Sunteți pe pagina 1din 4

Schema adaptarii curriculum-ului pentru predarea diferentiata personalizata (C.

Cretu 1998)

Adaptare prin:
Continuturi Proces didactic Mediu (fizic, psihologic, social) Evaluare

Prin:
Stil Volum Profunzime Ritm

De catre:
Scoala Familie Comunitate

Relevanta pentru:
Aptitudini. Creativitate.Motivatie.

+
Afectivitate.Imagine de sine. Atitudini.

Organizarea responsabilitatillor si distribuirea competentei decizionale

Directiile de distribuire a competentei decizionale : Coordonator de program Cadre didactice implicate in program Specialistii in domenii specifice de cunoastere Specialistii in psihopedagogia aptitudinilor inalte Elev Familie

Inventar de probleme pentru proiectantul unui program curricular diferentiat

I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Planificarea generala a activitatii

Timpul minim-maxim solicitat de program.Calendarul activitatilor Bugetul (pre-calcul) Forma de omogenizare aptitudinala a grupelor Posibilitatile de accelerare a studiilor Posibilitatile de imbogatite-aprofundare a studiilor Creditul acordat elevilor Evaluarea diferentiata in functie de gradul de dificultate si complexitate a sarcinilor pentru care au optat elevii sau in care au fost angajati de profesori 8. Accesul la resurse 9. Formarea formatorilor 10. Alte probleme

II Operatiile cognitive antrenate prioritar


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Observatia sistematica Comunicarea eficienta Clasificarea, generalizarea, abstractizarea Inferente Cuantificari Predictii Interpretari de date

8. Elaborare de definitii operationale 9. Formulare de intrebari si ipoteze 10. Elaborare de modele III Strategia organizarii experientei de invatare 1. 2. 3. 4. 5. Obiectivele specifice Continuturile. Metodele instructiv-educative Finalizarea si evaluarea activitatii elevului (produsul activitatii) Gruparea elevilor: y Separare : variantele y Accelerare: variantele y Imbogatire si aprofundare: variantele Activitatile curriculare optionale Motivatia elevilor Atmosfera de lucru Resursele Responsabilitatile : y Activitati centrate pe elev (proiectele de investigatie stiintifica,studiul individual,laboratoarele) y Activitati centrate pe profesor(asigurarea unei game variate si flexibile de optiuni in legatura cu: continuturi, ocazii de invatare, forme de grupare, resurse accesibile,predare, evaluare) Competente decizionale: y Centrate pe elev (identificarea intereselor,angajarea in sarcina, planificarea studiului individual, autoevaluarea ) y Centrate pe profesori (consilierea elevilor pentru selectia materialelor documentare si a resurselor, promovarea elevilor) Evaluarea programului

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

IV Modificari in volumul,nivelul de dificultate si modalitatile de organizare a


continuturilor
Se realizeaza in functie de: 1. Interesele cognitive individuale 2. Aptitudini speciale 3. Ritmul si stilul de invatare

V Resursele umane,informationale,materiale si financiare la nivel local si national


Resurse umane: 1. Coordonatorul de program

2. 3. 4. 5.

Cadrele didactice implicate in program Specialistii din afara scolii Familia Organizatii sau asociatii guvernamentale si nonguvernamentale Resurse informationale: 1. Tratate , encicopedii, carti 2. Manuale scolare 3. Culegeri de texte si exercitii cu uz didactic 4. Publicatii periodice 5. Documente editate cu prilejul manifestarilor stiintifice locale, nationale si internationale 6. Colectii de software 7. Internet Resurse materiale si financiare 1. Studiu de buget preliminar (pre-calcul) 2. Strategia de atragere a resurselor 3. Studiu de buget post-calcul