TEST DE EVALUARE MATEMATICĂ CLASA 1

Numere naturale: citire, scriere, ordonare, comparare.
1. Subliniaţi cifra zecilor la urmatoarele numere: 63, 72 ,85, 25, 56
2. Subliniaţi cifra unitatilor la urmatoarele numere: 75, 82, 17, 40, 55.
3. Scrieti numere naturale de 2 cifre, astfel încât cifra unitatilor sa fie egala cu cifra
zecilor.
.................................................................................................
4.Puneti semnele >, <, = dupa caz:
43.....44;

32....23;

56....50;

55....56;

72.....72;

88....77.

63....63

43....34.

5. Descompune în zeci şi unităţi numerele:

54=_____________

32=______________

19=_______________

44=_____________

70=______________

16=_______________

6. Scrieti cel mai mare numar natural de 2 cifre, care are cifra zecilor mai mica decât
7. ...............
7. Scrieti cel mai mare numar de 2 cifre care are cifra unitatilor mai mica decat
6. ............. .
8. Scrieti cel mai mic numar natural de 2 cifre care are cifra unitatilor mai mare decât
8. ........... .
9. Scrieti cel mai apropiat numar natural format numai din zeci, pentru urmatoarele
numere:

.43 .. ................ ......... 74 .... Dacă ai terminat colorează desenul de mai jos! ...... ..... 51 ..... 88 .. ...........