Universitatea De Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE Specializarea Inginerie si management

in alimentatie publica si agroturism

Page | 1

Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii

Marcu Adelina-Giorgiana Grupa 8315

Mai nou. Cel mai important criteriu care impune si justifica educatia permanenta este factorul socia! schitat de accelerarea schimbarilor. sentimentul demnitatii personale. considera ca si "batranii trebuie sa invete". Dar. sporirea timpului liber. nivelul crescut al aspiratiilor individuale. educatia are in mod implicit si un caracter istoric. realizat de familie. au insistat pe ideea ca educatia este necesar sa se exercite asupra individului. mobilitatea profesiilor. In trecut. pe tot parcursul vietii sale. iar Nicolae lorga precizeaza ca "invatat este omul care se invata necontenit pe dansul si invata necontenit pe altii". Pregatirea pentru educatie se realizeaza prin intreg procesul educational. se pun bazele prin formarea in familie a unor deprinderi de autoservire. marile personalitati ale omenirii. evolueaza si se schimba in functie de transformarile ce se produc in cadrul societatii. precum si de cresterea gradului de democratizare a vietii sociale. de comportare civilizata si a celor legate de activitatile scolare. de la leagan pana la mormant".Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Page | 2 Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale societatii. nevoia de incredere in viitor si in progres. chiar si in aceste conditii. Comenius sustine ca "pentru fiecare om viata este o scoala. Fiinta umana este in mare masura rezultatul vointei proprii. educatia permanenta devine o necesitate a societatii contemporane. Deci. igienico-sanitare. dar si ale individului. Incepand cu primit ani de viata. scoala. Scopul fundamental al educatiei permanente este de a mentine si de a imbunatati calitatea vietii si progresul. fapt datorat ritmului lent de dezvoltare a societatii. educatia se referea doar la o etapa din viata omului. dinamismului. Se poate spune ca educatia care precede autoeducatia ofera tanarului directia devenirii sale. ii formeaza deprinderile si priceperile indispensabile unui caracter . Ca orice fenomen social. societate are ca scop pregatirea educatului pentru educatie. Ea a aparut odata cu societatea. Autoeducatia evidentieaza faptul ca omul nu reprezinta un produs inert al unor forte externe sau interne. Asadar. reprezentand un principiu teoretic si actional care incearca sa ordoneze o realitate specifica secolului nostru. criza modelelor relationale si de viata. educatia ca proces de modelare a personalitatii. evolutia stiintelor. necesitatea educatiei este impusa si de o serie de factori individuali cum ar fi necesitatea integrarii dinamice a omului in societate. Seneca de exemplu.

sanatate) care confera activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane un cadru dimensional stabil. Numai o angajare completa in ceea ce intreprinde personalitatea este capabila sa devina forta motrice care aduce progres de ordin cantitativ si calitativ in procesul educational. analizate. a activitatii profesionale consta in a provoca in constiinta educatului. dezvoltat in functie de valorile pedagogice fundamentale evocate. Continuturile generale ale educatiei reprezinta ansamblul valorilor pedagogice fundamentale (bine. d) educatia estetica. sintetizate. 4. b) educatia intelectuala. adevar. c) educatia tehnologica (aplicativa). apreciate critic la nivelul stiintelor educatiei considerate fundamentale. Educatia pregateste autoeducatia intr-un sens dublu: ofera o "baza de lansare". frumos. Teoria si metodologia cercetarii pedagogice – are ca obiect de studiu specific: evidentierea fundamentelor epistemologice ale domeniului si a strategiilor de inovare necesare la nivelul activitatilor organizate la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. la nivelul oricarei activitatii de educatie / instruire: a) educatia morala. 2. prin sistemul de cunostinte. realizat / realizabil. prezente. In acest domeniu putem include: 1. vizeaza urmatoarele cinci continuturi generale ale educatiei. care vizeaza descoperirea si valorificarea unor legitati. Acest cadru dimensional stabil. Pavelcu spunand ca: "nu exista o sursa mai bogata in satisfactii decat aceea de te simti opera propriei tale personalitati si sculptor al propriei tale fiinte''. O astfel Page | 3 de activitate a avut in vedere academicianul V. nevoia de educatie. priceperi si deprinderi se stimuleaza nevoia continua de educatie. 3. Menirea scolii. de perfectionare. principii si norme de actiune specifice. la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. Teoria si metodologia curriculumului – are ca obiect de studiu specific: proiectarea. Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea si intelegerea conceptelor de baza ale domeniului. in mod obiectiv. e) educatia fizica. colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Fundamentele pedagogiei si Teoria educatiei). a) Educatia morala reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a constiintei morale a personalitatii realizabila prin intermediul valorilor etice care concentreaza toate dimensiunile binelui moral. in mod special. Pedagogia este stiinta socioumana care studiaza educatia la nivelul functiei si a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice. realizarea si dezvoltarea activitatilor de educatie si instruire organizate la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Didactica generala sau de Teoria si metodologia instruirii). Teoria generala a educatiei (care include disciplinele propuse in planul de invatamant al facultatii. Educatia morala are ca obiectiv fundamental formarea- . Teoria generala a instruirii (care include disciplina propuse in planul de invatamant al facultatii.independent si ii cultiva increderea in sine. adevar aplicat / util. care pot fi aplicate.

caracteriala.obiectiv. in mod special. societate. Ele au un caracter: .dinamic. eficienta. e) Educatia fizica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii prin intermediul valorilor sanatatii umane. d) Educatia estetica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor generale ale frumosului existent in natura. cu o larga sustinere afectiva. realizabila prin dobandirea si practica unei anumite culturi medicale. mai ales in cadrul procesului de invatamant. educatia fata de mass-media. legitate etc.dezvoltarea constiintei morale care vizeaza optimizarea raporturilor omului cu lumea si cu sine. exprimate in termeni de utilitate. educatia demografica. . educatia pentru tehnologie si progres. respectiv prin intermediul valorilor stiintei (rigoare. motivationala. educatia sanitara moderna. Educatia fizica urmareste formarea constiintei fizice. a carei calitate de exemplaritate este valorificata la maximum in toate contextele si situatiile pedagogice posibile. fiecarei societati si comunitati. Aceste continuturi generale ale educatiei reflecta liniile constante de evolutie a personalitatii umane. educatia pentru democratie. generale si specifice. in general. adaptabile la contextul propriu fiecarei etape istorice. de genul celor instituite in ultimele decenii la nivel de UNESCO: educatia ecologica. determinat de structura de organizare bio-psiho-socio-culturala a personalitatii. determinat de interdependenta existenta intre educatia intelectualamorala-tehnologica-estetica-fizica. Educatia estetica nu se reduce deci la educatia artistica. determinat de corelatia pedagogica existenta intre "latura informativa" si "latura formativa" a educatiei intelectuale-morale-tehnologice-estetice-fizice. capacitati si atitudini cognitive. productivitate. educatia casnica moderna. tehnologica.integral. constituind o premisa calitativa absolut necesara pentru realizarea celorlalte dimensiuni ale educatiei – educatia: morala. igienicosanitare. educatia pentru schimbare si dezvoltare. . unitar. estetica c) Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor stiintei aplicate. determinat de aparitia periodica a unor "noi continuturi". ordine. Educatia intelectuala are ca obiectiv Page | 4 fundamental formarea-dezvoltarea constiintei stiintifice realizabila prin dobandirea unor cunostinte. .deschis. sportive. arta. b) Educatia intelectuala reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii "prin stiinta si pentru stiinta". obiectivitate. precizie. Educatia intelectuala are un rol fundamental in cadrul oricarei activitati de formare-dezvoltare a personalitati. .).

demersul modular . educatiei tehnologice / in invatamantul profesional etc. in cadrul unor lectii de sinteza. cu obiective specifice dimensiunii educatiei intelectuale)."Noile educatii" "Noile educatii" sunt adaptabile la nivelul fiecarei dimensiuni a educatiei. economie. educatiei intelectuale / in Page | 5 invatamantul liceal. in cadrul activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane. abordarea problemelor globale ale educatiei ecologice din perspectiva unei echipe formata din profesori de biologie. integrate la nivelul unor trepte scolare dar si la nivelul unor dimensiuni ale educatiei (de exemplu.). filosofie etc. sociologie. geografiei. cu obiective institutionalizate la nivelul programelor scolare). succesiv sau simultan. educatia ecologica poate fi integrata la nivelul educatiei morale / in invatamantul primar.demersul infuzional . Formele generale ale educatiei Formele generale ale educatiei reprezinta ansamblul actiunilor si al influentelor pedagogice desfasurate.). in functie de particularitatile acestora dar si de "ciclurile vietii" si de conditiile specifice fiecarui sistem educational / de invatamant (de exemplu. dezbateri tematice. Clasificarea formelor educatiei angajeaza doua categorii de criterii: . fizicii etc.. . problematica educatiei ecologice este abordata simultan la nivelul biologiei. concursuri scolare etc. fizica. seminarii etice. chimie.abordarea "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare distincte (de exemplu. .abordarea "noilor educatii" la nivelul unor "sinteze stiintifice" propuse anual sau trimestrial/semestrial de "echipe de profesori" (de exemplu. in invatamantul liceal. educatia ecologica apare ca disciplina scolara integrata in planul de invatamant.estetice – fizice / igienico-sanitare).abordarea problematicii "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare (de exemplu. . dar si la nivelul educatiei: intelectuale . Integrarea "noilor educatii" in programele scolare este realizata / realizabila pe baza a patru demersuri de proiectare a continutului instruirii: . chimiei. educatia ecologica abordata ca "modul" in cadrul biologiei.morale tehnologice .demersul disciplinar .demersul transdisciplinar . geografie.abordarea "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare.

. Educatia formala dezvolta urmatoarele obiective generale. programe. c) aplicarea instrumentelor de evaluare sociala la diferite niveluri si grade de integrare scolara-postscolara. fara obiective specifice institutionalizate (educatie informala). centre de perfectionare etc. George. deschis. universitara-postuniversitara. educatie realizata doar pe baza unor influente Page | 6 implicite (educatia informala). b) orientarea prioritara a "finalitatilor" spre parcurgerea "programei". pe niveluri si trepte de studii (scoli. pentru "asigurarea succesului unui numar cat mai mare de elevi si studenti" (Vaideanu. caracterizari etc. cursuri universitare. b) exersarea aptitudinilor si a atitudinilor umane intr-un cadru metodic stimulativ. b) criteriul organizarii: educatie realizata pe baza unor actiuni explicite si influente implicite (educatia formala-nonformala). sub indrumarea cadrelor didactice de specialitate. universitati. calificative. programe.) in cadrul unui proces de instruire realizat cu maximum de rigurozitate in timp si spatiu (plan. pag.226). materiale de invatare etc. cursuri. favorabil reusitei pedagogice. c) invatarea scolara/universitara sistematica. profesionala. Educatia formala este organizata institutional in cadrul sistemului de invatamant. Educatia formala reflecta.). care asigura dirijarea constienta a raporturilor functional-structurale dintre "educator" si "educat" realizate intr-un context metodologic de predare-invatare-evaluare.a) criteriul proiectarii: educatie institutionala / cu obiective specifice institutionalizate (educatia formala-nonformala). aprecieri. multiplicabile in continuturi specifice. Educatia formala reprezinta ansamblul actiunilor (si al influentelor) pedagogice proiectate institutional prin structuri organizate sistemic. realizata prin: note. operabile la nivel moral – intelectual – tehnologic – estetic – fizic: a) dobandirea cunostintelor fundamentale in interdependenta lor sistemica. urmatoarele coordonate functionale. perfectibil. 1988.. d) evaluarea pe criterii socio-pedagogice riguroase. valabile la nivelul sistemului si al procesului de invatamant: a) proiectarea pedagogica organizata pe baza de planuri. in acelasi timp. manuale scolare. realizata prin corelarea activitatii cadrelor didactice de diferite specialitati la nivelul metodologic al unei "echipe pedagogice". educatie noninstitutionala / realizata implicit. manuale. materiale de stimulare a invatarii etc.

cateva note specifice: . instruire asistata pe calculator. radio-televiziune scolara. fara note sau calificative oficiale. Aceasta structura parcurge doua coordonate functionale specifice educatiei nonformale. reciclare. Structura actiunii educationale de tip nonformal are un plus de flexibilitate si de deschidere in raport cu influentele campului psihosocial care concentreaza si multiplica numeroase efecte centrale si secundare. artistice. organizate pentru valorificarea educativa a timpului liber: cu resurse traditionale: excursii.organizarea facultativa. intreceri.in comparatie cu activitatile de educatie formala . prioritar stimulative.. cursuri. organizate in mediul socioprofesional. ca "solutii alternative" de perfectionare. cercuri tematice / transdisciplinare. ansambluri sportive. tabere.) si de expozitii etc. . instruire permanenta. televiziune scolara. cu programe deschise spre interdisciplinaritate si educatie permanenta . extradidactice sau extrascolare.. vizite. concursuri.. competitii. actiunile si influentele sistemu-lui Page | 7 de invatamant.cu programe speciale de educatie permanenta etc. culturale etc. estetic civic. olimpiade scolare/universitare. cu deschideri speciale spre experiment si inovatie. cu retele de programe nonformale etc. Educatia nonformala sprijina.la nivel general-uman.proiectarea pedagogica neformalizata. proiectat si realizat in timp si spatiu. etc.evaluarea facultativa. universitati populare. Ele probeaza .activitati periscolare. pe doua circuite pedagogice principale: a) un circuit pedagogic situat in afara clasei: cercuri pe discipline de invatamant. institutionalizate special la nivel de: presa pedagogica. activat prin "organisme scolare conexe". cu resurse moderne: videoteca. direct si indirect.activitati parascolare. . cercuri interdisciplinare.Educatia nonformala completeaza educatia formala intr-un cadru institutionalizat situat in afara sistemului de invatamant dar si in interiorul acestuia. cu accente psihologice. stimularea dezvoltarii socioeconomice si culturale a personalitatii umane si a comunitatilor locale . coordonate prezentate uneori ca obiective generale "de vocatie": sprijinirea elevilor si chiar a adultilor cu sanse reduse de acces la o scolaritate normala. sportiv. vizionari de spectacole (teatru. Activitatile de educatie nonformala au un caracter institutional.. cinema etc. . neformalizata cu profilare dependenta de optiunile elevilor si ale comunitatilor scolare si locale. radio. mediateca. cluburi. profesional. neformalizata. dependente de stilul activitatii de formaredezvoltare a personalitatii. discoteca. b) un circuit pedagogic situat in afara scolii: . conferinte tematice .

Educatia informala include ansamblul influentelor pedagogice exercitate spontan Page | 8 asupra personalitatii de la nivelul familiei. activitati interdisciplinare in domeniul stiintelor socio- . intr-o expansiune cantitativa greu controlabila. religios etc. aflate. ciclu scolar etc. exercitand "o functie integrativa de sin-teza a diferitelor experiente traite" . comunitatii (locale. Institutionalizarea interdependentelor dintre cele trei forme ale educatiei solicita "o abordare holistica". radio.). avand o capacitate rapida de receptare a tuturor influentelor pedagogice informale.activitati de sinteza (capitol. organizate de echipe pluridisciplinare). televiziune etc. nationale). cartier. Societatea contemporana extinde aria de influente a educatiei informale care este sustinuta de "o masa informationala enorma ca volum dar eterogena. mass-mediei (presa scrisa. realizabila pe doua coordonate pedagogice: o coordonata orizontala si o coordonata verticala In aceasta perspectiva pot fi proiectate mai multe modalitati de articulare a celor trei forme de educatie/instruire. mediului social (cultural. politic. (micro)grup etc.n. deosebite de institutiile mass-media specializate in educatie . realizabile in mediul scolar si extrascolar: lectii tematice.) si organizate (provenite de la nivelul institutiilor mass-media care nu angajeaza raspunderi pedagogice explicite. strada. localitate. economic. completeaza si corecteaza achizitiile obtinute prin intermediul educatiei ocazionale (n. sistemele de retele video si de calculatoare – cu profil scolar. foarte variata si inegala de la zi la zi. radioteleviziunea. altfel. de la persoana la persoana" . Interdependenta formelor de educatie asigura cresterea potentialului pedagogic al activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan individual si social.). informale) si nonformale". bazate pe informatii provenite din mediul informal. Interpretarile moderne evidentiaza posibilitatea preluarii unor prioritati si pe terenul educatiei nonformale care ofera un camp motivational mai larg si mai deschis procesului de formare-dezvoltare a personalitatii. urmare a unor progrese tehnologice permanente: presa scrisa. (provenite din diferite medii sociale: familie. Interpretarile clasice evidentiaza rolul prioritar al educatiei formale care "ghideaza. universitar etc. trimestru.).Aceasta "masa informationala enorma" include un ansamblu de influente neorganizate. (micro)grupurilor sociale. lectiile deschise (bazate pe informatii provenite din mediul informal. an. Interpretarile postmoderne – realizabile din perspectiva paradigmei curriculumului – evidentiaza necesitatea integrarii educatiei informale in activitatea de proiectare a continutului instruirii in vederea valorificarii efective a resurselor informationale ale acesteia si a experientei de viata a elevului / studentului. la nivel didactic si extradidactic. teritoriale.Dezvoltarea educatiei nonformale angajeaza "noile mass-media" care intervin din ce in ce mai eficient. organizate interdisciplinar.

activitati educative / ore de dirigentie etc.umane. organizate la nivel didactic. activitati extradidactice si/sau extrascolare de tip cercuri stiintifice.. Page | 9 . excursii didactice etc. organizate in echipe interdisciplinar si pluridisciplinare (care valorifica informatiile de tip nonformal-informal). activitati de invatare independenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful