Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE INSTRUCTAJ protectia muncii

ncheiat azi , ., la S.C. S.R.L. .., in urma instructajului de protectia muncii , ce se efectueaza la 4luni. Angajatilor li s-a prezentat, in functie de domeniul de activitate, capitole din Normele de securitate specifice, instructiunile proprii, iar pentru conducatorii auto au fost prezentate capitole din NS 23. Fiind prima sedinta dupa reorganizarea firmei, au fost facute referiri si la acest lucru. (Intretinerea curateniei si ordinei la locul de munca al fiecaruia, organizarea birourilor si laboratoarelor cat mai eficient, pentru a reduce factorii de risc, de accidente). La instructaj au lipsit motivat trei persoane (, delegatie; , ,concediu )

responsabil Compartiment comert service ing. metrologie ing. sing.

responsabil Protectia muncii MN