P. 1
Indrumar API

Indrumar API

|Views: 156|Likes:
Published by Daniela Prisacaru

More info:

Published by: Daniela Prisacaru on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE

LUCRAREA DE LABORATOR 1

Proiectarea şi realizarea automatelor secvenţiale în tehnică releistică
1.Noţiuni teoretice 1.1. Automat finit Spre deosebire de automatizările continui, în care mărimile (de intrare, ieşire, stare) pot lua un număr infinit de valori pe un interval finit aparţinând mulţimilor de definiţie, în cazul automatelor finite există un număr finit de valori pentru variabila timp şi un număr finit de valori pe care le pot lua mărimile de intrare, de ieşire şi de stare. Variabila discretă timp se incrementează la fiecare schimbare de stare şi are rolul de a ordona mulţimea stărilor. Acest fapt nu înseamnă că procesul se desfăşoară neapărat discret în timp, ci numai că se consideră modificarea variabilei timp la momente discrete. Reprezentarea funcţiilor booleene. O funcţie booleană este o funcţie dependentă de variabile logice, adică de variabile care nu pot lua decât două valori (0 sau 1, adevărat sau fals). Dacă u1,u2 sunt intrări logice iar y(i1,u2) ieşiri, atunci poate fi definită mulţimea Y a cărei componente sunt y(0.0), y(0,1), y(1,0) şi y(1,1) fiecare componentă putând avea două valori (0 sau 1), astfel încât mulţimea Y va avea componentele: Tabel 1
u1 u2 0 0 0 1 1 0 1 1 Funcţia 0 y0 0 0 0 0
u1u2 {I

y1 0 0 0 1

y2 0 0 1 0

y3 0 0 1 1

y4 0 1 0 0

y5 0 1 0 1

y6 0 1 1 0

y7 0 1 1 1

y8 1 0 0 0

y9 1 0 0 1

y10 1 0 1 0

y11 1 0 1 1

y12 1 1 0 0

y13 1 1 0 1

y14 1 1 1 0

y15 1 1 1 1

zero

u1∆u2 u1 u1>u2

u2∆u1 u2 u2>u1

_ u1⊕u2 u1+u2 ___ u1≡u2 SAU u1+u2 identitate u2 SAU NOR exclusiv

u2→u1 _ u1

u1→u2 ___ 1 u2u1 unitate NAND

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
Particularităţile elementelor fizice utilizate în implementarea schemelor logice Principalele tipuri de elemente fizice utilizate pentru implementarea schemelor logice sunt : a) relee electrice; b) relee pneumatice; c) elemente hidraulice; d) elemente electronice de comutaţie statică; Implementarea cu relee electrice Releele electrice au în compunere o bobină ce poate fi alimentată în curent continuu sau în curent alternativ o armătură mobilă care este acţionată atunci când bobina releului este alimentată şi unul sau mai multe contacte electrice acţionate odată cu armătura mobilă. Alimentarea bobinele releelor poate implementa variabile de stare sau de ieşire iar contactele acestora pot implementa variabile de stare sau intrare. În cazul implementării schemelor logice cu relee electrice variabilele de intrare vor fi implementate de asemenea cu contacte ale unor butoane de acţionare, limitatori de cursă, presostate, termostate, etc..

Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Simbol Contact normal deschis Contact normal închis Contact comutator Bobină de releu

Semnificaţie

Bobină de releu cu temporizare la revenire Bobină de releu cu temporizare la anclanşare Contact normal deschis al unui buton de acţionare Contact normal închis al unui buton de acţionare Contact normal deschis al unui buton de acţionare cu lampă Contact normal închis al unui buton de acţionare cu lampă

Valoarea adevărată a unei variabile va fi implementată printr-un contact normal deschis (un contact care este deschis în starea neacţionat a elementului care materializează variabila respectivă) iar valoarea negată va fi implementată printr-un contact normal închis (un contact care este deschis în starea neacţionat a elementului care materializează variabila respectivă).

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
Funcţia logică ŞI este materializată prin legarea în serie a contactelor iar funcţia logică SAU prin legarea în paralel a acestora. Reprezentarea grafică a celor mai des întâlnite elemente utilizate la implementarea schemelor logice cu relee este prezentată în tabelul 3. Utilizarea releelor electrice în implementarea schemelor logice prezintă avantajul unei viteze de acţionare bună, robusteţe, posibilitatea implementării directe a funcţiei atât în formă FCD cât şi FCC, putere mare la ieşire şi deci posibilitatea cuplării directe cu partea de forţă, dar au un gabarit relativ mare, frecvenţa de comutare este limitată la 50Hz, şi prezintă pericol de explozie în mediile care conţin vapori explozivi. Ca exemplu implementarea cu relee a funcţiei logice definită de ecuaţia 3 se va realiza ca în figura 1.
Fig 1.

Implementarea cu elemente pneumatice În schemele pneumatice, cel mai reprezentativ element fizic cu caracteristică de tip releu utilizat pentru implementarea schemelor logice este ventilul (supapa), prin acesta înţelegând un dispozitiv care comandă închiderea sau deschiderea unor căi de circulaţie a aerului sau stabileşte sensul de circulaţie a aerului comprimat. Ventilele se pot clasifica după modul de funcţionare (ventile de distribuţie, de blocare, etc.) sau după numărul de căi (cu 1, 2, 3 sau mai multe căi) Ventilele asigură fie trecerea, fie blocarea trecerii aerului comprimat; de regulă o cale este “normal deschisă” dacă în starea neacţionată a dispozitivului există conducţie pentru fluidul considerat, pe calea corespunzătoare. Elementele pneumatice materializează variabilele de stare sau intrare printr-o cale normal deschisă (pentru variabila în stare directă) respectiv printr-o cale normal închisă (pentru variabila negată). Acţionarea elementelor pneumatice poate fi realizată manual, mecanic, electric sau pneumatic. Legarea în serie a acestor elemente implementează funcţia logică {I iar legarea în paralel implementează funcţia logică SAU. Reprezentarea simbolică a unui ventil se face prin reprezentarea a două zone, cea corespunzătoare stării neacţionat (de regulă în stânga) şi cea corespunzătoarea stării acţionat în dreapta. Reprezentarea simbolică a principalelor elemente pneumatice utilizate în implementarea schemelor logice este prezentată în tabelul 4. Spre exemplificare schema logică care realizează funcţia : (a + b) ⋅ c poate fi implementată cu elemente pneumatice ca în figura 2

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE

Fig. 2

1.2.2.3 Implementarea cu elemente hidraulice Din punct de vedere principial sunt identice cu cele pneumatice cu deosebirea că agentul purtător de informaţie este în acest caz un lichid. Deşi au viteze mai mari de acţionare prezintă dezavantajele legate de condiţionarea lichidului care constituie agentul informaţional la fel ca în cazul elementelor de execuţie cu acţionare hidraulică. Dacă din punct de vedere al simbolurilor utilizate în scheme ele sunt practic identice cu cele pneumatice, din punct de vedere al realizării practice, elementele hidraulice se realizează cu mai multe căi, realizând în acest fel o multiplicare avantajoasă a contactelor.

Nr. crt 1 2 3 4 5

Simbol Acţionarea releelor hidraulice

Semnificaţie hidraulic mecanic electric pneumatic Releu hidraulic cu dublă acţiune comandat hidraulic cu o cale n.d. şi o cale n.î. Releu hidraulic cu simplă acţiune (comandă mecanică, revenire mecanică) cu două căi n.d. şi două căi n.î. Sertar de distribuţie (distribuitor) hidraulic, cu acţiune electrică şI revenire mecanică

6

7

Supapă de izolare 8

Tabel nr.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Implementare cu elemente electronice de comutaţie Se realizează ca porţi logice {I-NU (NAND). SAU-NU (NOR) sau porţi inversoare (NU) montate singure sau mai multe pe un circuit integrat. alimentate la 24V sau 5Vc. dar pot comanda puteri foarte mici. 1 2 3 4 5 Simbol Semnificaţie Poarta NU Poarta ŞI Poarta ŞI-NU (NAND) Poarta SAU Poarta SAU-NU (NOR) . sunt foarte puţin voluminoase. Principalele simboluri utilizate în schemele logice pentru implementarea cu elemente electronice de comutaţie sunt cele prezentate în tabelul 5. (compatibile TTL). Au o viteză foarte mare de lucru. Crt.c. 5 Nr.

După terminarea basculării şi a temporizării T2. Confirmarea basculării este realizată prin limitatorul de greutate (LG1).LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 2 Automatizări in tehnica releistică A. După confirmarea alimentării şi trecerea temporizării T1 căruciorul se va deplasa stânga până la atingerea limitatorului LS. Oprirea ciclului se poate realiza numai în poziţia de mişcare spre stânga în situaţia în care vagonetul este gol şi LS este acţionat. În această poziţie se va realiza încărcarea vagonetului prin comanda A(de alimentare). Confirmarea terminării alimentării se va realiza printr-un un limitator (LG2) de greutate. În această poziţie se va evacua materialul încărcat prin basculare (Comanda B). Pornirea ciclului se va realiza de asemenea numai din această poziţie. dacă nu se comanda de stop (S) ciclul este reluat. Faptul că căruciorul este gol (materia primă a fost evacuată) va fi semnalat de un limitator de greutate (LG1). P LS S LS BD A.T1 S LG1 LS – limitator cursă stânga LD – limitator cursă dreapta LG1 – limitator greutate stânga(cărucior gol) LG2 – limitator greutate dreapta (cărucior plin) LG2 . Să se realizeze schema de automatizare cu relee pentru următorul proces ciclic secvenţial: La primirea comenzii de pornire(P) un vagonet se va deplasa automat în sens dreapta până la atingerea unui limitator dreapta (LD).

buton pornire O – buton oprire T1 – temporizare pentru terminare alimentare T2.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE A. Verificaţi dacă schema cu relee următoare.bobina evacuare(basculare) vagonet D – contactor sens dreapta S – contactor sens stânga P. re prezintă o soluţie la punctul A.temporizare pentru terminare basculare B. P A D LS LG1 LG2 LS LD D LD S LG2 T2 S LG1 LS B T2 D A S B T2 . Să se realizeze schema Grafcet a procesului. C.bobina alimentare vagonet B.

Fereastra Getting Started Fereastra „Getting Started” dispare atunci când deschideţi un fişier existent sau creaţi unul nou. ca manuale specifice şi resurse despre site-ul National Instruments. pentru găsirea exemplelor şi lansarea LabVIEW Help. afişa fereastra selectând View>>Getting Started Window. de asemenea. Puteţi. .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 3 Utilizarea LabView pentru urmărirea şi controlul sistemelor La lansarea în execuţie a LabVIEW-ului se deschide fereastra „Getting Started” arătată în figura următoare. accesa informaţii şi resurse care vă ajută să învăţaţi LabVIEW-ul. ni. Fereastra „Getting Started” apare atunci când închideţi toate panourile frontale deschise şi diagramele bloc. Figura 1-2.com. pentru selectarea celor mai recente fişiere LabVIEW deschise. de asemenea. Se poate folosi această fereastră pentru a crea noi instrumente virtuale. Puteţi.

În fereastra “Getting Started” . Lucrarea experimentală .Figura următoare prezintă caseta de dialog New şi o scurtă vizionare a şablonului Generate and Display. Acest şablon VI generează şi afişează un semnal. da dublu click pe numele şablonului VI din lista Create New pentru a crea instrumente virtuale după acel şablon.Caseta de dialog New 4. daţi click pe New sau VI from Template pentru a afişa caseta de dialog New. O vizionare şi o descriere sumară a acestui şablon VI apare în secţiunea Description. 5. structuri şi obiecte ale panoului frontal de care aveţi nevoie pentru a începe construcţia aplicaţiilor de măsurare obişnuite. selectaţi VI>>From Template>>Tutorial (Getting Started) >>Generate and Display. . că această fereastră este panoul frontal pentru Generate and Display VI. 1. Puteţi. Bara de titlu a panoului frontal indică. Examinaţi panoul frontal al instrumentului virtual Interfaţa utilizator. de asemenea. sau panoul frontal apare cu un fundal gri şi conţine controale şi indicatori. 3. Din lista Create New. Daţi click pe butonul OK pentru a crea un instrument virtual după şablon.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LabVIEW furnizează şabloane încorporate de instrumente virtuale care include subfuncţii.A Parcurgeţi următorii paşi pentru a crea un instrument virtual care generează un semnal şi îl afişează în panoul frontal. 2. Figura 1-3. Lansaţi LabVIEW. funcţii.

Mutaţi cursorul deasupra pictogramelor în paleta Controls pentru a localiza paleta Numeric Controls. Figura 1-4. arătată în figura următoare nu este vizibilă în panoul frontal. În bara cu unelte a panoului frontal daţi click pe butonul Run. Selectaţi Window>>Show Block Diagram şi examinaţi diagrama bloc al instrumentului virtual. de pe panoul frontal. . Parcurgeţi următorii paşi pentru a adăuga un buton rotativ în panoul frontal. Diagrama bloc apare cu un fundal alb şi include instrumente virtuale şi structuri care controlează obiectele panoului frontal. Dacă aţi selectat altă subpaletă vă puteţi întoarce la subpaleta Express dând click pe Express din paleta Controls. selectaţi View>>Controls Palette pentru a-l afişa. 8.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Notă: Dacă panoul frontal nu este vizibil el se poate afişa selectând Window>>Show From Panel. Dacă paleta de controale . Puteţi de asemenea apăsa tastele Ctrl+R pentru a rula instrumentul virtual. Multe instrumente fizice au butoane rotative care se pot învârti pentru a schimba valoarea intrării.Paleta Controls 2. Opriţi instrumentul virtual dând click pe butonul STOP.B Adăugarea unui control la panoul frontal Controalele din panoul frontal simulează mecanismele de intrare ale unui instrument fizic şi furnizează date diagramei bloc a instrumentului virtual. Lucrarea experimentală . Bara de titlu a diagramei bloc indică. 7. 1. că această fereastră este diagrama bloc a VI Generate and Display. 6.Paleta Controls se deschide cu subpaleta Express vizibilă.

Simulate Signal Express VI simulează iniţial o undă sinusoidală. se poate configura intrarea din oricare locaţie. apoi plasaţi butonul rotativ în panoul frontal la dreapta de graficul formei de undă. Selectaţi Sawtooth (dinţi de ferăstrău) din meniul Signal type (tipul semnalului). Dacă închideţi şi redeschideţi Express VI. 4. Simulate Signal Express VI simulează un semnal bazat pe configurările pe care le specificaţi. Completaţi următorii paşi pentru a schimba acest semnal în undă dinţi de ferăstrău. Puteţi de asemenea executa dublu-click pe Express VI pentru a afişa caseta de dialog „Configure Simulate Signal”. Un VI Express este o componentă a diagramei bloc pe care o puteţi configura pentru a executa măsurători obişnuite. Daţi click pe butonul rotativ din paleta Numeric Controls pentru a ataşa controlul de cursor. Când daţi drumul chenarului apare intrarea „Amplitude” (amplitudine). VI-ul afişează date eşantion în caseta de dialog cu configurări până când rulaţi iar instrumentul virtual. vi” în cea mai uşor accesibilă locaţie. daţi click şi trageţi de chenarul Express VI pentru a adăuga două rânduri. 6. 5. 3. . Caseta de dialog Configure Simulate Signal ar trebui să apară similar cu figura 1-5. 5. Dacă conectaţi datele la un VI Express şi îl rulaţi. Daţi click dreapta pe Simulate Signal Express VI şi selectaţi Properties din meniul contextual pentru a afişa caseta da dialog „Configure Simulate Signal” (Configurarea semnalului simulat). Această iconiţă reprezintă „Simulate Signal Express VI” (Simulator de semnal Express VI). 4. Mutaţi cursorul deasupra săgeţilor orientate în jos din partea de jos a instrumentului virtual Simulate Signal Express. Afişaţi diagrama bloc apăsând tastele Ctrl+E sau dând click pe diagrama bloc. Când apare o săgeată dublă. Lucrarea experimentală – C Schimbarea tipului unui semnal Diagrama bloc are o iconiţă albastră numită „Simulate Signal”. Deoarece intrarea amplitudine apare în diagrama bloc puteţi configura amplitudinea undei dinţi de ferăstrău din diagrama bloc. 2.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Când mutaţi cursorul deasupra pictogramelor din paleta Controls. Apăsaţi pe butonul OK pentru a salva configurările curente şi închideţi caseta de dialog „Configure Simulate Signal”. numele subpaletei. 1. Când o mărime de intrare ca „Amplitude” apare în diagrama bloc sau în caseta de dialog cu configurări. controlului sau indicatorului apare sub iconiţă. Apăsând tastele Ctrl+E se schimbă fereastra panoului frontal cu cea a diagramei bloc sau invers. Selectaţi Files>>Save As şi salvaţi instrumentul virtual ca „Acquiring a Signal . 3. Express VI afişează date reale în caseta de dialog cu configurări. Forma de undă de pe grafic din secţiunea „Result Preview” se schimbă într-o undă dinţi de ferăstrău. Daţi click pe iconiţa Numeric Controls pentru a afişa paleta Numeric Controls. În figura 1-5 observaţi că „Amplitude” este o opţiune în caseta de dialog „Configure Simulate Signal”. Săgeţile orientate în jos indică că puteţi releva un conţinut ascuns extinzând chenarul Express VI.

Completaţi paşii următori pentru a conecta un buton rotativ la mărimea de intrare amplitudine a simulatorului de semnal expres VI. poziţiona sau redimensiona obiecte. 1. Folosiţi unealta de poziţionare pentru a selecta.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura 1-5. 2.Cursorul devine o săgeată sau unealtă de poziţionare.D Conectarea obiectelor în diagrama bloc Pentru a folosi un buton rotativ pentru a schimba amplitudinea unui semnal trebuie să conectaţi două obiecte în diagrama bloc. În diagrama bloc mutaţi cursorul deasupra terminalului buton rotativ (Knob). .Caseta de dialog de configurare a semnalului simulat Lucrarea experimentală . Folosiţi unealta de poziţionare pentru a selecta terminalul buton rotativ şi asiguraţi-vă că este la stânga simulatorului de semnal expres VI şi în interiorul structurii gri (arătată în stânga). arătat mai jos.

Folosiţi unealta de operare pentru a schimba valoarea controlului.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Terminalele din interiorul buclei sunt reprezentări ale controalelor şi indicatorilor din panoul frontal. Lucrarea experimentală . 3. Afişaţi panoul frontal apăsând tastele Ctrl+E sau executând click pe panoul frontal Daţi click pe butonul Run sau apăsaţi tastele Ctrl+R pentru a rula instrumentul . Mutaţi cursorul deasupra săgeţii de pe terminalul buton rotativ (Knob) .Cursorul devine un mosor de sârmă sau unealtă de cablare. Trebuie să deselectaţi un obiect pentru a schimba folosirea uneltei de poziţionare cu obiectul cu altă unealtă. 4. Folosiţi unealta de cablare pentru a conecta obiecte împreună în diagrama bloc. Cursorul devine o mână sau unealtă de operare (arătată mai jos). Terminalele sunt porturi de intrare sau de ieşire care schimbă informaţii între panoul frontal şi diagrama bloc. arătată mai jos. Mutaţi cursorul deasupra butonului rotativ. Completaţi următorii paşi pentru a rula „Acquiring a Signal VI” (Achiziţia unui semnal VI) 1. 5. Selectaţi File >> Save pentru a salva instrumentul virtual. Deselectaţi terminalul Knob dând click într-un spaţiu gol din diagrama bloc. Când apare unealta de cablare daţi click pe săgeata din terminalul Knob iar apoi daţi click pe săgeata intrării amplitudine a simulatorului de semnal expresVI pentru a conecta cele două obiecte împreună. Un fir apare şi conectează cele două obiecte. 3. virtual. 2. Wiring tool. Datele parcurg firul de la terminalul Knob (buton rotativ) la Express VI 6.E Rularea unui instrument virtual Rularea unui instrument virtual execută soluţia.arătat mai jos.

F Modificarea unui semnal Completaţi următorii paşi pentru a adăuga scală semnalului şi pentru a afişa rezultatele întrun grafic în panoul frontal. Puteţi schimba valoarea majorităţii controalelor în timp ce instrumentul virtual rulează. În diagrama bloc folosiţi unealta de poziţionare şi daţi dublu click pe firul care conectează simulatorul de semnal expres VI de terminalul graficului formă de undă (Waveform Graph) 2. învârtiţi butonul rotativ pentru a ajusta amplitudinea undei dinţi de ferăstrău. Folosind unealta de operare. butonul Run se schimbă într-o săgeată întunecată. Proiectaţi instrumente virtuale cu un buton de oprire pentru a evita această problemă. puteţi reveni la subpaleta Express dând click pe Express din paleta Functions. cum ar fi echipamente externe. Apăsaţi tasta Delete pentru a şterge acest fir. că instrumentul virtual rulează. Butonul STOP opreşte instrumentul virtual după ce acesta termină iteraţia curentă.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE 4. Dacă paleta Functions (funcţii) nu este vizibilă selectaţi View>>Function Palette pentru a o afişa. 3. Butonul „ Abort Execution” opreşte instrumentul virtual imediat înainte ca acesta să termine iteraţia curentă. Axa y de pe grafic îşi modifică scala automat ţinând cont de schimbarea amplitudinii. poate lăsa resursele într-o stare necunoscută neresetându-le sau nedeconectându-le cum trebuie. Oprirea în acest mod a unui instrument virtual care foloseşte resurse externe. . Dacă aţi selectat altă subpaletă. Amplitudinea undei dinţi de ferăstrău se schimbă învârtind butonul rotativ. Lucrarea experimentală . 1. Pentru a indica. Daţi click pe butonul STOP pentru a opri instrumentul virtual. dar nu puteţi edita instrumentul virtual în alte moduri în timpul rulării 5. Paleta Functions se deschide cu subpaleta Express vizibilă.

8. Mutaţi cursorul deasupra săgeţii ieşirii Sawtooth (dinţi de ferăstrău) din Simulate Signal Express VI. Puteţi muta terminalul Waveform Graph la dreapta pentru a face mai mult loc între Express VI şi terminal. Când apare unealta de cablare. În paleta „Arithmetic & Comparison” selectaţi „Scaling and Mapping Express VI” şi plasaţi-o în diagrama bloc în interiorul buclei între „Simulate Signal Express VI” şi terminalul „Waveform Graph”. Daţi click pe butonul OK pentru a salva configuraţiile curente şi pentru a închide caseta de dialog. Configure Scaling and Mapping Dialog Box 6.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura 1-6. 7. Paleta Functions 4. daţi click pe săgeata ieşirii Sawtooth apoi pe săgeata intrării Signals a Scaling and Mapping Express VI pentru a lega cele două obiecte împreună. . 5. Caseta de dialog Configure Scaling and Mapping se deschide atunci când plasaţi VI Express în diagrama bloc. Definiţi valoarea factorului de scalare introducând 10 în câmpul Slope (m). Caseta de dialog Configure Scaling and Mapping ar trebui să apară ca în figura 1-7 Figura 1-7.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE 9. Block Diagram of the Acquiring a Signal VI 10. Diagrama bloc ar trebui să apară similar cu figura 1-9. Lucrarea experimentală . sau declaraţie dintr-un limbaj de programare bazat pe text. Apăsaţi tastele Ctrl+S sau selectaţi File>>Save pentru a salva instrumentul virtual.Folosind unealta de cablare pentru a conecta ieşirea Sawtooth la terminalul Waveform Graph. mutaţi cursorul deasupra săgeţii ieşirii dinţi de ferăstrău (Sawtooth a Simulate Signal Express VI) 2. O funcţie este un element de execuţie încorporat. În diagrama bloc. funcţie. Diagrama bloc ar trebui să arate ca în figura 1-8. apare la conexiunea celor două fire. Funcţia Merge Signals. Folosiţi unealta de cablare pentru a lega ieşirea Scaled Signals a expresului Scaling and Mapping VI de terminalul Waveform Graph. comparabilă cu un operator.G Afişarea a două semnale într-un grafic Pentru a compara semnalul generat de Simulate Signal Express VI şi semnalul modificat de Scaling and Mapping Express VI pe acelaşi grafic folosind funcţia Merge Signals. Completaţi următorii paşi pentru a afişa două semnale pe acelaşi grafic. 1. . Funcţia Merge Signals ia separat cele două semnale şi le combină astfel încât să poată fi afişate pe acelaşi grafic. Examinaţi firele care conectează instrumentele virtuale expres şi terminalele. (afişată mai jos). Săgeţile de pe VI Express şi de pe terminale indică direcţia în care circulă datele prin aceste fire. Figura 1-8.

2. 4. . Întoarceţi-vă la panoul frontal. 5.H Personalizarea unui buton rotativ Butonul rotativ schimbă amplitudinea undei dinţi de ferăstrău. Lucrarea experimentală . 1. ştergeţi eticheta Knob şi introduceţi Amplitude(amplitudinea).Valoarea maximă a axei y se schimbă automat pentru a fi de 10 ori valoarea butonului rotativ.Această scalare apare deoarece aţi setat înclinarea la 10 în Scaling and Mapping Express VI. În panoul frontal. deci etichetarea lui ca amplitudine descrie cu acurateţe comportamentul butonului rotativ. Daţi click pe butonul STOP pentru a opri instrumentul virtual. Apăsaţi tastele Ctrl+S sau selectaţi File>>Save pentru a salva instrumentul virtual. rulaţi instrumentul virtual şi răsuciţi butonul rotativ.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura 1-9. Parcurgeţi următorii paşi pentru a personaliza înfăţişarea butonului rotativ. Graficul afişează unda dinţi de ferăstrău şi semnalul scalat. daţi click dreapta pe butonul rotativ şi selectaţi Properties din meniul contextual pentru a afişa caseta de dialog Knob Properties. În secţiunea Label din pagina Appearance. Diagrama bloc arătând funcţia Merge Signals 3.

Când apare săgeata dublă. Daţi click dreapta pe graficul formei de undă şi selectaţi Properties din meniul contextual pentru a afişa caseta de dialog Waveform Graph Properties. Salvaţi VI –ul. 6. Bifaţi căsuţa Do not use waveform names for plot names. selectaţi Sawtooth din meniu. În căsuţa text Name. legenda afişează doar unul.Culoarea plot-ului de pe panoul frontal se schimbă. Daţi click pe butonul OK pentru a salva configuraţia curentă şi pentru a închide căsuţa de dialog Waveform Graph Properties. 8.Caseta de dialog Knob Properties 3. bifând căsuţa culoare. se pot personaliza plot-urile. În secţiunea Colors. 4. Expanding a Plot Legend 3.I Personalizarea graficului formei de undă(Waveform Graph) Indicatorul graficului formei de undă afişează cele două semnale. Figura 1-11. 5. Deşi graficul are două plot-uri. Butonul rotativ din panoul frontal se actualizează pentru a reflecta aceste schimbări. Redeschideţi caseta de dialog Knob Properties şi experimentaţi cu alte proprietăţi ale butonului rotativ. 6. Daţi click pe butonul OK pentru a salva configuraţiile curente şi a închide caseta de dialog Knob Properties. De pe pagina Plots. mutaţi cursorul deasupra legendei plot-ului de pe graficul formei de undă. Daţi click pe butonul Cancel pentru a evita aplicarea schimbărilor făcute în timpul experimentării. Pentru a indica care plot este semnalul scalat şi care este semnalul simulat. încercaţi să schimbaţi culorile „Marker text color”. 5. pe pagina Scale. 4. În panoul frontal. daţi click şi trageţi de chenarul legendei plot-ului până când apare numele celui de-al doilea plot. 7. 7.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura 1-10. Selectaţi Sawtooth (Scaled) din meniul desfăşurător. Selectaţi o nouă culoare a liniei. daţi click pe căsuţa culoare Line (linie) pentru a afişa selectorul de culoare. ştergeţi eticheta curentă şi schimbaţi numele acestui plot în Scaled Sawtooth. 2. De exemplu. Dacă doriţi să păstraţi schimbările făcute daţi click pe butonul OK. Daţi click pe tab-ul Scale din secţiunea Scale Style şi bifaţi căsuţa Show color ramp. Parcurgeţi următorii paşi pentru a personaliza aspectul graficului formei de undă: 1. . Lucrarea experimentală .

11. Redeschideţi căsuţa de dialog Waveform Graph Properties şi experimentaţi alte proprietăţi ale graficului.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE 9. De exemplu. Dacă doriţi să păstraţi schimbările făcute daţi click pe butonul OK. pe pagina Scale. Salvaţi şi închideţi VI-ul. Daţi click pe butonul Cancel pentru a evita aplicarea oricăror schimbări făcute în timpul experimentării. încercaţi să dezactivaţi scalarea automată şi să schimbaţi valorile minime şi maxime a axei Y. 10. .

..........16 biţi Viteză de eşantionare Maxim................... Pentru verificarea aplicaţiei s-a utilizat un simulator de intrări analogice care generează tensiuni cuprinse între 0-10 V......... ..........5V... LabVIEW 8.....LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 4 Măsurarea parametrilor de mediu cu ajutorul plăcilor de achiziţie National Instruments În această lucrare de laborator se va realiza un sistem pentru măsurarea parametrilor de mediu........................ teste. NI-DAQ 7................... cu ajutorul mediului de programare special proiectat pentru instrumentaţie....... modulele de semnal şi de switch... ±0............................. ± 0..1 V Instrucţiunile privind configurarea NI-DAQ-ului Traditional(Legacy) care se referă la NIDAQ-ul Traditional(Legacy) Readme... analiză....... ±5V...........8 diferenţiale sau 16 simple Rezoluţia ADC...... configuraţie hardware şi software proprie............ atribute şi proprietăţi pentru crearea aplicaţiilor pentru dispozitivul d-voastră...........2.. sunt accesibile de la Start>>Programs>>National Instruments>>NI-DAQ....2 V...±10 V.... la care se poate apela prin aplicaţia software....x şi următoarele..1....................0 S/s Domeniul intrărilor.. Dispozitivele de măsurare National Instruments sunt incluse în driver-ul de soft NI-DAQ.... măsurători şi automatizări industriale............................. clase............ fiecare cu API... o extensie a funcţiilor VIs şi ANSI C......... ± 0.....................25 MS/s Minimum.......... funcţii......... ±2 V........ ±1 V....... pentru a programa dispozitivele de măsurare NI............. după ce sa instalat softul...... NI-DAQ mx este ultimul driver NI-DAQ........... cum ar fi dispozitivele M Series multifuncţional I/O(MIO) DAQ................... care prezintă următoarele avantaje faţă de NI-DAQ-ul Traditional(Legacy): ................ includ două drivere NI-DAQ........ Placa de achiziţie National Instruments-PCI 6251 În continuare se prezintă specificaţiile principale ale acestei plăci: Intrări analogice Numărul de canale.. Driver-ul de soft are o interfaţă de aplicaţie programatoare (API) care cuprinde o multitudine de Vis.

Instaler-ul NI-DAQ detectează soft-ul NI instalat în sistem şi selectează automat versiunea cea mai nouă a driver-ului. Measurement Studio şi VI Logger. Dacă aveţi deja o aplicaţie scrisă cu o versiune mai veche a aplicaţiei software sau NI-DAQ. apare un mesaj care vă întreabă ce vreţi să faceţi: exit.exe. LabWindows/CVI. . Dacă instalaţi NI-DAQ înaintea instalării aplicaţiei NI versiunea 7.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE DAQ Assistant. Selectaţi “Install Device Documentation”. Apoi veţi putea upgrada soft-ul şi modifica aplicaţia. Când se termină instalarea.x sau alte versiuni mai noi. 6. Instaler-ul NI-DAQ 8. View-deschide documentele dispozitivului astfel încât. Instalarea dispozitivelor. Instalaţi soft-ul. shut down sau restart. Mai departe daţi click pe Next. unde x reprezintă CD driver-ul. Dacă nu. apare fereastra „Found new hardware” cu o fereastră de dialog pentru fiecare dispozitiv NI instalat. Dacă există unele probleme. LabWindows/CVI 7. Mult mai uşor. Measurement Studio 7. Introduceţi CD-ul. şi de generare a codului NI-DAQmx bazat pe canalele şi cerinţele virtuale folosite în LabVIEW. faceţi o copie de rezervă a aplicaţiei.x sau alte versiuni mai noi.com/support/install.x sau alte versiuni mai noi.x Instalaţi driver-ul de soft înaintea instalării unui hardware nou. Verificaţi dacă instaler-ul a detectat şi selectat fişierele corecte şi numărul versiunii. Apăsaţi Next sau Yes pentru a instala softul pentru fiecare dispozitiv.x trebuie să se deschidă automat. Etapele instalării plăcilor de achiziţie date Pasul 1. trebuie să rulaţi instaler-ul NI-DAQ din nou pentru a instala suportul corect al aplicaţiei. Enter x:\autorun. Pentru a folosi NI-DAQmx. aplicaţia software şi fişierele de suport a limbii folosite de pe CD.Instalarea NI-DAQ 8. selectaţi Start>>Run. consultaţi Hardware Installation/Configuration Troubleshooter pe ni. 2. 3. accesoriilor şi cablurilor Pasul 5. În unele sisteme Windows. Nu instalaţi NI-DAQ 8. Pasul 4. vizualiza sau printa documente fără ca ele să fie instalate. instalaţi LabVIEW 7. Pornirea calculatorului sau a echipamentului PXI Windows-ul recunoaşte orice dispozitiv nou instalat prima dată când este restartat după instalarea componentelor hard. caracteristicile şi modul de operare. Reintroduceţi cD-ul NI-DAQ pentru a redeschide fereastra de instalare. Documentele soft-ului NI-DAQ se instalează atunci când instalaţi driver-ul. incluzând PDF şi fişierele “Help” ce descriu terminalele dispozitivului. Daţi click pe Finish. astfel încât Windows-ul să poată detecta dispozitivul. „Install the software automatically(Recommended)” este selectat ca default. Exit pentru instalarea altor soft-uri NI sau documentaţii -instalarea online a documentaţiei pentru dispozitivele de suport şi accesorii. puteţi căuta. NI-DAQmx de simulare pentru majoritatea dispozitivelor de suport pentru testarea şi modificarea aplicaţiilor fără a solicita hardware-ul. 1. API-uri mai intuitive pentru crearea aplicaţiilor DAQ folosind mai puţine funcţii.x dacă aplicaţia existentă include anumite componente incompatibile. Install-copie soft-ul şi/sau documentele în hard.o cale grafică de configurare a canalelor virtuale şi a cerinţelor de măsurare pentru dispozitivul d-voastră. 5. listate în NI-DAQ Readme. referire la NI-DAQ Readme pentru dispozitivele de suport NI-DAQmx care nu au capacitatea de simulare NI-DAQmx. Instalarea fişierelor de suport. Pasul 2.x sau mai nouă. 4.Instalarea aplicaţiei software Instalaţi aplicaţia de software NI.

şi în „Device Terminals” din „Measurement&Automation Explorer Help for NI-DAQmx”. consultaţi ni. Dacă nici aşa. 3. consultaţi ni. Ataşarea senzorilor şi cablurilor de semnal Ataşaţi senzorii şi cablurile de semnal la blocul terminal sau la terminalele accesorii. Confirmarea că dispozitivul este recunoscut Parcurgeţi paşii de mai jos: 1. consultaţi „Traditional NI-DAQ(Legacy) Readme”. Pasul 9.come/zone. Dacă apare vreo eroare. Pentru informaţii legate de senzori.Click „OK” pentru acceptarea schimbărilor. consultaţi ni. . 2. Dacă aveţi nevoie de ajutor în timpul self-test-ului. Pentru senzorii şi accesoriile IEEE 1451.4 TEDS. blocuri terminale sau module switch. Selectaţi cerinţa dorită sau canalul virtual şi daţi click pe tab-ul Connection Diagram. accesibil de la Start>>Programs>>National Instruments>>NI-DAQ>>Browse Device Documentation după ce-l instalaţi. Deschideţi „Device and Interfaces”. consultaţi ghidul „Getting Started Guide” pentru aceste produse pentru instalarea şi configurarea componentelor hard de tip switch sau care condiţionează semnalul. Consultaţi documentaţia dispozitivului referitoare lacaracteristicile LED-ului. Dacă dispozitivul nu apare. deschideţi „Measurement&Automation Explorer Help for NI-DAQmx” selectând Help>>Help Topics>>NI-DAQmx. SCC(Signal Conditioning Components) cum ar fi purtătoare de semnal SC şi module SCC. Pentru a configura senzorii TEDS cablaţi direct la dispozitiv. Daţi dublu click pe iconiţa „Measurement&Automation” de pe Desktop pentru a deschide MAX. se aprinde LED-ul de „power”. apoi „NI-DAQmx Device”. Puteţi vizualiza şi printa o diagramă de conectare pentru caracteristicile NI-DAQmx şi canalele virtuale în sistemul d-voastră cu ajutorul DAQ-ului Assistant. Pentru instrucţiuni de configurare a NI-DAQ-ului Traditional(Legacy). Daţi click pe „Scan for TEDS”. Pasul 7. 4.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Când calulatorul recunoaşte dispozitivul USB. apăsaţi F5 pentru a reîmprospăta vizualizarea în MAX. adăugaţi informaţiile necesare ale acestuia. daţi click-dreapta pe dispozitiv la „Devices and Interfaces” şi selectaţi „Configure TEDS”. Click-dreapta pe dispozitiv. Pasul 6. pe care-l puteţi accesa de la Start>>Programs>>National Instruments>>NI-DAQ>>NI-DAQmx Help. Configurarea caracteristicilor dispozitivelor Configuraţi fiecare dispozitiv pe care îl instalaţi: 1. apoi selectaţi „Self-Test”. consultaţi ni. dispozitivul nu este recunoscut.4 TEDS(transducer electronic data sheet). Instalarea dispozitivelor de tip switch şi cele care condiţionează semnalul Dacă sistemul include module SCXI de condiţionare a semnalului. 3. Pasul 8. accesibil la Start>>Programs>>National Instruments>>NI-DAQ după ce aţi instalat soft-ul. un mesaj indică verificarea cu succes sau eventualele erori apărute. 2.Configuraţi proprietăţile dispozitivului. Caracteristicile pinilor se găsesc în documentaţia dispozitivului din „Device Document Browser”.com/support/install. Când self-test-ul este terminat.Dacă folosiţi vreun accesoriu. Selectaţi fiecare canal virtual pentru a vizualiza numele şi numerele terminale pentru legăturile dintre senzor şi block-ul conector. Verificaţi dacă dispozitivul apare la „Devices and Interfaces”.com/sensors sau capitolul „Sensors” din „NI-DAQmx Help”. 4. configuraţi dispozitivul şi adăugaţi accesoriile în modul descris mai sus. Pentru informaţii despre senzorii smart IEEE1451.Click dreapta pe numele dispozitivului şi selectaţi „Properties”.com/support/install. în MAX.

Programul de testare deschide o fereastră de mesaj în care este indicat dacă a apărut vreo eroare. apoi deschideţi „Devices and Interfaces”. deschideţi Devices and Interfaces>>NI-DAQmx Devices. Configurarea canalelor şi task-urilor Acest pas se aplică doar dacă vă programaţi dispozitivul utilizând NI-DAQmx şi aplicaţia NI. . Pasul 11. consultaţi „NI-DAQmx Help” sau ni. În NI-DAQmx puteţi configura canalele virtuale ca parte dintr-un „task” sau separat. repetaţi paşii 7-10 pentru fiecare dispozitiv. 3.În MAX. Canalele virtuale create înafara task-ului se numesc canale virtuale globale. 2. declanşare sau alte proprietăţi. Puteţi crea canale virtuale globale în MAX în aplicaţia soft a d-voastră şi apoi să le salvaţi în MAX. cum ar fi abilitatea de a acumula şi genera semnale.com/support pentru informaţii legate de eroarea respectivă. 5. Dacă acest lucru se întâmplă. Din punct de vedere conceptual. 1.Daţi click pe tab-uri pentru a testa diferite funcţii pentru dispozitivul respectiv. Rularea panourilor de test Multe dispozitive au un program de testare a diferitelor funcţionalităţi specifice dispozitivelor. Un „task”. Dacă folosiţi „RT remote target”. deschideţi „Remote Systems”. Puteţi seta şi salva informaţiile configurate într-un „task” şi folosi „task-ul” în cadul aplicaţiei. 4. un concept important pentru NI-DAQmx poate fi unul sau mai multe canale virtuale cu temporizare. Daţi click pe „Close” pentru a ieşi din programul de testare.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Pasul 10. un „task” reprezintă o măsurare sau o generare care trebuie făcută. Dacă modificaţi un canal virtual global modificarea vă va afecta toate task-urile care aveau legătură cu acele canale virtuale globale. Dacă aţi instalat mai multe dispozitive DAQ.Selectaţi „Test Panels” pentru a deschide programul de testare pentru dispozitivul respectiv. 6. Daţi click pe „Help” pentru instrucţiunile necesare folosirii programului de testare. găsiţi şi deschideţi ţinta respectivă. Canalele virtuale create în cadrul unui task se numesc „canale virtuale locale”. aşa cum arată în exemplul următor. Puteţi folosi canalele virtuale globale în orice aplicaţie sau să le adăugaţi la un număr de task-uri diferite.Daţi click dreapta pe dispozitiv pentru testare.

Plasaţi următoarea constantă în diagrama bloc: NI Measurement>>DAQmx-Data Aquisition>>DAQmx Task Name Constant. Ghidul „Taking an NIDAQmx Measurement in LabVIEW” conţine instrucţiuni pas cu pas pentru crearea unui task din „DAQmx Task Name Control” şi generarea codului bazat pe task-ul respectiv. daţi click dreapta pe „Data Neighborhood” şi selectaţi „Create New”. Consultaţi „DAQ Assistant Help” pentru mai multe informaţii. . puteţi deschide DAQ Assistant direct din aplicaţia NI: -în LabVIEW. . Dacă aţi configurat deja canalele virtuale globale pentru tipul de măsurare dorit. daţi click pe „Virtual” pentru a copia sau adăuga canalele virtuale globale la task. configuraţi task-urile cu DAQ Assistant. măsurarea sau generarea de făcut. Daţi click dreapta pe VI şi selectaţi Generate Code>>Example. senzorul aplicabil pentru acea măsurare şi canalul/canalele prin care se crează canalele locale virtuale din task. Selectaţi task-ul din meniu. În LabVIEW. Trebuie să aveţi versiunea 7. Rulaţi programul din panoul frontal. plasaţi pe diagrama bloc „dAQ Assistant Express VI” din paleta „Express Input”. . Dacă folosiţi „remote RT target”. 4. trebuie să deschideţi mai întâi „Remote Systems”. LabVIEW 1. În diagrama bloc se selectează << Input >> de pe paleta Functions. DAQ Assistant-ul vă arată cum să creaţi un nou task. Dacă paleta Functions nu este vizibilă selectaţi View>>Functions Palette. aşa cum este descris în ghidul „Getting Started with LabVIEW”. Folosirea dispozitivului într-o aplicaţie DAQ Assistant Parcurgeţi paşii următori pentru a folosi task-ul de măsurare în aplicaţia d-voastră sau codul de generare. 2. selectaţi Help>>Taking an NI-DAQmx Measurement. Consultaţi DAQ Assistant Help pentru instrucţiuni despre crearea task-urilor. Pasul 12.0 sau alta mai nouă a pachetului de aplicaţii NI pentru a crea task-uri sau canale virtuale cu DAQ Assistant. În fereastra „Create New”. 5. 3. cum ar fi input-ul analog. apoi target-ul respectiv pentru a vedea „Data Neighborhood”.De asemenea. Puteţi deschide „DAQ Assistant” şi dând click dreapta pe „DAQmx Task Name Control” din „DAQmx Name Controls” şi selectând „New Task (DAQ Assistant)”. Se deschide un VI nou. Deschideţi un VI gol în LabVIEW.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Configurarea unui task în NI-DAQmx Când folosiţi NI-DAQmx.În MAX. 2. Pentru a crea şi configura modulul care citeşte nivelul tensiunii dintr-un dispozitiv DAQ se parcurg următorii paşi: Etapele Lucrării 1. selectând tipul I/O. selectaţi „NI-DAQmx task” şi daţi click pe „Next”.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
3. Se selectează DAQ Assistant <<Input>>, afişat mai jos, din paleta Input şi se plasează pe diagrama bloc. DAQ Assistant se lansează şi apare caseta de dialog Create New.

4. Se execută click pe Analog Input pentru a afişa opţiunile Analog Input.

5. Se selectează Voltage pentru a crea o nouă sarcină de intrare de tensiune analogică. 6. Caseta de dialog afişează o listă de canale de pe fiecare dispozitiv DAQ instalat. Se alege întrun prim caz canalul „ai0”, canal prin care va trece o tensiune generată de simulatorul de intrări analogice, tensiune ce va fi afişată pe un grafic formă de undă. Numărul de canale listat depinde de numărul de canale pe care îl are dispozitivul DAQ. Se dă click pe butonul Finish. DAQ Assistant deschide o nouă casetă de dialog, afişată în figura de mai jos, care afişează opţiuni pentru configurarea canalului pe care l-am selectat pentru a săvârşi o sarcină.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
7. În secţiunea Input Range de pe pagina Settings, se introduce 10 pentru valoarea Max şi -10 pentru valoarea Min. 8. Pe pagina Task Timing, se selectează opţiunea N Samples.

Putem testa sarcina pentru a verifica dacă am configurat corect canalul dând click pe butonul Test, afişat mai jos.

În acelaşi mod se procedează şi la configurarea celorlalte două canale: „ai1” şi „ai2”. După salvarea configuraţiilor curente şi după închiderea DAQ-ului Assistant va apărea caseta de dialog Confirm Auto Loop Creation. Dând click pe butonul „Yes” LabVIEW plasează o buclă While în jurul DAQ Assistant Express VI şi a indicatorului grafic. Un buton de oprire apare pe diagrama bloc conectat la intrarea „Stop” a DAQ Assistant Express VI. Ieşirea „stopped” a Express VI- ului este conectată la terminalul condiţional a buclei While. Dacă apare o eroare putem da click pe butonul „Stop” în timp ce VI- ul rulează; DAQ Assistant Express VI opreşte citirea datelor şi ieşirea „stopped” întoarce o valoare TRUE(adevărat) şi opreşte bucla While.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
Se vor folosi din paleta Controls>>Modern>>Boolean>>Round LED, două butoane de Maxim, respectiv Minim pentru a indica când valoarea tensiunii a depăşit limita setată la 5V. La valoarea Maxim, dacă se depăşesc cei 5V, LED-ul se va înroşi iar în caz contrar, adică, dacă tensiunea se menţine sub 5V se va înroşi celălalt LED. Pentru a specifica valoarea de 5V la care dorim ca lumina de avertizare să se aprindă, se va folosi Comparison Express VI.

Pentru a stoca informaţii despre datele pe care un VI le generează, se va folosi Write To Measurement File Express VI în diagrama bloc.

În panoul frontal, din paleta Controls se alege butonul balansoar (rocker) din paleta Buttons & Switches. În diagrama bloc, se execută dublu click pe Write To Measurement File Express VI pentru a afişa caseta de dialog Configure Write To Measurement File. Se va schimba numele fişierului „test.lvm” din caseta text File name în „test final.lvm” pentru a salva datele într-un fişier diferit. Se execută click pe butonul OK pentru a salva configuraţia curentă şi pentru a închide caseta de dialog Configure Write To Measurement File. Pentru a vizualiza datele pe care le-am salvat în fişierul “test final.lvm” se procedează astfel: Se afişează panoul frontal şi se rulează VI-ul; Se execută click pe butonul “Salvare date” de mai multe ori; Se execută click pe butonul STOP de pe panoul frontal;

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
Se deschide fişierul “test final.lvm” cu o aplicaţie de manipulare de tabele(Microsoft Excel) Se salvează şi se închide VI-ul. La măsurarea parametrilor de mediu s-a folosit, din paleta Controls, un indicator de temperatură(“Vertical Fill Slide”), un indicator de umiditate(“Vertical Progress Bar”) şi un indicator viteză vânt. Diagrama bloc

sau de editare text(Microsoft Word);

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Panoul frontal .

. . Elementul de reglare analogic poate fi reglat la o valoare cuprinsă între 0 şi 1024. (figura 4. .acceptă un modul extensie de afişare facultativ sau un modul extensie de comunicaţie facultativ.este dotat cu un punct de reglare analogic.acceptă până la şapte module extensie de I/O.acceptă două tipuri de cartuşe de memorie facultativ (32Ko sau 64 Ko). Această valoare este memorată într-un cuvânt sistem şi este actualizată la fiecare ciclu. .are un conector de intrare analogic în tensiune.are un port serial integrat.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 5 Descrierea echipamentului TWDLMDA20DRT şi utilizarea mediului de programare TwidoSoft Caracteristici Controlerul TWDLMDA20DRT Controlerul TWDLMDA20DRT cu 20 de intrări/ieşiri. . 6 ieşiri pe relee şi 2 ieşiri pe tranzistoare. . Controlerele TWDLMDA20DRT şi TWDLMDA40DUK dispun de un punct de reglare analogic.are un bloc terminal pentru cablare.dispune de 12 intrări digitale.5) are următoarele caracteristici: . . .

Conector de comunicaţie (nu este prezent în figură. Leduri 9. Conectori intrări/ieşiri 10. Capac de acces 2.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE În figura următoarea sunt prezentate elementele componente ale controlerelor modulare. Tensiunea analogică este convertită într-o valoare cuprinsă între 0 şi 512 şi este memorată într-un cuvânt sistem. Cartuş memorie 6. se află în partea din stânga a controlerului) Toate controlerele modulare au o intrare analogică în tensiune. Componentele controlerelor modulare 1. Punct de reglare analogic 4. Modul de cablare a controlerului TWDLMDA20-DRT Modul de cablare al intrărilor şi ieşirilor al controlerului TWDLMDA20-DRT este prezentat în figura următoare: . Conector de intrare analogic în tensiune 8. Conector extensie 3. Borne de alimentare 24 Vcc 7. Port serial 1 5. Intrarea analogică în tensiune poate conecta un semnal analogic cu o variaţie de tensiune cuprinsă între 0 şi 10 Vcc.

toate celelalte fiind de tip releu. Ca urmare se va deschide următoarea fereastră de lucru. ce va deschide o fereastră de dialog Functional Level Management în care vom selecta Automatic şi nelul dorit după care dăm Ok. .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Modul de cablare al intrărilor şi ieşirilor Punctele de ieşire 0 şi 1 sunt de tip tranzistor. Utilizarea mediului de programare TwidoSoft La lansarea programului se deschide o fereastră ca în figura următoare: Pentru a realiza un program trebuie să creăm un fişier nou selectând din meniul File – New . Terminalele COM nu sunt conectate toate intern.

Pentru a realiza un program mai întâi trebuie precizată structura hardware de care dispunem TWDLMDA20-DRT şi TWDAMM3HT. . Pentru a reliza acest lucru se face clic dreapta pe TWDLMDA40DTK şi se selectează Change Base Controler.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Această fereastră permite editarea programului. Pentru a adăuga un modul se face clic dreapta pe Expansion Bus şi va apare Add a module.

diagrame Ladder sau blocuri funcţionale). STOP pentru %I0. Conectarea la controler se poate realiza din meniul PLC sau făcând clic pe iconul . Se va verifica modul de cablare a simulatorului. 5. Se vor identifica compnentele controlerului. 2. Se va instala şi lansa programul TwidoSoft. Tot din meniul PLC se poate lansa în execuţie selectând RUN.0.0 Pentru a crea un simbol.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Programul poate fi editat în mai multe feluri (liste de instrucţiuni. − Se apasă pe tasta Enter şi se deschide o casetă de dialog.0 şi OK pentru %Q0. 3. identificatorul şi comentariul asociat. se parcurg următorii paşi: − Se deschide editorul pentru simboluri. 4. După scriere programul se poate vizualiza erorile analizând programul (Analyze program). . 7. − Se face clic pe o celulă Simbol liberă. Lucrări experimentale 1. apoi se scrie numele unei variabile sau al unui obiect. Se vor vedea modalităţile de editare a programelor. bineînţeles dacă există cablul TSX PCX 1031 conectat între PLC şi portul serial al calculatorului. Se crea un fişier nou şi se va configura pe structura hardware existentă un modul TWDLMDA20-DRT şi unul TWDAMM3HT 6. Selectarea modului de lucru se poate face accesând meniul contextual Program. 8. în care avem posibilitatea să stabilim simbolul. Se vor crea simbolurile START pentru %I0. cu butonul din stânga mouse-ului. Se va salva fişierul. Se instala cablul de programare între calculator şi PLC.

Operanzii pot reprezenta următoarele elemente: • Intrări/ieşiri al controlerului. rezultatul fiind depus în acumulator. • Operaţii aritmetice. • Funcţii sistem predefinite cum ar fi. Operator LD LDN LDR LDF AND Element grafic corespondent Operaţie efectuată În acumulator se încarcă valoarea operandului În acumulator se încarcă valoarea negată operandului În acumulator se încarcă valoarea 1. codul instrucţiunii şi operanzi. temporizări sau contorizări. Codul instrucţiunii este un simbol reprezentând un operator ce indică operaţia ce urmează efectuată. Operandul implicit corespunde registrului acumulator. Acestea permit să efectueze acţiunile autorizate. de comparare şi numerice. • Variabile interne ale controlerului. un cod sau un simbol. ci numai inversează. Instrucţiunea NOT nu are un operand explicit. este constituit dintr-o serie de instrucţiuni executate secvenţial de controler.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 6 Programarea controlerului Twido cu ajutorul instrucţiunilor de bază Un program scris în limbaj listă de instrucţiuni. logice. Setul de instrucţiuni de bază este prezentat în continuare. înlocuind vechea valoare. atunci când este detectată o variaţie pe front descrescător a operandului În acumulator se încarcă rezultatul operaţiei logice ŞI. Instrucţiunile nu posedă decât un operand explicit. O instrucţiune execută operaţia specificată între acumulator şi operandul explicit. atunci când este detectată o variaţie pe front crescător a operandului În acumulator se încarcă valoarea 1. reprezentând o valoare ce poate fi prelucrată în interiorul unei instrucţiuni. Fiecare instrucţiune este reprezentată printr-o singură linie de cod şi este compusă din trei elemente: număr de linie. deoarece condiţiile de test sunt satisfăcute. Un operand este un număr. celălalt fiind implicit. Există două tipuri de instrucţiuni de bază: • Instrucţiuni de test • Instrucţiuni de acţiune. dintre valoarea precedentă a acumulatorului şi valoarea operandului . O instrucţiune poate avea între zero şi trei operanzi.

atunci când valoarea din acumulator este 1. dintre valoarea precedentă a acumulatorului şi valoarea operandului Logică AND (nivele de paranteze) ANDF OR AND( OR( XOR. Sfârşit de program. XORF MPS MRD MPP N ST STN S R JMP SRn RET END ENDC ENDCN - Logică SAU (opt nivele de paranteze) SAU exclusiv Comutare între bobine Negaţie (NOT) Operandul asociat ia valoarea din acumulator Operandul asociat ia valoarea negată din acumulator Operandul asociat este setat pe 1.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE ANDN ANDR În acumulator se încarcă rezultatul operaţiei logice ŞI. XORN. dintre valoarea precedentă a acumulatorului şi valoarea detecţiei frontului descrescător al operandului În acumulator se încarcă rezultatul operaţiei logice SAU. atunci când valoarea din acumulator este 1. Operandul asociat este setat pe 0. XORR. dintre valoarea precedentă a acumulatorului şi valoarea detecţiei frontului crescător al operandului În acumulator se încarcă rezultatul operaţiei logice ŞI. dintre valoarea precedentă a acumulatorului şi valoarea negată a operandului În acumulator se încarcă rezultatul operaţiei logice ŞI. Se realizează un salt la începutul unui subprogram. . Sfârşit de program condiţionat cu un rezultat logic 0. Se realizează un salt la o secvenţă având eticheta specificată. Sfârşit de program condiţionat cu un rezultat logic 1. Revenire dintr-un subprogram.

5 • Partea de pornire/ oprire a unei instalaţii dacă există condiţii de pornire. COPO – %I0.3.2 INSTF=(START* COPO+INSTF)*STOP • Se va realiza fişierul de referinţă şi se vor introduce simbolurile următoare: START – %I0.3 COPO – %I0. Se vor scrie programele în SucoSoft utilizând instrucţiunile prezentate pentru următoarele aplicaţii: • %Q0.0. 3.5 INSTF – %Q0.3 + %I0.4 + %I0. Se vor simula programele şi se vor nota observaţiile.0 STOP – %I0. 2.5.2*%I0. .1*%I0.2 • Se va rescrie programul utilizând simboluri Se vor verifica programele şi se vor transfera pe PLC.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Lucrări experimentale 1.0=%I0. STOP – %I0. INSTF – %Q0. START – %I0.

Dacă intrarea RUN/STOP este în starea 0. Interfaţa Twido Soft V3. La pornire. Acest program oferă utilizatorului o interfaţă prietenoasă pentru editarea programelor în mai multe moduri. În timpul pornirii controlerului.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 7 Funcţii speciale pentru Twido şi blocuri de temporizare Programarea controlerelor Twido poate fi realizată cu ajutorul programului Twido Soft V3. starea controlerului este definită prin intrarea RUN/STOP. controlerul este în mod RUN. o comandă RUN dată de un PC conectat va fi ignorată de controler. Controlerul se opreşte dacă intrarea RUN/STOP este trecută pe 0.0. dacă această funcţie este configurată. Dacă intrarea RUN/STOP este pe 0.0. controlerul este în mod STOP. Dacă intrarea RUN/STOP este în starea 1. frontul crescător al stării intrării RUN/STOP comută controlerul pe RUN. . Intrarea RUN/STOP Constituie o funcţie specială putând fi afectată la toate intrările ale controlerului.

− un numărător cu incrementare cu frecvenţă maximă de 20 KHz.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Ieşirea de stare a controlerului Ieşirea de stare a controlerului este o funcţie specială. care poate fi atribuită uneia din ieşirile %Q0. La pornire.. până la %I0. − un numărător cu incrementare/decrementare. − un numărător cu decrementare cu frecvenţă maximă de 5 KHz. − un numărător cu incrementare/decrementare cu frecvenţă maximă de 20 KHz.05. Impulsurile trebuie să fie >1ms. dacă n-a fost detectată nici o eroare. Funcţionarea temporizatorului TOF Tabelul următor descrie funcţionarea temporizatorului TOF. ieşirea de stare a controlerului trece în 1. . Numărare rapidă (FC) Controlerul programabil are două tipuri de numărătoare rapide: (FC) şi cinci numărătoare rapide (VFC): − un numărător cu incrementare cu frecvenţă maximă de 5 KHz. cu frecvenţă maximă de 20 KHz.0. − un numărător cu decrementare cu frecvenţă maximă de 20 KHz.1 şi %Q0.0.3. Diagrama următoare ilustrează modul de lucru al temporizatorului TOF. − un frecvenţmetru cu frecvenţă maximă de 20 KHz. Temporizator la revenire TOF Acest temporizator permite întârzierea revenirii ieşirii cu o valoare programată. bifazic. pentru control (Ex.0.2. care poate fi atribuită uneia din intrările %I0. pentru controlul alimentării controlerului). Această funcţie permite să se memoreze toate impulsurile de o durată inferioară timpului de scanare a controlerului. Intrarea de memorare a stării Intrările de memorare a stării sunt o funcţie specială. Această funcţie poate fi utilizată în circuitele de securitate externe.

Bitul de ieşire %TMi. Temporizarea este demarată pe un front descrescător al intrării IN. chiar dacă el nu a atins valoarea %TMi.V ia valoarea 0 pe un front crescător în intrarea IN. Diagrama următoare ilustrează modul de lucru al temporizatorului TON. Valoarea curentă %TMi. prin incrementarea cu o unitate la fiecare pulsaţie a bazei de timp TB. . Valoarea curentă %TMi.P.Q trece în 1.P. prin incrementarea cu o unitate la fiecare pulsaţie a bazei de timp TB. Temporizator la anclanşare TON Acest temporizator permite întârzierea anclanşării ieşirii cu o valoare programată.Q este resetat la 0 atunci când valoarea curentă atinge valoarea dată de %TMi.P şi %TMi. Faza 1 2 3 4 5 Descriere Temporizatorul porneşte pe un front crescător al intrării IN. atunci când valoarea curentă atinge valoarea %TMi. temporizatorul se opreşte.P.P. Funcţionarea temporizatorului TOF Tabelul următor descrie funcţionarea temporizatorului TOF.V creşte până la %TMi.Q păstrează valoarea 1. Atunci când un front descrescător este detectat la intrarea IN. Bitul de ieşire %TMi.Q trece în 1. Bitul de ieşire %TMi.V creşte până la %TMi. Bitul de ieşire %TMi.V este setat pe 0.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Faza 1 2 3 4 5 Descriere Valoarea curentă %TMi. cât timp valoarea de intrării IN este 1. atunci când un front crescător este detectat la intrarea IN. chiar dacă temporizarea este în curs de desfăşurare.

2 şi fiind activată de %I0.0 este 1 el va activa lampa de semnalizare E1.2 (perioadă 400ms).1. Se va seta intrarea I. 7. 2.0 3.%I0. Se va simula programul şi se vor da diferite valori pentru temporizări. Se va implementa o temporizare la revenire având ieşirea la %Q0. 6.%Q0.0 şi fiind activată de %I0. 4. .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Lucrări experimentale 1. Se va simula programul şi se vor da diferite valori pentru temporizări. Dacă durata acestui semnal este mai mare de 2s va intra în funcţiune semnalizarea de avarie E2 – %Q0. Se va implementa o temporizare la anclanşare având ieşirea la %Q0. Program pentru semnalizare avarie Daca semnalul de avarie AV.03 ca fiind intrare de RUN. Se va simula programul şi se vor da diferite valori pentru temporizări.2 5.

Tabelul următor prezintă toate instrucţiunile şi elementele cerute pentru programarea unei reprezentări Grafcet.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 8 Programarea controlerelor Twido cu ajutorul reprezentării Grafcet Instrucţiunile Grafcet din TwidoSoft oferă o metodă simplă de conversie a secvenţelor de control. Dezactivează etapa i şi etapa curentă. Dezactivează etapa curentă fără activarea altei etape. Numărul de etape ce pot fi activate simultan este limitat de numărul total de etape. OR %Xi. Lansare etapă i şi validare tranziţie asociată. Activează etapa i. ORN %Xi XOR %Xi. Poate fi testat şi scris (numărul maxim de etape depinde de controler). Dezactivează etapa i. ANDN %Xi.i # #Di =*= POST %Xi LD %Xi. Lansează prelucrarea posterioară şi termină prelucrarea secvenţială. Reprezentare grafică Transcrierea TwidoSoft =*= i #i -*. XORN %Xi S %Xi R %Xi în limbaj Funcţiune Lansare etapă iniţială. Activează etapa i. Testează activitatea etapei i. LDN %Xi AND %Xi. Bit asociat etapei i. Numărul maxim de etape Grafcet depinde de tipul de controler Twido. după ce a fost dezactivată etapa curentă. Exemple Grafcet Secvenţă liniară .

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Secvenţe simultane Secvenţă divergentă .

Trei biţi sistem sunt dedicaţi controlului Grafcet: %S21. Frontul crescător al intrării %I0. Fiecare bit sistem este setat pe 1 (dacă este necesar) de aplicaţie. în perioada prelucrării iniţiale. − Prelucrarea posterioară. Prelucrarea anterioară începe din prima linie a programului şi se termină la întâlnirea primei instrucţiuni de tipul ”=*=” sau „-*-”. .6 setează pe 1 bitul %S21. − pre-poziţionarea etapelor Grafcet. %S22 şi %S23. Prelucrarea anterioară presupune administrarea următoarelor situaţii: − reluări de alimentare. − defectări. funcţia asociată este executată de sistem şi bitul sistem este fixat pe 0. La sfârşitul prelucrării.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Structura unui program Grafcet Un program TwidoSoft Grafcet se derulează în trei faze: − Prelucrarea anterioară. − schimbări în modul de funcţionare. − logică de intrare. − Prelucrarea secvenţială.

fără schimbarea explicită a elementelor %Xi. Exemple Prelucrarea secvenţială se termină prin execuţia instrucţiunii “=*=POST” sau prin sfârşitul programului. Grafcetul este îngheţat. dacă elementele %Xi sunt explicit scrise prin aplicaţie. Dacă acest bit este menţinut pe 1. Acest bit trebuie setat pe 1. Exemplu . Toate etapele sunt dezactivate.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Bit sistem %S21 %S22 %S23 Nume Iniţializare Grafcet Reiniţializare Grafcet Prepoziţionarea Grafcet Descriere Toate etapele active sunt dezactivate şi etapele iniţiale sunt activate. pe perioada iniţializării. Prelucrarea secvenţială Prelucrarea secvenţială este executată pe baza unui graf având următoarele elemente caracteristice: − Etape − Acţiuni asociate etapelor − Tranziţii − Condiţii de efectuare a tranziţiilor. Prelucrarea posterioară Prelucrarea posterioară administrează elementele următoare: − Comenzile de prelucrare secvenţială pentru fixarea ieşirilor − Blocarea ieşirilor specifică securităţii.

se utilizează un semnal dreptunghiular (N). . ce permite trecerea de la o etapă la alta. dacă sunt îndeplinite condiţiile de pornire CP. de perioadă constantă. Se pot utiliza instrucţiunile în limbaj listă. Pornirea secvenţei ciclice se poate realiza prin acţionarea butonului de START. indiferent de etapa în care se află.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Acţiuni asociate etapelor Grafcet Un program Grafcet TwidoSoft oferă două moduri de programare a acţiunilor asociate etapelor: − în secţiunea de prelucrare posterioară. Duratele în care sunt active etapele sunt egale şi luate astfel încât. de instrucţiuni SET şi RESET sau programul schemă de contacte pentru lansarea etapelor Grafcet (%Xi) Exemplu Asocierea acţiunilor plecând de la o aplicaţie Se pot programa acţiunile asociate etapelor. Pentru a nu se folosi opt temporizări şi pentru a putea controla timpul de desfăşurare a fiecărei etape. să poată acoperi efectuarea acţiunilor cu timpul de execuţie cel mai mare. atunci când se detectează un front crescător sau descrescător. Oprirea instalaţiei se realizează dacă este acţionat butonul STOP. sub formă de listă de instrucţiuni sau sub formă de reţea schemă de contacte: Exemplu : Desfăşurarea lucrării Lucrarea îşi propune realizarea unui program pentru controlerul Twido ce permite automatizarea următorului proces ciclic secvenţial Procesul ce constituie obiectul acestei aplicaţii este alcătuit dintr-o etapă iniţială şi din opt etape ce se desfăşoară secvenţial şi ciclic. Asocierea acţiunilor în prelucrarea posterioară Este preferabil să se programeze acţiunile în secţiunea de prelucrare posterioară a unei aplicaţii Grafcet. − în lista de instrucţiuni.

0.0.7 %M0 %Q0.3 %Q0. 2.0.2. Activarea funcţiei se realizează prin acţionarea butonului de START.3 %I0. 4. 8.0.0.7 %Q0.0. Se observă că succesiunea etapelor este 1. 6.0 %I0. după care se repetă (1.0.0 %PLS0 %I0.4 %Q0. 5. pe perioada unei etape palierul semnalului este constant. În etapa 1 N=1. 7. când există condiţii de pornire..5 %Q0.1. Definirea simbolurilor conform tabelului următor. în etapa 3 N=1 şi aşa mai departe.). 3.5 Simbol A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 CP IP M0 PULS SN START STOP Comentariu Acţiuni etapa 1 Acţiuni etapa 2 Acţiuni etapa 3 Acţiuni etapa 4 Acţiuni etapa 5 Acţiuni etapa 6 Acţiuni etapa 7 Acţiuni etapa 8 Condiţii de pornire Intrare puls . disponibilă în Twido Soft. .N din Grafcet Copie semnal Ieşire puls Semnal de comutare între etape Pornire proces ciclic Oprire proces ciclic .1 %Q0.0 %I0.0.0. Realizarea reprezentării Grafcet a procesul.0.. 2.2 %Q0. Semnal de comutare a etapelor Semnalul dreptunghiular se poate realiza cu ajutorul funcţiei %PLSi. Operand %Q0.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Din figura următoare se poate observa că.6 %Q0.0.0. Lucrări experimentale 1. în etapa 2 N=0.

. Realizarea programului în TwidoSoft. Transferul programului pe controler şi simularea acestuia.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Reprezentarea Grafcet a procesului Simbolurile utilizate în reprezentarea Grafcet au următoarea semnificaţie: A1 Acţiuni etapa 1 A2 Acţiuni etapa 2 A3 Acţiuni etapa 3 A4 Acţiuni etapa 4 A5 Acţiuni etapa 6 A7 Acţiuni etapa 7 A8 Acţiuni etapa 8 N Semnal comutare etape START Pornire proces ciclic CP Condiţii de pornire STOP Oprire proces ciclic 3. 4.

%MFx şi %MWx: Indecşi pari %MF0/ %MD0 %MF2 / %MD2 %MF3 / %MD3 %MF4 / %MD4 %MF5 / %MD5 %MF6 / %MD6 %MF7 / %MD7 %MF8 / %MD8 %MF9 / %MD9 %MF10 / %MD10 %MF11 / %MD11 %MF12 / %MD12 %MF13 / %MD13 Indecşi impari %MF1 / %MD1 Cuvinte de memorie %MW0 %MW1 %MW2 %MW3 %MW4 %MW5 %MW6 %MW7 %MW8 %MW9 %MW10 %MW11 %MW12 %MW13 ………. în special modelul TWDLMDA20DRT. Desigur pe lângă locaţii de memorie ce pot fi scrise şi citite mai există şi constante gen %KDx. În consecinţă pentru a folosi cât mai judicios aceste variabile este de preferat să se folosească ori numai indecşii pari ori numai cei impari(pentru %MFx şi %MDx ) pentru a nu apărea suprapuneri sau pentru a nu se lăsa spaţii libere în utilizarea memoriei.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 9 Utilizarea eficientă a funcţiilor matematice ale controlerului TWIDO Controllerul TWIDO. Iată o organizare a zonei de memorie şi a modului cum sunt alocate variabilele de memorie %MDx. . Aceste constante indiferent de tipul lor ocupă aceeaşi zonă de memorie cu constantele de tip mai vechi %KWx . şi desigur şi variabilele de memorie sunt organizate în acelaşi mod. prezintă pe lângă funcţii aritmetice specifice modelelor mai vechi şi funcţii în virgulă mobilă şi desigur acceptă tipuri de date necesare operării cu aceste funcţii.constante cuvânt. Pentru a putea opera cu aceste funcţii dar şi pentru a extinde precizia funcţiilor aritmetice deja disponibile sau introdus tipul de dat %MDx. %KFx. Se observă că %MFx. %MDx şi %MWx ocupă acelaşi spaţiu de memorie. Astfel apare o problemă de gestionare a variabilelor şi constantelor folosite astfel încât spaţiul ocupat să nu se suprapună. dublu cuvânt (doubleword) şi tipul de date cu virgula mobilă (float) %MFx.

„ TRUNC”. Aceasta deoarece pentru partea fracţionară sunt disponibile doar 23 de biţi ce pot fi deplasaţi înainte şi înapoi faţă de virgulă pierzându-se astfel zecimale importante. „EXP”.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Aceeaşi organizare a memoriei este specifică şi constantelor.0)] – Greşit!! [%MW10:=%IW0.0 ce pot fi folosite doar într-o expresie de atribuire astfel : [%MF40:=INT_TO_REAL(%IW0.” / „. „LOG”. Pentru %MDx se poate opera cu valori între -2147483648 şi +2147483647. „LN”. cât şi %MFx ocupă un spaţiu de memorie de 4octeţi(32 de biţi). orice valoare directă într-o expresie cu operanzi de tip float chiar dacă este fără zecimale se adaugă neapărat un „. „EXPT”) . ori cuvânt . ATAN –π/2 ….: [%MF1:=%MF2+10] .175494e-38 şi 3. funcţiile trigonometrice inverse întorc o valoare în radiani într-un anumit interval (ASIN –π/2 …. pentru a utiliza valori asociate unor tipuri diferite trebuind făcută mai întâi o conversie. - - . „ . Domeniul de utilizare a diferitelor tipuri de variabile de memorie Pentru %MWx se poate opera cu valori întregi în intervalul -32768…+32767.ori dublu cuvânt ori float. „ITB”) Observaţii: fiecare funcţie are operatori de un anumit tip.funcţii trigonometrice („ SIN”.Greşit!!! [%MF1:=%MF2+10. „BTI”.402824e+38. O observaţie importantă când se lucrează cu %MFx este că atunci când se urmăreşte obţinerea preciziei trebuie evitate valorile foarte mari a le exponentului organizând judicios operaţiile de înmulţire şi împărţire astfel încât să se evite valorile cu exponent mare şi cel mult să se atingă valori de mărimi medii. „RAD_TO_DEG”) . „TAN”. „REAL_TO_INT”. Funcţii matematice specifice controlerului TWIDO Aceste funcţii pot fi împărţite în: . „ABS”) . „ACOS”. „ATAN”. „ * ”. „DEG_TO_RAD”.175494e-38 sau 1. „COS”. ACOS 0… π.0] Corect!!! [%MF40:=INT_TO_REAL(%MW10)] funcţia ABS poate fi folosită doar cu operatori de tip dublu cuvânt sau float.„ .funcţii aritmetice („ + ”. „REAL_TO_DINT”. „REM”. „DEC”. „INC”.0] – Corect!!! o expresie în care se folosesc cuvinte nu poate utiliza decât cuvinte de memorie sau constante sau valori directe nu şi intrări analogice %IW0. „ASIN”. pe când %MWx ocupă un spaţie de numai 2 octeţi(16 biţi).funcţii algebrice („SQRT”.0” pentru a fi recunoscută ex.funcţii auxiliare de conversie de tip („ INT_TO_REAL”. Pentru %MFx există următoarele intervale de valori -3.π/2.402824e+38 şi -1. „ DINT_TO_REAL”.π/2) operatorii aritmetici lucrează cu operanzi de acelaşi tip. Atât %MDx.

conversie din BCD a unei valori cu format eronat. . .OP3) OP1:=SIN(OP2) OP1:=COS(OP2) OP1:=TAN(OP2) OP1:=ASIN(OP2) OP1:=ACOS(OP2) OP1:=ATAN(OP2) OP1:=DEG_TO_RAD(OP2) OP1:=RAD_TO_DEG(OP2) OP1:=INT_TO_REAL(OP2) OP1:=REAL_TO_INT(OP2) OP1:=DINT_TO_REAL(OP2) OP1:=REAL_TO_DINT(OP2) OP1:=BTI(OP2) OP1:=ITB(OP2) Utilitate Adunare Scădere Înmulţire Împărţire Aflare rest Incrementare Decrementare Valoare absolută Rădăcină pătrată Logaritm în baza 10 Logaritm natural Valoare întreagă Exponenţial natural Putere a unui întreg OP3 la un real OP2 Sinus Cosinus Tangenta Arc sinus Arc cosinus Arc tangenta Din grade -OP2 în radiani -OP1 Din radiani -OP2 în grade -OP1 Din întreg – OP2 în real –OP1 Din real – OP2 în întreg –OP1 Din dublu cuvânt în real Din real în dublu cuvânt Din format BCD în binar Din format binar în BCD Algebrice Trigonometrice Conversie tip Erorile de calcul sunt semnalate în bitul de sistem %S18 ce este setat pentru: .OP3 OP1:=OP2 * OP3 OP1:=OP2 / OP3 OP1:=OP2 REM OP3 INC OP1 DEC OP2 OP1:=ABS(OP2) OP1:=SQRT(OP2) OP1:=LOG(OP2) OP1:=LN(OP2) OP1:=TRUNC(OP2) OP1:=EXP(OP2) OP1:=EXPT(OP2. .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Funcţii matematice Aritmetice Nume funcţie + Sintaxa OP1:=OP2 + OP3 OP1:=OP2 . . Pentru a afla tipul erorii la operaţiile cu float se foloseşte cuvântul de sistem %SW17.depăşirea intervalului de lucru al tipului de variabilă. Odată descoperită eroarea acest bit poate fi adus din nou la 0 pentru verificare unei noi operaţii.împărţirea la zero.rădăcină pătrată dintr-un număr negativ.

1 ST %Q0.valoarea lui c [ %MF18 := %MF12 * %MF12 ] .0 . Nu sunt permise expresii matematice complexe.0 .0 * %MF10 ] .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Utilizarea efectivă a funcţiilor şi operaţiilor matematice Trebuie luate în considerare două aspecte: 1.0 ] . realizabilă în anumite condiţii. 2.calculam 4*a [ %MF18 := %MF18 * %MF14 ] . Astfel pentru a realiza în orice condiţii nişte calcule matematice se foloseşte secvenţa: LD 1 [%MW0:=%MW2+%MW3] [ alta expresie elementara de calcul] [ alta expresie elementara de calcul] ……….0 ] . Orice calcul folosind operatorii sau funcţiile matematice se consideră a fi o acţiune.valoare lui a [ %MF12 := 2. este obligatorie. dar la verificarea unei condiţii de egalitate se foloseşte doar „=”.%MF12 ] [ %MF18 := %MF18 . este permisă expresia formată dintr-un operator şi unul sau doi operanzi. De remarcat faptul că atribuirile de fac cu expresia „: =”.1 LD [ %MF16 >= 0. De asemenea încadrarea unei expresii de calcul între paranteze pătrate este obligatorie.calculam 4*a*c [ %MF16 := %MF16 + %MF18 ] . Astfel orice expresie trebuie descompusă în expresii elementare şi folosite variabile cu rol auxiliar pentru a păstra valorile intermediare.%MF16 ] [ %MF18 := %MF18 / 2. fie ea şi una permanent cu valoare adevărată.dacă rădăcinile sunt imaginare setăm ieşirea %Q0.0 ] .dacă rădăcinile sunt reale le calculăm [ %MF16 := SQRT( %MF16 ) ] .%MF12 ] [ %MF18 := %MF18 + %MF16 ] [ %MF18 := %MF18 / 2.b*b+4*a*c LD [ %MF16 < 0.%MF16 = ∆ [ %MF18 := 0.0 ] .0 ] .0 ] [ %MF20 := %MF18 / %MF10 ] – valoarea primei rădăcini −b + ∆ %MF20 = x1 = 4•a [ %MF18 := 0.0 ] . [ ultima expresie de calcul] Existenţa unei condiţii.calculam b*b [ %MF16 := %MF18 ] [ %MF18 := 4.calculam valoare finala a discriminantului . Exemplu de calcul a ecuaţiei de gradul 2: LD 1 [ %MF10 := 1.0.valoare lui b [ %MF14 := 3.

m.d. aceasta doar în momentul în care programul a fost transferat şi rulat. Se repetă operaţia până când restul este 0.2 să micşoreze valoarea lui %MW1 cu 1.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE [ %MF22 := %MF18 / %MF10 ] .c .sau se apasă Ctrl + F7.cea de a doua rădăcină −b − ∆ %MF22 = x 2 = 4•a Exemplu de calcul a c. pentru %I0.m. este transferată în %MW4 Pentru a vizualiza rezultatul calculelor se foloseşte – Animation Editor – ce se accesează din meniul .a este egal cu 100 [ %MW2 := 30 ] – b este egal cu 30 %L1: LD 1 [ %MW3 := %MW1 REM %MW2 ] .d. 4096 provine de la faptul că eşantionarea se face pe 12 biţi şi intervalul tensiunii este de 0…10V).se calculează restul împărţirii lui a la b LD [ %MW3 = 0 ] . Codul programului este: LD 1 [ %MW1 := 100 ] .1 să crească valoare unei variabile %MW1 cu 1. respectiv cea mai mare valoare înregistrată până atunci.0*10000/ 4096. Lucrări experimentale Pornind de la teoria şi exemplele prezentate anterior.3 să .a primeşte valoare lui b [ %MW2 := %MW3 ] .se sare necondiţionat la o nouă etapă de calculare a restului %L0: [ %MW4 := %MW2 ] – valoare c.b primeşte valoare restului JMP %L1 . pentru %I0. Lucrarea 2: Realizaţi un program care pe frontul crescător al intrării %I0. şi urmând indicaţiile specificate la fiecare lucrare în parte să se realizeze practic fiecare dintre lucrările de mai jos: Lucrarea 1: Realizaţi un program care citeşte prima intrare analogică %IW1. a mai mare decât b.m.m. Atunci valoare din b este c.d. –ul căutat.m. Astfel în orice moment al rulării folosind – opţiunea Animation Editor – se poate vedea cea mai mică.c. calculează valoarea în milivolţi ( formula este v = %IAW1. Pe tot parcursul rulării programului se va calcula în permanenţă valoare minimă şi maximă a acestei intrări.c. Se împarte a la b şi dacă restul este 0 atunci b este egal cu cel mai mare divizor comun. altfel a primeşte valoare lui b şi b primeşte valoare restului calculat anterior. Exemplul se bazează pe algoritmul lui Euclid.PLC – Toggle Animation. Astfel având două numere întregi a şi b.m.dacă este zero se sare la ultima linie din program JMPC %L0 [ %MW1 := %MW2 ] .0.

y) ( Lucrarea 3: Realizaţi un program care pentru o valoare specificată iniţial în %MW1.4.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE înmulţească valoarea lui %MW1 cu 2 şi pentru %I0. pentru 5 . .2 este setat.4 să împartă valoarea lui %MW1 la 2.%Q03. dacă este divizibilă cu 3 atunci %Q0. pentru 7 .%Q0. instrucţiunea pentru încărcarea pe front crescător a unei intrări este LDR %Ix.1. să verifice dacă este divizibilă cu 2 şi dacă da să seteze ieşirea %Q0.

pentru aflare minutelor şi a orei în aceeaşi situaţie. funcţionale. pentru stabilirea valorii corecţiei RTC – ului. şi mai ales a cuvintelor de sistem care conţin valorile parametrilor RTC .ului. Pentru programare RTC. pentru stabilirea orei şi minutului. %S59 – pentru activarea posibilităţii de incrementare / decrementare a parametrilor temporali ai RTC – ului. data şi ora trebuie iniţializate de către utilizator deoarece valorile curente nu sunt valide. %SW56. %S52 – pentru verificarea unei erori a RTC –ului. 1. %S51 – pentru stabilirea dacă valorile datei şi orei sunt corecte. %SW50.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 10 Programare RTC. data şi ora sunt corecte. - . Parametrii RTC – ului sunt actualizaţi pe frontul descrescător al bitului. %SW57. permite iniţializarea datei şi a orei. pentru aflarea secundelor la ultima întrerupere a funcţionării controllerului. pentru lună şi ziuă. Este setat de utilizator şi trecut pe zero de sistem. pentru stabilirea zilei din săptămână.ului se folosesc următorii biţi de sistem : %S50 – pentru actualizarea datei şi a orei. %SW51. %SW53. permite citirea datei şi a orei. pentru aflare anului. Descrierea pe larg a biţilor de sistem - Bitul %S50 setat pe : 0. pentru aflare lunii şi a anului idem. pentru secol şi an. %SW55. pentru stabilirea incrementării sau decrementării timpului curent prin acţionare bitului de sistem %S59. %SW60. %SW54. Bitul %S51 setat pe : 0. %SW59. pentru stabilirea secundei. idem.ului pentru controlerul programabil Twido Programarea RTC-ului se poate face prin intermediul biţilor de sistem. 1. De asemenea pentru valorile efective ale datei şi orei se folosesc următoarele cuvinte de sistem : %SW49. %SW52. care stabilesc condiţiile şi circumstanţele apelării.

Descrierea pe larg a cuvintelor de sistem Valorile efective păstrate în cuvintele de sistem pentru parametrii temporali ai RTC – ului sunt în format BCD adică fiecare cifră zecimală este păstrată pe 4 biţi şi nu binar normal.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE De asemenea acest bit este setat şi atunci când data şi ora nu au fost configurate. sau constanta de corecţie a RTC – ului nu este corectă. %SW50: în formatul . Valorile cifrelor de la 0 la 9 sunt codate binar pe cei 4 biţi din cuvânt. data şi ora trebuie iniţializate sau constanta de corecţie nu a fost introdusă. de unde saltul cu 7 înregistrat de valorile codate în BCD de fiecare dată când incrementarea depăşeşte cifra 9. incrementare sau incrementarea este dezactivată. Bitul %S52 setat pe : 0. 1. incrementare sau decrementarea este activată şi se face pe frontul crescător al biţilor din cuvântul de sistem %SW59. 1. ora este în formatul de la 0 la 23. Valorile acestui bit se stabilesc şi se modifică numai de către utilizator. restul valorilor neavând semnificaţie. Păstrează numărul curent al secundelor. în ordine. - Prin aceste cuvinte se pot modifica parametrii temporali ai RTC – ului prin setarea mai întâi a bitului %S50 şi care la revenirea în zero conduce la actualizarea efectivă a parametrilor temporali. %SW52: în formatul – LLZZ – Păstrează luna (LL) şi ziua din lună (ZZ). Bitul %S59 setat pe: 0. %SW49: stabileşte ziua din săptămână. %SW53: în formatul – SSAA – Păstrează secolul (SS) şi anul din secol(AA). Trecerea din 1 spre 0 duce la actualizarea constantei RTC – ului. data şi ora curente sunt corecte. bateria este slăbită.Păstrează ora (HH) şi minutul (MM). . Notaţiile care vor urma nu vor marca poziţii zecimale şi poziţii ale cifrelor în format BCD. %SW51: în formatul – HHMM. ele putând fi numai citite de către utilizator. Valorile acestui bit sunt stabilite de sistem.00SS -.Astfel încât în cuvântul de sistem se pot păstra exact 4 cifre în format BCD. ziua de luni este prima numerotată şi are valoare 1.

Lucrări experimentale Sa se realizeze un program în TwidoSoft care iniţializează data şi ora ultimelor 30 de secunde din anul 2007 la conectarea intrării 1 a controllerului.DUMINICA *) .1 (* SETEZ ZIUA . Incre metare Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Decre mentare Bit 8 9 10 11 12 13 14 15 Parametru temporal modificat Ziua din săptămână Secunda Minutul Ora Ziua din lună Luna Anul din secol Secolul %SW60 permite modificarea constantei de corecţie a RTC – ului. Pentru actualizarea valorii bitul %S51 trebuie setat. %SW51.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE %SW54. şi având acelaşi format specifică data şi ora ultimei opriri sau întreruperi a funcţionării a microcontrolerului. Apoi prin Animation Editor(Ctrl + F7) se vor nota valorile citite ale orei şi datei transformate din BCD în binar la fiecare noua modificare. %SW59 stabileşte o incrementare sau decrementare a parametrilor temporali fiind activat de bitul %S59. %SW56. În tabelul următor sunt specificaţi biţii corespunzători parametrilor temporali modificaţi. În lucrul cu formatul BCD în care sunt primite şi setate aceste cuvinte se pot folosi pentru uşurarea utilizării instrucţiunile BTI (din BCD în binar) şi ITB (din binar în BCD) pentru simplificarea structurii programului. [%MW0:=BTI(%MW10)] .0. Această operaţie de modificare se face pe frontul crescător a bitului din cuvânt. Sunt setate de către sistem şi pot fi doar citite de utilizator. %SW57 corespunzători cuvintelor %SW50. Acest cuvânt poate fi modificat şi citit de către utilizator. care transformă valoarea în BCD din %MW10 în valoare în binar asociată variabilei %MW0. Ex. LD 1 R %S50 LDR %I0. Constanta de corecţie este păstrată pe un întreg fără semn şi ia valori de la 0 la 127. %SW55. %SW52 şi respectiv %SW53. Modificabilă liber de către utilizator.

12.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE [ %SW49 := 7 ] (* SETEZ SECUNDA .2007 *) [ %MW12 := 1231 ] [ %SW52 := ITB( %MW12 ) ] [ %MW13 := 2007 ] [ %SW53 := ITB( %MW13 ) ] S %S50 LD 1 (* TRANSFORM VALORILE TEMPORALE DIN BCD IN BINAR*) [ %MW0 := BTI( %SW49 ) ] [ %MW1 := BTI( %SW50 ) ] [ %MW2 := BTI( %SW51 ) ] [ %MW3 := BTI( %SW52 ) ] [ %MW4 := BTI( %SW53 ) ] END .31.23:59 *) [ %MW11 := 2359 ] [ %SW51 := ITB( %MW11 ) ] (* SETEZ DATA .30*) [ %MW10 := 30 ] [ %SW50 := ITB( %MW10 ) ] (* SETEZ ORA .

MB motoare de c. Acest sistem de orientare poate mări puterea furnizată de panouri pe parcursul unei zile. Schema cinematică a sistemului de orientare automată Structura cinematică a sistemului de orientare automată a panourilor fotovoltaice este prezentată în figura următoare. montat pe fundaţie Motoarele utilizate sunt de curent continuu de tipul Diseqc H-H (1w). Realizarea urmăririi soarelui de către panou impune ca sistemul de orientare să aibă 2 grade de libertate (2 rotaţii) ce conduc la obţinerea a doua unghiuri de deplasare in spaţiu α şi β. comparativ cu panourile fixe. MA. Sistemul de orientare permite rotirea in plan orizontal şi în plan vertical a panoului solar prin intermediul unor motoare cu reductoare. Ansamblul de motoare reductoare sunt montate pe un suport de susţinere. .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 11 Automatizarea unui sistem de manipulare a panourilor Sistemul automat de orientare s-a realizat pentru a putea ghida maxim 2 panouri fotovoltaice de 100W (aproximativ 20Kg).c.

Pentru reductoare s-a ales ca varianta constructivă. reductoarele utilizate au fost alese destul de mari. .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Deoarece mişcarea realizată de panou este relativ lenta. Motorul 1 asigură o mişcare de rotaţie a axului vertical. Descrierea constructivă a sistemului Sistemul automat de orientare este prezentat în figura următoare: 1 3 2 5 4 6 7 Sistem de orientare automată a panourilor fotovoltaice 1. pentru a asigura forţa necesară mişcării panoului. angrenajul cu melc cilindric. iar motorul 2 permite reglarea înclinării PV module 6. 2 – motoare de curent continu cu reductoare 3– inclinometru 4 – panou fotovoltaic 5 – sensor de orientare (compas) 6 – controller programabil PLC 7 – cutie controler programabil şi conexiuni electrice Comanda orientării captatorului a fost realizată prin două motoare de curent continuu cu reductoare (Diseq H-H motor) 1 şi 2.

Cutia de conexiuni cu controler programabil Sistemul de comanda al orientării panoului fotovoltaic s-a realizat cu un controlere programabil modular.Modul cu două intrări o ieşire analogică.Controler modular TWDXCPRTC .Cartuş timp real(Real Time Clock Cartridge) TWDXCPMFK64 . de tip TWIDO în următoarea configuraţie: TWDLMDA20DRT .Cartuş extensie memorie 64Kb TWDAMM3HT . TWDNOZ232D . Fig. SISTEMUL DE COMANDA BAZAT PE CONTROLERUL TWIDO Sistemul de comanda al orientării panoului fotovoltaic s-a realizat cu un controlere programabil modular. de tip TWIDO intr-o configuratie care permite implementarea tuturor funcţiilor necesare.Modul de comunicaţii RS 232D 3 1 2 4 5 .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Soluţia constructivă aleasă s-a dorit a fi cât mai simplă şi cât mai fiabilă pentru a avea în final un raport preţ performanţă cât mai bun.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Configuraţia controlerului programabil utilizat pentru orientarea panoului fotovoltaic TWDLMDA20DRT TWDAMM3HT TWDNOZ232D TWDXCPRTC TWDXCPMFK64 . Senzorul are o intrare de alimentare de 5V şi două ieşiri continue. el va începe să sesizeze unele componente verticale ale câmpului magnetic. în plan orizontal. Acest inclinometru (circuit ISU) este alimentat la tensiunea de 5 V curent continuu. cu o creştere minimă a costurilor. În plus. Varianta simplificată presupunea utilizarea unor motoare pas cu pas şi a unui sistem de preluare a referinţei. 1655. bazat tehnologic pe efectul Hall. . interfaţa RS232 poate fi folosită pentru a configura dispozitivul cu scopul de a activa sau dezactiva anumite caracteristici. cunoscând permanent poziţia acestuia. Aceasta s-a realizat prin intermediul unui senzor magneto-electronic de tip compas care asigură informaţiile necesare controlerului pentru stabili direcţia de orientare. Acest lucru este realizat prin utilizarea unui inclinometru digital pe o singură axă. setate pe intervalul de măsură 0-5V.Communication Expansion Module RS 232D . Măsurarea azimutului Pentru a determina direcţia după care panoul este orientat (azimutul) la un moment dat este necesar să se măsoare permanent deplasarea unghiulară faţă de un punct cardinal. realizat de firma SmartTool Technologies.Analog I/O Module . Soluţia aleasa oferă o orientare mai precisă.Real Time Clock Cartridge . Acest senzor este proiectat să măsoare direcţia componentelor orizontale ale fluxului câmpului magnetic al pământului (componentele Compas).Memory Cartridge 64Kb Modulul TWDAMM3HT utilizat are două intrări analogice şi o ieşire analogică cu o rezoluţie de 12 biţi. o simplificare a operaţiilor de amplasare şi un control mai bun. controlerul necesita o informaţie privind unghiul de înclinare. de tipul unor curbe pereche de tip sinus şi cosinus. Prin interpretarea celor două ieşiri continue se poate determina cu precizie poziţia faţă de punctele cardinale.. În practică o înclinare de până la 120 este considerată acceptabilă. Măsurarea unghiului de înclinare Pentru a facilita alinierea în plan vertical. Senzorul R1655 este conceput să opereze într-o poziţie verticală cu cele 6 terminale în jos. Orientarea panoului s-a realizat în buclă închisă.Modular Controller . Compasul utilizat este un senzor analogic de tip Dinsmore Sensing Systems nr. Ieşirile senzorului R1655 sunt cuplate pe intrările analogice a le modului TWDAMM3HT. şi asigură ieşiri atât RS-232 cât şi PWM. Pe aceste secţiuni una din curbe sinus sau cosinus are o variaţie aproximativ liniară. Dacă senzorul este înclinat vertical. Curbele sunt împărţite în patru secţiuni cuprinse între linia superioară de intersecţie a curbelor şi linia inferioară de intersecţie a curbelor.

Senzor de înclinare Protocolul de comunicaţie serială pentru circuitul ISU este compatibil cu RS232 cu excepţia nivelului de tensiune utilizat. GND TXD Port RS-232 al TWDNOZ232D RXD MAX231 RS-232 Schema de conectare a inclinometrului (modul ISU) la controlerul programabil Twido . Transmisia ISU (TX) şi Recepţia(RX) operează cu intrări de 0 sau 5V pentru semnal de „0” sau „1”.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura . Diagrama bloc de conectare a inclinometrului (modul ISU) la controlerul programabil Twido este ilustrată în figura următoare. Pentru conectarea corectă la dispozitivului ISU la conexiunea RS-232 ale controlerului Twido s-a utilizat un circuit de interfaţă ce utilizează driverul de conexiune Maxim MAX231 RS-232.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Conexiunile la portul serial Protocolul de comunicaţie serială pentru circuitul ISU este compatibil cu RS232 cu excepţia nivelului de tensiune utilizat. ce utilizează driverul de conxiune Maxim MAX231 RS-232 este arătat în figura următoare. . 2. %Q0. 3. Să se identifice şi să se noteze semnificaţia intrările şi ieşirile digitale utilizate Să se lanseze programul pentru orientare automata a panourilor Sa se scrie secvenţele de program pentru comanda motoarelor incluzând condiţiile de limitare.0.2. în timp ce portul modulului serial TWDNOZ232D operează cu semnale negativ/pozitive simetrice (pentru „0” şi „1” ) având diferite nivele de tensiune. Comanda motoarelor este asigurată de modulul TWDLMDA20DRT prin ieşirile %Q0. Transmisia ISU (TX) şi Recepţia(RX) operează cu intrări de 0 sau 5V pentru semnal de „0” sau „1”. 4. ce asigură cuplarea într-un anumit sens. %Q0. Driverul de conxiune Maxim MAX231 RS-232 Lucrări experimentale Să se identifice componentele mecanice ale sistemului de orientare automat.3. Să se noteze valorile unghiului de înclinare obţinute pe durata unui ciclu.1. Un circuit de interfaţă. %Q0. între RS-232 TTL şi RS-232 real. 5. 1.

iar ieşirea este viteza roţii sau unghiul acesteia. Figura 1 Modul QNET Modul de laborator cu motor de curent continuu Cu ajutorul acestui modul se va realiza modelarea motorului. Semnalele de la şi spre sistem sunt disponibile pe un header prin conectori standard pentru un control via placă de achiziţie date (DAQ). Motorul este condus cu ajutorul unui semnal PWM. QNET-DCMCT: Modelarea Motor trainer este foarte potrivit pentru modelarea fizică. Ecuaţiile de mişcare pentru motor sunt .DCMCT 1. Deranjamentele pot fi introduse manual manipulând roata sau digital prin LabVIEW. Variabila de comandă este tensiunea către sistemul de amplificare.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 11 Modelarea şi testarea unui sistem de acţionare cu modulul QNET. CONTROLUL MIŞCĂRII (DCMCT) DC Motor Control Trainer este prezentat în Figura 1. Conectarea semnalului se realiză printr-un un cablu de alimentare dintrun perete al transformatorului şi encoderul este alimentat de o unitate ELVIS. Momentul de inerţie al roţii poate fi determinat prin măsurarea dimensiunilor şi cântărirea roţii. Sistemul constă într-un motor DC cu un encoder şi o roată de inerţială pe arborele motorului.

cât şi cel măsurat să poată fi vizualizat în acelaşi timp. Figura 2 Instrument virtual LabView pentru modelarea motorului QNET DC. Parametrii cheie sunt constanta motorului şi rezistenţa electrică a armaturii motorului. Tabel 1. Acestea sunt determinate prin experimente simple.Specificaţia notaţilor din Figura 2 Nr Etichetă 1 2 3 4 Speed Current Voltage Signal Type Parametru Descriere Unităţi rad/s ωm Im Vm Viteza motorului afişată numeric Curentul motorului afişat numeric A Tensiunea de intrare a motorului afişată V numeric. ea poate fi validată prin execuţia modelului şi a procesului în buclă deschisă. Adică.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE determinate de mecanică şi electromagnetică. în aşa fel încât atât răspunsul simulat. tensiunea este conectată la intrarea modelului şi la aparatul în sine. Instrumentul virtual LabVIEW pentru modelare este prezentat în Figura 2. Când modelarea este completă. Modelul poate fi atunci ajustat pentru a se potrivi vitezei măsurate a motorului prin reglarea fină a parametrilor de modelare. Modelul ce rezultă este o funcţie de transfer de la tensiune la viteza motorului: 1 unde K este amplificarea în stare de inerţie şi τ este constanta timpului. Tipul de semnal generat de semnalul de .

5 6 7 8 9 Amplitude Frequency Offset K tau K V Hz V rad/(V. Când nu este acţionat. Amplitudinea semnalului generat la intrare Frecvenţa semnalului generat la intrare Offset-ul semnalului generat la intrare Constanta de proporţionalitate a motorului Constanta de timp al motorului modelat Constanta de timp a filtrului pentru măsurarea semnalelor de intrare.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE tensiune de intrare. Ecran cu tensiunea aplicată motorului (roşu). Ecran cu mărimile vitezelor motorului măsurate (în roşu) şi simulate (în albastru).s) s s τ Tf 10 Tf Update Model 12 h 11 13 Modeling Tab h s 14 Speed 15 Voltage 16 EXIT 17 Q-Guide 18 Pause Plots 19 Start Generator y. Lumina verde indică că rata de eşantionare este menţinută. Încărcarea Ghidului interactiv de învăţare a procedurilor experimentale pentru acest VI. r Vm rad/s V 20 Real-Time? . Intervalul de timp de eşantionare Include diferite controale şi se utilizează pentru identificarea parametrilor motorului modelat. Actualizarea modelului simulate cu modelul de parametrii K şi t care au fost introduşi. ieşirea generatorului este ignorată şi se aplică o tensiune 0 V la motor. Oprirea de moment a generării continue a graficului vitezei şi tensiunii. Oprirea din execuţie a instrumentului virtual LabView.

curent şi rezistenţă. Etichetă Parametru Descriere 1 Sample i Exemplu de intrări selectate ca linie în tabelul box Motor Resistance. Rezistenţa motorului calculată pe baza tensiunii ohm şi cuurentului măsurate. pragul de curent corect şi rezistenţa rezultată din linia tabelului specificat de Sample control. Setarea fiecărui element din coloana specificată la '0'. Se introduce tensiunea măsurată. Unităţi 2 Insert 3 Delete 4 Clear Measured R 5 Resistance m Motor 6 Resistance Table Average R 7 Resistance avg . introduse în ohm tabelul Rezistenţa Motorului.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura 2. Tabel Rezistenţe (QNET-DCMCT Instrument virtual de modelare) Tabel 2 Descriere notaţii din figura 2 Nr. curentul măsurat. Tabel ce conţine exemple de măsuri pentru tensiune. Media rezistenţelor măsurate. Resetare fiecărui element din tabel cu '0'. Rm.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Lucrări experimentale a. . Se vor desena forma semnalelor de intrare şi a răspunsurilor obţinute c. Pentru trei funcţii de transfer se va analiza comportarea modelului motorului b. Se va nota rezistenţa medie a motorului obţinută pe baza măsurării curentului şi tensiunii la motor.

1] este utilizată pentru a proiecta regulatorul PI.DCMCT Aceste experimente se vor realiza cu modulul QNET. ki este constanta integrativă. Figura 13. de la referinţa de viteză .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 13 Controlul vitezei şi controlul poziţiei unui sistem de acţionare cu modulul QNET.1 DC Motor PI diagrama în bloc de control a vitezei în buclă închisă. este: [13. Funcţia de transfer în buclă închisă.1 unde kp este constanta proporţională . Funcţia de transfer care reprezintă relaţia dintre viteza motorului DC şi voltaj din Ecuaţia [13. Controlul vitezei Viteza motorului DC este controlată folosind un sistem de control proporţional-integral. Diagrama în bloc a sistemului de buclă închisă este prezentat în Figura 13. şi bsp este ponderea referinţei. la ieşirea dată de viteza unghiulară a motorului. r.DC Motor Control Trainer prezentat în lucrarea de laborator anterioară. Relaţia de intrare/ieşire în domeniul timpului pentru o reglare PI cu referinţă ponderată este: 13. Caracteristica polinominală dorită a buclei închise este: .2] . wm.1.

precum şi efectele ponderii referinţei şi comportarea integratorului. Totuşi.4] şi [13. se poate cupla cu caracteristica dorită a ecuaţiei din [13. ce este numitorul funcţiei de transfer.2. pentru frecvenţă joasă: [13.5] . La laborator se analizează problema monitorizării unui val pătrat cu diferite amplificări PD. În locul amplificatorului.6] Parametrul Tf reprezintă constanta de timp a filtrului care determină frecvenţa de tăiere. . pot fi utilizate pentru a ajusta viteza şi abaterea răspunsului de la valorile de referinţă. Valorile mari ale w0 conduce la valori mari ale amplificării reglării.meas reprezintă viteza semnalului măsurat.3] .3] cu următoarea constantă de proporţionalitate: [13. pentru a minimaliza zgomotul semnalului măsurat şi pentru a creşte robusteţea sistemului se foloseşte filtrul de ordinul întâi. şi ponderea referinţei. unde w0 frecvenţa neamortizată în buclă închisă şi zeta este gradul de amortizare. placa are circuite care calculează deviaţia semnalului de codare.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE [13. ex un tahometru digital. Gradul de amortizare. iar wm.2] . Ecuaţia caracteristică din [13. bsp . Nu există nici un senzor tahometru pe sistemul motorului QNET DC care să măsoare viteza. zeta. Instrumentul virtual pentru controlul vitezei este prezentat în Figura 13. Erorile datorate referinţelor triunghiulare sunt de asemenea evaluate.

derivativ.integrativ. în concordanţă cu specificaţiile date. se proiectează un regulator proporţional. Figura 13. ki constanta de integrare a regulatorului. În acest experiment.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura 13.2 Instrument virtual LabView pentru controlul vitezei motorului QNET DC. CONTROLUL POZIŢIEI Controlul poziţiei motorului pune în evidenţă avantajul reglării derivative. kd reprezintă constanta de derivare. Diagrama bloc a reglării PID în buclă închisă este prezentată în Figura 13. şi .7] unde kp reprezintă constanta de proporţionalitate a controlului poziţie. bsp este pondere referinţei de poziţie r(t).3.3 Diagrama bloc a reglării în buclă închisă a poziţiei pentru motorul DC Variaţia în timp a ieşirii regulatorului PID este [13.

9] . Setând ki = 0 în Ecuaţia 13. folosind regulatorul PID când bsp şi bsd sunt ambii setaţi la 1 este [13. O perturbaţie aplicată pe roata de inerţie este reprezentată de variabila de perturbaţie Td şi perturbaţia de tensiune simulată este notată cu variabila Vsd.7şi transformându-l funcţia de transfer este . Apoi se examinează comportamentul sistemului de reglare PID în buclă închisă. La fel ca şi în laboratorul de control a vitezei. Blocul marcat Motor in Figura 13. Comportamentul regulatorului de poziţiei a motorului este analizată mai întâi folosind un control PD. Combinând poziţia procesului modelat [13. atunci când este supus la perturbaţii.8 obţinem funcţia de transfer a sistemului de poziţionare a motorului în buclă închisă.8] Cu reglarea PD dată in Ecuaţia 13.3 poate fi obţinută setând constanta proporţională la Şi constanta de derivare la . Dată fiind o perturbaţie cu o amplitudine de Td0 Unghiul staţionar a sistemului în buclă închisă este . .LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE bsd este ponderea referinţei de viteză r(t). rezistenţa armăturii motorului electric Rm.3 reprezintă modelul motorului în condiţiile tensiune electromotoare constantă km. Perturbaţia în buclă închisă faţă de funcţia de transfer de poziţionare. funcţia caracteristică prezentată în Ecuaţia 13. şi a momentului de inerţie echivalent a pivotului motorului Jeq.

Şi constanta de integrare . se observă o eroare constantă de regim staţionar.10 Unde w0 este pulsaţia naturală. În acest laborator se examinează mai întâi comportarea la un semnal treaptă pentru poziţia de referinţă folosind un control PID.10] folosind constanta proporţională . iar unghiul stării de regim staţionar ajunge la 0. perturbaţia este respinsă atunci când se foloseşte un control integral.11 . Apoi efectele perturbaţiei sunt studiate folosind PD şi PID. în condiţiile unei legi reglare. Ecuaţia caracteristică pentru funcţia de transfer PID în buclă închisă fiind numitorul funcţiei de transfer [13. Variind locaţia polului p0 timpul necesar pentru ca răspunsul în buclă închisă să îşi revină după o perturbaţie se schimbă. Totuşi. Proiectarea regulatorului PID implică utilizarea ecuaţiei caracteristice standard pentru un sistem de ordinea 3. zeta grad de amortizare. Ecuaţia caracterisitcă următoare PID se potriveşte cu [13.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE . şi p0 este zero. 13. prin interacţiune directă manuală sau simulată.9]. Constanta de derivare . este dată de 13. Unghiul staţionar al regulatorului PD atunci când ki = 0 in [13. folosind un comutator de control în instrumentul .10] e Iar unghiul staţionar cu componentă integrativă este Astfel. atunci când sistemul este supus la o perturbaţie.

0400 V. 2. În secţiunea – Signal Generator. Explicaţi ceea ce se petrece. 5. 6.0 rad/s o Frequency = 0. Analizaţi comportamentul vitezei măsurate.40 Hz o Offset = 100. Observaţi schimbările apărute între semnalul măsurat faţă de semnalul de referinţă. Instrumentul LabVIEW pentru controlul poziţiei este prezentat Figura 13.3.0 rad/s 3.005 V.s/rad o ki = 0.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE virtual. ce este reprezentată cu roşu.faceţi următoarele setări: o Signal Type = 'square wave' o Amplitude = 50. . Apăsaţi butonul Update Control. în fereastra de vizualizare Speed (rad/s). Porniţi Regulatorul prin apăsarea butonului –Start Control-.s/rad şi apăsaţi butonul de Update Control după fiecare modificare a valorii. în raport cu viteza de referinţă reprezentată cu albastru. Lucrări experimentale Reglarea PI calitativă 1.00 o aw = 1.400 V/rad o bsp = 1. În secţiunea – Control Parameters – faceţi următoarele setări: o kp = 0.3 Instrument virtual LabVIEW pentru controlul poziţiei motorului QNET DC.00 4. Figura 13. Explicaţi diferenţa de performanţă ca urmare ca modificării lui kp. Creşteţi sau micşoraţi kp folosind un pas de 0.

În secţiunea Model Parameters introduceţi următoarele valori: o K = 35. În secţiunea Signal Generator specificaţi următoarele valori: o Signal Type = 'square wave' o Amplitude = 50.05 V/rad şi 1. Schimbaţi parametrul zeta şi apăsaţi butoanele Update Design. şi ponderea referinţei bsp. şi Update Control pentru a implementa un nou regulator.20 V/rad o bsp = 0.60 o w0 = 20. În grupul de casete Signal Generator introduceţi următoarele valori: o Signal Type = 'square wave' o Amplitude = 50. 8. folosind un pas de 0. Comparaţi răspunsul când ki ia valori mici cu cel obţinut când ki ia valori mari. Ce efecte are specificare unor valori diferite pentru w0 asupra răspunsului vitezei măsurate şi asupra câştigurilor generate de reglaj? Influenţa asupra reglajului a ponderii referinţei 1.0 rad/(V.0 rad/s 3. Reglarea PI conform cu specificaţiile 1. Creşteţi constanta de integrare. În secţiunea Control Parameters specificaţi următoarele valori: o kp = 0. şi Update Control pentru a realiza un nou regulator.40 Hz o Offset = 100. În secţiunea Design Specifications section introduceţi valorile: o zeta = 0.0 rad/s 3.s) o tau = 0. 2. ki. 9.0 rad/s o Frequency = 0. Analizaţi răspunsul dat prin viteza măsurată.0 rad/s o Frequency = 0. Ce efect are schimbare lui zeta asupra răspunsului vitezei măsurate? Dar asupra câştigurilor de reglaj? 9.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE 7. 2.0 rad/s 5. Asiguraţi-vă că regulatorul este activat prin apăsarea butonului Start Control. ki. Setaţi câştigurile dorite în secţiunea Control Parameters prin apăsare butonului Set Desired şi implementaţi aceasta pe regulator prin apăsarea Update Control.s/rad şi apăsaţi butonul Update Control. 6.05 V/rad şi apăsaţi butonul Update Control după fiecare modificare. Variaţi constanta de integrare între 0.s/rad o ki = 1.050 V.100 s 4. 10. Set Desired. Variaţi valoare parametrului w0 între 15 rad/s şi 30 rad/s şi apăsaţi Update Design.40 Hz o Offset = 100. 8. Prin ce diferă performanţa regulatorului comparată cu a celui anterior? 7. Asiguraţi-vă că reglarea este activată prin apăsarea butonului Start Control. Set Desired. Setaţi kp la 0 V. Analizaţi răspunsul dat de viteza măsurată în raport cu semnalul de tensiune de reglare aplicat în fereastra de vizualizare Voltage (V).00 V/rad. Motorul ar trebui să se oprească din rotaţie.00 . Apăsaţi pe Update Design pentru a calcula valorile dorite ale lui kp.

40 Hz o Offset = 200.00. 2..00 5. . Asiguraţi-vă că regulatorul este pornit prin apăsarea butonului Start Control. 8. Integratorul Anti-Windup 1.0 rad/s 3.050 V. Urmărirea semnalelor triunghiulare 1. Apăsaţi butonul pdate Control . Analizaţi efectul creşterii bsp asupra formei semnalului vitezei măsurate în fereastra de vizualizare Speed (rad/s). şi apăsaţi butonul Update Control. . În secţiunea Signal Generator specificaţi următoarele valori: o o o o Signal Type = 'triangular wave' Amplitude = 100. Opriţi regulatorul prin apăsarea butonului Stop Control. Explicaţi ce influenţă are ponderea referinţei asupra reglajului.00 4. Apăsaţi butonul Update Control şi butonul Start Control .s/rad b. ki = 0. Incrementaţi parametrul de pondere a referinţei bsp folosind un pas de 0. şi a erorii dintre viteza unghiulară de referinţă şi cea simulată.05 şi apăsând butonul de Update Control după fiecare incrementare. 7. bsp = 1. Ce influenţă are regulatorul asupra motorului? 6.00 4. adică R0. Ts. În secţiunea Signal Generator introduceţi următoarele valori: o Signal Type = 'square wave' o Amplitude = 170. 2.0 rad/s Frequency = 0.00 V/rad c. la valoare 160 rad/s^2 şi apăsaţi butonul Update Specs pentru a genera un timp de stabilizare simulat. Apăsaţi butonul Stop Control pentru a opri pentru moment regulatorul.40 Hz Offset = 150. Setaţi parametrul anti-windup – aw . după tf secunde a următorului semnal rampă. Apăsaţi butonul Update Control. aw = 1. Analizaţi comportamentul răspunsului ca de altfel şi cel al semnalului de reglare în fereastra de vizualizare Voltage (V).0 rad/s 3. 5.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE o aw = 1.00 o aw = 0. e_ss. În secţiunea Time-domain Specifications stabiliţi panta rampei. kp = 0. Analizaţi efectul ce îl are activare integratorului anti-windup asupra semnalului reglat.la valoarea 1.00 d. În secţiunea Control Parameters section precizaţi următoarele valori: o kp = 0.0 rad/s o Frequency = 0. Explicaţi de ce apare o eroare de urmărire. Comparaţi viteza măsurată cu viteza de referinţă. 4. Explicaţi ce influenţă are parametrul anti-windup asupra reglării.20 V/rad o bsp = 1. În secţiunea Control Parameters specificaţi următoarele valori: a.050 V.s/rad o ki = 1. 5. Stabiliţi scara modului de vizualizare Speed (rad/s) pentru intervalul de la 0 la 400 rad/s.

Realizaţi acest regulator prin apăsarea butonului Update Control. 8. 9. Incrementaţi ki cu 0.2 V/rad şi apăsaţi pe butonul Update Specs pentru a simula timpul de stabilizare şi eroarea. Opriţi generarea punctelor şi comparaţi valoare simulată e_ss cu eroarea observată în fereastra de vizualizare. 7. . Ce efect are creşterea lui ki asupra capacităţii de urmărire a semnalului măsurat? Explicaţi folosind afişările legate de simulare şi în baza analizării comportamentului observat în fereastra de vizualizare. anterior. pentru ki variind între 0.1 V/rad şi 1 V/rad. Repetaţi acţiunile de la pasul 7. a.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE 6. Observaţie: Ts ar putea primi valoarea de 0 secunde pentru că eroarea niciodată nu trece prin zero.

b) n. contactele n.d. elementelor de protecţie. contactele pot fi asociate intrărilor AP. Contactele Contactele sunt elemente de programare care modelează contactele aparatelor electrice de comutaţie. îndeosebi.î.î.d. ieşirile digitale ale altor PLC sau sisteme de comandă etc. cum ar fi intrări cu memorie (latch). sau n. La intrări pot fi conectate dispozitive care au două stări de funcţionare cum ar fi contactele auxiliare ale contactoarelor şi releelor. intrări active pe frontul crescător sau active pe frontul descrescător. limitatoarelor de cursă. întâlnite. unii producători pun la dispoziţia programatorilor şi alte elemente de programare corespunzătoare intrărilor AP.î. ieşirilor PLC sau unor variabile interne. ieşirile digitale ale unor aparate de măsură. Ca şi în cazul bobinelor din schemele electrice. Ca şi în cazul acestora din urmă.. bobinele. protecţie sau comandă.d. temporizatoarele. numărătoarele şi blocurile funcţionale (funcţiile). În cadrul unui program LD. şi n. în cazul circuitele numerice. ale butoanelor de comandă. bobinele din programele LD pot avea două stări: alimentate sau nealimentate. Ele pot fi asociate ieşirilor automatului dar şi unor variabile interne modelând astfel releele auxiliare din cadrul schemelor electrice cu contacte. (două variante). Elementele componente ale diagramei LD modelează funcţionarea elementelor unei scheme cu contacte. contactele pot fi de tip n. De aceea interpretarea funcţionării diagramei LD este similară interpretării schemelor electrice cu contacte. Pe lângă contactele obişnuite. IN001 a) IN002 b) IN003 Contacte: a) n. Elementele de bază utilizate pentru scrierea unui program în limbaj LD sunt contactele. detectoarelor de mărimi fizice. . Bobinele Bobinele sunt elemente de programare care modelează funcţionarea bobinele contactoarelor şi releelor electromagnetice.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE LUCRAREA DE LABORATOR 14 Automatizarea proceselor utilizând controlere programabile Mitsubishi FX -2N -5A Elementele de programare ale limbajului orientat pe scheme cu contacte Scrierea unui program în limbajul orientat pe scheme de contacte (Ladder Diagram – LD) presupune desenarea unei diagrame (diagramă LD) similare unei scheme electrice cu contacte.

indicarea temporizării se va face precizând numărul de incremente de timp pe care temporizato rul îl va număra (valoarea prestabilită) şi durata unui increment (baza de timp). temporizatoarele utilizate în programele LD au o flexibilitate şi o funcţionalitate mult mai mare decât temporizatoarele utilizate în schemele electrice. trebuie precizat pentru fiecare temporizator această bază de timp. temporizator Baza de timp Iniţializare Valoarea prestabilită Structura unui temporizator. Funcţiile de temporizare mai complexe au în vedere obţinerea unor temporizări variabile. sarcini de putere mică. intrările digitale ale altor PLC sau sisteme de comandă etc. În Fig. Ele sunt utilizate pentru a realiza acţiuni întârziate sau ce durează un anumit interval de timp. elemente de semnalizare acustică sau luminoasă. Fiecărei ieşiri i se asociază unul sau mai multe contacte având acelaşi identificator şi care pot fi folosite în diagrama LD.2b).01s. În acest fel. fiecare ieşire este identificată în mod unic. 0. Producătorii de PLC furnizează atât funcţii elementare de temporizare cât şi funcţii mai complexe. În cadrul programelor LD. b) negată. Ca urmare. putem întâlni ca element de programare în limbajul LD. Validare Ieşire Nr. Într-un automat. funcţie de anumite condiţii care apar la un moment dat. Materializarea temporizatoarelor în PLC se realizează utilizând circuite numărătoare. Având în vedere că bobinele sunt asociate ieşirilor şi că acestea pot fi negate. Valorile uzuale pe care le poate avea baza de timp sunt 0. Fiecărei ieşiri i se asociază o singură bobină şi unul sau mai multe contacte ce pot fi utilizate în schemă în mod asemănător contactelor auxiliare ale contactoarelor şi releelor. OUT 001 OUT 002 OUT 003 b) Bobine: a) normală (două variante). În cazul în care implementarea limbajului permite utilizarea unor baze de timp diferite pentru temporizatoare diferite. a) Temporizatoarele Temporizatoarele sunt elemente de programare care modelează funcţionarea releelor de timp şi a contactelor temporizate. un temporizator are o structură de tipul celei din Fig.1s sau 1s. Fiecare temporizator din schemă este identificat în mod unic. Temporizatoarele simple permit realizarea unei acţiuni întârziate cu un anumit interval de timp ce poate fi programat. modul de identificare fiind diferit de la un producător la altul. bobina negată (Fig. .2 sunt date simbolurile folosite pentru reprezentarea bobinelor. intrările digitale ale unor aparate de măsură. protecţie sau comandă.3. modul de identificare diferind de la un producător la altul. La aceste ieşiri pot fi conectate dispozitive care au două stări de funcţionare cum ar fi bobinele contactoarelor sau releelor.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Fiecare ieşire este de asemenea identificată în mod unic. identificarea fiind diferită de la producător la producător.

Blocurile funcţionale Pentru materializarea unor funcţii mai complexe menite să uşureze scrierea programelor în limbaj LD sunt utilizate blocuri funcţionale. funcţii pentru comanda numărătoarelor de mare viteză. un numărător are o structură de tipul celei din Fig. valoarea prestabilită poate fi exprimată în unităţi de timp (s). funcţii aritmetice. la activarea căreia începe temporizarea şi o ieşire. Există mai multe tipuri de numărătoare. Fiecare numărător din schemă este identificat în mod unic. printre cele mai uzuale fiind: numărătoarele unidirecţionale. Alte variante de numărătoare sunt prevăzute şi cu o intrare de validare şi o ieşire care reprezintă negata primei ieşiri. Numărare Ieşire Nr. funcţii pentru realizarea controlerelor şi secvenţiatoarelor. Temporizatoarele au cel puţin o intrare de iniţializare. numărător Ieşire negată Iniţializare Valoare prestabilită Structura unui numărător. În unele variante. aceasta reprezentând valoarea maximă pe care o va număra numărătorul după care va activa ieşirea. BCD. acestea sunt prevăzute şi cu o intrare de validare şi încă o ieşire care reprezintă negata primei ieşiri. formatul şi modul de funcţionare a blocurilor funcţionale diferă de la un automat la altul. Aceste blocuri modelează diverse categorii de funcţii dintre care cele mai utilizate sunt următoarele: funcţii de încărcare a unor constante numerice. Ca urmare.4.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE În cazul în care baza de timp este aceeaşi pentru toate temporizatoarele. funcţii pentru actualizarea rapidă a intrărilor şi ieşirilor. De obicei. În cadrul programelor LD. una de numărare şi una de iniţializare (la activarea acesteia numărătorul începe să numere impulsurile sosite la intrarea de numărare) şi o ieşire. crescătoare sau descrescătoare şi numărătoarele bidirecţionale care pot număra atât descrescător cât şi crescător. funcţii logice pe 8 sau 16 biţi. Numărătoarele Numărătoarele sunt elemente de programare care poate primi o serie de impulsuri care sunt analizate în cadrul programului LD pentru a detecta numărul de apariţii ale unor evenimente cum ar fi: numărul de paşi efectuaţi de un motor pas cu pas. modul de identificare fiind diferit de la un producător la altul. Numărătorul are cel puţin două intrări. aceasta este omisă. funcţii de conversie a informaţiei din diferite formate (binar. diferenţa fiind dată numai de modul în care acestea sunt . Prin intermediul standardului IEC 61131-3 şi a altor iniţiative recente se caută standardizarea unor astfel de blocuri astfel încât ele să aibă nu numai aceeaşi interfaţă dar şi acelaşi comportament. numărul de conectări-deconectări ale unui aparat. Numărul acestor evenimente poate fi comparat cu anumite valori prestabilite şi în funcţie de rezultatul acestor comparaţii pot fi luate anumite decizii şi date comenzile corespunzătoare. fiind specific fiecărui producător în parte. precizată în manualul de programare a AP. funcţii pentru detectarea fronturilor crescătoare sau descrescătoare a semnalelor. Gray etc). funcţii de tratare a întreruperilor. Pentru fiecare numărător se precizează valoarea prestabilită.

b) bobina trebuie să fie introdusă întotdeauna la capătul din dreapta al liniei. Se va selecta FX2N ca în figura următoare. trebuie să se ţină seama de limitările pe care pachetul de programe le poate avea. Transcrierea schemelor electrice cu contacte Scrierea unui program în limbajul LD poate fi realizată într-un mod simplu pornind de la schema electrică cu contacte al unui circuit care ar îndeplini aceeaşi funcţie. Restricţii în scrierea programelor orientate pe scheme de contacte Atunci când se realizează scrierea unui program LD pentru un automat programabil concret. O parte din aceste limitări ţin de proprietăţile intrinseci ale limbajului. Limitări importante pe care le pot avea pachetele de programe ce utilizează limbajul LD sunt cele legate de formatul diagramei care materializează schema cu contacte. Pornirea programului se realizează făcând dublu clic pe icoana Pentru crearea unui fişier nou se execută comanda File->New şi se va deschide fereastra PLC type settings cu ajutorul căreaia se stabileşte tipul de PLC. f) realizarea buclelor poate fi realizată într-un singur mod sau poate să nu fie permisă. altele sunt specifice diferitelor programe comerciale şi sunt datorate soluţiilor tehnice adoptate de firmele producătoare pentru implementarea diverselor elemente ale limbajului. O parte a acestor limitări sunt prezentate în continuare: a) o bobină trebuie să fie alimentată întotdeauna prin intermediul unui contact.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE materializate pentru fiecare automat în parte. d) numărul contactelor pe o linie de alimentare a unei bobine este limitat prin program. folosind aceeaşi interfaţă în oricare alt limbaj din cele 4 adoptate. • indicarea conexiunilor la PLC a elementelor de comandă. versiunea 3. Pentru acest lucru el va trebui să parcurgă următoarele etape: • definirea listei dispozitivelor conectate la intrările şi ieşirile AP. De obicei manualele de utilizare ale programelor conţin toate informaţiile necesare pentru ca utilizatorul să poată scrie programul în formatul acceptat de PLC. g) sensul curentului prin circuit este de la stânga la dreapta diagramei. c) toate contactele trebuie să fie pe direcţie orizontală. • atribuirea unor identificatori de intrare şi de ieşire acestor dispozitive. • trasarea diagramei LD. Scrierea programului în diagrame LD pentru controlerul programabil Mitsubishi FX -2N -5A Editarea programului se va realiza în mediul de programare MELSECMEDOC FX/WIN . Ceea ce trebuie să facă programatorul este să transpună schema respectivă folosind elementele de programare ale limbajului. . e) un grup de contacte poate alimenta o singură bobină.20. Standardul are drept scop şi asigurarea că aceste blocuri funcţionale pot fi utilizate.

LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Figura. Scriere programului cu ajutorul diagramelor Ladder Elementele programului de aplicaţii sunt introduse între cele două bare de alimentare. . Introducerea contactelor Fig Elementele ferestrei de editare a programului de aplicaţiei în mediul de programare MELSEC-MEDOC FX/WIN Contact normal deschis: se utilizează butonul corespunzător sau tasta funcţională F5 meniul TOOLS şi apoi Contact. Contact normal închis: se utilizează butonul corespunzător din bara de butoane sau tasta funcţională F6. 9) unde trebuie introdus operandul respectiv.scurtături) şi bare de butoane. 8 se indică principalele elemente ale ferestrei de scriere a programului de aplicaţie. Pentru aceasta avem la dispoziţie comenzile din bara de meniuri (accesibile direct sau prin intermediul unor combinaţii ale tastelor funcţionale . Setare tip PLC După ce se dă OK în fereastra PLC type settings se deschid două ferestre de programare: una utilizând instrucţiuni iar următoare diagrame Ladder În Fig. În ambele cazuri apare fereastra de dialog Input device (Fig.

.... Ca şi în cazul contactelor va apare fereastra de dialog Input device în care trebuie precizat indicatorul bobinei (Y000.. .. X005).. În fereastra de dialog Input device.M00n).Y003)..LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Fereastra de introducere a operandului Dacă se face clic pe Reference va apare o fereastră de dialog care ne permite alegerea tipului de operand folosit.. o ieşire (Y000.. Introducerea numărătoarelor Pentru introducerea numărătoarelor (contoarelor) se utilizează acelaşi buton şi aceeaşi tastă funcţinală utilizată pentru bobine. X001 .. unde m este valoarea temporizării în milisecunde. 10) unde trebuie introduse mnemonicul funcţiei precum şi parametrii acestora.. un element de temporizare (T000.T00n) trebuie indicată şi valoarea temporizării sub forma Km.C00n) trebuie indicată şi valoarea numărătorului pentru care bobina este activată sub forma Km. În fereastra de dialog Input device.T00n). Introducerea temporizatoarelor Pentru introducerea temporizatoarelor se utilizează acelaşi buton şi aceeaşi tastă funcţinală utilizată pentru bobine. Ca urmare apare fereastra de dialog Input instruction (Fig. Acesta poate indica o intrare (X000.Y003). Fereastra Device details Introducerea bobinelor Pentru introducerea bobinelor se utilizează butonul corespunzător sau tasta funcţională F7. Fiecare instrucţiune are lista ei proprie de parametri acestea fiind date în manualul de programare a familiei Mitsubishi FX de PLC... pe lângă indicatorul numărătorului (C000. element auxiliar (M000. Introducerea funcţiilor speciale Pentru introducerea funcţiilor speciale se utilizează butonul corespunzător sau tasta funcţională F8. pe lângă indicatorul temporizatorului (T000. elemente ale blocurilor funcţionale.

Programul poate fi verificat dacă este corect executând comanda Option -> Program check.LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Fig. START – X000 . Se vor scrie programele pe baza diagramelor LD pentru PLC pentru următoarele aplicaţii: • Y000=X001*X003 + X002*X004 + X005 • Partea de pornire/ oprire a unei instalaţii dacă există condiţii de pornire. Numele fişierului trebuie sa respecte convenţia de nume pentru fişierele sistemului de operare MS-DOS. programul de aplicaţie scris folosind limbajul LD trebuie convertit în formatul recunoscut de PLC. Se va instala şi lansa programul MELSECMEDOC FX/WIN. În acest caz va apare dialogul următor. Lucrări experimentale 1. Pentru aceasta se execută comanda Tools -> Convert. Transferul programului Pentru transferul programului pe PLC se va selecta PLC -: Transfers şi apoi Write. 2. Dialogul Syntax error check Salvarea programului Programul de aplicaţie poate fi salvat folosind comanda File -> Save as.10 Fereastra Input instruction Conversia şi verificarea programului Pentru a putea fi transferat în memoria PLC.

. Dacă durata acestui semnal este mai mare de 2s va intra în funcţiune hupa (H) şi va iniţia secvenţa de avarie (SAV).LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE STOP X001 COPO – X005 INSTF – Y002 INSTF=(START* COPO+INSTF)*STOP • Program pentru semnalizare avarie • Daca semnalul de avarie AV este 1 el va activa lampa de semnalizare E1.Y000 H-Y001 SAV-Y002 3. 4. Se vor simula programele şi se vor nota observaţiile. Se vor verifica programele şi se vor transfera pe PLC.X002 Ieşiri E1. Intrări AV-X000 START – X001 STOP.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->