CUPRINS Lista normative tehnice Pag. I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii……………………………………1 II.

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente ………………………………….6 III. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor…………………………………………………. 7 IV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat………. 9 V. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje, esafodaje, schele…………………..12 VI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti…………………………….12 VII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice……………………………….…..14 VIII. Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase…………………….15 IX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori……………………………………16 X. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii………………………………………..16 XI. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli, placaje, tapete…………………………………..19 XII. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scari………………20 XIII. Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri………………………………….. 21 XIV. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii………………………………….. 21 XV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice…………………………………….21 XVI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare……………………….25 XVII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze……29 XVIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a constructiilor si instalatiilor contra agentilor……………………………………………………………………………………………………………….36 XIX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice, topografice, fotometrice si cadastrale…………………………………………………………………………………………………………………….39 XX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale………………….40 XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii….…42 XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru transporturi si comunicatii………....43 XXIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice, amenajarilor si regularizarilor de rauri……………………………………………………………………………………………………..46 XXIV. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii……………48 XXV. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii, intretinere si postutilizare a constructiilor………………53 XXVI. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj………………….…55 XXVII. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea 10/1995…………………………………………...58 XXVIII. Reglementari tehnico-economice si metodologice………………………………………………………………68 XXIX. Indici…………………………………………………………………………………………………………………83 XXX. Diverse………………………………………………………………………………………………………………...84 XXXI. Comportarea in situ………………………………………………………………………………………………..101 XXXII. Norme de aplicare a O.G.43/97……………………………………………………………………………….….111
G= reglementare tehnica cu caracter general privind proiectarea si executia constructiilor rutiere Nr. Reglementarea Denumirea reglementarii Ordin de aprobare Publicatia tehnica in care a aparut Observatii

1 2 3.

4.

5.

6.

I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii Normativ privind alcatuirea, calculul si ICCPDC BC11/ executarea structurilor din zidarie 51/26.09.1985 1985 Elaborator: I.P.C.T IM 003-96 Metodologie pentru determinarea indicelui MLPAT BC1/ G. californian de capacitate portanta (CBR). 58/N/15.07.1996 1997 INCERC si INCERTRANS NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in MLPAT BC10/ cadre din beton armat 1/N/13.01.1997 1997 Elaborator: UTCB-Catedra Constructii de beton armat NP 28-78 Norme tehnice provizorii privind IGSC si ICCPDC BC11/ stabilirea distantelor intre rosturile de 1978 dilatare la proiectarea constructiilor Elaborator: IGSC si ICCPDC NP 033-99 Cod de proiectare pentru structuri din MLPAT BC 3-4/ beton armat cu armatura rigida (BAR) 61/ N/25.08.1999 2000 Elaborator: UTCB -Catedra Constructii de beton armat GP 042-99 Ghid de proiectare pentru structuri din MLPAT BC3-4/ beton armat cu armatura rigida (BAR) 62/N/25.08.1999 2000 Elaborator: UTCB-Catedra Constructii de beton armat P2-85

Inlocuieste P2-75 si C126-75

Lista normative tehnice- Pag.1

7.

P73-78

8.

P83-81

9.

P85-96 Inlocuit de CR2 1-1.12005 (v.mai jos) CR2 1-1.12005

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide Elaborator: INCERC Imbunatatiri la P73-78 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse beton-otel. ICCPDC –Timisoara si Cluj-Napoca Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat Elaborator:UTCB

ICCPDC 93/19/19.09.1978 ICCPDC 10.10.1984 ICCPDC 47/14.05.1981 MLPAT 30/N/10.04.1996

BC12/ 1978 BC4/ 1985 BC10/ 1981 BC10/ 1996

Inlocuiesc P98-74 Inlocuieste P85-82

Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat Elaborator: UTCB

MTCT 3/06.01.2006

MO 172bis/ 22febr 06 in afara abonam. si BC4/2006

Inlocuieste P 85-1996

10.

P94-77

11

P100-92

Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din poliesteri armati cu fibre de sticla. Elaborator: ICCPDC-Filiala Iasi; Inst.Pol.Iasi Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale Completare si modificare cap.11 si 12

ICCPDC 21/30.03.1977

BC4/ 1977

MLPAT 3/N/14.04.1992 -inlocuit de P100-1/2004 MLPAT 71/N/07.10.1996 MTCT/ 489/ 05apr.2005

BC1-2/ 1992

-inlocuieste P100-91 (3/N/ 14.04.1992 -inlocuit de P100-1/ 2004) v. si 11.a -inlocuieste P100-92

11.a

(3/N/14.04.1992 -inlocuit de P100-1/ 2004) v.si 11.a P 100 –1/ 2004 -inlocuieste P100-92

BC11/ 1996 BC5/ 2005 MO 462 bis / 2005, în afara abonam.

Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri Elaborator: UTCB

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Elaborator: UTCB

MTCT 2228/27.12.2005

MO 148bis/ 16 febr 06

-intra in vigoare odata cu MTCT 489/2005 ind. P 100/1-2004 publicat in MO462bis/ 2005

P 100-1/ 2006

Cod de proiectare seismica – Partea IPrevederi de proiectare pentru cladiri

MTCT 1711/19.09.2006 MO 850/11dec.2007

BC 12-13/ 2006

Lista normative tehnice- Pag.2

11.b

P 100-3/2008

Cod de proiectare seismica.Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente • Anexa la Ord. 704

Min Dezv Reg si Loc Ord.704

MO647/ 1oct.09
MO 647bis/

1 oct 09 BC10-11/ 2010 BC2/2006 BC12-13/ 2006

11.c

CR 1-1-32005 CR 1-1-32005

CR 1-1-32005 11.d CR 0-2005

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor -modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2228/2005 pentru aprobarea CR 11-3-2005 . Elaborator: UTCB Modificarea anexei la Ordinul MTCT nr. 2228/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice “ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii Elaborator: UTCB

OMTCT2228/ 27.12.2005 MTCT 1714/19.09.2006 MOf.807/26.09.2006

345-Ord.min. DLPL
MOf.231/26.03.2008 MTCT 2230/27.12.2005

MO221/ 26 mar 08 BC17/ 2007 (?) MO 148bis/ 2006 BC2/2006

-intra in vigoare odata cu MTCT 489/2005 ind. P 100/1-2004 publicat in MO462bis/ 2005

-modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2230/2005 pentru aprobarea CR 0-2005 12 P100-92 NP 055/ 2001 NE 0192003

12 bis

13.

P103-82

14* P119-83

15.

P133-96

P 133 – 2004

Normativ pentru proiectarea antiseismica a cosntructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale. Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale Calculul si alcatuirea structurilor de MTCT rezistenta din lemn amplasate in zone 304/16.09.2003 seismice (prezenta reglementare tehnica completeaza normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale si industriale -P100-92-la capitolul IX referitor la constructiile din lemn) Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea ICCPDC elementelor din beton precomprimat 150/30.11.1982 partial, folosind armaturi pretensionate si nepretensionate complementare Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea, ICCPDC executarea si exploatarea cailor de rulare pe 88/27.10.1983 grinzi din beton armat si beton precomprimat. Elaborator: IPCT, INCERC Modificari la P119-83 ICCPDC 9668/3.12.1985 Normativ privind proiectarea cosurilor MLPAT industriale din beton armat monolit 65/N/24.03.1997 Elaborator: GIP-SA Bucuresti, UTCB. Modificari cap.3 si 4 Normativ pentru proiectarea coşurilor MTCT 178/15febr.2005 industriale din beton armat MO 427/

MTCT 1713/19.09.2006 pentru modificarea si completarea art. 2 din MTCT 2230/2005 MLPTL 783/22.05.2002

BC 12-13/ 2006

BC 9/ 2002

BC8/ 2004

BC2/ 1983

Inlocuiesc P103-76

BC1/ 1984 BC3/ 1986 BC9/ 1998 publicat în MO427bis /2005 în

Inlocuieste P133-33 Revizuieste si inlocuieste P 133/1996

Lista normative tehnice- Pag.3

2002 BTR1/ ian.10.1994 MLPAT 32/N/25.05.(revizuire si inlocuire P 133/1996) 16.10.01.2002 AND 172/31.2001 Brosura INCERTRANS BC9/1998 Inlocuieste PD 124-84 21. 18.AND 9/17. 19.AND 23/26.12. prezenta lista) CD152-2002 Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat Elaborator: GIP-SA Bucuresti Normativ de clasificare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisante Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile de sosea din beton armat.03.10.01. si in BC19/ 2005 BC10/ 1995 BC10/ 1995 BTR9/ sept. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu beton de ciment ale sistemelor rutiere suple si semirigide Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple si semirigide (metoda analitica) Elaborator: Search Corporation MLPAT 32/N/25.2003 BTR17/ mai 2002 BTR 22-23/ oct-nov.03.4 .2002 Ord.03.1994 Ord.2001 afara abonam.2004 Ordin in MO 416/ 10.Pag. 22 PD165-2000 23 PE 103-92 Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale structurilor rutiere suple si semirigide Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate.AND 494/ 10. P133/0-94 PD 46-2001 PD 1242002 PD 177-76 2001 -partial inlocuit de NP 081-02 (v. IPTANA Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditii de scurtcircuit Decizie AND 150/21.2000 MTCT 611/23. 20.2001 BTR16/ apr.2004 -anexa se publica in MO 416 bis in Lista normative tehnice.88 Norme tehnice provizorii pentru protectia exterioara contra coroziunii a constructiilor metalice subterane care transporta lichide 26 27 AND 5712002 NP 0852004 Catalog de solutii de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simpla Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Dec.2001 Decizie AND 159/21. 2002 Inlocuieste CD 152-85 Inlocuieste PD 165-83 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la GP 069/02 din BC4/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/2002 din BC4/2003 -in curs de aparitie 24 PE 924/E-35 Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor Brosura MEn? 25 NP 54 . P133/1-94 Elaborator: UTCB 20 mai 2005 17.10.2002 MTCT 471/ 15.

10.86/N/1997 Din 26/05/1997 36 PC 0081997 Ghid pentru proiectarea automata.3. pct.12. Actiunea vantului” – ind. interactive si reprezentarea grafica a structurilor din bare.2004 BC4/2006 -Anexa se publica in MO1002bis in afara abonamentului.12.2007 MTCT 2229/27. de mare compexitate.2005 BC18/2006 MTCT 2232/27. Elaborat: UTCB Anexa la ord.02. de la Centrul pt.2006 Mlpat 85/N/1997 DIN 26/05/1997 31 32 33 CR 1-2.02. Actiuni.84/N/1997/ 26/05/1997 Ord in BC4/1997 Normativul in brosura IPCT Lista normative tehnice.2003 MTCT 165/15febr.2007 si in BC MO179bis/ 24.12005 CR 1-2.2005 MTCT 1372/17. MO 616/ 6 sept. Cladiri autoadaptabile la solicitari seismice. solicitate la incarcari statice si dinamice Elaborator: IPCT MLPAT Nr.4.2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferata.2006 MO179bis/ 24.MTCT 165/15. NP 082/2004" Modificare MTCT 165/15 febr.04.Panduri nr.2005 MO 349 bis / 2005 în afara abonam.2006 MAP 1217/23.28 MP 0362004 Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismica pasiva. Elaborat: UTCB MTCT 643/23. Convoaie tip. MO 1002bis/ 01nov.08. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. care se achizit.02.08.2004 afara abonam.02. la "Cod de proiectare. si in BC4/2006 29 GP 0862003 NP 082 – 2004 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vant pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare.2005 -modificare cap.5 . Acţiunea vântului.03.1. Elaborator: ISPCF Norme metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate modificari MLPTL/MAP 788/205/2002 Ghid pentru calculul automat (static si dInamic) al structurilor modelate prin cadre sau retele plane in domeniul elastic Elab: IPCT Ghid pentru realizarea automata a analizelor structurale spatiale (statice si dinamice). Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor.2.4. maritime si fluviale. Relatii cu Publicul al MO din Sos.2005 MTCT 135/23.Pag.2005 BC15/ 2004 BC7/ 2005 30 Cod de proiectare. MTCT 738/19.02. in BC4/1997 Normativul s-a publicat in brosura IPCT Ord in BC4/1997 Normativul s-a publicat in brosura IPCT Ghidul se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT Ghidul se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT Se difuzeaza pe discheta impreuna cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT MDLPL 690/10.2006 Ord. Elaborator: ISPCF Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferata.2006 BC23/2006 MO 207/ 07. Elaborator: IPCT 34 PC 0051997 35 PC 0061997 MLPAT nr.

07. I. C169-88 C178-76 C218-84 Lista normative tehnice. P125-84 P134-95 -revizuit P134-2003 ICCPDC 82/05.05.1988 IGSC 132/ 29.1997 Ord. Elaborator: ICH Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.37 GE 0061996 GP 0842003 PC 0021997 PC 0071997 38 39 40 Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibratii pentru determinarea gradului de siguranta a instalatiilor aferente constructiilor Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa.partial C29-77 (? ) Inlocuieste partial C29-77 (?) In curs de tiparire 2.Pag. cadru.1984 BC4/ 1985 BC9/ 1995 BC9/ 2006 BC12/ 1980 BC5/ 1988 BC11-12/ 1976 BC8/ 1984 -inlocuieste P134-95 (93?) Inlocuieste C168-74 Inlocuieste C169-83 6. C29-85 3.09. GE 0372000 MLPAT 42/N/30. IPC Metodologie si program de calcul pentru dezvoltarea de biblioteci CAD intr-un system unificat autohton de proiectare si de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte..2003 BC2/2004 Ord in: BC2/1997 Ord in BC4/1997 Brosura IPCT 41 PC 0101997 MLPAT 88/N/26. Pol.04.2003 ICCPDC 91/17.. ICH-Fil.01. COCC Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activitatii de proiectare in constructii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date.11. Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii.Timisoara Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea si consolidarea alunecarilor de teren. 5. in BC12/1999 M0786/ 7.1996 MTCT 642/23.11.lista BC1/ 2005: inloc.11. IPTANA Ghid pentru programarea lucrarilor de executie a constructiilor –program de calcul. Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara.03. Elaborator: ICH si INCERC Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Elaborator: UTCB-Catedra Geotehnica si Fundatii.2000 Ordin in BC13/ 2001 4.1997 MLPAT 89/N/26. instalarea filtrelor pentru depoluarea zonelor contaminate si pozarea conductelor si cablurilor subterane de orice natura.06. Timisoara MLPAT 51/N/1996/15.1976 ICCPDC 58/16.VI) Elaborator: INCERC.1997 Ord in BC 4/1997 Brosura IPCT II.1984 MLPAT 1/N/20.06.02.05.P.10. I. INCERC si INCERTRANS Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare.1997 ICCPDC 20/11.1995 MTCT 302/16. C168-80 7 8 9. IPC Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical Elaborator: ISPIF Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I.6 .09.05.Timisoara. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente 1 GE 028-97 MLPAT 56/N/11. Elaborator: Inst. Elaborator: GEOTEC Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile.1985 BC11/ 1998 BC8/ 1985 cf.1980 ICCPDC 59/30.2003 MLPAT 17/N/18.

IPC SA Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici Elab :UTCB Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti Elab: UTCB Proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere MTCT 1730/ 21.mai jos) Inlocuit cu NP 075/ 2002 G.10. ICPTT. I. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor Cod de proiectare si executie pentru MLPAT BC7/ Inlocuieste Lista normative tehnice.7 .07/1988 BC3/ 1988 Inlocuieste NP43-1985 (BC3/86) Inlocuieste C227-88 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare.2006 ICCPDC 15/07. Fac.2005 MO 453 bis/ 2005 în afara abonam.1986 MDRT 2690/2010 1986 BC7/1996 MO 158 si 04.2010 Anuleaza P82-83 vol.Iasi. BC16/ 2005 (?) MO 911bis/ BC22/2006 BC5/ -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 077-02 din BC 16-17/ 2003 înlocuieşte P 109/80 14 15 16 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane Instructiuni tehnice pentru proiectarea.Constr. executarea si intretinerea drumurilor de santier. DDP Iasi.09. ICB. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 MLPTL 1228/ 03. C227-88 -inlocuit (v.05.09. ICB Normativ pentru proiectarea antiseismica a zidurilor de sprijin si terasamentelor pentru cai de comunicatie-Redactarea 2 MTTc 1613/28.Pag.Pol.AND UTCB 13 NP 114 – 2004 (înlocuieşte P 109/80) NP 120/ 2006 P82-86 NP 1222010 Normativ pentru proiectarea şi execuţia ancorajelor în teren Elaborator: UTCB MTCT 363/08mar.mai jos) 11 Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrarile de constructii Elaborator: ICH.09.2002 BC13/ 2002 C 182/87 -inlocuieste C 182/77 Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri Elaborator:INCERTRANS.II 1 NE 0001-96 III.III 17 NP1232010 -abroga P106-95 NP124-2010 -abroga NP113-2004 MDRT 2691/2010 MDRT 2692/2010 MO158bis/ vol.1987 12 BC6/1987 Brosura AND -se gaseste in bibl. ISPIF.IV MO158bis/ Abroga P106-85 -abroga NP113-2004 18 vol.03. C182/77 (inlocuit de C182/87v.Timisoara NP 075/02-Normativ pentru utilizarea geosinteticelor la lucrarile de constructii Elaborator:UTCB Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri Elaborator: ICPTTc ICCPDC 47/06.

greu-caiet VIII Elaborator INCERC.II pct. AIIR Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe.1994 MLPAT 55/N/11.mai jos GP 113/ 2004 (revizuire si completare C245-93) MLPAT 59/N/11. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Elaborator: INCERC Completari la P 10-86 11/N/12. Elaborator: ISPIF Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea tirantilor pretensionati ancorati in teren Elaborator: INCERC Indrumator tehnic pentru proiectarea si executia minipilotilor forati Elaborator: IPTANA Ghid privind proiectarea minipiloţilor foraţi Elaborator: IPTANA.3/96 ) Inlocuieste P7-92 (P7-92 are erata in BC2.1996 ICCPDC 10/06. executie. in lista mai jos la pct.1993 MTCT 172/15febr.13) C245-93 v. prin procedee mecanice si compactare cu maiul f.01. in lista mai jos la pct.07.1997 ICCPDC 5/14.1991 MLPAT 58/N/11. IPTANA Ghid pentru executarea fundatiilor de suprafata cu solutii tehnologice performantecriterii. BC7/ 1994 BC12/ 1998 BC7/ 1985 (inlocuit de NP 114-2004v. dar nu se Lista normative tehnice. executia si receptionarea pilotilor scurti turnati pe loc prin vibrocompresare Elaborator: UTT Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii Elaborator: INCERC.1996 MLPAT 333/N/8.2005 MO 430 / 20 mai 2005 BC5/ 1998 BC3/ 1981 BC10/ 1993 BC15/ 2005 MO 430 bis/ 2005 în afara abonam. UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea baretelor pentru fundarea constructiilor Elaborator: INCERC si ICB MLPAT 3/N/11.1997 MLPAT 75/N/15. Elaborator: INCERC Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare.03.1997 ICCPDC 92/17. Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind refacerea prin obturare si etansare a contactului teren -infrastructura pentru constructii de locuinte.03.1997 MLPAT 54/N/11. exploatare) Elaborator: INCERC.09.cap.03.a C252-94 GE 029-97 P106-85 -anulat de NP123-2010 Instructiuni tehnice pentru proiectarea. şi execuţia IMPLPAT 9/N/18.2000 MLPAT 60/N/11.P7-92 (P7-92 are erata in BC2.1988 1996 BC7/ 2001 BC15/ 1998 Ordin: BC10/ 1996 BC1/ 1987 BC 3/ 1987 (Decizia ICCPDC) BC7/ 1991 (nu a mai aparut) BC12/ 1998 BC9/ 1998 P70-79 Inloc. 4 5 GE 008-96 P10-86 (inlocuit de NP 112/ 2004 v. social-culturale si industriale Elaborator: INCERC Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat.1987 ICCPDC 10/20.03.3/ 1996 ) Inlocuieste C29-1977 Inlocuieste P10-1977 inlocuieste P10-1977 si care este inlocuit de NP 112/2004 (v.Pag.8 .04.II pct.03.02.02. exigente.12) constructii fundate pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari.02.02.12.1980 MLPAT 16/N/22.12) Inlocuieste C239-92 Modificari la P 10-86 6 7 GP 014-97 ST 015-97 Ghid de proiectare.1985 Inlocuieste C160-75 nu este in biblioteca IPTANA. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii directe.cap.03.13) In curs de revizuire in 2004 revizuieste si completeaza C245-93 10 10 bis 11 11. 9 GE 026-97 P109-80 (inlocuit de NP 114-2004v.2 P 7-2000 Inlocuit de NP125-2010 NE 008-97 3.1997 8.

Elaborator: INCERC 3 GT 002-96 Ghid practic pentru determinarea MLPAT In curs de degradarilor si rezistentei betonului si a tiparire 62/N/16.Pag. NE 012/1Normativ pentru producerea betonului si MO374/ 577.oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii 1944/14 nov. ST 009(inloc.05.apr.9 . Elaborator: INCERC 3107/25.DLPL bis 2007 executarea lucrarilor din beton.05.Ord. BTR 7/2004 BC 3/ 1975 regaseste ca anulat inlocuieste P 10/ 1986 13 PD 34-71 Normativ departamental pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat si deschise de de beton si beton armat Elaborator: IPCF MTTc Dept.2005 MO 1086 2004 2004 de performanţa.1997 1997 otel utilizate ca armaturi in structuri din beton. precomprimat 1999 C21-1985.MLPAT 62/N/16.1974 deschise si cu aer comprimat la poduri Elaborator: CCCF IV. Elaborator INCERC. Elaborator: INCERC bis/ 2005 în afara abonam.10/ C140-1986. Normativ 480-bibl. Elaborator: INCERC C206-1985 6. IPTANA v. ST 009-2005 Specificaţie tehnică privind produse din MTCT Publicat în inloc.07. beton armat si beton precomprimat 1 Instructiuni privind conditiile tehnice si ICCPDC 3107/ Difuzate cu conditiile de receptionare si utilizare a otelului 25.02. Elaborator: INCERC ST 009-2004 Specificaţie tehnică privind produse din MTCT Publicat în (revizuire (revizuire oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii 180/15febr.87 2 ST 001-96 Specificatie tehnica privind stabilirea cali. prin metode nedistructive.2005 MO 451 / 27 mai 2005 BC14/ 2005 MO 451 bis/ 2005 în afara abonam.2010 BC14/ 2010 MO853bis/ 2010 14 CD 22-74 Lista normative tehnice. beton 16 mai 08 armat si beton precomprimat – Partea BC2/2008 1:Producerea betonului NE 012/22010 2: Executarea lucrărilor din beton MDRT 2514/ 22. Bc21/2005 (?) 5 NE 012-99 Cod de practica pentru executarea MLPAT BC Inlocuieste G.96 In curs de tatii betoanelor si mortarelor din tiparire constructii existente prin metode fizicochimice.08.96 caracteristicilor dinamice la structuri de beton armat supuse seismelor.si Caiet de sarcini AND 589/2004.1987 circulara beton marca P60.1972 ? Normativ departamental pentru executarea MTTc ? si receptionarea fundatiilor pe chesoane 584/24. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton. Elaborator: INCERC MO 426 /19 mai 2005 2005 în afara abonam.9.1999 8. beton armat si beton 59/N/24. lucrarilor din beton. 4 ST 009-96 Specificatie tehnica privind cerinte si MLPAT BC11/ criterii de performanta pentru produse din 11/N/3.Cailor Ferate IPCF 98/28ian.12 NP 112 – 2004 (inlocuieste P 10/ 86) Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa Elaborator: UTCB MTCT 275/23febr. ST 009.07. Min.11.2005 MO 426 bis/ ST 009-96) ST 009-96) de performanţa.

1989 Cu caracter documentar Inlocuiesc C155-1981 Inlocuiesc C156-1972 (STAS 6657/ 3-89 depasit tehnic !) In curs de revizuire Inlocuiesc C212-1983 ICCPDC 57/16.1987 ICCPDC 56/01101985 BC8/ 1980 BC9/ 1987 BC11/ 1985 Lista normative tehnice.Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice in fabricile de MC Ind. Procedee.1971 ICCPDC 52/30.12.1986 ICCPDC 49/09.1986 ICCPDC 51/30.1 993) 13 C135-71 14 15 C155-89 C156-89 16 17 18 C201-80 C212-87 C221-85 Normativ pentru folosirea procedeului electrotermic la pretensionarea armaturii din bare groase in elemente de beton precomprimat. 139/N/ 15.12. BC9/ 2006 indicativul este P1342003 si inlocuieste NE 0202003) BC11/ 1971 BC2/ 1991 BC1/ 1991 -revizuit de P134-2003? (NE 0202003 cf.1979 MLPAT 30/N/03. MO671/23 sept.2003 MTCT 302/ 16.09. 2003) -revizuieste P134-1993 (MLPAT 22/N/07.07. beton armat si beton precomprimat.7 8 9 C28-83 P59-86 C122-89 10 11 12 C130-78 GE 009-1997 P134-93 -revizuit de P134-2003?) Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel-beton. MO 671/23s ept.1989 ICCPDC 47/30.12. Elaborator: INCERC Timisoara ICCPDC 46/09.12.12.03.03.10 .07.09. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton.05. Elaborator: INCERC Iasi Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 “Elemente prefabricate de beton. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Elaborator: INCERC Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in elementele de constructii din beton si beton armat.2003 BC14/ 2004 BC9/ 2006 (Cf. ICECON Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea placilor compuse tabla cutatabeton.1997 MLPAT 22/N/7.07. instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice” Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea betonului armat cu fibre de otel Elaborator: Inst.2003) Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata Elaborator: INCERC Timisoara MTCT 302/ 16.in BC12/1999 Inlocuiesc C28-1976 Inlocuiesc P59-1980 Inlocuiesc C122-1981 Inlocuiesc C130-1971 BC1/ 1994 P134-2003 (NE 0202003 –cf.1989 ICCPDC 48/22.93 BC7/ 1983 BC10/ 1986 BC2/ 1991 BC8/ 1979 Ord.Pag.12.1980 ICCPDC 52/9.

01.93 MLPAT 63/N/25.01.INCERC Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini si sintetice la lucrarile de consolidare a elementelor si structurilor din beton armat.A. MMPS 136/1995 MTCT 166/15febr.09.Pag. turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S.10.07.Elaborator: INCERC Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc60-Bc70 Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator: INCERC Timisoara Normativ pentru sudarea armaturilor din otel –beton Elab.2005 31 NP 111 / 2004 MTCT 197/15febr.93 MLPAT 3/N/21.2005 MO 347 bis / 2005 în afara abonam.93 MLPAT 24/N/1.11 . BC4/ 2005 BTR 9-10/ Lista normative tehnice.2000 MLPTL 1223/06.2003 BTR17/ mai2002 Inlocuieste CD151-85 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-02 Din BC5/2003 28 29 GP 108 – 2004 Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea.2005 MO 431 / MO 374 bis / 2005 în afara abonam.proiectare si executie Elaborator: INCERC Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua.mai sus) prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.2001 BC1/ 1993 BC1/ 1993 BC2/ 1994 Ordin: BC13/2001 Ordin: BC13/2001 BC 1/ 2002 BC14/ 1999 * BC 12/ 2002 In curs de tiparire In curs de tiparire MLPTL 1621/02.08.01. transportul.11.01. INCERC Timisoara Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru punerea in opera a betonului Elaborator: ICECON Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elab.2001 Decizie AND 8/09.1999 MLPAT 161/N/6. BOMACO Normativ pentru executarea lucrarilor din beton precomprimat MLPAT 2/N/21. BC 7-8/ 2006 BC16/ 2005 30 NP 115 – 2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri Elaborator: UTCB Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION MTCT 171/15febr.19 20 21 22 23 24 C237-92 C238-92 C248-93 C28-99 ST 031-2000 GE 040-2001 25 ST 042-2001 26 CD 151-2002 27 C 21 -inlocuit de NE 012-99 (v.2002 MTCT623/ 23.

publicat în MO 446 bis/ 2005 în afara abonam. ICECON Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat.23 mai 2005 32 NP 1052004 Normativ pentru proiectarea si executia captuselilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul Elaborator: UTCB. Elaborator: INCERC P42-71 Normativ pentru executarea constructiilor CSEAL BC5/ din panouri mari.199 7 MLPAT 31/N/1997/ 03.1997 MDRT 2688/2010 34 35 36 37 CR 2-1-1.2004 MTCT 3/06.1974 1974 pereti din beton monolit la cladiri VI.1/ 2005 GE 009-1997 GE 022-1997 GE 010-1997 38 GP 005-1997 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in elementele de constructii din beton si beton armat.Ind BC4/ folosirea in constructii a panourilor din 125/19.2005 33 MTCT 1177/22iun.1986 1986 C162-73 Normativ privind alcatuirea.1997 MLPAT 27/N/1997/ 24.beton armat si roci prin efectul de pana Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de compartimentare cu panouri usoare.09.03.01. schele 1 2 3 C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si M.02. în afara abonam.06.03. Elaborator: INCERC 18/13.199 7 MLPAT 43/N/03. executarea si IGSC BC7/ folosirea cofrajelor metalice plane pentru 26/13.1982 1983 tencuiala.1974 1975 placaj pentru cofraje. BC20/2005 MO132bis/ 11febr.11.Elaborator: INCERC C41-86 Normativ pentru alcatuirea. BC 4/ 2006 Ord in BC Domeniu I-17 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura IPC SA Brosura IPC Ord In BC 12/1999 Ord in BC12/ 1999 Ord in BC 3/1997 MO158bis/ 39 NP 125-2010 -anuleaza P7-2000 Anuleaza P7-2000 V.2006 MLPAT 30/N/03.01. esafodaje. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti MP 007-99 Metodologie de investigare a zidariilor MLPAT BC8/ vechi.11. ICECON Ghid de utilizare privind executia lucrarilor de demolare a elementelor din beton.1982 1982 zidarie.C. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje. Elaborator: INCERC C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si ICCPDC BC1/ prepararea mortarelor de zidarie si 127/02.03.08.12 . Elaborator: IPC 26/4. executarea si ICCPDC BC7/ folosirea cofrajelor glisante. Elaborator: PROCEMA 48/N/2.1971 1971 P104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si MLPAT BC2/ Inlocuieste C41-76 1 2 3 4 5 6 Inlocuieste C14-78 Inlocuiesc C17-78 Lista normative tehnice.03.07.1999 2000 C14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici ICCPDC BC9/ din beton cu agregate usoare la lucrarile de 71/10.IPC Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire 2005 MO 431 bis / 2005.1994 1994 290x240x88.Pag. Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Elaborator: INCERC MTCT 182/15febr. Elaborator: INCERC C14/1-94 Ghid privind utilizarea blocurilor mici de MLPAT BC11/ zidarie din beton cu agregate grele BZG 21/N/11. 2005 in afara ab.

12.1983 MLPAT 23/N/25. Elaborator: INCERC Dec.10.94 ICCPDC 130/30.04. Completari la P104-83 7 P113-81 Instructiuni tehnice privind proiectarea.1991 MLPAT 259/N/2.04.executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat.1989 MLPAT 15/N/4.07.2005 13 C235-91 14 15 ST 035-2000 GP 053-2000 16 GE 053-2004 Indrumator tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru verificarea antiseismica a fatadelor cortina Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de compartimentare de structura de rezistenta Elaborator: INCERC Cluj Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: UTCB BC9/1989 (nu a mai aparut) BC3/ 1992 Ordin: BC13/ 2001 BC12/ 2001 BC8-9/ 2005 si MO 428 bis / 2005 în afara abonam.Pag.1982 ICCPDC 64/19.1979 ICCPDC 5/10. executarea si receptionarea peretilor despartitori din panouri prefabricate pe baza de produse lemnoase Elaborator: INCERC Indrumator tehnic pentru realizarea si utilizarea la peretii despartitori a panourilor de perete demontabili de lemn Elaborator: INCERC Cluj Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si executarea peretilor din placi ondulate din azbociment.94 ICCPDC 92/19.2004 Ordin in: MO780/ -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare. 2000 MTCT 194/15febr.13 .1989 ICCPDC 51/27. pentru hale parter Elaborator: ICCPDC-Filiala Cluj-Napoca Modificari si completari la C226-1987 Inlocuiesc C197-1979 Inlocuiesc NP 45-1986 ICCPDC 7/24.11.1981 1984 BC10/ 1995 BC3/ 1982 8 P113/1-94 MLPAT 18/N/7. Discheta INCERC (inlocuieste GP 0351998) 17 MP 001 Manual de proiectare a cladirilor cu pereti portanti din zidarie simpla 18 GP 100-2004 Reglementarea tehnica "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a MTCT/ 737/19. I Lista normative tehnice.01.08.11.11. la GE 045/ 2002 din BC13/2003 -anexa se publica in MO P.01.2000 MLPAT 258/N/2.1987 BC11/ 1994 BC11/ 1982 BC9/ 1979 BC9/ 1989 BC7/ 1987 Inlocuiesc C116-1976 9 10 11 12 C116-82 C193-79 C197-89 C226-87 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor in constructii.08. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din piatra bruta.11. Elaborator: INCERC Norme tehnice pentru proiectarea si executarea panourilor monostrat din betoane usoare cu adaosuri de cenusa si spumanti.ICCPDC 92/08.

97 MLPAT 63/N/13. ICB.01.05. monitorizarea si receptia peretilor ingropati Elaborator: UTCB Cod de proiectare pentru structuri de zidarie Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica Elaborator: IPCT Manual pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC Timisoara Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile.peretilor de zidarie prin camasuiri armate cu grile polimerice.2005? CR 6/ 2006 1 2 3 4 5 GP 003-96 MP 003-98 GP 004-97 NP 012-97 ST 013-97 MTCT 1712/19.1-Buc.05.2000 MLPAT 28/N/22. repararea si consolidarea grinzilor de rulare metalice Elaborator: INCERC Timisoara Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tabla cutata. Inst.98 MLPAT 3/N/13.1998 MLPAT 2/N/20.05. Elaborator: INCERC Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC Timisoara Specificatie tehnica privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor in solutie de structura spatiala reticulara planara. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul din Sos.98 MLPAT 29/N/22.Pandurisect. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand parte din structura cladirilor etajate Elaborator: UTCB Ghid de proiectare si urmarire a comportarii in exploatare a acoperisurilor din ferme-cabluri.14 .02. si in BCINCERC -inlocuit de NP124-2010 VII.01.Pag. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice Se difuzeaza pe discheta de INCERC Inlocuieste P 112-1981 BC2/1982 6 GP 016-97 7 8 9 10 11 GP 018-97 NP 026-98 GP 034-98 NP 041-2000 NP 042-2000 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza pe discheta de INCERC 12* P 54-80 Inlocuiesc P54-1969 Lista normative tehnice. executia.01. Elaborator: UTCB Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.02.98 MLPAT 41/N/20.01.05.97 MLPAT 3/N/20. Elaborator: INCERC Cod de proiectare pentru structuri metalice parter fara pod rulant Elaborator: INCERC Timisoara Ghid pentru expertizarea.01.02.97 MLPAT 10/N/3.02. BC19/ 2005 BC11/ 2006 BC8/ 1997 Ordin: BC13/ 2001 BC4/ 1998 BC15/ 1998 BC15/ 1997 BC15/ 1997 BC14/ 1999 Ordin: BC13/ 2001 Ordin: BC13/ 2001 BC19-20/ 2001 BC19-20/ 2001 BC8/ 1980 780bis in afara abon. INCERC 25aug2004 19 NP 113 – 04 -inlocuit de NP124-2010 Normativ privind proiectarea.96 MLPAT 12/N/23.1980 MO 458 bis/2005 in afara abonam. Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora.2006 MLPAT 38/N/24.97 MLPAT 10/N/3. Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece Elaborator: INCERC. IPROMET.2000 ICCPDC 56/16.09.Politehnic Timisoara MTCT 279/23mai2005 sau 23.

1981 ICCPDC 122/14.2003 MTCT 300/ 16.04.Politehnica Timisoara Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km / h – Elaborator: Autoritatea Feroviară Română. Timisoara Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cai de rulare metalice Elaborator: ICCPDC. NP0052003 Lista normative tehnice.Modificari la P54-1980 13 14 P74-81 P107-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri in inima.2003 BC 4/ 2005 Inlocuiesc C133-1971 Inlocuiesc C172-1985 16 17 18 P110-81 P115-82 C133-82 19 C172-88 20 C228-88 21 GP 0822003 GP 0782003 NP 109 – 2004 Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu ferme din cabluri Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate Elaborator: ICCPDC -Filiala Cluj-Napoca Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate Elaborator: ICB.1984 BC3/1986 (pag.2003 MTCT 169/15.02.09.09.10. inima supla omogene sau hibride Elaborator: ICB. Elaborator: Inst.1984 ICCPDC 1985 ICCPDC 159/11.10.96 BC12/ 1996 -revizuit v.163) BC12/ 1981 BC4/ 1980 BC4/ 1985 Imbunatatiri la P 1071979 BC10/ 1980 Inlocuiesc P74-1973 15 P108-80 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plina.1985 ICCPDC 34/17.07.03.12. INCERC Imbunatatiri si modificari la P108-1980 ICCPDC 76/14.Pol.1988 MTCT 301/ 16.1980 ICCPDC 01.1981 ICCPDC 200/14. NP005MLPAT 28/N/8.12.11.05.09.2005 BC4 / 1985 BC3/1986 BC5/ 1982 BC2/ 1983 BC10/ 1982 BC10/ 1987 BC5/ 1988 BC16/ 2004 MO666/ 19.Pag.09.10.1979 ICCPDC/01.1982 ICCPDC 68/13.1988 ICCPDC 58/30. MCind.09. INCERC Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea invelitorilor si peretilor Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructiile metalice Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri metalice in zone seismice. Codul pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn Elaborator: UTCB 22 23 VIII.2003 BC16/ 2004 MO666/ 19.1982 ICCPDC 26/4.Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase 1 NP 005-96 REVIZUIT v.06. IPCT ICCPDC 9668/3.15 . Elaborator: INCERC Timisoara Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica Elaborator: Univ.

ICPIL MTCT 303/16.1997 MLPAT 12/N/13.Pag.2003 MLPAT 65/N/28. Elaborator: ICPIL Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casa la materiale lemnoase folosite in constructii.01.04.2 3 4 2003 NP 0052003 -revizuieste NP 005-96 NP 019-97 C36-86 C46-86 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn Elaborator: IPCT Indrumator privind utilizarea in constructii a placilor din lemn si a placilor din fibre de lemn.91 BC9/ 1996 BC13/ 1997 BC5/ 1992 Inlocuieste P116-1987 NP61-91 Lista normative tehnice.2006 X.09.03. în afara abonam.1986 ICCPDC 23/27. C 37 / 1998 Inlocuieste C37-1979 2 C37-88 3 GP 112/ 2004 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea.06. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori 1 PCC 0092000 NP 069 – 2002 Procedura pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de invelitori ceramice la constructiile vechi.2000 MTCT 606/21.1986 BC14/ 2006 BC9/ 1997 BC10/ 1986 BC7/ 1986 Inlocuieste C36-1979 IX.08. Elaborator:PROCEMA Normativ privind proiectarea.04.96 ICCPDC 47/10.11.96 MLPAT 62/N/17.09.06. executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerice realizate “in situ” Elaborator: INCERC ICCPDC 4/10. Elaborator: INCERC Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea lucrarilor de MTCT 1733/ 21.2005 BC8/ 1988 publicat în MO 435 bis/ 2005.2033 Ordin: BC13/ 2001 BC24/ 2004 BC14/ 2006 Se difuzeaza pe discheta de INCERC – înlocuieşte caietul 1 Prevederi generale din reglementare a tehnică “Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii – ind. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.12. executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor în panta la cladiri Elaborator: INCERC MLPAT 52/N/30. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii 1 2 GP 001-96 GE 025-97 MLPAT 22/N/3. BC6/ 2006 MO 937/ BC23/2006 4 NP 119/ 2006 Normativ privind proiectarea si executia invelitorilor subtiri din beton armat si precomprimat.1989 MTCT 219/17febr.16 . monolite si prefabricate Protectia la zgomot.

1991 ICCPDC 36/03. C151-72.17 . 9bis Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul .1982 BC1/ 1983 Inloc.02.2.: C107-70.5 – 1997 din BC13. BC3/1992 -ordin+ completari BC3/1989 -decizia +norme BC4/1987 -aprobare completari 10 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase Elaborator: INCERC Completari la C112-86 ICCPDC 36/12.11.4 C 107/0/82 izolatii termice din placi de natura celulozica sau fibrolemnoasa in constructii.2005 in afara abonam. C107-82 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuieste STAS 6472/3-89 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuit de C 107/2005 Inlocuieste C107/ 1.04.2005 BC14/ 1998 BC1/ 1999 MO 1124bis/ 13dec.3. Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor MLPAT 24/N/19. Elaborator: IPCT Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit Elaborator: IPCT Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor MLPAT 24/N/19.4.1989 Completari la C112-86 Completari la C112-86 11 P 121-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea masurilor de protectie acustica si antivibrativa la cladiri industriale Inlocuiesc P121-1983 Lista normative tehnice.11.02.02.2.1997 MLPAT 24/N/19. C89-7.07. P107-67.02.1986 MLPAT 6/N/17.cu C107/0/ 2002 C107/1-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/2-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/3-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/4-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/5-97 Inlocuit de C 107/2005 C107/2005 Inlocuieste C107/ 1. NP34-80 Inloc.11.4.Pag.1989 ICCPDC 34/04. 14/1998 si BC1/1999 Inlocuieste C 112-1980 5 Inloc. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri Elaborator: INCERC ICCPDC 128/2.1997 MLPAT 24/N/19.1997 BC14/ 1998 BC2-3/ 2007 ? 6 BC14/ 1998 BC13/ 1998 7 8 9. BC2-3/ 2007(?) BC9/1986 -nu exista in bibl.1987 ICCPDC 15/24. C7372.1997 MLPAT 24/N/19.5 – 1997 din BC13.14/ 1998 si BC1/1999 C112-86 BC8/2003 -revizuire C107/1982 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit.03.3.02.1997 MTCT 2055/29 nov.

1984 MLPAT 1/N/10.1985 ICCPDC 20/28.1989 ICCPDC 50/30.2000 MLPAT 328/N/8. INCERC MLPAT 7/N/15. completari la P 121-89 / 12 13 P122-89 P123-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile.Pag.27 ? 22 23 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza pe discheta Lista normative tehnice. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru izolarea termica cu produse textile netesute a conductelor si aparatelor din instalatii termice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificata din PVC plastifiat la acoperisurile cladirilor industriale si agrozootehnice.12.04.93 MLPAT 334/N/8. necirculabile Elaborator: TAGLSIT.12.03.pct.1993 ? ICCPDC 49/30.1989 BC11/ 1988 BC8? BC3-4/ 1991 BC3-4/ 1991 Inlocuiesc P122-1983 Inlocuiesc P123-1983 14 C125-87 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executia masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Elaborator: ICECON S.1987 BC3/ 1987 Inlocuieste C125-1981 C 125 / 2005 (revizuire C 125 / 87) MTCT 195/15febr. social-culturale si tehnico-administrative Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea salilor de auditie publica din punct de vedere acustic.1991 Inlocuiesc C142-1979 Inlocuiesc NP 36-1982 Inlocuiesc NP 37-1982 Inlocuiesc NP 52-1988 Inlocuiesc NP 44/1986 MLPAT 15/N/22. in afara abonam.12. INCERC Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor.A. Elaborator: INCERC Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din materiale termoizolante Elaborator: ICECON Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind spume poliuretanice. Elaborator: ICECON Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit ICCPDC 19/04.04.2005 BC15/ 2005 MO 460 bis/ 2005.02.1984 ICCPDC 21/21.02.2000 MLPAT 331/N/08.Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Elaborator: INCERC Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri.12.12.2000 BC4/ 1993 Ord in BC6/ 2001 Ordin: BC13/ 2001 Ordin: BC13/ Inlocuit de NP 040/2002 v.18 .10. BC9/ 1985 BC5/ 1984 BC5/ 1984 BC5/ 1991 BC3/ 1993 -revizuire C 125 / 87 15 16 C142-85 C216-83 17 18 C217-83 C233-90 19 C234-91 20 21 C246-93 Inlocuit de NP 040/2002 PCC 0162000 PCC 0172000 GP 0582000 Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalatii.Elaborator: INCERC Modificari. ICCPDC 28/16.12.06.1990 MLPAT 11/N/18.

groase si subtiri 23/N/3. Elaborator: INCERC NE 001/4-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.13.11. groase si subtiri 23/N/3. C 3-76. 2 3 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de MTCT locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E. Elaborator: IPCT GP 114Ghid privind proiectarea. groase si subtiri 23/N/3. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate. BC17/ cu amenajarea de poduri neîncalzite sau 2005 mansarde. groase si subtiri 23/N/3. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli.b .1977 1977 Modificare pct 3. executia si MTCT MO928/ 2006 exploatarea hidroizolatiilor cu membrane 1734/21.2006 2006 bituminoase aditivate cu APP si SBS BC23/2006 XI.96 1996 Caiet I: Prevederi generale.96 1996 Caiet IV: Executarea lucrarilor de renovare ale finisajelor exterioare pe baza de mortare.Elab.09. Elaborator: INCERC NE 0001/5-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede. Elaborator: ISPCF – Tuneluri MLPTL 1624/02. 1.04.2003 28 29 1 1. tapete NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.04.2001 MTCT 177/15febr.: INCERC C6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea ICCPDC BC11/ BC24/ 2004 BC15/ 2006 MO1177bis/ 2005 .2005 MO 406 / 13 mai 2005 2001 BC 2/ 2002 BC12/ 2002 BC21/ 2005 MO406bis/ 2005 în afara abonam.c .2002 MLPTL 607/21.a . Elaborator: INCERC NE 001/3-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.96 1996 Caiet II: Tencuieli groase cu lianti anorganici. executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri – Elaborator: INCERC MTCT 1008/ 10. caiet VII. 1. IX Inlocuieste C18-83 Inlocuieste C 3-76.Elaborator: IPCT 24 GP 065/ 2001 NE 031/ 2004 25 Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton Elaborator: INCERC Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii de mase plastice.înlocuieşte C 246 / 1993 Inlocuieste C18-83. BC23/ 2004 de INCERC 26 MP 029 – 2003 27 NP 040 – 2002 GP 1102004 Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.96 1996 Caiet V: Metode de determinare a nivelurilor criteriilor de performanta ale tencuielilor umede C 4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea ICCPDC BC12/ tapetelor. 131/05.Pag. caiet VII.2005 realizate după proiecte tip. groase si subtiri 23/N/3. IX Inlocuiesc Lista normative tehnice. Elaborator: INCERC NE 0001/2-95 Normativ privind executarea tencuielilor MLPAT BC8/ umede.04.d . Studiu de caz : Biserica Sfântul Nicolae făcătorul de Minuni – Mănăstirea Popăuţi” Elaborator: PROCEMA Normativ privind proiectarea.09. placaje.19 .12. 364/08mar.04.96 1996 Caiet III: tencuieli subtiri pe baza de lianti micsti (anorganici si organici) sau lianti oganici. 1.04.04.

in conditii de umiditate excesiva si existenta biodegradarii.1974 ICCPDC 18/19. elemente de scari 1 2 3 4 5 6 GP 037-98 C55-74 C174-79 C187-78 ST 030-2000 GT 041-2002 Normativ privind proiectarea.Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din profile din pvc rigid Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice de folosire a placutelor de sticla colorata la placaje interioare si exterioare. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de faianta majolica si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Elaborator: INCERC Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidarie.11.00 MLPTL BC11/ 1999 BC4/ 1975 BC9/ 1979 BC12/ 1978 Ordin: BC13/ 2001 BC6/ Inlocuieste C35-82 Inlocuiesc C 174-74 Inlocuieste C35-1982 Lista normative tehnice.12.11.07.12.Nicolae Facatorul de Minuni -Manastirea Popauti.1980 ICCPDC 7/11.1986 ICCPDC 54/10. Elaborator: INCERC Specificatie tehnica de aplicare a pardoselilor anticorosive cu performante antistatice. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind montarea profilului mana curenta din PVC semirigid Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor aparator muchie de treapta din PVC.1986 IGSC 79/21.Pag.1998 IGSC 157/7.1978 MLPAT 219/N/27. Elaborator: INCERC Ghid privind reabilitarea finisajelor MLPAT 50/N/17. plinte.2002 BC9/ 2004 XII.06.1975 CSCAS 370/1968 1986 BC11/ 1986 BC7/ 1975 Bul. tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu. executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile.09.04.09.1979 ICCPDC 95/24. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea marmorocului la lucrari de finisaje interioare si exterioare Elaborator: Trustul 1 de C-M Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri – Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din placi de argila arsa.2003 C202-80 9 C223-86 ICCPDC 101/18.04.1986 10 MP 030/ 2003 MTCT 1009/10. Elaborator:PROCEMA 55/20. Studiu de caz: Biserica Sf.20 . Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru folosirea in constructii a produselor din bazalt topit si recristalizat.Ind 331/18.C. scafe. CSCAS 15-16/ 1968 BC3/ 1970 BC24/ 2004 BC15/ 2006 BC4/ 1981 BC5/ 1986 C6-75 Inlocuiesc C 70-70 Cu caracter documentar Cu caracter documentar Cu caracter documentar – revizuieşte şi extinde C 202 / 1980 M.1969 MTCT 604/21.12.04.05.4 5 6 C70-86 C86-75 C98-68 7 C114-69 8 GP 073 – 2002 placajelor din faianta majolica si placi ceramice smaltuite CESAROM Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu placi emailate sau lemn.

transportul si montarea in constructii a jaluzelelor din pvc. bituminoase.si Urb.2004 BC21/ 2004 XIII.66-1970.02. finisarea ornamentelor de ipsos Caiet IV: Vopsitorii cu vopsele de ulei.1986 ICCPDC 28/17. imitatie lovituri de ciocan.Arh.10. Ion Mincu Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii. C. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 1 C. “VEPAROM” V-8430. bronz-aluminiu. Elaborator: INCERC 1575/15.1977 ♦ICCPDC 102/18.1978 ICCPDC 29/17.2002 MTCT 89/ ? MTCT 1004/ 10. executarea.3-76 ♦BC4/ 1981 -completare la C. ceruire Caiet V: Vopsitorii cu vopsea Vinarom si cu vopsea decorativa in relief Caiet VI: Vopsitorii cu vopsele pe baza de acetat de polivinil. “VEPATIM” V-8630 si a vopselelor STROP decorative V-8411 ♦IGSC 44/23. transportul si montarea in constructii a jaluzelelor din pvc.2003 2003 MO 95/ 2febr.1980 ICCPDC 35/3.3-76 Lista normative tehnice.12. transportul si montarea in constructii a ferestrelor si usilor de balcon PVC Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea.11. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea.3-76 BC3/ 1989 -completare la C.1978 BC5/ 1986 BC9/ 1978 Inlocuieste C47-79 si C297-81 Cu caracter documentar 3 C186-78 ICCPDC 29/17.21 . comune tuturor sistemelor de zugraveli si vopsitorii Caiet II: Zugraveli cu lapte de var Caiet III: Zugraveli in culori de apa. livrarea. nuantate pe santier. zugraveli in relief. dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri Elaborator: Univ. C124-1972.11.1978 BC9/ 1978 BC9/ 1978 Cu caracter documentar Cu caracter documentar 4 C199-79 XIV. exploatarea.3-1961. ♦Completare cu caietul VII: “Prepararea si aplicarea pastei Gipac” ♦Completare cu caietul VIII “Vopsitorii permeabile la vapori pentru azbociment presat” ♦Completare cu caietul IX “Preparare centralizata a pastelor de finisaj si aplicarea lor pe suprafete netede de beton si beton celular autoclavizat” Instructiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate “DASIROM” V8415. alchidal. depozitarea. selac.1977 ♦ICCPDC 179/29.06.96-1970. pe baza de derivati celulozici. Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri 1 2 C47-86 C185-78 ICCPDC 14/18.06.04.7 8 GP 089/ 2003 peretilor si pardoselilor cladirilor civile Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea.1976 ♦BC5/ 1976 ♦Inloc.1989 1bis C 3-76 (vezi NE 001-96 BC8/ 1996) ♦BC6/1977 -completare la C3-76 ♦BC1/1978 -completare la C. livrarea.06. C.3-76 (vezi si NE 001-96 BC8/ 1996) ♦Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Elaborator: INCERC Caiet I: Prescriptii generale.Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind manipularea. livrarea.06.Pag. C. polilac.10. depozitarea. C143-1972 ♦ICCPDC 74/17. depozitarea.

1999 ICCPDC 17/26.2002 2 bis 3 I7/2/2001 BC1/ 2003 BC 10/ 2006 BC 2/ 2002 BC2/ 2001 BC10/ 2001 BC12/ 1988 Inlocuieste NP -I7/98 -Completeaza I7-98 I20-2000 MLPAT 48/N/30.06. -completare I7/98 Elaborator: ICECON SA Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului Elaborator: ICECON Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor electrice din cladiri Elaborator: ICECON Instructiuni tehnice privind autorizarea intreprinderilor care executa.04. verifica si predau la beneficiari instalatii electrice de automatizare.1998 BC3-4/ 1999 Inlocuieste I7-1991 NP I7/2002 MLPTL 1055/26. si 1500 V c.22 .12.2002 MLPTL 1055/26.a.c Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.08. si 1500 V c. in raport cu alte constructii (republicate in 1993) .2000 MLPAT 80/N/5. incalzire si ventilatie in medii cu pericol de explozie Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni de pana la 1000 V ca si 1500 V cc Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV Elaborator: ICEMENERG Modificari si completari la PE 101-85 (Intra in vigoare la data publicarii lor in Buletinul Prescriptiilor Energetice) Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor electrice cu tensiuni mai mari de 1kV.07.94 BC10/ 1994 2 I 7-98 MLPAT 87/N/18.07.1987 BC3/ 2001 Prescriptie CONEL (fost RENEL) BC3/ 1987 Brosura RENEL 7 PE 101-85 Brosura ICECON -anuleaza I7/1-94 Brosura RENEL MEE 172/1985 MEE 173/1985 Brosura RENEL 8 PE 101/A-85 8bis PE 102-86 9 PE 107-95 RENEL -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 Inlocuieste Lista normative tehnice. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a.2000 MEE 571/1. Elaborator: RENEL Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de conexiuni si distributie de tensiuni pana la 1000 V c.Elaborator: INCERC XV. Normativ pentru proiectarea si executarea MLPAT 22/N/25.89 4 GP 028-99 Inlocuieste I20/1994 Brosura ICECON Inlocuieste GP 028-97 Brosura ICECON 5 I 43-89 6 GP 052-2000 MLPAT 49/N/30.Pag.a.06.06.a. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice 1 I 7/1-94 Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din cladirile de locuit Elaborator: URBAN PROIECT Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a.c.10. si 1500 V c. in unitati energetice.

2002 MLPTL 939/02.23 . Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri Elaborator: UTCB-Fac.07.2001 Prescriptie CONEL (fost RENEL) Prescriptie CONEL (fost RENEL) Brosura Ministerul Energiei Electrice ? BC12/ 2002 Brosura IPCT? 11 PE 132-95 12 PE 135-91 PE 107/1978 Brosura RENEL Inlocuieste PE 124-1993 Brosura RENEL Inlocuieste PE 132-1983 Brosura RENEL Inlocuiesc PE 135-1984 Brosura RENEL 13 I 18 /1/2001 13 bis I 18/96 -inlocuit de I 18/2/2002 (v.11.retelelor de cabluri electrice Elaborator: RENEL 10 PE 124-95 Normativ privind stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari Elaborator: ICEMENERG Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie publica Elaborator: ISPE Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV Elaborator: Fac.2002 BC6/ 2004 BC10/ 2003 BC10/ 2003 17 PE 111-92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare 18 PE 112-93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale si statii -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de Lista normative tehnice.Pag.11.07.91 MLPTL 1617/02. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie Decret 536/1995 RENEL D-756/1995 RENEL D-757/1995 MEE 1246/3.mai jos) -figureaza in lista de reglementari conexe la GP063/01 din BC6/ 2002 si la MP012/01 din BC7/ 2002 -inlocuieste I18/96 I 18/2/2002 14 15 16 NP 061-2002 NP 062-2002 PE 106-95 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri.12.2002 MLPTL 938/02.Energetica Bucuresti Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie.Instalatii Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal Elaborator: UTCB-Fac Instalatii Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor aeriene electrice de joasa tensiune MTCT 2014/18.

MMS 275/17. administrarea si intretinerea drumurilor si podurilor MLPAT 18/N/28.19 PE 155-92 Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile Brosura RENEL 20 NSSMUEE 111-2001 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale 21 ID 17-78 Normativ pentru proiectarea.03/1996 MMPS 357/1998 BC7/ 1996 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 064-02 BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I20/2000 BC2/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la Lista normative tehnice.1987 Brosura MICh 22 NSPM 652004 inlocuieste NSPM 652000 Ord.24 . coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea. verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie MICH-MID 27/N-42/P 20.03.02. executarea.1996 19/N/28. artificial si in utilizari casnice 24 ND 910 Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor de telecomunicatii 25 PE 109 26 xxx Normativ privind alegerea izolatiei.06.Pag.734/2000 PE 136 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice Ord.2002 intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in MO reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/ 2003 si la alte normative -se gaseste in biblioteca IPTANA 23 Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul natural.

02. transportul. repararea si exploatarea drumurilor si podurilor Ord. exista un NE 003 cu alt subiect) ANRDE 32/17.01. MMPS 136/1995 30 NE 003/04/00 -inlocuieste PE 104-93 (m. SC IPROCHIM -modificarea si completarea NP 099-2004 MTCT 176/15febr.nov. în afara abonam.ro la sectiunea Metodologie -revizuire ID17/1986 XVI.1978 Ordin in BC14/ 1999 Ord.2006 BC23/ 2006 CD 1702003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 170-2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 1702003 si la alte normative recente -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la CD 170-2003 -anexa se publica pe pagina de web a ANRDE la adresa www.12.25 . verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie Elaborator: UTCB. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare 1 S-94 Ghid de proiectare pentru instalatii sanitare. BC14/ 1999 Ord.99 ICCPDC 178/27.12.116/1999 al Directorului General al AND 28 xxx Norme generale de protectia muncii aprobate MMPS 578/1996 Min.2002 BC16/ 2005 MO 418 bis/ 2005.02. turnarea betonului si executarea lucrarilor de BA si BP Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V. BC14/ 1999 Ord. BC14/ 1999 BC11/ 1979 Inlocuieste G-1972 Brosura IPCT Inlocuieste G-1972 Brosura IPCT Brosura IPCT Brosura ICECON Inlocuieste I 1-1972 2 G-97 3 4 F-98 AC-98 I 1-78 Lista normative tehnice.03. Sanatatii 5840/1996 29 xxx Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea.11.2004 31 NP 099 – 2004 Normativ pentru proiectarea. Ac-Mapa proiectantului Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi pvc neplastifiat Elaborator: INCERC MLPAT 19/N/28.96 MLPAT 2/N/18.01.Pag.27 xxx Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrarile de intretinere. executarea. Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Ghid de proiectare-instalatii de gaze Elaborator: IPCT Ghid de proiectare-instalatii frigorifice Elaborator: IPCT Ghid de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apa si canalizare.99 MLPAT 2/N/18.2005 MLPTL 438/22.2005 MTCT 2231/27.2004 MO1092/ 24. MO95/ 01.99 MLPAT 9/N/16.03.anre.

electrice.99 MLPAT 17/N/28.04. pentru instalaţii de încălzire centrală Elaborator: IPCT S.11.2003 BC15/ 1999 BC23/ 2004 Brosura ICECON -înlocuieşte volumul I din “Ghidul criteriilor de performanţă pentru Lista normative tehnice. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Elaborator: IPCT Solutii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalatii in constructii Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa.97 BC11/ 2000 MLPAT 38/N/27.1996 MTCT 217/17febr.cap.16bis ( înloc. cap.03.12. 8 din I 9/1 – 96.Modificari 6 7 8 SC 001-96 Nu au indicativ SC 002-98 Solutii cadru pentru montarea contoarelor la instalatiile sanitare si de incalzire din cladirile existente.BC7/ 1999 BC4/ 1997 Brosura PROED BC14/ 1999 Brosura IPCT Brosura IPCT Brosura IPCT 9 NP 003-96 10 11 12 SC 003-97 Brosura IPCT In curs de aprobare 13 MP 005-98 MLPAT 16/N/3.11.pct.12. gaze si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinte.03.05.mai jos) Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienti de hidrofor Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii materialelor si echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor Elaborat: UTCB MLPAT 7/N/07.97 MLPAT 17/N/16.1999 MTCT 901/25. Se difuzeaza pe discheta de catre PROED In curs de revizuire v. Elaborator: PROED Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive inalte.14 din I9/94.03. Elaborator: PRODOMUS Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS Modificari I9-94 Normativ pentru proiectarea. NP072 – 2002 (MLPTL 105 /2002). pct.96 MLPAT 18/N/28.05.2005 16 17 NP 0862005 (înlocuieşte capitolul 14 din I 9/94. Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea infrastructurilor urbane in vederea reducerii vulnerabilitatii la dezastre produse de seisme si alunecari de teren. Elaborator: PROED Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare. MLPAT 136/N/10.Pag. Partea I: Retele de apa< canal< gaze.96 MMPS 387/22. GT 018-97 18 ST 018-97 19 GT 060 – 2003 -înlocuieşte volumul I din GT 020-98 (v.A.94 MLPAT 86/N/5.16bis Inlocuieste I9-82 In curs de revizuire v.01. 16 MLPAT 69/N/25.98 Ordin BC13/ 2000 BC12/ 1997 BC1/1996 -ordinul BC2/1997 BC8-9/ 2005 MO 479 bis / 2005 în afara abonam. 14 15 I 9/1-96 v. executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi de polipropilena Elaborator: ICECON Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (transport. NP 052/2001 (MLPTL 1619/2001).1992 MLPAT 84/N/29. 8 din I 9/1 – 96. NP 052/ 2001 (MLPTL 1619/2001).03.16 I9-94 v.07. termice. NP 072 – 2002 (MLPTL 105 /2002).99 Ordin in BC 2/ 1997 Ordin in BC7/1996 Ord. distributie).26 .1995 MLPAT 1/N/18. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea.11. cap. Elaborator: PROED Manual pentru proiectarea constructiilor aferente statiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos in vederea satisfacerii exigentelor de siguranta in exploatare si sanatatea oamenilor. telefonie.96 MLPAT 25/N/7. Elaborator: ICECON Ghid privind criteriile de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr.

03.10.97 Ord. Elaborator: UTCB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea a II-a: Treapta biologica.04. treptele de epurare mecanica si biologica si linia de prelucrare si valorificare a namolurilor Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti. ventilaţie. Elaborator: PRODOMUS -modif.1984 BC3/ 2002 22 23 GP 026-97 GP 027-99 In curs de tiparire Ordin BC10/ 2001 BC7/ 1984 Brosura ICECON Inlocuieste GP027-97 24 P 28-84 25 P 28/2-88 ICCPDC 34/27.04. Elaborator: UTCB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea a III-a: Statii de epurare cu capacitate mica si foarte mica MLPAT 24/N/7. GT 020 – 1998 GT 020 –98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri (incalzire. sanitare. BC7/ 1999 Ordin BC13/ 2001 Brosura IPCT Inlocuieste P84-88.97 MLPAT 79/N/5.1999 MTCT 639/23.05. treapta de epurare tertiara Elaborator: PROED Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei Elaborator: SC AQUAPROIECT Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea masurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice sub presiune. electrice) Elaborator: IPCT Specificatie tehnica privind proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea masurilor pentru siguranta in exploatare.2003 MTCT 640/23.1999 MLPAT 132/N/10.instalaţii din clădiri (încălzire.1998 IGSC 105/5.27 . si completari Ghid pentru dimensionarea elementelor componente ale instalatiilor solare de preparare a apei calde.04.06.10.10.1999 ICCPDC 33/19.99 MLPAT 83/N/22. In curs de tiparire Inlocuieste I22-1984 20 ST 021-97 21 I22-99 BC13/ 1999 MLPTL 23/N/7.10.08. sanitare. electrice)".2003 BC11/ 1987 BC6/ 2000 BC8/ 1975 BC 4-5/ 2004 BC 4-5/ 2004 MO773/ 2003 BC 4-5/ 2004 26 27 NP 028-98 I 30-75 28 NP 032-99 29 NP 088-2003 30 NP 089-2003 Lista normative tehnice.1988 MLPAT 78/N/13. ventilatie.1975 MLPAT 60/N/25. Elaborator: INCERC Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor sanitare si de gaze din interiorul cladirilor Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti. Elaborator: ICB Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti-Partea I-a: Treapta mecanica. Elaborator: PROED Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.11.Pag.

Pag.2001 HG 188/28. transportului si valorificarii deseurilor urbane si intretinerii spatiilor publice in vederea imbunatatirii factorilor de mediu. utilizand conducte din PVC.2004 MO 730/ 12aug.04. 470/21. montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune -modificare si completare MLPAT 77/N/5.1993 MLPAT 1214/N/06.1 ( 5 < Q ≤ 50 l/s) si foarte mica (Q ≤ 50 l/s) UTCB Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane Elaborator: PRODOMUS Ghid pentru proiectarea.2002 BC3/ 2002 MO 187/2002 Anexa 3 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 057/02 din 41 NTPA 0012002 -se abroga NTPA 001 din MO327/25nov.11. Elaborator: INCERC Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali Elaborator: ICIM MLPAT 21/N/13.07.02.03.09.10. economiei si comertului 335/? 2003 Min ec. Elaborator: IPCT Instructiuni de proiectare si realizare a camerelor de prerecoltare a reziduurilor menajere la cladiri de locuit Elaborator: PROED Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Brosura IPCT MLPAT 13/N/9. Elaborator: PROED Ghid pentru defalcarea consumurilor de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum la cladirile de locuit colective.200 4 Ord. socialculturale si industriale. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural. si com.98 Ordin BC13/ 2000 40 GT 029-2001 MLPTL 1612/02. 1997 si MAPPM.2001 MLPAT 82/N/19.10.96 CPCP 15/1980 BC11/ 2001 Ordin in: BC13/ 1997 Inlocuieste P66-2000 Inlocuieste P96-86 Brosura IPCT Completeaza PE 130 Brosura PROED -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 076-02 din BC19/2003 Se difuzeaza pe discheta de catre PROED BC4/ 1998 39 IM 012-98 Metodologie de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor aferente colectarii. in vederea reducerii pierderilor si risipei de apa. Elaborator: PROED Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice din cladiri civile. BC1/ 2000 BC8/ 1994 33 GP 043-99 34 I44-93 35 P66-2001 36 P96-96 37 PD 210-80 38 PE 130-99 Ghid privind proiectarea. executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. TERAPLAST Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena.28 .11. Lista normative tehnice.2004 MLPAT 84/N/25.1999 Min. polietilena si polipropilena Elaborator: IPCT.1999 BC5/ 2000 MO 95/ 2febr. construirea.31 32 NP 036-99 PT C10/22003-ed.

O-5029/N – 7190/S. în afara abonam.2003 43 NP 118/ 2006 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti – Partea a V a: Prelucrarea namolurilor Ghid de proiectare.D/1997 din MO303bis/ 6 nov. HG352/2005.09.2002 Anuleaza NTPA 0021997 si implicit C90-83 47 NTPA 0022002 HG 188/2002 Modificat HG352/2005 Completat HG210/2007 HG 210/2007. HG188/2002 48 NTPA 0112002 MO187/ 20. executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. utilizand conducte din mase plastice. în afara abonam. gaze 1 2 3 I-95 V-96 ME 002-97 Ghid de proiectare pentru instalatii de incalzire.2006 44 GP 106/ 2004 MTCT 161/15febr. V-Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Manual de specificatii privind instalarea. PROED Normativ proivind proiectarea.Pag. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea.42 MLPAT si MS 645/I. BC 22-2324/2005 MO771/ 04.29 . epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti.97 MLPAT 55/N/15.96 MLPAT 19/N/28. exploatarea si mentenanta schimbatoarelor de caldura din instalatii Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural Elaborator: UTCB MTCT 1729/21.2003 BC3/2004 MO867/ 05. ICIM MTCT 647/23.11.2005 45 46 GP 087-2003 NP 084-2003 Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei invederea potabilizarii. anulare Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV a: treapta de epurare avansată a apelor uzate Elaborator: UTCB MTCT 163/15 feb. conditionarea aerului.11.03.pt.03.03.2002 XVII.2003 MTCT 905/25.2003 Brosura ICECON MO187/ 20.1997 NP 107 / 2004 BC9/2003 si la alte normative Prop.03. I-Mapa proiectantului Elaborator: IPCT Ghid de proiectare pentru instalatii de ventilare. executarea MLPAT 19/N/28.96 MLPAT 138/N/10.11. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice. ICIM Norme tehnice privind colectarea.12. MO 888bis/ 2006 BC20/ 2006 MO 338 bis / 2005. ICECON Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor.07/98 MDRT 1659/2011 Ordin BC7/ 1996 Ordin BC 7/ 1996 BC11/ 2000 BC6/ 1999 MO504bis Brosura IPCT Brosura IPCT 4 I5-98 inlocuit cu Inlocuieste I5-1979 -inlocuit de I5-2010 Lista normative tehnice.2005 BC2/ 2005 MO 337 bis / 2005.10.

1998 MIC 1513/12.economiei si com. nr.98 ABROGATE prin ord. BC9/ 1994 BC6/ 1999 Ordin BC14/ 1997 Inlocuieste I5-1979 Inlocuieste I 6-86 Brosura IPCT 8 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Elaborator: PRODOMUS Ordin BC14.2000 ABROGATE prin ord.1998 ABROGATE prin ord. nr. econ.2004 I 6/1-98 ABROGAT prin ord. nr.2000 MIC 126/9. econ. si com. nr.2004 I 13-94 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte.I5-2010 5 6 7 I5/1-94 I5/2-98 I 6-98 ABROGAT prin ord. min. min.59/92 din MO 147/19febr. Bucuresti. si com. si com. si com./ 1997 Inlocuieste I-69 Brosura IPCT 9 Norme tehnice privind proiectarea.2004 MLPAT 33/N/22. si com.05.2004 si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea cu aer cald pentru jeturi de aer orizontale.05. "Monitorul Oficial".1998 MLPAT 11/N/10. econ. nr. Elaborator: INCERC Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare. nr.02. min.59/92 din MO 147/ 19febr.30 .59/92 din MO 147/ 19febr.1 Inlocuieste I 6/PE-1997 BC1/ 2001 BC12/ Lista normative tehnice. econ. si com. min.59/92 din MO 147/19febr. nr.59/92 din MO 147/ 19febr.2004 Ordin 58 al Min.2000 ABROGATE prin ord. min. econ.2004 MLPAT BC1/ 2001 Anexele 1 si 2 cu normele tehnice se publica in MO partea I nr.Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor (retelelor si instalatiilor) de alimentare cu (de utilizare ) gaze Elaborator: PRODOMUS /2011 MLPAT 15/N/7.59/92 din MO 147/ 19febr.2000 MIC 126/9. min. econ.94 MLPAT 55/N/15.Panduri nr.05. nr.05.07. executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ordin in: MO 173/ 27febr.98 MIC 1513/12. 2004 10 I 6/PE/2000 ABROGAT prin ord. si com.A. si com. min.2004 MLPAT 11/N/10.59/92 din MO 147/19febr.02.02. econ.07.Pag.59/92 din MO 147/19febr.02. econ. sos.2004 I 6/PE/1-2000 ABROGAT prin ord.173bis in afara abonamentului si se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al R.. fitinguri si armaturi din polietilena de medie densitate si polietilena de inalta densitate Elaborator: ICECON Normativ pentru exploatarea sistemelor de distributie cu gaze naturale prin conducte de polietilena Elaborator: ICECON 11 12 Normativ privind proiectarea si MLPAT 33/N/22. min.

99 MLPAT 19/N/7.07.2000 Ordin BC13/ 2001 Discheta INCERC Lista normative tehnice. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a vaselor de expansiune inchise.99 MLPAT 21/N/7.97 MLPAT 134/N/10.de Instalatii Specificatie tehnica privind controlul calitatii executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte din polietilena de medie densitate.97 MLPAT 137/N/10. Elaborator: ICECON Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor produse de echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare in constructii Elaborator: INCERC Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din retelele de transport si distributie.11.executarea instalatiilor de incalzire centrala.04.94 MLPTL 930/02. exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd.99 21 22 ST 020-98 GT 021-98 Brosura Societatea Romana de Protectie contra Incendiilor Inlocuieste GP 019-97 Brosura ICECON Brosura ICECON Discheta INCERC 23 GT 022-99 24 ST 023-99 MLPAT 75/N/5.97 MLPAT 133/N/10.04. Elab.11. Elaborator: INCERC Ghid pentru calculul consumului de caldura al cladirilor dotate cu sisteme pasive de incalzire solara.99 MIC 249/17.1999 MLPAT 22/N/7. UTCB-Fac.10.97 Ordin BC4/ 1997 BC14/ 1997 Ordin BC10/ 2001 BC5/ 2000 Ordin BC13/ 2001 BC3-4/ 2000 BC13/ 2000 20 GP 019-99 MLPAT 78/N/5. Elaborator: IPCT I 13-2002 13 14 I 13/1-2002 GT 014-97 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.10. Procedura de verificare Ghid privind verificarea performantelor schimbatoarelor de caldura apa/apa din centrale si puncte termice Elaborator: INCERC 19/N/7.09.11. executia.97 MLPAT 68/N/25. Cerinte de calitate. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii tevilor din otel preizolate.05.04.11. IPCT SA Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aerotermelor de perete si tavan.31 .07.2002 MLPTL 929/2002 MLPAT 135/N/10. Elaborator: INCERC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aparatelor de conditionare de fereastra.Pag.03.. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de incalzire din cladiri.2000 25 GT 023-99 MLPAT 15/N/7.97 1994 BC 14-15/ 2003 BC 14-15/ 2003 Inlocuieste I 13-94 Anuleaza I13/1-96 BC10/ 2000 BC9/ 2000 BC11/ 2000 BC10/ 1998 BC10/ 2000 15 GT 015-97 16 GT 016-97 17 GP 017-96 18 GT 017-97 19 NP 018-97 MLPAT 78/N/12.04.

Pag. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).Elaborator: ICECON Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.1982 MLPTL 1614/02. Elaborator: IPCT Normativ de proiectare.10.09.1976 Inlocuiesc I 35-1979 Inlocuiesc I 36-1993 – revizuieşte I 37 / 1981 35 I 35-82 36 37 I 36-2001 MP 028 – 2003 I 37 -81 38 NP 037/1-99 ICCPDC 79/29.10.32 . Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice Elaborator: IPCT SA Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte – Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor si retelelor termice cu apa calda si fierbinte Normativ de proiectare. Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri MLPTL 1611/02. montate in sol.06.1999 MLPAT 74/N/5. executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate.2000 BC3/ 2002 BC14-15/ 2000 IGSC 4/10.1999 MIC 248/17.04.09. executia si exploatarea instalatiilor de incalzire prin radiatie de pardoseala.11.99 BC5/ 2000 NP 029-2002 32 I 31 -99 BC 24/ 2003 MLPAT 74/N/5.P.1973 ICCPDC 205/12.26 GT 028/2001 27 ST 024-2000 28 29 30 I 26-73 I 29-77 GP 060-2000 Ghid pentru urmarirea comportarii in exploatare a schimbatoarelor de caldura din centralele si punctele termice Elaborator: INCERC Specificatie tehnica privind tehnologiile de executie si procedeele de verificare a sistemelor de distributie a gazelor naturale.12.81 MLPAT Lista normative tehnice.L.11.07.11.06.02. cu conducte de polietilena Elaborator: ICECON Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spatial Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri industriale.1999 MLPAT 64/N/25. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea.2001 MLPAT 18/N/7. executare si MLPAT 7/N/4.08.1977 BC10/ 1973 BC2/ 1978 Brosura -figureaza la reglementari conexe in vigoare la I13/1-02 din BC14-15/ 2003 Brosura IPCT 31 NP 029-98 Inlocuit de NP 029-2002 Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate. executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire cu radiatoare din tabla de otel ROTERM.2001 MTCT 904/25.).1999 MIC 248/17.2003 BC2/ 2000 BC12/ 2000 BC2/ 2000 BC9/ 1982 BC6/ 2002 BC24/ 2004 BC18/ 2006 BC1/ 1982 BC1/ Inlocuieste NP 029-98 Inlocuieste I 31-1976 Brosura IPCT 33 34 NP 031-99 I 33-99 Inlocuieste I 33 . utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum.1999 ICCPDC 67/10.

P.1999 2000 MLPAT 73/N/5.08.04.L.11.1982 BC1/ 2000 BC12/ 1981 BC12/ 1982 Brosura IPCT MLPAT 76/N/5. intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115 gr.06. ICECON Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: INCERC Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora 72/N/4.12. Elab.2000 MLPAT 332/N/8. proiectarea. executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a caldurii cu fluid intermediar in hale industriale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului in hale industriale in scopul reducerii consumului de combustibil Elaborator: ICB. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectare.39 NP 037-99 40 I 38-81 41 I39-82 42 43 GP 039-99 I 40-82 44 GP 041-98 45 I 42-85 46 47 48 I 45-93 GP 051-2000 GP 056-2000 exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.93 ? MLPAT 50/N/30.2000 Discheta INCERC 50 NP 048-2000 51 NP 047-2000 MLPAT 323/N/4. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou in instalatiile de incalzire centrala Elaborator: INCERC Ghid pentru alegerea. IPCT.33 .2000 Lista normative tehnice.12.04.93 ? /9.1999 BC9/ 2000 BC2/ 1983 BC10/ 2000 Inlocuiesc ID 29-76 ICCPDC 14/05.12.1981 ICCPDC 19/19.12.07.99 MIC 116/29/24. executie si exploatare a centralelor termice mici Elaborator: IPCT Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire/racire folosind ventilo-convectoare Elaborator: UTCB Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare folosind anemostate sau fante.06.00 MLPAT 324/N/4.1985 BC8/ 1985 MLPAT 14/N/9.332) BC1/ 2002 BC13/ 2001 (Ord. ICRAL Instructiuni privind metodologia de testare aeraulica si termica a camerelor curate.C.) pentru autovehicule prin statii independente Elaborator: SIGMA SRL Normativ de proiectare.Pag.1982 MLPAT 26/N/07.1999 ICCPDC 143/30.10.99 ICCPDC 93/21.06.335) BC1/2002 BC4/ 2001 BC16-17/ 2006 BC5/ 2001 BC16-17/ 2006 -Inloc I13/1-96 Brosura IPCT Discheta INCERC 49 GP 057-2000 MLPAT 335/N/8. ICB Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: INCERC. INCERC Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit.00 ?? BC6/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.10. Elaborator: INCERC.10.03.

34 .2000 MTCT 931/02.07.) Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri publice.11.2002 BC14/ 2002 Prescriptie CONEL (fost RENEL) -figureaza in lista de reglemantari tehnice in vigoare. 128 53 NP 058/2002 Elaborator: INCERC Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte termice) Elaborator: IPCT MLPAT 322/N/4. executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu.11.07.2000 MLPAT 210/N/25. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 Inlocuieste PD196-89 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 Lista normative tehnice.Pag. scara etc.52 NP 049-2000 v.07.si CAP. pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor MLPTL 1618/02. Elaborator: INCERC Ghid pentru proiectarea.2002 BC5/ 2001 BC 21/ 2003 si Brosura -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC 14-15/ 2003 54 GP 066/2002 Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: IPCT MTCT 942/02.2001 MLPTL 1615/02. Elaborator: METROUL SA Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de termoficare MLPTL 1065/30. Elaborator: IPCT SA Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament. XXXDIVERSE pct.12.2001 BC3/ 2002 BC6/ 2002 MLPAT 329/N/08.11.09.2002 BC 22/ 2003 55 ST 046-2001 56 GP 063-2001 57 SC 005-2000 58 59 SC 004-2000 SC 006-2001 Specificatie tehnica privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de caldura ale corpurilor de incalzire.12.2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC12/ 2001 BC5/ 2002 BC6/ 1987 -urmeaza sa se publice de catre IPCT -urmeaza sa se publice de catre IPCT 60 PD 184-87 61 NP 071-2002 62 PE 022/1 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor specifice de metrou privind prevenirea si stingerea incendiilor.00 MLPTL 1625/02. IPCT Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit Elaborator: IPCT SA Normativ departamental pentru proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor din transporturi si telecomunicatii.

2007 MTCT 157/ 01.01. NP0492000. Partea IIPerformanta energetica a instalatiilor din cladiri.01. UTCB Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea III-Auditul si certificatul de performanta al cladirii.2009 OMDRL 1071/16. Partea a Va Elaborator: VITASTAL Consulting MTCT 157/01.94 BC8/ 1994 Lista normative tehnice.12.02.2010 MO41bis/ 19. NP 0472000.2007 BC 4-7/22007 BC 4-7/32007 MO126bis/ 21.2010 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 Anuleaza: MP 0242002.Pag.02.63 PE 204 Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice Prescriptie CONEL (fost RENEL) 64 PE 207 Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare Prescriptie CONEL (fost RENEL) 65 PE 215 Regulament privind exploatarea si intretinerea retelelor de termoficare Prescriptie CONEL (fost RENEL) 66 Mc 001/12006 MC 001/ 22006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.2007 Se modifica si se completeaza : Metodologia este structurata pe 5 parti XVIII.02.04. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a constructiilor si instalatiilor contra agentilor 1 PC 1/1-93 Indrumator de diagnosticarea starii de degradare si metode de remediere si protectie anticorosiva a elementelor din MLPAT 10/N/7. Elaborator: UTCB Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. GT 0372002 69 70 MTCT 157/ 01.12.35 .2007 67 68 MC 001/32006 MC 001/42009 MC 001/52009 MTCT 157/01. UTCB Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor –Partea a Iva Elaborator: VITASTAL Consulting Model certificat de performanta energetica a apartamentului.2007 BC 4-7/42007 MO41bis/ 19.02. Partea I-Anvelopa cladirii.02.2007 OMDRL 1071/16.02.2009 MO126bis/ 2007 BC 4-7/12007 MO126bis/ 21.

Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.97 MLPAT 8/N/3.02.12.02.04. Elaborator: ISLGC Ghid de proiectare. executie.98 BC3/ 1997 BC2/ 1976 Ordin BC13/ 2001 BC8/ 2001 Discheta INCERC MLPAT 130/N/10. executie si exploatare MLPAT 68/N/28. executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii in care se desfasoara activitati de productie .98 Ordin BC13/ 2001 Discheta INCERC MLPAT Ordin Discheta Lista normative tehnice. exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de celuloza si hartie . beton precomprimat si otel situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind investigarea si diagnosticarea starii structurilor din beton armat. exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de fibre si fire sintetice.11.2003 BC6/ 2004 BC13/ 1997 Inlocuieste PC 1/3-96 -inlocuieste C219/1985 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 046-02 din BC9/2003 4 GP 013-96 4 bis 5 6 NP 013-96 I 14-76 GP 029-98 7 GE 030-97 8 GP 030-98 9 GP 031-98 10 GP 032-98 Ghid privind proiectarea.02.mai jos) GM 018-2003 beton armat degradate prin coroziune in medii agresive pe baza de clor Elaborator: INCERC Indrumator de investigare si diagnosticare a starii structurilor din beton armat.2003 BC6/ 2004 Inlocuieste PC 1/2-94 3 PC 1/3-96 (inlocuit de GM 0172003-v.08.94 BC6/ 1995 MTCT 1002/10. caramida.01.1976 MLPAT 7/N/3.Pag. executie si exploatare (urmarire. beton precomprimat si otel situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive . INCERC Normativ pentru protectia contra coroziunii constructiilor metalice ingropate.12. Elaborator: INCERC Normativ pentru alcatuirea si executia pardoselilor anticorozive MLPAT 29/N/6.1998 BC13/ 1999 MLPAT 9/N/3.10. executie.96 BC13/ 1997 Inlocuieste C219-1985 MTCT 1003/10. piatra naturala si artificiala) Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.mai jos) GM 017-2003 MLPAT 26/N/3.2 PC 1/2-94 (inlocuit de GM 0182003-v.36 . Elaborator: INCERC Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructie aparente (lemn. beton.1996 IGSC 5/11. interventie) privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a) industria carnii Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.

b) Sisteme de protectie anticorosiva a constructiilor din otel cu acoperiri organice si metalice. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel Elaborator: INCERC 10/N/3. BC8-9/ 2005 MO 428 bis/ 2005 in afara abonam.37 . interventie) privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului si a berii. Elaborator: INCERC Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorosive si izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit Elaborator: GIP-SA Bucuresti MLPAT 51/N/17.06. tehnologii de aplicare.1987 ICCPDC 23/11.2005 GE 053-2004 Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel MTCT 194/15febr.02. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare. procedee de interventie. BC5/ 1999 inlocuieste GP035/ 1998 inlocuieste GP035/ 1998 14 GP 036-98 15 NP 48-86 16 17 NP 49-89 P127-94 Ghid de proiectare.1998 BC13/ 1999 ICCPDC 6/20.si GE 0532004 MTCT 193/15febr.2005 BC8-9/ 2005 MO 441 bis/ 2005 in afara abonam.03. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a bazinelor din beton armat destinate neutralizarii si epurarii apelor industriale Elaborator: INCERC Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiilor la conducte si aparate cu placi flexibile din hartie stratificata tip HSA 1-c. Conceptii de alcatuire. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: INCERC Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton la actiunea uleiurilor vegetale si emulsiilor din uleiuri vegetale . mai jos (urmarire.06.98 Inlocuieste C210-82 ICCPDC 9/6.98 BC6/ 1981 BC5/ 1999 Inlocuieste C139-82 Inlocuit de GP 1112004 si de GE 0532004 v. interventie) privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel: a)Principii de proiectare pentru asigurarea rezistentei la coroziune a constructiilor din otel. executie si exploatare (urmarire.02.07.1994 BC1/ 1987 BC2/ 1989 BC10/ 1994 Cu caracter documentar Inlocuiesc NP 49-1986 -anuleaza P127-87 Lista normative tehnice.Pag.1981 MLPAT 52/N/17.11 GP 033-98 12 NP 35-81 13 GP 035-98 Inlocuit de GP 111-2004 si de GE 053-2004 v.98 BC13/ 2001 INCERC MLPAT 6/N/3.1989 MLPAT 16/N/7.Elaborator: TAGLSIT: INCERC Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea pardoselilor antistatice si antiscanteie. c) Urmarirea comportarii in exploatare a acoperirilor de protectie aplicate pe constructii din otel. mai jos GP 111-2004 (inlocuieste GP 035/1998) v.07.02.

2002 MLPTL 1411/26. executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru rezervoare ingropate Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a apei Elaborator: PROED Ghid de executie statii de epurare pentru localitati mici (Q< 5 l/s)Elaborator: IPCT Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de izolatii termice.2002 BC4/ 2003 BC6/ 2003 BC6/ 2003 BC9/ 2003 BC9/ 2003 Reglem in SORPINC 29 30 31 GP 071-2002 GE 046-2002 NSPM-98 -figureaza in lista de documente Lista normative tehnice.11.18 C170-87 19 C225-87 20 GP 047-2000 21 GP 048-2000 22 NP 039-1999 23 GP 049-2000 24 25 26 27 NP 052/2001 (inlocuit de NP 086-2005 v. MLPTL 1056/26. 16bis) -figureaza in lista de reglementari conexe la NP052/01 din BC7/2002 28 GP 070-2002 Ghid de proiectare pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa Elaborator: UTCB Ghid de proiectare.2002 MLPTL/ 1577/15.XVI.2001 (inlocuit de NP 0862005 v.09.09. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a elementelor in beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive Elaborator: INCERC Ghid de proiectare. XVI.cap.00 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 BC7/ 2002 Discheta INCERC MLPAT 223/N/27.00 Discheta INCERC MLPAT 220/N/27.10.09. 16bis)) C139-82 (inlocuit de GE 035-98 BC 5/1999 care e inlocuit de GP 1112004 si GE 053-2004 din BC 8-9/2005v. pct.09.2002 MLPTL 1580/15. executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru constructii hidrotehnice.pct 13) GP 069-2002 GP 072-2002 Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive naturale si industriale Elaborator: INCERC Norme tehnice privind protectia anticorosiva a cablurilor si toroanelor din otel pentru constructii cu armaturi exterioare si constructii suspendate Elaborator: INCERC Ghid de proiectare. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare.1987 BC6/ 1987 Inlocuiesc C170-1983 CCPDC 43/28.cap.2002 MLPTL 1410/26.09.1987 BC6/ 1987 MLPAT 209/N/27.09. pct.00 MLPAT 218/N/27.2000 Discheta INCERC Discheta INCERC MLPTL 1619/02. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare. Elaborator: UTCB Instructiuni tehnice pentru protectia anticorosiva a elementelor de constructii metalice ICCPDC 41/28. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a elementelor de constructie din beton si beton armat supuse coroziunii uleiurilor vegetale.10.09.38 . Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu substante speciale. executie si exploatare privind protectia anticorosiva a constructiilor supuse la actiunea mediilor agresive specifice industriei textile Elaborator: INCERC Normativ privind criteriile de performanta pentru protectia anticorosiva a constructiilor supuse actiunii mediilor industriale.09.07.Pag.

Elaborator: MLPAT.2006 MTCT 646/ 23.2004 MTCT 1735/21. Partea 3: Polietilena de inalta densitate -modificare si completare Min. si Cartografie 91/N/2.hidrofuge si protectii anticorozive 32 PT CR 9/12003-ed.97 BC7/ 1997 BC7/ 1997 2 3 BC11/ 1998 Inlocuieste C61-75 Lista normative tehnice.2001 MO771/ 2003 Ord. in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului. PROED Min.06.97 MLPAT. 480/21.09. economiei si com. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice.2004 Min.N.04.2003 MO 712/ 6aug. 374/?2003 Min.97.2004 MO893bis/ 2006 BC22/2006 37 GP 062-2000 MLPTL 666/30.03.1 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. ONCGC ST 016-97 Specificatie tehnica. Cad.1 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat.07. 911CP/2. Ec si Com. 376/? 2003 MO712/ 6aug. fotometrice si cadastrale 1 Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati. ONCGC Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati Elaborator: MLPAT.06. Of. 481/21.07.39 . economiei si com. economiei si com.2004 MO 108/ 5febr2004 35 36 GE 054/ 2006 NP 091/ 2003 Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a protectiilor anticorozive la constructiile din otel. Partea 1: Otel -modificare si completare Min. si Com.1 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. topografice.06.10. Of.Pag.2004 MO712/ 6aug.2004 MO 108/ 5febr2004 conexe in vigoare la GE 047-02. economiei si com. Instructiuni tehnice pentru metode topogeodezice a deplasarii constructiilor datorate deformatiilor MLPAT. 482/21. Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului. si Cartografie 90/N/2.07. PROED Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective isolate.97.97 MLPAT 57/N/11. Ec.N Cad. BC6/2003 33 PT CR 9/22003-ed. 375/? 2003 MO 108/ ? 5febr. Partea 2: Aluminiu si aliaje din aluminiu -modificare si completare 34 PT CR 9/32003-ed. 911CP/2.2004 Min. criterii si metode pentru determinarea prin masurarea tasarii constructiilor. si anexa :in BC2/2004 Ordin in BC 1/2002 Brosura PROED XIX.06.

4 C83-75 terenului de fundare.97 10 NP 023-97 MLPAT 118/N/1.01 MApN 41/1978 BC1/ 1976 Brosura IPCT Difuzate de MAp.97 11 NP 24-97 N-452-IPCT v.Elaborator: INCERC Indrumator privind executarea trasarii de detalii in constructii.03.118) BC18/ 2001 Ord in BC14/ 1999 BC8/ 1985 BC14/ 1999 Brosura IPCT Inlocuieste NP 016-97 Discheta INCERC Discheta INCERC Discheta INCERC Inlocuieste P 132-93 Inlocuieste P25-75 -figureaza in lista de 12 13 14 Lista normative tehnice.11. de Proiectari Carpati Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte.N BC6-7/ 1998 BC6-7/ 1998 BC6-7/ 1998 BC1-2-3/ 1998 Inlocuieste CPH 1-93 Brosura IPCT XX. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea parcajelor pentru autoturisme (subterane) ICCPDC 49/08.97 6 NP 015-97 7 NP 016-97 Inlocuit cu: NP 057/2002 8 NP 021-97 9 NP 022-97 MLPAT 117/N/1.97 MLPAT 4/N/22. executia.01.11.09. Elaborator:PRINCER SA Normativ privind proiectarea.97 MLPAT 5/N/22. exploatarea si postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: IPCT Normativ pentru reteaua culturala Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane.97 MLPAT 71/N/27. Revizuire NP 016/96 Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta Elaborator: Spital Proiect-Bucuresti Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de performanta Elaborator: Spital Proiect-Bucuresti Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati Elaborator: Spital Proiect Normativ pentru proiectarea.97 CCES 94/27.14 P25-85 NP 25-97 NP 24-97 (NP 024-97?) MLPAT 141/N/28.97 BC9/ 2003 BC 13/ 2001 (Ord.01.115) BC16/ 2001 BC13/ 2001 (Ord. realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee .10/1995 Normativ pentru proiectarea cladirilor de locuinte.40 .04.01.09.1975 MLPAT 649/N/25. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale 1 NP 051-2001 2 3 4 5 NP 009-97 NP 010-97 NP 011-97 MLPAT 5/N/22.1985 MLPAT 142/N/28.si pct.97 MLPAT 5/N/22.117) BC17/ 2001 BC13/ 2001 (Ord.02. realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii. executarea si intretinerea constructiilor pentru gradinite de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora Elaborator: IPCT.Elaborator: INCERC Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap Elaborator: IPCT Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila destinate pentru puncte de comanda Elaborator: MApN Normativ privind proiectarea.Pag.09.2002 MLPAT 115/N/1.01. Inst.12. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea.09.97 MLPTL 1383/24. Cerinte conform legii nr.

v.si pct.11

1998 (?)

15 16 17 18 19

P41/73 P61-71 P87-86 P92-82 P92/1-93

20*

P101-78

Instructiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitatile urbane . Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea terenurilor sportive, stadioanelor si complexelor sportive. Elaborator: ISART Normativ pentru proiectarea caminelor culturale. Elaborator: IPCT Normativ privind dotarea cu ascensoare a cladirilor de locuit, social-culturale, de turism si administrative. Elab.: ISLGC Instructiuni pentru aplicarea HGR nr.531/4.09.1992 privind realizarea unor masuri de aparare civila Elaborator: M.Ap.N. Instructiuni tehnice pentru proiectarea cladirilor de locuit cu structura de rezistenta din panouri mari Elaborator: IPCT Modificari la P 101-78 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolurile constructiilor noi Elaborator: MApN

CSEAL 157/21.06.1973 CSEAL 38/3.02.1971 CCES 171/15.04.1987 ICCPDC 116/30.09.1982 MApN 4/23.02.1993 ICCPDC 75/30.08.1978

BC9/ 1973 BC9/ 1971 BC2/ 1987 BC2/ 1983 Brosura MApN BC5/ 1979

reglementari conexe in vigoare, la NP061-02 din BC10/2003 Anuleaza P41-66 Revizuit. In curs de aprobare Inlocuieste P87-75 Inlocuieste P92-1976

Modificarile la P101 nu figureaza in biblioteca IPTANA ca existente)

21

P102-99

ICCPDC/01.10.1987 MApN-DG 177/22.11.99

BC3/87 * Difuzate de MAp.NCPC Inlocuiesc P102-1978 -nu se afla in biblioteca IPTANA

22 23

P128-86 GP 061-2000

24

25 26 27 28

NP 064-2002 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ dar cu alt subiect C107/0-2002 C107/7-2002 NP 068-2002 Inlocuieste CE 1-95 PT R19-2002

Normativ pentru proiectarea caminelor pentru varstnici Elaborator: IPCT Ghidul pentru proiectarea lucrarilor de interventii la cladirile de locuit existente, cu regim redus de inaltime, in conditiile realizarii unor noi cladiri invecinate. IPCT Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit. Elaborator: IPCT Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri. revizuire C107/82. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare. Elaborator: IPCT Modificarea si completarea cerintelor

ICCPDC 6/24.02.1987 Ordinul MLPAT nr.347/28.dec.2000 MLPTL 1991/ 12.12.2002 MLPTL 1572/15.10.2002 MLPTL 1574/15.10.2002 MLPTL 1576/02.07.2002 Min.ec.si com.

BC1/ 1987 Ordin BC1/ 2001 MO944/ 23.12.200 2Ord.in BC7/2003 BC8/ 2003 BC 8/ 2003 BC13/ 2003 MO720/ -mai exista un normativ cu acelasi indicativ dar cu alt subiect Inlocuieste C107/82 Revizuire NP 200/89 Inlocuieste CE 1-95 Modifica

Lista normative tehnice- Pag.41

ed.1modificari

tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier. IPC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelurile de performanta ale miniutilajelor de constructii prevazute cu senile de cauciuc pentru asigurarea protectiei mediului si a cailor de acces Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme

501/21.07.2004 Min.ec.si com. 4/ 05.01.2006 MLPAT 110/N/01.08.1997 MLPAT 52/N/ 15.07.1996

10aug.200 4 MO52/ 19 ian 06 Ord in
BC12/1997

PT R192002-ed.1

29 30

GT 011-1997 ST 002-1996

BC12/ 1999

31

NP 127-2009*

MO74/02.02.2010

BC12/ 2010

-anuleaza orice dispozitii contrare

XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii
1 2 3 4 5 P17-85 P71-86 P117-83 C164-79 PD163-75 Normativ privind proiectarea statiilor de incarcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule. Elaborator: IPIU Normativ de proiectare privind iluminatul natural in cladiri industriale Elaborator: IPCT Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale. Elaborator: IPCT Normativ de proiectare a depozitelor paletizate. Elaborator: MATMCGF Indrumator departamental privind proiectarea gospodariilor de reactivi din cadrul statiilor de tratare a apei potabile ICCPDC 18/4.04.1985 ICCPDC 53/20.12.1986 ICCPDC 18/31.03.1983 MATMCGF 18/15.02.1980 BC9/ 1985 BC11/ 1986 BC5-6/ 1983 Difuzate de MATMCGF Inlocuieste P17-71 Inlocuieste P71-79 Inlocuieste NP 30-1979 Inlocuieste C164-1975 -figureaza in lista principalelor prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare In curs de aparitie in brosura PROED

6

GP062-2000

MO 448 bis /2005, în afara abonam. BC3/2006 XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru transporturi si telecomunicatii 1 NE 010-99 Normativ pentru executia tratamentelor MLPAT Ordin Discheta G. bituminoase cu bitum aditivat 221/N/27.09.2000 BC13/ INCERC NE 010-99 Elaborator: INCERTRANS -NORMATIVUL 2001 Inlocuieste CD 164-87 G. (cf. Ordin NE 010-99 nu s-a NE 010-99 de la data pe MLPAT -indicativul valabil este neoficial considerat publicat inca in BC Discheta publicarii trebuia sa se INCERC

7

GP 107 – 2004

Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective izolate, in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice, Elaborator: UTCB

MLPTL 666/30.04.2001

Ordin BC1/2002

MTCT 276/23.02.2005

Lista normative tehnice- Pag.42

2

3 4

publice in BC, dar, cf. lista BC1/2005, a aparut in BTR ca AND 55699–v. cap. Reglem AND) NE 011-99 G. (cf. Ordin MLPAT trebuia sa se publice in BC dar, cf. lista BC1/2005, a aparut in BTR ca AND 55599–v. cap. Reglem AND) P14-86 G. ST 017-97 G.

a fi NE 010-99. Din documentatia de pana in prezent, AND 556-99 nu rezulta a fi acelasi normativ cu NE 010-99, adica cu cel aprobat prin MLPAT 221/N/27.09.2000, altfel decat printr-o atribuire de indicativ intr-o lista. Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS -indicativul valabil este neoficial considerat a fi NE 011-99. Din documentatia de pana in prezent, AND 555-99 nu rezulta a fi acelasi normativ cu NE 011-99, adica cu cel aprobat prin MLPAT 221/N/27.09.2000, altfel decat printr-o atribuire de indicativ intr-o lista. Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete de cale ferata Elaborator: IPCT Specificatii tehnice privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatie orasenesti si comunale, in scopul satisfacerii cerintelor de calitate. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii din cladiri civile si de productie Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu o singura banda de circulatie, din mediul rural. Elaborator: PROED Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru executarea si finisarea lucrarilor de terasamente pentru drumuri si cai ferate. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice. Elaborator: ICECON Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea ramforsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice inglobate in beton. Elaborator: ISPCF MLPAT 221/N/27.09.2000 -NORMATIVUL nu s-a publicat inca in BC

si AND 556-99 in BTR 6/2001

ordinului in BC, dar nu exista NE 01099 publicat in BC pana in prezent Discheta INCERC

Ordin BC13/ 2001 NE 011-99 pe Discheta INCERC si AND 555-99 in BTR 1/2001

MTTc 54/9.01.1987 MLPAT 98/N/1.07.97

BC11/ 1986 BC4/ 1998

Inlocuieste P14-74

5

I 18-96 G.

MLPAT 64/N/1997

6

ST 022-99 G. ST 032-2000 G. ST 033-2000 G. NP 034-99 G.

MLPAT 66/N/7.09.1999 MLPAT 154/N/6.07.00 MLPAT 155/N/06.07.2000 MLPAT 26/N/22.05.2000

BC7/ 2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001
Brosura
INCERTRANS

Inlocuieste I 18-82 Brosura IPCT. In curs de revizuire Brosura PROED In curs de tiparire In curs de tiparire

7

8 9

10 ST 034-2000 G.
11 12 NP 038-99 G. NP 043-2000 G.

MLPAT 153/N/6.07.2000
MLPAT 27/N/22.05.2000 MLPAT 260/N/2.11.2000

Ordin BC13/ 2001 Ordin BC9/ 2000 BC7/ 2001

In curs de tiparire

Brosura INCERTRANS

Lista normative tehnice- Pag.43

2002 Decizie AND 7/09.2000 MTCT 605/23.01. Satisfacerea exigentelor de calitate. Elaborator: PROED SA Normativ pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru proiectarea.1981 ICCPDC 66/19.1993 MLPAT 77/N/13.10. executarea si exploatarea retelelor si instalatiilor de televiziune prin cablu Elaborator: URBAN PROIECT Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de rulare a tramvaielor.11.2001 BTR12/ dec.2002 BTR21/ iulie2002 Inlocuieste CD 75-76 Inlocuieste CD 63-84 Inlocuieste PD 95-77 Inlocuieste CD 127-85 25 26 27 PD 95-2002 CD127-2002 P15-2000 Lista normative tehnice.10.02 MTCT 608/23.2001 BTR4/ apr.11.Pag.01.00 MLPAT 17/N/23. Elaborator: MApN Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrarilor de imbracaminti asfaltice usoare.1980 nu au ordin ICCPDC 137/26. Elaborator: INCERTRANS Instructiuni privind proiectarea. intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri Normativ privind proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren la podurile de sosea.2000 Ordin BC1/ 2001 BC12/ 1993 BC7/ 2000 Ordin 336 in: BC1/2001 BC11/ 1980 BC3/1986.10. I 46-93 G.2003 Decizie AND 10/09. BOMACO MLPAT 261/N/2. executarea cailor ferate industriale Elaborator: ICPF Completare Norme tehnice pentru proiectarea si executarea amenajarilor pentru apararea civila la metrou.2003 Ord DD 931138/21.44 .01. GP 046-99 G.10.09. executarea si receptionarea drumurilor industriale Elaborator: ICPTT Modificari la C79-1980 Normativ pentru proiectarea.2002 BTR18/ iun.12.2000 MTCT 610/23.1998 MLPAT 336/N/28. CD 16-2000 Inlocuieste P114-1977 Difuzate de MApN 19 20 BTR2/ 2001 Bc2/2001* BTR2/ febr.de reprofilare folosind anrobate cu granulozitate discontinua aplicate in straturi subtiri pe imbracaminti existente Normativ privind folosirea.2002 Ord. BETARMEX Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor Normativ pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton armat BTR6/ iun.2001 Inlocuieste CD 16-78 Inlocuieste PD 189-79 Inlocuieste DD 502-87 si CD 99-77? 21 PD189-2000 22 DD502-2001 23 24 CD 75-2000 CD 63-2000 Instr. NP 050-2000 G.2000 MTCT 612/23.2003 Ord. pg.189 BC4/ 1982 Brosura INCERTRANS Brosura INCERTRANS Inlocuieste C 79-1970 18 P114-81 G.10. De executie a tratam.12.2001 Ord.2001 BTR13/ ian.AND 179/06.01. INCERTRANS Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua.2003 Ord.AND 25(23?)/26. C79-80 G. P129-92 G.87 Ord.2001 AND 93/1074/4. Tehnice privind tehnol.04.11.13 14 NP 044-2000 G.AND 180/06.1984 MApN Ord.07.12.AND 18/26.AND 213/18.2000 ICCPDC 82/02. 15 16 17 Normativ pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare.AND 214/18.06.11.12.

10.10.2004 -revizuire ID 28-1976 Lista normative tehnice.2004 MTCT 572/24. Elaborator: INCERTRANS Instructiuni tehnice pentru executia lucrarilor de reparatie a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide Elaborat: INCERTRANS MT 1718/17.10.Pag.28 NE 014-2003 G.10.05. Elaborator: IPTANA Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fata de aggregate.11. Elaborator: INCERTRANS Normativ pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor.1984 Ord.2002 MLPTL 1719/17. 456 bis in Inlocuieste PD 162-83 36 CD 170-2003 -revizuire CD 170-1988 NP 095-2004 -revizuire CD 1701988 37 38 39 CD 27-2004 ID 28-2004 Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferata Elaborator: AFER Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate Elaborator: AFER MTCT 571/24.03.10.MTCT 1719/17.11.10. INCERTRANS Normativ privind executarea straturilor de baza din beton slab la autostrazi SC INCERTRANS SA Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si de urgenta la autostrazi SC INCERTRANS SA Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Elaborator: SC INCERTRANS SA Normativ privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului Elaborator: AFER MTTc CTE 286/28.45 .03.2003 MTCT 479/08.2004 -anexa se publica in MO Partea I.2002 Brosura INCERTRANS BC8/2004 Brosura INCERTRANS Inlocuieste C22-92 Inlocuieste CD146-84 BC5/1985 MTTc2437/ 26.si mai jos) 29 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante.2003 MTCT 570/24.2004 -anexa se publica in MO I 456 bis si in BC editat de INCERC Ordin in MO 456bis/ 20.2003 MTCT 482/08.2002 MTCT 1717/17.2004 BTR2-3/ 2006 Brosura IPTANA BTR1/ 2004 BTR4/ 2004 BTR 3/ 2004 BTR3/ 2004 BTR8/ 2005 BTR2/ 2004* Ordin in MO 456/ 20.05.10. Inlocuieste PD177-76 -in curs de publicare in Buletinul Constructiilor 31 32. (v.1980 MTTc 174/ 22. si mai sus) BC6/ 2004 BTR8/ 2005 Brosura INCERTRANS 30* NP 081/ 2002 G.05.03.01.2003 MTCT 483/08. NE 015-2002 G.10.2003 MTCT 481/ 07. cu beton rutier fluidifiat. 33 34 35 PD 197-80 -in lista din BC 2/2004figureaza anul 1978 PD162-2002 NE 022-2003 NE 023-2003 NE 024-2003 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor Elaborator: IPTANA si altii Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane.1979 MTCT 622/23.2004 Ordin in MO 456bis/ 20.2002 BC8/2004 (v.10.

42 NP 116-2004 MTCT 196/15febr. în afara abonam.09.2005 BC6/ 2005 MO 434 bis/ 2005. Inlocuieste C163-1973 3 4 5 GP 076-2002 GP 068-2002 6 PD 171-78 Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor hidrotehnice pentru navigatie fluviala. si in BC editat de INCERC 40 Nu are indicativ NP 103/ 2004 41 Reglementare tehnica privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare. Elaborator: IPTANA BC7/ 1978 7 PD5-72 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de aparare impotriva inundatiilor Elaborator: ISPIF Lista normative tehnice.03. amenajarilor si regularizarilor de rauri 1 2 GE 027-97 C 163-87 Ghid pentru proiectarea lucrarilor de aparare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri.afara abonam. executia si exploatarea lucrarilor hidrotehnice pentru navigatia maritima -2000 Elaborator: IPTANA SA MLPAT 53/N/11. BTR2-3/ 2005 BC3/ 2005 MO 438 bis / 2005 în afara abonam. Elaborator: ISPIF Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii.dec. Elaborator: IPTANA SA Normativ pentru proiectarea.46 . Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice.2002 BC12/ 2001 BC5/ 1987 BC7/ 2003 BC15/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice conexe la GP 068/ 2002 din BC15/2002 -figureaza in lista de reglemantari tehnice in vigoare. oprire si stationare aferente drumurilor publice.2002? MLPTL 1060/29.10.Pag. Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS Normativ privind alcătuirea structurilor rigide şi suple pentru străzi Elaborator: UTCB MTCT 2264/09.07.1997 ICCPDC 40/21.2005 MO 60/ 18ian. Elaborator: INCERC Ghid de proiectare privind siguranta in exploatare a lucrarilor de consolidare costiera.10.2004 MTCT 181/15febr. situate in exteriorul localitatilor.2002? 1709/17.1987 MLPTL 1710/17.2005 NP 116 – 2004 XXIII. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare. Elaborator: IPTANA Ghid pentru proiectarea platformelor portuare.

5/ 2006 GP 085 – Ghid pentru proiectarea căilor navigabile MTCT BC 17-18/ 2003 Elaborator: S.2002 MTCT 1712/17.10. Elab.04.: IGSC Gex 001/1-98 Ghid pentru expertizarea cladirilor de MLPAT Ordin in Se difuzeaza locuit inalte cu P+8 etaje executate din 31/N/2. IPTANA S.2005 MO 332 / 20 apr. Elaborator: UTCB Ghid de elaborare a continutului cadru al evaluarii impactului asupra mediului a activitatilor privind amenajarile portuare si caile navigabile Elaborator: IPTANA SA Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA MTCT 1709/17. GP 103 –2004 Ghid de proiectare şi execuţie privind MTCT MO 334 realizarea şi menţinerea prin înnisipare 162/15febr.10. compus din doua sectiuni simetrice Lista normative tehnice. Gruparea si Evaluarea Actiunilor pentru Constructiile Hidrotehnice Normativ de proiectare.1987 BC8/ formularelor tipizate aprobate in 1987 activitatea de constructii.2005 bis / 2005 artificială a plajelor MO 334 / în afara Elaborator: IPTANA 20 aprilie 2005 abonam.47 .C.A.98 BC2/ de catre panouri mari inainte de 1997 dupa proiect 2002 Elaborator. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii X-87 Norme tehnice privind utilizarea IGSC /22.Bucureşti 641 / 23..2003 2004 XXIV.8 PE 022-89 Prescriptii generale de proiectare a amenajarilor hidrotehnice MEE 618/1989 8 bis PE 022/2-89 Directive de proiectare a amenajarilor hidroenergetice conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP 076/ 2002 din BC19/2003 ISPH Bucuresti 9 PE 729-93 10 NP 076-2002 11 GE 050-2002 12 NP 106 / 2004 Normativ Departamental pentru Clasificarea.2002 BC 19/ 2003 BC 16-17/ 2003 MTCT 160/15febr.10.12. BC.Pag. tip IPCT 141-tronson de baza tip LP la cerere II/21. 2005 BC4/ 2005 13 14 1 2 MO 332 bis / 2005 în afara abonam. executie si evaluarea sigurantei la actiuni seismice a lucrarilor hidrotehnice din frontul barat.

Elaborator: PRODOMUS Ghid privind identificarea si monitorizarea solutiilor cadru de interventie.1998 BC2/ 1999 8 ME 004-2000 Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare in zonele de distrugeri aparute ca urmare a unor seisme. metodologie generala. Elaborator: ICECON MLPAT 47/N/30.97 MO 562bis/ 16aug2007 in afara abonam. la cerere Ordin MLPL 127/08.98 Ordin BC12/ 1999 Se difuzeaza de catre elaborator.2000 9 GT 005-97 10 GT 006-97 Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare.06. sa se publ.8/N/1999 Publicat in BC2/1999 Elab:IPCT Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit din domeniu MLPAT 13/N/24.: INCERC MLPAT 31/N/2.3 Gex 001/2-98 4 Gex 002-98 5 ME 003-2007 avand dimensiunile in plan 14. Elaborator: IPCT Metodologie privind investigarea de urgenta a sigurantei postseism a cladirilor si stabilirea solutiilor-cadru de interventie Elab.02. realizate inainte de anul 1940 cu sistem structural din pereti structurali de zidarie nearmata (simpla). Manual privind proiectarea antiseismica bazata pe metode de calcul dinamic neliniar in conformitate cu anexa G a Normativului P100-1992 MLPAT 22/N/19. in vederea prevenirii si MLPAT 21/N/19. cladiri de locuit.04. cladiri administrative.20x 23.68 m. BC10/ 1998 Lista normative tehnice.20 x 41.Pag. pentru cladiri din domeniul cultelor.02.97 Ord.48 . sport si agrement. cladiri pentru invatamant.80 m cu 36 apartamente Elaborator: IPCT Ghid pentru elaborarea expertizelor tehnice conform P100-1992 si stabilirea solutiilor de interventie pentru cladiri unicat importante. la cerere MLPAT 30/N/2.98 Se difuzeaza de catre elaborator. Si BC8/2007 (?) Ordin BC12/ 1999 Inlocuieste ME 003-99 aprobat prin OMLPTL nr.04.97 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 urm. Elaborator: IPCT Ghid pentru expertizarea cladirilor de locuit inalte cu P+8 etaje executate din panouri mari inainte de 1997 dupa proiect tip IPCT 141-tronson de baza tip LP 11/23 avand dimensiunile in plan 14. si in BC BC12/ 1999 Discheta INCERC si Brosura ICECON (?) Se difuzeaza prin unitatile ordonatoare de credit din domeniu Se difuzeaza institutiilor interesate MLPAT 18/N/19.02.05.2007 6 GT 004-97 7 MP 004-98 Ghidul privind masurile de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru constructii cu destinatia de sali de spectacole.02.

si MODIFICARILE la art.in MO43/ 19ian. biblioteci Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice pentru diminuarea efectelor produse de seisme in vederea asigurarii cerintei de siguranta in exploatare prevazuta de Legea nr.10.02.96 HG925/1995 BC1/ 1997 14 15 I 12-78 GT 019-98 Ord.97 Ordin BC12/ 1999 Difuzate de DAPL Lista normative tehnice.5 din anexa II Normativ privind efectuarea incarcarilor de presiune la conductele tehnologice din otel.97 Ordin BC12/ 1999 Difuzate de DAPL 19 GP 024-97 MLPAT 105/N/25.49 . executiei lucrarilor si constructiilor”partea I -Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatii aferente (anexa I. pentru siguranta in exploatare a constructiilor. Invatamantului 18 GP 023/97 MLPAT 102/N/25.07.02.MLPAT 1022/23. in vederea satisfacerii cerintelor Legii nr.07.98 MLPAT 104/N/25. in vederea satisfacerii cerintelor legii nr.Pag.2002 MMPG 152/18.97 Ord.97 Ord. 11 GT 007-97 12 GT 008-97 13 Nu are indicativ reducerii efectelor acestora. Elaborator: ICPPG Campina Ghid de redactare a hartilor de risc la alunecare a versantilor pentru asigurarea stabilitatii constructiilor Elaborator: ISPIF Bucuresti Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren. expozitii de arta. anexa II) V.07. refacerea si protectia mediului Elaborator: ISPIF Bucuresti Ghid tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiilor integrate de mediu Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri ale administratiei publice si a institutelor de cercetare -proiectare Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren in vederea satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri din domeniul ocrotirii sanatatii Indrumator privind aplicarea prevederilor “Regulamentului de verificare si expertizare de calitate a proiectelor.07. in vederea satisfacerii cerintelor legii nr.97 BC 7/ 2002 BC6/ 1979 BC6/ 2000 Ordin BC12/ 1999 Inlocuieste I12-1964 16 GP 021-97 S-a difuzat de DAPL 17 GP 022-97 MLPAT 103/N/25. BC12/ 1999 MLPAT 77/N/28.01.10 bis.2004 Ordin BC12/ 1998 Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit Se difuzeaza prin ministerele ordonatoare de credit MLPAT 19/N/19.97 Ordin BC12/ 1999 Difuzate de Min.10/1995 privind prin ministerele ordonatoare de credite MAPAM 36/? MLPAT 20/N/19.1978 MLPAT 80/N/19.07.10.10/1995 pentru cladirile de locuit individuale si de tip bloc Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren.10/1995 pentru cladiri din domeniul culturii.10/1995 pentru cladiri din domeniul invatamantului Ghidul privind masurile necesare de aparare impotriva dezastrelor provocate de seisme si alunecari de teren.

pentru conducte aflate sub incidenta PD178-82 BC 19-20/ 2004 urmeaza sa apara in 2004 C 56 – 2002 (înlocuieşte C 56 -85 v.2003 înlocuieşte C 56 -85 v.1985 BC2/ 1987 BC10/ 1982 BC5/ 1988 (decizia 56) BC12/ 1999 BC2/ 1982 BC1-2/ 1986 25 NP 027-98 26 27 C54-81 G. Elaborator: IPCT Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor.2000 ICCPDC 11/22.1985 24 I27-82 Instructiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a imbinarilor sudate de conducte tehnologice Elaborator: ICCPDC -Filiala Timisoara Completari I27-1982 ICCPDC 19/17. 141/N/01.04.Pag.97 BC1/ 1973 Ordin BC12/ 1999 Ordin BC13/ 2001 BC8/ 1985 Se dif.50 .1982 ICCPDC 56/28.C.20 21 I 25-72 GP 025-97 22 23 GT 025-2000 C26-85 calitatea in constructii Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente.72 MLPAT 119/N/145.09.02.Ind. Elaborator: INCERC Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Elaborator: INCERC Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente Modificari la instructiuni Brosura IPCT Inlocuiesc C54-1976 inlocuit de C56-2004 (v.mai jos) IGSIC 20/04. prescriptii CR 20-85 din colectia ISCIR.mai sus -capitolele “instalatii” Lista normative tehnice.1987 ICCPDC 78/10.09.10. C56-85 inlocuit de C56-2004 (v. Elaborator: GEOTEC Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: INCERC Completari la C26-85 M. C129-71 MLPAT 39/N/30.1977 -se vor face cf.mai jos) Ghid pentru alegerea accelerogramelor de calcul in aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P1001992.98 ICCPDC 106/1.09. C30-67.11.06.mai sus -capitolele Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Elaborator: INCERC Bucureşti MTCT 900/ 25. Elaborator: TMUCB Ghid pentru solutiile cadru de interventie la cladirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C222/6-01 si ISCAS 4405 Elaborator: CONSPROIECT Ploiesti Ghid privind macrozonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al riscului la alunecari de teren.1988 MLPAT 14/N/24.06.04.02.08. de catre elaborator Discheta INCERC Inlocuieste C26-72.1979 ICCPDC 61/30.

06.05.07. industriale si agricole Elaborator: INCERC Timisoara Instructiuni tehnice pentru controlul compactarii pamanturilor prin metode radiometrice.Pag.91 MLPAT 20/N/12.1970 MLPAT 57/N/18.08.1981 IGSIC si ICCPDC 31/21. conform STAS 1336-1980 a constructiilor civile si industriale .12.1981 ICCPDC 68/30. Elaborator: INCERC Indrumator pentru metodologia de incercare a prototipurilor si seriei zero la elemente prefabricate. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistentei betonului din lucrare.12.12.10.28 “instalatii” din C56-85 isi inceteaza valabilitatea) C117-70 din C56-85 isi inceteaza valabilitatea) Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat Elaborator: INCERC Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Elaborator: INCERC Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. Elaborator: INCERC Indrumator pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Instructiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrica si a calitatii cusaturilor sudate ale rezervoarelor din otel pentru depozitarea titeiului si produselor petroliere lichide Elaborator: ICCPDC-Filiala Timisoara Instructiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin soc la controlul calitatii elementelor prefabricate Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafata de determinare a rezistentei betonului in lucrare.06. Elab: INCERC Ghid pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din MCInd 133/22.04.1980 ICCPDC 97/11. Elaborator: IGSIC.1999 MLPAT 81/N/5.1983 ICCPDC 33/14.1985 ICCPDC 44/30. ICCPDC Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incarcari statice.51 .1999 ICCPDC 38/08.1989 MLPAT 17/N/14.1988 BC9/ 1970 BC1/ 2000 BC7/ 2000 BC2/ 1988 BC11/ 1987 Inlocuieste P130-97 Inlocuieste C150-84 Inlocuiesc C180-76 Inlocuieste C181-76 29 30 P130-99 C150-99 31 32 C180-88 C181-88 33 C200-81 ICCPDC 162/22.1985 BC6/ 1982 BC5/ 1981 BC1/ 1982 BC11/ 1983 BC9/ 1985 34 C204-80 35 C205-81 36 37 C214-83 C220-85 38 C222-85 ICCPDC 57/1. din punct de vedere al comportarii la solicitari statice Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului in constructii ingropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: INCERC Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii.1988 ICCPDC 27/8.11.07.06.10.93 BC11/ 1985 BC1/ 1991 BC3/ 1992 BC9/ 1993 39 C231-89 40 C236-91 41 C244-93 Lista normative tehnice.

03 BC12/ 1993 Bc10/ 1993 * BTR2/ febr. executia.09.2001 MTCT 625/23. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii. INCERC Prescriptii tehnice pentru proiectarea. Interventii la inchideri exterioare.05. intretinere si postutilizare a constructiilor 1 NE 005-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.97 BC14/ 1997 3 NE 007-97 MLPAT 79/N/20.1997 BC13/ 1997 4 GE 032-97 MLPAT BC11/ Inlocuieste Lista normative tehnice.Pag.42 C247-93 43 44 CD 155-2001 PE 116-94 beton armat si precomprimat Elaborator: INCERC Indrumator cadru privind exploatarea si intretinerea cladirilor de locuit din mediu urban aflate in proprietatea autoritatilor publice.2006 MO 932/ BC22/ 2006 Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/02 din BC4/2003 47 C5 XXV. Elaborator: IPC Normativ privind executarea lucrarilor de MLPAT 81/N/20.52 . subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor.05. Interventii la compartimentarile spatiilor interioare Elaborator: IPC Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.01. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante).97 BC11/ 1997 2 NE 006-97 MLPAT 80/N/20.93 Ord.2001 MO786/2003 45 PE 120-94 Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice de distributie si la consumatori industriali si similari Inlocuieste CD 155-86 (85?) -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 si la alte normative -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 46 ST 049/ 2006 Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi – cerinte si criterii de performanta. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. repararea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. BOMACO Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice MLPAT 21/N/27.AND 17/26.05. lichefiate sau dizolvate sub presiune MTCT/ 1731/21.10. Elaborator: IPC Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne.05.

11. Elaborator: INCERC ICCPDC 148/16. revizuire 9 C203-91 10 MP 012-2001 11 GE 048-2002 12 GEx 006-2002 13 GE 045-2002 14 PD216-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente acestora Elaborator: PRODOMUS SA-Bucuresti Ghid pentru intretinerea si exploatarea in siguranta a constructiilor si instalatiilor de la prizele de apa pe rauri.10.08.09.1997 MLPAT 82/N/5.10.2001 BC7/ 2002 MLPTL 1713/17.03.intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale.09. Elaborator: INCERC Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment.04.1999 1999 BC9/ 2000 P135-1995 si P 135/11996 6 6* bis GE 035-99 GE 035-97 (indicativul care figureaza la cuprins) GE 025-97 (indicativul care figureaza in Ordin si in titlul normativului in BC13/ 1997) P95-77 MLPAT 29/N/7.Pag. VIACONS MLPTL 1605/02.53 .1977 ICCPDC 83/12.2002 Ord.04.2001 BC7/ 2003 BC6/ 2003 BC13/ 2003 Inlocuieste PD 216-82 Ord. Elaborator: SC AQUAPROIECT Ghid pentru intretinerea.AND 46? Lista normative tehnice.1999 MLPAT 62/N/17. Elaborator: COCC-SA Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat 116/N/1. Elaborator: INCERC 5 NP 035-99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.AND 46/06.2002 MLPTL 1716/17. Elaborator: IPC Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor.02. Interventii la structuri.91 8 C149-87 BC11/ 1977 sau BC8-9/ 1994 BC5/ 1987 BC6/ 1991 Se anuleaza articolele din P95-77 cuprinse in anexa la ordin Inlocuiesc C149-1981 Inlocuiesc C203-1980 C203/2-1982 C203/3-1982 C203/4-1986 C203/5-1986 C203/6-1986 C203/7-1986 Prop. repararea si etansarea constructiilor subterane pentru metroul Bucuresti Elaborator: METROUL SA-Bucuresti Ghid privind executia lucrarilor de stopare a igrasiei peretilor constructiilor. subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. 1987 MLPAT 4/N/17.10. cu membrane izolatoare rigide.2002 MLPTL 1447/03.10.1992 Ordin in BC7/1999 BC13/ 1997 Brosura COCC 7 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat Elaborator: INCERC Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatire a izolatiei termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii cladirilor existente.

2003 MLPAT 97/N/01. S+P+3E-panouri mari prefabricate. MO802/ 31aug2004 BC7/ 2004 -inlocuieste PD 216/ 2002 Inlocuieste CD 99-77 16 GT 009-97 17 18 19 DD504-93 -din lista BC2/2004 CD 76-73 -din lista BC2/2004 Nu are indicativ MP 019-2002 20 21 GT 045/ 2002 MTCT 1452/ 03.anre .2004 MTCT 1412/26.01. beton precomprimat si zidarie de piatra.AND 23/26.2003 BTR3/ mar. executate pe baza proiectelor tip nr. PROED Instructie privind revizia drumurilor publice Normativ departamental pentru intretinerea si repararea podurilor metalice de sosea Norme tehnice generale pentru exploatarea.2002 BC10/ 2004 22 23 NE 025/ 2003 -inlocuieste/ abroga AND 533-97 din BTR12/2001 NTE 004/05/00 MTCT 1608/2004 BTR11/ 2004 -inlocuieste/ abroga AND533-97 din BTR 12/2001 Normativ pentru evidenţa şi analiza evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere.10. NE 032 2004 www. Elaborator: IPCT Normativ privind interventia de urgenta la imbracamintile bituminoase pe timp friguros Elaborator: CNADNR MTCT 606/23.10.2005 24.2009 Ord.944 si 1400.2001 MTCT608/23.10. tehnice BC2/ 2005 MO 352 bis/ Lista normative tehnice.(cf.Pag.07. intretinerea si repararea retelelor de conducte ingropate din amenajarile de irigatii Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari.74 MAPDR 614/23.01. beton armat.ANRDE 25febr.1993 MTTC 183/08. fara sapatura deschisa.lista BC2/2004) (Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe imbracaminti cu lianti hidraulici-cf.lista BC2/2004) PD216-2010 inlocuieste PD 216/2002 15 CD 99-2001 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton.1997 Ord. BETARMEX Ghidul pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa. indicativ Elaborator: Autoritatea Feroviară Română 08/Presed.ro Sectiunea Reglem.02. Transp.2001 Ordin BC10/ 2001 Brosura Bul. in vederea satisfacerii cerintelor de igiena si siguranta in exploatare.2001 CNADNR 21/13ian.2005 Ordin in: MO 189/ 7mar.2005 MTCT 167/15febr.54 .09. MT16/ 15. transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h.08. Elaborator: IPCT Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate.2002 BTR2/ 2010 BTR3/ mar.

NVIV-01-06 2005. Elaborator: ICPAIUC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitatii acestora. Elaborator: ICPAIUC Ghid utilizare pentru minibetoniere pe senile de cauciuc Instructiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite in constructii din codurile 42. in afara abonam.96 MLPAT 49/N/3. NP 121-06 MTCT 1732/21. 1638/393 MLPAT 36/N/1997/03.96 MLPAT 54/N/15.in BC12/1999 29 GE 015-1997 Brosura IPC SA XXVI. prin sistemul de inlocuire a subansamblurilor Elaborator: INCERC Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) in procesul de sablare in cadrul lucrarilor de reabilitare a constructiilor.03.2006 27.96 BC8/ 1997 BC14/ 1997 Ordin BC12/ 1999 BC1/ 1997 Ordin BC12/ 1999 BC5/ 1979 BC14/ 1997 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura ICECON Inlocuieste U6-1961 5 ST 003-96 6 NE 003-97 (m.96 MLPAT 56/N/15. ICPAIUC Normativ privind asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor printr-o mentenanta eficienta a masinilor si utilajelor de constructii.03.96 MLPAT 48/N/3.Elaborator: ICECON Normativ privind lucrul utilajelor de constructii pe timp friguros.1978 MLPAT 47/N/15.07.07. Min.07. Elab.07.07.1989 BC4/ 1997 BC4/ 1997 BC2/ 1989 4 GE 003-96 MLPAT 53/N/15.55 . mun.1997 28.03. NE 035/ 2006 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor Normativ privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice Ghid de alegere optima a schelelor fixe si mobile pentru executarea lucrarilor de finisaj in vederea asigurarii cerintelor de calitate a executiei in constructii Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri. ICECON Norme privind utilizarea resurselor in activitatea de mecanizare si transport tehnologic in vederea asigurarii cerintelor de calitate a constructiilor. exista un NE 003 cu alt subiect) 7 IM 004-96 8 NE 004-97 9 10 U6-78 ST 006-96 Lista normative tehnice.97 ICCPDC 177/27.12. Min. ec.96 ICCPDC 22/26.si fin. MO 903bis/ 2006 BC19/ 2006 MO 910/8 noiembrie 2006 Bc23/ 2006 (?) Ordin in MO 408/ 19iunie 2007 Ordin in MO 408/ 19iunie 2007 Ord. INCERC Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale MTCT 1736/ 21. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj 1 2 3 GE 001-96 GE 002/96 U3-89 MLPAT 57/N/15. 1637/391 Min. ec. 611-5 si 650-658. Min. ICECON Metodologia privind elaborarea cerintelor pentru mijloace tehnice si echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii.si fin. mun.07.06.09.09.Pag.2006 26.25.97 MLPAT 45/N/15.

INCERC Metodologia de calcul a productiei echivalente realizate de masinile si utilajele de constructii si a gradului de mecanizare a lucrarilor de constructii Elaborator: INCERC Normativ privind dotarea cu masini. 148/2003 BC6/ 1981 BC7/ 1987 MO323 si 323bis/ 13mai2003 MO634/ 2003 MO 713/ 06aug.5. a protectiei vietii.07. utilizarea. repararea si verificarea tehnica a nacelelor si Lista normative tehnice. ICECON Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de finisaj. ind.10.si com.07.2004 Min.1982 ICCPDC 29/27. Si com.200 4 MO317 si 317bis/ 12mai2003 MO 713/ 06aug. 65 Normativ pentru intretinerea si repararea uneltelor. Elaborator: ICECON Normativ privind consumurile medii de combustibil. si res.02. Si com.ind.ind. sculelor si dispozitivelor folosite in constructii-cod 901.1985 BC4/1985 BC1/ 1983 BC9/ 1985 BC12/ 1985 Inlocuieste U9-78 Completeaza U9-82 ICCPDC 3/5. si res.ec.05.09.2004 Min.96 BC2/ 1997 Brosura ICECON ICCPDC 111/21. lubrifianti si materiale de intretinere pentru utilaje de constructii Elaborator: INCERC Modificari U8-82 MLPAT 17/N/15.1984 ICCPDC 110/21.1981 ICCPDC 50/23.10.09.2003 Min. scule si dispozitive a muncitorilor in constructii. si com. ec. utilizarea.1982 BC1/ 1983 Inlocuieste U8-1978 13 14 15 U9-82 U 9/2-85 Nu are indicativ 16 17 18 U10-80 U11-87 PT R1-2003ed.07. repararea si verificarea tehnica a stivuitoarelor -modificare si completare 20 PT R3-2003ed. a protectiei vietii si a sanatatii. 146/2003 M ec.11 ST 007-97 12* U8-82 echipamentelor pentru lucrari de beton pentru asigurarea calitatii constructiilor.1985 ICCPDC 62/30. 611. punerea in functiune. utilajelor si instalatiilor pentru constructii din codurile 42. ec. si res. 431/07.Pag.200 4 MO342 si 342bis/ 20mai2003 Inlocuieste U11-1983 19 PT R2-2003ed. Elaborator: INCERC Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrarilor de constructii Cerinte tehnice privind montarea. utilizarea. punerea in functiune.11.2003 Min. Si res. 144/2003 Min ec.09.1987 Min. 132/2sept.200 4 MO331 si 331bis/ 15mai2003 MO640/ 2003 MO 713/ 06aug.1 21 PT R4-2003ed. Si com 430/07.56 . a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului. 121/02.07. a asigurarii in exploatare si a protectiei mediului. repararea si verificarea tehnica a macaralelor -modificare si completare ICCPDC/ 6582/15. repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat -modificare si completare Cerinte tehnice privind montarea. punerea in functiune. punerea in functiune.1 Normativ pentru intretinerea si repararea masinilor. 142/2003 Min.1 Cerinte tehnice privind montarea.ind. 429/07. pentru asigurarea calitatii constructiilor.2004 Min.1 Cerinte tehnice privind montarea. utilizarea.

ec.1997 26 ST 010-1997 MO721/ 10aug. -modificare si completare Specificatie tehnica privind criteriile de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de fundatii pentru asigurarea calitatii constructiilor. repararea si verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule -modificare si completare Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan inclinat pentru 57ersonae -modificare si completare Min. IPC Ghid tehnic de utilizare a dispozitivelor de transport si manipulare a elementelor prefabricate pentru constructii (tuburi.ind.03. funiilor. revizia. grinzi etc). 128/2sept. ind.07. intretinerea.03. Si com 493/21.03.2003 Min.2004 Min. ec. 127/2.200 4 MO182 si 182bis/ 24mar. repararea. 147/2003 Min. Si com.2004 Min.200 4 Ord in BC 12/1999. utilizate la instalatiile de ridicat. 494/21.1997 MLPAT 51/N/03.07.57 .07.ind. 432/07. borduri. dale.1997 Ord in BC 12/1999 Ord in BC 12/1999 Ord in BC 12/ 1999 Brosura IPC 28 29 IM 009-1997 GE 014-1997 Brosura IPC Lista normative tehnice. si res. si res. punerea in functiune.2003 MO639/ 2003 MO554/ 2004 MO721/ 10aug2004 MO20/ 15ian.2004 MLPAT 44/N/1997/03.Pag.03. si res. Si com.ec.2003 Min. lanturilor. si com. carligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii.07. 101/2003 Min. 433/07. ec. utilizarea. IPC Metodologie de aplicare a tehnologiei de imbinare a armaturilor in situ prin mansonare. ec.1 Cerinte tehnice privind montarea. panouri.2003 23 PT R11-2003 24 PT R12-2003 Cerinte tehnice privind proiectarea.platformelor autoridicatoare -modificare si completare 22 PT R5-2003ed. si com.200 3 MO639/ 2003 MO 721/ 10aug2004 MO233si 233bis/ 5apr.200 4 MO338 si 338bis/ 19mai 2003 MO 713/ 06aug. ec. IPC SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umeda la fatade si pardoseli minerale la cladiri civile si industriale.07.09. benzilor. montarea. a sigurantei in exploatare si protectiei mediului. ec. Brosura tiparita de IPC SA 27 IM 008-1997 MLPAT 50/N/03.2004 Min.2004 Min. a protectiei vietii si sanatatii.2004 Min.ec. IPC Min. construirea. Si com. 102/2003 Min.ind. 496/21. verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale -modificare si completare 25 PT R14-2002 Cerinte tehnice privind introducerea pe piata si verificarea in exploatare a cablurilor.1997 MLPAT 35/N/03. Si com. 643/2002 MO 713/ 06aug. Si res. 357/14iun. Si com.

BC10/ Lista normative tehnice.02.2005 abroga MTCT 89/ 2004 din MO95/02.2004 MLPAT 73/N/15. executarea.10. IPCT Procedura de control a calitatii executiei lucrarilor de instalatii Elaborator: ICECON Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor. MO680/ 08.09.07.95 BC11/ 1995 2 Inlocuit de NP 068-2002 RRS 1-94 3 4 5 6 PCC 001-99 ME 001-97 NC 001-99 NP 002-96 7 8 NP 002-97 PCC 003-99 9 NP 004-2000 (inlocuit de NP 004-2003 v. exploatarea.2000 MLPAT 74/N/5.mai jos) (inlocuieste NP 0042000) -revizuire si comasare cu NP004/11999Brosura ICECON NP 004-2003 (inlocuieste NP 004-2000) -revizuire si comasare cu NP004/1-1999 Normativ pentru proiectarea.02.Pag.05.58 .10.96 MO34bis/ 2006 in afara abonam.mai jos) Regulament privind metodologia de inventariere a constructiilor tip cladire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic.00 MLPAT 25/N/3. 01.08.XXVII. Elaborator: INCERC Cerinte esentiale. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: INCERC MTCT 89/26.2002 MLPAT 30/N/6.07. montaj MTCT 174/15. Elaborator: IPCT MLPTL 1576/ 02.04.10/1995 1 CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare Elaborator: IPCT MLPAT 7/N/10.02.02. exploatarea.97 MLPAT 222/N/27.94 MLPAT 16/N/7. executarea. Elaborator: ICECON Normativ pentru proiectarea. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea nr.00 MLPAT 166/N/28.2004 BC21/ 2004 BC7/ 2005 v si mai jos NP 004-2003 Normativ pentru proiectarea. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a salilor de auditie publica in spiritul conceptului de performanta (Normativ pentru proiectarea salilor de auditii). Elaborator: COCC-SA Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995.2006 * 10 IM 006-96 Ord.04.96 BC 13/ 2003 BC6/ 1995 Ordin BC13/ 2001 Ord. exploatarea. BC10/ 1999 BC1/ 2001 BC11/ 1996 Discheta INCERC Se difuzeaza pe discheta de COCC MLPAT 26/N/24.1997 MLPAT 157/N/06.00 BC3/ 1997 BC14-15/ 2000 BC14-15/ 2000 Brosura IPCT (inlocuit de NP 0042003 v.07. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: INCERC Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie. executarea. dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule. Elaborator: INCERC Manual pentru proiectarea si executia constructiilor demontabile avand durata de exploatare limitata pe un amplasament dat Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.

12.116/1996 in lista de reglementari conexe in vigoare la GE 046-02 din BC9/2003 BC2/ 1997 Ord. detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P118-99.03.10. Elaborator: INCERC Manual privind exemplificari.Pag.00 NP23-77 20 21 PCC 012-2000 NP 014-97 MLPAT 174/N/11.00 MLPAT 173/N/11.00 MLPAT 9/N/15. Elaborator: INCERC MLPAT 175/N/11.02. Elaborator: IPCT Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje. Elaborator: IPC Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii.59 . Elaborator: ICECON Procedura de atestare a statiilor de betoane.cu HG795/ 1992 BC13/ 2000 BC12/ 1977 Brosura ICECON Brosura ICECON Inlocuieste “Normele republicane de protectie a muncii” Brosura ICECON Brosura ICSPM 11 12 13 NP 006-96 IM 007-96 NP 008-97 14 MP 008-2000 15 16 17 PCC 008-2000 PCC 010-2000 Nu are indicativ Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori.97 BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Brosura ICECON 22 GP 015-97 In curs de tiparire Lista normative tehnice.96 MLPAT 74/N/15. BC10/ 1996 BC10/ 1997 Ordin BC8/ 2001 BC13/ 2000 BC13/ 2000 BC 5-6-7-8/ 1993 in cf.01. Elaborator: IPCT Procedura de atestare a statiilor de producere a agregatelor. in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara.05. decizii Procedura de atestare a sefilor statiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri (inclusiv instalatii).96 MLPAT 6/N/22.08. schele.08.00 MLPAT 23/N/19.prefabricate si finisaje in constructii 116/1996 1996 -figureaza cu nr.2000 MLPAT 172/N/11.97 MLPAT 113/N/6. Elaborator: ICECON Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Elaborator: IPC MLPAT 85/N/5.08. Cerintele utilizatorilor.08.97 MLPAT 31/N/22. Elaborator: INCERC Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de imbunatatire a protectiei termice si acustice la cladiri existente unifamiliale sau cu numar redus de apartamente. cintre si esafodaje in constructii.08.93 18 19 PCC 011-2000 Procedura de atestare a sefilor de betoane Elaborator: ICECON -Decretul Consiliului de Stat privind aprobarea normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor -Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructii Elaborator: IPC -alte norme privind protectia persoanelor si cartea tehnica.

2004 28 PT R 17-2003 29 PT R 18-2003 30 ST 026-2000 31 ST 027-2000 32 ST 031-2000 G.05.07.07.ind. scari rulante.07.2004 Mec si com 359/14iun. trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu din salile de spectacole.2000 MLPAT 32/N/22. si res.06. exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de constructii -modificare si completare Cerinte tehnice privind proiectarea.2004 MO554/ 2004 MO 695/ 02 aug.10/1995 privind calitatea in constructii.07.2000 MLPAT 160/N/06.Pag.2004 MO708/ 05aug. GE 036-2000 G. montarea. montarea.05. 33 Cerinte tehnice privind proiectarea.60 . Specificatie tehnica privind cerintele de performanta si proceduri de verificare a calitatii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente inglobate in constructii. si res 497/21. MLPAT 30/N/22. in BC9/2000 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza prin publicare in BC sau Brosura ICECON MLPAT 156/N/6.07. Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate si siguranta in functionare a echipamentelor vitale din dotarea constructiilor supuse actiunilor dinamice aleatoare Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea.1 Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate “siguranta la foc” la cladirile inalte Elaborator: IPCT Ghid si program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrarile publice in scopul asigurarii cerintelor Legii nr. si res.2000 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Se difuzeaza de catre INCERTRANS Lista normative tehnice.2000 MLPAT 51/N/30.2000 Ordin BC9/ 2000 Ordin BC13/ 2000 BC5/ 2003 Brosura IPCT Se difuzeaza pe discheta de catre COCC Brosura ICECON MLPAT 20/N/7. transportul si punerea in opera a betonului Elaborator: ICECON Ghidul primarilor si al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.07.10/1995 la lucrarile de pietruire a drumurilor. montarea. 104/2003 MEC 499/21. covoare rulante) Elaborator: ICECON Cerinte tehnice privind proiectarea. Elaborator: INCERTRANS MLPAT 159/N/06.04.ind.2004 MEC 500/21.2004 MO251 si 251bis/ 2003 MO 695/ 02 aug.23 PC 017-99 24 PC 020-2000 25 GT 024-99 26 ST 025-2000 27 PT R 152003-ed.2000 Ordin BC13/ 2001 Se difuzeaza pe discheta de INCERC Min. Cerinte de calitate Elaborator: ICECON Specificatie tehnica privind cerintele de calitate si siguranta pentru sistemul echipament-cladire (ascensoare. construirea.2000 MLPAT 161/N/06. construirea.07.Elaborator: COCC-SA Ghid privind procedura de verificare a imbinarilor sudate la materiale termoplastice (distructive si nedistructive). 105/2003 Min.ind. construirea.2004 M.2000 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ordin BC13/ 2001 Ord. exploatarea si verificarea tehnica a trapelor de scena. exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.

Elaborator: IPCT Principii generale privind metodologia de zonare geotehnica a teritoriului Romaniei Instructiuni tehnice de proiectare si executare privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale.Pag. UP Timisoara. Elaborator: INCERC MLPAT 263/N/02.94 BC7/ 1999 Brosura IPCT Inlocuieste P118-1983 38 39 P136-95 C253/0-94 BC10/ 1995 BC7/ 1995 40 C253/1-94 MLPAT 24/N/25.Inc.99 MLPAT 4/N/31. nr.09.I.08.12. Normativ de siguranta la foc a constructiilor.04.94 BC7/ 1995 41 C253/8-94 -figureaza in lista reglementarilor conexe in vigoare.M. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.1999 MLPAT 342/N/19. la NP 061-02 din BC10/2003 42 C300-94 MLPAT 20/N/11.08. INCERC Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si prepararea apei calde menajere. laboratoare si industria farmaceutica) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale.61 . pt.2000 MLPTL 1435/30.2002 BC10/ 2001 BC 10-11/ 2002 Lista normative tehnice. Specificatie tehnica pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO.04. Solutii constructive pentru realizarea locuintelor in mediul rural cu respectarea cerintelor din legea 10/1995. Elaborator: CS Exp.07.04.S.11.95 MLPAT 24/N/25. Elaborator: UTCB Siguranta la foc.94 Ord in: BC9/ 1994 Brosura IPC -figureaza in lista principalelor prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare 43 44 NP 046-2000 MP 024-2002 Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale a constructiilor de otel. laboratoare si industria farmaceutica) Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Elaborator: IPC -O.01.96 BC14/ 1999 Ordin in: BC2/ 2001 BC6/2001 BC10/ 1996 36 C58-96 Inlocuiesc C58-1986 37 P118-99 MLPAT 27/N/7. Prev.2000 MLPAT 24/N/3.34 G 040-99 35 ST 040-2000 Ghidul primarului si al consilierilor locali. si Sting. laboratoare si industria farmaceutica) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale.775-98 -Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (MO 384/1998) MLPAT 28/N/7.

10/1995 -partea a IIa: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)” “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.09.IPCT Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul sportului MLPTL 1620/02. Elaborator: INCERC Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995.12.11.UP Timisoara.2001 MLPTL 1993/13. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr. garsoniere si apartamente) in cladiri hoteliere Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel.11.2001 Ordin BC1/ 2002 MLPAT 344/N/19.09.Pag.2001 Ordin BC1/ 2002 MLPTL 1218/06.10/1995 -partea I: Lucrari de constructii (revizuire VARTEH-75)” Normativ privind limitarea regimului deformant MLPTL 1503/09.12.09. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.62 .10.10/1995 -partea a IIIa: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)” “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de instalatii si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare.2002 BC12/ 2002 BC2/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 065/02 din BC2/ 2003 48 NP 079-2002 49 50 GP 055-2000 GM 015-2001 51 GM 014-2001 52 GM 013-2001 53 GM 012-2000 54 PE 143-94 Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare (camere.2000 Ordin BC2/ 2002 Brosura COCC 55 Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la Lista normative tehnice.2001 BC12/ 2003 BC10/ 2001 Ordin BC1/2002 Brosura COCC revizuire VARTEH75 MLPTL 1217/06.INCERC “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare. pentru satisfacerea cerintelor Legii nr.10/1995-partea a IIa “ “Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare.2000 MLPTL 1216/06.2002 MLPAT 262/N/02.45 ST 043-2001 46 NP 065-2002 47 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metode de incercare.

instalarea.2004 Min. 471/21iul. si com.02 Min. 333/2003 Min ec.2004 Min economiei si com. montarea.2004 Min. exploatarea. economiei si com 336/2003 Min.2002 MTCT 1711/17.2004 GP 076-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 076-02 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0/02 din BC8/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0/02 dinBC8/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC 14-15/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-02 din BC14-15/ 2003 64 PT C 11-2003 ed.si com.2004 MO 708/ 05aug.10.07.1995 59 C 18 Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur si apa fierbinte Brosura ISCIR 60 C 30 Prescriptii tehnice pentru proiectarea.2004 MO554/ 22iun. economiei si com.Pag. executia. economiei si com.I Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor de acostare gravitationale Elaborator: IPTANA SA Normativ de proiectare privind protectia cheurilor la acostarea navelor Elaborator: IPTANA SA Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur.2004 MO708/ 5aug. 363/14iun.2004 Min. ec.2004 MO 75 si 75bis/ 29ian.63 .460/21. de apa calda si de apa fierbinte -modificare si completare MTCT 1765/23. repararea si verificarea cazanelor mici de abur Brosura ISCIR 61 62 63 NP 0772002 NP 0782002 PT C2-2003 ed.56 Regulamentul privind utilizarea turistica a plajei ca domeniu public de interes national -Directia Apelor DobrogeaLitoral 57 Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale (birouri) in cladiri de birouri 58 Procedura privind controlul statului in fazele determinante privind rezistenta si stabilitatea constructiilor MLPAT 21/N/2.10. si com. 364/14iun.2004 MO 82/ 30ian.10. 42/ ? BC16-17/ 2003 BC16-17/ 2003 MO 75 si 75bis/ 29ian.ec.2004 MO554/ 22iun.I Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice 65 Procedura privind autorizarea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune care nu au indeplinit pana la data de 1 Lista normative tehnice.

si res. nr.07.economiei si com 474/21. si com. si com..200 4 MO459 si 459bis/ 27iun2003 67 PT A2-2003ed. si res.08.2004 MO 709/ 05aug. 456/?200? Min. 373/?2003 Min.2004 69 70 71 PT CR 52003-ed. si com.07.si modificarile Modificari si completari la privind examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Examinarea cu particule magnetice a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat -modificare si completare MO75bis? MO554/ 22iun.2007 Min.07.ind. si modificarile la pct. omologarea. economiei si com.64 .2004 MO 86si 86bis/ 30 ian2004 MO 717/ 09. 397/2002 Min economiei si com.2004 Min ec.200 Lista normative tehnice.a Modificari si completari privind autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat-aprobata prin Ord. si modificarile PT CR42003-ed.economiei si com 475/21.economiei si com. instalarea.ind.min.2004 MO730/ 12aug.2004 72 PT CR 62003-ed. utilizarea si verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termica mai mica de 50 Kw Min ec.aug. Min.1 v. ec.66 PT A1-2002 februarie 2004 conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2002 si PT C 9-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.economiei si com.1 PT CR6-2003 Min.1 Min. si com.1 Abrogat ! Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind proiectarea.200 4 MO 86/30 ian2004 73 74 PT CR 82003-ed. 369/?2003 Min.200 4 MO 623/ 10sept.200 2 MO 717/ 09aug.1 Min.aug.1 PT CR 5-2003 Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Modificari si completari privind examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat-v.368/ 2003 Examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat-v. 367/2003 MO674/ 11sept.economiei si com 479/ 21.ec.2004 Min ec.Pag.07.2004 MO 86si 86bis/ 30 ian2004 MO 717/ 09.2003 Min. 473/21. 362/14iun.2004 Min.2004 MO 717/ 09aug. 1767/20. 367/ 19dec. Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.07. 64. 457/21. si fin.economiei si com. construirea..2007 MO86 si 86bis/ 30ian. 368/?2003 Abrogare 367/2003 68 PT CR42003-ed.

2004 MO 933+ +933 bis (in afara abonam. repararea. si com. 459/21. distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate.07. ec.07. 468/21. verificarea. exploatarea si verificarea conductelor metalice pentru fluide MO 730/ 12aug. 458/21. si com 307/5. instalarea. editia 1modificari PT C8-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea. 337/?2003 4 MO 86/ 30ian.2004 83 PT C5-2003 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP 072/02 din BC4/2003 Lista normative tehnice.75 76 PT C 12-2003. Ec Com. Ec.07. ec. construirea. economiei si com. verificarea tehnica si repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte. utilizarea si verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi. ec.2004 MO705/ 4aug. instalarea.1 Contingentarea consumului si productiei de substante care epuizeaza stratul de ozon in anul 2004 Cerinte tehnice pentru recipiente.2003 Min. Cerinte tehnice privind proiectarea.2004 82 PT A3-2003 Min. 306/05. economiei si com.ec si com 304/5dec. recipiente containere si recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate. scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta MEC 308/?2003 79 PT C7 – 2003. ec.2004 Min. si com.2004 MO705/ 4aug.2003 Min.2003 Min.) / 24dec. Com. repararea. construirea. instalarea. repararea.2004 MO905bis /2003/ 18. lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare MAPAM 72/? Min.2004 Min. exploatarea.200 4 MO902 si 902bis/ 17dec. Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelie pentru gaze comprimate si lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare MEC 466/21 iul. instalarea.2003 MO706/ 5aug. 467/21.12.2004 77 PT C6 -2003 Cerinte tehnice privind montarea. exploatarea.Pag.2003 MO708/ 5aug.2003 80 PT C9-2003 81 PT C1-2003 MO914 si 914bis/ 2003 MO706/ 5aug. omologarea. 366/19.2003 MO705/ 4aug.2004 MO456 si 456bis/ 26iun. Cerinte tehnice privind montarea. supraincalzitoarelor si a economizoarelor independente. si com.2004 Min.2004 modificari la PT C72003 editia 1 78 PT C7-2003 editia 1 Cerinte tehnice privind utilizarea.2004 Min ec.07. ed.2004 MO 97/ 2febr.2004 472/?2003 Min. verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune. montarea.07. scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta Cerinte tehnice privind amplasarea.06. 465/21. 464/21. asamblarea.2003 MO705/ 4aug.si com.12. cisterne.65 . instalarea.2004 Min. exploatarea.12. verificarea. Cerinte tehnice privind proiectarea. economiei si com.07.

366/14iun.2004 Min. si res. si com.2004 MO183 si 183bis/200 3 MO634/ 2003 MO709/ 5aug. 106/2003 Min.2003 Min.1 Cerinte tehnice privind proiectarea. exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip. 125/2sept. si com.2003 Min. 492/21. si com.1 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane -telegondole -modificare si completare 88 PT R10-2003ed.84 PT C10/1/ 2003-ed.2003 Min.2004 Min.1 Cerinte tehnice privind montarea.2004 MTCT 1995/13. si com. ec.2002 MO708/ 5aug.2003 Min. 470/21iul.07.07.ind.2004 MO287si 287bis/200 3 MO634/ 2003 MO708/ 5aug.2003 Min. ec. instalarea. 364/14iun.07.200 4 MO75si 75bis/ 2004 MO554/ 14iun. 100/2003 MO 921 si 921bis/ 2003 MO708/ 5aug. 469/21. ec. ec.1 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri si telesanii -modificare si completare 89 PT R13-2003ed.2004 Min.2004 Min. si com 124/2sept. ec.2004 Min. 490/21. 336/15dec. 495/21.Pag. ec. ec. economiei si com.si res.12. montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune -modificare si completare Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice. ec.2004 Min.ind. economiei si com.2004 Min.2004 Min.2004 BC9/ 2004 90 PT R9-2003ed. 491/ 21.si com. -modificare si completare Min.07. ec. -modificare si completare Ghid pentru proiectarea. 471/21.2003 MO554/ 22iun.1 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu de persoane-telescaun. 311/05dec. si com. ec. si res. construirea.ind. construirea. repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune. Elaborator: IPCT Lista normative tehnice.2004 MO708/ 5aug. 99/20febr.2004 85 PT C10/2/ 2003 86 PT C11-2003ed. 470/21iul. si res.2003 Min.66 .ec. si com. -modificare si completare Min.07. ec.2004 MO708/ 5aug. exploatarea. si com.2004 MO95 si 95bis/ 2004 MO 730 12aug.2004 MO263 si 263bis/ 16apr. 109/20febr.2004 Min.ind.si com. montarea.1 87 PT R8-2003ed. si com. si com. -modificare si completare 91 NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitate functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor L10/1995.07.

92 NP 102 /2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea 10 / 1995 Elaborator:UTCB MTCT 170/15febr.publicat in Lista normative tehnice.Pag. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii ascensoarelor de personale.3.10.A. MTCT 173/15febr.1995 BC 2.03. MDLPL si ISC MTCT 902 /25.1997 Brosura IPC 98 MLPAT 31/N/02.03.2007 si ISC nr500/05.2008 BC17/ 2007 Modificat de OISC 1620/2008/10. IPC Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii echipamentelor de ridicare Proceduri. MLPAT Procedura privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in ConstructiiISC pentru interventii in timp asupra constructiilor existente.1997 BC 22/ 2004 -anuleaza GT 020-98 (partial – volumul V) Brosura IPC Ord in BC12/ 1999 Ord in BC12/1999 97 ST 012-1997 MLPAT 46/N/1997/03. si GT 060-2003 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr.2003 MLPAT 45/N/1997/ 03.10.07.07. 10/1995 privind calitatea în construcţii. lucrari publice.2007 Modificat de MDLPL nr 1299/2008 din 09. 2003 MTCT 903 / 25. BC9/2006 BC 22/ 2004 93 GT 063 – 2004 -inlocuieste GT 020-1998 v.67 . pentru instalaţii electrice în clădiri Elaborator: IPCT SA Buc.4/1996 99 MDLPL 486/2007/04.11. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri Elaborator: IPCT –S. climatizare Elaborator: IPCT SA Buc. pentru instalaţii de ventilaţie.2005 -inlocuieste GT 0201998 94 GT 058 / 2003 95 GT 059 / 2003 96 ST 011-1997 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventii in timp asupra constructiilor.2005 BC7/ 2005 MO 369 bis / 2005.11. Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. BC23/ 2004 MO 375 bis/ 2005 în afara abonam.10. instructiuni de aplicare a prevederilor Hotararilor Guvernului Romaniei conexe la legea 10/1995. in afara abonam.2008 Isi inceteaza aplicabilitatea: OMLPAT 31/N/1995 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului Inspectiei de stat in constructii.

2000 MLPAT 44/N/30. Elaborator: IPCT Indrumator privind aplicarea costului global in domeniul constructiilor Elaborator: INCERC-TEC. financiare si juridice ale actiunilor de reducere a riscului seismic la cladirile de locuit existente Elaborator: CURS-SA Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a actiunilor privind reducerea riscului seismic la constructiile existente cu destinatia de locuinte.06.Pag.10.96 MLPAT 158/N/6. Reglementari tehnico-economice si metodologice 1 2 GV 001/0-95 GM 001-96 Metodologia pentru evaluarea cladirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2.2000 Ordin BC13/ 2000 BC12/ 1992 BC12/ 1992 10 Nu are indicativ Nu are indicativ MLPAT 2/N/3.07. Elaborator: INCERC Metodologie pentru studierea aspectelor sociale.2008 * XXVIII.06.2000 BC8/ 2001 Ordin BC13/ 2000 BC2/ 2001 Ordin BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2000 Ordin BC13/ 2000 Brosura UTCB BC13/ 1995 In curs de tiparire 3 PCC 002-99 4 5 Gex 003-2000 Gex 004-2000 6 MP 006-99 Se difuzeaza de CURS SA Se difuzeaza de IPCT 7 MP 009-2000 MLPAT 41/N/30.2000 Se difuzeaza pe discheta de catre IPCT Se difuzeaza pe discheta de catre IPCT 9 PC 015-99 MLPAT 45/N/30. IPCSA(BETA). ASE-Bucuresti Metodologie de calcul dinamic a valorii investitiilor. IPC SA Ghid metodologic privind protectia antiseismica a lucrarilor si sistemelor care includ surse de mare risc Elaborator: INCERC Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.06.12.68 .06.1992 MLPAT 11/N/1. Elaborator: IPCT Ghid de exploatare a bancilor de date elaborate in vederea inventarierii cladirilor (din capitala si din tara) avariate seismic si expertizate incepand cu anul 1992 precum si a datelor tehnice continute in rapoartele de expertiza tehnica aferente acestor cladiri Program -cadru pentru generarea automata a rapoartelor pe baza informatiilor selectate din banca de date corespunzatoare activitatii de expertizare a cladirilor.04.2000 MLPAT 46/N/30.07.95 MLPAT 60/N/16.06.2000 MLPAT 43/N/30.04.92 MLPAT 2/N/3. Elaborator: INCERC Metode de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea de investitii si studiilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului Elaborator:PROIECT Bucuresti MLPAT 32/N/16.06. Elaborator: ICECON Ghid de actiuni de reducere a riscului seismic pentru constructiile existente Elaborator: UTCB Ghid pentru evaluarea costurilor lucrarilor de consolidare pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative de consolidare.2000 8 PC 014-99 MLPAT 40/N/30.BC4/1996 100 PCC 0222008 Procedura privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului OMDLPL 1392/2008 CPM 2815/DM/2008 MO816/ 05.94 11 12 Brosura IPB Lista normative tehnice.06.

instructiuni de aplicare a prevederilor Hotararilor Guvernului Romaniei conexe la legea 10/1995 Elaborator: MLPAT MLPAT 14/N/7.10.4 sub denumirea de proceduri conexe (v.95 BC2.69 .pct.04. Elaborator: MLPAT.95 Lista normative tehnice. ISCLPUAT Instructiuni privind atestarea institutelor si societatilor comerciale cu profil de incercari in constructii pentru activitatea de agrement tehnic in constructii.10.95 MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor Elaborator: MLPAT. ISCLPUAT MLPAT 31/N/2.4/ 1996 Respectivele proceduri nu se regasesc in BC 2.01.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2.10.10.3.95 MLPAT 31/N/2. Elaborator: MLPAT.10. ISCLPUAT Instructiune privind modelul si modul de completare a buletinelor de incercari emise de laboratoarele de analiza si incercari in constructii.2000 Ordin la tipar.95 15 Nu are indicativ 16 Nu au indicativ Metodologia privind formele si organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calitatii in constructii Elaborator: MLPAT Procedura privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii.10.3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 MLPAT 31/N/2.3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 MLPAT 31/N/2.3. ISCLPUAT Instructiuni privind exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii Elaborator: MLPAT.95 MLPAT 31/N/2.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2. Elaborator: MLPAT. Se difuzeaza pe discheta de COCC BC2.95 MLPAT 31/N/2.10.10.95 6/N/31.16) MLPAT 31/N/2.95 BC2. ISCLPUAT Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate in laboratoarele de analiza si incercari in constructii.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2. ISCLPUAT Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor Elaborator: MLPAT.10.15.13 PC 018-99 14* Nu au indicativ Program de calcul cadru privind evidenta standardelor care devin obligatorii prin specificarea lor in normativele aplicabile in domeniul constructiilor. Elaborator: MLPAT. inclusiv baza de date incarcata la zi Elaborator: COCC-SA Proceduri.Pag.96 MLPAT 31/N/2.

10.3/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 BC4/ 1996 MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT MLPAT 31/N/2. ISCLPUAT Procedura privind auditul laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii Elaborator: MLPAT.95 BC2.70 .96 Lista normative tehnice.Procedura de control in teritoriu asupra instalatiilor de gaze naturale Elaborator: MLPAT. Lucrari Publice. de stat al I.S.03.95 MLPAT 31/N/2.10.10.95 BC2. ISCLPUAT Procedura privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiza si incercari in constructii Elaborator: MLPAT.10. ISCLPUAT MLPAT 31/N/2.07. aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii Ghid pentru elaborarea reglementarilor tehnice si a procedurilor privind calitatea materialelor si produselor pentru instalatii aferente constructiilor.C. Urbanism si Amenajare a Teritoriului pentru interventii in timp asupra constructiilor Elaborator: MLPAT.3/ 1996 BC4/1996 BC4/ 1996 17 GT 026-2000 Modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii. armonizate legislativ cu Uniunea Europeana Completare la “Ghidul coeficientilor de uzura fizica la constructii” Elaborator: INCERC 1485. ISCLPUAT Procedura privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiza si incercari si din activitatea de control de calitate (CQ) Elaborator: MLPAT.10.10.Ord.00 Ordin BC13/ 2001 si in BC BC7/ 1996 Se difuzeaza pe discheta de catre INCERC Inlocuite cu GE 0321997 18 P135/1-96 MLPAT 9/N/5. al insp. ISCLPUAT Procedura privind controlul statului in fazele determinante de executie pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor Elaborator: MLPAT.95 MLPAT 31/N/2.Pag.95 MLPAT 31/N/2.10.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2. precum si factorii implicati in respectarea prevederilor acestora Elaborator: MLPAT. ISCLPUAT Sistem de proceduri privind efectuarea de inspectii la organele administratiei publice locale/judetene care emit autorizatii de construire/desfiintare.95 MLPAT 31/N/2.10. MO 685/ 7 oct 08 MLPAT 162/N/06.95 MLPAT 31/N/2.gen.3/ 1996 BC4/ 1996 BC2.95 BC4/ 1996 Procedura privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii Elaborator: MLPAT. ISCLPUAT Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de Stat in Constructii.

2002 MLPAT 21/N/2.2003- OMDRT 2237/30.2002 MLPTL 934/02.09. Elaborator: UTCB Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Elaborator: INCERC Ghid de utilizare a spectrelor tehnice de raspuns inelastic in proiectarea structurilor Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectare.71 .2003 MDRL 1083/2009 MLPTL 935/2.07.09. consultanta.07.2002 MO683/ 8.09.4 MLPAT 208/N/22.07.XXX.2002 MLPTL 1850/11. Elaborator: INCERC Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a instalatiilor de incalzire a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: INCERC Normativ pentru exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor cu substante speciale.95 HG766/97 modificata si completata cu HG675/2002 MLPTL 1454/03. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor de deversare in retelele de canalizare. exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare.2002 BC13/ 2002 Inloc. evaluare si instruire in domeniul calitatii in constructii.Pag.2003 Elaborator: MDRT 27 bis Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatii aferente Modificare si completarev.2010 MLPTL 550/ 09.(total sau trebuie inclus in GT 035?) NP 074 -2002(?) care inloc STAS 1242/1-89 24 25 NP 074-2002 G.2010 MO278?/ 21.12.2003 MO8/ 6ian.INCERC Ghid privind modul de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii.04.10.pct11 Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente.10. Elaborator: INCERC MLPTL 1216/29.10.00 MLPAT 205/N/22. Elaborator: IPCT Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.05.10. Elaborator: UTCB BC2/ 2003 BC3/ 2003 MLPTL 1057/26.00 BC13/ 2001 BC13/ 2001 Discheta INCERC MLPTL 837/06.11.08. Elaborator:INCERC MLPAT 85/N/25. evaluarea si instruirea in domeniul sistemului calitatii in constructii.04. Elaborator: UTCB MLPAT 204/N/22.09.2002 BC13/ 2002 MO352/ 10. consultanta.2010 28 29 GT 037-2002 GT 036-2002 30 NP 072-2002 (inlocuit de NP 086-2005) NP 086-2005 cap.1999 BC2/ 2000 20 MP 011-2000 21 22 GP 050-2000 IM 013-2000 23 GT 035-2002 G.06.19 P135-99 Inlocuieste P135-1995 Ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica normala la mijloacele fixe din grupa 1 “Constructii”. cap XXV pct. Normativ privind principiile.00 BC13/ 2001 MLPAT 116/N/1.97 MO501/ 2002 BC14/ 2002 BC14/ 2002 MO278-? Inlocuieste STAS 1242/1/89 26 27 GP 074-2002 MP 017-2002 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C 107/0-02 din BC8/2003 21.09.si MLPTL 777/26.1 997 BC11/1999 v.2002 MTCT BC4/ 2003 BC8-9/ (inlocuit de NP 0862005 in BC 8-9 2005) Lista normative tehnice. Norme metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectarea.04.

IPCT MTCT 1410/10aug.31 NP 073-2002 32 GT 040-2002 33 MP 022-2002 34 GT 043-2002 35 36 GE 047-2002 GT 044-2002 37 MP 023-2002 38 39 40 Nu are indicativ GT 039-2002 P 91/1-2002 G.2003 BC11/ 2003 v.O.04.10.03.2003 MLPTL 1579/15. Prevederi generale.2002 MLPTL 1578/15.12.07.93 MO 782/ 25aug2004 BC12/ 2003 43 NP 059-2002 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica-retele si puncte termice. Elaborator: INCERTRANS Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de constructie la cladiri existente in vederea reabilitarii termice.2005 MLPTL 1992/13. achizitia.de Arhitectura Ion Mincu Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii Elaborator: INCERC Metodologie privind determinarea permeabilitatii la apa a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii Elaborator: INCERC Metodologie privind determinarea infiltratiilor la baraje si diguri de pamant.10.269/ 17.10. Elaborator: INCERC Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii.2002 MLPTL 1571/15.10.05.2002 BC7/ 2003 MLPTL 489/31.04. si M. avizarea.2002 BC5/ 2003 BC5/ 2003 BC5/ 2003 BC6/ 2003 BC6/ 2003 Anuleaza C 197-89 MLPTL 1715/17.2003 BC6/ 2003 BC8/ 2003 BC10/ 2003 BC11/ 2003 MLPTL 542/8.10. la nivelul trimestrului IV-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente. Elaborator: Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice Indicii medii de actualizare a valorii fondurilor de natura constructiilor.2002 MLPTL 1568/15. Elaborator: INCERC Componenta Comitetului tehnic de specialitate pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice si activitatilor specifice in domeniul constructii. Elaborator: INCERC Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice.10.10.Partea I nr. programarea.Pag. urbanism si habitat Metodologie privind initierea.02. Nu are indicativ 41 42 Nu are indicativ Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice. amenajarea teritoriului. Elaborator: PROCEMA Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la cladirile civile existente Elaborator:Univ.2002 Lista normative tehnice.2004 MLPTL 926/02. aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii.2002 MLPTL 1569/15. urbanism si habitat -completari la metodologie 217/17. canale de navigatie si canalizari prin masuratori de termometrie in foraje. transporturilor si locuintei.2002 MLPTL 766/23. amenajarea teritoriului.10. elaborarea.2002 2005 BC4/ 2003 MLPTL 1573/15.72 .2002 MLPTL 1570/15.

2003 Ord. industriale si social-culturale”-Rcs-2002 Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin penetrare MLPTL 836/06.Pag.73 .2007 Ord.cap.2003 MTCT 5/13.ICCPDC MLPTL 937/02.01 Inlocuieste DD506-88 48 Nu are indicativ C 16-84 MLPTL 1133 /09.2001 BTR4/ apr.07.2001 BC9/ 2001 BC6/ 1985 BC7/ 1986-cu precizari -figureaza in lista de prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din BC11/ 2001 si la alte normative . in vederea reabilitarii si modernizarii acestora Elaborator: PRODOMUS Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri Normativ privind activitatea districtului de drumuri.08.10. 34bis Brosura COCC 49 50 NGPM-96 Norme generale de protectia muncii 51 Rplz-2000 RCs-2002 52 C159-89 “Indicator de norme de deviz pentru lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii”-Rplz-2000 “Indicator de norme de deviz pentru lucrari de restaurari si consolidari la constructii avariate.AND 144/12.figureaza in lista de prescriptii tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din BC11/2001 -inlocuita de NGPM-1996 apoi de NGPM-2002 v.2002 Ordin BC13/ 2002 ICCPDC 42/18.01.1989 BC4/ 1990 -figureaza in lista de Lista normative tehnice.2001 Inlocuieste DD505-88 Inlocuieste DD505-2001 BTR4/ apr.01. BOMACO Instructiuni tehnice privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie origine-destinatie.04.2007 CNADNR 212/24. Pregatirea datelor din ancheta in vederea prelucrarii Norme privind amenajarea intersectiilor la nivel negiratorii din afara oraselor (Titlul din lista din BC2/2004: Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor) Metodologie privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.XXX pct.06.2002 BC13/ 2003 46 DD506-2001 47 CD 173-2001 AND 25/26.2001 MTCT 615/23. amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.2001 BTR9/ sept.07. civile.10.44 GT 038-2002 45 DD505-2001 INLOCUIT AND 5052007 Ghid pentru determinarea performantelor energetice ale instalatiilor de incalzire si apa calda de consum din cladirile socialculturale existente.AND 20/26.04.2001 MTCT 604/ 23.12.

Pag.2001 57 58 PE 936-85 republicate in 1990 59 PE 134/2-96 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retele electrice 60 Metodologie pentru elaborarea scenariilor de siguranta la foc Ord. amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie aprobata prin Ordinul MLPTL 1133/2001 .03.2002 MLPTL 1626/02. in BC13/ 2002 MLPTL 1132/01 (BC9 2001) MLPTL 262/2001 se anuleaza.1993 BC9/ 1993 54 Constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala si a Comitetelor tehnice de specialitate -componenta MLPTL 664/24.2002 Ordin BC4/ 2002 reglementari conexe in vigoare la NP074/02.04. Metodologia aprobata prin MLPTL 1133/01 se modifica 55 56 -completarea Metodologiei privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.03. vibropenetrare 53 C241-92 Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitari seismice Elab: INCERC MLPAT 8/N/12. 1119/99 al Corpului Pompierilor Militari -figureaza in lista de normative conexe la GP074-2002 din BC14/ 2002 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7-2002 din BC1/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 0652002 Lista normative tehnice.Elaborator: IPCT SA Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii in proiecte a montarii si a utilizarii receptoarelor electrotermice MLPTL 256/28. in BC13/2002 -figureaza in lista de reglementari conexe la NP074/02.02. penetrare dinamica.Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor tehnice de specialitate MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.74 . Program cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.11.statica.2002 Ordin BC4/ 2002 Ordin si REGULA MENT in BC4/2002 BC5/ 2002 MLPTL 309/07.

O.75 . 88/2001 M.M.M.I.I.O.I. 1080/2000 66 DGPSI-003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor.Pag.I 138/2001 M.583/ 18. 1023/2000 65 DGPSI-002 Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor O. instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenirea si stingerea incendiilor Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice O. 108/2001 din BC2/ 2003 -figureaza la documente conexe la NP 0652002 din BC2/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/ 2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la 68 DGPSI-005 Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor O. 1118/99 al Corpului Pompierilor Militari 62 PE 221 Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare 63 PE 227 Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi.M. lichizi si gazosi 64 DGPSI-001 Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor O.M.09.M.200 1 67 DGPSI-004 O.I. evaluarea si controlul riscului de incendiu Ord. 606/2001 Lista normative tehnice.61 Metodologie privind identificarea.

07. Elaborator: IPCT SA Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul administrativ si domeniul educatiei MTCT 932/02. la GT 040-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GT 040-2002 din BC5/2003 71 Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul sanatatii si domeniul turismului 72 Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor social-culturale din domeniul sportului si domeniul culturii 73 GAT 223 Ghid tehnic privind metodologia de agrementare a ferestrelor din profile PVC 74 NGPM-96 Norme generale de protectia muncii Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii.2002 BC18/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare.NP072-2002 din BC4/2003 69 70 SC 007-2002 Solutii cadru pentru reabilitarea termohigro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente. mai jos) Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor BC12/ 1977 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GT 0402002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 022-02 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0722002 din BC6/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC1415/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0722002 din BC6/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in Lista normative tehnice.76 . 1996 75 NGPM-98 Norme generale de protectia muncii Brosura 1998 76 Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice MMPS 339/1996 77 C 167-77 (inlocuit v.Pag.

anul XII 19.2002 * MO 167.07. fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice M. beton armat si beton precomprimat Elaborator: PROCEMA.2000 MO427/ 19.03.Durabile OMS 1957/1995 MO427/ 19.Pag.2002 * MO 722/ 24.2002 HGR 638/1999 79 80 NTLH-021 NTLH 021 Ordin MAPM.06. in vederea reabilitarii lor termice.2000 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 78 MTCT 933/02.2002 MAPAM 1069/2003 BC8/ 2002 Ord.10.06. partea I/ 13.2008 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la C107/0-2002 din BC8/2003 84 NE 013-2002 G. MLPTL 115/288 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor OMAPM 116/11.06.2002 Ordin MAPM/MLPTL 116/289 Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a BARAJELOR Elab: ICIM 81 NTLH-022 Metodologia de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare MO427/ 19.2004 BC18/2005 Ordin in MO 66/ 27ian.2002 ? MLPTL 289/06.2002 OMLPTL 289/06.1999 MO 167.03.02.Of. Elaborator: COCC Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura Monitoring suport national integrat de MTCT 39/ 14. 28.2004 Ordin in Brosura COCC Lista normative tehnice.vigoare la GT 041-2002 din BC6/2003 (inlocuit) HG 273/ 1994 NP 060-2002 Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente.Dezv. INCERC Metodologie cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor MLPTL 451/26.2002 * -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-02 din BC7/2003 82 NTLH-023 82 NTLH-050 83 Metodologie privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale.03.08. Elaborator: IPCT Regulament de aparare impotriva inundatiilor.2004 MAPAM 49/? Ordin in MO 61/ 23ian.04.193.2002 ? 1216Mmed.01.in MO 44/ 20ian.2004 87 88 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii.02.1994 BC18/ 2003 MO 385. ICIM Normativ tehnic pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor Norme de medicina a muncii MAPM 116/11. anul XII 19.07. Caietul IV: Instalatii interioare.04. 85 86 GP 090-2003 Cod de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton.77 .

07. adm. si com.ec. 126 (?) 712/199/2003 ordin in: MO145/ 18febr. si internelor Ord. 486/21.07.2004 Min.ec.ec. economiei si com. 380/19dec..10.ec. 94 PT CR 132003 Examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor sudate cap la cap ale componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat 95 PT CR 142003 Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat Min. 1072/2003 MO 71/ 28ian. 484/21.04 92 PT CR 112003 Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat 93 PT CR 122003 Masurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat.1 Norme metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat -modificare si completare Min.200 4 MO 697/ 03aug.200 4 ordin in MO 125 si MO125bis/ 11febr.economiei si com.78 .Pag. si com.ec. si com. 378/19dec.2003 Min. 2004 97 MAPAM.ec.2004 MO 697/ 91 PT CR 102003.2003 Min. si com.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr.12.2003 Min.ec.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr.07. Min.89 90 supraveghere control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole in apele de suprafata si din apele subterane Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme. 2004 MO 712/ 06aug.economiei si com 35/? Min.200 4 MO 697/ 03aug. 379/19dec.2003 Min. 485/21.2004 MO 96/ 2febr.200 4 MO 124 si 124bis/ 11febr. si com. economiei si com.04 Min.04 MTCT 562/20. 2004 Lista normative tehnice. ed.: URBANPROIECT Ghid privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf. Min.2003 96 Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) Elab. si com.ec.si com. oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere 03aug.2004 ordin in MO 124bis+ 124/ 11febr.2003 MO 81/ 30ian.07.04 Min. 377/ 19. 483/ 21. si com. 381/19dec. 487/21.200 4 MO 697/ 03aug.2004 MAPAM 50/ ? Min.07.

98 99 NE 021-2003 Regulament privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor.2004 MTCT 782/28. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere.2004 105 MP 037-2004 MTCT 711/ 13.2004 MO 191/ 4mar2004 Ord.2004 MO 1221 bis / 20 dec 04 MO Partea I nr 1221 bis / 2004 in afara abonam.2004 104 NE 030-2004 Normativ privind conditiile tehnice si metodologice de testare a materialelor antiderapante si a fondantilor chimici.2003 -din lista BC2/2004 100 101 102 -din lista BC2/2004 103 NE 029-2004 Norme metodologice de intocmire a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase 94.2004 BTR6/ 2005 Ordin in: MO 511/ 07. utilizate pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna Metodologie privind determinarile termografice in constructii Elaborator: SC Tehnosistem -SA Bucuresti Reglementari privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania RNTR2 Reglementare tehnica “ Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic local pentru localitati urbane”.2004 – Dezvoltare MTCT/ 2230/03.07. MT/MI nr.10.: INCERTRANS MAPAM si MAI 65/141 ? MAPAM 142/? MO 154/ 23febr.12.05.2004 BTR 6/ 2005 Ordin in: MO 511/ 07. aprobate prin Ordinul MLPTL nr 1433/ 02 -modificare si completare Norme metodologice privind stabilirea MTCT 1031/ 26.04. Elab.06.79 .05. si in BC 108 MO 1262 / 28dec 04 109 Nu au indicativ MAPDR/ MO 233/ Lista normative tehnice.2004 106 Nu au indicativ 107 MP 026 -2004 MLPTL 21/203 cu modificarile ulterioare MTCT 1356/27. 2004 (ordin in MO 160/ 24febr 2004) BTR4/ 2004 ordin in MO 190/ 4mar. Elaborator:Institutul National de Cercetare pentru Fizica Pamantului – INCDFP Bucuresti Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.06.Pag.04. legate de cerintele utilizatorilor. INCERTRANS SA MAPAM 44/? MTCT 480/08.1112/411/200 Brosura MTCT 1032/ 26.2004 Ordin si metodologie in BC9/ 2007 MO 405/ 06.05.

138/2004 146/08mar. lacurilor de acumulare si a prizelor de acumulare cu apa. Metodologie de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu Metodologie de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu -modificare si completare Metodologie de elaborare si competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatere si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare.Med. Ghid privind realizarea si modernizarea termica a anvelopei si a instalatiilor de incalzire si de apa calda de consum.2005 MAI 1134/13.06 MO 87/ 31. pregatirea.2006 -abroga Reg. organizarea.01.12.12.2005 MO 383 / 6 mai 2005 MO 32/ 13 ian 06 112 Nu are indicativ Min. la blocuri de locuinte cu structura mixta. a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a Regulamentului cadru pentru exploatarea barajelor.Ec.2005 MO 1/ 03.2006 119 120 -abroga HG1897/ 2004 Lista normative tehnice.Apelor 76/23.03.01. si Gosp. realizate dupa proiecte tip.200 5 MAPDR 08/17ian.2005 21mar. desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste Norme metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare Procedura de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase Norme metodologice privind avizul de amplasament Norme metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr.01.06 MO109/ 06.2005 MMGA 2/? HG 1872/22.la prevenirea incendiilor) MAPDR 1231/23.200 6 113 GP 109-2004 MTCT 278/23.01.2005 MO 383 / 6 mai 2005 MAI 1100/?2005 MO 244/ 23mar.950/1999 (ref.01.06 118 MO77/ 27.2005 BC17/ 2006 (5?)* 114 Nu are indicativ MMGA 1223/?2005 M.01.06 117 MO 70/ 25.2005 -abroga MAPDR 08/2005 – MO 244/23.02. modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice Metodologie de realizare a registrului zonelor protejate Regulament privind planificarea.2005 MMGA 1299/23.02.06 MO 50/ 19.12. 715/?2005 MMGA 1245/07.Com.2005 MAI 607/19apr.Pag.11.80 .2006 MO192/ 01mar.06 115 116 Nu are indicativ Nu are indicativ MO 44/ 18. Elaborator: IPCT Procedura de inregistrare a producatorilor.01.01.110 111 Nu au indicativ Nu are indicativ zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zonă de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare Norme metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare.

si fin.02.2006 MO145/ 15.Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 1488.Ord.2007 Ordin in MO 411/ 19. montarea.200 7 MO 646/ 21 sept 07 124 125 36. punerea in functiune.02. utilizarea repararea. evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national.rurale 766/ 6. lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. si dezv. si Dezv.Ordin al inspectoratului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 976.MDD MO 55/ 24 ian 08 126 MO 458/ 30 iun 11 MO132/ 20 febr 08 127 MO700/ 11 oct 08 MO 647/ 11 sept 08 MO 716/ 22 oct 08 128 1298/1619. agr.06 -abroga MAPAM 681/2003 si alte dispozitii contrare 123 Min. Durabile MO 744/ 4 nov 08 Lista normative tehnice.Pag. aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive Norme metodologice privind modul de prevenire.Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii MDRT 1496/2011 67.C. Min. Min.121 122 Abrogarea HG nr.02. vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea Modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.09.02.06.Min.06 MO160/ 20. 595/2007 Modificarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.muncii 1636/392 Min.Med. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. 595/2007 Metodologie pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torential in care se afla asezari umane expuse pericolului viiturilor rapide Modificarea metodologiei de emitere a avizului tehnic catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I. aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 726/549/2007 Normativ tehnic “Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de HG182/ 09. 595/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier Procedura de autorizare a dirigintilor de santier Modificarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.2006 MAPDR 88/07.81 . constatare.S. ec. 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme/alunecari de teren Norme metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic NEx 01-06 Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea. aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii.MDLPL si al IGS al ISC 129 NTLH-001 1215.

12.01.12.2000 MLPAT 171/N/11.03.Pag. INCERC Procedura privind autorizarea personalului de specialitate in constructii Normativ privind modul de intocmire a devizelor pe categorii de lucrari si pe obiecte pentru lucrarile de constructii- MLPAT 76/N/1997/ 05.1982 Ord in BC12/1999 Ord in BC 1/2004 Brosura ICECON BC 23/ 2003 Brosura ICECON Brosura ICECON Brosura ICECON Ordin in BC13/2001 BC12/1992 MO 660/2007 MO 685/2008 Brosura IPC SA Brosura IPCT 143 P91-1983 Lista normative tehnice.08. modif prin IGS 1487/2008 Dec ICCPDC 155/28.ICECON Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a autobetonierelor Procedura pentru verificarea calitatii si receptiei lucrariloe invelitori ceramice la constructiile vechi Indrumator privind aplicarea costului global in domeniul constructiilor.Med. cat si pentru lucrari de reparatii.08.08.1997 Ord in BC12/ 1997 Ghidul se difuzeaza de IPC SA BC11/ 1997 MLPAT 33/N/1997/ 03. In BC 10/2000 Indicatoare de norme de consum de resurse pe articole de deviz 131 GT 0121997 MLPAT 111/N/1997/ 01. ICECON Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri in domeniul sanatatii.IPCT SA Procedura de inspectie tehnica a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii aflate in explaotare sau importate la mina a doua.2000 MLPAT 52/N/2000/ 30/06/2000 MLPAT 2/N/03.1997 132 GE 0311997 133 GE 0121997 GT 0492002 PCC 0212000 GT 0512002 PCC 0132000 PCC 0142000 PCC 0152000 PCC 0092000 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii pe articole de deviz pentru lucrari de constructiimontaj.ICECON SA Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a produselor pentru constructii.2219/2010 MO 4/ 4 ian 11 130 RpE RpG RpG MLPAT 65/N/1999/ 25.2000 MTCT 166/31.2000 MLPAT 169/N/11.08.05.08. inclusive instalatiile aferente constructiilor.12.1992 Ordin IGS 646/2007.82 .04. INCERC Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizata a reparatiilor si consolidarilor la constructii.129 NTLH-040 bis apa. pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor” Instructiuni de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor si aprobarea componentelor comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare Specificatii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii la instalatii electrice-RpE-pentru lucrari de reparatii la instalatii de gaze –RpG-si pentru lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire-RpG Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de santier Min.2002 MLPAT 337/N/08.2003 MLPAT 170/N/11.si Pad.1997 MLPTL 2003/2002/16.1999 Ord.PROCEMA Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a masinilor de fasonat otel-beton Procedura privind evaluarea performantelor tehnologice in vederea atestarii tehnice a vibratoarelor pentru betoane.

evaluate in preturi valabile la 01.2001 (de la o etapa la alte/cumulati la fiecare etapa)-plansa  BC1/ 2001 BC1/ 2001 BC1/ 2001 BC7/ 2001 2 3 4 5 BC7/ 2001 BC7/ 2001 MLPTL 1218/29.144 montaj.2001 (de la o etapa la alta/cumulati la fiecare etapa)plansa Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii cladirilor speciale.12.83 . INDICI 1 Indici medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.09.si Pad.03. la nivelul trimestrului IV2001 Indici medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01.2002 BC1/ 2004* XXIX. precum si pentru reparatii curente si de intretinere la constructii si la instalatiile aferente acestora • modificarea si completarea metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica.03.01. 7301febr.09. pe etape si cumulat inregistrate la principalele capitole de cheltuieli pe ramura constructii in perioada 01. C si D Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si personae cu handicap Elab: IPCT SA Min. lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare.Med.01.01.01.1990-31.1965 Cresteri medii.08. la nivelul trimestrului II2002 Indici de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor.2000 (de la o etapa la alta/cumulati la fiecare etapa) Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii cladirilor speciale.1965plansa Cresteri medii. pe etape si cumulat inregistrate la principalele capitole de cheltuieli pe ramura constructii in perioada 01. ca mijloace fixe.201 0 145 NTLH – 051 146 GT 050-2002 Regulament privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor incadrate in categoriile de importanta A.1990-31. precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.1990-30.12.1990-30.2002 BC13/ 2002 Ordin BC4/2002 BC4/2002 -anexa 6 7 8 9 Lista normative tehnice.01. ca mijloace fixe.Pag. 73-01febr.2001-plansa Indici de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor.01.1990-31. aprobata prin ordinul presedintelui Agentiei nationale pentru Resurse Minerale nr. 2358/2010 MOf 19/ 10 ian 11 OMTCT 2002/16.2002 MLPTL 290/06.03. B.01. evaluate in preturi valabile la 01.2010 MOf.2000 Indici medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale in perioada 01. 122/2006 Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale 15/ MOf.

Retele plane ramificate.10. 5 MLPTL 1132/09.2003 Ordin BC13/ 2001 BC14-15/ 2003 Brosura IPCT 8 ST 041-2000 MLPTL 665/30.2001 BC9/ 2001 6 7 ME 005-2000 MLPAT 330/N/08.01 Ordin BC1/ 2002 Prescriptie 9 C 31/84 In curs de aparitie in brosura PROED -figureaza in Lista normative tehnice.1985 4 NP 067-2002 G. DIVERSE 1 -Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania -Codul Deontologic al Profesiei de Arhitect -Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitectilor din Romania -Tabloul National al Arhitectilor Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate Elaborator: IPCT SA Programe de calcul pentru dimensionarea retelelor de sprinkler.03.1965-plansa Determinarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale ca urmare a evolutiei preturilor pentru perioada 20112010 BC13/ 2010 -in curs de aparitie XXX.2001 MLPTL 1059/29.11. BC14-15/ 2001 2 3 GT 030-2001 PC 021-2001 MLPTL 1613/02. amenajarea teritoriului si urbanism -Componenta-ANEXA 1 -Structura comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor .04.2001 MLPTL 1616/02.06.10 11 Tabel cu indicii medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in perioada 2001. Elaborator: IPCT SA. utilizate pentru comunitati mici .12.11. 1965-rev. 5-6/2003 Specificatii tehnice privind statiile de epurare monobloc. PROED Prescriptii tehnice pentru proiectarea.Pag.2003”-Indicii medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale.08.07. la nivelul trimestrului I-2003 v. cailor ferate si podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor Elab. pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice in constructii. IPCT Indici medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale.84 .2002 BC6/ 2002 BC12/ 2002 BC 15/ 2002 Revizuire PD 161-85 BC4/1986 MTTc 1899/ 25. SC PRODINF Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor. containerizate si automatizate.01.00 MLPTL 826/3.: IPTANA SA Constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala si a comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate. valabile la 31. fata de data reper 01. PROBLEME DE ECONOMIA CONSTRUCTIILOR nr. si “Bursa preturilor in constructiiPreturi de producator.I 2003 si cumulat fata de 1990. urmare a evolutiei preturilor si tarifelor in economie pentru trim.

04.07.85 .05.si MLPTL 550/9.2003 BC17/2007 -modif. MTCT MDLPL 651/02.2007 Prescriptie ISCIR 11 Ord in MO583/24.5 din Anexa II “Indrumator pentru atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii” la Ord.08. conexe la NP067/02 din BC15/ 2002 14 I1-78 Norme pentru proiectarea si executia instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi PVC neplastifiat Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrarilor de reparatii pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative la imbracamintile de ciment aeroportuare Elaborator: INCERTRANS Metodologie de trecere in sistem computerizat a retelei rutiere.2003cap.S. instalarea.executarea. 08. 06.07. Instalatii de automatizare Indrumator pentru atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii. conform actelor normative in vigoare Elaborator: AND si APDP Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie Elaborator: INCERC Instructiuni privind conditiile generale de proiectare antiseismica a instalatiilor tehnologice din statiile electrice MLPTL 1064/30.2003 MDRTL 1083/2009 Modificare si completare v. BC6/2-006 MO 8/ 6ian.27bis 12 13 I1-63 Modificarea art. montarea.pct.07.2010 MLPTL 777/26.Pag.2002 BC7/ 2002 -figureaza in lista de reglementari tehnice in vigoare.XXVIII. 77/N/1996 Instructiuni tehnice pentru calculul debitelor maxime de apa Elaborator: C. exploatarea.2007 MO397/09.06.2002 MLPTL 1063/30. MLPAT 1022/23. repararea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda ISCIR lista de reglementari conexe la I36/01 din BC6/2002 si la NP059/02 din BC12/2003 -figureaza in lista de reglementari conexe la I36/01 din BC6/2002 10 C 39-83 Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si arzatoarelor de gaze.2002 17 18 C107/6-2002 PE 148-94 Inlocuieste STAS 6472/4 -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la Lista normative tehnice.MLPAT nr.2002 15 GEx005-2002 BC14/ 1999 Brosura ICECON Ordin: BC12/ 2002 Ordin: BC12/ 2002 BC14/ 2002 Brosura INCERTRANS 16 MP 018-2002 MLPTL 1066/30.A.

NP I7/02 din BC1/2003 19 PE 142-80 Normativ privind combaterea efectului flicker in retelele de distributie -figureaza in lista de reglementari conexe in vigoare la NP I7/02 din BC1/2003 20 21 GP 067-2002 Ghid privind determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire. executia. repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/2003 si la NP072/02 din BC4/2003 24 PT C4/1-2003 25 PT C 4/22003-ed. si com.Pag. montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune -modificare si completare Ghid pentru proiectarea construirea. institutii publice si agenti economici MTCT 941/02.200 4 MO 70/ 28ian.12. 334/?2003 Min.07. economiei si com.200 4 MO730/ 12aug2004 MO97/ 2febr. exploatarea. instalarea.2003 MO 717/ 09aug. exploatarea. economiei si com.02 O29/N/23.1993 BC20/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 067-02 din BC20/ 2003 22 C1 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. 462/?200? Min.86 . ec. INCERC Normativ cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie.2004 MO97bis 26 PT C 4/22003 PT C12-2003 27 Lista normative tehnice. 463/?200? Min. cisterne. 463/21. montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune -modificare si completare Cerinte tehnice pentru recipiente. instalarea.2004 MO 730/ 12aug.07. si com. executia. ec. repararea. montarea. repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune Ghid pentru proiectarea construirea. 337/15dec. economiei si com.1 Modificarea si completarea cerintelor tehnice privind montarea.2004 Min. instalarea. recipiente-containere si recipiente butoaie Min. exploatarea si verificarea cazanelor cu apa fierbinte Prescriptie ISCIR 23 C4 Prescriptii tehnice pentru proiectarea.

agricoli si urbani Prescriptie CONEL 33 PE 221 Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare Prescriptie CONEL Lista normative tehnice. lichefiate sau dizolvate sub presiune -modificare si completare 28 C 15 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat Prescriptie ISCIR 32 PE 212 Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa fierbinte) a consumatorilor industriali.07.si com. construire. reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune.ec. repararea. instalatii de ridicat. dispozitivele de siguranta ale acestora. montare. 472/21. precum si aparate consumatoare de combustibil de uz industrial si arzatoare cu functionare independenta Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor (mecanice sub presiune si ) de ridicat Prescriptie ISCIR Prescriptie ISCIR 31 CR 9 Prescriptii tehnice pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare in construirea.2004 in afara abonam. montarea. exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune Min. MO730/ 12aug2004 Prescriptie ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059/02 din BC12/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003. la GP 0692002 din BC4/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 (BC12/2003) 29 CR 2 30 CR 5 Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare.metalice pentru gaze comprimate.87 .Pag.

Pag. muncii si solidaritatii sociale 508/20 nov. 571/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP0722002 din BC4/2003 -figureaza in lista de 42 Metodologie privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc OMI 84/2001 Lista normative tehnice.2002 OMI 87/2001 Brosura/ volum separat -2002M. monta si repara instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat 36 C 37 Prescriptii tehnice pentru proiectarea.2002 -Min. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii MLPTL 9/H/1993 MEC 379/2003 -ordin in MO124/ 2004 -publicat in MO124bis /2004. construi. evaluarea si controlul riscurilor de incendii -Min. in afara abonam. executia si incercarea in vederea omologarii a supapelor de siguranta pentru cazane si recipiente sub presiune Brosura ISCIR 37 CR 3-99 Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si de ridicat si aplicarea placii de timbru la instalatiile mecanice sub presiune -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP059-2002 din BC12/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/ 2003 si la alte normative 38 CR 13/2003 Instructiuni de protectia muncii in timpul controlului tehnic al instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicare 39 NGPM Norme generale de protectia muncii. -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP069-2002 din BC4/2003 si la alte normative -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 din BC4/2003 40 NGPM-2002 Norme generale de protectia muncii 41 Metodologie privind identificarea.O. lichizi si gazosi Prescriptie CONEL 35 CR 274 Prescriptii tehnice privind autorizarea de a proiecta. sanatatii si familiei 933/25nov.88 .34 PE 227 Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi.

precum si a pesonalului tehnic al agentilor economici si instalatiilor cu atributiuni de indrumare. de la organele administratiei publice centrale si locale. comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor Metodologie privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie. verificare. ignifugare.documente conexe in vigoare la NP072-2002 43 Metodologie de certificare a conformitatii de agrementare tehnica pentru fabricarea. control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor Ghid tehnic de agrement pentru agrementarea ferestrelor (usilor) OMI 85/2001 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) 44 OMI 86/2001 45 OMI 90/2001 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la NP072-2002 (BC4/2003) -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 022-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-2002 din BC5/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 072-2002 din BC5/2003 46 GAT 009 47 Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muncii 225/1995 48 PE 713 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea betoanelor constructiilor hidroenergetice 49 GAT220 Ghid tehnic de agrement privind metodologia de agrementare a sistemelor de izolare exterioara a fatadelor cu tencuieli subtiri aplicate pe materiale termoizolatoare 50 Normativ de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor MAPPM 277/1997 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la SC 0072002 din BC18/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GP 0762002 din Lista normative tehnice.Pag.89 . intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor Metodologie de atestare a cadrelor tehnice din ministere.

Metode de incercare Lista normative tehnice.5kW10000kW.Pag. cu sau fara baraje Instructiuni tip de exploatare a instalatiilor de alimentare cu apa-captari 55 Norme de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei MS 535/1977 56 Norme generale de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor 71/1995 MO 48/ 1995 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente 57 Motoare asincrone trifazice 0. 1964 Regulament-cadru de exploatare a barajelor. lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa.90 .BC7/2003 51 PE 016 Normativ tehnic de reparatii la echipamente si instalatii energetice 52 PE 114 Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 53 ITE-R-01/85 CNA Regulamentul de exploatare pentru lacuri de acumulare si baraje de priza -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0482002 din BC7/2003 MAPPM 54 ID4-64 Comitetul de Stat al Apelor.

91 .2002 BC6/ 2004 Ordin in MO 945/ 23. Masuratori de temperatura pentru detectarea infiltratiilor la baraje si diguri de protectie GEOTEC SA (1998) conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 048-2002 din BC7/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la MP 023-2002 din BC7/2003 60 NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii Elaborat: IPCT Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire MTCT 1994/13.-1 Procedura de incercare.2002 Inlocuieste STAS 2965 61 MMPS 117/27.1998.28 (exista in bibl.1996 62 MMPS-1998 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime MMPS 235/26.03.04. IPTANA) BC 8-9/ 2005 * Brosura MMPS 63 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor OMI.Pag.58 Metodologie cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale MAPPM 278/11. Nr.03. MLPAT 381/1279/MC/1994 64 C 38 Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur Brosura ISCIR 65 C 10 Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte Brosura ISCIR -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0462002 din BC9/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in Lista normative tehnice.12.1997 MO 100bis/ 1997 59 PT-00-G0136/01.12.07.1995 Brosura MMPSvol.Ap.

in statii fixe.66 C 11 Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii arzatoarelor cu functionare independenta de combustibil lichid si gaze combustibile Brosura ISCIR vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la I 13/1-2002 din BC14-15/ 2003 67 GE 049-2002 68 Ghid de executie. Partea 1: Otel -modificare si completare Min.03.1 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executia lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. executia si exploatarea constructiilor si instalatiilor pentru realimentarea artificiala a apelor subterane MTCT 1409/26.si com.06. (se achiz. INCERTRANS MLPAT 41/N/03.2003 476/21.05.Pag. IPC Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate.2004 Ord.ec. şi în BTR al CNADN MO 105/2004 MO105 bis in af. abonam. exploatare si postutilizare a constructiilor de captare din apa subterana.1989 MTCT 906/11. şoseaua Panduri nr.01.2004 BTR1/2005 si MO Partea I 659bis. MO 716/ 09sept. pentru asigurarea parametrilor functionali Elab. DD 92/3937/ 15.2002 BC19/ 2003 PROED 1997 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 0492002 din BC19/2003 -figureaza in lista de documente conexe in vigoare la GE 049-2002 din BC 19/2003 69 Normativ privind determinarea si instituirea zonelor de protectie ale surselor de apa subterane PROED 1995 70 71 GE 020-97 DD 509-89 Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eforturilor din cablu la structurile suspendate. de la Centrul pentru relaţii cu publicul. în afara abonam.2004 Dec.in BC12/1999 Brosura IPC Brosura DD 509-2003 72 PT CR 7/12003-ed. Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald.92 .: PROED SA Ghid privind proiectarea.AND 12/14. 370/ 19dec.1).1997 Ord.09.2003 Revizuire DD 509-89 Lista normative tehnice.07.

1 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrarilor la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat. instalarea. si com.06.2004 Bul.07.99 Ord.5 t pe DN1(E60) sectorul Bucuresti-Ploiesti 86. Ec.MTTC 1605/4. abonam.07.2004 ordin in: MO 249/ 22mar.2003 si 274bis in af.2003 MO 105/2004 MO105 bis in af. Transp. abonam.12. economiei si com. 122/2sept.06.93 . ec. Instructie privind organizarea formatiei normate de munca pentru lucrarile de intretinere si reparatii poduri Normativ privind reciclarea la imbracamintilor rutiere bituminoase Elaborator: SC INCERTRANS cald a MAPAM 1084/?2003 27/? Min.2004 MO 105/2004 MO105 bis in af. nr. 2003 Min.Pag. si com.200 4 Ordin in MO754/ Min. 140/? MO 118/ 10febr.2004 75 76 77 78 DD 507-88 -din lista din BC2/2004 -din lista BC2/2004 -din lista BC2/2004 -din lista BC2/2004 NE 026-2004 Proceduri de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L. MO697/ 03aug.2004 74 PT CR 7/32003 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executia lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Norme privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit ce depasesc limitele prevazute in Ord.2004 Min. abonam.04 ISCIR 189/30.2004 Inlocuirea anexei la Ord. repararea si verificarea tehnica a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale MO910/ 14dec.si com. si Com.2004 79 80 81 82 Ord.04 84 PT R7-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane -telecabine Min.05. MTCT 489/21. exploatarea.Guv.200 4 MO274/ 18apr.07.03.2002 MO634/ 2003 MO 697/ 03aug. 2004 83 PT R6-2002 Cerinte tehnice privind montarea.2003 MTCT 488/21. si Com.O. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii ascensoarelor Instructiuni tehnice departamentale privind organizarea si functionarea statiilor amplasate in punctul de frontiera pentru cantarirea din mers si verificarea gabaritelor la autovehicule de marfa din traficul international 83. punerea in functiune. 478/ 21.ec. 04.1981 MTCT 507 /16.07. 371/ 19dec. 372/ 19dec. 477/21.ec. 2/1982 BTR7/ 2005 MO323/ MTCT 14. MO712/ 6aug.MT-MI 271/937/28. 108/2003 85 PT NC1-1981 Prescriptii tehnice pentru proiectarea. Norme privind circulatia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.MT-MI 407/991/18.1999 Ord. si com. Partea 3: Polietilena de inalta densitate -modificare si completare Min.ec. montarea. exploatarea. executarea.73 PT CR 7/2/ 2003 ed.2004 Lista normative tehnice.43/1998 84. MO 712/ 6aug.Ec. 2004 ordin in MO 178/ 2mar. Partea 2: Aluminiu si aliaje din aluminiu -modificare si completare Min.

intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice.2004 MTCT 736/19.04.repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleara 19aug. disipatori) a cladirilor MO 785/ 26aug. Buc.Panduri 1-sector 5.2004 Lista normative tehnice.04. de la Centrul pentru Relatii cu 89 GT 053-2004 Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti.06. care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu Publicul al Regiei Autonome MOf.Panduri -sect. si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam. si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam.1Bucuresti.1Bucuresti. Elaborator: INCERC MTCT 803/28.Panduri -sect.04.2004 -se va publica in MOf 754bis Partea I in afara abonam. 1986 si 1990 obtinute in reteaua seismica nationala MTCT 804/28.-ce se achizit. intretinerea si utilizarea bancii de date pe suport magnetic (cd-rom) cuprinzand inregistrari ale miscarilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al MO -sos.-ce se achizit.04.200 4 86 Nu are indicativ Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei -modificari MS 536/?1997 MS 1028/18aug2004 MEC 396/29.2004 Ordin in: MO882/ 27sept200 4 Ordin in: MO882/ 27sept. 87 Nu are indicativ GP 101-2004 88 Masuri privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismica pasiva (reazeme.2004 MTCT 805/28.-ce se achizit.200 4 90 GT 055-2004 91 GT 054-2004 Ghid privind constituirea.200 4 -se publica in MO874bis in afara abonam. de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al MOf -sos.94 . obtinute pe cladiri instrumentate seismic in reteaua seismica nationala Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea.2004 Ordin in: MO882/ 27sept. Sos. si in BC -se publica in MO882bis in afara abonam.200 4 MO788/ 27aug2004 Ordin in: MO874/ 24sept.Pag.

ISCIR 190/30iun.2004 MMSSF si MS 532/11. exploatarea. exploatarea. montarea. si in BC 92 NC2-83 93 NC3-86 Prescriptii tehnice pentru proiectarea.2004 96 Min. executia.ec.2004 MO1125/ 30nov.10. montarea.2004 ISCIR 191/30iun.09. Pad.2004 MO1031/ 08.08.10. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.10.95 . Caracterul voluntar al standardelor mentionate in Normele generale de protectie a muncii Drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfa-lista Standardele romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii- Ordin in: MO972/ 22. Apelor 344/16. Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza.2004 Min. instalarea.10. montarea.10.04 1349/21. 678/28. repararea si verificarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea.2004 Lista normative tehnice.10. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.2004 Min.2004 MTCT 2132/17. montarea. executa.200 4 -publicate in 754bis MO924/ 11.Mediului si Gospod. executarea.1Bucuresti.10. exploatarea.2004 ANRDE 24/12. repararea si verificarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea.nov.2004 -regulamentul se gaseste la adresa www. repararea si verificarea macaralelor.ro 99 100 101 MO997/ 29.Elaborator: INCERC Publicul al MO -sos. repararea si verificarea armaturilor din obiectivele si instalatiile nucleare Prescriptii tehnice pentru proiectarea. Agric. si com.10.2004 95 NR1-83 ISCIR 193/30iun.anre.2004 94 NC4-87 ISCIR 192/30iun.11. Rurale 708/01.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.2004 Ordin in: MO 754/ 19aug. executa.04 MTCT 2004/26. exploatarea.200 4 -publicate in 754bis Ordin in: MO 754/ 19aug.10.. si Dezv.2004 – (abrogat) ANRDE 54/?2005-abroga ANRDE 24/12.2004 MO 959/ 19.10. Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor.2004 97 Nu au indicativ 98 Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza. executia. executia.Pandurisect. mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare destinate sa functioneze in cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.Pag.

102

GT 046-02

103

GP 081-2003

lista Ghid cuprinzand solutii cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate la cladiri de locuit cu S+P+4E executate pe baza de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit)amplasate in zona seismica AElaborat: PRODOMUS SA-Bucuresti Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale Elaborator: INCERC-filiala Cluj
Aprobarea indicilor medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului IV-2003 Ghid privind proiectarea si executarea consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ Elaborator: INCERC Cluj

MTCT 1451/03.10.2002

BC11-12/ 2004

MTCT 306/16.09.2003 ? 1416/10.08.2004 MTCT 305/16.09.2003
Dec. Prim Ministru 125/23.06.2004 in temeiul Legii 228/2004 pt. aprobarea OUG nr.11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

BC13/ 2004 BC13/ 2004 BC15/ 2004 BC11-12/ 2004

104 105 GP 079-2003

106

Regulament de organizare si functionare a ISC

107 PAT 1-2004 PAT 2-2004 PAT 3-2004 108

Proceduri privind agrementul tehnic in constructii -produse, procedee si echipamente noi in constructii -abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice in constructii -avizarea agrementelor tehnice in constructii Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Completare

MTCT 1889/15.10.2004

MO1167/ 09dec.200 4

MTCT 1558/26.08.20 MTCT 132/03.02.2006

MO1211/ 16dec.200 4

?

Modificare
109 110 111 NP 090-2003 Nu are indicativ Nu are indicativ PT CR 1 editia 1modificare Normativ pentru instrumentarea seismica a barajelor. Elaborator: UTCB
Regulament pentru clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

MTCT 896/06.06.2005 MTCT 644/23.10.2003 MTCT 1822/07.oct.2004 MAI 394/26.oct.2004 MTCT 2190/24 nov.2004 MEC 16/20ian.2005

? BC13/ 2004 MO 90 27ian.2005 MO 90 27ian.2005 MO90// 24nov.2004 MO 115 / 4 feb. 2005

-anexele 1-3 se publ. in MO 1167bis Partea I care se achizit. de la Centrul pt. relatii cu publ. al MO, Sos.Panduri nr.1Bucuresti si in BC -anexa se publ. in MO Partea I 1211bis care se achizit. de la Centrul pt. relatii cu publ. al MO, Sos.Panduri nr.1Bucuresti si in BC

Regulament privind agrementarea tehnica europeana pentru produse pentru constructii Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si altele la instalatii mecanice sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de

112

-modificare PT CR 1

Lista normative tehnice- Pag.96

combustibil efectuate de catre organele tehnice de specialitate ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicare 113 GE 052 – 2004 Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru inmagazinarea apei potabile Elaborator: ICECON S.A. Regulament privind gestionarea situatiilor de urgentă generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale, precomprimate exterior Elaborator:UTCB Normativ tehnic deseurilor. privind incinerarea

Min. Ind. si Res. 27/2003

MTCT 164/15febr.2005

114

Nu are indicativ

MAI 638/? MMGA 420/? MTCT 227/23feb.2005

MO153bi s/2003 cuprinde PT CR 1 -2003 integral MO 345 bis / 2005 in afara abonam. BC6/2006 MO 455 / 30 mai 2005 BC 10-111213/2005 MO 554bis/ 2005, in afara abonam. MO 86 bis/ 26 ian. 2005

115

NP 104 – 2005

116

Nu are indicativ

MMGA 756/26nov.2004

inlocuieste ord.MAPM 1215/2003 -MO150 si 150bis/ 07mar.2003

117 118

Normativ tehnic deseurilor.

privind

depozitarea

MMGA 757/?2004 MTCT 663/05mai2005 MO 424/19mai2005

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind hartile aeronautice RACR – HA editia 1.0/2005

119

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind serviciile de informare aeronautica RACR – AIS, editia 1.0/2005

MTCT 664/05mai2005 MO 424/19mai2005

MO 86 bis/ 26 ian. 2005 publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR. publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR.

120

Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice RACR – ASMET, editia 2.0/2005 Reglementarea Aeronautica Civila Romana RACR-PM “Protectia mediului”ed.3

MTCT 665/05mai2005 MO 424/19mai2005

121

RACR-PM eed.3 1261/30.11.2007

publicata in anexa care se pune la dispozitia celor interesati de catre AACR.

MO847/

10dec.2007

Ed.2 ramane valabila 6 luni de la data

Lista normative tehnice- Pag.97

aparitiei ed.3

122

NP 108 – 04

Cod de cerinţe privind proiectarea, executia, urmarirea comportarii, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat. Elaborator: UTCB Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor Elaborator: Search Corporation

MTCT 179/15.02.2005

123

NE 033 – 2004 (revizuire C 270 –91?) v. si m.jos, pct. 124

MTCT 198/15febr.2005 MO 439 / 24 mai 2005

publicat in MO437bis /2005 în afara abonam. BC19/ 2005

BC4/ 2005

publicat in MO 439 bis / 2005 in afara abonam. BTR2-3/ 2005 BC6/2006 BC17-18/ 2004 BC17-18/ 2004

revizuieste C 270 – 1991? C 270-91(nr.adresa AND catre Urbanproiect) v. si m.jos, pct. 124

124 125

NE 033-2005 MP 027 – 2003 GT 047 – 02

-Completare la BTR 2-3/2005 Anexa 1 – Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor
Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii, Elaborator: INCERC– Filiala Cluj Napoca

? MTCT 2100/30.11.2005 MTCT 308 / 16.09.2003 MTCT 1453/03.10.2002

ABROGA MTCT 198/2005

126

127 128

GT 061 – 03 GP 088-2003

Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320, S+P+4E şi seriile T 836, T 835, S+P+8E Elaborator: INCERC – Filiala Iaşi Ghid privind identificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie" – Elaborator: UTCB Ghid privind adoptarea masurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele istorice Elaborator: Inst. Nat. al Monum. Istorice Manual privind aprobarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear

MTCT 1005/10.12.2003 MTCT 914/29.11.2003 Min.Med. si Gosp.Apelor 117/? Pres. Comisia Nat. pt.Controlul Activitatilor Nucleare 407/21.12.2005 MTCT 1995/18.11.2005 MAI 1160/30.01.2006 Ordonanta 14/26.01.2006 pentru modif. Ordonantei 20/1994 OUG 19/? HG199/?

BC23/ 2004 MO867/
05.12.2003

129

130

BC 8-9/ 2005 Ordin in: MO186/ 27febr. 2006 MO193/ 1 mar. 2006
MO207bis/

131 132

Regulament privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren

07.03.2006 MO 80/ 30.01.2006 MO220/ 10mar2006 MO223/ 10 mar.

Masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente -modificari Utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
Modificarea si completarea HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice a

133 134

Lista normative tehnice- Pag.98

al min.09.Med.2005 Min.2006 MTCT 168/15.si Gosp.99 . etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase 2006 Min. (3) din Ordinul ministrului transporturilor. 06 -abroga MLPTL 779/2002 MO 869/ 29nov. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice . 08 138 MMGA 76/? MO 192/ 01 mar 06 139 140 GP 093/ 2006 ST 050/ 2006 MP 038/ 2004 NP 064-2002 -anuleaza C234-91 MTCT 1764/21. INCERC Ghid privind realizarea.11.2006 MO224/ 13 mar. 5 alin.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.11. 200/2000 privind clasificarea.04.. INCERC Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale. constructiilor si turismului nr. lacurilor de acumulare si a prizelor de acumulare cu apa Ghid privind proiectarea structurilor de pamant armat cu materiale geosintetice si metalice Specificatie tehnica privind utilizarea adezivilor polimerici in constructii.Med.med. transporturilor MO 680/ 3 oct 08 1312.03.2002 Modificarea art. 2006 135 Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 136 137 Manual pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR) Instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii MO 234/ 15 mar.2005 Min. transporturilor MO 749/ 6 nov.2007 MT MO896bis/ 2006 BC21/2006 141 142 143 144 RACR-AD- Reglementarea aeronautica civila romana MO 942/ 2006 BC23/ 2006 BC5/ 2006 BC15/ 2006 BC24/ 2004 MO 864bis/ 18dec2007 in afara abonam.02.Ordin al min.11. 1182/22. AFER Ghid privind proiectarea.Agr.Apelor 31/? MTCT 322/03. MO P.09. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii Modificarea anexei nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si reziduurilor marfii Metodologie de elaborare si competente de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatere si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare. constructiilor si turismului nr.2003 Min.Ord. a normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a regulamentului cadru pentru exploatarea barajelor.Pag.2005 MTCT 605/21.Padurilor si Dezv. 2006 MO 241/ 17 mar.Rurale 1270/30.si Gosp. 2 la Ordinul ministrului transporturilor.Apelor.durabile 1830/21.I -anuleaza C234-91 Lista normative tehnice. si dezv.2006 MTCT 1728/21. analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot 12223.

Ordin al min. MO 717/ 22 oct 2008 146 2969.10. MLPTL 70/23.Ec. 1892/2006 Ghid de utilizare a aparatelor pentru masurarea presiunilor. MO 735/ 30.02.10.04. UAIB Manualul si programul de calcul cadru pentru intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor.2004 BC21/ 2005 MLPAT 75/N/1997/05.2011 Lista normative tehnice.2003 ? Brosura ICECON? MTCT 743/19. IPC 1148/? MO 692/10. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la ascensoare Modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr.04.100 .1993 MECMA 506/2011 Ord BC10 /1997 BC2/1994 MO252/ 11. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor.1997 MLPAT 11/N/ 06.PETA editia 1/2008 145 privind proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor Modificarea anexei la ordinul ministrului industriei si resurselor nr. constructiilor si turismului nr.2003 MTCT 741/2004 Ordin in BC 12/19 99 Brosura IPC MO97/ 17.04.Pag.2008 147 1352.Fin.ministrul economiei si finantelor 692 bis / 2008 in afara abonam. franceza. URBANPROIECT Modificarea anexei la Ord.03. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune Modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.2008 2968.01. transporturilor MO 761/ 11 nov 08 148 GE 021-1997 MLPAT 42/N/1997/03. Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la structurile constructiilor monumentelor istorice in cadrul lucrarilor de restaurare ale acestora.04.min.2011 Brosura ICECON MECMA 507/2011 MO252/ 11.si res.1997 149 GT 033-2001 150 Gex 008-2004 151 MP 025-2004 152 153 154 PC 001-1997 C 242-1993 Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana. nr. 47/2006 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi (actualizata).03.Min. ICECON Ghid privind interventii structurale si nestructurale pentru realizarea de lucrari la constructii monumente istorice – consumuri medii specifice de resurse.ind. engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune Modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr.

2003 BC1/ 2002 BC3/ 2002 BC7/ 2001 Brosura Brosura BC13/ 2004 BC15/ 2004 Inlocuieste STAS 2561/2-81 3 4 5 6 7 NP 045-2000 DD 500-86 DD 501-86 NP 087-2003 NE 017-2003 8 NP 164 – 02 MTCT 605/21.DD 327/31.2000 Ord.2001 MLPTL 1628/02.C.DLPL si al IGS al I CS BC24/ 2004 MO 718/ 222 oct 08 – înlocuieşte C 234 / 1991 9 10 MP 031-2003 MTCT 1010/ 10.2003 11 GT 052-2002 MTCT 965/02.11. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente.M.2003 Ordin MO 920/ 22.09.1985 Ord.2001 MPAT 264/N/02.09.11. aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii. Elaborator: INCERC Modificarea procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.S. 486/500/2007 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale. Elaborator: INCERC Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii Elaborator: ISPIF -SA Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a permeabilitatii imbracamintilor rutiere cu permeametru AP400 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a densitatii straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP425 Normativ pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice Elaborator: ISPH-Bucuresti Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou. UAUIM Ghid privind investigarea starii tehnice a rezervoarelor.2006 OMAI 1508/OMTCT nr. lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.DD 327/31. Elaborator: SC Metroul SA-Bucuresti Ghid privind proiectarea.12.2003 1299/1620.2003 MTCT 309/16.11. execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice .03.12.2003 BC 2/ 2004 BC1/ 2004 Lista normative tehnice.12.101 .2006 * XXXI.155 Indrumar privind educatia elevilor in caz de cutremur Elab: INC ERC OMTCT 2058/07.1985 MTCT 645/23.12.10.Pag.I. COMPORTAREA IN SITU 1 2 GE 039-2001 GT 032-2001 Ghid privind determinarea experimentala in SITU si in laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente.2058/MEC 5709 MO 207bi s/ 07.04. decantoarelor si metatancurilor MLPTL 1224/06.12.

85 BC12/ 1985 In BC 5-6/ 1997.Pag.06. 1779/8oct.06.2003 Dec.in exploatare.11. beton precomprimat.2010 Inlocuieste CD 138-81 -inlocuit -inlocuieste CD1382002.10.mai jos) Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat MTCT 619/23. MT 215/08.MTTc 2128/29.1978 BTR2/ 2004 Revizuire CD 31-94 BC5/ 1979 Lista normative tehnice.2003 Ord.11.mai jos CD 138-2010 Dec. si aparute in BC DOMENIUL RUTIER 1 CD 138-81 Lista BTR Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton.12. mai jos) Lista BTR CD 31-2002 (revizuieste CD 31-94) Ord.10. MTTc 1776/ 08. metal si composite Elaborator: UTCB Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea denivelarilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide cu deflectograful Lacroix si deflectometrul cu parghie tip Benkelman Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Ordin MTTc 1638/16. AND 241/27.12. INCERC Reglementari in vigoare suplimentar fata de lista de mai sus 1 CD 72-85 -anuleaza CD 72/1973 Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundatiilor pe coloane introduse prin vibratie. martie 2002 ca fiind in vigoare in martie 2002. beton armat si beton precomprimat Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton. beton armat si beton precomprimat Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton. v. beton armat . CD 72-85 figureaza in curs de revizuire Reglementari in vigoare suplimentar fata de lista de mai sus.102 .1994 3 4 CD118-79 Lista BTR (v.AND 496/10.1981 BC5/ 1982 CD 138-2002 -inlocuit. IPTANA MTTc Ord.85 Ord. CARE FIGUREAZA IN BTR 15. -urmeaza sa apara in BTR 5/2011 BC12/ 1985 BC8/ 1995 2 CD 153-85 Lista BTR CD 31-94 (revizuit v.2002 Ordin in: MO 779/6.2002 DG AND 938/24.12.

10.Panduri nr.2003-cf.1979 MTCT 620/23.11. şos.05.2003 Ord MTTc 311/17.10.2003 (483/8.2002 MTCT 618/23. I 659bis.mai jos CD 147-2002) CD147-2002 -inlocuieste CD147-85 Instructiuni tehnice pentru utilizarea cenusilor provenite de la centrale termoelectrice la prepararea betoanelor rutiere Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaus de cenusa de termocentrala.01.1987 MTCT 310/16.2004 BTR1/ 2005 si MO P.2003 Ordin MTTc BTR5/ 2004* -in curs de aparitie 9 CD 42-85 Lista BTR P 19-86 Lista BTR P 19-2003 BC9/ 1985 BC11/ 1986 BTR3/ 2004 BTR8/ 2005 BC6/ Inlocuieste P 19-81 Inlocuieste P 19-1986 Anuleaza 10 11 CD 182-87 Lista normative tehnice.02.10.10.CD118-2003 -revizuieste CD 118-79 Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat MTCT 904/ 11. de la centrul pentru relaţii cu publicul.1985 (se achiz.04.mai jos CD 148-2003 (revizuire CD 148-1985) BC 11/ 1979 BC9/ 1985 7 MTCT 478/08.1).08. 2004) BC9/ 1985 MTTc 618/23. si in BTR BC4/ 1980 -inlocuit BTR5/ 2004 6 CD 29-79 Lista BTR CD 148-85 Lista BTR v. ICPTT Indrumator pentru tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsa in domeniul optim de umiditate de compactare Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast Elaborator: SC INCERTRANS SA Ordin MTTc 1887/17.2004 -aviz CTS9 nr.Pag.1985 Ord MTTc 71/10.1979 Ord MTTc/ 1127/17. INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipurilor bituminoase cu si fara adaus de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri (PD 19-86 ) Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri .95/ 4 febr. IPTANA Normativ privind executarea mecanizata BTR2/ 2004 (ordin in: MO 160/ 24febr.2003 Aviz CTE AND 93/1522/26.06.2002 CTS 63/04.103 . in afara abonam.lista BC2/2004) Ordin MTTc 675/10.2003 Aviz CTE AND 93/1521/26.2003 Ord MTTc 1126/17.02.10.06.09.1985 8 CD 147-85 Lista BTR (v.11.- -revizuieste CD 118-79 5 CD 129-79 Lista BTR -va fi inlocuit de: CD 129-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea rambleelor rutiere din cenusa de termocentrala Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de termocentrala SC BOMACO SRL Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea fundatiilor pentru lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment.

09.09. 2004 BC5-6/ 1994 BTR20/ aug.2003 MT 80/03.1982 BC7/ 1982 CD 139-2002 Decizia AND 240/27.1999 Ord.2003 1987 BC5/ 1988 BTR8/ 2005 ordin in MO 160/ 24febr.lista BTR9/2011 Volume BC in care se gasesc liste cu normative in vigoare la data respectiva: BC 5-6/96 -albastru BC 5-6/97-albastru BC 5/98 -albastru BC 12/99-verde BC 12 /00-rosu BC 13/01-verde BC 1/05 – albastru BC 1/2009-albastru BC1/2010 Reglementari AND publicate in Buletinul Tehnic Rutier (BTR) si / sau in brosuri 1 2 AND 550-99 AND 555-99 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) Normativ pentru executarea tratamentelor Ord. Normativ pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici.104 .1987 Ord MTTc 1758/26.AND 84/23.06.03.1993 BTR1/ 2004 Brosura INCERTRANS -se gaseste in bibl.10. noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna. ICB.2002 C182/1977 -in curs de aparitie MT 81/03.1988 MTCT 479/08. noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna.1993 Ord.12 Lista BTR CD170-88 Lista BTR CD170-2003 (revizuire CD170-88) 13 14 C22-92 Lista BTR Inlocuit de NE 014/2002 CD 169-2001 Lista BTR a terasamentelor de drum.09.2002 Inlocuieste CD 139-82 16 17 PD 162-2002 AND 515-93 Lista BTR Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane Instructiuni tehnice pentru proiectarea.02. 1613/28. iulie 1992 MTCT 622/23.01.2002 BTR20/ aug.2001 Inlocuit de NE 014/ 2002 -anuleaza MTTc 153/ 14.Pag. colaboratori: AND. INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Ghid privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa (Titlul din BC2/2004: Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa) Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in sistem cofraje fixe Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici. CD 169-87 15 CD 139-82 Lista BTR MTTc 148/26. executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces Elaborator: INCERTRANS. IPTANA -Bucuresti.03. AND Revizuire PD 162-83 BC11/1983 BC1/1994cf.06.AND 45/06.1987 Inloc.2001 ?? Lista normative tehnice.10.AND BTR1/ ian.

07.1999 Ord.04.04.2001 Ord. Incercarea TFOT Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri.AND 112/26.2001 -anuleaza CD 164-87.2000 MTCT 625/23.1999 Ord.2003 MTCT 5/13.03.2001 BTR9/ iul.03. AND 514-92) -Inlocuit de: AND 5142007 AND 547-98 (547-99?) AND 535-97 bituminoase cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri.2001 13 14 15 16 Lista normative tehnice.AND 93/12. AND-MT 4/21/1994 Ord.2001 BTR8/ aug.AND 113/26.1997 Ord.10.AND 23/26.05.2001 BTR16/ apr.2001 BTR8/ aug.XXII.lista BC2/2004) 12 Ord.2001 BTR8/ aug.2001 HG 1275/8.1999 BTR3/ mar.01.AND 76/20.si NE 011-99 cap.lista BC2/2004) BTR 12/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/ 2006 BTR5/ mai2001 BTR4/2006 4 5 6 7 AND 536-97 AND 556-99 v.10.1999 Ord.2001 Inlocuieste Ord.Manag.1992 Inlocuieste AND 514-00 -anuleaza CD 98-86cf. AND 146/15.1997 Contr.lista BC2/2004) 8 9 10 11 BTR6/ iun.105 . AND 146/15. 3 AND 514-00 (Inloc.2002 BTR7/ iul.03.07.484/ 1.1999 Ord.Pag.1999 Ord.2001 BTR7/ iul.08.XXII AND 551-99 AND 552-99 AND 559-99 AND 560-99 Inlocuit cu 560-99-editie revizuita AND 5642001 AND 5492000 AND 553-99 AND 5632000 (2001?) AND 5652001 BTR6/ iun.09.09.1999 Ord.10.v.AND 48/03. -indicativul valabil este neoficial considerat NE 011-99 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice Metodologie receptie lucrari intretinere si reparatie curenta poduri Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri.1999 Ord.AND 134/25. realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor cu ajutorul analizatorului/analizatorului de profil longitudinal APL72 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor 9/27.07.2001 Ord. realizate cu bitum modificat cu polimeri Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald.2001 Inlocuieste AND 526-90 (cf. si NE 011-99 cap.AND 78/26.08.AND 91/12.12. Incercarea RTFOT Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat (revizuire instructiuni tehnice) -indicatorul valabil este neoficial considerat a fi NE 011-99 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri Instructiuni tehnice privind determinarea capacitatii portante a drumurilor cu deflectometrul PHONIX FWD MLY 10000 Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald.2001 BTR8/ aug. cf.AND 92/12.2007 CNADNR 210/24.2001 BTR6/ iun.AND 78/09.01.AND 77/26.06.1990 Ord.2007 Ord.

2001 MO127bis/ 26.01. 960/3.1998 Decizia AND 13/09.11.03.18bis) Instructiuni tehnice privind determinarea comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELE-MATTA Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna.Pag.10.AND 67/02.AND 79/09.106 .04.2002 BTR2/ 2010 BTR14/ feb.pct.1999 MT 45/13.10.2003 BTR9/ sept. AND Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice -inlocuit de NE 025/ 2003 22 23 23 bis 24 AND 554-2002 Anuleaza CD 175-75 Inlocuieste AND 554-99 AND 567-2002 AND 567-2008 BTR12/ dec.2006 MAI 1265/ 17. combaterea lunecusului si a inzapezirii Ord.23bis Inocuieste AND5672002 Decizie AND 12/09.1998 Instructie privind plantatiile rutiere 20 21 AND 533-97 -inlocuit de NE 025/2003 AND 532-97 Normativ privind lucrarile de intretinere a imbracamintilor bituminoase pe timp friguros Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintii rutiere.2001 BTR13/ ian.2001 BTR 10-11/ oct-nov 2001 Inlocuieste AND 525-95 cf.pct.04.01.2005 1265/17.AND 21/26.01. AND 136/01.02.2000 MTCT 607/23.10.2008 BTR14/ feb.2002 Inlocuit v.01.pct.2002 BTR1/ 2006 BC6/ 2006* BTR 10-11/ oct-nov 2001 BTR12/ dec.18) AND 561-2001 Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice MTCT 1945/14.2002 Lista normative tehnice.cu ajutorul BUMP Integratorului-BI 17 18 AND 548-99 AND 525-2000 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ.06.1997 MT 52/27.1997 Ord.2002 Inlocuieste AND 554-99 AND 566-2002 Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice Normativ privind sistemul national de management pentru situatiile de urgenta la drumurile publice Elab: BOMACO Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate executate din mixturi asfaltice drenante Decizie AND 11/09.2002 Dec.2006 Ord.2001 Ord.lista BC2/2004 18 bis 19 AND 525-2005 -mai exista un normativ cu acelasi indicativ. dar cu tematica diferita (v. dar cu tematica diferita (v.04.06.

10.2002 BTR15/ mar.2002 Decizia AND 19/17.107 .2002 MT 211/06.1995 MTCT 905/11. executia. INCERTRANS Decizia AND 9/14.2009 BTR7/ 2005 28 29 30 AND 560-99 -editie revizuita a AND 560-99 din BTR 7/ 2001 AND 568-2002 AND 522-2002 Inlocuieste AND 522-94 Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri BTR16/ apr.07.09.2002 BTR16/ apr. şoseaua Panduri nr.05.2002 BTR1/ 2005 si MO Partea I 659bis.2002 Revizuieste 560-99 din BTR 7/2001 Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice armate cu fibre tip PNA la realizarea imbracamintilor rutiere Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod Decizie AND 18/17.2004 (cf.2002 BTR15/ mar.11. de la Centrul pentru relaţii cu publicul.2004 aviz CTS9 91/4febr. în afara abonam.Pag. (Inlocuitv.2002 DG AND 785/14.mai jos 27bis -urmeaza sa apara in BTR 8/2011 Inlocuit cu AND 5462002.lista BC2/2004 AND 513-2002 AND 546-99 Instructiuni tehnice privind proiectarea.lista BC2/2004) Decizia AND 9/09.06.2003 Aviz CTE AND 93/1523/ 26. (se achiz.mai jos 26 27* AND 5232004-cf. şi în BTR al CNADN Revizuire AND 523-98 AND 523-2003 v.1).01. v.25 AND 523-95 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece. revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod.2002 BC8/95 BTR17/ Inlocuieste AND 522-94 31 AND 577-2002 Normativul privind executia si controlul Lista normative tehnice.01.1994 Decizie AND BTR16/ apr.2004 BTR14/ feb.2002 Inlocuieste AND 52398(95?) Inlocuieste AND 513-91 Inlocuit cu 546-2002 anuleaza AND 5461999 -inlocuit.01.01.27bis) 27 bis AND 5462009 -inlocuieste AND 5462002 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod. cu emulsie de bitum Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece SC INCERTRANS SA Decizia AND 66/31. Elaborator: DRDP Cluj MTCT 613/23.

2002 BTR21/ sept.05.10.2000 Decizie AND 229/18.1998 Ord.2002 (cf.93/ BTR1/ 2005 si MO Partea I Lista normative tehnice.05.pct.2010 Decizie AND 189/18.2007 AND Dec.2002 Decizie AND 191/08.01.01.pct.AND 105/24. CESTRIN 242/27.05.09.2010 Ord.11.1998 Decizie AND 362/21.2004 aviz CTS9 nr.215/06.2002 Ord.2002 BTR 2-3/ 2006 BTR19/ iul.2003 Decizia AND 16/17.2002 BTR 9-10/ 2006 BTR 1/ 2010 BTR20/ aug.06. INCERTRANS Inlocuit cu AND 537-2003 MTCT 918/12.2002 Decizie AND 363/21.10.AND 147/06.108 .2002 BTR21/ sept.42bis 42 bis 43 44 45 AND 596-2009 -inlocuieste AND 569-2006 AND 538-98 AND 580-2002 AND 579-2002 46 AND 537-98 AND 537/ 2003 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta Elaborator: IPTANA Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la executia lucrarilor de drumuri Recensamantul general de circulatie din anul 2000 Matricele O-D si curentii de circulatie determinati pe reteaua de drumuri nationale pe baza rezultatelor anchetelor O-D si a recensamantului de circulatie din anul 2000 Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri.lista BC2/2004) 36 37 38 39 40 AND 570-2002 AND 541-98 AND 542-98 AND 543-98 AND 574-2002 Instructiuni tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice antifagas Instructiuni tehnice privind confectionarea epruvetelor din mixtura asfaltica utilizand presa de compactare giratorie Instructiuni tehnice privind determinarea modulului de elasticitate dinamica al mixturilor asfaltice Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice Normativul privind determinarea compozitiei chimice a bitumurilor prin cromatografie in strat subtire cu detector de ionizare in flacara (CSS -FID).05.05.2002 Dec.01.05.2002 Decizia AND 18/17.06.07.2002 MTCT 447/2oct.2006 Decizia CNADNR 62/26.1998 Ord.11.2002 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.32 32 bis 33 34 35 AND 576-2002 Inlocuit cu AND 576-2010 AND 576-2010 Inlocuieste AND 576-2002 AND 575-2002 AND 573-2002 AND 539-2002 calitatii hidroizolatiei la poduri Normativul privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile nationale/publice reabilitate Normativ privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintii rutiere bituminoase Normativ privind determinarea susceptibilitatii la formarea fagaselor a mixturilor asfaltice preparate la cald pentru imbracaminti bituminoase Normativul pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere.11.2002 BTR21/ sept.Pag.32bis Inlocuieste AND 5762002 Inlocuieste AND 539-98/99 MLPTL 481/ 30.AND 148/06.2002 BTR18/ iun.2002 MTCT 1774/25.AND 146/06.2002 BTR19/ iul.2002 BTR19/ iul.1998 Decizie AND 190/08.01.2002 Inlocuit v.2002 Decizia AND 192/08.2002 BTR18/ iun.2002 mai2002 BTR17/ mai2002 BTR3/ 2010 BTR18/ iun. Metoda IATROSCAN Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu CAPS la calea pe poduri si la imbracaminti rutiere 41 AND 569-2002 42 AND 569-2006 -perioada de valabilitate 2 ani Normativ pentru intretinerea pe criterii de performanta a autostrazilor Inlocuit v.480/ 31aug.2002 BTR19/ iul.

1998 -se gaseste in bibl. AND Ord.10.2002 BTR24/ dec. (se achiz. şos. Panduri nr. AND 147/06.09. AND 35/25.1993 Brosura 52 AND 521-93 Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a bitumului rutier pe patru fractiuni MT 380/12.2004 Dec. cu publicul.2002 MT 238/15. Instructiuni departamentale privind metodologia de interpretare statistica a rezultatelor masuratorilor de laborator si de teren pentru determinarea calitatii complexului rutier.2002 BTR24/ dec.04. 49 50 AND 583-2002 AND 516-93 Decizie AND 249/09.1995 data: 07.2002 Decizia AND 91/08.AND 53 AND 530-97 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere Elaborator: INCERTRANS.09.04 febr. -revizuire AND 5401998 Lista normative tehnice.109 .2002 Brosura -experimental 2 ani (cf.AND si in MO397bis in afara abonam.1.AND -difuzat prin CESTRIN -se gaseste in bibl.06. -nu are ordin de aprobare -in curs de aparitie -se gaseste in bibl. 2004 47 48 AND 578-2002 AND 524-95 Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub trafic Regulament de functionare a drumului national DN 7C-Transfagarasan Normativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru proiectarea drumurilor si stabilirea capacitatii de circulatie a acestora Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide pe baza rezultatelor masuratorilor de deformabilitate cu deflectograful Lacroix-Roman.Pag.05.1998 MTCT 907/11.AND 126/12.1995 in lista din BC 2/2004 Decizie AND 522/23.2004 BTR19/ 2002 BTR7/ 2005 Brosura ANDredactare finala -se gaseste in bibl.09.mai jos AND 5402003 -revizuire AND 5401998 Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere Partea I: Catalog defecte Partea II: Fise identificare defecte Elaborator: CESTRIN Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si semirigide Elaborator: CESTRIN Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii bituminoase pentru structuri rutiere suple si semirigide Elaborator: BOMACO Ord.lista BC2/2004) 51 AND 519-93 MT 239/15.1) şi în BTR BTR24/ dec.12.1993 Brosura INCERTRANS -sectia Dr. de la Centrul pentru rel. în afara abonam.06.1993 659bis. martie 1996 Ord. AND 56/09.01.1997 BTR 9-10/ 2005 Brosura INCERTRANS 54 AND 534-98 55 AND 540-98 v.07.

dir.lista BC2/2004) 63 AND 586-2002 -inlocuit. DG Ag.12.1999 Ord.AND 521/23.lista BC2/2004) -anuleaza AND 5862002 -urmeaza sa apara in BTR 7/2011 AND 586-2010 -inlocuieste AND 586-2002 Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice.110 .AND 523/23.06.2002 Aviz CTE AND 93/1539/17.10.1-Lucrari de consolidare a terasamentelor de drum: Ord.AND -experimental 2 ani (cf.01.04.11. SC BOMACO SRL Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie Normativ pentru proiectarea si executia imbracamintilor din beton de ciment armate continuu MTCT 603/23.2003 MO 779/6.2002 DG AND 271/02.05.Pag.2004 Ord.237/ 12.2003 MTCT 617/ MO 779/6.11.2002 Dec.Nat Cadastru si Publicitate Imobiliara Nr.gen.2001 Dec.AND si in BTR 6/ 2005 60 61 AND 582-2002 AND 584-2002 62 AND 585-2002 Normativul privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamant.12.2010 BTR4/ 2004 BTR5/ 2004 Brosura AND -se gaseste in bibl. Conditii de calitate.12.2002 Aviz CTE AND 93/1541/17.11.09.12. 633/2006) Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS MTCT 952/16iun.1998 Ord.AND 519/23.AND -experimental 2 ani (cf. Anexe Elaborator: CONSITRANS 64 65 AND 562-2001 AND 589-2004 Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum Caiet de sarcini nr.2002 MLPTL 481/30.MT 194/14.2004 -in curs de aparitie BTR 7/ 2004 Lista normative tehnice.10.mai jos Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice Elaborator: CONSITRANS Brosura AND -se gaseste in bibl.MT 496/28.05.11. 784 MO559/ 30iun.2005 4 anexe Brosura AND MO 327 bis/ 1999 BTR 1/2006 MO 232bis/ 1999 completare si modificare AND 5402003 58 58 bis AND 558-99 59 AND 581-2002 MTCT 614/23.1998 Ord.01.2003 Brosura INCERTRANS -redactarea a II-a (finala) se gaseste in bibl.2005 -completare la MTCT/907/11.2002 MLPTL 481/30. INCERTRANS Metodologie pentru executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor publice Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publiciate imobiliara (aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadatsru si Publicitate Imobiliara nr.2002 Dec.12.2003 MO 782/6. AND 19/26. AND 156 (155?)/27.01. v. al CNADNR nr.AND 5402003 completare si modificare 56 57 AND 544-98 AND 545-98 Metodologie de evaluare a prioritatii de executie a pasajelor denivelate in punctele de intersectie dintre drumurile nationale si caile ferate Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastiera neconcasate pe drumuri cu trafic redus.2003 Dec.

2 -Lucrari de terasamente /Caiet de sarcini nr.3 -Straturi de forma /Caiet de sarcini nr. executate la cald Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi Elaborator: S.C.7 -Strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment /Caiet de sarcini nr.5 -Fundatii de balast si/sau de balast amestec optimal /Caiet de sarcini nr.02.12 -Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate.8 -Strat rutier din beton slab Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drumuri /Caiet de sarcini nr.2005 BTR4-5/ 2005 Perioada de aplicare: 2 ani Lista normative tehnice. BTR9/ 2004 CNADNR 243/20.11 -straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate.2004 BTR10/ 2004 MTCT 135/14.A. executate la cald /Caiet de sarcini nr.4 -Dispozitive de scurgere si evacuarea apelor de suprafata BTR8/ 2004 68 AND5892004 69 AND 591-2005 Perioada de aplicare: 2 ani Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.IPTANA S.66 AND 5892004 67 AND 5892004 -partea I-Lucrari de sustinere si consolidare din beton simplu -partea a II-a-Lucrari de sustinere si consolidare din beton armat -partea a III-a: Lucrari de sustinere din gabioane -partea a IV-a: Lucrari de consolidare cu piloti forati din beton armat -partea a V-a: Lucrari de consolidare cu minipiloti -partea a VI-a: Lucrari de consolidare cu tiranti pretensionati ancorati in teren -partea a VII-a: Pamant armat cu geogrile -partea a VIII-a: Drenuri in sapatura -partea a IX-a: Drenuri forate orizontal -partea a X-a: Chesoane din beton armat -partea a XI-a: Protectie taluzuri cu geosintetice -partea a XII-a: Protectie taluzuri cu plase ancorate -partea a XIII-a: Protectie de taluzuri cu plase torcretate Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.05.10 -strat rutier din beton poros /Caiet de sarcini nr.Pag.6 -Fundatii de piatra sparta si/sau de piatra sparta amestec optimal /Caiet de sarcini nr.111 .

DG AND 514/17.2006 CNADNR.11.AND 481/31aug.2010 Dec.2007 CNADNR/ 211/24.instructia DD504-93 73 73 bis 74 75 76 77 78 MTCT 703/27.04.15 -imbracaminti rutiere din beton de ciment Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS Caiet de sarcini generale comune lucrarilor de arta Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranta circulatiei pe drumuri.70 AND589/ 2004 71 AND 581-2002 72 AND 5902002 (2004) AND 5922006 AND 5932006 AND 5942006 AND 5972007 AND 5042007 AND 5992010 AND 6002010 Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.112 .04.05.2003 CNADNR Ord.13 -reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere bituminoase /Caiet de sarcini nr.2007 MTCT 1774/25. Anexe Elaborator: UTCB CNADNR 243/20.243/20.2004 BTR11/ 2004 MTCT 614/23mai2003 BTR6/ 2005: 2 ani BTR6/ 2004 BTR 2-3/ 2006 In curs de aparitie in BTR 9/2011 BTR 7-8/ 2006 BTR 11/ 2006 BTR 11/ 2006 BTR3/ 2010 BTR4/ 2010 Inloc.08.11.09.05.04.2007 Dec.UTCB Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel (are si doua anexe) -Anexa 1 -Anexa 2 Elaborator: Search Corporation Metodologie de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale retelei rutiere trans-europene TEM-T.11. poduri si autostrazi Elaborator: IPTANA SA Ghid privind evaluarea riscului producerii alunecarilor de teren in zona drumului perioada de valabilitate 3 ani Instructie privind organizarea si activitatea sectiei de drumuri Normativ pentru revizia drumurilor publice Normativ pentru intretinerea drumurilor nationale pe criterii de performanta Elab.2010 In curs de aparitie in BTR 6/2011 Lista normative tehnice.2010 79 AND 6012010 DG AND 939/24.10.04.12 -straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece (slam bituminos) /Caiet de sarcini nr.14 -reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum /Caiet de sarcini nr.2007 CNADNR 209/24.AND 898/11.Pag.2006 MTCT 5 / 13.2007 MTCT 5/13.2004 MTCT Decizia CNADN 267/22.

MT48/ 27.1971 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO15/ 1998 MO138bis /1998 MO 138bis/ 1998 MO 138bis/ 1998 MO 188/ 25.11.11.2008 In curs de aparitie in BTR 1011/2011 • • 1 2 3 4 BTR 5-6/2006 Glosar trmeni rutieri TEM/TC WP 113-rom-engl.Normativ departamental privind conditiile de proiectare si executie a lucrarilor de executie si instalatii care afecteaza traseul sau zona drumurilor publice si lucrarile anexe aferente.01.01.03 Bul.1998 Ord. viaducte si tuneluri rutiere 115. Norme de aplicare a O.MT 43/ 27.-rom.01.01. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.19.MT 47/ 27. pasaje.43/97 109.03.MT 571/ 19.11. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane 114.1998 Ord.1997 (01.01.MLPTL 284/2003 12.MT50 27.1998 Ord. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale 110.98 Ord. Glosar termeni tehnici rutieri TEM/TC WP 113-engl.80 Catalog de masuri pentru circulatia in localitatile liniare-redactarea a IIa Are 2 anexe Elaborator: Search Corporation Aviz MT 192/19828. construirea si modernizarea drumurilor 116. AND 112.MT 49/ 27.MT43 27.98) Ord MT 45/ 06.1998 Ord. 8/1971 5 6 7 8 9 10 11 S4-71 Lista normative tehnice.1999 Ord. instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor.03. Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfa 119. pe poduri. Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor.1998 Ord.04.Pag.MT 46 27.12.G. AND Ord. XXXII.2008 Anexa la avizul 192/198/28.113 . MT 273/ 29.03. Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum mediuinconjurator 111.1998 Ord.1998 Ord. a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale 113. Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale 117. Norme tehnice privind proiectarea. Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor 118.2008 MT/CTEc 33/198/27.01. Transp.01. Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare.