Universitatea De Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE Specializarea Inginerie si management

in alimentatie publica si agroturism

Page | 1

Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii

Marcu Adelina-Giorgiana Grupa 8315

Fiinta umana este in mare masura rezultatul vointei proprii. In trecut. Ca orice fenomen social. mobilitatea profesiilor. sentimentul demnitatii personale. de la leagan pana la mormant". realizat de familie. Mai nou. iar Nicolae lorga precizeaza ca "invatat este omul care se invata necontenit pe dansul si invata necontenit pe altii". educatia are in mod implicit si un caracter istoric. considera ca si "batranii trebuie sa invete". marile personalitati ale omenirii. igienico-sanitare. ii formeaza deprinderile si priceperile indispensabile unui caracter . chiar si in aceste conditii. criza modelelor relationale si de viata. scoala. reprezentand un principiu teoretic si actional care incearca sa ordoneze o realitate specifica secolului nostru. fapt datorat ritmului lent de dezvoltare a societatii. sporirea timpului liber. societate are ca scop pregatirea educatului pentru educatie. Se poate spune ca educatia care precede autoeducatia ofera tanarului directia devenirii sale. Deci. Pregatirea pentru educatie se realizeaza prin intreg procesul educational. evolueaza si se schimba in functie de transformarile ce se produc in cadrul societatii. Cel mai important criteriu care impune si justifica educatia permanenta este factorul socia! schitat de accelerarea schimbarilor. dinamismului. evolutia stiintelor. educatia se referea doar la o etapa din viata omului. se pun bazele prin formarea in familie a unor deprinderi de autoservire. de comportare civilizata si a celor legate de activitatile scolare. educatia permanenta devine o necesitate a societatii contemporane. dar si ale individului. pe tot parcursul vietii sale. au insistat pe ideea ca educatia este necesar sa se exercite asupra individului.Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Page | 2 Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale societatii. Comenius sustine ca "pentru fiecare om viata este o scoala. Autoeducatia evidentieaza faptul ca omul nu reprezinta un produs inert al unor forte externe sau interne. Seneca de exemplu. Scopul fundamental al educatiei permanente este de a mentine si de a imbunatati calitatea vietii si progresul. nevoia de incredere in viitor si in progres. nivelul crescut al aspiratiilor individuale. Ea a aparut odata cu societatea. Asadar. necesitatea educatiei este impusa si de o serie de factori individuali cum ar fi necesitatea integrarii dinamice a omului in societate. educatia ca proces de modelare a personalitatii. Dar. precum si de cresterea gradului de democratizare a vietii sociale. Incepand cu primit ani de viata.

realizarea si dezvoltarea activitatilor de educatie si instruire organizate la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. Continuturile generale ale educatiei reprezinta ansamblul valorilor pedagogice fundamentale (bine. adevar aplicat / util. apreciate critic la nivelul stiintelor educatiei considerate fundamentale. colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Fundamentele pedagogiei si Teoria educatiei). Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea si intelegerea conceptelor de baza ale domeniului. Teoria si metodologia curriculumului – are ca obiect de studiu specific: proiectarea. Menirea scolii. Pavelcu spunand ca: "nu exista o sursa mai bogata in satisfactii decat aceea de te simti opera propriei tale personalitati si sculptor al propriei tale fiinte''. Teoria generala a instruirii (care include disciplina propuse in planul de invatamant al facultatii. sintetizate. Educatia pregateste autoeducatia intr-un sens dublu: ofera o "baza de lansare". adevar. b) educatia intelectuala. O astfel Page | 3 de activitate a avut in vedere academicianul V. la nivelul oricarei activitatii de educatie / instruire: a) educatia morala. Educatia morala are ca obiectiv fundamental formarea- . c) educatia tehnologica (aplicativa). 2. nevoia de educatie. de perfectionare. sanatate) care confera activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane un cadru dimensional stabil. Pedagogia este stiinta socioumana care studiaza educatia la nivelul functiei si a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice. d) educatia estetica. Teoria generala a educatiei (care include disciplinele propuse in planul de invatamant al facultatii. e) educatia fizica. in mod obiectiv. care pot fi aplicate. analizate. Acest cadru dimensional stabil. In acest domeniu putem include: 1. a) Educatia morala reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a constiintei morale a personalitatii realizabila prin intermediul valorilor etice care concentreaza toate dimensiunile binelui moral. care vizeaza descoperirea si valorificarea unor legitati. principii si norme de actiune specifice.independent si ii cultiva increderea in sine. colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Didactica generala sau de Teoria si metodologia instruirii). la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. Teoria si metodologia cercetarii pedagogice – are ca obiect de studiu specific: evidentierea fundamentelor epistemologice ale domeniului si a strategiilor de inovare necesare la nivelul activitatilor organizate la nivelul sistemului si al procesului de invatamant. priceperi si deprinderi se stimuleaza nevoia continua de educatie. 4. realizat / realizabil. vizeaza urmatoarele cinci continuturi generale ale educatiei. in mod special. 3. frumos. prezente. prin sistemul de cunostinte. a activitatii profesionale consta in a provoca in constiinta educatului. Numai o angajare completa in ceea ce intreprinde personalitatea este capabila sa devina forta motrice care aduce progres de ordin cantitativ si calitativ in procesul educational. dezvoltat in functie de valorile pedagogice fundamentale evocate.

mai ales in cadrul procesului de invatamant. obiectivitate. arta. educatia sanitara moderna. productivitate. Ele au un caracter: . motivationala. de genul celor instituite in ultimele decenii la nivel de UNESCO: educatia ecologica. educatia pentru democratie. Educatia intelectuala are un rol fundamental in cadrul oricarei activitati de formare-dezvoltare a personalitati. in mod special. tehnologica. a carei calitate de exemplaritate este valorificata la maximum in toate contextele si situatiile pedagogice posibile. educatia casnica moderna. ordine.dezvoltarea constiintei morale care vizeaza optimizarea raporturilor omului cu lumea si cu sine. adaptabile la contextul propriu fiecarei etape istorice. eficienta. unitar. caracteriala.integral. e) Educatia fizica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii prin intermediul valorilor sanatatii umane. . generale si specifice. societate. determinat de aparitia periodica a unor "noi continuturi". in general. determinat de structura de organizare bio-psiho-socio-culturala a personalitatii. determinat de corelatia pedagogica existenta intre "latura informativa" si "latura formativa" a educatiei intelectuale-morale-tehnologice-estetice-fizice. . Aceste continuturi generale ale educatiei reflecta liniile constante de evolutie a personalitatii umane. legitate etc. fiecarei societati si comunitati. Educatia fizica urmareste formarea constiintei fizice. d) Educatia estetica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor generale ale frumosului existent in natura. estetica c) Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor stiintei aplicate. b) Educatia intelectuala reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii "prin stiinta si pentru stiinta".dinamic. igienicosanitare. precizie. respectiv prin intermediul valorilor stiintei (rigoare. sportive.deschis. educatia fata de mass-media. exprimate in termeni de utilitate. constituind o premisa calitativa absolut necesara pentru realizarea celorlalte dimensiuni ale educatiei – educatia: morala.obiectiv. . Educatia intelectuala are ca obiectiv Page | 4 fundamental formarea-dezvoltarea constiintei stiintifice realizabila prin dobandirea unor cunostinte. determinat de interdependenta existenta intre educatia intelectualamorala-tehnologica-estetica-fizica. educatia pentru schimbare si dezvoltare. Educatia estetica nu se reduce deci la educatia artistica. capacitati si atitudini cognitive. cu o larga sustinere afectiva. educatia pentru tehnologie si progres.). realizabila prin dobandirea si practica unei anumite culturi medicale. educatia demografica. .

fizicii etc.abordarea "noilor educatii" la nivelul unor "sinteze stiintifice" propuse anual sau trimestrial/semestrial de "echipe de profesori" (de exemplu. dar si la nivelul educatiei: intelectuale . geografie. sociologie.abordarea "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare. Integrarea "noilor educatii" in programele scolare este realizata / realizabila pe baza a patru demersuri de proiectare a continutului instruirii: . problematica educatiei ecologice este abordata simultan la nivelul biologiei.demersul disciplinar . concursuri scolare etc. . educatia ecologica poate fi integrata la nivelul educatiei morale / in invatamantul primar. .).). chimiei. in functie de particularitatile acestora dar si de "ciclurile vietii" si de conditiile specifice fiecarui sistem educational / de invatamant (de exemplu. filosofie etc. succesiv sau simultan. abordarea problemelor globale ale educatiei ecologice din perspectiva unei echipe formata din profesori de biologie.abordarea "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare distincte (de exemplu. . cu obiective institutionalizate la nivelul programelor scolare). fizica.morale tehnologice . seminarii etice. geografiei.estetice – fizice / igienico-sanitare). cu obiective specifice dimensiunii educatiei intelectuale). educatiei intelectuale / in Page | 5 invatamantul liceal. integrate la nivelul unor trepte scolare dar si la nivelul unor dimensiuni ale educatiei (de exemplu. Formele generale ale educatiei Formele generale ale educatiei reprezinta ansamblul actiunilor si al influentelor pedagogice desfasurate. in cadrul activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane. educatia ecologica abordata ca "modul" in cadrul biologiei. educatia ecologica apare ca disciplina scolara integrata in planul de invatamant. chimie. economie..demersul modular .abordarea problematicii "noilor educatii" in cadrul unor discipline scolare (de exemplu. Clasificarea formelor educatiei angajeaza doua categorii de criterii: . dezbateri tematice."Noile educatii" "Noile educatii" sunt adaptabile la nivelul fiecarei dimensiuni a educatiei.demersul transdisciplinar .demersul infuzional . educatiei tehnologice / in invatamantul profesional etc. in cadrul unor lectii de sinteza. in invatamantul liceal.

educatie realizata doar pe baza unor influente Page | 6 implicite (educatia informala). universitati. calificative. c) aplicarea instrumentelor de evaluare sociala la diferite niveluri si grade de integrare scolara-postscolara. urmatoarele coordonate functionale.. aprecieri. c) invatarea scolara/universitara sistematica. d) evaluarea pe criterii socio-pedagogice riguroase. b) orientarea prioritara a "finalitatilor" spre parcurgerea "programei". manuale scolare. deschis.). programe. fara obiective specifice institutionalizate (educatie informala). programe. sub indrumarea cadrelor didactice de specialitate.226). multiplicabile in continuturi specifice. educatie noninstitutionala / realizata implicit. valabile la nivelul sistemului si al procesului de invatamant: a) proiectarea pedagogica organizata pe baza de planuri. profesionala. Educatia formala este organizata institutional in cadrul sistemului de invatamant. . cursuri universitare. manuale. care asigura dirijarea constienta a raporturilor functional-structurale dintre "educator" si "educat" realizate intr-un context metodologic de predare-invatare-evaluare. cursuri. pag. realizata prin corelarea activitatii cadrelor didactice de diferite specialitati la nivelul metodologic al unei "echipe pedagogice". universitara-postuniversitara. b) exersarea aptitudinilor si a atitudinilor umane intr-un cadru metodic stimulativ. pe niveluri si trepte de studii (scoli. perfectibil. favorabil reusitei pedagogice. operabile la nivel moral – intelectual – tehnologic – estetic – fizic: a) dobandirea cunostintelor fundamentale in interdependenta lor sistemica. Educatia formala reprezinta ansamblul actiunilor (si al influentelor) pedagogice proiectate institutional prin structuri organizate sistemic. Educatia formala dezvolta urmatoarele obiective generale. 1988. realizata prin: note.) in cadrul unui proces de instruire realizat cu maximum de rigurozitate in timp si spatiu (plan. in acelasi timp. Educatia formala reflecta. George.a) criteriul proiectarii: educatie institutionala / cu obiective specifice institutionalizate (educatia formala-nonformala). materiale de stimulare a invatarii etc. b) criteriul organizarii: educatie realizata pe baza unor actiuni explicite si influente implicite (educatia formala-nonformala). pentru "asigurarea succesului unui numar cat mai mare de elevi si studenti" (Vaideanu. caracterizari etc. materiale de invatare etc. centre de perfectionare etc.

reciclare. culturale etc. organizate pentru valorificarea educativa a timpului liber: cu resurse traditionale: excursii.proiectarea pedagogica neformalizata. etc.activitati periscolare.la nivel general-uman. neformalizata cu profilare dependenta de optiunile elevilor si ale comunitatilor scolare si locale.activitati parascolare.cateva note specifice: . radio. .. dependente de stilul activitatii de formaredezvoltare a personalitatii. instruire asistata pe calculator. cercuri interdisciplinare. cinema etc. ansambluri sportive. mediateca. cu retele de programe nonformale etc. concursuri. fara note sau calificative oficiale. cluburi. prioritar stimulative. sportiv. cu accente psihologice. cercuri tematice / transdisciplinare. direct si indirect. .Educatia nonformala completeaza educatia formala intr-un cadru institutionalizat situat in afara sistemului de invatamant dar si in interiorul acestuia. profesional. discoteca.) si de expozitii etc. ca "solutii alternative" de perfectionare. coordonate prezentate uneori ca obiective generale "de vocatie": sprijinirea elevilor si chiar a adultilor cu sanse reduse de acces la o scolaritate normala. actiunile si influentele sistemu-lui Page | 7 de invatamant.evaluarea facultativa. conferinte tematice . cu programe deschise spre interdisciplinaritate si educatie permanenta . proiectat si realizat in timp si spatiu. neformalizata. artistice. cursuri. tabere. Aceasta structura parcurge doua coordonate functionale specifice educatiei nonformale.. cu deschideri speciale spre experiment si inovatie.. extradidactice sau extrascolare.cu programe speciale de educatie permanenta etc. estetic civic.organizarea facultativa. institutionalizate special la nivel de: presa pedagogica. intreceri. radio-televiziune scolara.. competitii. cu resurse moderne: videoteca. televiziune scolara. organizate in mediul socioprofesional. stimularea dezvoltarii socioeconomice si culturale a personalitatii umane si a comunitatilor locale . universitati populare. Structura actiunii educationale de tip nonformal are un plus de flexibilitate si de deschidere in raport cu influentele campului psihosocial care concentreaza si multiplica numeroase efecte centrale si secundare. olimpiade scolare/universitare. pe doua circuite pedagogice principale: a) un circuit pedagogic situat in afara clasei: cercuri pe discipline de invatamant. Activitatile de educatie nonformala au un caracter institutional. Ele probeaza . instruire permanenta. vizite.in comparatie cu activitatile de educatie formala . b) un circuit pedagogic situat in afara scolii: . activat prin "organisme scolare conexe". vizionari de spectacole (teatru. . Educatia nonformala sprijina.

aflate. exercitand "o functie integrativa de sin-teza a diferitelor experiente traite" . lectiile deschise (bazate pe informatii provenite din mediul informal. universitar etc. realizabile in mediul scolar si extrascolar: lectii tematice. Interdependenta formelor de educatie asigura cresterea potentialului pedagogic al activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan individual si social. televiziune etc. bazate pe informatii provenite din mediul informal. radioteleviziunea. strada. (micro)grupurilor sociale.) si organizate (provenite de la nivelul institutiilor mass-media care nu angajeaza raspunderi pedagogice explicite. Societatea contemporana extinde aria de influente a educatiei informale care este sustinuta de "o masa informationala enorma ca volum dar eterogena. religios etc. avand o capacitate rapida de receptare a tuturor influentelor pedagogice informale.Dezvoltarea educatiei nonformale angajeaza "noile mass-media" care intervin din ce in ce mai eficient. teritoriale. Interpretarile moderne evidentiaza posibilitatea preluarii unor prioritati si pe terenul educatiei nonformale care ofera un camp motivational mai larg si mai deschis procesului de formare-dezvoltare a personalitatii. Educatia informala include ansamblul influentelor pedagogice exercitate spontan Page | 8 asupra personalitatii de la nivelul familiei. comunitatii (locale. de la persoana la persoana" . completeaza si corecteaza achizitiile obtinute prin intermediul educatiei ocazionale (n. informale) si nonformale". economic. la nivel didactic si extradidactic. nationale). localitate. foarte variata si inegala de la zi la zi.n. ciclu scolar etc. (micro)grup etc. deosebite de institutiile mass-media specializate in educatie . realizabila pe doua coordonate pedagogice: o coordonata orizontala si o coordonata verticala In aceasta perspectiva pot fi proiectate mai multe modalitati de articulare a celor trei forme de educatie/instruire. Interpretarile clasice evidentiaza rolul prioritar al educatiei formale care "ghideaza.).Aceasta "masa informationala enorma" include un ansamblu de influente neorganizate. an. organizate interdisciplinar. activitati interdisciplinare in domeniul stiintelor socio- . sistemele de retele video si de calculatoare – cu profil scolar. politic. urmare a unor progrese tehnologice permanente: presa scrisa. (provenite din diferite medii sociale: familie.). altfel. organizate de echipe pluridisciplinare). intr-o expansiune cantitativa greu controlabila. cartier. Interpretarile postmoderne – realizabile din perspectiva paradigmei curriculumului – evidentiaza necesitatea integrarii educatiei informale in activitatea de proiectare a continutului instruirii in vederea valorificarii efective a resurselor informationale ale acesteia si a experientei de viata a elevului / studentului.). mass-mediei (presa scrisa. mediului social (cultural. radio. trimestru. Institutionalizarea interdependentelor dintre cele trei forme ale educatiei solicita "o abordare holistica".activitati de sinteza (capitol.

activitati educative / ore de dirigentie etc. Page | 9 . activitati extradidactice si/sau extrascolare de tip cercuri stiintifice. excursii didactice etc. organizate in echipe interdisciplinar si pluridisciplinare (care valorifica informatiile de tip nonformal-informal). activitati de invatare independenta.umane. organizate la nivel didactic..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful