Sunteți pe pagina 1din 6

Istoricul Arhiepiscopiei Romanului

i Bac ului

1. ntemeierea Episcopiei Romanului Totdeauna i pretutindeni, mai ales, dup ce cre tinismul a fost decretat religie de stat, o eparhie a luat na tere cnd un num r mare de credincio i, r spndi i pe un teritoriu ntins, trebuiau catehiza i, ndruma i, c l uzi i i, n genere, servi i prin mijlocirea cultului i a tainelor sfinte de c tre slujitorii ierarhiei biserice ti c rora li se cerea s cunoasc temeinic nv turile i rnduielile statornicite de Biseric . O astfel de organiza ie, n fruntea c reia a fost rnduit un slujitor preg tit, vrednic i n elept, un episcop, s-a impus ca o necesitate spre a nu fi cu nimic tirbit unitatea de credin i de disciplin bisericeasc . Localitatea n care se afla scaunul episcopal, deci sediul administra iei eparhiale, era, de obicei, un ora . Ierarhul care conducea o eparhie cu sediul ntr-o metropol istoric a c p tat numele de arhiepiscop, mitropolit, patriarh sau pap . Episcopii, cu timpul, s-au grupat n jurul ierarhului din metropol (capital ) recunoscnd ntietatea i autoritatea sa. nvolburarea pricinuit , deseori, de dispute i controverse teologice, de unele abateri de la unitatea de credin i disciplin bisericeasc a constituit motivul pentru care episcopii au fost convoca i de c tre mitropoli i pentru a fr mnta mpreun problemele n discu ie i a lua hot rri care, cu timpul, erau acceptate de ntreaga Biseric . n astfel de condi ii s-a dezvoltat sistemul ordinei sinodale. Apari ia statelor a condus, n r s ritul ortodox, la constituirea Bisericilor na ionale autocefale organizate n cadrul forma iilor statale. De i separate teritorial i prin unele particularit i de ordin administrativ, Bisericile Ortodoxe au r mas, cu toate acestea, surori, p r i ale aceluia i corp mistic, ml di e ale unei familii unitare, m rturisind toate, aceea i credin i p strnd acelea i norme de disciplin , n duh ecumenic. Pn la aceast or , nu s-a descoperit un act de ntemeiere a episcopiei Romanului; poate, autoritatea de stat, adic domnia i autoritatea bisericeasc superioar nici n-a emis vreun act de ntemeiere a episcopiei de la Roman. De aceea, nu se tie precis cnd, anume, i ncepe via a aceast eparhie, cine a ntemeiat-o i n ce mprejur ri. Lipsa documentelor istorice care ar cuprinde tiri l muritoare a l sat loc p rerilor i ipotezelor. nainte de a lua n discu ii aceste ipoteze cu privire la nceputul eparhiei au fost utile cteva considera ii, cteva date referitoare la ora ul de scaun al episcopului. Romanul era, la finele secolului al XIV-lea, o localitate veche. Cea dinti a ezare de pe vatra ora ului, din zilele noastre, avea particularit i de tip rural. Treptat, n contextul condi iilor economico-sociale din secolul XIV, localitatea aceasta a c p tat nf i area unui ora care, pentru un timp, a avut o importan politic mai deosebit . Ora ul era ap rat de o fortifica ie militar care, pe vremea domnului Roman I (1392-1394), potrivit vestigiilor arheologice descoperite, a fost reconstruit i consolidat . De re inut faptul c

ora ul oferea condi ii prielnice organiz rii

i func ion rii unui centru eparhial.

Alt factor care cerea o administra ie eparhial i un episcop este turma sau num rul credincio ilor i fire te al preo ilor. Dac la nceputul secolului al XV-lea, s-a ntemeiat o episcopie la Roman, pentru regiunile sudice ale Moldovei, f r discu ie, n aceast zon geografic a rii noastre, erau numeroase sate i trguri a c ror locuitori, din punct de vedere religios, erau fii ai Bisericii Ortodoxe. S p turile arheologice din ultimele decenii au scos la iveal urme materiale i spirituale privind prezen a a ez rilor omene ti la est de Carpa i n primul mileniu al erei noastre, cum i n secolele XI-XIV. La vestigiile arheologice se adaug i probe istorice care arat continuitatea nentrerupt a locuitorilor n aceast regiune. Unele documente se refer la vlahi, vala i, valahi, volohi, blaci, Woloszyna, care nu sunt dect str mo ii no tri. Istoricii au stabilit c , nainte de secolul al XIV-lea, existau forma iuni politice cnezate sau voievodate - pe toat aria geografic locuit de romni. n Moldova existau trguri n care se f ceau schimburi comerciale i, de asemenea, cet i de ap rare construite nainte ele ntemeierea statului. Motive temeinice conduc la concluzia c locuitorii forma iilor teritoriale de la est de Carpa i, de altfel, ca i cei de la sud i cei din podi ul transilv nean erau cre tini ortodoc i. Astfel, de mare nsemn tate este scrisoarea trimis , n anul 1234, de papa Grigore al IX-lea principelui de coroan , Bela. Scrisoarea cuprinde referiri la schismaticii de pe teritoriul patriei noastre, mai precis din episcopatul cumanilor (episcopatul romano-catolic al Milcoviei) a c rui jurisdic ie se ntindea i n regiunile sudice ale Moldovei, potrivit concluziilor la care au ajuns cercet torii, adic la ortodoc i, la pseudo-episcopi de ritul grecesc, sau episcopi schismatici, la Wala i (romni) care au rituri i obiceiuri deosebite, la fal ii cre tini din aceste p r i. Scrisoarea aceasta, ce poate fi numit document de referin , arat elocvent c pe teritoriul patriei noastre existau, n secolul al XIII-lea, credincio i ortodoc i, preo i, episcopi i, f r ndoial , forme de via bisericeasc ortodox . n vederea aplan rii conflictului dintre patriarhia constantinopolitan i moldoveni, deoarece ace tia, trecnd peste scaunul ecumenic, au rnduit, ca mitropolit al Moldovei, pe Iosif despre care s-a spus c era rud cu mu atinii, domnul Alexandru cel Bun, n primele luni ale anului 1401, a trimis la patriarhia din Constantinopol, o delega ie din care f ceau parte i ieromonahi, fapt care atest , pe de o parte, existen a c lug rilor n Moldova, iar pe de alta c ei erau bine preg ti i din moment ce li se ncredin au misiuni diplomatice. Scrisoarea patriarhului, cu data de 26 iulie 1401, c tre Alexandru cel Bun se refer , ntre altele, la clerul, monahii i ieromonahii care vie uiau n Moldova. Men ionarea clericilor, monahilor i ieromonahilor al turi de marele voievod i de to i boierii lui, nu este numai o simpl formalitate protocolar de cancelarie. Negre it, patriarhul i marele sinod cuno teau temeinic realit ile biserice ti din Moldova. Documente istorice moldovene ti pun n lumin faptul c , la sfr itul secolului al XIV-lea i n primii ani ai celui de al XV-lea, existau n Moldova, mai multe m n stiri :

Probota, Bistri a, Neam , Moldovi a, Homor, Horodnic. M n stirile acestea n-au ap rut spontan. Fiind att de multe, nu se poate admite c au fost ntemeiate ntr-un r stimp de c iva ani. Din diferite c r i domne ti se deduce logic c , n Moldova, cu mult nainte de sfr itul secolului al XIV-lea, existau m n stiri i schituri. Cit m, doar, cteva care erau situate n regiunea peste care avea s p storeasc episcopul Romanului: ntr-o carte din 8 martie 1407 sunt referiri la c lug rii din Dumbrav (situat la sud de Roman); toponimele la popi i lunca vl dic i, p strate pn ast zi n zona din dreapta Siretului, la 5 km sud de Roman, vin, probabil, de la a ezarea c lug reasc din aceast zon sau de la faptul c satul lng care se afla Dumbrava a fost d ruit episcopiei Romanului; la 6 iunie 1410, se precizeaz c m n stirea de la Bohotin va asculta de aceast m n stire (Bistri a); ntr-o carte de la 6 februarie 1431 se afl o referire la m n stirea Sf. Nicolae unde a fost Huba pe Nechid. Scrisoarea din anul 1234, trimis principelui de coroan Bela, de papa Grigore al IXlea, cuprinde, cum s-a ar tat, tiri privitoare la unele realit i biserice ti din episcopatul cumanilor (al Milcoviei), care se ntindea i n regiunile sudice ale Moldovei. Din acest document de o covr itoare importan reiese c n aceast zon geografic a rii noastre locuiau valahi (Wala i), din punct de vedere papal, schismatici, adic ortodoc i, printre care activau pseudoepiscopi; negre it, pseudoepiscopii (episcopii ortodoc i) i desf urau misiunea n cadrul forma iunilor politice, anterioare statului moldovean, unele dintre ele pe teritoriul Moldovei. nchegarea statului centralizat al Moldovei, implica i organizarea unei ierarhii biserice ti; nu se poate admite c Bogdan I (ntemeietorul) i urma ii s i, n-au avut la curtea lor i o fa bisericeasc mai nalt , un episcop care s hirotoneasc preo i, s sfin easc noile loca uri de rug ciune i s mplineasc alte ndatoriri biserice ti. S-a formulat ipoteza plecnd de la acest ra ionament - organizarea statal precede i determin organizarea bisericeasc - de la prezen a unor pseudoepiscopi dincoace de Carpa i, despre care sunt referiri n scrisoarea papal din anul 1234, cu mult nainte de ntemeierea statului moldovean - i de la men ionarea unor ierarhi - Ioan i Samuil - n pomelnicul m n stirii Bistri a, cum i Nicolae, tefan, Lavrintie, Grigorie i Sava, ntrun pomelnic de la R d u i retranscris la finele secolului XVIII dup altul str vechi, c pe vremea celor dinti domnitori ai Moldovei, s-ar fi ntemeiat o episcopie transformat n mitropolie, la R d u i, care, ulterior, a fost str mutat n noua capital a rii, Suceava. Ipoteza nu are ns o acoperire documentar temeinic . Domnind mai mult i avnd, deci, r gaz pentru nf ptuiri mai deosebite, Petru I (1375-1391) este domnul care a ntreprins cele dinti ac iuni pentru a ezarea episcopului Iosif, hirotonit de Antonie ntist t tor al eparhiei Haliciului, n mprejur ri necunoscute - problema dependen ei biserice ti a Moldovei de Halici nu este ntemeiat - i care a fixat scaunul mitropolitan al rii la Suceava. n vltoarea str daniilor pentru organizarea bisericeasc a Moldovei, cum i a nen elegerilor cu patriarhia ecumenic pe aceast tem , care au durat aproape dou decenii, mitropolia Moldovei - este pomenit al turi de a Vidinului ntr-un act patriarhal datat septembrie 1386. Pentru prima dat , eparhia al c rei scaun se afl la Roman este pomenit ntr-o

carte domneasc din 30 septembrie 1445 de la domnul tefan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun. n acel an, domnul a ...dat Prea Sfin itului Mitropolit Chir Calist al Romanului un t tar anume Pa ca.... Din cartea aceasta reiese limpede c eparhia Romanului exista, de fapt, n anul 1445. Nu avem ns nici o indica ie, tn acest document, cu privire la vechimea ei. Nici anul 1445 nu este anul ntemeierii deoarece cartea domnului tefan nu are caracterul unui act de fonda ie. Cel dinti istoric romn care a formulat o ipotez n leg tur cu ntemeierea episcopiei Romanului este episcopul Melchisedec. Pornind de la Acta patriarchatus Constantinopolitani, n care sunt referiri la via a i istoria bisericeasc a Moldovei de la sfr itul secolului al XIV-lea, el sus inea c episcopia Romanului fusese ntemeiat cu mult timp nainte de Alexandru cel Bun. Mitropolitul rii, credea pururea pomenitul episcop, f r nici un temei istoric, i avusese re edin a sa la Roman, pentru care aceast episcopie mult timp a purtat numele de mitropolie, uneori spre deosebire de mitropolitul Sucevei. Regretatul ierarh admitea c Alexandru cel Bun a organizat i sprijinit, n condi iile timpului, episcopiile Romanului i R d u ului fixnd re edin ele ntist t torilor i, totodat , limitele geografice ale eparhiilor, apoi nzestrndu-le cu mo ii spre a le asigura mijloacele prin care aceste eparhii i puteau ndeplini rosturile. Mergnd mai departe, el presupunea c episcopul Meletie, men ionat n coresponden a patriarhului din Constantinopol al turi de episcopul Iosif, ar fi fost arhiepiscopul eparhiei Romanului la sfr itul secolului XIV. Dup Melchisedec s-a formulat alt ipotez referitoare la ntemeierea episcopiei Romanului plecnd de la tradi ia istoric cum i de la unele fapte cu acoperire documentar i anume c aceast episcopie a fost ntemeiat de Alexandru cel Bun. Tradi ia este consemnat , pentru ntia oar , n Letopise ul rii Moldovei pn la Aron Vod (1359-1595), cunoscut sub numele de Letopise ul lui Grigore Ureche, prin fraza : Mai f cut-a (Alexandru) i al doilea episcop, dup mitropolit, la sfnta m n stire, n ora , n Roman, i i-au dat eparhie o parte din inuturi pe sub munte n gios. Marea majoritate a istoricilor plecnd de la aceast tradi ie i de la anumite fapte ntemeiate documentar, a ajuns la concluzia c episcopia Romanului a fost ntemeiat de Alexandru cel Bun. Un motiv deosebit pe care Alexandru 1-a avut n vedere la ntemeierea unei episcopii pentru regiunile de sud ale Moldovei i pentru a ezarea scaunului de re edin a ntist t torului ei n ora ul Roman a fost, de bun seam , leg tura ce o avea cu biserica Sfnta Vineri, ctitoria tat lui s u, Roman I i a lui nsu i nmormntnd n acest sfnt loca pe sfnta r posata maica (sa) cneaghina Anastasia. Spre a cinsti memoria mamei sale, Alexandru a ntemeiat episcopia Romanului ridicnd, totodat , biserica din ora , n l at de tat l s u i de el nsu i, la rangul de catedral episcopal , cum, de altfel, a cinstit memoria unor nainta i ai s i n scaunul Moldovei, ntemeind episcopia R d u ilor a c rui ntist t tor i-a ndeplinit misiunea n preajma i n biserica Sfntul Nicolae zidit de Bogdan I (13591365).

Alt motiv, care a putut gr bi organizarea Bisericii Ortodoxe din Moldova, pe vremea lui Alexandru cel Bun, prin ntemeierea celor dou episcopii, a Romanului i a R d u ilor, pare a fi i tendin a romano-catolicismului, mai st ruitoare n a doua jum tate a secolului XIV i la nceputul celui de al XV-lea, de a c tiga pozi ii i adep i n Moldova ortodox . Alexandru cel Bun a dat sprijin Bisericii Ortodoxe, spre a fi o institu ie de baz n stat, intervenind pentru aplanarea conflictului cu patriarhia ecumenic i nzestrnd m n stirile - Bistri a, Neam , Moldovi a, Probota i Homor - ca s poat fi, n condi iile timpului, vetre de cultur . Cu scopul de a prentmpina romano-catolicismul, mai precis, de a ap ra Ortodoxia, domnul, pe lng alte m suri, a luat-o i pe aceea de a ntemeia episcopiile Romanului i R d u ilor. Neavnd nc documente care ar con ine indica ii sigure n leg tur cu anul cnd a fost ntemeiat episcopia Romanului, oricare cercet tor se poate ntreba : cnd a luat na tere aceast eparhie ? Tradi ia istoric , cum i unele realit i, unele aspecte ale vie ii biserice ti, ne referim, ndeosebi, la rela iile intereparhiale i anume la ntietatea episcopului de Roman fa de al R d u ilor - f r ndoial , cu r d cini n vechile a ez minte canonico-juridice, arat limpede c episcopia Romanului nu este mai nou dect a R d u ilor. Astfel, dup felul n care este redat tradi ia istoric n Letopise ul lui Grigore Ureche, deducem c , totdeauna, Romanul a fost un centru eparhial mai important. Ocupndu-se de ierarhia bisericeasc n Moldova, Dimitrie Cantemir observa c , n aceast ar , sunt trei scaune eparhiale : Roman, R d u i i Hu i; dintre acestea numai celui de R d u i i Hu i i s-a dat titlul de episcop pe cnd cel de Roman s-a chemat arhiepiscop fiindu-i ng duit ca, la liturghie, s poarte mitr ; totu i asupra celorlal i colegi ai lui nu are nici o jurisdic ie i nu le este superior dect prin ntietate. Era, apoi, datina ca, n scaunul vacant al mitropoliei s treac episcopul Romanului, la Roman al R d u ilor iar la R d u i al Hu ilor ; alegerea se f cea pentru acest din urm scaun. La solemnit ile religioase care aveau loc n catedrala mitropolitan episcopul de Roman edea al turi de mitropolit n str nile din dreapta iar episcopii de R d u i i Hu i n cele din stnga. n ajunul Bobotezei episcopul de Roman s vr ea serviciul religios n biserica de la curte iar mitropolitul venea la curte dup ie irea de la catedrala mitropolitan ca s dea domnului crucea spre a o s ruta i spre a-1 stropi cu agheazm . Din vechime numai episcopii din Roman aveau dreptul de a purta pateri e (crje) ferecate cu argint, pe cnd ceilal i purtau pateri e negre. Conferind episcopului Ghedeon dreptul de a purta pateri a cu cornurile i leg turile ferecate n argint, domnul Moldovei Grigore Ghica, subliniaz , n actul cu data noiembrie 7247 (1739), c episcopia Romanului este mai veche i mai cinstit dect alte episcopii ale acestei ri, al doilea scaun dup mitropolitul rii. ntietatea de onoare pe care o avea episcopul Romanului fa de ceilal i episcopi ai Moldovei decurge canonic, din faptul c acest scaun, ori a fost ntemeiat naintea celui

de R d u i, ori dac ambele au luat na tere n acela i timp, cel de la Roman, n viziunea domnului, a mitropolitului i dreptcredincio ilor, adic a factorilor care au avut de spus un cuvnt n leg tur cu necesitatea i, n cele din urm , cu ntemeierea acestei eparhii, era, f r nici o ndoial , un centru mai important. Sintetiznd cele expuse, avem convingerea c domnul Alexandru cel Bun a luat n considerare necesitatea celor dou eparhii, apoi le-a ntemeiat, n intervalul 1408-1413, dup ce, n ar , statornicise condi ii de ordine i stabilitate i dup ce aplanase nen elegerile cu patriarhia ecumenic . Cum s-a remarcat, Alexandru cel Bun pe drept cuvnt, poate fi considerat organizatorul ierarhiei biserice ti moldovene. Text preluat din Episcopia Romanului, de Pr. Scarlat Porcescu

S-ar putea să vă placă și