Sunteți pe pagina 1din 5

REVOLU IA INDUSTRIAL N MAREA BRITANIE

Revoluia industrial este procesul tehnic complex prin care munca manual este nlocuit cu mainismul. n acest proces muncitorului i revenea rolul de supraveghere, reglare i alimentare a mainii. Primul stat n care a avut loc revolu ia industrial a fost Anglia. Primul domeniu n care a fost utilizat maina cu abur a fost industria textil . A doua revoluie industrial are loc la sfritul sec. al XIX-lea datorit descoperirii de noi surse de energie, fapt ce a permis dezvoltarea unor ramuri industriale precum industria electrotehnic , chimic , a automobilelor. Principalele invenii:
y y y y y y y y y y y y y

1814- locomotiva- George Stephenson 1816-fotografia- Nicephore Niepce 1840-telegraful prin fir- Samuel Morse 1856-convertizorul pentru producerea oelului- Henry Bessemer 1863-pasteurizarea alimentelor- Louis Pasteur 1867-dinamita- Alfred Nobel 1876-telefonul- Alexander Graham Bell 1876-bicicleta- H.G. Lawson 1877-fonograful- Thomas Edison 1879-becul- Thomas Edison 1885-automobilul- Gottlieb Daimler i Karl Benz 1895-cinematograful- Fraii Lumiere 1895-telegraful f r fir- Guglielmo Marconi

ncepnd cu secolele XVIII-XIX, continentul european a devenit centrul dominator al lumii.. Principala cauz a acestui fenomen a constituit-o revolu ia economic , datorat declan rii revolu iei industriale. Prin revolu ie industrial se in elege fenomenul de nlocuire a muncii manuale n economie cu produc ia realizat cu ajutorul ma inilor. De i acest fenomen i g se te originea n progresele din timpul Evului Mediu i al Rena terii, el a aparut n Anglia n a doua jum tate a secolului al XVIII-lea i s-a datorat unor cauze specifice: condi iile politice din Anglia care erau favorabile dezvolt rii economiei, boga iilor naturale ale acestei t ri (fier i c rbune n primul rnd), pozi iei geografice etc. Evaluat n 1700, la 6,5 milioane, popula ia Angliei cre te la 8 milioane n 1760 i la peste 9 milioane n 1780, la care se ad ugau 3 milioane n Irlanda. Recens mntul popula iei

din 1801 indic pentru Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei o popula ie de 16 milioane, iar n anul 1821, aceasta ajunge la 20,8 milioane. Sporul demografic considerabil a asigurat o pia intern de mari propor ii i o surs important de for de munc cu pondere deosebit a categoriilor de vrst tn r . Totodat , el a atras dup sine schimb ri importante n structura socio-economic , profesional i n mediile rural i urban a popula iei, cu repercusiuni semnificative asupra ntregii vie i economice i publice. Datorit numeroaselor fabrici i a uria elor z c minte de c rbune i fier, Anglia a devenit atelierul lumii. Ora ele Liverpool i Manchester au devenit cele mai mari depozite de es turi din lume. Datorit industrializ rii a fost nevoie de noi speciali ti care s tie s prelucreze metalele, s coordoneze i s repare ma inile. Din acest motiv au ap rut coli tehnice, facult i de inginerie, facult i de contabilitate i economie. Ma inile erau foarte scumpe astfel c pentru utilarea unei fabrici, patronii au apelat la credite bancare. Sumele mari de bani investite n industrie au fost denumite capital. Din acest motiv, sistemul feudal bazat pe munca for at din agricultur este nlocuit cu cel capitalist care folosea munca salariat . O alt urmare a revolu iei industriale reprezint dezvoltarea agriculturii.La jum tatea secolului al XVIII-lea agricultura englez nu prezenta deosebiri esen iale fa de celelalte ri din Vestul Europei. Ea se practica cu tehnici i tehnologii tradi ionale. n acela i timp, erau nc numeroase cmpurile comune, adic acele p r i de teren agricol care erau folosite n dev lm ie de c tre membrii comunit ilor rurale, precum i foarte ntinse suprafe e necultivate. ncepe procesul de r spndire, n Anglia, a unor noi metode agrotehnice, experimentate i aplicate n Olanda i Fran a, de c tre personalit i de vaz , ca Jethro Tuli i lord Townsend, adep i ai rota iei culturilor. Coke din Norfolk, agricultor ilustru, al c rui domeniu atr gea vizitatori din ntreaga Europ reu e te, prin folosirea ngr mintelor, s cultive gru pe terenuri considerate pn atunci sterile. Bekewell ameliora rasele de vite, capre i oi, intuind cre terea cererii de carne care se va face sim it odat cu sporirea popula iei. Saltul demografic petrecut n decurs de un secol rupe echilibrul preexistent ntre cerin ele de pe pia a intern n extindere i posibilit ile de produc ie ale manufacturilor textile engleze, care aveau tradi ii nsemnate de mai bine de dou secole. Aceast ruptur declan eaz , pe principiul reac iei n lan , un ir de perfec ion ri i descoperiri tehnice. O serie de inven ii i descoperiri au transformat producerea textilelor i prelucrarea metalelor n industrii recunoscute pe plan mondial. Noi surse de energie mai ales motorul cu aburi au fost valorificate. Exploatarea c rbunilor a fost combustibilul acestei revolu ii, iar cre terea num rului popula iei a asigurat for a de munc necesar i o pia pentru bunurile produse de industrie. O revolu ie rapid a mijloacelor de transport a dus la sc derea costurilor de transport a materiilor prime i produselor finite; de asemenea, revolu ia agriculturii a pus cap t fricii de foamete i a devenit posibil sus inerea unei popula ii n cre tere. Modific ri spectaculoase au avut loc n produc ia de textile, datorit unor noi utilaje. Suveica zbur toare a lui John Kay (1733) a f cut procesul de esere mai rapid, iar spinning jenny (1767), roata de tors creat de James Hargreaves, a mbun t it procesul de tors.

Acestor inven ii le-au urmat sistemul lui Arkwright (1769) de men inere a umidit ii n procesul de fabrica ie; n ac ionare se foloseau caii, apa, sau for a aburilor. R zboiul de esut electric inventat de Edmund Cartwright (1785) a dezvoltat procesul de esere. n curnd producerea textilelor, o activitate domestic , de mici propor ii pn atunci (oamenii eseau i torceau n casele lor), a fost concentrat n mari fabrici, modificnd radical modul de via al muncitorilor. Produc ia de mas a nsemnat ieftinirea textilelor, cu impact dramatic asupra industriei. Lna fusese cel mai important produs de export la Marii Britanii; acum ns bumbacul c tigase teren, profitnd de cererea imens de mbr c minte u oar i r coroas necesar n zonele toride ale Africii i Asiei. n sudul districtului Lancashire s-au nmul it filaturile (fabrici uria e unde munceau femeile esnd fire, unde aerul fiind umed i mbcsit a cauzat diferite boli i deforma ii) mohorte ale ora elor bumbacului. Manchaster i Liverpool deveniser nst rite datorit comer ului cu bumbac, iar vnz rile n str in tate aduceau venituri imense Angliei reprezentnd la un moment dat jum tate din exportul rii. Primele manufacturi textile foloseau energie hidraulic , gratuit dar nesigur , deoarece o secet putea duce la ncetarea lucrului. Folosirea motoarelor cu aburi pentru ac ionarea utilajelor a fost un pas decisiv pentru producerea textilelor, dar i pentru ntreaga industrie. Motoarele cu aburi erau folosite nc din secolul al XVII-lea, dar implicau cheltuieli de func ionare mari. n 1769, James Watt, un inginer de origine sco ian , a creat un condensator capabil s men in constant temperatura n cilindrul principal. Aceast descoperire era extrem de important . n 1774, Watt s-a asociat cu Mathew Boulton i au nceput s produc motoare cu aburi la fabrica Soho din Birmingham. Efectul asupra industriei britanice poate fi dedus din faimoasa fraz a lui Boulton Eu vnd aici ce ntreaga lume i dore te s aib putere!

Epoca fierului
Fierul a fost un simbol important al revolu iei industriale din Marea Britanie. n secolul al XIX-lea fierul era folosit pentru lucruri diverse, ca poduri, vapoare i locomotive, Palatul de cristal din Londra i turnul Eiffel din Paris. Totu i, n 1700 industria fierului lupt pentru supravie uire. Metalul trebuia topit adic nc lzit pn devenea lichid, astfel nct minereul se scurgea l snd n urm impurit ile. Dar procesul de topire necesita c rbune, iar p durile Marii Britanii (din care se ob inea c rbunele) fuseser n mare m sur distruse, fiind necesare importuri costisitoare. Solu ia a fost g sit prin 1709 de Abraham Darby de la Coalbrookdale. Asemenea altor experimentatori i-a dat seama de ineficien a c rbunelui n procesul de topire a metalului; a descoperit ns cocsul, mai pu in sulfuros, care d dea rezultate excelente. Tehnologia lui Darby a r mas secret cel pu in pn n anii 1730 i, n consecin Coalbrookdale a nflorit spectaculos. Un viitor membru al dinastiei Darby, al treilea Abraham Darby, a construit primul pod de fier peste rul Severn (1779). Odat secretul aflat, produc ia de fier a crescut i s-au f cut numeroase progrese tehnologice. Astfel, Watt i Boulton au folosit prima oar n 1775, motoare cu aburi pentru a da furnalelor curentul puternic necesar pentru a atinge temperaturi mari unul din multele exemple de combinare cu succes a unor inven ii n domeniul industrial. Fabricile de metal au dus la dezvoltarea unor ora e ca Birmingham i Sheffield, iar Marea Britanie realiza n 1850 jum tate din produc ia anual de fier din lume.

Un element indispensabil procesului de expansiune industrial a fost produc ia n cantit i mari a c rbunelui. Cocsul era necesar la topirea fierului i alimentarea motoarelor cu aburi care ac ionau utilaje de produc ie, furnale, vapoare i locomotive. Popula ia n cre tere necesita cantit i mari de c rbune pentru scopuri casnice, n 1798 William Murdock a folosit ulei de huil pentru a ilumina lucr rile lui Boulton i Watt din Soho. n 1815, Glasgow i Londra erau iluminate cu gaz de huil . Din fericire, Marea Britanie dispunea de mari i bogate depozite carbonifere n apropierea z c mintelor de fier. De la nceputul secolului al XVIII-lea, motoarele cu aburi erau folosite pentru a pompa apa din mine, dar erau pu ine alte inova ii. S parea z c mintelor de c rbune r mnea cea mai grea munc de pe p mnt, i ntreaga structur a civiliza iei industriale a secolului al XIX-lea se baza pe oameni ce munceau din greu sub p mnt.

Canale, osele i c i ferate


Calitatea proast a c ilor de comunica ie f cea dificil i scump transportul bunurilor; pn n secolul al XVIII-lea drumurile erau att de grele, nct se prefera transportul m rfurilor grele pe ap . Introducerea taxelor pentru drumuri a avut ca rezultat ntre inerea mai bun a c ilor foarte circulate, tehnicile de construc ie au fost mbun t ite de Ack Metcalfe, Thomas Telford, sco ianul John Mcadam i al i constructori. O importan deosebit a avut-o construirea canalelor, care a nceput cu canalul Bridgewater (1763), construit de James Brindley pentru a lega minele Ducelui de Bridgewater de Manchester. Canalul a avut un impact imediat asupra pre ului c rbunelui n Manchester (a sc zut la jum tate) i a ar tat avantajele folosirii canalelor pentru transportul m rfurilor grele, declan nd o adev rat manie a canalelor. Aceast manie a durat pn n 1830, cnd re eaua de canale a Marii Britanii era mai dezvoltat dect cea de drumuri. Dar perioada de glorie a canalelor a fost scurt , deoarece acestea au intrat n competi ie cu locomotivele cu aburi. Dup experimentele ini iale, realizate de Richard Trevathick i al ii, prima cale ferat public de la Stockton la Darlington a fost dat n func iune n 1825. Inginerul care a construit-o, George Stephenson, a realizat i faimoasa rachet , cea mai performant locomotiv care a circulat pe linia construit ulterior de la Liverpool la Machester. n 1850, erau nu mai pu in de 10.000 km de linii de cale ferat , folosite pentru transportul de c l tori i de m rfuri, la viteze de neimaginat. Un alt triumf al epocii motorului cu aburi l-a constituit dotarea vapoarelor cu motoare; n 1833 vasul canadian Royal William a f cut prima c l torie transatlantic cu ajutorul unui motor cu aburi.

Atelierul mondial
La mijlocul secolului al XIX-lea devenise clar c revolu ia industrial provocase schimb ri majore i transformase Marea Britanie n atelierul ntregii lumi. Acest statut a fost celebrat n 1851 prin Marea Expozi ie organizat , n Hyde Park, ntr-o construc ie de metal i sticl numit Palatul de cristal un adev rat simbol al puterii industriale al acestei na iuni.

Via a intelectual

i politic

Cu ajutorul tiin ei moderne, ara lui Newton aplic ma inismul la manufacturi i porne te Revolu ia Industrial pe plan mondial. n acela i timp, Britania a populat i a dat legi Americii de Nord i, dup ce a pierdut cele 13 colonii, a reconstituit un al doilea imperiu, mai larg r spndit i mai vast. Aceste ultime secole de bun stare material i de conducere corespund perioadei celei mai mari realiz ri intelectuale. n ciuda unor Bred, Roger Bacon, Chancer i Whycliffe, contribu ia Britaniei la tiin a i literatura medieval este mic , n compara ie cu aria crea iei sale intelectuale din vremea lui Shakespeare ncoace. Epoca n care Londra a devenit centrul maritim al Globului, brusc l rgit, a fost de asemenea epoca Rena terii i a Reformei mi c ri de dezvoltare intelectual i de autoafirmare individual , care s-au dovedit a fi mai potrivite britanicilor dect multor alte popoare i pare s fi emancipat geniul insular. n sfera politicii pure, Britania este vestit ca mam a parlamentelor. R spunznd instinctului i temperamentului poporului s u, ea a dezvoltat, n decursul veacurilor, un sistem care mp ca trei lucruri: eficien a puterii executive, controlului poporului i libertatea individual . Britania se ghideaz n timpul revolu iei industriale dup principiul proclamat de conduc torii ei politica britanic este comer ul britanic, principiu care va sta n picioare peste o sut de ani.