P. 1
Hipertensiunea Arteriala Primara

Hipertensiunea Arteriala Primara

|Views: 153|Likes:

More info:

Published by: Pana Andreea Madalina on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ PRIMARĂ

Definiţii-terminologie: Hipertensiunea arterială reprezintă cea mai importantă cauză de mortalitate si morbiditate cardiovasculară. Presiunea arterială normală este acea valoare care nu determină modificări stucturale şi funcţionale la nivelul organelor ţintă. Organele ţintă sunt teritoriile vasculare în care presiunea arterială ridicată determină modificări structurale şi funcţionale cunoscute sub denumirea de remodelare vasculară (creier, ochi, inimă, vase periferice ). Hipertensiunea arterială reprezintă creşterea valorilor presiunii arteriale peste valorile tensionale considerate normale (< 130/ 80 mm Hg ). Incidenţa şi prevalenţa bolii hipertensive : Frecvenţa exactă a bolii nu este cunoscută, dar se utilizează datele de statistică din ultimii 5 ani în care se constată în România că boala hipertensivă reprezintă 28-30% din populaţia generală ( 20% la populaţia între 40-60 ani; 28% la populaţia 25-60 ani ). In SUA există aproximativ 30-40 milioane de cazuri de HTA din care 2 milioane cazuri noi pe an. Studiile NHANES (National Health Epidemiologic Fellow up Study ) au comunicat o incidenţă a bolii hipertensive de 20% din pooulaţia 18-74 ani, din care doar 27% este bine controlată terapeutic. HTA este mai frecvenă la populaţia afroamericană decât la caucazieni, presiunea arterială creşte cu vârsta, fiind mai frecventă la barbaţi faţă de femei până la menopauză, după care frecvenţa bolii este mai mare la femei unde şi complicaţiile sunt mai severe. Boala hipertensivă este mai frecventă la populaţia cu consum crescut de sare, fiind dependentă şi de “tipul de societate ‘’. Este mai frecventă în societăţile în curs de dezvoltare fiind foarte rară la societăţile primitive. Clasificarea HTA Cea mai veche şi simplistă clasificare a HTA separă 2 grupuri mari de hipertensivi : -HTA primară, esenţială, idiopatică ce presupune mecanisme patogenice multiple, fiind adesea foarte greu să se identifice cauza iniţială ( 95% din cazuri) ; -HTA secundară ( 5 % din cazuri ) la care se poate identifica cauza iniţială, fiind de cele mai multe ori curabilă. Această clasificare scolastică astăzi este mai puţin utilă deoarece foarte multe cazuri de HTA primară antrenează în evoluţia lor modificări la nivelul rinichiului, implicând în acel moment mecanisme secundare. Pe de altă parte HTA primară presupune mecanisme patogenice multiple facând imposibilă aprecierea dacă aceste mecanisme sunt primare sau secundare. HTA secundare în cursul evoluţiei lor determină aceleaşi modificări ca şi HTA primară, astfel terapia antihipertensivă fiind în multe privinţe asemănătoare. Datorită acestor aspecte, clasificarea şi definiţia HTA în acest moment au devenit arbitrare. In general nu se acceptă o clasificare a HTA, ci mai degrabă se foloseşte termenul de ‘’clasificare ‘’a presiunii arteriale şi aprecierea în raport cu factorii de risc, a riscului cardiovascular total atât pe termen lung, cât şi la 10 ani. In urmă cu 30 ani Rose anticipă această manieră de definiţie şi clasificare a HTA şi anume : ‘’HTA trebuie definită ca nivelul presional la care intervenţiile diagnostice şi terapeutice fac mai mult bine decât rău ‘’.

Definiţia şi clasificarea actuală a nivelelor presiunii arteriale (mm Hg )
Categoria PAS PAD Optimal <120 mmHg <80 mmHg Normal 120-129 mmHg 80-89 mmHg Inalt normal 130-139 mmHg 85-89 mmHg HTA gradul 1 (uşoară ) 140-149 mmHg 90-99 mmHg HTA gradul 2 ( moderată ) 160-179 mmHg 100-109 mmHg HTA gradul 3 (severă ) >180 mmHg >110 mmHg HTA izolată sistolică >.140 mmHg <90 mmHg ( poate fi incadrată în gradul 1, 2, 3 ) Încadrarea unei hipertensiuni într-o anumită grupă de risc nu este suficientă, ci trebuie să se evalueze riscul cardiovascular atât pe termen lung cât şi la 10 ani.

Stratificarea riscului cardiovascular total la pacientul hipertensiv se face utilizând o serie de factori de risc, atingerea organelor ţintă şi o serie de alte condiţii clinice asociate. Încadrarea într-o anume clasă de risc permite ulterior stabilirea strategiei terapeutice şi evaluarea prognosticului unui pacient hipertensiv. Factorii de risc pentru boala cardiovasculară utilizaţi la pacientul hipertensiv pentru stratificarea riscului sunt : -nivelul PAS şi PAD ; -vârsta barbaţi > 55 ani ; -vârsta femei >65 ani ; -fumatul ; -dislipidemia : colesterol total >6,5 mmol/l ; >250 mg/dl; LDL colesterol > 4 mmol/l ; >155mg/dl; HDL colesterol B <1 mmol/l ; F< 1,2 mmol/l sau B <40 mg/dl ; F <48 mg/dl; -istorie familială de boală cardiovasculară prematură ; -obezitatea abdominală (circumferinţa abdomenului B ≥ 102 cm ;F ≥ 88 cm ) ; -proteina C reactivă (CRP) ≥ 1mg /dl. In afara aprecierii riscului total cardiovascular se impune aprecierea prognosticului pacientului hipertensiv. Evaluarea prognosticului se face utilizând următoarele grupe de factori : 1. atingerea organelor ţintă; 2. diabetul zaharat; 3. condiţii clinice associate. Atingerea organelor ţintă utilizate pentru evaluarea riscului şi prognosticului pacientului hipertensiv: -HVS EKG - Sokolow Lyon >38 mm, Cornell > 24 mm; ECO – IMVS B>125g/m ; F>110 g/m ; -Îngroşarea peretelui carotidei > 0,9 mm sau placa aterosclerotică ; -Creşterea moderată a creatininei serice ( B > 115-133 mmol/l; F > 107-124 mmol/l; B > 1,3-1,5 mg/dl ; F > 1,2-1,4 mg/dl ); 2. Diabetul zaharat reprezintă un factor de risc independent major în evaluarea riscului cardiovascular la pacientul hipertensiv 3. Condiţiile clinice asociate bolii hipertensive sunt reprezentate de ( utilizate în evaluarea prognosticului ) : -boala cerebrovasculară : -AVC ischemic -hemoragia cerebromeningeală -AIT -boala cardiacă : -IMA -angina pectorală -CABG -ICC -boala renală : - microalbuminuria (>300 mg/24 ore) - nefroangioscleroza - nefropatia diabetică (dacă se asociază şi DZ) - IRC ( creatinina B > 133µ mol/l ; F >124µ mol/l sau B >1,5 mg/dl ; F>1,4 mg/dl ) - boala vasculară periferică - retinopatia hipertensivă avansată ( caracterizată prin : hemoragii, exudate, edem papilar ) Utilizând factorii de risc majori, atingerea organelor ţintă şi prezenţa DZ se poate realiza încadrarea diagnostică a fiecărui pacient hipertensiv. Diagnosticul presupune stratificarea : - gradului de boala (stadiului ) - aprecierea riscului total imediat şi pe termen lung (la 10 ani) 1.

În acest sens se utilizează un grafic care ia în calcul toţi aceşti factori de risc şi de prognostic :

Presiune arterială (mmHg)
FR şi boli asociate Normală 120-129 80-89 Risc mediu Normală înaltă 130-139 85-89 Risc mediu Gradul 1 140-159 90-99 Risc cumulat mic Gradul 2 160-179 100-109 Risc cumulat moderat Gradul 3 ≥ 180 ≥ 110 Risc cumulat mare

Fără FR

1-2 FR

Risc cumulat mic

Risc cumulat mic

Risc cumulat moderat

Risc cumulat moderat

Risc cumulat foarte mare

>3FR; OT +/ DZ Boli asociate HTA

Risc cumulat moderat Risc cumulat mare

Risc cumulat mare Risc cumulat foarte mare

Risc cumulat mare Risc cumulat foarte mare

Risc cumulat mare Risc cumulat foarte mare

Risc cumulat foarte mare Risc cumulat foarte mare

Diagnosticul HTA presupune :
1. 3. Stabilirea valorilor presiunii arteriale

2. Identificarea cauzelor secundare posibile ale HTA
Evaluarea riscului total cardiovascular prin depistarea factorilor de risc, atingerea organelor ţintă şi a condiţiilor asociate sau bolilor concomitente. Metodele de diagnostic sunt : - măsurarea repetată a presiunii arteriale (în condiţii corecte ) - anamneza minuţioasă - examenul fizic - investigaţii paraclinice-uzuale sau speciale în raport cu situaţia clinică a pacientului hipertensiv. In elaborarea diagnosticului se vor utiliza în afara măsurării presiunii arteriale de către medic şi : -monitorizarea ambulatorie automată a presiunii arteriale care aduce informaţii despre valorile PAS maxime, PAD maxime, presiunii pulsului (diferenţe dintre PAS şi PAD ), comportamentul diurn şi nocturn al valorilor presiunii arteriale şi elimină erorile diagnostice determinate de creşterile presionale de la nivelul cabinetului (‘’HTA de halat alb’’) -măsurarea presiunii arteriale la domiciliu de către pacient -măsurarea presiunii arteriale la efort sau în timpul testului de efort standardizat. Patogenia HTA primară Se impun câteva precizări şi anume : - patogenia HTA este încă mult discutată şi există încă multe necunoscute - este o boală multifactorială şi cu mecanisme patogenice multiple - există factori determinanţi şi factori contributori asociaţi şi implicaţi în mecanismele patogenice (etiologie

Rezistenţa vasculară periferică (RVP) 4. SCHEMA INTEGRATIVĂ SIMPLIFICATĂ PRIVIND MECANISMELE PATOGENICE ALE HTA Predispoziţia genetică +/Aport excesiv de sare Retenţie de apă şi de sare stress Creşterea excreţiei renale de apă şi de sare creşterea VP scăderea LEC creşterea de Na şi apă din peretele vascular centrii nervoşi superiori VP şi LEC normale (-) DC normal creşterea DC creşte reactivitatea vasculară centrii vasomotori bulbari autoreglare creşte activitatea SNS vasoconstricţie deficit de substanţe vasodepresoare şi sau creşterea R si A II creştere de aldosteron RVP PA (creştere) îngustarea lumenului readaptarea baroreceptorilor . RVP .Modificarea factorilor majori DC.PA normală este rezultatul echilibrului între factori presori şi depresori multipli .Factorii majori hemodinamici sunt : DC. Frecvenţa cardiacă (FC) 3. alături de factori genetici si contributori reprezintă mecanismul de bază al HTA primare .şi patogenie multifactorială ) PA normală este dependentă de 4 factori: 1.Modificarea fiecărui factor poate sta la baza iniţierii mecanismelor patogenice ale bolii hipertensive . Vâscozitatea sanguină (VS) . RVP.Acest echilibru se modifică prin intervenţia factorilor genetici şi de risc cardiovascular. Debitul cardiac (DC) 2.

obezitate. Factori neurogeni 4. RVP=rezistenţa vasculară periferică ) . peptidului natriuretic atrial. Factori genetici 2. receptorilor AII . Factori vasculari (factori derivaţi din endoteliu ) 7. .Principalii factori patogenici ai bolii hipertensive sunt : 1.anomalii ale genelor receptorilor β 2 şi α 2 . carboxipeptidaza B 2. ANP endoteline ). Factori individuali ( consum excesiv de sare. Factori hemodinamici 3.mutaţii în gena α aducinei afectând citoscheletul . Nivelul Corp Fenotip final TA mediu mediu Ţesut Celular Subcelular Molecular mediu mediu mediu gene multiple Teoria genetică a HTA (Swales –1994 ) Există forme de HTA în care se depistează o singură anomalie genetică (sindrom monogenetic) şi care interesează reabsorbţia renală de Na sau stimularea activitaţii receptorilor mineralocorticoizi sau forme de HTA (mai frecvent ) în care sunt implicate mutaţii genetice multiple ( HTA poligenică ).cum ar fi modificări la nivelul cromozomului 17.anomalii ale genelor ce codifică sinteza kalikreinei. RVP (DC=debit cardiac . EC.Y genele implicate in SRAA. AII. mediu geografic) 5. enzima de conversie. tisular sau la nivelul întregului corp. Factorii de mediu acţionează la nivel molecular influenţând una sau mai multe gene şi ulterior aceste modificări se repercută la nivel celular.Factori genetici Rolul factorilor genetici în patogenia bolii hipertensive a fost recunoscut în urmă cu 20 ani de către Camussi şi Bianchi-1988 şi ulterior în 1994 de către Swales. AT1R. Factori contributori 1. neuropeptidul Y.anomalii şi mutaţii genetice ce determină transportul transmembranar de Na la nivelul tubului contort distal . Conform teoriei lui Swales HTA este fenotipul final ce rezultă din impactul factorilor de mediu asupra diferitelor gene influenţând expresia acestora. consum excesiv de alcool. profesia. Factori endocrini şi umorali 6. expresia finală fiind nivelul presional. Defectele genetice cunoscute ca fiind implicate în patogenia HTA sunt : .Factorii hemodinamici Presiunea arterială normală are la bază ecuaţia : PA = DC.anomalii ale genelor care codifică sinteza reninei.anomalii enzimatice ( 11 β hidroxilaza C7 ) .

Din punct de vedere hemodinamic HTA trebuie privită ca fiind rezultatul modificării acestei ecuaţii : HTA= creşterea DC şi /sau RVP Autoreglare Intervenţia factorilor hemodinamici în patogenia HTA trebuie privită într-un mod integrativ ( Kaplan ). de nefroni stress modificări genetice obezitate disfuncţie endotelială retenţie renală de Na scindarea suprafeţei de filtrare stimularea SNS lezarea membranei celulare hiperinsulinism stimularea SRA remodelare vasculară creşterea volumului sanguin vasoconstricţie arteriolară creşterea presarcinii creşterea inotropismului tahicardie creşterea PA = creşterea DC .Crizele hipertensive (stress.HTA poate fi iniţiată prin modificarea oricăruia din cei doi parametrii ai ecuaţiei. creşterea RVP Exemple de HTA iniţiată prin intervenţia acestor factori sunt : .HTA prin creşterea volumului sanguin (încărcare volemică –creşterea presarcinii) . aport crescut de Na reducerea nr.HTA la tineri (creşterea DC) . renali. Aceşti termeni sunt sub dependenţa altor factori : genetici. efort fizic inadecvat) . vasculari.Progresia accelerată a HTA ca o consecinţă a creşterii RVP ireversibil (fenomen de remodelare vasculară) 3. neurogeni. umorali. Factorii neurogeni .HTA la vârstnici (creşterea RVP) .HTA la hipertiroidieni (creşterea DC) .

Reglarea presiunii arteriale presupune intervenţia celor două arcuri reflexe majore care au ca punct de plecare : .SNS-catecolamine .zonele (2) reflexogene baroreceptoare de înaltă şi joasă presiune Intervenţia SNS în producerea HTA se realizează prin acţiunea catecolaminelor.nucleul tractului solitar (care controlează centrul vasomotor din bulb) . Structurile nervoase implicate în reglarea presiunii arteriale sunt : . SNC Baroreceptori aortici (↑presiune ) aferente simpatice NTS (nucleul tractului solitar) receptori cardio pulmonari ( ↓ presiune ) aferente vagale CORD eferente parasimpatice (Ach) NE eferente simpatice (NE) VASE REGLAREA PRESIUNII ARTERIALE In HTA un rol important îl joacă SNS prin catecolamine (norepinefrina) care acţionează atât pe receptorii presinaptici cât şi postsinaptici. ce acţionează la nivelul α receptorilor determinând efecte variabile ce reprezintă verigi patogenice importante STRESS şi β stimulare SNS (catecolamine) RINICHI β 1 receptori VENE α receptori CORD β 2 receptori ARTERE α receptori .aria anteroventrală a ventriculului III .hipotalamusul anteromedian .baroreceptorii de înaltă presiune de la nivelul arcului aortic şi sinusului carotidian -baroreceptorii de joasă presiune cardiopulmonari De la aceste nivele pleacă semnale prin tractul solitar (calea aferentă) la nivelul centrilor superiori şi ulterior căile eferente pot fi parasimpatice (acetilcolina) şi simpatice (NE-norepinefrina) care prin intermediul receptorilor determină efecte specifice.

Dietă bogată în anioni de clor S-a constatat mai ales în ţările dezvoltate o frecvenţă crescută a HTA la persoanele cu o sensibilitate crescută la sare.rezistenţă la insulină . .creştera distensibilităţii vasculare datorită inhibării NO-sintetazei la pacienţii cu dietă hipersodată şi creşterea Na din peretele vascular Asociate sensibilităţii la sare se citează şi alte mecanisme : .scăderea activităţii kalikreinei renale .supresia eliberării intrarenale a reninei . a DC şi prin multiple mecanisme : . endoteliu) IEC aparatul juxtaglomerular β blocante Renina (ischemie renală) .scăderea secreţiei peptidului atrial natriuretic .deficit în excreţia Na datorită creşterii filtrării glomerulare şi reabsorbţiei crescute totală la nivelul TCD.alterarea transportului membranar de Na .Factori individuali A.creşterea sensibilităţii SNS şi a reactivităţii vasculare presoare . B.Dietă ce conţine un raport Na/ K crescut (dietă săracă în K) C.defect în excreţia Na (creşterea reabsorbţiei de Na sau reabsorbţia totală de Na la niveluluiTCD.microalbuminuria .Factorii endocrini şi umorali Un rol important în patogenia HTA îl joacă sistemul renină-angiotensină-aldosteron (SRAA) Angiotensinogen (ficat) inhibitori renină Angiotensina I CHIMAZA (ventriculi) EC (plămâni.creşte renina creşte AgII creşte tonusul venos creşte volumul bataie scade raza arterială creşte presiunea venoasă (crşste întoarcerea venoasă) aldosteronul creşte retenţia de Na creşte DC creşte creşte RVP creşte volumul sanguin creşte TA 4.absenţa scăderii valorilor nocturne ale TA Sensibilitatea la sare este determinată genetic .1 sau polimorfism genetic al enzimei de conversie sau anomalii ale receptorilor β 2 adrenergici. 5. Mecanismele sensibilităţii crescute la sare : . Consumul excesiv de sare poate să inducă HTA prin creşterea volumului plasmatic .retenţie crescută de Na datorită creşterii activităţii de schimb Na – H la nivelul TCP . astfel la unii hipertensivi se constată asocierea cu fenotipul haptoglobina 1.creşterea reactivităţii vasculare (creşterea RVP) .creşterea Ca intracelular cu inhibiţia transportului transmembranar de Na .

In funcţie de tipul de receptori pe care acţionează.Angiotensina II Cortex adrenal Rinichi Interstiţiu Angiotensina III Angiotensinaza A SNC SNP Musculatura netedă Cord Aldosteron creşterea reabs. Anomalii în metabolismul aminoacizilor e Deficitul de peptide natriuretice (brain.5 kg şi care produce o multitudine de substanţe vasoconstrictoare sau vasodilatatoare la contactul cu stimuli fizici (tensiunea parietală. serotonina. Deficit de medulipina I (rinichi) 6. dopamina. Este un organ important care cântăreşte 1. mediatori chimici) Endoteliul este responsabil de : . Sistemul kalikrein-kininelor (plasmatic şi tisular) implicat în reglarea pe termen scurt a excreţiei de Na h. leptina este un hormon antiobezitate sintetizat de tesutul adipos care acţionează central crescînd stimularea simpatică. reducerea relaxării vasculare dependente de endoteliu. prostaciclina (vasodilataţie). PGE2(vasodilataţie). Angiotensina II SARTANI AT1 -vasoconstricţie -remodelare vasculară AT 2 -vasodilataţie . de apă şi Na Stim. Alţi factori hemodinamici şi umorali implicaţi în patogenia HTA sunt : a. c. peptide opioide. Rezistenţa la insulină şi hiperinsulinismul (sindrom metabolic) Mecanismele propuse ar fi : -creşterea reabsorbţiei renale de Na si apa .creşterea sensibilităţii la sare -creşterea Na intracelular -scăderea activitaţii N/K atp-azei -creşterea activităţii pompei de Na/K -creşterea acumulării intracelulare a Ca -stimularea factorilor de creştere -reducerea sintezei de prostaglandine vasodilatatoare -creşterea sintezei de endoteline -creşterea răspunsului presor şi a aldosteronului la Ag II b. Intervenţia altor peptide vasoactive : calcitonina.Factori vasculari (derivaţi din endoteliu) Endoteliul vascular joacă un rol important în patogenia HTA primare. Scăderea nivelului de adrenalină g.simpatică creşterea aportului de sare vasoconstricţie creşterea stimulare simpatică contractilităţii creşterea reabs.antiproliferare Dovada implicării SRAA în patogenia HTA primare este şi rezultatul terapeutic favorabil al unor grupe de medicamente care acţionează în 4 locuri diferite prin mecanisme specifice (marcate în scheme). Deficitul de leptină (la persoanele obeze) . vasopresina i. creşterea volumului de apă şi Na extracelular creşterea RVP creşterea DC Angiotensina II reprezintă substanţa vasoconstrictoare care odată produsă acţionează prin intermediul a două tipuri de receptori. Dislipidemia şi creşterea în circulaţie a acizilor graşi prin stimularea lipolizei. shear stress-ul) sau chimici (LDL-colesterol oxidat. neuropeptidul Y. induce efecte diferite.Prostaglandinele :-tromboxanul A2 (vasoconstricţie. C-type) f. PGF2 (vasoconstricţie) g. d. agregare plachetară ).

Receptorii ET A se găsesc predominant pe fibrele musculare netede de la nivelul vaselor şi determină vasoconstricţie. PGE2 -vasoconstricţie prin : endoteline. LDL-oxidat. insulina) expresie de ARN m Pre-pro-ET 1 Big ET 1 ECE (enzima de conversie a endotelinei) ET 1 RETA (vasoconstricţie. shear stress. mitogeneza. Receptorii ET B se găsesc la nivelul celulelor endoteliale şi determină vasodilataţie prin intermediul prostaciclinei şi NO. HTA RETB (vasodilataţie via NO sau prostaciclina) Endotelinele acţionează asupra a două tipuri de receptori ET A si ET B (receptori ET C au fost descrişi numai la animale). stimulare simpatică. tromboxan A2 SINTEZA ENDOTELINELOR stimuli : hipoxia.-vasodilataţie prin : NO. PGI 2. factorul relaxant derivat din endoteliu. hormoni circulanţi (Ag II. . NE.

hiperuricemie . la care se adaugă multitudinea de factori de risc care declanşează cascade patogenice diferite.insulinorezistenţa cu hiperinsulinism . Complexitatea mecanismelor patogenice ale HTA primare conduc de multe ori la imposibilitatea stabilirii mecanismului unic iniţial al bolii.dezvoltarea fetală.S-au descris mai multe endoteline în raport cu numărul de aminoacizi din structură.fumatul poate determina creşteri ale PA prin dezvoltarea insulinrezistenţei şi atenuarea relaxării dependente de endoteliu . FIZIOPATOLOGIA HTA PRIMARE Presiunea arterială crescută pe durata a 24 ore permanent şi mai ales nocturnă determină în timp o serie de modificări structurale şi funcţionale la nivelul organelor ţintă datorită acţiunii directe a postsarcinii dar şi indirecte prin consecinţele neuroumorale secundare. 8. verigi multiple generând în final tabloul complex al bolii hipertensive.alterarea membranei celulare .pseudo Cushing sindrom (la marii băutori) -sedentarismul poate contribui la menţinerea HTA sau poate dezvolta HTA prin : .creşterea excreţiei urinare a Ca . Consecinţele fiziopatologice sunt multiple la nivelul organelor ţintă.hiperinsulinism -temperatura ambiantă şi altitudinea pot să joace un rol important în patogenia HTA.scăderea activităţii t-PA .excesul de alcool se asociază cu HTA prin mecanisme diverse : .glaucom .consumul exagerat de cafea (cofeina) .creşterea hematocritului . Valorile PA şi complicaţiile bolii hipertensive sunt mai frecvente în perioadele reci iar numărul de cazuri de HTA sunt mai multe la populaţiile care trăiesc la altitudine. Factorul genetic este adesea determinant. numărul redus de nefroni .deficit în Mg .creşterea eliminării de Mg şi încărcarea celulei cu Ca . fapt ce sugerează o implicare în mecanismul hipertrofiei vasculare.obezitate . La pacienţii hipertensivi se descriu şi o serie de asocieri care nu sunt cauzale dar pot avea mecanisme comune sau sunt consecinţe ale HTA : . S-au descoperit nivele ridicate de ET 1 atât la hipertensivii afroamericani cât şi la albi.creşterea vâscozitătii sanguine Menopauza. creşterea nivelului de estrogeni şi scăderea testosteronului par să fie şi ele implicate în patogenia HTA.stimulare simpatică . Afectarea cardiacă se referă la : .creşterea parathormonului plasmatic ( afroamericani) .creşterea fibrinogenului . 1.expunerea prelungită la arsenic şi carbon disulfid .tulburări ale metabolismului Ca : -creşterea Ca intracelular .scăderea plasmatică a Ca ionizat . greutatea scazută la naştere.creşterea numărului de leucocite (se asociază cu creşterea riscului cardiovascular –Framingam) . Se pare că hipertensivii prezintă o creştere a expresiei genei ET 1 la nivelul musculaturii netede din arterele de rezistenţă. cea mai puternic vasoconstrictoare fiind ET 1.inhibarea transportului de Na .creşterea activităţii PAI 1 .creşterea adeziunii plachetare prin creşterea β tromboglobulinei plasmatice .Factori contribuitori şi mai puţin cauzali în patogenia HTA sunt multiplii : .deficienţa aportului de K .

determinând ischemie miocardică. stimulării α 1 receptorilor adrenergici cu activarea factorilor de transcripţie a ARN şi a sintezei proteinelor . stimulării factorilor de creştere.afectarea şi progresia aterosclerozei (disfuncţie endotelială) Ischemia miocardică se exprimă clinic prin sindroame coronariene : . aritmii. Cele mai frecvente sunt : . Suprasolicitarea atrială stângă (mărirea AS) – apare precoce chiar înaintea apariţiei HVS. S-a constatat că 90% din pacienţii cu IC au în istoria lor boala hipertensivă. ulterior devine maladaptativa.concentrică .a.aritmia extrasistolică ventriculară . HVS poate fi : . Multă vreme această consecinţă fiziopatologică a fost ignorată dar se constată că modificările structurale atriale cu apariţia remodelării atriale determină în timp alte consecinţe severe şi anume : -aritmii atriale (Fi A) -tromboza atrială -embolii sistemice -instalarea IC e.excentrică In HTA se întâlneşte forma concentrică mai ales dependentă de încărcarea de presiune HVS este un mecanism adaptativ iniţial. Ischemia miocardică se produce prin : . Aritmiile asociate bolii hipertensive . b. a interstiţiului şi a matricei celulare datorită creşterii postsarcinii. Mecanismul de producere a IC la pacientul hipertensiv poate fi schematizat astfel : HTA + obezitate DZ fumat dislipidemie HVS IMA disfuncţie diastolică IC disfuncţie sistolică deces . S-a constatat că există o corelaţie între HVS şi polimorfismul anomaliilor genelor ce codifică enzima de conversie. un rol important în producerea hipertrofiei de ventricul stâng îl joacă Ag II care stimulează proliferarea musculară.creşterea presiunii transmurale şi compromiterea fluxului coronarian . o formă severă de HTA şi HVS importantă.fără supradenivelare de segment ST (angina pectorală instabilă. Insuficienţa cardiacă congestivă reprezintă cea mai importantă consecinţă fiziopatologică a HTA primare.cu supradenivelare de segment ST (IMA) . IM non Q) . moarte subită şi IC. HVS depistată la pacientul hipertensiv reprezintă un factor de risc major predictiv pentru evenimente cardiace vasculare severe în următorii 5-10 ani.tahicardia ventriculară Tulburările de ritm ventriculare pot fi raspunzătoare de moartea subită aritmică la pacientul hipertensiv. Argumente în favoarea intervenţiei SRAA în patogenia HVS sunt rolul benefic al IEC în regresia HVS. genotipul DD determinând o creştere a enzimei de conversie plasmatice .fibrilaţia atrială .angina pectorală de efort stabilă c. Mecanismele raspunzătoare de apariţia aritmiilor sunt : -alterarea structurii celulare -alterarea metabolismului celular -fibroza miocardică -scăderea perfuziei miocardice -fluctuaţiile postsarcinii d.Hipertrofia ventriculară stângă ce presupune hipertrofia miocitelor. datorită creşterii presiunii telediastolice.

AINS. Afectarea renală cu instalarea bolii vasculare renale terminale presupune nefroangioscleroza si insuficienţa renală cronică.ingestia de cocaină.ischemic -hemoragic -trombotic 3.examenul clinic -evaluarea paraclinică -screening pentru depistarea cauzelor secundare de HTA Evaluarea clinică : Măsurarea corectă a TA Tensiunea arterială se caracterizează prin variaţii importante atât pe parcursul a 24 ore cât şi între zile diferite . EVALUAREA BOLNAVULUI HIPERTENSIV Presupune : . Depistarea factorilor de risc : . memorie. Tulburari cognitive ce presupun pierderea capacităţii de concentrare. tulburări de personalitate până la demenţa senilă.stabilirea diagnosticului de HTA -definirea caracteristicilor de bază (valorile TA. în timp se instalează disfuncţie diastolică şi ulterior disfunţie sistolică cu tabloul final al IC.Se impun : . steroizi. debutul aparent al bolii şi nivelul presional anterior al TA 2. ciclosporină. eritropoietină. 4.determinări repetate .istoricul bolii . variaţiile nictemerale) -anamneza pacientului hipertensiv -datele examenului obiectiv -identificarea atingerii organelor ţintă -identificarea factorilor de risc -evaluarea cauzelor secundare de HTA Metode de evaluare : -evaluare clinică : . palpitatii. la domiciliul pacientului şi măsurarea automată pe parcursul a 24 ore Istoricul bolii : (antecedentele personale şi heredocolaterale) 1. Afectarea vaselor mari : -anevrismul de aorta necomplicat sau complicat cu disectie -ateroscleroza vaselor periferice cu sindrom de ischemie periferică -afectarea circulaţiei cerebrale cu AVC :. Durata. tetanie (hiperaldosteronism) 3.episoade de slabiciune musculară.evaluarea pacientului nou diagnosticat -evaluarea de etapă a unui pacient cunoscut cu HTA (in vederea controlului terapeutic al valorilor tensionale) Obiectivele evaluării clinico-paraclinice : .antecedente de boală renală . Elementele anamnestice sugestive pentru o HTA secundară : .boală renală : infecţii urinare. amfetamină. Trecerea de la IC compensată la stadiul decompensat implică moartea programată celulară (apoptoza). abuz de substanţe analgezice .episoade de anxietate.masurători la nivelul cabinetului. Afectarea vaselor mari presupune apariţia : -insuficienţei mitrale prin dilatarea inelului mitral şi ulterior modificări degenerative -insuficienţa aortică prin dilatarea rădacinii aortice şi/sau disecţiei de aortă 2. cefalee (feocromocitom) .măsurarea corectă aTA .HTA determină HVS concentrică cu alterarea relaxării diastolice şi a umplerii VS. contraceptive . f. hematurie.

şocul apexian deplasat la stânga .sedentarism .asimptomatic – depistat activ în condiţiile unui examen clinic întâmplător sau în cadrul programelor de profilaxie -simptomatic – prezentând simptome : .ritmic ( ritm sinusal ) -aritmic(FiA) . claudicatie intermitenta -semne şi simptome legate de complicţtiile HTA cu care poate debuta boala ( AVC. dureri toracice .Z1 poate fi normal .familiali şi de mediu care pot influenţa presiunea arterială. greata.sete.normal .suflu diastolic de regurgitare aortică parasternal stang ( presupune dilatarea aortei ascendente şi nu leziune valvulară ) - . poliurie. acufene. tulburari de vedere.Z3 prezent când s-a instalat insuficienţa cardiacă . parestezii. permiţând încadrarea pacientului într-un grad de boală şi într-o anume grupă de risc.dieta ( consum crescut de sare ) . senzitive . durere anginoasa.cefalee . Factori personali. la vizite repetate ) : . ischemie periferică ) Examenul obiectiv. hematurie .pe 24 ore : 125/80 mmHg . boală coronariană. Terapia antihipertensiva anterioara : medicamente. În stadii precoce examenul clinic poate fi normal dar în stadii avansate el permite evidenţierea unor semne care atrag atenţia asupra gradului bolii.pulsul poate fi : .tipuri de personalitate 4. riscul cardiovascular. În afara măsurării şi aprecierii valorilor TA examenul clinic vizează depistarea afectării organelor ţintă.Z2 accentuat la focarul aortei sau dedublat paradoxal . doze. Cu vârsta TAS creşte şi TAD scade crescând presiunea pulsului care reprezinta un factor de risc pentru AVC ( PP = PAS – PAD ) sau boala coronariană.slab ( disfunctie de VS ) . Simptome ale atingerii organelor tinta : . evoluţia şi tratamentul. reacţii adverse 6.AIT deficite motorii. cefalee. cauzelor de HTA şi a factorilor de risc.palpitaţii. Pacientul hipertensiv poate fi : .obezitate .palparea zgomotului 4 (Z4) .extremităţi reci.HTA ( în familie ) fumat boli cardiovasculare dislipidemie diabet zaharat . dispnee. fosfene.tahicardic ( IC) .acasĂ : 135/85 mmHg Aceste repere tensionale permit etichetarea pacientului ca hipertensiv.TA> 140/90 mm Hg (la cabinet.nespecifice : vertij. atingerilor de organe şi complicaţiilor.vertij . claudicaţie intermitentă 5. Semnele obiective : .specifice : legate de afectarea organelor tinta : AIT. Examenul cordului poate decela : cardiomegalie (în stadii avansate ) . dureri precordiale . nicturie.

Electrocardiograma standard evidenţiază : .colesterol total . explorarea ecografică renală şi a glandelor suprarenale. RMN cerebrală ) Invastigaţii paraclinice pentru identificarea afectării organelor ţintă Depistarea afectării organelor ţintă este o etapă importantă din evaluarea pacientului hipertensiv deoarece permite evaluarea riscului global cardiovascular. urmărirea evoluţiei bolii şi a rezultatelor tratamentului hipertensiv.cardiomegalie ( indicele cardiotoracic ICT>0. Evaluarea afectării cardiace persupune : a. infiltrate alveolare. catecolaminelor.- - - suflu sistolic de regurgitare mitrală sufluri la nivelul arterelor renale masă pulsatilă abdominală ( anevrism de aorta ) sufluri pe arterele carotide. semne de hipertiroidie .suflu sistolic de CoAo .examenul fundului de ochi b.evaluarea statusului cerebral.hematii ) .hipertrofia de ventricul stang .sufluri pe arterele renale . tomografia computerizată.electrocardiograma b. 1. aldosteronului. senzoriale ) asimetrie de puls şi tensională (disecţie de aortă ) semne care sugerează o HTA secundară : .HDL colesterol .trigliceride .acid uric .dilataţie anevrismală a aortei toracice în cazul HTA complicate cu anevrism de aortă toracică . corticoizilor. Investigaţii de rutină : glicemie .aritmii.TA redusă la membrele inferioare faţă de cele superioare ( CoAo ) EVALUAREA PARACLINICĂ A BOLNAVULUI HIPERTENSIV a.creatinina serică . Investigatii specifice (de specialitate ) : . tulburări de conducere .stază pulmonară ( linii Kerley B. arteriografie renală.hemoglobina/hematocrit . lichid pleural ) în stadiul de IC .5 ) indicator de boală hipertensivă avansată .Radiografia cardiotoracică ce poate furniza urmatoarele elemente diagnostice : .sindrom Cushing. Investigaţii indicate : .neorofibromatoza (feocromocitom ) .proteina C reactivă .microalbuminuria (esenţială la pacienţii cu HTA şi diabet – marker precoce al afectării renale ) proteinuria cantitativă .ecocardiograma . funcţiei cardiace şi renale ( HTA complicată ) .ischemia miocardică . periferice modificări tegumentare la nivelul membrelor inferioare dacă există ischemie periferică deficite neurologice ( motorii.examen sumar de urină (sediment.eroziuni subcostale (în cazul HTA secundară – coarctaţie de aortă ) b.explorări care vizează depistarea cauzelor de HTA secundară ( dozarea reninei.ultrasonografia carotidianaă şi femurală .nefromegalie ( rinichi polichistic ) .

criterii de amplitudine : una din modificările : 3p .1p -suprasolicitarea de AS ( componenta negativă a undei P din V1> 0.3mV -modificările segmentului ST-T ( pattern tipic de HVS cu modificari ale segmentului ST-T opusă complexului QRS ) : .peretele posterior al VS > 11mm .1mV şi o durată mai mare de 0.09 sec – 1p .indicele de voltaj Cornell ( R aVL + S V3 > 2.2p .deflexiunea intrinsecoidă ( VAT ) in V5 – V6 > 0.8mV ) .cu digitala . Ecocardiografia transtoracică – este o metodă mai utilă şi cu sensibilitate mai mare în diagnosticarea HVS.Criteriile electrocardiografice pentru diagnosticul de HVS sunt : indicele Sokolow.30 0 .HVS probabilă = 4 puncte .bloc de ramură stângă complet sau fascicular .05sec – 1p Se evidenţiază : .04 sec) -3p . tulburări de ritm ventriculare ) .HVS certă = 5 puncte Electrocardiograma mai poate evidenţia : .unda R V5 sau V6 ≥ 30mm sau 0.suprasolicitare de AS ( componenta negativă a undei P în V1 mai mare de 1mm ) .deviere axială stângă ≥ .modificări sugestive de ischemie miocardică ) c.scorul Romhilt – Estes care ia în calcul următoarele : .durata complexului QRS ≥ 0.2 mV .septul interventricular > 11mm .aritmii ( FiA.Lyon ( S V1 + R V5 > 38mm ) .3mV . având şi valoare predictivă pentru riscul cardiovascula.unda S V1 sau V2 ≥ 30mm sau 0.R sau S în conducerile membrelor ≥ 20mm sau 0.fără digitala .3p .indicele Cornell modificat voltaj – durata > 2440mV/ms -1 specificitate 50-60% şi sensibilitate 95% ) . Criteriile ecocardiografice pentru HVS sunt : .

.determinarea vitezei undei de puls ( cu dispozitive speciale ) . . 4. 5.creşterea masei VS peste 125 g/m2 la bărbaţi şi peste 110 g/m2 la femei .scintigrama miocardică . exudate retiniene .disfuncţie diastolică – apreciată prin scăderea raportului E/A <1. stază venoasă . Acete metode sunt încă în studiu şi vor permite o evaluare precoce a leziunilor vasculare din boala hipertensivă. Studii recente demonstrează însă că această explorare nu poate fi utilizată în evaluarea riscului global deoarece nu se corelează perfect cu plăcile de aterom carotidiene şi HVS care sunt factori de prognostic defavorabil.indicele de augmentaţie Aceste metode aduc informaţii suplimentare privind complianţa arterelor mari şi corelaţia cu riscul pentru AVC. - . proteina C reactivă.coronarografia -test de efort Aceste metode sânt utilizate în situaţii speciale cum ar fi :boală coronariană asociată sau tulburări de kinetică.9 atrage atenţia asupra leziunilor importante vasculare determinate de hipertensiune.gradul 4 – edem papilar. In urina normală există şi o serie de proteine : β microglobulina.tomografie computerizată. Raportul intimă/medie ≥ 0. Semai pot utiliza : .microalbuminuria ( 20 – 200 µ g/min sau 30-300 mg/24ore) . Gradele1 şi 2 vizează HTA necomplicată. IgG. prelungirea timpului de relaxare izovolumetrică şi a timpului de decelerare a undei E.diametrul telediastolic al VS >57 mm grosimea parietală relativă – raport raza/perete VS > 0. deşi extrem de veche. Evaluarea afectării circulaţiei retiniene se face prin examenul fundului de ochi care evidenţiaza modificările vaselor retiniene.modificările funcţiei sistolice (fracţia de scurtare şi fracţia de ejecţie ) în stadiile avansate de insuficienţă cardiaă c. .RMN. Evaluarea afectării renale în HTA presupune utilizarea următoarelor teste : .modificarea fluxului venos pulmonar în AS . în timp ce gradele 3 şi 4 reprezintă markeri pentru HTA complicată.clearence la creatinină .gradul 1 – spasm arteriolar . Alte explorări : . .gradul 3 – hemoragii. şi microalbuminuria reprezintă factor de prognostic nefavorabil la pacientul hipertensiv care asociază sau nu diabet zaharat. Evaluarea disfuncţiei endoteliale sau lezării endoteliului vascular se poate realiza prin : dozarea endotelinelor. moleculelor de adeziune.creatinina serică .4mg/dl ) la femei sau : clearence de creatinină de 60 – 70ml/min. 3. . Evaluarea vaselor sanguine la pacientul hipertensiv se face utilizând metoda ultrasonografică şi determinarea la nivelul carotidei a plăcii de aterom şi a complexului intimă/medie ( raport între grosimea intimei şi a mediei arteriale ). VS . Se utilizează încă. transferina.tulburări de contractilitate .gradul 2 – modificări parietale arteriale.RMN – varianta FLAIR – fluid attenuation invertion recovery.suspiciunea de cardiomiopatie dilatativă în stadiile finale.proteinuria totală pe 24 ore (cantitativ ) Prezenţa insuficienţei renale definită prin creatinina serică ≥ 133 µ mol/dl (1.45 (pentru forma concentrică este crescut şi scăzut pentru forma excentrică de HVS ) .RMN . haptoglobina care cresc la pacientul hipertensiv cu afectare renală. elemente de prognostic pentru AVC sau IMA.5 mg/dl ) la bărbaţi şi ≥ 124µ mol/l (1. Ecocardiografia mai poate evidenţia .mărirea AS. clasificarea Keith Wagener care încadrează tipul de leziuni în 4 grade : . La pacientul diabetic hipertensiv prezenţa unei microalbuminurii semnificative atrage atenţia asupra evoluţiei spre boală renală terminală ( IRC ).ureea sanguină .acidul uric . NO. . Evaluarea afectării cerebrale se realizează prin : . citokinelor. 2.

ecografia abdominală .creatinina serică ( clearence la creatinină ) B.displazie fibro-musculară ( 25% .dozarea proteinelor urinare . HTA reno-vasculară Se poate produce prin : . Feocromocitomul Se utilizează pentru diagnostic : .stenoza de arteră renală aterosclerotică ( 75 % ) .lipsa factorului genetic . Aceste metode de investigaţie pentru evidenţierea atingerii organelor ţintă sunt o serie de markeri biochimici care atrag atenţia asupra lezării şi disfuncţiei endoteliale ( unii produşi de endoteliu.tomografie computerizată spirală . hematuria .tineri ) Semne sugestive : . Având în vedere tulburările cognitive ale pacientului hipertensiv se impune şi utilizarea testelor de evaluare a stării cognitive prin care se pot depista tulburări incipiente de memorie şi personalitate.dozarea reninei la nivelul venelor renale prin cateterizarea ambelor vene renale C.angiografia RMN bidimensională de contrast cu gadolinium în apnee . Explorări care vizează depistarea cauzelor de HTA secundară HTA secundară reprezintă un procent de 5 .10 % din totalul cazurilor de HTA.investigaţii de laborator uzuale . . HTA renoparenchimatoasă Pentru diagnosticul acestor forme de HTA se utilizează : .leucocituria. fiind un bun predictor.sufluri la nivelul arterelor renale .rezistenţa la tratament .dozarea ANP ( peptidul natriuretic atrial ) produs de atrii şi BNP ( peptidul natriuretic cerebral ) produs de ventriculi sunt markeri utili pentru a evidenţia afectarea cardiacă şi renală la pacientul cu HTA.examen clinic .hipokaliemie .creşterea formelor solubile de molecule de adeziune ( ICAM ) .insuficieăta renală Diagnosticul paraclinic se bazează pe : .creşteri mari ale valorilor tensionale .creşterea nivelului plasmatic al factorului von Willebrand . alţii prezenţi în sânge ).anamneză .prezenţa unor elemente paraclinice sugestive A.ecografie abdominală . NE ) . E selectina S-a demonstrat că un nivel crescut al formei solubile ICAM se corelează cu boala coronariană.arteriografia renala digitală cu substracţie .poliglobulie .examen Doppler color şi continuu pentru calculul velocităţii maxime sistolice şi a indicelui de rezistenţă .dozarea catecolaminelor ( E.Prin aceste metode în special prin RMN – FLAIR se pot depista extrem de precoce AVC ischemice şi chiar formele mici.investigaţii specifice O HTA secundară poate fi sugerată de : . Depistarea acestor cazuri se bazează pe : .debut la vârste tinere .dozarea metaboliţilor catecolaminelor : metanefrina şi normetanefrina . profunde ( infarcte lacunare ). Nivelul de BMP se corelează foarte bine cu HVS şi poate fi utilizat ca marker de monitorizare a HVS concentric sau regresiei acesteia sub tratament. La pacientul hipertensiv se poate constata : .

în total 8 doze sau 1mg la ora 23 00.testul de stimulare glucagonică cu determinarea plasmatică a catacolaminelor şi terapie anterioară α blocantă .statusul clinic al pacientului . Diagnosticul se poate stabili pe : examen clinic ( hipertrofie în partea anterioară şi posterioară toracică ) .dozarea aldosteronului în venele suprarenale E. - . α adenina. Va fi de viitor depistarea genelor candidate la mutaţii cum ar fi genele care codifică EC. steroizii.testul la fludrocortizon ( administrarea timp de 4 zile scade suplimentar ARP fără să scadă aldosteronul sub 95 mg/dl ) .TA scazută la membrele inferioare radiografia toracică ( eroziuni costale ) . Sindromul Cushing Este sugerat de : .raport aldosteron plasmatic ( ng/dl ) / ARP( ng/ml/h ) > 50 este înalt sugestiv pentru aldosteronismul primar . HTA indusă de medicamente . F.puls carotidian defazat faţă de pulsul radial . amfetaminele.tomografia computerizată . AINS. cocaina. Dacă testul de 2 zile este mai mare de 27 nmol ( 10µ g ) pe zi sau la testul nocturn cantitatea de cortizol matinală este peste 140 nmol/l ( 5µ g/dl ) se cosideră test pozitiv. HTA poate fi determinată de o serie de substanţe din medicamente :contraceptivele orale.scăderea reninei plasmatice < 1 ng/ml/h nivel crescut de aldosteron plasmatic . Studiul genetic la pacientul cu HTA Nu reprezintă în prezent o metodă de rutină .tomografie cu metaiodbenzilguanidina ( MIBG ) pentru localizarea feocromocitomului extrasuprarenalian şi a metastazelor în formele maligne ( 10 % ) D. ciclosporina. Aldosteronismul primar Sugestive pentru HTA secundară hiperaldosteronismului primar sunt : dozarea K seric ( hipoKliemie ) . angiotensinogenul.aortografie G.tomografie computerizată . Găsirea acestor anomalii genetice ar permite o terapie specifică genetică în boala hipertensivă. Coartacţia de aortă.testul la clonidină cu dozarea catecolaminelor .ecografie abdominală .5 mg la 6 ore. canalul epitelial de sodiu sensibil la amilorid.cortizol urinar > 110 nmol/24h Confirmarea bolii este realizată prin testul cu dexametazona : se administrează 2 zile dexametazona 0. AT1 receptorii.RMN .

controlul 24 ore a valorilor tensiunii arteriale algoritmul de iniţiere a terapiei antihipertensive se bazează atât pe valorile tensionale dar şi pe prezenţa factorilor de risc şi a atingerilor organelor ţintă.atingerea ţintei terapeutice de 140/90 mm Hg la toţi pacienţii hipertensivi şi de 130/80 mm Hg la cei care asociază şi diabetul zaharat. corectarea factorilor de risc sau a afecţiunilor asociate Stratificarea riscului absolut Foarte înalt Înalt Moderat Scăzut .reducerea maximă a riscului cardiovascular global de morbiditate şi mortalitate pe termen lung. . CCA Modificarea stilului de viaţă.Tratamentul hipertensiunii arteriale primare Obiectivele terapiei antihipertensive . AOT DZ. . Nivelul presional A TAS 130-139 mm Hg TAD 85-89 mm Hg (TA normal înaltă) Determinarea factorilor de risc.

factorilor de risc. diabet zaharat. condiţii clinice asociate Iniţierea imediată a tratamentului farmacologic Modificarea stilului de viaţă. diabet zaharat.Tratament farmacologic Tratament farmacologic Monitorizare TA Fără intervenţie pe TA Nivelul presional B Nivelul presional C TAS 140/179 mm Hg Sau TAD 90/109 mm Hg (HTA gr. 3) Determinarea factorilor de risc. condiţii clinice asociate Stratificarea riscului absolut Se adaugă modificarea stilului de viaţă corectarea factorilor de risc sau a afecţiunilor asociate Foarte înalt Iniţierea promptă a trat. farmacologic Moderat Monitorizarea TA şi a factorilor de risc cel cel puţin 3 luni Scăzut Monitorizarea TA şi a factorilor de risc 3-12 luni . atingerea organelor ţintă. farmacologic Înalt Iniţierea promptă a trat. 1 şi 2) TAS≥ 180 sau TAD≥ 110 mm Hg (HTA gr. corectarea factorilor de risc sau a afecţiunilor asociate Determinarea atingerea organelor ţintă.

reducerea rezistenţei la insulină . Modificarea stilului de viaţă nu previne complicaţiile cardiovasculare şi nici nu poate înlocui terapia farmacologică acolo unde este recomandată iniţierea imediată a terapiei medicamentoase.corectarea diabetului zaharat. trebuie sfătuiţi să reducă consumul de alcool deoarece riscul cardiovascular este extrem de ridicat.regresia hipertrofiei de ventricul stâng . . Corectarea stilului de viaţă trebuie aplicat tuturor pacienţilor cu hipertensiune arterială.înotul pentru 30-40′ de 3-4 ori/săptămână. Continuarea monitorizării farmacologic şi preferinţele pacientului Tratamentul non farmacologic al HTA Presupune un ansamblu de măsuri ce vizează comportamentul alimentar al pacientului. Alcoolul poate interfera şi cu terapia antihipertensivă. Măsurile non farmacologice răspunzătoare de scăderea valorilor tensionale şi corectarea factorilor de risc sunt : a) abandonarea fumatului b) scăderea în greutate c) reducerea consumului de alcool d) exerciţiul fizic e) reducerea ingestiei de sare f) creşterea consumului de fructe şi legume. . independent de tensiunea arterială şi de ceilalţi factori de risc. Consumatorii de alcool în exces peste 20-30 g etanol/zi la bărbaţi şi 10-20 g etanol/zi la femei.TAS≥ 140sau TAS≥ 140-159 mmHg TAS<140 şi sau TAD ≥ 90 mmHg Iniţierea tratamentului farmacologic monitorizării TAD< 90 TAD≥ 90-99 TAS<140 TAD< 90 Continuarea De considerat trat. abuzul de alcool. reducerea consumului total de grăsimi în special al celor saturate. . S-a constatat că excesul de alcool la pacienţii hipertensivi se corelează cu AVC. facilitând abandonarea fumatului b) reducerea consumului de alcool. chiar şi la cei cu tensiune arterială normal înaltă în condiţiile asocierii factorilor de risc. . a) abandonarea fumatului la pacienţii hipertensivi este benefică deoarece reduce riscul de AVC şi de boală coronariană. c) scăderea în greutate – efectele benefice ale scăderii în greutate asupra valorilor tensionale sunt : . Scăderea în greutate trebuie asociată cu exerciţii fizice deoarece s-a constatat că antrenamentul fizic este un puternic predictor de mortalitate cardiovasculară. supragreutatea şi stările de tensiune nervoasă.corectarea dislipidemiei . Se poate utiliza buspirona ca metodă adjuvantă.mersul pe jos . fumatul. . Exerciţiile fizice utile sunt : .

. stadiul bolii. .HTA la vârstnici . Indicaţiile majore sunt : . non dipper) 3.factorii de risc .diuretice antialdosteronice.să aibă un raport bun cost-beneficiu. Terapia antihipertensivă se va face cu scopul atingerii ţintei terapeutice. . Terapia antihipertensivă trebuie să fie ajustată în raport cu complianţa şi cu aspectul socio-economic ale pacientului 6.boli asociate . complicaţii .6-5.să cotroleze valorile TA . . Terapia antihipertensivă este strict individualizată în raport cu : .În general scăderea tensiunii arteriale după un efort fizic moderat este de aproximativ 4-8 mm Hg.consum crescut de fructe.la vârstnici nu se va scade TAD sub 65 mm Hg deoarece există riscul deteriorării cerebrale. Tratamentul farmacologic Obiectivele terapiei farmacologice : . . .în monoterapie. .sex .evitarea sau diminuarea grăsimilor saturate din alimentaţie . . Clasele de medicamente antihipertensive I. Aceste ţinte sunt : . iar în formele severe de HTA se administreză în asociere cu alte antihipertensive. 2. Elementul esenţial al succesului terapeutic în HTA îl reprezintă calitatea vieţii şi reducerea riscului cardiovascular total. Terapia antihipertensivă este permanentă 4. Terapia antihipertensivă se face cu medicamente recomandate de ghiduri : . Reprezintă clasa de medicamente cea mai utilizată atât în monoterapie cât şi în terapie combinată Se folosesc : .8 g/zi NaCl) . gradat sau .să asigure un control pe 24 ore al valorilor tensionale . coronariene şi renale.alimente bogate în potasiu . Principiile terapiei antihipertensive 1.să determine atingerea ţintelor terapeutice . 5.să reducă riscul cardiovascular total .diuretice de ansă . .HTA izolată sistolică .comportamentul TA pe parcursul zilei şi nopţii (dipper. legume. . . .130/83 mm Hg la diabetici .să fie bine tolerat .în terapia combinată folosind medicamente din clase cu efect sinergic în doze nici . . Se vor evita eforturile izometrice.dietă hipocalorică (mai severă la persoanele supraponderale). . Diuretice.diuretice tiazidice . .după o perioadă de verificare a unei scheme terapeutice de 4-6 săptămâni. în monoterapie. d) dieta pacientului hipertensiv va fi bazată pe : . . Diureticele tiazidice sunt preferate în HTA uşoare.vârsta .insuficienţa cardiacă congestivă .consumul scăzut de sodiu (4. .forma de boală. moderate.140/85 mm Hg la adultul hipertensiv non diabetic . . . . . . peşte (dieta Dash) .

β 1 selective : atenolol.boală vasculară periferică . .dihidropiridine de generaţia a II-a şi a III-a (felodipina. metoprolol. .bumetamid 1-2 mg/zi .coronarieni ± tahiaritmii . amilorid. torasensid.atleţi. Doze uzuale : . diltiazem) .diltiazem (cu eliberare prelungită) Indicaţiile majore sunt : .felodipina 5-10 mg/zi . III. De preferat în 2 prize pe zi în monoterapie. timolol .indapamida 1.insuficienţa cardiacă congestivă .HTA la pacienţii care au şi boală coronariană (amlodipina.verapamil 120-240 mg/zi .. . dar mai ales în formele severe cu hipertrofie ventriculară stângă. Sunt contraindicate în gută şi sarcină. . Azi există combinaţii fixe de diuretice tiazidice cu IEC blocant de calciu sau antagonişti de receptori ai angiotensinei care determină o complianţă mai mare la tratament a pacientului hipertensiv.insuficienţă cardiacă congestivă . .protecţie miocardică prin creşterea producţiei de MO şi înaltă selectivitate : nebivolol În hipertensiunea arterială se preferă terapia cu β blocante în următoarele situaţii : .furosemid 20 mg până la 240 mg/zi. .bumetanid.HTA la vârstnici .encefalopatia hipertensivă (cu prudenţă) . 2.cu acţiuni asociate : . insuficienţă cardiacă sau cu sindrom coronarian (post IMA). .vasodilatator direct : celiprolol .insuficienţa renală cronică. Diureticele de ansă reprezentate prin furosemid.HTA cu boală aterosclerotică periferică sau cerebrală (AVC) . .HTA în sarcină . . .torasemid 2. bisoprolol. Se preferă pentru efectele lor benefice : antikaliuretice şi antifibrotice. Contraindicaţii : . Se pot administra în monoterapie sau în terapie combinată (diuretice. .hipertensivii afroamericani.5 mg/zi. Blocanţi ai canalelor de calciu Se preferă : . acebutolol .insuficienţă cardiacă congestivă (verapamil.bloc atrioventricular gr. . . amlodipina) . 3 . alprenolol. .neselective : propranolol. nadolol.HTA asociată cu boalăpulmonară . exprenolol. . .HTA izolată sistolică . . .bradicardii sinusale severe . Dozele uzuale sunt : .amlodipina 5-10 mh/zi . . 2 sau 3 (verapamil. Beta blocantele sunt blocanţi ai receptorilor adrenergici şi pot fi : . Diureticele antisldosteronice : spironolactona. Sunt contraindicate la pacienţii cu : . iar dozele orele până la 1000 mg în raport cu situaţia clinică.verapamil (cu eliberare prelungită) . triamteren. II. Se administrează în doze mici 25-50 mg/zi sub controlul ionogramei. blocanţi ai receptorilor de angiotensină). diltiazem). Sunt indicate în toate formele de HTA. . . acidnetaminic se preferă în : .la tineri . .5 – 25 mg/zi .bloc atrioventricular gr.α -β blocante : labetalol.hidroclorotiazida 12.insuficienţă renală cronică. pindolol.5 mg până la 5-10 mg/zi. . .urgenţele hipertensive (edem pulmonar acut. carvedilol . . IEC. sotalol. .intoleranţă la glucoză . Dozele în care se administrează sunt : . betaxolol. . diltiazem).astm bronşic . criza hipertensivă) .

10-40 mg/zi . Această clasă de medicamente antihipertensive aduce beneficii importante în terapia HTA atât în monoterapie cât şi în terapie combinată.Clasa II-a .2-4 mg/zi (priză unică) .urapidil.10-40 mg/zi (priză unică).derivaţi ai prolinei ce au o grupare fosfinică acidă ce se leagă de zincul din molecula enzimei de conversie (fosinopril).5-10 mg/zi . cilazapril.întârzie instalarea bolii renale terminale (insuficienţa renală cronică).benazepril .captoprilul . hiperkaliemia. hipotensiunea arterială.compuşi cu grupare carboxil ce se leagă de molecula de zinc a enzimei de conversie (enalapril. Dozele uzuale sunt : . Clasificarea IEC . Efectele favorabile în HTA sunt : . Această clasă de medicamente antihipertensive are indicaţii restrânse : hiperlipemie.controlul eficient pe 24 ore . Blocanţii receptorilor angiotensinei II. .ramipril .enalapril . .5-1 mg iniţial până la doza maximă de 20 mg (cu prudenţă.diltiazem 240-320 mg/zi. (SARTANI) Reprezintă un grup de medicamente care acţionează la nivelul receptorilor AT1 blocând acţiunea AII formată la nivel plasmatic sau pe căi alterne. lisinopril. .compuşi cu grupare sulfhidril SH prin care se leagă de molecula de zinc din structura enzimei de conversie (captopril.fosinopril . perindopril. .quinapril .atingerea valorilor ţintă . fregmentată).prazosin 0. quinapril. . IV. . zofenopril) . V. benazepril.quinazolidinpiperazine (prazosin. . . Alfa blocante adrenergice Sunt reprezentate de : . hiperuricemia. .4-8 mg/zi . blocând formarea AII plasmatice şi. Locul de acţiune al tuturor IEC este endoteliul vascular şi plasmatic. anomalii fetale (sunt contraindicate în sarcină). edemul angioneurotic.5-80 mg/zi . . deoarece studii importante pe cohorte mari şi pe o durată lungă de timp au demonstrat că administrat precoce în monoterapie sau în combinaţie scad morbiditatea şi mortalitatea. reprezentanţi : .. VI.Clasa III-a . Inhibitorii enzimei de conversie Reprezintă clasa de medicamente cea mai utilizată în terapia antihipertensivă. . tisulare. Doze.Clasa I-a . terazosin.10-20 mg/zi .2. tumazosin) . . împiedică evoluţia spre insuficienţă cardiacă sau boală renală finală. ANGIOTENSINOGEN IEC RENINA CHIMAZA CATEPSINA TRIPSINA ANGIOTENSINA I EC-KININAZA II ANGIOTENSINA II BRA PRODUŞI INACTIVI RBK BRADIKININA .reducerea hipertrofiei ventriculare stângi . hipertrofia benignă de prostată asociată bolii hipertensive.trandolapril . doxazosin.lisinopril .perindopril . trandolapril) . Efectele secundare de clasă sunt : tusea.5-40 mg (uzual 20 mg/zi . ramipril.doxazosin 1-2 mg/zi .se administrează a jeune în doze de 25-100 mg/zi (2-3 doze pe zi) . .

activ. Se pot utiliza singuri sau în combinaţie cu IEC sau inhibitori ai enzimei de conversie ai endotelinei.HTA moderată.100240 – în studiu simpatrilat 100 mg/Kg .v. . În ultimii ani efectele lor favorabile au fost susţinute de numeroase studii. VIII. . . .ICC post HTA şi IMA . Alte medicamente antihipertensive Inhibitori ai endopeptidazelor neutre care reduc degradarea peptidelor natriuretice şi bradikininei. Doze – reprezentanţi . Această clasă de medicamente hipotensoare este încă în studiu.scăderea reabsorbţiei tubulare de Na mediată de AII . . creşte nivelul plasmatic al AMP.NO↑ RAT1 RAT2 vasoconstricţie retenţie hidrosalină remodelare vasodilataţie acţiune antiproliferativă diferenţiere celulară reparaţie tisulară vasodilataţie natriureză diureză antiremodelare Acţiunea AII la nivelul RAT1 este blocată de această clasă de medicamente fapt ce determină următoarele efecte : .valsartan 80-320 mg/zi .telmisartan 80-160 mg/zi .diminuarea fenomenului de remodelare vasculară şi miocardică.îmbunătăţirea sensibilităţii la insulină. Efectele lor secundare sunt mult mai reduse decât ale IEC. S-au utilizat doze de 300 mg i.stimularea prostaciclinei . .scăderea activităţii SMS . non peptidic şi non selectiv al receptorilor EAA şi ETB.scăderea eliberării de aldosteron mediată de AII .inhibitorii vasopeptidazelor (NEP + ACE) : omapatrilat doze 2. Efectele favorabile sunt datorită blocării acţiunii endotelinei. El este capabil să reducă TA prin reducerea rezistenţei vasculare sistemice. Blocanţii receptorilor de endotelină (SENTANI) Reprezintă o clasă foarte nouă în terapia antihipertensivă. .inhibitori simpli ai NEP : sinorphan doze 100 mg/zi în două prize candoxatril : creşte natriureza.efect antateromatos .bosentan este un blocant oral.. .o. jucând în acest fel un rol major în patogenia HTA primare.inhibarea efectului vasoconstrictor direct al AII . şi 500 mh p.eprosartan 600-800 mg/zi .HTA la diabetici . aldosteron şi epinefrină.efect uricozuric (losartanul)] . Reprezentanţi : . Alte efecte : . ET1 stimulează pe lângă efectul ei vasoconstrictor direct şi producţia de renină.cilexil 16-32 mg/zi. . severă în monoterapie sau în combinaţii . . . AII.scăderea activităţii SRAA tisular . . VII. .HTA cu IRC.5-75 mg/zi . poate detrmina tuse MDL. De perspectivă posibil vor fi medicamente de primă linie în HTA. .irbesartan 150-300 mg/zi . . în două prize. . substanţă puternic vasoconstrictoare la nivelul receptorilor ETA inducând vasodilataţia.candesartan . BRAT1 sunt benefici în : . scăzând morbiditatea şi mortalitatea. Doze – reprezentanţi : .

dar are efecte secundare greu tolerabile : sedare. xerostomie. .enalkiren . .cromakalim .bimakalim. Vasodilatatoare directe sunt reprezentate de : hidralazină. Agenţi noi : . cadralazina şi minoxidil. palpitaţii.nicorandil 2. impotenţă (xerostomie) . musculaturii netede cu vasorelaxare. XI. bine tolerate. edeme. nu au afinitate pentru α 2 -adrenoreceptori şi nu dau fenomene de rebound . Reprezentanţi : . . Posibile combinaţii ale diferitelor clase de agenţi hipertensivi DIURETICE BETA BLOCANTE BRA . Reprezentanţi : .α methyldopa.aprikalim .remikiren . dihydralazina. Activatoare ale canalelor de potasiu sunt o clasă de medicamente cu rol în reglarea homeostaziei cardiovasculare şi acţionează prin creşterea conductibilităţii pentru K la nivelul membranei celulare. Inhibitorii reninei sunt eficiente mai ales în administrarea i. acţionează prin metabolitul său activ α methylnorepinephrina. .. Sunt foarte bune medicamente antihipertensive în combinaţie cu diuretice şi beta blocante în HTA severe. Experienţa actuală cu această clasă de medicamente este încă limitată. În terapia bolii hipertensive se preferă monoterapie sau combinaţii de 2 sau mai multe antihipertensive cu efecte sinergice. . uscăciunea gurii.ecadotril. dar determină constipaţie. XII. impotenţă şi fenomene de rebound la oprirea terapiei. X .zankiren. Foarte bun hipotensor în sarcină. sedare. .α 2 + I1 agonist-clonidina un foarte activ antihipertensiv.pinacidil 25-100 mg/zi .I1R – agonişti : moxonidina şi rilmenidina – mai bine tolerate.5-10 mg/zi .v. Este un prodrog.α 2 agonist .terlakiren . IX. foarte bune în tratamentul HTA la obezi şi diabetici. Medicamente antihipertensive cu acţiune centrală Agenţi clasici : . tahicardia. Efectele secundare sunt : cefalee. dar şi oral. .

gradat .α BLOCANTE ANTAGONIŞTI DE CALCIU IEC STATEGIA TERAPEUTICĂ Nivelul TA fără tratament Absenţa sau prezenţa afectării organelor ţintă şi a factorilor de risc De ales între Monoterapie în doză redusă Dacă nu se atinge TA ţintă Combinaţie de două medicamente doză redusă Medicamentul anterior în în doză maximă De schimbat cu alt medicament în doză redusă Combinaţia anterioară în doză maximă De adăugat un al treilea medicament în doză redusă Dacă nu se atinge TA ţintă Combinaţie de 2-3 Medicamente Monoterapie în doză maximă Combinaţie de trei medicamente în doză eficientă Abordări terapeutice speciale – principii Tratamentul HTA la vârstnici. .se tratează orice HTA sistolodiastilică sau sistolică izolată .terapia este individualizată şi se face cu doze mici. . .

BRC. .manşete inadecvate la braţe foarte groase . .tratamentl constă în alegerea unor scheme de tratament cu 2-3-4 medicamente .se preferă : BRA.beta blocante selective . .HTA de cabinet. methyldopa. BCC -DHP. Tratamentul HTA la pacienţii cu boală cerebro-vasculară. .tratament non farmacologic . . IEC. .aderenţă slabă la tratament . normalizarea greutăţii) este esenţială . Tratamentul HTA la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Tratamentul HTA asociată cu boală pulmonară Se administrează –blocante de calciu cu acţiune prelungită -diuretice -sartani -α blocante Tratamentul HTA la tineri Se administrează : .se acceptă azi ideea cu BRA care trebuie administrată în monoterapie chiar la pacienţi cu valori ale TA şi glicemiei de graniţă . .protecţia renală se realizează la pacientul cu HTA şi diabet zaharat tip 1 cu IEC şi diabet zaharat tip 2 cu BRA .pacientul cu HTA şi AVC în antecedente trebuie să fie tratat permanent . BCC (dihidropiridine cu acţiune prelungită-amlodipina).ţinta terapeutică 140/85 mm Hg. atunci când creatinina este peste 2 mg/dl).HTA secundară . consum inadecvat de lichide concomitent cu o afecţiune renală limitată utilizare inadecvată a diureticelor).se vor trata şi factorii de risc asociaţi . Tratamentul HTA în sarcină. . . Cauzele HTA refractare : . Există şi o falsă HTA refractară : . Se recomandă : . . .medicaţie concomitentă care creşte TA (AINS) .terapia factorilor de risc asociaţi .se vor analiza periodic cauzele rezistenţei la tratament cu reconsiderare terapeutică ulterioară..suplimentar : calciu. .se preferă o terapie complexă cu statine. Tratamentul HTA la diabetici.IEC(cu eliminare biliară). . consum excesiv de alcool.IEC . terapie combinată . blocante de calciu. . . . diuretice de ansă (furosemid. . IEC.terapia presupune : IEC.microalbuminuria la diabetic impune tratament cu IEC sau BRA chiar dacă valorile TA nu sunt foarte mari . .nemodificarea stilului de viaţă ( consum crescut de sodiu.terapia non farmacologică (dieta. . β blocante.se preferă : diuretic (indapamină) şi IEC (peridopril. BCC. BRA . sulfat de magneziu. creştere în greutate.scăderea valorilor TA la pacientul cu HTA şi AVC hemoragic sau ischemic se face cu prudenţă Tratamentul HTA la pacienţii coronarieni şi cu insuficienţă cardiacă.ţinta terapeutică 130/80 mm Hg şi <125/75 la o proteinurie peste 1 g/zi . Tratamentul hipertensiunii arteriale refractare. antihipertensive (BRA) şi antiagregante plachetare.începerea terapiei se face de la un nivel presional de 140/90 mm Hg . ramipril) .medicamente preferate : diuretic tiazidic. acid acetisalicilic . BCC (ca primă linie) .se preferă : beta blocante. . . ulei de peşte. diuretice antialdosteronice. . . .valorile ţintă 130/80 mm Hg . .măsurarea tensiunii se face în clino şi ortostatism .se preferă : labetalol.

beta blocante selective . .tratament antiplachetar : aspirina în doze mici .medicamente hipolipemiante (statine) dacă pacientul este hipertensiv şi are AVC.diuretice Terapia factorilor asociaţi.α blocante .diuretice Tratamentul la HTA cu dislipidemie Se administrează : .controlul glicemiei (< 110 mg/dl). .. periferică.IEC . .sartani . . diabet zaharat tip 2 şi colesterol total peste 135 mg/dl . boală vasculară cerebrală.blocante de calciu .sartani .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->