Sunteți pe pagina 1din 9

POLITICA DE PRODUS

reprezint conduita pe care o adopt firma cu privire la dimensiunile, structura i evolu ia gamei de produse i servicii ce fac obiectul propriei sale activit i; se raporteaz permanent la cerin ele mediului, la tentativele manifestate de ceilal i concuren i; n accep iunea cea mai cuprinz toare politica de produs cuprinde:
  

politica de produs n sens strict politica sortimental politica de service i garan ie.

Privit ca un tot unitar, politicii de produs, la nivel de ntreprindere i se pot atribui trei sarcini principale:
introducerea produselor noi n fabrica ie i pe pia modernizarea produselor introduse pe pia , eliminarea produselor mb trnite;

Activit ile componente ale politicii de produs pot fi grupate dup con inutul lor tematic astfel:
    

cercetarea produsului activitatea de inova ie modelarea produsului asigurarea legal a produsului atitudinea fa de produsele vechi

Conceptul de produs
n viziunea de marketing componentele produsului se grupeaz astfel: componente corporale componentele acorporale comunica iile referitoare la produs imaginea produsului

Gama de produse
Produse nrudite prin destina ia lor comun n consum i prin caracteristicile esen iale similare privitoare la materia prim din care sunt ob inute, la tehnologia de fabrica ie; n cadrul unei game se disting mai multe linii de produse. O gam de produse prezint urm toarele dimensiuni:
  

l rgimea gamei profunzimea gamei lungimea gamei

Lansarea noilor produse


Prospectarea dimensiunilor i structurii pie ei; Cercetarea produsului (selec ia ideilor); Crea ia noului produs (a componentelor sale corporale i a corporale); Testarea produsului,
 

Tehnic De acceptabilitate;

Lansarea noilor produse pe pia


   

Stabilirea perioadei de lansare; Fixarea zonei teritoriale; Alegerea canalelor de distribu ie; Preg tirea pie ei (crearea unui climat de interes, curiozitate fa de noul produs); Alegerea modalit ilor de comercializare i preg tirea for ei de vnzare;

Difuzarea noului produs pe pia realizeaz n mai multe etape:

se

Etapa de constatare (consumatorului poten ial afl prima data de existen a produsului); Etapa interesului individual (sunt oferite informa ii suplimentare ct mai exacte); Etapa de cump nire; Etapa de ncercare; Etapa de acceptare sau respingere.

n func ie de gradul de receptivitate fa de noul produs, consumatorii se mpart n:


Inovatori; Acceptan ii timpurii; Majoritatea timpurie; Majoritatea trzie; Acceptan ii trzii.

Alternative strategice in politica de produs


Dimensiunile i structura gamei a) diversificare sortimental b) stabilitate sortimental c) selec ie sortimental Nivelul calitativ al produselor a) adaptare calitativ b) diferen iere calitativ c) stabilitate calitativ Gradul de nnoire al produselor a) asimilare de noi produse b) perfec ionarea produselor c) men inerea gradului de noutate