Universitatea De Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE Specializarea Inginerie si management

in alimentatie publica si agroturism

Page | 1

Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii

Marcu Adelina-Giorgiana Grupa 8315

evolueaza si se schimba in functie de transformarile ce se produc in cadrul societatii. societate are ca scop pregatirea educatului pentru educatie. educatia se referea doar la o etapa din viata omului. Seneca de exemplu. scoala. realizat de familie. Ea a aparut odata cu societatea. Fiinta umana este in mare masura rezultatul vointei proprii. dar si ale individului. pe tot parcursul vietii sale. ii formeaza deprinderile si priceperile indispensabile unui caracter .Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Page | 2 Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale societatii. reprezentand un principiu teoretic si actional care incearca sa ordoneze o realitate specifica secolului nostru. au insistat pe ideea ca educatia este necesar sa se exercite asupra individului. Se poate spune ca educatia care precede autoeducatia ofera tanarului directia devenirii sale. fapt datorat ritmului lent de dezvoltare a societatii. dinamismului. Mai nou. necesitatea educatiei este impusa si de o serie de factori individuali cum ar fi necesitatea integrarii dinamice a omului in societate. chiar si in aceste conditii. iar Nicolae lorga precizeaza ca "invatat este omul care se invata necontenit pe dansul si invata necontenit pe altii". Cel mai important criteriu care impune si justifica educatia permanenta este factorul socia! schitat de accelerarea schimbarilor. sentimentul demnitatii personale. mobilitatea profesiilor. Dar. educatia ca proces de modelare a personalitatii. Comenius sustine ca "pentru fiecare om viata este o scoala. Autoeducatia evidentieaza faptul ca omul nu reprezinta un produs inert al unor forte externe sau interne. se pun bazele prin formarea in familie a unor deprinderi de autoservire. marile personalitati ale omenirii. Scopul fundamental al educatiei permanente este de a mentine si de a imbunatati calitatea vietii si progresul. de la leagan pana la mormant". criza modelelor relationale si de viata. nevoia de incredere in viitor si in progres. considera ca si "batranii trebuie sa invete". evolutia stiintelor. Pregatirea pentru educatie se realizeaza prin intreg procesul educational. Incepand cu primit ani de viata. educatia permanenta devine o necesitate a societatii contemporane. de comportare civilizata si a celor legate de activitatile scolare. igienico-sanitare. educatia are in mod implicit si un caracter istoric. nivelul crescut al aspiratiilor individuale. Deci. sporirea timpului liber. precum si de cresterea gradului de democratizare a vietii sociale. In trecut. Ca orice fenomen social. Asadar.

apreciate critic la nivelul stiintelor educatiei considerate fundamentale. adevar. e) educatia fizica. a activitatii profesionale consta in a provoca in constiinta educatului. sintetizate. b) educatia intelectuala. Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea si intelegerea conceptelor de baza ale domeniului. Educatia pregateste autoeducatia intr-un sens dublu: ofera o "baza de lansare". 3. Pavelcu spunand ca: "nu exista o sursa mai bogata in satisfactii decat aceea de te simti opera propriei tale personalitati si sculptor al propriei tale fiinte''.independent si ii cultiva increderea in sine. Continuturile generale ale educatiei reprezinta ansamblul valorilor pedagogice fundamentale (bine. realizarea si dezvoltarea activitatilor de educatie si instruire organizate la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. dezvoltat in functie de valorile pedagogice fundamentale evocate. O astfel Page | 3 de activitate a avut in vedere academicianul V. c) educatia tehnologica (aplicativa). prin sistemul de cunostinte. adevar aplicat / util. care vizeaza descoperirea si valorificarea unor legitati. Pedagogia este stiinta socioumana care studiaza educatia la nivelul functiei si a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice. principii si norme de actiune specifice. nevoia de educatie. Teoria si metodologia curriculumului – are ca obiect de studiu specific: proiectarea. analizate. care pot fi aplicate. priceperi si deprinderi se stimuleaza nevoia continua de educatie. vizeaza urmatoarele cinci continuturi generale ale educatiei. sanatate) care confera activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane un cadru dimensional stabil. in mod obiectiv. la nivelul oricarei activitatii de educatie / instruire: a) educatia morala. la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. Teoria generala a educatiei (care include disciplinele propuse in planul de invatamant al facultatii. d) educatia estetica. a) Educatia morala reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a constiintei morale a personalitatii realizabila prin intermediul valorilor etice care concentreaza toate dimensiunile binelui moral. frumos. Acest cadru dimensional stabil. Teoria generala a instruirii (care include disciplina propuse in planul de invatamant al facultatii. realizat / realizabil. 2. de perfectionare. Menirea scolii. Teoria si metodologia cercetarii pedagogice – are ca obiect de studiu specific: evidentierea fundamentelor epistemologice ale domeniului si a strategiilor de inovare necesare la nivelul activitatilor organizate la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. Educatia morala are ca obiectiv fundamental formarea- . in mod special. 4. Numai o angajare completa in ceea ce intreprinde personalitatea este capabila sa devina forta motrice care aduce progres de ordin cantitativ si calitativ in procesul educational. colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Fundamentele pedagogiei si Teoria educatiei). colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Didactica generala sau de Teoria si metodologia instruirii). prezente. In acest domeniu putem include: 1.

in mod special.deschis. educatia demografica. capacitati si atitudini cognitive. motivationala. caracteriala. Educatia fizica urmareste formarea constiintei fizice. determinat de aparitia periodica a unor "noi continuturi". fiecarei societati si comunitati. igienicosanitare. estetica c) Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor stiintei aplicate. tehnologica. generale si specifice. in general.dezvoltarea constiintei morale care vizeaza optimizarea raporturilor omului cu lumea si cu sine. . educatia pentru schimbare si dezvoltare. obiectivitate. educatia sanitara moderna. de genul celor instituite in ultimele decenii la nivel de UNESCO: educatia ecologica. . determinat de interdependenta existenta intre educatia intelectualamorala-tehnologica-estetica-fizica. determinat de corelatia pedagogica existenta intre "latura informativa" si "latura formativa" a educatiei intelectuale-morale-tehnologice-estetice-fizice. educatia pentru democratie. ordine. arta. educatia fata de mass-media. legitate etc. constituind o premisa calitativa absolut necesara pentru realizarea celorlalte dimensiuni ale educatiei – educatia: morala. exprimate in termeni de utilitate. Educatia estetica nu se reduce deci la educatia artistica. productivitate. Educatia intelectuala are ca obiectiv Page | 4 fundamental formarea-dezvoltarea constiintei stiintifice realizabila prin dobandirea unor cunostinte. educatia pentru tehnologie si progres. adaptabile la contextul propriu fiecarei etape istorice. realizabila prin dobandirea si practica unei anumite culturi medicale. d) Educatia estetica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor generale ale frumosului existent in natura. determinat de structura de organizare bio-psiho-socio-culturala a personalitatii. cu o larga sustinere afectiva. precizie. a carei calitate de exemplaritate este valorificata la maximum in toate contextele si situatiile pedagogice posibile. Aceste continuturi generale ale educatiei reflecta liniile constante de evolutie a personalitatii umane. educatia casnica moderna. eficienta.dinamic. e) Educatia fizica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii prin intermediul valorilor sanatatii umane. societate. Ele au un caracter: . . sportive. unitar. . mai ales in cadrul procesului de invatamant.integral. Educatia intelectuala are un rol fundamental in cadrul oricarei activitati de formare-dezvoltare a personalitati.).obiectiv. b) Educatia intelectuala reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii "prin stiinta si pentru stiinta". respectiv prin intermediul valorilor stiintei (rigoare.

in functie de particularitatile acestora dar si de "ciclurile vietii" si de conditiile specifice fiecarui sistem educational / de invatamant (de exemplu. dar si la nivelul educatiei: intelectuale ."Noile educatii" "Noile educatii" sunt adaptabile la nivelul fiecarei dimensiuni a educatiei. Formele generale ale educatiei Formele generale ale educatiei reprezinta ansamblul actiunilor si al influentelor pedagogice desfasurate. . chimie. geografie.abordarea "noilor educatii" la nivelul unor "sinteze stiintifice" propuse anual sau trimestrial/semestrial de "echipe de profesori" (de exemplu. cu obiective specifice dimensiunii educatiei intelectuale).demersul infuzional .abordarea "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare distincte (de exemplu. integrate la nivelul unor trepte scolare dar si la nivelul unor dimensiuni ale educatiei (de exemplu. in cadrul activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane.demersul disciplinar .abordarea problematicii "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare (de exemplu. filosofie etc. educatiei intelectuale / in Page | 5 invatamantul liceal. educatia ecologica abordata ca "modul" in cadrul biologiei.morale tehnologice .demersul transdisciplinar . sociologie.demersul modular . . economie. fizicii etc. problematica educatiei ecologice este abordata simultan la nivelul biologiei.). educatiei tehnologice / in invatamantul profesional etc. seminarii etice. fizica. geografiei. educatia ecologica apare ca disciplina scolara integrata in planul de invatamant. concursuri scolare etc. chimiei. Integrarea "noilor educatii" in programele scolare este realizata / realizabila pe baza a patru demersuri de proiectare a continutului instruirii: .estetice – fizice / igienico-sanitare). Clasificarea formelor educatiei angajeaza doua categorii de criterii: . in invatamantul liceal.. educatia ecologica poate fi integrata la nivelul educatiei morale / in invatamantul primar.abordarea "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare. succesiv sau simultan. abordarea problemelor globale ale educatiei ecologice din perspectiva unei echipe formata din profesori de biologie. in cadrul unor lectii de sinteza. dezbateri tematice.). cu obiective institutionalizate la nivelul programelor scolare). .

materiale de stimulare a invatarii etc. Educatia formala reflecta. aprecieri.a) criteriul proiectarii: educatie institutionala / cu obiective specifice institutionalizate (educatia formala-nonformala). c) invatarea scolara/universitara sistematica. George. b) orientarea prioritara a "finalitatilor" spre parcurgerea "programei". fara obiective specifice institutionalizate (educatie informala). 1988. cursuri. educatie noninstitutionala / realizata implicit. perfectibil. b) criteriul organizarii: educatie realizata pe baza unor actiuni explicite si influente implicite (educatia formala-nonformala). realizata prin: note. favorabil reusitei pedagogice. profesionala. Educatia formala este organizata institutional in cadrul sistemului de invatamant. b) exersarea aptitudinilor si a atitudinilor umane intr-un cadru metodic stimulativ. cursuri universitare. Educatia formala dezvolta urmatoarele obiective generale. centre de perfectionare etc. deschis. manuale scolare. educatie realizata doar pe baza unor influente Page | 6 implicite (educatia informala). operabile la nivel moral – intelectual – tehnologic – estetic – fizic: a) dobandirea cunostintelor fundamentale in interdependenta lor sistemica. universitara-postuniversitara. manuale. urmatoarele coordonate functionale. programe. calificative. multiplicabile in continuturi specifice. realizata prin corelarea activitatii cadrelor didactice de diferite specialitati la nivelul metodologic al unei "echipe pedagogice".). c) aplicarea instrumentelor de evaluare sociala la diferite niveluri si grade de integrare scolara-postscolara.226). d) evaluarea pe criterii socio-pedagogice riguroase. sub indrumarea cadrelor didactice de specialitate. pe niveluri si trepte de studii (scoli. Educatia formala reprezinta ansamblul actiunilor (si al influentelor) pedagogice proiectate institutional prin structuri organizate sistemic. . materiale de invatare etc.) in cadrul unui proces de instruire realizat cu maximum de rigurozitate in timp si spatiu (plan. valabile la nivelul sistemului si al procesului de invatamant: a) proiectarea pedagogica organizata pe baza de planuri. caracterizari etc.. pag. programe. in acelasi timp. pentru "asigurarea succesului unui numar cat mai mare de elevi si studenti" (Vaideanu. care asigura dirijarea constienta a raporturilor functional-structurale dintre "educator" si "educat" realizate intr-un context metodologic de predare-invatare-evaluare. universitati.

proiectat si realizat in timp si spatiu. neformalizata. cu retele de programe nonformale etc.. artistice. ca "solutii alternative" de perfectionare. pe doua circuite pedagogice principale: a) un circuit pedagogic situat in afara clasei: cercuri pe discipline de invatamant. coordonate prezentate uneori ca obiective generale "de vocatie": sprijinirea elevilor si chiar a adultilor cu sanse reduse de acces la o scolaritate normala.Educatia nonformala completeaza educatia formala intr-un cadru institutionalizat situat in afara sistemului de invatamant dar si in interiorul acestuia. direct si indirect. neformalizata cu profilare dependenta de optiunile elevilor si ale comunitatilor scolare si locale. Educatia nonformala sprijina. radio-televiziune scolara.proiectarea pedagogica neformalizata. estetic civic. actiunile si influentele sistemu-lui Page | 7 de invatamant. discoteca. b) un circuit pedagogic situat in afara scolii: . institutionalizate special la nivel de: presa pedagogica. activat prin "organisme scolare conexe". radio. conferinte tematice . cercuri tematice / transdisciplinare. competitii. reciclare.la nivel general-uman.activitati periscolare. universitati populare. cursuri. cu deschideri speciale spre experiment si inovatie. concursuri. cinema etc. profesional. . cluburi. cercuri interdisciplinare. .cu programe speciale de educatie permanenta etc. instruire permanenta. prioritar stimulative. organizate in mediul socioprofesional. organizate pentru valorificarea educativa a timpului liber: cu resurse traditionale: excursii. fara note sau calificative oficiale. mediateca.. Ele probeaza . stimularea dezvoltarii socioeconomice si culturale a personalitatii umane si a comunitatilor locale . dependente de stilul activitatii de formaredezvoltare a personalitatii. tabere. televiziune scolara. .activitati parascolare. Structura actiunii educationale de tip nonformal are un plus de flexibilitate si de deschidere in raport cu influentele campului psihosocial care concentreaza si multiplica numeroase efecte centrale si secundare.in comparatie cu activitatile de educatie formala . Activitatile de educatie nonformala au un caracter institutional. extradidactice sau extrascolare. cu resurse moderne: videoteca. ansambluri sportive.organizarea facultativa. cu programe deschise spre interdisciplinaritate si educatie permanenta . vizionari de spectacole (teatru. etc. olimpiade scolare/universitare.cateva note specifice: . instruire asistata pe calculator.. intreceri.evaluarea facultativa. vizite. cu accente psihologice. Aceasta structura parcurge doua coordonate functionale specifice educatiei nonformale. culturale etc.. sportiv.) si de expozitii etc.

completeaza si corecteaza achizitiile obtinute prin intermediul educatiei ocazionale (n. Interdependenta formelor de educatie asigura cresterea potentialului pedagogic al activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan individual si social. organizate de echipe pluridisciplinare). Interpretarile postmoderne – realizabile din perspectiva paradigmei curriculumului – evidentiaza necesitatea integrarii educatiei informale in activitatea de proiectare a continutului instruirii in vederea valorificarii efective a resurselor informationale ale acesteia si a experientei de viata a elevului / studentului. politic. comunitatii (locale.) si organizate (provenite de la nivelul institutiilor mass-media care nu angajeaza raspunderi pedagogice explicite. informale) si nonformale". aflate. mass-mediei (presa scrisa. Institutionalizarea interdependentelor dintre cele trei forme ale educatiei solicita "o abordare holistica". teritoriale. (micro)grup etc. deosebite de institutiile mass-media specializate in educatie . trimestru. religios etc. realizabile in mediul scolar si extrascolar: lectii tematice.n. lectiile deschise (bazate pe informatii provenite din mediul informal. Societatea contemporana extinde aria de influente a educatiei informale care este sustinuta de "o masa informationala enorma ca volum dar eterogena. Educatia informala include ansamblul influentelor pedagogice exercitate spontan Page | 8 asupra personalitatii de la nivelul familiei. activitati interdisciplinare in domeniul stiintelor socio- . sistemele de retele video si de calculatoare – cu profil scolar. universitar etc. an. radio. strada. nationale). localitate. la nivel didactic si extradidactic. radioteleviziunea.activitati de sinteza (capitol. intr-o expansiune cantitativa greu controlabila. economic. (micro)grupurilor sociale. televiziune etc. (provenite din diferite medii sociale: familie. altfel. organizate interdisciplinar. cartier. bazate pe informatii provenite din mediul informal. mediului social (cultural. urmare a unor progrese tehnologice permanente: presa scrisa.Dezvoltarea educatiei nonformale angajeaza "noile mass-media" care intervin din ce in ce mai eficient.). foarte variata si inegala de la zi la zi.). Interpretarile moderne evidentiaza posibilitatea preluarii unor prioritati si pe terenul educatiei nonformale care ofera un camp motivational mai larg si mai deschis procesului de formare-dezvoltare a personalitatii. avand o capacitate rapida de receptare a tuturor influentelor pedagogice informale.). de la persoana la persoana" . realizabila pe doua coordonate pedagogice: o coordonata orizontala si o coordonata verticala In aceasta perspectiva pot fi proiectate mai multe modalitati de articulare a celor trei forme de educatie/instruire. Interpretarile clasice evidentiaza rolul prioritar al educatiei formale care "ghideaza. exercitand "o functie integrativa de sin-teza a diferitelor experiente traite" . ciclu scolar etc.Aceasta "masa informationala enorma" include un ansamblu de influente neorganizate.

activitati extradidactice si/sau extrascolare de tip cercuri stiintifice. activitati de invatare independenta. organizate in echipe interdisciplinar si pluridisciplinare (care valorifica informatiile de tip nonformal-informal). Page | 9 . activitati educative / ore de dirigentie etc..umane. organizate la nivel didactic. excursii didactice etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful