Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea ,, tefan Cel Mare Suceava Facultatea de Litere i tiin e ale Comunic rii i Rela ii Publice

Specializarea: Comunicare

Portofoliu la

Coordonator: Marian-Arnat Petru-Ioan Student :Popovici Elisabeta-Mariuca

Suceava,2012

Cuprins

Text argumentativ; Curriculum vitae; Invita ie; Memo-ul/ Memorandum; Scrisoare de propunere; Raport; Comunicat de pres ; Cercetare USV.

TEXTUL ARGUMENTATIV

Clonarea uman (Pro)

Motto: ,, A fi unu e normal,a fi doi nseamn c nu exi ti.


n primul rnd,Dumnezeu a f cut pe om unic,acesta avnd propria sa gndire, modalitate de conve uire,atitudini,sentimente.A fi unic nseamn s te sim i cineva,c po i s faci ceva, s ti c dac cineva i roste te numele e ti...numai tu i c nu se afl altcineva cu o aceea i via lng tine sau n alt parte. n ceea ce prive te clona,doar gndindu-te c exist te deranjeaz pentru c are aceea i compozi ie ca i tine,acelea i aptitudini,sau uneori c te poate dep i n unele lucruri,te face s te sim i inferior fa de ea, dar i c unii o vor aprecia mai mult pe ea, iar pe tine ... te va da la o parte. De asemenea dac acest proces se va realiza atunci se poate considera o clon : a fi un copil ntrziat al p rin ilor. Aceste lucruri nu i intereseaz pe oameni de tiin , ci le percep ca o noua descoperire,ca un beneficiu, pentru a se afirma n societate. Nu se gndesc la persoana respectiv . Clonarea este o form de reproducere asexuala. Un copil produs prin clonare ar fi duplicatul genetic al unei persoane existente. Clona nu va fi nici fiica sau fiul, sau sora, fratele geam n al persoanei clonate ci va intra ntro nou categorie.

Clonarea reproductiv este n mod inerent nesigur . 95% dintre clon rile de mamifere din expermiente au codus la e ecuri sub forma de avorturi i anomalii anemintatoare de via . Unii cercet tori consider c nici o clon nu este per total s n toas . Tehnica

nu a putut fi dezvoltat pentru oameni f r a pune siguran a fizic a clonelor care le-ar fi purt toare la un risc ridicat.

i femeilor

Dac clonarea reproductiv este permis i devine acceptat este greu de a prevedea cum se vor restric iona alte aplica ii periculoase ale geneticii i tehnologiei nuclerare. Totu i orice tehnologie medical poart un grad de risc iar societatea uman va nv a s accepte sau s resping orice tehnologie propus pe baza meritelor sale. Cei mai mul i sus in tori ai pro-vie ii sus in c ovulul fertilizat este o persoan uman , cnd i este nl turat nucleul aceasta este ucis , unele persoane religioase consider c clonele s-ar na te f r suflete.

Curriculum vitae

Curriculum vitae Europass Informa ii personale Nume / Prenume Adres (e) Mobil E-mail(uri) Data na terii Sex Educa ie i formare Perioada 2010-2013

POPOVICI ELISABETA-MARIUCA Str. Linie, Nr:432.Comuna Calafindesti,jud. Suceava 0752562420 Ely_elysabeta@yahoo.com 08/09/1991 Feminin

Numele i tipul institu iei de nv mnt / furnizorului de formare


Domeniul Perioada Calificarea/diploma obtinuta

Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Facultatea de Litere Comunicare 2006-2010 Diploma bacalaureat i tiin e ale Comunic rii

i Rela ii Publice

Disciplinele principale studiate / competen e profesionale dobndite Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorului de formare Alte activitatii

tiin e ale naturii

Colegiul Tehnic AL.I. Cuza Suceava

-Voluntariat Asociatia ,,Promotori Bucovinei -Curs de formare ,,Pretul succesului - Voluntariat Campania ,,Cei 3rei Pasii

Limba materna Limba(i) str in (e) cunoscut (e)

Romana

Autoevaluare Nivel european (*) Engleza

n elegere Ascultare

Citire

Vorbire Participare la conversa ie

Discurs oral

Scriere Exprimare scris

Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B independ 2 experimentat 2 experimentat 2 experimentat 2 independent 2 ent C Utilizator 1 elementar C Utilizator 1 elementar B Utilizator 2 elementar B Utilizator 2 elementar Utilizator B elementa 2 r

Spaniol

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Alte limbi straine Italiana,Franceza

Pentru Limbi Str ine

Competen e i abilit i sociale Competen e i aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competen e i aptitudini

Spirit de echipa; Sociabil ; Abilita i de comunicare Cunostinte avansate de utilizare a Microsoft Corel Draw. Sunt o persona toleranta, sociabila, spirit de echipa, energica si ambitioasa Sunt o persona serioasa, capabila de a lua decizii dar si de a invata cat mai mult pentru a prinde experienta, capacitati organizatorice ,abilitati de comunicare. NU

Permis(e) de conducere

Semn tura Popovici Elisabeta

INVITA IE

Stimat Doamn ,

Ne face mare pl cere s v anun

m c n perioada 01-08 martie 2012

coala General

,, tefan Cel Mare organizeaz

a-V-a edi ie

a Concursului Dedica ii

i Daruri Pentru Mama

prilej cu care v invit m s participa i la:

y Festivalul de deschidere a concursului: 01 martie,ora 14:00 La Iulius Mall Suceava (parter);

y Cocktail: 08 martie,ncepnd cu orele 14.00,la Iulius Mall Suceava (etajul 1).

Memo-ul / Memorandum

12 IULIE 2012

C tre: Lauric Vasile,Director General De la: Popovici Viorel ,manager Subiectul: Reuniune de vnz rii

Reuniunea de vanz rii va avea ntrunirea lunar pe 15 iulie ,2012.n acest reuniunea se va discuta aspecte legate de cre terea vnz rilor care au fost atinse n ultimul trimestru al anului. Este foarte important s avem prezen a dvs.

Scrisoare de propunere

Popovici Elisabeta Director-adjunct la Biblioteca ,,I.G.Sbiera Strada Suceava, Str. Mitropoliei nr.4, Telefon: 030-213190, 030-530877, Fax: 030-530798 c tre Popovici Viorel Director tipografia ART,Suceava

Stimate domnule Popovici Viorel, V aducem la cuno tin c Biblioteca ,,I.G.Sbiera dore te si propune colaborarea cu Tipografia dvs., n cadrul proiectului Umanitatea si eu. Proiectul cuprinde activitati si programe artistice, desf urate la Casa de Cultura,ncepnd cu data 21 iulie 2012. Scopul fiind acela de a informa oameni despre folosul umanitati i de avantajele de a fii om. In speran a unei colaborari reciproc avantajoase n scopul prezentat mai sus, astept m r spunsul dvs.

Semn tura Popovici Elisabeta

Data 15 iunie 2012

Raport

Biblioteca Bucovina I.G.Sbiera Romnia,Suceava, Str Mitropoliei nr.4, Telefon: 030-213190, Fax: 030-530798

Raport de activitate - Mai 2011 -

ntr-o luna, august 2011, n plin criz economic , att la nivel na ional ct i mondial, situa ia economic i profesional la nivel de institu ie public de cultur , se prezint astfel: Evolu ia institu iei n raport cu mediul n care i desf oar activitatea i n raport cu sistemul institu ional existent: 1. Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera i desf oar activitatea preponderent n aria municipiului Suceava i, par ial, n jude , al turi de alte institu ii care se adreseaz comunit ii sucevene n vederea inform rii i educ rii non-formale:

biblioteca Universit i tefan Cel Mare ,biblioteci i centrele de documentare i informare din coli precum i institu iile de cultur locale, pe segmentul petrecerii timpului liber n mod instructiv: Casa de Cultur a Sindicatelor, Muzeul de stiin e ale naturii, Muzeul de Istorie,Palatul copiilor,O.N.G-uri etc. 2. Participarea institu iei n/la programe/proiecte europene/interna ionale 6 mai 2010 - cu prilejul Zilei Europei (9 Mai) a avut loc o ampl dezbatere pe urm toarele teme istorice: Ziua Independen ei, Ziua Europei i Ziua Victoriei mpotriva fascismului. Participan i: membri ai Catedrei de Istorie de la Facultatea de Istorie, Filosofie i Teologie,Universitatea Stefan Cel Mare Suceava. Moderator al evenimentului a fost regretatul prof. univ. dr. Vasile Lica. 15 mai 2010 cu prilejul Zilei Na ionale a Italiei s-a desf urat la Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera Simpozionul 150 de ani de la eliberarea i unificarea Italiei. Manifestarea a fost organizat de Casa d'Italia Suceava, Filiala Asocia iei Italienilor din Romnia RO.AS.IT. n colaborare cu Consiliul Jude ul Suceava, Parohia Bisericii Romano-Catolice Suceava i cu institu ia gazd , Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera Suceava. 3. Cunoa terea activit ii institu iei n/de c tre comunitatea beneficiar a acestora: 4 mai 2010 - grupa preg titoare de la Gr dini a nr. 7 Cristal nso it de doamnele educatoare Chebac Ani oara i Luparu Jenica au venit la Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera, unde a vizitat i a aflat despre istoricul Bibliotecii, despre condi iile de nscriere, despre activit ile iserviciile de care pot beneficia ca utilizatori ai acestei institu ii. 21 mai 2010 - au vizitat Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera un grup de elevi de La Liceul Edil Anadolu Lisesi din Istambul-Turcia, n cadrul proiectului bilateral european Comenius I realizat ntre Grupul colar Petru Musat Suceava i liceul coordonator mai sus men ionat. Elevii i profesorii nsotitori au vizitat Sec ia Colec ii Speciale, Sec iile de mprumut la Domiciliu precum i sec iile aferente Serviciului S lii de lectur . 30 mai 2010 - Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera a organizat, la Complexul Muzeal de tiin ele Naturii din Suceava, expozi ia cu tema Informeaz -te i

vei fi protejat. Evenimentul face parte din edi ia I a Festivalului Anti-Drog ntre agonie i extaz, o clip de vis - o via distrus ,organizat de Asocia ia Tinerii i viitorul, Agen ia Na ional Antidrog, Direc ia de S n tate Public Suceava i C.I.A.D.O. Suceava. 4. Ac iuni ntreprinse pentru mbun t irea promov rii/activit i de PR/de strategii media: Lans ri de carte: 6 mai 2010 - n cadrul Salonului Literar Axis Libri a avut loc lansarea volumului: Universul operei lui Panait Istrati, autor Kim Song Sou, profesor la Universitatea din Osaka (Japonia); traduc tor dr. Eduard Claudiu Br ileanu, ef Serviciu Rela ii. Publice la Biblioteca 10 Jude ean Panait Istrati din Br ila; prefa ator conf. univ dr. Zamfir B lan, director adjunct al Muzeului Br ila. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii i Theodor Parapiru, scriitor. 13 mai 2010 - n cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (dou ) lans ri de carte:Povestiri despre demonul politic, autor Ion Cordoneanu (Editura AXIS LIBRI, Biblioteca I.G.Sbiera 2011) i ara Moldovei n vremea lui tefan Tom a al II-lea, autor Aurel Iacob (Editura Istros, Muzeul Sucevei, 2010). Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii i Theodor Parapiru, scriitor. 20 mai 2010 - n cadrul Salonului Literar Axis Libri alte 2 (dou ) lans ri de carte: Din alchimia unei existen e (Editura Institutul European), autor Viorel Rotil ; Trandafirul galben (Editura Axis Libri), autor Nicolae-Paul Mihail i prezentarea a 2 antologii - Prim vara esen elor i Esen e de prim var - ale Editurii Panfilius, prefa ate de Victor Cilinc . Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii i Theodor Parapiru, scriitor. 27 mai 2010 - n cadrul Salonului Literar Axis Libri lansarea volumului Dic ionar enciclopedic de expresii celebre, ap rut la Editura Axis Libri, autor Teodor Parapiru. Moderatori ai acestui eveniment: Ilie Zanfir i Dan Pl e u. 5. Ca strategii de media men ion m dezvoltarea brandului cultural Axis Libri (revist , trg de carte, editur , salon literar i minilibr rie sub aceea i denumire) i promovarea imaginii institu iei i a profesiei de bibliotecar prin mijloace proprii: site-ul www.bvau.ro, blogul CIC, precum i revistele Axis Libri, Buletinul Funda iei Sbiera i buletinul informativ Asocia ia, care apar att n

format tip rit ct i electronic. De asemenea, Revista Axis Libri apare n variante alternative n limba francez i n limba englez . Festivalul Na ional al C r ii Axis Libri edi ia a II-a 1-6 iunie. Trgul de carte a atras un num r nsemnat de edituri i difuzori de carte din toat ara. Manifestarea a avut un caracter complex, nglobnd n program pe lng multiplele lans ri i un concurs de crea ie literar , spectacole de muzic de diferite genuri, teatru de p pu i pentru copii, precum i o tombol . 6. Beneficiarul actual al Bibliotecii I.G.Sbiera poate fi caracterizat pe baza analizei rezultate prin compararea datelor statistice ale utilizatorilor nscri i n ultimii trei ani, avnd n vedere criteriile statutului ocupa ional, al vrstei i preferin elor de lectur . 7. Realizarea unor studii viznd cunoa terea categoriilor de beneficiari m sur tori cantitative i calitative efectuate n perioada raportat ; 8. Descrierea modului de dobndire a cunoa terii categoriilor de beneficiari (tipul informa iilor: studii, cercet ri, alte surse de informare): Principala modalitate de cunoa tere a beneficiarilor este observa ia direct , dobndit n procesul comunic rii beneficiar-bibliotecar, un instrument foarte util n multe cazuri fiind interviul de referin . Din acest tip de comunicare se ob in informa ii care contureaz profilul individual al utilizatorului i nevoile sale de informare. Instrumentele utile i pertinente n cunoa terea tipurilor de beneficiari, ct i a modului n care ace tia folosesc serviciile i colec iile bibliotecii, sunt rapoartele statistice. Acestea ofer informa ii asupra structurii i m rimii categoriilor dup statutul ocupa ional, dup studii, vrst , na ionalitate i sex, asupra preferin elor de lectur pentru documente dup con inut (domeniu al cunoa terii) sau tip de obiect (carte i periodic pe suport tradi ional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii etc). Cercet rile categoriilor de beneficiari au mai beneficiat recent i de un instrument de marketing. Cunoa terea a tept rilor consumatorilor, precum i modul n care ei percep serviciile bibliotecii sunt condi ii de baz pentru prestarea unor servicii performante i de calitate. Pentru acestor probleme, Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera a aplicat periodic sondajul sociologic, utiliznd metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Deoarece cea mai mare afluen de participan i a fost n perioada 1-6 mai 2010 la Festivalul Na ional de Carte Axis Libri, s-a considerat c aplicarea chestionarului n acea perioad ar fi oportun .

Au fost chestiona i 120 de participan i la manifestarile desf urate n cadrul Festivalului i 19 dintre responden i: 33,33% au studii universitare; 25,83% au studii liceale; 15% studii postuniversitare; 14,16% studii profesionale i 11,66% au studii gimnaziale. Dup vrsta subiec ilor observ m interesul crescut al celor cu vrsta ntre 41-60 ani pentru manifest ri culturale i achizi ii de carte, dup cum indic procentul de 35,83%; 31,66% dintre subiec i au vrsta ntre 26-40 ani; 22,50% au vrsta ntre 15-25 ani; 10% au vrsta peste 60 ani. La ntrebarea cu r spuns liber, am dorit s afl m ce facilit i ar trebui s ofere Biblioteca Jude ean I.G.Sbiera pentru a deveni util , prin serviciile sale membrilor comunit ii, iarpropunerile responden ilor sunt urm toarele: - conectare la Internet din toate s lile cu acces liber pentru public; - un nou sistem de aranjare al c r ilor la raft; - utilizarea de Bibliotec a noilor tehnologii informa ionale; -fond de carte n limbi str ine, exemplu: lb. englez , japonez , german etc; - achizi ii de carte nou ; -servicii speciale pentru vrstnici i persoane cu handicap, care s permit mprumutul de c r i aduse la domiciliu de o persoan autorizat de Bibliotec ; - mai multe filiale ale Bibliotecii n cartierele mari ale ora ului. Chestionarul i-a atins scopul propus, evalund nevoile informa ionale ale participan ilor,ne-a ajutat s apreciem nivelul cultural al comunit ii g l ene i s facilit m accesul la c r i cu pre uri rezonabile pentru to i vizitatorii.

Suceava 10 aprilie 2011

Director al Biblioteci I.G.Sbiera, Prof. Zanfir ILIE

Comunicat de pres

8 Noiembrie 2012 FAO Joe Bloggs, Editor la Social Affairs Dezbatere organizata de Media Trust: Sunt oare prea multe societati de binefacere? In ziua de miercuri, 8 noiembrie, Media Trust va gazdui, in colaborare cu ziarul The Guardian si Ketchum, reputata companie de PR, o dezbatere pe tema problemelor centrale privind brevetarea actiunilor caritabile, inmultirea acestora si pastrarea evidentei lor. Dezbaterea, care va avea loc la cinematograful Curzon din Soho, Londra, de la ora 11 dimineata pana la ora 13 dupa amiaza, va incerca sa raspunda la intrebarea daca nu cumva sunt prea multe societati de binefacere care au activitati similare si care se afla intr-o competitie inutila unele cu altele. Se vor discuta de asemenea consecintele pe care un astfel de fenomen le-ar putea avea asupra brevetarii societatilor de caritare si cum ar putea sectorul de voluntariat sa rezolve aceasta criza. Evenimentul va fi prezidat de moderatorul Alistair Stewart si va avea invitati care vor lua cuvantul in dezbatere. Printre acestia se vor afla si: John Stoker, Seful Comisiei pentru Actiuni Caritabile. Polly Toynbee, scriitor si comentator. James Maxwell, Director Executiv al Ketchum pentru Europa. Ed Mayo, director al think-tank-ului principal din sectorul de voluntariat, the New Economics Foundation. Chris Hanvey, director la Ellerman Foundation, unul dintre cele mai importante 40 de trusturi din Marea Britanie care acorda donatii. Din public vor face parte directori executivi, sefi ai departamentelor de comunicare din cadrul unor societati de caritate importante, directori ai unor trusturi importante care acorda donatii si reprezentanti ai unor organizatii de voluntariat cunoscute in domeniu.

Cercetare USV
1.Enun area problemei
Constatarea ratei sc zute a liceenilor informa i despre oportunit ile de studiere la Universitatea tefan Cel Mare Suceava.De a nu tii ce calit i / competen e pot dobndi n urma studilor la USV. Obiectiv : Stabilirea rela iei existente dintre Usv doritor de a studia la Usv. i licee, sau eventual publicului

2. Formularea ipotezelor

Dac persoana este informat corespunz tor, despre lucrurile benefice de a urma o Facultate,de a tii ofertele prezentate de admiterea Usv, atunci persoana ar putea deveni interesat de aceste studi.

3. Proiectarea cercet rii

Stabilirea e antionului non-probabiliste: a) E antionul accidental :desf surat in intervalul de timp 30 iunie-10 iulie 2011 b) E antionul voluntar:Persoane interesate de studierea la Usv.

4. Efectuarea observa iilor


Publicul prezint un impact major,in cursul de incepere a unui nou an universitar.Observa iile efectu ri sunt determinate de ipostazele de e antionare a publicului,si de intreb rile adresate lor.

5. Interpretarea datelor
n urma e antionarii,situa ia arat in felul urm tor: -20% nu sunt interesa i de urmarea unei faculta ii; -20% doresc Specializ rii noi,la Usv; -55% ar urma studii la Usv,deoarece sunt aproape de centrul Universitar; -5% nu au men ionat un r spuns concret.

6. Formularea concluziilor
n urma acestei cercet ri,se concertizeaz unele elemente/concluzii importante:
-lipsa informa ilor necesare,dea putea convinge publicul, de a urma o

specializare la Usv -rela ia cu liceele din zon nu sunt foarte accentuate; -taxe putin cam mari,pentru posibilit ile unor persoane;

-lipsa de seriozitate a persoanelor din centru Usv (profesori,studen i sau chiar personalului de lucru din acest centru Universitar).