P. 1
Curs Drept Comercial

Curs Drept Comercial

|Views: 116|Likes:
Published by Gusto D'Italia

More info:

Published by: Gusto D'Italia on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2012

pdf

text

original

Elemente de drept comercial

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare Master: Managementul organizaţiilor Marketing şi comunicare în afaceri

DREPT COMERCIAL

Lect. univ.dr. Nicolae SCUTEA

Pagina 1 din 24

Elemente de drept comercial

CUPRINS

1. Subiectele dreptului comercial. Comerciantii. 1.1. Calitatea de comerciant. Definitie. Prevederile codului comercial. Caracteristicile comerciantilor. Reglementari relevante 2. Comerciantii persoane juridice. Societatile comerciale 2.1. Cadrul legislativ 2.2. Grupurile de interes economic 2.3. Notiunea si caracterul juridic al societatilor comerciale 2.4. Capitalul social si patrimoniul societatii 2.5. Beneficii. Realizare si ditribuire 2.6. Formele societatilor comerciale. Clasificari 2.7. Etapele de constituire. Contractul de societate (actul constitutiv). Proceduri 2.8. Functionarea societatilor comerciale. Organe societare si competente. 2.9. Particularitati ale societatii pe actiuni 2.10. Particularitati in cadrul societatii cu raspundere limitata 3. Comerciantii persoane fizice. Noua reglementare 3.1. Legislatie aplicabila 3.2. Formele de organizare a activitatii economice de catre persoanele fizice 3.3. Constituirea si inmatricularea formelor de execrcitare a activitatii de catre persoanele fizice 4. Registrul comertului 4.1. Legislatie aplicabila 4.2. Organizare si functionare 4.2.1. Efectuarea si controlul operatiunilor efectuate de ORC 4.2.2. Inregistrarea si verificarea cererilor 4.2.3. Solutionarea cererilor 4.2.4. Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor 4.2.5. Inscrierea de mentiuni 4.2.6. Cererile de radiere 4.2.7. Indreptarea erorilor materiale 4.2.8. Legitimarea procesuala activa 4.2.10. Taxe percepute de catre ORC

Pagina 2 din 24

precizând doar cine are calitatea de comerciant. Prevederile codului comercial. COMERCIANTII. judecătorul nu poate acorda termene de gratie în raporturile comerciale dovada drepturilor ce rezultă din acestea se poate face cu orice mijloc de probă admis de lege. Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomerciantului: Legea instituie anumite obligaţii pentru comercianţi. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Comercianţii sunt supuşi impozitului pe profitul realizat din activitatea comercială. Caracteristici. Codul comercial roman. în cursul exercitării comerţului să ceară înscierea în acelaşi registru amenţiunii privind actele şi faptele comerciale. Notiunea are un profund substrat juridic. codebitorii sunt prezumaţi că s-au obligat solidar. SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL. respectiv cei care actioneaza in relatiile comerciale. Actele comerciale închieiate de un comerciant sunt supuse unor reguli speciale derogării de la dreptul civil: în obligaţiile coemrciale. Deci au calitatea de comercianţi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară o activitate comercială cu caracter profesional. Reglementari relevante Actorii scenei comerciale. in vigoare. în cazul încetării platilor pentru determinarea platii datoriei comerciale. datoriile comerciale în bani produc donbânzi din ziua în care devin exigibile.Elemente de drept comercial 1. considerate obligaţii profesionale ale acestora: înainte de începutul activităţii comerciale. nu dă o definiţie comerciantului. este obligat să desfăşoare activităţi comerciale în condiţiile concurenţei loiale. Deşi codul comercial face referiri numai la persoane fizice comerciante şi juridice comerciante. comerciantul poate fi supus procedurii lichidării şi falimentului.1. Calitatea de comerciant. legea comercială reglementează şi aşte categorii. Pagina 3 din 24 .. comerciantul este obligat să ceară înmatricularea (inregistrarea) în Registrul Comercial. Reglementarea comerciantului: codul comercial in mod generic. sunt generic denumiti comercianti. fiind unul dintre conceptele cheiei ale dreptului comercial. la încetarea activităţii trebuie să ceară radierea înmatriculării din Registru. 1. legea 26/1990 privind registrul comertului republicată şi modificată Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile la zi OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. Articolul 7 prevede: „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ (având comerţul ca profesiune obişnuită) şi societăţile comerciale”. are obligaţia să ţină registre comerciale (de contabilitate) pentru consemnarea operaţiunilor comerciale. Legea instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate actele săvârşite de un comerciant.

societatile de leasing. 2. 2. • răspunderea membrilor săi este solidară şi nelimitată. s-au constituit grupurile de interes economic (GIE). Cadrul legislativ Legea 31/1990 reprezintă legea generală privind societăţile comerciale.industrie). elementele contractului de societate (speciale – ele rezultă din definiţie): • fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială. obligaţiuni sau alte titluri negociabile. cu excepţia cazului în care actul constitutiv prevede altfel. Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial. natură. care reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice.1.Elemente de drept comercial 2. • capitalul social este împărţit în părţi de interese. • asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate – obiectul de activitate.3.2. Noţiunea şi caracterul juridic al societăţii comerciale: Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun. • sediul GIE se poate muta şi în alt stat. societatile de valori mobiliare. dispunându-se radierea din registrul comerţului. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii economice respective. din 26. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. Grupurile de interes economic Prin legea 161/2003. care pot să desemneze şi cenzori. Trăsături GIE: se aseamănă cu societăţile de persoane (SNS.11. • conducerea GIE se realizează de Adunarea Generală a membrilor grupului. • în cazul existenţei unui capital. de regulă membrilor lui. constituite pe o perioadă determinată. • se poate constitui şi fără capital. Legea a fost republicata in actuala forma in M.2006. • nu poate fi membru al altui grup de interes economic sau grup european. muncă . SOCIETATILE COMERCIALE 2. etc. creanţe. care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. societăţilor agricole. • administrarea grupului revine. Distinct de această reglementare generală avem şi reglementări speciale ale unor societăţi comerciale ce activeaza in domenii speciale: societăţilor bancare. Pagina 4 din 24 . • controlul gestiunii se face de către membrii grupului. cu scopul de a împărţi foloasele ce ar deriva din aceasta.of. iar activitatea economică a membrilor săi trebuie să se reopteze la activitatea principală a acesteia şi să aibă doar caracter accesoriu faţă de aceasta. SNC) – au caracter „intuitupersonae” • numărul de membrii GIE nu poate fi mai mare de 50. aportul membrilor poate fi de orice fel (numerar. Ea a fost modificată de la intrarea in vigoare de mai multe ori. care a modificat semnificativ legea 31/1990. • nu poate emite acţiuni. COMERCIANTII PERSOANE JURIDICE. in dese randuri de maniera semnificativa. societăţilor de asigurari si intermediarii in asigurari. • dizolvarea GIE intervine pentru cauze comune societăţilor comerciale şi pentru cauze specifice societăţii în nume colectiv. care hotărăşte cu unanimitate de voturi.

invenţii. este permis numai asociaţilor în SCS şi asociaţilor în SCA. natură şi în industrie. Acesta se mai numeşte şi capital nominal şi are dublă semnificaţie – contabilă şi juridică.4. bunul (imobilului) ce face obiectul aportului în natură trebuie evaluat în bani pentru a se putea stabili valoarea părţilor de interes (părţi sociale) sau acţiunilor în schimbul aportului. aportul în natură poate avea ca obiect şi bunuri mobile necorporale (creanţe. şi în limita aportului asociatul devine debitor al societăţii. asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite. aportul asociatului la capitalul social nu este purtător de dobândă. mărci). Pagina 5 din 24 . legea interzice creanţele ca aport în societăţile comerciale pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni. acestea sunt interzise şi la SRL-uri. bunul devine proprietatea societăţii din momentul înmatriculării în registrul comerţului. • consensual Elemente specifice ale contractului de socieTate: Aportul este obligaţia pe care şi-o asumă fiecare dintre asociaţi. • titlu oneros: fiecare asociat urmmăreşte un scop patrimonial. aportul în industrie nu este cuprins în capitalul social. aportul în industrie trebuie evaluat şi precizat în actul constitutiv. efectuarea aportului se numeşte vărsarea capitalului. Aportul în industrie constă în munca sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate. evaluarea se face de către asociaţi sau de către experţi. aporturile în numerar sunt obligatorii pentru orice societate comercială. obiectul aportului poate fi orice bun cu valoare economică. caracteristicile juridice ale contractului de societate: • plurilateral: participă două sau mai multe persoane. Capitalul social şi patrimoniul societăţii a) Capitalul social este expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. către societăţi se poate transmite atât titlul de proprietate. Aportul în numerar are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă s-o plătească într-un anumit termen. legea nu cere ca aporturile să fie egale sau să aibă acelaşi obiect. nu de la data chemării în judecată.Elemente de drept comercial • toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor. brevete. • comutativ: întinderea obligaţiilor este cunoscută. soluţia este aplicarea principiului potrivit căruia în comerţ dobânzile curg de drept din ziua în care devin exigibile 2. care se constituie prin subscripţie publică. cât şi dreptul de folosinţă asupra bunului. deoarece nu poate constitui un element al gajului (garanţiei) pentru creditorii societăţii. sumele de bani sunt indispensabile începerii activităşii comerciale şi de aceea indiferent de forma juridică a societăţii comerciale. cum se face în condiţiile dreptului civil. sunt admise la toate formele de societăţi comerciale. când aportul este în numerar. asociiatul este obligat şi la plata dobânzii legale din ziua în care trebuia să se facă vărsământul. de a aduce în societate un bun sau o valoare patrimonială. instalaţii) şi bunuri mobile corporale. Aportul în natură are ca obiect anumite bunuri imobile (clădiri. în numerar. în schimbul lui asociatul are dreptul să participe la împărţirea beneficiilor şi are obligaţia să suporte pierderile asumarea obligaţiei de aport se numeşte subscriere şi se naşte prin semnarea contractului de societate.

capitalul este fix. adică presupune intrarea efectivă în patrimoniul societăţii a bunurilor care constituie aporturile asociaţiilor. veritabila garanţie a crediotrilor societăţii o reprezintă patrimoniul social. Capitalul nu are existenţă reală. El se deosebeste faţă de capitalul social prin aceea ca capitalul este expresia valorică a tutror aporturilor. iar în bilanţul societăţii capitalul este evidenţiat în pasiv. Din punct de vedere juridic capitalul constituie gajul pentru creditorii societăţii. în timp ce patrimoniul este o universalitate juridică de drepturi şi obligaţii.Elemente de drept comercial Din punct de vedere contabil capitalul nu are o existenţă reală. Dacă potrivit bilanţului şi contului de profit şi pierdere nu există beneficii. pentru că la dizolvarea societăţii trebuie restituit asociaţilor. dividentele se vor plăti asociaţilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social vărsat. In general criteriul de repartizare este – contribuţia asociaţilor la formarea capitalului social al societăţii. pentru că terţii au luat cunoştinţă de acesta prin înmatriculare şi mai ales prin publicitatea contractului de societate. dar limita urmăririi este dată de capitalul social. Dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. pe când patrimoniul cuprinde elemente concrete. trebuie să fie utile. trebuie să fie reale. mai apoi. este o cifră convenită de societate. se diferentiaza in functie de modalitatea de asociere. adică o sumă mai mare decât capitalul social. 2. el poate fi mărit sau micşorat în condiţii legale numai prin modificarea actului constitutiv.6. Cand este vorba de criterii de repartizare: actul constitutiv trebuie să prevadă: partea fiecărui asociat din beneficii şi pierderi si. mergând până la evitarea unei pierderi sau realizarea unei economii (ultima în cazul societăţilor de asigurare mutuală). Patrimoniul societăţii cuprinde activul şi pasivul social. modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor Legea interzice clauzele leonine. Ca atare el este intangibil. patrimoniul este variabil în funcţie de rezultatele activităţii economice Deşi rolul capitalul societăţii este de a constitui gajul general al creditorilor societăţii. Capitalul este fix pe toată durata existenţei societăţii. nu poate fi folosit pentru plata dividentelor pentru angajaţi Din punct de vedere juridic capitalul social trebuie să fie real.5. b. Contractul este nul. In legislatia romana se distinge urmatoarele tipuri de societati: Pagina 6 din 24 . Formele de societăţi comerciale: Legea 31/1990 reglementeaza mai multe forme ale societatilor comerciale. raspunderea asociatilor sau transferul partilor sociale. care in general. adică să se fi înregistrat un excedent. Beneficiile. adică acele clauze menite să favorizeze unii asociaţi în detrimentul altora. plecând de la câştigul material. să reprezinte beneficiile rămase după înregistrarea capitalului social. nu pot fi distribuite dividende asociaţilor. Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să constituie societatea Capitalul vărsat reprezintă valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul acesteia b). Condiţiile de repartizare: pentru a fi repartizate beneficiile: a. Realizare si impartire Noţiunea de „beneficiu” a înregistrat o lărgire. iar bunurile figurează la activ pentru că ele aparţin societăţii. 2.

se admit aporturi în natură şi în numerar sunt societăţi cu caracter deschis transmiterea acţiunilor este reglementată în condiţii favorabile clauzele de dizolvare sunt irelevante 2. fiind considerata a avea. 5. Cererea tip. intrucat ea împrumută şi de la una şi de la alta. Elementul esenţial nu mai este încrederea şi cunoaşterea reciprocă ci cota de capital investită. SNC – este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor. declanşează obligaţiile Biroului Unic: de a rezerva firma societăţii comerciale şi de a efectua în numele acesteia a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar. un caracter mixt. 2. 3. iar condiţiile de transmitere a părţilor sociale sunt restrictive dizolvarea se face prin : faliment. SCA . SA – este societatea al cărei capital este împărţit pe acţiuni. excludere. Obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii.7. SRL . se instituie la noi o procedură unică de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţilor comerciale. iar toţi asociaţii răspund în limita aportului lor. Pagina 7 din 24 . retragere. de a redacta actul constitutiv. Comanditarii răspund numai până la concurenţa aportului lor. pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce. muncă. conţinând codul unic de înregistrare. fiind admis şi sub formă de înscris sub semnătură privată. prin ordonanta de urgenţă 76/2001. Obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii. dar nu este obligatoriu. Etapele de constituire Pentru prima data in anul 2001. societăţi de persoane: se constituie dintr-un număr mic de asociaţi. societăţi de capitaluri: se constituie dintr-un număr mare (nelimitat) de asociaţi. iar răspunderea celor două categorii de asociaţi este la fel ca la SCS. incapacitate. ca atare. 4. 2. decesul unui asociat. aporturi în natură. care se va încheia în formă autentică. odată depusă. Clasificarea societăţilor comerciale: 1.este societatea al cărei capital este împărţit pe acţiuni.Elemente de drept comercial 1. SCS – este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. Etapele constituirii societăţii comerciale pot fi sintetizate astfel: Depunerea cererii tip de înregistrare la Biroul Unic (aceasta va fi însoţită de documentele care dovedesc vărsămintele efectuate şi dreptul de proprietate asupra bunurilor aportate). privind simplificarea unor formalităţi administrative. dar cu dată certă. Unicitatea procedurală rezidă în aceea că în baza unei cereri de înregistrare se va obţine de la această instituţie – Biroul Unic – certificatul de înmatriculare comercială. numerar etse o societate cu caracter restrictiv. Nota: Se admite ca SRL nu se încadrează în nici una dintre cele două categorii. iar acţionarii răspund în limita aportului.este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

c. reprezentanţe. la purtător sau prefernţiale). • clauze privind persoanele fizice sau juridice care administrează societatea. • clauze privind numărul acţiunilor. • clauze privind forma. • clauze privind durata societăţii. în cazul societăţii în nume colectiv şi comandită simplă. valoarea lor nominală şi felul lor (nominative. emblema. cu indicarea cetăţeniei. • clauze privind modul de dizolvare şi lichidare. • clauze privind participarea la beneficii şi la pierderi. • clauze privind sediile secundare. la SRL se va menţiona numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat şi valoarea fiecăruia. denumirea. • clauze privind durata societăţii. de a comunica încheierea judecătorului delegat către Oficiul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi apoi de a obţine toate avizele. Actul constitutiv sau contractul de societate. • clauze privind participarea la beneficii şi pierderi. aportul fiecărui asociat. denumirea. autorizaţiile şi acordurile necesare funcţionării. a garanţiei şi a dreptului de reprezentare ale administratorilor. comandită simplă şi cu răspundere limitată: • clauze prinvind identificarea asociaţilor (persoane fizice sau juridice). • clauze privind asociaţii ce administrează şi reprezintă societatea. • clauze privind obiectul de activitate al societăţii. sediul şi dacă este cazul emblema societăţii.Elemente de drept comercial - de a redacta şi de a obţine declaraţia pe proprie răspundere a administratorilor. sau pe baza unei expertize). în comandită pe acţiuni şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată pluripersonale (cel puţin doi asociaţi). valoarea aportului în natură şi modul de evaluare (conv. Pagina 8 din 24 . contract de societate şi statul în cazul societăţii pe acţiuni. • clauze privind avantajele acordate fondatorilor. de a obţine de la judecătorul delegat de a încheierea de autorizaţii de funcţionare a societăţii comerciale. • clauze privind capitalul subscris şi cel vărsat. • clauze privind obiectul de activitate al societăţii cu precizarea denumirii şi activităţii principale. În funcţie de forma de societate actul constitutiv poate să fie: a. sucursale. cu precizarea domeniului şi activităţii principale. numai statut în cazul SRL unipersonale Conţinutul actului constitutiv în cazul societăţii în nume colectiv. agenţii. • clauze privind valoarea bunurilor aduse ca aport în natură şi modul lor de ealuare. Conţinutul actului constitutiv în cazul societăţii pe acţiuni care se constituie prin subscripţie simultană şi societăţii în comandită simplă: • clauze privind identificarea acţionarilor. b. numai contract de societate. ori persoana din afara societăţii desemnată pentru realizarea acestor activităţi. proprietarilor (cei care constituie societatea comercială) şi a cenzorilor că îndeplinesc cerinţele legii. • clauze privind forma. sediul. • clauze privind capitalul social subscris şi cel vărsat.

clauze privind operaţiunile încheiate de fondatorii societăţii. fie numai statut social. în contul societăţii şi care urmează să fie preluate de aceasta.8. în cazul SA şi SCA pentru validitatea deliberărilor adunării este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social. să aleaga administratorii şi cenzorii. să fixeze dividendele. SCA şi SRL. 2. Semnatarii actului constitutiv. Adunare Generală ordinară – se întruneşte cel puţin o dată pe an. înşelătorie. se ţine la sediul societăţii. să modifice bilanţul. este obligată să discute. iar votul să reprezintă cel puţin ½ din capitalul social. Contractul de societate se încheie de regulă sub forma înscrisului sub semnătură privată. doar pentru anumite situaţii excepţionale: • atunci când printre bunurile subscise ca aport în natură la capitalul social se află un teren. Pagina 9 din 24 . • câns societatea comercială se constituie prin subscripţie publică. forma autentică este cerută ca condiţie ad validitatem (pentru valabilitate). pentru deliberarea acestei adunări este necesară prezenţa acţionarilor care reprezintă ¾ din capitalul social. Funcţionarea societăţiilor comerciale Functionarea societatilor comerciale este reglementata la modul general de normele legii 31/1990. Organele de conducere ale societatii comerciale: adunarea generala si administratorii societăţii. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiat şi sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv. delapidare. care şi el poate fi. dizolvarea anticipată a societăţii. Cu toate aceastea. schimbarea formei juridice a societăţii. fie numai contract de societatea. De aceea actul constitutiv dobandeste un rol esential in reglementarea raporturilor dintre asociati. uz de fals. dar cu dată certă. Felurile Adunării Generale: 1. • forma juridică a societăţii implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei. Adunarea Generală extraordinară – se întruneşte ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre în probleme ce solicită modificarea actelor constitutive ale societăţii. precum şi pentru infracţiunile prevăzute de legea 31 din 1990 republicată şi modoficată. schimbarea obiectului de activitate. pentru SNC şi SCS nu se instituţionalizează Adunare Generală. clauze privind modul de dizolvare şi lichidare. mărturie mincinoasă. ele au in multe cazuri in caracter supletiv fiind lasat la aprecierea asociatilor reglementarea anumitor aspecte intrasocietare. 2. să aprobe. Adunarea Generală: organul de deliberare şi decizie al societăţii comerciale. în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului financiar. Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapabile prin hotărâre judecătorească şi persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă. mărirea sau micşorarea capitalului social. fals. precum şi persoanele care au un rol determinant la constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. luarea deciziilor are la bază principiul majorităţii. legea 31/1990 reglementează Adunarea Generală numai în cazul SA. Pentru constituirea valabilă fondatorii trebuie să depună la Biroul Unic declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. fuziunea cu alte societăţi.Elemente de drept comercial • • • clauze privind sediile secundare. abuz de încredere. dare/luare de mită. mutarea sediului. Forma actului constitutiv.

dar nici nu-l interzice – nu este exclus. preşedintele Consiliului de Administraţie sau cel puţin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetăţeni români. în mod obişnuit o poate avea o persoană fizică. De asemenea administratorii: • sunt desemnaţi la constituirea societăţiiprin actul constitutiv sau ulterior de către Adunarea Generală • administratorul persoană juridică este numit prin actul constitutiv sau ales de Adunarea Asociaţilor. persoana juridică va desemna în mod obligatoriu un reprezentant persoană fizică. şi SRL nu pot avea calitaea de administratori la mai multe societăţi. Administrarea societăţii: calitatea de administrator. • caliatatea de asociat al administratorului: în prezent. se permit cumulul restrictiv (SA şi SCA) şi considerăm că administratorii SNC. dăcă administrator este o persoană juridică. dacă legea şi actul constitutiv nu prevăd restricţii. această interdicţie nu se aplică când cel ales în Consiliul de Administraţie este proprietar a cel puţin ¼ din totalul acţiunilor sau este administrator al unei societăţi ce deţine pătrimea menţionată. • limitarea cumulului: o persoană. Pagina 10 din 24 . în orice formă de societate comercială administratorul poate fi asociat sau neasociat. pentru SRL se admite cumulul cu aprobarea asociaţilor. condiţii cerute: • capacitatea: să aibă capacitate deplină de exerciţiu. iar legea 31 pe 1990. pentru SA şi SCA hotărârile sunt luate la RC şi publicate în Monitorul Oficial. aceasta trebuie să-şi desemneze reprezentant o persoană fizică. în forma actuală prevede că o poate avea şi o persoană juridică. Durata funcţiei de administrator: • pentru societăţile de persoane durata este desemnată de asociaţi. • dacă nu a fost stabilită prin contract. • pentru societăţile de capital – 4 ani. SCS. s-a pus problema dacă un asociat poate cumula aceste funcţii cu calitatea de salariat al aceleiaşi societăţi comerciale în baza unui contract de muncă. dar această calitate o poate avea şi unul străin. potrivit legii nu poate funcţiona în mai mult de 3 Consilii de Administraţie. potrivit legii persoanele car nu pot fi fondatori. după desemnarea lui se va încheia un contract de administrare cu societatea. • onorabilitatea: să aibă o moralitate • cetăţenie: poate fi desemnat un cetăţean român. • suma nu poate fi mai mică decât valoarea nominală a 10 acţiuni sau decât dublul remuneraţiei lunare. la expirare pot fi realeşi Garanţia administratorului: • trebuie depusă înainte de intrarea în funcţiune. nu pot fi nici administratori.Elemente de drept comercial Actele adunarii generale: hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. pentru SA şi SCA unicul administrator. legea nu reglementează un asemenea cumul. durata este de 2 ani. Ele sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. • se restituie la încetarea funcţiei de administrator şi nu exclude răspunderea administratorului pentru eventualele pagube aduse societăţii. prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii.

• puterile administratorului sunt foarte largi. dar numai aceea a administratorilor împuterniciţi cu reprezentarea pentru care există obligaţia să depună la Registrul Comerţului semnăturile lor. dar cel puţin o dată pe lună. • unii au putere de administrare. consiliul de administraţie: dacă sunt mai mulţi administratori. Administratorii sun remuneraţi. dar nu nelimitate.SRL poate avea unul sau mai mulţi cenzori. să angajeze societatea în raporturi cu terţii. iar răspunderea are ca temei culpa administratorilor • cenzorii societăţii realizează controlul actelor şi activităţii administratorilor. Mandatul administratorului inceteaza prin una din urmatoarele imprejurari: • revocarea. b. dacă numărul asociaţilor trece de 15 numirea cenzorilor e obligatorie. Desemnarea cenzorilor: • cenzorii sunt desemnaţi diferit: Pagina 11 din 24 . Reguli privind pluralitatea administratorilor • în cazul SNC. • renunţarea. • pentru toate formele de societate comercială: actele juridice încheiate de administratorul care are calitatea de reprezentant al societăţii. • deces. SRL asociaţii pot desemna mai multi administratori. angajează societatea comercială. comitetul de direcţie: consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcţie. Este un organ colegial condus de către un preşedinte care poate fi director general sau director al societăţii. Natura juridică a raportului dintre administrator şi societatea comercială: • contract de mandat. b. Răspunderea administratorilor este o răspundere contractuală care decurge din contractul de mandat. alţii de reprezentare. • pentru societăţile de persoane: dreptul de a reprezenta societatea aparţine tuturor administratorilor. • pot încheia acte de conservare. • incapacitate legala. dacă prin contractul de societate s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună decizia se ia în unanimitate • în cazul SA şi SCA pluralitatea este organizată prin lege. condus de directorul societăţii. pentru o societate de persoane controlul se realizează de toţi asociaţii cu excepţia celor care au calitatea de administratori. Consiliul se întruneşte ori de câte ori este nevoie. • pentru societăţile de capital: cei desemnaţi prin contractul de societate au putere de reprezentare. societăţile SA şi SCA vor avea 3 cenzori şi 3 supleanţi dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Încetarea funcţiei de administraţie. Controlul se exercită diferit: a. pentru o societate de capitaluri (inclusiv SRL) controlul este destinat cenzorilor. astfel: a. Este un organ operativ care se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână. administrare şi dispoziţie.Elemente de drept comercial Numirea administratorului trebuie publicată publică. SCS.

cu excepţia cenzorilor contabili. sunt remuneraţi cu indemnizaţie fixă. cenzorii pot fi: persoane fizice asociaţi persoane fizice neasociaţi garanţia depusă de cenzori trebuie să reprezinte a treia parte din garanţia cerută pentru administratori. Restul de capital urmează a fi vărsat în termen de 12 luni de la înmatricularea societăţii. La constituire capitalul vărsat de fiecare acţionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Aspecte esentiale ale constituirii: Contractul: prin contract de societate şi statut – înscris unic. Aporturile: pot fi • în numerar • în natură • creanţe (pentru cea care se constituie prin subscripţie publică – nu) • să prevadă modul de evaluare Acţiunile: contractul trebuie să prevadă Pagina 12 din 24 . • sunt obligaţi să verifice dacă bilanţul . Particularitati ale societatii pe acţiuni Este considerata a fi cea mai complexă şi evoluată formă de societate. 2. Capitalul social: contractul de societate trebuie să prevadă capitalul social subscris şi vărsat şi minim 90. • capitalul este divizat pe acţiuni (titluri negociabile şi transmisibile) • răspunderea asociaţilor este limitată (până la concurenţa capitalului subscris) Sociatetea pe actiuni se constituie in mod obişnuit (simultan) prin aporturile asociaţilor – toţi asociaţii sau prin subscripţie publică – contractul se semnează de fondatori. • sunt obligaţi să facă inspecţii.Elemente de drept comercial • • • în cazul SA şi SCA sunt stabiliţi de către actele constitutive. dar şi penală – răspunde penal pentru nerespectarea obligaţiilor societăţii. contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite. mandatul lor este de trei ani. Pentru SA cenzorii trebuie să fie acţionari. ulterior sunt aleşi de adunarea generală ordinară. • pot obţine în fiecare lună de la administrator o situaţie despre mersul operaţiunilor comerciale. existând posibilitatea de a fi realeşi. Drepturile cenzorilor: • au dreptul să participe la adunarea administratorilor fără drept de vot. Cenzorii pot lucra împreună dar şi separat. Asociaţii: pot fi persoane fizice sau juridice şi numărul lornu poate fi mai mic de 5. Obligaţiile cenzorilor: • sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii. acte ce trebuie să prevadă identificarea acestora.9. Caracterele societăţii pe actiuni pot fi sintetizate astfel: • societatea se constituie dintr-un număr minim de asociaţi numiţi acţionari. Răspunderea lor poate fi civilă.000 lei.

Elemente de drept comercial • • • • numărul valoarea nominală a acţiunilor cu specificarea – dacă sunt nominative sua la purtător valaoreanominală (de emisiune) nu poate fi mai mică de 1000 lei Modalităţi de constituire a societăţii: 1. sunt fracţiuni egale ale capitalului social (dar care pot conferi titularilor drepturi diferite) c. la purtător Nominative: • identifică titularul acţiunii (cu elementele de identificare) • drepturile acţinii sunt exercitate numai de titularul ei • pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie) sau în formă dematerializată (prin înscriere în cont) acţiunile nominative în formă materială pot fi şi ca titluri cumulative pentru mai multe acţiuni/ un multiplu. 5. titluri negociabile (valoare nominală. fracţiuni ale capitalului social ce au o anumită valoare nominală b. administratorii. Societatea poate elibera din oficiu sau la cerere câte un certificat de acţionar. sunt cu dividend prioritar şi ca sumă şi ca timp. 2. La purtător: i. drepturile aferente acţiunii pot fi exercitate de persoane care posedă titlu (conform articolului 1909 Cod civil) Acţiunile preferenţiale 1. 4. este un titlu de credit – constată drepturi şi obligaţii izvorâte din calitatea de acţionar 3. prin formarea capitalului social prin aporturile asociaţilor 2. elementele de identificare ale titularului acţiunii nu se înregistrează pe titlu ii. titlar al acţiunii este posesorul ei iii. 3. ele vor avea aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare. este un titlu reprezentativ al contribuţiei asociatului ce conferă posesorului calitatea de acţionar Caracterele acţiunii: a. Funcţionarea societăţii pe acţiuni Acţiunile emise de societate – noţiuni şi caractere: 1. sunt indivizibile d. este o fracţiune a capitalului social 2. cenzorii societăţii. nu pot fi titulari ai acestor acţiuni: reprezentanţii. desemnează un raport societar (dintre acţionar şi societate) 4. valoare de emisie) – valoare reală Felurile acţiunilor: se împart în două categorii acţiuni ordinare şi acţiuni preferenţiale Acţiunile ordinare după modul lor de transmitere sunt acţiuni nominative. Ei pot face ofertă de subscriere adresată oricărei persoane care doreşte să investească prin cumpărare de acţiuni. conferă drepturi diferite de cele ale titularilor acţiunilor ordinare. Pagina 13 din 24 . prin formarea capitalului cu contribuţia altor persoane dect cele ce iniţiază constituirea societăţii (fondatorii) formarea capitalului are loc în acelaşi timp cu încheierea actelor constitutive deoarece iniţiatorii nu au resurse financiare pentru a subscrie întregul capital social şi să verse minimul cerut de lege. nu pot depăşi ¼ din capitalul social. fără drept de vot. 6.

acţiunile vor fi la purtător. În absenţa menţionării felurilor. • asupra părţii cuvenite din lichidarea societăţii. acesta este ales de catre adunarea generala a actionarilor. art. in cazul entitatilor ale caror situatii financiare fac obiectul auditului statutar. şi prin menţinerea făcută pe titlu. acest drept este suspendat pentru acţionarii care nu au efectuat vărsămintele ajunse la scadenţă. 1402). • la dividende. există şi acţiuni proprii dobândite de societate (în mod excepţional) şi care nu dau dreptul la dividende iar exerciţiul dreptului la vot este suspendat pe durata posedării lor de societate. acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative. numarul membrilor sai fiind cuprins intre 3 si 11. respectiv: • sistemul unitar si • sistemul dualist. legea permite convertirea lor: a acţiunilor în acţiuni la purtător şi invers. 137 alin. Totodata. sunt întotdeauna nominative. Membrii pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor. nu pot fi retrase prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. (2) din Legea societatilor comerciale precizeaza ca numarul administratorilor societatilor ale caror situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar nu poate fi mai mic de 3. In acelasi timp ele ne pot fi delegate directorilor entitatii. Pagina 14 din 24 . Directoratul exercita exclusiv functia de reprezentare legala si este numit de catre consiliul de supraveghere. La purtător: se transmite prin simpla tranzacţionare a acestora. Convertirea lor va putea fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară. In cadrul sistemului dualist administrarea societatii se realizeaza de catre directorat si consiliul de supraveghere. Pentru cele emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată – această transmitere se realizează în condiţiile prevăzute de legea 52/1994. In ceeea ce priveste consiliul de supraveghere. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor Drepturile: • de a participa la adunarea generală a acţionarilor. Transmiterea acţiunilor: se transmit în mod diferit după cum sunt acţiuni nominative sau acţiuni la purtător. Vânzarea prin ofertă publică se face potrivit legii 52/1994. Actiunilor nominative: dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite printr-o declaraţie făcută în registrul acţionarilor societăţii emitente. şi a acţiunilor ordinare în acţiuni preferenţiale şi invers. Administrarea societatilor comerciale pe actiuni Legea societatilor comerciale stabileste 2 sisteme de organizare a societatilor comerciale pe actiuni. Obligaţia principala a actionarilor este de a efectua plata vărsămintelor. stabilit prin actul constitutiv al societatii. Sistemul unitar presupune ca administrarea societatii comerciale sa se realizeze de catre un consiliu de administratie ale carui competente. din care unul trebuie sa fie independent (art. membrii directoratului putand fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. • de informare cu privire la desfăşurarea activităţii societăţii.Elemente de drept comercial 7. se poate limita numărul voturilor pentru acţionarii care posedă mai mult de o acţiune. • dreptul la vot: se exercită acest drept proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

De asemenea. a societatilor comerciale. 1371 alin. Contractul de management se incheie in forma scrisa si se depune. Contractul de management se incheie pe o perioada de maximum 4 ani.G. • sa nu figureze pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora. nr. atestate prin acte oficiale. la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. • au experienta sau domeniul de pregatire corespunzatoare. • participarea la profitul unitatii. aceasta nu poate detine calitatea de administrator la 2 entitati simultan. in baza unui contract de administrare. stabilita in raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite in contractul de administrare. • dovedesc bonitatea fianciara prin acte. Persoane fizice romane sau straine care: • au capacitatea de exercitiu deplina. Pagina 15 din 24 . contractul incheiat cu un nerezident este guvernat de legea romana. cu modificarile si completarile ulterioare. managerul este platit prin acordul partilor. Indiferent de tipul persoanei care administreaza societatea. 2. administratorul nu poate fi sanctionat. O. dupa cum urmeaza: • o indemnizatie lunara bruta care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca. asigurari sociale si pensie. urmatoarele categorii: 1. fizica sau juridica. Pe perioada contractului. Potrivit normelor metodologice. conducerea si gestionarea activitatii sale. • sa fi platit in termenele legale obligatiile la bugetul statului. asa cum sunt definiti de Legea nr. Persoane juridice romane sau straine care: • au personalitatea juridica dovedita prin acte oficiale. pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. in schimbul unei plati. cu posibilitatea de prelungire. 31/1990. • au referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca. precum si a regiilor autonome de interes national sau local se face de catre persoane fizice sau juridice. in termen de 15 zile de la numirea administratorului. In ceea ce priveste drepturile salariale ale managerului societatilor in care statul detine 50% din capitalul social. romane ori straine. Aceleasi prevederi le sunt aplicabile si directorilor. impreuna cu semnaturile managerilor. Totodata. administratorul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Codul Muncii pentru salariatii angajati pe perioada nedeterminata. republicata. stabilite potrivit legii. Art. • au obiect de activitate si experienta in domeniul managementului/administrarii. la Oficiul Registrului Comertului de pe raza teritoriala a sediului societatii. • sa nu fi avut condamnari penale definitive care determina incompatibilitatea cu postul. cum ar fi: regulile de administrare a societatilor unde statul detine 50% din capital difera de regulile de administrare a societatilor cu capital privat. suspendat sau eliberat din functie decat in conditiile stabilite prin contractul de management.U. 49/1999 stabileste ca administrarea companiilor/societatilor nationale. Administrarea societatilor unde statul detine 50% din capitalul social Contractul de administrare din cadrul acestor societati este acordul prin care o persoana juridica. incredinteaza unui administrator organizarea. membrii consiliului de administratie exercitandu-si functia in baza unui contract de mandat/management/administrare.Elemente de drept comercial Ceea ce este foarte important de retinut este faptul ca membrii directoratului nu pot fi membri ai comitetului de supraveghere si invers. pot dobandi calitatea de manageri. Administrarea societatilor difera in functie de tipul de societate. (3) din Legea societatilor comerciale stipuleaza ca pe durata mandatului administratorii societatii nu pot incheia cu aceasta contract de munca. prezentand dovada de la Oficiul Registrului Comertului. in calitate de proprietar.

31/1990. in sensul legii nr. iar salariatul. respectiv directorii societatilor comerciale. Retinem urmatoarele particularitati: • constituire: numărul minim este de doi. Caracterele societăţii: Acest tip de asociere se bazează pe încrederea asociaţilor iar capitalul este împărţit pe părţi sociale. numita mandant. in cazul in care exista o clauza stipulata in acest sens. Principala deosebire consta in aceea ca mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unor acte juridice si este reprezentantul mandantului. echivoce a procurii. Se pune totusi intrebarea: Care ar fi deosebirea dintre contractul de mandat si tipurile de contracte inrudite ale acestuia? Mandatul este un contract prin care o persoana numita mandatar se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane. insa legea nu interzice remunerarea. alaturi de legea societatilor comerciale nu exista si o lege speciala care guverneaza contractele de administrare. in timp ce contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect acte sau fapte materiale. ca la orice contract. fara a fi supus vreunei forme speciale. Obiectul mandatului trebuie sa fie determinat. in practica este intalnit sub forma unei procure sau imputerniciri. In cazul societatilor cu capital privat. mandatul conceput in termeni generali nu este valabil decat pentru actele de administrare. mandatul nu poate avea alt obiect decat incheierea de acte juridice de catre mandatar. Inseamna ca puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpretari restrictive. Date fiind aceste caracteristici ale contractului de mandat. Prin faptul ca mandatul poate fi cu titlu oneros. numărul maxim este de 50 de asociaţi. Particularitati ale Societatii cu răspundere limitată Acest tip de societate a apărut mai târziu în activitatea comercială deoarece este o societate care favorizează asocierea persoanelor (şi din acest punct de vedere se aseamănă cu societatea de persoane) care răspund în limita aportului (se asemenea cu o societate de capitaluri). mandatul poate fi special sau general. O singură persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură SRL. Cel mai adesea. Pagina 16 din 24 . Referitor la intinderea contractului de mandat. aporturile pot fi în numerar şi în natură – munca şi creanţele nu pot constitui aport. respectiv antreprenorul. el se aseamana cu contractul de munca si cu contractul de antrepriza. actele materiale putand avea numai caracter accesoriu.Elemente de drept comercial Administrarea societatilor cu capital integral privat In cazul societatilor cu capital de stat. Prin urmare mandatul este un contract consensual ce ia nastepe prin simplul acord de vointa al partilor. Legea societatilor comerciale vorbeste despre incheierea unor contracte de mandat cu managerii. posibil si licit. respectiv de administrare cu societatea. Aparent mandatul este un contract cu titlu gratuit. Desigur. capitalul minim este de 2oo RON. contracte de management. definitorii sunt clauzele contractuale convenite intre parti.10. ceea ce este stabilit pentru entitatile cu capital de stat poate constitui un indrumar pentru entitatile cu capital privat. 1536 din Codul civil. In toate cazurile. care ar putea fi pagubit in cazul redactarii imprecise. nu are calitatea de reprezentant. fiind singurul tip de societate care presupune posibilitatea unui singur asociat. in baza unei imputerniciri. majoritatea entitatilor incheie. ceea ce se explica prin grija legiuitorului fata de interesele mandantului. Potrivit art. Iar actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi facute prin mandatar. 2.

controlul gestiunii îl poate realiza orice asociat care nu este administrator. c) cesiunea trebuie notificată societăţii. aceştia în calitatea lor de titulari au dreptul la contravaloarea părţilor sociale calculate conform ultimului bilanţ contabil aprobat . numărul părţilor sociale cuvenite fiecărui asociat este proporţional cu cota sa de participare la capitalul societăţii. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi: în absenţa unor condiţii speciale se aplică unele reguli generale: a) cesiunea presupune un contract de cesiune. cu excepţia faptului că pentru SRL nu se impune plafonul minim de 3 cenzori. Se cere condiţia ca unul dintre cenzori sau singurul cenzor să fie contabil autorizat. şi tot atâţia supleanţi ca la SA. Moştenitorii devin titulari ai părţilor sociale. se notifică societatea şi se înregistrează în Registrul Comerţului. Fiecare parte socială dă dreptul la 1 vot. Dacă prin urmare a transmiterii succesorale s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi. Cel mai adesea se realizează cu titlu oneros şi îmbracă forma cesiunii. către persoane străine de societate şi prin succseiune. drepturi depline pe baza decesului asociatului. Moştenitorii asociatului decedat dobândesc părţile sociale. cenzorii societăţii: Legea 31/1990 prevede că dispoziţiile referitoare la cenzorii SA se aplică şi cenzorilor din SRL. aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care să nu depăşească maximul legal.Elemente de drept comercial • • • • • părţile sociale: sunt fracţiuni de capital social. cât şi a societăţilor de capitaluri. formalităţile necesare constituirii: sunt cele cunoscute. Este posibil ca pe parcursul existenţei societăţii. Pentru SRL legea cere o dublă majoritate deoarece societatea îmbină atât caractere ale societăţii de persoane. d) cesiunea se înscrie în Registrul comerţului şi nu se poate realiza dacă a fost interzisă prin actul constitutiv. au o valoare nominală egală. dar şi cu titlu gratuit. Dacă s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitori. Transmitera părţilor sociale: Legea 31/1990 reglementează transmiterea părţilor sociale între asociaţi. Actul constitutiv se referă în realitate nu la trasmiterea părţilor sociale ci la continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat. iar pentru luarea hotărârilor legea cere o dublă majoritate – majoritate în numărul asociaţilor şi în numarul părţilor sociale. administrarea societăţii: SRL este administrată de unul sau mai mulţi administratori care pot fi asociaţi sau neasociaţi. deci asociaţi în SRL. funcţionarea : adunarea asociaţilor este organul de deliberare şi decizie. legea prezumă că dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. Dacă cenzorii nu sunt desemnaţi prin actul constitutiv. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit care administrator deţine puterea de reprezentare a societăţii. b) cesiunea trebuie să îmbrace forma autentică. Este o majoritate calificată pe baza căreia se încheie contractul de cesiune. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi şi persoane din afara societăţii: aceată cesiune este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii care reprezintă cel puţin ¾ din capitalul social. Nu este nevoie de consimtământul asociaţilor deoarece fiind incheiată între persoane care au calitatea de asociaţi nu este lezat caracterul „intuitum personae” a societăţii. Cenzorii trebuie să fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili. Transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală:nu este posibilă dacă actul constitutiv nu permite altfel. Asociaţii exercită dreptul la vot în Adunarea Asociaţilor proporţional cu participarea la capitalul societăţii. un SRL cu un Pagina 17 din 24 . Transmiterea poate fi cu titlu oneros.

INTREPRINDERILE INDIVIDUALE SI FAMILIALE 3.intreprinderea familiala. intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale are dreptul sa faca acest lucru. formele de organzare a activitatii economice prestate de catre persoanele fizice sunt: . Formele de organziare a activitatii economice de catre persoane fizice Potrivit noilor reglementari aduse prin OUG 44/2008. Vechea reglementare. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate.2. ordonanta ce a fost publicata in Monitorul Oficial.persoana fizica autorizata (PFA). Partea I nr. NOUA REGLEMENTARE PRIVIND PFA. care nu pot angaja alte persoane cu contract de munca. intreprinderea economica fara personalitate juridica. in speta Legea 300/2004. organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. organizata de un intreprinzator persoana fizica. 3. respectiv persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale. persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege. . COMERCIANTII PERSOANE FIZICE. Sediul materiei: Infiintarea. 3.1.3. actualmente abrogata.Elemente de drept comercial asociat să se transforme într-un SRL cu mai mulţi asociaţi prin transmiterea părţilor sociale către alte persoane care devin astfel asociaţi. 328 din 25 aprilie 2008. prevedea doua forme de organizare. Constituirea si inmatricularea comerciantilor persoane fizice Pagina 18 din 24 . intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. . Spre deosebire de persoana fizica autorizata si intreprinderea familiala. oranizarea si desfasurarea activitatii de catre comerciantii persoane fizice este actualmente reglementata de OUG nr. folosind in principal forta sa de munca. intreprinderea economica fara personalitate juridica.intreprinderea individuala.

termenul de 15 zile poate fi prelungit. daca este prezent. a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal. urmand ca evidentele sa fie inscrise la administratiile financiare. La cererea motivata a solicitantului. OUG nr. inmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se facea. prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. respectiv 5 zile lucratoare. titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata. Inregistrarea persoanei fizice autorizate. a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. codul unic de inregistrare de la Registrul Comertului dupa alte 3-5 zile. a intreprinderilor individuale si familiale. 44/2008 nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special. Actualmente procedura este preluata in intregime de Registrul Comertului. Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete.Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si. directorul va dispune inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate. In plus. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale. prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.Daca socoteste indeplinite conditiile. sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. cererea va fi respinsa. de la data completarii cererii cu documentele solicitate. a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare.Elemente de drept comercial Pana la aparitia OUG nr. Cererea de inregistrare in Registrul Comertului si de autorizare a functionarii se depune la registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional. devine documentul care atesta inregistrarea in Registrul Comertului. Nota: OUG nr. 44/2008 a stabilit preluarea in intregime de catre registrul comertului a procedurii de inregistrare si de autorizare a persoanelor fizice autorizate. Termenul de emitere a acestui document este de 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete Vechea reglementare Autorizatiile se obtineau de la primarie in aproximativ 10 zile de la depunerea cererii. 44/2008 nu se aplica profesiilor liberale si activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale. Noua reglementare prevede ca certificatul de inregistrare. dupa caz. potrivit vechii reglementari. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc. 44/2008. dupa caz. O persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic. autorizarea functionarii. impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 Pagina 19 din 24 . respectiv cel de PFA. se acorda un termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. continand codul unic de inregistrare. calculat de la data inregistrarii cererii sau. precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii. pe baza autorizatiei emise de primaria competenta OUG nr.

Pagina 20 din 24 . dupa caz. nr. institutie publica cu personalitate juridica. dupa caz. Legislatie aplicabila in domeniu: Organizarea si activitatea Registrului Comertului estereglementata de Legea nr. sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege. a activitatii respective. in traducere certificata in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene. iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului. − grupurile europene de interes economic cu caracter commercial. Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului. organizat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.02. precum si alte operatiuni care se mentioneaza in regsitrul comertului. prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni. Comerciantii pot solicita si asigurarea publicitatii actelor prevazute mai sus. Potrivit legii. inainte de inceperea activitatii acestora. − companiile nationale si societatile nationale. 4. este o institutie specifica economiei de piata. − regiile autonome. 49/04. precum si alte persoane fizice sau juridice. Sunt comercianti in sensul reglementarilor privind registrul comertului: − persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert. constituit in baza Legii nr. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun.1. 26/1990 privind regsitrul comertului.2.Elemente de drept comercial zile de la pronuntare sau de la comunicare. republicata in M. inainte de inceperea comertului. Registrul comertului se tine de catre oficiul registrului comertului.Of. 591/C din 15 aprilie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. Astfel.Organizare si functionare Registrul comertului. iar ca legislatie subsecventa prin Ordinul ministrului justitiei nr. comerciantii. 26/1990.REGISTRUL COMERTULUI 4. Of. prevazute in mod expres de lege. finantata integral din venituri proprii. organizata in subordinea Ministerului Justitiei. Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare prevazute mai sus se redacteaza in limba romana. sau. nr. publicat in M. 410 din 16 mai 2005 4. − organizatiile cooperatiste. au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului. cu modificarile si completarile ulterioare. − grupurile de interes economic cu caracter commercial.1998. − societatile comerciale.

va putea solicita date sau acte in completare. de un referent al Oficiului registrului comertului. la sediul oficiului registrului comertului. in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor. in cadrul fiecarui oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se constituie cate un Birou unic. comerciantului i se inmaneaza dovada prevazuta anterior. insotita de certificatul de inregistrare. in cazul solicitarii autorizarii si/sau a inregistrarii. Motivele de recurs se depun la instanta cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata. oficiul registrului comertului inainteaza recursul instantei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului. in care se va mentiona si termenul de citare. numarul si data inregistrarii in registrul unic de intrare-iesire. dupa caz. (b) incheierea judecatorului delegat sau. (e) incheierea de inregistrare a sucursalei. continand denumirea oficiului registrului comertului. Daca se constata erori materiale sau omisiuni. Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor In prezent. Pagina 21 din 24 . in cazul solicitarii inregistrarii in registrul comertului a cooperativelor de consum si a cooperativelor de credit. care nu afecteaza cerintele de fond ale cererii si ale actelor doveditoare. pentru a se constata daca sunt complete si intocmite conform legii. daca este necesar. Partea a IV-a. dupa caz. Dupa efectuarea inregistrarilor in registrul comertului. in cazul solicitarii inscrierii mentiunilor privind modificarea actelor constitutive. se elibereaza deponentului dovada depunerii cererii. pentru orice alte persoane interesate. in prezenta deponentului. la verificare. Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. referentul oficiului registrului comertului va inregistra cererea. impreuna cu referatul de verificare. Daca cererea si actele doveditoare sunt complete. pentru a fi solutionate. va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat si/sau directorului oficiului registrului comertului. In aceasta situatie. dupa caz. 3. Inregistrarea si verificarea cererilor Cererile si actele care le insotesc sunt verificate. rezolutia directorului oficiului registrului comertului si (c) certificatul de inscriere mentiuni. Efectuarea si controlul operatiunilor efectuate in registrul comertului Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau. in afara de cazurile in care legea prevede altfel.Elemente de drept comercial 1. dupa caz. la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. directorului oficiului registrului comertului. urmatoarele documente: (a) incheierea judecatorului delegat si certificatul de inregistrare. se prezinta. iar in cazul sucursalelor infiintate in alte judete. (f) un exemplar al cererilor in care certificatul este inclus pe ultima pagina a acestora. dupa caz. In termen de 3 zile de la data depunerii. Recursul se depune si se mentioneaza in regitrul comertului unde s-a facut inregistrarea. decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului. a unei hotarari judecatoresti irevocabile. (d) certificatul de inregistrare sau. de catre referentul oficiului registrului comertului. Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei. ele se vor indeparta pe loc de catre deponent. judecatorului delegat sau. pe propria raspundere sau. 2. Solutionarea cererilor Cererea si actele doveditoare. certificatul de inscriere mentiuni. insotite de listingul filei de registru. comerciantului ori imputernicitului sau i se elibereaza. 4. iar deponentul insista ca cererea sa fie inregistrata in forma prezentata. In cazul admiterii recursului. In cazul in care. dupa caz. se constata lipsa unor cerinte legale. precum si data limita de eliberare a documentelor care atesta inregistrarea.

precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare. precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntate in cursul exercitarii comertului. pentru cetatenii romani. Inscrierea de mentiuni Dupa inregistrarea comerciantului. (c) redactarea si obtinerea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor. emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala. in cursul exercitarii comertului pot interveni unele acte sau fapte privitoare la comerciant. dupa caz. denumirile de origine. tarife. va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului. administrator. care cuprinde si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice. dupa caz. indicatiile de provenienta. prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert. (f) indrumare pentru completarea corecta a cererii de inregistrare a comerciantului. (g) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment. codul numeric personal. daca este cazul. Comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare Inregistrarea mentiunilor se poate Pagina 22 din 24 . a darii de data certa acestuia. cu privire la cererea de inregistrare si autorizare a comerciatilor: (a) rezervarea firmei. locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert. In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de inregistrare a comerciantului. oferte. va furniza toate datele necesare. (d) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social si (e) obtinerea. precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri. comenzi. cetatenia. codul numeric personal. pentru bunurile imobile sau a certificatului constatator al sarcinilor cu care este grevat bunul. a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social. in numele titularului cererii. daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala. daca este cazul. legea prevede obligatia comerciantului. faptele si mentiunile inregistrate. a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege. actionar. (c) semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal care va fi data in forma prevazuta de lege (d) brevetele de inventii. care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu. dupa caz. data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal. organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept. care modifica elementele consemnate in resgitrul comertului. In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la: (a) donatia. comerciant sau de imputerniciti ai acestora. In acest scop. mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala. pentru cetatenii straini. Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi. (b) redactarea actului constitutiv si obtinerea autentificarii sau. (i) orice modificare privitoare la actele. seria si numarul pasaportului. la cererea si pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligatia de a presta urmatoarele servicii. numele/denumirea. (e) hotararea de divort a comerciantului. sediul social. a emblemei comerciantului. Aceste modificari trebuie aduse la cunostinta celor interesati. precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in existente sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert. firma. de comert si de serviciu. (b) numele si prenumele. 5. Solicitantul va completa cererea de inregistrare tip. efectuarea.Elemente de drept comercial Solicitarea inregistrarii sau. regia autonoma. codul unic de inregistrare si. Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii. a dovezii intabularii. Potrivit legii. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice. (h) hotararea de condamnare a comerciantului. dupa caz. vanzarea. dupa caz. autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului se face de catre asociat. (f) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia. de a cere inscrierea in regsitrul comertului a unor mentiuni privind actele si faptele intervenite in cursul exercitarii comertului. administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate. marcile de fabrica.

pe cheltuiala partii care a introdus cererea. Taxele percepute de oficiul registrului comertului Pentru operatiunile efectuate. 7. Indreptarea erorilor materiale Daca se constata ca sunt erori materiale in cuprinsul actelor aflate in dosarul comerciantului se va intocmi o cerere de indreptare a acestora. In acest scop. taxele si tarifele percepute de catre oficiul registrului comertului pentru operatiunile efectuate sunt cele prevazute de H. la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice. Hotararea de punere sub interdictie a comerciantului. indreptarea erorilor. iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet. in prealabil. Ligitimarea procesuala activa Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in regsitrul comertului. administratorului sau cenzorului se vor inregistra din oficiu. instituire a curatelei acestuia. va cere rectificarea erorilor la oficiul registrului comertului. Cererile de radiere Poate face cerere de radiere orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune operata in regsitrul comertului in cazul in care prin hotarari judecatoresti au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea. hotarare judecatoreasca definitiva etc. ulterior. incheiere a judecatorului delegat. la organele emitente. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru Pagina 23 din 24 . In cazul in care s-au constatat erori materiale in cuprinsul altor acte decat celor emise de oficiul registrului comertului (act constitutiv. daca prin hotarare judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in resgitrul comertului. constatate in cuprinsul actelor emise de oficiul registrului comertului. in termen de cel mult 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii. act aditional modificator. pentru partile prezente. interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale.G. 9. si de la comunicare. dupa care. Partea a IV-a. in copie legalizata. Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului in temeiul legii. daca s-au produs din culpa personalului oficiului registrului comertului. Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca. Faptul ca mentiunile pot fi inregistrate si la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligatia de a cere efectuarea lor. pentru partile lipsa. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului. Indreptarea se face fara plata vreunei taxe daca erorile materiale.). In prezent. Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs. nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar. in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la aceste fapte si acte. Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. tribunalului din acel judet. 6. oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului.Elemente de drept comercial face si la cererea persoanelor interesate. hotararea de condamnare a comerciantului. 8. iar termenul de recurscurge de la pronuntare. comerciantul are obligatia sa solicite. cu mentiunea ramanerii irevocabile. deschiderea procedurii de reorganizare.

85/2006 privind procedura insolventei.Elemente de drept comercial operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. se va constitui un fondul de lichidare prin aplicarea unui procent de 20% la taxele percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. Conform dispozitiilor Legii nr.422/ 2006. Acest fond va fi virat in contul Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare. Pagina 24 din 24 . 1. astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->