P. 1
Evolutia Istorica a Dreptului International Public

Evolutia Istorica a Dreptului International Public

|Views: 214|Likes:
Published by Varga Petru

More info:

Published by: Varga Petru on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Evoluţia istorică a dreptului internaţional public

Istoria dreptului internaţional pare să fie una îndelungată care îşi poate plasa începuturile încă de la apariţia omului şi a primelor sale forme de organizare. Literatura română de specialitate situează începuturile dreptului şi societăţii internaţionale încă din perioada Bibliei, dezvoltându-se apoi în practica cetăţilor greceşti, urmată de perioada romană şi aşa mai departe până în contemporaneitate. Cunoaşterea apariţiei şi dezvoltării instituţiilor care fac obiectul de cercetare al unei ştiinţe este un element de o primordială importanţă pentru înţelegerea fenomenelor de analizat. Această aserţiune este valabilă şi în domeniul dreptului, în care dinamica socială şi politica în cadrul evoluţiei generale a societăţii configurează fenomenul juridic, influenţându-l în mod hotărâtor. Geneza dreptului este în general legată de apariţia istorică a statului în cadrul organizării sociale a comunităţilor umane, iar apariţia dreptului internaţional nu poate ocoli un asemenea proces. Deşi unele reguli intercomunitare au apărut încă în perioada gentilică, anterioară apariţiei statului, cristalizarea unor norme juridice, consacrate ca atare, nu sa putut face decăt o dată cu apariţia statului şi a relaţiilor interstatale. Începuturile dreptului internaţional se situează în Antichitate, fiind legate de lupta permanentă, specifică epocii, între statele nou constituite, pentru cucerirea de teritorii şi capturarea sclavilor care constituiau principala forţă de muncă. Aşa cum istoria o atestă, primele reguli de drept internaţional au apărut în statele Orientului Antic: China, India, Statul Hitit, statele din Mesopotamia, Egipt, apoi în Grecia şi Roma Antică. Apariţia primelor reglementări ale relaţiilor interstatale este strâns legată de fenomenul războiului, dreptul internaţional dezvoltându-se astfel la începuturile sale, în principal, ca un drept al războiului şi abia ulterior ca un drept al păcii şi cooperării intertatale. Antichitatea consemnează la diferite popoare existenţa unor reguli de purtare a războiului potrivit cărora erau sancţionate excesele comise de trupele de ocupaţie sau de invazie asupra persoanelor particulare, a bunurilor acestora sau a unor sanctuare. Sumerienii, hitiţii, egiptenii, chinezii, indienii, persienii sau evreii, precum şi alte popoare ale Antichităţii, impuneau trupelor proprii respectarea unor reguli umanitare şi sancţionau încălcarea acestora. Legile lui Manu din India secolului al V-lea Î.Cr., una dintre cele mai importante construcţii juridice ale Antichităţii, făceau distincţia între combatanţi şi necombatanţi şi cuprindeau numeroase interdicţii în ceea ce priveşte modul de ducere a războiului, între care cele privind atacarea celor lipsiţi de apărare, uciderea inamicului dezarmat sau care se predă, folosirea săgeţilor otrăvite, distrugerea monumentelor religioase sau ruperea pomilor fructiferi, a căror încălcare de către războinici se pedepsea aspru, cu biciuiri, mutilări sau chiar cu moartea. Numeroase inscripţii datând din mileniul al II-lea Î.Cr. atestă încheierea unor tratate de

Se cunoaşte. Împuternicirile solilor erau consemnate într-un document numit "diplóma”. a preoţilor şi a persoanelor refugiate. proxenul fiind un dregător care apăra interesele acestora. despre existenţa unui tratat încheiat în secolul al VI-lea Î. ca şi metodele de rezolvare paşnică a diferendelor.pace sau de alianţă de către regii Egiptului. Încheierea acestora angaja adesea complexe tratative diplomatice duse de către diplomaţi specializaţi sau de misiuni diplomatice ad-hoc. considerat a fi la originea cuvantului diplomaţie din dreptul modern. în secolele VI-IV Î. precum şi a solilor. între statele cetăţi au apărut şi s-au dezvoltat unele reguli de drept internaţional în domenii foarte variate cum sunt negocierile. având o poziţie asemănătoare diplomaţilor şi consulilor din zilele noastre. Prizonierii de război nu se bucurau. organe de conducere comună şi tribunale arbitrale pentru rezolvarea diferendelor. În Grecia Antică. Hattuşill al III-lea.Cr. Se recunoştea neutralitatea statelor care nu participau la război. Asiriei şi Indiei. ei fiind ucişi sau luaţi în sclavie. sub influenţa civilizaţiei greceşti. cunoscut şi sub denumirea de “tratatul sublim” şi considerat a fi cel mai vechi tratat internaţional. Cetăţenii altor cetăţi se bucurau de o anumită protecţie în baza instituţiei proxeniei. cuprindeau anumite formule religioase consacrate. s-au constituit unele norme de drept internaţional care. aşa cum o atestă unele izvoare chineze sau indiene. tratatele religioase. Unele tratate de alianţă (symachii) cuprind clauze foarte complexe. tratatele de pace. Tratatele internaţionale erau considerate sacre şi. Ramses al II-lea si regele hitiţilor.Cr. regulile contactelor diplomatice cunoscând o mare dezvoltare în aceasta perioadă. care prefigurează sistemele de securitate colectivă de mai târziu. care se obligau să trăiască în pace unul cu celălalt. Progrese importante în evoluţia unor instituţii de drept internaţional public au fost realizate în Grecia şi Roma Antică. în anul 1296 Î. pentru asigurarea respectării lor. să nu se atace şi să-şi acorde ajutor reciproc împotriva unui atac din partea altui stat. însă. Şi aici. În relaţiile dintre cetăţile greceşti şi în raporturile acestora cu alte state se foloseau frecvent soliile. Se păstrează şi se citează ades în literatura de specialitate tratatul politic încheiat între faraonul Egiptului.. de protecţie. între statele Chinei Antice privind renunţarea la război şi soluţionarea conflictelor dintre ele prin recurgerea la un arbitru. Prin acel tratat se puneau bazele unei alianţe politice între cele două state. principalele reguli de drept internaţional erau legate de problemele războiului . care erau inviolabili. între care arbitrajul şi mediaţiunea. iar bunurile de orice fel ale duşmanului erau considerate ca trofee ale învingătorului. de asemenea.Cr. ca şi ale statelor străine. Încă de la începuturile Romei. Babilonului. de alianţă militară. iar ducerea acestora se făcea cu respectarea unor reguli privind protecţia templelor. Începerea războaielor era de obicei precedată de o declaraţie şi de îndeplinirea anumitor ritualuri sau gesturi solemne. de neagresiune sau de sprijin reciproc. dar şi datorită binecunoscutului spirit juridic latin şi în condiţiile dezvoltării politice de la faza republicană la imperiul au cunoscut o puternică dezvoltare şi forme concrete originale.

cu care încheiau doar tratate care consfinţeau relaţii de dependenţă sau clientelare. ori de câte ori romanii considerau că este în înteresul lor să denunţe un tratat încercau să-şi justifice atitudinea prin argumente juridice. În condiţiile prezenţei în cadrul statului roman a unui mare număr de străini. La începutul feudalismului fărâmiţarea statelor ca urmare a destrămării Imperiului Roman de Apus şi lipsa unor autorităţi centrale puternice au făcut ca regulile de drept internaţional să cunoască în general o stagnare. cât şi raporturi de drept privat între cetăţenii romani şi cei străini şi care prefigurează dreptul internaţional de mai tarziu. iar persoana solilor. Accentuarea fărâmiţării feudale şi înmulţirea războaielor dintre diferitele stătuleţe existente pe continentul european au determinat biserica catolică să uzeze de uriaşa ei autoritate spirituală şi morală pentru a limita efectele dăunătoare ale războiului. cu care încheiau tratate de prietenie. care era ajutat de către un colegiu sacerdotal (colegiul fetialilor). principiile. de alianţă sau de neutralitate şi cele pe care le considerau barbare. de protecţia străinilor ocupându-se un magistrat important. servind drept bază pentru formarea dreptului internaţional în Europa Occidentală. Tratatele încheiate trebuiau respectate potrivit principiului pacta sunt servanda. ca şi în încheierea tratatelor de orice fel. interpretând unele cauze ambigue din cuprins ori pretinzând că tratatul era contrar echităţii. Romanii făceau o deosebire netă între statele şi popoarele pe care le recunoşteau ca egale lor. acestora li s-a acordat o deosebită atenţie. a căror încălcare o considerau barbarie. ideile şi normele de drept internaţional au cunoscut umbre şi lumini. dar faţa de anumiţi adversari respectau unele reguli. războaiele terminându-se fie prin armistiţii pe termen scurt. care avea un rol deosebit în rezolvarea diferendelor. Ca urmare. Juristul roman Ulpian numea jus gentium (în secolul al II-lea) drept care serveşte popoarelor. ca şi în alte domenii ale vieţii spirituale şi sociale. încălcarea brutală a regulilor existente anterior şi preluate din antichitatea greacă şi romană. Pe timpul războiului romanii se purtau cu cruzime acordând mai puţin respect regulilor de protecţie umanitară considerate sacre în ţările orientului. dar şi dezvoltări doctrinare şi instituţionale cu efecte pozitive. fie prin capitularea necondiţionată a inamicului sau prin distrugerea acestuia (pax romana). pretorul peregrin. aplicând o sumă de norme încorporate în ceea ce se numea jus fetiale. ca o sumă de reguli care priveau atât probleme de relaţii internaţionale. Soluţionarea problemelor privind relaţiile internaţionale se făcea în cadrul statului roman de către Senat. chiar ai statelor duşmane. O dată cu extinderea statului roman dincolo de Peninsula Italică. Ideile . condus de un pater patratus. în declararea războiului şi încetarea acestuia. în dreptul roman apare conceptul de jus gentium. De regulă. chiar un puternic regres în unele domenii şi perioade. era considerată inviolabilă.şi ale soluţionării diferendelor cu alte state. romanii nu încheiau tratate de pace. invocând neîndeplinirea unor formalităţi sau lipsa unor elemente solemne la încheierea lor. Evul Mediu constituie o epocă în care. Şi în Roma Antică tratativele diplomatice au cunoscut o mare frecvenţă.

permiţând tratamentul uman al prizonierilor şi eliberarea lor contra unor sume de bani. Principiul cavalerismului. Se conturează pentru prima oară principiul suveranităţii. lipsa cvasitotală a respectului faţă de regulile umanitare în cadrul războiului care cuprinsese aproape întreaga Europă. în marea lor majoritate. în special prin mediaţiune şi arbitraj. căruia i se dă o expresie mai coerentă prin cunoscuta Pace Westphalică (1648). bazată pe loialitate. În acelaşi sens au acţionat în lumea islamică unele principii ale Coranului care interzic în timp de război uciderea femeilor. ca şi ale unor jurişti eminenţi ai epocii. însă. otrăvirea săgeţilor şi a surselor alimentare. iar combatanţii trebuie să folosească numai acele arme şi metode de luptă care servesc scoaterii din . În relaţiile dintre state se recurge tot mai frecvent la mijloacele de rezolvare a diferendelor pe cale paşnică. afirmându-se suveranitatea şi independenţa statelor naţionale şi principiul echilibrului de forţe între acestea. pline de cruzimi. cum ar fi cel din 1343 dintre Danemarca şi Suedia. încheindu-se şi unele tratate speciale de această natură. a determinat o amplificare a relaţiilor internaţionale şi apariţia unor principii şi instituţii noi. potrivit caruia fortele armate ale partilor beligerante trebuie să fie folosite exclusiv în scopul de a înfrange rezistenţa inamicului şi de a obţine victoria şi nu de a masacra forţele adverse. cunosc o mai solidă fundamentare regulile juridice privind modul de ducere a operaţiilor militare. mutilarea învinşilor. Războaiele din aceasta epocă erau. în virtutea căruia mijloacele militare folosite de către părţile angajate în conflict trebuie să fie îndreptate numai împotriva combatanţilor. fidelitate. De jure belli ac paci. conceput ca o expresie a independenţei regilor şi seniorilor faţă de pretenţiile de dominaţie ale împăraţilor germani şi de atotputernicia papilor. modestie şi milă. Hugo Grotius constatând în lucrarea sa fundamentală. Prin tratatele încheiate în acel an concomitent la Münster şi Osnabrück se punea capăt dominaţiei politice a Sfântului Imperiu Roman şi a Papei. Principalul mijloc de rezolvare a diferendelor dintre state rămânea. făcându-se adesea apel la serviciile de mediator sau arbitru ale unor împăraţi sau regi ori ale Papei de la Roma. nu şi a persoanelor care nu participă la ostilităţi. Totodată. apărută în 1625. a contribuit în oarecare măsura la umanizarea războaielor. însă. instituţie caracteristică perioadei feudale. războiul. Legile şi obiceiurile războiului se îmbogăţesc acum cu două principii fundamentale care vor influenţa decisiv evoluţia dreptului internaţional în domeniul regulilor privind conflictele armate: principiul necesitatii. care au impulsionat dezvoltarea dreptului internaţional. Procesul de centralizare statală. principiul umanitarismului. de origine germanică. ce se aplica numai în relaţiile directe dintre nobilii creştini. care a dus în secolul al XV-lea la formarea unor ţări puternice. În această perioadă se cristalizează şi unele instituţii ale dreptului internaţional clasic privind folosirea forţei şi se încearcă o circumscriere a motivelor admise ca legale pentru declanşarea războiului.religioase ale iubirii de oameni au contribuit la umanizarea relaţiilor interpersonale şi interstatale. cunoscut ca Războiul de 30 de ani (1618-1648).

Părintele ştiinţei dreptului internaţional este considerat juristul olandez Hugo Grotius (1583-1645). apariţia unor tratate de comerţ. este folosită pe scară largă. de realizare a unor transferuri de teritorii sau alte asemenea tratate politico-militare cunoaşte în Evul mediu o puternică dezvoltare. Principele şi Despre arta razboiului.luptă a inamicului şi nu producerii unor suferinţe inutile sau exterminării fizice a celorlalţi combatanţi. Diplomaţia bizantină a fost organizată şi s-a dezvoltat într-o atât de mare măsură încât a devenit un model pentru celelalte state. la început provenind din mediile catolice. Încheierea de tratate de alianţă. Complexitatea tot mai mare a relaţiilor interstatale determină şi dezvoltarea unor instituţii ale dreptului diplomatic. intitulată Consolato del mare este enunţat pentru prima oară principiul libertăţii de navigaţie a navelor statelor neutre în timp de război. în afara teoriilor despre războaiele juste şi cele injuste. de Liga hanseatică şi de unele state cum sunt Spania şi Franţa sau de Imperiul bizantin. Într-o cunoscută asemenea lucrare din secolul al XIV-lea. asemenea tratate cuprindeau şi clauze referitoare la combaterea pirateriei şi la unele probleme de drept maritim. prin legi interne. În această perioadă apar primele lucrări de codificare. diplomaţiei ad-hoc prin solii adăugându-i-se. au fost promotorii ideii unui stat mondial teocratic în frunte cu Papa de la Roma. Alberico Gentilis (1552-1608). Printre filozofii erudiţi ai catolicismului care au avut contribuţii şi în domeniul dreptului internaţional se remarca cu deosebire Sfântul Augustin şi Toma d`Aquino care. totodată. în special a celor onorifici. a elaborat teoria raţiunii de stat în numele căreia în relaţiile interstatale pentru realizarea scopurilor politice nici un mijloc folosit nu este reprobabil. sintetizând în operele sale. iar instituţia consulilor. În afara unor prevederi pur comerciale. Toma d`Aquino definea dreptul internaţional ca fiind parţial un drept natural şi parţial un drept pozitiv. practică frecvent folosită în special de oraşele libere italiene. La dezvoltarea şi afirmarea în epocă a instituţiilor de drept internaţional au contribuit şi lucrările ştiinţifice ale unor savanţi erudiţi. în care sunt analizate din punct de vedere juridic. eliminând elementele teologice şi morale şi . misiunile diplomatice permanente folosite pentru prima dată de Statul Veneţiei. începând cu a doua jumătate a secolului al XV-lea. jurist italian. prefigurând astfel concepţiile pozitiviste privind dreptul internaţional ca o creaţie a raporturilor dintre state. care prin operele sale fundamentale a abordat problemele dreptului internaţional de pe poziţii noi şi a făcut paşi importanţi spre cristalizarea unei ştiinţe de sine stătătoare şi unitare a dreptului internaţional. de pace. a unor obiceiuri practicate în comerţul maritim şi în navigaţia pe mări şi oceane. a publicat lucrări privind dreptul diplomatic şi dreptul războiului. O influenţă puternică asupra dreptului internaţional a avut şi opera gânditorului italian Nicollo Machiavelli (1469-1527) care. menţionate anterior. numeroase exemple din practica relaţiilor internaţionale. iar ulterior şi din cele laice. Intensificarea relaţiilor comerciale determină. de Turcia şi alte state. doctrinele filozofice care încercau să justifice afirmarea prin folosirea forţei a monarhiilor absolute europene.

teritoriale şi alte asemenea. autorul ideii de extrateritorialitate ca fundament al imunităţii diplomatice. Grotius aduce contribuţii de seamă la dezvoltarea dreptului războiului. proclamarea libertăţii de navigaţie pe fluviile internaţionale. precum şi al unei teorii complete asupra tratatelor internaţionale. Menţinând în analizele sale împărţirea dreptului internaţional în jus naturae şi jus gentium. a înfăptuit codificarea parţială a regulilor războiului maritim şi a reglementat regimul . la umanizarea regulilor de ducere a acestuia şi de protejare a persoanelor în timp de război prin opera sa capitală De jure belli ac paci. rezultate de regulă în urma purtării unor războaie. deşi a fost combătut printr-o lucrare a englezului John Selden. în care regula era consensul Marilor Puteri. Revoluţia franceză a exercitat o mare înrâurire asupra dreptului internaţional prin afirmarea suveranităţii naţionale ca o expresie a formării naţiunilor. Un alt moment importatnt este Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii din 1776. În Epoca Modernă. principiul s-a impus treptat în practica statelor. precum şi prin proclamarea de principii şi instituţii noi. intitulată Mare clausum. precum şi principiul neintervenţiei în afacerile altor state. o dată cu progresele generale realizate pe plan politic şi juridic. Congresul de la Viena (1815). interzicerea comerţului cu sclavi şi recunoaşterea neutralităţii permanente a Elveţiei. Se proclamau totodată renunţarea la războaiele de cucerire şi la atacul asupra libertăţii altor popoare. Declaraţia afirma inalienabilitatea suveranităţii naţionale şi dreptul fiecărei naţiuni de a-şi organiza şi schimba forma de guvernare. în concordanţă cu aspiraţiile spre progres şi civilizaţie ale popoarelor. în acord cu dezvoltarea generală a societăţii umane. În secolul al XIX-lea ia o mare amploare diplomaţia prin conferinţe şi congrese internaţionale în cadrul cărora. un drept izvorât din voinţa acestora. Concepţiile revoluţiei cu privire la dreptul internaţional şi-au găsit expresia în Declaraţia asupra dreptului ginţilor. în afara soluţionării unor probleme politice. prin care s-a realizat prima afirmare explicită a dreptului de autodeterminare al popoarelor. dar totodată şi la dezvoltarea altor categorii de reguli de drept internaţional. menită a asigura dominaţia marilor puteri asupra celorlalte state. dreptul internaţional a cunoscut o puternică afirmare. El formulează pentru prima oară principiul libertăţii mărilor în lucrarea Mare liberum şi. au fost promovate şi dezvoltate şi noi principii sau reglementări de drept internaţional. Hugo Grotius este. Congresul de la Paris (1856).prefigurând totodată soluţii şi reguli noi care au înrăurit profund dreptul internaţional secole de-a rândul. El dădea astfel un fundament juridic solid independenţei şi suveranităţii statelor şi o sferă mai largă dreptului ginţilor decât dreptului natural. bazat pe interesele comune ale statelor. de asemenea. a realizat codificarea parţială a dreptului diplomatic. pe lângă unele măsuri privind construcţia europeană în favoarea ţărilor învingătoare constituite în "Sfânta Alianţă". fiind şi astăzi valabil. Grotius pune la baza dreptului natural raţiunea umană şi nu voinţa divină şi considera dreptul ginţilor ca un drept de natură civilă. elaborată de abatele Grégoire şi supusă Convenţiei din 1795.

o serie de tratate sau manuale bucurându-se de o circulaţie largă şi un deosebit prestigiu. Între acestea sunt de menţionat lucrările elaborate de: Emerich de Vattel. Paralel cu dezvoltarea dreptului internaţional se va dezvolta şi ştiinţa dreptului internaţional. Dintre acestea. Studiul noului drept al Europei bazat pe tratate şi cutume (1789). Introducere în principiile moralei şi legislaţiei (1789). G. lansarea de mine automate de contact. Perioada de după primul război mondial cunoaşte un proces de reînnoire atât în planul principiilor de drept internaţional care guvernează relaţiile dintre state.Pradier-Fodéré. În această perioadă se constituie primele organizaţii internaţionale de colaborare. Tratat de drept internaţional public european şi american (8 volume. în special în domenii tehnice de interes general: Uniunea Telegrafică Universală (1865). considerată ca fiind punctul de plecare în constituirea dreptului umanitar modern. 19051912). P. Martens.Dunării ca fluviu internaţional. Dreptul popoarelor (1758). reglementându-se însă şi probleme noi. precum şi lansarea din baloane a proiectilelor şi explozibililor. referitoare la ostilităţile armate. mediaţiunea şi concilierea).F. Uniunea Poştală Generală (1874) etc. Drept internaţional (2 volume. În 1863 este fondată Crucea Roşie care a avut un rol important în codificarea regulilor războiului şi în promovarea asistenţei umanitare. Oppenheim. Un rol deosebit în dezvoltarea dreptului internaţional l-au avut cele două Conferinţe de la Haga din 1899 şi 1907. Liszt. Jeremy Bentham. în care se foloseşte pentru prima oară termenul de "drept internaţional". beligeranţi. prizonieri şi alte persoane protejate în timpul conflictului armat. se instituiau pentru prima dată comisiile internaţionale de anchetă. la statutul navelor comerciale în timp de război. iar prin 3 declaraţii se interziceau utilizarea gazelor asfixiante şi a gloanţelor dilatatoare. F. Odată cu intrarea în contemporaneitate au apărut noi reglementări în dreptul internaţional public. mijloace permise sau interzise de ducere a războiului. cum sunt cele referitoare la obligativitatea declaraţiei de război. în cuprinsul cărora se dezvoltau codificările legilor şi obiceiurilor războiului realizate în 1899. În cuprinsul a trei convenţii adoptate în 1899 erau codificate procedurile de aplanare a neîntelegerilor dintre state (bunele oficii. 1882-1896). prin regulamentul-anexă. se organiza arbitrajul internaţional şi se reglementau probleme importante privind legile şi obiceiurile războiului terestru şi adaptarea acestora la războiul maritim. în vigoare şi astăzi. urmare eforturilor acesteia încheindu-se în 1864 "Convenţia de la Geneva pentru ameliorarea soartei militarilor răniţi din armatele în campanie". o importanţă deosebită prezintă Convenţia a IV-a referitoare la legile şi obiceiurile războiului care. La Conferinţa de la Haga din 1907 au fost adoptate nu mai puţin de 13 convenţii internaţionale. Dreptul internaţional în prezentare sistematică (1898). constituie o reglementare fundamentală. punând totodată noi baze . cât şi în reglementarea concretă a unor probleme de drept internaţional. L. bombardamentele navale etc. Un exemplu bun sunt tratatele de pace de la Paris din anii 1919-1920 care au modificat în parte configuraţia politică a lumii.

prevăzut în actul de constituire era de a garanta menţinerea păcii internaţionale.principiale ale relaţiilor dintre state. care a permis abordarea complexă a unor probleme cardinale privind pacea şi securitatea internaţională. "Convenţia asupra reprimării răspândirii şi traficului publicaţiilor obscene" (1923).N. soluţionarea paşnică a diferendelor. în mare parte în vigoare şi astăzi. ca şi la unirea Transilvaniei cu Romania. La acest pact au aderat majoritatea statelor lumii. Ungaria. "Convenţia pentru reprimarea traficului ilicit al drogurilor dăunatoare" (1936). "Convenţia referitoare la sclavie" (1926). Dintre acestea sunt de menţionat: "Convenţia pentru suprimarea comerţului cu femei şi copii" (1921). Polonia. "Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea . la Societatea Naţiunilor a început să se discute problema limitării armamentelor. Consacrarea principiului nationalităţilor a dus la apariţia pe scena Europei a noi state independente (Austria. cu rezultate parţiale sau puţin semnificative. Cehoslovacia). creându-se astfel un sistem de securitate colectivă. În perioada menţionată au fost încheiate noi şi importante instrumente juridice pentru combaterea criminalităţii internaţionale. respectarea dreptului internaţional şi a obligaţiilor asumate prin tratate şi de a îngrădi recurgerea la război ca mijloc de soluţionare a diferendelor internaţionale. Societatea Naţiunilor. Pactul consacra astfel principiul neagresiunii. înfiinţarea în 1920 a Curţii Permanente de Justiţie Internaţională. pe colaborarea tuturor statelor membre la soluţionarea problemelor relaţiilor dintre ele care afectează pacea lumii şi prevenirea conflictelor prin proceduralizarea recurgerii la forţa armată. dar şi la apariţia primei organizatii internaţionale cu vocaţie universală. când în cadrul O. însă. Existenţa Societăţii Naţiunilor a constituit un cadru fertil pentru dezvoltarea instituţiilor de drept internaţional.U. prima instituţie judiciară cu caracter de permanenţă şi cu competenţa de a soluţiona litigiile juridice dintre state şi a da avize juridice cu caracter consultativ organismelor Societăţii Naţiunilor. care să facă posibilă angajarea mijloacelor paşnice de soluţionare. Pactul Briand-Kellogg încheiat în 1928. un început cu efecte ulterioare semnificative. Scopul acesteia. fiind considerat în epocă drept un important mijloc pentru prezervarea păcii şi securităţii internaţionale şi un progres important în evoluţia dreptului internaţional privind relaţiile politice dintre state. În perioada 1925-1932. Discutarea acestei probleme a constituit. în special după al doilea război mondial. colaborarea între naţiuni în domenii foarte variate. problema dezarmării a devenit un obiectiv central al comunităţii internaţionale. iar ulterior s-au angajat tratative bilaterale sau multilaterale între diferite state de pe continentul european. prin punerea în afara legii a războiului. "Convenţia internaţională pentru reprimarea falsului de monedă" (1929). Între realizările importante ale Societăţii Naţiunilor şi ale perioadei de până la al doilea Război Mondial în direcţia dezvoltării dreptului internaţional pot fi menţionate: crearea unui sistem de securitate bazat pe egalitatea suverană a statelor şi pe respectul dreptului internaţional. Iugoslavia. prin care statele părţi se obligau să renunţe la război ca instrument al politicii lor naţionale.

Spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial. dar mai ales în plan multilateral şi în cadrul instituţionalizat al organizaţiilor internaţionale tot mai numeroase şi mai diverse. au realizat şi progrese importante în clarificarea unor concepte privind răspunderea internaţională a persoanelor pentru încălcarea tratatelor de securitate şi a normelor imperative din convenţiile internaţionale referitoare la modul de ducere a războiului şi la protecţia umanitară a unor categorii de persoane. la 8 august 1945. Tribunalul de la Tokio. iar dreptul internaţional clasic a suferit importante modificări şi completări în cadrul unui proces vast de dezvoltare progresivă şi de codificare a dreptului internaţional. însă şi încălcări grave ale normelor dreptului internaţional. În anul următor s-a constituit şi un alt tribunal. luării de ostateci etc. În această perioadă au avut loc. eliminarea diferitelor discriminări între oameni. răspunderea pentru crime de război şi dreptul comunităţii internaţionale de a sancţiona în plan internaţional sau în cadrul sistemelor penale interne asemenea fapte. Este obligatoriu pentru toate . iniţiat şi patronat de Organizaţia Naţiunilor Unite. marile puteri învingătoare au pus cu acuitate problema răspunderii pentru crimele internaţionale (crimele contra păcii. În sfera de reglementare internaţională au intrat numeroase domenii care nu făcuseră obiect de preocupare pentru dreptul internaţional până în acel moment istoric. Reglementările internaţionale au devenit tot mai numeroase atat în plan bilateral. anexarea de către Germania a Austriei. crimele contra umanităţii şi crimele de război). înfiinţată în 1945. ca şi nevoia codificării principiilor şi normelor existente. garantarea drepturilor mimorităţilor şi eliminarea colonialismului. ca urmare a dezvoltării normelor şi instituţiilor sale referitoare la persoana fizică. a terorismului. În prezent are un puternic caracter de universalitate şi de unitate. dezmembrarea Cehoslovaciei şi atacarea de către Germania a Poloniei. hotărându-se înfiinţarea unui tribunal internaţional însărcinat cu judecarea criminalilor de război ale căror acte nu puteau fi localizate pe teritoriul unei singure ţări. S-au dezvoltat mai ales normele sale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. prin "Actul cu privire la pedepsirea criminalilor de război ai puterilor europene ale Axei". După al doilea război mondial. dreptul internaţional public a cunoscut o puternică dezvoltare şi în acelaşi timp un important salt calitativ. Erau astfel definitiv recunoscute principiul interzicerii războiului de agresiune şi cel al răspunderii pentru pornirea şi ducerea unui asemenea război. pentru Extremul Orient. care a dus la declanşarea celui de-al doilea război mondial. în afara condamnării unor persoane. cum ar fi agresiunile armate săvârşite de Italia în Etiopia şi de Japonia în Manciuria. Cele două tribunale.terorismului" (1937). semnat la Londra. genocidului. Se afirmau necesitatea perfecţionării în continuare a legislaţiei şi jurisdicţiei internaţionale care să facă efectivă respectarea dreptului internaţional în aceste domenii. cu repercusiuni negative asupra progresului dreptului şi relaţiilor internaţionale. cunoscut ca Tribunalul de la Nürenberg. Actualul drept internaţional public are un profund caracter umanitar.

indiferent de situarea geografică şi de activitatea desfăşurată de ele. . Unitatea şi obligativitatea dreptului internaţional public este condiţia primordială a existenţei ordinii internaţionale.subiectele sale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->