Acceleratoare de particule

1

Introducere
‡ În 1911 fizicianul britanic Ernest Rutherford (1871-1937) a descoperit c atomul, invizibil cu ochiul liber, este format dintr-un nucleu minuscul înc rcat pozitiv aflat în interiorul unui nor de electroni înc rca i negativ. Acest Äsistem planetar´ era inut laolalt de for e magnetice. Mai târziu s-a demonstrat c nucleul atomului con ine neutroni neînc rca i electric, precum i protonii care îi confer înc rc tura pozitiv . Ei erau puternic lega i laolalt de o alt for puternic , dar 2 necunoscut în acea vreme.

deoarece aceste particule nu au energie suficient pentru a putea provoca asemenea reac ii nucleare cu majoritatea celorlalte nuclee. ‡ În 1931 dr. Inven ia sa a deschis drumul spre noi 3 experimente. utilizând ocuri de energie electric . Ernest Lawrence de la Universitatea din California a inventat ciclotronul. .‡ Rutherford a continuat prin producerea primei reac ii nucleare artificiale în anul 1919. Acest accelerator circular de particule era capabil s genereze particule înc rcate la o surs central i apoi s le accelereze spre exterior într-o mi care spiralat continu . Din nefericire. când a bombardat nuclee de azot cu particule alfa produse pe cale natural . experimentele sale nu au putut face progrese.

un element diferit. Protonii.Bombardarea elementelor În anul urm tor doi fizicieni britanici. fragmentele nucleare care rezultau formau nucleele de heliu. John Cockcroft i Ernest Walton. Când un nucleu din litiul int absorbea un proton de bombardare. ‡ Cei doi fizicieni au folosit un fascicul de protoni pentru a bombarda un element. Acest proces se nume te transmuta ie. ‡ 4 . au construit primul accelerator liniar. electronii i nucleele atomilor mai u ori sunt particulele cel mai adesea accelerate în acest fel. în acest caz litiul. Acesta lea permis s accelereze particule la viteze care s permit fisiunea-scindarea nucleului unui atom. dar au reu it i s descopere particule subatomice. Pe aceast cale oamenii de tiin nu doar c au produs mai multe elemente artificiale noi.

‡ Acum exist trei tipuri principale de acceleratoare: electrostatice. dar aplic un singur impuls fiec rei particule. Acceleratorul liniar folose te câmpuri electromagnetice pentru a aplica un impuls particulelor ce se deplaseaz prin tuburi lungi i drepte numite tuburi de deriv . Acceleratoarele circulare ± ciclotroanele i sincrotroanele ± utilizeaz magne i puternici pentru a curba calea particulelor ce se deplaseaz în vitez . folose te un voltaj foarte înalt. Acceleratorul electrostatic. liniare i circulare. 5 . sau generatorul Van der Graaff.

i dup 30 de ani acesta mai constituie înc o parte vital a unui complex uria de aparate. ‡ O realizare mai nou este acceleratorul de particule cu ciocniri de electroni-pozitroni (LEP). înfiin at în 1954. . 6 care a intrat în func iune în iulie 1989. Primul accelerator al acestei organiza ii a fost un sincrociclotron. este finan at de 19 ri.‡ Laboratorul European de Fizic a Particulelor (CERN).000 de cercet tori de la peste 500 de universit i i institu ii din peste 80 de ri. Facilit ile sale sunt utilizate de jum tate din speciali tii în fizic atomic din lume ± în total aproximativ 6. dar scos din func iune în 1990. introdus în 1957. Sincrotronul s u protonic a urmat în noiembrie 1959.

7 .

8 .

înzestra i cu o tehnologie impresionant care Ävede´ particulele secundare. fizicienii utilizeaz declan atoare. Deoarece aceste procese fizice sunt în mare parte bine în elese. Datele se acumuleaz atât de rapid încât informa iile provenite de la o singur coliziune umplu o carte de telefon. apoi sunt prelucrate de calculatoare performante. . ‡ Datele ob inute sunt înregistrate i monitorizate de aparate electronice sofisticate. Num rarea lor se face cu detectori speciali. astfel încât detectorul s fie preg tit pentru 9 urm toarea coliziune. Acestea sunt criterii prestabilite. Ele trebuie s finalizeze fiecare opera ie în câteva microsecunde. Apoi a notat num rul de particule pe care le-a urm rit.Num r toarea ciocnirilor ‡ În experimentele sale inedite Ernest Rutherford utilizase ecrane fluorescente care îi permiteau s urm reasc direct sosirea particulelor înc rcate electric. care re in pentru analiz numai informa iile ce intereseaz . ‡ În aparatele de azi în fiecare secund se ciocnesc milioane de particule. le urm re te progresul. i fiecare ciocnire produce o pulverizare de sute de fragmente. i le m soar propriet ile.

Schema-accelerator liniar 10 .

nu pot permite observarea dimensiunilor mai mici de 0.‡ Ochiul nu poate distinge obiecte mai mici de 6-7 miimi de milimetru. iar microscoapele. 5.000 ori mai mari decat diametrul unui atom si de 500 x 106 ori mai mari decat diametrul unui nucleu atomic 11 .5 miimi de milimetru. adica detalii de cca.

In acest fel studiind modalitatile in care are loc o interactie. 12 . prin bombardarea nucleelor cu particule dotate cu energii suficient de mari pentru a putea patrunde nucleele atomice. se pot determina caracteristicile corpurilor care au luat parte. in urma ciocnirii. metodele care se folosesc si in prezent constau in principal din procese de ciocnire. pentru investigarea proprietatilor fortelor nucleare.‡ Pentru studierea particulelor subnucleare. precum si a fortelor care intervin.

‡ Pentru a putea efectua experiente in lumea subatomica sunt necesare instalatii in care sa fie produse particule-proiectil. apoi aceste particule sa fie organizate in fascicule de energii mari (adica sa fie accelerate) si sa aiba o posibilitate de a pune in evidenta rezultatele interactiilor (detectoare de particule).fascicule de energii din ce in ce mai mari. ramanand si in prezent principalul instrument de lucru in lumea microcosmosului. 13 . cea a acceleratoarelor. Aceste instalatii numite acceleratoare. au insotit cu mult succes pe fizicieni in cercetarile lor. ‡ Astfel a aparut o noua ramura a fizicii nucleare. in care tehnicienii au un singur deziderat .

Neutronii. sunt totdeauna produsi fie prin intermediul unor anumite reactii nucleare. deutoni. 14 .‡ Particulele care sunt accelerate in aceste instalatii pot fi. fie prin bombardarea unor nuclee special alese cu proiectile convenabile. pozitroni. Totdeauna insa este vorba de particule ce poseda sarcini electrice. dupa caz : electroni. asupra carora pot actiona oportun forte electrice si magnetice. astfel incat sa le aduca la un nivel energetic ridicat. in schimb. protoni. antiprotoni. precum si nuclee ale unor elemente usoare sau medii.

‡ Energiile la care s-a ajuns in zilele noastre. cu acceleratoare moderne. extrem de costisitoare. De la instalatiile simple de accelerare. s-a ajuns in zilele noastre la instalatii complexe uriase. 15 . care se intind pe zeci de hectare. care puteau fi asezate pe o masa de laborator. sunt de ordinul zecilor si sutelor de miliarde de electron-volti.

000 de oameni s-au tratat astfel. sunt folosite cu mult succes în tratamentul tumorilor. Dar. provenind de la acceleratoare de particule dedicate. 16 . din cauza costurilor pe care le presupun acceleratoarele. folose te aparatur i tehnologii care provin direct din laboratoarele de fizica nuclear .‡ Fascicule de protoni. utilizarea acceleratoarelor de particule i în elegerea proceselor prin care radia iile interac ioneaz cu esuturile vii nu mai sunt apanajul exclusiv al fizicienilor. tratamentul nu e pentru to i: doar 70. denumit protonoterapie. Metoda.

Aplicatii in medicina ‡ Mii de acceleratoare func ioneaz la ora actual în întreaga lume. 17 . Fasciculele de particule pe care le genereaz sunt folosite pentru distrugerea tumorilor. În acceleratoare specializate. cunoscute sub numele de Äsurse de lumin ´. dar pun în eviden i alte fenomene. particulele circul de-a lungul unui inel pentru a genera raze X str lucitoare care ilumineaz structuri biologice complexe. precum i la analiza i controlul proceselor de fabrica ie în industrie. ajut la diagnosticarea medical .

18 .

De cele mai multe ori. pe lâng chirurgie i chimioterapie.Tratament ‡ De obicei. în tratamentul tumorilor se folose te. tratamentul cu diverse tipuri de radia ii (radioterapie) pentru distrugerea celulelor canceroase. sunt folosite radia ii gamma (fotoni) care provin (de obicei) din dezintegrarea unei surse radioactive de cobalt 60. uneori sunt folosite radia ii beta (electroni). 19 .

Wilson i a fost aplicat pentru prima dat în 1954 la laboratorul de cercetare în fizica nuclear Lawrence Berkley National Laboratory (California. tehnica s-a perfec ionat i este aplicat cu succes în centrele de protonoterapie din întreaga lume. De atunci. 20 . În Europa. aceast metod a fost aplicat pentru prima dat în Suedia. SUA).R. la Uppsala. implicit. ci i esuturile s n toase din regiunea tumoral . Ideea de a folosi fasciculele de protoni în tratamentul tumorilor a fost propus în 1946 de c tre R. via a pacien ilor. nu doar regiunea bolnav . Este evident faptul c în cazul tumorilor localizate în zone vitale ± cum ar fi creierul sau ochiul ± aceast metod poate avea. pe lâng eventualele efecte pozitive. se utiliza un accelerator construit pentru cercet ri fundamentale în fizic . în acest fel.‡ Aceste particule sunt absorbite pe tot parcursul lor c tre zona tumoral . afectând. La Uppsala. în 1957. care pot pune în pericol func ionarea organelor respective i. i efecte negative.

cu verde este prezentat energia transferat de protoni.‡ În graficul de mai jos este prezentat modul diferit în care protonii cedeaz energia esutului viu. Cu albastru este prezentat curba de transfer a energiei fotonilor ± se vede clar c energia este transferat esutului viu pe tot parcursul. în compara ie cu fotonii. se observ un maxim (o valoare de vârf) de transfer a energiei. 21 . care poate fi dirijat acolo unde se afl tumoarea.

22 .

23 .

Exploziile au fost atat de puternice.7 miliarde de ani. ‡ Prin acest experiment oamenii de stiinta au reusit sa genereze temperaturi de un milion de ori mai fierbinti decat centrul soarelui. intr-un experiment care a redat conditiile la mai putin de o secunda dupa nasterea universului. Evenimentul s-a intamplat prin coliziunea ionilor de plumb.Dorinta oamenilor de stiinta de a recrea Big-Bangul ‡ Oamenii de stiinta de la Acceleratorul de particule LHC au reusit sa creeze un mini Big Bang. cu o viteza apropiata de cea a luminii. vazuta acum 13. incat au creat o supa densa de particule subatomice. atunci cand a avut loc Big Bangul 24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful