P. 1
POEZIA SIMBOLISTA

POEZIA SIMBOLISTA

|Views: 162|Likes:
Published by roxylascu

More info:

Published by: roxylascu on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

POEZIA SIMBOLISTĂ - fişă de lucru

Simbolismul Definiţie: curent literar-artistic constituit în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea în Franţa, ca o reacţie împotriva parnasianismului şi a sentimentalismului promovat de romantici. Este primul curent modern şi modifică radical toate teoriile despre poezie. Curentul este legat de numele lui J. Moréas, care scrie în 1886 un articol intitulat Simbolismul. Cu toate acestea, reprezentări timide ale noului curent au existat înaintea acestui manifest, chiar şi în spaţiul românesc, unde Al. Macedonski scrie, începând cu 1880, o serie de articole teoretice. Trăsăturile curentului • Cultivarea simbolurilor şi a corespondenţelor, primatul imaginaţiei, considerată „regina facultăţilor” sunt principii de bază ale simbolismului. Pe urmele lui Baudelaire, marele precursor, simboliştii cred că natura este „o pădure de simboluri” care trebuie descifrate: „Pentru a înţelege mai bine intenţiile naturii nu este vorba de a copia, ci de a interpreta; de aici libertatea artistului de a neglija natura şi de a ne reprezenta o alta, mulându-se după formele sufletului.” (Al. Macedonski). Corespondenţele dintre „culori, miresme şi sunete” întruchipează unitatea ideală a universului şi pot fi sesizate cu ajutorul imaginaţiei. Menirea creatorului este aceea de a inventa ceea ce nu a văzut niciodată. • Folosirea sugestiei şi a sinesteziilor slujeşte redării corespondenţelor ascunse dintre lucruri. Denumit şi „audiţie colorată”, poemul simbolist renunţă la figurile de stil, la retorism, în favoarea sugestiei: „A numi un obiect este a suprima trei din patru părţi din plăcerea poemei, făcută din fericirea de a ghici încetul cu încetul. Să-l sugerezi, iată visul... „ (S. Mallarmé) • Se vehiculează conceptul de poezie pură, lirismul fiind purificat de structurile narative ori descriptive. Poezia nu mai spune nimic, ea se exprimă pe sine, folosind un limbaj al ei, diferit de cel comun, dar şi de cel al prozei: „A fi poet înseamnă a fi poet şi logica poeziei este nelogică în mod sublim”; „Proza se conduce după o logică şi poezia după alta. Poezia îşi are logica ei aparte.” (Al. Macedonski)

1

la necesitatea creării unui limbaj propriu poeziei. spitalul. dar nu au fost nişte inovatori la nivelul limbajului.• • • Pasul definitoriu al simbolismului se face în privinţa inovaţiilor formale: cultivarea versului liber şi tehnica ingambamentului. Simbolismul românesc a cunoscut patru etape distincte (Zina Molcuţ): • 1880 – 1889. Despre logica poeziei. Nucleul ideilor teoretice se află în articolul lui Macedonski. ritmurile. născut dintr-o „stare de nevroză a simţurilor” şi din „muzica sufletului”. semnificative pentru stările exprimate: „Arta versurilor nu este nici mai mult. Simbolismul. De asemenea. (Al. 2 . nevrozat. nici mai puţin decât arta muzicii”. corabia. publicat cu şase ani înaintea manifestului oficial al simbolismului semnat de Moréas. culorile sugestive. ci sugerate prin imagini şi corespondenţe. atins de spleen. târgul pustiu sau provincia. D. Săvescu. aruncat din societate. fluidul. „acest monstru delicat”. C. rimele. la care au colaborat T. marea. Macedonski scrie prima poezie în vers liber cunoscută în literatura europeană (Hinov). Poeţii Literatorului au cultivat anumite motive şi teme simboliste. De altfel. Demetrescu. cum îi spune Baudelaire. dominat de cenaclul şi revista Literatorul. Paul Verlaine înţelege prin poezie pură crearea unui limbaj muzical. iar procedeele de obţinere a efectelor muzicale sunt diverse: refrenul. vagul. infernul. excludere. el considerându-se „blestemat”. amurgul. cimitirul. repetarea unor sunete. toamnele mohorâte. Acesta este urmat de altele: Poezia viitorului. nuanţele. Macedonski) Statutul poetului simbolist este marcat de izolare. asocierea sunetelor cu anumite instrumente muzicale sau culori. starea sa definitorie. instrumentele muzicale. „Poezia viitorului nu va fi decât muzică şi imagine”. „muzică înainte de toate”. Şt. I. Simboliştii preferă teme şi motive precum nevroza. Cele mai importante idei ale lui Macedonski se referă la muzicalitatea versurilor. nebunia. simbolismul macedonskian. ideile nu trebuie exprimate în cuvinte simple. În pragul secolului. Anghel. moartea. izolarea. Petică. alienat.

simbolismul. 1905 – 1916. simbolurile. Cei afiliaţi (Şt. „sfârşiul continuu” (Ion Caraion). o dată cu apariţia primului volum bacovian. După 1916.• • • 1889 – 1905. poezia conturează ipostaza fundamentală a eului liric bacovian. D. în care tema centrală rămâne însingurarea. spleen-ul. care adâncesc aceleaşi teme. Scrisă în 1902. muzicalitatea. Scriu precum vorbesc cu cineva. În general.” Afirmaţia conţine câţiva indici ai universului liric bacovian. Elena Farago) nu aderă la adevărata doctrină simbolistă. simbolismul exterior. Textele seamănă mai mult cu cele romantice. devenită reprezentativă pentru întreaga creaţie bacoviană. toamnele gri. prin cultivarea abundentă a figurilor de stil. Revista celorlalţi. pseudosimbolismul. nevroza. Volumul conţine poezii scrise cu mult înainte de 1916. simbolismul autentic. tocmai elocinţa trebuia înlăturată din limbaj. monotonia existenţei. Bacovia face din actul creaţiei un mod de a fi. Plumb de George Bacovia 1916 Primul curent modern. legat de activitatea lui Ion Minulescu. Le rămân necunoscute corespondenţele. conturându-i condiţia tragică. Anghel. condusă de Ovid Densusianu. Or. este considerată ulterior una avangardistă. După câteva perioade de tatonări şi exces de teoretizare. formale. în revista Versuri. reprezentat de revista Viaţa nouă. Întoarcerea spre propriul eu ca singură realitate instituie monotonia ca fel de a fi „şi acest mod de a fi va fi etern”. simbolismul românesc autentic are parte de o recunoaştere definitivă în 1916. descompunerea lumii. aceea de fiinţă însingurată şi înstrăinată de sine. Ea presupune monologul neîncetat al omului. ci se opresc la poezia citadină şi la câteva motive. În acelaşi registru se încadrează şi poezia Plumb. care dă titlul volumului. Trăind izolat. declarând că nu are nici o concepţie elaborată despre acesta: „Nu am niciun crez poetic. publicată iniţial în 1911. publicaţia sa. 3 .. bacovian. stau de vorbă cu mine însumi. pentru că îmi place această îndeletnicire. principiile de bază ale curentului. Acesta preia din doctrina europeană doar mijloacele expresive. Petică. cum ar fi corabia. marchează sincronizarea literaturii române cu marea literatură europeană. cum ar fi însingurarea.. fântâna. Densusianu motivează apariţia curentului prin necesitatea literaturii de a fi în pas cu dezvoltarea ştiinţei (Sufletul nou în poezie). neputând comunica prea mult cu oamenii.

din două secvenţe corespunzătoare celor două strofe compuse identic. Vântul este în lirica bacoviană simbolul pierderii speranţei: „E vânt şi-orice speranţă e pierdută”. e sigur că aş fi avut o altă viziune asupra naturii decât cea cunoscută. El ilustrează ipostaza eului liric – fiinţă însingurată în lumea închisă. aşa încât relaţia eu liric – univers este una cât se poate de tragică. Cine a privit larga vale a Bistriţei de la Bacău e imposibil să nu-l fi întrezărit. apăsătoare. din intensitatea stării de singurătate şi monotonie. Simbol saturnian. în care versul fundamental este „Stam singur în cavou şi era frig”. peisaj şi trăiri: „Fiecărui sentiment îi corespunde o culoare. 4 . de restrângere simbolică a fiinţei în ea însăşi. ca după un şablon sintactic cu propoziţii scurte. semnificativ tocmai pentru faptul că sintetizează emblematic toată complexitatea sufletească a eului liric simbolist. De asemenea. iluzia salvării. cea interioară (singurătatea) şi cea exterioară (atmosfera mortuară). Din punctul de vedere al compoziţiei. [. este proiecţia transfigurată a vieţii sale. ca un cavou. ci un manifest al singurătăţii. Plumbul este preferat pentru conotaţiile sale coloristice sau tactile. la pierderea identităţii. textul este o creaţie alcătuită atent. ilustrând iluzia transformării unei stări în alta. cenuşiul e o culoare frecventă. aşezate simetric în cele două strofe. La Bacău. Fiinţa percepe lumea prin două manifestări care o anihilează. de cele mai multe ori cu ajutorul sugestiei. Din acest punct de vedere.. cu atât mai mult acest text reprezentativ. acest metal se leagă de alchimie. Există în natură. frigul şi vântul.] Dacă n-aş fi trăit într-o regiune de şes. greutatea absolută ce apasă sufletul.” Originalitatea textelor bacoviene vine tocmai din ineditul trăirii. fiind emblema căderii. în sensul că transmite stările grave de melancolie şi spleen. la înstrăinarea omului de sine. deznădejdea. care conduce la alienare. s-a strecurat necalculat şi în versurile mele. a unui zbor în jos. Titlul introduce şi simbolul fundamental din lirica bacoviană. versul este important şi pentru stabilirea relaţiei dintre cele două realităţi.Bacovia a declarat că opera sa. ca mod de a fi. Plumb nu este o simplă abordare a temei morţii. De aceea. În cele mai multe poezii am plecat de la elemente concrete şi de la date autobiografice. De asemenea.. al legăturii strânse dintre sentimente şi culori. frigul arată o atitudine de înstrăinare. violetul. ca singură realitate.

distribuind cu rigoare anumite sunete. arată. Prin strânsa legătură dintre formă şi fond se sugerează o atmosferă de copleşitoare dezolare. singur. cărora le atribuie semnificaţii neaşteptate.De altfel. ci prin procedee interioare. în care toate planurile exprimă aceeaşi idee. cu sunete închise (â din vestmânt. folosite la imperfect. trăsătură aflată în legătură cu impresia de monotonie. câmpul lexical predominant este cel al morţii: sicrie. până la desemantizare. paradoxal. coroane. deoarece tabloul este static. Unele sugerează aspiraţia de a depăşi această stare de plictis (aripile). lent. în care se simte obsesia sfârşitului. Dispusă simetric în cele două strofe. funerar. ci sunt o proiecţie a trăirilor lăuntrice. de tristeţe. cu „sfârşitul continuu”. 5 . care corespunde unei stări lirice delirante. se pot observa două trăsături care se verifică în toate creaţiile bacoviene: poezia vehiculează un vocabular sărac. sumbră. dar şi de ritmul iambic. aşa cum Rimbaud asociază literele şi culorile. Elementele (sicriele. La nivel sonor. sunt folosite mai multe substantive. Această organizare sonoră este subliniată de rimele repetate. mort). Chiar şi nivelul gramatical are deosebite funcţii expresive. transformarea mişcării în împietrire şi a zborului în cădere: „Şi-i atârnau aripile de plumb”. Multe substantive sunt abstracte: amor. Din punct de vedere morfologic. florile) nu alcătuiesc un tablou din natură. altele arată deznădejdea (sicrie. mort. un dinamism slab. Imperfectul este timpul asociat cu prezentul etern. Verbele. exterioară). vocala u devine un laitmotiv sonor. textul este o creaţie uimitoare. coroane. frig. Structural. ceea ce corespunde golului sentimental. un lamento grav. cavou. fonetic. Bacovia nu caută să obţină efecte muzicale din tehnici exterioare precum refrenul simbolist. se produce suprapunerea celor două realităţi (interioară. a neantului şi a nimicniciei. În aceste condiţii. o proiecţie a simţurilor. Repetarea lor obsesivă arată neliniştea şi apropierea sfârşitului. vânt) sau acute (i din strig. frig). flori de plumb. natura devenind o stare de spirit. imprimă o cadenţă apăsătoare. cu stările interminabile. De altfel. mortuar şi dezolant. adânc. Din punctul de vedere al lexicului. cadrul fizic simbolizat prin cavou este dominat de artificiu. închise. Organizarea sonoră. prin utilizarea cuvintelor grave. iar cele câteva cuvinte sunt repetate obsesiv.

pentru Bacovia este punctul terminus. cele mai deschise sunt „amor”.. Dintre simbolurile prezente. lipseşte magicul tărâm compensatoriu. ca poli fundamentali ai existenţei. al materiei căzute. pentru a fi în acord cu stările predominante. Imaginea tipică a ratării este conţinută în metafora aripilor de plumb. Dacă pentru alchimişti plumbul este punctul de plecare. condiţie tragică a eului liric simbolist. ceea ce înscrie textul în modernitate. exprimată şi de Rimbaud în celebra afirmaţie „Je est un autre”. a pierderii identităţii şi a scindării alarmante. „plumb” şi „întors”. Sintagma „amorul meu de plumb” este relevantă pentru ideea înstrăinării omului de sine. cosmos. a dedublării generate de singurătate. nici în moarte. marcând „ruptura de utopia romantică” a salvării.” (Vasile Fanache. a evadării: „Nicio intenţie programatică nu se arată eficace în a salva eul prăbuşit în plumbul realului concret. Prin sonoritate (a – mor). al paraliziei.Dacă forma este riguroasă. primul generează asocierea Eros – Thanatos. istorie ori eros. rigidă chiar.] Ce îl separă pe Bacovia de utopia romantică stă în faptul că în textul său nu se întrevede salvarea (redempţiunea) nici în viaţă. nivelul semantic pune în evidenţă o infinitate de sensuri. indiferent că el s-ar numi trecut sau spaţiu oniric. George Bacovia – despărţirea de utopia romantică) 6 . [. devenite simbol al neputinţei. viziune foarte modernă..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->