Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ROMNO-GERMAN DIN SIBIU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I CALCULATOARE

DISCIPLINA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANARE INTERNAIONAL

COORDONATOR: Prof.univ.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI MASTERAND TAMAS ALEXANDRU ANUL II

2011 / 2012

TITLUL PROIECTULUI
0. INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
Selectai tipul asistenei comunitare nerambursabile pentru care aplicai: o FEDR o FSE o FC

1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL


1.1 SOLICITANT Numele organizaiei: .. 1.2 REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/ actelor de organizare si funcionare pentru administraia publica, s semneze i s reprezinte organizaia) (ATENIE! DATELE NU TREBUIE SA FIE REALE, CI FICTIVE) Nume . Funcie 1.3 PERSOANA DE CONTACT Nume . Funcie 1.4 BANCA Banca/ Sucursal: ... 1.5 TIPUL SOLICITANTULUI: o persoane juridice de drept public (organele statului, instituiile de stat, unitile administrativ-teritoriale, societi o comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regii autonome) o persoane juridice de drept privat o persoane juridice de drept privat i utilitate public o persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial (conform OG 26/2000) o persoane fizice o instituii de cult (conform Legii 489/2006)

2. DATE DESPRE PROIECT


2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE Se vor insera rubrici care prezint: - PO, - Axele Prioritare, - Domeniile majore de intervenie, 2.2 LOCAIA PROIECTULUI Se vor insera rubrici, astfel: Romnia, regiunile/ judeele/ localitile n care se implementeaz proiectul (Se va completa cu judetele si localitatile acoperite de proiect) 2.8 PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face n parteneriat? Da/ Nu Dac DA descriei partenerii

3. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentai un rezumat al proiectului elaborat.

4. DESCRIEREA PROIECTULUI
4.1. OBIECTIVELE PROIECTULUI Obiectivul general: Explicai contribuia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare si domeniului major de intervenie, precum si la realizarea obiectivului general al PO1. Obiectivele specifice: Prezentai obiectivele specifice proiectului. 4.2. GRUPUL INT (Potenialii beneficiari ai proiectului) Descriei grupul int, cruia i se adreseaz proiectul. Se vor se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect). 4.3. JUSTIFICAREA NECESITII IMPLEMENTRII PROIECTULUI Explicai necesitatea implementrii acestui proiect pentru atingerea obiectivelor (care sunt problemele constatate i cum pot fi acestea rezolvate prin intermediul proiectului; de ce este nevoie de acest proiect) i indicai valoarea sa adugat. Pentru completarea acestei seciuni consultai Capitolul 11 Valoarea adugat a proiectului din Ghidul Solicitantului. Explicai relevana proiectului fa de nevoile grupului int. 4.4. ACTIVITILE PROIECTULUI Prezentai sintetic activitile si sub-activitile proiectului. 4.5. GRAFICUL ACTIVITILOR PROIECTULUI Completai tabelul de mai jos cu activitile previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum si durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a proiectului (OBS: Tabelul de mai jos este doar pentru exemplu; Activitile i duratele vor fi inlocuite cu cele din proiectul dvs.): Anul 1 Semestrul 1 Activitate 1. 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 nfiinarea Secretariatului Tehnic al Pactului Instruire iniial personal Elaborarea planului de dezvoltare organizaional Stabilire reguli proprii de funcionare i proceduri de lucru Instruire specific a personalului Creare instrumente de comunicare ale STP: website i baza de date cu membrii Pactului .........etc.
1

Semestrul 2 6 1 2 3 4 5 6

Organizaia care implmenteaz proiectul

Solicitant -80%, Partener 20% Solicitant 100% Solicitant 100% Solicitant -70%, Partener 30% Solicitant 100%

Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii, prin corelarea educaiei si nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii si asigurarea de oportuniti sporite pentru participarea viitoare pe o pia a muncii modern, flexibil si inclusiv a 1.650.000 de persoane.

4.6. RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI Precizai locaia/locaiile aferente desfsurrii activitilor prevzute n proiect, dotrile necesare si echipamentele IT deinute si utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanare. 4.7. REZULTATE ANTICIPATE Descriei rezultatele anticipate, corelate cu activitile menionate n seciunea 4.4 Activitile proiectului din acest formular (se vor descrie rezultatele ateptate din fiecare activitate menionat anterior; n cazul proiectelor de infrastructur se vor specifica principalele caracteristici tehnice i elemente componente ale lucrrii) 4.8. MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE Indicai si descriei echipa de coordonare si experii responsabili pentru realizarea activitilor proiectului (Echipa de proiect). 4.9. DURATA PROIECTULUI Precizai durata implementrii proiectului, exprimat n luni. (Durata de implementare reprezinta perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul proiectului. Se va avea in vedere faptul c activitatile deja efectuate pana la data semnarii contractului de finantare pentru proiectul care face obiectul prezentei cereri de finantare nu vor fi luate in calcul la estimarea duratei de implementare). 4.10 INFORMARE I PUBLICITATE Descriei pe scurt msurile propuse pentru informare i publicitate. n calitate de beneficiar al asistenei financiare nerambursabile trebuie s asigurai vizibilitatea adecvat, transparena i promovarea corespunztoare a proiectului, a obiectivelor, a rezultatelor obinute etc. (Vor fi incluse cel putin urmatoarele tipuri de activitati de informare si publicitate: anunt de presa intr-un ziar regional si/sau local privind inceperea proiectului, anunt de presa la inchiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute iar in cazul proiectelor de infrastructura, masurile obligatorii prevazute de regulamentele specifice ale Comisiei Europene). Obs.: Puteti consulta si Capitolul 13 Informare si publicitate din Ghidul Solicitantului. 4.11. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Descriei modalitatea prin care proiectul se autosustine financiar dupa ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea si ntrreinerea investiiei dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp). Pentru completarea acestei seciuni consultai Capitolul 12 Sustenabilitatea proiectului din Ghidul Solicitantului. proiectul include operaiuni ii activiti pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrat a rezultatelor dup finalizarea proiectului rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituional) structurile proiectului vor funciona dup finalizarea proiectului din punct de vedere instituional si financiar 4.12 BUGETUL PROIECTULUI Enumerai principalele categorii de cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului i calculai valoare final a cheltuielilor eligibile. ntr-un proiect bugetul trebuie s fie ct mai realist, innd cont de nevoile identificate din proiect i de preurile pieei. Stabilii i contribuia solicitantului (cofinanarea). Aceasta reprezint procentul din valoarea total a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de ctre dumneavoastr, n calitate de solicitant. Contribuia proprie a solicitantului trebuie s fie realizat sub form financiar. n cadrul proiectelor finanate din POSDRU contribuia n natur nu este eligibil. Obs.: Puteti consulta si Cap. 14. Eligibilitatea cheltuielilor, 15. Contribuia proprie a solicitantului, 16. Bugetul cererii de finanare.