Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere in semiotica

Semnul lingvistic n concep ia lui Ferdinand de Saussure

Lingvistul genevez Ferdinand de Saussure (1858-1913) este considerat drept ntemeietorul lingvisticii structurale i n ciuda existen ei unor idei structuraliste la Humboldt sau Leibniz, numele lui Saussure r mne legat de geneza lingvisticii moderne. De i a publicat foarte pu in, Saussure a avut o influen enorm asupra lingvisticii. Trei elevi a lui Saussure, Ch. Bally, A. inute de Saussure la i amintirile de la orele maiestrului, au reu it s dea o Sechehaye, A. Riedling, folosind noti ele de la cursurile Geneva ntre 1906-1911 redactare unitar cursului Cours de linguistique gnrale. Personalitatea lui Saussure trebuie inclus n orice panoram a gndirii moderne: de la filozofie la lingvistic , de la semiotic la antropologie, pentru c a influen at profund demersul celor mai importan i gnditori contemporani: Merleau-Ponty, Lvi-Strauss, Barthes, Lacan, Foucault tiin elor umane. Pe de o parte, Saussure a restabilit contactul ntre lingvistic , logic si filozofie, iar pe de alt parte, s-a dovedit prin fondarea semiologiei .. un cercet tor interdisciplinar n sensul modern al cuvntului avant la lettre (G. Mounin, 1968: 10). n reac ia contra pozitivismului neogramaticilor i influen at de tiin a i i i prin ei ansamblul

sociologia lui Emile Durkheim ( ,,limba ca fapt social existnd n virtutea unui ,,contract ntre membrii comunita ii CLG : 39 ), Saussure ntemeiaz limbii ca tiin social sistematic , altfel spus ,,degajat de particularismul

idiosincratismul gramaticii istorice ( J.P. Bronckart, 1977: 89). Motto-ul teoriei sale ar putea fi o formulare emblematic din curs : ,,lingvistica are drept unic

Introducere in semiotica

veritabil obiect limba conceput

n ea ins

i pentru ea ns

binecunoscutul principiu structuralist al imanen ei. mpreuna cu no iunea de sistem de care depinde, sensul se constituie drept cheia de bolt a construc iei saussuriene. Conform concep iei sale psihologice despre limb ca sistem, ,,Semnul lingvistic nu une te un lucru cu un nume, ci un concept cu o imagine acustic ( CLG: 85). Definind aceste dou elemente, conceptul totalitatea semnificat i imaginea acustic , Saussure va fixa un model bilateral, i ,,imagine acustic respectiv cu implicit rela ional: ,,Propunem s se p streze cuvntul semn pentru a desemna i s se nlocuias ,,concept i semnificant; ace ti termeni au avantajul de a marca opozi ia

care i separ fie ntre ei, fie de totalitatea din care fac parte (CLG: 86). Semnul este deci o entitate cu dou fe e: fa a semnificant (semnificant) i fa a semnificat (semnificat). n esen , semiotica lui Saussure se bazeaz pe ideea unita ii (n semiotic ) pentru

semnificat/semnificant, constituind expresia adecvat

concept/imagine acustic . Pe aceste temeiuri s-a considerat sistemul lingvistic al lui Saussure ca un ,,model semiotic bilateral ( Al. Boboc, 1997: 25). Socotindu-l pe Saussure (al turi de Peirce) ntre pionierii semioticii contemporane, Umberto Eco recunoa te pertinen a defini iilor i conceptualiz rii lor saussuriene care au contribuit indubitabil la dezvoltarea unei ,,con tiin e semiotice. Prin aceast Saussure dep definire a semnului ca unitate semnificant/semnificat,

e te grani ele lingvisticii generale, incluznd toate semnele ce

servesc comunic rii ,,n cadrul vie ii sociale, de la semnele scrierii la alfabetul surdo-mu ilor, de la formulele de polite e la mod , obiceiuri, ritualuri, de la semnele militare la pantomim .

Introducere in semiotica

Lingvistica va fi modelul a psihologiei sociale

tiin ific riguros al semiologiei sau

tiin ei

care studiaz ,,via a semnelor n cadrul vie ii sociale; ea va reprezenta o parte i n consecin a a psihologiei generale ( CLG: 41).

,,Se poate spune deci c semne pe deplin arbitrare reprezint mai bine dect altele idealul metodei semiologice; de aceea limba este cel mai bogat, r spndit i carcateristic sistem de exprimare; n acest sens se poate considera limba ca model general al ntregii semiologii, de i ea nu este dect un sistem printre altele.

Introducere in semiotica

Bibliografie : D. Roven a Frumu ani, 1999, Semiotic , societate, cultur , Ia i, Institutul European