P. 1
Ed Moral Civica La Prescolari

Ed Moral Civica La Prescolari

|Views: 1,295|Likes:
Published by Corina Goja

More info:

Published by: Corina Goja on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

COORDONATE ALE EDUCAŢIEI MORAL CIVICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

1.Definirea conceptului Specificul educaţiei moral civice este determinat, pe de o parte, de particularităţile moralei ca fenomen social, care-i conferă conţinutul, iar, pe de altă parte, de condiţiile sociopsihologice ce sunt implicate în realizarea ei. Raportarea la societate şi raportarea la subiect, iată cele două cadre de referinţă indispensabile fundamentării pedagogice a educaţiei morale. Morala, ca fenomen social, reflectă relaţiile ce se stabilesc între oameni, în ipostaza lor de subiecţi reali ce se află în interacţiune, într-un context social delimitat în spaţiu şi timp. Ea ne apare ca o formă a conştiinţei sociale. Natural că nu tot ceea ce ţine de raporturile sociale în profunzimea lor reprezintă obiect al moralei. Este vorba doar de acele relaţii care anterior au fost asimilate de conştiinţa socială şi se referă la interacţiunea dintre oameni, ca subiecţi reali. Caracterul normativ al moralei se impune sub forma unor modele ideale de comportare ce acţionează din exterior asupra oamenilor, în vederea adoptării şi realizării unor relaţii ce se înscriu în perimetrul idealului moral promulgat de societate. Morala reflectă deci, atât manifestări ale relaţiilor concrete dintre oameni, manifestate prin comportament, precum şi sensul lor ideal, respectiv cum ar trebui să se realizeze aceste relaţii. ,,Morala reflectă întotdeauna acea latură a acţiunii umane în care se întruchipează relaţiile omului faţă de alţi oameni şi faţă de sine însuşi, în care se rezolvă contradicţiile dintre oameni, dintre om şi societate” (T. Huszar). Conţinutul moralei sociale se concretizează în idealul moral, valorile, normele şi regulile morale. Idealul moral este o prefigurare a sensului general al comportamentului în funcţie de imperativele sociale. Valorile morale reflectă anumite cerinţe, exigenţe generale ce se impun comportamentului uman în virtutea idealului moral, iar normele şi regulile morale sunt considerate ca fiind modele sau prototipuri de comportare morală elaborate de societate şi aplicabile unei situaţii date. Acestea din urmă se pot exprima sub formă de interdicţii sau permisiuni. Viitorii cetăţeni ai unei Europe unite se vor deosebi de alte generaţii , motiv pentru care finalitatea actului învăţării va fi oarecum diferită: un cetăţean capabil să se adapteze cu uşurinţă noului, tolerant, iubitor de oameni, de natură, pragmatic şi capabil să convieţuiască în bune condiţii alături de alte persoane care nu îi semănă întru totul (religie, rasă, cultură etc.) Cetăţenia înseamnă în acelaşi timp un statut şi un rol. Ca statut juridic şi politic, cetăţenia reprezintă ansamblul de drepturi şi libertăţi pe care statul le acordă cetăţenilor săi, un echilibru între drepturi şi îndatoriri, un contract civic între stat şi individ - ca subiect al dreptului, norme legale care definesc apartenenţa la un organism politic, loialitatea cetăţeanului faţă de statul care îl protejează şi îi acordă drepturi civice, asigurarea accesului la viaţa publică şi participarea civică. Ideea educaţiei moral civice a apărut în mintea adulţilor atunci când aceştia au simţit nevoia să transmită urmaşilor experienţa dobândită, cu scopul de a-i forma pentru viaţă, ca buni cetăţeni.

eroul care a fost un educator original. deoarece copilul reprezintă o individualitate ce trebuie educat în conformitate cu particularităţile sale psihice. se impune cu necesitate ca acestea să fie însoţite de anumite trăiri afective. socială şi a personalităţii). pentru ca şcoala să consolideze şi să adauge. aşa încât primele noţiuni educative le primeşte în familie. solicită din partea educatorilor înţelegere şi tact. copiii deprind normele de conduită civilizată. dar nu şi suficiente. Comunică mai mult şi nu în cele din urmă. cu afecţiune pentru copil şi în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el. metode de evaluare. pentru conducerea statului şi buni militari. psihice. mijloace. forme de organizare. Celor mici li se îmbogăţeşte vocabularul. Formarea conştiinţei morale este un proces lung şi anevoios. memoria. printr-un amplu sistem educativ o educaţie desăvârşită. Primele şcoli au avut ca scop educativ pregătirea copiilor pentru a deveni buni cetăţeni. elaborarea şi stabilizarea pe această bază a profilului moral al acestuia în concordanţă cu imperativele societăţii moderne. metode. apoi în colectivitate preşcolară. componenta cognitivă şi cea afectivă fiind indispensabile în formarea conştiinţei morale. artistice. Întregul proces educativ trebuie condus cu grijă. de a-şi dezvolta personalitatea şi creativitatea. Îmbinarea tuturor acestora într-un sistem. fără a-i depăşi capacitatea de înţelegere. îşi dezvoltă aptitudinile fizice. intelectuală. Grădiniţa reprezintă pentru mulţi copilaşi posibilitatea de a socializa. al valorilor. li se dezvoltă gândirea. izbutind prin farmecul cântecelor sale să înduioşeze inimile oamenilor. unitatea aspectului teoretic cu cel practic şi fundamentarea actului educaţional pe principii ştiinţifice reprezintă baza unei educaţii morale corespunzătoare. desigur. reguli generale de educaţie. al idealului. conţinut. ca suport energetic. să facă mici experimente în domeniul ştiinţei. Educaţia îi favorizează o adaptare mai uşoară la mediul social. dorinţa de cunoaştere şi atenţia. în aria geografică europeană începe cu Orfeu. Grădiniţa de copii este instituţia de învăţământ căreia îi revine rolul decisiv în educarea şi instruirea copiilor preşcolari. Copiii din grădiniţă sunt provocaţi prin intermediul jocului să participe la diferite activităţi din domenii diferite: pictură. Există. Vârsta preşcolară. iar transformarea acestuia în conduită presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale: obiective. Pentru ca aceste cunoştinţe să se transforme în conduite.2. Ea se străduieşte să creeze condiţiile necesare unei dezvoltări normale pe toate planurile (dezvoltare fizică. desprinderea elementelor de bază. normelor şi regulilor pe care aceasta le incumbă. care gândeşte şi acţionează în spiritul cerinţelor şi exigenţelor moralei sociale. puterea de concentrare. sculptură. matematică. abilitatea de a îndeplini diferite sarcini. scopul fundamental al educaţiei morale constă în formarea individului ca subiect moral. jocul şi activităţile extradidactice. pentru apărarea lui. . Copilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport cu mediul în care trăieşte. de a respecta anumite reguli de comportare în grup şi astfel sunt ajutaţi să colaboreze mai bine cu cei din jur şi să aibă iniţiativă. La grădiniţă. Istoria educaţiei. dezvoltarea limbajului. Aceasta este însă numai o legendă. Principalele forme prin care se realizează sarcinile educaţiei morale sunt: procesul de învăţământ. care trebuie respectate în toate cazurile. Grădiniţa – cadru favorabil de educare moral-civică Esenţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în structura personalităţii morale a copilului. În acest sens. atât de importantă pentru dezvoltarea personalităţii. de a face faţă următoarei etape din viaţa lor şcolară.

şi trebuie să i se explice de ce este trimis la grădiniţă. relaţional. ceea ce este permis de ceea ce nu este permis. sau de a îndeplini cerinţele adultilor fără comentarii inutile. în aşa fel încât aceştia să-şi însuşească cu uşurinţă cunoştinţele. Să ne imaginăm aşadar o persoană prietenoasă. Copilul trebuie încurajat cu multă răbdare şi înţelegere. părinţii trebuie să le facă trecerea mai lină şi mai pe înţelesul copilului. şi cu cât copilaşul creşte cu atât îi vor schimba mai greu obiceiurile. Continuând procesul de socializare început în familie. când îşi respectă programul sau deprinderile sănătoase. Necesitatea de a începe educarea cât mai de timpuriu este justificată şi de faptul că la vârsta preşcolară se formează cu cea mai mare uşurinţă automatismele ce stau la baza deprinderilor de comportare. că nu el este “centrul universului” şi că trebuie să asculte de cineva străin. Mulţi părinţi renunţă. de a asculta pe ceilalţi când vorbesc. Făcând saltul de la mediul familial la cel instituţionalizat. relaţia cu “doamna” are un impact decisiv asupra copilului. dar de această etapă se vor lovi şi anul următor sau peste doi ani. Aceste sarcini sunt: educarea trăsăturilor pozitive de caracter (dragostea pentru . De pildă. cu fermitate totodată. cu simţul umorului. au ca şi consecinţă apariţia unei atitudini constante de politeţe şi respect faţă de cei din jur. lasă că la grădiniţă o să vezi tu ce înseamnă să asculţi!” pentru că vor avea reticenţă numai la auzul cuvântului “grădiniţă”. cea de a saluta. înţelegătoare. Copiii nu trebuie minţiţi sau ameninţaţi cu grădiniţa. nu putem lăsa copilul să se orienteze singur în multitudinea de fapte şi atitudini ce se manifestă în jurul său. aptă să comunice eficient cu copiii. Modificarea deprinderilor este o muncă anevoioasă. atât de strâns legaţi de mamă la vârsta aceasta. calmă. Se adaugă treptat conturarea sentimentului de apartenenţă la acest spaţiu geografic. aceste componente se transformă treptat în trăsături relativ stabile ale personalităţii sale. În această instituţie educatoarea îndrumă copiii să diferenţieze binele de rău. De aceea. dar mai ales cu infinită dragoste. familiarizarea cu fapte şi evenimente deosebite din istoria poporului român. Printr-o muncă educativă constantă şi susţinută. Educatoarea este cel mai important actor de pe scena vieţii preşcolarului. să suporte încă 20 sau 30 de copii educaţi mai mult sau mai puţin până în acest moment. deoarece brusc sau aproape brusc va descoperi faptul că nu va mai sta cu mama toată ziua. Trebuie lăudat când reuşeşte să se descurce singur.3. Rolul educatoarei în formarea trăsăturilor de caracter ale preşcolarilor Primele zile pot provoca haos în sufletul celui mic. priceperile şi deprinderile fireşti vârstei lor. care trebuie să constituie pentru educatoare puncte de plecare pentru întreaga muncă educativă. că trebuie să împartă jucăriile cu ceilalţi şi că nu i se vor îndeplini nicidecum toate poftele. cu o fire deschisă. De aceea. fără a-i întrerupe. atitudinile. capabilă să-şi evalueze cu obiectivitate posibilităţile şi capacităţile. veselă. Educarea caracterului copiilor preşcolari presupune realizarea a trei sarcini fundamentale. La intrarea în grădiniţă . nu trebuie să li se spună “ei. de durată şi îi marchează pe cei mai mulţi copii. copilul este orientat spre ceea ce trebuie să facă şi să devină într-un context social. grădiniţa oferă preşcolarului cadrul de valorificare a potenţialului psiho–social . iubindu-şi profesia şi lumea atât de imprevizibilă a copilăriei. modul de a gândi şi de a acţiona influenţează hotărâtor atmosfera şi mediul în care se formează copilul. O persoană echilibrată. copilul se află în perioada celor mai bogate acumulări cantitative şi calitative . În acelaşi timp. Personalitatea acesteia. deprinderea de a mulţumi ori de câte ori primeşte ceva. ci este necesar să organizăm o ambianţă pozitivă.

linguşirea. independenţa. „Acasă” etc. spiritul critic şi autocritic. dezordinea. Jocurile de rol: „ De-a familia ”. Memorizările : „Doi fraţi cuminţi”. ura. Ei trebuie să gândească şi să acţioneze în alt fel decât au făcut-o părinţii lor. delicateţea. înşelăciunea. O mai bună estimare a situaţiei are în vedere transformarea calitativă a societăţii omeneşti. cele pozitive pot fi accentuate. optimismul şi încrederea în forţele proprii. „Camera copilului”. necinstea.adevăr. viclenia. timiditatea. lăudăroşenia. civilizat. umanismul. În cadrul activităţilor de observare: „Copilul”.a. obrăznicia. făţărnicia. Jocurile şi activităţile pe arii de stimulare. al mândriei patriotice. curajul. insultarea. hoţia. Această schimbare este mai mult decât o schimbare de tip mecanic a sistemului de referinţă. „Familia mea”. imprudenţa. dispreţul. prieteni. „Ce lipseşte de la masă ?”. hărnicia. Se consideră că există o vârstă de aur a copilăriei plasată undeva între 4 şi 5 ani. neascultarea. prietenia. cinstea. cât şi cele din cadrul activităţilor de dezvoltare personală consolidează cunoştinţele. Copiii de astăzi sunt cetăţenii societăţii informatice. „ Nuieluşa de alun ” etc.a.). neglijenţa. generozitatea. grădiniţă. sentimentul datoriei. aprofundează nivelul cunoaşterii relaţiilor interumane generând atitudini pozitive faţă de familie . . servit masa. constituie o bună ocazie pentru copii de a-şi aprofunda manifestările afective faţă de colegi. principialitatea.Împreună cu familia” etc. lenea. răutatea. discreţia. deprinderea de a fi ordonat. ce trebuie frânate prin activităţile de educaţie moral civică ar fi: pasivitatea. înlăturate. sinceritatea. dezvoltă comportamente adecvate diverselor situaţii de interacţiune socială . devotamentul.. colectivul de copii marcând pozitiv personalitatea fiecăruia . copiii îşi însuşesc şi consolidează cunoştinţe şi deprinderi sociale. Dacă o comparăm cu trecerea de la gândirea geocentrică la cea heliocentrică. ordinea. Acest loc privilegiat este acum ocupat de informaţie. blândeţea. delăsarea etc. „ În vizită ”. deprinderile de autonomie personală în activităţi zilnice ca: spălat. „Obiecte de uz personal” etc. conştiinciozitatea. . În termeni filozofici ea presupune că nu mai acordăm materiei rolul esenţial în univers. lupta împotriva lor. invidia. „Când . Prin intermediul muncii educative. colectivismul. „ De-a pietonii ” ş. îngâmfarea. contribuie la precizarea locului în familie. înţelegând sarcinile şi drepturile pe care la au . nerecunoştinţa. îmbrăcat. Activitatea educaţională în grădiniţă se desfăşoară sub cele trei forme de organizare : jocuri şi activităţi didactice alese. cum şi cui oferim flori” ş. punându-l pe copil să interacţioneze respectând regulile grupului. caracterizată prin capacitatea maximă de dezvoltare a creierului. Educaţia pentru om şi societate se desfăşoară în cadrul unui proces interdisciplinar zilnic cuprinzând forme de organizare multiple. modestia. Jocurile didactice : „Te rog să–mi dai !”. realizăm numai parţial dimensiunea schimbării la care suntem martori. Lecturile după imagini : „De ziua bunicii”. „ Scrisoare de la mare”. indiscreţia. „Fapte bune”. recunoştinţa. sesizând legătura între membrii familiei şi relaţiile ce se stabilesc între aceştia. au consolidat normele de comportare. Poveştile. povestirile create: „ Prietenul meu ”. adulţi. puritatea morală etc. punctualitatea. iar cele negative diminuate şi treptat. Cele negative. tergiversarea. egoismul. disciplina. educarea însuşirilor voliţionale şi înlăturarea defectelor de voinţă şi de caracter. în grupurile de copii. activităţi de dezvoltare personală şi activităţi pe domenii experienţiale cuprinzând toate domeniile de activitate. bunul simţ. Trăsăturile manifestate de copii nu au stabilitate. respectul. politeţea. consolidează deprinderile sociale . sociabilitatea.

Două cuvinte magice indică natura raporturilor copilului cu mediul său fizic înconjurător. . Acestea sunt: imitaţie şi exemplu. Aşa da. Prin implicarea educatoarei în jocurile copiilor aceasta îi poate pune în faţa unei situaţii problemă (joc de rol “În vacanţă”. siguranţa că nu greşesc. cântece: Prietenii mei. desfăşurare şi evaluare. Democraţia participativă în sistemul de învăţământ preşcolar presupune implicarea celor instruiţi în alegerea temelor propuse de educatoare. Aceştia pot constitui pentru copii adevărate exemple.educatie fizică : jocuri sportive. O bună definire şi operaţionalizare a obiectivelor poate determina eficienţa actului educativ în toate etapele sale: proiectare. poezii. care nu greşeşte.educatie pentru om şi societate (discuţii. De multe ori sute de cuvinte nu reuşesc să facă înţeles ceea ce un exemplu concret convinge într-o clipă. copiii dobândesc.educarea limbajului (poveşti . El se adresează în mod nemijlocit simţurilor copilului. Natura. De aceea. reprezentanţi ai autorităţii locale. personalităţi din diverse domenii de activitate etc. care are experienţă multă. prin participare directă (discuţii de grup) sau indirect. modele comportamentale. valoarea lor emoţională. mediul de viaţă. În alegerea modelelor comportamentale de orice tip se va ţine cont de: conţinutul acestora. popoare etc: . Obiective vizate în cadru activităţilor de educaţie pentru om şi societate Dintre cele trei categorii de obiective precizate în taxonomia lui Bloom – cognitive. esenţial în educaţia preşcolarului. afective şi senzorio-motorii – cel mai greu de definit şi de operaţionalizat sunt cele afectiv-emoţionale. Exemplul are o mare putere de influenţă asupra copiilor datorită caracterului său intuitiv. le dă încredere. capacitatea de receptare şi experienţa de viaţă a copiilor. fie o deschidere a universităţilor pentru preşcolari. cu o mare putere de influenţă asupra copiilor.problematizarea : copilul de lângă camera ta este de culoare. îl ajută să perceapă realitatea vie. Vom avea atunci parte de grădiniţe asemănătoare cu cele din Occident. picturi. se preferă denumirea de obiective socio-afective.. creare de poveşti) . accesibilitate. Animalele. cunoştinţe despre normele de comportament civilizat. Pentru a se scoate în evidenţă aspectul social. cum reacţionezi ? ). În cadrul activităţilor frontale. organizare. omul matur este persoana care ştie totul. înţelegerea . prin temele propuse. colaje. jocuri de rol. Nu va mai dura mult şi vom constata fie o ridicare a grădiniţelor la nivelul universităţilor. activitate practică : desene. Tot în cadrul activităţilor liber creative desfăşurate le alegerea copiilor . tot prin intermediul jocului . dansuri specifice anumitor zone culturale etc. .Singura soluţie pe care societatea actuală o poate oferi viitorilor adulţi este un învăţământ preşcolar corespunzător în acest scop.” Pentru copii. profesori. modelaj etc. existenţa unor alte culturi. Activităţile liber creative permit preşcolarilor să aducă în jocurile lor realitatea . preşcolarii îşi exersează toleranţa . imitarea lui îl încântă. 4. Rudolf Steiner spunea: . semnificaţia pe care o au pentru copii. comunicarea şi alte trăsături de caracter necesare unui viitor cetăţean democratic. prin discuţii cu părinţii preşcolarilor. concretă. aşa nu!) -activitate artistico plastică.

geografie. grădiniţă. religie care definesc portretul spiritual al poporului român. .să respecte normele de convieţuire în viaţa socială.să cunoască şi să aplice reguli referitoare la igiena personală. să se descrie. personaje şi situaţii cunoscute. societate). . Exemple de comportamente: . OR 2: Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. care ţin cont de conţinuturi. colegii. Din acestea derivă cele de referinţă şi apoi cele operaţionale.să dobândească autonomie în activitatea zilnică. OR 1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. . OR 3: Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. . prietenii. .să asculte şi să respecte alte păreri. . .să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup. Exemple de comportamente: .să cunoască şi să aplice reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur.Cunoaşterea unor elemente de istorie.să accepte şi să ofere sprijin.să-şi cunoască responsabilităţile în microgrupul din care face parte.să înveţe să aştepte într-o situaţie dată. precum şi reguli de securitate personală. .să-şi prezinte membrii familiei.să cunoască şi să respecte reguli referitoare la circulaţia rutieră.să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu persoane. .să se prezinte. . .să manifeste grijă şi toleranţă faţă de personae cu nevoi speciale.să manifeste spirit de echipă şi să colaboreze la realizarea unei activităţi în comun. .să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale asupra sa şi a celorlalţi. . Exemple de comportamente: . educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi. . performanţa elevului şi factorul timp. .Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.să-şi adapteze comportamentul la diferite situaţii. .Obiectivele cadru pentru această categorie de activitate sunt: . vecinii. a mediului înconjurător.Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate. .

. Exemple de comportamente: .să manifeste sinceritate. . pe formarea deprinderilor şi obişnuinţelor.OR 4: Să trăiască în relaţie cu cei din jur stări afective pozitive. .să cunoască numele ţării de origine şi al localităţii natale. .să descrie şi să recunoască evenimente importante tradiţionale.să accepte diversitatea de opinii şi atitudini.să cunoască însemnele ţării (steag. religioase. culturale şi istorice.să respecte promisiunile făcute. bazată pe intuirea sentimentelor. să manifeste prietenie.să manifeste dezacord faţă de atitudinile negative. încredere.să aibă atitudini tolerante faţă de alte persoane care aparţin diferitelor confesiuni şi/sau categorii minoritare. curaj în raport cu sine şi cu ceilalţi. Aceste obiective şi modalităţile de realizare a lor nu se limitează la o singură disciplină. Exemple de comportamente: .să facă distincţia dintre o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare. . împletită cu convingerea afectivă. . . imn) şi să manifeste respect faţă de acestea. dar şi cu convingerea voliţională.să cunoască numele capitalei ţării noastre. Un factor de reuşită în realizarea lor este apelarea la convingerea raţională. .să exprime atitudini pozitive faţă de ţară şi popor. . OR 5: Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte. la toate categoriile de activitate.să cunoască şi să respecte tradiţiile culturale naţionale şi minoritare. . ele pot fi relizate pe întreg parcursul anului. . stemă. . bazată pe exersarea în acte pozitive. să participa afectiv la sărbătorile laice şi religioase ale familiei şi ale comunităţii. armonie. toleranţă. bazată pe explicarea conceptelor şi normelor de conduită.să cunoasca adresa la care locuieşte (domiciliul). concomitent cu învăţarea autocontrolului.

BIBLIOGRAFIE Alexandru.Educaţia morală”. I. Educaţia şi cultivarea democraţiei. nr. familia şi grădiniţa. Bucureşti: Revista învăţământului preşcolar..(2000). Revista de pedagogie.. Bucureşti. Ed. nr. 1-2/1994. Bucureşti. Pedagogia Waldorf şi educaţia preşcolară.. nr. Bucureşti. 11/1984..Condiţiile formării noţiunilor. Coresi. a Imprimeriilor Coresi.D.. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi Regulamentul învăţământului preşcolar. Preda. 1-2/2000. Ed. 1-2/2001. Grama. Bucureşti. Revista învăţământului preşcolar. (1998). Ed. Ed. I. ..J. (1981)... De la individualitate la personalitate. Toma.. M. Ed. Ştiinţifică. L.. Dumitrana. Neşteanu. A. Coresi. Bucureşti. T. în Probleme fundamentale ale pedagogiei. (1995).S. Cluj-Napoca.7/1990. Bucureşti. convingerilor şi atitudinilor morale în raport cu comportamentul”. (1992).(coord.P.. S. R...A.). Educaţia în anul 2000. nr.(1983). Bucureşti.. Ionescu. Ed. Revista învăţământului preşcolar. Copilăria-fundament al personalităţii. Academiei. .P. Iaşi. Saifer. Rudică. în Modernizarea învăţământului primar. Verza. . (1997)... Editura V&I Integral. M. Copilul. E.D. Junimea. A. în Psihologia educaţiei şi dezvoltării. (2000). Bucureşti. Ed.V. E. V. Ed. Cunoaşterea copilului preşcolar. Iacob. Didactica modernă. Chircev. Dima. metode pentru preşcolari. Tucicov. (1983). Condiţiile dezvoltării şi cunoaşterii personalităţii copilului. A. (1982). Bucureşti. Ed. Coresi. Preferinţa interpersonală...D. Maturizarea personalităţii.P. E. E. (1990).. Dacia.. Bucureşti. Dumitrana. . Comportamentul moral al elevilor.). Educaţia în anul 2001. Kristen. D.. Coresi.M. (coord. Bucureşti.. Radu.Particularităţi ale formării conştiinţei şi conduitei morale a copiilor”. nr. Compania.

P. SATU-MARE COORDONATE ALE EDUCAŢIEI MORAL-CIVICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR REFERAT – TEORIA ŞI PRACTICA EDUCAŢIEI MORAL-CIVICE PROFESOR CUC SORIN STUDENT BORTEŞ (DRĂGAN) ANTOANETA DELIA SATU-MARE. 2009 .P.UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA P.I.

am dorit să studiez şi să aprofundez această temă. 2. De aceea îmi doresc să pot face ceva pentru generaţia de mâine. 4. Definirea conceptelor. că această vârstă este decisivă în conturarea viitoarei personalităţi a omului. viitorii cetăţeni ai Europei unite. . Obiective vizate în cadrul activităţilor de educaţie pentru om şi societate. că acum apar şi se dezvoltă trăsăturile de voinţă şi caracter. Trăim într-o societate în care valorile morale s-au demonetizat. CUPRINS: 1.COORDONATE ALE EDUCAŢIEI MORAL-CIVICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR Cunoscând faptul că vârsta preşcolară este favorabilă formării deprinderilor de comportare civilizată. în care tinerii cu greu îşi pot găsi rostul. în care banul dictează şi aproape orice se poate vinde şi cumpăra. Repere bibliografice. în raport cu eficienţa educativă a fiecărui aspect. 3. Rolul educatoarei în formarea trăsăturilor de caracter ale preşcolarilor. Grădiniţa. 5. drumul spre împlinire şi în care viaţa spirituală se deteriorează treptat. Am pus în practică şi am experimentat cu succes la grupele şi clasele la care am predat această problematică. în funcţie de vârsta pe care o aveau copiii.cadru favorabil de educare moral-civică. pentru ca drumul lor spre integrare în viaţa socială să fie mai neted. dându-i pondere diferită.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->