Sunteți pe pagina 1din 2

Horns

YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON

rock =87
4 b b> > b b> > b b> > b
&4

take off your court"


"baby
"go off on"
play 2nd X only

..

>

J

7-8

17

play 1st X only

21
1.

25

w>

29

3/2/03

b ^

w>

w>
w
p

"you can leave your hat"


play both Xs

b ^

J
^

J

play 1st X only

13-15

b .

3
play 2nd X only

j
#

b
n

b
.

2.

b ..

b n .

. .

b n .
. .

b n .

b
> > >

b n .
> > b>

33

b ^

&

b ^

~|C9}

37

b ^

41

You Can Leave Your Hat On

C7

b n .
> > b>

b n .
. .

b n .
> > b>
> >

(opt tenor fills)

b n .
. .

C7

"if precious minds"

45-52

53

b ^
>
b n

b>
58

62

> > .
b

b
b
. b
G

> >
b b b

Vamp (sax fills)

b ^

..

B

C7

b n .

. .

b n .
. .

-2-

b n .

b
> > >
B

..
b n .
> > b>