Acte Necesare Carte Identitate

La expirarea termenului de valabilitate, preschimbare, schimbare de nume:

http://www.sibiuvirtual.ro/acte-necesare-carte-identitate.php

Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate Actul de identitate Certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila (original si copie) Certificatul de deces al sotului, sotiei (original si copie) Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie) Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei) Timbru fiscal in valoare de 1 leu

1 of 1

1/13/2012 10:00 PM