Sunteți pe pagina 1din 25

Defectologie i logopedie

Curs3 DEFICIEN ELE DE AUZ

CUPRINS
    

SURDOPSIHOPEDAGOGIA TERMINOLOGIE PREVALEN A ETIOLOGIA TESTAREA AUZULUI GRADELE DEFICITULUI AUDITIV TABLOUL CLINIC I PSIHOPEDAGOGIC LIMBAJUL I COMUNICAREA COMPENSARE I RECUPERARE

SURDOPSIHOPEDAGOGIA
Disciplin care studiaz :


 

particularit ile dezvolt rii psiho-fizice ale copiilor cu disfunc ie auditiv cauzele i consecin ele pierderii auzului mijloacele compensatorii, instructiv-educative i recuperatorii

TERMINOLOGIE
   

hipoacuzic surdo-mut surdo-vorbitor deficient de auz disfunc ional auditiv handicapat de auz asurzit

Surditatea este urmarea unui deficit organic instalat la nivelul unuia din segmentele aparatului auditiv, ce poate duce la mutitate, ca o consecin a surdit ii. La nceput, s-a folosit termenul de surdomut, f cndu-se referire la persoanele care i-au pierdut auzul nainte de nsu irea limbajului verbal (pn la 2-3 ani ) Ulterior s-a con tientizat faptul c ntre surditate i mu enie nu exist o leg tur indestructibil : termenul surdo-vorbitor se refer la deficientul de auz demutizat i la cel asurzit, care a reu it s - i nsu easc vorbirea pn la pierderea auzului hipoacuzicul este deficientul de auz cu reziduri auditive surditatea total poart denumirea de cofoz .

PREVALEN A
Deficien ele de auz se ntlnesc la:
 

1% din popula ie la vrsta copil riei 10% la adul i 50% la vrstnici

ETIOLOGIA

Surdit i ereditare (anomalii transmitere genetice) Surdit i dobndite

cromozomiale,

Surdit i dobndite
Surdit ile prenatale
cauzate de: - maladiile infec ioase ale

Surdit i perinatale
produse prin:

Surdit i postnatale
determinate de

gravidei (rubeol , oreion, pojar, hepatit , tuberculoz , sifilis); - tulbur ri metabolice i endocrine, - diabetul - ingerarea de medicamentele tranchilizante - tentative de avort prin consumarea unor substan e. - iradierea mamei cu raze X; - alcoolismul, - incombatibilitatea Rh ntre mam i f t.

-anoxia (asfixia albastr ); - traumatismele obstreticale;

- traumatisme craniocelebrale, - boli infec ioase (otita, meningita, encefalita, scarlatina, rujeola, pojarul, tusea convulsiv , oreionul, febra tifoid , etc.) - factori toxici, - boli vasculare, - subalimenta ia cronic , - traumatisme sonore - abuz de antibiotice -etc.

TESTAREA AUZULUI
A. Audiometria (audiometru) B. Acumetria fonic (vocea uman ) C. Acumetria instrumental

A. Audiometria
metod avansat de m surare a auzului pe toate frecven ele, cu ajutorul audiometrului audiograma = grafic unde pe abscis se noteaz frecven a sunetelor (Hz), iar pe ordonat se noteaz n l imea/intensitatea sunetelor (dB). se asculta o serie de tonuri pure (sunete simple), folosind casti. se indica - fie prin ridicarea unei maini, fie prin apasarea unui buton de raspuns - daca s-a auzit sau nu sunetul sunetele vor incepe sa scada in intensitate (tarie), pentru a determina pragul de auz;

B. Acumetria instrumental
- metod ce se realizeaz prin examinarea cu diapazoane

Metod rapid pentru speciali ti, dar i pentru p rin i. Vocea utilizat la examinare optit - obi nuit - de strigare. Tehnica examin rii : copilul este a ezat pe un scaun cu spatele la examinator cu o ureche liber , iar cu cealalt astupat , ntr-o camer lini tit i spa ioas de minim 6 m, marcat cu cret . Perceperea vocii obi nuite ntre 8-6 m presupune auz normal ; ntre 6-4 m presupune o sc dere u oar a auzului; ntre 4-1 m presiune o pierdere mijlocie a auzului ; sub 1 m presupune o pierdere foarte mare a auzului.

C. Acumetria fonic

GRADELE DEFICITULUI AUDITIV
Gradele deficitului auditiv se stabilesc cu ajutorul audiometrului. Se stabilesc pierderile auditive.

  

0 - 20 dB - audi ia este normal 20 - 40 dB - deficit de auz lejer 40 - 70 dB - deficit de auz mediu 70 - 90 dB deficit de auz sever peste 90 dB - deficit de auz profund

TABLOUL CLINIC I PSIHOPEDAGOGIC


Motricitatea
 

Dezvoltarea fizic general este normal Poate fi afectat sim ul echilibrului

Gndirea Gndirea surzilor nedemutiza i opereaz n special cu simboluri iconice (imagini) Surzii demutiza i folosesc simboluri verbale saturate de elemente vizuale Opera iile gndirii sunt dezvoltate la nivel inferior, Gndirea no ional-verbal evolueaz odat cu demutizarea. Memoria Memoria afectiv i vizual-motorie asem n toare cu cea a normalului auzitor Memoria cognitiv-verbal se dezvolt mai lent n procesul demutiz rii Imagina ia Specificitate vizual-motorie, determinat de ra ionamente saturate de vizualitate Afectivitate Deoarece dezvoltarea psihic e mai lent , pot prezenta: conduite de izolare, sentimente de inferioritate, depresie, e ecuri n plan colar/profesional

LIMBAJUL I COMUNICAREA

n procesul educa ional al copiilor cu deficien e de auz se ntlnesc mai multe tipuri de comunicare:

a)

C. verbal oral i scris - are la baz un vocabular dirijat de anumite reguli gramaticale - labiolectura- reprezint suport important n n elegere C. mimico- gestual cea mai la ndemn form de comunicare C. cu ajutorul dactilemelor- sistem de semne manuale care nlocuiesc literele din limbajul verbal C. bilingv - combinare a-b i a-c C. total toate tipurile de c. ; se completeaz reciproc i ajut la n elegerea corect a mesajului DE COMUNICARE A I RECOMANDA N CAZUL ACESTOR COPII?

b) c) d) e)

CE FORM

Lillo (1986) este de p rere c limbajul bilingv (al semnelor i al celui oral) trebuie s fie introdus paralel n educa ia precoce a deficien ilor de auz. Metoda exclusiv prin gesturi/semne - reduce posibilitatea inser iei sociale; - poate deveni un obstacol pentru nv area limbajului oral. Metoda exclusiv oral - nu are rezultatele scontate atta timp ct limbajul oral nu este bine instalat.

Labiolectura (citire pe buze)


Defini ie: perceperea vizual a limbajului verbal sub form oral dup mi c rile vizibile ale organelor fonatoare i dup fizionomia interlocutorului.
 -

Fonemele nu au acela i grad de vizibilitate pe buze: Sunete perfect vizibile: o, p, l Sunete par ial vizibile: s, Sunete invizibile: h Fenomenul coarticula iei complic recunoa terea labiovizual (ex. n cuvntul coco , fonemele c i o sunt asem n toare vizual) Recep ia labiovizual e lacunar , contextul comunic rii ajutnd la precizarea sensului

Limbajul dactil


Fiecare fonem are o coresponden gestual Dactilemele sunt semne artificiale, concepute de c tre speciali ti, diferind pu in de la o ar la alta Cel mai adesea sunt reproduse prin dactileme: numele, denumirile. Comunicarea dactil intermediaz trecerea de la non-verbal la verbal n cursul demutiz rii n post-demutizare constituie un sprijin indispensabil n precizarea sensului unor cuvinte noi sau a complet rii exprim rii orale

Limbajul mimico-gestual


Are o structur ideografic 2 func ii: de comunicare i de cunoa tere Sprijin gndirea n imagini, dar face dificil constituirea unei gndiri no ional-verbale Obiectul nu e redat niciodat prin totalitatea tr s turilor sale Utilizarea cotidian a mimico-gesticula iei e compesat de apelul la citit-scris i ocazional, la oralitate

COMPENSARE I RECUPERARE


Compensare Mijloace tehnice (protetice) Interven ii medicale Echipamente microelectronice (implan i cohleari) etc.
Interven iile compensatorii contribuie la nsu irea comunic rii verbale i face posibil colarizarea hipoacuzicilor mpreun cu auzitorii.

Interven ii psihopedagogice - demutizarea - ortofonia

DEMUTIZAREA
Exist coli speciale pentru hipoacuzici i surdo-mu i pentru hipoacuzici metodologia instructiv este aproximativ asem n toare cu cea pentru auzitori. pentru surdo-mu i, centrarea se face pe procesul demutiz rii, pentru a transforma copilul surdo-mut n surdo-vorbitor. Demutizarea= activitate complex de nl turare a mutit ii prin valorificarea c ilor organice nealterate i pe baza compens rii func ionale.

DEMUTIZAREA


Are o component didactic semnificativ i presupune nsu irea celor trei laturi ale limbajului : 1) latura fonetic (articularea fonemelor i a structurilor fonetice specifice fiec rei limbi) ; 2) lexicul ; 3) structura gramatical . Deficien ii de auz i nsu esc cele trei aspecte ale limbajului n mod dirijat, prin colaborarea strns dintre familie, specialist, gr dini , coal . Demutizarea presupune, din partea specialistului, cuno tin e din domeniul ortofonic (fonetic), psiholingvistic, gramatical, acustic i surdodidactic

ORTOFONIA
Ortofonia- se ocup cu emisia corect a sunetelor/fonemelor i nv area pronun iei de c tre elevii cu deficien e de auz
Scopurile ortofoniei:
    

Formarea mi c rilor respiratorii neceseare n vorbire Preg tirea organelor fonoarticulatorii pentru emisia sunetelor Educarea sensibilit ii vibrotactile Formarea vocii (onomatopee, palpare laringeal ) Emiterea i automatizarea sunetelor nv area elementelor prozodice ale limbii (ritm, accent, intona ie) Educarea auzului (ascultarea, localizarea i diferen ierea sunetelorumane i non-umane) Tehnica protez rii (perioada de acomodare, acceptarea i utilizarea con tient a protezei, ncurajarea i men inerea motiva iei pentru vorbire)

ARTICULAREA I PRODUCEREA SUNETELOR N LIMBA ROMN

EXERCI IU


Solu ii pentru integrarea copilului cu deficit de auz n coala de mas