P. 1
Curs Drept Comercial

Curs Drept Comercial

|Views: 114|Likes:
Published by Gusto D'Italia

More info:

Published by: Gusto D'Italia on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2012

pdf

text

original

Elemente de drept comercial

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare Master: Managementul organizaţiilor Marketing şi comunicare în afaceri

DREPT COMERCIAL

Lect. univ.dr. Nicolae SCUTEA

Pagina 1 din 24

Elemente de drept comercial

CUPRINS

1. Subiectele dreptului comercial. Comerciantii. 1.1. Calitatea de comerciant. Definitie. Prevederile codului comercial. Caracteristicile comerciantilor. Reglementari relevante 2. Comerciantii persoane juridice. Societatile comerciale 2.1. Cadrul legislativ 2.2. Grupurile de interes economic 2.3. Notiunea si caracterul juridic al societatilor comerciale 2.4. Capitalul social si patrimoniul societatii 2.5. Beneficii. Realizare si ditribuire 2.6. Formele societatilor comerciale. Clasificari 2.7. Etapele de constituire. Contractul de societate (actul constitutiv). Proceduri 2.8. Functionarea societatilor comerciale. Organe societare si competente. 2.9. Particularitati ale societatii pe actiuni 2.10. Particularitati in cadrul societatii cu raspundere limitata 3. Comerciantii persoane fizice. Noua reglementare 3.1. Legislatie aplicabila 3.2. Formele de organizare a activitatii economice de catre persoanele fizice 3.3. Constituirea si inmatricularea formelor de execrcitare a activitatii de catre persoanele fizice 4. Registrul comertului 4.1. Legislatie aplicabila 4.2. Organizare si functionare 4.2.1. Efectuarea si controlul operatiunilor efectuate de ORC 4.2.2. Inregistrarea si verificarea cererilor 4.2.3. Solutionarea cererilor 4.2.4. Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor 4.2.5. Inscrierea de mentiuni 4.2.6. Cererile de radiere 4.2.7. Indreptarea erorilor materiale 4.2.8. Legitimarea procesuala activa 4.2.10. Taxe percepute de catre ORC

Pagina 2 din 24

datoriile comerciale în bani produc donbânzi din ziua în care devin exigibile. Calitatea de comerciant.. Codul comercial roman. în cursul exercitării comerţului să ceară înscierea în acelaşi registru amenţiunii privind actele şi faptele comerciale. legea 26/1990 privind registrul comertului republicată şi modificată Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile la zi OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. la încetarea activităţii trebuie să ceară radierea înmatriculării din Registru. Reglementarea comerciantului: codul comercial in mod generic. fiind unul dintre conceptele cheiei ale dreptului comercial. Caracteristici. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomerciantului: Legea instituie anumite obligaţii pentru comercianţi. codebitorii sunt prezumaţi că s-au obligat solidar. comerciantul poate fi supus procedurii lichidării şi falimentului. SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL. comerciantul este obligat să ceară înmatricularea (inregistrarea) în Registrul Comercial. Legea instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate actele săvârşite de un comerciant.Elemente de drept comercial 1. considerate obligaţii profesionale ale acestora: înainte de începutul activităţii comerciale. respectiv cei care actioneaza in relatiile comerciale.1. este obligat să desfăşoare activităţi comerciale în condiţiile concurenţei loiale. Actele comerciale închieiate de un comerciant sunt supuse unor reguli speciale derogării de la dreptul civil: în obligaţiile coemrciale. are obligaţia să ţină registre comerciale (de contabilitate) pentru consemnarea operaţiunilor comerciale. Articolul 7 prevede: „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ (având comerţul ca profesiune obişnuită) şi societăţile comerciale”. judecătorul nu poate acorda termene de gratie în raporturile comerciale dovada drepturilor ce rezultă din acestea se poate face cu orice mijloc de probă admis de lege. Pagina 3 din 24 . 1. Notiunea are un profund substrat juridic. nu dă o definiţie comerciantului. sunt generic denumiti comercianti. Prevederile codului comercial. legea comercială reglementează şi aşte categorii. în cazul încetării platilor pentru determinarea platii datoriei comerciale. Deci au calitatea de comercianţi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară o activitate comercială cu caracter profesional. Comercianţii sunt supuşi impozitului pe profitul realizat din activitatea comercială. COMERCIANTII. Reglementari relevante Actorii scenei comerciale. precizând doar cine are calitatea de comerciant. Deşi codul comercial face referiri numai la persoane fizice comerciante şi juridice comerciante. in vigoare.

societăţilor de asigurari si intermediarii in asigurari. elementele contractului de societate (speciale – ele rezultă din definiţie): • fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială.2. societatile de valori mobiliare. Distinct de această reglementare generală avem şi reglementări speciale ale unor societăţi comerciale ce activeaza in domenii speciale: societăţilor bancare. care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. cu scopul de a împărţi foloasele ce ar deriva din aceasta. • capitalul social este împărţit în părţi de interese. • nu poate emite acţiuni. • se poate constitui şi fără capital. • conducerea GIE se realizează de Adunarea Generală a membrilor grupului. care a modificat semnificativ legea 31/1990. • răspunderea membrilor săi este solidară şi nelimitată. Grupurile de interes economic Prin legea 161/2003. care pot să desemneze şi cenzori. Ea a fost modificată de la intrarea in vigoare de mai multe ori. Pagina 4 din 24 . COMERCIANTII PERSOANE JURIDICE. • dizolvarea GIE intervine pentru cauze comune societăţilor comerciale şi pentru cauze specifice societăţii în nume colectiv. 2.of. Noţiunea şi caracterul juridic al societăţii comerciale: Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun. natură.1. dispunându-se radierea din registrul comerţului.3. cu excepţia cazului în care actul constitutiv prevede altfel. • asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate – obiectul de activitate. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii economice respective. aportul membrilor poate fi de orice fel (numerar. 2. Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial. • sediul GIE se poate muta şi în alt stat.11. Cadrul legislativ Legea 31/1990 reprezintă legea generală privind societăţile comerciale. obligaţiuni sau alte titluri negociabile. • controlul gestiunii se face de către membrii grupului. SOCIETATILE COMERCIALE 2. muncă . SNC) – au caracter „intuitupersonae” • numărul de membrii GIE nu poate fi mai mare de 50.industrie). de regulă membrilor lui.2006. etc. s-au constituit grupurile de interes economic (GIE).Elemente de drept comercial 2. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. societăţilor agricole. Trăsături GIE: se aseamănă cu societăţile de persoane (SNS. care hotărăşte cu unanimitate de voturi. iar activitatea economică a membrilor săi trebuie să se reopteze la activitatea principală a acesteia şi să aibă doar caracter accesoriu faţă de aceasta. din 26. societatile de leasing. constituite pe o perioadă determinată. in dese randuri de maniera semnificativa. creanţe. care reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. • administrarea grupului revine. • nu poate fi membru al altui grup de interes economic sau grup european. Legea a fost republicata in actuala forma in M. • în cazul existenţei unui capital.

Aportul în natură are ca obiect anumite bunuri imobile (clădiri. mărci). asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite.Elemente de drept comercial • toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor. evaluarea se face de către asociaţi sau de către experţi. nu de la data chemării în judecată. când aportul este în numerar. caracteristicile juridice ale contractului de societate: • plurilateral: participă două sau mai multe persoane. Capitalul social şi patrimoniul societăţii a) Capitalul social este expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. sumele de bani sunt indispensabile începerii activităşii comerciale şi de aceea indiferent de forma juridică a societăţii comerciale. de a aduce în societate un bun sau o valoare patrimonială. deoarece nu poate constitui un element al gajului (garanţiei) pentru creditorii societăţii. în schimbul lui asociatul are dreptul să participe la împărţirea beneficiilor şi are obligaţia să suporte pierderile asumarea obligaţiei de aport se numeşte subscriere şi se naşte prin semnarea contractului de societate. care se constituie prin subscripţie publică. aportul în natură poate avea ca obiect şi bunuri mobile necorporale (creanţe. natură şi în industrie. către societăţi se poate transmite atât titlul de proprietate. acestea sunt interzise şi la SRL-uri. Aportul în numerar are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă s-o plătească într-un anumit termen. bunul devine proprietatea societăţii din momentul înmatriculării în registrul comerţului. asociiatul este obligat şi la plata dobânzii legale din ziua în care trebuia să se facă vărsământul. cât şi dreptul de folosinţă asupra bunului. Acesta se mai numeşte şi capital nominal şi are dublă semnificaţie – contabilă şi juridică. efectuarea aportului se numeşte vărsarea capitalului. cum se face în condiţiile dreptului civil. sunt admise la toate formele de societăţi comerciale. legea interzice creanţele ca aport în societăţile comerciale pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni. obiectul aportului poate fi orice bun cu valoare economică. aportul asociatului la capitalul social nu este purtător de dobândă. în numerar. brevete. bunul (imobilului) ce face obiectul aportului în natură trebuie evaluat în bani pentru a se putea stabili valoarea părţilor de interes (părţi sociale) sau acţiunilor în schimbul aportului. aportul în industrie trebuie evaluat şi precizat în actul constitutiv. • consensual Elemente specifice ale contractului de socieTate: Aportul este obligaţia pe care şi-o asumă fiecare dintre asociaţi. legea nu cere ca aporturile să fie egale sau să aibă acelaşi obiect.4. Pagina 5 din 24 . Aportul în industrie constă în munca sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate. aporturile în numerar sunt obligatorii pentru orice societate comercială. • comutativ: întinderea obligaţiilor este cunoscută. soluţia este aplicarea principiului potrivit căruia în comerţ dobânzile curg de drept din ziua în care devin exigibile 2. invenţii. instalaţii) şi bunuri mobile corporale. • titlu oneros: fiecare asociat urmmăreşte un scop patrimonial. este permis numai asociaţilor în SCS şi asociaţilor în SCA. aportul în industrie nu este cuprins în capitalul social. şi în limita aportului asociatul devine debitor al societăţii.

6. 2. iar în bilanţul societăţii capitalul este evidenţiat în pasiv. Patrimoniul societăţii cuprinde activul şi pasivul social. trebuie să fie utile. trebuie să fie reale. b. veritabila garanţie a crediotrilor societăţii o reprezintă patrimoniul social. adică să se fi înregistrat un excedent. adică o sumă mai mare decât capitalul social. Cand este vorba de criterii de repartizare: actul constitutiv trebuie să prevadă: partea fiecărui asociat din beneficii şi pierderi si. mai apoi. raspunderea asociatilor sau transferul partilor sociale. pentru că la dizolvarea societăţii trebuie restituit asociaţilor. Formele de societăţi comerciale: Legea 31/1990 reglementeaza mai multe forme ale societatilor comerciale. El se deosebeste faţă de capitalul social prin aceea ca capitalul este expresia valorică a tutror aporturilor. adică acele clauze menite să favorizeze unii asociaţi în detrimentul altora. pentru că terţii au luat cunoştinţă de acesta prin înmatriculare şi mai ales prin publicitatea contractului de societate. nu pot fi distribuite dividende asociaţilor. dividentele se vor plăti asociaţilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social vărsat. să reprezinte beneficiile rămase după înregistrarea capitalului social. modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor Legea interzice clauzele leonine. Din punct de vedere juridic capitalul constituie gajul pentru creditorii societăţii. Beneficiile. capitalul este fix. Condiţiile de repartizare: pentru a fi repartizate beneficiile: a. se diferentiaza in functie de modalitatea de asociere. Dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. Realizare si impartire Noţiunea de „beneficiu” a înregistrat o lărgire. Capitalul este fix pe toată durata existenţei societăţii. în timp ce patrimoniul este o universalitate juridică de drepturi şi obligaţii. In legislatia romana se distinge urmatoarele tipuri de societati: Pagina 6 din 24 . plecând de la câştigul material. Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să constituie societatea Capitalul vărsat reprezintă valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul acesteia b). adică presupune intrarea efectivă în patrimoniul societăţii a bunurilor care constituie aporturile asociaţiilor. pe când patrimoniul cuprinde elemente concrete. nu poate fi folosit pentru plata dividentelor pentru angajaţi Din punct de vedere juridic capitalul social trebuie să fie real. In general criteriul de repartizare este – contribuţia asociaţilor la formarea capitalului social al societăţii. 2. mergând până la evitarea unei pierderi sau realizarea unei economii (ultima în cazul societăţilor de asigurare mutuală).Elemente de drept comercial Din punct de vedere contabil capitalul nu are o existenţă reală. Dacă potrivit bilanţului şi contului de profit şi pierdere nu există beneficii. Contractul este nul. Ca atare el este intangibil. patrimoniul este variabil în funcţie de rezultatele activităţii economice Deşi rolul capitalul societăţii este de a constitui gajul general al creditorilor societăţii. este o cifră convenită de societate. Capitalul nu are existenţă reală. care in general.5. el poate fi mărit sau micşorat în condiţii legale numai prin modificarea actului constitutiv. iar bunurile figurează la activ pentru că ele aparţin societăţii. dar limita urmăririi este dată de capitalul social.

decesul unui asociat. aporturi în natură. privind simplificarea unor formalităţi administrative. numerar etse o societate cu caracter restrictiv. SRL . 4. care se va încheia în formă autentică. pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce. de a redacta actul constitutiv. 3. Cererea tip. intrucat ea împrumută şi de la una şi de la alta. SNC – este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor. iar răspunderea celor două categorii de asociaţi este la fel ca la SCS. Elementul esenţial nu mai este încrederea şi cunoaşterea reciprocă ci cota de capital investită.este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii.7. excludere. SA – este societatea al cărei capital este împărţit pe acţiuni. prin ordonanta de urgenţă 76/2001. conţinând codul unic de înregistrare. muncă. odată depusă. Obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii. SCS – este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. Comanditarii răspund numai până la concurenţa aportului lor.Elemente de drept comercial 1. fiind considerata a avea. Unicitatea procedurală rezidă în aceea că în baza unei cereri de înregistrare se va obţine de la această instituţie – Biroul Unic – certificatul de înmatriculare comercială. 2. SCA . Etapele de constituire Pentru prima data in anul 2001. ca atare. Obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii. Pagina 7 din 24 . 5. iar acţionarii răspund în limita aportului. 2. se instituie la noi o procedură unică de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţilor comerciale. societăţi de persoane: se constituie dintr-un număr mic de asociaţi. dar cu dată certă. Clasificarea societăţilor comerciale: 1. societăţi de capitaluri: se constituie dintr-un număr mare (nelimitat) de asociaţi. declanşează obligaţiile Biroului Unic: de a rezerva firma societăţii comerciale şi de a efectua în numele acesteia a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar. retragere. Etapele constituirii societăţii comerciale pot fi sintetizate astfel: Depunerea cererii tip de înregistrare la Biroul Unic (aceasta va fi însoţită de documentele care dovedesc vărsămintele efectuate şi dreptul de proprietate asupra bunurilor aportate). fiind admis şi sub formă de înscris sub semnătură privată. Nota: Se admite ca SRL nu se încadrează în nici una dintre cele două categorii. iar toţi asociaţii răspund în limita aportului lor. un caracter mixt. se admit aporturi în natură şi în numerar sunt societăţi cu caracter deschis transmiterea acţiunilor este reglementată în condiţii favorabile clauzele de dizolvare sunt irelevante 2. iar condiţiile de transmitere a părţilor sociale sunt restrictive dizolvarea se face prin : faliment. dar nu este obligatoriu.este societatea al cărei capital este împărţit pe acţiuni. incapacitate.

sau pe baza unei expertize). autorizaţiile şi acordurile necesare funcţionării. • clauze privind participarea la beneficii şi pierderi. sediul. • clauze privind sediile secundare. a garanţiei şi a dreptului de reprezentare ale administratorilor. de a comunica încheierea judecătorului delegat către Oficiul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi apoi de a obţine toate avizele. numai contract de societate. În funcţie de forma de societate actul constitutiv poate să fie: a. agenţii. ori persoana din afara societăţii desemnată pentru realizarea acestor activităţi. în comandită pe acţiuni şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată pluripersonale (cel puţin doi asociaţi). Pagina 8 din 24 . • clauze privind durata societăţii. • clauze privind avantajele acordate fondatorilor. • clauze privind asociaţii ce administrează şi reprezintă societatea. sucursale. • clauze privind capitalul social subscris şi cel vărsat. • clauze privind participarea la beneficii şi la pierderi. reprezentanţe. Conţinutul actului constitutiv în cazul societăţii pe acţiuni care se constituie prin subscripţie simultană şi societăţii în comandită simplă: • clauze privind identificarea acţionarilor. • clauze privind persoanele fizice sau juridice care administrează societatea. denumirea. cu indicarea cetăţeniei. aportul fiecărui asociat. • clauze privind forma. • clauze privind forma. • clauze privind obiectul de activitate al societăţii.Elemente de drept comercial - de a redacta şi de a obţine declaraţia pe proprie răspundere a administratorilor. la purtător sau prefernţiale). • clauze privind capitalul subscris şi cel vărsat. numai statut în cazul SRL unipersonale Conţinutul actului constitutiv în cazul societăţii în nume colectiv. c. în cazul societăţii în nume colectiv şi comandită simplă. • clauze privind valoarea bunurilor aduse ca aport în natură şi modul lor de ealuare. • clauze privind numărul acţiunilor. emblema. comandită simplă şi cu răspundere limitată: • clauze prinvind identificarea asociaţilor (persoane fizice sau juridice). Actul constitutiv sau contractul de societate. proprietarilor (cei care constituie societatea comercială) şi a cenzorilor că îndeplinesc cerinţele legii. denumirea. b. contract de societate şi statul în cazul societăţii pe acţiuni. • clauze privind modul de dizolvare şi lichidare. • clauze privind obiectul de activitate al societăţii cu precizarea denumirii şi activităţii principale. sediul şi dacă este cazul emblema societăţii. valoarea lor nominală şi felul lor (nominative. cu precizarea domeniului şi activităţii principale. de a obţine de la judecătorul delegat de a încheierea de autorizaţii de funcţionare a societăţii comerciale. la SRL se va menţiona numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat şi valoarea fiecăruia. valoarea aportului în natură şi modul de evaluare (conv. • clauze privind durata societăţii.

mărturie mincinoasă. mutarea sediului. Adunarea Generală extraordinară – se întruneşte ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre în probleme ce solicită modificarea actelor constitutive ale societăţii. legea 31/1990 reglementează Adunarea Generală numai în cazul SA. delapidare. clauze privind modul de dizolvare şi lichidare. să aprobe. iar votul să reprezintă cel puţin ½ din capitalul social. 2. ele au in multe cazuri in caracter supletiv fiind lasat la aprecierea asociatilor reglementarea anumitor aspecte intrasocietare. • forma juridică a societăţii implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei. Felurile Adunării Generale: 1. precum şi pentru infracţiunile prevăzute de legea 31 din 1990 republicată şi modoficată. în contul societăţii şi care urmează să fie preluate de aceasta. 2. Funcţionarea societăţiilor comerciale Functionarea societatilor comerciale este reglementata la modul general de normele legii 31/1990.Elemente de drept comercial • • • clauze privind sediile secundare. • câns societatea comercială se constituie prin subscripţie publică. să aleaga administratorii şi cenzorii. schimbarea formei juridice a societăţii. Pagina 9 din 24 . doar pentru anumite situaţii excepţionale: • atunci când printre bunurile subscise ca aport în natură la capitalul social se află un teren. precum şi persoanele care au un rol determinant la constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Adunare Generală ordinară – se întruneşte cel puţin o dată pe an. care şi el poate fi. abuz de încredere. fuziunea cu alte societăţi. pentru SNC şi SCS nu se instituţionalizează Adunare Generală. înşelătorie. dare/luare de mită. schimbarea obiectului de activitate. fals. să modifice bilanţul. mărirea sau micşorarea capitalului social. SCA şi SRL. Cu toate aceastea. pentru deliberarea acestei adunări este necesară prezenţa acţionarilor care reprezintă ¾ din capitalul social. se ţine la sediul societăţii. dar cu dată certă. forma autentică este cerută ca condiţie ad validitatem (pentru valabilitate). Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapabile prin hotărâre judecătorească şi persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă.8. luarea deciziilor are la bază principiul majorităţii. Organele de conducere ale societatii comerciale: adunarea generala si administratorii societăţii. în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului financiar. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiat şi sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv. Semnatarii actului constitutiv. Pentru constituirea valabilă fondatorii trebuie să depună la Biroul Unic declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Contractul de societate se încheie de regulă sub forma înscrisului sub semnătură privată. fie numai contract de societatea. De aceea actul constitutiv dobandeste un rol esential in reglementarea raporturilor dintre asociati. clauze privind operaţiunile încheiate de fondatorii societăţii. Forma actului constitutiv. dizolvarea anticipată a societăţii. fie numai statut social. uz de fals. este obligată să discute. Adunarea Generală: organul de deliberare şi decizie al societăţii comerciale. în cazul SA şi SCA pentru validitatea deliberărilor adunării este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social. să fixeze dividendele.

• pentru societăţile de capital – 4 ani. prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii. durata este de 2 ani. la expirare pot fi realeşi Garanţia administratorului: • trebuie depusă înainte de intrarea în funcţiune. • onorabilitatea: să aibă o moralitate • cetăţenie: poate fi desemnat un cetăţean român. dar nici nu-l interzice – nu este exclus. • suma nu poate fi mai mică decât valoarea nominală a 10 acţiuni sau decât dublul remuneraţiei lunare. dacă legea şi actul constitutiv nu prevăd restricţii. dăcă administrator este o persoană juridică. se permit cumulul restrictiv (SA şi SCA) şi considerăm că administratorii SNC. preşedintele Consiliului de Administraţie sau cel puţin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetăţeni români. De asemenea administratorii: • sunt desemnaţi la constituirea societăţiiprin actul constitutiv sau ulterior de către Adunarea Generală • administratorul persoană juridică este numit prin actul constitutiv sau ales de Adunarea Asociaţilor. pentru SA şi SCA unicul administrator. această interdicţie nu se aplică când cel ales în Consiliul de Administraţie este proprietar a cel puţin ¼ din totalul acţiunilor sau este administrator al unei societăţi ce deţine pătrimea menţionată. iar legea 31 pe 1990. persoana juridică va desemna în mod obligatoriu un reprezentant persoană fizică. SCS. s-a pus problema dacă un asociat poate cumula aceste funcţii cu calitatea de salariat al aceleiaşi societăţi comerciale în baza unui contract de muncă. şi SRL nu pot avea calitaea de administratori la mai multe societăţi. • caliatatea de asociat al administratorului: în prezent. în mod obişnuit o poate avea o persoană fizică. potrivit legii persoanele car nu pot fi fondatori. Administrarea societăţii: calitatea de administrator. aceasta trebuie să-şi desemneze reprezentant o persoană fizică. în orice formă de societate comercială administratorul poate fi asociat sau neasociat. potrivit legii nu poate funcţiona în mai mult de 3 Consilii de Administraţie. condiţii cerute: • capacitatea: să aibă capacitate deplină de exerciţiu. pentru SRL se admite cumulul cu aprobarea asociaţilor. nu pot fi nici administratori. dar această calitate o poate avea şi unul străin. • dacă nu a fost stabilită prin contract. • se restituie la încetarea funcţiei de administrator şi nu exclude răspunderea administratorului pentru eventualele pagube aduse societăţii. Pagina 10 din 24 . Ele sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. pentru SA şi SCA hotărârile sunt luate la RC şi publicate în Monitorul Oficial. după desemnarea lui se va încheia un contract de administrare cu societatea.Elemente de drept comercial Actele adunarii generale: hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Durata funcţiei de administrator: • pentru societăţile de persoane durata este desemnată de asociaţi. legea nu reglementează un asemenea cumul. în forma actuală prevede că o poate avea şi o persoană juridică. • limitarea cumulului: o persoană.

• incapacitate legala. Controlul se exercită diferit: a. dacă prin contractul de societate s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună decizia se ia în unanimitate • în cazul SA şi SCA pluralitatea este organizată prin lege. • pentru toate formele de societate comercială: actele juridice încheiate de administratorul care are calitatea de reprezentant al societăţii. dar numai aceea a administratorilor împuterniciţi cu reprezentarea pentru care există obligaţia să depună la Registrul Comerţului semnăturile lor. Încetarea funcţiei de administraţie. Administratorii sun remuneraţi. Este un organ operativ care se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână. astfel: a. b. • unii au putere de administrare.Elemente de drept comercial Numirea administratorului trebuie publicată publică. alţii de reprezentare. b. Desemnarea cenzorilor: • cenzorii sunt desemnaţi diferit: Pagina 11 din 24 . • pot încheia acte de conservare. • deces. iar răspunderea are ca temei culpa administratorilor • cenzorii societăţii realizează controlul actelor şi activităţii administratorilor. Natura juridică a raportului dintre administrator şi societatea comercială: • contract de mandat. Mandatul administratorului inceteaza prin una din urmatoarele imprejurari: • revocarea. angajează societatea comercială. Reguli privind pluralitatea administratorilor • în cazul SNC. • pentru societăţile de persoane: dreptul de a reprezenta societatea aparţine tuturor administratorilor. pentru o societate de persoane controlul se realizează de toţi asociaţii cu excepţia celor care au calitatea de administratori.SRL poate avea unul sau mai mulţi cenzori. SRL asociaţii pot desemna mai multi administratori. • pentru societăţile de capital: cei desemnaţi prin contractul de societate au putere de reprezentare. SCS. • puterile administratorului sunt foarte largi. Este un organ colegial condus de către un preşedinte care poate fi director general sau director al societăţii. societăţile SA şi SCA vor avea 3 cenzori şi 3 supleanţi dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. condus de directorul societăţii. dar cel puţin o dată pe lună. pentru o societate de capitaluri (inclusiv SRL) controlul este destinat cenzorilor. comitetul de direcţie: consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcţie. • renunţarea. Consiliul se întruneşte ori de câte ori este nevoie. consiliul de administraţie: dacă sunt mai mulţi administratori. administrare şi dispoziţie. Răspunderea administratorilor este o răspundere contractuală care decurge din contractul de mandat. să angajeze societatea în raporturi cu terţii. dar nu nelimitate. dacă numărul asociaţilor trece de 15 numirea cenzorilor e obligatorie.

Pentru SA cenzorii trebuie să fie acţionari. Obligaţiile cenzorilor: • sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii. La constituire capitalul vărsat de fiecare acţionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Drepturile cenzorilor: • au dreptul să participe la adunarea administratorilor fără drept de vot. Restul de capital urmează a fi vărsat în termen de 12 luni de la înmatricularea societăţii. cu excepţia cenzorilor contabili. • pot obţine în fiecare lună de la administrator o situaţie despre mersul operaţiunilor comerciale. Asociaţii: pot fi persoane fizice sau juridice şi numărul lornu poate fi mai mic de 5. dar şi penală – răspunde penal pentru nerespectarea obligaţiilor societăţii. contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite. 2. Capitalul social: contractul de societate trebuie să prevadă capitalul social subscris şi vărsat şi minim 90. ulterior sunt aleşi de adunarea generală ordinară. existând posibilitatea de a fi realeşi. Particularitati ale societatii pe acţiuni Este considerata a fi cea mai complexă şi evoluată formă de societate. Aspecte esentiale ale constituirii: Contractul: prin contract de societate şi statut – înscris unic. Răspunderea lor poate fi civilă. sunt remuneraţi cu indemnizaţie fixă. cenzorii pot fi: persoane fizice asociaţi persoane fizice neasociaţi garanţia depusă de cenzori trebuie să reprezinte a treia parte din garanţia cerută pentru administratori. Aporturile: pot fi • în numerar • în natură • creanţe (pentru cea care se constituie prin subscripţie publică – nu) • să prevadă modul de evaluare Acţiunile: contractul trebuie să prevadă Pagina 12 din 24 .9. • capitalul este divizat pe acţiuni (titluri negociabile şi transmisibile) • răspunderea asociaţilor este limitată (până la concurenţa capitalului subscris) Sociatetea pe actiuni se constituie in mod obişnuit (simultan) prin aporturile asociaţilor – toţi asociaţii sau prin subscripţie publică – contractul se semnează de fondatori. Caracterele societăţii pe actiuni pot fi sintetizate astfel: • societatea se constituie dintr-un număr minim de asociaţi numiţi acţionari. • sunt obligaţi să facă inspecţii. Cenzorii pot lucra împreună dar şi separat.Elemente de drept comercial • • • în cazul SA şi SCA sunt stabiliţi de către actele constitutive. • sunt obligaţi să verifice dacă bilanţul . acte ce trebuie să prevadă identificarea acestora. mandatul lor este de trei ani.000 lei.

elementele de identificare ale titularului acţiunii nu se înregistrează pe titlu ii. este un titlu de credit – constată drepturi şi obligaţii izvorâte din calitatea de acţionar 3. prin formarea capitalului cu contribuţia altor persoane dect cele ce iniţiază constituirea societăţii (fondatorii) formarea capitalului are loc în acelaşi timp cu încheierea actelor constitutive deoarece iniţiatorii nu au resurse financiare pentru a subscrie întregul capital social şi să verse minimul cerut de lege. drepturile aferente acţiunii pot fi exercitate de persoane care posedă titlu (conform articolului 1909 Cod civil) Acţiunile preferenţiale 1. 3. titlar al acţiunii este posesorul ei iii. este un titlu reprezentativ al contribuţiei asociatului ce conferă posesorului calitatea de acţionar Caracterele acţiunii: a. nu pot fi titulari ai acestor acţiuni: reprezentanţii. 2. Societatea poate elibera din oficiu sau la cerere câte un certificat de acţionar. conferă drepturi diferite de cele ale titularilor acţiunilor ordinare. La purtător: i. desemnează un raport societar (dintre acţionar şi societate) 4. sunt cu dividend prioritar şi ca sumă şi ca timp. ele vor avea aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare. administratorii. la purtător Nominative: • identifică titularul acţiunii (cu elementele de identificare) • drepturile acţinii sunt exercitate numai de titularul ei • pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie) sau în formă dematerializată (prin înscriere în cont) acţiunile nominative în formă materială pot fi şi ca titluri cumulative pentru mai multe acţiuni/ un multiplu. fracţiuni ale capitalului social ce au o anumită valoare nominală b. Pagina 13 din 24 . Funcţionarea societăţii pe acţiuni Acţiunile emise de societate – noţiuni şi caractere: 1. nu pot depăşi ¼ din capitalul social. valoare de emisie) – valoare reală Felurile acţiunilor: se împart în două categorii acţiuni ordinare şi acţiuni preferenţiale Acţiunile ordinare după modul lor de transmitere sunt acţiuni nominative. titluri negociabile (valoare nominală. sunt indivizibile d. sunt fracţiuni egale ale capitalului social (dar care pot conferi titularilor drepturi diferite) c. este o fracţiune a capitalului social 2. fără drept de vot. prin formarea capitalului social prin aporturile asociaţilor 2. Ei pot face ofertă de subscriere adresată oricărei persoane care doreşte să investească prin cumpărare de acţiuni. cenzorii societăţii. 4.Elemente de drept comercial • • • • numărul valoarea nominală a acţiunilor cu specificarea – dacă sunt nominative sua la purtător valaoreanominală (de emisiune) nu poate fi mai mică de 1000 lei Modalităţi de constituire a societăţii: 1. 6. 5.

există şi acţiuni proprii dobândite de societate (în mod excepţional) şi care nu dau dreptul la dividende iar exerciţiul dreptului la vot este suspendat pe durata posedării lor de societate. In cadrul sistemului dualist administrarea societatii se realizeaza de catre directorat si consiliul de supraveghere. legea permite convertirea lor: a acţiunilor în acţiuni la purtător şi invers. Pagina 14 din 24 . (2) din Legea societatilor comerciale precizeaza ca numarul administratorilor societatilor ale caror situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar nu poate fi mai mic de 3. stabilit prin actul constitutiv al societatii. Actiunilor nominative: dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite printr-o declaraţie făcută în registrul acţionarilor societăţii emitente. din care unul trebuie sa fie independent (art. • la dividende. in cazul entitatilor ale caror situatii financiare fac obiectul auditului statutar.Elemente de drept comercial 7. 137 alin. respectiv: • sistemul unitar si • sistemul dualist. • de informare cu privire la desfăşurarea activităţii societăţii. Directoratul exercita exclusiv functia de reprezentare legala si este numit de catre consiliul de supraveghere. Obligaţia principala a actionarilor este de a efectua plata vărsămintelor. se poate limita numărul voturilor pentru acţionarii care posedă mai mult de o acţiune. Vânzarea prin ofertă publică se face potrivit legii 52/1994. In acelasi timp ele ne pot fi delegate directorilor entitatii. şi prin menţinerea făcută pe titlu. Membrii pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor. La purtător: se transmite prin simpla tranzacţionare a acestora. acest drept este suspendat pentru acţionarii care nu au efectuat vărsămintele ajunse la scadenţă. membrii directoratului putand fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. In ceeea ce priveste consiliul de supraveghere. 1402). art. • dreptul la vot: se exercită acest drept proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. În absenţa menţionării felurilor. acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative. acesta este ales de catre adunarea generala a actionarilor. Convertirea lor va putea fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară. Pentru cele emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată – această transmitere se realizează în condiţiile prevăzute de legea 52/1994. nu pot fi retrase prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Transmiterea acţiunilor: se transmit în mod diferit după cum sunt acţiuni nominative sau acţiuni la purtător. sunt întotdeauna nominative. Sistemul unitar presupune ca administrarea societatii comerciale sa se realizeze de catre un consiliu de administratie ale carui competente. Administrarea societatilor comerciale pe actiuni Legea societatilor comerciale stabileste 2 sisteme de organizare a societatilor comerciale pe actiuni. acţiunile vor fi la purtător. numarul membrilor sai fiind cuprins intre 3 si 11. • asupra părţii cuvenite din lichidarea societăţii. şi a acţiunilor ordinare în acţiuni preferenţiale şi invers. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor Drepturile: • de a participa la adunarea generală a acţionarilor. Totodata.

precum si a regiilor autonome de interes national sau local se face de catre persoane fizice sau juridice. Aceleasi prevederi le sunt aplicabile si directorilor. 2. • sa nu figureze pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora. 49/1999 stabileste ca administrarea companiilor/societatilor nationale. cum ar fi: regulile de administrare a societatilor unde statul detine 50% din capital difera de regulile de administrare a societatilor cu capital privat. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. Totodata. pot dobandi calitatea de manageri.G. • au experienta sau domeniul de pregatire corespunzatoare. romane ori straine. prezentand dovada de la Oficiul Registrului Comertului.Elemente de drept comercial Ceea ce este foarte important de retinut este faptul ca membrii directoratului nu pot fi membri ai comitetului de supraveghere si invers. stabilite potrivit legii. (3) din Legea societatilor comerciale stipuleaza ca pe durata mandatului administratorii societatii nu pot incheia cu aceasta contract de munca. In ceea ce priveste drepturile salariale ale managerului societatilor in care statul detine 50% din capitalul social. • sa fi platit in termenele legale obligatiile la bugetul statului. la Oficiul Registrului Comertului de pe raza teritoriala a sediului societatii. • au obiect de activitate si experienta in domeniul managementului/administrarii. Pagina 15 din 24 .U. managerul este platit prin acordul partilor. 31/1990. aceasta nu poate detine calitatea de administrator la 2 entitati simultan. cu posibilitatea de prelungire. urmatoarele categorii: 1. conducerea si gestionarea activitatii sale. in termen de 15 zile de la numirea administratorului. nr. asigurari sociale si pensie. Contractul de management se incheie pe o perioada de maximum 4 ani. Persoane fizice romane sau straine care: • au capacitatea de exercitiu deplina. O. Administrarea societatilor difera in functie de tipul de societate. atestate prin acte oficiale. Persoane juridice romane sau straine care: • au personalitatea juridica dovedita prin acte oficiale. Administrarea societatilor unde statul detine 50% din capitalul social Contractul de administrare din cadrul acestor societati este acordul prin care o persoana juridica. suspendat sau eliberat din functie decat in conditiile stabilite prin contractul de management. fizica sau juridica. incredinteaza unui administrator organizarea. pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. Potrivit normelor metodologice. in calitate de proprietar. • sa nu fi avut condamnari penale definitive care determina incompatibilitatea cu postul. in baza unui contract de administrare. Contractul de management se incheie in forma scrisa si se depune. administratorul nu poate fi sanctionat. contractul incheiat cu un nerezident este guvernat de legea romana. administratorul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Codul Muncii pentru salariatii angajati pe perioada nedeterminata. a societatilor comerciale. Pe perioada contractului. membrii consiliului de administratie exercitandu-si functia in baza unui contract de mandat/management/administrare. in schimbul unei plati. stabilita in raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite in contractul de administrare. dupa cum urmeaza: • o indemnizatie lunara bruta care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca. • dovedesc bonitatea fianciara prin acte. la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. asa cum sunt definiti de Legea nr. De asemenea. • au referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca. 1371 alin. Indiferent de tipul persoanei care administreaza societatea. Art. • participarea la profitul unitatii. impreuna cu semnaturile managerilor.

Cel mai adesea. fiind singurul tip de societate care presupune posibilitatea unui singur asociat.10. posibil si licit. numărul maxim este de 50 de asociaţi. in cazul in care exista o clauza stipulata in acest sens. numita mandant. Se pune totusi intrebarea: Care ar fi deosebirea dintre contractul de mandat si tipurile de contracte inrudite ale acestuia? Mandatul este un contract prin care o persoana numita mandatar se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane. definitorii sunt clauzele contractuale convenite intre parti. Obiectul mandatului trebuie sa fie determinat. 2. insa legea nu interzice remunerarea. actele materiale putand avea numai caracter accesoriu. Desigur. nu are calitatea de reprezentant. mandatul nu poate avea alt obiect decat incheierea de acte juridice de catre mandatar. 31/1990. 1536 din Codul civil. ceea ce este stabilit pentru entitatile cu capital de stat poate constitui un indrumar pentru entitatile cu capital privat. Prin faptul ca mandatul poate fi cu titlu oneros. in timp ce contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect acte sau fapte materiale. Prin urmare mandatul este un contract consensual ce ia nastepe prin simplul acord de vointa al partilor. majoritatea entitatilor incheie. mandatul conceput in termeni generali nu este valabil decat pentru actele de administrare. in sensul legii nr. in practica este intalnit sub forma unei procure sau imputerniciri. capitalul minim este de 2oo RON. alaturi de legea societatilor comerciale nu exista si o lege speciala care guverneaza contractele de administrare. Caracterele societăţii: Acest tip de asociere se bazează pe încrederea asociaţilor iar capitalul este împărţit pe părţi sociale. aporturile pot fi în numerar şi în natură – munca şi creanţele nu pot constitui aport. respectiv directorii societatilor comerciale. ceea ce se explica prin grija legiuitorului fata de interesele mandantului. Inseamna ca puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpretari restrictive. Date fiind aceste caracteristici ale contractului de mandat. Referitor la intinderea contractului de mandat. Iar actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi facute prin mandatar. el se aseamana cu contractul de munca si cu contractul de antrepriza. Principala deosebire consta in aceea ca mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unor acte juridice si este reprezentantul mandantului. in baza unei imputerniciri. In toate cazurile. mandatul poate fi special sau general. respectiv de administrare cu societatea. Legea societatilor comerciale vorbeste despre incheierea unor contracte de mandat cu managerii. respectiv antreprenorul. Potrivit art. In cazul societatilor cu capital privat. iar salariatul. O singură persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură SRL. ca la orice contract. Particularitati ale Societatii cu răspundere limitată Acest tip de societate a apărut mai târziu în activitatea comercială deoarece este o societate care favorizează asocierea persoanelor (şi din acest punct de vedere se aseamănă cu societatea de persoane) care răspund în limita aportului (se asemenea cu o societate de capitaluri). Aparent mandatul este un contract cu titlu gratuit. fara a fi supus vreunei forme speciale. echivoce a procurii. contracte de management.Elemente de drept comercial Administrarea societatilor cu capital integral privat In cazul societatilor cu capital de stat. care ar putea fi pagubit in cazul redactarii imprecise. Retinem urmatoarele particularitati: • constituire: numărul minim este de doi. Pagina 16 din 24 .

Asociaţii exercită dreptul la vot în Adunarea Asociaţilor proporţional cu participarea la capitalul societăţii. Este posibil ca pe parcursul existenţei societăţii. administrarea societăţii: SRL este administrată de unul sau mai mulţi administratori care pot fi asociaţi sau neasociaţi. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi şi persoane din afara societăţii: aceată cesiune este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii care reprezintă cel puţin ¾ din capitalul social. deci asociaţi în SRL. cât şi a societăţilor de capitaluri. Dacă prin urmare a transmiterii succesorale s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi. către persoane străine de societate şi prin succseiune. Pentru SRL legea cere o dublă majoritate deoarece societatea îmbină atât caractere ale societăţii de persoane. iar pentru luarea hotărârilor legea cere o dublă majoritate – majoritate în numărul asociaţilor şi în numarul părţilor sociale.Elemente de drept comercial • • • • • părţile sociale: sunt fracţiuni de capital social. Transmiterea poate fi cu titlu oneros. Actul constitutiv se referă în realitate nu la trasmiterea părţilor sociale ci la continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi: în absenţa unor condiţii speciale se aplică unele reguli generale: a) cesiunea presupune un contract de cesiune. c) cesiunea trebuie notificată societăţii. d) cesiunea se înscrie în Registrul comerţului şi nu se poate realiza dacă a fost interzisă prin actul constitutiv. formalităţile necesare constituirii: sunt cele cunoscute. Moştenitorii devin titulari ai părţilor sociale. Transmitera părţilor sociale: Legea 31/1990 reglementează transmiterea părţilor sociale între asociaţi. Este o majoritate calificată pe baza căreia se încheie contractul de cesiune. numărul părţilor sociale cuvenite fiecărui asociat este proporţional cu cota sa de participare la capitalul societăţii. şi tot atâţia supleanţi ca la SA. Dacă s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitori. aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care să nu depăşească maximul legal. au o valoare nominală egală. un SRL cu un Pagina 17 din 24 . legea prezumă că dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. cenzorii societăţii: Legea 31/1990 prevede că dispoziţiile referitoare la cenzorii SA se aplică şi cenzorilor din SRL. Cel mai adesea se realizează cu titlu oneros şi îmbracă forma cesiunii. Fiecare parte socială dă dreptul la 1 vot. Cenzorii trebuie să fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili. Moştenitorii asociatului decedat dobândesc părţile sociale. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit care administrator deţine puterea de reprezentare a societăţii. Transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală:nu este posibilă dacă actul constitutiv nu permite altfel. Nu este nevoie de consimtământul asociaţilor deoarece fiind incheiată între persoane care au calitatea de asociaţi nu este lezat caracterul „intuitum personae” a societăţii. aceştia în calitatea lor de titulari au dreptul la contravaloarea părţilor sociale calculate conform ultimului bilanţ contabil aprobat . dar şi cu titlu gratuit. controlul gestiunii îl poate realiza orice asociat care nu este administrator. se notifică societatea şi se înregistrează în Registrul Comerţului. Se cere condiţia ca unul dintre cenzori sau singurul cenzor să fie contabil autorizat. Dacă cenzorii nu sunt desemnaţi prin actul constitutiv. cu excepţia faptului că pentru SRL nu se impune plafonul minim de 3 cenzori. b) cesiunea trebuie să îmbrace forma autentică. funcţionarea : adunarea asociaţilor este organul de deliberare şi decizie. drepturi depline pe baza decesului asociatului.

organizata de un intreprinzator persoana fizica. COMERCIANTII PERSOANE FIZICE.persoana fizica autorizata (PFA). 3. 3. formele de organzare a activitatii economice prestate de catre persoanele fizice sunt: . 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. actualmente abrogata.intreprinderea individuala. . Formele de organziare a activitatii economice de catre persoane fizice Potrivit noilor reglementari aduse prin OUG 44/2008. Spre deosebire de persoana fizica autorizata si intreprinderea familiala. oranizarea si desfasurarea activitatii de catre comerciantii persoane fizice este actualmente reglementata de OUG nr. Sediul materiei: Infiintarea. organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.2. INTREPRINDERILE INDIVIDUALE SI FAMILIALE 3. Constituirea si inmatricularea comerciantilor persoane fizice Pagina 18 din 24 . in speta Legea 300/2004. NOUA REGLEMENTARE PRIVIND PFA. intreprinderea economica fara personalitate juridica.intreprinderea familiala. Partea I nr. . Vechea reglementare. intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale are dreptul sa faca acest lucru. 328 din 25 aprilie 2008.3. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. intreprinderea economica fara personalitate juridica. persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege. folosind in principal forta sa de munca. prevedea doua forme de organizare. respectiv persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.Elemente de drept comercial asociat să se transforme într-un SRL cu mai mulţi asociaţi prin transmiterea părţilor sociale către alte persoane care devin astfel asociaţi.1. care nu pot angaja alte persoane cu contract de munca. ordonanta ce a fost publicata in Monitorul Oficial.

cererea va fi respinsa.Elemente de drept comercial Pana la aparitia OUG nr. prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. 44/2008. precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si. Noua reglementare prevede ca certificatul de inregistrare. pe baza autorizatiei emise de primaria competenta OUG nr. titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata. devine documentul care atesta inregistrarea in Registrul Comertului. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc. daca este prezent. Actualmente procedura este preluata in intregime de Registrul Comertului. impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 Pagina 19 din 24 . respectiv cel de PFA. a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. In plus. La cererea motivata a solicitantului. Cererea de inregistrare in Registrul Comertului si de autorizare a functionarii se depune la registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional. Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete. a intreprinderilor individuale si familiale. codul unic de inregistrare de la Registrul Comertului dupa alte 3-5 zile. Inregistrarea persoanei fizice autorizate. directorul va dispune inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate. Termenul de emitere a acestui document este de 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete Vechea reglementare Autorizatiile se obtineau de la primarie in aproximativ 10 zile de la depunerea cererii. dupa caz. urmand ca evidentele sa fie inscrise la administratiile financiare. calculat de la data inregistrarii cererii sau. continand codul unic de inregistrare. dupa caz. respectiv 5 zile lucratoare. OUG nr. termenul de 15 zile poate fi prelungit. Nota: OUG nr. de la data completarii cererii cu documentele solicitate. 44/2008 nu se aplica profesiilor liberale si activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale. se acorda un termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale. O persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic. a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare. autorizarea functionarii. inmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se facea. sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. potrivit vechii reglementari.Daca socoteste indeplinite conditiile. 44/2008 nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special. a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal. 44/2008 a stabilit preluarea in intregime de catre registrul comertului a procedurii de inregistrare si de autorizare a persoanelor fizice autorizate.

dupa caz.REGISTRUL COMERTULUI 4. iar ca legislatie subsecventa prin Ordinul ministrului justitiei nr.Elemente de drept comercial zile de la pronuntare sau de la comunicare.02. nr. 4. institutie publica cu personalitate juridica. sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege. comerciantii. 49/04. este o institutie specifica economiei de piata. cu modificarile si completarile ulterioare. inainte de inceperea comertului. dupa caz. Sunt comercianti in sensul reglementarilor privind registrul comertului: − persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert. sau. − grupurile europene de interes economic cu caracter commercial.2. 410 din 16 mai 2005 4. Pagina 20 din 24 .Organizare si functionare Registrul comertului. 26/1990. Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului. Registrul comertului se tine de catre oficiul registrului comertului. Legislatie aplicabila in domeniu: Organizarea si activitatea Registrului Comertului estereglementata de Legea nr. inainte de inceperea activitatii acestora. − companiile nationale si societatile nationale. nr. iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului. au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.1998. Potrivit legii. precum si alte operatiuni care se mentioneaza in regsitrul comertului.Of. constituit in baza Legii nr. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun. organizat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti. republicata in M. − organizatiile cooperatiste. organizata in subordinea Ministerului Justitiei. precum si alte persoane fizice sau juridice. Astfel. − societatile comerciale. Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare prevazute mai sus se redacteaza in limba romana. Of. prevazute in mod expres de lege. 591/C din 15 aprilie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni.1. in traducere certificata in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Comerciantii pot solicita si asigurarea publicitatii actelor prevazute mai sus. finantata integral din venituri proprii. − grupurile de interes economic cu caracter commercial. − regiile autonome. a activitatii respective. publicat in M. 26/1990 privind regsitrul comertului.

(d) certificatul de inregistrare sau. dupa caz. Partea a IV-a. Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. in care se va mentiona si termenul de citare. pentru a se constata daca sunt complete si intocmite conform legii. se elibereaza deponentului dovada depunerii cererii. de catre referentul oficiului registrului comertului. impreuna cu referatul de verificare. in afara de cazurile in care legea prevede altfel. Inregistrarea si verificarea cererilor Cererile si actele care le insotesc sunt verificate. se prezinta. in prezenta deponentului. Daca se constata erori materiale sau omisiuni. pe propria raspundere sau. va putea solicita date sau acte in completare. dupa caz. insotita de certificatul de inregistrare. continand denumirea oficiului registrului comertului. la sediul oficiului registrului comertului. care nu afecteaza cerintele de fond ale cererii si ale actelor doveditoare. in cazul solicitarii autorizarii si/sau a inregistrarii. pentru orice alte persoane interesate. Pagina 21 din 24 . in cazul solicitarii inscrierii mentiunilor privind modificarea actelor constitutive. iar deponentul insista ca cererea sa fie inregistrata in forma prezentata. in cadrul fiecarui oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se constituie cate un Birou unic. (e) incheierea de inregistrare a sucursalei. insotite de listingul filei de registru. In cazul in care. iar in cazul sucursalelor infiintate in alte judete. Dupa efectuarea inregistrarilor in registrul comertului. a unei hotarari judecatoresti irevocabile. certificatul de inscriere mentiuni. numarul si data inregistrarii in registrul unic de intrare-iesire. Efectuarea si controlul operatiunilor efectuate in registrul comertului Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau. 3. se constata lipsa unor cerinte legale. judecatorului delegat sau. (f) un exemplar al cererilor in care certificatul este inclus pe ultima pagina a acestora. la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. rezolutia directorului oficiului registrului comertului si (c) certificatul de inscriere mentiuni. urmatoarele documente: (a) incheierea judecatorului delegat si certificatul de inregistrare. comerciantului ori imputernicitului sau i se elibereaza. daca este necesar. Recursul se depune si se mentioneaza in regitrul comertului unde s-a facut inregistrarea. comerciantului i se inmaneaza dovada prevazuta anterior. In aceasta situatie. va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat si/sau directorului oficiului registrului comertului. oficiul registrului comertului inainteaza recursul instantei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului. referentul oficiului registrului comertului va inregistra cererea. dupa caz. dupa caz. decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului. In cazul admiterii recursului. pentru a fi solutionate. directorului oficiului registrului comertului. 4. Daca cererea si actele doveditoare sunt complete.Elemente de drept comercial 1. Motivele de recurs se depun la instanta cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata. ele se vor indeparta pe loc de catre deponent. (b) incheierea judecatorului delegat sau. dupa caz. Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor In prezent. 2. Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei. dupa caz. in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor. precum si data limita de eliberare a documentelor care atesta inregistrarea. la verificare. Solutionarea cererilor Cererea si actele doveditoare. in cazul solicitarii inregistrarii in registrul comertului a cooperativelor de consum si a cooperativelor de credit. In termen de 3 zile de la data depunerii. de un referent al Oficiului registrului comertului.

(g) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment. (i) orice modificare privitoare la actele. regia autonoma. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice. daca este cazul. organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept. (e) hotararea de divort a comerciantului. actionar. pentru bunurile imobile sau a certificatului constatator al sarcinilor cu care este grevat bunul. de comert si de serviciu. sediul social. care cuprinde si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice. Comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare Inregistrarea mentiunilor se poate Pagina 22 din 24 . dupa caz. In acest scop. codul numeric personal. (d) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social si (e) obtinerea. (b) numele si prenumele. comerciant sau de imputerniciti ai acestora. Inscrierea de mentiuni Dupa inregistrarea comerciantului. dupa caz. in cursul exercitarii comertului pot interveni unele acte sau fapte privitoare la comerciant. in numele titularului cererii. care modifica elementele consemnate in resgitrul comertului. va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului. precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in existente sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert. autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului se face de catre asociat. a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege. data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal. pentru cetatenii romani. efectuarea. Potrivit legii. daca este cazul. oferte. va furniza toate datele necesare. firma. legea prevede obligatia comerciantului. 5. codul numeric personal. cetatenia. Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii. daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala. administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate. comenzi. cu privire la cererea de inregistrare si autorizare a comerciatilor: (a) rezervarea firmei. a darii de data certa acestuia. vanzarea. care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu. de a cere inscrierea in regsitrul comertului a unor mentiuni privind actele si faptele intervenite in cursul exercitarii comertului. (c) redactarea si obtinerea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor. Solicitantul va completa cererea de inregistrare tip. In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la: (a) donatia. precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri. denumirile de origine. Aceste modificari trebuie aduse la cunostinta celor interesati.Elemente de drept comercial Solicitarea inregistrarii sau. indicatiile de provenienta. dupa caz. precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntate in cursul exercitarii comertului. seria si numarul pasaportului. a emblemei comerciantului. (f) indrumare pentru completarea corecta a cererii de inregistrare a comerciantului. administrator. faptele si mentiunile inregistrate. prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert. emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala. a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social. pentru cetatenii straini. locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert. Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi. In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de inregistrare a comerciantului. marcile de fabrica. (f) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia. dupa caz. numele/denumirea. la cererea si pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligatia de a presta urmatoarele servicii. tarife. mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala. dupa caz. precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare. (h) hotararea de condamnare a comerciantului. (b) redactarea actului constitutiv si obtinerea autentificarii sau. a dovezii intabularii. (c) semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal care va fi data in forma prevazuta de lege (d) brevetele de inventii. codul unic de inregistrare si.

ulterior. nr. Taxele percepute de oficiul registrului comertului Pentru operatiunile efectuate. 7. 6. 9. comerciantul are obligatia sa solicite. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru Pagina 23 din 24 . iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet. 8. taxele si tarifele percepute de catre oficiul registrului comertului pentru operatiunile efectuate sunt cele prevazute de H. Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs. in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la aceste fapte si acte. deschiderea procedurii de reorganizare. Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei. nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar. In prezent. pentru partile prezente. daca s-au produs din culpa personalului oficiului registrului comertului.). Indreptarea se face fara plata vreunei taxe daca erorile materiale. iar termenul de recurscurge de la pronuntare. Ligitimarea procesuala activa Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in regsitrul comertului. hotararea de condamnare a comerciantului.Elemente de drept comercial face si la cererea persoanelor interesate. indreptarea erorilor. Faptul ca mentiunile pot fi inregistrate si la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligatia de a cere efectuarea lor. oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului. act aditional modificator. in termen de cel mult 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii. incheiere a judecatorului delegat. in prealabil. pe cheltuiala partii care a introdus cererea. cu mentiunea ramanerii irevocabile. si de la comunicare. la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice. hotarare judecatoreasca definitiva etc. Hotararea de punere sub interdictie a comerciantului. In cazul in care s-au constatat erori materiale in cuprinsul altor acte decat celor emise de oficiul registrului comertului (act constitutiv. Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului in temeiul legii. interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale. tribunalului din acel judet.G. Partea a IV-a. Indreptarea erorilor materiale Daca se constata ca sunt erori materiale in cuprinsul actelor aflate in dosarul comerciantului se va intocmi o cerere de indreptare a acestora. Cererile de radiere Poate face cerere de radiere orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune operata in regsitrul comertului in cazul in care prin hotarari judecatoresti au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea. administratorului sau cenzorului se vor inregistra din oficiu. constatate in cuprinsul actelor emise de oficiul registrului comertului. pentru partile lipsa. Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. la organele emitente. dupa care. daca prin hotarare judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in resgitrul comertului. instituire a curatelei acestuia. instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca. In acest scop. in copie legalizata. va cere rectificarea erorilor la oficiul registrului comertului.

se va constitui un fondul de lichidare prin aplicarea unui procent de 20% la taxele percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. Pagina 24 din 24 . Acest fond va fi virat in contul Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare. 85/2006 privind procedura insolventei.Elemente de drept comercial operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. 1.422/ 2006. Conform dispozitiilor Legii nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->