Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE ENERGETICA

Treapta tertiara de epurare ~ Procesul ANAMMOX~

POPA MARIANA GABRIELA MS7, AN I

2012

Treapta tertiara de epurare


Obligativitatea introducerii treptei de epurarea avansat se refer att la ape uzate urbane ct i la apele uzate industriale. n figura 1 este prezentat schematic fluxul de epurare a apei uzate cu faza de epurarea avansat . [Universitatea Tehnic din Cluj- Napoca, Facultatea tiin si Ingineria Materialelor, Mediului - Procedee si Echipamente de Epurarea Apelor suport curs] APA UZATA EPURARE MECANIC A (primara) EPURARE BIOLOGICA (secundara) EPURARE TERTIARA (avansata) APA EPURATA

Schema general de epurare complet a apelor uzate Treapta ter iar nu exist la toate sta iile de epurare. Ea are de regul rolul de a nl tura compu i n exces (de exemplu nutrien i - azot si fosfor) i a asigura dezinfec ia apelor (de exemplu prin clorinare). Aceast treapt poate fi biologic , mecanic sau chimic sau combinat , utiliznd tehnologii clasice precum filtrarea sau unele mai speciale cum este adsorb ia pe c rbune activat, precipitarea chimica etc. Eliminarea azotului n exces se face biologic, prin nitrificare (transformarea amoniului n azotit i apoi azotat) urmat de denitrificare, ce transform azotatul n azot ce se degaj n atmosfer . Eliminarea fosforului se face tot pe cale biologic , sau chimic . n urma trecerii prin aceste trepte apa trebuie s aib o calitate acceptabil , care s corespund standardelor pentru ape uzate epurate. Dac emisarul nu poate asigura dilu ie puternic , apele epurate trebuie s fie foarte curate.

Ideal e s aib o calitate care s le fac s nu mai merite a fi numite "ape uzate" dar n practic rar ntlnim a a o situa ie fericit . Pe de o parte tehnologiile de epurare se mbun t esc, dar pe de alt parte ajung n apele fecaloid-menajere tot mai multe substan e care nu ar trebui s fie i pe care sta iile de epurare nu le pot nl tura din ape. n final apa epurat este restituit n emisar - de regul rul de unde fusese prelevat amonte de ora . Ea con ine evident nc urme de poluant, de aceea este avantajos ca debitul emisarului s fie mare pentru a asigura dilu ie adecvat . Alte solu ii propun utilizarea pentru iriga ii a apelor uzate dup tratamentul secundar, deoarece au un con inut ridicat de nutrien i. Acest procedeu este aplicabil dac acele ape nu con in toxice specifice peste limitele admise i produsele agricole rezultate nu se consum

direct. n acest caz nu mai este necesar treapta a III-a i nu se mai introduc ape n emisar (fapt negativ din punct de vedere al debitului dar pozitiv pentru calitate, deoarece apele epurate nu sunt niciodat cu adev rat de calitate apropiat celor naturale nepoluate antropic). Se experimenteaz i utilizarea apelor uzate ca surs de ap potabil , desigur cu supunerea la tratamente avansate de purificare. Din multitudinea de procedee de epurare ter iar trebuie aleas metoda care corespunde n cea mai marea m sur scopului, respectiv re inea unei sau a mai multor substan e poluante din apele uzate. Astfel prin anumite metode se pot re ine substan ele organice, prin alte metode metalele grele, prin alte metode cianurile, prin alte metode oxizii etc. Important de re inut c trebuie s alegem cea mai performant metod . Nu sunt pu ine cazurile cnd substan ele re inute se pot valorifica i astfel se reduc costurile procesului de epurare. Pentru fiecare proces de epurare sau opera ie distinct este important de re inut faptul c n vederea proiect rii optime a procesului de tratare a apelor uzate trebuie s se urm reasc urm toarele aspecte:  Cunoa terea principiilor tiin ifice de baz a proceselor;  Experimentarea la scar de laborator sau sta ie pilot a fiec rei opera ii tehnologice, urmat de prelucrarea datelor experimentale;  Analiza procesului ca un tot unitar i alegerea variantei optime de proiectare;  Alegerea pe criterii de pre i calitate a celor mai bune instala ii i utilaje, dar innd seama i de costurile de exploatare i ntre inere. Scopurile principale ale existen ei unei sta ii de epurare, fie c este pentru apele uzate urbane, fie c este pentru ape uzate industriale, sunt acelea de a procesa apa uzat n a a mod nct aceast s poat fi reutilizat n procesele de fabrica ie i astfel s se reduc consumul de ap proasp t , s permit eliminarea apei epurate ntr-un emisar f r ai modifica acestuia nivelul calitativ i domeniile posibile de utilizare n aval, precum i de a re ine din apele uzate substan e utile ce pot constitui materii prime pentru procesele de fabrica ie ale firmei. Cele mai multe procese de tratare a apelor uzate aduc schimb ri majore n concentra ia acestora, fie ca sunt extrase substan ele chimice fie c sunt introduse alte substan e chimice care reac ioneaz cu cele din apa f cndu-le mai pu in toxice sau asigurnd condi iile pentru a fi separate mai u or. De regul se ac ioneaz asupra celor trei faze existente n apele uzate: faza lichid ce este predominant , precum i fazele solide i gazoase. Func ie de natura poluan ilor, starea lor de agregare, dimensiunea particulelor, se pot face referiri asupra celor mai adecvate metode de extragere a acestora din apele uzate. Dac apele uzate con in mai multe categorii de substan e poluante care se pot ndep rta doar prin mai multe procese, este necesar alegerea ordinii de amplasarea a acestor instala ii func ie de specificul substan elor, astfel nct s se asigure cele mai mici cheltuieli de investi ii i de exploatare. n cadrul procedeului de epurare avansat a apelor uzate n func ie de natura compu ilor poluan i se folosesc mai multe metode de tratarea, dup cum urmeaz : A. Metode biologice de epurare avansat , sunt: membrane biologice; cmpuri irigare; iazuri de stabilizare; bazine de denitrificare; filtrarea biologic . B. Metodele fizice de epurare avansat sunt: microfiltrarea ;

filtrarea prin mase granulare. C. Metode fizico-chimice, de epurare avansat , dintre cele mai importante sunt: coagularea chimic ; adsor ia; neutralizarea; schimbul de ioni; reducerea; oxidarea. D. Metode speciale de epurare avansat electroliza; dializa; osmoza invers . A. Metode biologice de epurare ter iar (avansat ) Epurarea biologic a apelor uzate se impune atunci cnd prin procedeele clasice nu pot fi separate acele substan e i elemente chimice care prin con inutul lor pot produce poluarea emisarilor, f cndu-i improprii pentru aliment rile cu ap , pentru cre terea pe tilor sau pentru zonele de agrement . Substan ele poluante care se pot elimina prin metode biologice de epurare avansata sunt: combina ii ale fosforului i cele ale azotului, combina iile amoniacului, suspensiile fine de natur organic , etc. [Dima M. s.a., Bazele epurarii biologice a apelor uzate. Ed. ETP Tehnopress, Iasi, 2002] a.1. Descompunerea materiilor organice Descompunerea materiilor organice se realizeaz printr-o oxidare biologic cu ajutorul microorganismelor care se dezvolt n bazinele de aerare sau n biofiltre. Biomasa care se ob ine este dependent de densitatea i viteza de dezvoltare a microorganismelor. N molul ce con ine biomas se ndep rteaz cu ajutorul decantoarelor secundare. a.2. Nitrificarea i denitrificarea Nitrificarea este procesul de oxidare a amoniacului (NH4+ -N) n nitrit apoi n nitrat cu ajutorul a doua grupe de bacterii, a a numite nitrifiante: bacteriile consumatoare de dioxid de carbon (CO2), se numesc autotrofe, bacteriile consumatoare de carbon organic se numesc heterotrofe. Ambele tipuri de bacterii se dezvolt n n molul activ. Att bacteriile heterotrofe ct i cele autotrofe convie uiesc n n molul activ i fiind consumatoare de oxigen au nevoie de un mediu aerob. n cazul n care se cere nitrificare avansat cu scopul reducerii concentra iei de amoniu i de azot se impune descompunerea i a nitra ilor rezulta i n urma proceselor clasice de epurare.La descompunerea nitra ilor se face uz de proprietatea bacteriilor heterotrofe din n molul activ de a consuma oxigenul din nitra i n condi ii anaerobe. Denitrificarea.n cadrul proceselor de denitrificare, substan ele anorganice, combina iile oxidante ale azotului, nitri i (NO2-), i nitra ii (NO3-), sunt transformate cu ajutorul bacteriilor heterotrofe n azot gazos liber. n procesul de denitrificare, nitratul existent n apa este descompus pe cale biologic , n azot liber, bioxid de carbon, apa, concomitent cu un consum de carbon. n aceste bazine are loc o agitare a amestecului pentru a permite men inerea substan elor solide n suspensie, dar suficient de lent pentru a preveni contactul cu oxigenul atmosferic.

Procesele de nitrificare - denitrificare se pot desf ura n treapt unic (bazine comune) sau n trepte separate (bazine separate) cu condi ia de a asigura mediul corespunz tor dezvolt rii microorganismelor specifice. Procedeul de nitrificare - denitrificare n treapt unic cu n mol activ elimin necesitatea sursei de carbon extern prezentnd urm toarele avantaje: reduce necesarul de oxigen pentru ndep rtarea materiei organice i realizarea nitrific rii; elimin necesarul de carbon organic suplimentar impus de procedeul de denitrificare; elimin decantoarele intermediare pentru recircularea n molului. Un astfel de sistem conduce la o eficient de ndep rtare a azotului total de (60-80)% dar se poate ajunge pan la (85-95)%. Procedeul de denitrificare n treapt separat este procedeul n care denitrificarea se adaug unui sistem biologic la care n molul generat este ndep rtat n fiecare etapa - oxidare carbon organic, nitrificare i respectiv denitrificare. Pentru denitrificare se pot folosi bazinele cu n mol activ, echipate cu agitatoare imense, cu scopul de a se asigura o agitare continu pentru a men ine n stare de suspensie flocoanele de n mol activate. Denitrificarea consum jum tate din ionii de (H+), produ i la nitrificare, prentmpinndu-se astfel sc derea pH-ului. La tehnologia pentru eliminarea substan elor organice pe baza de carbon i a azotului pentru opera ia de nitrificare, se impune prezen a oxigenului liber (condi ii aerobe), iar pentru denitrificare condi ii de mediu anoxice (anaerobe). Procedeul de nitrificare cu predenitrificare ntr-o singura treapt , are loc ntr-un bazin cu doua compartimente. Apa uzat intr n bazinul anaerob unde ncepe procesul de denitrificare prin utilizarea carbonului organic existent n apa uzat . Din cel de-al doilea bazin de nitrificare se recircul apa , nc rcat cu nitra i din zona aerob n cea anoxic unde ace tia vin n contact cu substratul organic din apa uzat . Apa epurat dup decantorul secundar este evacuate ntr-un emisar natural. Schema este eficient pentru eliminarea azotului i prezint avantajul de a folosi ra ional sursele de carbon interne existente i astfel se reduc costurile de investi ie prin eliminarea unui decantor secundar. a.3. Defosforizarea Eliminarea fosforului ca procedeu de epurare avansat se poate realiza att pe cale fizico-chimic , ct i pe cale biologic . Pe cale chimic eliminarea fosforului din apele uzate, nc rcate n special cu dejec ii, se realizeaz avnd la baza procese de precipitare i adsorb ie sub efectul coagulan ilor, care l leag sub form de s ruri greu solubile de fier, aluminiu sau cadmiu care apoi se decanteaz . Cu alte cuvinte, transformarea compu ilor fosforului cu ajutorul acestor reactivi de precipitare n condi iile realiz rii unui pH adecvat, duce la formarea de fosfa i greu solubili i floculan i u or sedimentabili. Mai mult ace ti compu i au i o bun capacitate de adsorb ie a fosfa ilor organici i a polifosfa ilor. Pentru a asigura formarea flocoanelor se recomand ca reactivii introdu i n bazin s fie permanent n mi care. Aceast agitare a b ii se poate realiza prin aerare sau prin agitare mecanic , dup care se las un timp corespunz tor pentru declan area reac iilor, precum i pentru decantare. n ceea ce prive te metoda biologic de defosforizare a apelor uzate, aceast tehnologie se bazeaz pe principiul expunerii microorganismelor la condi ii alternative aerobe i anaerobe. Prin aceast metod bacteriile sunt obligate s consum o cantitate mai mare de fosfor. Pe cale biologic , eliminarea fosforului se realizeaz n doua trepte, prin efectul bacteriilor aerobe i anaerobe.

Pentru eliminarea fosforului pe cale biologic , trebuie ca n apa uzat supus procesului de epurare n treapt biologic s existe o cantitate satisf c toare de substan e de natur organic u or degradabil pentru a se putea forma acizi organici i pentru mbog irea mediului cu substan e de rezerv pentru bacterii. Al turi de aceste procedee avansate de epurare biologic a apelor uzate existe i alte procedee mai mult sau mai pu in utilizate i n consecin a vom prezenta doar acelea care au o mai larg r spndire. a.4. Striparea cu aer Striparea cu aer presupune introducerea de bule de aer fine n apa uzat , n care poluan ii volatili trec din faza apoas lichid n faza apoas gazoas , fiind transporta i astfel n atmosfer o dat cu ridicarea bulelor la suprafa a apei. Procesul se aplic pentru eliminarea sulfurilor, a compu ilor organici nepolari cu greutate molecular mic i a azotului amoniacal. a.5. Cmpuri de irigare cu ape uzate Irigarea cu ape uzate a terenurilor agricole poate conduce la ndep rtarea substan elor poluante con inute n apele uzate. n timpul sta ion rii n cmp i a trecerii apelor uzate prin sol au loc procese de mineralizare a substan elor organice eviden iate prin reducerea CBO5 cu pan la 90%, a CCO cu (60-80)%, azot organic cu (60-65)%, datorit procesului de denitrificare natural . Practic avem o epurarea biologic avansat natural Irigarea p unilor sau a fne elor cu apele uzate rezultate dup epurarea mecano-biologic se practic cu succes n Anglia, n cazul localit ilor mici, deci pentru debite mici i doar pentru ape menajere. Procedeul nu este recomandat culturilor a c ror produse se consum nefierte. a. 6. lazuri de stabilizare Iazurile de stabilizare sunt construc ii realizate ntr-un mediu natural i sunt utilizate cu bune rezultate pentru epurarea ter iar , folosindu-se de alge, care asimileaz substan ele nutritive, azotul i fosforul special, din apele uzate urbane. Una din deficientele acestui procedeu este dezvoltarea intens a algelor, n anumite perioade, ceea ce conduce la m rirea cantit ii de materii n suspensie i uneori chiar o cre tere a CBO- ului datorit algelor care mor. [Dima M. s.a., Bazele epurarii biologice a apelor uzate. Ed. ETP Tehnopress, Iasi, 2002] Inconvenientul procedeului este acela ca algele dac ajung o dat cu apa epurat n emisar, produc dezoxigenarea apei n anumite perioade ale anului, provocnd astfel distrugerea algelor cu clorofil care oxigeneaz apa i astfel modific mediul biotic din ap prin sc derea concentra iei de oxigen fapt ce duce la distrugerea faunei de nevertebrate i reduce varietatea pe tilor. Iazurile ca i cmpurile de irigare sunt condi ionate de clim i de existen a unor suprafe elor corespunz toare ce pot fi utilizate pentru construirea acestor instala ii . a. 7. Bazine cu n mol activ i filtre biologice Aceste instala ii sunt utilizate n special pentru ndep rtarea din apele uzate a fosforului. Cre terea num rului de microorganisme din n molul activ, are la baz fosforul ca fiind substan a nutritiv esen ial . Procentul fosforului ncorporat n n molul activ de c tre bacterii i alge, este func ie de nc rcarea n substan e organice a apei uzate din bazin, de cantitatea de aer furnizat i de concentra ia oxigenului dizolvat din bazin. n acest proces cea mai mare parte din fosfor este ndep rtat prin ac iunea microorganismelor, iar o mic parte este eliminat prin procesul de precipitare cationic . [Dima M. s.a., Bazele epurarii biologice a apelor uzate. Ed. ETP Tehnopress, Iasi, 2002] Procesul de eliminare a fosforului din bazinele cu n mol activ poate fi mbun t it prin ad ugarea de anumite substan e chimice, coagulan i ob inndu-se n final o ndep rtare a fosforului de pn la 95%.

a.8. Filtre biologice Filtrele biologice sunt rezultatul combin rii epur rii biologice cu al filtr rii clasice. Practic filtrul este constituit din materiale granulare, diatomit m cinat , marmor m cinat etc., a ezat n straturi cu granula ii diferite. Pe la partea superioar apa uzat este dispersat sub form de pic turi, iar pe la partea inferioar este colectat . Dispersia n aer a apei sub form de pic turi asigur o bun oxigenare a apei uzate, oxigen necesar procesului de epurare biologic . Practic acest filtru este o suprafa extrem de mare pe care se pot fixa bacteriile i algele care se hr nesc cu substan ele organice din ap . Apa parcurgnd lent un traseu printre elementele granulare ale filtrului spal granulele pe care s-au fixat algele i bacteriile, care pot asimila substan ele din apele uzate. In figura 7 este prezentat un astfel de filtru biologic. [Dima M. s.a., Bazele epurarii biologice a apelor uzate. Ed. ETP Tehnopress, Iasi, 2002] a.9. Procedeu de epurare biologic avansat a apei uzate n bio-pelicul n afara procedeului de epurare biologic cu n mol activ, exist tehnologii de epurare biologic n care un film biologic fixat pe un suport solid realizeaz opera ia de epurare. Acest film biologic, care con ine biomas , este pus n contact cu aerul atmosferic i cu apa uzat supus procesului de epurare. Dac ar fi s facem o compara ie ntre procedeul cu n mol activ i cel n pelicul , vom constata deosebiri structurale fundamentale i anume: n procesul de epurare cu n mol activ, floconul este unitatea structural de baza care con ine toate speciile lan ului trofic necesare mineraliz rii substan elor organice, flocoanele de n mol activ con innd aceea i comunitate biologic . n procesele cu film biologic, speciile comunit ii sunt organizate n lungul tehnologiei de epurare, n sensul reac iilor succesive de degradare a materiei, organice, astfel c apa uzat pe m sura descompunerii substan elor organice, n fiecare etap a desf ur rii fenomenului ntlne te bacteriile urm toare din lan Pentru realizarea optim a procedeului de epurare biologic cu film se impune necesitatea respect rii urm toarelor cerin e de baz : crearea unei suprafe e mari a materialului solid pe care s se fixeze pelicula biologic , aprovizionarea cu oxigen trebuie s se fac cu un debit corespunz tor asigur rii condi iilor aerobe necesare procesului biochimic, calitatea procesului de epurare biologica a apei uzate depinde de popula ia microbian . b.1. Epurarea chimic avansat Se bazeaz pe ac iunea substan elor chimice asupra materialelor solide n suspensie separabile prin decantare i anume: a). coagularea materiilor solide n suspensie b). clorinarea apelor uzate Materiile coloidale i n suspensie foarte fine pot fi ndep rtate u or din apa uzat numai dac sunt sedimentabile. Acest lucru se poate realiza prin ad ugare de coagulan i. Ace tia sunt substan e chimice care se disperseaz n ap sub form de particule fine nc rcate cu sarcin electric pozitiv neutraliznd cmpul electric al particulelor solide aflate n suspensie coloidal . Ca efecte ale acestui fenomen particulele fine se aglomereaz sub forma unor flocoane din ce n ce mai mari, care sub ac iunea gravita iei se depun la baza bazinului antrennd i particulele neaglomerate. Combina ia procesului de floculare cu sedimentarea se nume te precipitare chimic .

Pentru apele uzate, utilizarea acestor floculan i, se recomand cnd acestea au varia ii mari de debite i concentra ii sau cnd se cere un grad mare de epurare. Precipitarea chimic se folose te cu bune rezultate i pentru tratarea apelor industriale, ape care con in substan e toxice sau alte substan e provenite din procesele industriale pun n pericol buna func ionare a treptei de epurare biologic . Clorinarea apelor uzate este un procedeul cel mai eficace i mai ieftin pentru dezinfec ia apelor uzate nainte de a fi evacuate n emisari. ntr-o sta ie de epurare, clorul este ns folosit i n alte numeroase scopuri, cum ar fi, ndep rtarea mirosului, reducerea COB, etc. C. Metode fizice de epurare avansat Dintre metodele clasice fizice folosite pentru epurarea avansat men ion m: microfiltrarea i filtrarea cu mase granulare (nisip, antracit). c. 1. Microfiltrarea (micrositarea) Microfiltrarea presupune, trecerea apelor uzate epurate prin procedee macano-biologice printr-o sita deas , alc tuit dintr-o sit de o el inoxidabil sau din masa plastic cu ochiuri extrem de fine, cu interspa ii microscopice. n timpul procesului de filtrare sunt re inute de regul pe site particulele r mase n apa epurat dup decantarea secundar i al c ror dimensiune sunt mai mari dect cele ale ochiurilor sitei, dar se pot re ine i particule mai mici dect m rimea ochiului sitei Aceast re inere suplimentar se datoreaz att prolifer rii pe sit a unor microorganisme, ct i fix rii pe aceasta a unor particule fine, constituindu-se n acest fel o re ea de filtrare foarte dens . S-a constatat c pentru ob inerea unei ape de calitate ct mai bun este necesar ca pierderea de sarcin prin microsit s r mn constant , cu scopul de a preveni trecerea particulelor fine re inute. Ochiurile micrositelor au diferite m rimi, func ie de tipul de suspensii dorite a fi re inute. Ele se cur cu hipoclorit de sodiu la intervale de circa opt s pt mni. c.2. Filtrarea prin mase granulare Filtrarea prin nisip sau prin nisip i antracit a fost folosit cu bune rezultate pentru epurarea ter iar a apelor uzate. Prin aceste instala ii i n special prin filtrele rapide de nisip s-a asigurat reducerea materiilor solide n stare de suspensie i a CBO5, n paralel cu eliminarea fosforului i a azotului. Filtrarea n general i filtrarea rapid n special s-a utilizat fie ca treapt ter iar de epurare, dup epurarea primar i secundar , fie direct ca treapt avansat , f r o prealabil epurare macano - biologic . D. Metode fizico-chimice de epurare avansat Metodele fizico chimice utilizate n epurarea avansat a apelor uzate sunt: coagularea chimic , adsorb ia, spumarea, schimbul ionic, oxidarea chimic i electrochimic . d. 1. Coagularea chimic Materiile coloidale n suspensie, dar foarte fine, pot fi ndep rtate din apa uzat numai dac sunt f cute sedimentabile, prin ad ugarea de coagulan i. Coagulan ii sunt substan e chimice care se disperseaz n ap sub form de particule fine nc rcate cu sarcin electric pozitiv neutraliznd cmpul electric al particulelor solide naturale aflate n suspensie coloidal . n ultimul timp se folose te din ce n ce mai mult acest procedeu de coagulare chimic la epurarea apelor uzate or ene ti i mai ales tratarea apelor industriale. Cele mai economice substan e folosite sunt s rurile de fier i cele de amoniu.

Substan ele folosite n scopul coagul rii sunt clorura feric , sulfatul feros, sulfatul de aluminiu i varul sub form de oxid sau hidroxid de calciu pentru corectarea pH-ului apei uzate. Coagularea chimic se mai folose te i la ndep rtarea fosforului i azotului. Fosforul provine din dejec iile animaliere, din detergen i, din ngr minte chimice, etc. Fosforul este unul din elementele importante care conduce la eutrofizarea lacurilor i a rurilor. Pentru ndep rtarea fosforului din apa uzat prin coagulare se folose te n principal, clorura feric , clorura de aluminiu, var, etc. Att clorura feric ct i sulfatul de aluminiu sunt indicate pentru ndep rtarea fosfa ilor cu condi ia ca apele s fie agitate n mod corespunz tor (prin aerare sau agitare), pentru a se asigura formarea flocoanelor i un timp corespunz tor pentru reac ie i decantare . d2. Adsorb ia Adsorb ia este fenomenul de fixare i de acumulare a moleculelor unui gaz sau ale unui lichid pe suprafa a unui corp solid. Substan ele re inute de adsorbant pot fi puse n libertate de prin nc lzire sau prin extrac ie, adsorbantul rec p tndu- i aproape integral propriet ile ini iale putnd fi folosit din nou pentru adsorb ie. n practic se folosesc drept materiale adsorbante, numai cele care au o suprafa suficient de mare pentru a asigura o capacitate de adsorb ie bun . Pentru epurarea apelor uzate se folosesc drept adsorban i, c rbunele activ, cocsul, zgurile de la cocsificare, zgurile metalurgice, rumegu ul de lemn, etc. n cazul folosirii filtrelor de c rbune activ este necesar limpezirea n prealabil a apei nainte de limpezirea avansat prin adsorb ie, deoarece n prezen a suspensiilor fine poate avea loc mbcsirea filtrului sau cre terea pierderilor de sarcin . Se recomand ca apa uzat dup epurarea mecano-biologic s fie tratat chimic, i limpezit cu ajutorul decantoarelor sau filtrelor de nisip nainte de a fi introdus n filtrul cu pat adsorbant.

Procesul ANAMMOX
De cand exista, statiile de epurare a apei consuma energie pentru a efectua filtrarea (in jur de 44 Wh/zi/persoana). Ele folosesc 2 tipuri de bacterii si energie ca sa pompeze oxigenul pentru primul tip de bacterii si metanol pentru al doilea. Adaugand faptul ca in acelasi timp, metanolul este produs printr-un proces consumator de energie. Primul tip de bacterie transforma resturile solide in sediment activat, converting materia organica in metan, dar lasand in urma amoniu si fosfati, ce trebuie sa fie indepartati din lichid inainte ca apa sa poata fi varsata intr-un rau. Ca sa functioneze (sau, mai bine zis, ca bacteria sa traiasca pentru a-si face treaba), procesul are nevoie sa fie alimentat cu oxigen consumand energie. Al doilea tip de bacterii convertesc amoniul in nitrati. Acestea, de asemenea, au nevoie de oxigen ca sa faca acest lucru. Al treilea tip de bacterii, insa, sunt cele care au nevoie de metanol pentru a converti nitratii in azot. Acestea mai sunt numite bacterii denitrificante. Gijs Kuenen si colegii lui de la Universitatea din Delft, Olanda, au dezvoltat de curand o tehnica ce elimina procesele consumatoare de energie, prin eliminarea bacteriilor care au nevoie de oxigen si de metanol. Ei le-au inlocuit cu asa-numitele bacterii anammox, care pot converti amoniul direct in azot in stare gazoasa. Pe langa aceasta, bacteriile anammox produc metan, care poate fi folosit ca si combusibil. Procesul inventat de cercetatori nu numai ca poate aduce reduceri de cheltuieli pentru autoritatile locale ce administreaza aceste statii de epurare, dar pot de asemenea sa produca energie, facand acele statii sa devina autonome din acest punct de vedere, pentru ca tot procesul genereaza aproximativ 24 Wh/persoana/zi.

O statie pilot de epurare a apei va fi inaugurata in Rotterdam, cu colaborarea Universitatii Radboud din Nijmegen si a firmei de purificare a apei Paques, ce isi are sediul in Balk, Olanda. Anammox, o abreviere pentru ANaerobic AMMonium OXidation, este un proces microbian important la nivel global al ciclul azotului . Bacteria ce mediaza acest proces a fost identificata cu doar 20 de ani n urm i la momentul respectiv a fost o mare surpriz pentru comunitatea tiin ific . Aceasta are loc n multe medii naturale i anammox este, de asemenea, numele de marc nregistrat pentru o tehnologie de indepartarea de amoniu care a fost dezvoltata de c tre Universitatea de Tehnologie din Delft. Procesul n acest proces biologic, nitri i i amoniu sunt convertite direct n gaz dinitrogen. Acest proces contribuie cu pn la 50% din gazele dinitrogene produse n oceane. Este astfel o sursa majora de azot fix i astfel limiteaza productivitatea oceanica primara. Reac ia general catabolica este: N2 + 2H2O. NH4+ + NO2 Bacteria care efectueaz procesul de anammox apar ine familiei de bacterii Planctomycetes phylum, din care Planctomyces i Pirellula sunt cele mai cunoscute genuri. Pana in prezent patru genuri de bacterii anammox au fost (provizoriu) definite: Brocadia, Kuenenia, Anammoxoglobus, Jettenia (toate speciile de ap dulce), i Scalindua (specii marine). Bacteriile anammox sunt caracterizate prin mai multe propriet i izbitoare: ele posed toate un anammoxosom, un compartiment de membran legat n interiorul citoplasmei care este locul geometric al catabolismului anammox. Mai mult, membranele acestor bacterii constau n principal din lipide ladderane , pana n prezent unice in Biologie. De interes special este folosirea de hidrazin (n mod normal utilizate drept combustibil de rachete de mare energie, i otr vitoare pentru majoritatea organismelor vii) ca intermediar. O caracteristic izbitoare final a organismului este rata de cre tere extrem de lenta. timpul de dublare este de aproape dou s pt mni. Procesul de anammox a fost ini ial descoperit s apar numai de la 20C la 43C, dar mai recent, anammox a fost observat la temperaturi de la 36C la 52C n izvoarele de apa calda i 60C la 85C la izvoarele hidrotermale situate de-a lungul coastei din centrul Atlanticului. Istorie Pentru o lung perioad de timp consensul general a fost ca amoniul ar putea fi oxidat numai n condi ii aerobe. Chimistul teoretician austriac Engelbert Broda a fost primul care a recunoscut posibilitatea de oxidare anaeroba a amoniului n 1977. Eliminarea simultan de amoniu i produc ia de gaze de azot a fost observat ntr-o epurare a apelor uzate industriale n Olanda n 1986. Aplicare Punerea n aplicare a procesului de anammox const n ndep rtarea amoniului n tratare a apelor uzate i const din dou procese separate. Primul pas este nitrificare par ial , jum tate din amoniu se transforma in nitrit prin oxidarea bacteriilor de amoniac : 2NH4+ + 2NO2- + 4H+ + 2H2O , 4NH4+ + 3O2 amoniul i de azotatul rezultate sunt convertite n procesul de anammox in gaze dinitrogen i circa 15% din azotat (nu apare), in bacterii anammox N2 + 2 H2O. NH4+ + NO2Ambele procese pot avea loc n 1 reactor caz n care dou bresle de bacterii formeaz granule compacte. Pentru mbog irea organismelor anammox, o biomas granulara sau un sistem biofilm, n care poate fi asigurata vrsta necesara a n molului de peste 20 de zile, par a fi potrivite. Reactoare posibile

sunt SBR, reactoare pat ce se deplaseaza sau reactoare gaz-lift-loop. Reducerea costurilor esti considerabila, n compara ie cu metodele conventionale de eliminare a azotului ; tehnica este nc la inceput, dar fost testata cu succes n mai multe instala ii la scara mare. Primul reactor la scara mare destinat pentru aplicarea de bacterii anammox a fost construit n Olanda n 2002. ncepnd din 2006, exist trei procese la scar real n Olanda. Una pe o instala ie de tratare a apelor uzate municipale (n Rotterdam), i dou pe efluen i industriali. Una este o t b c rie, cel lalt o instala ie de prelucrare de cartofi. Aceast lucrare descrie func ionarea unui sistem format dintr-un reactor de denitrificare cuplat la un reactor de nitrificare utilizat pentru eliminarea azotului din apele uzate ale unui abator. n timpul func ion rii reactorului de denitrificare, s-a observat o medie de eliminare a azotatului de amoniu, de 50 mg / Ld . Aceast biomas a fost folosit pentru a se cupla un al doilea reactor, hr nite cu mediu sintetic specific la cre terea bacteriilor responsabile pentru procesul de ANAMMOX. Rata de nc rcare de azot variat ntre 33 i 67 mgN / Ld i eliminarea medie de azot a fost de 95% i 40%, respectiv. Rezultatele hibridizarii fluorescente in situ (FISH) a confirmat prezen a a microorganismelor similare anammox-ului n biomasa mbog ita. Azotul n apele uzate industriale este n principal g sit n forme organice cum ar fi proteine sau uree. Amoniacul de azot eliminat n mediului este extrem de nociv, datorita toxicitatii mari a amoniacului liber la un pH mai mare de 8,0 i de asemenea, din cauza cererii sale de oxigen n corpurile de ap (EPA, 1975). Pn n urm cu c iva ani singurul mod cunoscut de a eliminarea azotului din apele uzate in procesul biologic a fost cu un sistem de nitrificare i denitrificare. n nitrificare, intai amoniul este oxidat pana la nitrit prin procesul de nitrare i apoi pana la nitrat, n principal, prin bacterii autotrofe a genurile Nitrosomonas i Nitrobacter. n denitrificare, bacteriile heterotrofe reduc nitratul n lipsa de oxigen, folosind materie organic ca donator de electroni, producand intermediari ca NO2, NO, gaz N2O i n cele din urm N2, care este eliminat din faza lichid . n 1995, n Olanda, Mulder i cativa co-lucr tori au observat pentru prima data oxidatae de amoniu n condi ii anaerobe i au numit acest proces Oxidarea anaerob de amoniu sau ANAMMOX. Ani nainte de descoperirea acestui proces, pe baza studii de termodinamic , Broda (1977) prevedea posibilitatea de microorganismelor de a fi capabile sa oxideze azotat de amoniu cu ajutorul sau ca azotit de electroni acceptor. Prezentat n ecua ia 1, rata teoretic a consumului de substrat (NO2-/NH+4) este de 1,32, n timp ce rata de formarea de nitrat de amoniu i de consum(NO3-/NH4+) este 0.26. 1.02N2 + 0.26 NO3- + 0.066CH2O0.5N0.15 + 2.03 H2O NH4+ + 1.32 NO2- + 0.066 HCO3- + 0.13H+ (1) n ultimii c iva ani, au existat o cre tere a num rului de articole n literatura de specialitate care arat avantajele procesului ANAMMOX comparand cu cele tradi ionale, cum ar fi nevoia mai mica de aerare pentru nitrificare i, ocazional, adaugarea materiei organice pentru denitrificare. n plus, costurile legate de eliminarea n molului sunt reduse din cauza ratei mai mici de cre tere a microorganismelor responsabile pentru ANAMMOX dect a celor responsabile pentru procesul de nitrificare / denitrificare. n Brazilia, acest nou proces n reactoare anaerobe nu a fost nc descris . Astfel, acest lucru descrie prin procesul ANAMMOX, capacitatea unei biomase dintr-un sistem de reactor nitrificare / denitrificare folosite pentru a trata apelor uzate ale unui abator, de a elimina azotul.

Materiale si metode Sistemul de nitrificare-denitrificare Sistemul a fost compus din dou reactoare cu flux continuu operate n serie: un reactor hibrid anaerob conectat la un filtu biologic cu aerare sub ap cu recirculare pentru reactorul hibrid. Cele dou reactoare au fost construite din sticl cu un diametru de 6 cm i o n l ime de 40 cm i au fost umplute cu evi ondulate din PVC, cu diametru de 1.27 cm. Reactoarele aerobe si anaerobe au 790 ml i respectiv 745ml ,de volum efectiv. Reactoare au fost conectate n conformitate cu Figura 1.

Figura 1. Schema experimentala a reactoarelor Sistem de operare Inoculul utilizat pentru reactorul hibrid a fost dintr-un iaz de stabilizare anaeroba la o fabrica de prelucrare a carnii de pui si porc i cel pentru reactorul aerob a fost de la o sta ie de epurare a apelor reziduale domestice. Nitrificarea si denitrifcarea biomasei au fost mbog ite prin hr nirea cu mediu sintetic n timpul pornirii reactorului. Dup perioada de pornire, sistemul de reactoare a fost hr nit cu ape uzate de la un abator pretratate ntr-un iaz de stabilizare anaerob , a c rui compozi ie este prezentat n tabelul 1. O pompa peristaltica(de dereglare) care con ine dou traversei frontale cu condi ia unei ie iri de 475 ml / d, cu un raport de reciclare (R) de 1,8.

Tabel 1. Caracterizarea chimica a apei uzate a unui abator Balan a de mas pentru Reactorul de denitrificare Eficien a reactorului de denitrificare n eliminarea consumului chimic de oxigen (COD) i azotatului de amoniu (N-NH4 + ) i de nitrat (N-NO3- ) depinde de raportul de reciclare. Ecua ia 2 reprezint balanta masei de COD i azot pentru reactorul de denitrificare , pentru configura ia reactor prezentat n figura 1. r V = Q[C]e + RQ[C] m - (Q + RQ)[C] d (2)

unde r = rata de eliminare a N-NH4-, N-NOx- sau COD in reactorul de denitrificare (mgL/d)

V = volumul reactorului (L) Q = debitul (L/d) [C]e = concentratia de N-NH4+ , N-NOx- sau COD in influent (mg/L) [C]m = concentratia de N-NH4+ , N-NOx- sau COD in apa recirculata (mg/L) [C]d = concentratia de N-NH4+ , N-NOx- sau COD in efluent (mg/L) R = rata de recirculare (=1.8) mbog irea n molurilor denitrificate cu microorganismele responsabile pentru oxidarea anaerob a amoniului Dup 200 de zile de func ionare a sistemului de reactoare nitrificare- denitrificare , n molul de la reactorul de denitrificare a fost luat i folosit pentru alimentarea unui reactor SBR cu un volum de 250 ml , care a fost operat pentru 160 zile cu retentie totala de celule. N molul denitrificat a fost alimentat cu un mediu sintetic autotrof care con ine amoniu, azotit, bicarbonat i micronutrienti propus de van de Graaf et al. (1996). Reactorul a fost alimentat cu ajutorul unei seringi zi de zi pentru a elimina un anumit volum din reactor i alimentat in acelasi volumul e mediu sintetic proasp t. Volumul alimentat n variatie de la 40 la 80ml pe zi n timpul perioadei de operare, variind nc rcarea de azot de la 33 la67 mgN / Ld. Condi ilei anaerobe au fost asigurate de sp larea cu heliu pentru 20 de minute i de etan area reactorului cu dopuri din cauciuc butilic. PH-ul a fost men inut ntre 7,5 i 8,0 folosind NaOH sau HCl 01N, i temperatura a fost men inut la 35 C 0.5C. Hibridizarea florescenta in situ (FISH) i Microscopie E antioane prelevate de la sfr itul perioadei de opera iune au fost stabilite prin ad ugarea a trei volume de 4% (w / v) paraformaldehida n PBS (130 mM NaCl, 10 mM fosfat de sodiu) pentru 3 ore la 4 C. Apoi, celulele au fost sp late de dou ori cu PBS, concentrat resuspendat n PBS: etanol (1:1) i depozitate la -20 C. Pentru enumerare, biomasa a fost resuspendata n pirofosfat de sodiu (2.8gL-1) i omogenizat pentru 1 min cu o sonda cu ultrasunete. Cinci l de probe fixe s-au identificat pe slide-uri microscopice si secven ial deshidratate i hibridizate cu o sonda Cy3- (Amx820). Slide-urile au fost incubate n tamponul de sp lat cu 0,1 mgL-1 de 4,6-diamidino-2- phenylindole (DAPI) timp de 10 min la 48 C, uscate i observate cu un microscop Olympus BX41 echipat cu filtre MWU (DAPI) i MWIG (Cy3) . Imaginile digitale au fost capturate cu un aparat de fotografiat CCD i dobndite cu programul ImageProPlus (MediaCybernetics Inc, MD, Statele Unite ale Americii). Metode analitice Azotatul de amoniu (N-NH4+ ) a fost analizat prin metoda colorimetric a lui Nessler ( Vogel 1981). Nitritul a fost determinat colorimetric cu kitul Nitriver (al companiei HACH ) i nitratul a fost determinat prin metoda acidului acetil salicilic (Cataldo et al, 1975.). Cererea chimica de oxigen (COD) a fost determinat prin metoda de reflux nchis n conformitate cu Standardul Metodelor pentru Examinarea apei si apei uzate (APHA, AWWA, WEF, 1995). N2 a fost m surat prin gaz cromatografic (Perkin-Elmer 1B), cu un detector de conductivitate termica i o coloana Porapak Q. REZULTATE I DISCU II 1. Reactorul de denitrificare Aceast activitate se adreseaz pierderii de azot n reactorul de denitrificare (anaerob), iar balanta de masa ale componentelor apelor uzate sunt prezentate numai pentru reactorul de denitrificare, p strnd n minte c a fost cuplat la cel aerob, cum se arat n Figura 1.

n figurile 2 i 3, sunt reprezentate afluxul i refluxul de COD i concentra iile de nitra i i eliminarea lor. Reactorul de denitrificare ar trebui s fie n m sur s reduc nitratul provenind din reactorul aerob in azot - gaz folosind COD al apelor uzate ca donator de electroni; ns acesta nu e singura cale metabolic de eliminarea de azot. n figura 2 se poate observa c ndep rtarea de COD n reactorul de denitrificare oscilat cu concentratia de COD n influent. Dup 100 de zile de ndep rtare de COD, a r mas circa 170mgCOD/Ld. Procesul de stoichiometric de denitrificarea propune ca circa 3.7mg COD sunt necesare pentru a reduce 1.0mg N-NO3- ; astfel cantitatea de COD consumata ar trebui s poat denitrifica n jurul 46mgN/Ld de N-NO3- Cu toate acestea, cum poate fi verificat si n figura 3, n aceea i perioad (ntre 100 i 200 de zile) eliminarea medie de nitra i n reactor de denitrificare a fost de aproximativ 17mgN/Ld, mult mai mic dect valoarea a teptat , n special din 140 zile, n cazul n care ndep rtarea a fost doar circa 11mgN-NO3-/Ld.

Figura 2. Concentratia de COD in influent si efluent si rata de eliminare a COD in reactorul de denitrificare

Figura 3. Concentratia de N-NO3- in influent si in efluent si rata de eliminare a N-NO3- in reactorul de denitrificare Rezultatele descrise mai sus sugereaz dificultatea de a stabili denitrificarea heterotrofa conven ionala, care ar putea fi atribuite la diferi i factori, cum se discuta mai jos. Consumul de COD observat n reactorul de denitrificare (fig. 2) ar putea avea loc prin digestie anaerob , care ar putea s apar , eventual, mpreun cu denitrificare heterotrofa anaeroba.

Inhibarea uneia dintre etapele de denitrificare, care genereaz un intermediar ar trebui s fie, de asemenea, luate n cont. Posibila inhibare de denitrificare a unui compus al apelor reziduale nu a fost examinata n profunzime n aceast lucrare, dar dac acest proces ar fi fost inhibat, intermediari cum ar fi N-NO2- ar putea fi produse n reactor i rapid redusi cu un donator de electroni alternativ, de exemplu, ioni de amoniu n cazul procesului ANAMMOX. O alt posibilitate este ca influentul ar putea aduce in reactorul de denitrificare, oxigen dizolvat din nitrificare sau din alimentarea care ar fi utilizatat pentru a creea nitrarea , de exemplu, pentru a oxida parte din N-NH4+ in N-NO2- , permi nd astfel procesului ANAMMOX sa inceapa. n plus, n cazul n care ANAMMOX are loc, pentru unul din motivele discutate mai sus, n conformitate cu stoichiometria ANAMMOX descrisa n ecua ia 1, nitratul va fi produs, contribuind la o rat mai mic de ndep rtare a nitratului. n Figura 4 concentra ia de azotat de amoniu influent i efluent in reactor i de conversie (ndep rtarea) de azotat de amoniu n reactorul de denitrificare sunt prezentate, innd seama de recircularea provenita din reactorul aerob, n conformitate cu bilan ul masei dat n Ecua ia 2. n Figura 4 se arat c , concentra ia de azotat de amoniu din reactorul de denitrificare a fost mai mica dect cea din influentul (a se vedea tabelul 1), probabil ca urmare a efectului de dilu ie a ratei de recirculare n reactorul de nitrificare. Cu toate acestea, n conformitate cu bilan ului masei pentru acest reactor (ecua ia 2), o rata de indepartare de azotat de amonui in jurul a 50mgN/Ld a fost verificata pentru ntreaga perioad de monitorizate. Aceast conversie a fost mai mare n interval de la 50 la 80 de zile ajungand la o valoare maxim de 92.4mgN/Ld. n timpul zilelor 150 i 200 de operarea, a fost observata o alt perioad in care conversia de azotat de amoniu este ridicata la circa 57 mgN / Ld. Incorporarea de celule de azot pentru a forma biomasa nu este suficient pentru a explica acest rezultat. Una dintre posibilit i este c biomasa ar putea fi capabil de a provoca ANAMMOX folosind NO2- care a fost produs, probabil,prin inhibarea de denitrificare sau prin nitrificare. A fost sugerat recent de unii autori c procesul ANAMMOX este cauza pierderilor de azotat de amoniu n reactoare de denitrificare (Mulder et al, 1995;. Jetten et al, 1999.). Bazat pe aceast ipotez , o parte din biomas a fost transferata de la reactorul de denitrificare la un al doilea reactor, care a fost operat n condi ii optime, pentru a studia procesul de oxidare anaerob al amoniului.

Figura 4. Concentratia de N-NH4- in influent si in efluent si rata de indepartare a sa in reactorul de denitrificare 2. Reactorul ANAMMOX n timpul procesului de mbog ire a microorganismelor n capabile de a cauza procesul de ANAMMOX, a fost folosit un mediu sintetic autotrof, a a cum este descris n Materiale i Metode. Rata de nc rcare cu azot utilizata in reactor, calculata ca valoarea total a concentratiilor N-NH4+ i NNO2- , variata intre 33 si 67 mgN / Ld, a a cum se arat n Figura 5. n primele 19 zile de ulitizare, rata de nc rcare cu azot n reactor a fost 33mgN/Ld, indepartarea de azot ajungnd la 95% . Avnd n vedere c , concentra ia reziduala de amoniu n reactor a fost sc zut , sarcin a fost crescuta la 50mgN/Ld pn n ziua 40, atunci cnd sarcina a fost majorata la 67mgN/Ld.

Figura 5. Rata de incarcare cu azot si eficienta indepartarii azotului in conditii anaerobe n acest ultim pas, alimentarea, care a fost facuta ini ial o data pe zi, a fost schimbata la de dou ori pe zi. Acesta procedura are ca scop reducea supranc rcarii cu nitrit si amoniu n timpul alimetnarii. Aceast sarcin a fost men inut pentru 22 de zile, dar n acest timp s-a observat o sc dere a eficien ei de eliminare de azot, cum poate fi n mod clar observat n Figura 5. O rat de nc rcare de azot de circa 60mgN/Ld a fost men inut de la ziua 54 la 89 ntr-o ncercare de a realiza adaptarea microorganismelor la aceast sarcin de azot. Cu toate acestea, adaptarea nu a fost observat i rata de nc rcare de azot a trebuit s fie redusa la valori mai mici dect cele folosite la nceputul opera iunii (33mgN/Ld). Dup aceast modificare, eficien a de eliminare a azotului a revenit la aproximativ 40%, ar tnd c inhibarea unei incarcarii mari de azot a fost reversibil . Reactorul a fost supus la o nou cre tere n rata de nc rcare la 40mgN/Ld i eficien a eliminarii de azot a r mas aproximativ 40% n timpul unei perioade de 50 de zile. Analiza cu gaz-cromatografic n aceast faz a dezv luit un continut de 98% de N2 in totalul de gaze. Consumul concomitent de nitrit i de amoniu n lipsa oxigenului cu formare de N2, a sugerat c eliminarea de azot observata a avut loc datorita acestui recent descoperit proces - ANAMMOX . Pentru a confirma aceast ipotez , s-a efectuat o analiza de hibridizare fluorescenta in situ, cu o anumita sonda pentru grupul de bacterii anammox (AMX 820) descrise n literatura de specialitate .

Hibridizarea biomasei mbog ite cu proba specifica, pot fi observate n Figura 6. Zona de lumin reprezint hibridizarea probei de biomas AMX 820 cu proba etichetata fluorescent. Celulele au ar tat o zon interiora cu un semnal mai mic ca intensitate, astfel cum a fost descris anterior pentru microorganismele anammox. Astfel, aceste rezultate au demonstrat pierderea de azot ntr-un reactor de denitrificare ce trateaza apele uzate provenite de la un abator, prin ANAMMOX, de i a fost instabil , probabil din cauza concentra iei sc zute de biomas specifice.

Figura 6. Vedere microscopica epifluorescenta de oxidare cu amoniu a biomasei, dup hibridizare in situ cu Amx820 Cy3-sond de etichetare, din reactorul anaerob. CONCLUZII n aceast lucrare, dificultatea de a stabili un proces heterotrof conven ional de denitrificare de tratare al apelor uzate provenite de la un abator a fost verificat . Mai multe studii detaliate pentru a aborda o posibila inhibare a denitrificarii efluentului sunt realizate n laborator. Pe de alt parte, a fost verificata o pierdere neobi nuit de azotat de amoniu n reactorul de denitrificare. n timpul perioadei de imbogatatire a n molului , asigurarea condi iilor optime pentru procesul ANAMMOX , consumul de nitrit i de amoniu cu formarea de N2. Studii cu hibridizarea fluorescenta in situ a concluzionat c microorganisme care apar in familiei phylum Planctomycetes au fost prezente n n molul mbog it. Aceste rezultate au confirmat faptul c pierderea de azot n reactor de denitrificare a fost datorita ANAMMOX. Acest proces se anun a fi un tratament durabil pentru eliminarea azotului din efluentul studiat.

Bibliografie  Akunna, J., Bizeau, C., Moletta, R., Bernet, N. and Heduit, A., Combined Organic Carbon and Complete Nitrogen Removal Using Anaerobic and Aerobic Upflow Filters, Wat. Sci. Tech. (1994).  Jetten, M.S.M., Strous, M., Pas-Schoonen, K.T., Schalk, J., van Dongen, U.G., van de Graff, A.A., Logemann, S., Muyzer, G., Loosdrecht, M.C and Kuenen, J.G., The Anaerobic Oxidation of Ammonium, FEMS (1999)  http://www.bookrags.com/wiki/Anammox  http://www.paques.nl/?pid=46  Brazilian Journal of Chemical Engineering, vol 22, October - December, 2005