Sunteți pe pagina 1din 3

Pe mine ce m-a mncat

Glas

O
m-a te

()

()

o of!

Pe

mi

ne

ce

mn cat, m-a ve te

jit, m-a

us

cat?

ap

te

fe

din tr-un sa
()

at

-o ne vas
()

cu

()

un

br

bat.
()

Dar, ne

vas

ta

dra

cu

lui,

m spu

se

br

ba

tu

lui, Mi-a 'dus

be

lea

ca

pu

lui, m-a dat de

rs

sa

tu
()

lui.

O
du

()

o of!

Fe

te

le

iar

m-au

sat,

toa te

s-au m

ri

tat;

Au

ple

cat

br ba

at

ni

ma

mi-a

au

se

()

()

()

cat.
()

De

nu

cre

dei

ce

vor besc

pa

re

glu mesc, toa

te

vi

le

nu mesc, s

nu gn

dii

br fesc!
()

O
a m

()

of

na

Vi

lui Bran, Al

ta

Mu

lui

Stan

cu

ca

re

iu beam a
()

an

lu

()

pe

nea

()

Co

man.
()

n-ai

Voi

ca

din

tre

Tei

lin

ca,

va

ra

ei,

c-o

iu

beam

ca

chii

mei

lu

pe

nea

Ma tei.
()

O
din ca

()

o of!

Al

t-ai Floa

rea

Vl

cea

Saf ta

ca re-mi

pl

cea;

dar

Ma

ri

le-n tre cea


()

a,

ra

n
()

i ni i

ma

()

a-mi

cea.

Ver de,

ver

de

fo

iat,

ce-a fost

ver

de

()

s-a

us

cat, ce-a-n flo

rit

s-a scu

tu

rat, dar ce-am iu

bit

n-a

am

ui

tat.