Sunteți pe pagina 1din 4

Wilhelm Wundt (1832-1920)

Psiholog i fiziolog german, fondatorul primului laborator de psihologie experimental (Leipzig, 1879) la care s-au preg tit cei mai de seam psihologi de la nceputul veacului nostru. La W. Wundt i-au f cut studiile de psihologie oamenii de tiin romni C. R dulescuMotru i Fl. gtef nescu-Goang .

Nicolae Vaschide (1874-1907)


Psiholog i psihiatru roman de renume mondial, care i-a desf urat activitatea n Fran a, fiind colaboratorul lui A. Binet, H. Pieron etc. Colabornd sistematic la o serie de periodice romneti ale epocii, pleda cu insisten pentru o psihologie experimental .

Alfred Binet (1857-1911)


Renumit psiholog francez, considerat ca deschiz tor de drumuri n domeniul cerceta rii psihologiei copilului. mpreun cu Th. Simion a ntocmit scara metric a inteligen ei, un sistem de teste ale c rui principii se aplic i azi.. Prieten al rii noastre, a inut conferin e la Bucureti, cu un mare r sunet printre psihologii i pedagogii epocii.

Constantin R dulescu-Motru (1868-1957)


Fost elev al lui W. Wundt, mai trziu profesor de psihologie la Universitatea din Bucureti. A nfiin at un laborator de psihologie experimental , ncurajnd cercet rile exacte.

Florian gtef nescu-Goang (1881-1958)


Fost elev al lui W. Wundt, a ntemeiat laboratorul de psihologie de la Cluj. In acest laborator a condus lucr rile de adaptare la realit ile noastre a multor procedee str ine, cum ar fi scara metric a inteligen ei a lui A. Binet. A militat pentru o orientare profesional conceput pe baze tiin ifice.

Edouard Claparede (1873-1940)


Psiholog i pedagog elve ian, adept al experimentalismului n cercetarea psihologiei copilului. Celebra sa lucrare Psihologia copilului i pedagogia experimental , tradus i n romnete, a influen at mult gndirea pedagogic din ara noastr n etapa dintre cele dou r zboaie mondiale.

Henri Wallon (1879-1962)


Psiholog marxist francez, fost profesor la Sorbona, fondatorul revistei Enfance. n timpul ocupa iei hitleriste a participat la micarea de rezisten . Autor a numeroase opere de psihologie, el a studiat n mod deosebit gndirea copilului, precum i psihologia copilului turbulent.

Jean Pia et (1896-1980)


Psiholog elve ian de renume mondial, fost preedinte al Biroului Interna ional de Educa ie din Geneva. Neobosit cercet tor al gndirii copilului i autor al unor lucr ri fundamentale n acest domeniu. Multe dintre lucr rile sale sunt traduse i n limba romn .

Ivan Petrovici Pavlov (1849-1936)


Fiziolog rus, ale c rui studii asupra reflexelor condi ionate reprezint o contribu ie esen ial la dezvoltarea psihologiei tiin ifice. Operele sale, devenite clasice, au fost traduse i n ara noastr .

John Broadus Watson (1878-1958)


Psiholog American, fondatorul curentului behaviorist (psihologia comportamentului). n cercet rile sale pune accentual pe manifest rile vizibile ale conduitei animale i umane. n domeniul educa iei manifest un optimism viguros, sus innd c prin educa ie putem forma copilul dup voia noastr .

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)


Psiholog American care s-a f cut celebru prin cercet rile sale asupra proceselor de nv are. De numele lui se leag descoperirea reflexului condi ionat skinnerian, ca i stabilirea primelor principii moderne ale nv rii programate.

Lista r mne deschis , pentru cine dorete s mai adauge vreun psiholog celebru.....