii prin specificarea lor in normativele aplicabile in domeniul constructiilor, inclusiv baza de date incarcata la zi Elaborator: COCC-SA Proceduri, instructiuni de aplicare a prevederilor Hotararilor Guvernului Romaniei conexe la legea 10/1995 Elaborator: MLPAT

MLPAT 14/N/7.04.2000

Ordin la tipar. Se difuzeaza pe discheta de COCC BC2,3,4/ 1996 Respectivele proceduri nu se regasesc in BC 2,3,4 sub denumirea de proceduri conexe (v.pct.15,16)

MLPAT 31/N/2.10.95

15

Nu are indicativ

16

Nu au indicativ

Metodologia privind formele si organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calitatii in constructii Elaborator: MLPAT Procedura privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii. Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Instructiune privind modelul si modul de completare a buletinelor de incercari emise de laboratoarele de analiza si incercari in constructii. Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Instructiuni privind atestarea institutelor si societatilor comerciale cu profil de incercari in constructii pentru activitatea de agrement tehnic in constructii. Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate in laboratoarele de analiza si incercari in constructii. Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Instructiuni privind exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT

MLPAT 31/N/2.10.95 6/N/31.01.96 MLPAT 31/N/2.10.95

BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996

MLPAT 31/N/2.10.95

MLPAT 31/N/2.10.95 MLPAT 31/N/2.10.95

MLPAT 31/N/2.10.95

BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996

MLPAT 31/N/2.10.95

MLPAT 31/N/2.10.95

Lista normative tehnice- Pag.69

Procedura de control in teritoriu asupra instalatiilor de gaze naturale Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT

MLPAT 31/N/2.10.95

BC4/ 1996

Procedura privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Procedura privind auditul laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Procedura privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiza si incercari si din activitatea de control de calitate (CQ) Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Procedura privind controlul statului in fazele determinante de executie pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajare a Teritoriului pentru interventii in timp asupra constructiilor Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Procedura privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiza si incercari in constructii Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT Sistem de proceduri privind efectuarea de inspectii la organele administratiei publice locale/judetene care emit autorizatii de construire/desfiintare, precum si factorii implicati in respectarea prevederilor acestora
Elaborator: MLPAT, ISCLPUAT

MLPAT 31/N/2.10.95

BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC2,3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996

MLPAT 31/N/2.10.95

MLPAT 31/N/2.10.95

MLPAT 31/N/2.10.95 MLPAT 31/N/2.10.95

MLPAT 31/N/2.10.95 MLPAT 31/N/2.10.95

BC2,3/ 1996 BC4/1996 BC4/ 1996

17

GT 026-2000

Modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii Ghid pentru elaborarea reglementarilor tehnice si a procedurilor privind calitatea materialelor si produselor pentru instalatii aferente constructiilor, armonizate legislativ cu Uniunea Europeana Completare la Ghidul coeficientilor de uzura fizica la constructii Elaborator: INCERC

1485- Ord. al insp.gen. de stat al I.S.C.

MO 685/ 7 oct 08

MLPAT 162/N/06.07.00

Ordin BC13/ 2001 si in BC BC7/ 1996

Se difuzeaza pe discheta de catre INCERC Inlocuite cu GE 0321997

18

P135/1-96

MLPAT 9/N/5.03.96

Lista normative tehnice- Pag.70

19

P135-99 Inlocuieste P135-1995

Ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica normala la mijloacele fixe din grupa 1 Constructii. Elaborator:INCERC

MLPAT 85/N/25.10.1999

BC2/ 2000

20

MP 011-2000

21 22

GP 050-2000 IM 013-2000

23

GT 035-2002 G.

Norme metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectarea, consultanta, evaluarea si instruirea in domeniul sistemului calitatii in constructii. Elaborator: INCERC Ghid de utilizare a spectrelor tehnice de raspuns inelastic in proiectarea structurilor Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectare, consultanta, evaluare si instruire in domeniul calitatii in constructii.INCERC Ghid privind modul de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii. Elaborator: UTCB

MLPAT 204/N/22.09.00

BC13/ 2001

MLPAT 116/N/1.09.1 997 BC11/1999 v. cap XXV pct.4

MLPAT 208/N/22.09.00 MLPAT 205/N/22.09.00

BC13/ 2001 BC13/ 2001

Discheta INCERC

MLPTL 837/06.06.2002

BC13/ 2002

Inloc.(total sau trebuie inclus in GT 035?) NP 074 -2002(?) care inloc STAS 1242/1-89

24 25

NP 074-2002 G.

Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare. Elaborator: UTCB Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor de deversare in retelele de canalizare. Elaborator: IPCT Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri. Elaborator: INCERC

MLPTL 1216/29.08.2002 MLPAT 21/N/2.10.95 HG766/97 modificata si completata cu HG675/2002 MLPTL 1454/03.10.2002 MLPTL 1850/11.11.2002

BC13/ 2002 MO352/ 10.12.97 MO501/ 2002 BC14/ 2002 BC14/ 2002 MO278-?

Inlocuieste STAS 1242/1/89

26 27

GP 074-2002 MP 017-2002

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C 107/0-02 din BC8/2003

21.04.2003

Elaborator: MDRT 27 bis Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatii aferente
Modificare si completarev.si MLPTL 777/26.05.2003-

OMDRT 2237/30.09.2010 MLPTL 550/ 09.04.2003 MDRL 1083/2009 MLPTL 935/2.07.2002 MLPTL 934/02.07.2002

MO683/ 8.10.2010 MO278?/ 21.04.2003 MO8/ 6ian.2010

28 29

GT 037-2002 GT 036-2002

30

NP 072-2002 (inlocuit de NP 086-2005) NP 086-2005

cap.XXX.pct11 Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente. Elaborator: INCERC Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a instalatiilor de incalzire a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: INCERC Normativ pentru exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor cu substante speciale. Elaborator: UTCB

BC2/ 2003 BC3/ 2003

MLPTL 1057/26.07.2002 MTCT

BC4/ 2003 BC8-9/

(inlocuit de NP 0862005 in BC 8-9 2005)

Lista normative tehnice- Pag.71

31

NP 073-2002

32

GT 040-2002

33

MP 022-2002

34

GT 043-2002

35 36

GE 047-2002 GT 044-2002

37

MP 023-2002

38 39 40

Nu are indicativ GT 039-2002 P 91/1-2002 G. Nu are indicativ

41

42

Nu are indicativ

Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale. Elaborator: INCERTRANS Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de constructie la cladiri existente in vederea reabilitarii termice. Elaborator: INCERC Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii. Elaborator: PROCEMA Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la cladirile civile existente Elaborator:Univ.de Arhitectura Ion Mincu Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii Elaborator: INCERC Metodologie privind determinarea permeabilitatii la apa a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii Elaborator: INCERC Metodologie privind determinarea infiltratiilor la baraje si diguri de pamant, canale de navigatie si canalizari prin masuratori de termometrie in foraje. Elaborator: Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice Indicii medii de actualizare a valorii fondurilor de natura constructiilor, la nivelul trimestrului IV-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente. Elaborator: INCERC Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice. Elaborator: INCERC Componenta Comitetului tehnic de specialitate pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice si activitatilor specifice in domeniul constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat Metodologie privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat -completari la metodologie

217/17.02.2005 MLPTL 1992/13.12.2002

2005 BC4/ 2003

MLPTL 1573/15.10.2002 MLPTL 1571/15.10.2002 MLPTL 1569/15.10.2002 MLPTL 1578/15.10.2002 MLPTL 1570/15.10.2002

BC5/ 2003 BC5/ 2003 BC5/ 2003 BC6/ 2003 BC6/ 2003 Anuleaza C 197-89

MLPTL 1715/17.10.2002

BC7/ 2003

MLPTL 489/31.03.2003 MLPTL 1579/15.10.2002 MLPTL 1568/15.10.2002 MLPTL 766/23.05.2003

BC6/ 2003 BC8/ 2003 BC10/ 2003 BC11/ 2003

MLPTL 542/8.04.2003

BC11/ 2003 v. si M.O.Partea I nr.269/ 17.04.93 MO 782/ 25aug2004 BC12/ 2003

43

NP 059-2002

Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica-retele si puncte termice. IPCT

MTCT 1410/10aug.2004 MLPTL 926/02.07.2002

Lista normative tehnice- Pag.72

44

GT 038-2002

45

DD505-2001 INLOCUIT AND 5052007

Ghid pentru determinarea performantelor energetice ale instalatiilor de incalzire si apa calda de consum din cladirile socialculturale existente, in vederea reabilitarii si modernizarii acestora Elaborator: PRODOMUS Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri Normativ privind activitatea districtului de drumuri. BOMACO Instructiuni tehnice privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie origine-destinatie. Pregatirea datelor din ancheta in vederea prelucrarii Norme privind amenajarea intersectiilor la nivel negiratorii din afara oraselor (Titlul din lista din BC2/2004: Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor) Metodologie privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii, amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.ICCPDC

MLPTL 937/02.07.2002

BC13/ 2003

46

DD506-2001

47

CD 173-2001

AND 25/26.01.2001 MTCT 604/ 23.10.2003 MTCT 5/13.04.2007 CNADNR 212/24.04.2007 Ord.AND 20/26.01.2001 MTCT 615/23.10.2003 Ord.AND 144/12.07.2001

BTR4/ apr.2001

Inlocuieste DD505-88 Inlocuieste DD505-2001

BTR4/ apr.2001 BTR9/ sept.01

Inlocuieste DD506-88

48

Nu are indicativ C 16-84

MLPTL 1133 /09.08.2001

BC9/ 2001 BC6/ 1985 BC7/ 1986-cu precizari -figureaza in lista de prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din BC11/ 2001 si la alte normative - figureaza in lista de prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din BC11/2001 -inlocuita de NGPM-1996 apoi de NGPM-2002 v.cap.XXX pct. 34bis Brosura COCC

49

50

NGPM-96

Norme generale de protectia muncii

51

Rplz-2000 RCs-2002

52

C159-89

Indicator de norme de deviz pentru lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii-Rplz-2000 Indicator de norme de deviz pentru lucrari de restaurari si consolidari la constructii avariate, civile, industriale si social-culturale-Rcs-2002 Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin penetrare

MLPTL 836/06.06.2002

Ordin BC13/ 2002

ICCPDC 42/18.12.1989

BC4/ 1990

-figureaza in lista de

Lista normative tehnice- Pag.73

statica, penetrare dinamica, vibropenetrare

53

C241-92

Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitari seismice Elab: INCERC

MLPAT 8/N/12.03.1993

BC9/ 1993

54

Constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala si a Comitetelor tehnice de specialitate -componenta

MLPTL 664/24.04.2002

Ordin BC4/ 2002

reglementari conexe in vigoare la NP074/02, in BC13/2002 -figureaza in lista de reglementari conexe la NP074/02, in BC13/ 2002 MLPTL 1132/01 (BC9 2001) MLPTL 262/2001 se anuleaza. Metodologia aprobata prin MLPTL 1133/01 se modifica

55

56

-completarea Metodologiei privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii, amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie aprobata prin Ordinul MLPTL 1133/2001 - Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor tehnice de specialitate MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. Program cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.Elaborator: IPCT SA Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii in proiecte a montarii si a utilizarii receptoarelor electrotermice

MLPTL 256/28.02.2002

Ordin BC4/ 2002 Ordin si REGULA MENT in BC4/2002 BC5/ 2002

MLPTL 309/07.03.2002 MLPTL 1626/02.11.2001

57

58

PE 936-85 republicate in 1990

59

PE 134/2-96

Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retele electrice

60

Metodologie pentru elaborarea scenariilor de siguranta la foc

Ord. 1119/99 al Corpului Pompierilor Militari

-figureaza in lista de normative conexe la GP074-2002 din BC14/ 2002 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7-2002 din BC1/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 0652002

Lista normative tehnice- Pag.74

61

Metodologie privind identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu

Ord. 1118/99 al Corpului Pompierilor Militari

62

PE 221

Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare

63

PE 227

Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi, lichizi si gazosi

64

DGPSI-001

Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor

O.M.I. 1023/2000

65

DGPSI-002

Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

O.M.I. 1080/2000

66

DGPSI-003

Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenirea si stingerea incendiilor Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice

O.M.I. 88/2001

M.O.583/ 18.09.200 1

67

DGPSI-004

O.M.I. 108/2001

din BC2/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 0652002 din BC2/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/ 2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003
-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la

68

DGPSI-005

Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

O.M.I 138/2001

M.O. 606/2001

Lista normative tehnice- Pag.75

NP072-2002 din BC4/2003

69 70

SC 007-2002

Solutii cadru pentru reabilitarea termohigro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente. Elaborator: IPCT SA Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul administrativ si domeniul educatiei

MTCT 932/02.07.2002

BC18/ 2003
-figureaza in lista de documente conexe in vigoare, la GT 040-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GT 040-2002 din BC5/2003

71

Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul sanatatii si domeniul turismului

72

Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul sportului si domeniul culturii

73

GAT 223

Ghid tehnic privind metodologia de agrementare a ferestrelor din profile PVC

74

NGPM-96

Norme generale de protectia muncii

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii, 1996

75

NGPM-98

Norme generale de protectia muncii

Brosura 1998

76

Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice

MMPS 339/1996

77

C 167-77 (inlocuit v. mai jos)

Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor

BC12/ 1977

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GT 0402002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 022-02 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0722002 din BC6/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC1415/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0722002 din BC6/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in

Lista normative tehnice- Pag.76

vigoare la GT 041-2002 din BC6/2003 (inlocuit) HG 273/ 1994 NP 060-2002 Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii lor termice. Elaborator: IPCT Regulament de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice M.Of.193, 28.07.1994 BC18/ 2003 MO 385, partea I/ 13.08.1999 MO 167, anul XII 19.04.2000 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003

78

MTCT 933/02.07.2002 HGR 638/1999

79

80

NTLH-021

NTLH 021 Ordin MAPM, MLPTL 115/288 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor OMAPM 116/11.02.2002 OMLPTL 289/06.03.2002 Ordin MAPM/MLPTL 116/289

Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a BARAJELOR Elab: ICIM 81 NTLH-022 Metodologia de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare

MO427/ 19.06.2002 *

MO 167, anul XII 19.04.2000 MO427/ 19.06.2002 *

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003

82

NTLH-023

82

NTLH-050

83

Metodologie privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale. ICIM Normativ tehnic pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor Norme de medicina a muncii

MAPM 116/11.02.2002 ? MLPTL 289/06.03.2002 ? 1216Mmed.Dezv.Durabile OMS 1957/1995

MO427/ 19.06.2002 *

MO 722/ 24.10.2008
-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0-2002 din BC8/2003

84

NE 013-2002 G.

85 86 GP 090-2003

Cod de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat Elaborator: PROCEMA, INCERC
Metodologie cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor

MLPTL 451/26.03.2002
MAPAM 1069/2003

BC8/ 2002
Ord.in MO 44/ 20ian.2004

87 88

Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare. Elaborator: COCC Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura
Monitoring suport national integrat de

MTCT 39/ 14.01.2004 MAPAM 49/?

Ordin in MO 61/ 23ian.2004 BC18/2005 Ordin in MO 66/ 27ian.2004 Ordin in

Brosura COCC

Lista normative tehnice- Pag.77

89 90

supraveghere control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole in apele de suprafata si din apele subterane Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme.

1072/2003

MO 71/ 28ian.2004

MAPAM 50/ ? Min.economiei si com 35/? Min. economiei si com. 377/ 19.12.2003

MO 81/ 30ian.2004 MO 96/ 2febr.2004 ordin in MO 124bis+ 124/ 11febr. 2004 MO 712/ 06aug.200 4 MO 697/ 03aug.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr.200 4 MO 697/ 03aug.200 4
MO 124 si 124bis/ 11febr.2004 MO 697/

91

PT CR 102003, ed.1

Norme metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat

-modificare si completare

Min. economiei si com. 483/ 21.07.2004 Min.ec. si com. 378/19dec.2003 Min.ec. si com. 484/21.07.04 Min.ec. si com. 379/19dec.2003 Min.ec.si com. 485/21.07.04
Min.ec. si com. 380/19dec.2003 Min.ec. si com. 486/21.07.04

92

PT CR 112003

Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat

93

PT CR 122003

Masurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat.

94

PT CR 132003

Examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor sudate cap la cap ale componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat

95

PT CR 142003

Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat

Min.ec. si com. 381/19dec.2003 Min.ec. si com. 487/21.07.04 MTCT 562/20.10.2003

96

Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) Elab.: URBANPROIECT Ghid privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

03aug.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr.200 4 MO 697/ 03aug.200 4


ordin in MO 125 si MO125bis/ 11febr. 2004

97

MAPAM, Min.economiei si com., Min. adm. si internelor Ord. 126 (?) 712/199/2003

ordin in: MO145/ 18febr. 2004

Lista normative tehnice- Pag.78

98 99 NE 021-2003

Regulament privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor. INCERTRANS SA

MAPAM 44/? MTCT 480/08.10.2003 -din lista BC2/2004

100 101

102

-din lista BC2/2004

103

NE 029-2004

Norme metodologice de intocmire a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase 94. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere. Elab.: INCERTRANS

MAPAM si MAI 65/141 ? MAPAM 142/?

MO 154/ 23febr. 2004 (ordin in MO 160/ 24febr 2004) BTR4/ 2004 ordin in MO 190/ 4mar.2004 MO 191/ 4mar2004

Ord. MT/MI nr.1112/411/200

Brosura

MTCT 1032/ 26.05.2004

BTR 6/ 2005 Ordin in: MO 511/ 07.06.2004 BTR6/ 2005 Ordin in: MO 511/ 07.06.2004

104

NE 030-2004

Normativ privind conditiile tehnice si metodologice de testare a materialelor antiderapante si a fondantilor chimici, utilizate pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna Metodologie privind determinarile termografice in constructii Elaborator: SC Tehnosistem -SA Bucuresti Reglementari privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania RNTR2 Reglementare tehnica Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic local pentru localitati urbane. Elaborator:Institutul National de Cercetare pentru Fizica Pamantului INCDFP Bucuresti Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul MLPTL nr 1433/ 02 -modificare si completare Norme metodologice privind stabilirea

MTCT 1031/ 26.05.2004

105

MP 037-2004

MTCT 711/ 13.04.2004

Ordin si metodologie in

BC9/ 2007

MO 405/
06.05.2004

106

Nu au indicativ

107

MP 026 -2004

MLPTL 21/203 cu modificarile ulterioare MTCT 1356/27.07.2004 MTCT 782/28.04.2004 Dezvoltare MTCT/ 2230/03.12.2004

MO 1221 bis / 20 dec 04

MO Partea I nr 1221 bis / 2004 in afara abonam. si in BC

108

MO 1262 / 28dec 04

109

Nu au indicativ

MAPDR/

MO 233/

Lista normative tehnice- Pag.79

110 111

Nu au indicativ Nu are indicativ

zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zon de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare Norme metodologice privind calculul i plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare. Metodologie de control privind supravegherea pieei produselor pentru construcii cu rol n satisfacerea cerinei de securitate la incendiu Metodologie de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu -modificare si completare Metodologie de elaborare si competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatere si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a Regulamentului cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare si a prizelor de acumulare cu apa. Ghid privind realizarea si modernizarea termica a anvelopei si a instalatiilor de incalzire si de apa calda de consum, la blocuri de locuinte cu structura mixta, realizate dupa proiecte tip. Elaborator: IPCT Procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice Metodologie de realizare a registrului zonelor protejate Regulament privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste Norme metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare Procedura de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase Norme metodologice privind avizul de amplasament Norme metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

146/08mar.2005

21mar.200 5

MAPDR 08/17ian.2005 MAI 607/19apr.2005 MO 383 / 6 mai 2005 MAI 1100/?2005

MO 244/ 23mar.2005 MO 383 / 6 mai 2005 MO 32/ 13 ian 06

112

Nu are indicativ

Min.Med. si Gosp.Apelor 76/23.01.2006

MO192/ 01mar.200 6

113

GP 109-2004

MTCT 278/23.02.2005

BC17/
2006 (5?)*

114

Nu are indicativ

MMGA 1223/?2005 M.Ec.Com. 715/?2005 MMGA 1245/07.12.2005 MAI 1134/13.01.2006 -abroga Reg.950/1999 (ref.la prevenirea incendiilor) MAPDR 1231/23.11.2005 -abroga MAPDR 08/2005 MO 244/23.03.2005 MMGA 1299/23.12.2005 MMGA 2/? HG 1872/22.12.2005

MO 1/ 03.01.06

115 116

Nu are indicativ Nu are indicativ

MO 44/ 18.01.06 MO 50/ 19.01.06

117

MO 70/ 25.01.06

118

MO77/ 27.01.06 MO 87/ 31.01.06 MO109/ 06.02.2006

119 120

-abroga HG1897/ 2004

Lista normative tehnice- Pag.80

121

122

Abrogarea HG nr. 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme/alunecari de teren Norme metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic NEx 01-06 Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea repararea, si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive Norme metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea Modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 595/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier Procedura de autorizare a dirigintilor de santier Modificarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 595/2007 Modificarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 595/2007 Metodologie pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torential in care se afla asezari umane expuse pericolului viiturilor rapide Modificarea metodologiei de emitere a avizului tehnic catre Inspectoratul de Stat in Constructii I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 726/549/2007 Normativ tehnic Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de

HG182/ 09.02.2006 MAPDR 88/07.02.2006

MO145/ 15.02.06 MO160/ 20.02.06 -abroga MAPAM 681/2003 si alte dispozitii contrare

123

Min. ec.si fin. Min.muncii 1636/392 Min. agr. si dezv.rurale 766/ 6.09.2007

Ordin in MO 411/ 19.06.200 7 MO 646/ 21 sept 07

124

125

36- Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii MDRT 1496/2011 67- Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 1488- Ordin al inspectoratului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 976- Ord. Min.MDD

MO 55/ 24 ian 08

126

MO 458/ 30 iun 11 MO132/ 20 febr 08

127

MO700/ 11 oct 08

MO 647/ 11 sept 08 MO 716/ 22 oct 08

128

1298/1619- MDLPL si al IGS al ISC

129 NTLH-001

1215- Min.Med. si Dezv. Durabile

MO 744/ 4 nov 08

Lista normative tehnice- Pag.81

129 NTLH-040 bis

apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor Instructiuni de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor si aprobarea componentelor comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare Specificatii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii la instalatii electrice-RpE-pentru lucrari de reparatii la instalatii de gaze RpG-si pentru lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire-RpG Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de santier

Min.Med.si Pad.2219/2010

MO 4/ 4 ian 11

130 RpE RpG RpG

MLPAT 65/N/1999/ 25.08.1999

Ord. In BC 10/2000

Indicatoare de norme de consum de resurse pe articole de deviz

131 GT 0121997

MLPAT 111/N/1997/ 01.08.1997

132

GE 0311997

133

GE 0121997 GT 0492002 PCC 0212000 GT 0512002 PCC 0132000 PCC 0142000 PCC 0152000 PCC 0092000

134 135

136

137

138

139 140 141 142

Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii pe articole de deviz pentru lucrari de constructiimontaj, inclusive instalatiile aferente constructiilor, cat si pentru lucrari de reparatii. INCERC Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizata a reparatiilor si consolidarilor la constructii. ICECON Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri in domeniul sanatatii.IPCT SA Procedura de inspectie tehnica a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii aflate in explaotare sau importate la mina a doua.ICECON SA Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a produselor pentru constructii.PROCEMA Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a masinilor de fasonat otel-beton Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a vibratoarelor pentru betoane.ICECON Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a autobetonierelor Procedura pentru verificarea calitatii si receptiei lucrariloe invelitori ceramice la constructiile vechi Indrumator privind aplicarea costului global in domeniul constructiilor. INCERC Procedura privind autorizarea personalului de specialitate in constructii Normativ privind modul de intocmire a devizelor pe categorii de lucrari si pe obiecte pentru lucrarile de constructii-

MLPAT 76/N/1997/ 05.05.1997

Ord in BC12/ 1997 Ghidul se difuzeaza de IPC SA BC11/ 1997

MLPAT 33/N/1997/ 03.03.1997 MLPTL 2003/2002/16.12.2002 MLPAT 337/N/08.12.2000 MTCT 166/31.01.2003 MLPAT 170/N/11.08.2000 MLPAT 171/N/11.08.2000 MLPAT 169/N/11.08.2000 MLPAT 52/N/2000/ 30/06/2000 MLPAT 2/N/03.04.1992 Ordin IGS 646/2007, modif prin IGS 1487/2008 Dec ICCPDC 155/28.12.1982

Ord in BC12/1999 Ord in BC 1/2004 Brosura ICECON BC 23/ 2003 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura ICECON Ordin in BC13/2001 BC12/1992 MO 660/2007 MO 685/2008

Brosura IPC SA Brosura IPCT

143

P91-1983

Lista normative tehnice- Pag.82

144

montaj, precum si pentru reparatii curente si de intretinere la constructii si la instalatiile aferente acestora

modificarea si completarea metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare, aprobata prin ordinul presedintelui Agentiei nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale 15/ MOf. 73-01febr.2010

MOf. 7301febr.201 0

145

NTLH 051

146

GT 050-2002

Regulament privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor incadrate in categoriile de importanta A, B, C si D Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si personae cu handicap Elab: IPCT SA

Min.Med.si Pad. 2358/2010

MOf 19/ 10 ian 11

OMTCT 2002/16.12.2002

BC1/ 2004*

XXIX. INDICI
1 Indici medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.01.1990-30.09.2000 (de la o etapa la alta/cumulati la fiecare etapa) Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii cladirilor speciale, ca mijloace fixe, evaluate in preturi valabile la 01.01.1965 Cresteri medii, pe etape si cumulat inregistrate la principalele capitole de cheltuieli pe ramura constructii in perioada 01.01.1990-30.09.2000 Indici medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.01.1990-31.03.2001 (de la o etapa la alta/cumulati la fiecare etapa)plansa Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii cladirilor speciale, ca mijloace fixe, evaluate in preturi valabile la 01.01.1965plansa Cresteri medii, pe etape si cumulat inregistrate la principalele capitole de cheltuieli pe ramura constructii in perioada 01.01.1990-31.03.2001-plansa Indici de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului II2002 Indici de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului IV2001 Indici medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.01.1990-31.12.2001 (de la o etapa la alte/cumulati la fiecare etapa)-plansa BC1/ 2001 BC1/ 2001 BC1/ 2001 BC7/ 2001

2 3

BC7/ 2001 BC7/ 2001 MLPTL 1218/29.08.2002 MLPTL 290/06.03.2002 BC13/ 2002 Ordin BC4/2002 BC4/2002 -anexa

7 8 9

Lista normative tehnice- Pag.83

10

11

Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in perioada 2001, fata de data reper 01.01.1965-plansa Determinarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale ca urmare a evolutiei preturilor pentru perioada 20112010

BC13/ 2010

-in curs de aparitie

XXX. DIVERSE
1 -Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania -Codul Deontologic al Profesiei de Arhitect -Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitectilor din Romania -Tabloul National al Arhitectilor Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate Elaborator: IPCT SA Programe de calcul pentru dimensionarea retelelor de sprinkler. Retele plane ramificate. Elaborator: IPCT SA, SC PRODINF Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor Elab.: IPTANA SA Constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala si a comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate, pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice in constructii, amenajarea teritoriului si urbanism -Componenta-ANEXA 1 -Structura comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor . IPCT Indici medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale, la nivelul trimestrului I-2003 v. si Bursa preturilor in constructiiPreturi de producator, valabile la 31.03.2003-Indicii medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale, urmare a evolutiei preturilor si tarifelor in economie pentru trim.I 2003 si cumulat fata de 1990, 1965-rev. PROBLEME DE ECONOMIA CONSTRUCTIILOR nr. 5-6/2003 Specificatii tehnice privind statiile de epurare monobloc, containerizate si automatizate, utilizate pentru comunitati mici . PROED Prescriptii tehnice pentru proiectarea, BC14-15/ 2001

2 3

GT 030-2001 PC 021-2001

MLPTL 1613/02.11.2001 MLPTL 1616/02.11.2001 MLPTL 1059/29.07.2002

BC6/ 2002 BC12/ 2002 BC 15/ 2002 Revizuire PD 161-85 BC4/1986 MTTc 1899/ 25.10.1985

NP 067-2002 G.

MLPTL 1132/09.08.2001

BC9/ 2001

6 7

ME 005-2000

MLPAT 330/N/08.12.00 MLPTL 826/3.06.2003

Ordin BC13/ 2001 BC14-15/ 2003

Brosura IPCT

ST 041-2000

MLPTL 665/30.04.01

Ordin BC1/ 2002 Prescriptie

C 31/84

In curs de aparitie in brosura PROED -figureaza in

Lista normative tehnice- Pag.84

executarea, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda

ISCIR

lista de reglementari conexe la I36/01 din BC6/2002 si la NP059/02 din BC12/2003


-figureaza in lista de reglementari conexe la I36/01 din BC6/2002

10

C 39-83

Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si arzatoarelor de gaze. Instalatii de automatizare Indrumator pentru atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii. MTCT MDLPL 651/02.08.2007

Prescriptie ISCIR

11

Ord in MO583/24. 08.2007 MO397/09. 06.2003 BC17/2007


-modif. BC6/2-006 MO 8/ 6ian.2010

MLPTL 777/26.05.2003 MDRTL 1083/2009

Modificare si completare v.si MLPTL 550/9.04.2003cap.XXVIII,pct.27bis

12

13

I1-63

Modificarea art.5 din Anexa II Indrumator pentru atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii la Ord.MLPAT nr. 77/N/1996 Instructiuni tehnice pentru calculul debitelor maxime de apa Elaborator: C.S.A.

MLPAT 1022/23.07.2002

BC7/ 2002
-figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare, conexe la NP067/02 din BC15/ 2002

14

I1-78

Norme pentru proiectarea si executia instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi PVC neplastifiat Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrarilor de reparatii pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative la imbracamintile de ciment aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Metodologie de trecere in sistem computerizat a retelei rutiere, conform actelor normative in vigoare Elaborator: AND si APDP Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie Elaborator: INCERC Instructiuni privind conditiile generale de proiectare antiseismica a instalatiilor tehnologice din statiile electrice MLPTL 1064/30.07.2002

15

GEx005-2002

BC14/ 1999 Brosura ICECON Ordin: BC12/ 2002 Ordin: BC12/ 2002 BC14/ 2002

Brosura INCERTRANS

16

MP 018-2002

MLPTL 1066/30.06.2002 MLPTL 1063/30.07.2002

17 18

C107/6-2002 PE 148-94

Inlocuieste STAS 6472/4


-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la

Lista normative tehnice- Pag.85

NP I7/02 din BC1/2003

19

PE 142-80

Normativ privind combaterea efectului flicker in retelele de distributie

-figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003

20 21

GP 067-2002

Ghid privind determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire. INCERC Normativ cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

MTCT 941/02.07.02 O29/N/23.12.1993

BC20/ 2003
-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 067-02 din BC20/ 2003

22

C1

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor cu apa fierbinte

Prescriptie ISCIR

23

C4

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

Prescriptie ISCIR

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/2003 si la NP072/02 din BC4/2003

24

PT C4/1-2003

25

PT C 4/22003-ed.1

Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune Ghid pentru proiectarea construirea, montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune -modificare si completare Ghid pentru proiectarea construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune -modificare si completare Cerinte tehnice pentru recipiente, cisterne, recipiente-containere si recipiente butoaie

Min. economiei si com. 462/?200? Min. economiei si com. 334/?2003 Min. ec. si com. 463/21.07.2004 Min. economiei si com. 463/?200? Min. ec. si com. 337/15dec.2003

MO 717/ 09aug.200 4 MO 70/ 28ian.2004 MO 730/ 12aug.200 4 MO730/ 12aug2004 MO97/ 2febr.2004 MO97bis

26

PT C 4/22003 PT C12-2003

27

Lista normative tehnice- Pag.86

metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare 28 C 15 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune Min.ec.si com. 472/21.07.2004

in afara abonam. MO730/ 12aug2004 Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003, la GP 0692002 din BC4/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002
(BC12/2003)

29

CR 2

30

CR 5

Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare, reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de siguranta ale acestora, precum si aparate consumatoare de combustibil de uz industrial si arzatoare cu functionare independenta Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor (mecanice sub presiune si ) de ridicat

Prescriptie ISCIR

Prescriptie ISCIR

31

CR 9

Prescriptii tehnice pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare in construirea, montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat

Prescriptie ISCIR

32

PE 212

Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa fierbinte) a consumatorilor industriali, agricoli si urbani

Prescriptie CONEL

33

PE 221

Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare

Prescriptie CONEL

Lista normative tehnice- Pag.87

34

PE 227

Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi, lichizi si gazosi

Prescriptie CONEL

35

CR 274

Prescriptii tehnice privind autorizarea de a proiecta, construi, monta si repara instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat

36

C 37

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia si incercarea in vederea omologarii a supapelor de siguranta pentru cazane si recipiente sub presiune

Brosura ISCIR

37

CR 3-99

Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si de ridicat si aplicarea placii de timbru la instalatiile mecanice sub presiune

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/ 2003 si la alte normative

38

CR 13/2003

Instructiuni de protectia muncii in timpul controlului tehnic al instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicare

39

NGPM

Norme generale de protectia muncii. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii

MLPTL 9/H/1993

MEC 379/2003 -ordin in MO124/ 2004 -publicat in MO124bis /2004, in afara abonam.

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003

40

NGPM-2002

Norme generale de protectia muncii

41

Metodologie privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendii

-Min. muncii si solidaritatii sociale 508/20 nov.2002 -Min. sanatatii si familiei 933/25nov.2002 OMI 87/2001

Brosura/ volum separat -2002M.O. 571/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP0722002 din BC4/2003 -figureaza in lista de

42

Metodologie privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

OMI 84/2001

Lista normative tehnice- Pag.88

documente conexe in vigoare la NP072-2002 43 Metodologie de certificare a conformitatii de agrementare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor Metodologie privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor Metodologie de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a pesonalului tehnic al agentilor economici si instalatiilor cu atributiuni de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor Ghid tehnic de agrement pentru agrementarea ferestrelor (usilor) OMI 85/2001
(BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003)

44

OMI 86/2001

45

OMI 90/2001

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002


(BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 022-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-2002 din BC5/2003

46

GAT 009

47

Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muncii

225/1995

48

PE 713

Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea betoanelor constructiilor hidroenergetice

49

GAT220

Ghid tehnic de agrement privind metodologia de agrementare a sistemelor de izolare exterioara a fatadelor cu tencuieli subtiri aplicate pe materiale termoizolatoare

50

Normativ de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

MAPPM 277/1997

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la SC 0072002 din BC18/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0762002 din

Lista normative tehnice- Pag.89

BC7/2003

51

PE 016

Normativ tehnic de reparatii la echipamente si instalatii energetice

52

PE 114

Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003

53

ITE-R-01/85 CNA

Regulamentul de exploatare pentru lacuri de acumulare si baraje de priza

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 MAPPM

54

ID4-64 Comitetul de Stat al Apelor, 1964

Regulament-cadru de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje Instructiuni tip de exploatare a instalatiilor de alimentare cu apa-captari

55

Norme de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei

MS 535/1977

56

Norme generale de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor

71/1995

MO 48/ 1995

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003
-figureaza in lista de documente

57

Motoare asincrone trifazice 0,5kW10000kW. Metode de incercare

Lista normative tehnice- Pag.90

58

Metodologie cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

MAPPM 278/11.04.1997

MO 100bis/ 1997

59

PT-00-G0136/01.03.1998,
Nr.Ap.-1

Procedura de incercare. Masuratori de temperatura pentru detectarea infiltratiilor la baraje si diguri de protectie

GEOTEC SA (1998)

conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 023-2002 din BC7/2003

60

NP 063-2002

Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii Elaborat: IPCT Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire

MTCT 1994/13.12.2002

BC6/ 2004 Ordin in MO 945/


23.12.2002

Inlocuieste STAS 2965

61

MMPS 117/27.03.1996

62

MMPS-1998

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime

MMPS 235/26.07.1995

Brosura MMPSvol.28 (exista in bibl. IPTANA) BC 8-9/ 2005 * Brosura MMPS

63

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

OMI, MLPAT 381/1279/MC/1994

64

C 38

Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur

Brosura ISCIR

65

C 10

Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte

Brosura ISCIR

-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in

Lista normative tehnice- Pag.91

66

C 11

Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii arzatoarelor cu functionare independenta de combustibil lichid si gaze combustibile

Brosura ISCIR

vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003

67

GE 049-2002

68

Ghid de executie, exploatare si postutilizare a constructiilor de captare din apa subterana, pentru asigurarea parametrilor functionali Elab.: PROED SA Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor si instalatiilor pentru realimentarea artificiala a apelor subterane

MTCT 1409/26.09.2002

BC19/ 2003 PROED 1997 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0492002 din BC19/2003
-figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 049-2002 din BC 19/2003

69

Normativ privind determinarea si instituirea zonelor de protectie ale surselor de apa subterane

PROED 1995

70 71

GE 020-97 DD 509-89

Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eforturilor din cablu la structurile suspendate. IPC Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate. Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, in statii fixe. INCERTRANS

MLPAT 41/N/03.03.1997 Ord. DD 92/3937/ 15.06.1989 MTCT 906/11.05.2004 Dec.AND 12/14.01.2004

Ord.in BC12/1999 Brosura IPC

Brosura

DD 509-2003

72

PT CR 7/12003-ed.1

Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executia lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel -modificare si completare

Min.ec.si com. 370/ 19dec.2003

476/21.07.2004

BTR1/2005 si MO Partea I 659bis, n afara abonam. (se achiz. de la Centrul pentru relaii cu publicul, oseaua Panduri nr.1), i n BTR al CNADN MO 105/2004 MO105 bis in af. abonam. MO 716/ 09sept.2003

Revizuire DD 509-89

Lista normative tehnice- Pag.92

73

PT CR 7/2/ 2003 ed.1

Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrarilor la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje din aluminiu -modificare si completare

Min.ec.si com. 371/ 19dec.2003

MO 105/2004 MO105 bis in af. abonam. MO 712/ 6aug.2004


MO 105/2004 MO105 bis in af. abonam. MO712/ 6aug.2004

74

PT CR 7/32003

Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executia lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 3: Polietilena de inalta densitate -modificare si completare

Min. ec. si com. 477/21.07.2004 Min.ec. si com. 372/ 19dec. 2003

Min.ec. si com. 478/ 21.07.2004

75

76 77 78 DD 507-88 -din lista din BC2/2004 -din lista BC2/2004 -din lista BC2/2004 -din lista BC2/2004 NE 026-2004

Proceduri de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O.2004 Inlocuirea anexei la Ord. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii ascensoarelor Instructiuni tehnice departamentale privind organizarea si functionarea statiilor amplasate in punctul de frontiera pentru cantarirea din mers si verificarea gabaritelor la autovehicule de marfa din traficul international 83. Norme privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit ce depasesc limitele prevazute in Ord.Guv. nr.43/1998 84. Norme privind circulatia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t pe DN1(E60) sectorul Bucuresti-Ploiesti 86. Instructie privind organizarea formatiei normate de munca pentru lucrarile de intretinere si reparatii poduri Normativ privind reciclarea la imbracamintilor rutiere bituminoase Elaborator: SC INCERTRANS cald a

MAPAM 1084/?2003 27/? Min. economiei si com. 140/?

MO 118/ 10febr. 2004 ordin in MO 178/ 2mar.2004 ordin in: MO 249/ 22mar.2004

79 80 81 82

Ord.MT-MI 407/991/18.06.1999 Ord.MT-MI 271/937/28.05.99 Ord.MTTC 1605/4.12.1981 MTCT 507 /16.03.2004 Bul. Transp. 2/1982 BTR7/ 2005 MO323/ MTCT
14. 04. 2004

83

PT R6-2002

Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnica a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale

MO910/ 14dec.2002 MO634/ 2003 MO 697/ 03aug.200 4 MO274/ 18apr.2003 si 274bis in af. abonam. MO697/ 03aug.200 4 Ordin in MO754/

Min. Ec. si Com. 122/2sept.2003 MTCT 488/21.07.04 84 PT R7-2003


Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane -telecabine

Min.Ec, si Com. 108/2003

85

PT NC1-1981

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executarea, montarea, instalarea, exploatarea,

MTCT 489/21.07.04 ISCIR 189/30.06.2004

Lista normative tehnice- Pag.93

repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleara

19aug.200 4

86

Nu are indicativ

Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei -modificari

MS 536/?1997 MS 1028/18aug2004 MEC 396/29.06.2004 MTCT 736/19.04.2004

-se va publica in MOf 754bis Partea I in afara abonam. care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu Publicul al Regiei Autonome MOf. Buc. Sos.Panduri 1-sector 5.

87

Nu are indicativ GP 101-2004

88

Masuri privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismica pasiva (reazeme, disipatori) a cladirilor

MO 785/ 26aug.200 4 MO788/ 27aug2004 Ordin in: MO874/ 24sept.200 4 -se publica in MO874bis in afara abonam.-ce se achizit. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al MOf -sos.Panduri -sect.1Bucuresti, si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam.-ce se achizit. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al MO -sos.Panduri -sect.1Bucuresti, si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam. si in BC
-se publica in MO882bis in afara abonam.-ce se achizit. de la Centrul pentru Relatii cu

89

GT 053-2004

Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti. Elaborator: INCERC

MTCT 803/28.04.2004

Ordin in: MO882/ 27sept.200 4

90

GT 055-2004

91

GT 054-2004

Ghid privind constituirea, intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice, obtinute pe cladiri instrumentate seismic in reteaua seismica nationala Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea, intretinerea si utilizarea bancii de date pe suport magnetic (cd-rom) cuprinzand inregistrari ale miscarilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990 obtinute in reteaua seismica nationala

MTCT 804/28.04.2004

Ordin in: MO882/ 27sept200 4 Ordin in: MO882/ 27sept.2004

MTCT 805/28.04.2004

Lista normative tehnice- Pag.94

Elaborator: INCERC

Publicul al MO -sos.Pandurisect.1Bucuresti, si in BC

92

NC2-83

93

NC3-86

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executarea, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea armaturilor din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare destinate sa functioneze in cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

ISCIR 190/30iun.2004

ISCIR 191/30iun.2004

94

NC4-87

ISCIR 192/30iun.2004

95

NR1-83

ISCIR 193/30iun.2004

96

Min.ec. si com. 678/28.09.2004 Min.Mediului si Gospod. Apelor 344/16.08.2004 Min. Agric., Pad. si Dezv. Rurale 708/01.10.2004 ANRDE 24/12.10.2004 (abrogat) ANRDE 54/?2005-abroga ANRDE 24/12.10.2004 MMSSF si MS 532/11.10.04 1349/21.10.04 MTCT 2004/26.10.2004 MTCT 2132/17.11.2004

Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis MO924/ 11.10.2004 MO 959/ 19.10.2004

97

Nu au indicativ

98

Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic. Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic. Caracterul voluntar al standardelor mentionate in Normele generale de protectie a muncii Drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfa-lista Standardele romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii-

Ordin in: MO972/ 22.10.2004

-regulamentul se gaseste la adresa www.anre.ro

99 100 101

MO997/ 29.10.2004 MO1031/ 08.nov.2004 MO1125/ 30nov.2004

Lista normative tehnice- Pag.95

102

GT 046-02

103

GP 081-2003

lista Ghid cuprinzand solutii cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate la cladiri de locuit cu S+P+4E executate pe baza de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit)amplasate in zona seismica AElaborat: PRODOMUS SA-Bucuresti Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale Elaborator: INCERC-filiala Cluj
Aprobarea indicilor medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului IV-2003 Ghid privind proiectarea si executarea consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ Elaborator: INCERC Cluj

MTCT 1451/03.10.2002

BC11-12/ 2004

MTCT 306/16.09.2003 ? 1416/10.08.2004 MTCT 305/16.09.2003


Dec. Prim Ministru 125/23.06.2004 in temeiul Legii 228/2004 pt. aprobarea OUG nr.11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

BC13/ 2004 BC13/ 2004 BC15/ 2004 BC11-12/ 2004

104 105 GP 079-2003

106

Regulament de organizare si functionare a ISC

107 PAT 1-2004 PAT 2-2004 PAT 3-2004 108

Proceduri privind agrementul tehnic in constructii -produse, procedee si echipamente noi in constructii -abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice in constructii -avizarea agrementelor tehnice in constructii Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Completare

MTCT 1889/15.10.2004

MO1167/ 09dec.200 4

MTCT 1558/26.08.20 MTCT 132/03.02.2006

MO1211/ 16dec.200 4

Modificare
109 110 111 NP 090-2003 Nu are indicativ Nu are indicativ PT CR 1 editia 1modificare Normativ pentru instrumentarea seismica a barajelor. Elaborator: UTCB
Regulament pentru clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

MTCT 896/06.06.2005 MTCT 644/23.10.2003 MTCT 1822/07.oct.2004 MAI 394/26.oct.2004 MTCT 2190/24 nov.2004 MEC 16/20ian.2005

? BC13/ 2004 MO 90 27ian.2005 MO 90 27ian.2005 MO90// 24nov.2004 MO 115 / 4 feb. 2005

-anexele 1-3 se publ. in MO 1167bis Partea I care se achizit. de la Centrul pt. relatii cu publ. al MO, Sos.Panduri nr.1Bucuresti si in BC -anexa se publ. in MO Partea I 1211bis care se achizit. de la Centrul pt. relatii cu publ. al MO, Sos.Panduri nr.1Bucuresti si in BC

Regulament privind agrementarea tehnica europeana pentru produse pentru constructii Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si altele la instalatii mecanice sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de

112

-modificare PT CR 1

Lista normative tehnice- Pag.96

combustibil efectuate de catre organele tehnice de specialitate ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicare 113 GE 052 2004 Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru inmagazinarea apei potabile Elaborator: ICECON S.A. Regulament privind gestionarea situatiilor de urgent generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale, precomprimate exterior Elaborator:UTCB Normativ tehnic deseurilor. privind incinerarea

Min. Ind. si Res. 27/2003

MTCT 164/15febr.2005

114

Nu are indicativ

MAI 638/? MMGA 420/? MTCT 227/23feb.2005

MO153bi s/2003 cuprinde PT CR 1 -2003 integral MO 345 bis / 2005 in afara abonam. BC6/2006 MO 455 / 30 mai 2005 BC 10-111213/2005 MO 554bis/ 2005, in afara abonam. MO 86 bis/ 26 ian. 2005

115

NP 104 2005

116

Nu are indicativ

MMGA 756/26nov.2004

inlocuieste ord.MAPM 1215/2003 -MO150 si 150bis/ 07mar.2003

117 118

Normativ tehnic deseurilor.

privind

depozitarea

MMGA 757/?2004 MTCT 663/05mai2005 MO 424/19mai2005

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind hartile aeronautice RACR HA editia 1.0/2005

119

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind serviciile de informare aeronautica RACR AIS, editia 1.0/2005

MTCT 664/05mai2005 MO 424/19mai2005

MO 86 bis/ 26 ian. 2005 publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR. publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR.

120

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice RACR ASMET, editia 2.0/2005 Reglementarea Aeronautica Civila Romana RACR-PM Protectia mediuluied.3

MTCT 665/05mai2005 MO 424/19mai2005

121

RACR-PM eed.3 1261/30.11.2007

publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR.

MO847/

10dec.2007

Ed.2 ramane valabila 6 luni de la data

Lista normative tehnice- Pag.97

aparitiei ed.3

122

NP 108 04

Cod de cerine privind proiectarea, executia, urmarirea comportarii, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat. Elaborator: UTCB Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor Elaborator: Search Corporation

MTCT 179/15.02.2005

123

NE 033 2004 (revizuire C 270 91?) v. si m.jos, pct. 124

MTCT 198/15febr.2005 MO 439 / 24 mai 2005

publicat in MO437bis /2005 n afara abonam. BC19/ 2005

BC4/ 2005

publicat in MO 439 bis / 2005 in afara abonam. BTR2-3/ 2005 BC6/2006 BC17-18/ 2004 BC17-18/ 2004

revizuieste C 270 1991? C 270-91(nr.adresa AND catre Urbanproiect) v. si m.jos, pct. 124

124 125

NE 033-2005 MP 027 2003 GT 047 02

-Completare la BTR 2-3/2005 Anexa 1 Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor
Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii, Elaborator: INCERC Filiala Cluj Napoca

? MTCT 2100/30.11.2005 MTCT 308 / 16.09.2003 MTCT 1453/03.10.2002

ABROGA MTCT 198/2005

126

127 128

GT 061 03 GP 088-2003

Ghid pentru expertizarea tehnic a cldirilor de locuit amplasate n zona seismic A i stabilirea soluiilor cadru de intervenie (consolidare) pentru asigurarea cerinelor de rezisten i stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320, S+P+4E i seriile T 836, T 835, S+P+8E Elaborator: INCERC Filiala Iai Ghid privind identificarea defectelor la tunelurile pentru ci de comunicaie" Elaborator: UTCB Ghid privind adoptarea masurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele istorice Elaborator: Inst. Nat. al Monum. Istorice Manual privind aprobarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear

MTCT 1005/10.12.2003 MTCT 914/29.11.2003 Min.Med. si Gosp.Apelor 117/? Pres. Comisia Nat. pt.Controlul Activitatilor Nucleare 407/21.12.2005 MTCT 1995/18.11.2005 MAI 1160/30.01.2006 Ordonanta 14/26.01.2006 pentru modif. Ordonantei 20/1994 OUG 19/? HG199/?

BC23/ 2004 MO867/


05.12.2003

129

130

BC 8-9/ 2005 Ordin in: MO186/ 27febr. 2006 MO193/ 1 mar. 2006
MO207bis/

131 132

Regulament privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren

07.03.2006 MO 80/ 30.01.2006 MO220/ 10mar2006 MO223/ 10 mar.

Masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente -modificari Utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
Modificarea si completarea HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice a

133 134

Lista normative tehnice- Pag.98

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

2006 Min.Med.si Gosp.Apelor, 1182/22.11.2005 Min.Agr.,Padurilor si Dezv.Rurale 1270/30.11.2005 Min.Med.si Gosp.Apelor 31/? MTCT 322/03.03.2006 MO224/ 13 mar. 2006

135

Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

136 137

Manual pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR) Instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii

MO 234/ 15 mar. 2006 MO 241/ 17 mar. 06

-abroga MLPTL 779/2002 MO 869/ 29nov.2002

Modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii Modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si reziduurilor marfii Metodologie de elaborare si competente de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatere si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a regulamentului cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare si a prizelor de acumulare cu apa Ghid privind proiectarea structurilor de pamant armat cu materiale geosintetice si metalice Specificatie tehnica privind utilizarea adezivilor polimerici in constructii. INCERC Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale. AFER Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice . INCERC Ghid privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot

12223- Ord. al min. transporturilor

MO 680/ 3 oct 08

1312- Ordin al min. transporturilor

MO 749/ 6 nov. 08

138

MMGA 76/?

MO 192/ 01 mar 06

139 140

GP 093/ 2006 ST 050/ 2006 MP 038/ 2004 NP 064-2002 -anuleaza C234-91

MTCT 1764/21.09.2006 MTCT 1728/21.09.2006 MTCT 168/15.02.2005 MTCT 605/21.04.2003 Min.med. si dezv.durabile 1830/21.11.2007
MT

MO896bis/ 2006
BC21/2006

141 142

143

144

RACR-AD-

Reglementarea aeronautica civila romana

MO 942/ 2006 BC23/ 2006 BC5/ 2006 BC15/ 2006 BC24/ 2004 MO 864bis/ 18dec2007 in afara abonam. MO P.I

-anuleaza C234-91

Lista normative tehnice- Pag.99

PETA editia 1/2008 145

privind proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor Modificarea anexei la ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune Modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune Modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1892/2006 Ghid de utilizare a aparatelor pentru masurarea presiunilor. IPC

1148/? MO 692/10.10.2008

2968- ministrul economiei si finantelor

692 bis / 2008 in afara abonam. MO 717/ 22 oct 2008

146

2969- Min.Ec.Fin.

MO 735/

30.10.2008

147

1352- Ordin al min. transporturilor

MO 761/ 11 nov 08

148

GE 021-1997

MLPAT 42/N/1997/03.03.1997

149

GT 033-2001

150

Gex 008-2004

151

MP 025-2004

152 153 154

PC 001-1997 C 242-1993

Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana, franceza, engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE. ICECON Ghid privind interventii structurale si nestructurale pentru realizarea de lucrari la constructii monumente istorice consumuri medii specifice de resurse. Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la structurile constructiilor monumentelor istorice in cadrul lucrarilor de restaurare ale acestora. UAIB Manualul si programul de calcul cadru pentru intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta. URBANPROIECT Modificarea anexei la Ord.min.ind.si res. nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la ascensoare Modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 47/2006 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi (actualizata).

MLPTL 70/23.01.2003 MTCT 741/2004

Ordin in BC 12/19 99 Brosura IPC MO97/ 17.02.2003 ?

Brosura ICECON?

MTCT 743/19.04.2004

BC21/ 2005

MLPAT 75/N/1997/05.03.1997 MLPAT 11/N/ 06.04.1993 MECMA 506/2011

Ord

BC10 /1997 BC2/1994 MO252/ 11.04.2011

Brosura ICECON

MECMA 507/2011

MO252/ 11.04.2011

Lista normative tehnice- Pag.100

155

Indrumar privind educatia elevilor in caz de cutremur Elab: INC ERC

OMTCT 2058/07.11.2006 OMAI 1508/OMTCT nr.2058/MEC 5709

MO

207bi s/ 07.03.2006 *

XXXI. COMPORTAREA IN SITU


1 2 GE 039-2001 GT 032-2001 Ghid privind determinarea experimentala in SITU si in laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente. Elaborator: INCERC Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii Elaborator: ISPIF -SA Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a permeabilitatii imbracamintilor rutiere cu permeametru AP400
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a densitatii straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP425 Normativ pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice Elaborator: ISPH-Bucuresti Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou. Elaborator: SC Metroul SA-Bucuresti Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea elementelor de construcii hidroizolate cu materiale bituminoase i polimerice . Elaborator: INCERC Modificarea procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii- I.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 486/500/2007 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale. UAUIM Ghid privind investigarea starii tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metatancurilor

MLPTL 1224/06.09.2001 MLPTL 1628/02.11.2001 MPAT 264/N/02.11.2000 Ord.DD 327/31.12.1985 Ord.DD 327/31.12.1985 MTCT 645/23.10.2003 MTCT 309/16.09.2003

BC1/ 2002 BC3/ 2002 BC7/ 2001 Brosura Brosura BC13/ 2004 BC15/ 2004 Inlocuieste STAS 2561/2-81

3 4 5 6 7

NP 045-2000 DD 500-86 DD 501-86 NP 087-2003 NE 017-2003

NP 164 02

MTCT 605/21.04.2003 1299/1620- M.DLPL si al IGS al I CS

BC24/ 2004 MO 718/ 222 oct 08

nlocuiete C 234 / 1991

10

MP 031-2003

MTCT 1010/ 10.12.2003

11

GT 052-2002

MTCT 965/02.12.2003

Ordin MO 920/ 22.12.2003 BC 2/ 2004 BC1/ 2004

Lista normative tehnice- Pag.101

in exploatare. INCERC

Reglementari in vigoare suplimentar fata de lista de mai sus


1 CD 72-85 -anuleaza CD 72/1973 Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundatiilor pe coloane introduse prin vibratie. IPTANA MTTc Ord. 1779/8oct.85 BC12/ 1985
In BC 5-6/ 1997, CD 72-85 figureaza in curs de revizuire

Reglementari in vigoare suplimentar fata de lista de mai sus, CARE FIGUREAZA IN BTR 15, martie 2002 ca fiind in vigoare in martie 2002, si aparute in BC DOMENIUL RUTIER
1 CD 138-81 Lista BTR Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si beton precomprimat Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si beton precomprimat Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat , beton precomprimat, metal si composite Elaborator: UTCB Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea denivelarilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide cu deflectograful Lacroix si deflectometrul cu parghie tip Benkelman Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT

Ordin MTTc 1638/16.12.1981

BC5/ 1982

CD 138-2002 -inlocuit, v.mai jos CD 138-2010

Dec. AND 241/27.06.2002 DG AND 938/24.11.2010

Inlocuieste CD 138-81 -inlocuit -inlocuieste CD1382002, -urmeaza sa apara in BTR 5/2011 BC12/ 1985 BC8/ 1995

CD 153-85 Lista BTR CD 31-94 (revizuit v. mai jos) Lista BTR CD 31-2002 (revizuieste CD 31-94)

Ord. MTTc 1776/ 08.10.85 Ord. MT 215/08.06.1994

CD118-79 Lista BTR (v.mai jos)

Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat

MTCT 619/23.10.2003 Dec.AND 496/10.12.2002 Ordin in: MO 779/6.11.2003 Ord.MTTc 2128/29.12.1978

BTR2/ 2004

Revizuire CD 31-94

BC5/ 1979

Lista normative tehnice- Pag.102

CD118-2003 -revizuieste CD 118-79

Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat

MTCT 904/ 11.05.2004 -aviz CTS9 nr.95/ 4 febr.2004

BTR1/ 2005 si MO P. I 659bis, in afara abonam.-

-revizuieste CD 118-79

CD 129-79 Lista BTR -va fi inlocuit de: CD 129-2002

Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea rambleelor rutiere din cenusa de termocentrala Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de termocentrala SC BOMACO SRL Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea fundatiilor pentru lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment. ICPTT Indrumator pentru tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsa in domeniul optim de umiditate de compactare Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast Elaborator: SC INCERTRANS SA

Ordin MTTc 1887/17.02.1979 MTCT 620/23.10.2003 Aviz CTE AND 93/1521/26.11.2002 CTS 63/04.08.2003 Ord MTTc 311/17.02.1979 Ord MTTc/ 1127/17.06.1985

(se achiz. de la centrul pentru relaii cu publicul, os.Panduri nr.1), si in BTR

BC4/ 1980

-inlocuit

BTR5/ 2004

CD 29-79 Lista BTR CD 148-85 Lista BTR v.mai jos CD 148-2003 (revizuire CD 148-1985)

BC 11/ 1979 BC9/ 1985

MTCT 478/08.10.2003 (483/8.10.2003-cf.lista BC2/2004) Ordin MTTc 675/10.04.1985

CD 147-85 Lista BTR (v.mai jos CD 147-2002) CD147-2002 -inlocuieste CD147-85

Instructiuni tehnice pentru utilizarea cenusilor provenite de la centrale termoelectrice la prepararea betoanelor rutiere Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaus de cenusa de termocentrala. INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipurilor bituminoase cu si fara adaus de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri (PD 19-86 ) Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri . IPTANA Normativ privind executarea mecanizata

BTR2/ 2004 (ordin in: MO 160/ 24febr. 2004) BC9/ 1985

MTTc 618/23.10.2003 Aviz CTE AND 93/1522/26.11.2002 MTCT 618/23.10.2003 Ord MTTc 1126/17.06.1985 Ord MTTc 71/10.01.1987 MTCT 310/16.09.2003 Ordin MTTc

BTR5/ 2004*

-in curs de aparitie

CD 42-85 Lista BTR P 19-86 Lista BTR P 19-2003

BC9/ 1985 BC11/ 1986 BTR3/ 2004 BTR8/ 2005 BC6/ Inlocuieste P 19-81 Inlocuieste P 19-1986 Anuleaza

10

11

CD 182-87

Lista normative tehnice- Pag.103

12

Lista BTR CD170-88 Lista BTR CD170-2003 (revizuire CD170-88)

13

14

C22-92 Lista BTR Inlocuit de NE 014/2002 CD 169-2001 Lista BTR

a terasamentelor de drum. INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Ghid privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa (Titlul din BC2/2004: Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa) Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in sistem cofraje fixe Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna.
Normativ pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna.

1613/28.09.1987 Ord MTTc 1758/26.09.1988 MTCT 479/08.10.2003

1987 BC5/ 1988 BTR8/ 2005 ordin in MO 160/ 24febr. 2004 BC5-6/ 1994 BTR20/ aug.2002

C182/1977

-in curs de aparitie

MT 81/03.03.1993 Ord.AND 45/06.02.2001

Inlocuit de NE 014/ 2002 -anuleaza MTTc 153/ 14.09.1987 Inloc. CD 169-87

15

CD 139-82 Lista BTR

MTTc 148/26.01.1982

BC7/ 1982

CD 139-2002

Decizia AND 240/27.06.2002

BTR20/ aug.2002

Inlocuieste CD 139-82

16 17

PD 162-2002 AND 515-93 Lista BTR

Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane


Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces Elaborator: INCERTRANS, colaboratori: AND, ICB, IPTANA -Bucuresti, iulie 1992

MTCT 622/23.10.2003 MT 80/03.03.1993

BTR1/ 2004 Brosura


INCERTRANS

-se gaseste in bibl. AND

Revizuire PD 162-83 BC11/1983 BC1/1994cf.lista BTR9/2011

Volume BC in care se gasesc liste cu normative in vigoare la data respectiva: BC 5-6/96 -albastru BC 5-6/97-albastru BC 5/98 -albastru BC 12/99-verde BC 12 /00-rosu BC 13/01-verde BC 1/05 albastru BC 1/2009-albastru BC1/2010

Reglementari AND publicate in Buletinul Tehnic Rutier (BTR) si / sau in brosuri


1 2 AND 550-99 AND 555-99 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) Normativ pentru executarea tratamentelor Ord.AND 84/23.06.1999 Ord.AND BTR1/ ian.2001 ??

Lista normative tehnice- Pag.104

v. si NE 011-99 cap.XXII. 3 AND 514-00 (Inloc. AND 514-92) -Inlocuit de: AND 5142007 AND 547-98 (547-99?) AND 535-97

bituminoase cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri. -indicativul valabil este neoficial considerat NE 011-99 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice Metodologie receptie lucrari intretinere si reparatie curenta poduri Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri. Incercarea TFOT Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri. Incercarea RTFOT Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat (revizuire instructiuni tehnice) -indicatorul valabil este neoficial considerat a fi NE 011-99 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri Instructiuni tehnice privind determinarea capacitatii portante a drumurilor cu deflectometrul PHONIX FWD MLY 10000
Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald, realizate cu bitum modificat cu polimeri Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor cu ajutorul analizatorului/analizatorului de profil longitudinal APL72 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor

9/27.01.1999

Ord.AND 134/25.09.2000 MTCT 625/23.10.2003 MTCT 5/13.04.2007 CNADNR 210/24.04.2007 Ord.AND 48/03.05.1999 Ord. AND 146/15.10.1997 Contr.Manag. AND-MT 4/21/1994 Ord. AND 146/15.10.1997 Ord.AND 23/26.01.2001 HG 1275/8.12.1990 Ord.AND 91/12.07.1999 Ord.AND 93/12.07.1999 Ord.AND 112/26.08.1999 Ord.AND 113/26.08.1999

BTR3/ mar.2001

Inlocuieste Ord.484/ 1.09.1992 Inlocuieste AND 514-00 -anuleaza CD 98-86cf.lista BC2/2004)

BTR 12/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/ 2006
BTR5/ mai2001 BTR4/2006

6 7

AND 536-97 AND 556-99 v.si NE 011-99 cap.XXII AND 551-99 AND 552-99 AND 559-99 AND 560-99 Inlocuit cu 560-99-editie revizuita AND 5642001 AND 5492000 AND 553-99 AND 5632000 (2001?) AND 5652001

BTR6/ iun.2001

-anuleaza CD 164-87, cf.lista BC2/2004)

8 9 10 11

BTR6/ iun.2001 BTR6/ iun.2001 BTR7/ iul.2001 BTR9/ iul.2001 BTR16/ apr.2002 BTR7/ iul.2001 BTR8/ aug.2001 BTR8/ aug.2001 BTR8/ aug.2001 BTR8/ aug.2001 Inlocuieste AND 526-90 (cf.lista BC2/2004)

12

Ord.AND 77/26.03.2001 Ord.AND 78/09.06.1999 Ord.AND 92/12.07.1999 Ord.AND 76/20.03.2001 Ord.AND 78/26.03.2001

13

14 15

16

Lista normative tehnice- Pag.105

cu ajutorul BUMP Integratorului-BI

17 18

AND 548-99
AND 525-2000 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ, dar cu tematica diferita (v.pct.18bis)

Instructiuni tehnice privind determinarea comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELE-MATTA Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii

Ord.AND 79/09.06.1999 MT 45/13.04.2000 MTCT 607/23.10.2003

BTR9/ sept.2001 BTR 10-11/ oct-nov 2001 Inlocuieste AND 525-95 cf.lista BC2/2004

18 bis

19

AND 525-2005 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ, dar cu tematica diferita (v.pct.18) AND 561-2001

Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice

MTCT 1945/14.11.2005 1265/17.04.2006 MAI 1265/ 17.04.2006 Ord.AND 21/26.01.2001 Ord. AND 136/01.10.1997 Ord.AND 67/02.06.1997 MT 52/27.01.1998 Decizia AND 13/09.01.2002

BTR1/ 2006 BC6/ 2006* BTR 10-11/ oct-nov 2001 BTR12/ dec.2001
MO127bis/ 26.03.1998

Instructie privind plantatiile rutiere

20

21

AND 533-97 -inlocuit de NE 025/2003 AND 532-97

Normativ privind lucrarile de intretinere a imbracamintilor bituminoase pe timp friguros Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintii rutiere. AND Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice

-inlocuit de NE 025/ 2003

22

23 23 bis 24

AND 554-2002 Anuleaza CD 175-75 Inlocuieste AND 554-99 AND 567-2002 AND 567-2008

BTR12/ dec.2001 BTR13/ ian.2002

Inlocuieste AND 554-99

AND 566-2002

Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice Normativ privind sistemul national de management pentru situatiile de urgenta la drumurile publice Elab: BOMACO Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate executate din mixturi asfaltice drenante

Decizie AND 11/09.01.2002 Dec. 960/3.10.2008

BTR14/ feb.2002 BTR2/ 2010 BTR14/ feb.2002

Inlocuit v.pct.23bis Inocuieste AND5672002

Decizie AND 12/09.02.2002

Lista normative tehnice- Pag.106

25

AND 523-95

Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece SC INCERTRANS SA

Decizia AND 66/31.07.1995 MTCT 905/11.05.2004 aviz CTS9 91/4febr.2004

BTR14/ feb.2002 BTR1/ 2005 si MO Partea I 659bis, n afara abonam. (se achiz. de la Centrul pentru relaii cu publicul, oseaua Panduri nr.1), i n BTR al CNADN Revizuire AND 523-98

AND 523-2003 v.mai jos

26 27*

AND 5232004-cf.lista BC2/2004 AND 513-2002 AND 546-99

Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod. INCERTRANS

Decizia AND 9/14.01.2004 (cf.lista BC2/2004) Decizia AND 9/09.01.2002

BTR15/ mar.2002 BTR15/ mar.2002

Inlocuieste AND 52398(95?) Inlocuieste AND 513-91 Inlocuit cu 546-2002 anuleaza AND 5461999 -inlocuit, v.mai jos 27bis -urmeaza sa apara in BTR 8/2011

Inlocuit cu AND 5462002, (Inlocuitv.27bis) 27 bis AND 5462009 -inlocuieste AND 5462002 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod. Elaborator: DRDP Cluj

MTCT 613/23.10.2003 Aviz CTE AND 93/1523/ 26.11.2002 DG AND 785/14.09.2009

BTR7/ 2005

28

29 30

AND 560-99 -editie revizuita a AND 560-99 din BTR 7/ 2001 AND 568-2002 AND 522-2002 Inlocuieste AND 522-94

Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri

BTR16/ apr.2002

Revizuieste 560-99 din BTR 7/2001

Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice armate cu fibre tip PNA la realizarea imbracamintilor rutiere Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

Decizie AND 18/17.01.2002 Decizia AND 19/17.01.2002 MT 211/06.06.1994 Decizie AND

BTR16/ apr.2002 BTR16/ apr.2002 BC8/95 BTR17/ Inlocuieste AND 522-94

31

AND 577-2002

Normativul privind executia si controlul

Lista normative tehnice- Pag.107

32 32 bis 33 34 35

AND 576-2002 Inlocuit cu AND 576-2010 AND 576-2010 Inlocuieste AND 576-2002 AND 575-2002 AND 573-2002 AND 539-2002

calitatii hidroizolatiei la poduri Normativul privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile nationale/publice reabilitate Normativ privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintii rutiere bituminoase Normativ privind determinarea susceptibilitatii la formarea fagaselor a mixturilor asfaltice preparate la cald pentru imbracaminti bituminoase Normativul pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere. CESTRIN

242/27.06.2000 Decizie AND 229/18.06.2002 Dec.480/ 31aug.2010 Decizie AND 189/18.05.2002 Decizie AND 191/08.05.2002 Decizia AND 192/08.05.2002 MTCT 447/2oct.2003 Decizia AND 16/17.01.2002 Ord.AND 147/06.11.1998 Ord.AND 148/06.11.1998 Ord.AND 146/06.11.1998 Decizie AND 190/08.05.2002 Decizia AND 18/17.01.2002 MTCT 1774/25.09.2006 Decizia CNADNR 62/26.01.2007 AND Dec.215/06.05.2010 Ord.AND 105/24.07.1998 Decizie AND 362/21.10.2002 Decizie AND 363/21.10.2002

mai2002 BTR17/ mai2002 BTR3/ 2010 BTR18/ iun.2002 BTR18/ iun.2002 BTR18/ iun.2002 BTR 2-3/ 2006 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.2002 BTR 9-10/ 2006 BTR 1/ 2010 BTR20/ aug.2002 BTR21/ sept.2002 BTR21/ sept.2002 BTR21/ sept.2002

Inlocuit v.pct.32bis Inlocuieste AND 5762002

Inlocuieste AND 539-98/99 MLPTL 481/ 30.01.2002 (cf.lista BC2/2004)

36 37 38 39 40

AND 570-2002 AND 541-98 AND 542-98 AND 543-98 AND 574-2002

Instructiuni tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice antifagas


Instructiuni tehnice privind confectionarea epruvetelor din mixtura asfaltica utilizand presa de compactare giratorie Instructiuni tehnice privind determinarea modulului de elasticitate dinamica al mixturilor asfaltice

Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice


Normativul privind determinarea compozitiei chimice a bitumurilor prin cromatografie in strat subtire cu detector de ionizare in flacara (CSS -FID). Metoda IATROSCAN Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu CAPS la calea pe poduri si la imbracaminti rutiere

41

AND 569-2002

42

AND 569-2006
-perioada de valabilitate 2 ani

Normativ pentru intretinerea pe criterii de performanta a autostrazilor

Inlocuit v.pct.42bis

42 bis 43 44 45

AND 596-2009
-inlocuieste AND 569-2006

AND 538-98 AND 580-2002 AND 579-2002

46

AND 537-98 AND 537/ 2003

Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta Elaborator: IPTANA Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la executia lucrarilor de drumuri Recensamantul general de circulatie din anul 2000 Matricele O-D si curentii de circulatie determinati pe reteaua de drumuri nationale pe baza rezultatelor anchetelor O-D si a recensamantului de circulatie din anul 2000 Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri. INCERTRANS

Inlocuit cu AND 537-2003

MTCT 918/12.05.2004 aviz CTS9 nr.93/

BTR1/ 2005
si MO Partea I

Lista normative tehnice- Pag.108

04 febr. 2004

47 48

AND 578-2002 AND 524-95

Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub trafic Regulament de functionare a drumului national DN 7C-Transfagarasan Normativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru proiectarea drumurilor si stabilirea capacitatii de circulatie a acestora
Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide pe baza rezultatelor masuratorilor de deformabilitate cu deflectograful Lacroix-Roman. Instructiuni departamentale privind metodologia de interpretare statistica a rezultatelor masuratorilor de laborator si de teren pentru determinarea calitatii complexului rutier.

49 50

AND 583-2002 AND 516-93

Decizie AND 249/09.07.2002 Decizia AND 91/08.09.1995 data: 07.09.1995 in lista din BC 2/2004 Decizie AND 522/23.12.2002 MT 238/15.06.1993

659bis, n afara abonam. (se achiz. de la Centrul pentru rel. cu publicul, os. Panduri nr.1) i n BTR

BTR24/ dec.2002 BTR24/ dec.2002 BTR24/ dec.2002 Brosura

-experimental 2 ani (cf.lista BC2/2004)

51

AND 519-93

MT 239/15.06.1993

Brosura

52

AND 521-93

Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a bitumului rutier pe patru fractiuni

MT 380/12.10.1993

Brosura INCERTRANS

-sectia Dr. -nu are ordin de aprobare

-in curs de aparitie

-se gaseste in bibl.AND

53

AND 530-97

Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere Elaborator: INCERTRANS, martie 1996

Ord.AND 126/12.09.1997

BTR 9-10/ 2005


Brosura INCERTRANS

54

AND 534-98

55

AND 540-98 v.mai jos AND 5402003 -revizuire AND 5401998

Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere Partea I: Catalog defecte Partea II: Fise identificare defecte Elaborator: CESTRIN Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si semirigide Elaborator: CESTRIN Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii bituminoase pentru structuri rutiere suple si semirigide Elaborator: BOMACO

Ord. AND 56/09.04.1998

-se gaseste in bibl.AND -difuzat prin CESTRIN -se gaseste in bibl. AND

Ord. AND 147/06.1.1998 MTCT 907/11.05.2004 Dec. AND 35/25.01.2004

BTR19/ 2002 BTR7/ 2005 Brosura ANDredactare finala -se gaseste in bibl.AND si in MO397bis in afara abonam. -revizuire AND 5401998

Lista normative tehnice- Pag.109

AND 5402003 completare si modificare 56 57 AND 544-98 AND 545-98 Metodologie de evaluare a prioritatii de executie a pasajelor denivelate in punctele de intersectie dintre drumurile nationale si caile ferate Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastiera neconcasate pe drumuri cu trafic redus. INCERTRANS Metodologie pentru executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor publice Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publiciate imobiliara (aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadatsru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006) Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS

MTCT 952/16iun.2005 -completare la MTCT/907/11.05.2004 Ord. AND 156 (155?)/27.11.1998 Ord.MT 194/14.04.1999 Ord.MT 496/28.09.1998 Ord. DG Ag.Nat Cadastru si Publicitate Imobiliara Nr. 784

MO559/ 30iun.2005 4 anexe


Brosura AND
MO 327 bis/ 1999 BTR 1/2006 MO 232bis/ 1999

completare si modificare AND 5402003

58 58 bis

AND 558-99

59

AND 581-2002

MTCT 614/23.10.2003 MO 779/6.11.2003

Brosura
INCERTRANS

-redactarea a II-a (finala) se gaseste in bibl.AND si in BTR 6/ 2005

60 61

AND 582-2002 AND 584-2002

62

AND 585-2002

Normativul privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamant. Conditii de calitate. SC BOMACO SRL Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie Normativ pentru proiectarea si executia imbracamintilor din beton de ciment armate continuu

MTCT 603/23.10.2003 MO 782/6.11.2003 MTCT 617/ MO 779/6.11.2003 Dec.AND 523/23.12.2002 MLPTL 481/30.01.2002 Aviz CTE AND 93/1539/17.12.2002 Dec.AND 519/23.12.2002
MLPTL 481/30.01.2002 Aviz CTE AND 93/1541/17.12.2002 Dec.AND 521/23.12.2002 DG AND 271/02.06.2010

BTR4/ 2004
BTR5/ 2004

Brosura AND -se gaseste in bibl.AND

-experimental 2 ani (cf.lista BC2/2004)

63

AND 586-2002 -inlocuit, v.mai jos

Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice Elaborator: CONSITRANS

Brosura AND -se gaseste in bibl.AND

-experimental 2 ani (cf.lista BC2/2004) -anuleaza AND 5862002 -urmeaza sa apara in BTR 7/2011

AND 586-2010 -inlocuieste AND 586-2002

Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice. Anexe Elaborator: CONSITRANS

64 65

AND 562-2001 AND 589-2004

Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum Caiet de sarcini nr.1-Lucrari de consolidare a terasamentelor de drum:

Ord. AND 19/26.01.2001 Dec. dir.gen. al CNADNR nr.237/ 12.05.2004

-in curs de aparitie

BTR 7/ 2004

Lista normative tehnice- Pag.110

66

AND 5892004

67

AND 5892004

-partea I-Lucrari de sustinere si consolidare din beton simplu -partea a II-a-Lucrari de sustinere si consolidare din beton armat -partea a III-a: Lucrari de sustinere din gabioane -partea a IV-a: Lucrari de consolidare cu piloti forati din beton armat -partea a V-a: Lucrari de consolidare cu minipiloti -partea a VI-a: Lucrari de consolidare cu tiranti pretensionati ancorati in teren -partea a VII-a: Pamant armat cu geogrile -partea a VIII-a: Drenuri in sapatura -partea a IX-a: Drenuri forate orizontal -partea a X-a: Chesoane din beton armat -partea a XI-a: Protectie taluzuri cu geosintetice -partea a XII-a: Protectie taluzuri cu plase ancorate -partea a XIII-a: Protectie de taluzuri cu plase torcretate Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.2 -Lucrari de terasamente /Caiet de sarcini nr.3 -Straturi de forma /Caiet de sarcini nr.4 -Dispozitive de scurgere si evacuarea apelor de suprafata

BTR8/ 2004

68

AND5892004

69

AND 591-2005 Perioada de aplicare: 2 ani

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.5 -Fundatii de balast si/sau de balast amestec optimal /Caiet de sarcini nr.6 -Fundatii de piatra sparta si/sau de piatra sparta amestec optimal /Caiet de sarcini nr.7 -Strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment /Caiet de sarcini nr.8 -Strat rutier din beton slab Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drumuri /Caiet de sarcini nr.10 -strat rutier din beton poros /Caiet de sarcini nr.11 -straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate, executate la cald /Caiet de sarcini nr.12 -Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate, executate la cald Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi Elaborator: S.C.IPTANA S.A.

BTR9/ 2004

CNADNR 243/20.05.2004

BTR10/ 2004

MTCT 135/14.02.2005

BTR4-5/ 2005 Perioada de aplicare: 2 ani

Lista normative tehnice- Pag.111

70

AND589/ 2004

71

AND 581-2002

72

AND 5902002 (2004) AND 5922006 AND 5932006 AND 5942006 AND 5972007 AND 5042007 AND 5992010 AND 6002010

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.12 -straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece (slam bituminos) /Caiet de sarcini nr.13 -reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere bituminoase /Caiet de sarcini nr.14 -reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.15 -imbracaminti rutiere din beton de ciment Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS Caiet de sarcini generale comune lucrarilor de arta Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi Elaborator: IPTANA SA Ghid privind evaluarea riscului producerii alunecarilor de teren in zona drumului perioada de valabilitate 3 ani Instructie privind organizarea si activitatea sectiei de drumuri Normativ pentru revizia drumurilor publice Normativ pentru intretinerea drumurilor nationale pe criterii de performanta Elab.UTCB Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel (are si doua anexe) -Anexa 1 -Anexa 2 Elaborator: Search Corporation Metodologie de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale retelei rutiere trans-europene TEM-T. Anexe Elaborator: UTCB

CNADNR 243/20.05.2004

BTR11/ 2004

MTCT 614/23mai2003

BTR6/ 2005: 2 ani BTR6/ 2004 BTR 2-3/ 2006 In curs de aparitie in BTR 9/2011 BTR 7-8/ 2006 BTR 11/ 2006 BTR 11/ 2006 BTR3/ 2010 BTR4/ 2010 Inloc.instructia DD504-93

73 73 bis 74 75 76 77 78

MTCT 703/27.10.2003 CNADNR Ord.243/20.05.2004 MTCT Decizia CNADN 267/22.08.2006 CNADNR, DG AND 514/17.11.2007 MTCT 1774/25.09.2006 MTCT 5 / 13.04.2007 CNADNR/ 211/24.04.2007 MTCT 5/13.04.2007 CNADNR 209/24.04.2007 Dec.AND 481/31aug.2010 Dec.AND 898/11.11.2010

79

AND 6012010

DG AND 939/24.11.2010

In curs de aparitie in BTR 6/2011

Lista normative tehnice- Pag.112

80

Catalog de masuri pentru circulatia in localitatile liniare-redactarea a IIa Are 2 anexe Elaborator: Search Corporation

Aviz MT 192/19828.11.2008 MT/CTEc 33/198/27.11.2008 Anexa la avizul 192/198/28.11.2008

In curs de aparitie in BTR 1011/2011

1 2 3 4

BTR 5-6/2006 Glosar trmeni rutieri TEM/TC WP 113-rom-engl. Glosar termeni tehnici rutieri TEM/TC WP 113-engl.-rom.

XXXII. Norme de aplicare a O.G.43/97


109. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale 110. Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum mediuinconjurator 111. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. AND 112. Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale 113. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane 114. Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere 115. Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor 116. Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale 117. Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor 118. Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfa 119.Normativ departamental privind conditiile de proiectare si executie a lucrarilor de executie si instalatii care afecteaza traseul sau zona drumurilor publice si lucrarile anexe aferente. AND Ord.MT50 27.01.1998 Ord.MT43 27.01.1998 Ord.MT 46 27.01.1998 Ord.MT 47/ 27.01.1998 Ord.MT 49/ 27.01.1998 Ord.MT 571/ 19.12.1997 (01.19.98) Ord MT 45/ 06.04.98 Ord.MT 43/ 27.01.1998 Ord. MT48/ 27.01.1998 Ord.MLPTL 284/2003 12.03.1999 Ord. MT 273/ 29.03.1971 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO15/ 1998 MO138bis /1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 188/ 25.03.03 Bul. Transp. 8/1971

5 6

7 8 9 10 11 S4-71

Lista normative tehnice- Pag.113