P. 1
MITUL LUI FAUST ÎN LITERATURĂ

MITUL LUI FAUST ÎN LITERATURĂ

|Views: 3,940|Likes:
Published by Paula Dima

More info:

Published by: Paula Dima on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2015

pdf

text

original

MITUL LUI FAUST ÎN LITERATURĂ

În literatura exista numeroase mituri importante, dar unul dintre ele, mitul lui Faust, doctorul ce a făcut pact cu diavolul, a reprezentat o influentă semnificativă pentru literatură şi în general arta secolului 19. Wagner şi Marlowe s-au folosit de mitul lui Faust pentru a-şi crea operele, dar Goethe a fost cel care prin piesa lui de teatru a lăsat în istorie o adevărata imagine a lui Faust. Acest mit a fost abordat în nu mai puţin de 2000 de opere, de către aproximativ 1400 autori, dar în acest eseu, eu voi analiza doar „Faust” de Goethe. Lucrarea de faţă propune un scurt periplu analitic şi sintetic în vastul teritoriu al miturilor. Şi nu e vorba de un mit oarecare, ci de una dintre cele mai cunoscute, răspândite şi interpretate naraţiuni ale culturii europene, începând cu epoca Renaşterii şi până în vremurile modernităţii, chiar până în zilele noastre. Faust a încetat demult să mai fie un simplu personaj legendar cu o existenţă ce stă sub semnul misteriosului, la graniţa dintre adevăr şi ficţiune; el nu mai e nici măcar eroul impresionant creat de Marlowe sau Goethe; în fond, Faust şi faustismul înglobează o vastă şi mereu actuală problematică a omului şi a naturii sale duale. Poemul dramatic Faust de Goethe este una din operele cele, mai reprezentative ale epocii care a pregătit prăbuşirea feudalităţii şi absolutismului, a trăit marea revoluţie din Franţa şi a văzut, limpezindu-se din încercările acelui timp, zorile unei lumi în care se lămureşte un alt sens al existenţei omeneşti, adică a epocii întinse peste ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea şi peste cele dinţii ale secolului următor, întocmai ca Orestia lui Eschil, ca Divina Comedie & lui Dante sau ca dramele lui Shakespeare, opere deopotrivă ale unei mari răscruci, când crugul lumii se întoarce şi înţelesuri noi se încheagă, Faust al lui Goethe concentrează în sine experienţele cruciale şi concluziile unei perioade din istoria lumii. Această semnificaţie a poemului său, Goethe a obţinut-o aducând în scenă oameni vii şi întâmplări mişcătoare sau zguduitoare, apoi o întreagă lume de alegorii şi simboluri, capabile să încline fruntea cea mai gânditoare.

alcătuieşte pentru fiecare din aceştia o experienţă esenţială a vieţii. iar în căutarea să. un fundament al demersului nostru. însă doar în operă lui Goethe şi a lui Lessing. o limbă la fel de bogată. el fiind toată lumea. Autorul german foloseşte o mulţime de alegorii şi motive. nimeni fiind ca el. căci în schimb diavolul primeşte ceea ce pentru noi nu semnifică mult. e bine să pornim tocmai de la acest aspect formal: al naraţiunii faustice văzute ca mit. sufletul. aceeaşi curiozitate. Poemul lui Goethe înlănţuie şi târăşte pe cititorii lui. un drum iniţiatic. reuşind să-şi salveze sufletul. Faust şi-a dat seama de acest lucru. Puţine sunt operele literaturii care să fi introdus în ţesătura lor un tezaur mai mare de motive. iar interpretările şi nenumăratele abordări care l-au însoţit au tins spre o înţelegere de tip mitologic a problemei. Pentru a ajunge la împlinire sau cunoaştere absolută. pactul faustian pare a fi calea cea mai uşoară. lirismul cu umorul. cei doi eroi având multe de învăţat de pe urma călătoriilor. până când realizam ca sufletul ne ajuta să supravieţuim în o lume rece. Pe parcursul operei pare că Mefistofel este mai uman decât Faust. dorind să se facă utile cititorilor. Paginile de faţă. ritmuri atât de variate. dar amândoi au aceeaşi sete de cunoaştere. este nevoit să treacă anumite probe. De asemenea. atâtea imagini şi atâtea idei. Asemenea lui Ulise. mai multă artă şi mai multă ştiinţă. Dacă Faust a devenit un arhetip al condiţiei umane. Faust porneşte într-o călătorie plină de aventuri şi obstacole. El are o dorinţa înnăscută de a afla cât mai mult despre lumea materială şi cea spirituală. deoarece Goethe a transpus prin diavol răutatea. o figuraţie mai numeroasă. Înainte de a pătrunde efectiv în universal polisemantic al mitului faustic. Marea complexitate a acestui poem şi rolul pe care-l poate juca în viaţa intelectuală a oricui cer o călăuză. . dar să şi adauge lămurirea acelor semnificaţii devenite mai clare omului de azi.Multele reflecţii trezite de poemul numit de Goethe „o tragedie"se desprind dintr-o expunere dramatică în care meditaţia se amestecă cu dialogul realist. frumosul clasic cu fantasticul şi cu grotescul medieval. Faust reprezintă omenirea. îl robeşte cât timp îl parcurge şi produce neîncetata dorinţă de a-l relua şi de a-l gândi din nou. cu scopul de a aduce în prim-plan semnificaţiile tuturor întâmplărilor. dorinţa de ceartă şi spiritul negativ al omului. Sau cel puţin nu are importanţă. care uneori coincid cu limitele umane. îşi propun să grupeze din nou rezultatele mai de seamă ale cercetării mai vechi. se cuvine să stabilim un cadru general. având toate calităţile dar şi defectele ei. dar de obicei oamenii îşi dau seama de acest lucru când este prea târziu. de tonuri. aşadar de la ce ar putea denota sau conota noţiunea de “mit”.

În fond. Există aproximativ 500 de formulări asupra naturii şi problematicii mitului. supranaturale) şi dezvăluie sacralitatea (sau numai caracterul supranatural) operelor lor”. aceasta nu a afectat prea mult structura sa viguroasă. Dacă i s-au retractat înţelesuri ori i s-au adăugat altele noi. monolitică. “Mitul” este termenul proteic care a avut capacitatea organică de a se adapta mereu diferitelor cicluri evolutive ale culturii. prin intermediul lui. “mitul povesteşte o istorie sacră: el relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial. În viziunea lui Eliade. născându-se în unghiul de incidenţă între planul cosmic şi planul uman (. El remarcă golirea de semnificaţie. Opus atât lui logos cât şi. o garanţie de bunătate.). Funcţia lui e de a revela modele şi de a oferi astfel o semnificaţie atât lumii. dar şi faptul că sfera sa de cuprindere şi înţelegere se lasă greu de încadrat într-o simplă definiţie schematică. istorici ai culturii sau ai religiilor au încercat să-i fixeze cadrele şi să-i delimiteze locul pe care l-a ocupat de-a lungul întregii istorii a umanităţii. în sine. Istoricul religiilor concluzionează: “Mitul nu este. fie temporal în natura ambiantă sau în universul vizibil sau nevăzut”. În plus. nici de moralitate. lui historia. iar James George Frazer considera mitul ca fiind interior evoluţiei spirituale omeneşti în trei mari etape: . Eliade stabileşte mitului şi o funcţie precisă: aceea “de a înfăţişa modelele exemplare ale tuturor riturilor şi ale tuturor activităţilor omeneşti semnificative”. La rândul său. un etalon axiologic în toate domeniile în care omul a gândit şi acţionat. Pe de altă parte. pornind de la lucrarea lui. timpul fabulos al <<începuturilor>>”. filozofi. mitul este o paradigmă. mai târziu. de substanţă metafizică a mythos-ului o dată cu vechii greci. mythos a sfârşit prin a indica “tot ce nu poate exista cu adevărat”.. el este o istorie “absolut adevărată (pentru că ea se referă la nişte realităţi) şi sacră (pentru că ea este opera fiinţelor supranaturale)”.. Romulus Vulcănescu îşi reprezenta mitul ca pe “un răspuns episodic sau complexat la o întrebare incitantă”. Victor Kernbach vede în mit “o naraţiune tradiţională complexă. sociologi.Se cunoaşte foarte bine natura prolifică a termenului. omul “construieşte imaginar explicarea concretă a fenomenelor şi evenimentelor enigmatice cu caracter fie spaţial. Miturile revelează aşadar activitatea lor creatoare (a personajelor mitologice. antropologi. Eliade oferă o bază suficient de solidă pentru a demara. relevarea accepţiunilor ce vizează mitul. mai mult. lingvişti. el “e întotdeauna povestea unei <<faceri>>. În Aspecte ale mitului. el însuşi instituie un model cultural perpetuat până în zilele noastre la unele grupări etnice. cât şi existenţei omeneşti”. “iudeo-creştinismul consideră de domeniul <<minciunii>> şi al <<iluziei>> tot ce nu era justificat sau validat de unul din cele două Testamente”. “mitul se referă întotdeauna la o creaţie”.

mesaj. el rămâne totuşi un mit. semnificativă şi exemplară pentru întreaga specie umană. Claude Lévi-Strauss asemăna mitologia cu un cod cu ajutorul căruia “gândirea sălbatică îşi construieşte diferite modele de lumi”. În majoritatea dintre ele se vorbeşte de omul arhaic şi de concepţiile lui sacralizate. celelalte sunt. metafizice şi compacte. nu doar literară. se datorează nu omului primitiv şi nici manifestărilor primordiale. La fel stau lucrurile şi în cazul lui Faust: potenţat. Bronislaw Malinowski considera că “într-o comunitate arhaică. resuscitat. totemuri. dă o definiţie fragmentară. ci o realitate trăită (. miturile nu şi-au pierdut. În ciuda patinei literare evidente. ci şi profund umană. religie. acest fapt ar explica asemănările excepţionale între mituri şi motive mitice din cele mai variate culturi. impactul marcant asupra conştiinţei umane. Philippe Sellier face tocmai această distincţie între miturile etno-religioase şi cele literare. Există totuşi o diferenţă semnificativă: mitul despre care noi vom vorbi nu deţine elementele evidenţiate mai sus. Dimensiunile sale şi amprenta de neşters pe care a lăsat-o în cultura europeană. Abordarea semiotică modernă. Exploatând din plin metoda psihanalitică. cosmos.. Faust însumează valoare arhetipală. percepute ca fiind adevărate. mai mult sau mai puţin.). despre care se crede că s-a petrecut în timpuri străvechi şi că influenţează în continuare lumea şi soarta oamenilor”. adică în forma să vie. sunt anonime şi colective. mitul faustic nu-şi va pierde nici un moment statutul de model exemplar pentru toate generaţiile care vor mai sta sub semnul implicaţiilor sale profunde. mitul nu este o simplă istorie povestită. descinzând de la izvoarele etimologice originare. filonul faustic a penetrat veacurile prin chiar dimensiunea să reprezentativă. legate de creatorii lor. prin vocea lui Roland Barthes. discurs. Multe perspective şi numeroşi afluenţi vin să-şi aducă aportul la decelarea sensurilor profunde ale mitului. Acesta. natura lui nu e nici pe departe una sacră şi. limbaj. După Jung. El face parte dintr-o altă categorie. Carl Gustav Jung sugera că miturile ar fi expresia subconştientului colectiv al umanităţii. în timp. originară.magie. ele pierd funcţia fondatoare şi veridică. Simbolice. generică şi vădit umanistă. se presupunea a avea mai mult sau mai puţin aceeaşi structură pentru toţi oamenii. mitul semiotic modern se identifică mai bine cu termeni precum: vorbire.. Istoria lui e mai mult verosimilă decât veridică. . un mit de o mare anvergură. de natură. aluzivă şi lipsită de centralitate a mitului. o realitate vie. reprezentări supranaturale şi reificări ale fantasticului. Teogonice ori cosmogonice. Dacă primele au un caracter fondator. cu toate acestea. re-creat. ştiinţă. textelor literare care l-au introdus în circuitul mitologic şi care i-au sporit din plin valoarea şi semnificaţiile latente. ci literaturii. Aşadar. asemenea corpului uman.

a omului. Tragedia faustică se prefigurează aici sub forma unei alegorii a unui fenomen divin. sunt titanismul. Pariul cu Mefistofel nu este pierdut deoarece până la urmă Faust nu a fost satisfăcut nici emoţional. ci mai ales un poem al deveniri cosmice. Răul este mereu înfrânt. în tonul epocii. carnavalul de la curtea regelui. Elementele comicului sunt îndeosebi cele ale fantasticului: Mefistofel. deoarece acolo nu a existat iubire adevărată. Goethe se afirmă. care este tolerant. dând formă şi instituind prin forţa-i creatoare. se observa viziunea lui Goethe faţă de Dumnezeu. În viziunea lui Goethe la baza concepţiei . La originea lui „Faust” ca elemente structurante ale concepţiei artistice. şi setea de viaţă. În operă întâlnim motivul mântuirii prin străduinţa. de universalitate. Deasemenea căsătoria din partea a doua cu Elena nu l-a putut elibera pe Faust în pact. spre divinitate. exemplu fiind fiul lor. a mijloacelor sau a telurilor mântuirii. care sunt elemente esenţiale în viaţa lui Faust dar în acelaşi timp au o urmă de comic în acel univers. îngerii îl primesc deoarece un om ce se străduie fără oprire este demn de a fi primit în ceruri. nici intelectual. Faust evoluând pe parcursul operei. întocmai ca un raţionalist dornic să pătrundă adevăratul sens al vieţii. a aspiraţiei umane orientate spre universalitate. s-a străduit mereu să fie mai bun.Tema principală în Faust o reprezintă viaţa omului şi dorinţa sa de cunoaştere respectiv de putere. Faust aduce pe scena literară o nouă dramă a cunoaşterii. omul fiind trimis pe drumul cel bun. Este sugerată perpetua alternantă a luminii cu întunericul care devine un atribut exclusiv al pământului care. dar tot ce este născut din aceasta este şi pe un timp scurt. un element esenţial. străduindu-se fără oprire de a ajunge mai sus. conferindu-i valenţele unui eveniment cosmic. Mefistofel nu se poate atinge de sufletul luiFaust. în ultimă instantă. Acesta reprezintă calitatea cea mai de preţ a eroului. Prologul în cer trasează coordonatele cadrului în care se va desfăşura conflictul sufletesc. Homunculus sau Wagner. Faust nu rămâne peste veacuri doar creaţia capitală a unei vieţi artistice. distilate pe parcursul a peste şaizeci de ani de viaţă. creaturile din noaptea valpurgica. La fel ca personajul său. dar asta este datoria să şi spre deosebire de alte opere în care mitul apare. În drumul său spre rai. Diavolul fiind o parte din acest univers. cauzează aceste schimbări. nici spiritual. prin rotirea să înaintea soarelui. ci doar o nuntă a imaginaţiei. spre găsirea. Opera este în acelaşi timp şi tragică dar şi comică. a căutărilor de sensuri ultime care să confere finalitate şi scop perindării omului pe acest pământ. care nu s-a oprit niciodată din lucrul său. neputând fi deviat. Astfel sufletul faustic poate fi definit ca fiind în o continuă căutare. Deşi opera nu are mesaje creştine. în care totul este perfect. Operă reprezentativă a iluminismului german. Eforion. ca voinţă de a se afirma în individualitatea să în raport cu haosul lumii.

Conflictul faustic se construieşte pornind de la insatisfacţie şi vină. ştiinţa este părăsită ca orgoliu van al umanităţii. . Războiul dintre setea de universalitate şi dorinţa de individualitate poate lua forma conflictului între voinţa de a trăi clipa ireversibilă şi aceea de a fi propulsat în veşnicie. spre veneraţie în genere. dintre lume şi făptură. în mişcarea lui spre universul nelimitat. Ştiinţa este părăsită. prea vaste. dintre veşnicie şi clipă. Speranţa şi dorinţa care-şi caută împlinirea în fiinţa iubită sunt prea nelimitate ca să fie satisfăcute de aceasta. iar mai apoi ca fiind atât de departe de fapta adevărată. când Faust. de a-şi transforma impulsurile în expresie senzorială. Vina tragică apare însă ca urmare a conflictului dintre dragoste şi titanism. Acest conflict sintetizează esenţa năzuinţei faustiene şi. nereuşind să capteze în formulele sale marile taine ale fiinţării. ca să-şi afle odihna în ea. într-o formă de exprimare pe cât posibil păgân senzorială. şi impulsul de a-şi pune imediat în acţiune simţămintele şi instinctele.sale artistice ar sta conflictul între impulsul său către adoraţie. pe măsura conturării substanţei poemului numit tragedie. depăşită prin suferinţă de Faust. întâlneşte frumosul limitat sub chipul unei fiinţe omeneşti. suportă o concretizare din ce în ce mai mare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->