Sunteți pe pagina 1din 726

.

) o

Copyright C EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMNE ISBN 973-9130-08-9

CUVNT NAINTE

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vede clin nou lumina tiparului manualul de Istoria Bisericii Romne, In trei volume, ntocmit de P rintele Profesor Mircea P curariu de la Institutul Teologic din Sibiu. In nv mntul nostru teologic, studiul Istoriei Bisericii ortodoxe str mo e ti ocup un loc aparte, nu numai pentru rolul s u didactic, ci i pentru c el contribuie la cultivarea sentimentelor de dragoste de neam i de Biserica ortodox na ional n sufletul viitorilor slujitori ai altarelor str bune. De-a lungul zbuciumatei sale istorii de dou mii de ani, Biserica Ortodox s-a identificat n permanen cu idealurile spirituale i na ionale ale poporului romn pe care-1 p storea. nv tura cre tin predicat ini ial de Sfntul Apostol Andrei n teritoriul dintre Dun re i Mare s-a r spndit treptat pe p mntul romnesc de ast zi o dat cu formarea poporului romn, nct se poate vorbi de dou procese paralele : incre tinarea i etnogeneza. n acest sens, regretatul arheolog Radu Vulpe sesiza faptul c toate popoarele din jurul Daciei i cunosc data precis cnd au devenit cre tine, cu anul i uneori chiar ziua, c ci toate au adoptat noua religie trziu, din calcule politice, minu ios chibzuite. Poporul nostru, ns , n-o poate preciza, deoarece n-are certificat de botez. S-a n scut cre tin, n mod spontan, natural, o dat cu formarea romanit ii sale, la a c rei des vr ire cre tinismul popular i-a adus contribu ia cea mai ele seam . Noi sntem romani fiindc sntem cre tini i cre tini, fiindc sntem romani (voi. De la Dun re 3a Mare, Gala i, ed. //, 1979, p. 21). De Ia incre tinarea i formarea sa ea neam, poporul romn a avut n Biserica sa ortodox un permanent ndrum tor nu numai n probleme spirituale, ci i n cele de ordin cultural-arlistic, social-umanitar i na ional-patriotic. Biserica a fost aceea care a ndrumat veacuri n ir activitatea cultural din rile romne ti, prin coli, manuscrise i c r i tip rite. n mn stirile i schiturile noastre, ctitorite de domnitori sau de smeri i c lug ri, a nflorit nu numai cultura, ci i arta romneasc , cu toate formele ei de manifestare : arhitectur , pictur , sculptur , broderie, muzic . n incinta unor mn stiri au luat fiin primele a ez minte de asisten social : spitale, azile pentru b trni i bolnavi. Prin slujitorii ei, ierarhi, preo i de mir i c lug ri, Biserica str moeasc a sprijinit poporul pe care-1 p storea n toate luptele lui pentru

eliberare na ional , pentru dreptate social i mai ales pentru realizarea unit ii sale de stat. In afar de aceasta, Biserica Ortodox Romn , al turi de domnitorii rii Romne ti i ai Moldovei, a sprijinit efectiv lupta popoarelor cre tine din sud-estul Europei pentru eliberarea lor de sub domina ia otoman . Iat attea motive care ne oblig s cunoa tem cit mai temeinic trecutul Bisericii noastre str mo e ti, cu toate opresiunile pe care le-a indurat din partea unor crmuitori de alt neam i lege mai ales n teritoriile intracarpatice, n Dobrogea, Bucovina i Basarabia , cu toate realiz rile ei, cu toat munca statornic i devotat pe care a depus-o n slujba fiilor ei duhovnice ti. Binecuvnt m str dania autorului de a da la lumin o edi ie nou a manualului s u de Istorie a Bisericii Ortodoxe Romne, mult mbun t it fa de cea dinti, precum i pe aceia care se vor osteni s culeag nv minte folositoare de suflet cre tinesc i romnesc din paginile ei.
Praznicul Sfintelor Pa ti din anul 1991

f T E O C T I ST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

C U V N T U L

AUTORU LUI

Epuizarea ntr-un timp foarte scurt a primei edi ii a manualului universitar de Istoria Bisericii Romne, ca i huna primire de care s-a bucurat din partea studen ilor teologi i a altor iubitori ai trecutului romnesc ne face s d m acum la tipar o nou edi ie, mult mbun t it fa de cea din ii. Am inut mereu seama de rezultatele la care au ajuns cercet rile istorice efectuate n ultimul deceniu, dar am procedat i la unele schimb ri n structura materialului expus. N d jduim ca i aceast edi ie s fie primit cu interes de to i aceia care doresc s cunoasc trecutul att de bogat n fapte al poporului romn i al Bisericii sale str mo e ti, Str dania autorului va fi astfel pe deplin r spl tit . Adresez i pe aceast cale cele mai sincere i fie ti mulumiri Prea Fericitu lui P rinte Pa triarh TEOC TIST p en tru bun voin a de a fi acceptat tip rirea acestui manual n Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne. Un cuvnt de cald mul umire adresez personalului de specialitate din cadrul Institutului Biblic i de Misiune, ca i ostenitorilor din serviciul Tipografiei.
AUTORUL

ABREVIER I

Analele Academiei Romne, Memoriile Sec iunii Istorice, seria, tomul Arhivele Basarabiei, Chi in u Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice Transilvania, Cluj Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol din Ia i Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucure ti Buletinul Monumentelor Istorice, Bucure ti Biserica Ortodox Romn , Bucure ti > v Cercet ri de Lingvistic , Bucure ti \ '? Glasul Bisericii, Bucure ti " '" Limb i Literatur , Bucure ti Limba Romn , Bucure ti Mitropolia Ardealului, Sibiu -> Mitropolia Banatului, Timi oar^ Mitropolia Moldovei i Sucevei, Ia i Mitropolia Olteniei, Craiova Revista Bibliotecilor, Bucure ti Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucarest Revista Istoric , Bucure ti ' ' Revista Istoric Romn , Bucure ti ;p j Revista Muzeelor . i Monumentelor, Bucure ti N Revista de Pedagogie, Bucure ti Revue Roumaine d'Hisloire, Bucarest '->H Revista Societ ii Istorice-Arheologice-Biserice ti, Chi in u Revista Teologic , Sibiu Studii i Cercet ri de Bibliologie, Bucure ti \f "= Studii i Cercet ri de Documentare i Bibliologie, Bucure ti Studii i Cercet ri de Istoria Artei, Bucure ti Studii i Cercet ri de Istorie Literar , Bucure ti Studii i Cercet ri de Istorie Literar i Folclor, Bucure ti Studii i Cercet ri de Istorie Veche, Bucure ti Studii i Cercet ri de Istorie Veche i Arheologie, Bucure ti Studii i Cercet ri Lingvistice, Bucure ti ~* Studii de Limb Literar i Filologie, Bucure ti ~ Studii i Materiale de Istorie Medie, Bucure ti Studii Teologice, Bucure ti

Introducere

OBIECTUL, DEFINI IA, NSEMN TATEA, SCOPUL, METODA DE CERCETARE I PERIODIZAREA ISTORIEI BISERICII ORTODOXE ROMNE

, de a intra n tratarea cursului de Istoria Bisericii Ortonainte


doxe Romne, este necesar s facem o introducere n aceast disciplin istoric -teologic . Ea este de doua feluri : inirgdjjjccre formal sau_ tehnic i introducere material . Prima se ocup cu obiectul, defini ia, nsemn tatea, scopul, metoda de cercetare, mp r irea, disciplinele auxiliare, izvoarele i literatura Istoriei Bisericii Romne, deci cu probleme formale, tehnice i metodologice. Introducerea material constituie primul capitol din cadrul cursului, n care este prezentat apari ia cre tinismului n lume, precum i starea politic , economic i social a Daciei n vremea p trunderii noii nv turi cre tine pe teritoriul ei, Cu alte cuvinte, introducerea formal ini iaz n obiectul, natura i metodele de lucru ale studiului, pe cnd introducerea material face preg tirea pentru n elegerea capitolelor urm toare. Obiectul. Un alt lucru ce se impune de la nceput este acela de a l muri ns i no iunea de istorie. Cuvntul grecesc otopa nsemna cercetare, informare i chiar povestire. Verbul is-zopk nsemna a c uta s tii, a ti, a cunoa te, ceea ce arat i dorin a de a ti, dar i cunoa terea ns i. Romanii au adoptat cuvntul historia, cam cu aceea i accep iune de povestire, descriere. Din grece te i latine te, cuvntul a p truns apoi n multe alte limbi, att ca intmplare ct i ca povestire.

izi cuvintm siorie are aoua sensuri: unul obiectiv i altul suln sens obiectiv, istoria este via a din trecut, totalitatea faptelor te sau istoria ca fapt, iar n istoria bisericeasc , via a din trecut ii In sens subiectiv sau tehnic, istoria este cercetarea i ej puiin ilic a faptelor istorice, adic studiul vie ii istorice. qur singura fiin istoric este omul, ca fiin ra ional , activ , capabil de organizare, de cultur i progres social.Jj^tiin , p oate s se ocupe att de dezvoltarea n timp a ntreii a .cit i c u a u n e i p r i din ea, aflat p e un an u mit teriL numai cu dezvoltarea unui singur popor. semenea, istoria poate avea ca obiect numai o anumit institu;1, ea poate avea ca obiect i B i s e r i c a, fie Biserica ntreag , ; Biserici na ionale, fie anu mite confesiuni cre tine. Deci, se rbi de o Istorie a Bisericii universale, iar in cadrul acesteia, de a Bisericii Romne. ia Bisericii Ortodoxe Romne cerceteaz i expune nceputurile Qului pe teritoriul Patriei noastre, organizarea Bisericii Ortonne n epoca medieval , mi c rile culturale i artistice care urat n cadrul Bisericii, via a i activitatea ierarhilor mai i.jjtarea, moral , cultural i material a preo imii n trecut i ei ei la luptele poporului nostru gentru dreptate social i na ional , leg turile Bisericii Ortodoxe Romne cu celelalte Drtodoxe sau eterodoxe i cu statul, n decursul veacurilor, tee de ajj bisericeasc ..ele, fapte urm rite pe ntreg teriiei_jK>asJxe.. Ii!aifi__ac_esie.a....alc tuiesc obiectul - Istoriei Bisene.
za celor enun at e ma i sus, put em da ur m t oarea d e f i n i ie:

a Bisericii Ortodoxe^Romne.asie., disciplina teologic i istoacela i timp care cerceteaz critic i nf i eaz sistematic tin la romni j dezvoltarea pe care a luat-o Biserica romcursul veacurilor, n toate locurile care alc tuiesc Patria necum i raporturile ei cu celelalte Biserici i confesiuni o alt defini ie, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne este discistudiaz i descrie via a i ac iunea Bisericii Ortodoxe n r , att n dezvoltarea ei intern , ct i n rap orturile ei ex^e din defini ia de mai sus c aceast disciplin prin obiect din teologic, iar prin metod face parte din istorie.

Denumirea disciplinei nu este aceea i la to[i istoricii. Unii au denumit-o Istoria bisericeasc a romnilor (Filaret Sciiban, Ioan Lupa ), Istoria Biserici^ romn e ti i a vie ii religio ase a romnilor (N. Iorga), Istoria vie ii biserice ti a romnilor (S. Reli), al ii, mai simplu": Istoria Bisericii Romne {Nicolae Dobrescu i manualul universitar al lui Gh. I. Moisescu, t. Lup a i Al. Fiiipa cu). Consider m mai potrivit denumirea din urm sau cea de Istoria Bisericii Ortodoxe Romne. nsemn tatea studiului Istoriei Bisericii Ortodoxe Romne reiese din nsu i rolul pe care 1-a ndeplinit Biserica. n trecutul poporului nostru. 1. Cum este i firesc, Biserica a avut i are i n prezent un rpXjjeiigu'os-moral sau duhovnicesc, anume de a s di n_sufletele credincio ilor credin a n. Dumnezeu... i drag.QS.tea-.Ia -da-.aprQaj2elet _ndemnndu-i s fie ntru toate urm tori ai nv turilor Mntuitorului. Prin nv tura i prin slujitorii ei, Biserica a nt rit i a mngiat sufiete te pe str mo ii no tri,_jM^cjjt^din_e,i_ijjp.ni cxe [m[, .oameni~evla : "vio i, religio i, cu fric de Dumnezeu j cu dragoste.. fa de semeni. C u toate c n trecut majoritatea preo ilor no tri au fost oameni f r o p reg tire c rtur reasc d eoseb it , ei au izb utit s fac acest lucru prin pilda vie ii lor, fiind oameni cu o via moral nalt i nsu fle i i de o evlavie ad_nc u Esjj xplic bil atunc~cle~"ce~ u fost unii" ierarhi, preo i i credincio i care au avut o credin att de puternica nct i-au jertfit vi a_pentru__Hristos :T*"pentru Ortodoxie (ex. mar tirii din secolul IV n Dobrpgga^Sfin ii Ierarjif^i^e Ioresr T'Sa"\r T3n~ covici, Cuvio ii M rturisitorijSofroiiie^ Visarion i Oprea" n Tr nsiF" vania, n secolele XVIIXVIII, Sfntul CalinkT'de la Cernica" n se "colul XXIF al ii)" "~* " ......... "" ........ """'" ....... "~ 2. Biserica noastr a ndeplinit apoi un nsemnat rol cultural, care s-a manifestat sub felurite forme : a) Cele din ii manuscrise copiate pe p mntul rii noastre (Nicodim de la TismaT7"lnlniuscrfsele din timpul lui tefan cel Mare etc.),. la ncep ut n slavone te i apoi n romn e te, au fost texte de slujb i de nv tur bisericeasc . Tot a a i primele c r i tip rite, n slavone te i n romne te (Macarie, Dimitrie Liubavici, Filip Moldoveanul, diaconul Coresi etc-), au fost cele de slujb bisericeasc . Se n elege c i aceia care se osteneau cu copierea manuscriselor sau cu tip rirea de c r i f cea u p arte, de regul , din cler. Primele tip ografii au fost nfiin ate tot sub ndrumarea Bisericii; se poate spune c ea

K>lea.

rin tra d u c er e a i tip rire a d e c r i bi serice ti n r o m n e t e (d i a C or e si, m i t r o p o li ii S i m i o n t e fa n al T r a n sil v a n i ei , V a r l a a m i ;ei ai M o l d o ve i, t efa n i A nt i m I vi r ea n u l ai U n gr o vl a h i ei et c.j, IU S b a zele lim b ii litera re ro m n e ti, n elea s d e ro m n ii de pr e i i i i . n c e t u l c u n c e t u l , l i m b a c r i l o r b i s e r i c e t i a aj u n s s fi e i fru m o a s , m ai m l di o as , m ai plin d e e xp r esi vitat e, ma i a pr o :le li m b a literar d e azi. i n t i p r i t u r i l e d e c r i bi s e r i c e t i c a r e c i r cu l a u n t o a t e i n u l o cu it e d e r o m ni s-a aj u n s i m p li ci t i l a n t ri re a ^ co n tiin ei d e l n a i o n a l a l a r o m n i i d i n M u n t e n i a, M ol d o v a i T r a n si l va n i a , st lu cr u au co ntri bui t m a i 'c u sea m fr u m oa sel e pr e fe e ale ven o ast r e c r i b i se r i c e ti, ad r e s a t e t ut u r o r r o m n i l or ( C a za n i a la a m , N o ul T esta m en t de la A l b a Iu lia .a.). Prim ele lucr ri j;u caracter laic s-au scris tot prin osten eala ljfo r ai B i se ri c ii. A st fel, pri m el e c r on i ci s -a u sc ri s d e c l u g r i i pe ln g mn stiri i biserici (L eto pise ul d e la Putn a, C ro niisco p ilo r M a ca rie i E ftim ie, a c lu g rulu i A za rie, n M old o va, ra l u l l u i M i h a i l M o x a n a r a R o m n ea s c , I st o ri a b i se ri cii N icolae din cheii B ra o vului de protopopul R adu Te m pea II, i sil va n i a , C ro n i ca B a n a t u l u i d e p r o t o p o p u l N i c o l a e S t o i c a d i n a .a). P ri m el e n c er c ri de ver sificar e n ro m n e te se dat o tro p oitulu i D oso ft ei al M ol d o vei ( P salt irea n v ersu ri, P o em u l gi c de sp re d o m n ii M o ld o vei, trad u cer ea un ei d ra m e n ver suri , ceste). ri m e l e co li el e m e n t a r e, m e d ii sa u su pe r i oa r e a u a p r u t ita bi se ri cil or " i a rn n stiril or n oa st r e, p r eg ti n d di e ci pe nt r u riile d o m n e ti sau c op i ti d e m a n u sc ri se. In d ez volt a r ea c u lm n e t i au a v u t u n r o l d e o se bi t c o a l a d e p e l n g bi s er i c a N i c o l a e d i n ch ei i B r a o vu l u i (se c o l u l X V ), c o al a d e l a m S fi n ii T r e i Ie r ar h i d i n Ia i, n fii n at d e V a si l e L u p u , c o al a ntul S a va din B ucur e ti, de C on st antin B rn co ve anu i attea sec ol ele X V III i X IX . n co nd i iile d e via a clin T r an si l va nia, d e c el e d i n M u n t e n i a i M o l d o v a, B i se r i c a a f o st a ce e a c ar e i z at c ol i el e m en t ar e ( p o p o r a l e ) a p r oa p e n fi ec ar e s at , pr e pri m el e gi m n a zii (licee) ro m n e ti. > r g an i z nd pri m el e c oli , era fi r e sc c a i p ri m el e m a n u al e co. ie scrise t ot de oa m en ii B isericii : B u co avn a de la A lba Iu lia B u co avn a m itr op olitul ui Iac ob P u tneanu l din 1 75 5, A rit m etica

i Geografia episcopului Amfilohie al Hotinului (1795), mai trziu manualele colare scrise la ndemnul mitropoli ilor Veniamin Costachi al Moldovei i Andrei aguna al Transilvaniei. e) Biserica din Transilvania a contribuit la dezvoltarea presei romne ti, prin Telegraful Romn la Sibiu (1853), Biserica i coala la KfSxT lBJ?), Sionul Romnesc la Viena (1862) .a., a sprijinit nfiin area de asocia ii culturale i artistice romne ti (de pild Astra, nfiin at la st ruin ele lui Andrei aguna, n 1861). Iat dar c Biserica a ndeplinit, n trecut, un nsemnat rol cultural, fiind un factor de progres n acest domeniu. 3. Biserica a adus o contribu ie nsemnat i la dezvoltareL,gite[_ romne ti. Ridicarea de l ca uri de nchinare a dus la nflorirea arhi tecturii, picturii, sculpturii, broderiei, argint riei etc- Unii ierarhi au avut un rol hot rtor n aceast privin , sf tuind p e domnitori s ri dice l ca uri de nchinare, al ii rnduind ei n i i pictarea unor mn stiri, ca Teofan I i Grigorie R o ea la Vorone , sau chiar ctitorind bi serici i mn stiri, dintre care unele snt printre cele mai interesante sub raport arhitectonic i pictural. De pild , episcopul Macarie al Ro manului a ctitorit mn stirea R ca, mitropoli ii Gheorghe Movil Sucevi a, Anastasie Crimca Dragomirna, Antim Ivireanul m n stirea Antim, episcop ul Calinic al Rmnicului Fr sineiul etc. 4. Biserica a organizat i primele a ez minte de asisten social . Bolni ele de pe ling mn stiri nu "erau altceva dect un fel de spitale sau azile pentru c lug rii b trni i bolnavi, dar i pentru oamenii din popor, care ndurau acel ea i suferin e. Snt cu noscute spitalele de la Putna, Arge , Bistri a Olteniei, Cozia (secolul XVI), spitalele de la Dragomirna, Sadova, Hurezi, spitalul din Suceava, fondat de mitro politul Anastasie Crimca (secolul XVII), cele de la C ol ea, Antim i Pantelimon din Bucure ti, Sfntul Samuil din Foc ani, apoi spitalul i farmacia de la Precista Mare din Roman, nfiin ate de egumenii Gherasim i Vartolomeu Putneanul, ajuta i i de Veniamin C ostachi, pe atun ci episcop la R oman (toate n secolul XVIII), spitalul din T g. Neam , nfiin at de stare ul Neonil de la Neam (secolul XIX) .a. ""> 5. Biserica din Transilvania i-a adus contribu ia la ndrumarea poporului n probleme economice-agricole sau me te ug re ti, prin" publicarea de lucr ri de popularizare a cuno tin elor agricole, prin nfiin area de b nci pop ulare, coop erative, tov r ii agricole, asocia ii de meseria i, coli de meserii etc. 6. Slujitorii Bisericii au avut un rol de seam n cultivarea dragos tei de patrie sau a patriotismului n sufletele credincio ilor. Mitropoli ii

ici ai domnitorilor i, uneori, loc iitori de domni. Alteori vl r dou ri erau trimi i n fruntea unor solii diplomatice peste ;aia al R d u ilor, Eftimie II al Ungrovlahiei, Luca al Buz u1 al Rmnicului, Varlaam al Moldovei etc). orii Bisericii (ierarhi, c lug ri sau preo i de mir) au participat ile i r scoalele cu caracter na ional i social ale poporului e pild , unii au luptat n oastea lui Mihai Viteazul, protopopul dru din Bor a Maramure ului a distrus o oaste t t rasc n stori ilor s i (1717), mul i preo i s-au al turat r scoalei con^orea, Clo ca i Cri an (1784). Iar n secolul XIX, preo imea, id de un fierbinte patriotism, a fost al turi de p opor n toate e de seam din istoria sa : Mi carea revolu ionar condus de adimirescu n 1821, Revolu iile din 1843, Unirea Principate59, R zboiul de independen din 1877, Procesul Memorandu594, R scoala ranilor din 1907 i apoi Unirea Transilvaniei lia la 1 Decembrie 1918. >erica Ortodox R omn a sus inut i alte Biserici cre tine, pe cele c zute sub donuna ie otoman . Ea i-a ndeplinit acest ip rirea de c r i n limbile greac , slav , arab , georgian i Iar mai ales prin ajutoarele materiale acordate, aproap e o ju; mileniu, bisericilor, mn stirilor, colilor i a ez mintelor de in Balcani i Orientul Apropiat. Astfel, n ara Romneasc ja, au func ionat cteva tipografii grece ti sprijinite de domraihii romni, la C et uia-Ia i, B ucure ti, Snagov, Rmnic, 3. Antim Ivireanui a tip rit c r i n limba arab , pentru credin Patriarhia Antiohiei, iar unul din ucenicii s i a fost trimis (Georgia, Gruzia), unde a tip rit c r i n limba georgian , la L secolul al XVIII-lea s-au tip rit alte cteva c r i arabe la cure ti. in 1806 s-a tip rit la Rmnic prima carte n limba bulla 1828, prima edi ie a Telrcievanghelului bulgar, la Bucure ti, nd cu a doua jum tate a secolului al XlV-lea pn n a doua a secolului trecut, actele timpului ofer tiri pre ioase deribu ia rii Romne ti i a Moldovei, precum i a Bisericii roa sus inerea celor 20 de mn stiri mari i a multor schituri ntele Athos. Cu ajutor romnesc s-au zidit aici biserici noi, chilii, la care se adaug danii n bani, manuscrise, icoane, vase liturgice, precum i a a-numitele nchin ri de mn sle ti c tre cele de la Athos. De acelea i ajutoare s-au bucutirea Sfnta Ecaterina din Muntele Sinai, mn stirile de la Medm alte regiuni din Grecia, din insulele grece ti, Patriarhiile

di n L. on st an t m o p o i, A l ex an d r i a, A n ti o h i a i Ier u sal i m , u n el e a e z m inte biserice ti din B ulgaria, S erbia i U craina. A ceste ajuto are ro m ne ti au a vu t un rol p oziti v n istorie, pentru c , ocrotin d B i sericile naio nale d in ri l e a fl at e su b st p n i ri p ol i ti c e s tr i n e , au sp r i j i ni t n s i l u p t a a c e sto r p o p o a r e p e n t r u c u l t u r i in d ep en d en n a i o n al . D in toate acestea, se d esprind e c onstatarea c B i serica i-a ad us u n apo rt n se m n at la sp orirea patri m o ni ulu i cu ltu ral i artistic al rii, l a n f p tui r e a id eal u ril or p o p o r ulu i ro m n d e u nitat e st at al i i n d ep en den n a ion al , d ar i la sprijinirea luptei de eliberare na i onal a popo a r el o r din B al ca ni i O rie nt ul A pr o pi at. Iat d e ce se i m pu n e ob li gaia pe nt r u fi e c ar e slu jit o r al al taru l ui d e a c u n oa t e ct m a i t e m e ini c trecu tul B isericii sal e. S cop ul. Studiul Istoriei B isericii Ortodoxe R om ne n nv mntul t e ol o gi c u r m r e t e , n p r i m u l r n d , pr e g ti r e a ct m a i t e m ei n i c a viit oril or slu jitori ai B i seri cii str m o e ti. C un oa t er e a tre cu t u lui B i seri cii, ai c r ei sl ujitori vor fi i stu d en ii teologi , va co n stitu i pe n tru ei u n i m b o l d p u t e r n i c d e a m u n c i cu i m a i m u l t r vn , p e n t r u ca s fi e a n l i m e a n a i nt a i l or , a l e c r o r pi l d e vr e d n i ce d e u r m at l e n f i ea z st u diu l Ist o ri ei B i seri cii R o m n e. C u n oa t er e a t rec ut u lui B i seri cii n o astr e va n d e m n a p e viito rii ei p r eo i sa o iu b easc d in t o at pu terea su fletului lor, s se d ru iasc cu i m ai m u lt r vn sl ujirii apr oa pe l u i i m pr e u n c u cr e d i n ci o ii pe ca r e -i vo r p st o r i s j e rt f e a s c t ot u l p e n t r u bi n el e i f e r i c i r e a B i s er i c i i i a r i i . M ar ele i st ori c N ic ola e I o rg a ( 1 8 7 1 1 9 4 0 ) scri a : N i m i c n u po at e fi m ai fol o sit or p en tr u c a pr e o i i n o t ri s n l tur e an u m it e i spi te, p e n tr u c a ei s c ulti ve a n u mi t e n d el et n i ci ri p ot ri vi t e cu d e m n it at ea i c h e m a r ea l o r, n i mi c n u p oa t e fi m ai priin ci o s p e n tru a-i fa ce s n e leag m ar ea mi siu n e cu ltu ral , social i n a ion al car e li se i m p u n e, l eg tu ra strn s ce tre bu ie sa p strez e cu p op or u l, cultu l de art i carte cu car e snt d atori, mn dria la care au dre pt nd at ce vor ur m a bun el e t r a d i i i, d e c t p ri ve l i t ea u n e i vi e i o r ga n i z a t e, ap r o a p e mi l en ar e, n cur sul c reia mitro poli ii, episc opii, egu m en ii i a a d e ad e se ori i s m e r i i i c l u g ri o r i u m i l i i p r e o i d e m i r a u d a t p o p o r u l u i , e i si n g u r i a pr oap e, toat n v tura, au nze strat n ea m ul cu o li m b literar , cu o lit er at ur sfnt , c u o a rt n leg t u r cu gu st ul i n e v oi le l ui, au spr i jinit statul f r s se lase a fi nghi i i d e dn sul, au c l u zit nea m ul pe d r u m u ril e p m nt u lui f r a - i d e sfac e o ch ii d e l a c er i au ri dic at m ai sus t oate ra mu rile g osp od riei ro m n e ti d nd ist oriei n oa stre c rtu r a ri, c ali g r a fi, scu l pt o ri n l e m n , ar g i nt a ri, o a m e n i d e st at, ost a i, mu -3

~ i s fin i ( J N . io r g c i, n e ia ( a i a J O 1 W .1 J U . " io ^ in - 1 1
? ti,

'uiH uiH O fn, e a. u ,

1929, p. 4 5).

toda de. cercetare. S pre a putea ntoc mi n m od tiin ific un cur s T u T B i se ricii O rto do xe R o m ne sau o alt luc rar e d e ace st ge n, esar s cun oa te m, nti de to ate, care snt cerin ele fu n d a m e n t a r e tr e b u i e s l e n d e pl i n ea s c o r i c e l u c r ar e i st o r i c : S s e ntem eieze p e izvo a re, adic orice infor m a ie tre b uie s a me nt ez e pe u n iz vo r, pe o m rturie istoric : d oc u m en t, c ro-s cr i p i e et c . F r e xi st e n a i ce r ce t a r e a a ce st or a n u se p o at e o r i e t i i n i fi c , d e a c e e a s- a i s p u s p e d r e p t c u v n t : p a s d e nt s, pa s d 'h ist oire. > d fie cri tic , adic faptele car e n e snt prez en tate de izvo are s ise un ei in ter pr et ri, un ei trat ri critice, spre a se ve de a ce po am it i ce treb ui e respin s. A d ese ori iz voa rele cu prin d i gre eli, u c r u se nt m pl m a i a l es n c a z u l cr o n i c il or , c c i c r o n i c a r u l. ;n d i e p oc i m ai n d e p r t at e d e el, n -a a v u t p o s i bil it at e a s se z e t e m e i n i c, a a c u m sa f cu t a su p r a ti m p u l u i sa u a e p o c ii n r it el n su i. A lte ori, si m p at iile sa u ant i patiile pe r son ale l fa c i n t e f a p t e l e n a l t c h i p d e c t a a c u m s -a u n t m p l a t n r e a l i st u l c r it i c ii e st e t o c m ai d e a n l t u r a g r e el i l e i d e a r e st a bi li 1 istoric. : i c ; < istoric este d e d ou feluri: extern i in tern . C ea e xteril e t e a u t e n ti c it at e a sa u fal su l d o c u m e n t u l u i, p ri n c on st a t a re a ii, a l o cu l ui i ti m p u lu i n c are s-a scri s. C ritic a inter n sau d e t ar e fa ce a n a li za d o c u m e n t u l u i r es p ec t i v, pe n t r u a st a bili n ei e xa ct i g rad ul d e n cr ed er e p e c are l m erit . Ist o ri cu l bi ser e b u i e s s u p u n a c e st e i c r i t i c i n u n u m a i d o c u m e n t e l e, c i i ? i st u d i i l e o b i n u i t e , c c i a d e s e o r i s cr i s u l t e ol o g i l o r e st e i n de in terese c on fesio nale. fie jelecti y, r . adic din mul i mea faptelor con sem nate n izst ori cu l s alea g nu mai p e cele car e au i m p ortan p en tru isi on al sa u bi seri c ea sc a u n u i po p or, cel e c ar e au d u s l a r i pr o f u n d e n i st or i e, c ar e a u r m a s n c o n t i i n a c o n t e m p o ?i a u r m a ilor. D e ci nu oric e fa pt e petrecu te n tre cu t pr ezint D en tr u ist ori e, n u t oat e for m e az o bi ect ul ist oriei . a fie gen etic , adic ist oricul s nu se m r gin e a sc la cun oa -D telor din stu di ul d ocu me ntelor, ci pentru n ele gerea lor, el tre-le pri veasc n gen ez a i evolu ia lor, st ud iind c auzel e, ante oe l e g t u r il e i u r m r i l e l or . O r i c e fa pt i st or i c ar e a nt e c e d e n t el e

i ur m ril e l ui, fii n d c o n d i i on at, n d esf u r a re a sa, d e st ril e exi st e n te. Ist or i c ul tr e bu i e s cu n o asc t o at e a ce st ea, pe n t ru ca s p oa t e x pl i ca i pr e z en t a fa pt el e n l o g i ca l o r , n ad e v r a ta l or l u m i n . 5. S fie ob i ectiv , a dic n ep rtin itoa re sau im p a r ia l . Ist ori cu l trebuie s fie 1ips!F "H e~ prej ud ec i person ale, s expu n cin stit, sincer, s d or e as c s sp u n a d e v r ul , s n u fi e c o n d u s d e i nt er ese p e r so n a l e sau d e alt n atur , a pli cn d pri n ci pi u l i st oric u l ui r o m a n T a cit u s : si n e ir a et stu di o ( f r u r i p rti ni r e ). O bi e cti vit a te a n u tr e bu i e s d u c n s la d e pe n d en fa d e p re rile altora, sau la tea m a d e a rec u n o a t e a d e v r u l ist ori c. 6- S fie sistem a tic , adic fa ptele s fie prezen tate ntr-o anu mit rnduiaf 7~ H~to1fu Ti r!a timpul lor, n leg tur strns ntre ele, ar tnd nl n u irea l or fire asc , nch e gnd u n tot un itar. D eci istoricu l co or d o neaz i pr e zi n t fa pt e l e nt r - u n t ot, al e g n d p e c e l e d e i n t er e s i st or i c i i nt e gr n d u -l e n m e r su l i st o ri ei, l a l oc u l i d u p i m p o r t a n a l or. O si m pl n g r m d ir e d e d at e, o m a s i n f o r m d e fa pt e, n ca r e ad e v r u l n u i e s e i l a i v e a l , i a r m p r ej u r r i l e c a r e a u g e n e r at f a p t e l e n u r ei e s di n e xp u n er e, n u e ste i st ori e. 7. S f i e ex p u s p e n el e su l c it it o r u l u i, n t r - o f o r m a t r g t o a r e , cu talen T Tit er ar. U n isttori c n u se p oat e m r gin i nu ma i la eru di ie, l a critici jud ici oase de d o cu me nt e, ci trebuie s ai b d arul ex pu n erii, al c oord on rii i al u nifi c rii, daru l d e a pre zen ta trecutu l ntr-o for m atr g t o a r e, d e a -1 n vi a, d e a n e pr ez en t a o e p o c i oa m e n ii ei c a pe c e v a vi u, c e va c e a f ost r ei nt e gr a t n vi a . C u alt e c u vi nt e, i st o ri c ul tre bu ie s mbi n e n ch i p ar mo ni o s eru di ia i obie cti vitatea cu fr u mu se ea e x p u n e rii; d e ci s sati sfac i ad e v ru l, d ar i bin el e i fr u m o sul. P eri od i za rea sau m p r irea Istoriei B isericii O rtodo xe R om ne este o n e c e si t a t e m e t o d i c , p e n t ru st u d i u . I m e n sa m a t er i e a i st o r i e i B i ser i cii n o a st re n u p o a t e fi st p n it i pr e z e n t a t d e od at n t ot a lit at ea i c o m p l e x u l e i d e s u c c e si u n e i d e c u p r i n s. D e a c e e a e a s e m p a r t e n inter e s d e stu d i u. m p r irea stud iu lui n o stru est e de d ou felu ri : lo gi c (sau du p c on inu t) i cr on ol o gi c (sau du p ti m p ). P ri m a co n st n mp r irea m ul i mii d e fa pte istori ce n diferit e cate g orii, p e ti pu ri, du p car acte risticile lor co m u n e. C ealalt este mp r irea pe perioade ist orice, car a ct e r i z a t e pr i n an u m i t e t en d i n e sa u n su i ri. D e i i st ori a e st e n t r -o e vo l u i e c o n ti n u , e a v ar i a z cu fi e c ar e gen er a ie de o a m e ni, sc hi m b nd u - i treptat asp ectul. M arile n n oiri isto ri ce, id eile n oi, d e sco pe r irile, in ve n iile, re v ol u iile p olit ice i soci al e
2 Istoria B.O.R.

schimbare n desf urarea istoriei, o ndrumeaz spre noi tenealiz ri. Tot a a, n via a Bisericii se observ mi care, schimog ire, care permite mp r irea cronologic a istoriei sale. drul disciplinei noastre se aplic amb ele mp r iri : logic i : . Adic , materia se trateaz studiind p e cap itole diferite te, manifest ri spirituale etc, n cadrul epocilor stabilite prin i cronologic . Deci cele dou criterii se folosesc mpreun , ise cunoa terea tuturor formelor de manifestare ale Bisericii Desigur, n mp r irea cronologic trebuie s se in seama > r irea istoriei Romniei, c ci istoria Bisericii s-a dezvoltat 1 istoria poporului romn, condi ionndu-se reciproc. ;za celor spuse mai sus, socotim c ntreaga istorie a Bisericii Romne poate fi mp r it n urm toarele cinci perioade : o a da njJLLa^ ncepe cu raspndirea nv turii cre tine pe de formare a p op orului romn (secolul II) i se sfr e te n lui 600, odat cu p trunderea slavilor pe teritoriul Patriei ste perioada de organizare a primelor comunit i cre tine i r institu ii biserice ti superioare. n aceast perioad nu avem i romneasc propriu-zis , ci una daco-roman , adic a p L'porului romn. Submp r irile din aceast perioad se1 pot ologic sau geografic (Ia sud i la nord de Dun re). 0 C4 d a a d o u a S e ocup cu istoria JBisericii noastre n se[XIV- Este perioada primelor forma iuni politice romne ti, cu unificarea lor n cele dou state romne ti indep endente, neasc i Moldova. Pe plan bisericesc se continu lucrarea zare i de unificare bisericeasc nch eiat cu recunoa terea a Mitropoliilor Ungrovlahiei i Moldovei de c tre Patriarhia 1 (1359 i 1401). Submp r irile se pot face cronologic i o a da a t r e i a (secolele "~ XIVXVIII), corespunde, p e :ic, cu epoc medieval (feudal ). In acest timp s-a des anizarea canonic a Bisericii din ara Romneasc , Moldova vania, a nflorit cultura bisericeasc n limba slavon i roinuscrise, tip rituri, opere originale etc), s-a dezvoltat arta c (arhitectur , pictur , sculptur , broderie), a nflorit mos-au ncheiat leg turi cu alte Biserici Ortodoxe surori, care iutate material de domnii din ara Romneasc i Moldova. , m Transilvania, Biserica Ortodox a ie it biruitoare n lupta olicismul i calvinismul. ncepnd cu aceast perioad , pe

lng submp r irile de ordin cronologic, se fac i submp r irile de ordin geografic cunoscute: ara Romneasc , Moldova i Transilvania. Cronologic, aceast perioad poate fi submp r it astfel: a) Secolele XIVXV, adic de la ntemeierea rii Romne ti i a Moldovei pn la sfr itul domniilor lui Vlad C lug rul (1495), respec tiv tefan cel Mare (1504); b) Secolul al XVI-lea, adic de la Radu cel Mare (14951508) i Bogdan III (15041517) pn la prima unire politic a tuturor romni lor,,realizat de Mibai Viteazul n 1599600. o) De la Mihai Viteazul pn la sfr itul domniilor p mntene (1711/1716). d) Epoca domniilor fanariote, adic din 1711 n Moldova i 1716 n ara Romneasc , pn n 1821, la revolu ia na ional -social condus de Tu dor Viadimirescu. In Transilvania, secolele XIVXVIII se caracterizeaz prin lupta Bisericii Ortodoxe romne ti de aici socotit tolerat pentr u a putea supravie ui, n condi iile unei intense ac iuni prozelitiste catolice, calvine i unite. Subperioadele nu difer prea mult de cele din ara Romneasc i Moldova: a) De la mijlocul secolului al XlV-lea pn la 1541, coresp unznd cu epoca voievodatului autonom n a doua sa etap ; se caracteri zeaz prin lupta de ap rare a Ortodoxiei mpotriva catolicismului; b) Din 1541 pn n 1688/1691, care corespunde pe plan politic cu epoca principatului autonom al Transilvaniei, pe plan bisericesc se caracterizeaz prin lupta Ortodoxiei mpotriva ac iunii prozelitiste cal vine ; 1 c) Din 1 701 pn n 1810, corespunznd pe plan politic cu trecerea Transilvaniei n st pnirea Habsbuxgilor (1688); pe plan bisericesc o parte a romnilor transilv neni au fost sili i s mbr i eze unirea cu Roma, urmat cu desfiin area vechii Mitropolii a Transilvaniei (se ncheie n anul 1810, cnd a fost restabilit ierarhia na ional ortodox ), ntreg secolul al XVIII-lea se caracterizeaz prin ample ac iuni de ap rare a Ortodoxiei n fa a uniatismului. P e r i o a d a a p a t r a, de la nceputul secolului al XlX-lea pn n 1 OT^r^oTe^pun^ncTcu""epura modern din istoria Patriei. Se pot folosi submp r irile: a) 18211859, epoca domniilor p mntene i b) 18591918, epoca unific rii politice i biserice ti n noul stat Romnia, cnd au avut loc o serie de reforme biserice ti i s-a proclamat autocefalia Bisericii noastre.

isil v an i a, p eri o ad a r esp ec ti v p o at e fi su b m p r it n : a ) epoca d e refacere a B isericii O rt od oxe R o m ne d up asu se c ol u l al X V I I I-l e a d i n pa r t ea au t or i t il o r h a b s bu r gi c e ; 1 1 8 e p o c a l u i A n d r ei a g u n a i a u r m a i l o r l u i sa u e p o c a ii biseri ce ti ort o d o xe, m p r eu n cu o se a m d e r ealiz ri, n d i iilo r vitr eg e d e vi a d e pn n 19 1 8 . > a d a a_ _Jja.Lf..< de la 1918 pn azi, este epoca contemJi ser i c ii O r t o d o x e R o m n e, d e l a f u r i r e a S t a t u lu i n a i o n a l a r fi d e c e m b r i e 1 9 1 8 ) p n a z i. S e p o a t e su b m p r i cr o n o \ ^918 _ .1 94 8, ep oc a or g an iz rii B isericii O rt od o xe R o m ne :u pr i n su l R o m n i ei i ri d i c ar e a ei l a r an gu l d e P at ri ar h i e i 1 8 p n n 1 9 8 9, cu a r h i p st o r i r ea p at ri a r h il o r Ju st i n i an , e octist, marc at prin nu m er o ase n gr diri i m pu se B isericii st at ulu i t ot alit ar i at e u.

B I B L I O G R A F I E

.-,

LENOPOL, Les principes iondamentaux de l'histoire. Paris, 1899 ; ERNST Lehrbnch der historischen Methode und der Geschichtespliilosophic, ed VI, > p.; CH. V. LANGLOIS, Introduction aux eiuc/es hlsloriques, ed." III, CONSTANTIN C. GIURESCU, Introducere n studiile istorice (metodo), Curs inut la Facultatea de Litere cl in Bucure ti, n 192930, Bucu422 p. (litografiat); N. lorga, Introducere n studiile istorice, Bucure ti, 1TANTIN 1. ANDREESCU, tiin i tehnic n istorie, n rev Hrisovul, , p. 559; AURELIAN SACERDO EANU, ndrum ri n cercet ri isterice, 343, 384 p.; L. HALPHEN, Introduclion d l'histoire, 2-e edition. Paris, I 1RENEE MARROU, L'lrtloite ct ses met hades. Paris, 1960; WlLHELNf iihrung in des Studium des Gcschichte, zweit verbesserle Auflage, Franki61, XVl-j-419 p.; L'histoire et ses metliodcs, sous la direction de Charles ruges, 1967, XVIII+ 1773 p.; LEON E. HALKIN, Initiation ia critiqui-e edition, Paris, 1963; JACQUES GOFF, ROGER CHARTIER et JACQUES nouveWe histoire, sous la direction de... Paris, 1978, 575 p. ; POMPILIU volu ia gmdirii istorice romne ti, Cluj, 1970, L + 478 p.; IOAN LUPAS, ' I. Introducere, edi ie ngrijit , notu- ; comentarii de Acad. t efan Pascu Teodor, Chvj-Napoca, 1977, 259 p. ; ALEXANDRU TA.NASE hi VICTOR !afe i cunoa tere n istoric, Bucure ti, 1980, 276 p.; JERZY TOPOLSK[, : istoriei. Traducere de Aura apu, Bucure ti, 1987, 474 p. ; ELENA PUHA CRISTIAN, Con tiin a istoric . Originea . i tr s turile con tiin ei istorice bucure ti, 1989, 255 p. X)LAE DOBRESCU, Lec ia de deschidere a cursului de Istoria Bisericii Bucure ti, 1908, 20 p. ; NICOLAE DOBRESCU, Rolul Bisericii n trecuse. Bucure ti, 1909, 20 p. ; TEODOR M. POPESCU, Rolul istoriei n n estinismului, Bucure ti, 1927 ; TEODOR M. POPESCU, Contesionalism .fi e m istoria bisericeasc , n Revista de istorie bisericeasc , Craiova, an. t3, p. 1930 ; TEODOR M POPESCU, ndrum ri metodice pentru studen ii i>T an. VIII, nr. 78, 1956, p. 490530; MARIO^ RUFFINI, Vopera delta Jdossa Romena nella creazione della linqua littcraria nazionale, n nOrieti-tiana Periodica, Roma, an. XXXII, fasc. I, 1966, p. 181223; ANTONIE ^LA Cl eri ci ortodoc i ctitori de limb i cu/tur romneasc , Bucure ti, n voi. Dasc li de cuget i sim ire romneasc , Bucure ti, 1981, p. 63-154).

C TIIN ELE AUXILIARE ALE IS TOR IE! B ISER IC II OR TODOXE R OM ANE

~ t ~ s c oate faptele ist ori ce din izvoa re autenti ce i P entru ca sa poat * ic e p e re i f r p rtinir e, u n i st ori c bi K apoi s le n f i eze cu d ep Q se r ie d e tU sc ip ime nru dite. naint e ae sericesc tre buie s cu no 8 * ^ t e o l o g i e i d e i st o r i e . D i n t r e d i s toate se cer cu n o tin e ten ^ c u n o a sc m a i a le s I st ori a bisen cipli nele teol o gice, este este o ra m u r a ei, ia r Una n o astr c ea c u n i v e rsa l , n t r^ ^ rn d Jst o rj a ro m dn ilor, c ci vi a a d i n t r e s t u d i i l e i st o r i c e , j ^ ^ s t d n s le g at d e v ia a p o p o r u l u i B isericii Ortod oxe a fost. g f. st u d ia t se p a rat d e i st oria romn, nct istoria BiS eriLJ pop orului rom n. istorice, va trebu i s cu n o a sc B iza ntin oistori ce, va treb ui D i nt r e c el e l a l t e i i e B d i s C 1 P ^ e m i lo r l l pte dirCe1P^ . a a v U t B i ser i c a ca le a ^

D i nt r e c el e a ^ m ogia, pentru cun oa terea

i l o r

pe

ca re

l e a

avUt

B i cu B lS e-

^^.^
m

ecu m en ic

_,

dar

noastr

cu Bizan ul - f'

pentru

cunoa terea istoriei popoa-

ri c il e d e li m b gr e a c a ; t u r i lo r d e t ot f e l u l p e c a r e l e - a u a vu i r el o r s l a v e n v e c i n at e V o p o a r e j O r n v e c i n a t e , c u c a r e p o p o r u l t a ri l e n o a st r e cu el e , # ^ v e a c u d lo r ( d e pi l d , i st or i a U n g a r i e i n o stru a a vut le g tu ri 1 . cu n o a tere a n tm o m a i bu n i a f o s t u l u i i m p e r i u ^ d i n \ 'x ^ s i l v a n i a ) . S e n e l e g e c istoricul ist ori ei B i se ricii r o m a * * sl a v , n c ar e l i m b i l e g r e a c i la t in a i bi seri c esc tr e bu i e sa cu n d o cu m e n t el e c ar e c o n stit u i e az i a u f o st r ed a ct at e m u lt e R omne ti. izvoarele stu di ului Isto H n e c e s a r c a ist ori cu l bi se ri ce sc sa ai b in afar d e ace stea, -te Q ^^ ^^ ^^ om d te mei n ice cu n o ti n e e Q^I cs m c a n u m ite cap it ol e n e ti i Isto ria d r ep t ^ B is e r ic ii ort od o xe R o m n e . D e pi l ace ste disci plin e ap ar i * a g ja D o softei, A n ti m Ivir ea nu l etc. sin , d , m a ri i i er a r h i c r t u ^ ^.^ Qrtodoxe Rom ne, dar i msludia i **- s**mii xo m ne ve ch i. T ot a a , arta biseric ea sc a t r - u n c u r s d e Ist o r i a l i ^ (a rh it ectU r . pict ur , sculptu r , brod erie, m e d i e va l c u t o at e r a ^ n l ln u se s t u d ia z num ai n cadrul unw argint rie, miniaturisU C - ^ ^ ^ d e { & _ ^u^uiril; feudale care au fos sulp min tuluiro m n es. ^^ A pprobatae et C o mpilatae Tran sil vania (T riparti c u l

c u r s d e Ist or i a art e i, ci * ( v il e le ) i c a re au cir c ul at pe t ot c u p n n V e c h il e n o a s t r e l ^ u P ^u ir ilJ ; fe u d a l e c a r e a u fo st n u z n es ^

tione sj, tre bu ie sa lie st ud iate i de istoricu l bisericesc, pent ru t e or ga n i za r ea b i se r i c ea sc di n tr e cu t, in st an el e d e ju d eri c ea sc , at ri b u iil e ju d e c t o r e ti al e cl er u l ui et c. ti f r d e ac e st e a, Ist o r i a B i se ri ci i O r t o d o xe R o m n e fa c e a pe l n el e a u xi li ar e sau aj u t t oa r e p e c a r e l e f ol o se t e i st ori a l ai c , n p ri n a ce st ea t ot alitat e a d i sci pli n el o r c a r e stu d ia z i zv oa r el e ta r e i el ab or e a z m e t o d ol o gi a c erc e t rii ac e st o r a. ' jrafia istoric (vj f/j = p mnt, pcpoj = scriu, descriu) se ocup yarea.iapteiQ r i rr 'cu "ideutific.area d e l ocuri, transmise "dlTt exte, au petrecut .anu mite fapte. Pentru a fh eT eg^TrTrIal t5itrr6~ un r i c , e l t r e b u i e p u s n l e g t u r c u l o c u l n c a r e s- a p e t r e c u t , ir e a c et il o r sa u a i n u t u ri l o r c u n u m i ri l e l o r ve ch i n l u a t n a t er e p r i m el e c o m u n i t i cr e t i n e , n ca r e a u p t i m i t irtiri, n c a re s-a u cl d it vec h i ba zil ici o ri s-a u n fii n at sc au n e e, n u se p o a t e fa c e d e ct cu aj u t o ru l g e o gr a fi ei b iseri c e ti. > cul cel m ai lesn icios care ne st la n de mn este studiul h r:lasel or i st oric e, n car e sn t tre cu t e or a e, sate sau in utu ri le st ori a p op or u lui i a B iserici i no astre (C a rto g ra fia e st e teh nic a s a n t o c m i h r i, i ar o r a m u r a ac e st e i a est e C ar t o gr a fi a i s gtu r cu geo grafia trebui e pu s i to po nim ia sau to po no ma st u d i a z o r i gi n e a , s e n su l , f o r m a i e v o l u i a n u m e l o r p r o p r i i . U nele din a ceste a p ot ajuta la cu n o a ter ea u n or st ri de M iri c e ti ( d e pi l d t o p on i m i c el e M n sti re, C h ili e et c. ar at c st a n t r ecut o a ez ar e m on ah al ). tgrafia istoric ( ejxo? = popor, pd< pct> = scriu) este disciplina iaz statistic pr o ble m e re feri toare la n u m ru l, mi car ea, stru cparti ia geo gr a fic a po pu la iei u ma ne. n ist oria biserice asc , i ati sti ci ( n u m i t e i c on scr i p ii s a u c a t a gr a fi i ) n e a j u t s a nu m r ul pr e o il or i al cr e d in ci o il or nt tr-o an u m it pe ri oa T i i e m i gr rile un or a d intre ei d intr -o ar r o m n ea sc n alta. )logia (xpovo? = timp;, .Jid-ro? ==_ cuvnt, vorbire) este disciplitu di a z d i fer it el e for m e n c ar e s-a m su r a t i so c oti t ti m p u l, a p o i l a si st e m u l d u p c a r e n e o r i e n t m a s t z i . A l t fe l s p u s, i a r e c a o b i e c t st a b i l i r e a e x a c t a d at e l o r l a c ar e s - a u p et r e ' it e e v e n i m e n t e i st o r i ce or i s - a u e m i s d o c u m e n t e. S e n e l e g e n u p o at e fi st u d i at f r s i n s e a m a d e c r o n o l o g i e , ca r e ; n t r e g u l e i sc h e l e t . D e si g u r , pr e a m u l t e d a t e ar f a c e - o g r e u

de u r m rit, dar nu -i m ai pu in ad ev rat c i lipsa lor n u creeaz o i m a gin e c o m plet a ist ori ei. P e nt r u a fac e o m u n c u til st u di u l u i i st o r i ei b iseri c e t i, est e n ec esa r s cu n o a t e m i p ri n ci p iile si st e m u l u i cr o n ol o g i c p r acti c at n zilel e n oa st r e, d a r i p e ce l e al e fel u rit el or si st e m e d e d at a r e a n t e ri oa r e , c a s p ut e m n el eg e i r ap ort a la c r on ol ogi a a ctu al el e m e n tel e c r on o l o g i c e c ar e co n stit u i e d at el e d o cu m e n t el o r ve ch i. T r e bu i e a vu t m e reu n ved ere faptul c n u m ai u n d ocu ment cu o d at precis de apari ie p o a t e fi p u s n cir c u l a i e tii n i fi c , p e c n d u n d o cu m e n t cu e m i t e nt u l i d at a d e r e d a ct a r e n ec u n o sc u t e n u f ol o s e t e l a ni m i c. T r ec nd p este d iferitele siste m e cr o n ol ogi ce, ad ic de m sur ar e a ti m pu lui i m p r ir e a l ui n an i, lu ni, s pt m ni i zil e, vo m i nd i ca, n cele c e ur m ea z , prin ci p al ele er e fol osit e n cu rsul ve ac uril or. O se ri e d e e r e s-a u f ol o sit n l u m e a ve ch e p g n i m a i t r zi u : e ra e br a i c (376 1 . Hr.) , era babilonian , pornind de la an ul 747 .Hr. ,- era olim piadelor, la gre ci (de 4 ani, de la 77 6 . Hr. ) ; era ro m a n sau de la nt em eie re a R o m e i (a b U r b e c on d ita, 7 5 3 sa u 7 5 4 . H r. ) , era se leu cid a ( 3 1 2 . H r ., d e l a nt e m e i e r e a st at u l ui se l e u c i d ); e r a l u i D i oc l e i an ( sa u a martiril or, d e la 2 84 d.Hr., an ul urc rii p e tron a lui D iocle ian) , er a h e gi re i ( 6 2 2 , 1 6 i uli e , d at a r e fu gi u l ui l u i M ah o m e d d e l a M ec c a l a M edina). P ent ru stu diul n ostru ne i nterese az d ou ere : a) E ra biza ntin , nu mit i _co_ nstaiitin op olitana saujid e.la A da m . A f ost fo l osit m ai nt i n se c ol u l V II d. Hr. n c te va l u cr ri i a in tr at a p o i n c a n c el a ri a m p r a il o r b i za n tin i, d e u n d e a tr ec u t l a sl a vii su d d u n r e ni, l a ru i ( au fo l osit -o pn p e l a 1 7 00 , su b P etr u I) i la r o m n i ( a r a R o m n e as c i M ol d o va ) . n c e p u t u l e i c o n ve n i o n a l s -a fi x a t l a 1 se pt e m bri e 5 50 9 . Hr., n u m rn d de ci pn l a an ul 1 . Hr. 55 0 3 an i d e l a f a c e r e a l u m i i . A ce a st er a fo st n t r e b u i n a t d e o b i c e i n d a t a r e a d o c u m e n t el o r n o a str e scr i se n li m bil e S l a v , g r ea c sa u r o m n , fii n d f ol o sit p n p ri n se c ol u l al X V I I I-l e a. P en t r u a tr a n sf o r m a d at el e er ei bi za nti n e n a ni i er e i n oa st re, t r eb u i e s se sca d 5 5 0 8 a ni di n a nii d e l a f ac e r e , d a c d a t e l e s n t c u pr i n s e n t r e i i an u a r i e i 3 1 a u g u st, s a u 5 5 0 9 a ni, d a c d a t el e s n t n t r e 1 se pt e m b r i e i 3 1 d e ce m b r i e. b) E ra cre tin , stabilit n secolul V I de c lug rul Dionisie cei M ic _ _ ( 'E xigjiu s),,ori gin ar din .S cythia M in or, adic din D obr ogea, E l a nu m rat a n i i d a l a n a t e r e a l u i H r i st o s, d a r c u o e r o a r e d e a p r o xi m a t i v 4 a n i , soc ot ind " c acest e ve ni me nt maj or din istoria o m en irii s-a petre cu t n ** " * anul 754 sau 7 53 d e la ntem eierea R o mei. C u t oat eroarea calculului sau, a c e st si st e m c r o n o l o g i c s - a i m p u s , d a r n u m a i d u p t r e d e r e a a d o u

de la moartea lui, cleci nc din evul mediu, la cele mai multe ; europ en e, dup care s-a generalizat n epoca mod er n i n state necre tine. n documente apare sub diferite forme : ntuirii, anul Domnului, anul de la na tere)), anul de la n. ceea ce prive te calendarul, Biserica cre tin a adoptat calendain numit a a dup numele m paratului Iulius Caesar, care a f cut ;cut reform calendaristic n anul 46 .Hr. Neexistnd o concoreplin ntre calendarul astronomic (ceresc) i cel iulian, Biserica catolic a f cut o reform calendaristic n 1582, n timpul rigorie XIII, n sensul c a desfiin at decalajul de 10 zile existent intre cele dou calendare i s-a ajuns la o echivalen aproape i ntre anul civil i cel solar. Reforma aceasta s-a numit gredup numele papei (stilul nou). Noul calendar a fost adoptat numeroase state ale lumii. Bisericile Ortodoxe s-au folosit ns ndarul iulian (vechi) pn dup primul r zboi mondial, cnd, n tr-o conferin inut la Constantinopol, s-a hot rt o nou n2 a calendarului iulian, mai des vr it fa de cea din 1582. Bisericile Ortodoxe au adoptat noul calendar iulian ndreptat a noastr 1-a adoptat din 1924). teologia (dpxcuo? = vechi, 6 O O ? = cuvnt) es ej tiin a care se :u sesizarea, descoperirea, studierea i vailorifioarea istoric a elor p strate n p m nt sau, un eori, la sup rafa a lui , n i reconstituirii trecutului. Dup o alt defini ie mai concis gia este tiin a care se ocup cu ur mele trecutului, rep rezenn monumente. ;i arheologia ca disciplin aparte a tiin ei istorice dateaz d e a prima ju m tate a secolului al XlX-lea, ea a luat n ultimul avnt deosebit, nct putem vorbi azi de mai multe ramuri ale arheologia preistoric studiaz urmele materiale ale celor :hi locuitori ai p mntului; 2. clasic monumentele lumii aniro-babiloniene, egiptene, grece ti, romane inclusiv cele roe pe teritoriul Romniei; 3. medieval (feudal ) monumenilui mediu (azi se vorbe te i de o arheologie prefeudal ); 4. a monumentele epocii respective. Pe lng acestea, putem de o arheologie cre tin , care se ocup cu studierea antichit monumentelor i artei vechi cre tine. Pe plan bisericesc univerpot distinge dou perioade: a) nainte de C onstantin cel Mare cnd elementele arheologiei cre tine p rovin n cea mai mare

parie din necropolele subterane, catacombele sau cimitirele care s-au descoperit n inuturile imperiului roman ,- b) dup Constantin cel Mare, cnd obiectul arheologiei l constituie l ca urile de cult cre tine (bezilici). Astfel de bazilici au r mas i pe teritoriul rii noastre, ndeosebi n Dobrogea. Pe bun dreptate, o parte din arheologia medieval de la noi ar putea fi numit arheologie cre tin sau bisericeasc , din moment ce majoritatea monumentelor care intr n sfera ei de cercetare snt de interes bisericesc. Epigrafia _(siti =pe; 7p<po> = scriu) este tiin a care se ocup , cu c utareT 7~transcrierea exact , descrifrarea i interpretarea inscrip iilor cTe~~pe"un material dur, sau mai concis este tiin a care se ocup "cETsFudierea inscrip iilor (s7ciifpa<p7j n limba greac i inscrip io n limba latin ). Epigrafia antic (clasic ) i medieval snt auxiliare pre ioase ale studiului Istoriei Bisericii Romne. Cea clasic - cu inscrip ii n limbile greac i latin este legat mai mult de nceputurile cre tinismului la noi (de cnd au r mas numeroase inscrip ii, mai cu seam funerare). Cea medieval , cu inscrip ii n limbile slavon , greac i romn , are ca obiect de studiu feluritele inscrip ii din evul mediu scrise pe piatr , c r mid , lemn, tencuial , ceramic etc. sau brodate pe ve minte i alte obiecte de cult (clopote, potire etc). Se n elege c epigrafistul trebuie s cunoasc i limba inscrip iilor respective. Paleografia (TOXAOUO? = vechi ; - -pcptw = scriu), termen pus n circula ie de nv atuITfancez Bernard Montfaucon, n lucrarea sa Paleographia graeca (1708). Paleografia este disciplina tiin ific auxiliar ci istoriei care se ocup cu studierea izvoarelor scrise vechi, de cunoa terea, descifrarea i transcrierea acestora. Ea arat cum se poate citi corect un text vecKr, Cum se poate data un text vechi lipsit de dat i cum se p oate deosebi un text fals de un text autentic. Se ocupa numai cu studiul a dou categorii de texte manuscrise i documente scrise pe p ergament sau hrtie, spre deosebire de epigrafie, care studiaz scrisul numai pe materiale tari, ca piatra, lemnul, metalul edc. Mai nou, tinde s se formeze o nou disciplin , codicologia (codex-is), care se ocup numai de manuscrisele vechi. Paleograful nu se p oate iimita numai la citirea sau descifrarea unui text, ci el trebuie s cunoasc i materialul pe care s-a scris, cu ce s-a scris (instrumentul de scris), precum i cum s-a scris (majuscul, minuscul etc.)Pentru Istoria Bisericii Romne intereseaz ndeosebi paleografia slavo-romn (are ca obiect textele slave scrise n secolele XXVIII pe teritoriul patriei noastre sau n alte regiuni, dar scrise de romni

e rj ri ve sc p e r o m n i ), p a l e o g ra f i a g rea c (t e xt e scr i s e n g r e e terit oriu l p at riei n o astre) i pa leog rafia chi rilic -ro m n ea sc o m n e ti scrise n alfab et ul ch irilic, pn n 18 6 3 ). P entru Tr a n se po at e vor b de o pa leo g ra fie la tin , n truct m aj oritat ea e man ate d e re gii m ag hiari erau scrise n aceast li m b . D at ot ul c n c a n c el a riil e n o a st r e s-a scri s n m a i m ul t e l i m b i ( sl ajc lati n ), p al e o g r afu l r o m n v a t re b u i s ai b cu n o t i n e su i d in li m bile respe cti ve. lo maiica (lat. di pl o m a) este o d isciplin au xiliar nru dit cu ^f ~ ^care"* an alizeaz ^con inutul actelor, verific autenticit ate a iu n e n e vi d e n " el e m en t el e c ar e p ot aj ut a c er c et a r e T S r o e ., 5 c n d p a l e o gr a fi a s e o cu p c u st u d i er e a c a r a c t er e l or e x t e rn e elor scrise pe per gam ent sau hrtie, diplo matica s, e ocu p ; cu p a r t i c u l a r i t i l o r i n t e rn e, d e c i a r e u n c m p d o ce r ce t ar e m a i alt d eo se b i r e n t r e el e est e i ac e ea c p e c n d pa l e o gr a fi a ar e :t d e stu diu d o u ma ri c ate g orii d e t e xt e m an u scrisel e i d o ;l e , n o b i e c t ul d i pl o m a t i c ei i n t r n u m a i o p a rt e di n t ex t el e .t e su b n u m e l e d e d o c u m e n t e , i a n u m e a c t e l e c u c ar a ct e r j ii eg tr.r cu pal eo gra fia i diplo matica st i arh ivistic (archiiscipli n au xiliar care se ocu p cu or ganizarea arhi vel or, ad ic iteior d e a ct e pri vit o are la o fa m ilie, o in sti tu ie, u n inu t sau st ori c u l bi se ri ce sc tr eb ui e s cu n o asc att or g an i za r ea u n ei a r -t i d e p o z it el e m a ri ar h i vi sti c e di n ar i d e pe st e h o t ar e s i p oate culege m ateri alul n ecesar pentru lu cr rile sale. iscipliin apro piat de paleografie i diplo m atic este -eha gisiica lo grafia, adic studiul pece ijor sau ta mpilelor care se aplicau (grec. acp pa tarjs, lat. si giliu m = pecete)- In tereseaz i pece ile 3r, m n stirilor, parohiil or sa u cele person ale ale u n or de m nitari ti. d i sci plin au x iliar a i st oriei, ca r e se o cu p cu ste mel o r statelor, ca sel or d o m nito ar e, fa m iliil or n o biliare, or ga r, o r a e l or e t c. O r a m u r a e i e st e h er a l di c a bi s eri c e a sc , p en u e xi st at i exist i ste m e folosite de nal ii ierarhi, d e e pa rhi ale sau alte in stitu ii biseric e ti . S te mel e ier ar hi lor a par, la , p e fo il e u n o r c r i ti p rit e d i n d i spo zi i a l o r. C u p ri n d ea u fi e a h ra mu lui in stitu iei respe cti ve, cu si m bo luri cre t ine (cr u cea , i t r a et c ) i c u i n i i al e l e i e r a r h u l u i , d a r i r e p r e z e n t r i d e f a c -

tu r h er al dic pr o pri u -zi s , l ai c e. S e cu n o sc st em e l e m itr o p o li ii or P e tru M o vil , tefa n, A nti m Ivir ea nu l, A n dr ei a gu na et c. Bibliglagia Cto i Xtov = carte ; X O O ? = cuvnt, studiu) se ocup cu st u d i ul sc ri su l ui i al c r ii, c a fe n o m e n a l vi e ii so ci al -c u lt u r al e, cu ist ori a ei, tehn i ca d e r e pr o d u ce r e (scri s, tip ar ), h rtia, leg tu ra, p u n er ea n circu la ie i c on ser vare a c r ii. P e u n istoric biserice sc l int ere seaz , n p ri m ul rn d, vec hil e n o a st r e tip ritu ri bi se ric e ti, pr ecu m i stu d iile care s-au scris asu pra ace st or a. Ele au fost pu b licate n m ar ea lu crare B i b li o g ra fi a ro m n e a sc ve c h e ( 4 v oi. B u c u r e ti, 1 9 0 3 1 9 4 4 ) a l u i Ioan B ianu, Nerva Hodo (voi. I III) i Dan Sim onescu (voi. IV) , Bibliog rafia ro m n ea sc m od ern (18 31 19 18 ) este n cu rs d e pu blicare (a u a p rut trei vol u m e ), su b n g rijirea lui Ga b ri el tre m p el. F il olo gi a i lin g vi sti ca. F il ol o gia este tiin a car e se o cu p cu stu di ul t e xt el o r ve ch i i al o pe r e l or lite r are, d i n p u n ctu l d e ved er e al li m bii, al i n flu en el or su ferite, al m o d u lui n c ar e s-au tr an s mi s, al au te nti c it ii l or , p r ec u m i c u e d it a r ea l or , i a r l i n g vi sti c a se o c u p c u stu d iul li mb ii i al le gi l or ei d e d ez v olt ar e. D e ci ling vi stic a e st e o ram u r a fi l ol o gi ei. C u aj u t or u l a ce st or a, i st o r i cu l b i se r i c esc p o at e st u dia vechi ul grai bi sericesc ntlnit. n tip riturile ve chi , d ar po ate cule g e i d o vezi pri vit oar e la origin ea i vec hi m e a cr e t inis m ulu i ro mnesc. E tn og rafia |i folcloru l. Etn ografia ( T 6 S O V O S - O O ; = popor, n ea m ; fp< x< po) = scriu ) disciplin a" istorico-geo grafic stu diaz felul d e vi a al p o p oa r el or, ori g i n e a i r sp n di r e a l o r t erit o ri al , u r m r in d e vol u i a l or m at e ri al i s pi ritu al ( cu lt u r i art po pu l ar , o b i ceiu ri e t c) . F o l c l o r u l s a u f ol c l o ri st i c a ( d i n e n g l . f ol k l o r e , f ol k = p o p o r i iore = n ele pciu ne) este d isciplin a care stu diaz crea iile i tradi iil e populare. n alt sen s, prin fo lcl o r n el e ge m t ot al itat ea t r ad i iilor, a o bi c eiu rilor i a pr o du c iilor artistice, literare, mu zicale , cor e gra fice, create i r sp n d ite d e po po r. A m n d o u i nter ese a z i d isci plin a n oa str , ntru ct mu lt e d i n c r ea iil e cu lt u r al -a r ti st i ce al e p o p o r u l u i r o m n n t r ec u t erau le gate d e cr edin a sa ort od ox (e x. o bic ei urile la na ter e, n un t , n mor mnt ri). El e au fost cercetate d e preo ii fo lcl ori ti Si mion F lorea M arian, Teod or B l el, G. D urai ti escu-B istri a i d e al ii clerici sau mireni. >v

B I B L I O G R A F I E

T IAN SACERDO EANU, tiin ele auxiliare ale istoriei, n voi. ndrum ri i istorice, Bucure ti, 1945, p. 726 ; AURELIAN SACERDO EANU, Sarcilor auxiliare ale istoriei, n 'Revista Arhivelor, IX, 1, 1966, p. 1746; j S4CERDO EANU, Arhivistic , Bucure ti, 1970, 331 p. ; Dic ionar al oec'ialc ale istoriei, Bucure ti, 1982, 268 p. nenie privind istoria Romniei. Introducere, voi. III, Bucure ti, 1956, (studiile : Damian P. Bogdan, Din paleogrufia slavo-rom n ; Sigismund oqrafia latin cu reieriie la Transilvania (sec. XIIXV) ; Emil Vrtosu, jraiia chirilic romneasc ; Al. Elian, Elemente ele paleograiie greco-rolonascu i Francisc Pali, Elemente de cronologie ; Damian P. Bogdan, Dislavo-romn ' Francisc Pali, Diplomatica latin cu reierire la Transilvania-, su Din sigilogralia Moldovei i a rii Romne ti ; Sigismund Jako, Sigilore'iorirc la Transilvania); EMIL VlRTOSU, Paleogruiia romn -chirilic , 1963 346 p ; AURELIAN SACERDO EANU, Orient ri n paleograiia ro:Revista Arhivelor, XI, nr. 1, 1968, p. 334; SIGISMUND JAKO i RADU ;CU, Scrierea latin in evul mediu, Bucure ti, 1971, 184 p. (toate indic i mai veche). )NAT Geografia ca mijloc de cunoa tere n istoric, n Studii, revist de XX,'nr. 6, 1967, p. 11451161. )LAE DR GANU, Toponimie i istorie, Cluj, 1928, II + 178 p. ; D. CONSCU, Dic ionar onomastic romnesc, Bucure ti, 1964, 470 p.; IORGU 1ORonimia romneasc , Bucure ti, 1964, XXV + 528 p! ; E. PETROVICI, Topoistoire, n RRH, an. IV, nr. 1, 1965, p. 313 ; AL. GRAUR, Nume de Jocuri, 1972, 223 p. 3 RBAT, Statistica i monografia n c/adrul metodei istorice, n Observail-economic, Bra ov, an. XIII, nr. 46, 1946, p. 480507. ETEGAN, Demografia, tiin social independent , n Revista de Statisti-IV, nr 4, 1966, p. 100104; TEFAN TEFANESCU, Istorie i demoqralie, >, revist de istorie, an. XX, nr. 5, 1967, p. 933946 ; AL. PESCARU, Eledemogralic, Bucure ti, 1968, 203 p.; L. MOLDO VAN, Registrele parohiale lvunia, n Revista de Statistic , an. XVII, nr. 11, 1968, p. 5260; TEFAN 'opula ie i societate. Sub redac ia... Cluj, 1972, 356 p.; TEFAN TEF )crr,ograiia, dimensiune a istoriei, Timi oara, 1974, 171 p. IAN METZULESCU, Pagini de istorie religioas reprezentate n cartogra-ogralie, sec X/VXVII, G.B., an. XX, 1961, nr. 56, p. 528588; STELIAN SCU, Reprezent ri i inscrip ii religioase aliate pe steagurile din trecutul nne ti, n G.B., an. XX, 1962, nr. 910; DAN CERNOVODEANU, Heral- iceasc n rile romne, n B.O.R., an. XCI1I, 1975, nr. 78, p. 162968 ; M RIA DOGARU, Sigiliile, m rturii ale trecutului isto?ic. Album sigilo-cure ti, 1976, 182 p. 3AN PASCU, Istorie i etnografie, n Anuarul Muzeului Etnografic al franII, 19591961, p. 1321 ; HENRI H. STAHL, Etnografic i istorie, n ReStnograiie i Folclor, XI, nr. 1, 1966, p. 3 52 ; OVIDIU BlRLEA, Folclor i Revista de Etnografie i Folclor, an. XI, 1966, nr. 1, p. 1325; ALEXANTEI, Etnografia i arhivistic . n Anuarul Muzeului Etnografic al Transilva11973, p 2147 ; ION VL DU 1U, Etnografia romneasc . Istorie, cultur Bucure ti, 1973, 508 p.

IZVOARELE ISTORIEI BISERICII ORTODOXE ROMNE ar tat n primul capitol c pentru a putea ntocmi o bun lu3 istorie bisericeasc ea trebuie ntre altele s fie ntemezvoare. Ce n elegem prin izvor istoric ? In mod obi nuit se

spune c este o tire sau o infor ma ie care relateaz sau aminte te un fapt istoric, n elegnd prin aceasta, de regul , o informa ie scris . Dup o defini ie mai tiin ific i mai coresp unz toare, prin jzyqr istoric se orice tel care poate servi la cunoa -e pot mp r i, dup originea, caracterul i forma lor, n mai multe categorii: originie"(nurnTte"" T"crecte) i dern~le~ sa\r indTrecte);; QcaTe" i particulare; scrise' i' nescrise: Cunoa terea i folosirea izvoarelor are o importan major pentru studiul istoriei n general, pentru c ele snt m rturii materiale i spirituale despre existen a, rolul i importan a oamenilor n istorie, precum i a institu iilor sau ideilor oare au contribuit la progresul material i spiritual al omenirii. Istoria nu se poate cunoa te i scrie f r studiul critic al izvoarelor. Studiul lor formeaz , de" regula, "obiectul cercet rilor erudi ilor, ale speciali tilor n cunoa terea i valorificarea lor. O parte din izvoarele scrise (deci cele documentare propriu-zise) au fost editate pn acum, altele snt inedite, p strndu-se n diferite arhive i biblioteci. Izvoarele Istoriei Bisericii Ortodoxe Romne se pot grupa n mai multe categorii :
I. PERIOADA INTIIA (SECOLELE IIVI)

Pentru aceast perioad Istoria Bisericii Romne are multe categorii de izvoare comune cu Istoria Bisericii universale, ncepnd cu Sfnta Scriptur i continund cu literatura patristic i postpatristic . Iat izvoarele principale p entru aceast perioad i mp r irea lor : A. Izvoare nescrise sau arheologice In cazul disciplinei noastre, intereseaz monumentele i alte mate riale arheologice paleocre tine (bazilici, obiecte de cult etc), desco perite mai cu seam n Dobrogea (fosta Scythia Minor), dar i n alte p r i ale rii, de arheologii romni : Grigore Tocilescu, Vasile Prvan, Constantin Daicoviciu, Ion Barnea, Dumitru Tudor .a. Rezultatele cer cet rilor lor au ap rut n diferite publica ii de sp ecialitate sau n lu cr ri aparte (rev. Dacia, Studii i Cercet ri de Istorie Veche, Materiale i Cercet ri Arheologice, Acta Musei Napocensis, Arheologia Moldo vei Ia i, Pontica Constan a, Sargetia Deva, Acta Musei I'orolissensis Zal u .a.). * *" >"

B. Izvoare scrise oare epigrafice (inscrip ii vechi cre tine). Ie it la iveal tot uri arheologice sau prin descoperiri ntmpl toare, materialul constituie un izvor scris foarte pre ios pentru studiul nostru, lulte inscrip ii (mai ales funerare) cuprind nume de cre tini. icat pn acum doua. mari colec ii de inscrip ii : a) Corpus In-m Graecamm (CIG) a lui Aug. Boeckh (4 voi. 18231877), apoi cu colec ia intitulat Inscripiones Giaecae (IG) n mai lume , b) Corpus Inscriptionum Lainarum (CIL) n 16 voi. m ndeosebi CIL voi. III cu 2 tomuri (Berlin, 1873), care cuprin ii latine descoperite n fosta provincie Dacia i n Scythia obrogea). Nu de mult au fost publicate Inscrip iile Dacici rovol. Bucure ti, 19751977. Cele cre tine au fost studiate ele irvan n Contribu ii epigrafice Ia istoria cre tinismului dcico-ic, 1911, de Ion Barnea n studiul sau Cre tinismul n Scythia pa inscrip ii (ST, VI, nr. 12, 1954, p. 65112) i de Emilian Inscrip ii grece ti i latine din secolele IVXIII descoperite i/a. Bucure ti, 1976. /oare aghiografice (actele martirilor i vie ile sfin ilor) au fost nea publicate n diferite colec ii. Cele mai cunoscute snt: J. ; et socii, Acta san ctoruin, Anvers, din 1643, edi ie nou la 541910 (64 voi.), cu complet ri n Analecta Bollandiana (nin 1882) ; Synaxarum Ecclesae Constantinopolitanae, editat 'lyte Delehaye, Bruxelles, 1902 ; H. Leolercq, Les martyrs, Pa- 1911, 11 voi.; RudolfKnopf i Gustav Kriiger, Ausgew hlle traci *t en, ed. I I I, T iib i ngen, 1 92 9, ed . IV de G. R u hb ach, i, 1965; Biblioteca Hagiographica Latina, ed. Socii Bollandiani, bruxelles, 1949 ; Biblioteca Hagiographica Graeca, ecl. Francois ;d. III, t. IIII, Bruxelles, 1957 ; Herbert Musurillo, The Acts iri&tian Martyrs, Oxford, 1972, ed. II, 1979. voarc patristice (operele Sfin ilor P rin i i scriitori biserice ti). de seam colec ie de asemenea lucr ri este a abatelui francez Paul Migne : Patrologiae cursus completus, n dou serii : a) 'tina (de la Tertulian, sec. IIIII, pn la pap a Inocen iu III, cu 221 volume (ultimele 4 snt indice), Paris, 18441864 i b) raeca (de la P rin ii apostolici pn la sinodul de la Ferrara

Flor en a 14 38 1 4 39 ), cu 1 61 voi., text gr ec i tradu cer e latina, F aaris, 18 57 1 8 6 6 . A ce a st c ole c ie u ria , d e 3 8 2 vo l u m e, n u a du c e lu cru ri n oi su b r a p ort e dito rial, fiin dc e a r ee dite az cele m ai bu ne ed i ii p atristice an terio ar e. D e atu nci n co ace au ap ru t nu me r oa se alte cole c ii patristi ce, fie n li mbile originale, fie n t rad ucer e. M en i on m, ntre altel e, co l ec ia i n titul at So u rc es c h reti en n e s i n au gu rat d e i ez ui tul V i ctor F on to yn ot (1 88 0 19 58 ), a v nd ca fon d atori pe iezu i ii Hen ri de L u b a c $ i Jea n D a n i el ou . P ri m u l vo l u m a a p r u t l a P ari s, n 1 9 4 2 i d e at u n ci p n azi a u ap r u t p e st e 3 5 0 d e v ol u m e ( a zi c ol e c i a e st e c on du s d e C lau d e M on td esert). O p er ele p atristice a par n ori gin al i tradu cere fr an cez . L a acea st oper colab ore az catolici, pr otestan i si or t o d o c i, cl e ri ci i l ai ci, d e n e a m u r i d i feri t e : fr a n c ez i, b el g i en i, it alieni, olan de zi, en gle zi, el ve i en i, ge r ma ni, au strieci, a m eri cani, ru i, liban ezi, ar men i. n B i se ric a n oa st r a fo st in a u g ur at , n 1 9 7 9 , din ini iati va r p osat u l ui pa t ri ar h Iu sti n M oi se scu , o m a si v c o l ec i e d e scr i e r i p at ri sti c e n trad u cere r o m n ea sc su b titlul P rin i i scriitori biserice ti, pre c on izat n 9 0 de volu m e (cu st ud ii introd u cti ve i c o m e ntarii). A u a p rut p este 2 0 d e vol u m e, n tra d u ce re a u n o r r ep uta i te ol o gi i cla sici ti : D u mi tru S t ni loa e, Io an C o m an , D u m itr u F e ci or u , Ioa n R rn u r e an u , N i c ol a e N e a g a, T e o d o r B od o g ae , N i c ol a e B a r b u . a. P ent ru stud iul n ostru n e in terese az op erele ist o ricilor biserice ti : E u se bi u d e C e zar e ea, S o cr at e, S o zo m e n i T e o d o r et al C ir u l ui, pr e cu m i u n el e scri so ri al e S f nt u l ui V a sil e c el M ar e ca r e c u p ri n d re fe r iri l a via a cre tin n i nu turile du n ren e. n ac ela i ti m p, ne int ere sea z i lu cr rile P rin ilor i scriitorilor biserice ti dac o-ro m ani (S f. N iceta de R e me si an a, S f. Ioa n C a sian , cu vi o su l D i o ni sie E xi gu ul .a.). n ac este A cte ma rtirice sau V ie i de sfin i g si m i u nele relat ri pr i vit o ar e l a c e i ce au pri m i t c u n u n a m u c en i ci e i n p r il e D u n r ii d e Jos, n d e ose bi la n c e pu tul sec olulu i IV , n ti m p ul p er secu iei mp ra tului D iocle ian (trad use n ro m n e te n A ctele m arti ri ce, voi. X I di n c ole c ia P rin i i scriitori biseric e t i, B u cu re ti, 1 98 2). L a n oi s-au pu blicat V ie i d e sf in i n c di n se c. X V II. A m in ti m cele 4 v ol u m e p u b l i c at e d e m i t r o p ol it ul D o s o ft e i a l M ol d o ve i , su b ti tl u l: Via a i petrecerea svintilor, Ia i, 1 682 16 86 ; V ie ile sfin ilor, n 12 vo lu me, pu blicate la m n stirea N e am , n 18 07 1 8 15, retip rite la B ucur e ti C ld r u a ni, 1 8 3 5 1 8 3 6 , 12 v oi. i alte edi ii m ai n oi. E pi sc op ul G h era si m Ti m u s a p u blicat u n D ic ion a r ag hi og ra fic, B u cu r e ti, 1 8 9 8 , i ar p r eo tul p r ofe so r Ii vi u S t an , o l u cr a r e d esp re Sf in ii ro m ni, S i biu l, 1 94 5. In 1 98 7 a a p rut, la B u cu r e t i, u n vol u m m a si v in titu lat

rini i ap r tori ai legii str mo e ti, cu colaborarea mai multor ctele sinoadelor au fost de asemenea publicate n mai multe Consemn m colec ia Jui J. D. Mansi, Sacrorum Conciliormn amplissima Collectio (pn la sinodul de la Ferrara Florenrol., Floren a Vene ia, 17591798, reeditat i continuat [902 de J. B. Martin, i L. Petit, n 53 de volume, Paris-Leipzig, 27 , Ed. Schwartz, Acta Conciliorum oecumenicorum, Stras-irisLeipzig din 1914, 13 voi. ; J. Alberigo, P. P. Joannou, C. P. Prodi i H. Jedin, Conciliorum oecumenicoru m decreta, im Breisgau Bale, 1962. Texte i studii se g sesc la C. J. listoire des conciles d'apres Ies documents originaux, Nouvelle m fran caise corrigee et augment ee par H. Lccl er cq , voi. ;, 19071910 (reproducere fototehnic , New York, 1973). >anele formulate de Sinoadele ecumenice $i particulare au fost ntre al ii de G. Ralli i M. Potli, Sintagma dunmezeie 'intelor canoane, 6 voi., Atena, 18521859 (grece te). La noi, au ate canoane n Pravila cec mic , Govora, 164 0, Pravila cea Ja Trgovi te, 1652, Pidalionul de la Neam , 1844, Enhiridion me de Andrei aguna, Sibiu, 1871, Canoanele cu comentarii, iiai Mila , 2 voi., Arad, 19301931, traducere din srbe te. iri'e de credin i Simb oalele Sinoadelor ecumenice au fost i, dintre ortodoc i, de profesorii Ioan (Irineu) Mih lcescu 1904) i Ioan Karmiris (ed. II, 2 voi. Atena, 19611962). ict unele din actele Sinoadelor i canoanele lor con in referiri ituriile dun rene, acest&a intr ntre izvoarele studiului Istoriei Ortodo xe R omn e. De un r eal folos p entr u cer cet ri este i lui Le Quien, Oriens Christianus, Paris, 1740, 3 voi., cu date i asupra vechilor episcopii sud-dun rene din sec. IVVI, fode Petru Maior n Istoria Bisericii romnilor, Buda, 1813. Tot el Farlati, Ulyricum sacrum, continuat de J. Coleti, Martyrolo/ricum, 8 voi., Vene ia, 17801819. ionni c fragmentele din lucr rile Sfin ilor P rin i i scriitori ti, din Actele martirice i din hotarrile Sinoadelor ecumenice e la via a cre tin de pe teritoriul Patriei noastre au fost ediaduse n romne te i n culegerea intitulat Fontes Historiae manae (Izvoarele istoriei Romniei), voi. II, Bucure ti, 1970.

II. PERIOADELE IIIV EPOCA MEDIE I MODERNA

A. Izvoare nescrise (arheologice) Snt importante cu deosebire pentru perioada a doua (secolele VII XIV), cnd izvoarele scrise snt mai s race. Arheologia feudal este o disciplin tiin ific relativ nou , la noi, dup al doilea r zboi mondial. S p turile arheologice, efectuate nti la vechile centre romanobizantine din Dobrogea, extinse apoi asupra ntregului teritoriu al rii, au dat la iveal pe ling numer oase a ez ri i cet i urme de biserici i de cimitire cre tine. Astfel de s p turi s-au f cut la Dinogetia-Garv n, Capidava, P cuiul lui Soare n Dobrogea, Dridu i Bucov n Muntenia, More ti, Some eni, Moldovene ti, D bca n Transilvania, spre a ne rezuma numai la cteva din ele. Datorit acestor s p turi arheologice, cunoa tem diferite urme ale culturii romne ti din secolele IXX i originile ndep rtate ale artei noastre medievale, leg turile noastre culturale cu Rusia kievean i domina ia bizantin la Dun rea de Jos. Cercet rile arheologice medievale au fost publicate n diferite monografii sau periodice de specialitate. B. Izvoare scrise 1. Izvoare epigraiice. Inscrip iile medievale care ni s-au p strat snt scrise pe piatr , pe c r mid sau tencuial , pe lemn, pe vase de ceramic , pe obiecte de metal (altele snt brodate pe diferite ve minte liturgice). Ele ne ajut la datarea construc iilor i a obiectelor, aduc informa ii cu privire la me teri i chiar tiri de istorie social-politic (ex. piatra de mormnt a lui Radu de la Afuma i, cronica mural de la Bucov .a.). Cele mai de seam contribu ii la publicarea inscrip iilor snt urm toarele : episcopul Melchisedec tef nescu, Noti e istorice i arheologice adunate de pe la 48 mn stiri i biserici antice din Bucovina, Bucure ti, 1885 ; episcopul Ghenadie En oeanu, Vizite canonice nso ite de note istorico-arheologice. Bucure ti, 1892 , Eugen Kozak, Die Inschiiften aus der Bukowina, Wien, 1903. n trecut, cel mai de seam aport n aceast privin 1-a adus Nicolae Iorga, care, n Inscrip ii din bisericile Romniei (2 voi., Bucure ti, 19051908) i n Scrisori, i inscrip ii ardelene i maramure ene (2 voi., Bucure ti, 1906, constituind voi. XII i XIII din colec ia sa Studii i documente), a publicat peste 2000 de inscrip ii medievale. Tot atunci Ion Brlea a publicat nsemn ri din hi3 Istoria B.O.R.

la ra m ure ului (B ucu re ti, 19 09 ). N u me r oa se inscr ip ii din bise n n stirile n oa stre au fo st pu blic ate n B u let inu l C o m i siun ii i elo r Istorice (190 8 1948) sau n alte pu blica ii de specialitate, tre bu i e m en i o nat e : R e p e rt o ri u l m o n u m e n t el o r i o bi e ct el o r in tim p ul lui tefan cel M are, B u cu re ti, 19 58, precu m i volu zrip iile m edievale ale R o mniei. O ra ul B ucure ti, 1, 1359 ure ti, 1965.

/o are do cu m en ta re sa u dipl om at ice. S u b ace st nu m e se n el eg di fer it e c at e g o ri i, ie it e d i n acti vit at e a pr a ct i c a in stit u iil o r oa n el o r pa r ti c ul a r e, ca r e u r m r e au sati sfa ce r e a u n o r i nt e r e se S n t c el e m a i i m po r t an t e pe ntr u i st oria e vu l ui m e diu , c ci el e tiri p ri vit oa r e l a t o at e p r o b l e m e l e d e se a m a l e e p o c ii. D u p d e e m i t e r e, d o c u m e n t e l e s e m p a r t n i n t e r n e, a d i c e m i s e l e c a n c e l ar i i d e p, e t e ri t or i u l r i i n oa st r e ( d o m n e t i n a r a sc i M old o v a, vo ie v od al e sa u ale pri nci patu l ui n Tr a n sil vae l ariil e b i ser i c e ti et c ) , i e xt e r n e , d e c i e m i se d e ca n c e l ari il e s a u B i se r i c i , d a r c ar e se r e f er l a i st o r i a r i i n o a st r e : c a n a pal , can celari a regil or pol on i pe n tr u M ol d o v a, can c elaria a gh iari pen tru T r an sil vania, ca nc elari a P atri arh iei din C o n ol sau a alt or sc a u n e patri arh al e din R s rit, arh i ve l e d in A t h o s i al t e L o c u r i S fi nt e pe n t r u B i se ri ca d i n a r a R o i i M oldo va. ru disciplina n oa str , prin cip ala su rs de in for m a ie o con stii m en tede intern e, O parte din vech ile acte intern e (sla vo -r o m j m n e ti , iar n Tr an sil van i a latin e ti sa u n alt e li m b i) se pa s c in ed ite n A rhi vel e S t atu lui d in B u cu r e ti, n diferi te arhi ve i, B ac u , C luj, S ibiu, C rai ova etc.) sau n arhi vele eparh iale, e xterne, n arh i ve din afar a h otarelor arii (B ud ap esta, V ien a, M o sco va, M u ntele A th os, Ieru sali m, C o nsta n tin o pol . a. ). :e din ele au fost ns pu blicate, ncepn d din secolul t red ut i P ri mii car e au ntre prin s edit area de d oc u m e nte sla vo -r o m n e n e ti a u fo st : Iu rii V en eli n ( Iu r k o H u a), ntr -o lu c r ar e pu bli ' 'eter sbu r g n 18 40 ; M ih ail Ko g lniceanu (A rhi va ro m n ea sc ,!, 0) ; N icolae B lcescu i A u g u st Tre bo niu L au rian (M a gazinu l entru Dacia, 5 voi., B ucure ti, 1845 1847). A ce tia au fost urT h eo d or C o dre scu (U rica riul, cu prin z to r d e hriso ave, a nafotate i alte acte d e ale M old o-V alahiei, 26 voi., Ia i, 1 85 2 alexandru P apiu Ilarian (T ezau r de m o nu men te istorice pentru ' ' I III, B uc, 1862 1864) , B ogdan P etriceicu Hasd eu (A rhiva

istoric a Romniei, IIII, Bucure ti, 18641867) ; Vasile Alexandrescu-Urechia (Istoria romnilor, 15 voi., Bucure ti, 18971902, numit impr op riu a a, c ci este o culegere de documente privind p erioada 177 4 1822, criticabil ) ; Nicolae Iorga (Studii i documente cu privire la istoria romnilor, 31 (34) voi., Bucure ti, 19011916, neunitarii, dar totu i una din culegerile de b az ); Gheorgh e Ghib nescu (Ispisoace i zapise, Documente slavo-romne, 6 (13), voi. Ia i, 19061933 i Surete i izvoade, 25 voi., Ia i, 19061933) ,- Ioan Bogdan (Documente privitoare la rela iile rii Romne ti cu Bra ovul i cu ara Ungureasc ; I, 1413 1508, Bucure ti, 1905 i Documentele lui tefan cel Mare, 2 voi., Bucure ti, 1913) ; Stoica Nicolaescu (Documente slavo-romne cu pri-* vire la rela iile rii Romne ti i Moldovei cu Ardealul n secolele XV i XVI, Bucure ti, 1905); Gr. G. Tocilescu (534 documente istorice slavo-romne din ara Romneasc i Moldova privitoare la leg turile cu Ardealul 13641603, Bucure ti-Viena, 1906); Minai Gost chescu (Documentele moldovene ti nainte de tefan cel Mare; 2 voi., Ia i, 19311932, Documente moldovene ti de la tefan cel'Mare, Ia i, 1933, Documentele moldovene ti de la Bogdan Voievod, Ia i, 1940, Documentele moldovene ti de la tef ni Voievod, Ia i, 1943) , Damiian P, Bogdan(ACie moldovene ti dinainte de tefan cel Mare, Bucure ti, 1938; Acte rnoldovene ti din anii 14261502, Bucure ti, 1947); P. P. Panaitescis (Documentele rii Romne ti, I. Documente interne, 13691490, Bucure ti, 1938); Andrei Veress (Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei i rii Romne ti, li voi., Bucure ti, 19291939). Pe ling acestea, pn n prezent cele mai de seam colec ii de izvoare documentare au fost publicate sub egida Academiei Romne. Prima dintre acestea a fost marea culegere de izvoare documentare externe, intitulat Documente privitoare la istoria romnilor, numit ndeob te Colec ia Hurmuza ki, dup numele lui Eudoxiu Hurmuzaki, care a oferit primul fond de documente. Au ap rut 45 de volume (36 -\-9 supl.), ntre anii 18761942. La publicarea documentelor, n afar de E. Hurmuzaki, au contribuit Alexandru Odobescu, Ioan Slavici, Nicolae Densu ianu, Nicolae Iorga, Ion Nistor i al ii. Tip rit n condi ii tiinifice diferite, colec ia cuprinde un pre ios material de informa ie, greu de consultat ns din lipsa unui index analitic. C olec ia a fost conti nuat de o nou serie, din care au ap rut 4 volume, sub ngrijirea acad. Andrei O etea (19621974). In sfr it, o alt categorie de documente privind evul mediu este eorpus-ul de documente medievale interne publicat tot de Academie, ntre anii 19511960, sub titlul Documente privind istoria Romniei, n

sparate, pentru Moldova (11 voi., Bucure ti, 19511957), ara easc (11 voi. + 2 voi. index, Bucure ti, 19511960) i Transil6 voi., Bucure ti, 19511955)- Culegerea este precedat de dou de Introducere, cu informa ii pre ioase asupra disciplinelor auale istoriei, i dou volume de indici. Lacuna principal a cule^spective este aceea c nu a publicat dect traduaerea docuraen>rrui nd publicarea originalelor. Din aceast cauz , n 1966 culei nceput s fie retip rit ntr-o serie nou , sub (titlul Documenta iae Historica, n car e suit publicate i act ele n origin al (au miai multe volume pentru ara Romneasc , Moldova i Tran; a). ' ec ia General a Arhivelor Statului a publicat, n ultimii ani, volume cuprinznd indici cronologici cu rezumate ale documenrovenite de la diferite cancelarii domne ti, episcopii, mnastiri i i din ara Romneasc i Moldova, deosebit de utile pentru stustru. De pild : Catalogul documentelor moldovene ti din Direc ia lor Centrale, 5 voi. (13871720), Bucure ti, 19571975; Mitropoii Romne ti (13651890), 2 voi. (1961), Episcopia Rmnic (1951), na Arge (1954), Episcopia Buz u (1958); alte 20 de volume cu e documente de la peste o sut de mnastiri din ara Romneasc v cele din Bucure ti). Diferite Arhive de Stat jude ene au publiun ndrum tor pentru documentele aflate n depozitele respeci, Bra ov, Maramure , Hunedoara .a.). jem aminti i cteva colec ii de documente care se refer fie la lit perioad , fie la anumite evenimente. Men ion m aici culeui C onstantin Giurescu, Material pentru istoria Olteniei sub :i, 4 voi., Bucure ti, 19131947 ,- colec ia lui D. A. Sturdza, DimiSturdza, C. Colescu-Va*tic, Ghenadie Petrescu i J. J. Scupiewtitlul Acte i documente relative la istoria rena terii Romniei, Bucure ti 18891909 (cu excep ia voi. I, celelalte se refer la a 18411859); colec ia Anul 1848 n Principatele Romne. ACte mente, 6 voi., Bucure ti, 19021910 ; Documente privitoare la volu ionar 1848 n Moldova, Bucure ti, 1960; Documente primi revolu ionar 1848 n ara Romneasc , Bucure ti, 1962 ; Silgomir, Studii i documente privitoare la revolu ia romnilor din sania n 18481849, 4 voi., Cluj-Sibiu, 19441946; Documente istoria Romniei. R scoala din 1821, 5 voi., Bucure ti, 1959 documente privind unirea Principatelor, 3 voi., Bucure ti, 1959 documente privind istoria Romniei. R zboiul pentru indepen[ 0 voi., Bucure ti, 19521955; R scoala ranilor din 1907. Do-

cumcnte, 3 voi., Bucure ti, 19481949 ; 1918 la romni. DeMvr irea unit ii na ional-statale a poporului -romn, 6 voi., Bucure ti, 1983-^ '..' Pentru Transilvania, ne intereseaz i alte colec ii de izvoare, n primul rnd datorit faptului c acestea cuprind multe documente biseri ce ti Amintim ntre ele: Timotei Cipariu, Acte i fragmente latine i rom ne ji pentru istoria Bisericii Romne, mai ales unite, Blaj, 1855 i Arhiyul pentru filologie i istorie, Blaj, 18691872; Ioan Micu Moldovah, Acte sinodale ale Bisericii Romne de Alba Iulia i F g ra , 2 voi., Blaj, 18691872; Ilarion Pu carin, Documente pentru limb i istorie, 2 vol.i Sibiu, 18891897; Sterie Stinghe, Documente privitoare la tre cutul romnilor din chei, 5 voi., Bra ov, 19011906; Teodor V. P c ian, Gartea de aur sau luptele politice-na ionale ale romnilor de sub coroana ungar , 8 voi., Sibiu, 19041915; Ioan Lupa , Documente isto rice .transilvane, Cluj, 1940. : ! ; , Ad ug m cteva colec ii de document e de interes regional pri-. vind. celelalte inuturi romne ti: Preotul Ioan Antonovici,( Documente-, bri dene, 5 voi., Brlad-Hu i, 19111926; Teodor B lan,: Documente bucovinene, 6 voi., Cern u i, 19331942; Documente putnene, 2 voi., foc ani, 19291931; Documente privitoare la tirgul i inutul L pu nel, Bucure ti, 1937; Documente privitoare ia tirgul i inutul Orheiului, Bucure ti, 1944, toate de Aurel Sava; V. Puiu, tefan Berechet, Constahtiri Tomescu, tefan Ciobanu i L. T. Boga, Documente basarabene, 2 voi:,' Chi in u, 19281938; George Potra, Documente privitoare la istoha ora ului Bucure ti (15941821), Bucure ti, 1961; Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei (18301877), Bucure ti, 1975. v fii afar de acestea, mai pot fi amintite unele colec ii sau culegeri cate:cuprind material privitor la Biserica noastr , de natur extern i publicate de cercet tori str ini. Cit m aici pe Fr. Miklosich i JosepK Miiller cu Acta Patriarchatus Constantinopolitani, 1315,1402, 2 voi., Viena, 18601862 i Colec ia Les Regestes des Actes du Pqtriarcat de Consiantinoplc. Les Ades des Patriarches. Fasc. I (381715) i fasc. II (7151 1042), Istanbul, 19321936 (de V. Grurhel); fasc. III (10421206) i 'fas-c/TV (12061310), Paris, 19471971 (de V. Laurent). Privesc nceputurile Mitropoliilor Ungrovlahiei i Moldovei. P r ile privitoare la urm ri au fost reproduse n Fontes Historiae Daco-Romanae, voi. IV Scriitori i acte bizantine, secolele IVXV, Bucure ti, 1982. Au fost publicate i o parte din documentele aflate n arhivele mn stirilor din Muntele Athos din care multe privitoare' la rela iile 3or cu ara Romneasc i Moldova. La noi a publicat astfel de acte

qui Athos, 13781685, Bucure ti, 1937. Ite acte din arhive str ine a publicat preotul Paul Mihail: M rtunne ti din Bulgaria i Grecia, Chi in u, 1933, Documente i zawldovene ti de la Constantinopol, Ia i, 1948; I. C. Filitti: Din le Vaticanului I. Documente privitoare la episcopatele catolice 'incipate; II. Documente politice, 2 voi., Bucure ti, 19131914; imitriu Snagov: Romnii n arhivele Romei, Bucure ti, 1973 etc. Vechile statistici biserice ti (n Transilvania cunoscute i sub de conscrip ii, iar n ara Romneasc i Moldova, catagrafii). ntocmite din dispozi ia autorit ilor civile sau biserice ti i din tem cunoa te num rul preo ilor i diaconilor (unele dau i hum dincio ilor) la o anumit dat . In secolul trecut s-au ntocmit mai catagrafii pentru Mitropolia Ungrovlahiei (1610, publicata de Jiculae M. Popescu), Eparhia Rmnicului (publicate de preotul Miescu), Eparhia Arge ului (publicat de Ion Iona cu). Pentru vania, prezint un interes major statistica (conscrip ia) f cut da stra ia austriac n 17611762 (publicat de Virgil Ciobanu n spublicat de Matei Voileanu n acela i an), cu indicarea n'umeotilor i credincio ilor ortodoc i i uni i precum i a bisericilor, statistic a Episcopiei ortodoxe a Transilvaniei f cut n 1805, carea num rului familiilor i a numelui preotului (sau preo ilor) parohii, publicat de Eugen Gagyi in 1911, republicat de Maleanu n 1928 .a. De pe la sf itul secolului trecut eparhiile din v.auia. publicau n Calendarele or anuale a a numitele ce, cu indicarea num rului credincio ilor, a numelui preotului >i uneori a nv torului confesional din fiecare parohie. zvoare narative (anale, cronici, biografii, memorii, note de c etc). Snt acele izvoare care au fost scrise cu scopul de a ransma ilor cuno tin a unor fapte cu caracter istoric. Ele tind s in mintea cititorului c rora le snt destinate imagini asupra prei a trecutului. Autorii lor judec faptele istorice sau chiar pentru a le consemna, dar ei prezint , odat cu faptele, i anuerese (de grupare politic , de familie sau personale, de coinuni[ ic sau bisericeasc ), ceea ce impune ca ele s fie supuse 'lelalte categorii de izvoare, de altfel unei critici, ale c rei fac obiectul metodologiei istorice. ...

,., ) < u vu a ie i B na r a t iv e p oi ii m p r ite in m a i m u l te g r u p e : ,-,,: ",

a) Anale i cronici in limba slavon . Analele, considerate ca pri ma expresie a istoriografiei romne ti, au ap rut xelativ trziu n rile romne, n secolul XV. Redactate n limba slavon , pe lng curtea domneasc sau mn strri, aceste anale s-au alc tuit dup modelul unor anale de limb slav i mai ales bizantine (o parte din marea oper a cronicarilor bizantini fusese tradus n limbile slave, prin urmare era bine cunoscut anali tilor i cronicarilor romni). Din ele putem culege i anumite informa ii cu caracter bisericesc. Astfel, prima scriere cu caracter laic la noi, redactat la curtea lui tefan cel Mare, Letopise ul de clnd s-a nceput cu voia lui Dumnezeu ara Moldovei, numit de I. Bogdan Letopise ul de la Bistri a, iar de P. P. Panaitescu Letopise ul anonim al Moldovei, cu variantele sale (Letopise ul de la Putna, cu dou versiuni, Cronica moldo-polon , Cronica moldo-german , Cro nica moldo-rus ), cuprinde i cteva tiri privind Biserica n timpul dom niei lui tefan cel Mare. Cunoscu ii cronicari moldoveni din secolul al XVI-lea, episcopul M car ic al Romanului i continuatorii s i, episcopul Eitimie al R d uilor i c lug rul Azarie, de asemenea au relatat n cronicile lor i unele fapte din trecutul Bisericii pe care au slujit-o. Toate au fost publicate de Ioan Bogdan (Cronice inedite atingatoare de istoria romanilor, Bucure ti, 1895) i republicate de P. P. Panaitescu (Cronicile slavo-romdne din secolele XVXV7, Bucure ti, 1959). b) Cronicile n limba romn . tiri privind trecutul Bisericii noas tre g sim i n marile cronici din Moldova i ara Romneasc din se colul XVII, scrise n romne te : Letopise ul rii Moldovei al lui Grigore Ureche (publicat de P. P. Panaitescu, mai nou de Mircea Scarlat); Letopise ul rii Moldovei de la Aron Vod ncoace al lui Miron Costin' (publicat de P. P. Panaitescu, ultima edi ie n 1979); Letopise ul rii Moldovei i O sam de cuvinte ale lui Ion Neculce (publicate de Iorgu Iordan, n ultima edi ie de Gabriel trempel, n 1982),- Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir (ultima edi ie n 1974). Astfel de tiri ntlnim i n cronicile muntene: Istoria rii Romne ti de cnd au desc lecat pravoslavnicii cre tini, numit i Letopise ul cantacuzinesc (publicat de Dan Simonescu i Constantin Grecescu n 1960), Istoriile domnilor rii Romne ti a lui Radu Popescu (publicat de Constantin Grecescu n 1963), Via a lui Constantin Vod Brlncoveanu a lui Radu Greceanu (publicat de Aurora Ilie n 1970). ,()t

onicile biserice ti. In Transilvania primele cronici romne ti nun at caracter bisericesc, lucru explicabil daca ne gndim la lici Biserica inea locul unei organiza ii de stat pentru romni, mic romneasc transilv nean este a protopopului Vasile ;rica Sfntul Nioolae din cheii Bra ovului (-j- 1659), cu tiri nare privitoare ia aceast biseric , p entru anii 13921633, ai a fost continuait , mai trziu, de un alt slujitor al aceleia i rotopopul Radu Tempea II (-j- 1742), care a scris Istoria sfintei chcilor Bra ovului (publicat n 1899 de Sterie Stinghe i e Oct- Schiau i Livia B ot). Lucrarea lui face trecerea de la i istorie, ntruct se bazeaz i pe numeroase documente istoate n arhiva bisericii Sfntul Nicolae din chei. Tot n secoun ieronomah cu numele Efrem a scris o cronic versificat , Plingerea sfintei mnstiri a Silva ului (Prislopului), cu in: isupra nn stirii i asupra ac iuni de ap rare a Ortodoxiei n nia n secolul XVIII (publicat de Dan Simonescu n Cronici hi romne ti versificate, Bucure ti, 1967). Pentru toate cro ise la noi se poate consulta Repertoriul manuscriselor de crone (secolele XVXVIII) privind istoria Romniei, ntocmit m Cr ciun i Aurora Ilie , Bucure ti, 1963.% ' colul XVIII s-au redactat cteva cronici cu caracter exclusiv' : i n ara Romneasc i Moldova. Men ion m pe arhimahrtolomei M z reanu, egumen la Putna i apoi la Solea, auto-' Istorii a mn stirii Putna a unei Istorii a lui tefan cel Mare ie ile de sfin i. De i snt opere cu caracter aghiografic,: totu i i i unele informa ii privind istoria noastr bisericeasc . A a 1 cu Via a Sim ului loan cel Nou de la Suceava, scris de un gorie dup aducerea moa telor-sfntului la Suceava.,.In ara sc amintim Via a i traml Sfin iei Sale p rintelui nostru Ni r , arhul arigradului, scris de Gavriil"Protul, prin anii 1517.-7 ndemnul lui Neagoe Basarab. A fost scris n greaca bizan>oi tradus n slavone te i romne te. Nu este numai o oper :ica, ci i una istoric , ntruct cuprinde informa ii din via a iomni munteni din primele do u decenii ale secolului XVI, ; i date privitoare la istoria Bisericii muntene, legate mai ales 1 Nifon, fost patriarh al Constantinopolului i reorganizator al erice ti din ara Romneasc , i de ctitoria lui Neagoe Basa1 A rge (publicat de Tit Simedrea n 1937 i Vasiie Grecu n 'ublicat de G. Mih il i Dan Zamfirescu n 1969).

e) V e ch ile m a nu scri se sl a v on e ti, ro m a n e ti i g re ce ti, est e v or o a d e c r il e ve c h i scr i se sau c o pi a t e n ai nt e d e r s p n dir e a l ar g a ti pa r ul u i l a n o i. O p ar t e d i n el e a u f o st st u d i at e n m ai m u l t e l u cr r i : C at alo gu l m a n u sc rip tel o r ro m ne ti di n B ib liot e ca A c a d em i ei, 3 v oi. , ied.-de I. 'B ianu, R . C aracas i G. Nicoaiasa, B u cu re ti-C raiova, 19 07 19 31/ voi. IV, de Gabriel tre m pel, Fl orica M oisil i El en a S toiano viciD on at, B u cure ti, 1967 , C atalog ul ma nu scri ptelor grece ti, 2 voi., red. de C onstantin Litzica (I) i Nestor C a mariano (II), B u cure ti, 1909 194 0; E mil Tu rdeanu, -M an uscrise sla ve din tim p ul lui tefan cel M a re, B u cure ti, 194 3 ; Ni colae C o m a, M an uscrisele rom n e ti din B iblioteca C entral de la B laj, B laj, 19 44 ; M an uscrisele sla v e d in B ib liot eca A c a d em iei, red. d e P . P. P an aitescu, voi. I, B u cure ti, 19 59; Gabriel tre m pel, C o p i ti d e m a n u sc rise ro m n e ti p jn la 1 80 0, voi. I, B u cu r e ti, 1 95 9 ; G. frem pel, C atalo gul m a nu scriselor rom ne ti, B u cure ti, 197 8 19 87, 3 voi. li) V e chile tip ritu ri slavon e t i, rom n e ti i gre ce ti au fo st bibliografiate : de Ioan B ian u, N er va H od o i D an S irnonescu, su b titlul Bibliografia ro mn ea sc veche, 1508 1830, 4 voi., B ucure ti, 1903 19 44 . ; S n t pu bl i cate foil e d e titlu, un el e p refe e, trad u cer e a u n o r pr e fe e n ro m n e te etc. n tre giri i n dr e pt ri se g se sc la D an iela P oe-nariU, ^C ontribu ii la Bibliog rafia rom neasc veche, Trgovi te, 1973. Pentr u perioada m od ern not m B iblio grafia rom nea sc m od ern (183 1 9 18 ), sub egida A cad emiei R o mn e (coordo narea general Ga briel tre m pe l; a a p r ut v oi. I, A C , n 1 98 4, v oi. II, D K , 19 8 6 i v oi. m ;t--Q 1989). C r on icile, ma n u scrisele i tip ritu rile n e interese az n pri m u l fnd p e r i t r u st u d i er e a c u l t u r i i n o a s t r e bi s e r i c e t i , a n i ve l u l u i d e p r e g t i r e a clerului ro mn n vrecut. .............. ' ' g) V echile n oa st re p ravile (iz vo are ju ridice). In tereseaz pen tru cun oa terea le giuirilor biserice ti din ep oca m e die i m o d ern , a or g a ni z rii bi se ri ce ti, a a tri b u iil o r j u d e c t o r e ti a le c l er u l ui i ch i a r p en tru c un oa t er e a st rii r eli gi oa se- m or a l e a cl e r ulu i i c r ed i n ci o il or n epoca respecti v . M en ion m aci : Pra vila rito ru lui Lu ca ci ( 1 5 8 1 ) , Pra vila d e la G ovo ra (16 40 ), Pra vila lui V asile L u pu (16 46 ), -P ravila cea M ate sa u n dreptarea legii d e la T rgo vi t e (16 52), Pid alion ul (N eam , 18 44 ) etc. P en tru T r an sil van ia in tereseaz colec iile d e legiuiri me d ieva le : T rip a rtitu l lui W e rb b'czi i A p p rob ata e et C o m p ila ta e C o n stituti o* ne s-, : cu pr e ve d eri u m ilit oar e pe nt ru B i seric a r o m n e a sc , pr ecu m i pen tru clerul i cred inci o ii ei. -- <-<- *

nsemnarue ae caiaiorie. i'enxru stuaim nostru intereseaz i categorie de izvoaae, ntruct cuprind multe tiri privitoare la fericeasc . Men ion m nsemn rile deosebit de pre ioase ale onului Pavel din Alep asupra c l toriilor patriarhului Macarie ihiei n rile romne pe la mijlocul secolului al XVII-lea, scrise arab (publicate n trad. rom. de Emilia Cioran n 1900, alta n Vasile Radu n trad. francez , 3 voi., Paris, 19271949), nseme c l torie ale mitropolitului Neofit Cretanul al Ungrovlahiei, ijlocul secolului al XVIII-lea, nsemn rile unor c lug ri ru i i ) bun parte din nsemn rile care privesc rile noastre i Biserica au fost publicate de N. Iorga, Istoria romnilor prin ed. II, 4 voi. Bucure ti, 19281929 (reeditat ntr-un singur a Bucure ti n 1981); G. Bezviconi, C l tori ru i n Moldova i a, Bucure ti, 1947; C l tori str ini despre rile romne, Bucu381983 (au ap rut 8 volume). echile condici de hirotoniri de arhierei snt de asemenea pre dai ales pentru determinarea nceputului p storirii lor. S-au pn acum: Condica Sint a Mitropoliei Ungrovlahiei, de e En ceanu, n 1886, Condica de hirotonii a Mitropoliei MoldoNicolae Iorga, n 1924. Condici de hirotonii de preo i au pu. Gh. Negulescu (Ungrovlahia), mitropolitul Tit Simedrea (R a . :
r

'

'

echile pomelnice ale unor mitropolii, episcopii, mn stiri sau sau pomelnice de ierarhi prezint numele ctitorilor i bineor l ca urilor de nchinare respective. Ne ajut Ia stabilirea nor ierarhi, stare i sau preo i de mir (unele pomelnice de m-i biserici au fost publicate de prof. Aurelian Sacerdo eanu). ru perioadele IV i V intereseaz i alte categorii de izvoare Coresponden a este un izvor pre ios pentru cunoa terea trecuericesc mai ales n perioada modern i contemporan . Au fost i ndeosebi scrisorile trimise sau primite de unii ierarhi sau s marcante din cler, din care putem cunoa te felurite aspecte i biserice ti de alt dat (de exemplu, coresponden a epi copuet al Rmnicului, apoi mitropolit, publicat de N. Iorga, a lui 'dec al Romanului, de preotul Paul Mihail, a lui Andrei apreotul profesor Teodor Bodogae, a patriarhului Miron Cristea >politului Miron Romanul, de mitropolitul Antonie Pl m deal ).

i) iviem o n u e sau n se mn ril e zilnic e al e u n or p er so n alit i bise rice ti, sau ch iar ale un or laici care au a. vut leg t uri cu B iserica, d e asem e n e a c o n stit u i e u n iz v or u til d e i n f or m a ii t ot pe nt ru pe r i oa d a m o d e r n ( d e pil d M e m o riil e m i tr o p olit u l ui A n d r e i ag u n a, S i bi u , 1 9 2 3 sau a l e co n si li e r u l u i ar h i e p i sc o p e sc N i c ol a e C r i st e a di n S i b i u ). m ) R epo rtajele i a rticolele in presa bisericea sc (uneori i laic ) c on stit u i e u n i z v o r pr e i o s p e n t r u vi a a bi se r i ce as c d i n se c o l el e X I X i X X . In t er e se a z n d e o se bi re p o r t a j el e p r i vi t o ar e l a al e g e r e a, hi r ot on i a, n sc u n ar e a, d ec e su l un or i er a r hi , d ate d e spr e u n ii t eo l og i i pre o i de val oar e, fa pte d e sea m d in vi a a ntre gii B isericii O rt od ox e R o m n e, a eparh iilor, a un or m n stiri sau par ohii (a se ved ea Biblio grafia analitic a p erio dicelo r ro m n e ti, 2 voi.,- s-au publicat i c-i e v a bi bli o gr a fii a n aliti c e al e pr i n ci pa l el o r pe r i o d i c e r o m n e ti). T o at e ace ste categ orii de izvoa r e contrib uie la o m ai bu n cu n o a tere a fa pt el or i la o p r ez ent ar e ct m ai co r ect a l or. F ire t e, a a cu m a m s p u s i n a lt l o c , e l e t re b u i e su p u se u n ei cr iti c i i s el e c i i, p e n t r u a r e i n e n u m a i e s e n i a l u l i m a i a l e s c e e a c e est e d e m n d e c r e z a r e.
BIBLIOGRAFIE AURELIAN SACERDO EANU, ndrum ri n cercet ri istorice, Bucure ti, 1945, p. 65128 (capitolele : Ceva despre un corpus al izvoarelor istoriei romnilor i Izvoarele istoriei romnilor); Istoria Romniei, voi. I, Bucure ti, 19,60, p. XXXIXLXVII (cap. Izvoare); Istoria Romniei, voi. II, Bucure ti, 1962, p. XVIIXL (cap. Izvoare); I. CR CIUN i A. ILIE , Repertoriu! manuscrinelor de cronici interne privind istoria Romniei, Bucure ti, 1963, 503 p. ; PAUL SIMIONESCU, Un guide bibliographique pour Vhistoire du Moyen-Agc et des tcmps modernes de la Roumanie. n Romanian Studies, I. Leiden, 1970, p. 178225 (deosebit de util); B. THEODORESCU, Istoria bibliografiei romna, Bucure ti, 1972, 431 p. Bibliografia istoric a Romniei. II. Sec. XIX, tom. 1, Bucure ti, 1972, XXXV + 512 p. i III, sec. XIX, tom 5, Bucure ti 1974, 371 p.; Bibliografia istoric a Romniei, I, 19441969, Bucure ti, 1970, XL + 386 p.; IV, 19691974, Bucure ti, 1975, 514 p.; V. 19741979, Bucure ti, 1980, 454 p.; VI, 19791984, Bucure ti, 1985, 532 p.; Enciclopedia istoriografiei romne ti, Bucure ti, 1978, 471 p.

LITER ATUR A ISTOR IEI B IS ER IC II OR TO DO XE R OM NE (BIB LIOGR AFIE GENERALA) P e lng iz vo arele a mi ntite, este n ec esar s cu no a te m stu diil e i lu cr r il e d e i st o ri e bi se r i c e a sc a p r u t e p n n pr e ze n t . D e a c e ea , n c el e ce u r m e az vo m fa c e o pr e ze n t a r e g e n e r a l a p ri n ci pa l e l or st u d ii de Ist oria B i sericii O rto d o xe R o m ne sau , altfel spu s, vo m fac e u n sc urt istoric al ist orio gr a fiei B isericii n oastre.

ia Bisericii Ortodoxe Romne este o disciplin relativ recent , introdus ca materie de studiu de sine st t toare n colile teologice (medii sau superioare) abia de pe la nceputul setostru (pn atunci se studia n cadrul Istoriei biserice ti uniEste firesc atunci ca studiile sau lucr rile de Istoria BiseDdoxe Romne s fi ap rut destul de trziu. ar tat i n paginile precedente c se ntlnesc tiri de interes c n unele vie i de sfin i, care au avut oarecari leg turi cu po-stru, precu m i n analele i cronicile slave i ro mne ti. n ; de via n care a tr it poporul romn din Transilvania, au ci primele cronici romne ti cu un pronun at caracter biseri-onica protopopului Vasile (-j- 1659), de la biserica Sfntul Ni-1 cheii Bra ovului, cu tiri privitoare la aceast biseric , Is-rtei biserici a cheilor Bra ovului a protopopului Radu Tem-1742), care folosea i documente inedite, cronica rimat inti-'ingerea sfintei min stiri a Silva ului (Prislopului) de iero-Efrem i altele mai pu in nsemnate. n Moldova pot fi men io-va lucr ri de istorie bi ericeasc local , datorate arhimandri-tolomei M z reanu, n a doua jum tate a secolului al XVIII-lea. ele lucr ri de istorie bisericeasc propriu^zise se datoreaz ;a a ilor iluminismului romnesc. Astfel, Saniuil Micu (1745schiz tor de c i noi n istoriografia romneasc ,- este autorul cr ri de istorie bisericeasc la no?. Este vorba de volumul IV ii sale Istoria, lucrurile i intimpl rile romnilor, intitulat : Isiriceasc a Episcopiei romne ti din Ardeal r i (r mas n manu3 o cupa cu n cr e tinar ea str mo ilor no tri, .apoi prezenta ire mitropoli ii Transilvaniei pri la 1701, despre unia ia din 31 i.,despre vl dicii romni uni i din. secolul al XVIII-lea. u in timp dup el, un alt reprezentant al iluminismului romTransilvania, Petru Maior (c. 17561821), a izbutit s tip ima istorie bisericeasc la noi, sub titlul : Istoria Bisericii roatit a cestor dincoace, precum i a celor dincolo de Dun re, 3. Chiar din titlu se vede c el se ocupa de via a bisericeasc romnilor. In partea ntia nf i a nceputurile cre tinismuritoriul locuit de romni, iar n p artea a doua, via a biseriromnilor de pretutindeni, st ruind asupra vie ii biserice ti a r transilv neni. Se remarc faptul c , de i erau uni i, Samuil Petru Maior n f i eaz B iserica Ortodox dr ept adev rata a romnilor, neascunznd nemul umirea credincio ilor fa de

De i au folosit numeroase documente (Maior reproduce o serie din ele n limba original ), multe din afirma iile lor au fost infirmate de cercet rile istorice ulterioare. Totu i ei au meritul de net g duit de a fi scris primele istorii biserice ti ale tuturor romnilor, iar Petru Maior are n plus meritul c a tip rit-o. Din aceste motive, putem s -i socotim pe amndoi ca p rin i ai studiilor de Istoria Bisericii Romne. n prima jum tate a secolului al XlX-lea, odat cu nfiin area seminariilor teologice (Socola-Ia i 1803, Sibiu 1811, Acrad 1822, Bucure ti, Buz u i Arge 1836, Rmnic 1837 etc), s-a f cut tot mai mult sim it nevoia unor manuale didactice corespunz toare pentru colile noastre teologice. n ara Romneasc , Alexandru GeanogluLesviodax, fost secretar al Mitropoliei Ungrovlahiei, a tradus din grece te Istoria bisericeasc a lui tefan Comit , care, la orndul ei, era un rezumat al cunoscutei Istorii biserice ti a mitrop olitului Meletie al Atenei, pe care a completat-o cu unele informa ii privitoare la via a bisericeasc a romnilor din Muntenia i Moldova. A ap rut sub titlul : Istorie bisericeasc pe scurt, cuprinz toare de cele mai vrednice de tiut intmpl ri a sfintei Biserici r s ritene (Bucure ti, 1845). In T r a n s i l v a n i a , marele ierarh Andrei aguna (18081873) a scris un manual intitulat Istoria Bisericii Ortodoxe r s ritene universale de la ntemeierea ei pin n zilele noastre, n 2 volume, Sibiu, 1860. Volumul II se ocupa cu Istoria Bisericii romne ti, ndeosebi a celei din Transilvania ncepnd cu secolul XV (aceast parte a fost tradus i publicat n nem e te de Zaharia Boiu i Ioan Popescu sub titlul : Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche n Osterreich, Sibiu, 1862). In Banat, preotul Nicolae Tincu-Velia (18161867) publica tot pe atunci o Istorioar bisericeasc politico-na ional a romnilor peste tot (Sibiu, 1865), st ruind asupra istoriei politice i biserice ti a romnilor b n eni. n Moldova, primul manual a fost al arhiereului Filaret Scri-ban (18111873) : Istoria bisericeasc a romnilor pe scurt (Ia i, 1870), bazat mai ales pe izvoare i lucr ri ruse ti. Se ocupa de istoria vie ii biserice ti a romnilor din toate cele trei ri : Moldova, Muntenia i Transilvania. Amintim i lucrarea profesorului rus Evghenie Golubinski de la Academia duhovniceasc din Moscova, Istoria Bisericilor ortodoxe bulgar , srb i romn (Moscova, 1871), din care a ap rut o parte i n traducere romneasc , sub titlul: Privire scurt asupra Istoriei Bisericii

ortodoxe (Ia i, 1879, trad. I. Caracicoveamu). Este o lucrare plire eli de am nunt i cu teza eronat c am fos t cre tina i de n secolul IX. i aceste manuale i-au avut meritul lor, slujind mult timp ntul nostru teologic, ast zi nu mai pot fi folosite, fiind dep ite ^ rile f cute n cei mai bine de o sut de ani care au trecut de ia lor. > aceste ncerc ri de sintez , s-a trecut la alc tuirea unor lu^ eciale de istorie bisericeasc , la monografii, care priveau numai aspecte sau persoane din istoria Bisericii noastre. Multe din ucr ri se bazau pe un pre ios material arhivistic inedit, nct ; rezerve mai pot s fie folosite i azi. v e c h e a R o m n i e trebuie s -1 men ion m, n primul rnd t f tul episcop Melchisedec tet nescu al Romanului, membru al iei Romne (18231892)) cu lucr rile: Cronica Hu ilor i a iei (1869), Cronica Romanului i a Episcopiei (2 voi., 1874 apismul i starea actual a Bisericii din Romnia (1883), Biserica : n lupt cu protestantismul, n special cu calvinismul n vea-I (1890), precum i monografiile nchinate unor vl dici : Antim ii, FiJaret II, Dionisie Romano etc. A adar, prin episcopul Mei-:, s-a ajuns la monografia istoric , fie a unei institu ii, fie a sonalit i, el fiind unul din cei mai de seam isltorici ai Bisericii. care a deschis drumul spre alte cercet ri de acest gen. alt episcop, Ghenadie En ceanu de la Rmnic (8351898), ne-a ii multe lucr ri privitoare la Biserica din ara Romneasc , n-se impune Cre tinismul n Dacii i cre tinarea romnilor (1875), i editarea lucr rii Condica sfnt a Mitropoliei Ungrovlahiei Profesorul Constantin Erbiceanu (18381913), de la Facultatea ogie din Bucure ti i membru al Academiei Romne, de i s-a mai mult de cultura greac n rile remne, a scris i Istoria Hei Moldovei i Sucevei i a catedralei mitropolitane din Ia i storia seminarului de la Socola (1885), precum i biografiile idici contemp orani cu el. Arhiereul Narcis Cre ulescu (1835 a ocupat cu trecutul unor mn stiri moldovene (o Istorie a mheam , n 9 volume, i-a r mas n manuscris). Fostul mitropolit Athanasie Mironescu (18581931), membru onorar al Acadetnane, a colaborat ca episcop la Rmnic la alc tuirea unei Eparhiei Rmnicului Noul-Severin (1906), iar mai trziu a scris -nn stirii Cernica (1930). Preotul brl dean Ioan Antonovici

(18561931), mai trziu episcop la Hu isub numele de Iacob, membru onorar' al Academiei Romne, a publicat cinci volume de Documente bnl dene (19111926), precum i diferite monografii de mn stiri i schituri din p r ile Brladului. Desigur, n aceast perioad au mai ap rut i alte lucr ri de istorie, ntre care i multe monografii, dar f r o valoare tiin ific deosebit . Multe s-au publicat n revistele Biserica Ortodox Romn din Bucure ti (din 1874), Revista Teologic de la Ia i (18831887) .a. n Bucovina a activat marele istoric Eusebiu Popovici (18381922), care, n cunoscutele sale prelegeri de Istorie bisericeasc universal (trad. rom. de Athanasie Mironescu, 4 voi-, 19251928), a tratat i numeroase probleme privitoare la trecutul Bisericii romne ti. Preotul Dimitrie Dan (18561927), membru corespondent al Academiei Romne, a scris cteva lucr ri privitoare la trecutul Bisericii din Moldova de nord, ntre care i Cronica Episcopiei din R d u i (1912) i monografiile unor mn stiri. Iri T r ansi 1 vani a, centrul studiilor de istorie b siericeasc a devenit Sibiul, unde era i sediul Mitrop oliei ortodoxe. Se remarca faptul c aici ncep s apar lucr ri cu caracter monografic, nchinate unor institu ii i personalit i. Intre istoricii de aici, din a doua jum tate a secolului trecut i primele decenii ale secolului nostru, se num r Nicolae Popea (18261908), mai trziu episcop la Caransebe i membru al Academiei Romne, autorul primei monografii despre Arhiepiscopul i mitropolitul Andrei aguna (Sibiu, 1870) ; arhimandritul (mai trziu arhiereul) Ilar ion Pu cariu (18421922), cu cele dou volume de Documente pentru limb i istorie (Sibiu, 18891897) i cu o temeinic monografie despre Mitropolia romnilor ortodoc i din Ungaria i Transilvania (Sibiu, 1900), privind mai ales restaurarea ei din 1864. La AradOradea trebuie amintit arhimandritul Va sile Mangra (18501918), mai trziu mitropolit al Ardealului, membru al Academiei Romne, cu lucr rile Mitropolitul Sava II Brancovici (Arad, 1906), Ierarhia i Mitropolia Bisericii Romne din Transilvania i Ungaria (Sibiu, 1908) etc. n B anat, re inem pe protopopul Lugojului Gheorghe Popovici (18621927) cu o lucrare asupra dezbin rii din 1701 (Uniunea romnilor din Transilvania cu Biserica romano-catolic sub mp ratul Leopod I, Lugoj, 1901). In Biserica unit din Transilvania, au scris studii de istorie bisericeasc canonicii Timotei Cipariu (18051887) i Ioan Micu Moldovan (18331915), amndoi membri ai Academiei Romne. Primul a publi-

toscuta lucrare Acte i fragmente latine i romne ti pentru isisericii romne mai ales unite (Blaj, 1855), cu multe reproduceri imente, iar intre 18691872 a publicat Arhivul pentru filologie ic, n care au ap rut, de asemenea, multe documente care inteBiserica. I- M. Moldovan a editat dou volume de Acte sino-e Bisericii romne de Alba lulia i F g ra (Blaj, 18691872). p ei, a nceput n Biserica unit o nou faz n studiile de istoriceasc , n care predomina stilul polemic, tenden ios. Acestui i apar in istoricii de la Blaj Alexandru Grama (cu lucr rile /sto->ricii romne ti unite cu Rom.a i Institu iile calvine ti n Biseri-neasc din Ardeal) i mai ales Augustin Bunea (18571909), cu e : Vechile episcopii romne ti ale Vadului, Geoagiului, Silva u' lgradului (1902), Episcopii Petru Pavel Aron i Dionisie Nov.a1902), Ierarhia romneasc din Ardeal i Ungaria (1904), MitroSava Brancovici (1906) .a. Cum era i firesc, tezele eronate ale ea au fost comb tute de istoricii ortodoc i, in primii ani ai secolului al XX-lea se remarc o renviorare lor de istorie n general, datorit marilor istorici Alexandru Xe-18471920), Dimitrie Onciul (18561923), loan Bogdan (1864 Vicolae lorga (18711940), Vasile Prvan (18821927) i ConGiurescu (18751918), prin care se pun bazele istoriografiei pozitiviste. Cercet rile acestora au dat un nou impuls i stue istorie bisericeasc . Teologii i istoricii Bisericii ncep cerce;ematice n arhivele romne ti i str ine (Bucure ti, Sibiu, Buda/"iena, Carlovi , Moscova, Kiev, Muntele Athcs etc), descoperind noi asupra trecutului bogat n fapte al Bisericii noastre. Acum t lucrarea de sintez a lui Nicolae lorga: Istoria Bisericii roma vie ii religioase a romnilor (ed- I, 19081909, ed. II, 1929 are cu toate gre elile ei de am nunt poate fi folosit i azi. tea se mai adaug alte aproximativ 500 de lucr ri ale sale priferite aspecte din trecutul Bisericii noastre, un num r redus, raport m la cele aproximativ 24.000 de titluri de lucr ri scrise eci o oper aproape incredibil prin propor ii. Intre ele, se imr rile privitoare la via a bisericeasc a romnilor transilv neni preo i din Ardeal, 1902 , tefan cel Mare, (Aihai Viteazul i Mii Ardealului, 1904), cele nchinate unor vl dici de alt dat (Aneanul, Filaret II, Veniamin Costachi .a.), cele privitoare la ve-ieratur bisericeasc (Istoria literaturii religioase a romnilor 2688, 1904), monografiile unor mn stiri (Hurezi, Neam etc), i cele privitoare la leg turile noastre cu Bisericile ortodoxe

din R s rit (C on st an tino pol, A lexa nd ria, Ieru sali m, At h os), pun nd n l u m i n r ol u l r i l o r r o m n e n su s i n e r e a l o r ( e x. l u cr a r e a B y za n c e ap res B yza nce, trad. rom. 1971 ). U n t e ol o g c a r e a sc r i s st u d ii d e o se bi t d e val o r o a se n d o m e n i u l n o stru a fost N icoia e D o b re scu ( 18 75 1 9 1 4 ), pri mu l titu lar al cat ed r ei de Istoria B isericii R o m n e la F acultatea de Te olo gie din B ucure ti i m e m b r u co r es p on d ent al A c ad e m i ei R o m n e. A f c ut st u dii te m ei n i ce de specializare, precu m i cer cet ri n arhi vele din B ucure ti, B u d a pe st a i V i en a, d u p c are a c u l es un va l or o s m at eri al d o c u m en t ar in ed it - A adu s c on tribu ii pre i oase la i storia B i sericii din ar a R o m n ea sc i M old ova n secolele X IV X V, prin lu cr rile : n tem eierea Mitrop oliilo r i a celor din ii mn stiri din ar (1906) i Din istoria B isericii Rom n e n vea cul al X V -lea (19 10 ), care n -au fost dep ite de cercet rile ulteri oar e. S e m ai ad a u g l a acestea un valoro s stud iu, cu m u lte an exe docu m entare, pri vin d Istoria B isericii R om ne di n O lteni a n tim pu l o cu pa iu nii au striece (19 06 ). P releg erile sale u ni versitare, la un ni vel a ca d e m i c f oa r t e ri di c at pe n t r u a cel ti m p, au r m a s n u m a i l it o gr a fi at e. A pu blicat, n sch i mb, u n m a nu al pentru se mi n ariile teol ogic e (azi dep it ), p re c u m i di fe r it e a lt e l u c r ri , fi e n re vi st e, fi e a p ar t e. D e ci, pu te m spu n e c N ic oi ae D o br e scu a fost pri m u l n ostru m a re ist o ric bisericesc, a c rui m u n c a stat la b aza cerc et rilor u lteri oare, i care a for m at c i va al i c er c et t o ri. E l e vii) > s i au acti vat m a i al e s nt re c ele d o u r zb oai e m o n d i ale i au ad u s m ult e el e m e nte n oi n orien tar ea i stori o gr a fiei i o l r gir e e vi d en t a p r o b l e m e l or ab or d at e. D i ntr e a c e ti a, p o t fi a m in t i i: pr e o tul N icu ae M. P op escu (18 81 19 63 ), u r ma ul s u la cated r i me m bru ai A cade mi ei R o m ne, autorul lucr rilor: N to n II patria rhul C o nsta ntinopolului (1914), Patriarhii arigradului prin rile romne ti (1914), P reo i d e mir ad orm i i n D om nul (1 94 2) i alt ele ; profesorii fo stei F a cult i de Te ol o gie din C hi in u , C o nstan tin T om e scu (cu lucrarea M i tropolitul Grigorie IV al Ungro vlahiei, 1927) i Toma G. Bulat (1887 19 79 ) cu m a i m u lte st ud ii pri vit o ar e la B i seri ca din M un t en i a i M ol do va , pr e otul C o nstan tin B oh ule scu (18 82 1 9 59 ), cu zeci de lucr ri. n t r e c ar e : F e e b i seri c e ti n r zb o a i e, r zv r ti ri i rev o l u ii ( 1 9 3 0 ), D in via a m itro po litu lui V enia m in C ostach i (19 33 ) ; pre otul D u m itru Fu rtun din D orohoi (1 890 19 65), care de asem enea are foarte mu lte lu cr ri, ntr e c ar e: P re o i m e a ro m n ea sc n se co l ul al X V I II -l ea ii U cenicii sta re ului P aisie n mn stirile C ernica i C ld ru a ni ; mitro politu l T U S i m ed rea (18 86 1 9 71 ), car e a ed itat V ia a S fn tulu i N ito n a; lu i Gavriil P r ot ul i P rip clelc lu i Pil otei M on ah ul. .: '
4 Istoria B.O.R.

osta Facultate de Teologie din Cern u i Suceava, titularul de Istoria Bisericii Romne, profesorul Simeon Reli (1882 a ocupat ndeosebi cu trecutul Bisericii din Moldova de nord 1 st pnirii austriece, n 1942 a tip rit primul volum din prele-le sub titlul : Istoria vie ii biserice ti a romnilor. La Chi in u, Ia i, s-a remarcat preotul Paul Mihail, cu contribu ii privind eia iilor biserice ti romno-ruse i izvoarele medievale ale a ionaie. ransilvania, la ncep utul secolului nostru i apoi n perioada c , studiile de istorie bisericeasc au cunoscut o p erioad de La Sibiu i apoi la Cluj, au activat marii istorici transilv neni >a (18801967) i Silviu Dragomir (18881962). I. Lupa a iitre 19051909 primele cursuri sistematice de Istoria Biselne la Institutul Teologic din Sibiu. Intre numeroasele sale luimpune monografia Mitropolitul Andrei aguna (Sibiu, ed. I, II, 1911), premiat de Academia Romn , la care se adaug ri despre aguna, despre via a bisericeasc a romnilor tranmai ales n secolul al XVIII-lea,- despre unii vl dici de sea918 i-a tip rit lec iile inute la Sibiu, sub titlul: Istoria bisea romnilor ardeleni. Multe din studiile sale de istorie biseri;nt cuprinse n cele cinci volume de Studii, conferin e i cornutorice, tip rite ntre anii 19281946, pe cnd era profesor la taftea din Cluj i membru al Academiei Romne. u Dragomir a fost, de asemenea, profesor la Institutul Teologic i (1911 1919 ), ap oi la Universitatea din Oluj i membru al ei Romne. Este autorul lucr rii Istoria dezrobirii religioase r din Ardeal n secolul XVIII (2 voi., Sibiu, 19201930), n zint , n mod critic i obiectiv, ntreg procesul de dezbinar e c a romnilor transilv neni din 16981701, precum i lupta i credincio ilor pentru ap rarea Ortodoxiei n secolul XVIII, te primul care a cercetat Rela iile biserice ti ale romnilor cu secolele XVII i XVIII, n dou lucr ri (1912 i 1914). storic ardelean cu lucr ri deosebit de valoroase a fost tefan 887 1977), care a alc tuit prima sintez temeinic sub titlul isericii i a vie ii religioase a romnilor din Transilvania (voi. Sibiu, 1935). Alte dou lucr ri de sintez se ocup cu Zugrcn'ii r romne ti (Cluj, 1929) i cu M n stirile romne ti din Tran(Sibiu, 1936), iar altele cu felurite probleme legate de via a sc a romnilor transilv neni. Tot la Cluj ^au activat preo ii 1 Stanca (18841946), Horea Mure an (19071962) i al ii.

La Arad, putem aminti pe consilierul eparhial Gheorghe Ciuhandu (18751947), cu lucr ri privitoare la via a bisericeasc a romnilor din acele p r i: Episcopii Samuil Vulcan i Gherasim Ra (1935), Romnii din empia Aradului de acum dou veacuri (1940) .a. La Bra ov a lucrat preotul Candid Mu lea (18861965) cu Istoria bisericii Stntul Nicoiae din cheii Bra ovului (2 voi., Bra ov 19431946) i alte lucr ri de istorie bisericeasc local . n Biserica unit , consemn m studiile de istorie i istorie bisericeasc ale lui Zenovie P cli anu, Elie D ianu, tefan Manciulea i Alexandru Cziple, sau cele de istoria culturii datorate lui Nicoiae Com a. Pe lng ace ti ierarhi, profesori de teologie i preo i din care am amintit numai o parte , n perioada interbelic au adus contribu ii apreciabile la o mai bun cunoa tere a istoriei Bisericii noastre i a vechii culturi romne ti o serie de profesori de la Universit ile din Bucure rti, Ia i, Cluj i Cern u i, precum i diferi i al i cercet tori din afara Bisericii. Consemn m aici pe Vasile Prvan (nceputurile vie ii cre tine), loan Bianu, Nicoiae Caitojan, tefan Ciobanu, Sextil Pu cariu, Dan Simohescu, Gheorghe Bogdan-Duic, Petre P. Panaitescu i Emil Turdeanu (to i cu probleme de istoria vechii culturi romne ti), Nicoiae lorga, Alexandru Lapedatu, Ilie Minea, loan Nistor, loan Filitti, Gheorghe Bratianu, Constantin C. Giurescu, Aurelian Sacerdo eanu, loan Moga (i'storie), Demostene Russo i Vasile Grecu (bizantinologie), M rcu Bczcr (legaturi cu Bisericile r s ritene), tefan Berechet (vechiul drept), Gebige Bal , Nicoiae Ghica-Bude ti (istoria artei-arhitectur ), Ion D. tel riescu, Victor Br tulescu, Coriolan Petranu, Virgil V t ianu (istoria iartei-pictur ) i mul i al ii. Tot n perioada interbelic au ap rut numeroase reviste de specialitate,, in care se ntlnesc i contribu ii privitoare la istoria. Bisericii sau a vechii culturi, a artei biserice ti : Revista Istoric a lui Nicoiae lorga (19151946) i Revista Istoric Romn (19311947), Buletinul Comisiuftii. Monumentelor Istorice (19081945) la Bucure ti, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, sec ia pentru Transilvania (19261938) i Anuarul Institutului de Istorie Na ional (19211945) ambele la Cluj, Cercet ri Istorice (19251947) la Ia i, Codrul Cosminului la Cern u i (19241939), Arhivele Olteniei la Craiova (19221943), Arhivele Basarabiei la Chi in u (19291939). Se creeaz Institute specializate: Institutul de studii sud-est europene (1914), Institutul de Istorie Na ional din Cluj, Institutul de Istoiia romnilor A. D. Xenopol din Ia i .a.

cercet rile istoricilor cita i mai sus, trecutul Bisericii noastre s fie tot mai bine cunoscut, ie ind la lumin rolul multiplu.pe, ndeplinit ea n via a poporului romn. . -., !. . pot fi trecute cu veder ea cteva contribu ii ale unor istorici are s-au ocupat cu istoria vie ii noastre, biserice ti. Intre ei nen ionat francezul catolic Jacques Zeiller, profesor la Univerin Fribourg Elve ia, cu o lucrare fundamental asupra vie ii n provinciile romane dun rene (Les origines chretiennes dans inces danubiennes de l'empire romain, Paris, 1918, reeditat la 1967), apoi pe fostul arhiepiscop catolic ai Bucure tilor, Rayetzhammer, cu lucr ri privitoare la via a cre tin n fosta prooman Scythia Minor, i pe preotul catolic francez Vit lien cu lucr ri privitoare la raporturile biserice ti romno-bizan 19 48, cel e mai temeinice lucr ri le-au publicat profesorii o u I n s t i t u t e t eo l o g i c e . L a B u c u r e t i a u a c t i v a t p r e o sori Gheorghe Moisescu (19061974), cu studii privind 'caton Moldova pn la sfr itul secoLului al XlV-lea, colile' din de Munte, istoria unor m n stiri , Alexandru Ciurea (Mitroon Gh eu c i Iacob Stamati, ep iscop ul C alinic cel; Sfnt, rea preo imii la mi c rile na ionale i sociale din 1821, .1359 m rturisirea de credin a sp tarului Nicolae Milescu); Niculae cu {istoria m n stirilor Snagov, Arge i Sf. Gheorghe Nou, a iei Ungrovlahiei i a Episcopiilor Rmnicului i Arge ului, a [ui teologic din Bucure ti); Ioan R niureanu (nceputurile ore li la noi, sinoadel e din pro vinciile r oma ne sud- dun r en e); nan (scriitorii biserice ti din epoca str romn ), bizantinologul 'u Elian (probleme privitoare la raporturile romno-bizan irie) , Popescu (cre tinismul n Dobrbgea n primele Veacuri).' ! ibiu not m pe preo ii profesori -. tefan Lup a (19051964), ; cu vind istoria romnilor bihoreni, Unia ia din 16981701; Bia Ardeal n secolul XVIII; Milan esan (19101981), cu studii Jriginea i timpul primelor traduceri romne i ale Sf. Scrpron Vlad (istoria Mitropoliei Transilvaniei, a Institutului Teoy Sibiu); Teodor Bodogae (Ajutoarel romne ti la m n MiMuntele Athos, Sinodul de la Ia i, studii despre Andrei ao i ace tia au publicat ns o serie de lucr ri i nainte,de. tam aici i manualul uniA^ersitar de Istoria Bisericii Romne ucure ti, 1957), ntocmit de preo ii profesori Gheorghe Moiafan Lup a i Alexandru Filipa cu. ' asb i.m

i i Mi ti opoli tul. Ni'colae Mladin al Ardealului (19141986) s-a ocupat dei Salmuil Micu Klein-teologul {Sibiu, 1957) i Biserica Ortodox Romn una i aceea i n toate timpurile (1968). Mitropolitul Ardealului Antonie Pl m deal a publicat o serie, de lucr ri de istoria culturii: Dasc li de cuget i de sim ire romneasc {Bucure ti, 19 1), Pagini dinIr-o arhiv inedit (Bucure ti, 1984), Laz r Leon Asachi in cultura romaneasc (Sibiu, 1985), Mitropolitul Miron Romanul (Sibiu, 1986), Calendar de inim romneasc (Sibiu, 1988), o serie de studii n revistele centrale biserice ti i n Mitropolia Ardealului. Mitropolitul Nestor Vorriicescu al Olteniei s-a ocupat de Scrierile patristice n Biserica Ortodox Romn pn n secolul XVII. (Craiova, 1983 i 1984), de Mitropolitul Soironie Micleseu (Craiova, 1985), la care se adaug numeroase studii publicate in revistele Mitropolia Moldovei: i Sucevei sau Mitropolia Olteniei). Mai mul i membri ai Sf. Sinod de asemenea au pu n lumin fie activitatea unor ierarhi, fie alte aspecte din trecutul eparhiei pe care o crmuiesc : Patriarhul Teoctist Ar pa u ca Mitropolit, al Moldovei i. Sucevei, Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului,: Episcopii Gherasim Cristea al Rmnjcului, Epifanie Norocel al Buz ului .a. ,M Ierarhii i profesorii aminti i aci, ca i al i preo i cu preocup ri is torice, cu numero i laici au publicat sute de studii privitoare la tre cutul Bisericii i culturii romne ti. n cele trei reviste centrale> bi serice ti: Biserica Ortodox Romn , <<Studii Teologice i Ortodo xia, sau n cele cinci reviste mitropolitane : Glasul Bisericii, Mi' tropolia Moldovei i Sucevei, Mitropolia Ardealului^, Mitropolia Olteniei i Mitropolia Banatului. Intre teologii care au publicat stu dii n revistele centrale i n Glasul Bisericii, consemn m pe urm to rii: mitropolitul Tit Simedrea, episcopul Epifajiie Norocel, profesorii Institutului teologic din Bucure ti, aminti i mai sus, profesorul Toma Bulat, Ion Iufu (manuscrisele slave), preo ii Ioan R u escu, Gabriel Cocora, Constantin Voicescu, Ilie Georgescu, Ioan Spiru, teologul Teo dor Manolache, apoi istoricii laici : Constantin C. Giurescu, Dan Sirnonescu, Aurelian Sacerdo eanu, Virgil Molin, Ion Barnea, George Potra, Nicplae Stoicescu, Tudor Mateescu, tefan Andreescu, Ioana Cristache-Panait (art , vechile tip rituri), I. D. tef nescu (art ), Victor Br tuiescu (art ) i mul i al ii. .. : La Mitropolia Moldovei i Sucevei: preo ii Paul Mihail, Scarlat Porcescu, Ilie Gheorghi , diac. Ioan Ivan, episcopul Irineu Cr ciu-

politul Nestor Vomicescu, apoi istoricii laici: Nicolae Coriae Grigora , Alexandru Gon a, Constantin Turcu, Constantin D. L udat, Gavriil Istrate, tefan Gorovei i al ii. litropolia Ardealului : mitropolitul Antonie Pl m deal 1 i Institutului teologic men iona i mai sus, preotul Chirii Pisiscrise slave), Atanasie Popa (manuscrise romne ti), tefan so ul Ioan Beju, profesorul american Keith Hitchins i al ii. itropolia Olteniei : mitropolitul Nestor Vornicescu, profesoBulat, arhim. Grigore Ur escu, preo ii Ioan Popescu-Gilieni, cu, Dumitru B la a, Dimitrie Buzatu, Marin Brani te, Alexanilescu-Brda, precum i istoricii laici : Dan Simonescu, Auredo eanu, Radu Cre eanu, tefan Andreescu, Corneliu Taitropolia Banatului re inem pe preo ii : Gheorghe Coto man, re ianu, Gheorghe Litiu, Vasile Muntean, Gheorghe Naghi i ici: I. D. Suciu, Constantin Rudneanu, Eugen Ar deanul etc. pe toat e ep ar hiile au p ublicat studii privind m on ument ele L. De pild : ase volume sub titlul Arta cre tin n Romnia rfe), Monumente istorice biserice ti din Mitropolia Moldovei Arhiepiscopia Sibiului Pagini de istorie, Mitropolia Oltede ani de la ntemeiere, M n stiri din Banat, Documente prfistoria Mitropoliei Banatului (2 voi.), Monumente istorice bi-i Arhiepiscopia Clujului, De la Dun re la Mare (Gala i), Spi- i istorie la Intorsura Carpa ilor (la Buz u, 2 voi.), Bisericile n jude ul Bac u i Istoria Episcopiei Romanului, Monumente ierice ti din eparhia Oradiei, Bisericile de lemn din eparhia .a. Au ap rut, de asemenea, cteva monografii nchinate ii de seam , unele scrise chiar de actualii crmuitori ai epr-ective (Miron Cristea, Iacob Putneanul, Melchisedec te-Jman Ciorogariu, Nicolae Ivan), monografiile unor eparhii . (1977), Dun rea de Jos (1977 i 1981), Sibiu (1981), Roman u (1986), Arad (1989). ast list impresionant de nume i lucr ri, men ion m i esori din nv mntul universitar de stat sau cercet tori la titute, cu lucr ri n volume sau studii publicate n reviste de , ndeosebi cele privitoare la istoria culturii romne ti, prin i o seam de probleme de istorie bisericeasc . A a

snt: Constantin C. Giurescu, Petre P. Panaitescu, Dan Simonescu, Vasile Netea, Gabriel epelea, Nicolae Stoicescu, tefan tef oiescu, Virgil Cndea, Alexandru Du u, Gabriel trempel, Dan Zamfirescu (to i din Bucure ti), tefan Pascu, Pompiliu Teodor (Cluj-Napoca), Nicolae Grigora , Victor Spinei, tefan Gorovei (Ia i), Gheorghe Cron (vechiul drept), Florian Duda (circula ia vechilor tip rituri), sau istoricii de art : Vasile Dr gu , R zvan Theodorescu, Sorin Ulea, Cristian Moisescu, M ria Ana Musicescu, Teodora Voinescu, Corma Nicolescu, Ioana Cristache-Panait, Marius Porumb i al ii. In istoria muzicii psaltice a adus contribu ii pre ioase Sebastian Barbu Bucur. In chip deosebit trebuie notate lucr rile lui Nicolae Stoicescu, deosebit de utile n cercet ri de istorie bisericeasc : Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucure ti (1961, 362 p.), Bibliografia localit ilor i monumentelor feudale din ara Romneasc (2 voi. 1970, 799 p.), Repertoriul bibliografic al localit ilor i monumentelor medievale din Moldova (1974, 984 p.), Bibliografia localit ilor i monumentelor medievale din Banat (1973, 192 p.). O serie de istorici str ini au abordat probleme de istoria culturii sau a Bisericii romne ti, ca profesorii Mario Ruffini de la Universitatea din Torino (cultura veche), Keith Hitchins de la Universitatea din Illinois-S.U.A. (o serie de studii despre Andrei aguna i altele), preotul Ernst Christoph Suttner de la Facultatea de Teologie romanocatolic a Universit ii din Viena, preotul profesor Wylhelm Nyssen din Koln (vechile monumente de art bisericeasc ), cercet toarea german Krista Zach, istoricii de origine romn Francisc Pali (mai multe studii despre Inochentie Micu), Petre . N sturel (rela iile romnoathonite etc), preotul Ioan Dur de la parohia ortodox romn din Olanda i al ii. Intre revistele de specialitate care intereseaz disciplina noastr not m : Studii, revista de istorie, Revue roumaine d'histoire, Rcvue des etudes sud-est europeennes, Romanoslavica, Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie din Cluj-Napoca, Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol din Ia i, publica iile periodice ale unor muzee jude ene (Apulum-Albei Iulia, Sargetia-Deva, Banafica-Re i a, Cris/a-Oradea, Cu/nidava-Bra ov, Ponfica-Constan a, Ziridava-Ara.d etc). * . De la Istoriile biserice ti ale lui Samuil Micu i Petru Maior au trecut aproape dou veacuri. In acest r stimp, istoriografia noastr bisericeasc a fost ntr-un permanent progres, punnd n lumin via a,

; activitatea p e care a desf urat-o n trecut Biserica Ortoi a. O serie de probleme a teapt nc noi cercet ri r aproru a descoperi alte aspecte ale rolului major ndeplinit de via a poporului romn timp de aproape dou milenii.
BIBLIOGRAFIE ' ::'V

: Bibliografia istoric a Romniei: I, 19441969, Bucure ti, 1969, XI -_ J969_i974, Bucure ti, 1975, 514 p.; V, 19741979, Bucure ti, 1980, 79 _ 1984, Bucure ti, 1985, 532 p.; VII, Bucure ti, 1990. kMVBEANU, Preocup ri i studii de teologie istoric i patristic , n de ani in via a Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1968, p. 284305 da 19481968); POMPILIU TEODOR, Evolu ia gndirii istorice romu70, L + 477 p. (cu o foarte bun introducere); ALEXANDRU I. CIUREA &CURARIU, IstoriograHa Bisericii romne i problemele ei actuale, n XIX, nr. 34, 1971, p. 355381 ( i n voi. De la theologie orthodoxe origines nos jours, Bucarest, 1974, p. 121157) ; LUCIAN BOIA, voiliei romne, Bucure ti, 1976, 377 p.; Enciclopedia istoriografiei rom Xi, 1978, 471 p. ; AL. ZUB, Istorie i istorici n Romnia interbelic , P-

'> ; '

n i. ..

. fia

PERIOADA N T I A
(s ecole le II V I)

I
NCEPUTURILE VIE II CRE TINE PE TERITORIUL RII NOASTRE

l entru a n elege ..ci;._m4i~ bine problema r spndirii noii n v turi cre tine pe teritoriul rii noastre, trebuie s cunoa tem mai nti situa ia de atunci a acestui teritoriu, precum i a celor nvecinate. Se tie c n secolele III .Hr., romanii ncepuser cucerirea treptat a unor reninni &11jCL-.(i*iflr'f'rpTJf> situat* n vecin tatea Daciei. Astfel n 168 .Hr. au cucerit Macedonia iEpirul, transformate n 148 n provincie roman . In 146 i-a pierdut independen a Grecia, anexat n curnd la Macedonia. In anul 155 a avut loc ocuparea teritoriilor de pe rmurile Adriaticei locuite de dalma i (n Iugoslavia de azi) ; n anul 59 .Hr. acesT*TTieTft!rr~atro^^ provincie, sub numele de Hly ricum. n anul 32 .Hr. .sub numele de Illyricum se n elegeau toate inuturile st pnite de romani din Mun ii Raetiei pn la grani ele Macedoniei, iar n anii 12-10 .Hr. hotarele acestei provincii au fost extinse spre nord^.pn la Dun re. In anul 16 .Hr. au fost subjugate popula iile locale din Noricum, aproximativ Austria de azi, ara formnd un regnum pn la Marcus ^Aurelius (161180), apoi s-a transformat n provincie. Dup anul 9 d.Hr. s-a constituit provincia.Pannonia, care cuprindea teritorii ce fac azi parte din estul Austriei, Ungaria i nordul Iugoslaviei. Sub mp ratul Traian provincia a fost mp r it n Pajmonia Superior, la vest, i Pannonia Inferior, spre est (pe malul drept al Dun rii, n Ungaria i n nordul Iugoslaviei de azi). In anul 15 d.Hr. s-a creat noua provincie roman Moesia, n sudul Dun rii, cu_ eri orii din Iugoslavia i Bulgaria da-azi. In anul 46 d.Hr. desfiin ndu-se regatul clientelar al tracilor, romanii an^Jnfi|n al provincia Tracia, care se nltindea de la Marea Egee pn n Mun ii Haemus

Mo es i a a r ma s acu m n u ma i c u t er i t or ii l e d i nt r e Mu n i i ; Dun re, inclusiv Dobrpgea, intrata suB supraveghere mili----. i mai de mult. In ,aJiulJi6_dJHr..rng ratul Domi ian a mp r it ovincie n Moesia Superior sau Prima (cuprindea Iugoslavia 3 i o f ie din Bulgaria nord-ves ic de azi) i Moe iajnfe-ecunda (Bulgaria dintre Dun re i Balcani, precum i Dobro-nul 297, mp ratul Diocle ian (284305) a desp r iL.X>acia Job rogea de azi) de Moesia Inferior, formnd provincia Scyr. dul Dun rii, regatul dac devenise o mare putere i n ace- m mare pericol pentru .Statul roman sub Burebista (c. 80 mmit de geograful antic Strabo spaima romanilor. Vasta lui care se ntindea de la--J>^i*A--mi}iO-Cie_ i Mun ii_ lovacieJ .bia (la gura Bugului) i din Carpa ii nordici pn Jn_alcan.i, mat ns sub urma ii s i: Deceneu, marele preot i sfetnicul 1 lui Burebista, Comosicujs, Scorilo (tat l lui Decebal) i Durass. P r i din Dacia, desprinse din statul lui Burebista^ era u acum de diferi i regi, n care treb uie s vedem efi de uni sau de mi ci stat e ncep t o ar e. Ti mp de 150 de a ni d up .ii Burebista, dacii au luptat mpotriva primejdiei romane, ornai multe incursiuni n sudul Dun rii, la care au r sp uns i rin expedi ii de represalii. :olele I .Hr.I d.Hr., Dacia a cunoscut o mare nflorire a lateriale i spirituale. Civiliza ia dacic i-a g sit cea mai jresie n a ez rile i cet ile din Mun ii Or tiei, unde se~ puternic sistem de fortifica ii (cet ile de la Coste ti, BlidaRo ie, Bani a), care aveau ca scop ap rairea marii a ez ri de egetusa (Gr di tea Muncelului), centrul regilor daci. n anul . amenin rii romane tot mai mari, tronul regatului dac a, fost ----i Decebal (87106 d.Hr.), un talentat conduc tor de o ti i diplomat, care a purtat lupte grele cu mp ra ii Domi ian (81 i Traian (98117). Cu acesta, Decebal a avut dou r zboaie, 101 102, ncheiat cu victoria romanilor la Tapae (Por ile de anat) i cu naintarea lor pn la Sarmuzegetusa, iar al doilea, 36, ncheiat cu ocuparea i distrugerea Sarmizegetusei, cu silui Decebal i cu desfiin area statului dac i crearea provin-ae Dacia. provincie nu cuprindea Jns ntreg teritoriul fostului stat al al. inuturi ca Maramure ul, Cri ana, Moldova i Cmpia muni fost ocupate de romani, ci au continuat s fie locuite de da-

cii liberi (dacii mari, costobocii, carpii). Dobrogea de azi f cea parte din Moesia Inferior, iar sub Diocle ian (284305) devine provincie sub numele de Scythia Minor. Deci, noua provincie cuprindea Transilvania propriu-zis , Oltenia, o f ie din Muntenia (n stnga Oltului) i BarratuXXciiprins ntre Mure i Tisa). Dacia era o provincie imperial , subordonat direct mp ratului, care" o adTffrfnTstra printr-un guvernator, cu titlul de legatus ugusti pto praetore. Capitala provinciei era rtoul ora (ntemeiat prin anul 108110) Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica, numit sub Hadrian (TT7138) i Sarmizegetusa. Sub mp ratul Hadrian Dacia a fost mp r it n dou provincii : Dacia Inferior i Dacia Superior, apoi, tot sub el s-a f cut a doua reorganizare, desprinznd din Dacia Superior o nou provincie : Dacia Porolissensis (de la localitatea Porolissum). A treia reorganizare administrativ s-a f cut sub mp ratul Marcus Aurelius (1G1180), formndu-se trei provincii : Dacia Apulensis, Dacia Porolissensis i Dacia Malvensis, dup numele ora elor lor principale. JDacia, fiind un bastion naintat al imperiului, adine nfipt n lumea barbar , avea nevoie pentru ap rare de numeroase trupe. Se apreciaz c n tot timpul st pnirii romane, armata aflat n Dacia num ra 3040.000 de oameni, deci cam o zecime din totalul trupelor romane. Intre trupele de aici trebuie men ionate Legiunea XIII Gemina, a ezat nc din 106 la Apulum (Alba Iulia), i Legiunea VMacedonica, adus prin 167168 de la Troesmis (Igli a}_Ja_P^otaissa (Turda). n interiorul provinciei mai erau dispuse castre ale unor trupe auxiliare (cohorte, ale, numen), pentru supravegherea ordinii interioare. In afar de militari, au fost adu i n Dacia numero i coloni ti : funcionari, agricultori, din diferite p r i ale imperiului (ex toto orbe romano, dup expresia istoricului Eutropius, din a doua jum tate a se-, colului IV), dar mai ales din provinciile sud-dun rene nvecinate i din Orientul apropiat. Colonizarea n Dacia a fost organizat de statul roman, n scopul nt ririi elementului roman aici. Caracterul organizat i masiv al coloniz rii a f cut ca popula ia dac autohton s sufere o puternic influen roman . ntr-un timp relativ scurt dacii s-au romanizat, nsu indu- i cultura, obiceiurile, unele credin e religioase i limba cuceritorilor. In anii 271275, cnd a avut loc retragerea administra iei romane n sudul Dun rii, provincia era locuit de o popula ie romanizat . Localit ile mai importante ale provinciei erau : Jjjgrn,a (Or ova). Ad Jfelgdiam (Mehadia), Drobeta (Turnu Seyerm), Romula^ (Re ca), Ti-^ biscum (Jupa lng Caransebe ), Sarmizegetusa, Apulum (Alba Iulia).'

n (Zlatna), Patavissa sau Potaissa (Turda), Napoca (Cluj), Po(Moigrad). Este interesant c toate acestea snt vechile d P " " ice, pe care i le-au nsu it i cuceritorii (de asemenea snt :i numirile de ruri: Maris, Samus, Alutus, Crisius, Tibiscus , onimia i hidronimia vin n sprijinul tezei continuit ii popP cice). Satele erau de dou feluri : pagi, comune mai iple a ez ri rurale ; cele mai de seam erau : Alburnus Maior 4ontan ), Micia (Ve el), Germisara (Cigm u), Aquae (C lan), i (Celei) i altele. ^271275, datorit numeroaselor atacuri venite din p artea lor, ca i crizei economice care se f cea sim it n imperiu,, mA.urelian (270275) s-a v zut nevoit s retrag trupele i ad;ia roman n sudul-Dun rii. Acolo s-a creat ntre cele dou o nou provincie, cu numele de Dacia, mp r it curnd n acia Ripensis, lng Dun re (cu capitala Ratiaria), i Dacia Me:a, mai la sud (cu capitala Sardica). Mai trziu, din cea din 1 desprins mica provincie Dardania. Marea mas a popula iei ite din Dacia Txaian care se aprecia a fi fost de aproximailion a r mas ns p e loc, ajungnd sub st pnirea vremellor popula ii migratoare: go i, huni, gepizi, avari i slavi. tindirea cre tinismului n Dacia. Noua nv tur a lui Iisus a fost cunoscut de timp uriu n Dacia, dar mai ales n teritcp e Dun re i Mare, viitoarea provincie Schythia Minor (numit rit faptului c prin secolul IV .Hr. s-u infiltrat aici anumite 2 sci i, popula ie nomad venit dinspre R s rit i stabilit din nordul M rii Negre nc de prin secolele VIIIVII .Hr.). jorrea Duhului Sfnt i ntemeierea Bisericii cre tine la Ieruziua Cincizecimii, Sfin ii Apostoli i apoi ucenicii lor au" nTarea de propov duire a noii nv turi, potrivit poruncii date itorul nsu i nainte de n l area Sa la cer (Matei XXVIII, T Jcrarea misionar a Sfin ilor Ap ostoli i a ucenicilor lor a u ri prea pu ine. Doar despre bogata activitate misionara a Sfrrstol Pavel, desf urat ntre neamurile p gne, se cunosc tiri nz toare, a a cum snt nf i ate n cartea Faptele ApostoliVIIIXXVIII). ndirea cre tinismului n Peninsula Balcanic (Macedonia, Grecum) s-a f cut de c tre Stintul Apostol Pavel i ucenicii s i^ care-1 afirm el nsu i n unele epistole. De pild , n Epistola ii. cris jn, anul 58, ar ta c a mplinit propov duirea ^ la Iliria (Rom. XV, 19). Prin anii 6566, a pe-

nt r e a g n Ni c o p ol i s (n E pi r, n n or d u l G r e ci ei ), u n d e -1 Tit, epi sco pu l C r et ei ( Tit III, 1 2 ). In t o a m n a anului 66, l in form a pe u n alt u cenic al s u, Ti m otei, episco pul E fe sul ui, clTT n pfopovacluia cuvntul lui D u mn ezeu n T)alma ia ( II Ti m. IV, 10): D u p tr ad i i e, B i se ri c a di n S i r m i u m a f ost n te m ei at d e E p e n e t i A n d r o n i c , a m i n t i i d e S f n t u l A p o st o l P a v e l n E p i st o l a c t r e R o m a n i ( X V I, 5 ). R ei ese c r eg i u n il e su d -d u n r en e n ve c i n at e c u n oi a u fost evan gh eli zat e dire ct de S fntu l A p o st ol P a ve l i d e u cen i cii s i. P otri viti m ej rad iti L. c on se m n ate d e S fntu l Ipoli t (c. 1 70 c. 23 6), Sf ntu l A p o sto l A n d rei a ve stit ( cu v n tul E van gh eli ei) sci ilor i t ra~clor7 E piscopul Eusebiu din C ezareea Palestinei (265 339/40), cel mai d e sea m i st ori c d i n ve a cu r ile p ri m ar e, n I st o ri a sa bi se ri ce a sc scri a c Stntul A po stol A n drei a pr op o v d uit i n D acia P on tic , viito are a pro vincie ro m a n S c ythia M inor (D obr ogea d e azi). C n d S fin ii A p ostoli i u c eni ci ai M n tui t or u lui n ostr u scri a el s-a u m pr tiat pe ste tot p mn tul locuit, T o m a, d up spu sele tradi iei, a lu at (spre e van g h el i za r e) a r a p r il o r, A n d r ei S ci i a , l o a n A si a, u n d e i - a p et r e c u t t oa t vi a a p n c e a m u r it n E f es ; P et r u a pr e d i c at i u d e i l o r m p r tia i n P on t, G al atia, B itin ia, C a pa d o ci a i A si a... C e s m ai sp u n d e P a ve l, ca r e, d u p c e a p r ed i cat E va n gh e li a l ui H ri st o s d e la Ie ru sali m p n n p r il e Il i ri e i, a su fer it m a r t i ri ul l a R o m a su b N er o ? A c e st ea s n t sp u s e n t o c m a i d e O r i g e n , n c a r t e a a t r e i a a C o m e n t ar i i l o r s al e ia F acer e . C ei m ai m ul i istorici id entific S ci ia de care vor be te E u sebiu, di n C ezareea cu terit oriu l din tre D u n re i M are (D acia P on tic ), vi it oa r e a p r o vi n ci e r o m a n S c y t h i a M i n o r . L a ac ea st c o n cl u z i e n e du ce. faptul c poetul O vi diu (43 .Hr. 17/1 8 d.Hr.), se pln gea n T ristele i P o nticele sale c a fo st exilat la T o mi s printre sci i. G e ogra ful gre c S tra b o (c. 5 8 -. H r. c. 2 1 d. H r.), n lu cr area sa G eo g ra fia, n elege a pri n S ci ia tot D o br o ge a ([it xp Ix u & a). D e fa pt, cu m a m ar tat i m a i su s, su b D i o cl e i a n D o b r o ge a a d e ve n it p r o vi n ci a S c yt hi a M i n o r . N u trebu ie tjecul_ cu _ vederea ^nicifaptul c n acest tim p r m ul M rii N e gr,e (P ontu l E u xin ) era m pn zit de o serie de vech i c ol onii grece ti, c eea c e ne face s c r ed e m c ac e ste a a u sol i citat lu cr are a m i si on ar a u n u i a d i n t r e p r i m i i p r o p o v d u i t o r i ai n o i i n v t u r i c r e t i n e . D i n E pist ol S i ntului A p ost ol P a vel c t re C ol oseni ( III, 11 ) ar reie i c i sc i ii au pu t u t au zi cu v n tul lui D u m n e ze u. T r a di i a c S fntu l A po st ol A n d r ei a p r edi cat la sci i a fost r elu at m ai t r z i u i d e al i sc r iit o ri b i ser i c e ti. D e pil d , c l u g r u l E p il a n i e ( sec. V II I) n V i a a S f n t ul u i A p o st ol A n d re i, a fi r m a c n tr e p o p o a r e le e va n g h e li zat e d e el se n u m r au i sci ii. D e ase m e n e a, n Si n a x a ru l

tre cu t o iarn

;onstantinopolitane se precizeaz c Sfntul Andrei a prediit, Tracia i Scythia. Dup un alt izvor, p strat n acela i Sintul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau Varna de azi) pe ucenicul s u Ampliat, pe care Biserica Ortor znuie te n fiecare an la 31 octombrie. Probabil este Amamintit de Sfntul Ap ostol Pavel n Ep islola c tre R omani In schimb, Epifanie monahul scria c Sfntul Apostol Andrei a nit n provinciile din nordul Asiei Mici, n Tracia i Moesia, 1 ca episcop la Odyssos pe Apion. .; mai trziu, istoricul bizantin Nichifor Calist (sec- XIV) scria Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadoia i Bitinia) n pustiurile scitice, care puteau fi situate n laior (n nordul M rii Negre, adic n sudul U.R.S.S.), sau mai n Scythia Minor (Dacia Pontic ). Dup ce a predicat n ceaici, din Scythia Minor, locuite de greci, romani i geto-daci, ptat spre sud, ajungnd n ora ul Patras, n Grecia, unde a martir, fiind r stignit p e o cruce n form de X. Chiar dac ge prin Sci ia din textul lui Eusebiu nordul M rii Negre (a a :i ia Mare), Sfntul Apostol Andrei tot ar fi trecut prin Dobroplecnd spre sud, calea i-ar fi fc st mult mai lesnicioas pe armul apusean al M rii Negre, dect s -i fac nconjurul tocCaucaz. Tradi ia c Sfntul Andrei a predicat si n provinciile < ii Asiei Mici i n Tracia, a fost consemnat , pentru p rima oi de mitropolitul Dosoftei n Vie ile sfin ilor pe luna noiemziua pr znuirii sale. rijinul evangheliz rii Daciei Pontice de c tre Sfntul Apostol n i unele colinde i crea ii folclorice dobrogene i din sting careamin esc de trecerea sa prin aceste teritorii, ca i unele Le_pe era Sfntul Andrei existent i azi n hotarul comune~r ' in, n sudul Dobrogei , pria ul Sfntul Andrei .a.). El"va fi j iscopi i n cet ile de pe

rmurile Pontului Euxin, n spe

[ ?a cum au f cut Sfntul Pavel cartea Faptele Apostolilor- Deci i fost evanghelizat chiar d e un >fntul Apostol Andrei. Cu alte r ii

i ceilal i Apostoli, dup cu m o parte din teritorul Patriei ucenic al Mintuitorului Ii us cuvinte, cre tinismul romnesc

, 1 r spndirea cre tinismului n nordul Dun rii, n nu exist m rturii literar-istorice sau arheologice isigure. nu exclude ns posibilitatea existen ei unor:, eres-* apostolic .

tim J^ola i, chiajr.__SLll_J2rimele_irei_secole cre tine. n lipsa dovezilor _i orice z _arheojo3ice j __se recurge la cteva argumente de ordin logicistoric. innd seama de_rela iile comerciale ale cet ilor grece ti, din Dacia' Pontic (To.mis, Histria .Callatis, Dionysopolis, Duxostorum, Axiopolis etc), dar i ale dacilor cu centrele economice-politice din Asia Mic , Siria, Palestina, Egipt, insulele grece ti, Macedonia, Tracia, Grecia, n care cre tinismul era larg r spndit, n urma propov duirii Sfinilor Apostoli i a ucenicilor lor, se poate presupune c nv tura cre tin a fost cunoscut sp oradic i n Dacia, nc de la sfr itul secolului I. Dup cucerirea Daciei de c tre romani, nv tura cre tin s-a putut r spndi n nordul Dun rii pe mai multe c i : 1. Prin coloni ti. Dup cucerirea i transformarea Daciei n pro vincie roman , a avut loc o colonizare organizat a ei, prin aducerea de elemente romanizate, care vorbeau limba latin - Proveneau ndeosebi din provinciile din sudul Dun rii, romanizate mai de mult: Dalma ia, cele dou Moesii, Pannonia, Tracia, dar i din inuturi mai ndep rtate : Grecia, Asia Mic , Siria, Egipt, Gallia etc, se pare pu ini i din Italia. F r ndoial c ntre ace ti coloni ti au fost i cre tini, mai ales c unii din ei erau adu i din Asia Mic i Siria, unde cre tinismul fusese propov duit chiar de c tre unii din Sfin ii Apostoli, ndeosebi de Sfin ii Apostoli Petru, Pavel i Ioan, apoi din Iliria, care fusese de asemenea evanghelizat nc din secolul I. N-ar fi exclus ca unii coloni ti cre tini s fi venit n Dacia anume pentru a sc p a de persecu iile la care erau supu i n regiunile din care plecaser . Trebuie re inut i faptul ca ace ti coloni ti erau recruta i mai mult dintre o r eni, ori se tie ca nv tura cre tin s-a T spndit mai nti n ora e i mult mai trziu n mediul rural (cuvntul paganus, care n romne te a dalt p gn, indica pe locuitorul de la ar , necre tinat, dintr-un pagus sat). 2. Prin osta i din a rmata roman . n Dacia au fost aduse i nu meroase unit i militare pentru ap rarea noii provincii : Legiunea XIII Gemina, la Apulum, i Legiunea V Macedonica, la Potaissa, precum i numeroase trupe auxiliare. Printre ace ti solda i desigur au fost i unii cre tini. Avem mai multe m rturii c n armata roman existau i cre tini. Amintim doar c Faptele Apostolilor relateaz c primul ro man ncre tinat a fost un militar, suta ul Corneliu (Fapte X). Unele din trup ele sta ionate n Dacia erau aduse din teritorii n care nv tura cre tin era cunoscut nc din secolul I. De pild , Legiunea V Mace5 Istoria B.O.R.

i a fo st ad u s , spr e s f r it u l se c ol u l ui I, di n P al esti n a, la T r o e s rtli a T u r c o ai a ) n D o br o g ea , i ar d e ac o l o l a P ot ai ssa ( 1 6 7 \l n o va Il l yri c or u m , st a i on at n ca st r ul d e l a B r n c o v en e ti / Iu re ), e r a a d u s d i n Iliri a, p r o vi n ci e n c r e tin at n c di n sec oie S f n t ul A p ost o l P a ve l i u c e ni cii s i. -i st e n a u n or cr e t i ni n u nit ile m ilitar e din S c yth ia M in o r e st e n at i d e fa pt ul c n cu r su l p er se cu iil or lui D i o cl e ia n i Li cin ce pu t ul se c ol u lui IV , a u p ti m it pe ntr u H r i st os i m u l i ost a i D e si g u r , t o i a ce ti m i l it a ri, c u r v n a ca r a ct e ri sti c pri m i l or i, a u c u t a t s ad u c l a H r i st o s i p e a l i s ol d a i , d a r i p e u n i i r i d i n o r a el e s au sat e l e n a p r o p i e r e a c r o r a er a u a ez a i . N u t r e cu t c u ve d e r e a n i c i f a pt u l c s ol d a i i ro m a n i , d u p sa t i s f a ;t a gi u l u i m i l i t a r d e a p r o x i m at i v 2 5 d e a n i, e r au l sa i l a v at r , nel e d e vet era ni (din car e a ve m ro m n esc ul b trn), se st a bil e au a , u n d e l i se a c o r d a u n l o t d e p m n t i se c s t o r e au , c o n t ri i st fe l l a ro m a n i za r ea p r o vi n ci ei. D a c e i e r au cr e ti n i, d e si gu r c s t or i e pu n e a u ba z el e u n or fa m i l ii c re ti n e .
3

rin sclavi. N u este exclu s "ca ntre scla vii colo ni tilor n st ri i un c ion aril or d e stat s fi fost i u nii cre tini, car e au m p rt it u a n v tur i a l t o r fr a i ai l o r d e su f e r i n s a u u n o r a d i n t r e ii D a ciei a ut o h t o ni, c ol o n i ti sa u vet er a ni. C a zu ri d e scl a vi a i cun oa tem i din N oul T estam ent (e x. O n isim d in E pistol a limon). 'ri n n eg u st o ri. A r t a m m ai su s c o ra el e g r ec e ti d e l a M a r ea d a r i d a ci i, a ve a u sti n s e l e g t u r i e c on o m i c e cu A si a M i ca , e l e g r e c e t i, M a c e d on i a, T r a ci a , Il i ri a , u n d e n v t u r a cr e 3 st p r o p o v d u it d e S fi n ii A p o st o l i sau d e u c e n i ci i l or. In t r e i i c a r e v i n d e a u s a u c u m p r a u m r f u r i n p r i l e n o a s t r e, a u iii cre tini, care au f cut cun oscut n v tura cre tin i local le ci s -a c o n tin u at l u cr a re a d e n c r e ti n ar e po r ni t pe l a sf r i ul u i I, N u m e d e n e g u st o ri n c r e ti n a i se cu n o sc t ot d i n N o u l it ( Li dia i ca sa sa, n Filipi, F a pte X V I, 1 4 1 5 ). in c a p t i vi a d u i d e g o i i n D a c i a. P e l a m i jl oc u l se c o l ul u i II I, p n l a D u n r e g o ii, p o p o r d e o ri gi n e ge r m a n i c . S t a bil i i pe r i i n o a s t r e, d a r n a f a r a g r a n i e l o r p r o vi n ci e i r o m a n e , i a r 27 5 i n fosta D acie Traiana, m ai m ult sub for m a un or tabere n m i j l o c u l p o p u l a i ei a u t o h t o n e , g o i i a u f c u t d e a i c i m a i 'u r si u n i n s u d u l D u n r i i i c h i a r n A si a M i c , a d u c n d n u i pti vi din ac e st e r e gi u ni . nt re ei er au i m u l i cr e ti n i, pre c u m

(J K E T I N E

i p r e o i, c a r e, d u p ce a u f o st a e za i n n or d u l D u n rii, au p r o p o v duit i d aco-iro ma mlor d e aici cu vntul lui D u mn ezeu (d e pild , bunicii m arelui lor mi sion ar U lfila erau gre ci, ori ginari din C a p ad ocia). Ace ste l u cr u ri s nt r elat ate i n I sto ri a bi se ri ce a sc a lui F il o st o r gi u s ( 3 6 8 4 2 5 ). Ia r p o e t ul C o m m o d t an a m i nt e a d e p ri zo n i e rii ad u i d e ca r pi n D a c i a , n d i fe r i t e l e l o r i n c u r si u n i pe l a m i jl oc u l se c o l u l u i II I, - n t re a ce ti a v o r fi f o st i cr e ti ni . P e l n g a c e st e a r g u m e n t e d e o r d i n l o g i c -i st or i c, s e p o t pr e ze n t a i cte va m rt u rii ale u n oi scriit ori cr e tini di n pri m el e sec ol e asu pr a r spn dirii cre tinis m u lui n D acia, f r s le co nsid er m ns ca d o ve zi sigure. A st fel, Sfntul Iusti n M a rtirul i F iloso ful (j- 16 5), n lu crarea s a D ial og ul cu iu deu l T rito n, scria c nu exist nici un nea m... di n cei ce tr iesc n c ru e i n cortu ri i cr escn d vite, la car e s n u se fac ru g ciuni n nu mele lu i Hri sto s cel r sti gnit. A p ol o getul T ertulian di n C a rtag i n a ( c. 1 6 0 c. 2 4 0) scria n lu cr a r ea sa intitu l at m p o t ri va iudeilo r ( Lib er ad versu s Ju dae os) c H rist os st pn e te i n i nuturil e sar m a il or, dacilor, ger m ani lor i sci ilor . D in a ceste cu vin te n u p ute m t r a g e c o n cl u zi a c n e a m u r i l e re s p e ct i v e n t o t al it at e a l o r c r e d e a u n H r i s t o s, c i d o a r c n u m e l e S u e r a c u n o s c u t u n o r a d i n ei . C a m n acela i ti m p, marele teolo g O rigen din Alexan dria (c. 185 -25 4) scri a c f o a rt e m u l i ( pl u ri m i ) di nt r e b rit a ni, g e r m a n i, d aci, sar m a i i sci i n -a u a u zit cu v n t ul E v a n gh el i ei ( C o m e n t a r ul 3 9 l a E va n g h e li a d e la M atei, X X IV , 1 4). D edu ce m d e aici c unii dintre ac e tia t otu i l -a u auzit. D in c el e ex pu se pn aici, reiese c n v tu ra cre tin a putu t fi cu n oscu t n D a cia nc d in se c olel e II III, iar n D ob r o ge a de azi, din a d ou a j u m t at e a se c olu l ui I. E a s-a r sp n dit p rin z elu l mi si o n a r al pr i m i l o r c r e t i n i i n c l u si v p r e o i c ar e a u s d i t - o n su fl e t el e se m e nil o r nu n u m a i prin pu ter e a cu vn tulu i, ci m a i ales p rin e xe m p l ul vi e ii l o r i u n e or i c h i a r pr i n s n ge l e v r sa t pe nt r u ea. L i ps a d e m r tu rii epi gra fic e i arh eol o gic e se d at ore te fa ptu lui c n ou a n v t ur cr e ti n er a co n si d er at n st atu l r o m a n c a r el i gi o illicita , ad i c ne p er m i s , d eci cr e t inii n u - i rid icau a se m e n e a m on u m e nt e, pen tru c a s nu - i atrag pri g oa n a aut o rit ilor d e S tat. S e a da u g a p oi i fa ptul n de ob te cu n o scu t c pri mii cre tini se recru tau m ai ale s din tr e oa m en ii s ra ci, car e n -a ve au p osi bilitatea s ridice a se m e n e a mo n u m e n t e. In e xi st e n a u n or ast fel d e m rt u rii s-a r p ut e a d at or a fi e d i str u ge rii lo r d e un el e po pul a ii m i grat o ar e, fie n ed esc op eririi lor pn n pr e z en t. n v tu r a c r e tin e r a m rt uri sit d e ad e p i i z ol a i, c a r e n -a u f o st c on ve r ti i l a n o u a n v t u r pri n mi si o n a r i o fi c i ali, d i n i n i i a ti va

n dispozi ia unei autorit i sup erioare, ci prin predic de la om mai ales p rin preo i sau cre tini veni i din sudul Dun rii, pe jniintite. Cu alte cuvinte, str mo ii no tri n-au primit cre tinisicial, a a cum l vor primi mai trziu popoarele slave nconjur ci l-au acceptat 'treptat, ca o consecin fireasc a comunit ii limb i de civiliza ie romanic . Romnismul i cre tinismul snt n scute i crescute n chip firesc, ncet i tainic, n Dacia iian, cum afirma Vasile Prvan (Contribu ii epigrafice, p. 201). spre o cre tinare masiv a daco-romanilor putem vorbi numai 71__275, la p r sirea Daciei de c tre Aurelian. Odat cu legiuadministra ia imperiului s-a retras peste Dun re i religia staituic religia oficial prin excelen , deci cre tinii puteau de-a.ainte s - i m rturiseasc nestnjeni i nv tura, f r team de omane care considerau cre tinismul ca religie nepermis . Nua se explic faptul c n jurul anilor 300, n cursul persecu iei cle ian, continuat sub Licinius, se ntlnesc o seam de martiri le Dun rii de Jos, mai ales n Scythia Minor. A a se explic i a mai multor scaune episcopale pe malul drept al Dun rii i n ea, n prima jum tate a secolului IV, care vor fi avut sub crlor duhovniceasc i credincio i dacoromni din nordul Dun -te acestea dovedesc c nv tura cre tin avea r d cini adnc n p mntul ro mnesc, c ci desigur acei martiri s-au recrutat Jei mai de mult boteza i, iar crearea de scaune episcopale preexistenta unei vie i cre tine ndelungate. Drganiza ie bisericeasc incipient a trebuit s ia na tere odat stituirea primelor nuclee cre tine pe p mntul Daciei. Nu se oncep e prop ov duirea nv turii cre tine f r cult i f r slurganizare)- Din Faptele Apostolilor se desprinde constaltarea c deni unde se r spndea noua nv tur se c utau i case cooare pentru adunarea credincio ilor la rug ciune, frngerea predic (cf. Fapte II, 46; XX, 78 i 11): In condi iile grele e trecea cre tinismul la nceputul istoriei sale, s vr irea culcase particulare era singura form posibil . De altfel, acest f ceau i unele grup ri religioase p gne, care nu aveau posi-i de a- i ine adun rile ntr-un templu propriu. S vr irea cultu-* la concluzia c existau preo i i diaconi, cum ne sugereaz ea Faptele Apostolilor i unele epistole (cf. Fapte, VI, 16 ? - XXI, 18; I Tim. V, 17; Tit I, 59; Iacov V, 14). Paiimii preo i ni desigr proveneau dintre coloni ti, mai ales dintre greci, dar dacoromni. Din moment ce Sfntul Apostol Andrei a predi-

c at n t e ri t or i u l d i n t r e D u n r e i M a r e, t r e bu i e s a d m i t e m c el a l s at a c o l o p r e o i i d i a c o n i, p o a t e c h i a r i e p i s c o pi , c c i n pr i m el e vea cu ri fie car e c etate pu te a s - i ai b pr op ri ul ei e pi sc o p. n n c h ei e r e a a c e st o r c o n si d e r a i i , se i m p u n e n t r e b a r e a : c e r e ligi e p g n a fo st nl o cu it n D a ci a d e cr e d i n a n H ri st os ? U n ii i st o ri ci a u a r t a t c l e g ea l u i Z a m o l xi s, z eu l su pre m a l d a c o - g e i l o r , era mu lt apr opi at , prin mo r al a ei, d e cr e tin ism, fa pt car e a u ur at in tr od u c er e a n oii n v t uri cr e ti n e. n afa r d e a c ea st a, n u m e r oa sel e culte a du se d e col on i ti din l oc urile l or d e origi n e (di vi ni t i r o ma n e italice, gr ece ti, celtice, orientale i chiar a fricane, du p cu m ne arat a pr oa p e o t r ei m e di n t ot a l ul i n scri p iil o r di n D a ci a) n u a ve a u r d ci n i n c on tiin a l o cu itori lor, un ele d in ele fiin d i m pu se d e au t orit i, n d e o se bi cult u l m p rat u lui. D e a c ee a, ele a u p utu t s fi e foa rt e u o r n l o c u i t e c u n o u a cr e d i n n Ii su s H r i st o s. P o p o r u l d e j o s a v e a c r e d i n el e l u i , c a r e er a u m a i m u l t o bi c ei u r i sau datin i l oc ale n leg tur cu calen d ar u l agri col i p st or e sc, care a u pu tu t fi n lo cu ite fo art e u o r c u n v tur a cre t in . D e fa pt, ur m e d i n c u l t u l p o p u l a r p g n ad a p t at e l a c r e t i n i s m s - a u p st r at p n a p r o a p e n zilele n oastre (e x. jertfa c oc o ilor al bi care se d au pre otu lui la nm or m nt a r e n ch i pu i e je rt fa ad u s pe alta r ul z ei lor). S e re m ar c d eci f a p t u l c l a n o i s c h i m b a r e a d e r e l i gi e n u s - a f c u t p r i n l u p t e , c a n alt e p r i, cu d r m ar e a d e t e m p l e i sf r m a r ea d e i d oli, c ci p o po r u l de la sate, p strnd u - i vech ile obiceiu ri, nu ved ea o c on trazicere ntr e ve c h e a i n o u a c re d i n ; el s- a pl e ca t n f a a so l i ei n o i ca r e i se ad u c ea i a p it n bi s e r i c , a d u c n d c u d n su l n fa a al t ar e l or i rit u ril e sale preistorice (P. P . P anaitescu , Int ro du c ere n isto ria cultu rii ro m ne ti, B u cu r e ti, 1 9 6 9, p- 10 3). Iar ar he ol o gu l R ad u V u lpe scria : P op o r ul n o st r u s-a n sc ut cr e ti n n m o d sp on t an , n atu r al, od at c u for m ar e a r o m a ni t i i sale, la a c rei d es v r ir e cr e tin ism u l p o p ul ar i -a adu s c on tribu ia cea m ai d e sea m . N oi s nte m ro m ni fi in dc sn t e m c r e ti n i i s n t e m c r e ti ni fii n d c s n t e m r o m n i . C o n c l u z i i : Pe ba za celor scrise pn aici, putem trag e concl u zia c n v t u ra c re ti n a f o st c u n o sc ut n D a c i a d in p ri m el e trei secole a le e rei n oa stre, f iind ad us d e co lon i ti, m ilita ri, n eg u sto ri i scla vi. T o i au fost u n fa ct or pu tern ic de ro m a n izare i cre tina re, n terito riul dintre D u n re i Ma re n oua credin a fost pro po v d uit de Sfntul A po stol A n drei. E a era m rtu risit d e credin cio i sing ura tici, n asc un s, de tea m a legilor ro ma ne care o declara u re ligie nepermis . G en eraliza rea cre tinism ului s-a f cut a poi, pe cale lent , n se co lul IV .

BIBLIOGRAFIE ia T r a i a n : Istoria Romni ei , voi. I, Ed itura Acad emi ei, Bu cure t i, ,53__gi4. M1HAIL MACREA, Via a n Dacia Roman , Bucure ti, 1969, a n d i r e a c r e t i n i s m u l u i n B a l c a n i : ADOLF VON HARNACK. in und Ausbreitung des Chri stenturns in den ersten drei Jahrhunderten, 2 ia 1906 (ed. IV, 1924);< VASILE PARVAN, Contribu ii epigraiice la istoria il'ui dacoromn, Bucure ti, 1911, XVI + 223 p. ; JACQUES ZEILLER, Ies uetiennes dans Ies provinces danubiennes de l'empire romain, Par is, 1918, p. - |_ 1 h . ; ed izi on e a na s ta t ica, Roma , 1 96 7 ( lucr ar e fu nd a men ta l ) ; / SPINKA, A history oi Christianity in the Balkans, Chicago, 1933, 202 5TIN FLICHE et VICTOR MARTIN, Histoire de l'Eglise depuis Ies origines s jours. Publie sous la direction de... voi. IIV, Paris, 19451947. j n d i r e a c r e t i n i s m u l u i n D a c i a : GHENADIE ENACEANU, ii n Dacii i cre tinarea romni lor. Bucur e t i, 1975, VIII + 249 -f VII faptele pn la ntemeierea principatelor ; acum dep it ); CAROL teva momente din nceputurile Bisericii Romne, Blaj, 1902, 110 + IV [ioas , azi dep it ); N. DOBRESCU, Introducerea cre tinismului Ia ro-Cursurile de var din V lenii de Munte, 19091910, V lenii de Munte, 3125; C. NICOLAESCU-PLOP OR, Vechimea cre tinismului n Dacia, 933; I. POPESCU SPINENI, Vechimea cre tinismului Ia romni, Confe-jre ti, 1934, 44 p. (criticabil ); ANTON D. VELCU, Contribu ii Ia stu-nismului daco-roman, sec. IIV, Bucure ti, (1934), 74 p. (criticabil , vezi i lui E. CONDURACHI n B.O.R., an. LV, 1937, nr. 56, p. 350363)-, JELI, Originea i vechimea cre tinismului la romni, Cern u i, 1937, 56 p. i Ca nd e la , a n . XLVII, 19 36, p 17 2 0) ; C. DAl CO V ICI U, I n j ur ul 'lui n Dacia, n Studii, revist de istorie, an. I, nr. 1, 1948, p. 122 ige teza ncre tin r ii naint e de sec. IV) ; MILAN ESAN, Cre tinismul atic, n MA, an. III, 1958, nr. 1112, p. 813828; E. LOZOVAN, Aux i christianisme daco-scythique, n Franz Altheim-Geschichte der Hunnen, d. Berlin, 1962, p. 146165 ; D. M. PIPPIDI, In jurul izvoarelor literare i'smu. 'ui da cor oman, n voi . Co ntribu i i la i st oria veche a Romniei , ed. II, 167, p. 497516; IOAN R MUREANU, Noi considera ii privind i cre tinismului la tracogeto-daci, n Ortodoxia, an. XXVI, 1974, nr. 1, 3 ( i n voi. Roumanie. Pages d'histoire, I, nr. 34, 1976, p. 648 4 ) ; ERB NESCU, Cre ti narea romnilor, n Almanahul parohiei ortodoxe . Baden-Baden pe anul 1976, p. 6273. MIRCEA ELIADE, De ia Zalmoxis ;-Han, Studii comparative despre religiile i iolclorul Daciei i Europei Trad. de M ria Iv ne sc u si Ceza r Iv ne sc u, Buc ure ti, 1980, 256 p . : IOAN N!U, Le christianisme chez ies Thraco-Phrygiens de l'Asie Mineure et chez Os o-Daces de la Peninsule Balkanique, n Actes du Ile Congres International ogie 1976 // Histoire et Archeologie, Bucure ti, 1980, p. 435444 ( i IFANIE NOROCEL, Sintul Apostol Andrei n tradi ia romnilor - m r-himii i a continuit ii noastre pe aceste meleaguri, n G.B., an XXXVIII, 112. P- 11571174 ( i n voi. Pagini din istoria veche a cre tinismului B u z u , 1 9 8 6 , p . 1 9 4 6 ) . r u r e l i g i a g e t o - d a c i 1 o r v e z i : A L. S N D U L ES C U, R e li gi un e a i- Studiu asupra credin ei religioase la daci nainte de a mbr i a cre ti-=ure ti, 1929, 64 p.; I. I. RUSSU, Religia geto-dacilor. Zei, credin e, practici m Anuarul Inst. Studii clasice, 5, 19441948, p. 61139; EMILIAN VA-roblema religiei geto-dacilor n lumina noilor cercet ri istorice i arheo-Ortodoxia, an. V, 1953, nr. 4, p. 634050; IOAN G. COMAN, Scriitori din epoca str rom n , Bucure ti, 1979, p. 2055.

M RTURII LINGVISTICE PENTRU ORIGINEA I VECHIMEA CRE TINISMULUI LA ROxMNI

tn og en eza p op or u lui r o m n a n cep ut o d at cu col o ni z ar ea D a c i ei i c u r o m a n i z ar e a el e m e n t ul u i au t oh t on d a c o - m o e si c i a c on t i nu at, att prin asi milarea tre ptat a ele me nt ului slav i a cel orlalte elem en te etnice ner o m a ne, a ezate n spa iul carpato-du n re an , ct i pri n ad m i gr are a u n or ele m e nte ro ma n i ce d in su du l D u n rii. In ce p ri ve t e li m b a r o m n , prin ori gin e, stru ctur i vo ca bu l ar, este o li mb l ati n , singura ur m a direct a latin ei vor bite n m od n en tr er u p t n p r o vi n c iil e d u n re n e a l e i m p e r i u l ui r o m a n ( A l. R o s etti ). E a reprezint for m a pe care a lu at -o cu vre mea, ntr-o an u mit regiu ne, li m ba latin , n ur m a n en u m rat elor schi m b ri i in flu en e pe care le-a suferit ( G. Iv n escu ). i are originea n l atina popu lar ( vorbit ) ado ptat d e str mo ii n o tri d ac o -ge i d e la c ol on i tii ro m an i cu care s-a u a m e st e cat, la c ar e s-a u ad u gat el e m e nt el e p st r ate d i n id i o m u l g et o d a c, i a r m a i t r zi u, el e m e nt e l e xi c al e d i n g rai u l sl a vi l or a ez a i n D a cia i n su d u l D u n rii. D ar cee a ce au ad u gat sla vii, i ntr-o m su r foarte red us alte po po ar e, n-a putut sch i m ba c aracteru l ini ial i fu n da m en t al al li m bii no astr e. A ce st car a ct er d e li m b ro m an i c l da u m o rf o l o gi a, si nt a xa, pr e cu m i el e m en tele fun d a men tale ale lexiculu i (cele de ntreb ui n are perm an en t ), toate fii nd d e ori gin e latin . D u p aca d . A l. R o sett i, li m b a r o m n r ep r ezi n t fa za a ctu al a l a tin ei vo rb it e n pr o vi n ciil e d u n r e ne romanizate, adic n D acia, P ann onia, D ardania i M oesia, esite tran sfor m a r ea, p ot ri vi t m p r ej u r ril or i i n fl u en el o r ex t ern e, a l a tin ei vo rbi te n p r ile ori e nt ale al e i m pe r iu l ui r o m a n . L i m b a ro m n , pr e cu m i p o p o r u l r o m n s- a u f o r m a t pe u n n t i n s s p a i u ge o g r a fi c , a t t l a

B I B L I O G R A F I E i a T r a i an : I s t o r i a Ro m n i e i , v o i . I, E d i t ur a A c a d e mi e i , B u c ur e t i , ;53_614 ; M1HAIL MACREA, Via a n Dacia Roman , Buc ure ti, 1969, n d i r e a c r e t i ni s m u l u i n B a l c a n i : ADOLF VON HAR NACK, n und Ausbreitung d es Christentums in d en ersten drei Jahrhunderten, 2 ia 1906 (ed. IV, 1924);' VASILE PARVAN, Contribu ii epigraiice la istoria ilui dacoromn, Bucure ti, 1911, XVI + 223 p. ; JACQUES ZEILLER, Les iretiennes dans les provinces danubiennes de l'empire romain, Par is, 1918, r p. _ |_ 1 h . ; edizion e a nastat i ca, Roma , 1967 ( lucra r e fun da ment al ) ; r SPINKA, A history ol Christianity in t he Balkans, Chicago, 1933, 202 5TIN FLICHE et VICTOR MARTIN, Histoire de l'Eglise depuis les origines s jours. Publie sous la direction de... voi. IIV, Paris, 19451947. > n d i r e a c r e t i n i s m u l u i n D a c i a : GHENADIE ENACEANU, ii n Da cii i cr e tinar ea ro manilor, Bu cur e t i, 1975, VIII + 249 + V II faptele pn la ntemeierea principatelor; acum dep it ) ; CAROL teva momente din nceputurile Bisericii Romne, Blaj, 1902, 110 + IV ;ioas , azi dep it ) ; N. DOBRESCU, Introducerea cre tinismului Ia ro-Cursurile de var din V lenii de Munte, 19091910, V lenii de Munte, 3125; C. NICOLAESCU-PLOP OR, Vechimea cre tinismului n Dacia, 933; I. POPESCU SPINENI, Vechimea cre tinismului la romni, Confe-re ti, 1934, 44 p. ( criticabil ); ANTON D. VELCU, Contribu ii la stu-lismului daco-roman, sec. IIV, Bucure ti, (1934), 74 p. (criticabil , vezi lui E. CONDURACHI n B.O.R., an. LV, 1937, nr. 56, p. 350363); ELI, Originea i vechimea cre tinismului la romni, Cern u i, 1937, 56 p. 1 Candela, an. XLVII, 1936, p 1720); C. DICOVICIU, In jurul iui n Dacia, n Studii, revist de istorie, an. I, nr. 1, 1948, p. 122 ige t eza n cre tin rii nainte de sec. IV) ; MILAN ESAN, Cre tinismul atic, n MA, an. III, 1958, nr. 1112, p. 813828; E. LOZOVAN, Aux i christianisme daco-scYthique, n Franz Altheim-Geschichte der Hunnen, id, Berlin, 1962, p. 146165 ; D. M. PIPPIDI, n jurul izvoarelor literare ismalui daco-roman, n voi. Contribu ii la istoria veche a Romniei, ed. II, 1967, p. 497516; IOAN R MUREANU, Noi considera ii privind i cre finismuiui la traco-geto-daci, n Ortodoxia, an. XXVI, 1974, nr. 1, i ( i n voi. Roumanie. Pages d'histoire, I, nr. 34, 1976, p. 6484) ; ERB NESCU, Cre tinarea romnilor, n Almanahul parohiei ortodoxe Baden-Baden pe anul 1976, p. 6273. MIRCEA ELIADE, De la Zalmoxis -Han, Studii comparative despre religiile si lolclorul Daciei i Europei frad. de M ria Iv ne sc u i Cez ar Iv ne scu, B uc ure ti, 19 80, 256 p . : IOAN MU, Ie christianisme chez les Thraco-PhrYgiens de l'Asie Mineure et chez l?s o-Daces de la Peninsule Balkanique, n Acies du Il-e Congres International ogie 1976 11 Histoire et Archeologie, Bucure ti, 1980, p. 435444 ( i 1FANIE NOROCEL, Sintul Apostol Andrei n fradifia romnilor m r-himii i a continuit ii noastre pe aceste meleaguri, n G.B., an XXXVIII, 1 12, p. 1157H74 ( i jn voj pagini din istoria veche a cre tinismului B u z u , 1 9 8 6 , p . 1 9
3

46).
r r e l i g i a g e t o - d a c i l o r v e z i : A L . S N D U LE S C U , R e l i gi u n e a - Studiu asupra credin ei religioase la daci nainte de a mbr i a cre ti-:ure ti, 1929, 64 p.; I. I. RUSSU, Religia geto-dacilor. Zei, credin e, practici n Anuarul Inst. Studii clasice, 5, 19441948, p. 61139; EMILIAN VAroblema religiei geto-dacilor n lumina noilor cercet ri istorice i arheoOrtodoxia, an. V, 1953, nr. 4, p. 634650; IOAN G.. COMAN, Scriitori <n epoca str romn , Bucure ti, 1979, p. 2055.
ru

II
M RTURII LINGVISTICE PENTRU ORIGINEA I VECHIMEA CRE TINISMULUI LA ROMNI

tn og en eza po po ru lu i r o m n a nc ep ut od at cu col o nizarea D a c iei i c u r o m a n i z ar e a el e m e n t u l u i a ut o h t o n d a c o - m o e si c i a c on t i nu at, att prin asi milarea tre ptat a ele me nt ului slav i a cel orlalte elem en te etnice ner o m a ne, a ezate n spa iul carpato-du n re an , ct i pri n ad m i gr are a u n or ele m e nte ro ma n i ce d in su du l D u n ri i. n c e pri ve t e li m b a r o m n , pri n ori gin e, str u ctur i vo ca bu l ar, este o li mb latin , singura ur m a direct a latin ei vor bite n m od n en t r er u pt n p r o vi n c iil e d u n re n e al e i m p e r i u l ui r o m a n ( A l. R o se tti). E a reprezint for m a pe care a lu at-o cu vre mea, ntr-o an u mit regiu ne, li m ba latin , n ur m a n en u m rat elor sch i mb ri i in flu en e pe care le-a suferit ( G. Iv ne scu ). i are origi nea n latina pop ular ( vor bit ) ad op tat de str m o ii n o tri d ac o-ge i d e la colon i tii ro man i cu care s-au a m e st ec at, l a c ar e s-a u a d u ga t el e m e n t e l e p st r at e d i n id i o m u l g et o d a c, iar m ai t r zi u , el e m e n t e l e xi c al e d i n gr aiul sla vil or a ez a i n D a cia i n sud ul D u n rii. D ar ceea ce au ad u gat sla vii, i nt r-o m sur foarte redu s alte p op oare, n-a pu tut sch i m ba car acteru l ini ial i fun da m en tal al li m bi i n oa stre. A ce st car a cter d e li m b r o m an i c l da u m or fo l og i a, sin ta xa, pr e cu m i ele m en tele fun da me nt ale ale lexicului (ce le de ntrebui n are per m an en t ), toate fii nd d e ori gin e latin . D u p a ca d . A l. R o setti, li m b a r o m n r ep r ezi n t ta za a ct u al a la tin ei vo rb ite n pr o vi n ciil e d un r ene rom ani zate, adic n D acia, P an nonia, D ardania i M oesia, este tran sfor m a r ea, pot ri vi t m p r ej u r ril o r i i n flu en el o r ex t er n e, a la tin ei vo rbi te n p r il e o rie nt al e al e i m p eri u l u i r o m an . L i m b a ro m n , p r ecu m i p o p o r u l r o m n s - a u f o r m a t p e u n n t i n s s p a i u g e o g r a fi c, at t l a

t i la sudul Dun rii mijlocii sau de jos, n cadrul a a nuraimit i dun rene>' sau, dup o alt formulare, n teritoriul caranic, care cuprindea fosta provincie Dacia cu teritoriile r afara ei (r s ritul Munteniei, Moldova), precum i zona sud[ nvecinat , de-a lungul Dun rii, adic Pannonia, Dardania, Superior i Moesia Inferior, Dacia Ripensis i Dacia Mediterrovincii romanizate care au stat ntotdeauna n strnse leDacia (B. P. Hasdeu, A. D. Xenopol, N. Iorga, O. Densusianu, riu, P. P- Panaitescu, Al. Rosetti, C. C. Giurescu). cercet torii istorici, filologi i teologi snt de acord c de baz ale credin ei cre tine snt redate n limb a noastr inte de origine latin . Argumentul lingvistic constituie o do-plus n ce prive te p trunderea cre tinismului la noi nc din st pnirii Daciei de c tre romani i n cea imediat urm toare, enii de organizare bisericeasc i-am mprumutat mai trziu de Lucrul este explicabil dac ne gndim la faptul c n toate pro-romane cuprinse sub numele de Iliyricum, inclusiv n Dacia l rean , nv tura cre tin a fost propov duit n limba latin . ninologia cre tin de origine latin din limba noastr arat c toate numirile de baz ale credin ei i unele forme ale cultului u fost create pn n secolul IV. Este semnificativ faptul c n ea T at l nostru peste 90% din cuvinte snt de origine la:ep ie f cnd gre eal , ispit , mntuie te. Acela i lucru l obii n Simbolul credin ei, formulat la primele dou Sinoade eculin anii 325 i 381. etnd aceste cuvinte, putem constata c unele din ele au fost din lumea roman p gn , dar au primit un sens nou, al cree tine, iar altele au fost create pe loc, anume pentru exprima>r no iuni de credin . Vom analiza pe rnd termenii principali i de origine latin . ermeni din lumea roman p gn . Cuvntul biseric (n limba i'eche b searec , bisearic , beseric ), deriv din latinescul barndul s u format din grecescul p aadixr, = aaoAeuC = mge i olxta = cas . Dup istoricul bisericesc Nicolae Dobrescu 914), explica ia p trunderii acestui cuvnt n limba romn ar >area : romanii n elegeau prin basilica un edificiu n care se decata, un fel de judec tori e, n car e dr ep tatea se mp r ea te mp ratului. Cnd mp ratul Constantin cel Mare (306337) libertate cre tinismului, prin a a numitul edict de la Medio-din anul 313, a cedat cre tinilor, pentru s vr irea cultului,

e di f i ci i l e vec hi l or j ud ec t or i i , nu mi t e b as i l i cae , nt r u c t ei nu voi au . s se nchi ne l ui Dumnezeu n fost el e t empl e p g ne. Ast fel, fost el e j ud e c t or i i au de ven i t l c a u r i de nch i n ar e cr e t i n e. Du p r el at r i l e Sf nt ul ui Luca di n F apt el e Apost ol i l or , pr i mi i cr e ti ni s v r eau r ug ci unea i fr nger ea p i nii nt r-o nc per e di n cas el epar ti cul ar e ( cf. Fapt e II, 46; XX, 78 i 11). Cu t i mpul, s-au constr uit nc per i anu me n acest scop, t ot n case par t icul ar e, car e s-au nu mi t mp r te ti ( aaiXixat ; ^aaiXix-q ofx a = cas mp r teasc ). C ons t r ui r ea u nor ase men e a l ca ur i d e n chi nar e s - a gen er al i zat , nc t su b mp r at u l C ons t ant i n cel M ar e l c a ul de cu l t cr e t i n er a cun os cut , n l at i ne t e, s ub n u mel e d e bas i l i ca, de or i gi n e gr ec eas c , du p cu m a m ar t at mai s us . De f a pt , s cr i i t oru l bi s er i ces c Isi d or d e Se vi l l a ( c. 56063 6) s cr i a n l ucr ar ea s a d es pr e Et i mol ogi i ur m t oar el e : La n ceput se n umeau basi li ci l ocui n el e r egi l or ( mp r a i l or ), de und e i au i numel e, c ci kat su? nsemn eaz r ege ( mp r at ), i ar basi l i ci l e s nt l ocui n e mp r t e t i . Acum ns se numesc basi l i ci l ocauril e dumnezei e ti , pent ru c acol o se aduc nchi nar e i j ert fe l ui Dumnez eu , mD r at ul t ut ur or ( car t ea XLV, cap. I V, 11) . Deci , di n acest cuv nt , l a nceput de or i gi ne gr eceas c , tr ecut apoi n limba l at i n , s-a f or mat i cel r o mn es c de bi s er i c . C u t i mp ul , n o i u ne a s- a ext i ns del a l ca ul d e cu l t as upr a nt r egi i comu ni t i cr e t i ne. Desi gu r , aces t cuv nt a p t r uns n Daci a n s ecol ul IV, di n pr ovi nci i l e r omane di n su dul Dun r ii, el fii nd fol osit numai n cadr ul r omani t ii ori ent al e ( bi sea-r i c n ar o m n , b s er i c n me g l en or o m n i ba s e r i ke n i st r o r omn ) . I n i m p e r i ul r o ma n d e A p u s s e f ol o s e a, d i n s ec ol u l I I I p a r al el cu basilica , i cuvntul specific cre tin ecclesia (-/; kxY.Xrjsia), folosit n R s r i t nc di n secol el e III II. Cu s pri j i nul aut or it i i cent r al e bi ser i ce ti , ter menul basilica a fost nl ocuit tr ept at i a r mas cel de eccl esi a ( po pu l ar ec l e si a) , di n c ar e s - a u f or m at n l i mbi l e r o man i ce a p u sen e t er meni i egl i se ( fr anc) , chi es a ( i t al . ) , i gl esi a (s pn. ) , i gr ej a ( por t ugh. ) . De r emar cat c n Apus acest t er me n s- a ext i ns d e l a comun i t at ea sau adu nar ea cr ed i n ci o i l or La l oc a u l d e cu l t ( d eci i nver s dec t n cazul cu v nt ul ui basi li ca) . Li mbi l e ger mani ce au d er i vat e di n gr ecescul xopi axov (kirche ger m. chur ch engl., kyr kan suedez ). Dum n ez eu ( ar o m. Du mni d z u) pr o vi n e di n D o mi n e D eus , i ar n veche a f or m p opul ar f r i , Domne Deu s, veche i n voc a i e p g n , adopt at i de cr e t i ni pent r u uni cul l or Dumn ezeu. -!.. . > -.-

inic (arom. i meglenorom. duminic , istrorom. dumireke) iin dies dominica, adic ziua Domnului, termen care a nlocuit ea s pt mnal p gn dies solis (ziua soarelui), ologia cuvntului Cr ciun (arom. cr tsun, meglenorom. c rt-alosit n popor, necunoscut n c r ile de cult este nc nel -)up p rerea celor mai mul i cercet tori, ntre care : Pericle Vasile Prvan, Sextil Pu cariu, Teodor Capidan, Nicolae p. P. Panaitescu .a., provine din latinescul calatio (acuz. m). La romani prin calatio se n elegea convocarea poporutre preo ii p gni n fiecare zi nti a lunii, pentru anun area lor din luna respectiv , i prin extindere ns i s rb '.ea mai nsemnat calatio era d esigur cea d e la 1 ianuarie. u tiut c pn c tre sfr itul secolului IV, Na terea Domnuiznuia odat cu Boboteaz la 6 ianuarie, zi n care se obi nuia anun area s rb torilor de p este an (Pastile i celelalte). i r de curnd cre tina i din Dacia i din sudul Dun rii aceast a s rb torilor li se p rea apropiat de s rb toarea calatio, lit cu acesit termen s rb toarea cre tin a Na terii Domnului, e sfr itul secolului IV s rb toarea Na terii Domnului a fost 3 25 decembrie, cercet tori (ntre care Aron i Ovid Densu ianu, Al Rosetti, .a.) deriv cuvntul Cr ciun din etimonul creatio (acuz. cren lat. vulg. creation, creatiun), deci ziua cre rii sau a faIisns. De i s-ar p utea obiecta c aceasta ar fi o concep ie are socotea c Fiul este o creatur a Tat lui), se p oate r spoporul care a creat termenul nu putea cunoa te i nu nici acum asemenea subtilit i teologice. Merit s fie retul c n concep ia popular (ndeosebi n colinde) Cr ciun, r ciun sau Mo Cr ciun este una i aceea i persoan cu Iisus Mo Cr ciun este un p ersonaj creat p e p mnt romnesc. n 1 st la mas cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfntul z torul i cu alte personaje biblice sau aghiografice. El sade unde vine nc rcat cu dartiri p entru co pii. Pentru a evita o acuza ie de arianism, Biserica noastr a nlocuit acest ter-ilar cu acela de s rb toarea N scutului (tot de origine la- 1 apare n Evanghelia nv toare din 1642 i n Cazania lui din 1643. Cuvntul Cr ciun este specific limbii noastre, c ci >manice apusene folosesc termeni deriva i din Dies Natalis is Domini (franc. Noel, ital. Natale etc.)-

T o t d e ori gi n e l ati n est e i c u v n t u l c oli n d ( c u va ri a n t el e c ri n d , c orin d ), pr o ve nit d in eti m o n u l po p ul ar col en d ae ( cu lt, cale n d ae ), pri m a zi a l u nii la r o m a n i ( d e ai ci i cal en d ar s au c ri n d ar ). C al e n d ele di n ia nu ari e, d eci d e la n c ep utu l an ulu i ( mu t at de l a 1 ma rti e la 1 ia n u ari e d e C ai u s Iu li u s C a esa r ) se s r b t or e a u cu c n t ri , u r ri i p e -, tr e ce r i, p e ca r e c r e t i n i s m u l n u l e - a p u t u t n l t u ra , ci l e - a a d o pt a t i l e - a d at u n c a r a c t e r c r e t i n . A a a u a p r u t c o l i n d e l e c r e t i n e, c a se m n al bu c u r i ei pe n t r u m ar i l e s r b t or i al e N a t e rii i B o t e zu l ui D omnului. F l o ri il e ( f or m a v e c h e p o p u l ar H u rii ) p o a rt n u m el e u n ei s r b tori p g n e d e pri m va r , F l o ralia ( n latina v ul g ar F l ori lia), adic s rb toar ea zei ei F lora sau a florilor, care se pr zn uia pri m vara, fiin d apr o piat ca dat d e In trarea M ntuitoru lui n Ieru sali m. In C azania lui V arl aa m, n D id ah iile lui A n ti m Ivir e an ul i chi ar n u n ele ed i ii vechi ale c r ilor de sluj b apare sub for m a : D u minica florilor. In A pus snt t e r m e n i d i f e ri i : D i m a n c h e d e s R a m e a u x ( f r a n c , p o p u l a r P q u e s fleurie s), D o m e nic a delle P al m e (ital.) etc. R u sa liil e i a u n u m el e d e l a ve ch ea s r b t o a re p g n R o sal i a, zi a p o m en irii m o r il or, pr zn uit n ti m pu l pri m ve rii, cn d n fl o r ea u tran d afirii (r o a, n ar o m n : ar u sale, n m e gle n o r o m n : ru sal ). i pen tru c P og or rea D uh ului S fnt se pr zn ui a cam n acela i ti m p, cre tin ii dac o-r o m a ni i-au atribu it nu m ele vechii s rb tori p gn e. C elelalt e pop oare romanice (catolice) folosesc derivate din resvr/p'.oafq = cincizeci me (fra nc. P entecote ; ital. P ent ec oste). C u vntul Pa ti este d e origine ebraic (pascha, d e la pesah, n grec. r at at a )- C u v n t u l r o m n e sc d e r i v n s d i n l at i n e t e ( d i es p a sc h a r u m ) , c a i f r a n c e z u l p q u e s, d o va d c a m n d o u l i m bi l e l au n u m a i l a pl u r al ( g r e c i i , i t al i e n i i , sl a vi i e t c. l f o l o s e s c n u m a i l a si n g u l ar ; n aro m. paste, pa ti ; meglenorom, paste; istrorom. paste). C u vntul s rb to are (aro m., la fel , meglenor o m., srbatoare) deri v di n di e s se r va t o ri a , p re sc u r t ar e d i n c on ser v at o ri a, z i n c h i n at z ei l o r c ar e a p r a u t r u p e t e i su fl e t e t e p e o m ( se r vo - a r e = a p z i, a i n e ) . C ultul zeilor con ser vatori deci p zitori s-a m o t enit, ntr-o alt for m , i n c r e ti n i s m , n c ult ul sfi n il or i al m ar tiril o r, c on si d er a i i ei ca ap r tori ai credin cio sulu i n orice fel d e su ferin e, tru pe ti i su flete ti. A stfel, nt oc mai ca dies d o mini ca, a int rat i ac est cu vnt n ter min ologia cre tin ro m nea sc - D e m e n ion at c n li m bile ro m anice a pu se n e pe nt ru s r b t oa r e se fol o sesc t er m en i d eri va i d i n latin esc ul iestu m (fran c, fete , ital. festa). ,v;

ntul p gn (arom., pngn) vine din latinescul paganus, om de r itor ntr-un pagus (sat). n mersul s u biruitor cre tinismul ; n primele trei secole mai mult n ora e, n timp ce la ara se religia pagin . De aceea, n secolul IV, cnd cre tinismul a iqie oficial , cuvntul paganus (locuitor de la ar ) a devenii cu aderent al vechii religii (o lege din 368 a mp ratului VaI o nume te religio paganorum). Cu acela i n eles a itrequt limbi romanice (la noi paganus, n sensul s u profan, a fost cu terranus ran , derivat din terra). ntul lege (arom., leadze) deriv din lex (acuz. legem). n graiul or, n graiul vechi bisericesc, ca i n cel popular de azi, are de religie, credin . Dup p r sirea Daciei, sub Aur elian, men nu i-a mai p strat n elesul s u obi nuit (juridic)- Limbile apusene folosesc derivate din fides (foi n franc. , fede n ital,.) i p rerea unor cercet tori, cuvntul pop este tot de origine >pa era slujitorul templului p gn, care t ia i fierbea intestiificiilor). ie origine latin p gn snt i unele cuvinte privitoare la cullor : cimitir (din coemeterium), a comnda (commando-are = a ntru pomenirea cuiva; comind sau comindare, poman , terlic), morw.nt (din monumen-tum , n latina vulgar monimenminte (ossamenta), priveghere (din pervigilare), a r posa (din ire) i altele. rmeni cu n eles exclusiv cre tin. Cre tin (arom. i megl., eriv din forma latin vulgar chrestianus. Cuvntul acesta e chi, c ci de ndat ce mbr i a cineva noua religie era numit s, de la forma Chrestus, Crestus, cum se numea Mntuitorul n lgar . Scriitorii biserice ti Tertulian (o 160240) i Lactan iu - dup 317) mustrau pe' cei ne tiutori pentru c foloseau cu-hrestianus i Crest, ceea ce nseamn c acest cuvnt era folo- mo ii no tri nc din timpul vie ii celor doi scriitori. Men io-iptul c pn azi, n unele p r i ale rii, cuvntul cre tin, ca i nt sinonime cu cel de so , b rbat. ui a boteza (resp ectiv subst. b otez n texte vechi: boteziune) din latinescul baptisto-are, la rndul s u derivat din grecescul cufund n ap (n arom., p tezd , megl., bates ; istr.,. botez). grecesc a trecut curnd n limba latin , n care se sim ea neu cuv nt p otrivit p en tr u exp ri mar ea acest ei t aine. n li mba i mt rat desigur nc de la p ri mel e conv ertiri, din latin e te fi mtrat din limba greac , s-ar fi p strat v ini ial)-

Men io n m i faptul c unii ter meni d e credin au fost f uri i pe loc, cu ajutorul poporului de limb latin . A a avem cuvintele nviere (din in i substantivul viere, form popular din verbul vivo-vivere, a tr i, n sensul de revenire la via ), deci o no iune teologic fundamental a doctrinei cre tine, pe care romnii o exprim cu ajutorul mijloacelor proprii furnizate de limba lor, credin (din credoere, vulg. credentia), credeu (pentru simbolul de credin niceo-constantinopolitan, din acela i credo-ere), f c torul lumii (din facio-ere i lumen-inis = lumin , n sensul de univers), mp r ia lui Dumnezeu (imperator = mp rat, impexium = mp r ie), fa (n n elesul de persoan -) dumnezeiasc , din facies-ei), fiin (a lui Dumnezeu, din fioeri, vulg. fientia), Tat (pentru Dumnezeu, din latinescul familiar tata ; celelalte limbi romanice au derivate din Pater), Fiu (al lui Dumnezeu, din filius , tot a a fin, vulg. filianus = fiu spiritual, derivat din filius), Treime (tres, pi. tria), Fecioar (Maica Domnului, din vulg. fetiola = fat , dar i v rgur din vulg. virgula ; celelalte limbi romanice folosesc derivate din virgo), martur (pentru martir, din latinescul martyr-is, luat la rndul s u din grecescul jxap uC-poc, care avea n elesul de martor ; n latina bisericeasc apoi la noi a primit n elesul de m rturisilor al dreptei credin e, martor al nv turii cre tine), Boboteaz , forma ie popular str romn , din ap boteaz , p strat pn aproape de zilele noastre n regiunile de munte (n franc, epiphanie ; n ital., epifania, derivate din grecescul sirtcpavsta = ar tare), ci legi (intervalul dintre posturi din caseum ligare, ncetarea mnc rii de ca , brnz i lapte), p resimi (postul Pa tilor, din guadragessima = patruzeci), n l are (in-altare, vulg. inaltiare), adormire (addormio-ire), a se mpeli a (pentru a se ntrupa, termen folosit pn prin secolul XVII, din pellis = piele), a mp rt i, mp rt anie (in i partio-ire), Iertare (libero-are i liberto-are = a elibera un sclav), l ca (de nchinare, din locus sau vulg. locelius), r scump rare (r s i comparo-are), suflet (din suflo-are = a sufla, vulg. sufflitus), poporan (din popularis-e, cu sensul de enoria , termen arhaic ; n trecut se folosea n Transilvania i verbul a popor, n n elesul de a p stori). Dup opinia unor teologi, cuvintele a mntui, mntuire, ar veni din latinescul manes (sufletel e mor ilor i tueor-tueri = a p stra (n arom. minduire). C uvntul preot vine din presbiter luat din grecescul 6 7:pa(3uTepo?, trecut n latina vulgar sub forma prebiter (arom., preft; istr., preut); episcop din episcopus (gr. eiuaxoTco?) care n textele vechi apare sub forma piscup. Tot de origine latin snt i cuvintele urm toare (cu derivatele lor): ajun, a ajuna (arom., adzun, din adjuno-are), altar fmegl., la fel; istr.,

iin altare, acuz. altarem), cer (arora. i megl., tser, din caelum),. e (din credo-ere), cruce (arom. i megl., crutse, din crux, acuz. i), a cumineca (arom. i megl., cuminic, din comrnunico-are), a i (arom., ncurun , megl., ancurun, din corono-are), a nchina (arom.. 1., mi-nclin, din inclino-are), o Ingenunchia (arom., ndzinucled-z; anzinuclu, din vulg. ingenuculaie, din genuculum = genunchi), din angelus, luat din grecescul 6 OC SX OC, arom. i megl., angil),. (arom., dzur , megl-, zur, din juro-are), minune (mirio, acuz., mi), nun, cu diminutivele nuna i n na ('arom. i megl. nun, din* ), nunt (pi. nunti, din nuptiae sau nuntiae), p cat (arom. i oicat ; istr. F pecat, din peccatum), p rinte (din parens, acuz., paI, a se ruga (rogo-are), rug ciune (megl., rug tsuni, istr. rug , din acuz., rogationem], timpl (templum), a toca (tocco-are), snt sfnt, arom., smtu , megl., samt ; istr. s nt din sanctus, p strat a e populare ale s rb torilor : Sntion, Sntoader, Sngeorgiu, Sn npe/tru, Smedru, Snnicoar , Sntilie, Sntam rie, Snziene .a.). asemen ea, snt de origine latin i o serie de cuvinte care priurite mp r iri ale anului bisericesc. De pild cuvntul sptmin., sipt mna ,- megl., s pt mn ) deriv din septimana subnes = ziua a aptea. Zilele s pt mnii au fost adop tate de cre cal endar ul roma n p g n car e l e denu mea dup anu mi i zei: iics) -= ziua lunii, Martis (a lui Marte), Mercurii (a lui Mercur), lui Jupiter, gen. Jovis), Veneris (a Venerei), Saturn (a lui SaSolis (a soarelui). In secolul IV aceste denumiri p gne erau altt l cinate n masele cre tine, nct unii Sfin i P rin i i scriitori ?ti s-au ridicat mpotriva lor. Rezultatul a fost c abia denuminelor dou zile (care erau n leg tur mai strns cu Biserica)t fi schimbate, prin sabbaitum i dominica (dies). Romnescul nu vin e ns din ebraicul sabbatum, ci din latin escul vulgar In ce prive te numele lunilor, p op orul a folosit numiri mai >t de origine latin : ianuarie gerar sau c rindar, februarie sau f urar, martie mart sau m r i or, aprilie prier (n aro'rir), mai florar, iunie cire ar sau cire el, iulie cuptor, - gustar, septemb rie r p ciune, octomb rie brum rel, nobrumar, decembrie undrea sau indrea, adic luna Sfntuei (arom., Andreilu). Actualele numiri ale lunilor, din limba snt la origine latine ti, dar trecute prin filier bizantino-slav te n parte dup mod ul apusean mai nou.

T r e bu ie re ma r c at fa ptu l c to i ter me ni i d e ori gin e latin pri vi n d c r e d i n a s n t c o m p l e t d i f e ri i d e c e i f o l o s i i n B i se r i c a a p u s e a n . A ce a st a n se a m n c st r b u n ii n o t ri n u a u fos t eva n gh e liza i d e mi si on ar i o fi c i a li ' v e n i i d i n A p u s a a c u m a u su s i n u t u n ii i st or i c i , c = ci ace tia ne-ar fi i m pu s t er m e nii l or d e c red in , lucru de stul de u o r d e n f p t u it, d i n m o m e n t c e v o r b e a m a c e e a i li m b l ati n . D e a lt fel, p e a t u n ci cr e ti n i s m u l e r a ac e l a i p e t o t cu pr i n su l i m p er i u l u i ro m a n,- a bia mai trziu se va aju ng e la de ose birile cun oscute ntre B iseri c il e d e A p u s i d e R s r it. C r e tin ar e a st r m o il or n o tri s-a f c u t d e l a o m l a o m, f u r i n d u - s e p e l o c t e r m e n ii p o tri vi i p en t r u e x p r i m a rea n o ilor n o iu ni d e cre din . D e a ce ea n o i n u a v e m ter m e n i c a : D eu s ( D u m n ezeu ), crea tor m un cii (f c torul lu mi i), ecclesia ( bi seric ), fid es (cr ed in ), ora tio (ru g ciu ne), pa te r (tat , p rin te), in ca rn atio (ntru pare), assu mp tio (n l are), red e mp tio (r sc u m p rare), resm re cti o( n vi e r e) , re m i ssi o (i e rt ar e ) , reg n u m D ei ( m p r i a l ui D u m n e ze u ) , virgo (fe cio ar ) etc, ci ter m enii m en iona i mai sus, form a i n cadrul ro m an it ii du n re ne sau n sp a iul car p at o -ba lcanic (sau d a co- m o. e si c ) d e c t r e p o p u l a i a d e l i m b l a t i n d e ai c i . D e i b o gat n ce pri ve t e n o i un ile d e ba z ale cred i n ei, ter mi n o l o g i a c r e ti n d e or i g i n e l at i n e st e m a i s r ac n pr i vi n a o r g a n i z rii B isericii i cult ul ei. D ar ace asta nu tre bu ie s du c n eap rat Ja c on clu zia c n -ar fi e xistat o ad ministra ie bisericeasc rudi m en tar . D i m p ot ri v , so c o ti m c an u m i i t e r m e n i l atin i au f o st nl o cu i i d e n s i iera rhi a biseric e asc n m o m e n t ul cn d vec h e a sl av a d e ve nit li m b ofi ci al d e cult . U n ele cu vi n te cu n el es rel igi os sn t d e o ri gi n e gr e c e a sc , i n t r at e n li m b a n oa st r fi e di r e ct, fi e p r i n i n t er m e d i ul li m bi i sl a ve ve c h i, c u m vo m ar t a n alt l o c. A n u mi i ter m en i c r e t ini d e o ri gi n e g re c ea sc au in tr at n li m b a no astr n c din sec olele II V I, prin mijlocirea u nor or gan iza ii bise rice ti aflate n spa iul n u mit al r o m an it ii d un rene, a a cu m era u e pi s c o pi i l e d i n T o m i s i d e pe m a l u l d r e p t a l D u n ri i ( d i n Iu g o sl a vi a i B ulgaria de azi) i pri n ia a n u mi ii horepiisco pi, care acti vau i n n o rd u l D un rii, n D acia pr o pri u -zis . D e i m a j ori tate a ac est or epi sco p i i i sl u j i t o r i i l o r f ol o se a u l i m b a l a t i n n c u l t , t o t u i au p r el u at > seri e d e cu vi n t e g r ec e t i, cu m s -a nt m pl at, d e alt fe l, n n t r ea ga B i seri c cr e ti n . N e g n d i m n d e o se bi l a c u vint el e: n g er, a p o st ol, ep i sc op, pre ot, diacon , bi blie, evan g helie, litu rgh ie, pre scu ra, mn stire, c l u g r , i c o a n a e t c , ca r e s - a u m e n i n u t n l i m b a n o a st r p n a z i . w u i

C o n c l u z i i : Din cele expuse, rezult c terminologia cre tin e origine latin din limba noastr , privind no iunile undamentale de redint i viat religioas , este cel mai bun argument pentru o cre nare, dac nu generala, n orice caz n mare parte, a popula iei da-jromane pn n secolul IV. Trebuie remarcat i faptul c aceste ivinte nu s-au n scut ntr-un mediu izolat, adic numai n fosta rovincie Dacia Traian , ci s-au format n ntreg spa iul balcano-duirean, in grupul de provincii cunoscute sub numele de Illyricum omanitatea dun rean ). Dovad slnt cuvintele din aromn , meglcjrom n i istoromn men ionate mai sus. Ele ne arat apoi c yporul romn era complet ncre tinat la venirea slavilor i chiar a mtribuit la cre tinarea acestora, din momentul n care s-au a ezat provinciile imperiului roman de r s rit (bizantin). Cuvintele de origne latin din terminologia noastr bisericeasc at c ncre tinarea geto-dacilor s-a f cut concomitent cu romanirea lor. Ele constituie un argument hot rtor n sprijinul continuiUi popula iei romanizat en Dacia i dup anii 271275, c ci nuri aceast popula ie putea s - i manifeste sentimentele religioase in cuvintele latine n irate mai sus. Cre tinismul dabo-roman, mtun cu limba poporului care mbr i ase noua credin au fost iacii principali care au contribuit la men inerea unit ii acestuia, in jlocul popula iilor migratoare care s-au ab tut pe teritoriul Daciei.

entru exemplificare, red m un text cu termeni biserice ti exclusiv igine latin : Str bunii no tri au mbr i at legea cea nou a lui Hristos cuprins n Sfnta Scriptur din secolul IV, iar o p arte nc din secolele II i III. Ei credeau c este un Dumnezeu atotlic, care este un Tat drept i bun pentru -to i, c Fiul S u, Domostru lisus Hristos, a venit n lume i ne-a r scump rat prin ea Sa pe cruce i a nviat a treia zi din mor m n-t; c avem un nemur it or i c est e o jud ecat dr eap t , la ca r e cei b uni vor cl ti i. Ei se rugau lui Dumnezeu, ajunau miercurea i vinerea, Pe cei p c to i, f ceau ce este bine i se fer ea u de ce era r u, 'u in mp r ia cerurilor i n nvierea mor ilor.. Prin botez se niau al i semeni ai lor, care ascultau de la ei cuv ntul lui Dum

\ j |

'1

C r ed in ci o ii a vea u bi seri ci, c u alta r, t m pl i c ru ci, n fa a c r or a se n ch i n a u, iar t oa ca i ch e m a l a r u g ci u n e n d u m i ni ci i s r b t ori, P r e ot ul l or, c ar e le er a ca u n p rin t e, i n v a, i bote za, i cu n u n a hi c legi, zile n car e put eau s m nn ce de fru ptt, i m rtu risea i i d ez l e g a d e p c a t e, a p o i i cu mi n e c a , ce l p u i n o d at p e an , n p r e si m i j i n de mn a s asculte de n v tu rile B isericii. A vea u ci mitire cu m o -J m i nte, n care er au a ezate o se m intele fra il or, su r orilor i p rin ilo H r p o sa i, f ce a u p r i ve gh er i i c o m n d u r i p e n tr u su fl e t el e l o r n e m u rit o ar e. S r b t o r il e p e ca r e l e i n e au e r a u ac est e a : D u m i n i ca, C r ci u nu l, Fl oriile, P astile sau n vi ere a D o m n ulu i, n l area, R u saliile, S ntionu l, S n gi or zu l, S n t m ria i altel e. Ia r ru g ci un ea l or cea m a i cu n os cut er a aceasta : T at l n ostru , C ar ele e ti n ceru ri, sfin ea sc -se n u m el e T u, vi e m p r i a T a, fac -se voi a T a, p rec u m n c er, a a i pe p m nt, pin e a n oa st r c ea d e t o at e zil ele (n te xt ele vec h i : ce a s k o a s = d i n s at i u m ) d - n e -o n o u a st z i i n e i a r t n o u p c a t el e | n o a str e, pr e cu m i n oi ie rt m gr e i il or n o t ri (n t ex t el e ve c h i: d at o riile i datornicii, din d ebitor) i nu ne du ce pe noi n ispit ci ne m ntu i e t e d e cel r u . D u p p r i m el e d o u si n oa d e a t o at l u m ea ( 3 2 5 i 3 8 1 ) r ost e au i ac e ast n v tu r d e cr ed i n sa u c r ed eu i : C r ed n tr -un ui D u m n ez e u T at l, at o t iito r ul, f c t o r ul c eru l ui i al p m n t ul u i, al t ut u r or ce l or v z u t e i n e v zu t e. i n t r u u n ul D o m n Ii su s H r i st o s, F i u l l ui D u m n ez eu u n ul n scu t, C a re di n T a t l S -a n sc u t m a i n a i nt e de to i vecii. Lu mi n din lu min , D u m n ezeu ade v r at din Du m n ezeu a d e v r at, n sc u t, i ar n u f c u t, C el d e o fii n c u T a t l pri n C a r e t o a t e s-a u f c u t. C a r e pe n t r u n oi o a m en ii i p en tr u a n oa st r m i nt u i re S -a po go rt (n te xt ele ve c hi : ve nit ) di n cer u ri i S -a "nt ru pa t (n te xt ele ve c hi: m pi e li at ) d e l a D u h u l S f n t i d i n F e c i o ar a M ri a ( n te xt e l e ve c h i : fat ) i S -a f cu t o m . i s- a r sti g n it p e n t ru n o i n zil e l e l ui P on i u P ilat i a p tim it i s-a n gro pat i a n vi at a trei a zi du p S cri p tu ri. i S -a n l a t la c er u ri i sa d e d e -a d r e a p t a T a t l ui i ia r i va s vi e c u m r i r e s j u d e c e vi ii i m o r ii, a C r u i m p r i e n u v a a ve a sf h it. i n t r u D u h u l S f n t, D o m n u l d e vi a f c t or u l, C ar e d e l a T a t l pu r c e d e ( n t ex t el e ve c h i: vi n e sau e st e), C e l a c e m p re u n c u T a t l i c u F i u l e st e n c h i n a t i m r i t , C a r e a g r i t p r i n p r o o ro c i . i n tr u u n a, sfn t , so b o rni c e a sc i ap ost ol ea sc B i seri c , m rt uri se sc u n b ot e z s p r e i e r t a r e a p c a t e l o r , a t e p t n v i e r e a m o r i l o r i vi a a ve a c u l u i ce va s fi e . A m i n ( c u vi n t el e c u li t e r e c u r si ve n u sj n t d e ori gin e latin ). ,-iit 4 ztib;
* isloria B.O.R.

B I B L I O G R A F I E i o n a r e e t i m o l o g i c e : A. de CIHAC, Di ctionnaire d'etymologi e iane- L Elements latins compares avec Ies autres langues romanes; ! II. Ele-aves, magyars, turcs, greco-modernes et albanais, Franlcfurt, 18701879; SEX-CARIU Etymologisches Worterbuch der rum nischen Sprache I. La teinisches. Heideberg 1905; I. A. CANDREA i O. DENSUSIANU, Dic ionarul etimoloimbii romne. Element e latine. A Putea, Bucure ti, 19071914, 4 fasc. nat); I. A. CANDREA i GH. ADAMESCU, Dic ionatul enciclopedic ilustrat, romneasc , 2 voi. Bucure ti, 1931 (partea I: Dic ionarul limbii romne din de ast zi de I. A. Candrea, 1472 p.); ACADEMIA R.S.R., Dic ionarul limbii contemporane, 4 voi. Bucure ti, 19551957; ALEJANDRO CIORANESCU, DicEtimologico Rumano, Biblioteca Filologica Universidad de la Laguna, 1958, 182 p. ; ACADEMIA ROMN i ACADEMIA R.S.R., Dic ionarul limbii room. III ( n 5 voi.) sub red. lui Sextil Pu cariu, Bucure ti, 19131944 i u , tom. VIXI (cu mai multe p r i), sub red. Iorgu Iordan, Alexandru Graur Coteanu, Bucure t i, din 1965 continu Dic ionarul explicativ al limbii roucure ti, ed. 1984 ; G. PASCU, Dictionnaire etymologique macedo-roumain, i, 1925; T. PAPAHAGI, Dic ionarul dialectului aromn general i etimolojre ti, 1963. c r r i g e n e r a l e : OV1D DENSU 1ANU, Histoire de la langue roumaine rigines, Paris, 1902; XXXI + 510 p. i ed. n limba romn : Istoria limbii rodi ie ngrijit de J. Byck, Bucure ti 1961; ALEXANDRU PHILIPPIDE, Originea u, 2 voi. Ia i, 19231927, XL + 889 p. ( I ) + 829 p. ( II) ; SEXTIL PU CARIU, omn I. Privire general , Bucure ti, 1940, XIV + 457 p. ; AL. ROSETTI, imbii romne, I. Limba latin , ed. IV, Bucure ti, 1962 ( i n voi. Istoria limbii de la origine pn n secolul al XVH-lea, Buc, 1968, ed. a II-a r Buc, 1978, 1986) ; G. IV NESCU, Istoria limbii romne, Ia i, 1980, XVI + 766 p.; I. FILatina dun rean . Introducere n istoria limbii romne, Bucure ti, 1985, 226 p. c r r i s p e c i a l e : G. CHI U, Cuvintele cre tine n limba romn , n ia lui Traian, an. X, 1882, p. 452459, 607611 i an. XI, 1883, p. 8283 nat); LAZ R INEANU, Terminologia cre tin la romni, n voi. Incer-ipra semaseologiei romne, Buc, 1887, p. 2864; CONST. C. DICULESCU, ia cre tinismului la romni. Argumentul filologic, Bucure t.i 1910, 32 p. ; PRVAN, Contribu ii epigralice la istoria cre tinismului daco-roman, Bucui l l , XVI + 223 p. (ndeosebi p. 85144); G. POPA-LISSEANU, Romanica, dorice, filologice i arheologice, Bucure ti,, 1926, 264 p. ; TH. CAPIDAN, Ba-i BOR, an. LVI, 1938 nr. 14, p. 312; NICULAE M. POPESCU, De la pri- ' lapriveghetoare,nBO~R,m. LXI, 1943, nr. 46, p. 207224; NICULAE M. U, Floriile i savMlia, n BOR, nr. LXIII, 1945. nr. 78, p. 363377; IOAN U, Privire asupra cuvintelor cu sens religios din fondul principal lexical at om ne, n MO, an. VIII, 1956, nr. 67, p. 343359; H. MIHAESCU, Limba i provinciile dun rene ale imperiului roman, Bucure ti, 1960; P. AEBISCHER, ecclesia. Etude de stratigraphie linguistique, n Revue de linguistique roXXVII, 1963, p. 119164; ION POPINCEANU, Rcligion, Qlaube und Aber. [n der rum nischen Sprache, Niirnberg, 1964, 312 p. ; I. IONESCU, Despre orin elesul cuv ntul ui Cr ciun n limba romn , n MO, an. XXIII, 1971, nr. p. 802822; D. B LA A, Cuvntul romnesc Ci ciun in antroponimie, topo-olclor i etimologie, n MO, an. XXV, 1973, nr. 12, p. 97140; I. IONESCU, originea cuvntului Cr ciun n limba roman , n GB, an. XXIV, 1975, nr. 11 12641276 ; DUMITRU ST NILOAE, Vechimea i spiritualitatea termenilor romni n solidaritate cu ale limbii romne, n general, n B.O.R., an. XCVII, 3 4, p. 563590; PETRE . N STUREL, Le christianisme roumain I'epoque asions barbares, n Buletinul Bibliotecii Romne din Freiburg, voi. XI (XV), iua . 1984, p. 217266. c

III
MARTIRI CRE TINI IN INUTURILE DUN RENE LA NCEPUTUL SECOLULUI IV

^. spndirea noii nv turi cre tine a ntmpinat de la nceput unele piedici i greut i. In afar de prigonirile pe care le-au ndurat din partea iudeilor i a paginilor, relatate n cartea Faptele Apostolilor, cre tinii au avut de nfruntat persecu ii mult mai grele, mai sngeroase i de lung durat din partea autorit ii romane de stat i care au pus Biserica ns i n grea cump n . Prigoanele sngeroase au nceput sub mp ratul Nero (5468) i au durat pn la nceputul secolului IV. Ele nu au fost conti nui, dar, n ori ce caz, au d ur at mai mult d e jum tate din perioada cuprins ntre anii 64 i 313. Persecu iile snt numite de obicei dup mp ra ii care le-au dezl n uit sau au dat edicte speciale de urm rire i pedepsire a cre tinilor. In tot timpul celor dou veacuri i jum tate de persecu ii, cre tinismul a fost socotit ca religie nep ermis (religio illicita), de i unii mp ra i sau guvernatori au avut fa de cre tini o atitudine indiferent sau chiar binevoitoare. Iat principalii mp ra i persecutori : Nero (5468), Domi ian (8196), Traian (98117), Hadrian (117138), Antonin Piui (138161), Marcu Aureliu (161180), Septimiu Sever (193211), Maximin Tracul (235238), Deciu (249251), Valerian (253260), Aurelian (270275) i Diocle ian (284305). Ne intereseaz numai ultima persecu ie, adic a lui Diocle ian, ntruct n cursul acesteia cunoa tem un num r nsemnat de cre tini din inuturile dun rene, care au primit cununa muceniciei. Diocle ian a fost un mare reorganizator al imperiului roman zguduit de attea crize. Pentru o mai u oar conducere a imperiului, i-a asociat la domnie pe un vechi tovar de arme, Maximian, nti cu titlul de cezar, apoi de august, ncredin ndu-i-se n acela i timp conducerea

tului, n timp ce Diocle ian i-a p strat Orientul. Imperiul era ns unitar i legile se d deau n numele ambilor augu ti. Fie rat i-a luat ca ajutor cte un cezar : Diocle ian pe Galeriu, imian pe Constan iu Chior. In 305 cei doi augu ti s-au retras de jcerea imp eriului, urmndu-le Galeriu (305311) n Orient i iu (305306) n Occident, fiecare alegndu- i cte un cezar. Din jqe cezar, apoi august peste Occident, C onstantin cel Mare 337), fiul lui Constan iu Chior. n acela i timp, n Orient ajunge poi august, Licinius (307324). Tot atunci, Diocle ian a f cut mp r ire teritorial a imperiului, n patru prefecturi: a OrienLpitala Nicomidia), a Illiricului (capitala Sirmium), a Italiei (ca[ediolanum i Roma, mai trziu Ravenna) i a Galliei (capitala La rndul lor, prefecturile erau mp r ite n 12 (apoi 14) dio)6 (mai trziu peste 100) de provincii. Acum a devenit provincie >gea de azi, sub numele Scythia Minor. lezl n uirea persecu iei sale, Diocle ian a fost instigat mai muit riu, el nsu i persecutnd sau nl turnd pe cre tini din armat , c mama acestuia era o p gn convins , originar din nordul La ndemnurile lui Galeriu, mp ratul Diocle ian a dat patru npotriva cre tinilor. Primul, clin 24 februarie 303, prevedea d lca urilor de cut, interzicerea adun rilor i arderea c r ilor acela i an s-a dat al doilea edict care prevedea uciderea preooi al treilea, care-extind ea aceast pedeaps la to i credincio ii sacrificau. n sfr it, n prim vara anului 304 s-a dat cel de al edict, care prevedea uciderea tuturor cre tinilor - preo i i care nu voiau s sacrifice zeilor. Se tie c n statul roman sra strns legat de via a politic i social , cinstirea zeilor iirea cultului cuvenit lor fiind considerate ca obliga ii civice, tinii refuza u s se nchine zeilor i s le aduc jertfe, fap t :are s-a ajuns 1-a persecutarea lor. impui persecu iei lui Diocle ian i Galeriu ca i a urma ului i u - au suferit moarte rnartiric pentru Hristos i Evanghelie ;i str mo i ai no tri daco-romani. Numele unora din ei le cudin actele martirice ale timpului, mai importante fiind : Bre-au Martirologiul siriac, scris prin 370380, Martirologiul numit mian, o compila ie din secolul VII, care st la baza Martiroloatolic de azi i Sinaxarul Bisericii constantinopoiitane, o lista din secolul VIII, care st la baza calendarului ortodox de azi. mul i au r mas necunoscu i. S e cunosc cteva acte martirice e teritoriul rii noastre, care pot fi considerate drept primele

crea ii literare la noi (Epictet i Astion din Halmyris; Dasius din Durostorum sau Axiopolis , Emilian din Durostorum .a.). Printre martiri se num rau mul i slujitori ai altarului episcopi, preo i, diaconi, cite i , mul i solda i din armata roman , apoi credincio i de diferite vrste i profesiuni, func ionari, negustori, rani, b rba i sau femei. Ei au p timit mai ales n cet ile de pe malul drept al Dun rii n provinciile Pannonia Inferior, Moesia Superior, Dacia Ripen-sis, Moesia Inferior i Scythia Minor, dar i n cele sudice : Dacia Mediterranea, Dardania i Dalma ia. In aceste provincii tr ia o popula ie traco-iliric puternic romanizat nc nainte de transformarea unei p r i din Dacia n provincie roman , peste care s-au a ezat i unii dacoromni din nordul Dun rii, fie cu ocazia retragerii lui Aureiian, fie In alte mprejur ri. Datorit faptului c poporul romn s-a format att n nordul ct i n sudul Dun rii, n cadrul a a numitei romanit i orientale sa u carp ato-bal ca ni ce, car e cupri n dea pr ovinciil e a mi ntite, va trebui s pomenim aici pe to i aceia care au p timit n acest ntins spa iu geografic. Astfel, n Sirmium (azi Mitrovi a n Iugoslavia, pe atunci n provincia Pannonia Inferior) au p timit moarte martiric preotul Montanus i so ia sa Maxima, originari ns din ora ul Singidunum. Ei au fost neca i n rul Sava, din ordinul g uv ernatorul ui Pann oni ei, P robu , n ziua de 26 martie 304, zi n care se face i pomenirea lor. Acest Montanus este primul preot daco-roman cunoscut cu numele n istorie. Tot n Sirmium, a suferit moarte martiric i tn rul episcop Irineu. Respingnd ndemnurile la apostasie ale familiei, rudelor, prietenilor i ale guvernatorului Probus, i s-a t iat capul i apoi a fost aruncat n rul Sava, n ziua de 6 aprilie 304. La 9 aprilie a fost ucis cu suli a diaconul s u Dimitrie. Pentru c moa tele celui din urm erau f c toare de mi nuni, prefectuljLeon iu al Illiricijliai_jjzidii-nstea acestui sfnt dou biserici una n Tesalonic, n care i-a a ezat moa tele, la 26 octombrie 413, iar alta n Sirmium, ora c ruia.,slaviiJ^.U.xiS-Mjir9XJi; dup numele.s u. Via a acestui Dimitrie a suferit o complet transformare, de venind unul din sfin ii cei mai cunoscu i din aghiografia ortodox . S-a dovedit c Sfntul Dimitrie pe care l pr znuim la 26 octombrie este diaconul din Sirmium i c faptele relatate n Minei despre el ar fi le gendare (J. Zeiller, t. Lup a .a.). Pr znuirea la 26 octombrie se expli c prin fapftul c n acea zi i-au fost a ezate moa tele n biserica din Tesalonic. . -jy, ;?.,,: y!::,<-.

ea i zi cu sfntul Dimitrie au p timit, n Sirmium, mai multe )i la 20 iulie n acela i an credinciosul Secundus, la 29 au,ta,Baail/a, iar la ,25 decembrie fecioara Anastasia, n cinstea a cu acela i nume a lui Constantin cer Mare a zidit o bisema ; n anul 458 moa tele i-au fost a ezate n biserica cu hraAnastasia din Constantinopol. Tot n Sirmium au p timit un :u numele Sineros, apoi cinci pietrari din carierele de piatr ;cagora de ling Sirmium (Simpronianus, Claudius, Castorius, s i Simplicius), boteza i de episcopul Chirii al Antiohiei care n aceste p r i , au fost nchi i de vii n sicrie de plumb i n Dun re. mlae, la nord-vest de Sirmium (azi Vinkovce n Iugoslavia), a rlzatt la 28 apri li_e304 lectorul Pojljon^din ordinul lui Pro)menit mai sus. Probabil tot atunci au p timit aici i al i c iva L p r ile Sirmiumului, men iona i intr-un act martiric asem l Sfntului Pollion. Ace tia au fost: lectorul Hermogen, preolus, diaconul Silvanus, diaconul Doriatus i fratele s u'Vei ul Singidunum (Belgradul de azi), pe atunci n Moesia Sumurit pentru Hristos diaconul Ermil i temnicerul Stratonic, convertise. Au fo_ t chinui i i apoi arunca i n Dun re ntr-o irmarie (probabil n anul 307), sub mp ratul Licinius. ovincia Dacia Ripensis se cunosc martirii Agheu, Gaius i Hermes din Bononia (azi Vidin, n Bulgaria). In Dacia Medise pomenesc moa te ale' martirilor, f c toare de minuni, la zi Ni ). In Darda nia au p timit fra ii pietrari Fior i Lavru oesia Inferior este cunoscut Lupus la Nov ae (azi Svi tov). Cei martiri mai ales osta i au fost n cetatea Durostorum ra). ntre ei se aflau numero i solda i care refuzau s aduc zeilor i s participe la cultul mp ratului. Se pare c to i au i anul 298. Pomenim pe fra ii Pasicrat i Valention, decapita i |je, ATarnQn i Nicandru cu al i 47 de osta i, uci i ntr-o zi de eteranul luliu, la 27 mai, osta ul Hesichius, la 15 iunie. Proba- 1 parte din Legiunea XI Claudia sta ionat pe atunci n Duros- 1 Ozovia, localitate 'ling Durostorum, au fost decapita i, la, 28 Ljfei credincio i rani: Quintilianus, Maximus cite ul i

Dada Jprimii doi au nume romane, al treilea pare s fie dac). nseamn c nv tura cre tin era cunoscut i n mediul rural. Numero i al i martiri din Durostorum i mprejurimi au r mas anonimi. In Scythia Minor, adic n Dobrogea de azi, cunoa tem o serie de martiri fie n Tomis (Constan a de azi), fie n alte localit i. Astfel, dup unele acte martirice, ar fi murit aici ca martir, ntr-o zi de 7 martie (n jurul anului 300), episcopul Efrem al Tomisului. Mai trziu au p timit Macrobiu. i Gordian, originari din Asia Mic , surghiuni i aici i ar i de vi,~TS"T3 s^pTeTbrie, prin anii 320323, sub mp ratul Licinius (dup Martirologtrf reTonimiaH,__ Gordian ar fi fost episcop i ar fi p timit la 15 septembrie). Odat cu ei au fost uci i i numero i localnici, ntre care TTTeTTrlucian, Zotic, decapita i, Vatcrian, mort mai pe urm , plngnd pe mormintele fra ilor s i de suferin . Fra ii Argpij_^_pnLcisL.^>M fost decapita i n r-o_ zi d'e3ianuarfe (alte Martirologii dau ziua de 2 ianuarie), prin anii" 320323r iar fratele ior*Mnrcif ; J aruncat n mare" penTrvT~c nu voia s ~tie~fl*olat--irr"triata rep gnizat de mp ratul Licinus. Pentru a cela i motiv ar fi fost ucis tot atu>aci i episcopul Tit ( jtus) al Tomisului. Martirologiul ieronimian arat ns c Tit a fost numai p rinte trup esc sau sufletesc al celor trei fra i pomeni i mai sus, deci el n-ar fi p timit. Numele martirilor cunoscu i din Tomis e ns mult mai mar e peste 60 dup cum arat Sinaxarul Bisericii constantinop olitane. In Axiopolis (azi Hinog, lng Cernavod ), au p timit moarte martiric , probabil prin anul 303, Chirii, Chindeas (Chindeus) i Tasius. Numele lor este amintit i ntr-o inscrip ie pe o plac funerar , descoperit n vara anului 1947. Sfntul Chirii era foarte venerat n aceasta regiune, avnd cinci zile de pr znuire. Tasius se pare c este una i aceea i p ersoan cu osta ul martir Dasius, probabil din garnizoana local (n unele acte martirice se spune c ar fi p timit la Durostorum). Actul s u martiric i pune p timirea n leg tur cu s rb toarea zeului Cronos, numit a saturnalelor, pe care osta ii romani o pr znuiau n fiecare an, cu petreceri de tot felul. Era obiceiul s se aleag un osta care era mbr cat n ve minte mp r te ti i timp de 30 de zile putea s - i permit orice pl ceri, iar n ziua propriu-zis a s rb torii era njunghiat pe altarul zeului Cronos. C znd sor ul pe Dasius, acesta a refuzat s - i ndeplineasc rolul, m rturisind c este cre tin i c prefer s p timeasc pentru Hristos. Moa tele martirului au fost duse la Durostorum, iar n 579 la Ancona (Italia), unde se p streaz i azi

a ora ului, ntr-un sarcofag de marmur , cu o inscrip ie caaumele i ora ul de origine. La Axiopolis avea trei zile deopraznuire, 5 august, 4 i 8 octombrie, iar la Durostorum r rie. Iniyiis (azi Dunav ), pe bra ul Sfntul Gheorghe al Dun rii, e de v rsare, au p timit ntr-o zi de .8 iulifi-4P r i n anii 298 ii Eti.Gl,l - i-tn rulj u converii ^Asfiori. Erau originari din " i fugiser aici ca s nu fie urm ri i pentru credin a lor. Au ; convertiri printre localnici, apoi au fost arunca i n temni l i n urm li s-au t iat capetele. Trupurile celor doi martiri au ate de cre tinul halmyrian Vigilan iu convertit n timpul Dr i al ii, lng bra ul Sfntul Gheorghe al Dun rii, spre Im. P rin ii lui Astion, pleca i n c utarea lui, au ajuns n unde, auzind de cele ntmpiate, s-au cre tinat, ei fiind catein p reot cu numel e B onosus i ap oi b oteza i de ep iscop ul s din Tomis. imero i cre tini au primit cununa muceniciei n Noviodunum nde un Martirologiu siriac pomene te de sfin ii Flaviqn (25 rile arheologice efectuate n anul 1971 au dus a descopebazilici cu trei nave i o absid semicircular n localitatea ud. Tulcea), nu departe de vechiul Noviodunum. Speciali tii z a fost construit la sfr itul secolului IV sau la nceputul /. Valoarea acestei bazilici const n cripta sa (martyrion), 3 altar. n interiorul criptei s-a descop erit o lad mortuar , /it ca mormnt colectiv, ad postind osemintele a patru mar:ea superioar a pere ilor, n dreapta i n stnga l zii, se g inscrip ii grece ti, cu semne incizate i vopsite n ro u. Ast;tele din stnga, sub monograma lui Hristos este scris : jAap^'Jpe pe peretele din dreapta, sub o cruce asem n toare, dar de mai mari, snt scrise numele celor patru martiri: Zoticos, imasis i Filippos ([lapTupe? Zu^txos, "AfraXo , Kaaot, <DtXiTCo). Zoticos, Attalos i Filippos snt cunoscute n lumea elenis-l de Kamasis este ntlnit n forme asem n toare n Unii cercet tori presupun c au p timit n cetatea nvecina-oviodunum (Isaccea de azi), n timpul lui Diocle ian sau Litrei snt men iona i de Martirologiul ieronimian ca patimitori cetate, ntr-o zi de 4 iunie, iar Filippos este ntlnit n Mar-iiriac la aceea i dat . Al ii i consider misionari n p r ile

Buz ului, unde ar fi suferit martiriul n timpul persecu iei lui Athanasie, iar trupurile lor ar fi fost duse dincolo de Dun re i nmormntate la Niculi el. Sub nivelul criptei martirice, s-au descoperit resturi dintr-un mormnt martiric mai vechi, destinat ad postirii moa telor a doi martiri necunoscu i. Pe lng resturi de oase, s-au mai g sit aici dou vase de ofrand , precum i o plac de gresie cu o inscrip ie n limba greac : Aici i acolo sngele de martiri. Se pare c ace tia snt cei mai vechi martiri dobrogeni, poate din timpul persecu iei lui Decius (249251). In a doua jum tate a secolului IV, pe locul n care au fost nhuma i cei patru i peste mormntul cu cei doi martiri necunoscu i, s-a ridicat bazilica paleocre tin de care este vorba, n scopul cinstirii lor n fiecare an. Probabil acest monument sau mn stirea ce se va fi ridicat aici a dat satului i numele de M n stiri te, ntlnit n cteva izvoare medievale. Bazilica de la Niculi el prezint o mare importan pentru istoria Bisericii noastre, c ci aici s-au p strat singurele moa te de martiri, descoperite pn acum pe teritoriul rii noastre (azi snt depuse n biserica mn stirii Coco , situat n apropiere). Aceast simpl n irare de nume de martiri, care au p timit pe teritoriile de for mare a pop orului i limb ii noastre, este cea mai p uternic prob despre existen a cre tinismului aici nc nainte de secolul IV. Numai admi nd existen a unei vie i cre tine aici, nainte de anii 298305, ne putem explica num rul mare al celor ce au suferit moarte martiric pentru Hristos i Evanghelia Sa. Persecu iile mpotriva cre tinilor au ncetat dup 305, datorit i fr mnt rilor interne prin care trecea imperiul roman. In prim vara anului 311, la 30 aprilie, Galeriu, grav bolnav n Sardica (Sofia de azi),. d dat un edict de toleran , de acord cu Constantin cel Mare i cu Licinius. Edictul constata z d rnicia persecu iilor mpotriva cre tinilor, c rora li se acorda libertate de cult, cu condi ia s se roage lui Dumnezeu pentru el i s nu tulbure ordinea public . Murind n curnd, mp ratul Maximin Daia a c utat s renceap persecu iile. In curnd ns , la nceputul anului 313, mp ratul Constantin cel Mare, n n elegere cu Licinius, a dat cunoscutul edict zis de la Mediolanum (azi Milano),, prin care se proclama dreptul tuturor, deci i al cre tinilor, la libertatea credin ei i a cultului. Ei anulau toate hot rrile luate pn atunci mpotriva cre tinilor i declarau liber trecerea la cre tinism, urmnd ca toate bunurile luate de la biserici s le fie restituite. Bisericii i se recuno teau oficial calitatea de institu ie religioas organizat . Astfel, din religie nepermis i persecutat , cre tinismul devine, de drept i de

qio licita, ba chiar religie favorizat . nv tura cre tin s-a repeziciune n ntreg imperiul roman, curioscnd o stare de se creeaz scaune episcopale, se convoac sinoade ecumeniH ale, se ntocmesc lucr ri teologice, se zidesc biserici etc. Prin -324, Licinius a nceput s persecute din nou pe cre tini, ca conflictelor care au izbucnit ntre el i Constantin cel Mare. ; tini au p timit moarte martiric la Tomis, cum am ar tat mai im ncercare de renviere a p gnismului a ap rut abia peste te de veac, datorit mp ratului Iulian Ap ostatul, 361363 a pentru c abjurase cre tinismul). El a dezl n uit o prigoan i cre tinilor, n cursul c reia au p timit i credincio i din inun rene. Astfel, la 18 iulie 362 a fost chinuit i ars pe rug n im osta ul Emilian (Aemilianus), fiul preiectului Durostorului i. Acesta a distrus cu ciocanul idolii dintr-un templu p gn tunci la Durostorum. V znd c pentru fapta sa este chinuit un i denun at singur. A fost b tut i apoi ars pe rug, din ordinul arului Traciei, Capitolin. Sfntul Emilian a fost ultimul martir n provinciile romane dun rene. o n c l u z i i : S e desprinde de aici constatarea c la nceputul lui IV nv tura cre tin era puternic nr d cinat pe teritoe formare a limbii i poporului romn i c exista o organiisericeasc temeinic , cu episcopi, preo i, diaconi etc. Procesul ii poporului romn i a limbii sale a mers paralel cu procesul tin rii lui; deci poporul romn s-a n scut cre tin. n acela i se constat c existau leg turi ntre cet ile dobrogene i Asia ceea ce duce la presupunerea c prin aceste leg turi s-a tavo' splndirea nv turii cre tine aici chiar i n secolele anteObserv m apoi c unii maitiri poart nume latine, ceea ce tuie o dovad ' n plus c ei f ceau parte din po pula ia dacoi autohton .
BIBLIOGRAFIE:

- ALLARD, La persecution de Diocletien et le triomphe de l'Eglise, 2 voi. is, 1908; H. LECLERCQ, Les martyrs. Recueil de pieces authentiques sur "s depuis Ies originea du christianisme jusqu'au XX-e siecle-. t. II, Par is, 3OLF KNOPPGUSTAV KROGER, Ausgew hlte M ityieraklen Tubingen, QUES ZE1IXER, Ies origines chreticnnes dans Ies provinces danubiennes e romain, Par is, 1918, IV + 667 p. (ndeosebi p. 53128) ; HIPPOLYTE E, Sai nts d e Tl ua ce et de Mes/ e, Br u xell es, 19 12 ( extra it d es An ale ct a a. t. XXXI, 1912, p. 161192, 258274); CAROL AUNER, Martirii dobrogeni, :a Catolic , an. I, nr. 2, 1912, p. 277291; CAROL AUNER, Sfin ii din

Tracici i din Moesia, n Revista Catolic , an II, nr. 1, 1913, p. 7884 ; G. PGPALISSEANU, ncercare de monograiie asupra cet ii Drstorul, Bucure ti, 1913, p. 79-95 ; HIPPOLYTE DELEHAYE, Les martyrs Epictetc et Astion, n Bulletin de la Sec-tion Historique de l'Academie Roumaine, XIV. 1928, p. 15 ; NICULAE M. POPES-CU, Viata Sfntului Monlonus presvilerul din Singidunum, n B.O.R., nr. 34, an. LII, 1934, p. 145148 (reprodus i n voi. Preo i de mir adormi i n Domnul, Bucure ti, 1942, p. 6 10); RAYMUND NETZHAMMER, Epiktet und Astion. Diokletianische M rtyrer am Donaudelte Zug 1936, 22 p. ; R. NETZHAMMER, Die cristlichen M rtyren am Ister, extras din voi. Hommagc d Gr. Antipa, Bucure ti, 1938, 4 p. SIMION RELI, Martiri cre tini in rile daco-romane, n voi. Omagiu I. P. S. Sale Dr. Nicolae B lan, mitropolitul Ardealului, Sibiu, 1940, p. 699709; IOAN PULPEA (R -MUREANU), Stntul mucenic Emilian din Durostor Studiu critic i traducerea actului s u martiric, n B.O.R., an. LXII, 1944, nr. 46, p, 125140 F TEODOR M. PO-PESCU, Martiriul sim ului Dasius, n voi. Prinos I. P. S. Nicodim Patriarhul Romniei, Bucure ti, 1946, p. 224230 ; T. LUP A, Stntul Dumitru mare martir din romnismul dun rean, n Telegraful Romn, Sibiu, an. XCFV, 1946, nr. 4142 i 4344 ; I. BARNEA, O inscrip ie cre tin de la Axiopolis, n ST, an. VI, 1954, nr. 34, p 219 228 ; I. BARNEA, A propos des origines du christiunisme en Scythie Mineure, Jn Dacia, revue d'archeologie et d'hisorie ancienne, XII, 1968, p. 417420 (r spuns la un articol care contest existen a cre tinismului i a martirilor cre tini n Dobrogea nainte de Constantin cel Mare, al lui R. CONSTANTINESCU, Les martyres de Du-rostorum, n RESEE, V, 1967, 12, p. 520); FRANCOIS HALKIN, Trois textes grecs inedits sur les saints Hermyle et Stratonice, martyrs Singidunum (Belgrade), n Ana-lecta Bollandiana, 89, 1971, p. 545; FRANCOIS HALKIN, Saint Emilien de Duros-torum, marlyr sous Julien, n Analecta Bollandiana, 90, 1972, p. 2725; IOAN R MUREANU. Stin i i martiri la TomisConstan a, n B.O.R., an. XCII, 1974, nr.. 78, p. 9751011 ; IOAN R MUREANU, Stntul Irineu episcop de Sirmiam, n ST, an. XXVII, 1975, nr. 34, p. 204212; ENE BRANI TE, MarUri cre tini la , Dun re n timpul persecu iilor : Martiriul Sintului Dasius, n Almanahul parohiei^ ortodoxe romne din Viena pe anul 1976, p. 8595; ENE BRANI TE, Sfin ii m r- ' iurisitori i martiri cinsti i de st r mo ii no tri pe p m ntul romnesc d intre Dun re i Mare, n lumina m rturiilor istori ce, epigratice i arheol ogice, n voi. Arhiepiscopia Tomisului i Dun rii de Jos n trecut i ast zi, Gala i, 1981, p. 111 126; ENE BRANI TE, Martiri i sfin i pe p mntul Dabrogei de azi, n voi. De la Dun re la Mare, Gala i, 1977 (ed. II, 1979), p. 3462; NESTOR VORNICESCU, Una tlintre pri mele scrieri ale literaturii romne str vechi: P ti mirea sf in ilor Epictet i Astion (de la cump na secolelor IIIIV), n MO. an. XLI, 1989, nr. 1, p. 20. 74 (trad. actului de Prof. David Popescu, la p. 75117). Reproduceri din actele martirice se g sesc i n voi. Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istorici Romniei), II, Bucure ti, 1970, p. 704727. A se vedea i volumul Siin i romni i ap r tori ai legii str mo e ti, Bucure ti, 1987, p. 133207. martyricon din epoca romanit ii trzii, descoperit la Niculitel (jud. Tulcea), n Buletinul Monumentelor Istorice, an. XLI, 1972, nr. 2, p. 1726; VICTOR H. BAU MAN, Considera ii preliminare asupra bazilicii cre tine din satul Niculitel, n Pon tica, Constanta, V, 1972, p. 547564; VICTOR H. BAUMAN, Nouveaux temoignages ckretiens sur les limes nord-scythique : la basilique martyrium de basse epoque romaine decouverte Niculitel (dep. de Tulcea), n Dacia, revue d'archeologie et
d'hi stoire ancienne, nouvelle serie, t. XVI, Bucarest, 1972, p. 189202 + 16 fi g. ;
M a r t i r i i de la N i c u l i t e l : VI C T OR H . B AUM A N, B a zi li ca c u

I. BARNEA, Un martyrium descoperit la Niculitel, jud. Tulcea, n SCIV, t. XXIV, 1973, nr. 1, p. 123126 ; I. BARNEA, Martyrion-ul de la Niculitel, n B.O.R., an. XCI, 1973, nr. 12, p. 218228; IOAN I. R MUREANU, Martirii cre tini de la Niculitel , descoperi i n anul 1071, n B.O.R., an. XCI, 1973, nr. 35, p. 464471 ; P. . N S TUREL, Quatre martyres de Noviodunum (Scythie Mineure) n Analecta Bollandia na, 91, nr. 12, 1973, p. 58 ;; P. DIACONU, Despre data p timirii lui Zotikos, Ka- cmassis, Attalos i Philippos, n SCIV, 24, 1973, nr. 4, p. 633641 ; V. H. BAUMAN, Noi dovezi arheologice referitoare la vechi mea martirilor de la Niculitel, n B.O.R., I
a n. XCI V,

-.

la Niculitel, n voi. Spiritualitate


p. 278 283.

19 76 , nr . 5 6 , p. 5 80 5 86; PETRE DI ACONU, D/ n nou de sp r e ma rt i ri i d e ) '

i istorie la ntorsura Carpa ilor, I, Buz u, 1983,.


, --.,..,

i^ u ^ ^ .t,

IV
M RTURII ARHEOLOGICE DESPRE RSPNDIREA CRE TINISMULUI [N NORDUL DUN RII N SECOLELE IIIIV

doua jum tate a secolului III, ca urmare a crizei economice riul roman, provincia Dacia a nceput s fie p r sit de oaafaceri, de negustori, de st pnii de sclavi i de mine de aur, ii 271275 a avut loc retragerea oficial a armatei i admin sudul Dun rii, unde s-a creat noua provincie, Dacia Aure)acia nord-dun rean s-au a ezat vremelnic, pn c tre sfr iilui VI, cteva popula ii migratoare : go i, huni, gepizi, avari, sfr itul secolului VI pn n secolul X, s-au a ezat slavii. Au str ini care, din interese politice, au emis i sus inut p rerea provincie Dacia a fost complet evacuat de locuitori n 271 oporul romn s-ar fi format undeva n sudul Dun rii, de unde jrat (sau remigrat) n teritoriul de azi al Romniei, cndva )lele IXXIII. Teoria a fost sus inut de F. J. Sulzer, J. K. Eder, ngel, dar mai ales de geograful austriac Robert Roesler, n lumianische Studien. Untersuchungen zur lteren Geschichte Ru(Leipzig, 1871), -care va deveni cartea de c p ti a adversa:inuit ii, numi i, de-acum nainte, roeslerieni>>. Teza respecroeslerian a fost sus inut i de al i cercet tori, lipsi i :ivitate, pn n zilele noastre, dar cei mai mul i se contrazic n privin a locului de formare a limbii i a poporului romn, iles a momentului istoric n care ar fi avut loc pretinsa remi! teritoriile nord-dun rene. east teorie a originii noastre balcanice au r spuns numea i romni i str ini, sus in tori ai teoriei originii carpato- sau ai continuit ii, care, pe baza unor m rturii istorice, c e i lingvistice indubitabile, au respins categoric teza roes-

lerian . Ei au dovedit c popula ia autohton daco-roman a continuat s tr iasc n fosta provincie i dup anii 271275 i c poporul romn s-a format att n nordul, ct i n sudul Dun rii mijlocii i de jos clin popula ia daco-roman i alte popula ii i semin ii romanizate n acest teritoriu pe care nu 1-a p r sit niciodat n decursul istoriei. Vom prezenta, pe rnd, cteva din argumentele teoriei continuit i i , n p rimul rnd trebuie avut n veder e faptul c pop ula ia s rac de agricultori, p stori, me te ugari, mineri etc, nu avea nici un interes s plece n sudul Dun rii, ci prefera s tr iasc ntre barbari^, nesupus regimului fiscal excesiv din imperiu. Iar n cazul celor ce m rturiseau nc de atunci credin a cre tin , ace tia aveau tot interesul s r mn pe loc, pentru a- i manifesta nestingheri i sentimentele religioase i nicidecum s treac ntre grani ele imperiului unde cre tinismul era considerat religio illicita (pn n 313). In 271275, la retragerea aurelian , provincia Dacia era puternic romanizat , lucru realizat prin mul imea coloni tilor adu i ex toto orbe romano, a eza i aici dup un plan oficial i sistematic, prin mulimea solda ilor i a veteranilor, pentru care limba latin era singura limb de n eleger e (s e cunosc p este 1 500 inscrip ii n limba latin i abia 35 n limba greac ). ^---^lecucerTfeaTrrroT-~terrtanT"n nordul Dun rii, realizat de Constantin cel Mare, r mase n st pnirea imp eriului, cu un ele ntreruperi, pn la Justinian, a contribuit de asemenea la nt rirea latinit ii (romanit ii) n aceste teritorii ale fostei provincii.^ n aceast privin , e concludent i terminologia cre tin de origine latin din limba noastr . Pe de alt parte, nu trebuie trecut cu vederea nici faptul c p opoarele n migra ie aveau tot interesul s atrag pop ula ia autohton de agricultori i p stori, care le asigura mijloacele de trai iar n unele mprejur ri le nt rea i for a militar . Se cunosc numeroase cazuri de emigr ri de popula ie din sudul Dun rii n nord, la barbari, unde tr iau mai liberi i nesupu i la attea obliga ii ca ntr-un stat organizat, fapt consemnat i de unii istorici ai timpului (Paul Orosiu, Salvian din Gallia i al ii). mp ratul Constantin cel Mare (306337) a fost nevoit chiar s dea un edict, n timpul r zboaielor sale cu go ii, prin care hot ra c aceia care le vor da ajutor. vor fi ar i de vii. S-a ntmplat ns i un fenomen contrar, adic str mut ri de popua ie din nordul Dun rii n sud (de pild , Diocle ian, nimicind pe carpii din Moldova, i-a colonizat n Moesia). Observ m deci un permanent

d e p o p u l a i e nt r e n o r d u l i su d u l D u n r ii, c c i D u n r e a n -a it n i c i c n d u n h ot a r n ca d r u l r o m a n i t ii d a c o - m o e si c e. fire sc de ci ca ntre po pu la iile mi g rat o are i ce a au t oh ton s n a t e re i u n el e r el a ii d e or d i n c ult u r al-c i vili z a t or. T r e bu i e d e ea s ad mite m c u nele resturi din po pula iile mi gratoar e s-au definitiv n D acia, fiind asi milate cu ti m pul d e au tohtoni, s f r i t, tr e bu i e r e m a r ca t i f a p t u l c n i ci u n i z vo r l it e rar, a r -c s a u d e al t n at u r n u a m i n t e t e d e v r e o i m i g r a r e sa u r e -: a r o m n il o r d i n P e n i n su l a B a l ca ni c n n or d u l D u n r ii, n seX X I I I. R e z u l t d e ai c i c s p a i u l d e f o r m a r e a p o p o r u l u i r o tre bu ie c ut at n u m a i n interi orul P en in su lei B al canic e, a a cu m ade p ii te oriei r oe slerien e, ci atit n su du l, ct i n n ordu l a j ut o r u l i st or i c il o r vi n e i l i n g vi sti c a, p r i n c er c et a r ea n u m e l o r ri (t o p o ni m i a) i d e n u ri ( h i d r o n i m i a ) di n ar a n oa str . D e i n u e ruri d e m ri m e mi jl ocie po art nu me sla ve, cele m ai m a ri au a ci c e , f ol o si t e n e p oc a r o m a n i, n c o n ti n u ar e , p n az i : D o - D un r ea, Ti sia Ti sa, A lutu s O lt, M aris M u r e , S a m u s e , C risiu s - C ri , Tibi scu s Ti mi , Piretu s Prut. jtu l c n u s-a u p st rat n u me d e o ra e i l oc ali t i a ntic e n li m - : i n u t r e b u i e s n e d u c l a c o n cl u zi a c n - a r m a i fi r m a s o ie daco rom an sau rom anizat n D aci a, pentru c acestea atragerea aurelian i-au pierd ut treptat rol ul p olitic, econ o-social cultu ral p e car.e l-a u nd eplin it n ti m pu l st pn irii r o m a - J I U S , or a ele era u p ri mel e l o vi te d e c tre p op u la iile mi g r at o ar e, d r ol u l or a el o r s- a r u r a l i z a t i p o p u l a i a l o r, d e v e n i n d a g r i cr esc t ori d e vite i p st o ri, iar n lo cul a ez rilor m ari din tr ea p r ut c t u n e i sa t e, u n eo r i c u o d u r at d est u l d e scu irt . C er a rh e ol o gi c e au d o ve dit c l a S a r m i ze ge t u sa, A pu lu m , P or o li s-n alte ora e din ti m pu l st pn irii ro m an e exist ur m e al e u nei o p u l a r e, c u c a s e d e o a m e n i s r a ci , r i d i c a t e n t r e r u i n e l e m o -, e l o r d e a l t d at . n c e p r i v e t e d a c o - r o m a n i i d i n a e z r i l e s - i au conti nu at s - i du c vi a a n a cele a i for m e i obic eiu ri ca n ain t e. In d i ferit e p r i al e rii au fo st sco ase l a i ve al a e z ri c u i n ve n t a r ag r i co l i m e t e u g r e sc , f r a r m e , f r o bi e ct e d e u v a s e c a r e p st r e a z f o r m a i o r n a m e n t a i a c e r a m i c i i d a ci c e . a nu pu teau s ap ar in dect po pu la iei au t oh t on e ro m an iz ate d e ir e a con tinu at s vie uiasc mp reun cu noile po pu la ii mi cpra L i p sa d e t i r i l i t e ra r e p r i vi t o ar e l a a c e a st p o p u l a i e r u r al r i fo sta pr o vi n cie, n se colele V I X , se ex pli c pr in faptu l c att

ist or i cii b i za n ti ni ct i cei m ed i e va li se o cu pa u n lu c r ril e l o r n u m a i de nt m pl rile r z boin ice i de regul de p tu rile d o mi n an te ale po pu la iei, i nu mai n m sura n care interesau i mp eriul bizan tin sau rile a pu se n e , ce ea c e n u e r a c az u l c u r e g i u n il e n o a st r e n p er i o ad a r es pecti v . A d e p i i t e ori ei r oe sl eri e n e n -a u pu t ut e x pl i ca pr i n c e m i r a c o l u n p o p o r n o u f o r m at r o m n ii , ve n i n d d i n su d u l D u n r i i, s- a a e z a t n no rd ul ei e xa ct n in utu l lo cu it cu seco le n u r m d e st r m o ii l o r, d a ci i r o m a n i. D a c ar fi r e m i g r at, r m n e i n e x p li ca bi l fa pt ul c re gii U n g ari ei st pn i ac u m n T r an sil va ni a n -a u lu at n ici o m sur m p otri va l o r, c ci o a se m e n e a re m i gr a r e ma si v ar fi pr od u s tulbu r ri n vi a a politic , social , econ o mic i chiar biseri ceasc existent at un ci (n schi m b, a ve m tiri d espre a eza rea colon i tilor sa i n T ran sil vania). D e ase me n ea, este cu ne putin d e e xplicat cu m a ce ti p st o ri , a bi a r en t or i d in i nu turile l ocui te d e str m o ii l or, s fi rid icat n tr-un ti m p r el ati v scu rt attea bi seric i m on u m en t ale, un el e m p o d o b it e c u p i ct u ri, ca r e d i n ui esc p n az i. In sf r it, est e c u n epu tin c a e i sa fi t r e c u t d e n d a t d e l a o c u p a i a l or d e p st o r i l a c ea de a gri cul t ori , c ci n po di u l T r an sil van i ei, ca i n c mp i a d in st n g a T i sei, p st or it u l era a pr o a p e n e cu n o sc u t. n su i fa ptul c n l ucr rile ad e p il or te oriei roe slerien e e xist nu m er o ase co ntr a ziceri cu pri vir e la lo cu l for m rii po p o r ulu i r o m n i m ai ales cu pri vire la data remi gr rii loi con stituie o m rturie a n ete mei n ici ei a ce st ei a. Iat , d a r, attea fa pt e care co n fir m c te o ri a lu i R ob e rt R oe sl er i a ad e p il or lu i ma i n oi e ste o t e z n e tiin ific , a v nd l a ba z d o a r c o n si d er e n t e d e o r d i n p ol iti c i re v en d i c r i t eri t o r i al e .
D esc o per ir i arheo log ice paleocr e tine n T r a n-

s i l v a n i a . T e o r i a u n e i t ot a l e e v a cu r i a p o p u l a i e i r o m a n i c e d i n D acia i-a do ve dit ab sur d itatea i car acter ul n e t iin i fic nu nu mai prin -tro serie d e argu m ente d e ord in logic i i st oric care plede az p en tru c on tin uit ate, ci mai ales prin recen tel e desc op eriri arh eol ogice. A ceste a do ved esc existen a un ei vie i n co ntin ua re, n for m e in du bita bil ro m ano -pro vinciale, n zeci de localit i din Tran silva nia, n tre care m u lt e c u n o scu t e ca a e z r i d i n ti m p u l st p ni rii r o m a n e. U r m e arh eolo gice din secolul IV s-au descop erit la S ar mize getu sa, ci mitire ale po pu la iei daco-r o m ane s-au desc operit la A pu lu m, P or olissu m , o b i e cte r o m an e d i n a cel a i se c ol s-a u g si t la P ot ai ssa i n alt e p r i. C ircul a i a mo n etar pe t erit oriu l pro vinciei, du p retragerea lui A u r e li a n , c on sti t ui e o n ou d o v a d a c o n ti n u it ii p o pu l a i ei l oc al e.

aceast privin snt deosebit de semnificative i obiectele patine din secolul IV, unele din secolul V, descoperite n diferite Hi, mai ales n fostele ora e romane. Ele dovedesv att vechie tinismului la noi, cit i continuitatea popula iei daco-romane b latin . n felul acesta ele contrib uie la infirmarea tezei lui Roesler i a adep ilor s i mai noi care neag continuitatea daapoi (dup 271275) cea daco-roman n Dacia, cele mai reprezentative obiecte paleocre tine descoperite n vania, apar in toare secolului IV : bli a votiv (donarium) de la Biertan. n anul 1 775 au fost dese lng satul Biertan, la sud-est de Media (azi n jude ul Sibiu), arium cre tin i un disc, ambele din bronz. Dup descoperire, doa ajuns mai nti n colec ia Brukenthal din Avrig, apoi a intrat ;eul Brukenthal din Sibiu (azi, la Muzeul de Istorie al Romniei cure ti). De i acest. donarium a fost semnalat nc de la mijscolului trecut de numero i cercet tori, el a fost pus n valoare, ndu-se importan a lui pentru nceputurile cre tinismului n Da-a n anul 1941, de c tre profesorul Kurt Horedt de la Universi-in Cluj. nariul este format dintr-o t bli dreptunghiular de 32,5 cm i 12,613,2 cm., cu o inscrip ie latin , din litere ajurate (adic n gr osimea bronzului t bli ei), a ezate p e trei rnd uri : EGO / VIVS VOT / UM POSUI (eu Zenovius am pus ofrand , f g ddnie). le dou laturi scurte au cte un adaos triunghiular prev zut cu ficii. Pe laturile lungi era fixat , la mijloc, cte o toart circulasuperioar (care acum nu mai exist ) probabil c era atrnata lolicandru sau de un candelabru, fapt ce sugereaz existen a unui e cult, deci a unei bazilici. De cea inferioar era ag at a doua donariului, i anume un disc, tot din bronz, avnd nscris n el ama lui Hristos (X - f P), tot cu liter e aju rat e. Deci i acest a prev zut cu dou toarte circulare, avnd diamotrul de 23,7 cm '"rte era de 19,5 cm). "ma literelor, stilizarea textului i monograma au determinat pe "cet torii s dateze acest donarium n secolul IV i s -1 consii mod unanim, drept obiect cre tin. De asemenea, to i se pronunru apartenen a sa la o comunitate cre tin de daco-romani, c ci -ar fi existat o asemen ea co munitate, inscrip ia latin nu ar nici un rost, neavnd cine s o citeasc . Probabil a fost lucrat local, mai ales t bli a. (t:

Toate piesele, adic t bli a cu inscrip ia, discul cu monograma i eventualul policandru de care atrna t bli a, duc la presupunerea ca exista un l ca cre tin de cult, n care a fost atrnat darul respectiv. Iar un asemenea l ca atest un nivel de via mai ridicat, avnd construc ii publice i cunoscndu-se scrisul. n concluzie, inscrip ia de la Biertan este de o mare nsemn tate istorico-bisericeasc , pentru c atest vechimea cre tinismului daco-roman, atest persisten a popula iei daco-romane, care vorbea latine te, dup retragerea legiunilor i a administra iei n sudul Dun rii i, n sfr it, atest nivelul de via al nainta ilor no tri n secolul IV. Alte obiecte paleocre tine. In apropiere de ruinele fostului castru roman de la Porolissum (azi Moigrad jud. S laj) s-a descoperit un vas cu inscrip ie i simboluri cre tine, mpreun cu alte fragmente ceramice- - ijMese de~frer- i bronz, apar innd secolului IV. Probabil era un disc;*^e^a c rui parte~lnterioar ' central se poate dsttwgerc r rrion- - grama criptografic a lui Hristos, nscris ntr-un patrulater de form trapezoidal . Spre una din bazele trapezului se afl incizate simbolurile cre tine : un pom i o pas re. Al turi apar alte cteva semne i pini. Pe exteriorul laturilor trapezului se g se te inscrip ia: Ego... vius sau ulus... vot... p..., adic Ego (Zeno)vius sau (Pa)ulus vot(um) p(osui). Fragmentul ceramic de la Moigrad, care este un produs local, are un caracter sigur cre tin. El dovede te att vechimea cre tinismului n Porolissum, ct i continuitatea popula iei daco-romane n aceste teritorii dup anii 271275. Prin 18301840, n ruinele Potaissei rorj,iajfte4-Tlirda)J s-a^ descoperit o gem (intaglo dirrrnlx,care se p stra, n bogata colec ie arheologic a Iui Iosif Kemeny, istoric i arheolog din secolul trecut, n qornuna Luncani (Grinde'n)", lng Turda. Piesa a disp rut, probabil n cursul revolu iei din 18487~"* a c o cunoa tem numai dintr-o descriere contemporan (J. F. Neigebaur), pe baza c reia s-au ntocmit alte studii. Gem este de onix, de form rotund oval , cu dimensiunile de circa 1,11,3 cm. i are sculptat pe ea scena Bunului P stor. Pe un mic postament, este nf i at un b rbat n picioare, redat din fa , mbr cat n tunic . Pe umeri poart un midi, c ruia i ine picioarele dinainte cu mna sting , iar dreapta i-o reazim pe old. La picioarele sale st un alt miel, cu privirea n sus, spre b rbat. In marginea sting a gemei, pe un mic piedestal, se nal un copac cu dou ramuri, nclinate deasupra b rbatului. Pe o ramur se afl o pas re. n partea dreapt a gemei, se vede o corabie, din care cade un om n ap , n fa a unui
7 Istoria B.O.R.

marin gata s -1 nghit . In jurul cor biei se disting literele gre9TS. Simbolismul acestor scene este u or de explicat. Omul cu te Bunul P stor (Mntuitorul), motiv ntlnit i pe alte monuTe tine (picturi din catacombe, sarcofage, geme etc), pas rea umbelul, simbolul Duhului Sfnt, omul care cade din corabie i 1 marin simbolizeaz pe Iona nghi it de chit. n sfr it, cripcre tin , format din cuvintele 1X012, ntlnit pe numeroase paleocre tine, trebuie citit : 'I (TJOOU?) X (pioxo?) 0 (eoo) T (io?) adic Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mntuitorul, iar cuy&uC nseamn pe te, acesta fiind unul din simbolurile cre tine iele secole. aa dateaz tot din secolul IV, dup unii arheologi chiar din seEste un exemplar destul de rar, avnd grupate la un loc attea ar i cu o minunat execu ie tehnic . Provine probabil din R :re tin grecesc. n Transilvania s-a descoperit, ntr-un loc necunoscut, o alt strat n colec ia de antichit i a Muzeului na ional ungar din ta. De dimensiuni reduse (1X0,8 cm.), gem nf i eaz tot 3unului Pastor,. Pe un mic postament st un b rbat, mbr cat , pe cap cu un fel de c ciul , purtnd un miel p e u meri, pe ne de picioarele dinainte cu mna dreapt , iar mna sting pare i la spate ori a ezat pe old. Jos, n dreapta i n stnga lui, se ! un miel, n picioare, cu capetele n afar . Deasupra capetelor >i miei, se afl cte un pe te a ezat vertical, unul cu cap ul n ii cu capul n jos. In stnga p storului (deci n dreapta privitolecnd de pe acela i mic postament, se nal un copac cu mai imuri, nclinate dup marginea gemei. Deci avem o gem com>sebit de cea de la Turda. Dateaz din secolul III. mul 1927 s-a descop erit la Cluj-Nap oca o piatr funerar ro-ire poart inscrip ia: D(is) M(anibus) Cl(audius) Valentinus mnis XX, Valeria Valentina filio piissim(o),-iar dedesubt, n im, formula : s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). Aceast piatr fune-jn a fost din nou folosit ca sicriu, de un cre tin pe la nce-colului IV, cnd fa a cu inscrip ia a fost a ezat n jos, formnd tiei sarcofagului. Cu prilejul acestei rentrebuin ri, s-a s pat crucii n litera O din ultimul rnd (cuvntul filio) i s-au t iat stngaci n cer c (la sit tibi terra levis), dou litere : A i E, e ca semne pentru simbolurile A i 8. Azi se p streaz n Mueologic din Cluj-Napoca. J4 , .

n lapidariul aceluia i Muzeu se p streaz partea superioar a unui monument funerar de pe la mijlocul secolului III, provenit, probabil, de la Ampelum (Zlatna). Pe cele dou laturi mici se afl cte un delfin. Pe unul din delfini a fost s pat ulterior, prin secolul IV, semnul crucii, probabil cu prilejul unei noi ntrebuin ri a monumentului ca piatr de mormnt pentru un cre tin. Tn_Trjr|silvariia -an de conerit i eteva opai e paleocre tine, pe care se afl imprimat semnul crucii. T5epilda : dou opai e di lut la Apulum (unul n Muzeul Unirii din Alba Iulia, altul n Muzeul Brukenthal din Sibiu), uryspai de kroaz.desc&&&uLljLj^izi n Muzeul de Istorie al Romniei), dou opai e de lut (aflate azi n Muzeul rii Co urilor din Oradea), un opai de* Bronz la^Por^ij^jujiufazi n Muzeul din Zal u), un ^alt.da_lUt.ae-pare. un.^rodus-i-aui ceremist daeo-roman, provenit din Sarmizegejusa, azi n Muzeul din_Deva ,a. Toate snt socotite de arheologi ca apar mndsecolelor-fV="V. Probabil provin din regiunile Orientului apropiat sau din Africa de nord. n cadrul s p turilor efectuate la Snmicl u A'b,a, n ias 9#r-fcAKdjscoperit un tipar de turnat cruci,.din lul^r^dati din.secolele .Y-TT YI-, ""*" Popula ia r mas n fosta capital Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ad postit n vechile edificii publice, a distrus statuile i reliefurile p gne, a refolosit la lucr ri de construc ii vechi altare, dar a l sat i cteva vestigii paleocre tine: un fund de vas ceramic cu un chrismon (monograma XP) incizat i altul pe care se zgriase o cruce simpl . Se adaug la acestea i unele obiecte de uz casnic (amfore, str chini) cu simboluri cre tine aplicate nainte de ardere, din secolele IIVI. Cteva obiecte paleocre tine s-au descoperit n Banat. Astfel, n 1841, cu prilejul construirii bisericii ortodoxe din B ile Herculane, s-a descoperit un inel oval de aur cu gem , pe care snt grava i un p un i un delfin, simboluri specific cre tine. Gem se p streaz ntr-un muzeu din Viena, unde a intrat ndat dup descoperire. Tot n Banat s-au g sit: un inel de bronz cu cruce, n rul Caras ; un opai de bronz n form de pe te la Lipoya, folosit probabil n vreun l c ""de""cuTt;"trn^mel debronz cu cruce n Saco uTurcesc, lng Timioara (azi n MuzeuT~atrrTmi oaraj7 un capac deu cu cruce la Tibiscuni (Jupa, lng Caransebe ). Cteva obiecte au fost descoperite n Banatul iugoslav de ast zi, care f cea parte din fosta provincie roman Dacia: o cruce de metal alb, f r ornamenta ie, cu un orificiu pentru suspensie, la Vr e ; dou cruci mici, identice, la Dubov .

Oltenia, s-au descoperit cteva piese paleocre tine la Romula (azi jud. Olt), ora nfloritor n p r ile de sud ale Daciei. Aici s-au ou opji e_i3CQatewXlu._Cluci, o crucj,u]i a de brp,nfi..,LTObucat __ rrrnc irriprirriat cu pe ti ij ciJiiuliteiJ^oJ,jierfaici provin cteva .irTSeTolele IlfTv**":"*una pe care sint grava i doi delfini, alta cu ;ti a eza i simetric de o parte i de alta a unei cruci, o alta cu mi sus innd o cruce .a. R cari jud. Dolj (fostul castru de la Saldae), s-a d&sooT>a^ft delabru fragmentar cli n bronz aToncT baza decorat cu pe ti iftfe, probabil ntr-un l ca de cult (secolele VVI) ,- la Burnbeg^"* n ojjaij; decorat cu o cruce ; la Drobeta-Turnu Severin, un opM _ cruciform _(secoleleVVI). Numeroase obiecte paleocre tin i descoperit a|Sucidava](azi Celei-Corabia), de care ne vom ocult loc. mele biserici paleocre tine n nordul Dun rii. n 1963, n cadrul ilor a r heol ogi ce efe ct uat e n p r et ori ul castr ul ui r o ma n d e l a f jud. Olt, con^triul-injimpul lui Septimiu Sever (193211), pe la mijlocul secolului III, s-aT~de'scOpe'fit*ufrriel'e unui l ca t cr e tin di n a do ua ju m tat e a s ecolul ui al IV-lea, ridi cat uinele fostelor cl diri romane. A ndeplinit aceast func ie pn jcid^ ecjoXuiuijirrri tor. Are o lungime de 16 m i o l ime de 7 m, r foJosindu-se absida unei capele p gne (sacelum)7Tnct lungi:aj aj2i&eiiciLajaage-la 2Ljn. A fost construit rudimentar, din c r mid i igle, legate cu lut cleios. n biseric s-au descoon ogra m^ Jg^r vat pe o plac , precu m i u n mor mnt, prounui martir. cadrul cercet rilor arheologice efectuate n anii 19771979 n Pozolissum- azi Moigrad-S laj) s-a constatat c un templu p ast ref cut i refolosit ca l ca de_cul _r^tjii_^n_erioada post. Noua construc ie avea planul unei bazilici paleocre tine, cu n absida fostului templu p gn. Bisericile de la Sl veni i Moi)nstituie noi m rturii asupra continuit ii popula iei daco-roacre tinate din Dacia, fiind cele mai vechi l ca uri de cult cre noscute n nordul Dun rii. scrierea acestor materiale paleocre tine, majoritatea datnd din IV, precum i r spndirea lor pe teritoriul fostei provincii Dacia iduie s facem eteva constat ri. Prima este aceea c avem rei ine obiecte cu simboluri cre tine sau monumente romane din - IIHI ncre tinate n secolul IV, toate fiind g site ntmIn afar de bisericile paleocre tine de la Sl veni i Moigrad, din

______________________________________________________________________ secolul IV , pn acu m sin gu rel e m on u m ente d e acest gen cu n oscu t n inu tu rile d ac o -r o m a n e din n or du l D u n rii, n u cu n oa te m nici u n m on u m e n t p al e o c r e ti n d e m ar i pr o p or ii. E x pli ca i a a c e st u i fa p t t re bu i e c u tat nu mai n con di iile cu totul particulare, d e ordin p olitic i so -c i al e co n o m i c, c ar e s -a u cr e at ai ci, la pe ri feri a l u m ii r o m a n o- bi za n ti n e n sec olel e IV i V . O alt c o n st a t ar e e st e c m a j or i t a t e a o bi e ct e l o r d es c r i se m a i s u s n u s nt p r od u se l o c al e, ci s nt o ri gi n ar e di n It al i a, d in A fri c a d e n or d , ' di n P a n n o n i a, d i n Ill yr i c u m , d e u n d e a u aj u n s n t eri t oriil e ca r pa ti c e pen tru a satisface n evoile religio ase ale u nor c o mu nit i d ac o -r o m a ne cre tin e. O rigin ea l or con sti tuie o m rtu rie d e o rdin arh eol ogic, c n v tu ra cre ti n a p t ru ns n D acia din su d ul D un rii, d ar i o m rturie a su pr a l eg t u ril o r p e c ar e l e a v e a u str m o i i n o t ri c u a c e st e r e gi u n i. D e fa pt, du p p r sire a D aciei, fosta pr o vin cie e ra orientat , su b rap ort eco n o mi c i cu ltu ral, spr e Ill yricu m, P a nn on ia i nor du l Italiei. A ce ste pri m e co n stat ri nu e xclu d, fire te, pu tin a e xi sten ei u n or cr e ti ni iz o l a i i n s e c o l e l e a n t e r i o a r e , l u cr u p e c a r e l - a m s u b l i n i at i c u a l t prilej. In c e p ri ve t e p o ses o rii a c est o r m at erial e pa l eo cr e ti n e in n d sea m a d e r sp n di r e a l o r t eri t ori al , d e ca r act e r ul l o r, ca i d e r ealit ile p o p u l a r e i s oc i al -e c o n o m i c e d i n f o st a p r o vi n c i e c er c et t o ri i sus in, pe bu n dreptate, c4 ele nu pu teau s apar in d ect p opula iei daco-ro m ane r m ase aici dup 27 1 27 5. In n ici u n u l d i n c o m pl e xe l e a r h e ol o gi ce ap ar i n t oa r e go il or n u e xist obiecte cu car act er cre tin. La po pu la iile mi grat oar e d e pe terito riul fo st ei pr o vi n cii D a cia (n sp e la go i i la g ep i zi ), n o u a n v t u r va p t r u n d e c e va m ai t r ziu . V i a a cr e t i n n C m pi a M u n t en i ei i n M ol d o v a. N -a m a mi n tit pn acu m d a c a existat o via cre tin n teritoriile dacic e r m a se n a far a st p n i rii r o m a n e, a d i c n M u n t e n i a i M ol d o v a d e m ai t r z i u . A m ar tat m ai su s c ro m an i zare a s-a p r od u s i n ac este t erit orii, d a t o rit c ar a ct er u l ui p r or o m a n i c al li m b ii g et o -d a cil or, c a i c o n t ac t u l ui lor direct cu cei care \ r ehicu lau li m ba i spiritualitatea latin n spa iu l n ord -du n r ean. C erc et rile arhe ol o gi ce au d ove d it c exista i o via c r e ti n n f o r m e p o pu l a re c hi a r i n t erit o riil e ca r e n -a u fo st in clu se n anul 10 6 n pr o vin cia D acia Traian . U r m e ro m an e i cre tin e s-au desc operit n ulti m ii ani la B ar b o j L(io st c o m u n su bu r ban , ast zi co m p on e nt a mu ni ci piul ui G al a i), la ci rca un k m d e v r sar e a i r et u l u i n D u n r e. A i ci a u fo st st a i o n a t e d o u d e t a a m e n t e d i n L e -

e I Italica i V Macedojojca, precum i dou ^ unit i [ Mattiacorum i, temporar, Classis Flavia.Mpesica (unitate de na-e fluvial ). In aceste unit i au existat desigur i solda i cre tini au f cut cunoscut nou nv tur i n rndul popula iei din ierea castrelor romane. Acela i lucru l-au putut face i unii ne-i cre tini veni i aici n afaceri comerciale. La ncre tinarea loilor din zona respectiv vor fi contribuit i unii misionari din viiprovincie Scythia Minor, n care cre tinismul era cunoscut nc colul I. ate sigure asupra cre tinismului n p r ile de sud ale Moldovei r tot descoperirile arheologice. Chiar n B rbo i (identificat ii cu vechea Piroboridava) s-au descoperit cteva obiecte paleoie: dou cruci de sidef, de dimensiuni mici, o amfor cu literele ristos) i altele, toate apar in toare secolului III. In a ezarea dae la Cnde iL-Vrancea (la sud de Foc ani) s-au descoperit o crui o cup getic cu cruce, datate din secolele III. din sidef, din secolele IIIII s-au descoperit la Mitoc-Boto ani. n a unor vase de lut avnd semnul crucii, din secolele IVV, ca i ia i orientarea unor morminte specifice cre tinilor, toate descola T cuta (ntre Vaslui i Ia i), constituie m rturii gr itoare despndirea cre tinismului n aceast parte a rii, rmele paleocre tine din Moldova apar in mai ales secolelor V De pild , s-au descoperit numeroase vase de lut avnd incizat 1 crucii, la Horga Epureni-Vaslui, Murgeni-Vaslui, Dode ti-Vasic u, Boto ana-Suceava, ipot-Suceava .a. S-au descoperit chiar re sau matri e din os pentru confec ionarea unor obiecte cre tispecial cruciuli e, la Davide/ii-Neam , Traicm-Bac u, Coste ti-la i, ma-Suceava.. O matri lucrat din os de elefant, descoperit la tila i are incizate imaginile a trei personaje, probabil preo i. morminte cre tine apar in aceleia i perioade, adic secolelor V D ne ti-Vaslui, S boani-Neam , Secuieni-Neam .a. serie de tipare pentru cruciuli e s-<au descoperit n Cmpia munStr ule ti (azi n Bucure ti), Du/ceanca-Teleorman, OlteniTele-, Budureasca-Ploie ti, Cnde ii-Buz u i n alte p r i. Tiparele tive presupun o produc ie n serie, ceea ce arat c i n terito-ud i est-carpatice tr ia o numeroas popula ie cre tin . Toate descoperiri arunc o lumin puternic att asupra cre tin rii pei romanizate din aceste p r i, ct i asupra conttinuit ii ei. In re, men ionam i faptul c , dup o statistic efectuat n 1984

de arheologul clujean Mircea Rusu, num rul a ez rilor n care s-au descoperit obiecte paleocre tine la noi, din secolele IIIVII, se ridic la 117, din care 31 n Moldova i Muntenia. C o n c l u z i i : Materialele paleocre tine descrise mai sus constituie o m rturie puternic n sprijinul tezei continuit ii popula iei romanice n Dacia carpatic dup retragerea lui Aurelian. n acela i timp, ele snt o m rturie c nv tura cre tin avea, n secolul IV, r d cini adnc nfipte n p mntul pe care tr im. To i istoricii i arheologii admit c dup Constantin cel Mare mai precis dup 313 se poate vorbi de o generalizare a cre tinismului n lumea daco-roman din nordul i sudul Dun rii.
B IB L I O GR A F I E Pentru problema continuit ii se pot consulta : Unitate i continuitate n istoria poporului romn, sub redac ia prof. univ. D. BERCIU, Bucure ti, 1963, 461 p. ; VLA-DIMIR ILIESCU, P r sirea Daciei In lumina izvoarelor istorice, n SCIV, 22, nr. 3, 1971, p. 425442; A. ARMBRUSTER, Romanitatea romnilor. Istoria unei idei, Bucure ti, 1972 (ed. francez , 1975); LIGI A BlRZU, Continuitatea crea iei materiale i spirituale a poporului romn pe teritoriul iostei Dacii, Bucure ti, 1979, 138 p.; DUMITRU PROTASE, Autohtonii n Dacia, voi. I. Dacia roman , Bucure ti, 1980, 311 p.; NICOLAB STOICESCU, Continuitatea romnilor. Privire istoriograiic . Istoricul problemei. Dovezile continuit ii, Bucure ti, 1980, 247 p.; NICOLAE STOICESCU i ION HURDUBE IU, Continuitatea daco-romanilor n istoriografia romn i str in , Bucure ti, 1984, 231 p.; ANTONIE PL M DEALA, Romanitate, continuitate, unitate, Sibiu, 1988, 303 p.; G. I. BR TIANU, O enigm i un miracol istoric: poporul romn, Edi ie ngrijit de Stelian Brezeanu, Bucure ti, 1988, 212 p. A se vedea i: C. DAICOVICIU, E. PETROVICI i GH. TEFAN, La formation du peuple roumain et de sa langue, Bucarest, 1963, I. NESTOR, Les donnees archeologiques et le probleme de la formation du peuple roumain, n RRH, 3, 1964, p. 383 423; D. BERCIU, Probleme privind tormarea poporului romn n lumina cercet rii arheologice actuale, n Revista de Istorie, t. 28, 1975, p. 11541169. Descoperiri arheologice paleocre tine. Lucr ri generale. D. PROTASE, Problema continuit ii n Dacia n lumina arheologiei i numismaticii, Bucure ti, 1966, p. 141 158 (toate obiectele); EMILIAN POPESCU, Inscrip iile grece ti i latine din secolele IVXIII descoperite n Romnia, Bucure ti, 1976, p. 293396; I. BARNEA, Les monuments paleochretiens de Roumanie, Roma, 1977; I. BARNEA, Arta cre tin n Romnia. 1. Secolele IIIVI Album... Studiu introductiv i prezentarea plan elor de... Bucure ti, 1979, 278 p. (cu 118 pi. in text). Descoperiri n Transilvania. A. NANU, Monumentul cre tin de la Potaissa. Contribu ie la istoria cre tinismului daco-roman, Odorhei, 1926, 25 p.; KURT HOREDT, Bine lateinische Inschriit des 4 Jahrhunderts aus Siebenbiirgen, Sibiu, 1941, 8 p. + 1 pi. (extras din Anuarul Institutului de Studii Clasice, IV, 194142, p. 1016; (donariul de la Biertan) ; C. DAICOVICIU, O senza ional descoperire arheologic , n rev. Transilvania, Sibiu, an. LXXII, nr. 8, 1941, p. 576579 (donariul de la Biertan studiu reprodus i n voi. Dacia, Cluj, 1970, p. 522525); I. BARNEA, Contribu ii la studiul cre tinismului n Dacia, n RIR, voi. XIII, fasc. 3, 1943, p. 3142 (sarcofagul de la Napoca, donariul de la Biertan, inelul de la Mehadia); BUCUR MITREA, Une lampe chretienne decouverte en Transylvanie, n Dacia, IXX, 19411944, Bucure ti, 1945, p. 507511 (oapitul de la Apulum, azi n Muzeul Bruckenthal); BUCUR MITREA, O gem cre tin din Turda, n RIR. voi. XVI, fasc. I, 1946, p. 51

4ACREA, A propos de quelques decouvertes chretiennes en Dacie, n *Da--XII, 194547, Bucure ti, 1948, p. 281302 ; I. I. RUSSU, Materiale arheo-[leocre tinc din Transilvania. Contribu ii la istoria cre tinismului daco-roman, a X, nr. 56, 1958, p. 311340 (toate obiectele); CLO CA L. .BLU , O aleocre tin din Dacia, n Apulum,VI, 1967, p. 619624; C. C. GIURESCU, atea inscrip iei cre tine in limba latin de la Biertan (jude ul Sibiu), n M.O. nr 5 _ 6 r 1970, p. 473478 ; ION BARNEA, Monumenti paleocristiani della aiana, n voi. Corse di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 45 _ eg ; MARIUS MOGA, Vestigii paleocre tine n Banat, n voi. In memoistantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 259266 ; NICOLAE VLASSA, Dou piese dine din Transilvania, n AMN, 13, 1976, p. 215230; NICOLAE GUDEA. inscrip ie i simboluri cre tine de la Moigiad. Contribu ii Ia istoria cre ti-n Dacia dup retragerea aurelian , n Acta Musei Porolissensis, voi. III, l79_ p 515 523 ; MIHAI B RBULESCU, Vechi urme cre tine, n voi. Monu-orce i de art religioas din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului i Clujului, oca, 1982, p. 55 74 ; NICOLAE DANILA, Considera ii asupra noilor materia-ogice paleocre tine din Transilvania, n BOR, an. C, nr. 78, 1982, p. 731 *CEA RUSU, Paleocre tinismul nord-dun rean i etnogeneza romnilor, n uj-Napoca, XXVI, 19831984, p. 3584 ( i extras); NICOLAE D NILA, ileocre tine din Dacia, n BOR, an. CIV, nr. 34, 1986, p. 7285 ; NICOLAE i IOAN GHIURCO, Din istoria cre tinismului la romni. M rturii arheolo-dea, 1988, 274 p. + 13 h. + 39 plan e. :operiri n Oltenia. DUMITRU TUDOR, Antichit i cre tine n Romula, n > Olteniei, an XII, nr. 6667, 1933, p. 211220; D. TUDOR, Oltenia roma-[, Bucure ti, 1958, 532 p. ; OCTAVIAN TOROPU, Romanitatea i'irzie i str -'m Dacia Traian sud-carpatic , Craiova, 1976, 267 p.; D. TUDOR, Biserica tin de la Sl veni-Olt din secolul al IV-lea, n MO, an XiXXI, nr. 13, 1979, D5 ; D. TUDOR, Biserica paleocre tin de la Sl veni-Olt, n SCIVA, tom. 30, 9, p. -153458; I. IONESCU, Biserica de la Sl veni-Olt, n BOR, an XCVIII, 1080, p. 82283/!;' NICOLAE DNILA, Via a cre tin n Oltenia in secolele lumina documentelor romano-bizantine, n M.O., an XXXVI, nr. 56, 1984, 41. operin n Moldova. DAN GH. TEODOR, Elemente i influen e bizantine n in secolele VXI, n SCIV, 21, nr. 1, 1970, p. 97128 ; GHENU A COMAN, arheologice privind cre tinismul n Moldova secolelor VIXII, n Danubius, i. V, 1971, p. 7599 ; DAN GH. TEODOR, Cele mai vechi urme cre tine din n MMS, an. L, nr. 78, 1974, p. 561573 ; DAN GH. TEODOR, Teritoriul ic n veacurile VXI, Ia i, 1978, 223 p.; I. MITREA, Dovezi ale prezen ei mlui n secolul al V 1-lea n Moldova, n MMS, an. LV, nr. 36, 1979, p. tea de sud a Moldovei, n Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 1979, 1, p. GHENU A COMAN, Noi cercet ri arheologico cu privire la secolele V tea de sud a Moldovei, in Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 1979, 1, p. DAN GH. TEODOR, Romanitatea carpato-dun rean i Bizan ul n veacurile '-. Ia i, 1981 ; ADRIAN GABOR, M rturii arheologice privind vechimea cre n sudul Moldovei, n MMS, en. LXII, nr. 12, 1986, p. 8391 ; NICOLAE Materiale arheologi ce paleocre tine din Moldova, n MMS, an. LXIII, nr. 6381 ; V. CHIRICA, Cre tinismul Ia est de Carpa i n lumina m rturiilor -e, n MMS, an. LXV, 1989, nr. 1, p. 6975. operiri n Muntenia. MARGARETA CONSTANTINIU, Elemente romano-bi! cultura material a popula iei autohtone din partea central a Munteniei e VI vii e r i : n SCIV_ XVJI( 1965j p 665678 ; NICOLAE D NILA, Tipare cruci din secolele IVVI descoperite pe teritoriul Romniei, n BOR, an -8, 1983, p. 557561 ; ILIE CATRINOIU, Rolul Bizan ului n via a religioas ~nia ln secolele IVVI n lumina izvoarelor literare i arheologice, n BOR, 7 ~8, 1983, p. 589599.

V
CRE TINISMUL DACO-ROMAN IN NORDUL DUN RII N SECOLUL IV. M RTURII LITERARE-ISTORICE

/Ym ar tat n paginile precedente c de pe la mijlocul secolului III, ca urmare a crizei economice prin care trecea imperiul roman, Dacia a nceput s fie p r sit de oamenii de afaceri, iar n anii 271275, sub mp ratul Aurelian a avut loc p r sirea oficial a fostei provincii, prin retragerea administra iei i a legiunilor n sudul Dun rii. n Dacia s-au a ezat apoi pe rnd, i vremelnic al turi de popu-, la ia autohton daco-roman , o serie de popula ii migratoare : go i r huni, gepizi, avari, slavi, iar mai trziu pecenegi i cumani. ? Migra ia go ilor. Cei dinti care i-au f cut apari ia au fost go ii,!? popor de neam germanic, originar din Peninsula Scandinavic i din p r ile de nord ale Europei Centrale. Probabil pe la nceputul erei cre -, tine au nceput s doboare treptat spre sud, n mai multe valuri. O par- t te din ei se g seau, nc de la sfr itul secolului II, n nordul M rii Ne gre, n silvostepa dintre Nipru i Don. Un alt grup, cunoscut sub nu mele de gepizi, a coborit mai trziu. ncepnd cu prima jum tate a se-,. colului III se cunosc i ciocniri ntre go i i armatele romane din Daci4 i Moesia. Atacurile lor mpotriva imperiului le-au f cut de regul m preun cu triburile de carpi din Dacia r mas n afara provinciei roma ne, n anul 251 mp ratul Trebonianus Gallus n urma unei nfrngeri a o tilor romane la Abrittus, a ncheiat chiar o pace cu go ii, cednd coali iei goto-oarpice unele teritorii din Dacia, cu condi ia s nu mai, atace posesiunile romane. f Pe teritoriul rii noastre, go ii (cu cele dou mari ramuri ale lor : s r s ritean , a ostrogo ilor sau a greutungilor, i apusean , a vizigo ilor i sau a tervingilor) s-au putut a eza numai c tre sfr itul secolului III, iar

numai n secolul IV, nti ca federa i sau clien i ai imperiului, ui Aurelian le-a cedat Dacia pentru a putea salva provinciile ite Moesia i Illyricum. Cercet rile arheologice au dovedit c ea gotic asupra fostei provincii Dacia a fost mai mult nomifiind prezen i mai ales sub forma unor tabere n mijlocul iei autohtone. De aceea, ei n-au avut nici o influen asupra nilor romaniza i din Dacia, iar limba daco-romanilor n-a fost i de a go ilor. N-au mai r mas de la ei dect unele vestigii le att n Transilvania ct i n cmpia muntean . Dup a ezarea acia, au avut noi lupte cu imperiul roman. De pild , n anul 332 >mane conduse de fiul lui Constantin cel Mare, Constantin II, au Hin rea, atacnd i nvingnd pe go i. ipia muntean , pn la brazda lui Novac, care era un val roicat acum, a ajuns din nou sub st pnire roman , pentru treiscenii. A nceput de ndat i construirea de nt rituri pe malul Dun rii. Cu c iva ani nainte se construise un pod de piatr an re, la Sucidava (azi Celei), la gura Oltului. oseaua roman gul Oltului spre Transilvania a fost ref cut . In apropiere de [ s-a ridicat cetatea numit Constantiniana Daphne. Toate aceste erau destinate ap r rii popula iei romanizate r mase n nordul care din punct de vedere economic, cultural i militar era conca parte integrant a popula iei din imperiu. Mai ttrziu, n anii 69, mp ratul Valens a ntreprins dou expedi ii mpotriva go iordul Dun rii, acestea avnd n frunte un renumit conduc tor, le Athanaric. mul 376, go ii au fost nfrn i de huni, undeva n regiunile r s xtra-cairpatice, fapt care a determinat o emigrare masiv a lor 1 Dun rii, un.de aii avut noi lupte cu mp ratul Valens, n cursul icesta i-a pierdut via a (378). O parte din ei au r mas definitiv ii au plecat nspre apus. Vizigo ii au ajuns pn n sudul Gali n Spania, unde au ntemeiat un regat, iar ostrogo ii au izbutit, iu, s ocupe Italia (493), ajungnd sub regele lor teodoric la o itate deosebit . Pu inii go i r ma i n p r ile noastre au disp rut in masa popula iei autohtone. >ofida faptului c se a ezaser aici unele triburi germanice, desr sfirate, procesul de romanizare s-a men inut i nt rit. La au contribuit mai mul i factori, ntre care : men inerea cet ilor le de pe malul stng al Dun rii, predominarea economiei romane 5da ei n toat Dacia, existen a podului de piatr peste Dun re erea oselei c tre Transilvania. Faptul c popula ia din Dacia

vorbea limba latin , i-a ng duit s p streze leg turi nentrerupte cu popula ia de aceea i limb din sudul Dun rii, pentru c Moesia Supe rior, Dacia Ripensis i Mediterranea, Dardania, Prevalitania, care ineau de prefectura Illyricului, Moesia Inferior i Scythia Minor, care ineau de prefectura Orientului (dieceza Tracia), erau, cu excep ia unor ora e, teritorii de limb latin . ; Cre tinarea go ilor. Go ii au cunoscut cre tinismul nc pe cnd locuiau n nordul M rii Negre. Ajungnd la Dun re, num rul cre tinilor s-a nmul it, c ci nv tura cre tin era r spndit acum printre ei de numero ii captivi pe care i aduceau cu prilejul expedi iilor lor n Asia Mic i n Peninsula Balcanic i, poate, de unii solda i de neam got care slujeau n armata roman . Ajungnd pe teritoriul rii noastre de azi, e posibil s fi contribuit la ncre tinarea unora din ei i unii credincio i daco-romani. Se tie c n 332, dup ce go ii au fost nfrn i de Constantin cel Mare i se ncheie un tratat de pace prin care ei devin alia i (foederati) ai mp ratului, li s-a impus ntre alte condi ii i libertate pentru cre tini. La Sinodul I ecumenic de la Niceea (325), a luat parte i episcopul Teofil al Go iei (Gothiei), care era un ortodox. Probabil el era episcopul cre tinilor din ara Gothiei, cum se numea pe atunci Dacia nord dun rean ocupat de go i. Ulfila. Dup spusele istoricului bisericesc Socrate, Teofil ar fi fost nv torul i predecesorul lui Ulila (Ulfilas). Acesta era descendentul unei familii grece ti din Capadocia, deportat n ara go ilor, pe la mijlocul secolului III, unde s-a asimilat acestora. Probabil unul din p rin ii lui era got. S-a n scut n primul deceniu al secolului IV, n nordul Dun rii i s-a bucurat de o educa ie ngrijit . Pe lng limbile greac i got pe care le cuno tea din familie, a nv at i limba latin , care se vorbea n aceste p r i. Nu tim cnd i de cine a fost hirotesit n treapta cea mai de jos n ierarhia bisericeasc , cea de cite sau lector , probabil de nsu i Teofil. In genere se afirm c n anul 341, ar fi fost trimis la un sinod semiarian inut n Antiohia, unde ar fi fost hirotonit episcop de c tre semiarianul Eusebiu al Constantinopolului, fost al Nicomidiei. Dup o ipotez mai nou , hirotonia lui s-ar fi f cut de acela i Eusebiu, dar nu n Antiohia, ci la Conatantinopol, n anul 336, p rere care ni se pare mai apropiat de adev r. Istoricul Filostorgiu scria c Ulfila a fost hirotonit episcop pentru to i cre tinii din ara getic , avnd desigur n vedere faptul c n nordul Dun rii locuiau odinioar ge ii, acum daco-romani.

istoricii Socrate i Sozomen, Ulfila a fost la nceput ortodox, iceean i numai mai trziu, din interese politice, a trecut la c ci go ii voiau s intre n leg turi cu imp eriul de R s rit, mei att mp ratul c;t i episcopul capitalei erau arieni. Ren( _ dup unii n p r ile Buz ului , Ulfila a nceput s pro;ca cu nsufle ire pe Hriistos, mai ales c mul i dintre go i erau acest scop, el a creat un alfabet propriu, gotic, i a nceput i Bibliei n limba gotic . itatea sa misionar a fost ns tulburat n curnd de o prigoauit mpotriva go ilor cre tini de conduc torul lor Aorich, n Acesta 1-a obligat s treac n Moesia, mpreun cu un mare ona ionali cre tini. Dup p rerea unor cercet tori, s-ar fi a eL UI Nicopolis ad Istrum, dup al ii la Durostorum, unde i-a r rea evanghelizatoare, fiind totodat i un crmuitor politic de acolo. n nordul Dun rii se pare c i-a continuat activipiscop numit Goddas. Bucurndu-se de ocrotirea mp ra ilor i II (337361) i Valens (364378), care erau arieni, Ulfila i jurul s u o adev rat coal teologic , trimi nd misionari la cei din neamul s u. Acolo a terminat de tradus Biblia n ic , pentru cei de un neam cu el, l snd netraduse c r ile Reuct acestea ar fi constituit un ndemn pentru go i de a reveni irile lor r zboinice. Biblia gothica, cum se nume te traduare la baz textul grec. Cnd a fost cazul, a creat cuvinte noi, ma de spiritul limbii gote, iar unde n-a g sit cuvinte potrivite, pe cele grece ti. Traducerea lui Ulfila a fost apoi mult timp e neamurile germanice, circulnd n numeroase copii-manu[ mai vestit e Codex Argenteus Upsaliensis, din secolele V 0 particip Ia un sinod n Constantinopol, fapt consemnat de ocrate i Sozomen, cnd a acceptat m rturisirea de credin a acestui sinod. mii 370372 a izbucnit, n nordul Dun rii, o nou persecu ie i p ornit de r eg el e got Ath anari c. C u acest prilej, o alt ;r e go ii cre tini nord-dun reni, condu i de Fritigern, au tre>esia, ob innd, la st ruin ele lui Ulfila, drept de azil din paratului Valens, care profit de situa ie pentru a le impune orerian . o activiitate misionar de 40 de ani, Ulfila i-a dat ob tescul 1 anul 383 la Constantinopol (dup al ii n 381 sau 382), unde emat la un sinod, de c tre mp ratul Teodosie (379395).

Unul din ucenicii s i, Auxentius, ajuns episcop n Durostorum dup moartea lui, a scris un fel de panegiric despre dasc lul s u, cu titlul Epistula de Ude, vita el obitu Uliilae (Scrisoare despre credin a, via a i sfr itul lui Ulfila), cu unele date biografice. ntre altele, n scrisoare se spunea c Ulfila predica n inuturile dun rene n trei limbi, greac , latin i got , i c a l sat mai multe tratate i comentarii n aceste trei limbi. Sub mp ratul Constan iu II (337361) a fost exilat n Scythia Minor un c lug r eretic, Audius, originar din Mesopotamia, condamnat de un sinod pentru propov duirea unui rigorism exagerat. Trecnd i n nordul Dun rii, ntre go i, a insuflat unora din ei rigorismul s u moral, fapt care a dus i la nfiin area unor mn stiri. A fost hirotonit episcop de c tre un altul care aderase la nv tura sa. La rndul s u, a hirotonit i el al i episcopi, ntre care cunoa tem pe Uranius, originar tot din Mesopotamia, i Silvanus, un localnic. Dup moartea acestora, nu mai tim nimic despre audienii din nordul Dun rii. Probabil au p r sit secta sau au fost alunga i de aici in timpul persecu iei regelui got Athanaric. Toate aceste tiri le avem de la scriitorul bisericesc Sfntul Epifanie de Salamina (c. 315403), n lucrarea sa Panarion sau mpotriva tuturor ereziilor. Rezult , din cele nf i ate pn aici, c nv tura cre tin La go i s-a l spndit i pe teritoriul de azi al patriei noastre i c tot aici s-a creat primul lor alfabet i s-a nceput lucrarea de traducere a Sfintei Scripturi n limba gotic . timpului avem i alte tiri n leg tur cu via a cre tin la go ii a eza i n ara noastr . Am ar tat mai sus c Aorich dezl n uise o persecu ie mpotriva cre tinilor, n jurul anilor 347348, care a determinat emigrarea lui Ulfila n sudul Dun rii (persecu ia e atestat i de o catehez "a Sf. Chirii al Ierusalimului, care aminte te de unii martiri go i i per i .uci i atunci). Activitatea misionar a lui Ulfila n nordul Dun rii, ntrerupt n 348, a fost continuat de ucenicii s i. ntre ace tia, unul cu numele Eutihie, originar din Capadocia, este amintit ntr-o coresponden a Sfntului Vasile cel Mare de prin anii 373374. Probabil i-a sfr it via a printre go i, nainte de marea persecu ie a lui Athanaric din anul 372. Aceast persecu ie s-a dezl n uit n urma r zboaielor pe care le-a purtat cu mp ratul Valens, care trecuse n nordul Dun rii de dou ori. R zboiul s-a ncheiat cu victoria lui Valens, care a ncetat s mai considere pe go i vasali credincio i, suprimndu-le i subsidiile pe care le
Persecu iile go ilor mpotriva cre tinilor din Dacia. Din Izvoarele

iu din imperiu. Drept r zbunare, prin anii 370372, Athanaric a o persecu ie sngeroas mpotriva cre tinilor din regatul s u, pe b nuia c snt n leg tur cu imperiul. Persecu ia este descris storicul bisericesc Sozomen. imele unor martiri din acest timp snt consemnate ntr-un fragle calendar got, p strat numai pentru zilele de 23 octombrie30 srie, precum i din alte acte martirice. ntre ei se num rau preo ii i Batwin sau Bathusios cu doi fii i dou fiice, un c lug r Arpila, ba i, 7 femei i un altul, n total 26 de martiri, cunoscu i cu nuin afar de al ii, anonimi. Ei ar fi ndurat martiriul la porunca sf local cu numele Vingurich. Se crede c au fost ar i de vii mseric , undeva la v rsarea Arge ului n Dun re, a a cum ar reie i relatarea lui Sozomen. O noti din sinaxare arat c r m i ele : martiri au fost strnse de o cre tin cu numele Gaatha, so ia Dnduc tor got, i fiica ei Dulcilla, care le-au transportat, cu ajure tinului Vellas, la Cizic, pe malul asiatic al M rii de Marmara, e afla o colonie de go i cre tini. Dulcilla a r mas acolo, iar GaVellas, rentor i n Gothia, au fost uci i cu pietre, axarele pomenesc i de al i martiri ai persecu iei lui Athanaric. fost Sfntul Nichita, ars de viu, ca i martirii din calendarul got, ntr-o zi de 15 septembrie. Probabil era descendent al unei familii tivi greci cre tini adu i de go i din Cilicia ori din alte p r i ale 4ici. Numai a a se poate explica faptul c moa tele i-au fost du--ilicia i a ezate ntr-o biseric din ora ul Mopsuestia, ntr-o zi eptembrie, n preajma Sinodului IV ecumenic din 451. Din aceas-ire a moa telor ntr-o biseric ortodox , dar i din faptul c este t n Mineiele noastre, deducem c era ortodox. n secolul XV le sale au fost mutate n biserica Sfntul Nicolae din Vene ia. :itatea lui la noi se datore te nu numai faptului c a p storit pe ii rii noastre, ci i pentru c purta acela i nume cu episcopul anei, care, n anii urm tori, a desf urat o intens activitate ir i catehetic la daco-romanii din sudul Dun rii. Uneori a i ifundat cu acesta i numit Romanul , al ii spre a-1 deosebi numit Gotul., rtiriul Sfntului Sava. tiri mult mai bogate avem ns despre un tir din persecu ia lui Athanaric, i anume despre Sfntul Sava. ea sa este relatat de un izvor contemporan, i anume de o re a Bisericii din Gothia c tre Biserica din Capadocia, scris 3 374, cu prilejul mut rii moa telor sale n Capadocia, c tre de e nsu i actul s u martiric.

* -,

Din cuprinsul scrisorii, reiese c Sava era grec de neam, credincios ortodox, care tr ia n feciorie, post i rug ciune, ntr-un sat din Muntenia de azi, ntre p duri, cntnd psalmi n biseric . Cnd crmuitorii go i au nceput prigoana mpotriva cre tinilor, silindu-i s m nnce din cele jertfite idolilor, Sava a respins ncercarea cons tenilor s i p gni de a-1 sc pa, oferindu-i spre mncare c rnuri nejertfite, substituite de ei celor jertfite idolilor. In acela i timp, ndemna i pe ceilal i cre tini s refuze o astfel de propunere. Acest lucru a sup rat pe p gni, care l-au alungat din sat, neng duindu-i s se rentoarc dect dup trecerea unui timp. Apropiindu-se s rb toarea Pa tilor din anul 372, persecu ia lui Athanaric mpotriva cre tinilor a pornit cu i mai mult cruzime. Din aceast pricin , unii dintre ei preo i i credincio i au fost nevoi i s se refugieze din Gothia-, peste Dun re, n Romnia fPwpavta), ; adic ntr-una din provinciile imperiului roman de r s rit, fie n Moesia, fie n Scythia Minor. ntre cei care au plecat era i preotul satului respectiv, Sansala (Sansalas). Sfntul Sava, dup cum ne spune actul s u martiric, s-a ndreptat ns spre un alt ora (ek tepav iroXiv), al c rui nume nu-1 tim, la preotul Guttica (Guththicas), pentru a pr znui Pastile mpreun . Pe drum, i s-a ar tat un b rbat foarte nalt i str lucitor la vedere, care i-a poruncit s se ntoarc la preotul Sansala. La acestea, Sava i-a r spuns c Sansala a p r sit ara i a pornit mai departe. O z pad abundent a troienit ns drumul, astfel c a fost nevoit s se rentoarc n sat. Aici 1-a g sit pe preotul Sansala, revenit ntre timp, pe ascuns, la p stori ii s i. A pr znuit Pastile mpreun cu el i cu ceilal i credincio i. Dar n a treia noapte dup Sfintele Pa ti, a sosit n sat Atharid, fiul unui regi or (faoi'kiaxoz) got, Rhotes-theos, cu o ceat de prigonitori. Preotul Sansala i Sava au fost prin i, supu i la chinuri i sili i s aduc jertf idolilor, lucru pe care l-au refuzat. In fa a r spunsului lui Sava, care a ofensat pe Atharid nsu i, au hot rt s fie necat n rul Buz u (Mouaato). I-au prins un butuc de lemn dup gt, aruncndu-1 n adncul apei, n timp ce dreptul Sava da laud lui Dumnezeu c 1-a nvrednicit s p timeasc pentru El. Uciga ii i-au scos trupul nensufle it din ap pe malul rului i l-au p r sit, iar pe preotul Sansala l-au l sat prad chinurilor ndurate pn atunci. Probabil el a fost cel care a purtat grija nmormnt rii trupului martirului Sava. S vr irea sa din via s-a petrecut la 12 aprilie 372, a cincea zi dup Pa ti, fiind n vrst de 38 de ani. La scurt timp dup p timirea lui s-a r spndit vestea despre acest nou martir, ajungnd pn la Sfntuil Vasile cel Mare, arhiepiscopul Ce-

din Capadocia (c. 330379). Lucrul acesta nu este de mirare e gndim la numero ii capadocieni adu i n inuturile dun rene, strau leg turile cu p mntul lor de ba tin . A a se face c prin 3 _ 374, Sfntul Vasile a adresat o scrisoare guvernatorului Scici, Iunius Soranus, tot un capadocian i probabil rud cu el, ruL s -i trimit moa te de sfin i (scrisoarea 155 din colec ia Migne, ;il). Rug mintea i-a fost ndeplinit trimi ndu-i-se chiar moa tele ui Sava, nso ite de acea lung Scrisoare a Bisericii lui Dumnei Gothia c tre Biserica lui Dumnezeu din Capadocia i c tre toaricile (comunit ile) locale ale Sfintei Biserici universale, redaclimba greac , care, de fapt, este actul martiric al Sfntului Sava. scrisoare se ar ta ca moa tele au fost duse mai nti n Roma[el "c/jv 'Pco[j.avav) care ar fi Scythia Minor, n a c rei metropol , i avea re edin a i guvernatorul Iunius Soranus. Probabil ele : la Tomis, iar de aici, cu voia sfatului clerului (prezbiteriul) ^ iato? TOO icpeoPutepoo), au fost trimise n Capadocia. In acest caz, rea lor s-a f cut prin osrdia episcopului de atunci al Tomisului, lup toate probabilit ile, era Vetranion sau Bretanio, atestat n gur n scaun n anul 369. Mai mult, episcopul tomitan a al turat :risoare personal c tre Sfntul Vasile cel Mare. iii cercet tori au emis opinia c i scrisoarea Bisericii din Gothia itocmit tot de episcopul Vetranion, care se poate s fi avut sub rea sa duhovniceasc i pe credincio ii din inuturile Buz ului, j timise Sfntul Sava, deci era ndrept it s se ocupe de ntocactuilui martiric al unui sfnt din eparhia sa. Era i firesc, pentru ius Soranus nu putea trata problema trimiterii moa telor Sfn5ava n Capadocia dect cu ierarhul locului, deci cu Vetranion. )il scrisoarea s-a ntocmit pe baza relat rilor lui Sansala, el fiind : ocular al p timirii Sfntului Sava. data dup primirea darului, Sfntul Vasile a mul umit prin dou :i, socotite de unii ca adresate nu episcopului de Tomis, ci lui u al Tesalonicului. Cercetnd ns cuprinsul lor, se constat cu c adev ratul lor destinatar era episcopul tomitan, deci o dori plus c el era i autorul actului martiric. Astfel, n ambele scristinatarul este numit theosevis, termen rezervat clerului i n3i episcopilor. Iar n cea de-a doua scrisoare, Sfntul Vasile scria : cinstit p mntul patriei tale (Capadocia, n.n.) cu ua martir care a t de curnd pe p mntul barbar (Gothia, n.n.) care este nvecinat vostru (Scythia Minor, n.n.). atmi'c ni. Kmq oniyiiu iiiiaat uou

L UI J U A U U - H U M A J N

1 JN

R mne de l murit i problema c rui neam apar inea Sfntul Sava supranumit Gotul. Att numele capadocian, ct i faptul c Sfntul Vasile cel Mare, guvernatorul Iunius Soranus, amndoi capadocieni, precum i Sfntul Vetranion, originar poate tot din acele p r i, au depus atta st ruin pentru mutarea moa telor sale n Capadocia, ne fac s credem c Sfntul Sava este originar tot de aici, deci un descendent al captivilor gr eci ad u i d e go i n Da cia. n ce p rive t e p e p reot ul Guttica, acesta, dup cum l arat i numele, era got. Despre Sansala, considerat got, s-a emis ip oteza c ar fi de o origine daco-roman , ceea ce pare pu in probabil. C o n c l u z i i : Din toate cele relatate pn aici, se pot des prinde mai multe constat ri. n primul rnd, aceea c n nordul JDun iii pulsa o via cre tin intens , fiind aici biserici, preo i, cnt re i (Sfntul Sava cnta psalmi n biseric ) i credincio i care pr znuiau anumite s rb tori (nvierea Domnului). nv tura cre tin era att de r spndit i la sate, nct chiar i ranii pagini priveau cu simpatie pe cre tini, pe care c utau s -i apere de prigonitori (cazul Sfntului Sava, pe care cons tenii lui au vrut s -1 scape de pedeap s ). Rezult de aici c era posibil convie uirea barbarilor . cu popula ia daco-roman . O alt constatare este aceea c cre tinii din nordul Dun rii, de i au tr it ntre go i din care mul i erau arieni , ineau rnduielile ortodoxe potrivit celor hot rtc de Si nodul I ecumenic de la Niceea. Dac Sfntul Sava i cei doi preo i ar fi fost arieni, desigur nu se depunea nici o st ruin pentru'adu cerea moa telor sale n Capadocia. n str it, constatarea cea mai pre ioas pentru noi este aceea c popula ia daco-roman a conti nuat s existe i sub go i, p strnd leg turi nentrerupte cu popula ia de limb latin din sudul Dun rii (Romnia). Mai mult chiar, se ob serv o influen daco-roman n cre tinismul go ilor, cum este cazul iiicei conduc torului got botezat cu numele latin Dulcilla, apoi c iva sfin i din fragmentul de Calendar got, care aveau de asemenea nume latine. , . ' Ca o concluzie general , putem afirma c nv tura cre tin ortodox era att de puternic n teritoriile de azi ale patriei noastre n secolul IV, nct din rndul credincio ilor de aici unii i- u jertfit via a pentru Hristos, nvrednicindu-se astfel de cununa muceniciei.
8 Istoria B.o.R.

P E R I O A D A I N T II A (S E C O L E L E II -V I)

BIBLIOGRAFIE i l a i n c r e t i n a r e a g o i l o r . C. ER BIC EA NU, Go i i n Da c i a i [re tinarea lor n sec. III i IV, n B.O.R., anul XII, 1888, p. 134139; C. ER-Uliila.

Via a i doctrina sa sau starea cre tinismului n Dacia Traian i ' n sec. IV, n B.O.R., anul XXI, 18981899, p. 121152, 273301, 370 -517, 685710, 763769 ( i extras : Bucure ti, 1898 cu traduceri din ac-irilor) ; VASILE PRVAN, Contribu ii epigraii ce la istoria cre tinismului m, Bucure ti, 1911, XVI + 223 p. (p. 149158) ; JOSEPH MANSION, Ies Iu christianisme chez les Goths, n Analecta Bollandiana, Bruxelles, 1914, , 5 _ 30 ; J. ZEILLER, Ies origines chretiennes dans les provinces clanubienirnpire romain, Paris, 1918, IV + 667 p. (mai ales p. 407542); CONSTANiICULESCU, Contribu ie la vechimea cre tinismului n Dacia. Din istoria re[ gepizilor, n Anuarul Inst. de Istorie Na ional , III, 19241925, p. 357 extras: Cluj, 1925, 20 p.); J. ZEILLER, Auxence, n Dictionnaire d'histoire jgraphie ecclesiast ique, t. V, Paris, 1930, col. 936938; IORGU STOIAN, s episcop arian de Durostor, n B.O.R., an. LVI, 1938, nr. 78, p. 329355 1 latin i traducerea romneasc a vie ii lui Ulfila) j VASILE GHEORGHIU, irgenteus Upsaliensis, Bucure ti, 1939, 58 p. + reproduceri; E. A. THOMP Vizigots in the Time ol Ullita, Oxford, 1966; KARL KURT KLEIN, Gofen'uliila als Bischoi und Missionar, n Geschichtswirklichkeit und GlaubensbeFestschrift fur Bischof D. Dr. h. c. Friederich Miiller, Stuttgart, 1967, p. NICOLAE (CORNEANU), mitropolitul Banatului, Biblia lui Wullila, n MB. 1970, nr. 79, p. 550558 ( i n voi. Studii patristice. Aspecte din vechea cre tin , Timi oara, 1984, p. 245255); IOAN R MUREANU, Mi carea au-n Dacia Pontic i nord-dun rean (sec. IVV), n B.O.R., an. XCVI, 1978, , p. 10531070 ; KURT SCH FERDIECK, "Wulfila. Vom Bischo! von Gotien tnbischoi, in Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 90. Bnd. Helt 23, 1979, p. EMI. IAN POPESCU, Cre tinismul n p r il e Buz ului pn n secolul al n voi. Spiritualitate i i storie la ntorsura Carpa ilor, voi. I, Buz u, 1983, ?7 (a se vedea i p. 231258 din acela i volum). r t i r i i c r e t i n i d i n G o i a. Cele trei scrisori ale Sf ntului Vasile au fost publicate n original de J. P. Migne, Patrologia greac , voi. 32; H. {E, Saints de Thrace et de Mesie, n Analecta Bollandiana, XXXI, 1912, p. ; R. KNOPF i G. KROGER, Ausgewhlte m rtyreiakten, Tiibingen, 1929, p. Tr aducer i romne ti i comentarii: G. ZOTTU, Stntul Sava martir got, n II, 1883, p. 169180 ; GHERASIM TIMUS, Epistola Bisericii Gotiei, n B.O.R., 01891, p. 817822; Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istoriei Roii, Bucure ti, 1970, p. 710715 i 720727; IOAN DINU, Citind martiriul Sava Gotul, n revista Tomis an. XV, 1938, nr. 910, p. 2024; PETRE JREL, Les ades de Saint Sabas Ie Goth. (BHG1607), Histoire et arcMolo.ESEE, t. VII 1, 1969, p. 175185; I. IONESCU, Sansala, primul preot cresroman atestat documentar, n M.O., XXII, nr. 56, 1970, p. 485490; TEZXE, 1600 de ani de la moartea Sintului Sava Gotul, n B.O.R., an. XC, 1972, p. 556568; VASILE GH. SIBIESCU, Stntul Sava Gotuh. La 1600 de ani cenicia sa, n G.B., an. XXXI, 1972, nr. 34, p. 335388; EPIFANIE NORO-0 de ani de la moart ea martiric a Sintul ui Sava Got ul, n M.M.S., an. 1972, nr. 3i, p. 146158 ( i n voi. Pagini din istoria veche a cre tinismu-mni, Buz u, 1986, p 216238) ; IOAN IONESCU, Pomenirea Stntului martir tul, n M.O., an. XXIV, 1972. nr. 31, p. 180193; VASILE GH. SIBIESCU, e Sintului Vasile cel Mare cu Scyt hia Minor (Dobrogea)", n Ortodoxia, J. 1979, nr. 1, p. 146150 (cu cele dou scrisori, n romne te); IOAN R-*U, AcreJe martirice. Studiu introductiv, traducere, note i comentarii de..., !; 198.2' P311^328-(voi. 11 din colec ia P rin i i scriitori biserice ti); ION ^i Stntul mare mucenic Nichita ( i P timirea* sa), n S.T., an. XLI, 1989,

VI
/ CRE TINISMUL DACO-ROMAN N SUDUL DUN RII N SECOLUL IV. SINOADELE MPOTRIVA ARIENILOR

retragerea legiunilor romane, a administra iei i a p turilor nst rite n sudul Dun rii, n 271275, s-a creat acolo o nou provincie, Dacia Aurelian , mp r it n curnd n dou : Dacia Ripensis i Dacia Mediterranea, situate ntre cele dou Moesii. Marea mas a locuitorilor din nordul Dun rii agricultori i p stori a r mas pe loc, convie uind, n continuare, cu felurite neamuri migratoare care sau ab tut pe teritoriul fostei provincii. Leg turile dintre popula ia romanizat din nordul i din sudul Dun rii au fost permanente. Se cunoa te o nencetat emigrare a popula iei din imperiu la barbari (adic n nordul Dun rii), lucru pe care l afirm i scriitorii Paul Orosius i Salvian din Gallia. Am ar tat i n alt parte c poporul i limba romn s-au format n cadrul a a numitei romanit i dun rene sau orientale a imperiului, n care intrau provinciile din spa iul carpatodanubiano-balcanic. Cre tinismul n sudul Dun rii. Dup cum s-a putut constata, nv tura cre tin a p truns n Peninsula Balcanic prin lucrarea misionar a Sfntului Apostol Pavel i a ucenicilor s i. Desigur ace tia au f cut aici hirotonii de episcopi, preo i i diaconi care le-au continuat activitatea misionar . A a se face c n provinciile Illyricului a existat o via cre tin mult mai bogat dect n nordul Dun rii. La nceputul secolului IV ntlnim un ir ntreg de episcopii n provinciile Illyricului, mai cu seam pe malul drept al Dun rii. Num rul: lor a crescut dup anul 313, cnd s-a promulgat edictul de la Medioanum. Astfel, n provincia Pannonia Inferior (Secunda) existau scaune episcopale n ora ele : Mursa (azi Osiek), Sirmium (Mitrovi a), capitala

D up

P E RI O A D A I NT II A (S E C O L E L E n V I)

iei, fost i re edin imperial n secolul IV, probabil la Cibankov ce sau Vinkova ) i Bassianae (Petrova , p e Dun re). In Superior : Singidunum (Belgrad), Viminacium (Kostola ), Horlargi (Ciupria) i Margum (Dobrovi a), azi toate n Iugoslavia, a Ripensis : Aquae (Negotin, n Iugoslavia), Ratiaria (Arcer), Martis i Oescus (Gigen), toate n Bulgaria de azi. Poate s ii an scaun episcopal i n Bononia (Vidinul de azi). n Dacia Medii: Naisus (Ni ), Remesiana (Bela Pelanca), amndou n Iugole azi, i Serdica sau Sardica (azi Sofia). n Dardania : Scupi ), Ulpiana (Lipljan), azi amndou n Iugoslavia, i altele, mai [semnate. n Moesia Inferior : Novae (Svi tov), Sexanta (SexaPrista (Russe), Appiaria (Riahovo), Durostorum (Silistra), Abritzgrad), N ico polis (Nikiup, la sud de No va e), Ma rcia nop olis ), lngi Marea Neagr i Odessos sau Odyssos (\ r arna),Hoa e aria de azi. n Scythia Minor exista o episcopie la Tomis (Cpiaa care s-au d ugat ulterior alte 14 episcopii, de care ne vom atf-uri capitol special. far de aceste episcopii din provinciile romane sud-dun rene, n imediata vecin tate a fostei provincii Dacia Traian , existau episcopii, n celelalte provincii ale Iliyricului: Sa via, Pannonia r (Prima), Dalma ia i Praevalitania, nct num rul tuturor episdun r en e se ridica la peste 40. nunit ile i episcopiile din Pannonia Inferior, Moesia Superior, ia.Dacii sud-dun rene i Dardania erau latine, dup cum doveele inscrip ii funerare, precum i numele ierarhilor. n Moesia i Scythia Minor nu mele ierarhilor i inscrip iile snt fie n fie n latin . .Din felurite m rturii contemporane se tie c unii >copii acestor inuturi erau oameni nv a i, polemi ti, scriitori ti de limb latin , cteodat ap r tori ai inuturilor pe care le iu. Unii au suferit moarte de martiri, ca Irineu din Sirmium. nd seama de caracterul misionar al cre tinismului din primele , este sigur c noua nv tur a lui Iisus Hristos a p truns din >uri rii n nordul ei i prin mijlocirea scaunelor episcopale pe am men ionat, dintre care aproximativ 15 erau a ezate pe malul l Dun rii, sau n imediata sa apropiere : Singidunum, Viminai.quae, Ratiaria, Castra Martis, Oescus, Novae, Sexanta Prista, a. Durostorum, Abrittus, Nicopolis, Mar<bianop*olis, Tomis etc. pndirea cre tinismului n afara ora elor mari mai ales dup de la Milah : a dus 4a instituirea unor slujitori speciali care s i n comunit - ile .mai ndep rtate de ora e, n mediul rural.

Ace tia erau cunoscu i sub nu mele de horepiscopi (x> pe7naxo7rot), adic episcopi d e sat sau de ar (r t j^dopa -a? = sat), avn d hirotoni e de e pi sc op i. E i era u tri m i i sau d ele ga i d e e pi sc o pi i lor s c er cete ze pre oii e pa r hi ei, s i n st al e ze p re o i n p ar o h ii , s h ir ot o n e asc ei n i i pr eo i i d i ac o n i ( ac e st e a d i n u r m n u m a i cu a p r o b a r ea e p i sc o p u l u i), s fa c hirotesii n tre ptele in feri oare (cite i, ip od iac oni, e xorci ti), s s vr e a sc tai ne i i eru r gii. A vea u i d reptul s partici pe, cu vot delib erati v, la.l ucr rile S i n o ad el or ecu m e ni ce i l ocal e . S nt n tln i i n ce p n d cu sec ol ul III (d u p un ii cer cet t ori ch iar d in se colu l II), pn prin se c ol e l e X I X I I. M ai m u l t e c an o a n e a l e u n o r si n o a d e se o c u p d e e i (can . 13 al S i n. A n tioh ia, can. 1 3 al S in. N e o ce zar e ee, can . 13 al S in. A n c ira , c an . 8 al S in . I e c , c an 1 0 a l S in . A n tio h ia d in 3 3 2 , c a n . 2 al Si n. IV ec, etc). D e i n u a ve m m rt uri i istori c e-litera re de spr e luc rar ea h ore pi sc opi l or i n n o r d u l D u n r i i, t ot u i, tr e b u i e s ad m it e m c u n ii d i n e i a u acti vat i aici, ca tri mi i ai episc opilor de la scau nele amin tite mai sus. E x i st en a l o r se i m p u n e d a c n e g n di m i l a fa p tul c p r i n a n u m i t e c an oa n e ( ca n . 2 al S in . II e c, c a n. 6 al S i n . din S ar d c a, ca n. 5 7 al S i n. di n L a od ice e a), se int er zice a hir ot on ia d e e pi sc op i pe n tru sat e i or a e m i ci ; o r, d u p r etr a ge r ea au r eli a n n fl o rit o ar el e o r a e d i n f ost a pr o vincie D acia Traian s-au ruralizat. D e aceea, aici, n D a cia C arpatica, hor e pisc opii au fost n dre pt s - i e xer cite atribu iil e treptei lor di n m pu ternicirea episco pil or din su dul D un rii sau a celui din T o mis. E i hi rot on e au pr e o i, diaco ni sau h ir ote sea u g rad e in feri o are, cer ceta u biseri cile e xi st ent e i p e p r e o i, in stal au pr e o i, s vr e au diferite sl uj b e, pr e g t ea u cate h u me ni i p en tru bo te z sau pr e dic au ac el or a c ar e nu cu no teau n c^ n v tu ra cre tin . C ateheza, pre dica i slu jba l or era u s v r i t e n li m b a l at i n vu l g a r , cu n o s c u t d e d a c o - r o m a n i i d e a i ci . U n ti m p au acti vat n B iserica ve ch e i a a n u m i ii episco pi period eu i, sau period e v i (ire pt oS ein iq? = ngrijitor al su fletelor), nu mi i i e x rh i , iar l atin e t e vi sitat or e s, ca re a vea u hir ot on i e d e ar hi er eu. E i st t ea u n ce t a t ea d e sca u n a e pi sc o p u l u i ep ar h i ot, d a r se d e pl a sa u n eparh ie cnd dispu n ea ac esta, deci erau un fel d e arhierei vicari n a ccep iu n ea de azi, inferiori h ore pisco pilor. A u ap ru t n se colul IV i s-a u . m en in ut pn prin sec ol ele V III IX . U nii p eriod eu i au pu tu t a cti v a i n t erit o r iil e di n n or d ul D u n r i i c a t rim i i ai e pi sc o pil o r di n su d ul ei, n d e plin i n d n s r ci n ril e p e c ar e le -a m p o m en it m ai su s p en tru h or epi sco pi. m an P tru nd er ea cre tinism ul ui n n ord ul D u n rii, la po pu la ia dac o-r o de a col o p rin ac e ti hor epi sco pi i epi sco pi mi si o n ari, a fo st u u -

de faptul c sub Constantin cel Mare, imperiul roman de f stbutit s cuprind o larg f ie de teritoriu n cmpia oltean i> m (hotarul nordic fiind cunoscut sub numele de brazda lui Nomp ratul a construit chiar un pod peste Dun re ntre Sucidava, Celeiul de azi) i Oescus (Gigen, n Bulgaria), pentru a, lega pro-e din sud cu teritoriile din nordul Dun rii. Acest teritoriu a fost pnirea ro ma nilor pn n 378, n timp ul mp ratului Valens, au cucerit go ii, n urma victoriei lor asupra romanilor la AdriaAtacurile hunilor din anii 442 i 447 au nl turat din nou st poman de pe ambele maluri ale Dun rii. Ea s-a ref cut par ial tiu scurt timp abia sub mp ratul Justinian (527 565), care a ilit st pnirea romano-bizantin n nordul Dun rii. nodul I ecumenic. Tulbur ri pricinuite de arieni n sudul Dun rii. e multor episcopi din sudul Dun rii este cun oscut din timpul elor pricinuite de erezia preotului Arie din Alexandria, care c Fiul este o creatur a Tat lui, fiind creat din alt substan in dect Tat l i c este schi mbabil. Pentru cercetarea acestei turi, mp ratul Constantin cel Mare a convocat primul Sinod ecula Niceea, n a nul 325 , car e a cond a m nat er ezia lui Ari e i a lat primele apte articole din Simbolul credin ei, care l mureau jzp.irea Fiului (Fiul lui Dumnezeu, unul n scut, Care din Tat l scut mai naint e de t o i vecii... n s cut, iar nu f cut, C el de o cu Tat l, prin Care toate s-au f cut...). i acest Sinod au participat 318 Sfin i P rin i, cel mai de sea m :or al Ortodoxiei dovedindu-se Sfntul Atanasie cel Mare al Aleiei. Intre participan i s-au nu m rat i c iva ep iscop^din p r ile sne : Dominius sau.Domm^djrjL^ijrjniuin, Protogenes din Sardica, din Scupi (numele este semnificativ) i Pistus din Marcianopolis. bil la lucr rile Sinodului a luat parte i un "Sptscop 3e T6ms7 c ci :ul Eusebiu de Cezareea, n Via a mp ratului Constantin, scria ici schitanul nu lipsea din ceata ; probabil se numea AloicuA m t mai sus c printre participan i s-a num rat i episcopul Teof/I thiei. i urma con da mn rii sale d e c tre Sinod, n toam na anului 3 25, a fost exilat n p r ile Illyricului. Aici a izbutit s atrag la erezia i tineri episcopi, care au devenit apoi mari ap r tori ai arianismutdeplinind un rol nsemnat n controversele ariene din secolul IV. a erau V lens din Mursa i Ursacus din Singidunum.

Dup condamnarea lui Arie la Sinodul I ecumenic, prietenii s i, n frunte cu episcopul Eusebiu al Nicomidiei, voind s nl ture termenul ortodox de o fiin cu Tat l (ojiooocno), au pus n circula ie un termen nou, apropiat ca form de primul, i anume c Fiul este asem n tor cu Tat l n substan sau fiin (ofjioiour.o?), pentru ca s poat mai u or am gi pe ne tiutori. In felul acesta, a luat na tere o nou grupare eretic , a arienilor modera i, numi i i semiarieni sau eusebieni, dup numele c peteniei lor. Au urmat alte fr mnt ri, care au dus la convocarea unor sinoade locale. De pild , n 335 s-a inut un sinod la Tyr, n care semiarienii, participnd n majoritate, au condamnat pe Sfntul Atanasie cu depunerea din scaun. Hot rrea a fost aprobat i de mp ratul Constantin cel Mare, care a exilat pe Sfntul Atanasie la Treveri (azi Trier, n Germania). Tulbur rile nu s-au potolit nici dup moartea lui Arie (336) i a lui Constantin cel Mare (22 mai 337, n Duminica Rusaliilor), botezat numai cu cteva zile nainte de moarte de semiarianul Eusebiu al Nico midiei. Unul din fiii s i, Constantin II, augustul Galliei, a ng duit Sfntului Atanasie i altor episcopi ortodoc i exila i s se ntoarc la scau nele lor. n drum spre Alexandria, Sfntul Atanasie s-a oprit n p r ile, noastre, la Viminacium, unde a ntlnit pe un alt fiu al fostului mp T;) : iat, Constan iuT~ugustui Orientului. t In 338 s-au inut alte sinoade, la Alexandria (ortodox), la Constantinopol (semiariaiiji^ la Roma (340341), convocat de papa~TuTTu, i ia Antiohia (341), numU_j^^JF ror'Ja^rT l nnoirii (atunci s-a sfin it noua catedral , nceput de mp ratul Constantin), cu participan i n majoritate ortodoc i. Sinodul de la Sardica. Datorit faptuku^c^jnultejrobleme nu erau rezolvate i c n 341sejmuser d"ou ~snoade, unul al orientaliTofTaT^ TuTal occjd^j^lUQTr-^p-luliii^iai^^ ximinus din Treveri au socotit c a sosit timpul s se reexamineze toate problemele~"ramase n suspensie, inclusiv situa ia Sfntului Atanasie^al AlejjndlieLla.^uiina unui schimb" ele cores"poncfen , cu aprobarea celor doi augu ti, Constan ^al^ jDcj dentului i Constan iu (Constantius) al Orientului, s-a hot rt ca episcopii celor dou jum t i ale imperiului s se ntruneasc la Sardica (Serdica, Sofia de azi), n Dacia Mediterranea, ultimul ora al imperiului occidental, aproape de Tracia, de unde ncepea st pnirea lui Constan iu. . > , ....;-.:,.

adul s-a ntrunit n toamna anului 343 i au participat aproxi70 de episcopi. Aproape jum tate dintre ei erau din provinciile ui. Cealalt jum tate (aproximativ 80) erau din provinciile Ocui : Italia, Gallia, Spania i Africa, grupa i n jurul b trnului Osius din Cordoba, conduc torul Bisericii (romane la Sinodul inie. Al ii erau din provinciile Orientului, majoritatea semiatru cunoa terea situa iei cre tinismului n provinciile dun rene sriului roman, este necesar s se cunoasc numele episcopilor aarticipan i la lucr rile Sinodului. Astfel, din Pannonia Inferior ipat Eutherius din Sirmium, capitala Illyricului occidental i reimperial n secolul IV. Din M.esia Superior...auparticipat episosimus din_J^oj ejuin_JvIaigi*-.iar Arnanthjs^din Viminacium a rezentat de preotul Maximus (Sfntul Atanasie cel Mare n Episc tre" arieni aminte te pe episcopul Cyriac.iis.jdiQ Viminacium, >dox). Din Dacia Ripensis au venit episcopii Vitalis din Aquae_ (sau Sai yus) din C astra Martis i Valens din Oes cus. Sfntul 3 aminte te i de episcopul Silvestru, care probabil a fost al Raiup al ii s-ar fi numit Pauflin). Din Dacia Mediterranea au luat iscopii Protogenes din Sardica, cei care a participat i la lucra-sIului I ecumenic, i Gaudehtius (jGjaudenjiu) jdn Naisus, amnluc tori ai Sinodului, mpreun cu Osius.dirju-CQldQbau_Din Qii. jiar icipat episcopii Paregorius din Scupi ^i Macedonius din Printre ef"se~numTflu r c? doi tineri episcopi atra i de Arie i sa, n timpul exilului s u n Illyricum : Valens de Mursa i ^d eS i ngid un uin, car e, n c de la Sinodul din T yr, di n 3 35 , au credmfTrETWtssr i luptau mpotriva Sintului Atanasie. La bun nceput s-au ivit nen elegeri ntre sinodali, c ci r s ri-pus drept condi ie prealabil a particip rii lor ca episcopii de-ei mai nainte, i anume Atanasie al Alexandriei, Marcel al i Asclepios din Gaza, s nu fie admi i la lucr ri. Episcopii i apuseni n-au voit. In aceast situa ie cu toat ncercarea icare a episcopului Osius din Cordoba episcopii r s riteni edin e aparte, apoi au p r sit ora ul, mutndu-se la Philippc-:i Plovdiv), n Tracia, unde i-au inut sinodul lor. n ciuda reorientalilor, episcopii illyrieni i occidentali au continuat lucr odul a mplinit o ntreit misiune : s-a ocupat de dreapta creacat de semiarieni , a cercetat situa ia episcopilor depu i din ie semiarieni,- s-a ocupat de abuzurile i violen ele s vr ite arieni (eusebieni) mpotriva multor episcopi, preo i sau ere-

dincio i trimi i n exil unde sufereau fel de fel de lipsuri sau nchi i, pentru c au respins erezia lui Arie i a lui Eusebiu din Nicomidia i au refuzat s intre n comuniune cu adep ii acestora. 8-a dovedit, cu acest prilej, vinov ia arienilor i a semiarienilor, prin actele lor de violen , falsurile lor, ntemni rile slujitorilor Bisericii, incendierea unor biserici, introducerea de episcopi arieni n locul celor depu i. Sinodul a constatat, de asemenea, c nvinuirile care se aduceau Sfntului Atanasie, lui Marcel din Ancyra i lui Asclepios din Gaza erau nentemeiate, hot rnd s fie excomunica i cei care le ocupau n acel mo ment scaunele. Odat cu aceia au mai fost excomunica i i al i episcopi semiarieni, inclusiv cei doi arieni din p r ile locului : Valens de Mursa i IJ J. J. CJJAS din Singjdjjr^urn. LaMll Vilul luuiu>iior, P rin ii de la Sardica au stabilit un num r de 23 de canoane, referitoare -> r,u figflg;; ' la alegerea episcopilor, la irepturile i datoriile lor. De pild , canoanele 1 , 2 , 11 i 12"^!Tganrw H-;. rile de episcopi de la un scaun ia altui dac ele aveau ca scop interese personale. Can. 6 confirma vechea tradi ie ca la alegerile de episcopi s ia parte i poporul. Can. 7, 8 i 9 dezaprobau c l toriile i interven iile episcopiior la curtea imperial , afara de cazul cnd erau ei n i i chema i. Can. 1, 13, 14 i 15 cereau ca episcopii s locuiasc n eparhiile lor, neputnd s lipseasc n caz de nevoie mai mult de trei duminici. Se cerea de asemenea ca nici un episcop s nu hirotoneasc pe clericii altui episcop, f r consim mntul aceluia. Din toate acestea, rezult c Sinodul de la Sardica a fost unul din cele mai importante din seria sinoadelor co nvo cate pentru aplanarea tulbur rilor provocate de arieni i de semiarieni. Din p cate, hot rrile. Sinodului n-au putut fi aplicate dect n provinciile Illyricului i ale > Occidentului, c ci n R s rit mp ratul Constan iu a continuat s sprijine, pn la moarte (-j- 361), pe semiarieni. In aceste mprejur ri, nici n Sfintui Atanasie n-a putut s - i reocupe scaunul din Alexandria. El a r mas mai mult de un an n provinciile romane sud-dun ren e, prop ov duind dreapta credin i nt rind pe credincio i n rezisten a lor , fa de ereticii arieni. Pastile anului 344 le-a s rb torit la Nasus, la episcopul Gauden iu, iar Pastile anului 345 la Aquileea, n vestul lilyriculm. Semiarienii i arienii au continuat s agite spiritele, nct a fost nevoie s se ntruneasc noi sinoade, n a doua jum tate a secolului IV, pn cnd erezia arian (comb tut i de marii Sfin i P rin i : Atanasie al Alexandriei, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz i Grigorie de Nissa) a nceput s dispar . Deci, Sinodul de la Sardica n-a putut aduce

lini tea n B iseri c . C u toate acestea, pentru istoria vie ii cre r ovi n ciil e su d -du n r en e i c hiar d in n or d ul D u n r ii, acest S in od D deosebit im p ortan . .: iri m u l rn d, se p oate con stata e xi sten a u nei or gan iz ri te meiisericii cre tine n pr o vinciile r o m an e su d -du n r ene, cu nu me dsc op ate, car e d esf u ra u o in ten s acti vit ate m isio nar a -pa st osst e e pi sc o p i i d e si g u r a v e au u n n u m r su fi c i en t d e sl uj it or i i pre o i, n frunte cu u n episco p , precu m i un nu m r m are n c i o i. C on st at m a p o i c e p i sc o p ii d e a i ci i m pl i c i t i c r e _ m rt u ri sea u O rt o d o xi a n i ce e an . . t ulbur ri n B iseri ca sud -du n r ean . T u l bu r rile cau zate de i se miarien i au c on tinu at i du p S in odu l d e la S ard ica, i a p r ut n oi er e zi i. A st fel, u m, n care p st orise E uth eri us, n tlnit ntreJP arin ii _ d e ~ Ml2^~oc^at--da-A m ereziarh oYgmar din ncyra, n Gal.atia. le Fotin (Photinqs}^jJjce mcai episcopului M arcel al Anc yrei, i1T t"Tar*S ardica. A cest itotin reproducea, cu exager ri, doctrina rului s u M arcel, care se nru dea cu ac ee a a u nu i m are ereziarh Iu l III, P ave l din S a m o sat a, c on d a mn at la u n si n o d d in A n ti o m u l 2 6 8 . F o t i n n v a c Ii su s s - a n sc u t n c h i p n at u r a l d i n vi aria, d eci n ega existen a elem entului divin n El. N u ad mitea L o go su l di vin a avut o existen per son al n ai nte de a se n H ri st os. isus H ri stos n -a fost d ect un o m, c are, datorit a" vir -3 superioare, a meritat sa fie nu mit Fiul lui Du mnez &u, ";/ i tu ra gre it a lui M arcel i F otin a fost cond a m nat d e patru l o c a l e , tinute^^ioM ^^ i c on d a m nat de attea sin oad e, F oti n i-a p strat totu i scaii* jrit p o pu l arit ii i a pr e ci erii d e car e se bu cu r a n fa a p st o ar e s -a u o pu s la exil ar ea sa. irna anului 350 351 C onstan iu, augustul_OrijQ .tuiui, i-a stasdin a n S ir mi u m , m et r o po l a Il l yri c ulu i, o aje. a de ven it pe n tr u li, ar ^_S^2P E T~ T 5nt *cr aI " M pefuluf "roman i, totodat , centrul > c al lu mii cre ti eT "M u ndu - i re edin a c, m p ratul "a""fpst s o se m ~ d * e e pi s 'co pi arie ni i se m iarien i. S prijin i i de m pa - 't i e pi sc o pi a u d e ve n it i ni i a t o rii i c on d u c t or ii u n or si n oa d e tau s dea o for m u l d e credi n pen tru ntreaga Bi seric i s ; asc pac ea. A stfel, n 3 51 s-a on d a m n a t pe n tr u a ci n c ea b ar p e F oti n , tri mi s n .e xil. i Inl o ^fe.rrfiinius de C izic,,j}n arian radical, care dep ea prin p rerile

sale chiar i pe Arie. Membrii sinodului au alc tuit un simbol de credin , cunoscut sub numele de prima formul de la Sirmium, care putea fi interpretat i n sens ortodox. n 35?-ariBii extremi ti sau radicali au inut il jreilea sinod la Sirmium, n prezen a mp ratului ConteTr TuTprezidat de episcopul Germinius, secondat "ce ctfrosctrtMep-is*^copi^rieni Valens i Ursacius. Sinodul a-redactat cra-d^raa-formul de ' la Sirmium, care exprima principiile arianismulului radical anomian(vojuo neasem n tor). ^y^iP f- a ntrV 1 ^"" sinod la An cyra, condus de episcopul locului, liaaile,.caxL,a_condam_nat arianismul radical, adoptnd o formul de credin semiariand sau omiusian . In vara aceluia i an s-a inut al patrulea sinod la Sirmium, sub conducerea aceluia i Vasile al Ancyrei, cu participarea unor episcopi orientali illyrieni i occidentali, adoptndu-se a treia formul de la Sirmium, care comb tea arianismul radical, antitrinitarismul lui Pavel de Samosata i erezia lui Fotin, reprezentnd totu i mai mult doctrina semiarienilor. Dar la scurt timp dup ncheierea sinodului, cunoscu ii intrigan i GexminiiiS, ..V&te iJtJtrsaci,u ^au convins pe mp rat s caute o nou formul teologic , mai cuprinz toare, care s mul umeasc toate grup rile cre tine. Au fost convocate dou noi sinoade,. unul^la Ariminium {Rimini) riJ^ajia^4aej],ixu.X)ccidejli4 al Iul la Seleucia, nu jjggarte ce "htrorua"Sriei J, pentru, Orient. Celejioua sinoade au aprobat a patra fo mula de la SiikR> .sau crezuL.daiaL>>...(.22 mai 3 9}xai,.<-;ilP^ '<::.?a formul de credin omian (Fiul este asem n tor cu Tat l dup Scriituri), acceptat n 360 de un sinod din Constantinopol, ca formul oficial de credin n tot imperiul roman. Deci, datorit amestecului direct, uneori brutal, al mp ratului Constan iu n treb urile Bisericii, s-a ajuns la aceast situa ie care a produs multe suferin e Bisericii r s ritene. Credin a pe care trebuia s-o m rturiseasc atunci orice cre tin era aceea a lui Germinius, Valens i Ursacius, care, al turi de Arie i Eusebiu de Nicomidia, au fost figurile cele mai reprezentative ale arianismului n secolul IV. Ultimele sinoade mpotriva arienilor. Victoria arianismului asupra Ortodoxiei n-a putut dura. Dup moartea lui Constan iu II (361), a urmat la tron nepotul s u Iulian zis Ajustatul,(361363), care abjurase credin a cre tin , apoi Iovian (3633j64) i Valens (364-^378]^ alt ap r tor al arianismului n R s rit". Sub mp ra ii Valentinian I (364^375)^ Qra ian (367383) i ValentinianJIJ3753921 n Apu ,^'dar_ d maij-al^ sub Teodosie celMare (379395), n R s rit, s-a dat Ortodoxiei posibilitatea de a ob ine*T'ctor" definitiv asupra arianismului.

2g3__nceput reconstituirea ierarhieijDxtodoxe n provinciile ale imperiului roman. De pild , din anul 366 se p streaz u iijsub forma unui proces verbal) ntre episcopul Germinius dincio f laici ap r tori ai Ortodoxiei niceene. La scurt timp, - ntoarcerea lui Germinius la Ortodoxie. Au r mas arieni ens", TJrsacius i al i c iva episcopi condamna i de un sinod jm^JttJ2fia:^^i PJ^JRJa a.J,,, i de unele sinoade inute i Spania. Cu toate acestea, ei i-au p strat scaunele pn la ip 371). i, dup moartea lui Germinius, scaunul episcopal de la Sirst ocupat de nrtnrinvn^ Aiifim;^ 1^ alegerea i hirotonia Ga lopat i marele p rinte "Bisericesc Sfintul Ambrozie al Milamius a nceput lupta pentru nimicirea ultimelor r m i e ale ui n provinciile Illyricului. , n iulie JJS.H-sLttRUt.ua nou sinod la Sirmium (al cincilea), a mp iatului Gra ian, la care au participat un mare num r , i ortodoc i din Illyricum i din nordul Italiei, sub conducerea s din Sirmium. i a Sfntului Ambrozie al Milanului. Sinodul itt nimicirea ultimelor r m i e ariene n provinciile illirice, : Lbaterea ereziei macedonienilor sau pnevmaitomahilor, care dumr.ezeirea Sfntului Duh i deofiin imea Sa cu Tat l i cu eplcmbrie 381, s-au deschis lucr rile unui nou sinod, convol ratul Gra ian la Aquileea, ora situat la frontiera Italiei i la care au participat 35 de episcopi din Italia, Illyria, Gallia Din imperiul roman de R s rit n-a participat nimeni, ntruct mentali, cei din dieceza Tracia i idin Illyricul r s ritean) r la Sinodul II ecumenic, convocat de mp ratul Teodbsies care s-a inut la Constantinopol n prim vara i vara acelutr.e participan i s-au impus tot Sfntul Ambrozie i Anemius m, precum i Valerian al Aguileii, care a prezidat lucr rile.
c

atematiza i acum episcopii arieni gcundianus~4.m Siagidto^, lladiu din Ratiaria i preotul Attalus din N(iricu.m. Acesta nul sinod inut n provinciile romane ale Illyricului mpotri>r. l, arianismul i-a ncetat oficial existen a n aceste provincii, mt numai la go i, care primiser credin a cre tin sub form i ales sub mp ra ii Constan iu i Valens, datorit activit ii i Ulfila. De la ei l-au mbr i at i celelalte neamuri germa-ite cu ei, pretutindeni pe unde au trecut, din Dacia Carpatic "

; A

i Moesia Inferior pn n Italia, Gallia, Spania i Africa de Nord. Deci hot rrile Sinoadelor ortodoxe din Sirmium, la 378, i din Aquileea, la 381, reprezint biruin a definitiv a Ortodoxiei asupra arianismului n provinciile romane ale Illyricului. O ultim tulburare doctrinar n inuturile sud-dun rene a pricinuit a ajiupjiriumele ej>is&ojaiilui Bqnos (sau Bot;: ' nu era altcg ya dect o continuarea erezii g r gf ;t;: jp Nfi']'fiiil .i,. ' " ' nu era altcgya^ dect o continuare__a ereziei luMgotirv-ftegnd, priirtEfe-j^ eje^ j^J^IllLG^l^SiPii-J^i^ii--Iioianjoiui n anul 391 un sinod general convocat la ^ELUp- 11 Italia, a luat n cercetare, printre'St^e^^-*-a-4uLlio- nosiis. SinoaUTaTricreTtn aT cz'a, spfe~~Cer*c"etarer episcapilor din Illyricum7T9eos~eB celor din Macedo; nia, sub pre edin ia episcopului Anisius din Te aJ.Pnir ' Arpq ja _ au jn . format pe Siricius al Romei de cele constatate, dar el a refuzat s pronun e o sentin , l snd-cr otrta seama_ episcopilor din Illyricum^gorb*sus a continuat s r mn un itimp n scaun, n ciuda sentin ei de depunere pronun at de episcopii din lUyricum, fiind nlocuit, n cele din urm , cu ortodoxulMafcian. Printre al ii, Bonosus a fost comb tut i de un scriitor contemporan dintr-o regiune nvecinat , preoitul pmiJ, din Bannonia Fr^^ia ini a fost mb r i at i de go i, care au dus-o cu ei pn n Apusul Europei. C o n c l u z i i : Am jcut aceast incursiune n istoria arianismului n provinciile dun rene nvecinate cu Dacia Carpatic , spre Ir-a cunoa te fr mnt rile pe care le-a produs erezia n rndul clerului \. i credincio ilor din a a-numita romanitate dun rean . Nu avem tiri despre p trunderea arianismului la credincio ii daco-romani din nordul Dun rii. De altfel, din cele expuse, se poate desprinde constatarea c arianismul i c tigase prea pu ini aderen i n sudul Dun rii, doar n rndul unor episcopi care s-aa dovedit de attea ori nestatornici ndeosebi n jurul ora ului Sirmium. Trebuie re inut c ereziarhul Fotin era un oriental, i nu un localnic. Deci, se poate conchide c marea mas a clerului i credincio ilor daco-romani sud-dun reni au p strat nealterat Ortodoxia niceean . Mai re inem i faptul c majoritatea episcopilor cunoscu i de aici poart nume latine, deci i ei, ca i p stori ii lor, au apar inut popula iei romanizate din aceste p r i, ntre care se num rau i mul i dacoromani. Deci istoria fr mntrilor din aceast perioad nu este altceva dect istoria vie ii biserice ti a unora dintre str mo ii no tri dacoromani.

P ER I O A D A 1 N T 1 1 A (S E C O L E L E II V I)

str it, trebuie subliniat c leg turile nentrerupte dintre inu-addun rene i cele din nord (economice, culturale, schimburi ila ie etc.) au u urat r spindirea i generalizarea nv turii ; pe teritoriul de azi al rii noastre. La aceast ac iune au uit, n mod organizat, numeroasele episcopii a ezate pe r*pt al Dun rii, care puteau trimite u or episcopi misionari, copi, preo i, diaconi, ipodiaconi, la locuitorii care vorbeau limb latin , c ci dup cuvntul lui Vasile Prvan Dun fost niciodat un du man hain, care s despart pe fra i, ci un prieten bun care i-a unit (Contribu ii epigrafice, p. 201 )t
BIBLIOGRAFIE

\EL1S LE QUIEN, Oriens Christianus, in quatuor patriarchalus digestus; quo cclesiae, patriarchae, caeterique, praesules totius Orientis..., Tomus pri, 1740, VIII + 1479 col. + I p. (reproducere : Graz, 1958); CARL JOSEPH sloi/e des conciles, d'apres Ies documents originaux. Nouvelle traduction rrigee et augmentee par' H. Leclercq, voi. I, partea III, Paris, 1907 (revlew York, 1973), 1239 p. E PRVAN, Contribu ii epigraiice la istoria cre tinismului daco-roman, 911, XVI, 222 p. (ndeosebi p. 873); JACQUES ZEILLER, Ies origincs dans Ies provinces danuhiennes de l'empire wmain, Paris, 1918, IV -fi :ione anastatica, Roma, 1967, ndeosebi p. 129176 i 205350); MAT--JKA, A history oi ChristianitY in the Balkans, Chicago, 1933, 202 p.; E1LLER, L'expansion du christianisme dans la peninsule des Balkans du I-cr de, n Revue interna ionale des etudes balkaniques I, t. 2, Belgrad, 41-1419 (vezi i recenzia-traducere a lui Niculae M. Popescu, n B.O.R., !5, nr. 910, p. 541544); IOAN I. RAMUREANU, Sinodul de la Sardica 3. Importanta lui pentru istoria p trunderii cre tinismului la geto-daco-ro-r., an. XIV, 1962, nr. 34, p. 146182; IOAN I. RAMUREANU, Sinoa-Sirmium dintre anii 348 i 358. Condamnarea lui Fotin d e Si rmium, n , 1963, nr. 56, p. 266316; IOAN I. RAMUREANU, Cre tinismul n pro-tane dun rene ale Iliricului la sir iiul secolului IV. Sinodul de la Sir-'8 i Acvileea din 381, n S.T., an. XVI, 1964, nr. 78, p. 408450 : LES-*NARD, The Council of Serdica 343 A. D., Sofia, 1983, 224 p. + ilustr^

: v.

VII
CRE TINISMUL DACOROMN LA SFR ITUL SECOLULUI IV I IN SECOLUL V

IN
umeroasele diviziuni i dispute din snul ereziei ariene i-au preg tit, pe ncetul, ruina. La aceasta au contribuit nu numai diferitele sinoade, care au luat atitudine mpotriva arianismului, ci i marii das c li ai cre tin t ii, Sfin ii Vasile cel Mare, Gngorie_de_Naziaiizj5iGrig"J2fL JS-NlS5fi fa R gjrm|^r fi~Qj^Pj^YiJJlj|5_5ij^ m^rO71 p din Milan n Apus, care au continuat opera Sfntului At^nasie*^c^"K reTTTeXTffl >at grei lovitur a dat-o arianismului mp ratul Teodose"ce Mare "(379 395), prin edictul emis n Tesalonic la 28 februarie 3807 care interzicea aceast erezie i recomanda supu ilor s i s respecte credin a niceean . n acela i timp, s-a continuat lupta mpotriva p gnismului. Astfel, mp ra ii Teodosie din R s rit i Gra ian n Apus (375383) au dat o serie de edicte mpotriva p gnismului (nchiderea flmplelor, interzice rea sacrificiilor etc), culminnd cu edictul din februarie 391^ care decre ta cre tinismul ca singura religie admis n imperiul roman. Se poate spune, pe drept cuvnt, c mp ratul Teodosie cel Mare a des vr it opera nceput de Constantin cel Mare, cre tinismul devenind religie de stat, cu o pozi ie special fa de toate celelalte confesiuni i crezuri re ligioase. M surile sale au fost continuate de fiii s i Arcadius n R s rit (395408) i Honoriusi n Apus (395423), ^ ^ i l ^ Z

) ^l

fie distruse templele ce mai existau. mp ratul a ordonat s Marcian (450457) a fost primul care a primit coroana imperial din mna patriarhului de Constantinopol. Erezia pnevmatomah . Sinodul II ecumenic. Cu toat pozi ia cre tinismului, p e deplin consolidat n imp eriul roman, el a continuat sa fie agitat din cauza numeroaselor erezii i dispute teologice ap rute n

I N l il iV

Ianismului. Din moment ce Arie ny jji ,e_-c Fiul. e te_o creaat lui, era firesc ca unii s considere Duhul Sfnt ca o creatur Lucrurile s-au ntmplat ntocmai, c ci n curnd a ap rut o zie a celor care nu recuno teau dumnezeirea Duhului Sfnt, nunevniatomahilor (to itvsujjia -GCTO? == duh) sau a macedonienilor, nele celui mai de seam reprezentant al ei, episcopul caterisit al tinopolului, semiarianul Macedonie (urmat, dup moartea sa, de iu al Nicomidiei). Mai multe sinoade, ca i numeroase scrieri ilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz i ale altora, ndrepiotriva pnevmatomahlor, n-au putut opri ntinderea r t cirii, jeea, n d orin a de a restab ili lini tea n B iseric , mp ratul > cel Mare a convocat un nou Sinod ecumenic la Constantinonul 381. Cei_ 5C[ de episcopi prezen i au aruncat anatema mtuturor ereticilor, inclusiv a p nevmatomahilor, i au alc tuit :i articole pe care le-au ad ugat Ia simbolul de ia Niceea, :foristfel Simbolul de credin niceo-constantinopolitan, prin carturisea i dumnezeirea Duhului Sfnt. idul a d at i ap te can oa ne, dintre car e al tr eilea pr ecisa ca ii de Constantinopol urmeaz n rang imediat celui de la Roma, LIonsiantinopolul era Roma cea nou . inuturile dun rene nu au participa-y^ iSinod_ulJ.I.,i;unieriic:_de(n unele izvoare numit Terentius) al Tomisului r i MoesiaInfe/.ior J jentru c ceilal i erau i tocmai atunci la ia nestorian . Sinodul lll&cum&fiTc. In primele decenii ale se/ cunoa tem al i episcopi sud-dunareni angaja i n disputele teoie timpului. Astfel, n multele disp\ite n problema hristologica i problema ntrup rii Logosului. n 427 ajunge pe scaunul'de :op din Constantinopol un c lug r -antiohian cu numele Nestosus inea, mpreun cu al i adep i, c Sfnta Fecioar M ria nu ascatoare de Dumnezeu (&soi6xo<;), ci numai N sc toare' de ^pwrcoxoxo;). mpotriva noii erezii s-a ridicat cu hot rre Sfntul piscopul Alexandriei, a a cum se ridicase Sfntul Atanasie marianismului. Au nceput lungi polemici ntre Sfntul Chirii i itorii dreptei nv turi, pe de o parte, i Nestorie cu adep ii lt parte. iprin a mp ratului Teodosie II, s-a convocat cel de al treilea =umenic p entru a restabili pacea n Biseric , Sinodul, ntrunit a condamnat nv turile lui Nestorie, ap robnd

cele 12 anatematisme ntocmite de Sfntul Chirii i stabilind c n Iisus Hristos snt dou firi : una divin i una uman , dar o singur per soan , cea divin a Fiului lui Dumnezeu. Leg tura dintre ambele firi e o leg tur fireasc , ipostatic , nu numai una moral . Sfnta Fecioar M ria a fost numit N sc toare de Dumnezeu (dsoToxo). Nestorie a fost nl turat din demnitatea arhiereasc i excomunicat (f 451, n exil). La Sinodul de la Efes au participat, din p r ile noastre, episcopul Timotei alTpmisului, care a semnat, ca al(170-leayparticipant, cele 12 "hatematisme i condamnarea lui Nestorie. Au participat de~^s*9menea* ^ I ^ ^ din ordinul mp ratului, Dorotei din Marianooli A _adept al lui Nestorie, depus de sinod
i e x ila t, i /O C O J ? fl] D n ro st o n jj ji ra r p -. A ) f .3 . M a n a t -m p a iin r -n

al i participan i o Contesta ie mpotriva m surilor luate fa de Nes torie n-a fost depus de sinocT (probabil a revenit asupra semn turii). Doi al i episcopi din p x ile dun rene s-au opus de asemenea condam n rii lui Nestorie : Petronius de Novae, i Ajargiajm^; ^yun^^^rittus. Do rotei a fost nlocuit cu for a prin ^ ^ l f f S & H i al Appiariei i Balcanius al Nicopolei au demisionat, din solidaritate* ^ V ^ ^ Policarp deTIa SexarfRT" episcopilor dun reni participan i s-au ar tat favorabili lui Nestorie, de i marea mas a credincio ilor a r mas str in de aceste fr mnt ri. Erezia ^pnofjzit . liiodul IV ecumenic. La scurt timp dup Sinodul al treilea ecumenic, o nou tulburare s-a ivit n snul Bisericii. Un b trn arhimandrit din Constantinopol, Eutihie, care a luptat mpotriva lui Nestorie, a c zut ntr-o erezie tocmai opus , nv nd c Mntuito-rul avnd o singur persoan a avut numai o singur fire, cea dumnezeiasc , pentru c cea o meneasc , luat la ntrupare, a fost absorbit cu totul de prima. Prin urmare, trupul Domnului a fost numai unul dumnezeiesc, nu i omenesc. Erezia aceasta a fost numit monofizitism sau monofizism (de la cuvintele i.6vo<; singur i <puoi? =fire). Sesizat de aceast nou nv tur , episcop ul Flavian al Cc njaik-. tinop olului a convocat un sinod local, n anul 448. care 1-a condamnat pe Eutihie. Din p r ile dun rene a participat numai episcopul Saturnin din Klardanor^oJia^jirma ul lui Dorotei. In acela i timp, ^uTuT*(rforTTnante*1 cte 449) scria lucr ri de combatere a. monofizitismului, din nefericire" pierdute. La cererea mp ratului Teodosie H y favorabil lui Eutihie, s-a ntrunit un nou sinod la C onstanti3 Istoria B.O.R.

i 4 4 9 , p en t r u r e vi zu i r ea p r o ce su l u i, d ar s-a aj u n s l a o n o u ia r e a e r ezi a r h u l ui. L a a c est si n od au pa r ti ci p a t, d i n i n ut u ril e , ep i sc o pii : ^^ g M r ^^ J ^ ^m (u r m a u l lu i Io a n ), S a u r^ [arcian pj3 2isi iS ecun dia nu s al N ovaelor. V znd u-se cor Y dani hie s-a adre sat lu T T e^r T Tr ^ ep T sco^u T Tt oiei, i lui D iosc or al riei. P ri m ul a n fierat pe E u tihie, ca eretic p eri cu los, n j^u fi*, m ati ca ad Fl avian u m , care ex pu ne a n v tura d espr e cele dou irsoan a M ntuitorului. D i osc or a g sit c n v tura lui era ort od ox , protestn d l a m p o t ri v a d e p u n er i i l u i E u t i h i e i c e r n d s fi e c o n v o c a t u n d ecu menic. La st ruin ele lui D iosc or i ale lui E utihi e, m p D d o si e II a co n v o c at u n n ou si n o d e cu m en i c, pe nt r u l u n a a u l a E fe s. P r e ed i n i a i s -a n cr e d i n at l u i D i o sc o r al A l e x a n -re, prin mijloace silnice, a ob in ut de la participan i con darn v t urii d e sp r e c e l e d ou n at u ri ( di o fi zi sm ) n pe r so an a M n i, n a c el a i ti m p, r e a b i lit a r ea l u i E u ti h i e i d e pu n e r e a l ui ri di n s ca u n . A c e st a , di n pr i c i n a m a lt r a t r il o r su fer i t e, a m u r i t e va zi l e . D i n p r i ci n a a b u z u r i l o r s v r i t e , ac e st si n od a i n t r at e su b n u m e l e d e si n o d u l t l h r e s c . D i n p r i l e d u n r e n e a tt nu mai Dio genianus din R emesiana. iu rare a i c o n fu zia cre ate n B ise ncti 'd e ac est sin od au fost p o; i c ' d u p u r c a r e a p e t r o n a m p r a t u l u i M ar c i a n ( 4 5 0 4 5 7 ) . i c on vo c a t n t oa m n a an u l u i 4 5 1 c el d e al p at r u l ea S i n od ec u - a C alced on (n fa a C on stantin op olului, pe litoralul asiatic), la particip at ntre 52 0 63 0 d e epi sco pi , ci fr n eatin s pn atu n ci a S i n o d e cu m en i c. C u t ot n u m r u l m a r e, din p r ile d u n re n e lirn pe ni m eni, pr o ba bil, din cau za hu nilor care d evastau atu nci sgi uni. Sin gu r episco pu l Al exan dru al T onu sului a sem nat h o Sinodului, dar ulterior, dup ncIeeTSa" U -ti'zbaleiUor. Sinodul a tiz at p e E uti hi e, a d e pu s pe Di o sc o r d in sca u n i a se m n a t do g m a tic a lu i L e on I, recu n o scu t d r ept ort o d o x . D o ctrina i sc a f o st d efi n it a p ri n u r m t oa r ea m r t u ri sir e d e c r e di n : c r a i m rtu risi m c u t o ii pe u n uj i ac el a i F iu , p e D o m n ul isu s H ri st os, C ar e est e D u m n e ze u a de v r at i om ad e v r at. C a eu, E l s-a n scu t din Tat l m ai nainte d e to i vecii, fiind ntru s m en ea T at lu i. C a o m , s-a n sc u t d i n S f nta F e ci o ar M ria, ar e a d e D u m n e ze u , fii n d nt r u t o a t e a se m e n ea n o u , a fa r d e ele d ou firi ale M ntu itoru lui sn t un ite n mo d n ea me ste cal im bat, ne m p r it i n ed esp r it.

S in od ul a d at 2 8 d e c an oa n e, c el m ai i m p o rt a n t pe n tr u n o i fiin d ul ti m u l, nt r u ct p r e c i z a p o z i i a i e r ar h i c a P at ri a r h i ei d e C o n st a n ti nop ol fa d e cea r xm an i d e restul patriarhiilor. C an on ul stabilea cd sca u n u l d i n C on s fan ti n o p o l t r eb u i e so c o tit al d oi l ea d u p ce l di n R o m a , bu c urn du -se de ac eea i cinste i de acelea i pri vilegii, ntru ct R o m a cea n o u e ste ca pital a i m periu lui, ca i ce a ve ch e. A st fel, S in od u l IV e cu m e n i c a st ab ilit or d in e a i er a rhi c on or i fi c a cel o r cinci patriarhate (pentarhie) pe criteriul importan ei lor politice . R o ma, C on st an iin o p ol, A l e xa n d ri a, A n ti o hi a i Ie r u sal i m ( d efi n iti vat n ca n, 36 al Sin od ul ui trulan ) ; prin can. 2 8 al aceluia i S inod, s-a acord at C on sta ntin op ol u iui ju risdic ie peste P ont, A sia, Tr acia i inu turil e bar b ar e , ad ic cele no rd -d u n r en e ocu pate atu nc i d e hu ni. T u l b u r r il e pr i ci n u it e d e m o n o fi z i s m a u c on ti n u at i d u p S i n o d u l d e l a C a l c e d o n , m a i al e s n P a l e sti n a i E g i pt. T o a t e a c e st ea , l a care s-au ad u g at n u m er oa sele pr oteste ridic ate n u r m a alegerii fi z i t u l u i T m i o i e i E l u r J E l u r o s ) c a g t r i a r h a l tu ror ierarh ilor d iniin p er ' u/ 'c er Y n ffi e p rer e a a su p ra h ot rril or de la C al ce d o n i a su p r a al eg erii d e l a A l e xa n d ri a. n tr e c ei c ar e au fo st c on su lta i, se n u m r au i u nii epi sco pi d in in utu rile du n ren e, cu exc e p i a c el or d i n M oe si a u pe r i ^ ^r Ja ^i ^ R i rj en si s, pr o ba bil d ez or g an iz at e at u n c i d e b a r b a r i , i a c el o r d i n P a n n o n i a , d e va st at d e h u n i n 451. Lujaesc i r spiuisurle> ms7*O Tior*^^
,,.

scri so ar e a m p rat u l ui a fo st tri m i s 1spT^

i l ui Z o i m u al

r r

a xd t f^ fai f S -aii

nttn ntmmri n<\

tin a . ^^ Q ^ ^^ rdj ^ D i od ^. a ^a ^ ^p oi al e su fra g a nil o r lu s e t e ; p o a t e c a m u ri t n a i n t e d e a d a r s p u n s u l ) , c a r e ej ^ ^ J W l l M * di n O d y sso s, M o n o lil u s di n D ur o st or u m. M a rce l lu s di n N i c op ol i s. P e r t ru s d m N o v ae , M a it i a li s di n A p p i a ri a i

chiul paTaToTrnrTeW^

T o mi su lui. S e re m ar c u nitat e a p er fe ct a a ce st or r sp u n su ri c on for m de altfel cu opini a m arii m aj orit i a episco patu lui d in R s rit i a n u m e : me n in er ea h ot rrilor S in o d u lui d e la C alc ed on i nl tu ra rea l ui T i mot ei E lu r di n scau nu l A le xa nd riei. C u a ce st e a, se n c h ei e tiril e d e s pr e e pi sc o pii d e l a T o m i s i d i n sud ul D u n rii, care au lu at part e, ntr-un fel sa u altul, la disp utele teo logice di n secolele IV V .

ntul Niceta de Remesiana. Dintre episcopii din sudul Dun rii au impus n via a bisericeasc la sfr itul secolului IV i nceelui urm tor trebuie men ionat n chip deosebit Sfnlul Niceta n lesiana, n Dacia Mediterranea. OrajuL^^emesianar se afla pe maie CongifijQjinjaraoJLJj^^ ^T^"W grg ^^^5 v rava). Azi, p e vatra vechiujlui ora roman, se ftjfisbesc B ela Pelanka (n apropierea grani ei iugoslavo-bulVu se cunoa te nimic despre nceputurile acestui scaun episcodesigur, ar fi r mas pierdut n istorie, dac n-ar fi fost ilustrat tul Niceta. Nu se tie cnd i-a nceput p storia. ntr-o scrisoare se face amintire de un episcop cu numele Nichas, pe care unii l socotesc o deformare a celui de Nicetas. Oarecari tiri asupra ii activit ii sale misionare avem din dou poeme (XVII i ale Sfntului Paulin, episcopjal.Ni plei 1 Jjn_r alia. Aceste poeme scrise cu prilejul celor dou vizite pe care Niceta i le-a f cut i, n anii 398 i 402, cnd va fi avut prilejul s -i relateze anumite i din activitatea sa misionar , pe care episcopul Paulin le-a pus uri de o sensibilitate deosebit . primul poem se desprinde c Niceta urma s plece din Nola dep rtata Dacie (la dacii arctici), la scaunul s u, unde i desmisiunea evanghelizatoare. ntr-un inut necunoscut al lumii fntul Paulin barbarii nva prin tine s cnte pe Hristos cu roma na i sa tr iasc puri n p ace senina. R ezulta de aici ca de romanizare numeroasele triburi barbare de aici (besi, sci i .a.). n contimen iona i popoarele care-1 pot numi pe Niceta p rinte, scri>e tine te nume te p rinte ntreaga regiune^ a Borei; la predicile cu. ine p r se te pornirile fiindu-i tu nv tor. Alearg Iajjjis-M&\u i- amndou felurile Lcej. ce cultiva pamjnjailpajfttenor, i cei ce poart d ciulijfje. cresc turrfie Bogate de vite pe malurile m noase.
^ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^

baza acestor indica ii, s-au purtat lungi discu ii i s-au formulat ipoteze n leg tur cu aria misionar a Sfntului Niceta. Varvan, de pild , a ajuns la concluzia c a predicat pe ambele maDun rii, fiind apostolul dacoromnilor (dup el au afirmat la ? lorga, C. C. Giurescu, Radu Vulpe, Ioan G. Coman etc. , al i tori au o atitudine rezervat ). Profesorul Dionisie Pippidi a reacestei problemei formulnd ipoteza pe care o accept m Niceta a p redicat numai n sudul Dun rii n imediata

C R E T IN IS M UL D A C O -R O M A N IN S E CO L UL V

]33

apropiere a scaunului s u episcopal (acest punct de vedere l-au susinut, n lucr rile lor, i Samuil Micu i Petru Maior). In adev r, este greu de presupus c Sfntul Niceta ar fi trecut pn n nordul Duii iii, din moment ce ntre Remesiana i Dun re erau scaunele episcopale cunoscut e : Aquae^ Ratiaria, CjistniJ^r^j^^ Era firesc ca"evangEeTzarea inuturilor nord-dun rene s se fac prin aceste scaune episcopale, i nu prin unul mai ndep rtat. Nu trebuie trecut cu vederea canonul 2 al Sinodului II ecumenic care prevedea c : episcopii s nu- i ntind jurisdic ia asupra altor Biserici afar de dieceza lor... (dispozi ii asem n toare nt i n can. 13 al Sin. din Antiohia ; alte canoane opresc pe episcopi s exercite puterea sfin itoare pe teritorii str ine : can. 35 apostolic, can. 22 al Sin. din Antiohia, can. 11 al Sin. din Sardica, can. 48 al Sin. din Cartagina). n orice caz, activitatea Sfntului Niceta s-a desf urat ntr-o regiune populat cu daco-romani n jurul Remesianei, c ci numai pentru ace tia putea s predice i s scrie n latine te. De aceea scria Sfntul Paulin c alearg la el ge ii i amndou felurile de daci : cei ce cultiv p mntul n interior (probabil din Dacia Mediterranea) i cei ce poart c ciuli de oaie i cresc turrreMSoga!e^e^vm*rpe*^Su7iTe m noase (Dacia Ripensis). Este posibil ca activitatea lui s se fi desf urat i n TSac Kiperisis, pentru c Remesiana nu era departe de hotarul dintre cele dou Dacii. n ce prive te originea sa, trebuie s -1 socotim daco-roman, de vreme ce Sfntul Pauin, n poemul XVII, nume te Remesiana drept patria^ ora ul, ora ul p rintesc sau casa p rinteasc a lui Niceta. Faptul c folose te limba latin n scris i n predic de i n inutul respectiv se folosea i limba greaca este un argument n plus care pledeaz pentru originea sa daco-roman . Pe lng predica vorbit , Sfntul Niceta a l sat i unele lucr ri scrise, ndeosebi catehetice. Cea mai de seam lucare se intituleaz Libelli nstructionifi (f^rtir^jfitje nv tur ] sau Catehismul n ase c r i pentru cei ce se preg teau s primeasc taina Sfntului Botez. Tot lui i apar in lucr rile dogmatice: De zatione Udei (Despre ra iunea credin ei), DeJJLaU^^giS&L^^ Duh^De simbolul credin ei, una din cele mai vechi tlcuiri ale ^^^E^^SMSSJJM^M^MJ-espre diferitele rumiri ale Domnului nosWuIisusHristos), probabil i De jertfa mielului pascal) etc. irul lucr'S'rlor smseTde Sfntul Niceta este completat de dou y cuvnt ri cu caracter privegherea robilor lui Dumnezeu), De psalmopractic-liturgic : De

P E RI O A D A I N T IIA (S E C O L E L E I I-V I

io (D e spre fol osul cnt rii de psal mi) i i mn ul T e D eu m lau da "Tin e, D u mn ezeule, T e l ud m). In pri m a cu vntare cu 9 cav o r b e t e d e s pr e p r i ve gh er e a n ti m p u l n o p ii, n a d o u a d e > su l cn t rii de i m n e bi serice ti i d e psal mi, iar T e D e u m lau ste un cu n o sc ut i mn de pr ea m rir e a lu i D u m n e zeu ( nu treb ui e a t cu sl u j b a n u m i t T e D e u m , c e se s v r e t e l a a n u m i t e s o i)de re inu t fa ptu l c tiutu l N ioeta fol o se te n scrisul s u m ai jere ale S fin il or P rin i r s riteni, ceea oe ar at c el n -a fo st i on a r t ri m i s d e R o m a n p r ile n oa st r e, a a c u m au n c e r cat dn te un ii i st orici. se c u n oa t e n i mi c d esp r e sfr itul s u. U lti ma d at er a a m i nt it 41 4, ntj^u na_ din scrisorile lui In ocen iu I, episc opul R o m ei. A :ut n r nd ul sfin il or, f r s se tie cnd. M artiro logiile ro m a ne ui esc n 7 ia nu ari e. n M in eiu l ort o d o x, l a 5 se pt e m b ri e, est e u r n el e l u i N i ch it a R o m an u l, i ar l a 3 ap r ili e, N i ch it a M rt u ri siu ti m n s c ar e d in ei est e e pi sc o p u l R e m e si an e i. n ori c e c a z, a lui s-a p str at mu lt ti m p n co lin d ele n o ast re c a sfn t p zit or toat pr o po v d u irea oral i scris a S f ntului N ic et a se d es: o i i st a t a r e a c e l a l u p t at pe n t r u p st r a r ea c r ed i n e i or t o d o x e , h o t r r i l o r pr i m el o r d o u S i n o a d e e cu m e n i c e, a p r n d - o d e i x i l e g r e it e i d e su p e r st i ii l e p g n e c ar e ci r c u l a u n vr e m e a : e a c e st e a l n f i e a z c a p e u n m a r e t e o l o g a l vr e m i i sa l e, iin d u n r o l d e sea m n vi a a bi se r i ce asc d e at u n ci. C e l e d ou i n It a l i a i pr i e t e n i a c u S f n t u l P a u l i n d e N ol a , a c t i vi t a t e a > n ar , lu cr rile sale teol ogice, ca i sfin en ia vi e ii lui fa c d i n N i ceta al R e m e si an ei u n a cli n fi gu ri le r e pr e z en t at i ve al e cr e ti i d aco-r o m an. ren iu d e N o va e. M ai n o u s-a e m i s i pot eza c p rin a ni i 4 0 1 storit la N o vae, n M oesia Inferior, u n episcop cu nu m el e L a uaut o rul a d o u o m ilii, un a D e po e nilent ia ( D esp r e po c i n ), eZeem o syng (D pspre milostenie), care par s fi fost ad resate u nor i d,e credin cio i d aco-r om ani. la mijl ocul sec olul u i al V -l e a, e pi sc opi ile su d -d u n r e n e au i n n ou ntr-o faz , d e st ul d e lu n g , li psit de d ate ist ori ce. D espr e i m el e ( m ai al e s cele d in M o e si a In fe r i or) ni ci nu m ai exi st eri oare, iar despr e alt ele se ntl nesc tiri n oi a bia peste o ju m ve a c i c h i ar m a i m u lt, d a r i ac e l e a s nt fo art e n esi g u r e. N u -

meroasele incursiuni ale popula iilor migratoare au distrus nfloritoarele scaune episcopale de alt dat , dezorganiznd ntreaga via politic , social i bisericeasc . Jurisdic ia bisericeasc asupra provinciilor romane sud-dun rene. n anul 297, sub mp ratul Diocle ian (284305) ntinsul imp eriu roman a fost mp r it n patru prefecturi conduse de cte un prefect, cu 12 dieceze (dioceze) n frunte cu un vicar (numit uneori i exarh eSap xo) i cu 101 provincii (numite de greci eparhii ewzp^a), fiecare crmuit de cte un praeses sau proconsul. Fiecare provincie era ..-.de cfjecijparohii Reformele administrative ale lui Diocle ian au fost continuate de Constantin I cel MarefSOg^^SST^care n anul~33Qa. ridicat num rul " ^ 1 a * ^ i f i "330Hfosta cofome"gre^ea1raa *^zantion a fost inaugurat oficial ca noua C^pfa '^r^perruT^'Torri nrsub numele de Constantinopol. Prima pre fectur era a Orientului (capitala la Nicomidia), cu diecezele : Egipt, Siria, Asia, Pont i Tracia. A doua prefectur era IUyricul (capitala tie Ia Sir^j^m^jf^e^iaJ 'esalonic). cu diecezele: IUyricul occidental (capitala la Sirmium), Dacia (capitala la Sardica) i Macedonia (capitala ia Tesalonic). Dacia i Macedonia formau mpreun Illyricul orientai. A treia p refectur era Italia (capitala aR oma, ulterior Mediolanum sau Ravenna), cu diecezele Italia (partea de nord a Italiei), Roma i Africa. Ultima prefectur era Gallia (capitala la Treveri, azi Trier, n Germania), cu diecezele: Gallia, Sp_ania i Britnnia. " *In secolul IV, Imperiul roman era crmuit de multe ori de rte doi mp ra i, unul n Occident^gltul n Orient.. JJar in anul 303, durjj moartea lui Teodosie cel Mare, puterea imperial a fost mparUti ntre errToirii al s i : Arcadiu devine mp rat^jiLcelor dpud.prefectun diri 'Kasarit (Orient jlllyrfcum^aijcapitala la, GQftj antinopolj idi Hou > > m Tcelor din Apus, cu capitala, la Sar 'enn<errt *f>eti,-ac*>s4 u-a -mai-ct^siiEto itul unit ii teritoriale a Imperiului roman. Trebuie sa preciz m c IUyricul apusean (cu provinciile Noricum, Pannonia i Dalma ia) a fost nglobat acum n prefectura IlaTte7 JUr L e^eT'tTv^a ! *Trip^mirc)man do Apus. Illyricul r s ritean (cu diecezele Macedonia i Dacia n ultima intrau provinciile Dacia Ripensis, Dacia Interior, Dardania, Moesia Superior, Praevalitania) constituia prefectura propriu-zis a Illyricului, cu capitala cnd la Tesalonic, cnd la Sirmium, i era ncadrat n Imperiul roman de R s rit (cu pu in nainte de 386, Dacia Mediterranea fu-

U N IH A

i, S J Z A ^ K

r it n dou : Dacia Interior i Dardania). Provincia Moesia ;i Scythia Minor (constituit ca provincie sub Diocle ian) erau n dieceza Tracia, care intra n prefectura Orientului, deci periul roman de R s rit. |n e anii 424437J?annoniile i Nopar in toare pn atunci Imperiufui roman* de Apus, au'ost ;lui de R s rit i puse mpreun cu Daciile sud-dun rene uirea unui praefectus praetorio Illyrici, cu re edin a la Sirioi la Scupi i Tesalonic. Dalma ia a r mas legat de Italia pn itul secolului VII, iar organizarea bisericeasc depindea i ea ist mp r ire administrativ-teritorial a avut repercusiuni i rganizarii eclesiastice pentru c Bisericile locale s-au orieniat izarea lor dup cea politic . In acest fel, episcopii provinciilor s n jurul episcopului din capitala diecezei, care s-a numit midup numele re edin ei, metropolis). A a au luat na tere difeopolii, prin concentrarea mai multor episcopii nvecinate. n oastre, scaunul episcopal din Sirmium a ajuns la o str lucire , ntruct aici a fost mult timp, n sec. IV, re edin a imperiasediuil prefecturii Illyricului. Aceea i situa ie va fi avut i episn Sardica, devenit mitropolit al Daciei. Episcopul din Maris devine mitropolitul Moesiei Inferior, iar cei din restul oradevin sufragani. Cu timpul, episcopul Tomisului a ajuns i el it. l a nceput s se r spndeasc p rerea c n i i mitropoli ii 3 fie subordona i unui exarh, care- i are scaunul n capitala administrative, mitropoli ii din Tomis i Marcianopolis au sopt exarh al lor pe mitropolitul din Heracleea, capitala dieacia. Dar ajungnd Bizan ul (situat n aceast diecez ) capital , sub numele de Constantinopol, trebuia s i se fac un loc >pului de aici, desigur printre cei mai de seam crmuitori ai cre tine. De aceea, prin canonul 3 al Sinodului II ecumenic dat episcopului din Constantinopol primatul de onoare, dup roclamnd, prin canonul 2, jurisdic ia episcopului din capitala >ceze asupra Bisericilor cuprinse n aceast circumscrip ie adtiv , episcopul din Heracleea era deposedat de rangul s u de al Traciei, rmnmd numai mitropolit al provinciei Europa, i, ncepnd cu anul 381, Moesia Inferior i Scythia Minor descaunul din Constantinopol recunoscut oficial ca Patriarhie nodul IV ecumenic (Teotim I al Tomisului a participat la sinea-

dele din Constantinopol din 400 i 403, lund ap rarea Sfntului Ioan Gur de Aur; la cel din 403 l ntlnim tot ca ap r tor al Sfntului Ioan pe episcopul Lupichian sau Lupicinius al Appiariei). Episcopiile din Moesia Superior, din cele dou Dacii i din Dardania, care pn la 379 (respectiv 395) au apar inut Imperiului de Apus, au nesocotit la nceput sistemul mitropolitan, de i episcopul de Sardica, de pild , pare c se bucura de mai mult prestigiu dect ceilal i episcopi din Dacia Interioar . Odat alipite la imperiul de R s rit, s-a trecut la organizarea bisericeasc dup modelul celor din jur, astfel c f r s tim cnd i cum episcopii Mr\ gi'"gid]im]J3L.RafriMiai S tru. Hir^" ^.;.dS.C11.t>*" ~ftffl dPTf Tirt"'iTr1T'fwri''TT ' "W""*^t lucru rezult dintr-o scrisoare a papei Celestin, din anul 424, adresat mitropoli ilor din Illy-ricul r s ritean, ct i din faptul c la Sinodul ecumenic de la Efes (431), Iulian al Sardicei semna : Iulianus episcopus Sardicensis metropoli-tanus. Dar nenum ratele schimb ri n administra ia civil , ca i trecerea unor provincii de la un imperiu la altul au produs tulbur ri i n via a bisericeasc . Ele au fost determinate de dorin a episcopilor Romei de a se amesteca n treburile Bisericilor din Illyricum, n ciuda can. 2 al Sin. II ecumenic, care prevedea ca episcopii s nu- i mai ntind jurisdic ia asupra altor Biserici n afar de dieceza lor, nici s nu produc tulbur ri n Biserici.... Concep ia despre monarhia papal a fost dezvoltat de Damasu^T HAfWR'n ^ Jricius ]384399^ i mai ales de Inocen iu 11 j^401-417), to i amestechdu-se n problemele interne ale r Secmosc ncerc rile lui Damasus de a face din exarhul Asholiu al^TesqloriiQ ^ujji JTJ^C-31-*1^--8^1!-f-^ episcopii din Illyricum nu erau supu i episcopului Romei n secolul IV ne-o dovede te faptul c sinodul general bisericesc din Capua (n Italia, lng Nola), convocat n anul 391 pentru nl turarea unei schisme ivite n Antiohia i pentru cercetarea ereziei episcopului Bonosus din Naisus, a ncredin at prima cauz , spre judecare, sinodului episcopilor egipteni, sub pre edin ia celui din Alexandria, iar cea de a doua, episcopilor Illyricului, sub conducerea lui Anisiu al Tesalonicului. Condamnat cu depunerea din treapt , Bonosus s-a adresat episcopului Ambrozie al Milanului (nu lui Si-ricius al Romei), ntrebndu-1 dac este cazul s se supun hot rrii. A primit un r spuns afirmativ. De altfel, nsu i Siricius, ntr-o scrisoare c tre Anisiu al Tesalonicului, recuno tea c singurul for competent pentru judecarea lui Bonosus este sinodul episcopilor illirleul.

2 vreo trei decenii, Bonificiu I al Romei _418 422) a ncercat, -es, sa- i supun Illyricul, amestecndu-se i~alegerea mitrodin dieceza Macedoniei. Prilejul pentru aceast imixtiune s-a irotonia lui Perigen ca episcop de Paleopatre, de_c. t.rp. U ro^ oriatului. Nefiind primit de credincio i, mitropolitul Corintului voit s -1 in ling el ca arhiereu ajut tor, dar la moartea sa, erigen i-a ocupat scaunul, f r s fie ales. Se n elege o att i cit i episcopii sufragani Mitropoliei de Corint au protesjen a ncercat atunci s ob in recunoa terea unor ierarhi de stigiu, cum erau cei din Roma i Tesalonic. A urmat un schimb iri ntre Bonifaciu al Romei i Ruf al Tesalonicului, prin care ?rea recunoa terea lui Perigen ca mitropolit la Corint. Cu toate a ar tat favorabil, au protestat restul episcopilor din provincia npreun cu Atic al Constantinopolului. Acesta a izbutit s obecret din partea mp ratului Teodosie II, cu data de 14 iulie 421, se hot ra: ncetnd orice inova ie, p oruncim s se respecte )bicei i canoanele biserice ti de mai nainte, care le-au inut n, i n toate provinciile Illyricului, nct dac s-ar ivi aeva ce ndoial , aceea trebuie s se rezerve sinodului bisericesc i juinte, cu tirea prea cucernicului domn, eful prea sfintei legi tantinopol, care se bucur de prerogativa Romei vechi, rr.ea era ndreptat nu numai mpotriva amestecului episcopu-i n treburile biserice ti din Illyric, ci i mpotriva autonomiei jxarhului din Tesalonic. De acum nainte, orice problem condin provinciile Illyricului urma s fie rezolvat sinodal, prin scaunului din Constantinopol. Deci, toate Bisericile din prefecicului, care f cea parte din imp eriul de R s rit, erau supuse Protestele lui Celestin al Romei (422432) c tre

ori, ndeosebi %e^gsiM&i^i946AUJ& ncercat s "1 aJule


sie, urma ul lui Ruf la^Tesalonic (434453), s se afirme ca iar f r rezultatr""~***""* "*"~" ' "*""-^ rtan a hot rrii de mai sus a crescut i mai mult, dup de fosincii occidentale ale Illyricului (Pannoniile i Noricum) au fost n Imperiul de R s rit, prin anii 424437, deci, implicit, erau aunului din Constantinopol. Pnn^Co^^g^Jeodosian, din anul revedea din nou supunerea Illyricului scaunuluTifi'tonstana cum era stabilit nc din 421. q

Cu toate acestea, dup ce Proclu al Constantinopolului a trimis o scrisoare teologic episcopilor din Illyricul occidental, Sixt III al Romei (432440) se adresa, n 437, att lui Proclu ct i episcopilor ililirieni, mintindu-le de drepturile sale n aceste regiuni, cerndu-le s asculte de exarhul din Tesalonic, ca de vicarul s u, ceea ce a r mas f r urmare. nsu i istoricul bisericesc romano-catolic Jacques Zeiller recuno tea ca de-acum nainte Illyricul a fost pierdut pentru Roma (Cf. Les origines chretiennes..., p. 372373 i 381382). Teoria despre jurisdic ia pap al n Illyric i despre un vicariat al papei la Tesalonic i are originea n unele copii de acte aflate n manuscrisul 5751 de la Vatican, pe baza c rora un episcop Teodosie ncerca ia Roma, n 531, rea ezarea ca episcop la Larissa (n Thesalia) a lui tefan, destituit de Epifanie al Constantinopolului. Teodosie prezenta copii de acte care prevedeau dreptul de amestec al Romei n treburile biserice ti ale Illyricului r s ritean, dar autenticitatea lor a fost pus la ndoial de nsu, i papa Bonifaciu II (530532). Alte schimb ri n organizarea bisericeasc s-au produs cu prilejiLL Sinodului IV de la Calcedon, din 451. Acest Sinod a recunoscut oficial demntateB*tre*"patrfaThrrBisefit: '.~tti0rral 17 stabilea c dac vreo cetate s-a nnoit prin puterea mp r teasc sau se va nnoi n viitor, atunci mp r irea parohiilor biserice ti ( i a eparhiilor) s urmeze (alc tuirilor) organiz rii civile i de stat. Iar prin canonul 28 al aceluia i Sinod, se acordau scaunului din Constantinopol, Roma cea nou , acelea i prerogative ca i R omei celei vechi, dnd u-i-se jurisdic ie p este s ri elegein provinciile dun rene, care tocmai n perioada resp ectiv c zuser sub huni. Concluzii: Din faptele prezentate aci, rezult c n secolul V, Biserica daco-roman a trecut prin mari h m'int ri, pricinuite de unele popula ii migratoare, dar mai ales de ereziile vremii: nestorianismul i monoizismu. n ciuda faptului c o parte din titularii f scaunelor episcopale de aici s-au ar tat favorabili nestorianismului, marea mas a credincio ilor a inut i m rturisit i pe mai departe nv tura ortodox , a a cum a fost formulat in Simbolul niceoconstantinopolitan. Vechile scaune episcopale, care s-au men inut n parte i acum, ca i disputele teologice ale timpului, la care s-au angajat i ierarhii de aici, arat c n provinciile dun rene a pulsat o intens via cre tin i n acest secol.

BIBLIOGRAFIE S i n o a d e l e I I I i IV e c u m e n i c e : CARL JOSEPH HEFE-> des conciles, d'apres Ies documents originaux. Nouvelle traduction fran-jee et augmentee par H. Leclercq, voi. II, partea III, Par is, 1908, repro-w York 1973, 1400 p. ; IOAN MIH LCESCU, Sinodul III ecumenic din Bucure ti, 1931 ; 7500 ani de la Sinodul al IV-lea ecumenic din Calcedon multe studii n rev. Ortodoxia an. III nr. 23, 1951, p. 173492; Das Chalkedon. Geschichte und Gegenwart... herausgegeben von ALOYS GRiL-,d HEINRICH BACHT, 3 voi., Wiirzburg, 19511954. c o p i i l e s u d - d u n r e n e : JACQUES ZEILLER, Ies origines chretien-s provinces danubiennes de l'empiie tomain, Paris, 1918, IV + 667 p. Ediatica, Roma, 1967 (ndeosebi p. 344376) ; MATTHEW SPINKA, A hisistianitY in thc Balkans, Chicago, 1933, 202 p. M i c e t a de R e m e s i a n a : JACQUES ZEILLER, Un ancien evegue peut -etre auteur d u Te- Deum ? Saint Nicel a de Remesi ana, n Comptes-VAcademie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1942, p. 356369 ( i i I. Barnea n B.O.R., 1943, 79, p. 409411); IOAN G. COMAN, *Aria a Sim ului Niceta de Remesiana, n B.O.R., an. LXVI, 1948, nr. 56, p. OAN G. COMAN, Operele literare ale Sintului Niceta de Remesiana, n 1957, nr. 34, p. 200 232 ; D. M. PIPP1DI, Contribu ii la istoria veche o :d. II, Bucure ti, 1967, p. 497516 (capitolele privitoare la Niceta de Re-originile cre tinismului daco-roman); TEFAN C. ALEXE, Stntul Niceta na si ecumenicitatea patristic n secolele IV i V, Bucure ti, 1969, 141 p. S.T., an. XXI, 1969, nr. 78, p. 453587) ; IOAN G. COMAN, Scriitori Un epcca str romn , Bucure ti, 1979, p. 93174. e Iui Laur enti u d e Nov ae. Stud iu intr odu ct iv d e Pr. Prof. Dr. Dumitra i Prof. Dr. Jean Gribomont. Traducere d e Prof. Da vid Popescu i Prof. : n M.O. an. XXXVIII, 1986, nr. 4, p. 2355, nr. 5, p. 5869 i nr. 6t
ru

d i ct ia bis er icea sc n I l l y r i c u m : TEFAN LUP A, Religia n R.T., an. XXVIII, 1938, nr. 78, p. 341355 i nr. 9, p. 397410 (r srarea tenden ioas cu acela i titlu a lui Nicolae Lupu, ap rut la Blaj n \.N ESAN, Iliricul ntre Roma i Bizan , n M.A., an. V, 1960, nr. 34..

350

VIII
EPISCOPIA TOMISULUI

cunoscut pn acum pe teritoriul patriei noastre este Episcopia Tonusului Constan a de azi a c rei existen poate fi urm rit documentar n secolele IVVI. tiri despre ora ul Tomis. Cetatea pontic Tomis este una din cele mai vechi a ez ri de pe rmul vestic al Pontului Euxin. A fost ntemeiat prin secolele VII sau VI .Hr. de coloni ti greci veni i din Milet, nfloritor centru cultural i economic donian. In primele veacuri ale existen ei sale, Tomisul a fost o factorie (e Arcoptov), o modest a ezare comercial , dependent de marile colonii grece ti din apropiere : Histria la nord i Callatis la sud. Cu timpul, importan a sa economic i politica a m^epif^acreasc^rb^tndu- i moned proprie i ncheind leg turi cu b tina ii din mprejurimi. Intre anii 72'7161 .Hr., teritoriul dintre Dun re i Mare a intrat sub dependen a roman . In aceste mprejur ri, Tomisul a fost nevoit s primeasc ca t civitas foederata7^nn^smc^?p*6Trar'n""'plwincia Macedonia. Prin anul 60 .Hr., Tomisul, ca i celelalte cet i grece ti din Dobrogea, a ajuns n conflict cu ge ii lui Eurebista, trebuind sa accepte domina ia lor, r mnnd n aceast situa ie pn la moartea regelui get (44 .Hr.). Dup anul 28 .Hr., Tomisul i celelalte, cet i grece ti de pe rmul apusean al Pontului Euxin au acceptat protectoratul roman. In anul 8 .Hr., a fost exilat n Tomis marek tr it aici pn la moarte (17 d^HrJ^ln anul 46_dLHfT, ntrea )-de azi a fost cucerit de romani, fiind anex<aa*'l provincia Moesia. In timpul lm_Diodeiian_,(284305), Dobrogea a fost dezlipit de aceasta i transformat n provincle^parte, sub numele de Scythia Minor.

C mai veche institu ie bisericeasc -ea

[ a cunoscut o ^S iX^ii?- ascendent de natur economic , ^comurte pontic , o uniune de cinci cet i (Pentapolis): nis, Callatis, Dionysopolis i Odessos, la care se adaug i jsembria (devenind Hexapolis). n Tomis era re edin a penic a crmuitorului acestei confedera ii, nct ora ul a devepolitic i administrativ al inutului nconjur tor, ui imperiului roman, Tomisul i-a p strat autonomia, menrechile institu ii tradi ionale grece ti i dreptul de a bate >prie. ntre inea rela ii economice-culturale cu toate marile urnii grece ti din acel timp. Cea mai mare dezvoltare a cu> pe la mijlocul secolului II d.Hr. intitulndu-se pn la colului urm tor metrop ol a Pontului. Dec zut n a ate a secolului III, Tomisul a cunoscut o nou nflorire c aceluia i secol, devenind capitala noii provincii Scythia rma reorganiz rii administrative s vr ite de mp ratul Djiot i renumele s u au atras ns numeroase popula ii migra i mai ales huni. Ren scut n secolul VI, ndeosebi sub mstinian (527565), n primii ani ai secolului VII ora ul a t pnirea avarilor, pustiindu-se cu timpul. Prin secolele X 1 vechii cet i s-a nfiripat o modest a ezare de pescari, ntreg teritoriul dintre Dun re i Mare a intrat n st pnirea , iar de la sfr itul secolului XII, n cea a conduc torilor loam romn. La sfr itul secolului XIV a ajuns n st pnirea cel B trn, cu ntreg teritoriul dintre Dun re i Mare. C tre mniei lui a c zut sub turci, care i-au dat numele Kiistendje. rev enit sub st pnire romn easc , de cnd a nceput s se tru ca azi s devin cel mai nsemnat port maritim i n P unul din cele mai nsemnate centre economice i culnoastre. cre tin n Tomis. n perioada sa de maxim nflorire eco>misul a cunoscut i noua nv tur adus n lume de Mnus Hristos. Din moment ce n cet ile grece ti de pe litoralul Pontului Euxin a predicat nsu i Sfntul Apostol Andrei, de- u t acest lucru i la Tomis, metropola regiunii. De asemenea, rea unor locuitori au contribuit coloni tii romani i negusto- [ i care s-au stabilit aici, unii militari (legiunea V Macedonica sa din Palestina, la Troesmis, azi Igli a, la sfr itul secolului

I, iar prin 167/168 a fost. m^ i JUuEfiiiASSL^&d^iSPt3 unor cre tini izo-laff fn I5aGrogeae te confirmat i de o gem descoperit n a doua jum tate a secolului trecut la Constan a, ajuns n British Museum din Londra pe care speciali tii o consider din secolul IV (al ii din secolul II), una din cele mai vechi m rturii arheologice cre tine din ara noastr . Are gravat pe Mntuitorul r stignit pecruce, avndpe fiecare parte a sa cte ase^aptTSTOT T^f^oTeasupra cuvntu] tyftu. C- T^um rul ridicat de martiri care au p timit n Scythia Minor sub Diocie ian i apoi sub Licinius dovede te vitalitatea i vechimea cre tinismului n raiduril e popula iei de aici. Edictul de la Mediolan din 313 a dus la sporirea sim itoare a num rului cre tinilor, la ridicarea de numeroase l ca uri de cult (bazilici), la nt rirea organiza iei biserice ti i la nflorirea culturii teologice. Episcopia Tomisului. Era firesc ca num rul tot mai mare de cre tini din Scythia Minor i mai ales starea nfloritoare la care a ajuns capitala ei, s reclame p entru aceast provincie nfiin area unei episcopii la Tomis. Nu cunoa tem ns data i mprejur rile n care a luat fiin . N-ar fi .exclus ca nsu i Sf. Apostol Andrei s fi hirotonit un episcop pentru Tomis. Este atestat documentar abia n anul 369. nainte de aceast dat snt aminti i unii episcopila Tomis, dar n izvoare mai pu in sigure. De pild , n actul p timirii sfin ilor mucenici Epictet i Astion la Halmyris, se relateaz c p rin ii celui din urm au pornit de undeva din R s rit n c utarea fiului lor plecat de acas fnpreurl cu preotul Epictet. Ajungnd la Halmyris i aflnd de moartea lor martiric , s-au ncre tinat i ei,fiind catehiza i de preotul Bonosus i boteza i de episcopul locului, Evangelicus. Baza i pe actul martiric p omenit mai sus, unii istorici l consid er ca primul episcop cunoscut al Tomisuui, Dup Evangelicus, ar fi p storit Ja Tomis un episcop cu numele Efrem, pomenit n sinaxarul zilei de 7 martie, ca trimis de episcop ul Fcinon . al lerusalimului (300314) s propov duiasc n Sci ia, unde a p timit moarte demartir,iTtrrnt1^T^eR)ecu iei lui Diocie ian. Dup alte sinaxare, ar fi v p timit ca martir, n timpul lui Licinius, 3 (Titus), fiindc refuzase prestarea serviciului militar, incompatibil cu slujba sa arhiereasc . Din aceast pricin , a fost chinuit i apoi aruncat n mare, ntr-o zi de 2 sau 3 ianuarie, probabil n anul 320. Dup Martirologiul ieronimian ns .^-efrrix^a ir'presT Trll'TeT^^ ar fi fost impus lui Marcellinus umi] jjn fiii trupe ti sau suflete ti ai episcopului i care a fost apoi aruncat n mare (fra ii acestuia, Argeu i Narcis, au murit martiri tot ajunc,^ Ar rezulta totu i c

la Tomis un episcop -rmMH&ele ..X/f. O inscrip ie pe o piatr fudescoperit la Tomis, p strat fragmentar, pare s indice > rerea unor cercet tori numele acestui Tit (Aici odihne te I ecumenic de la Niceea din 325 a participat piscop din p r ile Sci iei, poate chiar din Tomis. Prezen a lui este mat , destul de neclar ns , de E^ ^bjai^LCezareei (-j- 340) n a sa Despre via a mp mtuiu-t<&enstan.in (cartea III, cap. 7), n iirm c nici schitanul nu lipsea din ceat , adic dintre parti-i la sinod. Dup o list a participan ilor, ar fi vorba de episcopul de la Tomis (Marcus Tomensis). De prezen a episcopului din ns s ne ndoim, c ci Eusebiu era marilar al evenimentelor i participant la lucr rile sinodului. Presuc episcopul de Tomis va fi fost al turi de ap r torii dreptei e, mpotriva r t cirii lui Arie, pentru c to i urma ii s i n s-au ar tait ap r tori hot r i ai Ortodoxiei, imul episcop de Tomis a c rui existen nu poate fi pus la na fost Vetranion sau Bretanio, ntlnit n scaun n anul 369, cu [ unui conflict avut cu mp ratul roman Valens (364378). Acesase o lung campanie mpotriva go ilor pe care i-a nvins, ncu ei pace la NqyiQdj^rium (Isaccea), n vara sau la nceputul JtBJJllui ^369. Dup*9*^n^eierea p ciT," s-a ndreptat spre Conapol, oprindu-se, n drumul s u, i la Tomis. Istoricul bisericesc m (secolul V) relata n Istoria sa bisericeasc cum mp ratul, ra un aprig sus in tor al arianismului, a intrat n biserica n ujea episcopul Vetranion, mcercnd s -1 determine s intre n une cu arienii. Episcopul n-a primit, ci, dimpotriv , printr-o curostit n fa a mp ratului i a credincio ilor prezen i, a ap tura celor 318 Sfin i P rin i de la Niceea, apoi a p r sit pe t, retr gndu-se cu to i credincio ii ntr-o alt biseric . Imp considerat gestul episcopului ca o sfidare la adresa sa i de i poruncit s fie exilat. Dar exilul s u n-a durat mult, c ci tot tul, temndu-se de o r scoal a sci ilor, nemul umi i de nlap storului lor, i-a ng duit s se ntoarc la scaunul s u. ela i Sozomen, n relatarea faptelor de mai sus, l prezint pe ion ca b rbat destoinic i renumit prin virtutea vierii sale, du-1 m rturisesc i sci ii n i i, iar istoricul Teodoret, episcopul ^92^^^^scria c era plin de credin ... a nfruntat stricarea Or Sl *aracfeTegfe1 s vr ite de Valens mpotriva sfin ilor (= ereilor).

T bli a votiv de la Biertan - j. Sibiu (sec. IV), cu inscrip ia Ego Zenovius votum posui. Jos, un disc cu monogramul lui Hristos n interior, format din literele grece ti Hr(istos). A fost n Muzeul Brukenthal din Sibiu, azi n Muzeul Na ional de (^Istorie a Romniei din Bucure ti.

~ Istoria BOR.

Gem d e l a P ot a i ssa T u rd a ( m ri t ), c u m a i m ul te sc e n e: P st or ul c e l b u n c u u n m i e l p e u m r, u n c o p a c c u o p a s re , si m b o l u l D u h u l u i S f n t , Io n a a ru n ca t n m a re i li te re le g re c e ti IX 0 T E = p e t e . A z i d i sp r ut .

xlHPAKA lArNCO HCftHAC

O p a i d e l ut, c u se m n u l c ru c ii, de sc o pe rit n T ra nsilva nia.

In sc ri p i e fu n e ra r cre t in di n T o m i s ( se c . V V I) , c u i n sc ri p i a g re c e a sc : A i ci o d i h n e t e H e ra c li de , cite al sfintei B ise rici uni ve rsale.

H.OM

a r
mm

Discul de argint aurit al episcopului Paternus al Tomisului, ref cut nainte de anul 518, cu monogramul lui Hristos, literele grece ti A i Q, precum i cu o inscrip ie n jur, n limba latin : Ex antiquis renovatum est per Paternum reverentiss(imum) episc(opum) nostrum. Amen.

Opai de p mnt descoperit la Tomis (sec. IV), avnd n centru chipul lui Hristos, cu inscrip ia: Pacem meam do vobis, iar de jur mprejur busturile celor 12 apostoli.

In sc rip ie fu ne ra r cre tin din T o mi s (se c . IV -V I).

ij

In sc ri p i ile de sc o p e rite n Ij c a c u m a r t y r i o n d e l a o li ei (se c . IV -V ), c a re se m ne az n u m e le celo r u m a rti ri: Z otik o s, A tta lo s, ^ si s i Fil i p po s.

Vedere general exterioar a construc iilor care protejeaz bisericu ele din masivul calcaros de la Basarabi (Murfatlar) - j. Constan a.

Intrarea n altarul bisericu ei B1 de la Basarabi cu diferite cruci s pate n masivul de cret .

Bazilica cu atrium lateral din Callatis (sec. IV-VI). Reconstituire.

Opai de bronz cu toarta n form de cruce, descoperit n comuna Luciu - j. Ialomi a (sec. V-VI). Azi n Muzeul National de Istorie a Romniei.

Bazilica cu transept din Tropaeum Traiani (sec. IV-VI). Reconstituire.

Inscrip ia descoperit n bazilica de la Sucidava (Celei), cu numele preotului Lukonokos fiul lui Lykatios (sec. VVI).

' f ;!, . i . K

tf ir

Inscrip ii incizate pe pere ii bisericu elor de la Basarabi.

J. U U IIQ U U C 1

X 40

Incidentul relatat mai sus arunc o lumin puternic asupra cre tinismului din Tornis, c ci scoate n eviden vechimea sa i via a religioas intens de aici, dragostea i respectul credincio ilor fa de episcopul lor ceea ce presupune c el avea o oarecare vechime n scaun , buna organizare bisericeasc a provinciei (cu scaun episcopal) i existen a a cel pu in dou bazilici n ora (una n care slujea episcopul i alta n care s-a retras mpreun cu credincio ii s i). Cei mai mul i cercet tori sus in c autorul Scrisorii Bi erii din Gothia c tre^ eadin Capadocia, care nso ea moa tele Sfntului Sava, "T Vasile cel Mare, dup primirea moa telor, a mul umit pentru ele, prin dou scrisori. Dac autorul scrisorii de mai sus este episcopul Vetranion, atunci desigur luj i-au fost adresate i scrisorile de mul umire din partea Sfntului Vasile cel Mare. Nu tim ct a p storit n scaunul de la Tomis. Pentru sfin enia vie ii sale, dar mai ales pentru drzenia cu care a ap rat credin a ortodox , episcopul Vetranion a fost trecut n rndul sfin ilor, pomenirea lui f cndu-se n fiecare an, la 25 ianuarie. Al i episcopi de Tomis. n anul 381, ntre participan ii la lucr rile Sinodului II ecumenic din Constantinopol, care a condamnat nv tura gre it a lui Macedonie, se num ra i episcopul Gherontie al Tomisului. (Sozomen i o list sinodal siriac l numesc Terejitius). S-ar p rea c acesta a fost urma ul imediat al Sfntului Vetranion. La 30 iulie 381, mp ratul Teodosie cel Mare l ndatora s vegheze la p strarea Ortodoxiei n ora ele din Scythia Minor. n anul 392 era amintit, ca episcop de Tomis, ^jgofinW, desigur ales n scaun ceva mai nainte. In acel an, FericituTTeronim (-j- 420) scria despre el, n lucrarea sa De viris illustribus, c a scos scurte tratate sub forma unor dialoguri, n stilul vechii retorici , aud c scrie i alte lucruri. Scurte fragmente din opera sa literar se p streaz n lucrarea Sfntului Ioan Damaschin ( 749), Sfintele Paralele din care reiese c a scris omilii la unele texte evanghelice. Istoricul Sozoman scria despre el c era scit de neam (cum arat i scriitorul Nichifor Calist din sec. XIV, n Istoria sa bisericeasc ) i c traiul i era modest, (Ist. bis., VII, 26), iar Socrate spune c era cunoscut de to i pentru evlavia i corectitudinea vie ii (Ist bis., VI, 8). Dac accept m afirma ia lui Sozomen c era scit, nseamn c Teotim I a fost un localnic, un daoo-roman. P storia sa a fost tulburat de atacurile hunilor, care au ajuns pm n apropierea Tomisului. Teotim, ca un bun p rinte sufletesc al credincio ilor tomitani, le-a fost de mare ajultor n momentele grele prin
10 Istoria B.O.B.

eau, tiind s mblnzeasc pe huni oferindu-le felurite daruri >, fapt pentru care ace tia l socoteau un zeu al romanilor. 1 Teotim a ncercat s fac i misionarism printre huni, fiind aceast lucrare de marele p rinte bisericesc, Sfntul Ioan Gur arhiepiscopul Constantinopolului, care, poate la cererea sa, 399, a trimis misionari la nomazii de la Istru, prin care pun elegem pe huni. apt, episcopul Teotim a fost un prieten devotat al acestui mare isericesc. Nu se cunosc mprejur rile n care s-a nchegat prieAstfel, n anul 400, episcopul Teotim a luat parte la un sinod de nsu i prietenul s u, n Constantinopol, n care s-au jude;rile episcopului Antonin al Efesului. In anul 403 era din nou intinopol lund ap rarea SlntuluiToan Gur de Aur, mpotriva pe care i-o aducea episcopul Epifanie al Salaminei la natriarhului Teofil al Alexandriei c are simpatii origeniste, n acela i timp i pe marele teolog Origen din Alexandria (c. . Aceste lucruri snt relatate de istoricii biserice ti Socrate an. e tie ct a mai p storit Teotim I n scaunul episcopal de la innd seama de cur ia vie ii sale, de lucrarea sa misionar ntre huni, dar mai ales de rvna sa pentru ap rarea dreptei Biserica 1-a trecut n rndul sfin ilor, pomenirea lui i cndu-se - 2Q_.aprilie. Teotim, ntlnim n scaunul vl dicesc de la Tomis pe episnotei, f r s tim dac i-a fost urma ul imediat. Numele s u lit n leg tur cu lucr rile celui de al treilea Sinod ecumenic >, din anul 431, la care a fost condamnat erezia lui Nestorie. at cele 12 anatematisme ale Sfntului Chirii al Alexandriei, i sentin a de condamnare a ereziarhulu care a fost ntoc-t i semnat chiar din prima edin a sinodului , fiind 170-lea semnatar. Nu tim cnd i-a ncheiat p storia, re c urma ul s u imediat, ntlnit nainte de 448, a fost epis-n, care a participat activ la disputele teologice ale timpului, latin contemporan Marius Mercator, care a tr it i la Constan-:ria despre Ioan c era unul din cei mai buni teologi ai tim-unul din cei mai aprigi adversari ai nestorianismului i euti-ui (monofizismul), men inndu-se mereu pe linia nv turii se atribuie i unele traduceri din scriitorii biserice ti greci latin , ca Teodor de Mpp uestia i Teodorei din Cir. . '.:,
.H..
t " " i i u i i

In 449 ntlnim n scaunul tomitan pe episcopul Alexandru. P storia lui a nceput n timpul marilor framnt ri i dispute prilejuite de monofizism, nv tura gre it a arhimandritului Eutihie. Fiind condamnat de un sinod ntrunit la Constantinopol n anul 448, Eutihie a f cut apel la mp ratul Teodosie II, care a cernit revizuirea hot rrilor acelui sinod, n urma acestei dispozi ii, n 449 s-a ntrunit un nou sinod, tot la Constantinopol, care a men inut hot rrile celui dinti. Printre participan ii la sinodul din 449, se num ra i episcopul Alexandru al Tonusului, fiind al aptelea semnatar (Alexander, reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis provinciae Scythiae). In acela i an, s-a ntrunit la Efes, a a numitul sinod tlh resc, care a reabilitat pe Eutihie. La acesta, episcopul Alexandru n-a luat parte. n toamna anului 451, mp ratul Marcian (450457) a rnduit s se convoace al patrulea Sinod ecumenic, la Calcedon, la care momofizismul a fost condamnat definitiv. Se crede c episcopul Alexandru n-a participat la lucr rile sinodului, poate din cauza hunilor care f ceau atunci numeroase incursiuni pe teritoriul eparhiei sale. n orice caz, ulterior, dup ncheierea dezbaterilor, a semnat hot rrile sinodului ; care a condamnat pe Eutihie i nv | uj:a sa i a depus pepatriarhul D^co?~aT"Texa^"" driei, sus in tor iiLfiu. P storia lui Alexandru n-a fost lung , pentru c n anul 458 Episcopia Tomisului avea un nou titular, pe TeotimJl. Acesta apare tot n leg tur cu fr mnt rile pricinuite de monofizsm.TIefiind potolite acestea nici dup Sinodul IV de la Calcedon, ba mai mult, fiind ales un patriarh monofizit la Alexandria, Timotei Elur, mp ratul Leon I (457 474) a adresat n anul 458 o scrisoare tuturor ierarhilor din imperiul bizantin, cerndu-le s - i dea n scris p rerea asupra hot rrilor luate la Calcedon i asupra alegerii de la Alexandria. ntre cei consulta i se afla i episcopul Teotim al Tomisului. n r spunsul s u, episcopul tomitan scria c prime te f r rezerve hot rrile Sinodului de la Calcedon, iar n privin a lui Timotei Elur socotea c trebuie s fie ndep rtat din Biseric . R spunsul s u constituie o nou dovad c episcopii din Tomis nu s-au ab tut niciodat de la adev rata credin ortodox . Episcopul Pateinus. Abia n deceniul al doilea al secolului VI, ntlnim un nou episcop, cu numele Paternus. Numele lui apare n inscripia unui disc de argint aurit, ref cut nainte de anul 518. Probabil a apar inut catedralei episcopale din Tomis, de unde, prin secolul VII, a fost luat poate de avari i ngropat la Malaia Perescepina, lng Poltava n Ucraina (descoperit n 1912, azi n Muzeul Ermitaj).

numele lui Paternus se leag mai ales de anumite dispute hrisale vremii. ntre altele, izvoarele istorice pomenesc de ac iunumi ilor c lug ri sci i, care cereau ca Biserica s accepte lor teologic (numit theopasit ) : unul din Sfnta Treime a n. trun, sva iffi fta? tptSo? rceitovaevat oapt~unusde ffffifflle passus est carne, socotind-o conform cu adev rurile n -Tale BlsSrcTTlnverse. Ac iunea lor se va fi desf urat ni ia, de unde erau originari. Probabil episcopul lor canonic, Pai avut rezerve fa de formula m rturisit de ei i poate chiar at m suri mpotriva lor. De aceea n anul 519 ei s-au dus la tinopol i s-au adresat n scris mp ratului Justin IJj51 ~52?), x-l pe Paternus i pe al i episcopi din provincia lor ca nu Ie ;esc punctul de vedere n ceea ce prive te credin a. Pe Paau mai nvinuit i de nestorianism n fa a generalului intui armatei, care le-a devenit protector. n aceast situa ie, 5 a plecat la Constantinopol, spre a se dezvinov i n fa a ilui, lucru pe care 1-a i f cut. ig rii sci i au nceput polemica pe tema formulei lor, cu delepei, n frunte cu diacc^ul Djygsjjjuji^^^LQi), sosi i de curnd n imperiului bizantisP^eniru TSpfaapLaneze" schisma acachian . anului 519, patru din c lug rii 'scT 'tloan Maxen iu, Leon iu, Mauriciu) au plecat la Roma, pentru a prezenta papei Hog-miznuKTTorTPapa a amnat mai bine de un an r spunsul, apoi i-a ntre timp i-au c tigat simpatia lui Justinian, viitorul mp :um i a unor clerici din Africa, exila i n Italia, care au conformula lor drept ortodox . icest timp, episcopuj^atejnus^a r mas la Constantinopol, c ci a palftcp"Tla"regerea noului patriarh ecumenic Epifanie. Ast20r3e*lea'fBi crafe~^TirTuaT"pare Ta alegerea' noTnuTpatriarh au papei Hormizdas gscrisoare prin care-1 informau, despre alecuta. Al " aptelea era semnat Paternus, misericordia E)ei^epiSi rovinciae Scythiae metropolitanus^"T3-in acest titlu, ar reie i c i alte scaune episcopale*"pe~tertoriul provinciei, deci sufragane ui, mitropolit fiind Paternus, cum vom ar ta mai departe. scopul Valentiniancr~Ve la mijlocul secolului VI, o nou proeologic fr mnta Biserica cre tin . Este vorba de disputa n 1 cu Cele trei capitole, pe care monofizi ii cereau s fie con5 . ca pre al mp c rii lor cu Biserica oficial . Acestea erau : a i opera lui Teodor de Mopsuestia ({ 428), scrierile episcoBodoret al Cirului {- - 458) mpotriva Sfntului Chirii al Alexan-

driei i a Sinodului III ecumenic i scrisoarea episcopului Ibas din Edessa (t 457) mpotriva Sfntului Ciril, motivnd c acestea ar contribui la men inerea dezbin rii dintre ortodoc i i monofizi i In ciuda mpotrivirii ortodoc ilor, mp ratul Justinian a condamnat, printr-un edict, la 544, Cele trei capitole, m sur care a fost apoi aprobat de mul i ierarhi ai timpului. Papa Vigilius a fost chemat de mp rat la Constantinopol i, printr-un iudicatum, n~ST, a condamnat i el Cele trei capitole'. M sura lui a nemul umit ns pe mul i, mai ales pe clericii s i. Intre ace tia erau i diaconii Rusticus (care i era nepot) i Sebastianus, care, n anul 549, au scris i episcopului Valentinian din Tomis, informndu-1 de cele ce a f cut papa. Episcopul a scris de ndat papei la Constantinopol, cerndu-i deslu iri asupra celor petrecute (scrisoarea nu ni s-a p strat). La 18 martie 550 papa Vigilius a r spuns episcopului Valentinian (tiilectissimo tratri Valentiniano episcopo de Tomis provinciae Scythiae), scriindu-i c a aflat de la reprezentan ii Bisericii din Tomis la Constantinopol despre neadev rurile ce s-au r spndit pe seama sa n Sci ia. i relata, n continuare, ce a s vr it n leg tur cu Cefe trei capitole i-1 invita s vin la Constantinopo] spre a se convinge personal c n-a scris nimic mpotriva celor patru Sinoade ecumenice i c nu s-a ab tut cu nimic de la dreapta credin . Se pare c Valentinian n-a dat urmare invita iei ce i-a f cut papa, fiind probabil l murit de ns i scrisoarea sa. Pentru ra iuni pe care nu le cunoa tem, el n-a participat nici la lucr rile celui de al cincilea Sinod ecumenic, ntrunit la Constantinopol n 5 mai 553. Totu i, numele sau a fost pomenit de dou ori n timpul lucr rilor. Cu aceasta se sfr esc tirile pe care le avem despre episcopul Valentinian, dar i despre Episcopia Tomisului. De i informa iile istorice despre ea nceteaz cu anul 553, totu i ea i va fi continuat existen a un timp, n pofida numeroaselor incursiuni ale avarilor, care, n^SS?, au distrus principalele a ez ri din Scythia Minor i Moesia' Inferior. Alte episcopii n Scythia Minor. Din scrisoarea adresat de c lug rii sci i mp ratului Justin, amintit mai sus, precum i dintr-o scrisoare a solilor papali la Constantinopol c tre papa, din anul 519, rezult c n secolul VI existau i alte episcopii pe teritoriul Scythiei Minor. Existen a lor este confirmat i de unele descoperiri arheologice. Astfel, la Callatis (azi Mangalia), s-a descoperit un fragment dintr-o cruce cu o inscrip ie latin cu urm torul text: Hic facta est oratio epis-i^. (Aici s-au f cut r ug ciunTln~ numeIe*Tpt5ropitor' tefan... restul lipse te). La Histria s-a descoperit un mare edificiu,

^ryjji_|jab.abil, ca, locuin pentru un La Tropaeurn Traiani -a descoperit o bazilic de m&WUtt , a cej .e g s tainlJiaptisteriu,.ceea ce duce la presupunerea i un epiSQ.p. La acestea se adaug o informa ie dintr-o List r mitropoliilor, arhiepiscopiilor i episcopiilor din cuprinsuT" ei ecjflmjeni^JAc^u4a^eeoMtH*r;^e i a fost redactat u. Este cunoscut sub denumirea de: Notitia Episcopatuum i blicat n 1891 de bizantinologul Cari de Boor iar mai nou de Jean Darrouzes (Paris, 1981). n Scythia Minor erau trecute ;caune episcopale i anume : Axiopolis (Hinog Cernavod , stan a), Capidava (ntre Axiopolis i Troesmis, jud. Constan a), (Hr ova, jud. Constan a), Callatis (Mangalia), Constgntlqna_ la nord de Histria, la capul Dolojman), Histria (Istria, jud. a), Tropaeum Trqjjmi (Adamclisi, jud. Constan a), Troesmis d. Tulcea), Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea), Aegyssus (Tulsovia (Mahmudia, jud. Tulcea), HalmyTis (Dunav ul de jos, jud. Zaldapa (azi se pare Abtaat Kalessi), DionYSopolis (azi Balcic, ia). Se crede c toate acestea au fost nfiin ate la nceputul secodeci n timpul mp ratului Anastasie I (491518), i au d inuit c derea limesului dun reali in anul/bu2T^nniin aiea lor este eg tur cu o lege a mp ratului Zenon (474491) din jurul a(nu>rin care se acorda tuturor ora elor cu gradul de polis, dreptul :a un episcop propriu i un anumit teritoriu, untea acestora se afla ierarhul de la Tomis ca episcopus me-nus, adic mitropolit. Probabil Paternus a fost primul minul 602 trupele bizantine de ia Dun re se r scoal mpotriva lui Mauriciu i se ndreapt nspre Constantinopol, punnd pe centurionul Focas. Frontiera dun rean , sl bit din cauza trupelor, se pr bu e te sub avari, slavi i bulgari, care se respa iul balcano-dunarean. Slavii se a aza masiv n sudul Dude, sub hegemonia bulgarilor, veni i de curnd i ei aici, nte3rimul stat slavo-bulgar (679). Dup 971, pn pe la sfr itul al Xll-lea, Dobrogea ajunge din nou sub st pnire bizantin , distrugerea ora ului Tomis i a celorlalte a ez ri urbane de Lvazie avaro-slav din anul 602, nu mai avem tiri despre ora bisericeasc de pe teritoriul fostei provincii Scythia Minor. c unele scaune episcopale au supravie uit, ndeosebi cele ui regiunii. Anumite liste sau cataloage ale scaunelor episcosecolul IX, n irnd arhiepiscopiile autocefale, a az pe locul

rq,re se zice si Varna. iar pe locul alioilea eparhia Sci iei -Tornjsii1iii>?l^Prohahii eparhia noastr i-a p strat n continuare numele sub care era cunoscut n istorie, dar i va fi mutat sediul n alt loc. In sprijinul acestei ipoteze vin recentele descoperiri arheologice, pe care le vom prezenta ntr-un alt capitol. In privin a limbii n care s-a vestit aici cuvntul Evangheliei, desigur c n cet ile de pe rmul M rii Negre s-a folosit mai mult limba greac , iar n restul provinciei, mai mult limba latin , c ci aici tr ia o popula ie de mult romanizat (episcopul Ioan f cea tlcuiri din grece te n latine te, iar despre Teotim I s-a scris c era scit, deci dacoromn). Jurisdic ia Episcopiei Tomisului desigur s-a ntins nu numai asupra Sci iei Mici, adic a upr^nnbrQry^ -jp g^ i peste teritorii de dinc&To de Dun re, nrh'rn n niirjnVMfvHnyn' V n nt gnritiii Munteniei, dup cumjiezjilt din actul martiric al Sfntului Sava. Teologi din Scythia Minor. O latur mai pu in cunoscut din istoria vie ii biserice ti din fosta provincie roman o constituie activitatea literar -teologic desf urat de ierarhii tomitani, ct i de unii c lug ri din aceea i provincie. S-a putut constata c episcopul Teotim I a scris scurte tratate n forma unor dialoguri, n stilul vechii retorici, Ioan a scris n latine te lucr ri mpotriva nestorienilor i monofizi ilor, ap rnd Ortodoxia, iar de la Teotim II i Valentinian s-au p strat scrisori privitoare la disputele teologice ale timpului. . Pe lng ace ti episcopi, din Scythia Minor s-au ridicat i al i teologi, care au adus un aport substan ial la mbog irea tezaurului teologic patristic. Intre ei se remarc Ioan Casian, Dionisie Exiguul sau cel Mic, precum i c lug rii sci i, care au adus o contribu ie de seam la mbog irea patrimoniului patristic. Ioan Casian este prezentat de cel mai vechi biograf al s u, GJaa adie din Marsilia, ca fiind de neam scit (natione scytha). S p turile rheologice efectuate de Vasile Prvan n 1912 au dus la descoperirea a dou inscrip ii n p rnrop $erernetu,lui (azi n satul Casian, jud. Constan a), care vorbeau de Casieni, locuri care snt socotite azi, de cei mai mul i nv a i, drept patria lui Ioan Casian. N scut aici, pe la 360, a primit o educa ie aleas , probabil ntr-unui din centrele de pe rmul apusean al Pontului Euxin. Se pare c a intrat de tn r ntr-o mn stire din regiune. Dornic s cunoasc Locurile Sfinte, n juxul anului^jg^a plecat cu sora sa i cu un prieten, Qhgyyjjugjj n Palestina, unde au stat vreo cinci ani la o mn stire n apropiere de Betleem. Au petrecut apoi

nti eparhia,

ani n marile a ez ri ascetice din Egipt, cunoscnd pe marii hovnice ti de acolo. C tre anul 400 au venit la ConstantinoCasian a fost hirotonit diacon de c tre Sfntul Ioan Gur de nnd n preajma acestuia pn la al doilea exil al s u (404). apoi la Roma, ca s apere cauza Sfntului Ioan Gur de Aur, 1 papei Inocen iu I rug mintea clerului i credincio ilor din aopol de a veni n ajutorul arhip storului lor, trimis a doua sil. Mhnit de tragedia marelui s u dasc l, Ioan Casian a r Dma, unde a fost hirotonit preot. De acolo c tre anul 415, a Massilia (azi Marsilia), unde a ntemeiat dou mn stiri, una ri' 'Rrft de c lug ri e, c rora le-a dat primele reguli mona-Apus, organizndu-le dup modelul celor r s ritene. A murit 1 435, fiind venerat ca sfnt, nc de la nceput, n Marsilia. )rtodox l pr znuie te la 29 februarie. solog, Sf. Ioan Casian a comb tut, nestorianismul, precum i i Fericitului Augustin despre suprema ia harului i predespera sa teologic este format din trei lucr ri: De institu ia um et de octo principalium vitiorum remediis (Despre a ez nn stire ti de ob te (chinoviale) xj tfpspro ?^!]? rJH^J l p cate capitale), n 12 c r i (primele patru snt regulile monariu-zise, iar ultimele nva pe monah cum s lupte mpotriva ate principale); Conlationes Sanctorwn Patrum (r :r>r w<?rhiri rn n 24 de c r i, capodopera sa, n care trateaz despre menirea ii i lupta sa pentru des vr ire, sub forfaia unor convorbiri i] i Sf. Gherman le-au avut cu cei mai vesti i monahi din e incarnatione Domini (Despre n m^area^ommdui), n 7 are de combatere a nestorianismului. Sfntul Ioan Casian este unul din reprezentan ii de seam ai patristice de la nceputul secolului V. El a f cut leg tura LUS i R s rit, prin principiile vie ii monahale fiind un adeinte ai monahismului apusean , dar i prin hristologia sa. >dus n Apus un gen literar nou, patericul, n care principiile ile vie ii monahale snt nf i ate prin convorbiri sau discurte de p rin ii cu o nalt via duhovniceasc . isie cel Mic sau Exiguul este prezentat de biograful i prieCassiodor (prim-ministru sub Theodoric, regele ostrogo ilor), <de neam scit, dar de maniere ntru totul romane, foarte priambele limbi, cunosc tor perfect al Sfintei Scripturi i al DogDionisie nsu i, n prefa a uneia din traducerile sale din Sfri> l al Alexandriei n latine te, prezenta Sci ia drept patria sa.

Intr-o alt prefa , la o traducere din acela i Sfnt P rinte, i ar ta recuno tin a fa de un episcop cu numele de Petru, pentru binefacerile i str daniile pe care le-a depus ca s -1 ndrume n copil ria sa. Presupunem c este vorba de un episcop din Tomis, care i va fi urmat n scaun lui Teotim II. N scut n jurul anuluj-|470. Dionisie a inferat de tn r ntr-o m n stire din Scythia Minor, apoi a ajuns n Orient i la Constantinopol. Probabil n anul 496 a fost chemat la Roma, tr ind o vreme n mn stirea Sfnta Anastasia. A fost hirotonit preot. La Roma a lucrat n cancelaria papal , a tradus din grece te, a predicat, a instruit pe al ii. Spre sfr itul vie ii (f c. 545) se pare c s-a retras n mn stirea Vivarium, din Calabria, ntem fafa^de prietenul i admiratorul s u Cassiodor, retras i el acolo. Dionisie Exiguul a f cut mai multe traduceri din grece te n latine te. Se cunosc prefe ele sale la zece traduceri din lucr ri teologice, aghiografice i canonice. Dintre lucr rile teologice pot fi men ionate : Despre crearea MOMiui^ a Sfntului Grigorie de Nissa (tradus la rug mintea unui preot cu numele Eugipiu), dou Scrisori ale Sfntului Chirii al Alexandriei-c tre: epscCfpul Succesus ^inDtCSzr^^Ts^^feL pfeta2a,^smQdqJf.C^ noscut sub numele de Epistola XVII), inclusiv cele f2~anatematisme, Jogaosul ctre_armeni ^paJj aAttlui-Ba&clu al Constantinorxjlului. A tradus apoi cteva lucr ri aghiografice : Ui!-p-,Lat^-^fipteilJf](lhiafff/q-risiiea afl rii capului Siintului Ioan Botez torul i Viata Tot el a tradus din grece te n latine te Canoanele zise apostolice ale primelor patru Sinoade ecumenice i ale unor Sinoade locale n dou edi ii sau versiuni (Codex canonum ecclesiasticorum), la sfatul unui prea iubit frate Lauren iu. A ntocmit i o colec ie de decretale a opt papi, colec ia dionisian , la cererea unui Iulian, se pare superiorul mn stirii Sfnta Anastasia. Ambele colec ii candnice s-au bucurat de o larg circula ie n Biserica apusean . I se atribuie i o culegere de texte patristice (florilegiu) din lucr rile marilor P rin i biserice ti de pn la el (Sfin ii Atanasie al Alexandriei, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nissa, Vasile cel Mare, Ciprian din Cartagina, Ilarie din Pictavium, Ambrozie al Milanului i Fericitul Augustin), mai ales texte referitoare la disputele hristologice i trinitare. Dionisie Exiguul a avut, n acela i timp, bogate cuno tin e de astronomie, calendaristic i calcul pascal. Mai multe lucr ri de acest gen i snt incluse n Liber de Paschate, sau Cartea despre Pa ti (Pascalia

g i r e gu lile nd re pt rii ei, P reciz ri pe nt ru sta bil irea d atei E le m e ntele calculu lui calend aristic i pascal .a.). hi p d e ose bi t tr e bu i e su b li ni at fa p t ul c D i o n i si e a fi xa t c r o n o -> i cre tin e, n ce p n d pen tru pri m a o ar nu m r ar ea an ilor d e la 5 a D o m n u lui n ostru Iisu s Hristo s, pentru ca s ne fie m ai cu cepu tul n d ej dii, iar pricin a mnt uirii o m en e ti (adi c P ati mil e r u l u i n o st r u ) s l u m i n e z e c u m ai m u l t st r l u c ir e . F i x n d - o jiul 75 4 (d up u nii la 7 53 ), n loc de 74 9 ab U r be cond ita, a e r oa r e d e p at r u sa u ci n ci a ni. N o u a e r , n u m it a n tr u p la Hri st o s, sa u di o ni sia n , a fost a d o ptat nc d in vr e m e a H a, n s e c o l el e I V I I I n F r an a, i ar c u ti m p u l n t o at e r il e ilt c d ac o -r o m a n u l D i o n i si e E xi g u u l a f o st u n m a r e t e o l o g, it m a i al e s d e pr o bl e m e l e d o g m a t i c e c a r e fr m n t a u at u n c i c an o n i st , t r a d u c t o r , d a r , n a ce l a i t i m p , u n o m d e c u l t u r c u al e se c un o ti n e d e cal e n d ari sti c i a st r o n o m ie, c r ui a i se S si st e m u l cr o n ol o g i c cr e tin , fo l osit a zi n toa t lu m e a. c h e i er e a ac e st o r c o n si d e r a i i, m e n i on m f a p t u l c n c t e va recente se n cearc id entificarea lui cu acel D ionisie P seud o:tul , c r uia i se atri bu ie cu n oscutele lucr ri mi stice : D esp re di vin e, D esp re teolo gi a mi st ic , D e sp re ierarh ia cerea sc i e ra rhia bi se ric ea sc , la care se ada u g u n n um r de ze ce e c l u g r i i s ci i a m i n t i i n c o n t r o ve r s el e t e ol o g i c e d e l a l sec o l ulu i V I, m ai po t fi r e in u t e n u m e l e l ui L e j a j^Ji ^j ai di L et u l V italian (u nii l identific cu m arele teolog Le on iu din B i- 5 54 3), Io an M ax en iU cu opt c rticele Lib ellL n care cu felurite pr o ble m e hfist olo gice i antrop ologice, un dialog r iSlQ U Q ^o s^m dou c r i, i un Libellu s fid ei (C rticica credin -u di a co n ul i al ii. D e spr e c el d in ur m se spu n e c ar fi trad u s r e di n P ri n ii g r eci n l atin e t e i ar fi r ed act at u n f l oril egi u, mi n ajutoru l teolo giei acestor m o n ahi. In orice caz, m onah ii e ze nta u un cu re nt te ol o gi c c are 1 a atr as ate n i a la vr e me a sa. r it, tr e bu i e e vi d e n i at i fa pt u l c l u c r ril e a ce st o r i er a r hi i i n S c yt h i a M i n or s n t c on si d er a t e a zi c a p ri m e l e m an i fe st r i ii c ultu r ale d e ni vel c on ti n en t al al e d a co-r o m a n ilo r, str m o ii r. A n i f ost p u i n ci r c ul a i e eu r o p ea n pr i n o p er e scr i se n t i n a d e o a m e n i c a N i c e t a d e R e m e si a n a, I o a n C a si a ri , Io a n i e T o r ni s, Ioa n M ax en iu , Di on i si e c el M i c i di ve r i c lu g ri : e l p u in tre i cu n u m e le d e Io a n ), a a c u m , n a c e la i ti m p,

viitorul popor francez intra n aceea i circula ie european , cu aceea i limb , prin Ilarie de Poitiers, Martin i Grigorie de Tours, Sulpiciu Sever etc, poporul italian prin episcopi ca Ambrozie i scriitori ca Rufin, Ieronim, Paulin de Nola, iar poporul spaniol prin Pruden iu, Isidor de Sevilla etc. (Ioan G. Coman, n rev. Ortodoxia, an XXXIII, 1931, nr. 3, p. 361). C o n c l u z i i : Din cele prezentate, reiese c Episcopia Tomisului, cea mai veche institu ie bisericeasc superioar pe teritoriul patriei noastre, a ndeplinit un rol nsemnat In trecutul Bisericii cre tine. Ea este ntlnit n istorie n secolele IVVI, ntr-o perioad de mari dispute hristologice, care au dus i la convocarea primelor cinci sinoade ecumenice, la care ierarhii tomitani au adus o contribu ie nsemnat , luptnd pentru p strarea unit ii Bisericii cre tine i a dreptei credin e. n acela i timp, ei au ferit i pe credincio ii lor de nv turile eretice, fiind n permanen pe linia adev ratei nv turi ortodoxe, nct doi din ei au fost trecu i n rndul sfin ilor. Au avut leg turi cu figurile reprezentative ale Bisericii din vremea aceea, ca Sfntul Vasile cel Mare, Sintul Ioan Gur de Aur i mai trziu cu papa Vigilius al Romei. n acela i timp, trebuie remarcat i faptul c unii din ierarhii de -- la Tomis au fost c rturari de seam , l snd opere scrise, ca Teotim Filozoful i Ioan, apreciate elogios de contemporanii lor. Pe lng ei, au activat i al i teologi de prestigiu, ca Sf. Ioan Casian, Dionisie ' Exiguul i c lug rii sci i. Ca o concluzie general , putem afirma c Episcopia Tomisului .reprezint un moment de seam att n istoria Bisericii noastre, cit i n istoria ntregii Biserici cre tine. )
.: T ' . i s it - . v i i v i uA'ti '. . . in MQ t ' J .. t -l S l Ua q '. tr i e vi . Pt ",; .- - . i f . j vr ,( B I B L I O G R A F .'..) HAC; . V f c w u : : , iyo8 a s. ' d E r s "'\ ', '. n v -: ; ,>'.& . - >l .- t sv) > ""

I z v o a r e : Fontes Historiae Daco-Romane (Izvoarele Istoriei Romniei), III, Bucure ti, 1970, XII + 768 p. ; Actele martirice, Studiu introductiv, traducere, note i'. comentarii de Pr. Prof. Ioan R mureanu, Bucure ti, 1982, 372 p. (voi. 11 din colec ia; P rin i i scriitori biserice ti). CARL DE BOOR, Nachtr ge zu den Notitiae Episcopatuum, n Zeitschritt iur Kirchengeschichte, XII, 1891, p, 519534 i XIV, 573599; JEAN DARROUZES, Notitiae Episcopatum Ecclesiae Cons antinopolitanae. Texte critique, introduction et notes, Paris, 1981. E p i s c o p i a T o m i s u l u i : RAYMUND NETZHAMMER, Das, altchristlichc omi, Ein Kirchengeschichte Studie, Salzburg, 1903 (trad. rom. Cre tin tatea n vechea Torni, Baia Mare, 1904, 49 p.); V. PRVAN, Nuove considerazioni sul vesco-vato della Scizia Minore, n Rediconti della Pontificia Academia Romana di Arche-oiogia, 2, 1924, p. 117135; V. LAURENT, La Scythie Mineure iut-elle tepresent&

PERIOADA INT1IA (SECOLELE IIVI)

Chalcidoine? n Etudes byzantines, t. III, 1945, p. 115123 (trad. arhiepiscopul de Tomis la sinodul din Chalcedon ? n Revista Isto-CXI, 1945. P- 1927); NICULAE ERBNESCU, 3600 de ani de la fe documentar despre existen a Episcopiei Tomisului, n B.O.R., an. i9( nr gio, p. 9661026; EMILIAN POPESCU, Contributions la storique de la Peninsule Balkanique aux V-eVHI-e siecles de notre [ N. S., XIII, 1969, p. 403415 j A. A. BOL ACOV-GHIMPU, Organi-i din Scythia Minor n secolul al Vl-lea, n G.B., an. XXIX, 1970, nr. _977 A. A. BOL ACOV-GHIMPU, Episcopul din Tomis a participat ecumenic de la Niceea (325), n G.B., an. XXXIII, 1974, nr. 56, p. 437 AN POPESCU, Organizarea eclesiastic a provinciei Scythia Minor n n, n S.T., an. XXXII, 1980, nr. 710, p. 590605 ( i extras), EMILIAN ie City of Tomis as an autocephalous Archbishopic of Scythia Minor emarks on the Chronology of Epiphanius Notitia, n Byzantidka, 6, 148 j EMILIAN POPESCU, nceputurile ndep rtate ale autocefaliei >doxe Romne: Tomisul, arhiepiscopie autocetal , n voi. Centenarul isericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1987, p. 327353. ji d i n S c y t h i a M i n o r : JEAN CASSIEN, Conlerences. Introduc-itin, traduction et notes par Dom. E. Pichery, Paris, 19551958, 1959 247 p. (volumele 42, 54 i 64 din colec ia Sourtes chretiennes); JEAN .titutions cenobitiques. Texte latin revu, introduction, traduction et no-Claude Guy, Paris, 1965, 531 p. (voi. 109 din colec ia Sources chre.N CASIAN, Despre ntruparea Domnului. Introducere de Pr. Prof. Ioan traducere de Prof. David Popescu, n M. O., an XXXVII, 1985, nr. 78, ;i an XXXVIII, 1986, nr. 1, p. 4483 i nr. 3, p. 7194. HS-GALL!1AR<D, Jean Cassien, n Dictionnaire de spiritualite, II, 1, 1937, ; HENRI IRINEE MARROU, La patrie de Jean Cassien, n Orientalia iriodica, Roma, XIII, 1947, nr 34, p. 588596: M. CAPPUYNS, Jean Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique, XI, 1949, col. :u bogat bibliografie); JEAN CLAUDE GUY, Jean Cassien. Vie et doclle, Paris, 1961 i IOAN G. COMAN, Contribu ia scriitorilor patristici din ir-Dobrogea la patrimoniul ecumenismului cre tin n secolele al FV-lea n Ortodoxia an. XX, 1968, nr. 1, p. 325 ( i versiunea francez : Le e l'oecumenisme chretien du /V-e au V/-e siecles en Scythie Mineure n Confacts revue francaise de l'Orthodoxie, Paris, XXII-e annee, no. 6185); IOAN G. COMAN, Sci ii, Ioan Casian i Dionisie cel Mic i ' cu lumea mediteranean , n S.T., an. XXVII, 1975, nr. 34, p. 189203, ancez Les Scyttes, Jean Cassien et Denys le Petft et leurs relations de mediterranien, n Klironomia, voi. 7, t. 31, Tesalohic, 1975, i extras); OMAN, Opere/e literare ale Sintului Ioan Casiari, n M. B. an. XXV, -12, p. 552569; IOAN G. COMAN, Spiritualitatea patristic n Scythia doxia credin ei, n Ortodoxia an. XXIX, 1977, nr. 2, p. 153172; 3MAN, Scriitori teologi n Scythia Minor, n voi. De la Dun re la Mare, p. 6383; IOAN G. COMAN, Teologi i teologie n Scythia Minor in -VJ, n BOR, an XCVI, 1978, nr. 78, p. 784796; IOAN G. COMAN, irice ti din epoca str romn , Bucure ti, 1979, 376 p.; IOAN G. COMAN, rtodoxiei romne ti n cre tinismul daco-roman. Aniversarea a 16 secole Ap rea episcopului Terentie-Gherontie de Tomis la Sinodul II ecumenic Constantinopol, n Ortodoxia, an XXXIII, 1981, nr. 3, p. 337361; NESIICESCU, Scrjeri patristice n Biserica Ortodox Romn pin in secolul v a> 1983, p. 2784 ( i n voi. Primele scrieri patristice n literatura noas-XVI, Craiova, 1984, p. 3197).

GHEORGHE DRAGULIN, Ieromonahul Dionisie Smeritul, Ex/guus sau cel mic. ncercare de ntregire bio-bibliograiic , n S.T., an XXXVII, 1985, nr. 78, p. 521539; GHEORGHE DRAGULIN, Un tiu de mare faim al Arhiepiscopiei Tomiaului in veacul al Vl-lea la Roma, n S.T., an XXXIX, 1986, nr. 3, p. 92111; Preiefele cuviosului Dionisie Smeritul sau Exiguul la unele traduceri n limba latin . Studiu introductiv i bibliografie de Pr. Dr. Gheorghe Dr gulin, traducere de Prof. David Popescu, n M.O., XXXVIII, 1986, nr. 2, p. 76125; Cuviosul Dionisie Smeritul sau Exiguul: Doua Epistole despre problemele datei Pa telui i Elementele calcului calendaristic i pascal. Studiu introductiv i bibliografie de Pr. Dr. Gheorghe Dr gulin, traducere de Prof. David Popescu, n M.O., an. XXXIX, 1987, nr. l p. 2770; GHEORGHE DR GULIN i AUG. DR GULIN, Cercet ri asupra operei lui Dionisie Exiguul i ndeosebi asupra celei necunoscute pln acum, n M.O. an. XL, 1988, nr. 5, p. 246a VASILE SIBIESCU, C lug rii sci i, Si biu. 1936, 24 p. (extras din Revista Teologic , Sibiu, an. XXVI, nr. 56, 1936, p. 182205); IOAN PULPEA (R MUREANU), Episcopul Valentinian de Tomis. Coresponden a lui cu papa Vigilius n chestiunea Celor trei capitole*, n B.O.R., an. LXV, 1947, nr. 13, p. 200212; HENRI-IRBNEE MARROU, Jean Cassien Marseille, n Revue du Moyeu Age latin, I, 1945, p. 526. DUMITRU ST NILOAE, Contribu ia c lug rilor sci i la precizarea hristologiei la nceputul secolului VI, n M.O., an XXXVII, 1985, nr. 34, p. 199244; Scrieri ale c lug rilor sci i daco-romani din secolul al Vl-lea (519520), studiu introductiv de Pr. Prof. Dumitru St niloae i traducere de Pr. Prof. Nicolae Petrescu i Prof. David Popescu, n M.O., an. XXXVII, 1985, nr. 34, p. 245254, nr. 56, p. 391440, nr. 910, p. 680707 i nr. 1112, p. 783792.

'te
nu';
r

M-

, .v. i, nh
"33

IX
MONUMENTE DE ART BISERICEASC N SCYTHIA MINOR (DOBROGEA) N SECOLELE IVVI

prezentat n alte pagini cteva tiri despre via a cre tin din /incie Scythia Minor i mai ales cele despre Episcopia exisecolele IVVI da Tomis, str vechea cetate de pe malul vesitului Euxin. Via a cre tin din SjCjthia,;^iBOi de alt dat o :onstitui din actele martirice ale celor ce au p timit aici pens n primii ^tt ai secolului IV, n cursul singeroaselor prigoaute de mp ra ii Docle an i apoi de LicImu liar mai trziu Apostatul. Ea poate'li reconstituita "ns *' Tcfm"numeroasele ^ologice cu caracter cre tin, scoase la iveal nc de la sfrlului trecut n diferite p r i ale Dobrogei. Campaniile de s i Dobrogea au fost conduse de cunoscu ii arheologi Grigorie (18501909), Vasile Prvan (18821927), D. M. Teodorescu, mea noastr de c tre cercet tori de la Institutul de Arheologie e ti i Muzeul arheologic din Constan a. Vestigiile arheolo)cre tine din Dobrogea pot fi mp r ite n trei grupe : inscrip:e, obiecte de cult i bazilici. icrip ii. Se cunosc, pn n prezent, aproximativ 100 de ine tine din secolele IVVI, mai ales pe monumentele funerare, itate provin de la Tomis, metropola provinciei, iar restul de -fIstria), Callatis (Mangalia), Axiopo|w(HlnogIlng Cername um ^Pantelimon.*,.jud. .. ConsiaxL aXJDinogetia (Garv n, n rasului Gala i) i din alte p r i. Mai mult de jum tate snt piatr local sau pe marmur adus din Grecia, iar restul pe e metal (argint, bronz, plumb, dut ars, os, sticl sau alte ma-

Peste un sfert din ele snt n limba latin , restul n limba greac vorbit mai ales de popula ia din centrele urbane de pe rmul M rii Negre. Din numele ntlnite, mai mult de o treime snt grece ti, tot peattea latine ti, cteva biblice, unul este gotic, dou hunice etc. Cre tinii men iona i n inscrip ii apar in tuturor straturilor sociale : slujitori ai Bisericii, magistra i, func ionari, negustori, ofi eri, solda i etc. Inscrip iile snt nso ite de semnul crucii, de monograma lui Hristos = chrisma sau chrismon (IX sau XP sau A 2 ), precum i de unele reprezent ri simbolice caracteristice artei paleocre tine : pe tele, porumbelul, p unul, vi a de vie, frunza de palmier i altele. Textul inscrip iilor aproape toate funerare este popular i ortodox. n ele se cere mila lui Dumnezeu pentru cei mor i, se exprim n dejdea n nviere i bucuria pentru fericirea vie ii ve nice, se elogiaz martirii, se fac rug ciuni pentru odihna celor adormi i sau se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru cetatea ref cut . Iat cteva din aceste inscrip ii: Domnul este luminarea mea i Mntuitorul meu, de cine m voi teme? (grece te, Tomis) , Pe cei s raci ai lui i voi s tura de pine. Pe preo ii lui i voi mbr ca cu mntuire (grece te, Tomis i Histria); Pacea mea dau vou (latine te); Pentru Theodule, so ia me'a, care a fost fiica preotului Patricius (latine te, Tomis); Harul lui Dumnezeu. Fi i s n to i, trec torilor. Aici zace... de 51 ani. Odihne te-o, Dumnezeule, cu drep ii (grece te, Tomis); Aici odihne te Heraclide, cite (anagnost) al sfintei i sobornice tii Biserici (grece te, Tomis); Simplicius, fiul lui Casian, de neam sirian i ca preg tire jurist i so ia acestuia Melitis, fiica lui Aedesius, avnd str mo i nobili, dup ce au tr it mul i ani i au cunoscut o b trne e cinstit , acum am ajuns printre cei drep i, n n dejdea nvierii i a fericirii vie ii ve nice (grece te, Callatis); o inscrip ie a ezat pe zidurile ref cute ale ora ului Tomis avea cuprinsul: Doamne Dumnezeule ajuit cet ii ref cute. Amin (grece te); altele cuprind texte mai scurte: M ria na te pe Hristos, Lumin -via , Emanuel, cu noi este Dumnezeu, Ai mil Doamne, Doamne ajut etc. La Tropaeum Traiani s-a descoperit singura inscrip ie greco-latin din epigrafia cre tin , avnd textul: crucea mor ii i a nvierii. O inscrip ie votiv descoperit la Axiopolis (Hinog-Cernavod ) n 1947 pomenea trei mantiri care au p timit aici, cunoscu i i din textele Martiriologiilor : Chirii, Chindeas i Tasius (Dasios). Pot fi amintite apoi o seam de alte pietre cu inscrip ii cre tine. De HlJiL pa im ftlnr; ^p calcar, descoperit Ia Constan a (sec. IVV), se. afla o inscrip ie greceasc nchinat fericitului Timotei, probabil

decjidad,botezat sub fc^^, plac deji*to r-daracHaex& -4a, a p^^ x _f^sec. V I). Toate inscrip iile dateaz ntre sfr itul

ui III i secolul VI inclusiv. iconom, admns fator al bisericij^^ri ul Toan din una un ipodiag n^jpt ^^ ; Callatis men iona numele episcopului tefan, _iar__o inscrip ie tme-fCavarna, 'n"Bugria) consemna pe Stephanus diacmius. ^dirric'le^HHfli^ exisreunei erezii n Scythia Minor. Obiecte paleocre tine. ntre acestea, pe primul loc trebuie mengema (cornalin ) descoperit in a doua jum tate a secolului la Constan a, aflat acum n British Museum din Londra. Dup L unor speciali ti, dateaz din secolul IV, chiar V, de i unii au t s-o dateze, f r anse de izbnd , n secolul II. Pe ea este Mntuitorul gol, n m rime supraomeneasc , avnd de fiecare :te ase apostoli. Deasupra sa e cunoscutul cuvnt IX0TE = ni iaiele cuvintelor 'I7]ooua Xpioxo @sou lo? Sco-c^p = Iisus Hrisil lui Dumnezeu Mntuitorul. alt obiect de valoare este discul ref cut de episcopul Paternus isului, nainte de anul 518. Este din argint aurit, de dimensiuni vnd diametrul de 61 cm i greutatea de 6,22 kg. Pe margini se friz lmpodobit cu o coard de vi de vie ondulat , cu frunze, i, figuri de animale, p s ri, vase etc, toate n relief, i patru Dane circulare, n care se afl cte o cruce. Friza este ncadrat ghirlande cu foi de laur. n adncitura discului, de jur mpr,eg se te inscrip ia: ex antiquis renovatum est per Paternum, ss(imum) episc(opum) nbstrum. meh [== a fost rennoit /echi prin Paternus, prea cinstittll riostru episcop. _Amjja). n cenifl monograma lui Hristos (chrisma, X^fT^Tocupind toat adndiscului, ncadrat de literele A i 2. Pe dosul talerului snt im- patru sigilii de control, unul din ele purtnd chipul i numele tului bizantin Ao tasie I (491518), de unde deducem c a fost ceva mai nainte de 518. PtdTsecoud VII, discul a fost dus de sau de bulgari, cum cred unii) i ngropat ntr-o lad care cu- vreo 400 de obiecte de aur, ntre care i patru vase liturgice,

n greutate de 50 kg, la MalaiaPer^cepJin>a-Jng Poltava (R.S.S. Ucrainean ), unde a fost de^st^rpenTdeni te ciobani n 1912. Ast zi se p streaz n Muzeul Ermitaj din Petersburg. Se. pot consemna apoi trei ulcioare cu chipul Sfintului Mina, descoperite la Con aj^ . Acestea provin dftTrnafeTe centru de pelerinaj de"" KarirT Abu Mina, la 25 km vest' de "Alexandria Egiptului, unde era' mormntul sfntului i unde erau purtate de pelerini, pline cu ap t m duitoare luat din izvorul existent sub biserica n care se afla mormntul. Aceste ulcioare constituie o dovad asupra leg turilor dintre capitala provinciei Scythia Minor i Egipt n secolele VVI, cnd au atins culmea nfloririi att via a cre tin din Tomis, ct i produc ia ulcioarelor din renu mitul loc de p elerinaj de la Karm Abu Mina. La Constan a s-au descoperit cteva plumburi comerciale (acestea serveau la sigilarea baloturilor spre a garanta autenticitatea provenien ei m rfurilor, dar i spre a certifica p ercep erea taxelor vamale). Unele din ele aveau imprimate monograma lui Hristos sau alte simboluri cre tine. Vreo 5 0 de astfel de plumburi s-au descoperit n satul I n&mmm ^ OS t S a c id a va )- n col ul de^|^v^s^^ i ^^!f^ej a M B pe malul T^^ acestea, trei p ezint interes p entru noi. Pri-

P
- nral are ca reprezentare un animal, probabil un miel, deasupra c ruia se afla monograma cre tin (X -f P) , al doilea este prev zut cu o cruce, avnd, probabil, la capetele bra elor ei cte un pe te ; al treilea mai p streaz jum tate din formula "" '^^^i^iLl^' Doamne ajut ). Toate trei dateaz din a doua jum tat e a secolulur IV. Opai e cre tine s-au descoperit n diferite p r i ale Dobrogei. Unul din el e, din lut ars, a fost des coperit n 1 906 laCo j^jgsig^ dateaz din sec. IVV (azi n Muzeul de Istorie din Bucure ti). Pe disc, n centru, este chipul lui Hristos binecuvntnd cu amb ele mini. De o parte i d e alta snt dou oficii pentru turnat ulei, iar c tre marginea interioar a chenarului, o inscrip ie Iatin 7"l?p3rern_mejarn<i^^ chenarul discului se afl busturile celor 12 apostoli, desp r i i n dou grupe de o siluet feminin , n picioare, deasupra capului lui Hristos i care abia se distinge, desigur Sfnta Fecioar M ria. O asemenea reprezentar e iconografic este cea mai veche p e teritoriul rii noas- tre i se pare unic pe un astfel de obiect. Probabil la iZon&iai4&* s-a descoperit un opai de bronz n form > de pe te, avnd p e o parte mon ogra ma lui Hristos, iar pe cealalt , o

cruce cu bra e egale. La Luciu jud. Ialomi a, n apropiere de Dunar^T i s-a g sit un splendiao nrtt~dii^ bronz, cu o cruce masiv n partea su- \
11 Istoria B.O.R.

_ . ----------------------------------------------------------------------------------------------- . ,

(a m b ele n M u ze u l de Ist o ri e al R o m n i ei ). L a Izvo a rel e (fost 1 ) i I st ri a ( a m b el e n j u d . C on st a n a ) s - a u d e sc o p e r i t fe l u r i t e ; de bronz, aur i argint din secolele V -^-V T,. lax, la I}q hosj_(*j-\ \ n ora ul Gala i), dou a...ru ci_ cu_ sidef (secolul III), o am fora cu m a cre tin i alte o bie cte (se c olele III IV ); Y n "B un parte se " ' i n M uzeul arheja.logic diaC on staata, L a Tro pa eum fraiani s-a """"" r*o^cad eni (thu ribulu m ) din lutjars, iar la, Din pgefia od i ,,_., , * ijU a -bfon z apar- in toer e-sec olujuj_ V I (a mb el e se p streaz n . de Istqrie_,,iiia..B u.C U Igti). La Sacidav (izvoa rele) s-au descd 1 ." : epotire i alte obiecte liturgice. '" -~. . izili c i pa l e oc r e ti n e. In vec h il e " ce n t re g r ec e ti i r o m an e di n M i n or , n c a re s- a u e f ec t u at s p t u ri ar h e o l o g i ce , s-a u d es c on a cu m, pe st e 3 5 d e b a zi li c i p al e o c r e ti n e . V o m c er c et a p e ;el e ma i r e pr e ze n t ati ve , d u p l o calit il e n ca r e a u fost g sit e. r o m i s, d e i c e r c et r i l e a r h e o l o g i c e s n t d e st u l d e a n e vo i o a se fa ptu lui c or a u l nou este su p rap u s peste cel vec hi, totu i s-a u rit p n a cu m ase ba zi li ci. U n a di n tr e el e e st e ce a d e sco pe r it pe l o cu l vec h ii g r i a or a u l ui, c o m p u s d i n alt a r, n ao s cu t r ei n a rt h ex ( pr o n a os) su b al t ar se afl a o m ar e cri p t cr u ci f o r m . der c date az din sec ol ele V V I, n l oc uin d, de sigu r, pe u n a ie. Alta, situ at lng m ar e, a fost d esc op erit n 1 98 9 ; fiin d cea e d i n D o b r o ge a, se a pr e c i az c a c e a st a e ra c at e d r a l a e p i sc o F ro p a eu m T raia ni (azi Ad a m clisi), cetate nte m ei at de T raia n, _ d e C o n st a ntin c el M ar e i Li ci n iu, s-a u d esc o p eri t p n n p r e ci ba zilici di n se col el e V V I, di ntr e c ar e patr u pe str a da pri n a u n i me d i at a e i a pr o p i e r e , i a r a ci n ce a , o b az i l i c d e ci m i t i r , ele er a b azili ca d e m a ir mu r , nu mit a a d u p m at eri alul ntre -la recon stit uirea ei, n ti m pu l m p ratul ui Ju stinian (52 7 6. 5). j le c ar e au s c o s - o l a i v ea l n 1 9 0 6 a u c o n st at a t p a t r u fa z e d e ' - ie : pri m a , p e l a 3 5 0 , su b C on st an i u, a d ou a, l a n c ep u t u l se -V , a tr ei a su b Ju stin i an ^ cn d a fo st r ef cu t ca bi seri c epi sco -n st r u i n d u -s e al t u ri d e e a u n ba pti st e ri u, i a pa t r a, l a S f T t u l i V I, n a i n t e d e i n v a z i a a v a r i l o r (l u cr r i l e n i c i n -a u f o s t t e r - L u n g i m e a ba zi li cii ( f r atri u m ) er a d e 2 5 ,5 0 m. A c ea st a e st e b a zi l i c el e n i st i c c u a t i i u m * , d e s c o p e r i t p n n pr e z e n t n num spa iu deschis, nconjurat adesea de coloane, la intrarea unei ba- -c lri. = .galerie deschisa, sus inul& de o colonad , care se ntinde de-a lungul ' n jurul unei gr dini sau pie e. t
(

' | ; ; , > : J 4 : 4t , ' ;

D ob r ogea. A triu m-ul este nc onju rat d e trei p ortice, pe laturile d e n ord , vest i sud. n mijlocu l atriu m ulu i se afla o f ntn (ph iale). A c est tip d e atriu m e st e o c ar a cteri stic a ba zilicil or din sec ol ele i V V T fifa r cle_pe rmul apusean al A.sii]Viir;j | ii ^ifl^^orr^tarT tiriopnl. Din atriu m se intra n n arthe x (crea ie gre ce asc din se colele V V I) i car a c t e r i st i c a bi se r i ci l o r p a l e o cr e t i n e d i n G r e c i a i C o n st a n t i n o p ol ) prin dou u i laterale (core sp un z toar e porticelor de n ord i d e sud ale a t r i u m u l u i ). In t r a r e a p r i n c i pa l n b a z i li c se g se a pe l a t u ra n g u st d e su d a na rth ex ulu i, u nd e e xi sta un mi c po rt al ( pr o p yl o n). D in n arth ex se intr a prin t rei d esch ideri n na os, de di men siu ni m ai m a ri, m p r it n t rei na ve, ce a di n m ijloc a v n d lu n gi m e a d e 8 m , i ar c ele l ate rale de cte 4 m. n partea d e r s rit a na vei centrale se p strea z baz a balu st rad ei (can celli), car e se par a na osul d e pr e sb yt eriu m. A c e st a cu prind ea ab sida i o parte di n n ao s. n mijlo cu l lui se n l a altarul pro-priu-zis (prestolul), ad po stit sub un baldachin (cib oiriu m). Trei nc peri s -a u ad u g a t m a i tr z i u n p ar t e a d e r s r i t a ba zili c ii. L a 3 m su d d e atriu m se a fla cl dire a d re ptu n g hiu lar a b a pitiste riu lui, cu tr ei n c p eri. n c ea d e a tr eia n c pe re se a fl a u n b azin ( pi sc i n a ) , n c a r e s e s v r e a b o t e z u l . P e l at u r a d e v e s t , n t r e at r i u m i zi du l d e i n cin t al c et ii, s-a u d e sco pe rit t e m el iile u n ei c on st r u c ii, pr o ba bi l l o c uin a e pi sc o p u l u i, ridic at n se co l u l V I, od a t c u ba pti steriul. A d o u a b a z ilic n se m n at d e aici e ra c ea n n m i a ( n a v t ra n s v e r sa l d r e pt u n g h i u l a r , a e z at p er p en d i c u l a r p e l a t u r a e st ic , n tre n ao s i a b si d a altar u lui), sau n for m d e T, ce a m ai ma r e (33,8 0 m X 13,7 0 m), dar i cea mai renu mit dintre l ca urile de cult deJxa^ Tr opaeu m. E ste. i mpoitani i p_en,iru faptul c e si ngura bazilic cu transe r~ 4ui^D o bro geia, d ar m ai ales pen tru cripta cu m olf W T snte di n t r an se pt, c ar e au d at n a t er e la m u l te p el eri n aj e aici. N ao su l a ve a d o u r n d u ri d e c o l oa n e ca r e p t r u n d ea u n t r a n se pt , fr n g n d u - se d e d o u ori n u n gh i dr e pt . P e l atu r a d e n or d a n ao su lu i er a o c on str uc ie ane x , care nd e plin ea fu nc ia d e ba ptisteriu. D eci pl an ul b azilicii era : narth exu l, naosul, ba ptislteriul, tran septul cu crip ta i absid a. P rin arhitect ura ei, dar i prin di m e n siu ni, pr ezin t m a ri ase m n ri cu o bazilic di n F ili pi, n M a ce d o n i a. A fo st c on st r uit l a sfr i t ul sec ol u l ui m ai de g rab n c or^ U ii yi O alt ba zilic la Tr o paeu m Tr aiani est e b azilica cist ern , n u mit a a p en tr u c a f ost c on st r uit d e a su pr a u n ei ci ste r n e r o m a n e. R ui n el e ei n c hi d u n sp a iu d r e pt u n g hi ul ar ( 1 9, 7 0 X 6, 8 0 m ) , p e lat uri l e l u n g i a v n d cte d ou zid uri paral ele, l a d istan a d e 0,7 5 m u n ul de alt ul, fa p t

re unii au numit-o bazilica dubl . S-a constatat, de asemeeasupra cisternei romane s-au n l at succesiv dou bazilici, loua jum tate a secolului IV, alta n a doua jum tate a secobazilic , numit forensis sau simpl , avea trei nave i < tripartit, cu o* anex neoB rTtii'fcTterhiTgT^rei nc peri anexe de sud i dou n afara col ului de nord-est. AJfe^sj^&^gLi. . JQ ( ^gwT Tm i i II... M jjola^ rjn^j, martiri (probabil s-au num rat i 47 de solda i care au p timit la 8 iunie 298, odat cu Marcandni); TB'azilica s-a ridicat pe la nceputul secolului VI, sub Anastasie I. icea bazilic , n afara incintei, era una de cimitir (basilica alis), simpl , f r narthex, construit cel mai devreme n Constantin cel Mare. stria, s p turile arheologice au scos la lumin ruinele a apte x| jat e din secolele VVI, dintre oare ase n cetate i una de v| extramuran . ' " || acestea, se remarc bazilica cu^rjfd^ji_gQlie< ^^^VI;u for?}_ narthex, trei nave"^e^aTaTe^prn'**croua rnduri de coloane i o y ndcircular , la r s rit (cu cript ), corespunznd navei din mijI >servat c nava din mijloc este cu mult mai larg dect cele friptele de mici dimensiuni ale bazilicilor dobrogene (Trostria) arat c ele nu acoperau trupul ntreg al vreunui sfnt r, ci nu mai o parte din moa tele acestuia. Deas up ra lor s e ta mas . Astfel de cripte constituie o form i poate chiar o rmediar ntre criptele obi nuite de mari dimensiuni i >bitur de sub sfnta mas , n care se depun azi sfintele moa cei erau boltite i cteodat mbr cate n p l ci de marmur , ia de est a cet ii s-au descoperit ruinele a dou mari conirticulaore, adev rate palate ale clasei aristocratice histriene, i secolele VVI. Una din acestea cuprindea i o sal drept' i, terminat cu o absid semicircular n interior i cu cinci xterior. Ea ndeplinea func ia de capel particular . O asenstruc ie este unic pe teritoriul rii noastre, ea fiind o ~ " srzie a nc perii cunoscute sub numele de hnsilic;.q privatg palate romane, socotite de anumi i cercet itori ca prototip al destine. C aracterul de l ca de cult cre tin al acestei s li lulare cu absid l constituie anumite pl ci de marmur desN ! CI , cu sculpturi n form
D

de arcade continui pe marginea feare, care fac parte din a a numitele meM^&a&^Micul^uimf- n-

tlnite n vechile centre cre tine r s ritene, ce serveau ca jertfelnic (sfnta mas ). N-ar fi exclus ca aceast mare cl dire (cu 10 nc peri), n care se g sea i capela descris mai sus, s fi servit ca locuin unui episcop. In adev r, dat fiind importan a ora ului, ct i numeroasele ruine de bazilici descoperite, avem toate motivele s credem c Histria a fost i re edin a unui episcop (de fapt apare i n lista celor 14 scaune episcopale din Scythia Minor). La Callatis (Mangalia) s-a descoperit o bnxiljfg paleocre tin de tip sirian (sau cu atrium ^ajaral), ceea ce constituie o raritate nu numai pentru teritoriul Dobrogei, ci pentru ntreaga Peninsul Balcanic . A fost construit la sfr itul secolului IV aU-la.|nceputul celui urm tor. Ini ial era alc tuit dintr-o sal dreptunghiular neregulat , mp r it n trei nave longitudinale de dou rnduri de coloane. Altarul, situat la sud, probabil era separat de sal printr-o simpl balustrad de lemn. Prin latura lung de est, naosul avea dou intr ri care d deau ntr-o curte lateral , de mari dimensiuni. ntr-o a doua etap , probabil la n ceputul secolului VI, sub mp ratul Anastasie I (491518), latura de sud a s lii dreptunghiulare a fost mp r it , prin ziduri, n trei nc peri: cea din mijloc servea ca altar, cea dinspre vest ca prothesis (proscomidier), cea dinspre est ca diaconicon. Fiecare comunica astfel cu cte una din navele laterale (probabil nc perea lateral care comunica cu diaconiconul ndeplinea func ia de baptisteriu). Naosul comunica spre est printr-o singur intrare cu aceea i curte interioar , transformat acum ntr-un somptuos atrium, m rginit de portice acoperite, sus inute la cele patru col uri de pila tri n form de L. In col ul SV al atriumul.ui se afla un pu , din care se scotea apa necesar pentru Liturghie, botez etc. . Se remarc trei elemente care o difer de restul bazilicilor : orientarea altarului spre sud, lipsa absidei i plasarea lateral a atriumului, i nu longitudinal, n continuarea naosului sau a narthexului. Caracteristicile siriene ale bazilicii constau n lipsa absidei i mp r irea altarului n trei nc peri. Prezen a acestei bazilici de tip sirian la Callatis trebuie pus n leg tur nu numai cu o influen oriental , ci chiar cu prezen a unor sirieni n aceast colonie greceasc din Scythia Minor. Ia Dinogetia, azi Garv n, la punctul numit Bisericu a, s-a descoperit o bazilic de form dreptunghiular (16 X 9/70 m), terminat , ia r s rit printr-o absid . Zidurile snt groase de 0,700,80 m, construite din piatr alternnd cu pu in c r mid i legate cu mortar. Era pavat cu c r mid . Interiorul era mp r it, n sensul lungimii, n trei

s a u n a ve , s e p a r a t e n t r e e l e p r i n c o l o a n e ( n a v a c e n t r a l 1 7 0 m , ia r cel e lat er al e d e 1,8 0 m fi e ca r e). A b si d a e st e se m i i corespun de ca l rgi m e n avei din mijloc. P rinitre d r m tuiteri or u l ei s-a u g sit ct e va r e st u ri d e t e n c u i al , p u rtn d u r-tu r cu ro u, alba stru nch is i castaniu. S -au desco perit de nu m er oase obiecte m ru nte, sigur cre tin e, din secolele IV ta ril e a r h e ol o gi c e au d u s l a c on cl u zi a c b az ili c a a f o st c on in se colele IV V i ref cu t n ti m p ul m p r atului A n as > ro e ( a zi P i atra F r ec ei, ju d. Tu lc ea, pe bra u l M acin al D u fost dez gr o pate fu nd a iile un ei bazilici pale ocr e tine, ce pare ti m pu l l ui C on st an ti n c el M ar e i c e a m ai ve c h e di n E u r o p a i. La A xiop olis ( Hin o g, l n g C ern a vo d ) s-au desco perii^ ou in tre care cea din int eriorul cet ii _se p are c era episc opale st eri u , i ar n alt a, n e xt e ri or, a u f ost n m o r m n t a i r n art m i ,, ind eas i Ta si us. ~ ~ " ~~- '"'""'* -*_ trei bazilici "p ale oc r e t in e s-a u d esc op erit la T ro esm i s (azi c oaia) i la C a p ul D olo jm an (pro ba bil fo st a C on st n tian a, d uj -ga r ou m ), d o u a i a N o vi o d u n u m ( azi Isa c ce a) , c te u n a z i P a nt e li m o n ) , I b i d a s au L i b i d a ( a zi S l a v a R u s ), S a > ), Qarsium (Hr bva). 'UnlCl'e aCtsfcea, trebuie s ne re in sa d e l a Ib T d a , d e l a sfr it u l sec ol ul u i V I, si n g u r a ba zili c > g e a c u t r ei a b si d e l a r s r it. C ea d e l a Iz vo ar e l e d at ea z t o t colele V V I. E ste un a din cele m ai m ari bazi lici din D ob r o3 X 1 1 , 3 5 m) , fii n d f or m at d i n n art e x , n a o s i a b si d se m i 71 s-a d esc o p erit la N ic uli el (ju d. T ul ce a) o b azilic d e l a lecolu lui IV sau n ce pu *ftri> < ellJi^ ur m tor, su b altarul c reia o c ri pt c u m o a t el e a p atr u m a r ti ri cr e ti ni. O in sc ri p i e n a c , a fl at t ot ac ol o, ar at c ele ap ar ineau m artiril or : Z o alos, K a ma sis i F ilipp os, care au p ti mit, se pa re, n ti m pu l secu ii a lui Diocle ian (304 305 ). i i e r e m a r c a t f a p t u l c a p r o a p e l a t o a t e a c e s t e b a z i l i ci s - a u t i felurite pi ese scu l ptu ral e ( b az e, fu su ri i c a pitelu ri de co ici de b alu strad ), toate decorate cu cru ci, ro m b u ri i alte mo m en tale. In alte p r i, s-au d esc op erit resturi d e cru ci (d e pil atis pe care s-au pu tut citi cu vintele : in m o rte resu rrecti o).

4. B iseri cu ele ru pestre de la B asarabi (fost M urfatlar). In 19 57 s-a d e sco pe rit u n i m p ort a nt c en tr u m o n a sti c, fo r m at di n a se bi se ri cu e ru p est re, u nic e d e ac est gen , avnd ca an ex e cte va nc peri i galerii fu n erare, s pate ntr-o carier 1 calcar oa s d e la B asara bi, la 20 k m de C on sta n a. P r o feso rul Io n B ar n ea, care a c on du s cer cet rile arh e ol o gic e d e ai c i , a s o c o t i t c ar d a t a d e l a sf r i t u l s e c o l u l u i a l X -l e a i n c ep utu l celu i d e-al Xl -le a. D e atu n ci n co ac e n s , t ot m ai m ul i c er c et t or i l e c on si d e r m u lt m a i ve c h i i a n u m e d e l a s f r it u l sec o l u l u i al IV -l e a i n c ep u tu l c el ui d e-al V -l e a. ' ^C 1^L^3-Ji^--S ^-iM aM fl. p^rt J ,j jx.j3Jm C T, t;i llun|]e. tie....fLX -3, 50 nija L Dlanul u nei bazilicj, r^igaftft^ s f f^W a ^Q ij m prestol n for m de bloc dre ptu n ghiu lar, na os i n artex (pr o na os). A ltarul era se- " pa r a t d e n a os p r i nt r - o ba l u str a d ( ca n c e lii), n al ta d e 1 , 0 2 m i g r o a s d e 0 , 3 3 m, i ar n a o s u l, d e p r o n a o s p r i n t r - o alt b al u st r a d . L a est d e n c p e r e a E 3 se a fl bi se ri cu a E 5 , co m u n i c n d a m n d o u prin tr ei de sc h id eri. A r e pl an ul n for m d e p atrul ater n ere g ul at ( fi e ca r e l at u r d e c. 3 n i ) i n l i m e a m e d i e d e 2, 2 0 m . A lt ar u l est e flancat de d ou ni e m ai mi ci care n de pli neau fun c i a d e proth esis i di ac o n i c o n. E r a d es p r it d e n a o s p r i nt r -o ba l u st r a d ( ca n c e lii ). B i se ri cu el e B 1 , B 2, B 3 , B 4 s nt s pat e n p a rte a 1 d e e st a a ce luia i m asi v d e cret d e la B a sarab i, a vn d toate u n plan si m plu dreptu n gh i u l a r, cu o a b si d l a e st sau su d -e st. B i se r i cu a B 1 a r e d i m e n si u n il e d e c. 6 X 2 m , n l i m e a 2 m i t re i n c p e r i : alt a r, n a o s i p r o n a o s. A i ci s - a a fl a t o i n s c r i p i e , n l i t er e c h i r i l i ce m a r i : A t ( T ) S W = anu l 65 00 = 99 2. B ise ricu a B 2 are di m e n siun ile d e 4 X 2,20 m, a v n d n m i jl o c p r e st ol u l. B i se ri c u a B 3 ( a fl a t su b B 2 ) e st e u n pa r a c l i s f u n e r a r , c a r e c o m u n i c s p r e v e s t c u c t e v a m o r m i n t e ci o p l i t e n acela i m asi v d e cret . S e co m pu n e dintr-o a bsid (altar), nao s i pro n a o s. E ste sin gu ra d in cele ase bisericu e al c rui pre st ol n u este lipit de p eretele a bsid ei, date fiind di m e n siu nile ei mai m ari, car e perm i te au nc o nju rar ea pr e st ol u lui. B i se ri c u a B 4 se a fl su b B 3 , a v n d d i m e n si u n il e cel e m a i m ar i ( 7 X 3, 5 0 m ). E st e c e a m ai i m p o r t a nt di n tr e e le, d at or it r e p r ez e n t rilor i in scri p iilor d e p e stl pii i per e i i ei in teri ori. P ron a o su l n c per e dre ptu n g hiu lar n gu st e st e se pa rat de na os prin d oi st lpi p t r a i, t i a i n m a si vu l d e c r et i al i d oi, zi d i i d i n c r m i zi d e c r e t , l n g p e r e i i d e e s t i v e st a i b i s e r i c u e i . P r i n t r e a c e t i st l p i se tr ec e n n ao s, n c pe r ea ce a m a i l ar ga, cu u n stl p m ai m a r e n m ij l o c, c t r e alt ar, i al i d oi, m a i mi ci, dispu i d e -o pa rt e i d e alt a. A lt aR SFL

-u o treapt mai sus i comunic cu naosul prin trei intr ri, i partea superioar (este singura care are trei intr ri n altar, avnd numai cte una n mijloc). ela i masiv cu bisericu ele i n strns leg tur cu ele (mai 3 i B 4) se afl mai multe morminte. Pe pere ii acestor biset incizate zeci de cruci, chipuri de sfin i, unii n od jdii, figuri (balauri, cai, cerbi, iepuri, cini, p s ri, porumbei, n ari), re i, cor bii, unele cu catarge i lope i, figuri geometrice etc. descoperit peste 60 de inscrip ii (grafite) cu caractere runice, e adaug dou cu slove glagolitice, aproape 20 de inscrip ii toate cu texte n slava veche, dou n limba greac . C ele n v au un cuprins religios-comemorativ. De exemplu : (Eu) mian ?) preotul merg pe drum (c l toresc), pun lumin ri pen sie mele... omule, n aceast biseric . Iar Dumnezeu s v mii sfin ii p rin i. Amin. Dimian (luna) mai. Numele Aian pare iui turanic cre tinat, iar Dimian pare s fie un nume de c luinscrip ie slav are urm torul cuprins, n traducere : A venit aici, n acest loc... luna octombrie, 4. A venit la noi... ara ia ianuarie. O alt inscrip ie are cuprinsul : n numele Tat ; Fiului i al Sfntului Duh, s-a nchinat nedestoinicul rob Si' na data n biseric , n luna august, n 31. Probabil e vorba de dnl local care s-a nchinat aici, iar vreun c lug r sau preot nat faptul. Alta : Jupan... Gheorghe... pe tine acolo... ara se e... T ngan mpreun cu tine... amndoi s-au s vr it. Cele crip ii grece ti au cuprinsul : Doamne ajut pe rob ul t u Luna martie indictionul 10 (anul 982). peste 60 de grafite socotite runice nc nedescifrate au :tul de studiu al multor cercet tori, dar nu s-a ajuns la con-mim acceptate. Petre Diaconu i Petre . N sturel au emis ipo-iscrip iile de aici ar apar ine r m i elor trzii ale go ilor cre -lecolul IV, fiind s crise c u caract ere r uni ce. Vi ct or B r t ul es cu x i au caracterul alfabetului latin vulgar folosit prin secolele IO nr. 56, 1970, p. 594). Damian P. Bogdan le considera pe spt rune turcice de tip protobulgar, iar pe altele protoglagoli-rotochirilice. Preotul Alexandru St nciulescu sus ine c este mai multe etape de scriere, c ci snt inscrip ii n limbile a-veche geimanic , veche germanic propriu-zis i protobulsle din caracterele specifice scrierii de aici le consider ca o n a scrierii geto-dace. Unele din figurile zoomorfe incizate 1 bisericu elor de aici s-ar putea datora tot autohtonilor geto;
L

'

daci; de pild , cerb ul i arp ele ocup au un loc de seama n folclorul i mitologia daco-ge ilor. In orice caz, descifr rile propuse p entru multe texte, ca i comentariile f cute pe marginea lor sau a unora dinreprezent rile zoomorfe i antropomorfe incizate p e pere ii bisericu elor rupestre de aici nu snt definitive, ci se prezint doar ca ipoteze. S-au formulat mai multe opinii cu privire la nse i monumentele rupestre de la Basarabi. S-a emis i ipoteza pe care ne-o nsu im c este vorba de o a ezare mn stireasc , o lavr a p e terilor, cu m vom cunoa te mai trziu. Primii vie uitori sihastri sau pustnici s-au a ezat n aceste locuri retrase, unde i-au s pat bisericu e i chilii, n care s tr iasc i s se roage, i cavouri, n care s fie ngropa i. Presupunem c cea mai mare parte dintre vie uitori erau daco-romani. Cazuri similare ntlnim n toat istoria monahismului : stilpnicii din primele veacuri, pustnicii retra i n pe teri sau n p ustiurile Egiptului i ale rii Sfinte, mai trziu marea lavr a pe terilor de la Kiev, apoi chiar i unele a ez minte rupestre de la noi, ca biserica rupestr Corbii de Piatr -Arge , schitul Negru Vod din comuna Cet eni, n apropiere de Cmpulung, pe tera zis a lui Nicodim de la Tismana, cunoscuta chilie a lui Daniil Sihastrul de la Putna, bisericile din gura pe terilor de la mn stirea Bistri a n Oltenia, pe terile din zona Buz ului i din alte p r i. Complexul monastic de la Basarabi a avut o existen aproape permanent , o vie uire continu pn la sfr itul secolului X sau nceputul celui urm tor, transmi ndu-se elementele de cultur de la o genera ie la alta. C o n c l u z i i : Cercet rile arheologice mai ales cele efectuate n ultimele trei decenii au ad us o con tribu ie nsemnat la cunoa terea vie ii cre tine n iosta provincie roman i apoi romano-bizantin Scythia Minor. Mul imea bazilicilor (mai ales la Tomis, Histria i Tropaeum Traiani, ca i bisericu ele de la Basarabi), arat c aici pulsa o intens via religioas cre tin . Ele ne arat , n acela i timp, starea nfloritoare la care a ajuns arta bisericeasc n aceast perioad i influen ele pe care le-a exercitat asupra ei arta cre tin oriental . Desigur s p turile urm toare vor aduce lumini noi asupra vie ii cre tine din acest col de ar romneasc .

B I B L I O G R A F I E

r i a S c i t i e i M'i c i : R. VULPE, Histoie ancienne de la Dobroudja, n broudja, Bucarest, 1938, p. 35454 + XLV pi. + 2h; RADU VULPE i ION Din istoria Dobrogei II. Romanii la Dun rea de Jos, Bucure ti, 1968, 591 p. p. 456 556). l i c i l e p a l e o c r e t i n e : R. NETZHAMMER, Die christlichen AlterDobrudscha, Bukarest, 1918, VII + 223 p. ; EM. CONDURACHI, Monument! leU'lllirico, in Ephemeris Dacoromna, IX, 1940, p. 1118; PAUL NICOs basiliques byzantines de Dolojman, n Bulletin de la section historique ;mie Roumaine, XXV, 1, 1944, p. 9510! ; I. BARNEA, Nouvelles consisur Ies basiliques chretiennes de Dobroudja, n Dacia, XIXII, 1945 1948, p. 221241 ; I. BARNEA, Roman-Byzantine Basilicae discovered in bctween 19482958, n Dacia, nouvelle serie, II, 1958, p. 331349; I. Monumente de art cre tin descoperite pe teritoriul Romniei, n S.T., an, X, 6, p. 287310; an. XII, 1960, nr. 34, p. 201231 i an. XVII, 1965, nr. 3 _ 181 ; DINU TEODORESCU, L'ediiice romano-byzantin de Callatis, n DaVII, 1963, p. 257300; A. PETRE, Quelques donnees archeologiques conceritinuite de la population et de Ia culture romano-byzantine dans Ia Scythie a Vl-e et VH-e sieclcs de notre ere, n Dacia, n.s., VII, 1963, p. 317353 ; ,ESCU, Monumente romano-bizantine din sectorul de vest al cet ii Tomis, 1966, 86 p. ; I. BARNEA, Elements d'art grec des basiliques paleochretienScythie Mineure, n Deltion tis crislianichis Archeologichis Eteri s, IV, 1964 i, 1966, p. 333343; EM. CONDURACHI, Histria, ed. III, Bucure ti, 1968, 35 [. ; ION BARNEA, Dinogetia, ed. II, Bucure ti, 1969, 60 p. + 48 ii.; ION Monumenti paleocristiani della Scizia Minore, n XVIII Corso di cultura ivennate e bizantina, Ravenna, 1971, p. 2348 ; VICTOR H. BAUMAN, Bazi-:rtyricon* din epoca romanit ii trzii, descoperit la Niculitel (iud. Tulcea), ml Monumentelor Istorice, anul XLI, 1972, nr. 2, p. 1726 ; ION BARNEA, on de Niculitel n Bulletin d'archeologie sud-est europeenne, Bucarest, 1975, 46; TON BARNEA, Les monuments paleochretienes de Roumanie, Roma, 1977, p. 125178) ; V. H. BAUMAN, Citeva preciz ri rezultate din cercetarea elor paleocre tine din comuna Niculitel (jud. Tulcea), n Acta Musei Napo-V, 977, p. 245267 ; EP1FANIE NOROCEL, Bazilicile din Dobrogea, n G.B., ii, nr. 35, p. 345372 ( i n voi. Pagini din istoria veche a cre tinismului 1986, p. 92142); ADRIAN R DULESCU, Bazilici i monumente cre tine n etnogenezei romne ti din sec. IIIVII n Dobrogea, n voi. Monumente is-zvoare cre tine, Gala i, 1987, p. 777. Pentru arhitectura bazilicilor a se TRE VINTILESCU, Elemente de istoria artei cre tine, n BOR, an. LXXXIV, 2, p. 152188 i nr. 34, p. 331355. - r i p i i: ION BARNEA, Cre tinismul n Scythia Minor dup inscrip ii, n r l, 1954, nr. 12, p. 65112; I. BARNEA, O inscrip ie cre tin de la Axioi.T., an. VI, 1954, nr. 34, p. 219228; I. BARNEA, Quelques considerations >criptions chretiennes de la Scythie Mineure, n Dacia, n.a., I, 1957, p. 265 IAN POPESCU, Inscrip iile grece ti i latine din secolele IVXIII descopemnia, Bucure ti, 1976, 438 p. + 1 h. + ilustr. (ndeosebi p. 35292) ; I. Inscrip ii paleocre tine inedite n Tomis, n Pontica, 7, 1977, p. 377385. vedea i voi. Arta cre tin n Romnia : Secolele IIIVI. Studiu introductiv rea plan elor de I. BARNEA, Bucure ti, 1979, 278 p. e c t e p a l e o c r e t i n e : ION BARNEA, Discul episcopului Paternus, n . Bucure ti, II, 1944, p. 185197; ION BARNEA, Opai e cre tine din Scythia RIR, voi. XIV, fasc. 2, 1944, p. 168176; GHEORGHE TEFAN, Anciens vesfiens Q Dinogetia-Bisericu a, n Dacia, XIXII, 19451947, p. 303307; PE-ONU, Urme vechi cre tine descoperite n sud-vestul Dobrogei, n BOR, an 363, nr. 56, p. 546557 ; V. CULICA, Croix romano-byzantines decouver->QJ'a, n Dacia, n.s. IX, 1965, p. 419425; C. ICONOMU, Opaife greco-romane, 1967, 166 p. + 224 fig. ; TIT SIMEDREA, Cel mai vechi document arheologic

cre tin g sit pe teritoriul rii noastre, n G.B., an XXVII, 1968, nr. 56, p. 719720 (gem de la Tomis) ; V. CULICA, Obiecte de caracter cre tin din epoca romano-bizantin g site la Pirjoaia-Dobrogea, n Pontica, II, 1969, p. 355371 ; V. CULICA, Antic h i t i l e
c r e t i n e d e l a I z v o a r e l e ( j . C o n s t a n t a ) i n B O R , a n . X C I V , 1 9 7 6 , n r . 7 3 , p. 377 382 B i s e r i c u e l e de la B a s a r a b i : ION BARNEA, Monumente de art cre tin descoperite pe teritoriul Romniei, n S.T., an. XII, 1960, nr. 34, p. 211219 i an. XVII, 1965, nr. 34, p. 160172; I. BARNEA, Lcs monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja, in Cahiers Archeologiques, Paris, XIII, 1962, p. 187208 ; I. BARNEA, Reprezentarea labirint ului pe monumentele rupestre de la Basarabi, n SCIV, XIV, 1963, nr. 1, p. 189195; P. DIACONU i P. . N STUREL, Citeva observa ii In leg tur cu complexul arheologic de la Mur-.tlar (Basarabi), n M.O., an. XX, 1968, nr. 1112, p. 937946; I. BARNEA i TEFAN TEFANESCU, Din istoria Dobrogei, III, Bizantini, romni i bulgari la Dun rea de Jos, Bucure ti, 1971, 440 p.; ION BARNEA, Monumenti bizantini in Romnia ira ii VII ad ii VIII secolo, in XVIII Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 1971, nr. 7193. D. P. BOGDAN, Gralitele de la Basarabi, n Analele Universit ii Bucure ti. Ser ia tiin e Sociale-Istorice, IX, 1960, p. 3141 ; G. MIHIL, Inscrip ii slave vechi de la Muriatlar (Basarabi), n St udii i Cercet ri Lingvistice, Bucure ti, I, 1964, p. 3958 i n voi. Contribu ii la istoria cultura si literaturii romne vechi, Bucure ti, 1972, p. 78103; ALEXANDRU N. STNCIULESCU, Contribu ii Ia desciirarea i nscrip iilor de la Muriatiar, n B. O.R., an. XCV, 1977, nr. 912, p. 1024 1034 I
:

r!\

fO fl

X
ESTINISMUL DACO-ROMAN N SECOLUL VI. 'ARHIEPISCOPIA JUSTINIANA PRIMA

milit rile pricinuite de marile erezii din secolul V, nestoriamonofizismul, au continuat i n secolul VI, mai ales n prima ate, angajnd n discu ii i c iva episcopi din provinciile romatine dun rene. jticul. Schisma acachian . In anul 482, mp ratul- Zeno n al ii (474491) i patriarhul s u Acachie sau ^ ^ a a numituPHenoticon (svumzov), un edict detftfesr scTTTnat 3 ceilal i trei patriarhi r s riteni i de al i episcopi, prin care au ortodoxe hot rrile primelor trei Sinoade ecumenice, evins problemele dezb tute la Calcedon, tocmai ca s mpace oc i cu monofizi ii i sa aduc pacea n Biseric . Publicarea it ns un efect contrar celui a teptat, c ci s-au produs i mai nnt ri. n anul 484, papa Felix III (483^492) a convocat un Roma, care a nl turat din scaun i a excomunicat pe patriariie (ortodox) al Constantmopolului i Petru Mongu (monofizit) ndriei. La rndul s u, Acachie a ters numele papei din diptiiarhale. In felul acesta, s-a produs o schism ntre Roma i inopol, numit acachian , dup numel e p atriarhului, care a de ani, din 484 pn n 519, deci i sub mp ratul Anastasi e 5). n cursul acestei schisme, scaunul roman a ncercat n mai duri s se amestece n treburile Bisericii din Illyricum. Din aerioad , cunoa tem i numele ctorva episcop i de aici, unii nd mpotriva Henoticonului. ica religioas din imperiul bizantin s-a schimbat brusc sub arat Justin (518527), care va asocia apoi la tron i pe nepoustinian, viitorul mp rat (527565). Chiar n anul urc rii sale

p e t r o n , s- a nt r u ni t u n si n od m p ot r i v a m o n o fi z i s m u l u i l a C on st a n ti n o p o l , l a ca r e au pa r t i c i pa t i d o i e p i s c o pi d i n M o e si a In fe r i or : J o a n - Ig 5 1 9 s-a pu s-tr a p t ' t sc hi s-- m ei ac ac h ien eT prin S 1 6li?n area T " ' e c tre p atriarh ul ecu m en i c Io an , a u n ei se nti n e d e e n a t e m a ti z ar e m p ot ri va f o st ul u i p at ri ar h A c a ch i e i pri n t er ge rea n u m el ui s u din di ptic e. P ro ble m a th e op asit . n an ul 5 19 apar alt e discu ii teol ogice pro vo c at e d e a a -n u m i ii c l u g r i sci i , o ri gi n ari d i n S c yt hi a M i n o r , c ar e a u ce r u t s fi e r ec u n o s c u t o fi ci al f or m u l a l or t e ol o gi c : u n u l d i n S f n t a T r e i m e a p ti mi t n t r u p ( n u mi t a t h e o p a si t ), n sc o p u l a pr o pi erii m on ofi zi ilor m o d e r a i d e ort o d o c i. E a a triu mfat n ur m a u n u i e d i c t d a t d e m p r at u l Ju st i n i a n , l a 1 5 m a rt i e 5 3 3 . A rhie pi sc o pi a d e Ju stinian a P ri m a. In 'P 'W i o ad 'a * de relati v pac e reli gi o a s in au gu rat d e mp r atu l Ju stin i an , a a vu t lo c u n fa pt d e sea m n leg tur di rect cu vi a a cr e tin din pre fectu ra Ill yriculu i. E ste vor ba de reor gan izar ea bisericea sc a acestei prefe cturi, f cut din ini iati va sau , m ai c ore ct sp u s, di n a m bi ia m p ratu lui, care voi a s ridice la o fai m d eo sebit satul s u natal, ^ y^jsjjj y H k P e lo cu l c ruia a rid icat un ora , n u mit Justiniana P ri ma. P rin N o vela X I din 1 4 a prilie 53 5, m p r atul di spu n e a s se n fiin ez e o A rh ie pisc opi e au t ocern u in acest n o u o r a , u n d e e r a d e a cu m i re e d i n a p r e f e c t u r ii Il l yr i c u l u i . P n atun ci, re e d in a pr e fecturi i fu sese l a T esal on i c, m u tat ai ci d e l a S ir - m i u m , d i n c a u z a n v l i ri i h u n i l or . n u r m a a c e st e i m u t r i, e pi s c o p u l d i n T e sa l o n i c a d o b n d i t a n u m i t e p r e r o g a t i ve a s u p r a c el o r l al i e pi s c o p i di n Ill yri cu m, d e v en i n d ar h i ep i sc o p ( n u p ri n st p n i r ea pr o pri e, c i l a u m b ra co n d u c erii p o liti c e, s- a n vr e d n i cit d e an u m i t e p r i vil e g ii , se ar ta n N o vel a X I). P e st e z ec e a ni, Ju sti n i an a r elu at di sp o zi iile c u p ri vir e l a A rh i e pi s c o pi a J u sti n i a n a P r i m a , n p ar t e a n t i d i n N o v e l a C X X X I , d a t l a J8 m a rti e 5 4 5, re d a ct at n s fo art e pe sc urt . L o ca liza rea Justinia nei Pri m a. O pri m pr oblem car e trebu ie l m u r i t n l e g t u r cu n o u a A rh i e pi s c o pi e est e ac e ea a l o cu l u i n c a r e a fo st situat , c ci p n n p r eze nt n -a fo st sol u ion at n ch i p sat i sf c t or., d in c au z a li p sei d e i n for m a ii e xa cte n i zv oa r el e e po cii re spe c ti ve. Ist or i c u l c o n t e m p o r a n P r oc o p i u s di n C e z ar e e a sc r i a c s a t ul i n c ar e s - a n s c u t Ju st i n i a n s e n u m e a a yr i si o n ( T au r e si u m l i c e r a situ at n a pr opi ere de j ed eriana fY ^ fil 'Jfl 'ia i u ll( ie s -a n sc ut u nc hi ul s u Ju stin , n p r o vi n ci a D a r d a ni a. P e ntr u a p er p etu a a m i ntir e a l oc ul u i s u n a t a l, Ju sti n i an a ri d i c at , i n a p r o pi e r e d e T a u r e si u m, u n or a n o u ,

a dat numele de Justiniana Prima (UptbiTj 'Iouoxivivv]). Unii ri au socotit c s-a ridicat pe locul localit ilor Tauresium sau a, al ii au identificat-o cu ora ul Scugj lfc > j&lfll^ a l T^rhnirhis Hmrpnit mai trziu A*n"rda sau Ohrida, n provins HSfova. " " * "" ' " " """ "* iologii iugoslavi au ajuns la concluzia c Justiniana Prima (imfostul Tauresium) se g sea pe locul actualului Tj^i'nn^Grad. circa 4 0 k m s ud- vest de Nasus (azi Ni , n I ugoslavia; d e 1 din Antiohia scria c Bederiana era n apropiere de Naisus). este, dup p rerea noastr , ip oteza cea mai accep tabil . n sta, Justiniana Prima apare situat mult mai aproape de Dun re :redea nainte. ;dic ia Arhiepiscopiei Justiniana Prima se desprinde din nsu i ovelei XI. Ea se ntindea peste mitropoliile i episcopiile din efe provincii ale prefecturii Illyricului : Dacia J ledilj^ anea, pensis, Moesia Superior (Prima), Dardania,' Prevalitania, MacecurrdfSautaris) TTTparte'din Pannonia Inferior (Secunda), n afla" cejate Baciana (Bassiana ?). Provinciile Moesia Inferior a Minor, neamiriite n Novel , r mneau pe mai dep arte sub a patriarhului de C onstantinop ol. la data nfiin rii Justinianei Prima, cele aproximativ 25 de mitropolii i episcopii), intrate n componen a ei, se g seau sub a arhiepiscopului din Tesalonic. De acum nainte, acesta urma jurisdic ie numai asupra***pi1Svinciilor din dieceza Macedonia l jipire, Thesalia, Ahaia, Creta), care erau de limb greac , uie remarcalfa^!uT*ca*Toat^*^rovinciile care intrau n compo-)ii Arhiepiscopii aveau o popula ie roman sau romanizat latin i dun rean a Ill yricului oriental, cum o nume te J. excep ie f cnd Prevalitania, care era adriatic . sdic ia Arhiepiscopiei Justiniana Prima se"*irfflrcrelns i asuregiuni i cet i construite sau renovate de Justinian n norarii, c ci n Novela XI se sp unea c hotarele imperiului s-au n nordul Dun rii, amintind aici cet ile Recidiva i. Litteraa a) : Crescnd cu ajutorul lui Dumnezeu mp r ia noastr in Novela XI , a a net locuitorii de pe amndou rmurile cerceteaz acum ora ele noastre, i att Viminacium, ct i i Litterata, care snt dincolo de Dun re, se afl iar i sub s noastr , am socotit necesar ca ns i prea str lucita prefec- era n Pannonia s o mut m de acolo n prea fericita noastr De fapt i Procopius de Cezareea n lucrarea De Aedificiis

spune_ _^ u_s mian__a ridicat o mul ime de cet i nj lu cr u co n fi r m a t i d e u n ele cer c et ri ar h e ol o gi c e efe ct u at e azi. P ut er e a politic a imperiuTu TfO Tnana-bizanti~~ ^ jo s s-a e xt i n s p e st e D u n r e, n B a n a t i O l t en i a i o d a t c u ea s- a e x t i n s i ju ri sdi c i a b i se ri c ea sc a A r hi e pi sc o p i ei Ju sti ni a n a P ri m a . n ce pri ve te nu m el e R ecid i va, V a si le P r van a sus i nu t c este o for m co ru pt a nu mel u i A rcid a va (a zi V r dia, ln g O ra vi a), opi ni e care ni se par e accepta bil , d at fiind fa ptu l c se g sesc n aceea i z on ge o g r a fi c ( V i mi n a ci u m L itte r at a). P r of. D. T u d or, n sch i m b, ved e n a c ea st d en u m i r e o f o r m c o r u p t a n u m e l u i c et ii S u ci d a va ( az i C elei C ora bia), ceea ce este pu in pr o ba bil. Litterata ( Led erata) er a sit u at d e V . P r va n p e m al ul st n g al D u n rii, n fa a c et ii V i m i n a ci u m ( p r ob a b il P al a n c a N o u d e ast zi , n Iu g osl a vi a ). A l t e p re v e d e ri a l e N o ve l e i . D i n t e xt u l N o ve l e i a X l -a , r ei se i n c e c on st j u r i sd i c i a ca n o n i c a ar h i e p i sc o p u l u i d e Ju sti ni a n a P ri m a . D in ea se de sprin d e c ac esta nu er a n u m ai m i tr o polit, ci i ar h iepisc o p , a v n d st pn i r e p ut er ni c i su p r e m , ar h i eri e d e s v r it , m r e i e ct se p o a t e d e m a re n B i ser i cil e a m i n ti t e. E l h i r ot o n e a m i tr o poli i i episc o pi pen tru scau n ele va can te, i in v est ea cu de m nitatea core spu n z t oar e i le f c ea in stal are a, du p rnd uia la can on ic , f r vr eu n a me ste c din pa rtea arhie pi sc op ul ui din T esal oni c. Treb ui a s se n grijeasc a poi d e bun a rnd uiala a vie ii i ad mi n istra iei biserice ti din m itr op oliile i episco pi ile pu se su b juiisd ic ia sa. O ric e a bater e d e l a di sc i pl i n a i r n d u i al a bi ser i c e a s c s v r it n c u p r i n su l A r h i e p i sc o pi e i u r m a s fie ju d ec at n u m a i d e el sa u d e c leric i d e le ga i d e e l. S e f c ea a p oi a m i n tir e d e fa ptu l c E pi sc o pi a d in A q u a e, .... n D acja

'a, fn^-^r^tOLjJ!i^^

M e seni vri ei ( n T r a ci a), fa pt c a r e a fs vo ri z atn ^u ^ yiir e ae r et icil Q r b o B ntfieni n cetatea respecti vX ^ T * *rT "rriprejun mi. P entru nl tu rarea a ce s T u T r u T n o u l r T i ei ^ ^ de ale gere a, hi ro t on ir e a i n sc u n ar e a u n ui n ou ep i sc o p d e A q u a e, ca r e s r ea d u c ] a d r e a p t a c r e d i n p e c e i c z u i n er e z i a b o n o s i an . In c az u l va ca n t rii sca u n u l u i ar h i e p i sco p e sc, n ou l tit ul a r ur m a sa fi e al e s, h ir ot o n it (d a c n u e r a), in ve stit i n sc u n at d u p r n d u i al a obi n u it , prin sin o du l tu tu ror m itr o poli ilor i epi sc o pil or d in A rhi e pi sc o pi e, f r vr eu n a m est e c di n p art e a e pi sc o p ul u i d in T esa l on i c ( d i s p o z i i e r e p e t at i n N o v el a C X X X I) . A c ea st u l ti m p r e ve d e r e era d esi g ur o ig n or ar e a pr eten iil or papil or d e a con sid era scaun ul d e T e sal oni c d rept un vicariat al lor. m p ratu l voia d eci s asigure i m a i tr a i n i c i n d e p en d e n a bi se r i c e a sc a n oi i A r h i e p i sc o p i i. N o v e l a s e n -

u prevederea c n cazul c derii arhiepiscopului de Justiniana iii erezie sau schism , el urma s fie judecat i condamnat de iul de Constantinop ol. Deci, se punea o nou piedic n calea iilor papale n Illyricum. t pentru evitarea amestecului Romei n Illyricum, dar i pentru ga prestigiului Arhiepiscopiei sale, mp ratul a cerut nanei A 0.1=. ^35536) s -i acorde titlul de loc iitoare a Patriarhiei romane, ca vicariat, ci ca nlocuire, n cazuri de apel ri la judec i i orific (XOTCOV eus/iov). Papa ns i-a dat un r spuns evaziv, ceea de te c nu era dispus s 1 acorde titlul cerut. Justinian n-a obsea ce dorea nici cu prilejul unei c l torii a papei Agapet la itinopol. Recunoa terea acestei demnit i a f cut-o abia Virjiiins 555), ales pap cu concursul mp r tesei Teodora. Novela r"dn**1.8 martie 545, este expresia legal a acestei recunoa teri. da titularului scaunului de Justiniana Prima drepturi depline n le puse sub jurisdic ia lui, precum i titlul de loc iitor (locum IOTTOV eitsx.iov) al scaunului Romei. ;buie sub li niat c disp ozi iile cel or dou a n ovel e nu au ad us cii Patriarhiei din Constantinopol. Autocefalia Arhiepiscopiei L'niana Prima, precum i marea ei putere jurisdic ional , nu au n vigoare nici legea din 421, nici canoanele sinoadelor ecumeiVi. 3 al Sin. II i can, 23 al Sin. IV), ci reduceau numai dreptuirhului din Tesalonic. Noua Arhiepiscopie, de i autocefal , p s i leg turile dogmatice, canonice i de cult cu Patriarhia de atinopol. toate prevederile clare ale celor dou novele, din care rezult autocefalie a noii Arhiepiscopii, totu i unii istorici catolici sus-a fost dect un vicariat al papei (J. Zeiller .a.). In acest caz, denovelele resp ective ar fi prev zut ca alegerea, hirotonia, in-1 i nsc unarea noului arhiepiscop s fie f cute de papa i nu dul episcopilor s i sufragani. alarii Arhiepiscopiei. Primul arhiepiscop de Justiniana Prima a (Catellianus). Dintre urma ii s i cunoa tem ve.Benenatus. In discu iile asupra celor trei capitole, condamnate y or umenic. n acesle noi framint ri, apare i numele 5efi,P;4.iUj,L,nenatus din.Jtas i-niana Prrna, garQ'J^gnnase "edcTQt. llg>J^Qn.dainnare__a .^Celo^lrej^Cdi,^!!^!^^^,^;!^!!! 544." ctul's u l umit pe episcopii illyrieni, care, dup un izvor contemporan, trunit n sinod, n anul Sj^^hj tjmjid jie^u^ a a r mas f r urm ri, iar mp ratul Justinian,_&xilat n Eg|njL--

CRE TINISMUL DACO-ROMAN IN SECOLUL VI

177

pe_du manul s u Frontinus. n 553, Benenatus era nc n scaun^ fiind 'reprezentat la Siliojiul.JVdk. c tre mitropolitul Focas din Stobi. Trei dinre"~epTscopii s i sufragani au refuzat s participe la sinod, cu toate c erau n capital , motivnd c nu pot participa f r ntist t torul lor : Paul din TTIniana (devenit Justiniana Secunda), care a semnat i Constitutum-ul, Proiectus din Naisus i Sabinianus din Zappara (Ulpiana i Zappara erau n Dardania). Atitudinea lor echivoca nu o putem explica. Cu pu in nainte, episcopul Vasilisc din Sardica rupsese leg tura cu papa Vigilius, dup ce acesta a condamnat cele trei capitole, fapt pentru care se pare c mp ratul 1-a trimis n exil. Abia la sfr itul secolului VI cunoa tem cteva scrisori adresate de Sfntul Grk^ rijj^j^Nlaje^ (590-604), unui arhiepiscop de Justiniana Prima, cu numele Ioyjk Dintr-una din ele, din octombrie 592, desprindem c Ioan fusese invitat de mp rat s examineze apelul episcopului Adrian al Tebei, condamnat de_mjjxc^_ politul s u Ioan din Larissa, fiind depus i de Ioan al Justinianei Prima. Papa" li cef"ea "S'3'^Trehtte" EH'w octombrie i noiembrie 594, avem alte dou scrisori ale Sfntului Grigorie, una c tre episcopii din Illyricum i alta c tre arhiepiscopul Ioan, n care se vorbea de alegerea sa ca arhiepiscop. Unii istorici ( t. Lup a) au socotit c e vorba de un nou arhiepiscop cu numele Ioan, ales n 594, al ii (J. Zeiller) au socotit c e o gre eal n datarea scrisorilor (591 n loc de 594), deci ar fi un singur Ioan, ales n 591. n anul 601, papa Grigorie protesta, prin apocrisiarul s u laf Constantinopol, diaconul Antonie, mpotriva inten iei mp ratului de a-1 nlocui din scaun pe arhiepiscopul Ioan, pe motiv c era bolnav. ntr-adev r n-a fost depus, c ci n anul urm tor papa i trimitea o nou scrisoare. Din aceea i perioad ntlnim un mitropolit din Dacia Mediterranea, pe Felix din ^r^im P^pr " n-*, prin ffl-1, yrfl^H firi r^'^-*"**-*c drnptiirijr^jrriirpnrnrriilni rir JiTtioiarifL file;.'j3e~niix iune ale papei Grigorie n Illyric au Dup anul 602, as .pierd urmele Arhiepiscopiei de Justinjana-PMma i ale mitropoliilor i episcopiilp.r,.^u^^ e_,(gju.^a orj.'t -.p t*Bnttgfu n Peninsula Balcanic a slavilor i avarilor, urma i de bulgari n 679680^
12 Istoria B.O.R.

l r mp ratul Leon III Isaurul o desfiin eaz oficial, ia Fragane~"au fo^^CTtt---suB~'t!ff^ic a.T?PlSttI1arKei de Cont. rile Arhiepiscopiei de Justiniana Prima cu teritoriile din n rii. Din nsu i textul No velei a Xl-a rezult c anu mite e malul stng al Dun rii, ntre care Recidiva i Litterata, au nou n st pnirea imperiului bizantin, lucru confirmat i de rocopiufi din Cezareea. Aceste izvoare literare snt ntregit e de descoperiri arheologice, care arat c Justinian a ref -: parte din fortifica iile de pe linia Dun rii i din interiorul pentru a respinge cu succes atacurile barbare. Probabil ie a recuceri fosta provincie Dacia Traian s-au ref cut, sub cap etele de pod mai vechi de pe malul stng al Dun rii i nstruite altele noi : Litterata, situat n fa a cet ii Viminaabil Dierna Or ova, Drobeta. Turnu Severin, Sucidava furris probabil Turnu M gurele, Constantiniana Daphne )escop eriri bizantine izolate, din secolul VI, n unele ca-: cu monede de la Justin, Justinian i al i mp ra i , s-au umai pe malul Dun rii (Drobeta sau Sucidava), ci i n inte-. noastre (tipare pentru cercei i cruciuli e, descoperite pe ora ului Bucure ti, obiecte m runte descoperite n Transil'oldova de nord). Toate acestea dovedesc c pop ula ia daco-i a ez rile rurale resp ective a tr it n continu leg tur cu in dreapta Dun rii. Era firesc atunci ca i jurisdic ia Arhie-le Justiniana Prima sa se ntind i asupra teritoriilor din n rii, cel pu in asupra celor st pnite efectiv de i mp eriul ib Justinian. N-ar fi exclus ca n localit ile Recidiva i Len ionate n Nov ela XI, s - i fi avut sediul cte un horepis-> de arhiepiscop ul din Justiniana Prima. paleocre tine a Sucidava. Dovada cea mai concludent a aturi biserice ti ne-o ofer cetatea Sucidava, azi Celei, pe iglobat n ora ul Corabia. Sucidava nsemnat centru comilitar a r mas n st pnirea roman chiar i dup p r ei de c tre Aurelian. Sub C onstantin cel Mare a devenit o baz militar , de unde au pornit expedi ii victorioase mpola iilor din Dacia, recucerind zona de cmpie a Olteniei i-la de azi. In anul 447 Sucidava a fost distrus de hunii con-

du i d e A ttila. In p ri m ii ani d e d o m n i e ai lui Ju sti nian, a avu t l oc re facerea cet ii, dar prin 5 99 60 0 s-a petrecu t ulti ma ei distru gere, di n pa rt e a a var il o r. n apro pierea zid ului cet ii ro m ane, s-au sco s la i veal , n cursul s p t uril o r ar h e o l og i ce co n d u se d e p r o fe so r ul D u m i tr u T u d o r, n a nii 19 46 1 9 4 7 , restu rile u n ei bazilici d in seco lele V V I. E ra o cl d ir e lu n g d e 2 0,9 0 m i lat d e 1 0,2 0 n i, c o m pu s d intr-o m ar e sal p atru l at er l a i n t r ar e ( 1 0 , 2 0 X 1 7 m ) , o n a v i o a b si d se m i ci r c u l a r ( a l tar) spre r s rit. In n c per ea d e la intrare s-au id en tificat u r mele un ui p o st a m e n t p a t r u l a t e r d i n zi d ri e, d ea s u pr a c r u i a s e n l a u n a m v o n de le mn . M ai trziu, pe aripa su d ic a biseri cii, s-au ad u g at d ou c m ru e din zid ri e (2 X3,5 5 m fi ecare) care se p ot id entifica cu u n diac on i c o n, n ca r e se p str a u ve m i n t el e p r e o e t i i d i fer it e o b i ect e d e c ult. S -a u d e sc o pe r it ap oi tr e i m o r mi n t e n i nt e ri or i alt e t r ei n e x t er i or , p re c u m i d i fer it e o b i e c t e c r e ti n e : o pa i e c u t o ar t cr u ci f o r m , cru ciu li e d e b r on z, in cl u si v u n ti p ar d e tu rn at c ru ciu li e, zeci d e resturi d e a m for e pu rtnd si m boluri i in scrip ii cre tin e : M aica D o m nu lui, M ria na te pe Hristo s, F iu l lui D u m n eze u , M ila D o m n u lu i , D u m n e z eu pr e a st r l u cit , L u m i n a l ui D u m n ez e u , A -2 et c. n a pr o pi e r e a al t a r ul u i, s- a f c u t o alt d e sc o p e r i re pr e i o a s i anu me un fra g m e nt de am fo r di n lut g l bu i, pe car e era o in scrip ie g r e c e a sc : M r i a a n s cu t p e H r i st o s F i u l l u i D u m n e z e u , p r e c u m i nu m el e pr e ot ulu i L u ko no ch o s fiu l lu i L yka tio s. S e pr e su p un e c a m f or a er a d e sti n at fi e p en t r u p st ra r e a vi n u l u i cu l ti c, fi e pe n t r u a p a sfin it . Dup n u m el e pre o ilor de nea m got, a min ti i n frag m e ntul de ca lend ar g ot i n actul martiric al tiutul ui S a va, acesta este un alt pre ot c u n o scu t n n or d ul D u n rii. F apt ul c in sc ri p ii le s nt n li m ba g r ea c a r a t c a m f o r e l e r e sp e c t i ve a u p u t u t fi a d u s e d i n t r -u n m e d i u g r e c esc, po at e c hiar din ca pit ala i m pe riul ui, sa u c a u ser vit u n o r m ili tari c ar e v o r b ea u li m b a g r ea c . P r e ze n a u n u i pr e ot d e n ea m g r ec d o v e d e t e c el a pu t ut ve n i t ot di n C on st an ti n o p o l, po at e pe n t r u m ili t arii di n c et at e a S u cid a va , c ar e v or fi v or bi t gr e ce t e. B azilic a din S u ci d a va a f o st d esti n at n pri m u l r n d n e vo il or s pirit u al e al e ga r n i z oa n e i l o c al e, d a r a a vu t i u n n se m n at r ol n nt rir ea cre ti ni s m u l u i pe t eri t o ri u l rii n oa st r e. o;

P E R I O A D A I N T II A (S EC O L E L E II -V I)

op eririle arheologice efectuate la Sucidava arat c aceast a un nsemnat centru cre tin, unde vor fi venit numero i misiosudul Dun rii, mai ales c ora ul Oescus, unde exista o veche . era situat chiar n fa a ei. Episcopia din Oescus, apoi ceie nacium i Aquae, pomenite i n Novela XI a mp ratului Jus- i celelalte episcopii sud-dun rene cunoscute, au avut un rol i n via a bisericeasc a daco-romanilor sau str romnilor reni, prin hirotonii de preo i i diaconi, prin sfin iri de l ca-;e i prin tri miterea de horepiscopi n aceste p r i. Poate un >p sau chiar episcop a stat n Sucidava. Afla i sub jurisdic ia opilor din capitala diecezei Dacia Sirmium, apoi Tesalonic, 535 Justiniana Prima, ace ti episcopi sud-dun reni i hore-trimi i de ei n nordul Dun rii, pot fi considera i crmuitorii :e ti ai str mo ilor no tri n secolele IVVI. l, cre tinismul norddun rean apare ca o continuare fireasc in sud, deci cre tinarea ca i formarea poporului nostru de au avut loc pe ambele maluri ale Dun rii, n cadrul romani - rene sau carpato-balcanice, prin leg turi nentrerupte cu roman de R s rit. lica din Morisena. O alt bazilic din perioada de care ne ocudstat la Morisena (azi C enad, jud. Timi ), p e care arheologii , care au studiat-o cu prilejul s p turilor efectuate n 1868, au in secolele IVVI. Peste ea s-au ridicat, mai trziu, o biseric izantin sau ro manic, apoi alta n stil gotic. Bazilica era con-n c r mid ars roman i din piatr cioplit , avnd un baptis-iou cripte. N-ar fi exclus s - i i avut sediul aici un alt hor-poate chiar un episcop. S p turile arheologice, care ar trebui ectuate aici, desigur ca vor limp ezi unele aspecte din istoria nului n aceast parte a rii noastre. o n c l u z i i : Pe teritoriul rii noastre a existat pn la J-l secolului VI o puternic via bisericeasc , cu episcopi sj, horepiscopi, preo i, c lug ri (c lug rii sci i) i credincio i, in ei fiind oameni nv a i, autori de lucr ri teologice, cu l cae rug ciune i obiecte de culi. Leg turile acestora cu episcom s r u lul Dun rii, unde locuia tot o popula ie daco-roman sau uzat , au fost permanente. Faptul c n nordul Dun rii pe de azi al t rii noastre njX se cunosc episcopii, trebuie

explicat prin aceea c ele func ionau n centre urbane, ori, cum am ar tat, acestea disp ruser din fosta provincie (can. 6 al Sin. de la Sardica prevedea s nu se hirotoneasc episcopi pentru sate $i ora e mici). n schimb, vor fi activat aici o seam de horepiscopi, trimi i fie de episcopii sud-dun reni, fie mai trziu de arhiepiscopii Justinianei Prima. Clericii i credincio ii din p r ile Dun rii de jos n-au fost niciodat str ini de marile tr mnt ri prin care a trecut Biserica universal n primele veacuri, pricinuite de diferitele erezii, care au dus la convocarea de sinoade ecumenice i locale. La acestea i-au adus contribu ia i episcopii de la Tomis sau din oraele de pe rmul drept al Dun rii. De i se g seau sub jurisdic ia Patriarhiei de Constantinopol, bisericile din provinciile romane dun rene foloseau n cult limba latin , cu excep ia unora din Moesia Inferior i Scythia Minor, unde se folosea limba greaca, dat fiind faptul c mul i din credincio ii de aici erau de origine greac . n ce prive te preo ii, ace tia vor li fost n majoritate oameni f r mult nv tur . Totu i, unii din ei se vor i preg tit la Constantinopol (Dionisie Exiguul, loan Casian etc.) sau n alte p r i. n ce prive te portul (costumul), ei nu se deosebeau de credincio ii lor cu nimic. Existen a i-o asigurau desigur din lucrul minilor, a a cum f cuse i marele apostol Pavel, dar i din ofrandele credincio ilor. La rndul lor, credincio ii erau oameni simpli, care aveau cuno tin e sumare din nv tura cre tin (rug ciunea Tat l nostru, m rturisirea de credin niceo-constantinopolitan ), p strate pn azi n cuvinte de origine latin .

BIBLIOGRAFIE

<"

VASILE PRVAN, Contribu ii epigraiice la istoria cre tinismului daco-roman, Bucure ti, 1911, XVI + 222, p. ; JACQUES ZEILLER, Ies origines chretiennes dans Ies provinces danubiennes de iempire romain, Paris, 1918, IV + 667 p., Edizione anastatica, Roma, 1967 (ndeosebi p. 377406) ; J. PARGOIRE, L'Eglise bizantine de 527 847, IlI-e ed Paris, 1923. JACQUES ZEILLER, La site de Justiniana Prima, n Melanges Diehl, I, Paris, 1930, p. 299304; V. R. PETCOVICI, Les touilles de Tsaritchin Grad, n Cahiers Archeologiques, III, Paris, 1948, p. 4048 ; A. GRABAR, Ies monuments de Tsaritchin Grad et Justiniana Prima, n Cahiers Archeologiques, III, Paris, 1948, p. 4963; D. BOSCOVICI, Nouvelles touilles et recherches executees par l'Institut Archeologique de l'Academie Serbe des Sciences n Actes du IV-e Congres International ti'etudes bYzantines, t. II, Paris, 1951, p. 5365; V. KONDIC et V. POPOVICI, Tsa-

ad. Site iortitie dans d'Illyr icum byzantin, Belgrade, 1977, p. 299420 ais) i VLADISLAV POPOVICI, La signiiication historique de iarchiteceuse de Tsatitchin Grad, n XXVI Corso di cultura sull'arte ravennata e Ravenna, 1979, p. 249311. AN LUP A, Cre tinismul romnesc a lost de la nceput ortodox, n S.T. I, ilO, p. 815837; ALEXANDRU A. MUNTEANU, Arhiepiscopia Justiniana Jurisdic ia ei, n S.T., an. XIV, 1962, nr. 78, p. 441470; GH. TEFAN, Pri ma i st pnirea bizanti n la Dun rea de Jos m secolul al Vl-lea, n ta, 1974, p. 6570; EMANOIL BBU , Justiniana Prima n lumina noilor n S.T., an. XXXIX, 1987, nr. 1, p. 8492; HANS-DIETER DOPMANN, matik von Justiniana Prima, n Miscellanea Bulgarica, 5, Wien, 1987. JDOR, Prima basilic cre tin descoperit In Dacia Traian , Ia i, 1948, 25 p. }. TUDOR, Sucidava, Bucure ti, 1966, 70 p. + 4 pi. + 150 fig. + 1 h. ; POPESCU, Inscrip iile grece ti i latine din secolele IVXIII descoperite n Bucure ti 1976, p. 293349; OCTAVIAN TOROPU, Romanitatea trzie i i n Dacia Traian sub-carpatic (secolele IIIXI), Craiova, 1976, 264 p. COTO MAN, Bazilica roman cu baptisteriu din Urbs Morisena, n B.O.R., VI, 1968, nr. 35, p. 469485.

PERIOADA A DOUA
(secolele V II X IV )

i "''ti

ii-

J'y

I
BISERICA ROMNEASC N SECOLELE VIIXI

retragerea oficialit ilor romane n sudul Dun rii, sub m~ ^ ^ ^ " * J^ dSf l'"T HT er-, toriiie r mase n afara^x&jei4ZLparte din Patria noastr , aTTTreP*"* cut, succesnj^ja^ua^g^opula ii migratoare. irul acestora a~"nce5tit cugTr trT popula ie de neam germamc7ET*ufost nfrn i n 376 de huni, popula ie nomad de neam turanic. Ace tia au declan at, mai ales n< prima jum tate a secolului V, numeroase expedi ii de prad n regiunile nvecinate. n jurul anului 399 erau la Dun rea de Jos, unde episcopul Teotim I al Tomisului ncerca s fac misionarism printre ei. A eza i n Cmpia Panonic , au ajuns o mare putere sub conducerea luii Attila. n 447, au distrus cet ile rornano-bizantine situate pe Dun re, ntre care i puternicul centru cre tin de la Sucidava. Dup moartea lui Attila (453), hunii au fost distru i de gepizii germanici, care au preluat st pnirea asupra Pannoniei. Se cunoa te i un episcop al lor, arian, cu numele Trasaric, n a doua jum tate a secolului VI. Nici ace tia n-au st pnit efectiv fosta Dacie roman , de i unele tabere militare gepide snt atestate i n Transilvania. nfrn i n, anul 567 de avari i longobarzi, au fost mpr tia i i apoi asimila i de autohtonii din teritoriile pe care le-au st pnit. n urma lor, avarii, originari din centrul Asiei, s-au a ezat n regiunile Europei centrale, din Transilvania pn la Marea Adriatic , reprezentnd mult timp o for militar de temut. Uneori singuri, alteori, mpreun cu slavii, au atacat mereu hotarele imperiului bizantin. n urma incursiunilor lor, au avut de suferit i scaunele episcopale suddun rene. Istoricul bizantin Menandru Protector relateaz c n 580 locuitorii din ora ul Singidunum au putut convinge pe un han avar s le cru e ora ul, jurnd dup ritul s u pagn i apoi pe Evanghelie,.

e i-a prezentat-o episcopul de acolo. n 591, un episcop de Sirse pare cu numele Sebastian, c ruia Sfntul Grigorie cel Mare \sa dou scrisori, i p r sise re edin a, poate tot din cauza atacuivarilor, refugiindu-se la C onstantinop ol. O inscrip ie funerar ba greac de la sfr iiul secolului VI, descoperit la Odyssos, > te numele episcop ului Dulcissimus din Durostorum, probabil at acolo din pricina avarilor i slavilor. Prin anii 599600, avarii trus definiti\r Sucidava, puternicul centru militar, economic i bi3C de pe malul stng al Dun rii. Desfiin area Arhiepiscopiei Jusj Prima, a Episcop iei Tomisului i a celorlalte ep iscop ii de la ea de Jos se dator ea z tot acestor d ou p opoare, mai ales n marii invazii avaro-slave n Peninsula Balcanic n anul 602. una din incursiunile avarilor n sndnl Di m rii|iinri arin] 5R7. Crobizantine ale lui TheoffttT^frf5c^1*es~ i Theofanes relatez un care a re inut aten ia multor istorici i lingvi ti. S-a ntmplat ai osta din armata imperial (condus de Comentiolus, comanTraciei), care se ndrepta mpotriva avarilor i slavilor, s -i icvara din spatele catrului. Un alt soldat, vrnd s -i atrag atenpra celor ntmplate, i - a strigat n limba p rinteasc : torna, frate (la Theofilact : retorna). E xpresia a produs panic ntre i, care au crezut c este vorba de o retragere. Aceste cuvinte ^rsiderate de mul i cercet tori drept prima men iune documenlimbii romne. nseamn c limba p rinteasc din p r ile Balr era o limb romanic . Abia la sfr itul secolului VIII, avarii au stru i de franci n Apus (n timpul lui Carol cel Mare) i de buli R s rit. igra ia slavilor. n ce prive te slavii, izvoarele literare i arheolo'.nt de acord n atestarea prezen ei lor n teritoriile extracarpatice ii noastre n secolul VI (istoricii bizantini Iordanes i Procopius >c de atacurile slave mpotriva imperiului bizantin la Dun rea de )e pild , n cursul unei expedi ii avaro-slave din anii 586587, J D x ^ J I i i f o i ^ f r s mai fie reuit vreodat . Dar p trunderea lor masiv p e teritoriul rii noasi produs numai n cursul secolului VII, dup cum dovedesc numee a ez ri slave descoperite n urma s p turilor arheologice. Spre 3ire de pop ula iile migratoare nomade (go i, huni, gepizi, avari), fiind o popula ie de agricultori s-au a ezat definitiv pe meile noastre, convie uind timp de cteva secole cu autohtonii dalani. Ace tia, prin sup erioritatea numeric , prin vechimea a e-

z rii i or ganiz rii l or, prin stadiul su peri or al ci viliza iei m ateriale i m o t en i r e a r o m a n o - b i z a n ti n , a u a si m i l a t i a u n c r e t i n at p e sl a v i , de ci el e m en tu l ro m an ic d in sp a iu l car p at o -du n rean a ie it biru itor n no ua fa z istori c a c on vi e uirii cu sla vii, ch iar d ac ac e tia au d e inu t te mp orar con du cere a vie ii politico -sociale. n ac ela i ti m p, m ase m u lt m ai m ari de sla vi a u trecut n fo stele pro vincii ro m a ne di n sud ul D u n rii. O pri m ma re pen etra ie a, a vn . l o c n a n u l 6 0 2 . n ac e l a n , t r u p el e b i z a n t i n e d e l a D u n r e a d e J o s a u proclam at m p rat pe centu rionu l F ocas i s-au n dreptat spre C on stan tin op ol, pe c are l -a u c u c erit. F r ont ier a D u n rii fiind a st fel sl bit , a va rii i sla vii au putut ocu pa ntinse teritorii pn n M u n ii B alcani. P rin a e zar e a sla vil or aici, po pu la ia r o m a nic a fost disl ocat , m p r it i n d ou gru pe m ari : u na la mi az n oa pt e, cu prin z nd pe da co ro m ni (di n c ar e s -a d e sp r it o pa rt e, a ce e a di n sp r e a pu s, ai c r o r u r m a i s n t istro ro m ni i de a zi) i ce alalt spr e mia z zi, cu prin zn d pe m ac ed o ro m n i cu i su o m m - { d i n ca r e - s- a u ^ s p z ti ^ pa rt e a p o p u l a iei ro m an i zat e din su d a tr ec u t n n or d u l D u n rii, i ar o a lt p ar t e n s e m n at , c ar e a r m a s p e l o c , a f o st c u ti m p u l sl a vi za t . D eci, se petrec dou fen o m en e cu totul d eosebite : d ac o-r o m nii d esn a i o n a li z ea z i asi m i l e az p e sl a vi n n o r d u l D u n r i i, iar sl a vii a e za i n sud ul D u n rii d isl oc i, n p arte, sla viz e az p op ul a ia r o m a nic din fostele pro vin cii M oesia In ferior, D ardania, D acia R ipen si s i M edi terr an e a. nsea m n ca inu tu rile n o rd -d u n r e n e a u d e ven it de a cu m n a i n t e c e n t r u l d e gr e u t a t e a l r o m a n i t i i d u n re n e . D in c on vie uirea cu sla vii au r m as n li mb a n oastr u n n u m r nse m n at d e cu vi nte n t oate ra m urile de gn dire i acti vitat e o m e ne a sca ( a pr o xi m ati v 1/ 6 di n l exi c ). T r eb ui e n s r e i nu t c n u se po a t e fo r m a ni ci o pr o p oz i i e n li m b a r o m n n u m a i d i n c u vi nt e sl a ve , f r a f o lo si i ele m e nt e latine. D i n ve a c u r il e V II V I I I s e p o a t e v o r bi d e p o p o r u l r o m n i d e li m ba r o m n . n ve a c u l al V U I-l e a p o p or u l r o m n era c hi a r m en i o nat n izvo are bizantin e su b n u m ele de pxx ot , de origin e sla v , d ar m pru m utat de la ger m a ni, care den u m eau prin vj y yh ^ p op oarele d e n e a m r o m a n i c sau celti c ; sl a vii l -a u fol o sit n u m a i pe n t r u r o m a ni ci i m ai al es pe n t r u r o m n i. P o pu l a i a b ti n a e r a o r g a n i z at n o b ti s t e ti (te ritori ale ) co n d u se d e u n sfat al b tr ni lor , a vn d pe n tr u c a z u r i e x c e p i o n a l e i o c p e t e n i e m i l i t a r , u n j u d e, j u p a n s a u c n e az . C u ti m p u l, c p et e n i il e o b til or s-a u t r an sf o r m a t n ad e v r a i st p ni ai p m n t u l ui, i ar m an d a t ul n cr e di n at t e m p o r ar c on d u c t or u lu i m ilit ar a d e ve n i t o fu n c i e pe r m a n en t , u n e o ri ch i a r er e dit a r . A a,

na tere primele forma iuni p olitice, uniuni de ob ti, cnezate , existente de obicei pe v ile unor ruri sau depresiuni i care reptat, prin unirea lor, la formarea unor state romne ti. a ia bulgarilor. C tre sfr itul secolului al VH-lea a avut loc bulgarilor, care i-au f cut apari ia n sudul Dun rii, n regiuiei de azi, prin anii 679 iX-sub conducerea lui Asparuh fiul lui Kubrat, venind dm~*pa"f ile Volg i (de unde i numele TI)'.' N5T'T'tICl BHr0ii'"dUl creat aici un stat'protobulgar, recunos-i imperiul bizantin, condus de un han (hagan), cu re edin a n nord-estul Bulgariei de azi. Era format din trei element e 3 baz : popula ia local trac , romanizat n cea mai mare burile slave stabilite n mas la sud de Dun re, n p rima jusecolului VII i protobulgarii, pu ini la num r, care formau ;a st pnitoare. La ace tia se ad uga u greci, resturi de goji Ite neamuri barbare, a ezate mai de mult pe aceste teritorii, oare alt dat imperiului roman de r s rit. De la nceputul bulgarilor aici i pn c tre mijlocul secolului IX, a avut loc de slavizare lenta a acestora. Denumirea de bulgar i-a n elesul ei ini ial, ajungnd sa desemneze pe to i supu ii stagar, indiferent de originea lor etnic . rea noului stat bulgar a crescut considerabil sub hanul Krurn t), care a extins hotarele statului s u i a purtat lupte "toctoi bizantinii (n 811, _a_c zut ntr-o lupt .nsu iJ mpiira#Bl-MU zbutindsJLjcuciasc ardica (Sofia), pentru ca n 813 s asenstantmopolul, dar fara rezultat. ?ezarea lor n Peninsula Balcanic , att slavii ct i protobulga gni. Dar n contact cu popula ia romanizat de aici, unii din eput s mbr i eze credin a cre tin , de i vechile scaune episin sudul Dun rii disp ruser . Dar cre tinismul era socotit un entru tn rul stat bulgar i de aceea unii hagani de la Pliska :onduc tori bulgari au ncercat s -1 prigoneasc . nsu i Krum irat printre cei care prigoneau pe cre tini (se pare din interese cre tinii avnd leg turi cu Bizan ul). Izvoarele istorice conie (o versiune a Vie ii Slntului Dimitrie, Cronica preotului leea Muntenegru .a.) relateaz suferin ele ndurate atunci La ia cre tin romanizat de aici. tinarea oficial a bulgarilor a avut loc n anul 864, n timui Boris I (852889), care a primit cre tinismul din interese El a primit 1 "rJo'tezuTln' urma unui r zboi cu bizantinii, n care

-ace tia au ie it biruitori, lund numele na ului s u, care era nsu i mp ratul MihailIH al Bizan ului. ntors acas , a introdus cre tinismul, prin pre^Sfii grecT"'veni i anume n acest scop, fie pe cale pa nic , fie cu for a. Introducerea cre tmisjmului a avut urm ri binef c toare asupra statului "bulgar, c ci, P^jdjiJZJPMlS., el s-a integrat n rndul celorlalte cre tine din Europa, iar pe de alt parte, cre tinismul a nl turat deosebirile etnice dintre protobuigari, siavi i popula ia autohton romanizat , condi ie necesar pentru formarea unui popor bulgar unitar. ndat dup savr irea acestui mare act, Boris a trecut la organizarea Bisericii bulgare. Dup o scurt orientare spre Roma (JI.66^-1169), Biserica bulgar a intrat definitiv sub jurisdic ia Patriarhiei de Coristanti-nopol, care ie-a trimis, n 870, un arhiepiscop~cu* nupiele Iosif. " ~ Misiunea fra ilor Chirii i Metodie. Opera de ncre tinare a bulgarilor a fost des vr it numai dup ce s-a r spndit n cuprinsul rii cuvntul Sfintei Scripturi i c r ile de slujb n limba slav , prin propov duirea ucenicilor Sfin ilor Chirii i Metodie (Metodiu). Ace ti doi fra i, originari din Tesalonic, snt considera i de unii istorici ca fiind greci de neam, de al ii, slavi, dar putea s fie i descenden i ai \r echii popua ii romanice din Peninsula B alcanic . Metodie (n. 811), dup ce a studiat n ora ul natal, a slujit n armata Dizantina, a]un'g"ind comandant fl] armato];- g\ave din arhontia Strimonin1ni r la frontiera, rn BulQt aria_Pup zece ani, s-a___retjras.,n .iaa2IIxeU -lUi|J(sffluntele Olirap rlii _jni; j11i,i (A ' l i n HHM) unde s-a c lug rit. Fratele w-ffi-ai mic, Consfantui (n. 827), a f cut studii superioare la Constantinopol, a ajuns BB(5fec nn5i"serica Sfnta Sofia, apoi profesor de filozofie la Uni versitatea din Bizan (era supranumit filozoful). Prin 851852. a fost trimis ntr-o misiune la ara^*r1^TitrablT~H~&aTgTi^^apoi i-a reluat activitatea de profesor. Dup c iva ani, s-a retras n mn stirea n care :se afla -i fratele "s u. ~- ____ Aici,"timp de'C iva ani, cei doi fra i au creat un alfabet slav i au tradus primele c r i din grece te n limba slav , i anume n graiul vechi al slavilor din jurul Tesalonicului, numit i slava veche biseri ceasc paleoslav (CuleQexi-djn .. Evanghelie, Culegeri din Apostol, Liturghierul, Psaltirea). Dup p rerea unor cercet tori, alfabetul slav creat de Sfin ii Fra i s-a numit mai trziu chirilic, n cinstea Sfntului Constantin-Chiril. El a nlocuit a a numitul alfab et glagolitic, mult mai complicat i care a existat mai de mult ca o scriere laic slav , imitat dup minuscula greac (era format din semne luate din alfabetul latin, grec i ebraic, cu cteva litere sp ecifice p entru redarea sune-

V U -A 1 V J

ve). Primul alfabel se numea glagolitic din cauza cuvntulm agola (= el a spus), care apare foarte des n Sfnta Evanghelii, auzind repetndu-se mereu acest cuvnt, au numit pe cei ;au Evanghelia glagoli i, iar alfabetul lor, glagolitic. Alfabetul este mai simplu, cu 43^jia_Bme-,--24 luate din ~serre"rea gfeac ^ll-ad^gat 19_ S1 QXJB. din alfabetul .glagolitic, pentru specifice limbii slave. Acest alfabet a fost apoi adoptat de tea -popoarelor* slave, precum i de romni, care l-au folosit impui lui Alexandru Ioan Cuza. El st la baza alfabetelor unora, ile slave moderne : rus , ucrainean , srb , bulgar . e anul ,58, Constantin hirotonit ntre timp preot i Mefost trTrn "f~Tr~ aia ch'azarilor, n Crimeea, pentru a propov in a cea adev rat acestei popula ii care mhr ig^.go inrUi^rrmj nul 863, cei doi fra i au fost trimi i ntr-o misiune n Moravia stat al slavilor din Moravia, Boemia i Panonia, creat la ncela rug mintea adresat mp ratului Mihail III de le Rostislav (846869j\de a-i trimite misionari cunosc tori ai ave, pentru ctmvt*!1 LlWa -poporului morav la cre tinismul r stii au activat ea succes n Mor^yia la Vfilfifrrad. ntre anii 863 e au tradus -noi p zti,,din Sfnta Scriptur i c r i de slujb n" sche slav i au format un nsemnat num r de ucenici, care sa dujitori ai Bisericii morave. intensa lor activitate misionar a nemul umit pe episcopii i atino-germani din jur, care au informat pe papa Nicolae I c dus n cultul divin o nou limb liturgic , p entru c dup tra-e domina atunci n apus erau socotite numai trei limbi sfinte: greaca i latina. In 867 s-au ndreptat spre Panonia, unde st incipele Kocel, desfa urwi i acXTo nsufle it lucrare misio- " ecnd la R oma, au fost primi i cu mult b un voin de noul irian 1^1 1 (8,67872), care a aprobat traducerea slav a Sfintei i a c r ilor de slujb i a rnduit s fie hirotoni i ca preo i i ucenicii care veniser cu ei. T . a 1 4 februarie 869, Constantin a i cele ve nice, la Roma, dup ceT^U sJarT^impinainte, a fost nonahism, sub numele de Chirii. 70-Metadie a fost hirotonit de papa ca arhiepiscop al Panoniei /iei. Rentorcndu-se n Morava, a g sit situ ^a'schimB^ta7c c'i ac e i2 -..ya pluk ncepuse s se orienteze din punct de vedere ^ bisericesc spre germanii nvecina i. Metodie i-a continuat a n Moravia i B oemia, traducnd noi c r i i formnd noi de i a avut de luptat cu clerul latino-german, care se mp otri-

vea la introducerea limbii slave n Biseric . A murit la 6 nefedin tHd conducerea biseficii-die-Mr nicii s i. Pentru bogata lor activitate misionar , Bisericile slave au trecut pe cei doi fra i n rndul sfin ilor. Opera nceput de cei doi fra i a fost continuat de ucenicii lor. Alunga i din Moravia dup moartea lui Metodie, unii dintre ei, ntre carey Climent, ajuns_episcop la Ohrida^Constantin, ajuns episcop la Preslav, Kaum,Angheiaxie r Xoan-ixailiul^ay_ -au ndrepat spre Bul garia. Aici au fost primi i cu bun voin de arul Boris, care le-a creat cele mai prielnice condi ii de activitate. La Preslav (capitala taratului) i Ohrida au ntemeiat dou coli i cteva mn stiri ( n secolul X s-a ur fi i n" T "ml n" S5t rr eo ^ ), n car e au fos t p reg t i i nu mero i tineri, care au ajuns apoi preo i i oameni de carte. n felul acesta, Bulgaria, a devenit un focar al scrierii i culturii paleosave. Prin ncre tinare i prin ritul bizantino-slav, s-a des vr it slavizarea bulgarilor. Aceast intens activitate cultural a ajuns la o mare n florire ndeosebi sub arul Simeon (8P- .. 927),-4nct epoca lui a fost numit veacul"~ie-^rar~ar"1treratur'ii vechi .bulgarejjJQe^Jffi eir i' ' js ^ten"rjoTftc, "Bulgaria a cunoscut sub Simeon cea mai mare, expansiuuQ,^" teritorial ; el a i a ezat capitala la Preslav, n 893). De aici, prin secolul X, cultura slav , n spiritul i tradi iile Sfin ilor fra i Chirii i Metodie, s-a r spndit i n alte ari slave : R usia kievea n , Serbia, precum i n nordul Dun rii, pe p mnt romnesc. Sub arul Petru (927969), fiul lui Simeon, patriarhul din Constantin0p.qL.5i mp ratul Roman Lekapenos (919jU4),--tm recunoscut autocefalia Bisericii bulgare, acordnd ntTst t toruluT" ei (pe atunci Damian) acelea i drepturi pe care le-a avut arhiepiscopul de Justiniana Prima. Arhiepiscopii Bulgariei (care se intitulau i patriarhi, de i Patriarhia ecumenic nu le-a recunoscut acest titlu) i-au avut re eDurostorum, devenit apoi Dristra), iar dup 984 la Ahrida (Ohrida). Istoricul bulgar Ivan Dujcev crede ns c re edin a patriarhului Damian a fost la Preslav (unde era capitala statului nc din anul 893). In anul 971, partea r s ritean a Bulgariei de azi, precum i Dobro gea noastr , au__fo cucerite, de._ mp ratul bizantin Ioan Tzimiskes. creTndu^se^ici o unitate administrativ-terilorial sub numele thema Paristrion s u ParadunoVon "(de"Tng Dun re), iar n .1018 Va ii II. ~ partna-,Rpn<?pan 1 -a..P,u 1 gar\f{Jp a-?.\ .;j. Mji.C.fidPIUJlLJR1 1]] acesta, nceteaz existen a statului bulgar. Tot atunci s-a sfr it autocefalia scau-

arhiepiscopal bulgar, care a fost pus sub dependen a Patriarhiei onstantinopol, cu ierarhi de neam grec. n felul acesta, domina ia itina a ajuns din nou pn la Dun re, a a cum fusese cu aproap e i veacuri n urm . itul bizantino-slav la romni. A ezarea unor grupuri de slavi pe >riul patriei noastre, activitatea fra ilor Chirii i Metodie i a uce>r lor, precum i ncre tinarea b ulgarilor au avut urm ri nsemi asupra vie ii biserice ti a str mo ilor no tri. Ar tam mai sus c sau a ezat n colonii s te ti n mijlocul autohtonilor De care tem numi din secolele VIIVIII romni , i care i-au asimilat, dup cum etnogeneza poporului romn a decurs paralel cu n-inarea sa, tot a a asimilarea slavilor de c tre rom ni a mers pa-cu ncre tinarea lor. Asimilarea etnic a fost posibil datorit su-rit ii numerice i stadiului ridicat de civiliza ie material n care seau romnii, iar ncre tinarea s-a f cut datorit faptului c nv -a lui Hristos, ca form superioar de manifestare spiritual , a pu-ilocui foarte u or vechile rituri pgne ale slavilor, iste adev rat c slavii stabili i la noi i-au exercitat temporar do-fia asupra autohtonilor, chiar i dup ncre tinarea lor. Dar tocmai proces de suprapunere slav ne ajut s n elegem cum a fost cu introdu cer ea limbii slave n cultul b isericilor ro mne ti din ii Dun rii. Conduc torii slavi de la noi voiau n cult o limb vie, as de ei, i nu limba n eleas numai de autohtoni. Pn atunci osii no tri probabil f ceau slujba bisericeasc ntr-o limb lati-iropiat de cea veche (P. P. Panaitescu). Introducndu-se limba n tot spa iul carpatodun rean, ea a r mas ca limb de cult i asimilarea complet a slavilor n masa autohtonilor. >up opinia profesorului P. P. Panaitescu, liturghia n limba slav ut fi introdus la romni ncepnd cu secolul X, aducnd, n spri-tezei sale, urm toarele argumente : iturghia bizantin n limba slav a fost adus n Bulgaria abia la ui secolului IX, prin ucenicii Sfin ilor Chirii i Metodie i a cunosepoc de maxim r spndire n secolul X, din centrul cultural de sslav, sp re vest i sp re nord, adic la srbi i la ru i. Ea s-a ins n Biserica rom neasc nainte de cucerirea Transilvaniei de wl feudal ungar. Nici ntr-un caz nu s-ar fi putut introduce dup ta dat , c ci regii catolici ai Ungariei, ca i episcopii latini din ilvania, n-ar fi ng duit acest lucru. Introducerea acestei liturghii n ani nu s-a putut face dect ntr-o ep oc n care n ra noastr

e r a u i l o cu i t or i sl a vi c ar e vo r b e a u i n e l e g ea u li m b a ve c h e sl a v ; e r a vo r bi t n d e o s e b i d e c l a s a c o n d u c t o a r e. N u s e p o a t e a d m i t e c s - a i nt r o d u s n sl u j b o l i m b pe c ar e n u o n e l e g ea n i m e n i . F r nd oial c la in trod u cer ea li m bii p aleo slav e sa u a sla vei ve ch i biserice ti, fixat n scris de S fin ii C hirii i M etod ie i d e u ceni cii lor, pre cu m i a alfa betulu i chirilic, n n ord u l D un r ii, au c on tri buit i u ce ni cii ve ni i d in t erit oriile sud i ce n ve ci n ate (P ere iasla ve , P resla v, D ri str a, R il a et c ). O r g an i z ar e a tin er ei B i seri ci bu l g a re, cu u n el e e pi sc o pii chiar pe malu l drept al D un rii, n lo cu l fostelor scau n e e pisc opal e din secolel e IV V I ( D ur ost oru m, d evenit D rstor sau D ristra i B on o nia, de ven it B od inis-V idi n) a c on tribu it i m ai mu lt la nt rirea leg turil or n o a str e bi se r i c e ti c u sl a vi i su d -d u n r en i. S l a vi st u l P n d e l e O l t e a n u a d o v e d i t p e b a z a t o p o n i m i e i i a unor argu mente lingvistice rajrancilvflrija de n ord -vest i, M .gr.flTnnr e u l s -a u afl a t n s fe r a d e i n fl u en c ul t u r a l- b i se ri c ea sc a M o r a vi ei T ^ du paimilij uiu 'T errTre'n T 'n lO T ^r oT "tcenic T P rin ace ti u cen ici m o ravi, ritu l bizan tin o-sla v a pu tut sa fi e i n tr od u s ii p r i l e d e n or d i n or d -ve st al e T r a n sil van i ei. Ist ori c ul m o r a v J. G. S t re d o vs ki (se c. X V III), a m i n t e t e d e d oi u c e ni ci ai S fi n ilo r fr a i ca r e a u acti vat n p r il e n o ast r e : Ja n d o v n D a ci a i M ozn o pon n A lpii V alahiei (in A lpibu s V alachicis), dar infor m a i a l ui e co n t e stat d e n u m er o i i st ori ci. D e fa pt , ac e t i u c en ici a cti va u b u c u r o s m ai m u l t n r e g i u n i l e d e est i d e su d , e vi t n d c e l e d e a p u s, ca s nu aju n g n c on flict c u cler u l r o m an o- ge r m an ic d e ac ol o.j Q _ V i a/4 jl /u/_JV ouff-4d ui eeaLele_ X III X IY ^. afir m . x eeaicii din M ora via M are s-au_ r spndit i< n_ M pe ia, D acia. i D al m a ia. -. U n istoric ceh a ar tat c T r a n sil van i a d e n or d er a strn s l eg at de M or a via M ar e prin c o m er u l d e sa r e, e x t ra s d i n o cn el e n o ast r e. D e al t f el, n u tr e bu i e s u it m c n se colele V II X er a m nc o nju ra i n u m ai de sla vi (P an o nia, a d i c U n g ar i a d e a zi, f ce a p a rt e d i n M o r a vi a M a r e), c u a lt e cu vi n t e e r a m c a o i n su l n m ijl o cu l u n ei m ri sl a ve. Lip sa de c r i d e sluj b trad use n li m ba ro m n (sau pr oto ori st r r o m n , d e i a m bi i t e r m e n i s n t n e c o r e s p u n z t o r i ) pr e su pu n e m c a fo st u n alt m ot i v c a r e a d et er m i n a t pe e p i sc o pi i, h or e pi sc o pi i i pre o ii n o tri s ad o pt e li m ba slav , n car e se n ce pu se prin S fin ii C h irii i M e tod ie lu c rare a d e tra d u c e re a a ce l or c r i. D i stru gerea st atu lui b ul gar n 97 1 i 1 01 8, ca i ac i un ea de gr e ci zar e a B i seri cii bu l ga r e n sec o l ul al X -l e a, p rin a rh i ep i sco pii g r eci d i n O h r i d a i s u fra g a n i i l or , n - a a v u t n i c i o i n fl u e n a su p r a vi e ii b i 11 Istoria B.O.R. ' <

d e l a n oi . In bi se r i ci l e n o a st r e a c on t i n u a t s s e sl u j ea s c n t e , i ar n t e m e i e r e a st at u l u i r o m n o - b u l g a r al A s a n e t i l o r , i a 3, a nt rit i m ai m u lt influ e n a sla v ' la n o i. N u treb uie tr e cu t -e a n i ci fa pt u l c a d u p 9 7 1 , d a r m a i a l es d u p d i st ru ge r e a d e a p r i m u l u i st a t b u l g a r n 1 0 1 8 , u n i i p r e o i su d - d u n r e n i ( fi e fie sla vo -bu l gari) s-au refu gi at, d at orit st pnirii bizantin e, n > u n rii, n rile locuite d e ro m n i, un de i-au continu at activir t u r r e a s c n l i m b a sl a v . In fe l u l ac e st a , s - a a d o p t at l i m b a c tr e B iserica i clasa cn ezial r o m n easc , fiin d intro du s m ai n c an ce l a riil e d o m n e ti d i n ar a R o m n e asc i M ol d o v a, n el e s, p o p or ul a c o n tin u at s vo r be asc r o m n e t e. A c e st n u t r e b u i e s a n e s u r p r i n d , c c i s - a p e t r e c u t i n al t e ri pe i: n G er m an i a, m ul t ti m p li m ba B i seri cii i a st at u lui a fost ia, n A n g lia, d u p c u c eri re a n or m a n d , li m ba ofi ci al a f o st cez , n ti m p c e p op oru l vo r be a li m b a sa, ad ic germ an a, resiglez a. P ol one zii, ceh ii i cr oa ii, de i de ori gin e sla v , au ad opilt li m b a latin . L a noi, d e i Litu rgh ia i celelalt e slujbe se f sl a v o n e t e, pr e d i ca r ea cu v n t ul ui l u i D u m n e z e u i s p o ve d a n i a u, ca i m a i n a in te, n li m b a vo r bit d e p o p or , a dic n ro .1 lu zan tino-sla v (sau bizantinjd e_lj m b slava) a fo st rpreju rare~ a"e "tun ci un mijloc d e_ p strare a O rtod oxiei. lo cut lu pta dintre^R orna i B iz,an,din ecgieleX -j-X I pentr u gar -^ ap o & rel or din E u r op a cen tral i su d -e s ic ( m o r ay^c e hi, j m ai t r zi u u n g u r i) n s fe r a l o r d e. in fl u en , _ cu alt e c u vj n ej ^ tin , r e sp e cti v bi za ntin , D ac a r o m n ii a r fi f o l osit n c on ti m b a l or n c ul t, R o m ei, i -ar fi fo st fo a rt e* u or "sa-i atr ag l a li n , r at ' i m d f a p t u l '. ^ C v 'p r h e a u o l i m b r S u T r a se m r i a l o a r ^ a -po.. .cace..o. folosea ea ns i n eulUil ei. Prin intr.ftduceifi.a i z an t i n d e li m b sl a v l a n o i, a m r m a s i p e m ai d e p ar t e su b i a bi s er i c e a s c a P at ri a r h i e i d e C on st a n t i n o p o l , fii n d si n g u r u l e li m b i o ri gi n e r o m an i c d e rit o rt od o x. A c e a st si n t ez d e 5 i ort od o xi e, ea n s i un mi rac ol i o for m d e ori gi nalitate ajutat po po rul r o m n s se m e n in , prin latinitate, nec on fun u m ea sla v , iar pri n ortod o xie, nec on fun dat cu lu m ea n a ion acatolice din ve cin t atea apu se an . (D u mitru St nil oae, R o lul lei n iormarea i p stra rea iiin ei poporului rom n i a unit ii e > n re v. O rto d o xia, an. X X X , n r. 4 , 1 97 8, p. 5 99 ).

----------------------- -

IS E - K I U - I K U M A J N t A S U A IN S E tU L E L E V U -X I 195 * ------------------------------------------------------------: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

E l e m e n t e sl a ve n l ex i c ul n o st r u bi seri ce sc. n m p r e j u r ril e r el a tate m ai su s, pri n ritul bi z an tin o- sl av a u i n tr at n t erm i n o l o gi a bi se ricea sc a ro m nil or o serie d e ele m en te slave, car e au r m as pn azi. S p r e de o se bir e d e ter m e nii cr e tin i d e ori gin e latin , car e p ri ve sc cre di n a, f uri i n pri m el e se col e d e n su i p o p o r ul a fl at n c ur s de cr e t i n ar e i c ar e v o r b e a l i m b a l a t i n , t e r m e n i i bi s e r i c e t i sl a v i a u i n t r at n li m b a n o ast r p e m s u r c e se i nt r o d u ce a r i t u l b i za n t i n o -sl a v l a n oi de c tre co n d u c t orii politici i bi seric e ti d e atu n ci , au fo st fol o si i n toat a a-nu mita perio ad a sla von ismu lui cultu ral la noi. n ! m o m e n t u l n ca r e a n ce p u t a c i u n e a d e t r ad u c er e a c r il o r d e sl u j b ' di n sla vo n e t e sau g r ec e t e n r o m n e t e - a c iu n e d es v r it spr e sf r itul sec o l ulu i al X V II-l e a , a c e ti ter m e n i au fost r o m n i z a i , fiin d m en i nu i n li m b a n o astr litu rgic p n azi. nt re a ce tia se n u m r : D uh ul Sfint (du h svi ati) ; felu rite n u m e de sfin i : m uc enic ^ ( m u ceniku,~ micenicuT fV mu ceni a), sfntjj>viati), . Maica Precista (bul. maica, sla v. preacista), in oQ Sl U. ( m o ti) ; nu m e de persoan e a par in toare clerului : du ho vnic ( H u h ovin i ki), m irea n ( mir en inu ), stare (star e i, star i), so b o r fs b or u ), rc o vni c ( r ko v m i c u), vl d ic ( vl ad i ka -st p n ); nu m e de obi ect e i ve mi nte litu rgi ce: c d eT nfJ ( T c d ilin i a), d ver d(d viri), jer i (jr tva), od jdii (odejd a), pra pur^ (praporu), pre QjL-(prestoli), projau ^ej e (ter m 'e n~ ~ ve cni p en tru ac op ere mintele sfintelor vase, d in po kr o vu ), st ra n (str an a), troi (tr oj ka) ; nu me le u n o r slu j be sa u rn -duieli biserice ti : m aslu ( m aslo = u ntd elem n ), m olitv ( m olit va), P J> _ g_ribarnc_ (n mor mntare, din pogribaniie), pro hod (proh odu), poma n ^ (po m en u), post (postu), pra vil (pravilo), sfe tanie (osvia teniie), sla yjL (sla va ), slujb (sluj ba), ta in (aina), ut re n ie (ut ren ia), vece rn ie ( ve c er n i a ) . a. D e a se m e n e a, a u i n t r a t n "l i m b a " n o a st r u n e l e c u v i n t e d i n li m ba sl a v lit e r ar ( c r i d e sl uj b , c nt ri lit u r gi c e): c a za n i e ( k a z a niie), cea slov (ceasoslo vu l), m olitvelnic ( m olit viniku ), pred oslovie (predislovie), PZ J22Y.Prlnni'? (propovedaniie), stih (stihu), stihir (sihira), sti h o a v n ( sti h o vi n a), Ji pi cjti p i cu ) . a. T o t sl a ve s nt i n u m e l e ve c h i ( a zi po pu l ar e) al e u n o r s r b t ori: B l a g Q x z t e n i - ( B u n a vestir e ), St reteni e (nt m pin area D om nu lui), V o vi dcnie .(In trarea n B iseric ), Pro bojeni c (S chi mbarea la fa ), pra znic (prazdnicu), precu m i verbele :__ _a_ blag o slo vi (blag oslo vi i), a se c i (kaiti), a ispiti (ispitat i), a isp i (uspasiti), a i zb vi (izba viti)r^i spo ved i (ispo ve c T T i), a m ilu.i~ ~ trm iovt i), a r sti g n i ( r ast e n g n a n t i ), a sfi n i ( s ve n ti ti ), a t rn o si E o n o s a ti ) . a. A n u mi i t er m e ni d o g m a tici , litur gici , d a r m ai a les d in ac eia c ar e pri ve sc or g an i z ar e a b i seri c e asc , d e o ri g i n e gr e ac -bi za ntin a, au i ntr at n li m b a n o a st r fi e pr i n mi jl oc i r ea li m b ii sl a v e n p er i o ad a sl a vo n i s-

c ult u r al , fi e d ir ect d i n g r ec e t e, m a i cu sea m n p eri o ad a n ce or o r g a n i z ri i n o a st r e d e st at i b i s er i c e ti. n a c e a st c a t e g o r i e n u m r a c u vi nt el e: ha r, m i r, chiv o t, di sc, p oti r, a n ti m i s, pa ra clis, m etoc, t ra pe z , siha st ru , "sc him ni c, iero m o n ah , egu m en , p ro ld- " rhiereu, mitrop olit, exa rh .a. at e a c e st e c u vi n t e se r e f er n s l a c u l t i l a o r g a n i z ar e a b i s er i i n u l a n o i u n i l e f u n d a m e n t al e d e c r e d i n , c a r e c u m a m in alt l oc snt de ori gin e latin . A ce asta n sea m n c n oi era m a i c u m u l t n a i n t e d e v e n i r e a sl a v o - b u l g a r i l o r i n i ci d e c u m iri m i t c re ti ni s m u l d e l a a ce ti a, cu m a u v oi t sa ara t e u n ii i st o a m l u at d e l a ei n u m ai an u m i t e f o r m e p ri vi n d o r g a n i z ar e a b i s ei cultu l, p e care ei, la rn du l lor, le lu aser din B izan . : e p u t u r i l e sc r i s u l u i sl a v n r i l e n o a st r e , at e st at e d o c u m e n t a r , i di n s e c ol u l a l X -l e a. D e p il d , l a B u c o v, l n g P l o i e ti, s - a u rit in sc ri p ii ira g m en t ar0 "l H T I n D ^ cKirilice, [ j ij p er e t el e u n u i a t e li e r d ^ e f f er a n e ^ c ar e a u f o st a t ri b u i t e n ui a c est u i se c oi ( 9 D 2 9 1 1 ). n l oc al it at e a M ir ce a ^ V od (j u d. if, s-a 3 "e 'sc operi i fi< l f!F rS en p ie sla v din an ui-94 3, n care era t n u m e l e j u pa n u l u i ^ J) i m i t r i e . D u p p r er e a u n o r c e r ce t t or i, i c u n o s c u t u l E v a n g h e l i e r sl a v o n m a n u s c r i s d e l a R e i m s, d e l a ui se c ol u l ui al X l -l e a, a r fi sc r i s p e t erit o r i u l c a r pa t o -d u n r ea n. e c o n si d era ii p ri vi n d via a b i seri c ea sc a ro m n il o r. P e n et r a re -sl a v din a n u l 60 2 n fo st ele p r o vi n cii r o ma n o - bi za ntin e d u a d e sfi i n at n fl o r i t o a r e a o r g a n i z a i e b i s e r i c e a s c n t l n i t n IV V I. S i n od u l V I e cu m e n i c, n u m i t i t r ul a n, n t r u n it la C o n st a nti n o 58 0 68 1, care a osnd it m o n otelism u l (n v tura c M ntuitoru l 0 singu r voin ), la S ino du l din 6 91 69 2 (nu mi t quinisext, c ci :a, cu disp ozi iu ni disciplinare, Sin oad ele d e la 55 3 i 68 0 68 1), S in od ul al V H-l e a e cu m en i c d e l a N ic ee a din 7 8 7, care a re stit u i i c o a n e l or , o s n d i n d i c o n o cl a s m u l , n u n t l n i m n i c i u n i e 1 in utu rile du n r en e. sa d e t i ri si gu re d es pr e l u cr a r ea u n or e p i sc o p i sau h o r e p i sc o pi ui r o m n es c d e a zi n sec ol el e V II X n u tr e bu i e s n e d u c l a ia gre it c ei n -a r fi e xista t. n s i n cre tin are a tre ptat a a e z a i p e t erit o ri ul rii n oa st r e d u c e n ch i p l o gi c l a co n c l u a i ci e xi st a u n u n u m a i cr e d i n ci o i st r r o m n i, ci i o i e r a r h i e a sc , for m at d i n e pi sc o p i ( e p a rh i o i sau p e r i od eu i ), h or e p i spr e o i, c ci n cr e ti n a r ea pr e su pu n e p r ed i c i b o t e z, p e ca r e i ea u fa ce cre din ci o ii si m pli, ci nu ma i m e m b rii clerulu i.

^ ii^ ^ K J l ^ r , !^ ^

V i l---- X I

197

A poi, trebuie s a ve m n vedere faptul c , n secolele IV V II, Si n oa dele ec u m en ice i l ocale, prin ca n o an ele l or, ca i S fin ii P rin i i scr ii t or i bi ser i c e ti au r e u it s fi xe ze n sc ri s d o ct ri n a sa u m r t u ri si re a oficial d e credin a B isericii, precu m i princi piile de or ganizare bi se ri c ea sc i f o r m e l e d e c ult . C o m u n it ile c r e ti n e di n n o rd ul D u n rii n -a u p ut u t r m n e str i n e d e a ce st e sc hi m b ri, d e a c est pr o gr e s n t oa t e d o m en iil e vi e ii bi se ri c e ti, d e h ot r rile S i n oa d e l or e cu m e ni c e, d e a e z m i n t e l e m o n ah al e ca r e a u n ce p u t s i a fii n n d i f e r it e p r i a l e l u m i i c r e t i n e, d e b i se r i c i l e n o u c o n s t r u i t e , d e n oi l e sl u j b e, de s r b t orile in trod u se n cale nd ar u l cre t in, de cin stire a sfin il or, a ic oa n el or, a m o a t el or etc. A c e s t e s c h i m b r i a u c e r u t i m p e r i o s c a i c o m u n i t i l e d e l a n oi sa se ad apt e ze la n oile situ a ii. D a r un a stfel d e lucru n u -1 p ute a u fa ce c r ed i n ci o ii si m pl i, ci ei t r eb ui a u s ai b n p e r m a n e n a n fr u n t e a l o r u n c o n d u c t o r , c a r e s d i ri j ez e a c e st p r o c e s d e m a ri t r an sf o r m r i m vi a a b i s er i c e a s c , a d i c u n e p i sc o p sa u c el p u i n u n h o r e p i s c o p o r i u n e p i sc o p m i si o n ar ( pe r i od e u t ). D e z v ol t a r ea t e o l o g i ei n g e n er e , a art ei c r e tin e, c a i a pa ri ia atto r n v t uri gre ite n sn ul B iseri cii i m pu ne au fie c r ui pr eot dat oria d e a cu n oa t e, ct d e pu in , ace ste pr o bl e m e. D ar - pen tru ac e asta ei a ve au n e voi e d e o pr e g tire nainte de hi r ot o ni e ( d est oi ni c s n ve e p e al ii , I Ti m . III, 2 ), pe car e n u le - o pu t e a d a d e ct u n cl eri c c u n v t ur . In a c el a i ti m p, n e p u n e m nt r e ba r e a: d ac n - a r fi ex i st at e p i sc o p i i h o r epi sco pi , ci n e ar fi f c ut h ir ot on i a pr eo il o r d e ai ci ? A d m i m d c a a r fi su pr a vi e ui t n u m a i sc a u n u l e pi sc o p a l d e l a T o m i s, m u t at u n d e v a n n ord ul D o br o gei, n zon a D ino getia ( G ar v n ) N ovi od un u m ( Isac c e a ) , t o t u i e st e g r e u d e c o n c e p u t c a u n c a n d i d a t l a h i r o t o n i e d i n terit orii r o m n e ti m ai n d e p r t at e s fi f c ut u n d r u m p n ac o l o. Ia r da c a m a d m ite te za gr e it a un o r cer cet t o ri c pe ntru d ou sa u t rei sec ol e n -a u e xi st at epi sc o pi ni ci n D o br o g e a ( i n i ci n su d ul D u n rii, n B u l g a ri a d e a zi, o c u pa t d e sl a v o -b u l ga r ii n c n e n cr e ti n a i ), a r t r e b u i s a c c e p t m c u n c a n d i d a t l a h i r o t o n i e d e p e t o t c u p r i n su l rii n oa stre in clu si v T ra n sil van ia, B an atul, C ri a n a i M ar a m u r e ul e r a n e v o i t s s e d e p l a s e z e p n n T e s al o n i c sa u C o n st an ti n o p o l , c ee a c e est e d e n e c on ce pu t, c ci o c l t o ri e att d e l u n g i o b osit oa r e era m pre u n at p e atu n ci cu ma ri cheltu ieli, cu riscuri, cu pri m ejdu irea vie ii. T o at e ac est e a d u c l a p re s u p u n er e a c e pi sc o pi i a fl t or i n t e rit o riil e d i n t r e D u n r e i M ar e sau c h i a r ep i sc o pi i r m a i n su d u l D u n r i i d u p m i g r a i i l e a va r o - s l a v o - b u l g a r e h i r ot o n e a u c t e u n p r e ot d e

r d u v sau c l u g r di n n o r d u l D u n rii, d a c n u c a e pi sc o p , n cei a u ca z c a h or e pi sc o p. A ce st uia i vo r fi d at, p ot ri vit ca n oa n el o r d el o r a mi n tite m a i su s, m p u t e rn i cir ea d e a h i r ot o ni p r e o i sa u l u j i t o r i , d e a s f i n i b i s e r i c i i d e a s v r i o r i c e a l t e m i si u n i l a 3i a n d re pt it prin hirot on ie. e d e al t p ar t e , t r e b u i e s i n e m se a m a i d e f a p t u l c n a d o u a at e a se co l ul u i al IX -l e a, B i za n u l a n ce pu t l u cr a r ea d e n cr e tia t r ei p o p o a r e sl a ve d i n j u r u l n o st r u : a m o r a v i l or , pr i n S fi n i i C on sta ntin (C hi rii) i M eto die, du p 86 3, a bu lgar ilor, n cre tina i al n 8 6 4 , l u c r ar e d e s v r it n d e c e n i il e u r m t o ar e d e u c e n i c i or d oi S fi n i F r a i , ca i a s r bi l o r , c t r e s f r i t u l sec ol u l u i IX i itu l c el u i ur m t or. D e i r o m n ii e r a u sit u a i nt r e a ce st e p o p oa r e iz vo ar e l e bi z an ti n e n u fac n i ci o a mi n ti r e d e \ r r e o m i si u n e p e i u l r ii l or . N u o f a c p e n t r u c n u e r a n e c e s a r , ai c i e xi st n d o or g an i z ar e bi se ri c ea sc n fr u nt e c u ier a r hi d e n e a m r o m n. > g i c a i st o r i c n u p o a t e ad m i t e c a a c e st e t r ei p o p o a r e sl a ve ve :r e t i n at e u n e o ri di n d i sp oz i i a c on d u c t oril o r p o litici, s - i ai b a. l o r ier a r hi e su p e ri o a r su b or d on at P atri a r hi ei d in C o n st a nti -j (M o r a vi a nu m ai pn n 88 5 ), iar r o m nii, cr e tina i cu ase - apt e n a i n t e, o d a t cu f or m a r e a l or c a n e a m , s n u fi a v u t p r o p ri i l or i p opo r c u vec hi t rad i ii cre ti n e, cu o cr e din pu tern ic c e a ve a ii a di n ei n i st ori e, c a re p o t fi u r m rit e p n n se c o l el e II I II, ior care n juru l an ulu i 90 0 a pare or ganizat n p uternice fo r m aolitice i militare, avn d n frun te d uci, cn ej i sau voie vo zi, cu ort i fi cate, c u lo c uri n t rite, cu bi serici, cu o vi a e c on o m i c i a va n sa t , p r esu pu n e n ch i p c at eg ori c c a vea i o or g an i z ar e a sc , n fr u n t e cu e p i sc o p i i h o r e p i sc o p i , c o n t i e n i d e d r e p i n dat o ririle l or. A c e st lu cr u est e va l a bil pe ntru toat e te rit oriil e de ro m n i. ?area de episc opii slave n su dul Du n rii, mai ales la V idin ( vo n o n i a ) i D r st o r ( ve c h i u l D u r o st or u m ) , n e f a c e s c r ed e m c i e pisc o pii c are vor a cti v a d e a cu m n ain te p e pa m n t r o m i p u t u t p r i m i h i r o t o n i a i n a c e st e c e n t r e , m a i a l e s n t r e a n i i 1, cn d D ob r og ea a aju n s su b st pnire bu l gar , f r ca a ce a st a on l m u . D ar, d u p 9 7 1 , c n d t erit o ri ul di n tr e D u n re i M a r e a n n ou su b st pnire bizan tin , prin n fiin area t he mei P aristrion d u n a v on , ca n did a ii r o m n i la tre ap t epi sco pa l au p utu t c er e

ai-A

iJ\

S EC O L E L E

V II X I

19!

hi rot onia la vre un ul din cen trele e pi sc op ale c are au fo st create ai ci, pr oba bil n pa rt ea d e n or d , n zo n a N i cu li el - G a r v n (fo st el e N o vi od u n u ir J i D in ogetia). M rtu rii arh e ol o gice cre tin e. In lip sa u n or m rturii istorice -literar o si gu r e, d e sco pe ri rile ar h eol o g i c e o fer o i ma gi n e d e st ul d e co n cl u d en t a su p r a c o n ti n u it ii vi e ii c re t i n e d i n p er i o a d a d e c a r e n e o cu p m . P e c e l e a p a r i n t o a r e s e c o l e l o r V V I I l e - a m p r e z e n t a t n a l t l o c : vas ele_jie_Jiit-eu -> se m^ri-ei*3-er^ ii-Vaslui . tip arele pen tru c o n fe c i on ar ea I Traian-I OlteniP e n t r u s e c o l e l e V I I I I X s - a u d e sc o p e r i t , n M o l d o v a , v a se d e lu t lu cr at e la r oat , c u se m n e c 'e c r u ci ( F l ciu , M u rg e ni, P o d e ti, t oat e n ju d. V aslui, Fu nd u Her fci -B oto ani, .a.Y," doua cru ciuli e deplu m b d e s c o p e r i t e l a H / m c e a -i a i j l u n a, d i n r o c v u l c a n i c , ^ ^ o d e y fi - V a lui, en g ol pio an e la Lu nca-B oto a ni etc. """ H T p eri o ad a se c ol el o r IX X I a mi n ti m tr ei in ele d e b r on z, sv n d nj^ri xL^grg^tine fS toicani-Gala i, Fede ti-V aslui i Birlcjl V aslu i). A celeia i peri oad e i apar ine un ca pa C de c d eln i a, lucrat d in bron z, de tip sirian, descoperit Ia C pf "g-fln ifif jV. 1 n H Sucea va. De o i m portan de ose bit snt i cele d ou rruri -relicvar djn, br. or ^ de gr o pe rite la ,4 di id-V ra n q ^Ja vn d in ci zate Im a gi n ea a d o i sfin i i n u m el e * S i m u l u i G h e o r g h e ) i l a D u n c i i - V a sl u i , d o a s e m e n e a c u i m a gi n e a un ui sfnt, amn dou din sec olele X I X IIT C im itire cre tine s-au desc op erit la .S roi c g m - G al aii (sec. V III IX ), S erda riz - G al a i i A rsu ra1

O cr u c e p e c t o r a l b i z a n t i n d i n b r o n z, d i n se c ol e l e I X X I I, s - a g sit l a ^C ^fffi u U l Q jg M u s^l. P e a ver s est e re p r e z en t at Ii su s r sti g n i t, a\ T n a d e a su pr a ca p ul u i o c ru c e m i c , c u soa r el e n d r e ap t a i lu n a n st n g a, i ar sp r e c a p et el e c el o r d o u br a e or i z on ial e p e M ai c a D o m n u lu i i S f n tul Io a n E van gh eli stu l. P e r e ve r s se a fl t ot M aica D o m n u l ui , n ati t u d i n e d e o r an t . In T r an sil va n i a s-a u d esc o p erit m a i m ult e c r u ci d e h r o n ? la R rnt o L ln g M ed ia ( sec ol ele IV V II I), vase ce r a m i c e l u cr ate c u m n a, d e tradi ie dacica, O T8 amen fatft.*-grgtf i alte si m boluri cre tine, la Poian, T lng T g. Secuiesc (secolele V I IX ). ^ Ji " " """""

P E R I O A D A A D O U A (S E C O L E L E V II- X I V)

i c 1 u z i i : Rezult din cele expuse c tirile privitoare la aolitic , social i bisericeasc a romnilor n perioada de care ocupat snt foarte sumare. Cu toate acestea, perioada respec i-e toarte pre ioas , c ci acum s-au pus bazele primelor alc tulitice sub forma unor cnezate i voievodate, din care s-au \ apoi cele trei state medievale : Transilvania, ara Romneasc Idova. Dac nu se poate vorbi de manifest ri exterioare ale pori romn, dac el n-a avut a ez ri temeinice, cu ora e nflorii st pniri ntinse, aceasta se datore te n primul rnd deselor ii ale unor popoare pe p mntul rii noastre (go i, huni, geivari, slavi, bulgari, iar mai trziu, unguri, pecenegi, cumani i i. Via a cre tin a continuat totu i s d inuiasc , prin bisericile ;te de lemn, n care slujeau preo i de neam romn, ndruma i uscopi sau horepiscopi, prin sihastrii care tr iau n schituri e n poienile codrilor, prin credincio ii care se rugau i se riseau preo ilor lor in limba romn , de i n cult s-a introdus veche slav . Toate manifest rile materiale i spirituale pe le-am amintit aici snt m rturii de mare valoare pentru dovecontinuit ii romnilor n teritoriile pe care le locuiesc nen>f pnn azi.
BIBLIOGRAFIE r r i g e n e r a l e : FRANZIS DVORNIK, Ies Slaves. Histoire et civilisaantiquite aux debuts de l'epoque conteniporaine. Traduit de l'anglais par avlevski, avec la collaboration de Maroussia Chpolyansky, Paris, 1970, 1196 ASTO, The Entry of the Slavs into Christendom. An introduction in the History ol the Slavs, Cambridge, 1970. t i n a r e a b u l g a r i l o r : V. N. ZLATARSKI, Geschichte der Bulgaren, 3zig, 1918, X + 182 p.; LUBOR NIEDERLE, Manuel de l'antiquite slave, voi. s, 19231926, VIII + 246 i VTI + 360 p. ; D. ANGHELOV, Bulgarische :, Sofia, 1963, 470 p. ; FRANZ DVORNI , Les Slaves, Byzance et Rome au ', Paris, 1926 {reproducere : Academic Internationale, Hattiesburg-Mississippi, + 360 p cu introducerea lui Poter Charanis) ; MICHEL LASCARIS et A. T, La date de la conversion des Bulgures, n Rcvue des etudes slaves, XIII, -15 ; ENRICA FOLLIERI I. DUICEV, Un'Acolutia inedita per i martiri di ell'anno 813, n Byzantion, XXXIII, fasc. 1, 1963, p. 71106. r i l i M e t o d i e : FR. DVORNIK, Ies leg end es d e Co nst antin et de 'ues de Byzance, Praha, 1933, X + 443 p. (reproducere : Academic Internatiesburg-Mississippi, 1969); MILAN ESAN, Tradi iile cirilometodiene, n IV, 1961, nr. 13, p. 5983; P. DUTHILLEUL, L'Evangelisation des Staves, Mefhode, Tournai (Belgium), 1963, 201 p. (recenzie detaliat de Iorgu Ivan, m. X, 1965, nr. 1112, p. 897914); MICHAEL LACKO, Saints Cyril and ' Rom, 1963, 235 p. ; F. DVORNIK. The Significance ol the Missions o/ Cyril rtjus, n The Slavic Review, 23, 1964, p/l05211; Cyrillo-Methodiana. Zur ichte des Christentums bei den Slavon, 8631963, Koln-Graz, 1964, VIII + XXXIV pi + 2 h ; DAMIAN P. BOGD AN, La vie et l'oeuvre des Ireres CyriJV et Melhode, Tesalonic, 19G8 (extras); G. MIH IL , Ia diliusion

BIS E R I C A

RO M AN EAS C A

IN

S E CO L E L E

V II X I

201 i

dans Ies pays roumains des ecrits sur la vie et l'cctivi te des ir'eres Cyrille et Methode de Thessalonique, Tesalonic. 1968 (extras); G. MIH IL , Apari ia scrierii slave i p trunderea ei la nordul Dun rii. R spindirea n rile romne a izvoarelor narative despre via a i activitatea fra ilor Constantin-C.hiril i Melodie, n voi. Contribu ii la istoria culturii i literaturii romne vechi, Bucure ti, 1972, p. 977 ; IO AN I. R MUREANU, Unsprezece secole de la activitatea misionur a Sfin ilor Chirii i Melodie, n Ortodoxia, an. XIX, 1967, nr. 1, p. 1731. A l f a b e t u l s l a v la r o m n i : I. BOGDAN, De la cine i cnd au mprumutat romnii alfabetul chirilic ?. n voi. Omagiu lui Titu Maiorescu, Bucure ti, 1900, p. 585594 j ILIE B RBULESCU, nceputul scrierii cirilice in Dacia, n rev. Arhiva, Ia i, an. XXIX, 1922, nr. 2, p. 161195; P. CANCEL, Cnd au mprumutat romnii allabet ul chirilic ?, n voi. Lui Ni colae Iorga, Omagiu, Craiova, 1921, p. 6770; CHIRIL PISTRUI, Despre allabetul chirilic i cel glagolitic, n M.A., an. IX, nr. 35, 1964, p. 252269 (cu bogat bibliografie asupra problemei cirilo-metodiene). R i t u l s l a v la r o m n i : DIMITRIE ONCIUL, Papa Formosus n tradi ia noastr istoric , n voi. Opere complete, tom. I, ed. A. Sacerdo eanu, Bucure ti, 1946, p. 311322 i n Opere alese, voi. II, ed. A. Sacerdo eanu, Bucure ti, 1968, p. 518 j N. B NESCU, L'ancien etat bulgare ct Ies pays roumains, Bucarest, 1947, 97 p. ; N. B NESCU, Vechiul stat bulgar i rile romne. Bucure ti, 1947, 36 p. (An. Acad. Rom. M.S. I, s. III, t. XXIX, p. 261296); PNDELE OLTEANU, Aux origines de la culture slave dans la Transylvani e du nord et du Maramure , n Romanoslavica, I, 1958, p. 169196; E. TURDEANU, Les Principautes Roumaines et Ies Slaves du Sud: Rapports Iitteraires et religieux, Miinchen, 1959; P. P. PANAITESCU, Introdu cere n istoria culturii romne ti, Bucure ti, 1969, 398 p. (ndeosebi p. 185201). Elemente slave n limba noastr bisericeasc . Pe lng dic ionarele citate la oap. II, se adaug : AL. ROSETTI, Istoria limbii romne, III, Limbile slave meridionale, ed. IV, Bucure ti, 1962, 155 p. ( i n voi. Istoria limbii romne de la origini pn in secolul al XVII-lea, Bucure ti, 1968, p. 283411, ed. II, Bucure ti, 1978, ed. III, Bucu re ti, 1986); G. MIH IL , mprumuturi vechi sud-slave in limba romn . Studiul lexico-semantic, Bucure ti, 1960; PNDELE OLTEANU, Contribu ii la studiul ele mentelor slave din cele mai vechi traduceri romne ti, n L.L., VI, 1962, p. 6797. Vezi i H. MIH ESCU, Influenta greceasc asupra limbii romne pn n secolul al XV-lea, Bucure ti, 1966, 227 p. (ndeosebi p. 83102). D e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e : DAN GH. TEODOR, Elemente i influen e bizantine n Moldova in sec. VXI n SCIV, 21, nr. 1, 1970, p. 97128; GHENU COMAN, M rturii arheologice privind cre tinismul n Moldova secolelor VIXII, n Danubius, Gala i, an V, 1971, p. 7599; GIIENU COMAN, Evolu ia culturii materiale n Moldova de sud n lumina cercet rilor arheologice cu privire la secolele V XII, n Memoria Antiquitatis, Piatra Neam . 3, 1971, p. 479497; SZEKELY ZOLTAN, Elemenls byzantins dans la civilisation materielle des Vl-eVIU-e siecles dans le sud-est de la Transylvanie, n Dacia, n.s. 15,1971, p. 353358 ; EUGENIA ZAHARIA, Donni.es sur 1'arheologie des V-eXl-e siecles sur ic teritoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu, n Dacia n.s., 15, 1971, p. 269287; OCTAVIAN M RCULESCU, O cruce pectoral bizantin g sit la Cmpulung Muscel, n B.O.R., an XCIII, 1975, nr. 34, p. 356359 ; DAN TEODOR, Teritoriul est-carpatic n veacurile VXI. Contribu ii arheologice i istorice la problema form rii poporului romn, Ia i, 1978, 223 p. ; IOAN M1TREA, Influente bizantine m cultura material i spiritual din regiunea subcarpatic a Moldovei n secolele VIIX, n SCIVA, 30, 1979, nr. 2, p. 145162; V. CHIRI CA, Noi descoperiri de provenien bizantin n spa iul est-carpatic al Romniei, n MMS, an. LXII, 1986, nr. 34, p. 259262. A se vedea i I. BARNEA, Arta cre tin n Romnia, 2. Secolele VIIX/U. Studiu introductiv i prezentarea plan elor de..., Bucure ti, 1981, 238 p., (cu 102 plan e n text).

II
BISERICA ROMNEASC N SUDUL DUN RII N SECOLELE XXIV

;zarea slavilor i apoi a bulgarilor n sudul Dun rii a avut urmnate asupra vie ii biserice ti a popula iei romanice din noridul mar elui fluviu. Acest fap t a dus la sc d er ea num rul ui i romanice de aici mai ales prin uciderile care aveau loc n cpedi iilor lor. Cu timpul, popula ia de aici a fost dislocat , partit n dou grupe mari : una nspre miaz noapte, cuprin-acoromni (din care s-a desp r it apoi o parte, aceea dinspre :aror urma i snt istroromnii) i alta spre miaz zi, cuprinznd loromni sau aromni, din care s-au desp r it apoi meglenoNumai macedoromnii au fost destul de numero i, ca s poat iimil rii totale de c tre greci sau bulgari. ii din sudul Dun rii. In cursul evului mediu ntlnim o popu-imb romanic numit n izvoare vlahi pe tot cuprinsul i Balcanice, de la Marea Egee pn la Dun re i deJLar-Mai ea --^ n la AdnTc^r^Trvtn'tul vlah este de origine germanic . ^T"gi5TTrrmriTTTmEeau popula iile de origine romanic sau cel-i mba slavilo^a^sud acest t er men ap ar e sub for ma d e vlah, ba slavilor de r s rit sub forma_ voloh. n izvoarele latine este ' forma blacus, valachus sau vlachus (n maghiar olh ,- n ele cancelariilor liaiiiiatlne apare i denumirea de mavrovla?if
1

tire sigur despre vlahii din Balcani se g se te n Cronica a lui Skylitzes-Kedrenos, n care se relateaz c dup moartea u i loaB-^Pz nskes (976j~bulgarii s-au r sculat, asumndu- i con-

du cerea patru fra i : Da vi d, M oise, Ar on i S a mu il, fiiijonu i__ < < corn itej^ Nicola. Dintre ace tia, DaT r l H~ " *jru ^^ Kasto ria i ^ vlahi <^^ X2J J}^2J 68tf< zi ; cher van agii = c l u ze, n so itori i paznici ai tran spo r t uri l or ). F iin d u ci i t ot atu n ci i al i d oi fra i, a r m a s S a m u il sin gu rul con du c t or al B u l g ariei { 97 6 10 1 4 j. Statu l l ui S a mu il avea ca nu cleu M ace d oni a, iar ca pi tal a " T a " O n n aa ( azi n Iu go sla vi a ). C en tr ul s u d e greu tate se de plasa se nd eo sebi c tr e re giu ni le de su d - vest ale P eni nsulei B alcan ice. U nii isto rici au ajun s l a c on clu zia c n u mele bi bli ce ale c el or patr u fr a i ar t a ori gin ea lo r ro m n ea sc bal can ic i caracterul preponderent valah al statului TIIi_"SanruJL^ mmu ^-*<mm,^,-1 A d o ua o ar s nt a minti i ''" d e" * un " cr o nic ar bi z an tin an on i m, ca re a r a t c n a n u l 9 8 0 m p r a t u l V a si l e I I B u l g a r o ct o n u l a n u m i t p e Niculi (N UCH JT X W /.,) Luudun+tQr militar p"s'r_yl finii ^ j i n HI arin. (Grecia de nord cu Th esalia i E u beea). Ac easta este pr i ma organiza ie d e stat ro m n e a sc a n sud ul D u n rii : V la hi a M are, av n d for m g_ un ei au t on o m i i l oc al e n ca d r u l i mp er i u l ui b i za n t i n i ca r e a d i n u it vr e o p a t n r veacuri. In an ul 10 66 a avu t loc o m^ .cax j L Xlfa ilQ^ -d^ du c tor a vn d tot ^p & ^u rj jij^ Niculi . Alte tiri despr e r spn di rea i vi a a vl a h i l o r d i n P e n i n su l a a c fu c a a fl m l a s c ri i t or u l bi z a n t i n K e J o yj me n p s^ a p o i n ca r t ea n v at e i p r i n c i pe se A n a C o mn e n a ( 1 0 8 J^r _ _ 114 8], intjjjj A gj .'{ < A^rifif^ " ( a n iin tp c ;t ': ' de u n cond uc tor al l or cu nu - mele jj> udil , n gnul 109'4). Unii c l tori (n yjjjjiiLJiefti&aiAJ^^ ca i~ T mii-GF T rrcari ai cru ciad elor amin tesc d e ase m e nea pe vlah i n lu cr rile lor. n e vu l m e d i u , r o m n i i ( v l a h i i ) su d - d u n r e n i e r a u m p r i i n tr ei m a r i gr u p u r i : su d i c, n or d i c i ap u se an . P r i mu l e r a c el su d i c, c u a ez ri n M un ii P indului i n inutu^y^Jfl ^QiflJM l Qgre^_ p n la Golful C orint, t anu me : viaru'a""M ar 'e "*ln T hesalia^V Iahia Ac arn an ia i Vl ahi d e S us n ^E fiix ^j Q ^ po D ul atie vlah e ntlnit i n M OTSn**^oprn>zisa, ' cu inutul M oglenei i localit ile : ,R iit" T iifl O h r i d a , V e r j ^ y i a h f l f d i a i j ^ ^ o ^ c j ^ f l ^ ^ j ^ r . Al i i l o c u i a u n P e n i n s u l a C Jalcidic , nt re S aloni c i M un tel e Ath os. Gru pu l nordi c se afl a pe a mbe? yyi'ydlliy < a.lt*"l wi liaii[;ilui DdlLBHPflIiiftus), cu prelungiri pna la Dun re (n jurul Sofiei, Trnovei etc.J^iar^la sud pn.'.i i : i Ru melia. Grupul apusean era a ezat ^^JSg^^B QSP *^-^ 1 ^IB -tolP-Q H 1 -"': ' S 'af!IS !fl far
e

a fl n C ron i ca pre ot ulu i d in Di o cl ee ai S cri it or d i n par lu i, d e p e l a 1 1 5 0 , c ar e vo r b e t e d e s p r e r o m n i c ar e a cu d lu m se c h e a| 0 l d

vlahi, vlahi negri (numi i de italieni morlachi, nume generic dat )r din p r ile Adriaticii pentru mbr c mintea lor din ln neantre hrisoavele jupanilor i arilor srbi, cam 4 0 de documente ;le XIIXV) men ioneaz pe vlahii apuseni. Multe din ele priezarea lor n preajma unor biserici i mnastiri pe seama c rora m s lucreze sau s pl teasc bir. r east nu mer oas p op ula i e val a h sa u r om n eas c di n su dul i a ndeplinit, la un moment dat, i un nsemnat rol politic, cud o soart glorioas , dar trec toare. Am ar tat i cu alt p rilej ui bulgar a dec zut dup moartea arului Simeon (893927). Pendistruge, bizantinii au chemat n ajutor pe cneazuTSTvTalosav de i, care a cucerit partea r s ritean a Bulgariei. Nevrncl s p r "aceste regiuni, bizantinii au pornit mpotriva lui i dup lupte* u izbutit s -1 alunga .jS?!)- Odat cu aceasta, Bulgaria de R i capitala la fxe&ifl^iJlsJugiyDobrogea) a c zut n mna mp bizantin logn Tzimiskes.
:

:tea apusean a fostului stat b ulgar a continuat s existe nc ' 3 o jum tate de veac, cu capitala la Ohrida, reprezentnd, sub amuil, o nsemnat putere economic i militar . i acest stat a \Qi 8> n timpul mp ratului bizantirx3^asile *:. ca i pe timpul lui Justinian, Dun juns din nou hotarul de miaz noapte al imperiului bizantin. iperiul vlaho-bulgar. Statul bulgar s-a ref cut abia c tre sfr i>lului al XH-lea, n urma r scoalej_vlajW]oj^_bjJ:l^arilor n anu 186 sub conducerea fra ilor Peiru i Asan (Asen), romni din a Trnovei. R scoala lor a izbucnit n urma impozitelor noi puse vtini asupra celor ce aveau turme de oi i cirezi de vite. Trupele e trimise de mp ratul Isac II Angelos (11851195) au fost ne romnii i b ulgarii dmsudul Dun rii, c rora li s-au ad ugat i cumani din nordul fluviului. n urma succeselor militare rer scula ii au izb utit s ntemeieze un nou stat, cunoscut sub de statul As ne tilor, imperiul vlaho-bulgar sau al doi-t bulgar. Capitala era la Trnovo, cetate situat pe riul Iantre, intui de nord al Mun ilor Balcani. nul conduc tor al noului stat a fost Asan, ucis n 1196, dup ^c ruia a urmat fratele s u Petru, ucis i el n 1197. Cel de-al ^ndu"cai"oT'T'Toi?t--frtttele'-l<f mer mic Ioni , supranumit Calo4 *971207). Acesta a reu it s ntind hotarele noului stat i s sa oficial din partea bizantinilor i a papei. La 8

noiembrie 1204, cardinalul Leo, trimisul pjapei Inocen iu III, 1-a ncoronat la Trnovo"c'a rege "aTBulgarilor i vlahilor (rex Bulgarorum et Blachorum). In timpul domniei sale a avut loc un eveniment de mare nsemn tate n istoria Bizan ului. Cavalerii apuseni, pleca i n cruciada a patra, au cucerit Constantinopolul i au ntemeiat imperiul latin de r s rit (1204), a eznd ca mp rat pe contele Balduin de Flandra. Acesta, nevoind s recunoasc pe Ioni i statul lui, a ajuns la ciocniri armate cu el, ncheiate cu prinderea i aruncarea lui n nchisoare, la Tlrnovo, unde i-a sfir it zilele. Ee^^,cujtJirap,,Jii5 .,,.aiXQ,t ucis i Ioni , pe cnd asedia Salonicul J1207). Dintre urma ii lui, s-a impus nepotul s u ^"AiiJMii'ii/^ liinSillSiiiJi&i^i) [ suk care slatul As ne tilor a ajuns la cea mai mare ntindere teritorial . Dup moartea acestuia, au urmat lupte ntre diferite partide de boieri care au f cut s creasc anarhia i au sl bit statul. FinJ^s lLXiimaaJ^firiXL24J^lJJ6J, apoi fratele s u, MijjQXiJ^aji^l^6l25^ljc^l^iycLiu.l primar aljseiilLdjn uim , Climan II (Ig561.257],^ au fjj( jyjg|gi. In feluljicesta s-a^jins^ i dinastia As ne -' ^JJGiIb b ~~~" Originea romneascT"a"Ss ne tilor o dovedesc mai multe categorii de izvoare : croaiGutiwiMfciiceias Choniates Akominatos, care precizeaz n mai multe rnduri c erau vlahi, cronica german a lui Ansbertus, cronicile franceze ale lui Qgo^rovdgJyJieharql.OUin, Henri de Valenciennes i Robert de QJ-ar/^pg^um i unele documente ale cancela-"** nei papaleT Acestea din urm vorbesc de originea valah a lui Ioni , ar tnd c se trage din vechii romani i numindu-1 rex Bulgarorum et Blachorum. To i contemporanii, fie cronicari bizantini sau apuseni, fie osta i, c lug ri i negustori, ca i papa i regii, ntr-o impresionant unanimitate, vorbesc de rolul conduc tor al vlahilor i de dinastia lor. In scurt timp, statul ntemeiat de ei a devenit un stat bulgar, iar mare parte din elementul romnesc din Balcani a disp rut treptat n masa popula iei slavo-bulgare n mijlocul c reia tr ia. Documentele istorice i toponimia atest ns existen a unei popula ii romne ti n sudul Dun rii n urm cu apte veacuri. O parte dintre ei mai tr iesc i azi n diferite regiuni din Bulgaria, Iugoslavia, Albania i Grecia. Via a bisericeasc a romnilor sud-dun reni. Izvoarele istorice prezint i unele tiri privitoare la via a bisericeasc a romnilor din sudul Dun rii. Prima dateaz din anii 101.91.020. cnd mp ratul Vasile de fj^tf&&,3i^ i~ **^K%triarhia bulgar de la Ohrida, reducnd-o la rangul de arhiepisco-

dar tot autocefal . n locul patriarhului David, a a ezat p e arhi copul Ioan,. j[mp ratul a dat trei diplome (decrete) care se ocupau >rganizarea . i jurisdic ia bisericeasc a noii Arhiepiscopii, care se idea nu numai peste eparhiile bulg re ti i srbe ti, ci i peste cele se aflau n teritoriile cucerite de la bizantini sub arii Simeon i u. La cererea arhiepiscopului Ioan, mp ratul Vasile a restabilit, prin de-a doua diplom , dat n mai 1020, ca ntinderea Arhiepiscopiei )hrida s fie aceea i ca pe vremea tarului Simeon. Diploma men-i i cele 31 de episcopii care urmau sa-i fie supuse, ntre care i de la Drstor (vechiul Durostorum) i Bodinis (Bononia mai i Vidin). Din aceea i diplom reiese c jurisdic ia noului arhi-op se ntindea i asupra vlahilor drf B ulgaria, deoarece el avea ui s ia de la ei, de la to i (= episcopi i mitropoli i) dajdia caia, precum i de Ia vlahii care snt (r spndi i) n toat Bulgaria, 'rin aceasta, mp ratul a creat pentru vlahi o situa ie privilegiat , nsul c i-a scos de sub obl duirea duhovniceasca a episcopilor . Unii istorici romni (D. Onciul) au sus nuM: prin ace ti vlahi ie sa-i n elegem pe cei din nordul Dun r-d, al ii (N. Dobrescu) au :t c e vorba i de cei din ndrf i de c' ei din sud. Ipoteza cea mai tabil este cea a nv atului ( Qfistantin Jirecek, adoptat i de ;orii Mihail Lascaris, Niculae'M. Pbpescu, Theodor Capidan, care c este vorba de vlahii^erm Bulgaria. x 3iscopia vlahilor. Dar a ezarea tuturor vlahilor din sudul Dun rii rmuirea duhovniceasc a arhiepiscop ului de Ohrida era necanoDe aceea, s-a sim it nevoia ntemeierii unei episcopii prop rii pe lor. Astfel, dintr-o List din secolul XI a eparhiilor supuse i, afl m c ultima dintre ele, a 24-a, era Episcopia vlahior(vj euiaSv ^Xd/cov). . Dinjr.-jo_ alt List _a acestor episcopii (Notitia episcoi), de prin secolul XIII, afl m c episcop ul vlahilor se afla n loti (6 &p6vos Bpeav6t7j? -jj-cot j3Xx<ov), f r s i se delimiteze teriie jurisdic ie (ambele liste publicate de bizantinologul Heinrich n rev. Byzantinische Zeitschrift, I, 1892, p. 256257). Cei mai storici identific aceast localitate cu ora ul Vranje, a ezat pe i de sud, n Iugoslavia de ast zi (al ii, cu Vranovici, n MaceNu se cun oa te nu mel e ni ci unui episcop , do ar al un ui preot pe un manuscris din secolul XI, p strat n biblioteca bisericii Climent din Ohrida : Ioan preotul prea sfintei episcopii a via- _

___

,^

n u iu a n J S A S C A I N S U D U L

D UN

R II

2(j

E p i sc o pu l vl a hi l or d i spa r e a p oi p en tr u ct va ti m p , p e ntr u a fi me n ] n 1 31 5 n _ g n o 1 an, cu prilejul cu ceririi ora ulu M ^nigrj te fa n D u a n d o n ea z m n st irii T r eska va c d in P riie p bi seric a S fin tu ] iN Jic olae..iU n JL erin, spre su d de B itolia^K rje care a vnd ut -o episc op u v T a h, cu oa m e nii, cu " V ii e,--rtr - ctnpu 7cu Iz voa rel e i cu toat st p-) ni re a i d r e pt u ril e . S e p ar e c a c e st e pi s c o p i a v e a r e e d i n a r P ril ep sau n Lerin. * D e ~ a c e e a T ~ stt r a i e pr i vil e g i at s- a u bu c u r at l a n ce pu t i t o i i vl ah ii d in statul (tar atu l) s rb e sc, fiin d pu i su b juri sd ic ia A r hi epi sc opiei autoc efale srbe cu re ed in a la mn stirea Jice a, nfifri ati r~ p 12 19 jie.. x eg.eie_ S e fan Il ^e m a ni a (s-a u n fiin at a tu nci 12 e pa rhii, din tre c ar e d o u er au p e D u n r e, la B el g rad i B ra n ice vo ). S pr e d eo sebir e d e vlah ii d in B u l garia pr o priu -zis , cei di n re gatul srbe sc n-au re pre z en t at ni ci o d a t u n fa ct o r p oliti c, ci a u fo st p st o ri , c res c t o r i d e vit e i c r u i. S c oaterea vlah ilor de su b jurisd ic ia e pisc opil or loc ali i su p un ere a ' l or d i r e ct f a d e a rh i e p i s c o p u l d i n O h ri d a i c e l d i n Ji c e a, c a i cr ea r ea u n ei epi sco pii f r un t erit o riu pr o pri u , bin e d eli m itat , er a o a b a t e r e d e l a r n d u i e l i l e c a n o n i c e a l e B i se r i c i i O r t o d o x e . C o n si d e r m ac est e a ba t eri c a fa v or u r i d eo se bi t e pe n t r u p o pu l a i a ve c h e val ah din aceste regiun i, car e atu nci nu m ai avea u n n u m r m ar e d e c r ed i n c i o i i n i ci n u m a i er a st p n a u n u i t e r it o ri u pr o pr i u . C r e ar e a u n ei e p i sc o p ii a vl a hil o r v a fi f cu t ca u n ii di n ca n d i d a ii l a hi r o t on i e din n ordu l D un rii m ai ales d in teritoriile n vecin at e s se fi n dr e p t at sp r e vl dicii d e aici. N u ti m n c e li mb a u sl u jit p re o ii vl a h i din su du l D u n rii. C r ede m c sluj eau n li m ba lor ro ma n ic , poat e i n sla von e te i chiar n gr e c e t e ( ma i al es n tr e an ii 1 0 1 8 1 1 8 5 ). U n l u cr u est e n s m ai p re su s de oric e n d oial , i an u me c pr o p o v d u ir ea cu v ntu lui lu i D u m n e z e u ( p r ed i ca ) i s p o v ed an i a s -a u f c u t n l i m b a v o r bi t d e cr e d i n cio i. T re bu ie s re ine m c n dialectele aro m n , me gl en or o m n i i st roro m n s-au p strat o serie d e ter m en i biseric e ti d e origi ne lati n , asem n t o r i u n e o r i i d e n t i c i c u c e i di n d a c o r o m n . D ar c e a m a i m ar e parte din t er mi n ol o gia biseric ea sc a ac estor t rei dialect e e ste d e or i gi n e sl a v sa u g r e c e asc . A c e a st a se e x p li c att pr i n fa p t ul c vl a h i i b al c a n i c i a u t r it n mi j l o c u l u n or p o p u l a ii d e l i m b sl a v s a u greac , ct i prin faptul c ei n -a u a vu t n cursul istoriei o or gani za i e bi se r i c e a sc pr o p r i e d ec t r a re o r i i p e n t r u p e r i oa d e sc u rt e d e t i m p .

L e pisco pia (P at riarhia) de Trn ovo. D up ntem eierea st atului l o r, sca u n u l a r hi e pi sc o p es c d i n O h r i d a d ec a d e p ri n n fii n a r ea A r h i e pi sc o pii l a T r n o v o ( O h ri d a r m n e a bi a c u ci n ci e pa r h ii l a c a r e se a d a u g a l t e ci n ci e p a r h i i n oi ) . S e t i e c fr a i i P e s a n a u ct i t o r i t o b i s e r i c c u h r a m u l S f n t u l D u m i t r u n s at u l ln g T rn o vo , e xisten t i a zi , n c a r e s- a d a t i s e m n a l u l i din JL3ii5 = -i4 &6, -B in ecu vntarea pentru pornirea r scoalei a e ot u l V a si l e, p r o b a b i l t o t u n vl a h , ca r e a i u n s pe P e t r u c a il g ar il o r i vl a h i l o r . n t e m ei n d u -s e n ou l st at , pr e ot u l V a si l e a a t l a t r e a pt a d e ar h i e p i sc o p i h i r o t o n i t d e c t r e e pi s c o p u l L V i d i n i a l i d o i e pi sc o pi g r e c i, d e v e n i n d a st f e l c r m u i t or u l O r t o d o x e r o m n o - b u l g a r e c u r e e d i n a l a T r n o v o . P a t ri a r h i a c i A r h i e p i sc o pi a di n O h r i d a n -a u r e cu n o sc u t n s i n d e p en )ii B i se ri ci. C u t oat e ac est e a, ar h i e pi sc o pu l V a si le i -a or g an i r i c a, h i r ot o n i n d e pi s c o p i vl a h i i b u l g a r i n l o c u l c e l or g r e c i, i vi a a m n sti r ea sc , r n d u i n d pr e o i n p ar o h ii. In fe l ul a c e s > v o a d e ven it si n gu ru l c en t ru po litic i bi seri c esc al vl ah il or i j r d i n s u d u l D u n r i i . P e n t r u a -i r i d i c a p r e st i g i u l A s a n a a d u s i t el e S f n t u l ui Io a n d e R il a, i a r Ion i , p e a l e S f int e i F il o ft ei a Jfnt ulu i Ilarion, episco pu l M e gl en iei din M a ce d onia. i fi i n d a t it u d i n e a p o t r i vn i c a B i za n u l ui fa a d e n o u l st a t, Io v z u t n e vo i t s c a u t e sp r i j i n n A p u s, l a R o m a , c a n felul c a p e t e o a u t o r i t at e m ai m a r e n f a a v e c i n i l o r , d a r i n f a a r s i . D e a c e e a, a n c e p u t t r at a ti v e c u p a p a In o c e n i u II I, ca r e > sc ut pe Io ni ca reg e, iar pe arhiepisc op ul V a sile, ca pri m at , r a n g c u pa t r i ar h u l d e C o n st a n ti n o p o l , c u c on d i i a c a Io n i i s u s r ec u n o a sc pe p a p a c a su ve r a n i s se su pu n B i seri cii :. A c ea st sit u a i e n -a d u r at m u lt ti m p, c ci n a c el a i a n c a va ci ad ei a p a tr a a u cu ce rit C o n st a nti n o p o l u l, a e z n d ca m p r at ai n d e F l an d r a , c ar e a c z u t n s n m i nil e l u i Ion i , fii n d n rrn o vo. N en ele ge rile d intre n oii st p nito ri ai C o n sta ntirto po A s n e ti a u d u s la m p c a r ea c el o r din u r m c u b izan ti nii, ca r e e at u n n o u i m pe ri u la N ice ea ( 1 2 0 4 1 2 6 1 ). F c n d u -se m p ol ti c , a u r m a t i c ea bi se r i ce a sc , d e c i B i ser i c a r o m n o - b u l i n t r a t d i n n o u s u b a sc u l t a r e a P a t r i a r h i ei e c u m e n i c e , c a r e d i n a stabilit re ed in a t ot l a N ic e ea. P atriarh ul e c u m en i c G h er ma n ^ fi os cu t, n t r-u n si n o d i n ut l a L ar n n s t o sJft, 1 ^ 3 5 , au t oc e f ali a i d e Tr n o vo , iar c or K tt M t b ri f^i i ei, pe at u n ci Ioa ch i m , titl ul d e " , . P at ri ar h u l Io a c h i r ji ^ se b u c u r a ac u m d e u n p fe l ti g i u i 1

a u t o ri t a t e c a r e d e p ea u c u m u l t pe al e a r h i e pi s c o p u l u i V a si l e, j u r i s dic ia lui n tin zn d u -se p este u n terito riu m u lt m ai va st. P atri ar hi a T r n o vei a lu at o d e z v ol t ar e d e ose bit , rid icn d u -se p e ste t ot biserici i m n sti ri, n car e se d esf u r a o inten s vi a du h o vni ce asc i cu ltu ral , c u pr eo i i c l u g ri r o m n i i bul g ari. La Trno vo cel mai puternic centru bisericesc din acest ti mp n regiu nile balcano -du n rene s-a nfiin at i o coal teol ogic n car e n v au tin eri ro m n i, bu lgari i sr bi, copii nd u-se m anu scrise n li m b a sl a v . A c e a st c oa l e r a co n d u s d e m ar i c rt u r ari i i sc u si i m n u i iori de c on dei, cu m a fost cu vi osu l Te od osie (aju ns pat riarh ) i ucenicul s u E fti mie. jjij.37 5 E fti mie _ _a_ fo st ales patriarh d e Trn ov o. U cenicul sau G ri go ri e a m b l a c spu n e ca ar li bsf vl a h " d err e an i, d hr m pr ejuri m il e A drian o p olulu i. O m cu o al ea s cu ltur , d ob ndit la S fn tul M un te i la C o n st a ntin op ol, patriar h u l E fti mi e a c reat u n cu r en t c ultu r alr eli gi o s c a r e s-a r sp n dit i l a p o p oa r e l e d in j u r. E l a n d r e pt at ort o grafia slav , a scris sau trad us di n li m ba greac felurite lu cr ri litu rgic e, d o g m a tic e, a g hi o gr a fi ce. N u me r oa se m an u scri se ap ar in t oa re a ce st ei co li au aju n s i n no 'fd ul D u n rii, pe teritori u l rii n oa str e. D e l a pa tri a rh ul E ft i m i e se p str e a z i o c o r esp o n d en c u e gu m en ul N ic od i m, reor gan izatoru l vie ii mn stire ti din ar a R o m n ea sc , pr ecu m i cu A nl i m al U n gr o vla hiei (c. 13 81 c . 1 40 1 ). A m ar tat n p artea introd u ct i v c d u p stin ge re a din a st iei A s ne til or, i m pe riul d e l a T rn o v o i -a pi er d u t car a cter ul r o m n esc, exi stn d n c on tin uare ca stat bu l gar, dec zut din pu nct de ved ere p olit ic, e co n o mi c i cu ltu r al. A bi a n pri m el e d e cenii al e sec ol u lu i al X l V -le a, sub Te od or S viatosla v (1 30 0 13 21 ), iar m ai trziu sub Ivan A lexand ru ( 1 3 3 1 1 3 7 1 ), s-a r e f cu t tr ep t at sit u a i a in t er n i s-a u ex ti n s g r an i el e st at u l u i. D ar d u p m o ar t e a a c e st u i a, B u l ga ri a a f ost m p r i t n d o u fo r m a i u n i d i st i n c t e : u n t a r a t l a T r n o v o, c o n d u s d e fi u l s u , Iva n i m a n, i altul cu c apital a l a V idin , co n d u s d e fr atele vitr e g al a ce st ui a, Ivan S tr a ci m i r, ru d cu d o m n u l rii R o m n e ti ( er a n e p ot ul d e fii c al l u i B a sar a b I i s o ul A n e i, fii ca i ui N i c o l ae A l e x an d r u B asafab). n a n u l 1 3 9 3, t a r at ul d e l a T r n o v o a c zu t su b t u rci. n ab se n a ar ul u i, c ap ital a a fo st a p r at d e E fti m i e, ulti m u l pat ri arh d e ai ci, c ar e a f o st d u s d e t u r c i n e x i l n B u l g ar i a d e s u d , u n d e a i m u r i t ( 1 4 0 0 ) . C u ac e asi a a di sp ru t i P atria rhi a d e T rn o vo, c are ti m p d e a pr o a p e dou ve a c u r i a p u r t a t g r i j a d u h o v n i c a c r e d i n ci o i l o r v l a h i i bulgari din sudul Du n rii. n locul ei a r m as o si mpl mitrop olie, su b ju ri sd i c i a P at ri a r h i e i d e C o n st a n ti n o p ol . In 1 3 9 6 a c zu t su b t u r c i i
11 Istoria B.o.K.

[qar de la Vidin. In urma cotropirii acestor dou state, numerici au fost pref cute n moschei, preo ii i c lug rii alunga i Mul i c lug ri, preo i i c rturari sud-dun reni au trecut n n rii, n ara Romneasc i Moldova, unde i-au continuat c rtur reasc . Moa tele Sfintei Filofteia, aduse de la Trnoin, au fost mutate acum n ara Romneasc , la Arge . De nte, via a bisericeasc a vlahilor sud-dun reni se pierde n jarilor, supu i pentru aproape o jum tate de mileniu jugului ;upritor. c 1 u z i i: Rezult c romnii sud-dun reni au avut, n se<;XI, propria lor via bisericeasc , uneori cu scaune episn care au p storit desigur vl dici de neam romn. Trebuie it i faptul c n toat perioada de care ne-am ocupat, scauiscopale sud-dunrene au fost sub jurisdic ia Patriarhiei de itinopol, c ci rela iile temporare ale lui Ioni cu papa InoII au r mas f r urm ri.
BIBLIOGRAFIE r e: Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele istoriei Romniei) IU, intini (sec. XIXIV), publicate de Al. Elian i N. erban Tana oca, Bucu68 p. n i i d i n B a l c a n i : JOVAN CVIJIC, La Peninsule Balcanique, geolaine, Paris, 1918, III + 531 p.; G. MURNU, Istoria romnilor din Pind, ', 9801250. Studiu istoric dup izvoare bizantine, Bucure ti, 1913, 230 p.; Istoria romnilor din Peninsula Balcanic (Albania, Macedonia, Epir, Te(ucure ti, 1919, 75 p. ; SILVIU DRAGOM1R, Vlahii i morlacii. Studiu din nismului balcanic, Cluj, 1924, 135 p.; SEXTIL PU CARIU, Studii istioioicure ti, 1926, XVI + 360 p.; A. SACERDO EANU, Vlahii din Calcidica, lemoria lui Vasile Prvan, Bucure ti, 1934, p. 303311; TEODOR CAPInoromnii, 3 voi. Bucure ti, 192528; TEODOR CAPIDAN, Romanitatea ucure ti, 1936, 68 p. (Discurs de recep ie la Academie) ;< TEODOR CAPI-ioromnii. Etnografie, istorie, limb , Bucure ti, 1942, 274 p. + 3 h.; ION Originea romnilor din Balcani i Vlahiilc din Tesalia i Epir, Bucure ti, An. Acad. Rom., M.S.I., s. III, t. XXVI, 194344); SILVIU DRAGOMIR, \ordul Peninsulei Balcanice in Evul Mediu, Bucure ti, 1959, 224 pv ; P. P. U, Introducere la istoria culturii romne ti, Bucure ti, 1969, 398 p. 4- 1 h; ANU, Le monde ottoman des Balkans (14021566). Institutions, societe, Dndon, 1976 (cap. IIV se ocup de vlahi); P. . N STUREL, Lcs Vala[ques QUX X-eXIII-e siecles, n Byzantinische Forschungen, VII, 1979, p. ORGE MURNU, Studii istorice privitoare la trecutul romnilor de peste tie ngrijit i studiu introductiv de Nicolae erban Tana oca, Bucure ti,
1

A s a n e t i l o r : A . D. XENOPOL, L'empire valacho-bulgare, n fleue, t. 47, 1891, p. 277308; CONSTANTIN C. GIURESCU, Despre Via~ 9 UJ' 1931 ' 18 P- (extras din Lucr rile Institutului de Geografie al Uni- 1 Cluj, voi. IV) ; N. BANESCU, O problem de istorie medieval .- crearea ' statului Asane tilor (1185), n An. Acad. Rom. M.S.I., s. III, t. XXV

(1943), p. 543590 ( i edi ia francez : Un probleme d'histoire medievale : creotion et caractere du second empire bulgare (1185), Bucure ti, 1943,93 p); E. ST NESCU, Byzantinovlahica I. Les Vlaques la lin du X-e siecle au debut de Xl-e et la testauration de la domination byzantine dans la Peninsule Balkanique, n RESEE, VI, 3, 1968; BORISLAV PRIMOV, Crearea celui de al d oilea tarat bulgar i participarea vlahilor, n voi. Rela ii rom no-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XIIXIX), Bucure ti, 1971, p. 956; GHEORGHE I. BR T1ANU, Tradi ia despre ntemeierea statelor romne ti, Bucure ti, 1980, p. 4980 (cap. As ne tii); NICOLAE ERBAN TANAOCA, *Imperator Bulgariae et Vlachiae. in jurul genezei i semnilicatiei termenului VJacWa din titulatura lui Ioni Asan, n Revista de Istorie, tom. 33, nr. 4, 1980, p. 651674; NICOLAE ERBAN TANA OCA, Din nou despre geneza i caracterul statului Asane tilor, n Revista de Istorie, tom. 34, 1981, nr. 7, p. 12971312; IULIAN MICULESCU, Vlahii n spa iul carpato-balcanic de la sir itul sec. XII p'm la ntemeierea statelor ieudale romne ti, n B.O.R., an. Cil, 1984, nr. 12, p. 6678 ; IULIAN MICULESCU, Romnii (vlahii) n spa iul carpato-balcanic pn la ntemeierea imperiului romno-bulgar, n B.O.R., an Cil, 1984, nr. 34, p. 246258 ; R scoala i statul Asane tilor. Culegere de studii, Coordonator Eugen St nescu, Bucure ti, 1989, 181 p. V i a t a b i s e r i c e a s c : N. DOBRESCU, Un episcopat romnesc n sec. XI i XII n ^Convorbiri Literare, an. XXIX, 1905, p. 575576; N. DOBRESCU, ntemeierea mitropoliilor i a eelor din ii m n stiri din ar , Bucure ti, 1906, 128 p.; NICULAE M. POPESCU, Ioan prevtuh Episcopiei aromnilor, n B.O.R., an LII, nr. 78, 1934, p. 457460 ( i n voi. Preo i de mir adormi i n Domnul, Bucure ti, 1942, p, 11 15); SIMEON RELI, Istoria vie ii biserice ti a romnilor, Cern u i, 1942, p. 129168 jl ION I. NISTOR, Leg turile cu Ohrida i exarhatul Plaiurilor, n An. Acad. Rom., M.S.I., s. III, t. XXVII, 194445, Bucure ti, 1946, p. 123151 ( i extras, 29 p.) ; M. GYONI, L'eveche vlaque de l'archeveche bulgare d'Achris aux Xl-eXJV-e secles, n Etudes slaves et rouma/nes, I, Budapest, 1948, p. 148159 i 224233; EPIFANIE NOROCEL, Patriarhia bulgar de Tirnovo ntre anii 1235J393, n S.T. an XVIII, nr. 34, 1966, p. 146 159; CHIRIL PISTRUI, Imperiul \iaho-bulgar < i patrjariiia de Tr-novo, n M.A. an XVII, 1972, 34, p. 201209.

u i:..'

- * '3 '

III
VIA A BISERICEASC A ROMNILOR DIN TRANSILVANIA I BANAT N SECOLELE IXXIII

ira ia ungurilor. Din expunerile precedente am putut constata 3. privitoare la via a bisericeasc pe teritoriul patriei noastre ;le VIIX snt foarte s race. ecari tiri cu privire la via a bisericeasc a romnilor transilivem ncepnd cu secolul IX, puse n leg tur cu migrarea i area ungurilor. Venind din sudul Ucrainei de azi, sub c'ondui Arpad, n anul 896 ungurii s-au a ezat n Cmpia Panonic . iu nceput o serie de expedi ii n rile nvecinate : n Moravid care l-au destr mat n 906), n imp eriul bizantin, ba chiar i a i Germania, pn cnd au fost nfrn i de mp ratul Otio I al ei, la rul Lech (955 ). n Cmpia Panonic ung urii au g sit o 3 romanic . p i n d ex p e di i i i n p a rt ea d e r s ri t a T is ei, au d at p es te o 3 romno-slav , care se ndeletnicea cu agricultura i cre terea Pe lng o serie de m rturii cu caracter arheologic, lingvistic imic, se cunosc i dou izvoare scrise care atest prezen a ron spa iul carpatic n momentul venirii ungurilor. O prim m r'onstituiQ,_Qignica rus de la Kiev, numit i a lui Nestor (sfrolului XI sau ncep utul celui urm tor), care arat c dup ce t ni te mun i nal i (Carpa ii), ungurii -ncepur s se lupte cu ' cu slavii care tr iau acolo. Alta este Gesta. Hungarorum Ungurilor), a Magistrului P., notarul anonimH[7 ric^1irrsf~al 3ela II (U311141), care i-a scris opera prin 1150. Magistrul f. f r ndoial 7~un cleric, care ndeplinea slujba de secretar 1 regelui i, n acela i timp a a cum se obi nuia n Ungaria,

dar i n alte ri catolice , capelan al cur ii rege ti. Asupra lui s-au purtat'discu ii de aproximativ 250 de ani (cine a fost, cnd a tr it, ce pozi ie^social a avut, care este valoarea istoric , a operei sale). Unii cer cet tori pledeaz p entru identificarea sa cu un notar al regelui Bela; H, al ii l socotesc un magister al aba iei benedictine din Pannonhalma, i al ii l identifica cu Petru, prepozit n Alba Regal , devenit episcop de Agria (Eger). nclin m spre prima ipotez . Primele forma iuni politice romne ti din Transilvania. Bazat pe unele izvoare anterioare (confirmate ns i de unele contemporane), Anoiyrrius arat c la a ezarea ungurilor n Cmpia Panonic , locuiau acolo'slavi, bulgari i romni. Relateaz apoi felul n care a fost atacat voievodatul din Cri ana (ntre Mure , Some i Por ile Mese ului), : con dus de ducele bihorean Menumorut, cu care au purtat ctev lupte, n care oamenii acestuia au dat dovad de mult eroism. Luptele s-aii dat mi ales n jurul cet ilor S tmar i EUharea, ultima fiind cucerit abia dup 13 zile. Atunci Arpad se mpac cii Menumorut, & c rui fiic s-a c s torit cu fiul lui. Cetatea Biharea a r mas tot n st pnirea.: lui Menumorut. . Al doilea voievodat era al lui Glad, n Banat, ntre Mure i Dun re. i acesta a ncercat s - i ap ere ara, concentrnd oaste numeroas pe Timi , format din romni, bulgari i pecenegi, dar rezisten a lor a fost nfrnt . Glad se refugiaz n cetatea Cuvin (Keve), care a fost apoi cucerit . La cererea lui, s-a ncheiat pace cu c peteniile maghiare. n sfr it, privirile c peteniilor maghiare s-au ndreptat spre-^ ar'a Transilvaniei (Terra Ultrasilvana), unde era un" voevocTt ~ ntre Por ile Mese ului i Izvoarele Some urilor : locuit de romni i slavi, condu i de ducele romn Gelu. Anonyrnus relateaz c un conduc tor maghiar cu numeje_,luliujjujilt^riiacordul lui Arpad, a pornit cu oaste n Transilvania, ar cunoscut prin bun tatea ei, n care domnea un oarecare r omn Gelu, p este romni i slavi, care n u aveau alte arme dec t arcurF* *~Scrge i (bonitatem terre Ultrasilvane, ubi Gelou quidam Blacus dominium tenebat; ...habitatores terre illius... essent Bla ii et slavi q uia alia arma non haberent nisi arcum et sagittas). Gelu a ncercat s se mpotriveasc ungurilor la Por ile Mese ului, pe urm ,1a rul Alma , apoi a c utat s se salveze n cetatea sa de lng rul Son.e (ad castrum suum iuxta fluvium Zoraus positum), dar a fost prins lng rul C pu i ucis. Descoperirile arheologice din satul D bica (circa 30 km nord-est de Cluj i 10 km la vest de Some ulMic) au dus la concluzia c aici era cetatea ducelui Gehi, : centrul st pnirii sale politice.'Desigur aceste infiltr ri de triburi maghiare n Transilvania au

e t er u l u n o r e x p e d i i i , a s e m n t oa r e c el o r f c u t e d e ei i n al e Eu r opei , d up s v r i r ea c r or a se r et r geau n Panoni a. el at r i l e l ui An on ymu s s e d e s pr i n d e f apt ul c l a sf r i t u l se -: i n ceputul celui ur m t or, exi st au an umit e for ma i uni poli er i t or i u l Tr an si l vani ei , u n el e voi e vo dat e c on du se d e du ci svozi . Put er ea acest ora r ezult nu numai din faptul c au izoch ege asemen ea or gan i za i i , din car e- i st r ngeau i o t i , d ar i st r ui ser i un el e cet i , ca S t mar u l , B i har e a, Cu vi n ul , Or )ca. ansil van i a pr opri u-zi s au exi st at ns i alt e for ma iuni poli ne t i , car e nu s ui t a mi nt i t e d e An on ymu s, d eo ar e c e n - a u a vu t : u t ri buri l e magh i ar e n aceast per i oad de p t r u nd er e a l or [ vani a. E xist en a un or cet i l a eli gr ad (Bl andi ana, ln g Al ba l gr a d, c u u r me d e l o cu i r e d i n s e co l e l e IX X u r me ca r e p o p u l a i e r o m n e a s c n a i n t e d e p t r u n d e r e a u n g u r i l o r n ni a , d u c e l a c on cl u zi a c a e xi st at o f or ma i u n e p ol i t i c i M u r e u l u i , c u c en t r u l n B l g r a d ( a z i A l b a Iu l i a) . xi s t at a po i a a n u mi t el e c e r i , at e st at e d o c u men t a r n s e co- X IV, car e i- au p st r at , p n t r zi u , put er ni c e ur me de aut o- mne asc : ar a B r sei , ar a F g r a ul ui , ar a Aml a ul u i, e gu l u i , a r a Z ar a n d u l u i , ar a M a r a mu r e u l u i et c . c od at e l e t r a n si l va n e , sl b i t e vr eme l n i c p ri n a t ac ur i l e t r i bu r i - i a r e d i n p r i m a j u m t a t e a s e c o l u l u i X , s - a u r e f c u t d u p r e - a c e s t or a, d e zvol t n d u - s e c a nt i n d er e i c a pu t er e e co n o mi c o- P o t r i vi t i z vo ar e l or n ar a t i ve d i n s ec o l e l e X I I X I V , n pr i mi i " ol u l u i X I, Tr a n s i l va n i a e r a o a r n t i n s i b og at , c on d u s p ni t or pu t er n i c nu mi t n cr on i c el e mai ve chi Gyl a, i ar n cel e Gyul a, Iu l a, car e est e f r nd oi al un ur ma al l ui Gel u. In t i n-ievod atului st p nit de Gyl a-Gyul a er a cu mult mai vast , i i Ge l u, a v n d c en t r ul n B l g r ad -A l ba Iu l i a . E l a f o st n r nt I cel Sfnt, r egel e Ungari ei, prin 100 2100 3. i e s p r e o s t p n i r e m a gh i ar d e pl i n n Tr an si l v an i a i B a n a t i t e vo r bi ni c i a cu m, ci a b i a d i n u l t i mu l s f er t al s e co l u l u i X I, un baz el e or gani z r i i pol i t i c e a voi e vod at u l ui . R m n nd p n , af ar a st p n i r i i l or , un gu r ii au n umi t -o Ul t r asi l va, Ult r asi l va<C >i l va n a, E r d e el u, E r d el eu , cee a c e n s ea mn a r a d e di n col o . de dincolo de codri, n accep iune geografic , dar i polin s i v a d e o cu pa r e a Tr a n s i l va n i e i , a d u r a t a p r o x i ma t i v d ou

vea curi. Paralel cu ocuparea acestor teritorii, n jurul vechilor cet i pe care le-au g sit aici s-au organizat, n secolele XIIXIII, comitatele regale (de pild , comitatul D bca este amintit din anul 1164). Din acelea i institu ii autohtone s-a n scut i forma de organizare politic a ntregii Transilvanii, voievodatul, care nu era altceva dect dezvoltarea pentru ntreaga ar a vechilor ducate (voievodate) din secolele IXXI. Aceast form de organizare voievodatul a r mas o institu ie specific Transilvaniei pn la mijlocul secolului al XUI-lea. Pentru ap rarea teritoriilor intrate n st pnirea lor, regii Ungariei sau folosit i de secui care, de i vorbesc limba maghiar , au o origine foarte discutat : fie urma i ai avarilor, fie ai unor p op ula ii turce sau ai unor triburi kabare (desprinse din statul kazarilor) ; dup al i cercet tori ar fi un amestec de elemente etnice diferite. Luptnd n avangarda o tilor maghiare, erau a eza i, de obicei, la hotare. Astfel, snt ntlni i ini ial n Bihor, apoi, pe m sur ce au naintat cuceririle ungare, pe Mure i pe Trnave, iar la nceputul secolului al XUI-lea, p e locurile n care tr iesc i azi, n sud-estul Transilvaniei. Pe la mijlocul secolului al Xll-lea regii unguri au adus n Transilvania coloni ti sa i din p r ile Flandrei, Rinului de mijloc i Saxoniei care s dea un nou impuls agriculturii, me te ugurilor i comer ului. Colonizarea lor a continuat pn pe la nceputul secolului al nceputurile ncre tin rii ungurilor. Importan a ungurilor ca factor politic n Europa central a ncepvit s creasc dup ce au mbr i at cre tinismul. E posibil ca unii dintre ei s fi cunoscut nv tura cre tin nc din timpul ederii lor n stepele din nordul M rii Negre ( f i e de la bizantini, cu care ntre ineau rela ii diplomatice, fie de la vecinii lor armeni), iar mai trziu de la ru i (tocmai atunci se petrecea ncre -1 tinarea acestora n ritul ortodox). Dup stabilirea ungurilor n Cmpia Panonic , au venit n contact cu unele popoare cre tine ortodoxe (moravii, la nceput, apoi srbii, grecii, romnii). O puternic nrurire ortodox au primit de la pop u-' la ia b tina romno-slav din cmpia Tisei i de la romnii din Transilvania, de la care au mprumutat unii termeni cre tini ortodoc i. Intre cuvintele mprumutate de la romni se pot aminti : oltr (altar), szerit (sfnt), Karcson y (Cr ciun), pogny (p gn) .a. De la slavi au luat: kereszt (cruce, din krest), kereszteny (cre tin), angyal (nger din gr.), vecsernye (vecernie), vizkereszt (boboteaz , din vodocrest, luat din str romnescul ap boteaz ), keresztelni (a boteza), numele zilelor i

iil o r . In t r e a ce st e a se p ot a m i n t i : i an u a r i e l u n a P r e a S fi n t ei r e di n ti m p u l cn d so b or u l M ai cii D o m n u lui a zi a d ou a zi d e n __ . se s er b a n i a n u a r i e ; f e b r u a r i e l u n a d i n a i n t ea p o st u l u i m ar t i e l u n a i nt r r ii n p o st ; a p r ili e l u n a S f n t u l ui G h e o r unie lu na S f ntului Ioan B ot ez toru l , se pte m br ie lu na S f nli h ai, - n o i e m b r i e l u n a S f n t u l ui A n d r e i, a s e m en e a l u i In d r e a r e a, nu m e d at d e st r m o ii n o t ri lu ni i d e ce m bri e . i azi u n g u rii : pri m a s pt m n di n po st a u nt u l ui ( vaj h et ), c ee a ce n e n r u d i r e a cu s pt m n br n ze i d e l a or t od o c i. t n ac e a st p e r i o a d au a d o p t at i a u p st r a t p n t rz i u u n e l e i o b i c ei u ri al e B i se ri cii r s rit e n e, m pr u m u t at e d e l a r o m n i i i o r t o d o c i . D e pi l d , d e l a r o m n i a u m p r u m u t a t i o b i c e i u l lor. P o pu laritat ea S f m tu lui Io an B otez t oru l i a S f ntu lui Du m i e ch ii c r e ti n i m a g h i a ri se d at or e a z t ot i n fl u e n ei ort od o x e. s priji n ul t ez ei c u n g u r ii a u fo st n c r e ti n a i n ti n rit ul r s riin fl u en a i d e r o m n i i sl a vi vi n i alte m rt urii . D e pil d , su b : el S f n t s nt a mi n tit e ce l e pa t r u p o st u ri al e B i se ri cii r s r i t en e ut e tu tu ro r . H ot rrile u n u i sin o d inu t la S za b ol c s n an ul ti m pu l re gelu i La dislau cel S fnt (10 7 7 1 0 9 5 ), arat c u n gurii p e a u p o st u l c e l m a r e d u p o b i c e i u l B i s e r i ci i a p u s en e, n z i d e i, ci lu n e a, ca n B i seric a O rt od o x . M ul i pr e o i cat oli ci u n gu ri s t o r i i, u r m n d d e ci p r ac ti c a B i se r i ci i O rt od o x e c ar e n g d u i e a pr e o il o r i a d i a c o n i l o r d e m i r (c e l i ba t u l p r e o il or a f o st i h i clerul catolic ma gh iar a bia n sec ol ul X II). Sin o du l a mi nti t m ai g d u it n ti a c s t o r i e a p r e o il or n u m a i n m o d p r o vi z o ri u , c a r m n t, in terzic n d u -le c s t oria cu v d u ve sau fem e i d i vo r ate, i rec s torirea. p st r at, d e as e m e n e a, d e l a u n gu ri i or t o d o c i u r m e d i n r u g in o r sl u j b e al e B i ser i cii O r t o d o x e . S e p st r ea z o t r ad u c er e n a gh i ar di n sec ol ul X I a r u g c i u n ii ort o d o x e d e l a sfi n ir e a r e m i n i sc e n a ac e st e i a e st e i e x p r e si a m a g h i ar : e l u n g c a S nt i o n ). S l u j ba n m o r m n t r ii se f c e a l a v ec hi i u n g u r i t ot l B i se ri cii r s r it e n e ( se p st r ea z o tr a d u ce r e m a gh i ar a rtod o xe a n mor mnt rii, din ju rul anului 12 00). > i faptul c u n gu rii vor b esc p n a zi d e d o u leg i, ce a ve c h e c e a n o u ( u j h i t ) , a ra t c l a e i a p t r u n s m a i n t i c r e t i n i sf or m a r s ri t ea n i a bi a m ai t rzi u su b fo r m a a p u se a n . ti n a re a ofi ci al a u n g u ril o r. P e ln g nr uririle cr e tin e p ri a po pu la ia ro m n i sl a v c u c a r e a u v e n i t n c on t a c t, s e r i l a u n g u r i i d e u n m i si o n a r i s m o f i c i al , ve n i t d i n B i z an ,

VIA A BISERICEASCA IN TRANSILVANIA (SEC. IXXIII)

217

de spr e -c ar e scriu felurit e iz vo ar e c on te m p or a ne i p e care -1 ad m it i ist oricii m a gh iari . A st fel, m p r atul C o n sta nt in V II P o rfi r og en etu l ( 94 4 95 9J, in cartea sa D e ad m inistra nd o / m pe7 ^'l^a{ eazT ^cT pfifr"arnir9 48 C 9 4 9 a u fost tri m i i l a C o n st a ntin o p ol d o i d e m n it a ri u n gu ri ( T er m at zus Tspjxa-clouC i B ultzos sau B ulcsu B o5Xt!>j), pentru ca s rennoia sc pa ce a pe ci n ci a ni c u i m p er i u l bi z a n ti n . In f o r m a iil e m p ra t u l ui au fost reluate i c o m pl et ate cu un ve ac i j u m tate mai trziu d e cr on i c a r i i bi z a n ti n i G h e o r g h e K e d r e n o s (c a r e se s p r ij i n p e c r o n o g ra f u l lui Ioan S kylitzes pent ru perioada 81 3 10 57 ) i de Ioan Z onaras. A ce ti doi cronicari ad au g infor m a ia c prin ci pele B ulcsu nu mit de ei B olo su d e s sau B u l osu d e s a p ri mit bot ezu l la C o n st antin op ol, na fiin du -i nsu i m p rat ul C on st antin V II. N u du p mu lt ti m p a ven it l a C on sta ntin op ol prin cipele G yla s sau G hi u la, car e d e a se m e n ea s-a b otezat pri min d n u m ele de te fan i avnd ca na pe acela i m p rat. L a plec area din C on stan tin o pol n e in for m ea z G h. K ed ren os a lu at cu sine i pe un m o nah cu nu m ele Ierotei, vestit pen tru e vlavi a sa, hiroton it episco p ai T u rciei (c orect : al U n g ariei) de c tre T eo filact (patri a r h u l C o n st an ti n o p o l u l u i, n. n . ), ca r e, a j u n g n d a c ol o ( n U n g a ri a, n . n . ) , a n t o r s p e m u l i d e l a r t c i r e a b a r b a r l a cr e t i n i s m . M u l i i st or i c i so c o t e sc c pr i n v e n i r e a l u i Ie r o t ei n t r e u n g u r i , a lu at fiin o M itrop oli e ort od ox u n g ar d e pe n de nt de B iza n . E ste gre u n s d e pr ecizat un d e i-a a vut re e din a vl diceasc . A fir m a iile u n or a c a f ost l a A l b a Iu li a n u p o t fi l u at e n c on si d er ar e, nt r u ct n u a u ni ci u n t e m e i d o cu m e n t a r. n s i afir m a i a l u i K ed r en os c o n stit u i e un ar gu me nt pentru teza no astr , c ci n A lb a Iu lia nu existau bar bari n e cr e ti n i, ci r o m n i, c are m rt u ri se au cr e di n a n H ri st o s n c d e l a a pa ri ia l or n i st ori e. D e al tfel, cer cet rile a u d o ved it c n a cel ti m p un gu rii nici n -au a vut st p n ir e a su p ra T r an sil v an i ei . M ai a pr o ap e d e a d e v r est e pr e su pu n e r ea c e pi sc o p u l gr e c Ie r ot ei a l oc uit p e u n d e va prin p r ile Tisei sau ale C m pi ei P a n oniei, f r s ai b o re ed in sta bil , inn d se a m a m ai ales d e fa ptu l c la nce p ut ul cre tin rii l or, u n gu rii nu p ute au a vea o ep ar h ie strict d el i mi tat din p u n ct d e ve d er e teritorial. In ianu arie 10 28 , ntre m e m brii sin od u lui patriarhal din C on stantin op ol, ap are i m itr op olitul Ioa n al T urci ei (iz vo a r ele bi zanti ne di n s ec o l el e X X I n u m e s c p e u n gu r i t u rc i , i a r ar a l o r , T u r ci a ). In t ro d u ce r e a rit u l ui a pu se a n l a u n g u ri . L a sc u r t ti m p d u p pri m i rea cr e tinis m ulu i r s ritea n d e c tre c on du c t ori i un gu rilo r, au n ce pu t s p trun d n U n garia i mi si on ari a pu sen i. N u tre bu ie trecu t cu ved e rea fa ptul c U n garia se afla pe linia d e ntlnire a ci viliza i ei ro man o ge r m an e c u ce a gr e c o - sl a v , r es p ec ti v a c r e t i ni s m u l u i ap u se an c u c el

a n. A p o i, R o m a p a pa l n u pu t ea l sa o ar ca U n g ar i a s i n t r e i cre ti nis m u lu i r s rite an, cu m se n t mp l a se n u d e m u lt cu B u l S er bi a, c ci a ce ast a ar fi n se m n at pe n tr u ea o n d o it n fr n D litic i religioa s n acela i ti m p. A c iun ea misionarilor apuseni ut d u p a n ul 9 7 3, c n d p r i n ci p el e Ge ysa a n c h e iat o ali an c u cui s u vecin Otto I al Ger m aniei (93 6 97 3), care din 962 dei m p ratul sfntu lui i m p eri u ro m a n d e n a iun e g er m a nic . In tre se o b li g a s t ri mi t m i si on ar i c at oli ci s p r edi ce n U n g a ri a s -i o c r ot e a sc . A c i u n e a m i si on ar il o r a p u se n i s-a nt r it m a i ) m o ar t e a ar old ei , so ia lu i G e y sa, su s i n t oa r ea O rt o d o x i ei n i, i du p ce ac e st a s-a c s t orit a d ou a oar c u princi pesa caui elaid a, so ra u nu i prin ci p e po l on ez, su s in t oar e a c at olicis mu ri su c c e se m i si on a r e a u n r eg i st ra t p r i nt r e u n gu ri ep i sc o p i i P i l: P asssau i a p oi A d albert d e P rag a, ceh d e origine. D u p sfatul libe rt i A d e laid ei, G e y sa i to a t fa m ilia s a a u m b r i at s m u l d e rit lat i n. Iz vo ar e l e cat o li ce a fi r m c A d al b er t ar fi bo 9 8 5 i p e fi ul l u i G e y s a i al ar o l d e i, W a j k, n v r st m a t u r , n u m e l e d e t e fa n ( Ist v n ). C er c et r il e m a i n oi a r at n s c el : d e la n a t e r e bo t ezu l n cr e din a ort o d o x a R s ritulu i. A d al P r a ga i m i si o n ar ii c e h i ve n i i c u e l a u e v a n g h eli z a t ap oi n su r a ntrea ga U n g arie. jele tefan cel S fnt (997 10 38 ^, c s torit cu prin cipesa cato^ ar e z G hi z ela, a fost u n m a r e sp rijin itor al ritulu i latin n U n > u p tradi i e, el a n fiin at n U n g aria d ou arh iepi sc opii, u na la , ) m ( S t r i g o n i u m ) , a d o u a l a C a l o c e a , p r e c u m i o pt e pi s c o p i i 6 m, P ecs, V cz, E ger, G yor etc.) i cin ci aba ii ( mn stiri), toate itin. i orie nta rea prin cip elu i G e ys a s p re i m p e riu l ro m an o -g e r m a n s i p r i n n l o c u i r e a O r t o d o x i ei c u c at o l i ci s m u l n t i m p u l l u i c el S f n t , s - a p u s t e m e l i a u n u i st a t u n g a r c a t o l i c , su s i n u t c u i e S c a u n u l p a p al . C u t o a t e a c e st e a , a c o n t i n u a t s d i n u i a s c i cr e tin is m u l d e rit r s rite an. sco pii ro m ne ti din Tran sil vania n secolele IX X I. A m e mi s pa rt e i po t e za c d e la n ce pu t ul se c ol u lui IV p n c tr e sfr it ul !i IX , pe t erit ori u l rii n o a st r e au a cti vat a a n u mi ii h o r ep i sm i i ai ci fie d e pat riarhii d e C o nstantin o pol, fie de arhie pisc opii inian a P ri m a (se colu l V I), fie de e pisc opii sud -d u n r eni, pr ecu m i din D r ob ro gea d e azi (se colele IV V I). a se m en e a, a u p u t u t a cti va ai ci e p i sc o p i m i si o n a ri ( p er i o d e -ii d e a c e i a i cr m u it o r i b i se r i c e t i d i n a f a r . D i n s ec . IX _

po ate chiar mai din ainte , od at cu cri st alizarea pri m el or for m a iu ni p olitic e cu n o sc u t e n terit oriile intr a c ar p ati c e (G el u, M e n u m or u t, Gl a d i for m a i un e a d i n c e ntr u l T ra n si l va ni ei, n ju r ul o r a ul ui A l ba Iu lia ), lo cu l h or e pi sc o p il or a fo st lu at d e e pi sc o pi. C u alt e c u vint e, n n ou a situ a i e p oli tic , cu c on d u c t o ri l o cali car e- i a ve a u re e din a ntr - o c etate, instit u ia h ore pi sc o patulu i s-a d o ved it nec or e sp un z t oare. D e acu m n ainte, fiecare con d uc t or p olitic voia s ai b n cetatea sa u n e pi sco p ep arh i ot , car e s - i n tin d cr m ui re a i p st orir ea d u h o v nicea sc p este preo ii i credin cio ii din hotarele for m a i unii p olitice r e sp ec ti v e. D e al t fel, a a s- a pr oc e d a t i l a p o p oa r el e sl a ve n vec i n at e, i era n tradi ia i rn du ielile biserice ti ort od o xe c a or gan izar e a bisericea sc s ur m e ze c el ei p olitice. C ele p este o sut de a e z ri o m e ne ti d esco perite n terit oriile intracar p atic e, existe nte n perio ad a d e car e ne oc u p m (d e i arh eol ogi a pr e f eu d a l l a n oi e st e n u m ai n f az a d e n c e p u t ), d u c l a pr e su p u n e r e a c n fi e ca r e d in el e exi st a i o c o m u n it ate cr e t in , o p ar o h i e co n d u s d e u n pr e ot. A d m i n d c e xi st a u n u m ai o su t d e pr e o i, ac e ti a tr e bu ia u s ai b ei n i i an u m i i co nd u c t ori spi rituali, car e s -i hir ot one a sc , s -i n ve e, s -i cer cete ze. O p r i m e p i s c o pi e a p u t u t e xi st a l a D b c a , c en t r u l st p n i r i i l u i G elu. A ici s-au d esc op erit pn acu m fun da iile m ai m u ltor biseri ci, cea m ai ve ch e fii nd co n stru it d in piatr , con sid er at o biseric vo i ev od al . A fost c on struit pr o ba bil n se colul IX , n cetn du - i existe n a d o u sec ol e m a i trziu , iar p e st e te m e liile ei s-a ri dic at o bi se ric n ou . L a l o c u l n u m i t B o l d g a , l a c. 1 , 5 k m d e ce t a t e, s-a u d e sc o p e r it fu n d a ii l e a trei biserici su pra pu se. C ea de a d ou a este din secolul X I, deci pri m a tr e bu i e s fi e c u m u lt m ai vec h e . P e l n g a ce st ea, s-a u m ai d e sc o p er it i al t e fu n d a ii d e bi se r i ci. U n a a f ost ri di ca t m a i t r zi u pr i n se c o l u l X III, fiin d de m ari di m e n siun i. U r mele d e l ocuire oc u p o su pra fa i m en s , d u p cu m d o ved esc vetr ele d e foc, bo rd eiele, l oc uin el e de su pr a fa , gr opile d e pr o vizii, c u p t oa r el e, z ecil e d e m o r mi n t e et c, c ar e au f ost sc o a se l a lu m i n p n n p r ez en t. In ch i p d e ose bit n e i nte r ese a z fr a g m e nt el e d e cer a m i c s m l u it , m o n e d e l e i o cr u ce di n b r on z, t o at e d e fact ur bi z an ti n . A ce st ea c on stitui e o d o va d evi d ent a leg t urilo r ec on o m i c e, p ol itic e, da r i bi seric e ti p e car e le -a u a vu t vo ie v ozii d e la D b ca cu B iz an ul n c di n sec olul IX . T oat e ace stea d uc la pre su p un erea c ai ci exista u n scau n d e epi sco p o rt od ox r o m n. U n alt ep i sco p va fi a ct i va t n p r il e d e a pu s a le rii n oa str e, n B i h o r i A r ad , u n d e se nti n d e a f or m a i u n e a p ol it i c a l ui M en u m o r u t.

[ va fi stat n cetatea Biha rea (la c. 10 km n or d de Oradea), ; conduc torul politic (Menumorut, nainta ii sau urma ii s i). 3 m aceste afirma ii, avem n vedere relatarea lui Anonymus norut, n tratativele duse cu trimi ii lui Arpad, invoca n sprisuzeranitatea mp ratului bizantin pe atuncL Ijsoji~J&JLJFi^2g__g]_2). Tot Anonymus scrie c Menumorut, aflat ntr-o s itic n urma luptelor cu maghiarii, se preg tea s plece n Reiese c voievodul bihorean avea leg turi strnse cu Bizan ul, ea nu se puteau limita pe atunci numai la probleme politice ornice, ci implicau i pe cele biserice ti, fiind bine cunoscut Mzan ului de a atrage popoarele vecine prin mijlocirea Biseale, ortodoxe. lt argument, care ne face s credem c la Biharea a stat un irtodox, este faptul c n aceast cetate ungurii au slabilit sau sediul comitatului Bihor, atestat pentru prima oar n . Tot aici, la Biharea, a fost creat i o episcopie latin . Deci, centrul comitatului a fost fixat n cetatea fostului voievodat t al lui Menumorut, tot a a re edin a episcopiei latine a fost n locul n care func ionase nainte cea ortodox , pentru ca sa rice urm a vechii organiza ii statale i biserice ti a popula iei ;. Acest fenomen se va repeta i n alte p r i, cum vom ar ta rijmul ipotezei noastre vin ns i unele informa ii maghiare. :oricul Karcsonyi Jnos, fost episcop la Oradea, afirma c Tern I cel Sfnt a cucerit teritoriile din stnga Tisei pn la p Silvania), care separ Transilvania istoric de inuturile de ; rii noastre, a eznd un episcop latin n Biharea. Probabil n :rugerii cet ii de c tre cumani, n anul 1091, sediul episcost mutat la Oradea. Canonicul maghiar Gnoczy Antal din :ria n 1775 c prin mutarea episcopiei latine de la Biharea ia piscopul ortodox romn a trebuit s p r seasc ora ul. Aceasin c ep iscop ul orto do x pe car e l-am a ezat prezu mtiv la i-a mutat la Oradea, unde a trebuit s fac loc, pentru a doua icopului latin. lt episcop a putut sta la Alba Iulia, unde majoritatea cercet az re edin a unui conduc tor politic. De i ne-am p ronun at stabilirii lui Ierotei la Alba Iulia, el fiind un episcop misio:r u unguri, i nu p entru romni, Consider m c aici, n Alba

Iu lia sau n alt loc n apr opiere, i-a avut re edin a u n episco p d e n ea m r o m n , pe l n g c o n d u c t o r u l f or m a i u nii p ol i ti c e d e ca r e a m f c u t a mi n ti r e m a i su s. In s p ri j i n u l a c e st e i p r er i vi n d e sc o p e r i r il e a r h e ol o gi c e e f ec t u at e l a A l b a Iu li a, n c e p n d cu an u l 1 9 6 8 . S u b ac t u al a ca t e d r a l r o m a n i c din secolele X II X III, s-a d esco perit o rot on d (roton da ecclesia) c u a bsid se mi circul ar , apar in toar e sec olelor IX X , dar i ur m ele u nu i l ca d e cu lt cr e tin, fi re t e, mu lt ma i vec hi. n sea m n c d u p r etr age r ea aut o rit ilor r o m an e d in A pu l u m , s-a ridi c at aici o bi seri c , pr ob a bi l p e l o cu l u n u i l c a d e n c h i n a re p g n , ca i l a D en su - H u n e d oa ra, iar m ai trziu o bi seric rot on d . P este acea sta s-a rid icat a po i c at e d r a l a ep i sc o pa l cat ol i c - m a g h i ar (se c o l u l X I I, r ef cu t n se c o lul X III). In u r m a e x p a n si u n i i r e g a t u l u i feu d a l u n g ar n T r a n si l va n i a , s - a c r e a t i u n c o m i t a t a l A l b e i , c u c en t r u l n A l b a Iu l i a ( at e st at p r i m a dat n 11 77), n locul vechii for m a iuni p olitice ro mne ti din centrul T r a n sil van iei. A cela i lu cr u se va fi nt m pl at i cu in stitu ia biseri c ea sc a r o m n il or or t o d o c i. In l o c u l ep i sco pi e i ort o d o xe d e ai ci, a fo st a d u s ep i sco pi a c at oli c m a g hi a r , nt e m ei at i ni ial l a T n ad ( azi i n ju d. S atu M ar e), mu tat ap oi la C lu j. M u tarea ei la A l ba Iulia s-a petrecut n ti m pu l d o m n i ei re gelu i L ad i slau (10 77 10 9 5 ), pr o ba bil n an u l 109 2. D eci, ca i la B iharea, pesl e organi zarea bisericeasc ortodo x s-a su p rap u s cea cat olic m a gh i ar . A c east si tua ie a fo st sesizat n ur m a cu m ai bin e de u n ve a c i ju m t ate d e P etr u M a ior, c ar e scria c epi sc o p i a c a t o l i c m a g h i ar d i n A l b a Iu l i a n u e st e d e l a r e g e l e t e f a n I c el S fnt, ci sau din vr e o e pi sc o p i e d in cel e ve ch i ale r o m n i l or sau ... d e l a vr e u n e p i sc o p d i n a c e i a m i si o n a r i e n s c u t . n l oc u i r e a l c a u ri l or d e cu lt i a i n stitu i il or b i se ri c e t i o r t od o x e c u a lt el e n o i, c at o li c e, p o a t e fi u r m rit i n al te p r i al e T r an si l va ni ei. D e p il d , su b b i ser i c a d i n c et at e a P r e j m e r j u d . B r a o v ( se c . X III) s-a u d e sco pe rit te m e liile u n ei al te bi se ric i, zid it d e aut o ht o ni, pro ba b il n sec ol u l V I, a v n d plan ul n cru ce gr eac . P lan u l resp ecti v e st e o m r t uri e a l e g t u ril o r p e c ar e l e a ve a T r an sil va n i a cu l u m e a bizantin . La C luj i M ese se tie d e d ou mn stiri ro m n e ti care a u de ven it m ai trzi u catolice. C u alte d ou de pe Valea S o m e u lui s-a nt m pl at l a fel. P r esu p u n e m c i mi n sti ril e lati n e di n Igr i T i m i , S ni o b B ih or, C r a S ibiu .a. au fost rid icate tot pe l ocu l m i o r str ve ch i a e z ri m o n a h ale ort o d o xe. P ute m d eci con chid e c episcopiile catolice d e la Alb a Iulia i Ora d e a a u l u a t n a t ere p e l o cu l u n o r v ec h i ep i sc o p i i ro m n e t i. ;g

t sa fie consemnat faptul c la Moigrad (jud. S laj) s-a desm engolpion de tip kievean (secolele XIIXIII), din care se ( i numai trei bra e ale crucii i dou medalioane cu chipurile i tilor Marcu i Luca, iar n partea central Maica Domnului. ngolpion kievean s-a g sit la Saschiz, lng Sighi oara ; altul calitate necunoscut din Transilvania (p strat n Muzeul de in Cluj-Napoca). Cruci pectorale de tip bizantin au fost descoL apropiere de Snnicolau Mare jud. Timi , la Arad i n calit i nvecinate cu Ungaria (secolele XIXII). a cre tin n Morisena. tiri mai am nun ite asupra unei vie i de rit ortodox n Banat avem n primele decenii ale secolului i. zvor istoric, care poarta titlul de Vita Sandi Gcrhard, aminOhtum sau Achtum un urma al lui Glad care- i avea i n cetatea Morisena (romne te Mur ana, Cenadul de azi, Li ), n apropierea v rs rii Mure ului n Tisa. Ohtum era orfusese botezat n anul 1002 la Vidin. St pnirea lui se ntindea i sud-est pn c tre rul Caras i spre Severin, iar nspre nord Mun ii Apuseni. Via a Sfntului Gerard spune despre el c a Lcuviin area de la greci i a ridicat n numita cetate Morisena ;ire n cinstea Sfntului Ioan Botez torul, a eznd n ea un eguc ldg ri greci, dup rnduiala i ritul acestora. C lug rii aminti i aici snt ortodoc i, c ci n documentele medievale urnirea de greci trebuie s n elegem mai mult credin a deLUI. Nimic nu ne mpiedic s afirm m c ace tia erau c lug ri anii 10281030 tefan cel Sfnt a atacat pe Ohtum care a fost ucis n lupt datorit tr d rii sfetnicului s u Cianadinus. Acesropat apoi pe cre tinii c zu i n lupt n mn stirea ortodox isena. Dup victorie, a devenit crmuitorul inutului st pnit m, iar cetatea Morisena s-a numit Cianadina (azi Cenad, unCsanad), n cinstea nving torului lui Ohtum. putea ca aceast mn stire s fi fost sub jurisdic ia direct a tinopolului, c ci sub Vasile II Bulgaroctonul ntreaga Bulgarie tat existen a politic (Vidinul a c zut prin 1004). n acest sens interpretate i cuvintele din Via a Siintului Gerard : A primit re de la greci i a construit n numita cetate Morisena o e. -la i Cianadinus a dispus s se ridice o mn stire, cu hramul Gheorghe n localitatea Oroszlanus (Oroszlnos, azi Maidan, ,

n Iugoslavia, n apropierea grani ei cu ara noastr ). Concomitent, se desf ura i ac iunea regelui tefan de creare a unei episcopii catolice, n acest scop, regele tefan a chemat pe c lug rul vene ian Gerard i 1-a numit episcop de Cianadina. Noul episcop a adus 12 c lug ri de rit latin, care s-au a ezat la noua mn stire Sfntul Gheorghe. La scurt timp, au ocupat mn stirea Sfntul Ioan, iar c lug rii ortodoc i au fost muta i n mn stirea cea nou , Sfntul Gheorghe. n 1868, cu prilejul demol rii bisericii din Cenad, arheologii maghiari au descoperit urmele a trei biserici str vechi, n stiluri i dimensiuni diferite : cea mai nou n stil gotic, a doua n stil romanic sau bizantin i a treia cea mai veche n stilul bazilicilor romane, avnd n fa i un baptisteriu, cu un canal pe care se scurgea apa direct n Mure . Cea de a treia, cu construc iile anexe, era datat din secolul IV. Probabil urmele bisericii n stil romanic sau bizantin snt ale mn stirii lui Ohtum. Subn elege c activitatea c lug rilor ortodoc i din mn stirea Sfntului Ioan Botez tofurdin'Morisena a avut o influen puternic asupra vie ii biserice ti a romnilor din aceste p r i. .n leg tur cu mn stirea ortodox de la Morisena, trebuie pus i descoperirea a 23 vase de aur, n localitatea nvecinat Snnicolaul Mare, n anul 1799 (azi n Muzeul de Istoria Artei din Viena). Se apreciaz c snt din secolele IXX. Multe din ele au inscrip ii cu caractere grece ti, ntr-o limb care a preocupat pe numero i cercet tori din diferite ri. De pild , inscrip iile de pe fundul vaselor 9 i 10 au fost interpretate astfel : dac te cure i prin ap , vei fi eliberat de toate p catele , sau : prin ap , Hristos a eliberat pe oameni, trimi nd noul S u Duh Sfnt ; sau : prin ap , du-ne Doamne la via a ve nic . Mai nou, anumi i cercet tori consider c unele inscrip ii ar fi scrise n graiul romnilor b n eni. Indiferent care e lectura corect , aceste inscrip ii dovedesc c la sfr itul secolului IX sau chiar mai nainte exista, n partea vestic a Banatului, un puternic centru cre tin. Episcopia de Dibiscos. Dup ocuparea Bulgariei apusene de bizantini, mp ratul Vasile II Bulgaroc onul (9761025) a reorganizat Arhiepiscopia de Ohrdii prin trei diplome, date n anii 10191020. Una din diplome fixa lista eparhiilor supuse Arhiepiscopiei de Ohrida. Astfel, pe locul UL.era trecut episcopia de Branitza (azi Braniceyo, la r s rit de Belgrad, pe malul drept al Dun rii), cu ase castre episcopale (prin castru n evul mediu "se n elegea o cetate). Unul din aceste castre purta numele de Dibiscos. Bizantinologul maghiar M. Gyoni a demonstrat c aceasta era transcrierea n greaca bizantin a formei Tibisco, identifi-

castrul respectiv cu a ezarea roman Tibiscum (azi Jupa Caran). Punctul s u ele vedere a fost mp rt it i de al i bizantinologi iari (ntre care i Morvcsik Gyula) i romni (Al. Elian, R zvan idorescu). Istoricul I. D. Suciu a sus inut c n anii 1019,1020 1 municipiu Tibiscum nu mai exista, formndu-se lng el un sat sediul unui jupanat (de aici numele de Jupa). n acest caz cetatea rastrul Dibiscos din 10191020 nu este altceva dect Timi oara de :are n toate documentele din secolul XIII apare sub denumirea de rul Timi . nseamn c la nceputul secolului XI exista o episcoomneasc n Banat. Probabil c n urma evenimentelor din 1028 50, pe care le-am relatat mai sus, i-a ncetat existen a, pentru c ai avem alte tiri despre ea. ,. Ute tiri despre Biserica romneasc din Transilvania. Regele Con (10951116) a luat titlul de rex Hungariae i a introdus latina nb de convorbire n administra ia bisericeasc , a hot rt celibaerului. Tot el a rnduit c , dac unele mo ii ale romnilor au fost mn stirilor i bisericilor catolice, s r mn acestora. In felul a au ajuns romnii iobagi ai Bisericii Catolice. n 1191, sub 1 Bela 1721196), s-a nfiin at prepozitura din Sibiu, supus direct Eszterlui, pentru primii sa i coloniza i n Transilvania, printre romni, iul s u Emeric (11961204), papa Inocen iu III (11981216) a ncunoscuta sa ofensiv mpotriva Ortodoxiei de pretutindeni. n acest timp, mai existau mn stiri ortodoxe ntre grani ele regafeudal maghiar, cum era cea de la Oroszlanus, alta numit Hodo$ Arad, amintit n 1177 ntr-o scrisoare a regelui Bela III, sub* nude Hodust. n hotarul satului Moigrad, vechiul Porolissum (n iere de Zal u), exista mn stirea Mese eni, atestat documentar 35, apoi n 1281, se pare ini ial ortodox . Cercet rile arheologice s la descoperirea unor chilii i bisericu e rupestre n hotarul saMoigrad, Jac, Creaca i Brebi, toate n jud. S laj, la Cib -^- jud. j Chiliile" Ci buful )>|, la Varadia, n Banat, datate n secolul al a care prezint analogii "cu bisericu ele rup estre din Capado-de la Bas rabi. rin 1204, regele Emeric al Ungariei informa pe papa Inocen iu III ele biserici ale c lug rilor greci, adic ortodoc i, din regatul 2 ruineaz prin lipsa de grij a episcopilor diecezani i diri. primelor greci n i i. De aceea, propunea crearea unei episcopii pen- sup us direct papei ori s a eze n acele mn stiri c lug ri laa aceast propunere, papa scria la 16 aprilie 1204, episcopului de a i abatelui din Pelis (Ungaria), cerndu-le s viziteze; acele

Alfabetul
Li t e re i e r A
D

cirilic
m a ri
S
DZ 0)
F

'Ai E

3
Z

1
I

H
I

K A
C L

Al
M

H
N ljj T

a n
A B V G

J X

T
T

or
u

X
H

M 111 T

p R

o n
o
'A
EA IA IA IU CI GI CS PS TH Y

Li te re le
a
a
0 K K
V

mici

H i K
(l

r
g
d

A
e
T t

AV

dz

c
V V

m
UI Ui

n P
p
K

e
s
f

m
t u

ov
u
K>

*
f
'1 ci

X
h M
gi

u,

t
A ps
(h

a
ea ia
ia

cs

V
y

iu

Cifrele
a k " r A = = = =
1 2 3

cirilice
19 P 20 30 40 50 60 () = =

10 11 12 13 14 15 16 17

=
K
A

ai" = i' =
ri =

=
=

f
qs

=
=

=
==

3 H

5 ' = 6 7 si' = 8 31 = 9 HI =

fi
0

^~

fi

= 70 80 vv =

= 200 k" = 300 r = 400 = 500 = 600 = 3 700 = 800 H =


900

100

1000* 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

18

90 ii

= 9000

* Miile se scriu cu semnul / pus n stnga cifrei.


O D

f
' f

f
/ J+ * l *

7l
f
'ri r **

l
g_ i ,, ^i

Ci

'* /

e %
Y U
Y

f
e
w

MO

*,

Alfabetul cirilic. Literele de mn , majuscule i minuscule i corespondentele lor n alfabetul latin.

Una din funda iile bisericilor descoperite la D bca j. Cluj (sec. IXXI).

Cruce relicvar descoperit la Dinogetia-Garv n, j. Tulcea (sec. XI). Azi n Muzeul Na ional de Istorie a Romniei din Bucure ti.

/V tic lui

Cruce relicvar din bronz descoperit la Btca Doamnei - Piatra Neam , cu ambele a doua jum tate a sec. XII).

rehcvar descoperite la P cuiul lui Soare - j. Constan a (sec. XIII-XIV).

mn stiri grece ti i s constate dac se poate duce la ndeplinire propunerea regelui maghiar. Desigur, nu poate fi vorba de greci, ci de romni. nseamn c n Transilvania, n secolul XII, existau puternice nuclee de via monahal ortodox . La 3 mai 1205, acela i pap scria arhiepiscopului de Calocea sub jurisdic ia c ruia era i episcopul catolic de Oradea c pe mo iile fiilor cneazului Blea (Bela cnese), exist o episcopie... care nu este supusa nici unei mitropolii, cerndu-i s -1 aduc sub ascultarea Bisericii romane. S-a afirmat c este vorba de o episcopie ortodox n p r ile Bihorului, n inuturile st pnite odinioar de Menumorut. Putea fi, ns i n p r ile Hunedoarei, unde se g sesc zeci de biserici romne ti din piatr din secolele XIIXIV, poate chiar mai vechi, unele fiind ctitorite chiar de cneji romni cu numele Blea, cum snt cele din Streisngeorgiu i Cri cior. C o n c l u z i i : Din toate acestea, se poate constata c ritul ortodox a fost cunoscut de vechii unguri la nceputurile cre tin rii lor. De i n timpul regelui tefan cel Sfint Ungaria a intrat In sfera cre tinismului de rit apusean, totu i cre tinismul ortodox s-a meninut i n secolele urm toare. n Transilvania exista o puternic via ortodox romneasc , dup cum o dovedesc recentele descoperiri arheologice de la D bca, informa iile literare ale lui Anonymus i cele din Vita Sancti Gerhardi, precum i unele scrisori papale. Presupunem c au existat cteva episcopii ortodoxe romne ti n secolele IXXI, pe lng forma iunile politice existente atunci: la D bca, n cadrul voievodatului lui Gelu, la Alba Iulia, n voievodatul din partea de sud a Transilvaniei, la Biharea, n voievodatul lui Menumorut, i alta la Dibiscos, n vechiul Tibiscum roman, azi Timi oara, atestat documentar n anul 1020. nainte de 1205, sediul episcopiei ortodoxe a Transilvaniei era n p r ile Hunedoarei sau Bihorului.
B IB L IO GR A F IE I I z v o a r e : Cronicile lui Nestor i Anonymus, precum i Via a Sfintului Gerard, traduse de G. POPA-LISSEANU, Izvoarele istoriei romnilor, voi. I i VII, Bucure ti, 193435, 134 p. (I) + 238 p. (VII); Anonymi Gesta Himgarorum i Legenda Sancti Gcihardi, n Scriptores teium Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestamm (ed. E. Szentpetery), voi. III, Budapest, 19371938. L u c r r i g e n e r a l e : NICOLAE DRAGANU, Romnii n veacurile JXXIV pe baza toponimiei i onomasticii, Bucure ti, 1933, 683 p.; I. MOGA, Ies Roumains de Transylvanie au Moyen-Age, Sibiu, 1944, 152 p. (cu critica lucr rii tenden ioase a lui E. LUKINICH i COLAB., Documenta hisioriam Valachorum in Hungaria illustrantia
15 Istoria B.O.R.

annum 1400, Budapest, 1941); KURT HOREDT, Contribu ii la istoria Tran-i sec. IVXIII, Bucure ti, 1958, 195 p.; Din istoria Transilvaniei, (sub red. AICOVICIU), voi. I, ed. a 2-a, Bucure ti, 1963, 354 p.; C. DAICOVICIU i "ANTINESCU, Breve hisloire de la Transylvanie, Bucarest, 1965, 467 p.; J, Voivodatul Transilvaniei, voi. I, Cluj-Napoca, 1971, 595 p. (ed. II, Cluj, II, Cluj-Napoca, 1979, 614 p. e t i n a r e a u n g u r i l o r : R. VACZY, Les racines byzantines du chrisongrois, dans Nouvelle Revue de Hongrie, annee 34, voi. 64, 1941, p. 99 IVANKA, Griechische Kirche und griechisches Monchtum im Mittelalterirn, n Orientalia Christiana Periodica, 8, 1942, p. 183194; V. LAURENT, es Turcs et Ie proedre de Turquie, dans Bulletin de la Section Historique mie Roumaine, 23, 2, 1943, p. 147158 ; GY. MORVCSIK, Byzantine ChriS-the Magyars in the Period of their Migration in The American Slavic and <ean Review, 1946, voi. 5, nr. 1415, p. 2945 ; GYULA MOR VCSIK, The Byzantine Chuich in Medieval Hungary, in The American Slavic and East Review, 6, 1947, p. 134151 ; M. GYONI, L'Bglise orientale dans la Hon-e siecle, dans Revue d'Histoire Comparee, XXV, 3, 1947, p. 4249; GYUVCSIK, Biznz es magyars g (Bizan ul i ungurimea), Budapesta, 1953, 118 p.; L. TAUTU, Griechische Kloster im Mittelalterlichen Ungarn, n Acta Histoas Academica Daco-Romana, IV, 1965, p. 4166 ;! G. SZEKELY, La Hongrie ; aux XXII, siecles, dans Acta Historica Academiae Scientiarum Hunga167, p. 291311; GYULA MORVCSIK, Byzance et le christianisme hon-loyenAge, in XVI Corso di cultnra sull'arte ravennate e bizantina, Raven-3. 313341 ; GY. MORVCSIK, Byzantium and Magyars, Budapesta, 1970 ; OMIDES, A propos des relations ecclesiastiques entre Byzance et la Hon--e siecle: le metropolite de Turquie, dans RESEE, IX, 3, 1971, p. 527533; CHE, La Hongrie entre Byzance et Rome : probleme de choix religieux, n hrbuch, VI, 197475, p. 923. J R MUREANU, nceputurile cre tin rii ungurilor in credin a ortodox a i, n ST, an. IX, 1957, nr. 12, p. 2357 ; IO AN R MUREANU, Rolul ele-imnesc n cre tinarea ungurilor, n BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 12, p. iperiri arheologice : T. PASCU, M. RUSU etc, Cetatea D bica, n Acta ioce.nsis, Cluj, V, 1, 1968, p. 163202; MIRCEA RUSU, Cetatea Moigrad i esului, n voi. Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. Prof. teian Pascu, Cluj, i5279; NICOLAE DANILA, Elemente bizantine n via a popula iei autoh3anat i Transilvania n secolele VIIXIII, in MB, an. XXXIV, 1984, nr. 707 725. bisericeasc a romnilor transilv neni. AUGUSTIN BUNEA, ncercare de wnilor pn la 1382, Bucure ti, 1912, 227 p. f VASILE MANGRA, Contributoria Bisericii romne, Sibiu, 1917, 35 p.; TEFAN LUP A, Catolicismul i n Ardeal i Ungaria pn Ia 2556, Cern u i, 1929, XV + 103 p. (extras din in XXXIX, 1928, nr. 1112, p. 352396 i an. XL, 1929, nr. 12, p. 86 CEA PACURARIU, nceputurile Mitropoliei Transilvaniei, Bucure ti, 1980, bisericeasc n Banat: GH. COTO MAN, Biserica romneasc din Banat venirea ungurilor n Europa, n Altarul Banatului, Caransebe , an. III, 1946, ). 158164 i nr. 910, p. 225230 ; I. D. SUCIU, Monografia Mitropoliei Timi oara, 1977, p. 2449; EUGEN GLUCK, Contribu ii cu privire la isto-r ar dene n epoca ducatului lui Ahtum, n Ziridava, Arad, 1976, p. 89116 >. p. 243278 ; EUGEN AR DEANUL (GLUCK), Contribu ii la istoria str -Piscopiei Aradului, n M.B., an. XXVIII, 1978, nr. 46, p. 215226.

IV
VIA A BISERICEASC N DOBROGEA N SECOLELE VIIXIV

crearea statului bul-garoslav, la sud de Dun re, pe teritorii apar in toare pn atunci imperiului bizantin, fosta provincie Scythia Minor a continuat s fie considerat ca parte integrant a imperiului, de i avea o situa ie deosebit de trecut, cnd exista o administra ie i o armat imperial permanent . Lipsa unei organiza ii administrative i a unei armate stabile, a f cut ca noul stat bulgar s - i ntind st pnirea i asupra Dobrogei, ntre anii 681 971, f r ca ea s fie total sau continu . Pe teritoriul provinciei dintre Dun re i Marea Neagr se observ acum un proces de adnci transform ri social-economice, ca i n restul Peninsulei Balcanice. Peste popula ia local , mult r rit , s-au a ezat alte popula ii. n urma invaziilor, vechile ora e s-au ruralizat (de pild Tomisul e amintit de patriarhul Nichifor al Constantinopolului ca sat (= xcopov). Cu toate acestea, locuitorii autohtoni au transmis popula iilor nou venite elementele superioare ale culturii romano-bizantine. Imperiul a continuat s men in anumite centre nt rite ndeosebi pe rmul m rii, iar n interior pe cursul i la gura marilor ruri sau n anumite locuri retrase, ap rate de natur (gurile Dun rii, de pild , au continuat s fie st pnite de bizantini). Un alt document epigrafic de mare nsemn tate din aceast perioad este inscrip ia slav de la Mircea Vod (jud. Constan a), din anul 943, cea mai veche inscrip ie n limba slav veche cunoscut pn n prezent (cea de la Bucov are numai cifre). Textul n traducere este acesta : mpotriva grecilor. In anul 6451, n timpul lui Dimitrie jupan.... Probabil era conduc torul unei forma iuni politice locale, n zona Cernavod -Constan a.

D, 'obrogea sub popula iile migratoare. Dup

brogea sub bizantini. In a doua jum tate a secolului X, mp ralifor Focas (963969) i-a ndreptat aten ia i asupra bulgarilor, imperiul bizantin le pl tea de mult timp un tribut anual pentru a frontierei dun rene. Potrivit unui vechi obicei bizantin, mp chemat mpotriva ior pe cneazul Kievului, Sviatoslav. Acesta, l Bulgaria nord-estic , n-a mai voit s p r seasc bogata regiune rii de Jos. Noul mp rat Ioan Tzimiskes (969976) a fost nevoit easc o ac iune hot rt mpotriva lui Sviatoslav, n anul 971, s c trupele acestuia au pr dat toat Peninsula Balcanic . mp izbutit s cucereasc Preslavul Mare, capitala statului bulgar, irmat un asediu de trei luni, pe ap i pe uscat, mpotriva cet sstolon (Dorystolon, Dristra, Silistra, vechiul Durostorum), n refugiase Sviatoslav. Silit s se predea, s-a obligat s p r seasturile Dun rii de Jos (la scurt timp dup aceasta, a fost ucis n ii pecenegii, la Cataractele Niprului). Toate aceste lucruri snt s n Cronica de la Kiev sau a lui Nestor (PovesV viemennh let). urma victoriei lui Ioan Tzimiskes, partea de nord-est a Bulgariei t sub st pnire bizantin , pn la grani a de alt dat a Dun rii Teritoriile cucerite au fost organizate ntr-o unitate administralitar numit them , care se ntindea n partea de nord-est sulei Balcanice, pe un teritoriu ce nu poate fi delimitat precis, a ul mun ilor Balcani, Dun re uneori chiar la nord de aceasta [area Neagr . Noua them era condus de un strateg, cu re e-i Dorostolon, n mna c ruia erau concentrate cele doua puteri, i militar . Din a doua jum tate a secolului XI aceast them ub denumirea de Paristrion (Hapotpiov ) sau sub cea popular dunavis (IlapaSouvaPi ) sau Paradunavon (IlapaSoovaPov) deci duLU thema de lng Dun re. > raport bisericesc, Patriarhia bulgar de la Durostorum, recude mp ratul Roman Lecapen, din interese politice, a fost desiar n locul ei s-a creat o mitropolie, dependent de Patriarhia stantinopol. N-ar fi exclus ca sub jurisdic ia acesteia s fi ajuns episcopate de pe teritoriul de azi al Dobrogei, asupra c rora n ns m rturii sigure, poate de la Dinogetia, Noviodunum, Tro^.xiopolis etc, importante a ez ri medievale timpurii, aturile arheologice au ar tat (ceea ce s-a scris i n Cronica litzes Kedrenos) c acum a nceput refacerea fort re elor de riul limes scitic : Noviodunum, Dinogetia, Arrubium, Troesmis, ai Capidava, Axiopolis, Dorostolon .a. n acela i timp, s-a conPuternic fort rea pe insula P cuiul lui Soare, la 18 kilometri

de Durostorum, pe Dun re (spre NE). S p turile arheologice efectuate aici au scos la iveal numai o parte nensemnat din vechea cetate, restul fiind acoperit de apele Dun rii. Dup moartea mp ratului Vasile II Bulgaroctonul (9761025), s-a a ezat n p r ile Dun rii de Jos o nou popula ie migratoare, pecenegii, cunoscu i n izvoarele bizantine sub numele de pa inachi, care n prima jum tate a secolului XI au f cut mai multe incursiuni de prad i jaf n imperiu. In 1064, a urmat o nou i ngrozitoare invazie n sudul Dun rii, a uzilor. C tre sfr itul secolului XI, avem o informa ie istoric despre unii conduc tori locali la Dun rea de Jos. Scriitoarea bizantin Ana Comnena, n cunoscuta sa lucrare Alexiada, ar ta c n 1086 cumanii (numi i de ea sauroma i) au dus tratative n p r ile Dun rii cu efii unui oarecare neam scitic : Tatos (Tatul), Sestlav i Satzas (Satza), primul st pnind Dristra (Silistra), iar ceilal i Vicina i celelalte (ora e, inuturi etc). Istoricii N. Iorga, N. B nescu i al ii, n zilele noastre, au ajuns la concluzia c este vorba de o organizare politic i bisericeasc romneasc , independent de bizantini, la Dun rea de Jos. (Tatul este din aceea i r d cin cu cuvntul tat , iar Sestlav ne duce cu gndul la Seneslav de mai trziu). Despotatul Iui Dobrotici (Dobrotit ). Dup aproape dou secole de st pnire bizantin , Bulgaria a izbutit s - i capete dreptul la o via statal proprie n 11851186, prin r scoala As ne tilor i crearea imperiului vlaho-bulgar, de care ne-am ocupat. Dobrogea a p strat acum tot timpul leg turi cu imperiul de la Niceea (12041261), creat dup ocuparea Constantinopolului de c tre crucia i. Probabil au con i* nuat s existe anumite forma iuni politice locale. n prima jum tate a secolului al XlV-lea, partea de nord a Dobrogei inclusiv ora ul Vicina a ajuns n st pnirea lui Basarab I, domnul rii Romne ti. Tot atunci izvoarele istorice men ioneaz un mic stat desprins din cel bulgar, nspre litoralul M rii Negre, n Dobrogea de sud i nord-estul Bulgariei de azi. Nucleul statului era vechea ar a Cavarnei inutul dintre Vama i Caliacra pomenit ntr-o diplom a lui Ioan Asan II. Jri__134g^entWc torul acestui stat, Balica, a intervenit n luptele din Bizan , trimi nd 1000 de osta i, sub conducerea lui Dobrotici (Dobroti ) i a fratelui s u Teodor, s sprijine pe mp r teasa Ana de Savoia, mama lui Ioan V Paleologul, mpotriva lui Ioan VI Cantacuzino. Probabil prin 1348, acel Dobrotici a fost instalat n scaunul rii Cavarnei, c ci n curnd el apare ca despot

Bizan ului. Acest titlu se acorda membrilor familiei imperiale sau lemnitari importan i i conduc tori de state la hotarele Bizan u care acesta voia s -i c tige de partea sa. El devine un mare itor, ob innd victorii mpotriva taratului de Trnovo. Se pare c ervenit apoi unele diferende ntre el i mp ratul Ioan V Paleocare la rentoarcerea dintr-o c l torie n Italia i Ungaria, n 1366, a fost prins la Varna i arestat de Dobrotici. O expedi ie s de feudalul italian Amedeo de Savoia a dus la eliberarea mp i prizonier, dar, n schimbul acesteia, i s-a recunoscut lui Dobroitonomia politic . El apare n anii urm tori n leg turi politice strnse cu Vladislav-Vlaicu al rii Romne ti. ndat dup a, ora ele de pe malul drept al Dun rii i Mangalia au recunosept conduc tor pe Dobrotici. Intrnd n st pnirea teritoriului dinn re i Marea Neagr , acesta a ndeplinit un important rol poli^conomic n a doua jum tate a secolului XIV, intervenind n lup;ntru domnie n Bizan i purtnd lupte cu coloniile genoveze de ea Neagr . 1386, i-a urmat fiul s u Ivanco, care purta, de asemenea, titlul ;spot. Acesta a ncheiat o pace cu turcii, precum i un tratat :e i comer cu genovezii. Probabil a c zut ntr-o lupt mpotriva r n 1388. >t atunci, Mircea cel B trn, domnul rii Romne ti (13861418), it Dun rea i a ocupat mai multe cet i, pentru ca ele s nu cad ia turcilor. Cu ajutorul popula iei locale Mircea a alungat pe iin Dobrogea, alipind-o, mpreun cu Drstorul (Silistra), rii Le ti. De aceea, n 1389, el a ad ugat la titlul s u i pe acela de tor al p r ilor Podunaviei. In dou documente latine din 1390 l se intitula terrarum Dobrodici despotus. Probabil n urma de la Rovine (1394), turcii au pus st pnire i pe Dobrogea (Siliszuse nc din 1393). Mircea izbute te s le recucereasc prin :nd se intitula domn de amndou p r ile peste toat Podunac pn la Marea cea mare i singur st pnitor al cet ii Drsto(n 1415 purta acela i titlu). Dobrogea a fost pierdut ns n r mnnd sub st pnire otoman pn n 1878. ia a bisericeasc . n ce prive te via a cre tin n aceast perioad , ele descoperiri arheologice aduc prea pu ine elemente. Se con> penurie aproape total a inscrip iilor, categorie de documente cele mai pre ioase pentru o mai bun cunoa tere a vie ii ome-n teritoriul Dobrogei, n secolele VIIX. Inscrip ii n limba latji-re anii 681971, deocamdat nu se cunosc. Amintim doar, dou

VIA A

BI S ER I C E A S C A IN

D O BR O G E A

( S EC .

V II X IV )

23 1

piese epi gra fic e. P e parte a su peri oar a u nu i ulcior d esc o pe rit n a e za re a feu d al ti m p u rie d e p e r u in ele c et ii C ap i da v a (j u d. C on st an a), a t ri bu i t se c ol e l o r IX X , e st e i n ci z at , d e o p a rt e i d e a lt a a g t u l u i, o m a r e cr u c e cu c a p e t el e b r a el o r l i t e i c u l i n i i n f o r m d e r a z e n tr e b r a e. n tr e i d i n br a e l e c r u c ii s nt n s cr i s e lit er e l e g r e c e t i M O ( = M T JV ^ P 0 e o o ) i fo r m u l a N H K O ( si c ) = vi x a. In j ur u l cr u cii e st e in cizat alfabet ul grec e sc, scris de la sfr it spre n ceput, n sen sul n vrtirii ro ii olar u lui (lip se te nu m ai litera H ). L a sf r it ul alfa betu lui, apar e, t ot cu lit e re g re c e ti, n u m e l e P e t re ( d e ci n f o r m a n c ar e se p r o nu n azi). A ce a st in scri p ie pre zint o m are i m p o rtan ist oric i lin gvi stic , fiin d c o n sider at cea m ai vech e d o va d sc ri s de li m b rom neasc . V estigii cre tin e la Bise ricu a G arv n. n f r de acestea, n D obr o ge a s -a u d e s c o pe rit i fu n d a iil e u n o r bi se ri ci d i n p i at r i c r mid , ca re, al tu ri d e cele de la D bc a, snt cele m ai vech i d in ara n oa str . R uinele cet ii rom a n o-bizantine D ino getia se afl pe o insul stn-c oa s (po pin ) din b l ile D u n rii, cun oscut azi su b n u m ele de B iseri cu a, pe teritoriul satul ui G a rv n (ju d. T ulcea), la 8 9 k m su d -e st de Gala i sau 12 k m n ord d e M aci n. n a ezarea m edie val ti mp uri e de aici, se n l a, n sec ol ele X I X II, o m i c bi seric d e zid , ale c r ei t e m elii s-au desc op erit n 1 95 0. P rob abil d e la ru inele ei s -a nu mit i p opin a pe care se afla B isericu a , d enu mire ce se p strea z pn azi. Tre bu i e m e n i on at c p e r u i n e l e cet ii r o m a n o - bi za n ti n e acum, poitr ?^n 4r -hfflrririer i*r*HiTfP[!TTTfr~^ d e l o cu i n e l a su prafa . B isericu a situ at la a pro xi mati v 4 0 m n ord -vest de poarta prin ci pal a cet ii r o m a n o-bi za ntine ar e pla n ul apr oa p e p trat, cu l at u ril e d e c. 6 X 6 m , cu o a b si d l a r s r it, se m i ci r c u l a r n i n t eri o r ?i cu ci n ci l at u ri l a e xt eri o r. A f o st co n str ui t d in pi at r l oc al d e c arier , d e for m n er egulat , pr o venit din ruin ele cl d irilor r o man o-bi z an tin e. Zid u rile biseri cu ei er au te n cu ite i pictat e pe d in u n tru ( n interi orul biseri cu ei s-au g sit bu c i d e tenc u ial , u n ele cu resturi d e pi ctu r ). n c ol u l d e n o r d - vest s-a d e sc o pe r it u n m o r m n t, a ez at ch i ar n gr o si m e a zid ul u i, a par in nd pr o ba bi l ctitoru lu i. A lte trei m o r mi n te sa u d es c o p e r it n i n t e ri or u l b i s er i c u ei, i ar n j u ru l ei , u n ci m i t i r n tr e g, n m o r m i n t el e di n ex t eri o r s- a u d e sc o pe r it d o u mi c i bu c i d e st o f , e sut e c u fir d e au r i a rgi n t, i u n m i c fr ag m e n t d e br o d e ri e cu sut c u fi r d e a u r p e f o n d d e m t ase, a ce a st a fi i n d ce a m a i ve c h e br o d e r i e c u n o s c u t p n a c u m p e t e r i t o r i u l r i i n o a st r e. P l a n u l , t eh n i c a

PERIO ADA A DOUA (SEC OLE LE VII XIV)

truc ie i pictura bisericu ei de la Garv n arat c este de oriantin . A fost ridicat poate chiar n prima jum tate a secolu:i a c zut n ruin pe la mijlocul secolului XII. buie men ionat i faptul c la 1012 m vest de bisericu s-au ir i dintr-un clopot de bronz. Desigur a apar inut bisericu ei n acum, celmai vechi'_cl<motjailat pe teritoriul rii noastre. la Bisericu -Garv n s-au descoperit cteva mici obiecte de cult, r de bronz pentru cruciuli e simple, lite exemplare de acest tip se lucrau pe loc. Dintre multele i ntele cruciuli e din secolele XXII descoperite aici, trei preimportari deosebit ,, taatedjn secolul XI. Prima const ^dejapt, cruci de bronz, una mai mare, jos, i alta mai mic , sus, amnat"eTin5rTocT*3eci Legate""filtre ele; Este ttrr exemplar care nu^ -^altJtjrer"lri~"elte-ieg^^ de ; incizat figura unui orant, avnd deasupra capului o inscrip i c : Sfntul Gheorghe. Cruciuli a mic (de 4,5 cm) are fa : cu figura Mntuitorului r stignit. :ruce dubl relicvar, din bronz, are pe o fa chipul lui Hristos t, iar la capetele bra elor laterale pe Fecioara M ria i Sfntul Ioan. Sub bra ele Mntuitorului snt inscrip iile grece ti: Iat , Iat mama ta. Pe fa a cealalt se afl Maica Domnului ca ncadrat de busturile celor patru evangheli ti. aici s-a descoperit o cruce relicvar de aur, cu lan din acela i re ios, cu dimensiunile de 7,8 X 6,2 cm (greutatea mpreun l = 77 gr.). Pe fa a principal a crucii este aplicat , n relief, ui Hristos r stignit, iar n jurul S u snt aplicate mici ornamenligran. Probabil aceast cruce a apar inut unui ierarh, existent Iul al Xl-lea n a ezarea feudal timpurie de la Bisericu a alt indiciu pentru existen a unui episcop aici este i un mic ie plumb, cu inscrip ii i imagini sfinte. Pe avers se afl chipul Domnului, reprezentat bust, cu minile ridicate n atitudine de ne (orant ), purtnd pe cap v lul sfnt, iar pe piept un mecu figura lui Hristos. De o parte i de alta a capului se v d inijrece ti M i 9 (nlocuind prescurtarea MP i 9 T (pentru MT)X7)P Pe revers, sigiliul are o scurt legend , n limba greac , pe nduri : <j<ppa-j(U) Mtx(a7jX) it(o)iji.svpxoo 'PcootaS (sigiliul lui Mihail, torul Rusiei). Arheologul Ion Barnea a dovedit c este vorba de 'litul grec Mihail al Kievului (11301145), retras la Constan i- __

nopol n 1145, unde a mai tr it pn dup liZJLJPrezen a acestui sigiliu la Bisericu a-Garv n trebuie pus n leg tur cu vreo scrisoare a lui Mihail trimis unui alt ierarh tr itor n acest loc. Ca i crucea pectoral relicvar descris mai sus, acest sigiliu este un indiciu n plus asupra existen ei unui scaun episcopal n a ezarea de la DinogetiaGarv n, poate sub jurisdic ia mitropoliei de Dorostolon, capitala themei Paristrion. Scrisoarea ierarhului de la Kiev care nu s-a p strat va fi avut un caracter personal, i nu unul oficial. Poate a fost scris dup ce Mihail a p r sit scaunul kievean, pe cnd se afla n Constantinopol. Cu prilejul s p turilor efectuate n 19531954, la vreo 3 km de comuna Niculi el (jud. Tulcea), pe dealul Cet uia, s-au descoperit temeliile unei bisericu e, din care se mai p streaz numai 14 rnduri de c r mid la baz . A fost construit din fragmente de c r mizi romane, de forme, m rime i calitate deosebite, luate din marele val vecin. Temelia era a ezat pe o stnc nativ . Lungimea bisericu ei era de 6 m (diametrul altarului avea 1,90 m). Cteva monede i fragmente ceramice descoperite n locuin ele din jur arat c bisericu a a existat n secolele XIXII. n jurul ei s-au descoperit cteva locuin e, precum i un mormnt, care presupun existen a unei a ez ri mn stire ti n acest loc retras i ap rat de pe Cet uia. De altfel, Niculi elul este cunoscut n unele izvoare medievale, ca i n h r ile din secolele XVIII XIX, i sub denumriea de Mn stire sau Mn stiri te. Aceast bisericu este cea mai veche cl dire de plan treflat cunoscut pn acum n ara noastr . Sondajele arheologice mai noi au dus la constatarea c o alt biseric din Niculi el, Sintul Atanasie, apar ine secolului al XlII-lea. Este alc tuit din naos i altar, avnd planul n form de cruce nscris (a a numitul tip simplu). Partea central a naosului este acoperit cu o turl scund , circular n interior i hexagonal n exterior. Fa adele snt decorate cu o succesiune de firide nalte. ntreaga construc ie este din c r mid p trat . Pronaosul a fost ad ugat edificiului n secolele XVIII XIX. Acestui tip de construc ie i apar in i alte biserici din zona balcanic . Probabil unul din cei trei conduc tori pomeni i de Ana Comnena n Alexiada, Satzas (Sacea), s fi stat undeva n jurul Niculi elului, iar ora ul Isaccea de azi (situat n apropiere) s - i fi primit numele dup el. n acest caz, putem presupune c pe lng Satzas va fi stat i un episcop (n zona Niculi el-Isaccea), continuator al str vechiului scaun de la Noviodunum (lng Isaccea actual ) din secolul VI. Cruci relicvar

ira bizantin i cruciuli e din secolele XIXIII s-au descoperit la i Isaccea (jud. Tulcea), la Capidava (jud. Constan a), la P i Soare, n sud-vestul Dobrogei i n alte p r i. La Enisala s-a rit i o c delni de bronz din secolele XIIIXIV.
i privitoare la organizarea bisericeasc . Mitropolia Vicinei.

ele IVVI via a bisericeasc din fosta provincie Scythia Minor umat de Episcopia Tomisului, cu ierarhi de prestigiu, particilucr rile unor Sinoade ecumenice i autori de lucr ri teologice dt gen. i anumite m rturii arheologice, ar rezulta c n fosta provincie ( Minor au existat i alte scaune episcopale : Callatis (inscrip ia le episcopului tefan), Histria (un palat episcopal) i Tropaeum (un baptisteriu). Iar din anumite Liste ale episcopiilor supuse iei de Constantinopol rezult c n secolul VI, n afar de Toexistat scaune episcopale la Axiopolis, Capidava, Callatis, CarDnstantiana, Histria, Tropaeum Traiani, Troesmis, Noviodunum, s, Salsovia, Halmyris, Zaldapa i Dionysopolis. Toate acestea
;

irut n cursul marilor invazii avaro-slave de la nceputul secoVH-lea. tam mai sus ca n-ar fi exclus existen a unui scaun episcopal

f '[.

cetate romano-bizantin de la Dinogetia, unde s-au descoperit via bisericeasc din secolele XIXII (bisericu a, crucea il , sigiliul arhiepiscopului Mihail al Kievului) sau n zona Niculi el, continuator al scaunului episcopal de la Noviodunum. ezi sigure despre o eparhie n Dobrogea avem numai n seIIIXIV. Este vorba de Arhiepiscopia (Mitropolia) Vicinei. Cea he tire despre aceast a ezare o avem n Alexiada Anei Comre relata c la sfr itul secolului al Xl-lea Tatos (Tatul) st ptra (azi Silistra), iar Sestlav (Sestav) i Satzas st pneau Vicielalte (XTJV Btxt/vav xai tXXa). Este men ionat apoi abia de la secolului al XlII-lea, fie n listele episcopale, fie n portulanele fie n alte documente. nflorirea acestei colonii grece ti a fost leg tur cu ocuparea Constantinopolului de c tre latini (1204), c reia s-au a ezat aici un num r nsemnat de greci, devenind important centru comercial de la Dun rea de Jos. Ora ul a n> i datorit genovezilor, care au ntemeiat aici un important e afaceri. Cucerirea Constantinopolului de c tre latini (1204) a
;

t apari ia genovezilor n Peninsula Balcanic

i pe litoralul M -

rii Negre. Din a doua jum tate a secolului al XlV-lea, a nceput s - i piard din importan , iar peste aproximativ un secol, i-a ncetat existen a. Problema localiz rii Vicinei a fost mult discutat de istorici i geografi, f r s se ajung la o solu ionare definitiv . S-a propus identificarea ei cu diferite localit i de azi : Macin, undeva ntre Isaccea i Tulcea, estuarul dun rean n fa a Isaccei, Somova, toate n partea de nord a Dobrogei, n apropierea Dun rii, iar mai nou tocmai n zona opus , n ostrovul dun rean de la Pacuiul lui Soare, la circa 18 km de Silistra, deci n apropierea grani ei romno-bulgare. Deci, pn n prezent nu s-a ajuns la o concluzie acceptat de to i istoricii. De aceea, una din sarcinile importante ale arheologiei romne ti este identificarea Vicinei de alt dat . Pn atunci, ne nsu im ipoteza acceptat de cei mai mul i istorici, c Vicina se afla pe locul Isaccei de ast zi, vechiul Noviodunum, sau mai degrab n ostrovul dun rean din fa a ei. Vicina ar fi un nume romnesc, Vecina, deci a ezat n apropiere de ceva, n spe de un alt ora . In nfloritorul centru comercial care a fost Vicina, a existat i o arhiepiscopie (mitropolie), cu ierarhi greci, dependent de Patriarhia din Constantinopol (a existat ns i o mn stire catolic , a franciscanilor, atestat documentar n prima jum tate a secolului al XlV-lea). n acest caz, Mitropolia de la Vicina ar fi o continuatoare a episcopiei pe care am presupus-o la Dionogetia-Garv n, tot n nordul Dobrogei. Titularii acestor dou scaune au putut avea i grija duhovniceasc a credincio ilor romni din teritoriile nvecinate de peste Dun re, adic din p r ile sudice ale Moldovei i cele din r s ritul Munteniei. Mitropolia Vicinei a luat fiin ntre anii 12041261, cnd imperiul bizantin i mutase capitala la Niceea, ntruct Constantinopolul era ocupat de crucia i. Se cunoa te un sigjliu_al patri^hului^cumejuc^ffl|.rman II (12221240), descoperit ntr-un loc necunoscut din Dobrogea, care va n nso it vreo "Scrisoare trimis de acesta mitropolitului de Vicina. n vara anului 1285 p storea la Vicina ^eofforl care lua parte atunci la lucr'arjlg^sliioaulfr." pgffifljjfrfl^jnui^n biserica Vlaherne din Constantinopo], cnd a fost cojQjdaH^^-patoMkiiI-unionist Ioan Vekkos semnnd : smeritul C1" fp^,, anstitlll .. mitropQli<- ^ ^<>-B'"wr pazitei cet i Vicina. In 1292 acela i Teodor semna cunoscutul Tomos sinodal mpotriva latinilor. n jurul anului 1302, era mitropolit Iuca!>j<dJa>uf r ndoial el crmuia eparhia mai de mult. Iii acei an a "mijlocit pe lng mp ratul An-

cel B trn Xi2254328) s primeasc n imperiu un grup de " ce-1-TrfffrfT'crin Cronica lui Gheorghe Pachymeres. ecumenic i.intr-un act din 1303, precum coresponden dinT3051306. n 13171318 sinodul patriaramirttrre"de"mitropolitul Vicinei, f r s -i dea numele. ima jum tate a secolului al XlV-lea nsemn tatea Vicinei i scad , datorit deselor incursiuni ale t tarilor din nordul jre, care au i ocupat-o apoi n primii ani ai secolului al XIVi371338jJ[ntlnim ca titular al scaunului mitropolitan de la Macarie. In momentul alegerii i nvestiturii sale, el se angaj n"l a~patriarhului (pe atunci Isidor I) i a sinodului s u c p r si turma duhovniceasc ce i s-a ncredin at" i nici fe eVicina stapnit atunci de o mn de p gni nelegiui i I, ci numai n caz de mare nevoie i trebuin . Dac va fi nec acest lucru, se obliga s nu mai cear vreo ocrmuire sau L unei alte Biserici. nmai 1341 i m ^inoduluipairiarhaidin Constantinopol. n februarie 1347 este nou titular al scaunului de Vicina, cu numele Chir!7T"Probabil ui-atxtrrcle ora ul a ajuns n st pnirea ui Basarab I. Lui mitropolit de Vicina a fost Iachint, jgareJiLJcnjaL_lJ359^ la e_yqievodului Nicolae Alexandru Basarab al rii Romne ti, uno cjut de patriarhul ecumeTiitrealist I ca mitroptJirt^l"TTrlgToe al felfc el. nici n-a p storit mj^ tjmpi^ rin care era .apro.bat .jutarea4ui- acMTrt la scunuT'aimntit, scrisoarea patriarhului c tre domnul muntean, se spunea c tea de ctva timp mai nainte la curtea domnitorului. Dup lui Iachint, nu mai avem alte tiri despre Mitropolia Vicinei. o n c l u z i i : Descoperirile arheologice efectuate n ultimele i au adus lumin ntr-o seam de probleme privind istoria biisc a Dobrogei. Toate acestea 7a care se adaug unele - documentare propriu-zise arat c via a cre tin a contipulseze n teritoriul dintre Dun re i Mare i dup trecerea ezarea vremelnic a unor popula ii migratoare, credincio ii de r nd biserici, preo i, a ez ri m n stire ti i chiar scaune epis-

BIBLIOGRAFIE

I z v o a r e : Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istoriei Romniei III, Scriitori bizantini (sec. XIXIV), publicate de Al. Elian i Nicolae erban Tana oca, Bucure ti, 1975, 568 p.; voi. IV, Scriitori i acte bizantine (sec. IVXV), publicate de Haralambie Mih escu, Radu L z rescu, Nicolae erban Tana oca i Tudor Teoteoi, Bucure ti, 1982, XII + 586 p. L u c r r i g e n e r a l e : N. B NESCU, Bizan ul i romanitatea de Ia Dun rea de Jos, Bucure ti, 1938, Acad. Rom. Discursuri de recep ie, LXXII, 38 p.; N. BNES-CU, Les premiers temoignages sur Ies Roumains du Bas-Danube, n Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher, Atena, III, 1922, p. 287320 (versiunea romn : Ce/e mai vechi tiri bizantine asupra romnilor de la Dun rea de Jos, n AIIN, Cluj, I, 1921 1922, p. 138160) j N. B NESCU, Les duches byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, Bucarest 1946, 193 p. ; ION BARNEA i TEFAN TEFANESCU, Din istoria Dobrogei, III. Bizantini, romani i bulgari la Dun rea de Jos, Bucure ti, 1971, 440 p.; R ZVAN THEODORESCU, Bizan , Balcani, Occident la nceputurile culturii medievale romne ti (secolele XXI\r), Bucure ti, 1974, 379 p.; EMILIAN POPESCU, Inscrip iile grece ti i latine din secolele IV-XIII descoperite n Romnia, Bucure ti, 3976, 438 p. + 1 h + ilustr.; PETRE DIACONU, Despre situa ia politic la Dun rea de Jos n secolul al Xll-lea, n SCIVA, 27, 1976, nr. 3, p. 293307; PETRE DIACONU, O iorma ie statal la Dun rea de Jos: ara Dristrei, n voi. Documenie noi descoperite i intorma ii aiheologice, Bucure ti, 1977, p. 3740 ;l C. CIHODARU, Romnii din. tre Dun re i Marea Neagr n secolele XXIII, n Analele tiin ifice ale Universit ii Al. I. Cuza. Istorie, Ia i, 23, 1977, p. 6781. D e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e c r e t i n e : I. BARNEA, Rela iile dintre a ezarea de la Bisericu a-Garv n i Bizan n secolele XXIII, n SCIV, an. IV, 1953, nr. 34, p. 641647; I. BARNEA, Sigiliul unui ierarh al Ro iei n a ezarea de la Garv n, n SCIV, an. VII, 1956, nr. 12, p. 189197; GH. TEFAN, I. BARNEA, M RIA COM A, EUGEN COM A, Dinogetia, I. A ezarea feudal timpurie de la Bisericu aGarv n, Bucure ti, 1967, 409 p. + 198 fig. (cu toat bibliografia); I. BARNEA, Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinoge ia-Garv n, jud. Tulcea (1963 1968), n Materiale i cercet ri de arheologie, 10, 1973, p. 291331. A. RDULESCU, Un atestat str rom nesc la Capidava, n Pontica, Constan a, III, 1970, p. 255274. Vezi i GLORIA CEACALOPOL, Crucea relicvar de la Capidava, n SCIV, IX, 1, 1962, p. 192194. PETRE DIACONU, Despre datarea circumvala iei i a bisericii treflate de Ia Niculi el, n SCIV, 23, 1972, nr. 2, p. 307319} I. BARNEA, Din nou despre datarea valului i a bisericu ei treflate de la Niculi el, n SCIV, 24, 1973, nr. 2, p. 311315; CRISTIAN MOISESCU, Un monument medieval dobrogean necunoscut biserica Sfntul Atanasie de la Niculi el (sec. XIII), n Almanahul parohiei ortodoxe romne din Viena pe anul 1976, p. 99102 ; LIA i ADRIAN BATRNA, Contribu ii la cunoa terea arhitecturii medievale din Dobrogea: biserica Sfintul Atanasie din Niculi el (jud. Tulcea), n SCIV, 4, 1977, p. 531552; LIA i ADRIAN BATRINA, Un vechi monument romnesc pe teritoriul Dobrogei: biserica Silntul Atanasie din Niculi el (jud. Tulcea), n BOR, an. XCVI, 1978, nr. 34, p. 277237, A se vedea i I. BARNEA, Arta cre tin n Romnia, II. Secolele VIIXIII. Studiu introductiv i prezentarea plan elor de..., Bucure ti, 1981, 238 p. (cu 102 pi. n text). V i c i n a : N. GR MAD , Vicina. Izvoare cartografice, originea numelui, identificarea ora ului, n rev. Codrul Cosminului*, Cern u i, I, 1924, p. 435459 5 G. I. BR TIANU, Recherches sur Vicina et Cetatea Alb . Contributions l'histoire de la domination byzantine et t tare et du commerce genois sur le littoral roumain de la Mer Noire, Bucarest, 1935, 197 p. + 8 pi.; G. I. BRTIANU, Vicina II. Nouvelles recherches sur l'histoire et la toponimie medievale du littoral roumain de la Mer Noire n Revue Historique de Sud-Est Europeen, an. XIX, 1, 1942, p. 133175; V. LAURENT, Ia domination byzantine aux bouches du Danube sous Michel VIII Paleologue n Revue Historique du Sud-Est Europeen, an. XXII, 1945, p. 184198; P. . N STUREL, A ezarea ora ului Vicina i rmul de apus al M rii Negre n lumina unui

i grec, n SCIV, an. VIII, 1957, nr. 14, p. 295305; PETRE DIACONU local izarea Vicinei , n P ontica , 3, 19 70, p. 275295 ( cu expuner ea p rerilor i ntreaga bibliografie a problemei); CONSTANTIN C. GIURESCU nea Vicinei i importan a acestui ora pentru spa iul carpato-dun rean r ,, Tulcea, II, 1971, p. 257260 ; MIRCEA LERIAN, In leg tur cu ipoteza Vici-ova. Cteva considera ii pe margi nea unor lotograme ale zonei Somova n an. XCI, 1973, nr. 35, p. 472474; AL. KUZEV, Zur Lokalisierung der Stadt n Etudes balkaniques, XIII, 3, Sofia, 1977, p. 112125; P. . N STUREL, i donc localiser Vicina ?, n BYzantinische Forschungen, Bnd XII Amster-37, p. 145171. h i e p i s c o p i a V i c i n e i : V. LAURENT, Les Regesta des Actes du at byzantin. Les actes des Patriarches, tasc. IV. Ies Regesta de 12081309 971, XXVII + 634 p; V. LAURENT, Le metropolite de Vicina Macarie et la la viile par les Tartares, n Revue Historique du Sud-Est Europeen Buca-16, p. 225232 ;i PETRE . N STUREL, Dou manuscrise grece ti de la' Biblio-ional din Viena i nsemn tatea lor pentru istoria romnilor, n Almanahul ortodoxe romne din Viena pe anul 1968, p. 101103 (despre arhiepiscopul ETRE . N STUREL, Les iastes episcopaux de la Metropole de Vicina, n ischNeugriechische Jahrbucher, Athen, XXI, 1976, p. 3342 ( i extras); TEFAN CIOBANU, Evolu ia, rolul i nsemn tatea Mitropoliei din Vicina, n ' tudii i cercet ri de arheologie, Tulcea, VI, 1977, p. 233243; IOAN RAMU-Mitropolia Vicinei i rolul ei n p strarea Ortodoxiei n inuturile romne ti, >e 7a Dun re la Mare. M rturii istorice i monumente de art cre tin Gala i' . II, 1979), p. 149 169. ;e vedea i PETRE DIACONU, Despre organizarea eclesiastic a regiunii Du ios (ultima treime a secolului X secoiul XII), n S.T., an XLII 1990 nr 1 20. ' " '

VIA A BISERICEASC A ROMNILOR DIN TERITORIILE EXTRACARPATICE N SECOLELE XII I XIII

n.;s wi.

rintre ultimele popula ii migratoare care au trecut pe p mntul rii noastre se num r dou popoare de step , pecenegii i cumanii, care f ceau parte din neamurile de limb turca. Pecenegii numi i n izvoare i bisseni sau pa inachi erau mp r i i n mai multe triburi (uzi, berindei etc). Pe la sfr itul secolului IX s-au a ezat n regiunile de cmpie ale Moldovei de sud i Munteniei, iar unele triburi s-au r spndit i n Transilvania. Ei au exercitat asupra localnicilor o domina ie mai mult nominal , pretinzndu-le plata unui tribut. Pe la mijlocul secolului XI, fiind b tu i de cumani, au fost nevoi i s - i p r seasc a ez rile i s treac n sudul Dun rii. Cumanii (polov i) veni i n locul lor au exercitat o domina ie politic asupra Moldovei i rii Romne ti pn la marea n v lire a t tarilor din 1241 fgrupe mult mai mari de cumani se g seau n stepele ruse ti, de la Urali pn n Carpa i). De la pecenegi i cumani ne-au r mas cteva urme n toponimie i limb (B r gan, Burnaz, Teleorman, Caraiman, Caracal, Covurlui, Bahlui, Vaslui etc). Cavalerii teutoni n ara Brsei. Intruct cumanii constituiau o primejdie pentru Transilvania, regele Ungariei Andrei JT (]?P^1.9.35) s-a adresat, n 1211, lui Hermann de Salza, marele maestru al cavalerilor teutoni (ordin de c lug ri osta i de la Locurile Sfinte), d ruind acestui ordin ara Brsei (quandum terram Borza nomine), care, din pricina numeroaselor incursiuni cumane, a ajuns pustie i nelocuit (de erta et inhabitata). In schimb, erau ndatora i s apere hotarele regatului feudal maghiar mpotriva cumanilor, dndu-le dreptul de a- i construi cet i i ora e din lemn, dreptul de organizare proprie din punct de vede-

di c i bi seric esc, sc utiri d e d ri . A cc eptn d p r o p u n er ea, c a va l eri i i a u v en it din ar a S f n t i s -a u a e z at n a ra B r sei , u n d e au ci n ci f ort r e e p u t er n i ce di n zi d. In c u r n d, a u t rec ut di n c ol o d e i ( m u n ii z pe zil o r ), c u ce ri n d pa r t e a d e n or d -e st a M u n t en i ei e a de su d a M oldo vei, pn la iret. A u ridicat mai m u lte cet i rito riile cu cerite, nt r e c ar e est e a m i n tit i u n c astr u f o art e n D ar a c est e f a p t e al e l o r, s v r it e f r ti r ea r e g el u i, a u fo st s o 0 n c l c a r e a n el e g e r i i d i n t r e ei, l u c r u p en t r u c a re l e - a an u l a t ;i a p tr u n s c u o st i l e n i n ut u ril e l or ( 1 2 2 2 ) . In r ea lit at e, r e g el e e a c a n u c u m v a t eu t o n ii s - i n t e m e i ez e n a ce st e r e gi u n i o st in d e pe n d en t d e U n g ari a. D ar la scu rt ti m p, n u r m a i n te r ve n i ei i o n o r i u II I, r e g e l e A n d r ei II l e -a r e n n o i t d a n i a , d n d u -l e st p pe st e teri t oriil e e xtr a ca r p ati c e, p n la h o t ar el e b r o d n i ci l or i a D u n r e ( br o d n i ci, n li m b a sl a v = l o c u it o r i d e l a va d u r i ), e zar ea te u t on il or n a ce st e reg i u n i a avu t ur m ri n se m n at e, c ci r ot ir ea l o r s-a u a ez at ai ci n u m er o i l oc u it or i, n u n u m a i n ar a ci i p e ve rsant ul d e mi a z zi -r s rit al C ar pa il or. N u m e r o i sa i , 1 di n Tr a n sil va ni a s-au st a bi lit n p r ile C m p ul u n g ul ui i B u z r a l i i, n M o l d o va , n p r il e V r a n c ei, T r ot u u l u i, B a c u l u i i ai la n or d . si gu r , sa ii i se c u ii t re c u i pe st e C a r pa i au d u s cu e i i u nii :at oli ci p en tr u tr e bu i n el e l or d u h o v n i c e ti. A c e t i pr e o i i c r e -i c at o l i ci au p u s b a z el e p r i m e l o r c o m u n i t i c at o l i c e n ara asc i M oldo va. In 1 223 pa pa H on oriu III, la rug mintea cava teut oni, a sco s a ceste in utu ri de su b ju risdic ia oric r u i episc o p pun nd u-le su b con du cerea pr oto po pu lui din B ra o v, care de pin sca u n u l p a p al. n an ul u r m t or, a cel a i p ap a su pu s i n ut u rile i ve d i r e c t s c a u n u l u i p a p a l , i m p u n n d c r e d i n c i o i l o r o d a j d i e d e d o u m r c i d e a u r , c a r e u r m a s s e n c a s e z e d e l a t o i c r e -ii c at o li c i, o p ar t e p e n t r u pa p a, al t a p e n tr u c a v al e ri. : n 1 2 2 5 s -a i vit o n ou n e n el e g e r e n t r e r e g el e A n d r e i II i ii t e u t o n i. D r e p t u r m a r e, r e g e l e a cu c e rit a r a B rse i, a p o i a nu n ii, lu nd n st p n ire t o ate i nu t urile i a e z rile e xtr a car pa -- e rit e d e t e ut o n i. R e g e l e u r m r e a p r i n a c e a st a n u n u m ai s m e ve nt u al ele n v liri cu m an e n T r an sil va n i a, ci s z d rn i c ea sizui n a pa pei d e a cr ea, l a m a r gi n ile r eg at ul u i s u , o feu d po n C a va l er ii t e u t on i, al u n g a i d e fi niti v d i n p r il e n o a str e , s- a u n P r u si a r u n d e a u u r m r i t ac e e a i p o l it i c d e c o t r o pi r e a t er i -

___ _ VIA A BISERICEASCA IN SECOLELE XIIXIII

241

ioriilor locuite de slavi. ncerc rile f cute n anii urm tori de papa pe lngn regele Ungariei, de a napoia cavalerilor p mnturiie i bunurile lua Le, n-au dus la nici un rezultat. Incre tinarea cumanilor. Ar tam mai sus c p este teritoriile de la miaz zi i r s rit de C arp a i, cucerite de teutoni, se ntindea pn atunci domina ia cumanilor. Ace tia fiind p gni, s-au f cut ncer c ri de convertire a lor la credin a cre tin n rit catolic din par tea unor c lug ri dominicani (ordinul dominicanilor se nfiin ase n 1215). Prima ncercare pentru predicarea Evangheliei la cumani ne reu it ns s-a f cut ntre anii 12211223, deci nainte de marea b t lie de la Kalka (1223), cnd cumanii au fost distru i de ostile t ta rilor lui Gingis-han. Dup aceast b t lie, cei r ma i n via a s-au risipit prin satele ruse ti, ori s-au retras n inuturile dintre Nipru i Carpa i. La scurt timp, un nou grup de misionari s-a ndreptat spre cumanii din p r ile Niprului, unde era centrul lor politic, izbutind s determine pe haganul Bortz-Membrock s mbr i eze cre tinismul. In prim vara anului 1227, haganul a trimis o solie, n frunte cu fiul s u Burch, la arhi-"* episcopul catolic maghiar Robert de Esztergom. ntlnindu-1 pe acesta rr2 Transilvania, eu fost boteza i to i membrii soliei. ndat dup aceasta, arhiepiscopul Robert a trimis o scrisoare la Roma, c tre noul pap Gri-' gorie IX (12271241), prin care-1 n tiin a de dorin a cumanilor de a se ncre tina, cerndu-i ng duin a s plece n misiune la cumani i n tara vecin a brodnicilor (n partea de sud a Moldovei de azi).
5

Printr-o scrisoare cu data de 31 iulie 1227, papa numea pe Robert legat apostolic n Cumania i n ara vecin a brodnicilor, dndu-i mputernicire s predice, s boteze, s zideasc biserici, s sfin easc preo i i chiar s numeasc episcopi. Dup primirea acestei scrisori, arhiepiscopul Robert, nso it de al i trei episcopi i de Bela, fiul cel mic al regelui Andrei II, a trecut Carpa ii de r s rit, b oteznd pe B ortz-Membrock, cu mul i oameni di n neamul lui, na fiind nsu i principele Bela. Episcopia cumanilor. Misiunea lui Robert de Esztergom n Cumania n-a durat mult, c ci a numit ca episcop aici pe conduc torul dominicanilor din Ungaria (prior provincial), c lug rul Teodoric, numire nt rit i de papa (21 martie 1228). Episcopul Teodoric a cerut papei ca : pe viitor, att el, ct i urma ii lui, s atrne direct de scaunul papa!,' : lucr u p e care papa Grigorie IX 1-a ap robat n anul ur m tor. In ce prive te locul de re edin al episcopului Teodoric, acesta va fi fost or elul Milcov sau Milcovia. Greutatea identific rii acestui
16 Istoria B.o.R.

n faptul c nu este amintit de nici un document medieval iese. Din poemul canonicului Rogerius din Oradea (sec. XIII): C armen Mizerab ile (= Cntec de jale), n car e des crie i narilor din anul 1241, afl m c ace tia, dup ce au trecut rul ajuns n ara episcopului cumanilor (ad terram episcopi Co). Istoricul maghiar Liiko Gbor socote te c ar fi fost undejde ul Olt, unde se g sesc sate cu numele Milcovul, Milcoveni. cercet tori (D. Onciul, R. Rosetti, C. Auner i I. Feren ) conora ul Milcov ar fi identic cu cetatea Cr ciuna, n p r ile ui, alipit de tefan cel Mare la Moldova, n 1482. Acad. ConGiurescu credea c se afla pe teritoriul actualului ora Odoe greu ns de acceptat ca sigure aceste localiz ri, de aceea mim s consider m c era situat undeva p e cursul mijlociu al ui. :opul Teodoric a intervenit pe lng prin ul Bela, viitorul rege s -i ridice o biseric episcopal . Se pare c ini ial prin ul a niitoarea ctitorie cu ntinse st pniri i peste c iva ani a zidit :a episcopal . n 1241, marea invazie t tar a distrus din temelii scaunul EpisMilcovia. Izvoarele dominicane arat c au fost uci i 90 de Se poate ca atunci s - i fi g sit moartea i episcopul Teodoric,. aceast dat nu mai avem nici o tire despre el. Marea inva-irilor, pe lng attea distrugeri de vie i omene ti i de bunuri , a nsemnat sfr itul st pnirii cumane n p r ile noastre, dar pagand ei catolice n teritoriile extracarpatice, patronat de e regele Ungariei. oate acestea, din anumite acte papale, se desprinde inten ia i papal de a se continua ac iunea de r spndire a credin ei catouturile apar in toare odinioar Episcopiei Milcoviei. De pild ^ li se da dominicanilor mputernicirea s converteasc , s b oi s vr easc Sfintele Taine n teritoriile aflate n afara suvescaunului papal, ntre care era men ionat i Cumania. In 1279, olae III mputernicea pe legatul s u n Ungaria, Filip, s - i dea isupra posibilit ilor de existen ale Episcopiei Milcoviei, care ie renfiin eze. ncerc rile pentrvi renfiin area ei au fost relua^ >lul urm tor. ^ oa rea papei Grigorie IX. Ceea ce ne intereseaz pentru mal' e o tire despre via a bisericeasc a romnilor ortodoc i, dirt'> L Este vorba de o scrisoare cu data de 14 noiembrie 1234, adre*flr T.O.a alia ii t

_VIA A BISERICEASCA IN SECOLELE XIIXIII

243

sat d e pa pa Gr i gor i e IX, di n Per u gi a, pr i n ci pel ui d e cor oan B el a, fi ul i cor egent u l lui An drei II al Ungar i ei, vi i t or u l r ege B el a IV , d in car e se p oat e d espr i nd e ati tudi n ea r omni l or din acest e p r i fa de p t r u nd er ea cat ol i ci s mul u i . Du p c t e a m auz i t s cr i a pa pa n E pi sco pi a cu man i l or se a fl ni t e p op oar e c ar e se n u mes c val ahi ( w al ati ), car e, de i se socot esc cr e tini , t ot u i, av nd rit uri i obi cei uri difer it e, sav r esc fapt e pot ri vn i ce acestui n ume. C ci nesocotind B i ser i ca r oman , nu pri mesc t ai n el e bi seri ce ti d e l a ve ner abi lu l n ost ru fr at e, epi sc opul cu mani l or , car e e n fr un t ea d i ece zei de acol o, ci d e l a oar ecar i f al i ( pseud o) e pi sc opi , car e i n d e r i t ul gr eci l or ( = or t odo x n . n. ). i wni i din r egat ul Ungari ei , att unguri c t i teu t oni i al i dr ept cr ed i n ci o i , l ocu i n d p r i nt r e ei , t r e c l a cr edi n a l o r , i f c n d u - s e u n a cu acei val ahi pri mesc zisele taine (d e l a ei ), nesocot indu-1 pe acest a ( epis co pu l cu man i l or , n . n. ) , s pr e mar e a i n di g n a r e a cr e di n ci o i l o r i s p r e nu mai pu i n s c d er e a cr ed i n ei cr e t i n e. Dat fiind aceast situ a i e, papa di spun ea ca epi scopul Teodori c al cu mani l or s r nd ui asc u n e pi sc op cat ol i c d i n nea mul l or , deci u n r omn (...catholi cum eis epi scopu m ill i n ati oni...) ca vi car al s u, pentru r om n i . Ia r p r i n c i pel ui i a mi nt e a d e f g d u i n a p e c a r e a f cu t - o n scris i prin viu gr ai c va sili pe acei r omni s pri measc pe epi scopul c ar e ur ma s l i se d ea i s a i se ac or d e ven i t u r i c or e spun z t o ar e di n dij mele car e se strn geau de l a oi, din care s tr i asc pot ri vit cu demn i t at e a s a e pi s c op al . N- a ve m n s n i ci o d ova d c s - a r i i n u mi t un ast fel d e epi scop- vi car d i nt r e r omni . Aceast scri soar e pr ezint un dubl u in t eres. Pe d e o par t e, at est e xi st en a un or epi sco pi or t od oc i n t er i t ori i l e e xt r a car pat i c e, p e c ar e papa i nu me te di spr e uit or pseudoepi scopi , iar pe de alt part e, ar at rezist en a r omnil or ort od oc i n fa a ac i unii pr ozelitist e cat oli ce, st r ui n a l or n c r edi n a o r t od ox , c a r e e r a at t d e p u t e r ni c n c t at r g ea i pe u ni i cr edi n ci o i cat ol i ci secu i i sa i t r ecu i pest e C ar pa i . Aceast a est e pr i ma at est ar e d ocu me nt ar si gur asu pr a exi st en ei un or e pi s c opi ort o d o c i r om ni n cu r sul e vu l ui med i u. D e a l t f el , n s i r ezi st en a r omni l or or t odoc i mpot r iva cat ol i ci smu lui presupu ne exi st en a un ei organi za ii bi seri ce t i n acest e p r i, care s nd rume sau s condu c r ezi st en a r espect i v . Fa pt ul c mi si onar i i veni i n E pi sco pi a C u ma ni ei er au n maj or i t at e u nguri, spri ji ni i d e r egii Un gari ei, d ovedea li mped e c prin ei se ur m r ea nu nu mai cat ol i ci zar ea ro mni l or , ci i nt i n der ea sfer ei de f!c i n fl uen a st atu l ui un gar l a sud de C ar pa i . ^ f

PERIOADA A DODA (SECOLELK Vil XIV)

na te n chip fires c, ntreb area : cine era u ace ti episcopi i i aveau re edin a ? In orice caz, nu poate fi vorba de episcopi l reni, adic din imperiul vlaho-bulgar de Trnovo, existent pe c ci n acest caz, nu s-ar fi vorbit de ungurii i sa ii atra i la de de valahi. Din scrisoarea pap ei, rezult c era vorba de o ie local , n zona de influen a Episcopiei cumanilor. De asenu credem ca papa s fi avut n vedere p e arhiepiscopii de Viei nordul Dobrogei, c ci aceia snt atesta i documentar numai din jum tate a secolului al XlII-lea. nseamn c ace ti pseudoi erau de n ea m ro mn i purtau grija duhovn iceasc a unor io i de acela i neam cu fi. i aveau re edin a undeva n teriixtracarpatice, n regiunile de curbur a acestora. Presupunem iau pe lnga efii unor forma iuni politice romne ti, a a cum cedat n tot decursul istoriei noastre, organizarea bisericeasc ntotdeauna celei politice. Cnd facem aceast afirma ie ne gn-a faptul c peste 13 ani, adic n 1247, avem prima atestare do-ira a unor cnezate i voievodate romne ti la sud de Carpa i, : iecare, i o ierarhie bisericeasc superioar . N-ar fi exclus ca 1 acei pseudoepiscopi din anul 1234 s - i fi avut sediul undeva Le Buz ului, dup cum arat o veche tradi ie, consemnat la sfrcolului trecut de cercet torul Basil lorgulescu. i despre romnii din Oltenia i Muntenia la 1247. n acest an, 3ela IV al Ungariei (12351270) a ncheiat o n elegere cu cadin ordinul Sfntului Ioan, numi i i ioani i sau osp italieri, pe L chemat pentru ap rarea hotarelor Ungariei de noi incursiuni tea t tarilor, dar i ca s ajute regatul maghiar n exp ansiunea ;ritoriile cuprinse ntre Carpa i i Dun re. n schimb ul acestor cavalerii primeau mai multe p osesiuni i privilegii. Diploma le-a dat-o regele Bela IV, la 2 iunie 1247, constituie un docundamental al istoriei poporului nostru, ntruct atesta existen a ltor cnezate i voievodate romne ti la sud de Carpa i. Astfel, acorda cavalerilor ioani i toat tara Severinului cu mun ii i i cu toate locurile ce in de ea, precum i cnezatele lui Ioan i , pn la rui Olt, afar de ara voievodului Litovoi, pe care o om nilor, dup cum au avut -o ei i pn acum. In alt loc se c Litovoi avea n st pnirea lui i ara Ha eg ului. In stnga dania cuprindea toat Cumania, de la rul Olt i Mun ii Tranir n acelea i condi ii ca i ara Severinului, n afar de ara lui u voievodul romnilor, pe care o l s m acestuia, s o ie ca i u m, n acelea i condi iuni, rnduite mai sus pentru ara Litua.

L o ealizarea acestor for m a iu ni p olitice a fost m u lt d ezb tut n istoriogra fia n oa str . n gener e, se ad mite c st p nirea lui Lito voi se n tin d e a pe va l ea Ji u l ui p n l a D u n re pr e l u n g i n d u - se , n n or d , p n n ara H a egul ui, cn ezatul lui F arca era pr obabil n V lcea (l up, n un g. fa r c a , n sl a v. v l c ) , i ar al l ui Io an , l a su d , p e terit ori u l f o st u l ui j u d e R o m a n a i. a ra l u i S e n e sl a u c u p r i n d ea r e g i u n e a d e m u n t e , d e a l ; i e s d i n M u n t en i a ve st i c , d e ci a c t u al e l e j u d e e A r g e , D m b o vi a, . O lt, T ele or m an i eventu al P rah ova. L eg turile strn se, c on se m n ate de tr a di ie i d e i z v oa r el e d o cu m e nt ar e, ntr e r o m n i i d e pe a m b el e ver s an t e al e m u n il or F g r a , t r a d i i a d e sp r e d es c l e c ar e a l u i R a d u N eg r u din ar a F g r a ulu i, ca i po se siu n ea ace st ei a d e c tre d o mn ii rii R o m n e ti de m ai trziu du c la pr esu pun erea c voievod atu l lui S en esla u cu prind ea i u nele p r i din Tran sil van ia de miaz zi, a a cu m a ve a L i t o vo i n ar a H a e gu l ui . C er c et ril e a rh e ol o gi c e a u a d u s pr o be c re e din a lui S ene slau era la A r ge , u nd e s-a desco perit o a eza re vo i e v o d a l d at n d d i n se c ol u l a l X l II-l e a, sa u p oa t e l a C et e n i, c u m vo m ar t a m ai jos. C e e a ce n e i nt e r e se az n c hi p d e o se bi t e st e f a p t ul c di n d i p l o m a a m i n t i t se d e s p r i n d e c e x i st a i o o r g a n i z a r e b i s e r i c e a s c n t e r i t o riil e r e sp ec ti ve. In t r e al t el e, d i pl o m a p r e v ed ea c a o p art e di n ve n i t u ril e t e ri t or i il o r ce d a t e s s e m p ar t n t r e r e g e i c a v al e r i , i ar a lt e l e s r m n n n t r e gi m e a c e st o r a . D e l a p r e v e d er e a r e s p e ct i v f c e a u e x c e p i e b i seri c il e cl di t e i c e l e ce se vo r cl di n t o at e ril e su s zi se , di n ven it uri l e c r or a n u p st r m n i m i c p e sea ma n oa str , r m n n d d e ci n e a t i n s e ci n st ea i d r e p t u ril e a rh i ep i sco p il o r i ep i sco p i l o r pe c ar e se ti e c l e a u ... ( E xc e pti s e cc l e si i s c o n st r ac ti s e t c o n st r u en d i i n o m n i bu s t e rri s su pr a d i cti s, d e q u a r u m r e d d iti bu s ni c h il n o bi s re ser v a m u s, sal vi s ta m en re ve ren tiis et iu ribu s ar h iepi sco po r u m et e pi sc op or u m, q u e h a be r e d i n o s cu n t u r... ) . E st e vo r b a d e e p i sc o pi o r t od oc i l oc a l i sau d e dr e p t uril e e pi sc o pil or c at oli ci d in r eg at u l feu d al m a gh i a r ? D . O n ci ul cr ed ea c este vo r ba d e epi sco pu l c at olic d e S e ve rin , d ar pe atu n ci nici < . n u e x i st a o e pi s c o pi e a c o l o. n se a m n c d i p l o m a a ve a n v e d e r e p e p s e u d o e pi s c o p i i a m i n ti i l a 1 2 3 4 , c ar e v o r fi st a t pe l n g cn ej ii i vo i e vo zii po m e n i i ma i su s. D at o rit fap tul u i c n p r actic a e vu l u i m e - ;i di u o r ga ni z a re a bi se ri ce a sc u r m a cel ei p olitic e, e st e d e n e co n c e pu t ca e vo i e vo zii S e n e slau i Lito voi s nu fi a vu t p e l ng ei u n iera rh, car e s , hi r ot o n easc pr e o i sau s sfin ea sc biseri ci. P rob ab il ierar hu l lu i S e- . -.r n e sl au pu r t a ti tl u l d e ar h i e p i sc o p i va st a n p r e a j m a sa , fi e l a A r g e ( pe l o c u l bi ser i c ii d o m n e ti, c u h r a m u l S f . N i c o l a e, s-a u d e sc o -

fu n d a iil e u n ei a d i n se c ol u l al X H I -l e a), fi e l a C m pu i u n g, c ci iserica mn stirii N egru V o d d e aici (din sec olul al X lV -lea), s-au pe rit fu n d a iile un ei ctitori i m ai ve chi (s-a de sco pe rit aici i o pectoral bizan tin , din br on z, din sec ol ele IX X II). A p oi, n h oco m un ei C et eni, la apr oxi m ati v 2 5 k m de C m p u iu ng, pe D mb o s e a fl r u i n el e u n ei ce t i i al e u n e i bi se r i c u e r u p e st re , c u n o s ; u b n u m e l e d e c et u i a i s c h i t u l l u i N e g r u V o d . S e p a r e c a a f o s t c o n st r u i t d e t e u t o n i , d e l a c ar e a pr e l u a t - o vr e u n c o n ) r r o m n , c n e az s au v o i e v o d . T o t n h o t a r u l a c e st e i c o m u n e a u e sc o p e r i t e f u n d a i i l e a t r e i bi s e r i c i , u n a d i n s e c o l u l a l X V - l e a, a di n sec o l ul al X H I-l e a, iar a trei a i m ai ve c h e, pr ec u m i oa se l oc u i n e. n se a m n c ai ci, la C et e ni , a fo st u n ce nt r u m i lit ar i bi seri c e sc, de ci o re e di n a vo i e v oz il o r atest a i Lentar n 1247 i, implicit, a ierarhil or ortod oc i atesta i n ii 1247. rar h u l lui L it o voi a p utu t sta fi e u n d eva p e Jiu , u nd e - i va fi a vu t i a vo i e vo d ul , fi e n T ar a H a eg ul u i , st p nit d e el, u n d e e xi s : de at un ci bi serici d e piatr r o m n e ti, la D en su , S treisn ge or rei, Snt m ria O rlea . a. (n 1 20 5 arc a ezat prezu mti v, n p r- ' m e d oa r ei, ac e a e pi sc o p i e d e p e m o iil e fiil o r c n e az ul ui B l e a )/ ii F a r ca se p ar e c i -a a vu t r e ed i n a l a R m n i c , u n d e va fi ier ar h ul sa u. D u p 1 2 91 , cn d c ea m ai m ar e pi rte a B a n atul u i d e a aj u n s n s t p n i r e a d o m n i l o r r o m n i , a p u t u t st a i a i ci u n ), di n m o m e nt c e n ora ul D r ob et a Tu rnu S e ve rin s-au de sr ui n e l e a d o u b i se r i c i d e i a sf r it u l se c ol u l u i a l X l II -l e a sa u t u l c el u i u r m t o r. n ac est c az , p ar e j u sti fi c a t n fii n ar e a u n e i solii a S e ve ri nu l ui , n 1 3 7 0 . A ce ti vl d i ci er a u h ir o t oni i fi e l a o, fie la V idin, fie la Vicina. v a l e r i i i o a n i i se p a r e c n u s- a u a e z a t n i ci o d a t n t er i t o r i i l e u fo st d ru ite, pe nt ru ca ni ci o m rt uri e sc ri s sa u a r h e ol o g i c test prezen a aici. C u toat e acestea, re gii ma ghiari continu au s iid er e suz era n ii cn ejil or i voi e vo zil or d e l a sud de C a r pa _ i. L a or, a c e ti a au co nti n u at efo rt u ril e n ve d e r ea c ti g ri i u n ei in en e de pline. P rin 1 27 7, un voievo d cu n u m ele L itovoi ( poat e ce l 7 sau fiul s u), mpr eun cu fratele s u B rb at, au cucerit o par-erit oriile su d -c ar p ati ce aflate su b su ze ra nitatea m ag hi ar i au plata tributu lui. S-a ntreprin s ns o ex pedi ie m p otri va lor, n c r e i a L i t o v o i i - a p i e r d u t v i a a , i ar f r a t el e s u B r b a t a f o st d u s l a cu r t ea r e g e l ui m a g h i a r i n e v oi t s se r s cu m p er e c u o

sum foarte mare de bani. Episodul este relatat ntr-o diplom a regelui Ladislau IV (12721290), din anul 1285. Din actul respectiv rezult c voievodatul lui Litovoi era o forma iune politic puternic , dispunnd de o oaste capabil s nfrunte p e cea a regatului maghiar, dar i de resurse economice imp ortante, dup cum dovede te suma foarte mare de bani pl tit de B rbat pentru r scump rare. F r ndoial c un astfel de conduc tor a avut la curtea sa i un ierarh ortodox, dup cum a trebuit s aib i B rbat, care i-a urmat la conducerea voievodatului respectiv. Deci, p utem con chide c n secolul al XlII-lea, la sud de Carpa i exista o ierarhie bisericeasc superioar . Forma iuni politice n Moldova i via a lor bisericeasc . Cu mult timp nainte de ntemeierea Moldovei, n teritoriile de la r s rit de Carpa i existau felurite forma iuni politice romne ti. Astfel, Cronica ruseasc a lui Ipatie i documentele polone p omenesc, prin secolele "XII ^i XIII, pe a a numi ii bolohoveni (boloh este un cuvnt- slav r s ritean, care red cuvntul hlah, prin care snt denumi i romnii n documentele latine. Ei locuiau n p r ile de nord ale Moldovei de mai trziu i n sudul statului slav al Haliciului. Izvoarele istorice i arat tr ind n sate i ora e, grupa i n cnezate i voievodate, la nceput independente, dar cu timpul o parte din ele au fost ncorporate n statul halician care, la rndul lui, va fi ncorporat n statul polon n 1349. Document ele p olon e arat c n sudul statului Haliciului existau -n secolele XIIIXIV sute de sate romne ti (valahe), care se conduceau i dup dreptul romnesc (jus valachicum). Tot cronicile ruse ti amintesc n 1159, 1161 i 1174 o alt forma iune politic , n centrul i sudul Moldovei, aceea a berladnicilor, al c rei centru se pare c era Brladul. La nceputul secouTtii al XlII-lea, anumite documente ale cancelariei regale maghiare i bule papale pomenesc de tnrn_hrodnicilor_tbrod, n slavon = vad, adic locuitori n regiunea vadurilor, rurilor), n partea de miaz zi a viitorului stat Moldova. Era amintit , de pild , n bula papei Grigorie IX din 1227 : ... ara vecin a brodnicilor. Cronicarul polon Dlugosz face amintire de tara $epeni ului, .probabil un voievodat n nordul Moldovei. Dimitrie Cantemir, n Descrierea Moldovei, bazat pe tradi ie i pe unele particularit i locale, arat c locuitorii din trei inuturi ale Moldovei tr iau ntr-un fel de republic : Cmpulung, Vrancea i Tigheciu (n stnga Prutului, la nord-vest de stepa BugeTTcu7ui).*7S:rte~cnezate i voievo date se pare c existau n regiunea Codrului (n r s ritul Moldovei), apoi n p r ile Orheiului i Lapu nei. IJJ{

ip marea invazie a t tarilor din 1241, teritoriile dintre Carpa ru au r mas sub domina ia lor. Se cunosc acum i cteva tiri >literare despre romni sau vlahi i organiza iile lor. De njsionarul franciscan Giovanni da Pian del Carpine, n drumul ; curtea hanului, n 1247, a ntlnit un voievod cu numele Olaha, nica lui Thomas Tuscus amintea un conflict din 1277 ntre brurobabil ruteni) i romni (blaci). In 1288, papa Nicolae IV trilug ri din ordinul predicatorilor n mai multe ari din R s rit,. care i n ara vlahilor. ^supunem c dup cum cnejii i voievozii atesta i la sud de n 124 7, aveau n jurul lor ierarhi, tot a a vor fi existat iertodoc i n ara Bolohovenilor, a Berladnicilor i a Brod. Probabil unul din pseudo-episcopii:> din 1234 va fi rezidat n aceast ar a brodnicilor, despre care actele papale preera situat n vecin tatea rii Brsei i a Cmnaniei" JvTnlt __ far-m 1353,. ast.fi atestat rorumontnr ooifiropui. Chirii Rnmnnul,.
n ysl ( azi n P o l on i a) , d ec i t o c m ai n t a r aj b ol o h o ve ni l or , n ta acu m i n st atul feud al pol on. "F=~--.. ezi arheol ogi ce despre via a bisericeasc . Cercet ril e arheo-

duc ns i anumite m rturii despre via a bisericeasc din Molaceast perioad a evului mediu timpuriu. Astfel au fost desaproximativ 20 de cruci-relicvar sau cruci-engolpioane, nupentru c se purtau atrnate pe piept i con ineau p rticele e moa te sau din lemnul sfintei cruci, datnd din secolele I. Unele din ele snt de factur bizantin , cum este cea deimea B'ica Doamnei, lng Piatra Neam , cu reprezentarea. rului p e cruce, ncadrat de Sfnta Fecioar M ria i de Sfn;tol Ioan, avnd deasupra soarele i luna, iar pe fa a cealalt o cru ce n mijloc, ncadrat la capetel e bra elor superioare uitorul i probabil de Sfin ii Apostoli Petru i Pavel. Alte cvar snt de origine veche ruseasc , descoperite la Piatra Cinde ti-Neam , Suceava- ipot, Boto ani, Br ie ti, Ib ne ti, i (toate n jud. Boto ani), B iceni, Triie ti i Crjoaia n jud. e ti i D ne ti n jud. Vaslui, C be ti-Bac u, Orhei, Soroca de la Trife ti, de p ild , nf i a p e Mntuitorul r stignit, iar le celor patru bra e se aflau chipurile evangh eli tilor n me acelea i localit i s-au descoperit numeroase cruci pecto-n a lor constitue o do va d despre existen a n acest e teri-iei numeroase popula ii romne ti ortodoxe, care avea mul-

i nJ.

D I S H M U I I A 5 I; A I N S E C O L E L E X I I

xni

24 9

tipie i ndelungate leg turi cu lumea bizantin sau cu cnezatele ruse ti nvecinate, Influen ate de Bizan . Desigur erau purtate de preo i sau de c lug ri, poate chiar d e ierar hi, ceea ce co nstituie o d ova d in plus desp re existen a unei Biserici organizate n aceste p r i ale rii noastre. Prin satele r omn e ti a ezat e p rin \ r ai ad postite i mai ales la munte, conduse de cte un jude sau cneaz existau bisericu e din lemn, cu cte un preot care tia s citeasc n slavone te rug ciunile din Molitvelnic i din Liturghier. ns i hirotonia acestora duce la concluzia c n rile romne ti existau episcopi, c ci nu putem concepe ca rin candidat la preo ie s fac un drum lung i obositor peste Dun re la Vicina, Trnovo sau Vidin pentru primirea hirotoniei. C o n c l u z i i : Scrisorile papale men ionate mai sus, ca i -v. unele descoperiri arheologice, dovedesc c n teritoriile extracar'" [ patice viitoarele state ara Romneasc i Moldova au exis, , t a t , in cursul secolului al XIH-lea, episcopi, preo i i biserici orto-c j doxe, pentru trebuin ele suflete ti ale credincio ilor romni din aceste p r i. Ace ti episcopi nu puteau sta n alt parte dect a colo : ir unde era i co nduc torul politic sau n vreo mn stire ori schit n ,r apropierea acestuia. Ne-am exprimat p rerea c ei puteau s - i aib sediul ntr-unui din schiturile din p r ile Buz ului, la Arge , la ~u Cmpulung sau la Cet eni, la Rmnic i la Severin, iar la r s rit de .[,. Carpa i n ara brodnicilor, a berladnicilor i a bolohovenior. ^,, Vl dicii de atunci, pseudoepiscopii din scrierile papale, cu t pu tina lor tiin de ca rte, da r cu evlavie a dn c i cu dragoste H de p stori ii lor, au tiut s - i in credincio ii strns lega i n 'j fa de Biserica lor ortodox .
BI BLIO GRAFIE I z v o a r e : E. HURMUZAKI N. DENSUSIANU, Documente privitoare la istoria romnilor, voi. I, 1, Bu cure t i, 1887; ACADEMI A R. S. R., Document-! privind istoria Romniei, C. Transilvania, veacul XI, XII i XIII, voi. 1 (107512:30), Bu cure t i, 1951, LV + 428 p. i Documenta Ro maniae Historica, B. ara Romneasc , voi. I (12471500), Bucure ti, 1966. L u c r r i g e n e r a l e : SERGIU COLUMBEANU, Cnezate i voievodate romne ti, Bucure ti, 1973, 144 p. ; RZVAN THEODORESCU, Bizan , Balcani, Occident la nceputurile culturii medievale romne ti (secolele XXI V), Bucure ti, 19~4, 379 p. ; N. GRIGORA , Romnii de la est de Carpa i i organizarea lor pin la ntemeierea statului romnesc al Moldovei, n Cercet ri Istorice. Muzeul de srorie a Moldovei, Ia i, 8, 1977, p. 267285; VICTOR SPINEI, Iniorma iile istorice despre popula ia romneasc de la est de Carpa i, n secolele XI XI V, n Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol, Ia i, 14, 1977, p. 121 ; GHEOR-

BR AT IAN U, Tradifia istoric despre ntemeie rea statelor rom ne ti. Edi ie studiu introd ucti v i note de Valeriu R pea nu, Buc ure ti, 1980, LXX V III c r r i s p e c i a l e : R. ROSETTI, Despre unguri i episcopiile catolice Io v a , n A n . A c a d . R o m. , M e m. S e c . I st . , t . X X V I I, 1 9 0 5 , p. 2 4 7 3 3 2 ( i 7 p . ) ; C. AUNER, Episcopia Mil covi ei, n Revista Catolic , Bucure ti, I, 533 _ 5 5 1 ; i. FE R E N , Ist ori a c atol ic ism ul ui n M o ld ov a. Ep o c a te uto n , n It ura c re tin , B laj, a n. IX , 1 9 20 , p. 13 6 1 5 4; 1 93 2 1 1, 2 38 2 4 6, 3 02 3 0 9; g ' , C u m a n i i i e p i sc o p i i le l o r, B l a j , 1 9 3 1 , 1 5 2 p . (e x t ra s d i n C u l t ur a C re [ I, ' 1 9 2 3 ) ; C O N S T A N T I N I. A N D R E E S C U , R e a c ji u n i o rt od o x e n c o n t ra c a - i 're g i u n il o r c a rp a to -d u n re n e in p ri m a ju m t at e a se c . Xl I I-l e a , n B. O . R . , 1938 nr. 1112, p. 770779, G HEOR GHE I. M OISESCU , Catolicismul in p n l a sf i r it u l v e ac u l u i XI V , B u c u re ti, 1 9 4 2, X X IV + 1 5 0 p. ; Z . P C I JJngaria i ac iunea catolic n Orient, n R.I.R., an. XIV, 1944, nr. '.'., .97. EORG HE I. M OISES CU , Urm rile schismei la romni, n Ortod oxia, VI, 2 3, p. 339 3 64; A U R EL IA N SA CE R D O E A N U, Org aniza rea Bise ricii Ori o m n e n se c o l e l e a l IX -l e a a l X U I -l e a , n S . T. , a n. X X , 1 9 6 8 , n r. 3 4 , 257; A. A. B O L A C O V -G H IM P U, Episcopi o rtodoc i din rile ro mne n ii XUI-lea, n G.B., an. XX X, 1971, nr. 12.. p. 118129; R. C ONSTAN-J, No t e p ri v in d ist o ri a Bi se ric ii Ro m n e in se c o l el e X III X V , n SM IM , p. 173192. S IL E G H . S IB IE SC U , E pi sc o p a tu l c u m a n d e la M ilc o v i a (1 2 2 7 1 1 2 2 8 1 2 4 1 ) : ri l e n ii i n t r ii , re zi st e n a b ti n a i l o r ro m n i o rt o d o c i , n v oi . S p i ri t u a ist orie l a ntorsu ra Ca rpa il or , I, B uz u, 19 8 3 , p. 2 8 4 3 2 0. H O L B A N , Po p i i i B i se ri c a r o m n i l o r d i n Po l o n i a , , n A r h i v a , Ia i , :V II, 1 9 31 , p. 25 3 0; T H . H O L B A N , C o n trib u i i Ia p r ob le ma o rigi nii i 'i vololiovenilor, n Studii, revist de istorie, an. XX I, 1968, nr. 1, p. V G H. TEO D OR , Obiecte de cult din secolele XII XIII pe terito riul M ol-i iM.M .S..), an. LI, 1975, nr. 1 2, p. 7493 ; VIC TO R SP IN EI, Les rela-l a M o l d a v i e a v e c l e B y z a n c e e t l a R u s s i e a u p r e m i e r q u a r t d u H - e m i l - i Iu lu mie re de s s ou rc e s a rc h e o lo g iq u e s, D a c ia >- , N . S., X IX , 1 9 7 5 , p . 2 2 7 n O R S P IN E I i G A B R IE L A C O R A L I U C , D a t e n o i c u p r i v i re l a c i rc u l a i a i e d e d e c u l t d i n s e c o l e l e X I I i X I I I , n S C I V A , t o m . 2 7 , 1 9 7 6 , n r . 3 , 3 3 0 ; I. B A R N E A , A r t a c r e t i n i n R o m n i a . 2 . S e c o l e l e V I I X I I I . S t u d i u iv i p re ze nta re a pla n elo r d e.... Buc ure ti, 198 1, 238 p. (c u 10 2 pla n e n

U liii

P E R IO A D A A T R E IA
< E vu l m ed iu : s eco le le X IV X V III)

- V, i-.

*,>j.~,d s~Z.

i
NCEPUTURILE MITROPOLIEI UNGROVLAHIEI
MUC

Oecolele XIVXVIII constituie evul mediu romnesc sau perioada feudal , cu existen a celor trei state romne ti independente, ajunse apoi sub suzeranitate otoman : ara Romneasc , Moldova i Transilvania. Existen a acestor state romne ti a fost nentrerupt , fapt <ie nsemn tate major nu numai n istoria poporului romn, ci pentru ntreg sud-estul europ ean. n adev r, dup 1354, cnd turcii s-au instalat p entru prima oar n Europa (fort rea a Galipoli) au c zut, jind pe rnd, n st pnirea lor, o serie de state din vecin tatea rilor romne ti : Adrianopolul (c. 1362, devenit capital in 1365), Ahaia, principatul Atenei, Macedonia, taratele bulgare de Trnovo (1393) i Vidin (1396), imperiul bizantin nsu i cnd Mohamed II i mut capitala n Constantinopol, devenit Istanbul (1453), Serbia (1459), despotatul Moreea (1460), imperiul grec de Trapezunt (1461), Bosnia (1463), Her egovina (1483), Muntenegrul (1496), Albania (n mai multe etape), Ungaria central (transformat n pa alc, cu sediul la Buda, n 1541), la care se adaug o serie de cuceriri n Marea Mediteran (insulele Lesbos, Thasos n sec. XV, Rodos i Cipru n sec. XVI), n Africa de nord i Asia, mai ales n secolul al XVI-lea. La sfr itul secolului al XV-lea, n sud-estul Europei nu mai existau dect dou state cr e tine lib ere : ara R omneasc i Moldova, care au r mas n continuare cu un teritoriu distinct, cu hotare bine delimitate, cu propriile lor institu ii politico-administrative, economice i sociale, cu un patrimoniu cultural-artistic propriu. Aceast continuitate statal se explic prin aceea c rile romne au tiut s foloseasc n chip judicios mijloacele politico-diplomatice ale vremii, pe de o parte recunoscnd suzeranitatea otoman , n schimbul unui tribut sau haraciu, iar n anumite cazuri, au recurs la rezisten ar-

F E IU .U A U A

XKK 1A

(S E C O L E L E

X I V X V I II )

mobilizarea tuturor for elor populare capabile de lupt mjtilor otomane, sprijinindu-se uneori i pe alian ele ncheiate state cre tine vecine. Turcii n i i au fost nevoi i s recudividualitatea celor dou ri romne ti extracarpatice, iar i a Transilvaniei cu resp ectarea autonomiei lor interne, a ii teritoriale i cu interdic ia pentru musulmani de a n rile romne ti i de a ridica moschei. Aceast ultim ca de altfel i faptul c rile noastre n-au fost ocupate de avut o nsemn tate covr itoare pentru buna desf urare a Bisericii ortodoxe din cele trei ri, scutind pe credincio ii tica de islamizare for at dus n rile cotropite de turci, n Bosnia, Her egovina i Albania. ast perioad - mai cu seam n ara Romneasc i Molia des vr it organizarea canonic a Bisericii Ortodoxe Ronflorit cultura bisericeasc n limba slavon i romn (maip rituri, lucr ri originale .a.), s-a dezvoltat arta bisericeasc ramurile ei (arhitectur , pictur , sculptur , broderie, muzic florit monahismul, s-au stabilit leg turi cu alte Biserici Orrori care au fost ajutate n permanen de domnii celor dou ie ti extracarpatice. :anonic Bisericile din ara Romneasc i Moldova se g seau sdic ia Patriarhiei ecu menice, mult redus ca nsemn tate , ele au ajuns s de in o adev rat suprema ie n rndul Biserici ortodoxe din spa iul sud-est european i mediterai o quasi-autocefalie fa de Patriarhia ecumenic . Domni i moldoveni au continuat politica basileilor bizantini n op era de patronare a B isericii din rile lor, dar i a Biserici ortodoxe c zute sub domina ie otoman . eierea rii Romne ti. n diploma caj alerilox.Joanili din e_f cea amintire de anumite forma iuni politice cjiezaie late n teritoriuj_^^ri_ns_n re_Carpa ii meridionali i Duum i de existen a unor biserici, episcopi i arhiepiscopi. Pe :estor relat ri, am ajuns la convingerea ca pe lng fiecare ^iL i_cnejii pomeni i atunci : Ijioa vjgi ifc Joniui J^c^; ^^Sen^s s i n alte forma iuni politice, nc necunoscute a trebuit e__ cte un ierarh. Un ierarh va fi existat i mai trziu, la Litovoi, cel din 1277. Dup mi carea lui Litovoi a urmat un - aproape o ju m tate de v ea c n car e nu ma i avem tiri do- 1 despre \oievozii de la sud de Carpa i. In 1324, cgnsta ni locul forma iunilor politice anterioare exista un singur stat,

iar n locul cnejilor i voievozilor din secolul al XlII-lea existe ^ d j i n persoana lui Basarab l ntemeietorul, fiul lui Tihomir. Nu_cunoa tem_ nici etapele i nici modul in care -a_desf urat procesul de unificare a fostelor cnezate i voievodate. Este lucru stabilit ast zi c ntemeierea rii Romne ti s-a datorat voievozilor de_Ja_Cmpulung i Arge , care au nceput ac iunea de unificare a diferitelor cnezate i voievodate din dreapta i din stnga Oltului, sub o singur st pnire romneasc . Des vr irea unific rii statului s-a f cut sub _Basarab / (c._13101352), cunoscut de Jradiji__popular sub nuinee de Negru Vod . In 1330, prin l_up_ a pe carej ayut-o cu regele Ungariei Carol Rober_ __de_^Arrjou (13071342) dup unii ntre Cmpulung i Bran, dup al ii prin Lovi tea , Basarab a izbutit s nl ture pentru totdeauna preten iile de suzeranitate juncjar i s des vr easc independen a rii Romne ti. Lupta este relatat ,jn_ a a numita_ Cronic pictat de la Viena (Cronicon pictum Vindobonense), ara pe care o crmuia Basarab sejjntindea de la Carpa ii Meridionali laDun re i de la Por ile de Fier pn n teritoriile din nordul Dobrogei i n cel dinjstnga bra ului Chiliei. Dup o ndelungat i str lucta~3omnie, Bj^aj^ab_J__ i-a sfr it via a n 1352, fiind ngropat n biserica zis a Iui Negru Vod diji^mpj^j^__cJftojm_j Scaunul domnesc a fost ocupat, din 1352 pn n 1364, de fiul s u> JVico2fle_ iexo ctU. Acesta a crmuiX" aTa cu pricepere, des vr indu-i organizarea, stnd n strns~e leg turi cu statele slave din sud, Bulgaria i Serbia. Organizarea bisericeasc . Presupunem c paralel cu unificarea^ politic a vechilor forma iuni cneziale i voievodale, a avut loc i unificarea organiza iei biserice ti, adic existen ijpe lng fiecare cneaz sau_voievodJ ,_va,Ji Jost ales un singur ierarh, cu titlul onorific de mitropolit. n practica Bizan ului i a altor state ortodoxe, orice organiza ie de stat implica i o organiza ie bise riceasc . A a s-au petrecut lucrurile i n statele slave vecine. In 1204, n_ statul As ne ilor, Ioni a fost recunoscut ca rege al bulgarilor i vlahilor, iar conduc torul "Bisericii a fost ridicat* ja treapta de arhi episcop, n 1217, marele jupan tefan Du an a devenit rege al Serbiei,, peste doi ani fratele s u Sava era recunoscut arhiepiscop, iar cnd ace la i Du an a luat titlul de tar, arhiepiscopul s u a devenit patriarh al srbilor i grecilor. Acelea i lucruri trebuie s se fi petrecut i Ia noi. Cnd Basarab I a r mas singurul domn al rii Romne ti, ierarhuli de la curtea sa a devenit mitropolit. ,j b ,..3jf

F f c lK K J A I J A

i ti iL l A

[ it L U L t b t ,

A IV - A V 1 1 1 J

i cunoa tem cu numele nici un ierarh muntean pn n anul 1359, _ ea e at docujmen_ ^ iiJacf^fJl __cjLrj_Jn^J3_48 eramitropolit de iar peste c iva ani (n orice caz, dup 1352), a_fost_jmitat la [ung* sau Ar ge . Transferarea u nui mitrop olit de la Vicina n in cele dou ora e amintite se explic prin aceea c Vicina apar-' de cteva decenii, rii Romne ti. Astfel, n 1 321 c l torul i ful arab Abulfeda relata c Isaccea (ora situat lng Vicina) s e a ara vlahilor. Iar o cronic n versuri despre expedi ia beguur din Anatolia la gurile Dun rii (n 1337 sau 1338), spunea de!hilia c s e a fla la grani a Valahiei, ceea ce ne face s cr ea r a l u i B a sar ab I s e nt i n dea p n a co l o. D eci ave m do u care dovedesc c st pnirea lui Basarab I se ntindea peste amaluri ale Dun rii maritime. ir aceast organizare bisericeasc centralizat , n frunte cu un olit, nu avea nc recunoa terea cano nic a Patriarhiei ecu men Constantinopol, suprema autoritate bisericeasc n R s rit. Re-i rea a__ob inut-o_.J^icolae Alexandru Basarab,__Jin__J359_ Existnd i mitropolit la noi nainte de aceast dat , atunci actul din 1359, srat mult timp ele istorici ca actul de ntemeiere a Mitropoliei tlahiei, treb uie privit numai ca o acceptare a unei st ri j xisll_nu de creare a unei noi institu ii. au rj s rat dou acte privitoare Ja^ac^a t^ recunoa terej^ajribele ii__1359, scrise n limba greac . Primul era nscrisul s -fpa^o? sau jea sinodului Patriarhiei din Con tantinopoL princare mitropolihint fost de Vicina er_a j ecunoscu ca mitropolit L Al doilea act este scrisoarea patriarhului ecumenic -1354 i 1355 1363), c re_ domnitorul Nicolae Alexandru, prin aducea la ^cuno tin J io iljjj. e a sinodului. In hot rrea sinodal ta c domnitorul Nicolae Alexandru, g_em|_nu__o dat , ci de !llfL2.ri ' Pr.!lLJiSli!!2?il? SG'e>>< ca Biserica din ara lui s fie sub j_rea _ c_aiipmc ^ a scaunului Patriarhiei din ConstantinopoX"~~de > primeasc un arKiereu hirotoniFde p!riarrr* Pcare*'sa fac din sinodul patriarhal. n acest scop, domnul a i chemat cu c'itva i pe Prea Sfin itul Mitropolit al Vicinei, din apropierea Im, i a primit cu foarte mare bucurie binecuvntarea sa, r h i e i ca deocamdat s recunoasc transferare ~acestui Vicina la Biserica a toat Ungrovlahia, urmnd ca dup ;a iui, s se aleag altul i hirotonindu-se de c tre Prea Sfnta iiseric a lui Dumnezeu cea p storit de noi, s fie trimis acolo P i arhiereu legiuitajoat Ungrovlahia.. Astfel, achint de-

venea Prea Sfin it mitropolit a toat Ungrovlahia, preacinstit i iubit frate n Domnul. Pe temeiul acestei hot rri i n virtutea harului hirotoniei ntru arhiereu, noul mitropolit urma s nt reasc pe cite i, n toat eparhia i enoria lui, s ridice n treapt ipodiaconi i diaconi, s hiroton easc preo i i s ia pe mina sa toate drepturile din orice parte ar fi. Se rnduia, n acela i timp, ca to i clericii din acea ar i ceilal i sfin i i c lug ri sau laici, s -1 asculte i s i se supun ca unui adev rat p stor, p rinte i dasc l al lor, s primeasc bucuros i s mplineasc toate cte va spune i cu ce-i va sf tui i nv a pe ei, ca privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul l n tiin a c a hol rt mpreun cu sinodul , avnd i ncuviinarea mp ratului loan V Paleologul (13411376 i 13791391), ca Iachint s fie de acum nainte... legiuit arhiereu a toat Ungrovlahia, avnd dreptul s fac n eparhia sa toate cte se cuvin unui arhiereu legiuit. ndatora totodat pe domn s fac , n numele_ s u i al urmailor, o scrisoare cu jur mnt, prin care s .Eonii i>>c ,. i n viitor vor r mne sub obl duirea Patriarhiei de Constantinopol i vor primi arhiereu de acolo. Scrisoarea se ncheia cu ndemnul c tre domn de a se ine strns de dogmele cele primite de to i i mo tenite din p rin i i s n toase i cu urarea ca Dumnezeu s -1 in scutit de boli, bucuros, s n tos i mai presus de toat ntmparea cea nepl cut . Deci prin aceste dou acte se ratifica un fap t mp linit anterior, cu alte cuvinte, se legalizeaz situa ia lui iachint, care fusese chemat cu ctva timp nainte n fruntea Bisericii din ara Romneasc . Nu se preciza ns de ct timp era Iachint pe lng voievod. Din hot rrea sinodului patriarhal reiese c domnul a cerut ncuviin area str mut rii lui Iachint nu numai o dat , ci de mai multe ori, iar n scrisoarea c tre domn se amintea de scrisorile domniei tale i din cele de la nceput i din cele din urm , ceea ce arat c e vorba de un timp mai ndelungat. Din ambele scrisori reiese c ini iativa alegerii i mut rii lui Iacbint a apar inut domnitorului i c el a st ruit mult ca noul mitrop olit sa fie Iachint, i nu altcineva. Aceast st ruin se p oate explica prin rela iile personale dintre ei doi, deci prin pre uirea de care se bucura Iachint din partea domnului, care va fi avut prilejul s -1 cunoasc , dat fiind c Vicina apar inea acum rii Romne ti. N-ar fi exclus ca aceast st ruin a domnului s fi fost determinat i de faptul c Iachint va fi fost un bun cunosc tor al limbii romne i al celei slave.
17 Istoria B.O.R.

P E RI O A D A A T R EI A (S E C O L E L E XI V- X V I U)

It p roblem car e se pune este i aceea a cau zelor care l -au lat pe Nicolae Alexandru s se adreseze Patriarhiei ecumenice ecunoa terea organiz rii canonice a Bisericii din ara sa, i nu or Ortodoxe nvecinate din Bulgaria i Serbia. R spunsul este NTu s-a adresat patriarhului_de la Tnioyo, c ci pe la jum tatea i""a XlV-lea, statul, bulgar la ntemeierea c ruia contribuiomnii, cu dou secole n urm era n v dit dec dere,..fapt i facilitat _ocup_area lui de c re_ iu J_S_ILl2?> Apoi, pe t rjjji ic,"ereziile din secolele anterioare, bogomilismul i adamitisu i acvlm "clestul ^de r sj3ndi e, nct, pentru a statornici pacea dincio i, marele patriarh Teodosie al Trnovei (t 1356) a fost ; convoace d ou sinoade ia Trnovo (13 50 i 1355 ), p entru :a dreptei credin e i pentru condamnarea nv turilor eretice n astfel de situa ii, domnul muntean nu se putea gndi s leg turi canonice cu Biserica bulgar i s cear binecuvntarea ului de Trnovo pentru mitropolitul s u. s-a adresat Bisericii srbe, c ci i aceasta se g sea ntr-o situanic neclar . In 1346 dup ce tefan Du an Q^jj,355) s ' a it ca ar al srbilor i grecilor un sinod ntrunit la Skoplje, irea patriar hilor de Trnov o i Ohri da, a p ro cla mat p e ar hiil loanichie I de Ipek, ca patriarh srb, a c rui jurisdic ie se nm numai peste vechiul regat srb, ci i peste teritoriile cucet^fan Du an. Dar mpotriva proclam rii acestei noi Patriarhii,, :at patriarhul ecumenic Calist,_care a aruncat anatema asup ra , P iIrhului-.Jarului $j^21L o 2^iiJyr b' Anatema a fost ridicat anul 1 37 5 de c tr e p atriarhul ecumeni c Filotei, care a recun acela i timp, i Patriarhia srb . Se n elege c n asemenea r ri, domnul rii R omne ti nu se putea adresa Patriarhiei lat pe atunci sub anatema. inea deci ca domnitorul Nicqlae^jAlegaodju.. JL --_jdre ej;e ii_de_Con^lantinoDjol. La aceasta era ndemnat de trei motive.. ii, fiindc mitropolitul de__Vicina (iepindea direct.de Patriarhie, nare numai ea i sinodul ei aveau dreptul s ap rob e mutarea .al JLgparriie. Tn al doilea rnd, nu trebuie""sa"iVecem cu vederea scaunului patriarhal de Constantinopol, ca primul ntre patriar3stolice" ? RfsarTtului urmat de Alexandria^Antiohia i efusas fr it7m^n* ronam"ca ora ul Constantinopol era capitala impeiSSJ-iQ.' Pe atunci considerat nc cea mai nsemnat putere n sud-estul Europei. De aceea, mutarea lui Iachint de la Vicina n ul Ungrovlahiei s-a f cut dup cum se arat n cele dou

_ II T C EP UT U R I L E

M I T RO P O LI EI

UN G R O V L A HI EI

259

scrisori amintite mai sus cu consim mntul prea puternicului i sfntului mp rat, care, n Bizan , avea ultimul cuvnt nu numai n problemele politice, ci i n cele biserice ti. Deci, actul din 1359 avea i o latur politic , pen'tru c domnul muntean avea nevoie de recunoa terea statului s u de c tre mp ratul Bizan ului, chiar dac o f cea indirect. La rndul s u, mp ratul avea interes s ajung la o n elegere cu ara Romneasc , mai ales c tocmai n acela i an, n 1359, turcii i f ceau prima dat apari ia sub zidurile Constantinopolului. Dar ns i Patriarhia avea interesul s satisfac dorin a domnului muntean, pe de o parte ca s aduc Biserica din ara Romneasc n dependen a ei direct i prin aceasta cre tea i prestigiul ei , iar pe de alt parte, integrarea direct a acestei Biserici n ierarhia constantinopolitana nsemna o nt rire a rezisten ei Ortodoxiei n aceste p r i n care propaganda catolic se f cea tot mai sim it (a doua so ie a lui Nico'lae Alexandru, doamna Clara, era catolic ). Re edin ele Mitropoliei. Cunoscnd toate aceste lucruri, trebuie s ne punem ntrebarea : unde i-a avut re edin a Iachint ca mitropolit al Ungrovlahiei, pentru c cele dou acte patriarhice ti din mai 1359 nu precizeaz acest lucru ? O serie de jstorici au sus inut c re edin a sa a fost la Arge . Dar mul_ i__istorici socotesc c dup 1330, re edin a primilor domni ai rii Rornneg i^ (Basarab I i Nicolae Alexandru) nu a fost aici, ci la Cmpulung (C. C. Giurescu, P. P. Panaitescu .a.), mai ales c n 1330 se pare c Arge ul a fost pustiit de ostile lui Carol Rob ert al Ungariei. Ei au i fost nmormnta i aici, n biserica zis a lui Negru Vod , cu hramul Adormirea Maicii Domnului (o inscrip ie' descoperit pe peretele bisericii domne ti din Curtea de Arge spune : n anul 6860 (1352) la Cmpulung a murit marele Basarab voievod). Re edin a. dorngejjgca,apare: la Arge abia subj/ladjjsiav (Vlaicu) Vod (1364c. 1377), primul act emis la Arge fiind din 1369. Dac re edin a primilor doi Basarabi a fost la Cmpulung, atunci, n chip firesc, Trebuie s admitem c i re edin a mitropolitului Iachint i a prezumtivilor s i nainta i a fost tot n acest ora , desigur la biserica amintit , cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Cnd Vlaicu Vod a mutat re edin a domneasc la Arge , atunci va fi luat acolo i pe mitropolitul rii. Dup ultimele cercet ri, la Arge a slujit drept catedral mitropolitan biserica domneasc cu hramul Sfntul Nicolae, pe care unii istorici o socotesc ctitoria lui Nicolae Alexandru Basarab, poate nceput chiar de Basarab ntemeietorul, iar al ii, dimpotriv , o consider

P E RI O A D A A T R EI A (S E C O L E L E X IV X VIII)

de Vladislav I. Se pare c aceasta a fost ridicat pe locul unei nai vechi, poate de la sfr itul secolului al XHI-lea sau ncelui urm tor. In prima jum tate a secolului al XV-lea, Vlad 1436 _ 1442 i 14431446), fiul lui Mircea cel B trn, a ridicat lie o nou biseric mitropolitan , cu hramul Adormirea Maicii i _ ia aproximativ 2 km de ora ul Curtea de Arge (pe mo ia ti) , sfin it la 15 august 1439. Ridicarea acestei noi biserici treit semnifica ie : funerar , pentru a servi ca necropol dom-de i Vlad Dracul a fost ngropat la Trg or, unde a fost decainastic , spre a sublinia continuitatea sa cu a vechilor Basa:ruciat , voind s fac din ea centrul luptei cruciate mpotriva mii otomane (pe turnul bisericii nu a ncastrat stema rii, ci 1 dragonului). Mutnd mitropolia de la biserica domneasc n ridicat d e el, voi ev odul ur m r ea s -i confer e o notoritate i j . P robabil n 147 5 sau 148 4, n cursul u nor cutremure d e ;are au impresionat pe contemp orani, biserica lui Vlad Dracul it. fiind faptul c re edin a domneasc se mutase nc din timpul ea cel B trn la Trgovi te, n-ar fi exclus ca mitropolitulj _se it c tre sFr itul secolului XV^la min stirea Dealu, situat n e. Di n a ctel e i n t er ne, afl m p e mitro p oli ii ri i a l t uri d e a Gherghi a, n 1482, la Trgovi te, n 1483, i la Bucure ti, n 1508. Abia la 17 august 1517 re edin a mitropolitan a fost muiniti y la Trcjovi e, n.biserica ncep ut de Radu cel Mare i t de Neagee Basarab. locul vechii biserici a lui Vlad Dracul a ridicat ap oi Neagoe minunata sa ctitorie de la Arge , sfin it la 15 august 1517, rne te pn azi admira ia tuturor vizitatorilor. Pisania acesteia Neagoe a g sit biserica de la Arge d rmat i nent rit . isdie ia noii Mitropolii se ntindea asupra ntregii ri Romachint fiind numit n scrisorile patriarhale mitropolit a toat lahia. In ce prive te numele de Ungrovlahia, cea mai acceptaerpretare este aceea c prin ea trebuie s n elegem Vlahia de ngaria. Teritoriul rii Romne ti era n cre tere, iar popula ia asca ortodo x se nmul ea mereu. Vladislav I (Vlaicu) Vod a n Transilvania cunoscutele feude Amla ul i F g ra ul, iar a Pus, Banatul de Severin. n timpul lui Mircea cel B trn hotaiif nspre r s rit, ajungeau pn la marea cea mare, n p rr ti i i a cetatea Drstorului, deci cuprindeau i Dobrogea.

Sub raport administrativ-bisericesc, se n elege c ele au intrat sub ascultarea mitropolitului Ungrovlahiei. Jurisdic ia MitropoHei_r_ezult _j>i din titulatura pe care o acorda fi^MM^U-SEUDlftrii^ini ropoli ululJ rii Romne ti n 1401 : Prea sfinit mitropolit _al Ungrovlahiei, prea cinstii i exarh a toat Ungaria i al Plaiurilor. Prin Plaiuri s-au n eles fie numai feudele" TfnsiiVarene st pnite de domnii munteni (D. Onciul), fie regiunile subcarpatice din Banat i Transilvania (I. Nistor). Socotim ns c Plaiurile cuprind ntreag Transilvania, iar titlul de exarh (gr. ISapxo) acordat mitropolitului muntean avea sensul de reprezentant, delegat sau mputernicit al patriarhului de Constantinopol peste credincio ii ortodoc i din Ungaria i Transilvania, unde nu- i putea exercita jurisdicia direct, ntruct se afla ntre grani ele unui stat feudal catolic. C o n c l u z i i : Rezult c dup ntemeierea statului independent ara Romneasc , prin str daniile marelui domn Basarab I, a urmat, n chip firesc, organizarea bisericeasc a rii, prin iul i urma ul s u Nicolae Alexandru. Mitropolia Ungrovlahiei, recunoscut olicial de Patriarhia ecumenic n 1359, a avut un nsemnat rol n ndrumarea i nt rirea vie ii religioase din ara Romneasc .

B IB L IO G R A F IE I z v o a r e : FR A NZ M IK LO SIC H i JO SEPH M O LLER, Acta Patriarchatus C onsta ntin op olitani 1 31 3 3 402, 2 voi., Viena, 1 860 1 862; P r ile privitoa re la a ra noa str a u fo st trad use d e C . ER B IC E A N U , M ate rial pe ntru isto ria bise rice asc i na ion a l a ro m n il o r. E x t ra s d i n c a rte a A c ta P a t ri a rc h at u s C o n st a n t i n o p ol i ta n i d e F r. M iklosic h i Jose ph M iiller, n B .O .R .,a n. X II, 188 8, p. 1 16 13 3 i 192 20 2; E. H UR M U-Z A K I N . IO R G A , D o c u m e n te p riv it o a re l a i sto ri a ro m n il o r, v o i. X IV , pa rt e a I, B uc u re ti , 1 9 1 5 ; A C A D E M IA R . S. R . , D o c u m e n te p riv in d ist ori a R o m n ie i, B. a ra R om n e a sc , ve a c ul X III, X IV , X V (1 2 4 7 1 5 00 ), B uc ure ti , 1 9 5 3, X L IX + 43 1 p . ( i re e d ita re a : D o c u m e n t a R o m a n ia e H i st o ric a B. a ra Ro m n e a sc , v o i. I (1 2 47 1 5 0 0 ), sub re da c ia P. P. P a na ite sc u i D a ma sc hin M i oc, B uc ure t i, 196 6, 635 p. ; JE A N D A R -R O U ZE S , L e re g i st re sy n o d a l d u p a t ria rc a t b y za nl in a u X / V -e sie c le . Et ud e s p a le o -g ra phique et dipl om atiq ue, P a ris, 1 97 1, 396 p. + 6 4 pi. et Ie s ind e x ; JE A N D A R R O U -Z E S , N o ti ti a e Ep i sc o p a t u u m E c c l e si a e C o n sta n ti n o p ol it a n ae . T e xt e c rit i q ue , i nt ro d u c -t i o n e t n o t e s, P a ri s, 1 9 8 1 , X V I + 5 2 1 p . ; V oi . F o n t e s h i st o ri a e d a c o - ro m a n a e IV . S c r i i t o r i i a c t e b i z a n t i n e , s e c o l e l e I V X V , p u b l i c a t e d e H a r a l a m b i e M i h a e s c u , R a d u L z r e sc u , N i c o l a e er b a n T a n a o c a i T u d o r T eo te o i, B u c u re ti, 1 9 8 2 , X II + 5 8 2 p . L u c r r i : D IM ITR IE O N C IU L, O ri ginile Prin cipatelo r R o m n e, B uc ure t i, 18 9 9, V i + 25 2 p. ( i n v oi . O p e re c o m p le te, I, e d . A . Sa c e rd o e a n u, B uc u re t i, 1 9 46 , p. 7 r H rT 275 - i- Op ere aies e ' Ir ed ' A - Sa c erd o e anu, B uc ure t i, 1 96 8, p. 56 0 71 5) ; G H EO R v ir } B R T IA N U , T ra di ia ist ori c d e sp re n te m e ie re a sta te l or ro m n e ti . E di ie n g n j i t a , st ud i u i n t r o d u c t i v i n o t e d e V a l e r i u R pe a n u , B u c ur e t i , 1 9 8 0 , L X X V I II + t c D P 'V C o n sti tu i re a st a te lo r f e u da le ro m n e ti (st u d ii ), B u c u re t i, 1 9 8 0 , 3 2 8 p. ; i >_ hK B A N P A P A C O ST E A , G e n e za st at ul u i n e v ul m e d iu rom n e sc , C l uj-N a p o c a , 1 9 8 8 ,

iLAE DOBRESCU, ntemeierea Mitropoliilor i a celor din ii min stiri din re ti, 1906, 128 p. ; N. IORGA, Condi iile de politic general n care s-au Bisericile romne ti in secolele XIVXV, Bucure ti, 1913, 25 p. (An. Acad. m. Sect. Ist., s. II, t. XXXV, m. 14, p. 387411) (reprodus i n voi. Studii ului mediu romnesc, Bucure ti 1984, p. 95115); C. MARINESCU, nfiin area or din ara Romneasc i Moldova, Bucure ti, 1924, 22 p. (An. Acad. Rom., t. Ist., s. III, t. II, nr. 6, p. 247269) ; VASILE GRECU, Bizan ul i catolitrecutul nostru ndep rtat, n S.T., an. II, 1950, nr. 910, p. 556568 ; CONC. GIURESCU, ntemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, n B.O.R., an. LXXVU, io, p. 673697 ; PA VEL CH1HAIA, Cele dou loca uri ale Mitropoliei din Arge , deduse din hrisoavele bisericii lui Neagoe Basarab, n M.O., an. nr , 7 __ 8, p. 5976 12 ; IO AN IONESCU, Despre primul loca al Mitropoliei ne ti din Curtea de Arge , n M.O., an. XXI, 1969, nr. 12, p. 5560; GIURESCU, ara Romneasc n secolele XIVXV, Bucure ti, 1973, 496 p. ; THEODORESCU, Bizan , Balcani, Occident la nceputurile culturii medie-ne ti (secolele XXIV), Bucure ti 1974, 379 p.; IO AN IONESCU, Localiza-i bizantine i mprejur rile n care s-a niiin at Mitropolia rii Romne ti, n. XXXVII, 1978, nr. 912, p. 10551071. Vezi i N. CONSTANTINESCU, ice d'Arge des voivodes roumains des XIIl-e et XlV-e siecles, n RESEE, 'LAMINIU MlR U, n leg tur cu problematica localiz rii primei capitale ieudal al rii Romne ti, n B.O.R., an. LXXXVIII, 1970, nr. 78, p. PA VEL CHIHAIA, Ci ne a iost Negru Vod , ntemeietor de cet i i biserici ? n voi. Pagini de veche art romneasc . De la origini pn la voiului al XVUllea, Bucure ti, 1970, p. 96167.

Ii
c

MITROPOLIA UNGROVLAHIEI DUP 1359. NFIIN AREA MITROPOLIEI SEVERINULUI

1 iind recunoscut Mitropolia Ungrovlahiei de c tre Patriarhia ecumenic n 1359, via a bisericeasc din ara Romneasc a cunoscut un nsemnat spor duhovnicesc, c ci prin str daniile noilor mitropoli i erau hirotoni i diaconi i preo i, se sfin eau biserici i mn stiri, se caligrafiau c r i de slujb bisericeasc i de nv tur . Mitropolitul Iachint i urma ii lui s-au bucurat de sprijinul larg al domnilor rii din acea vreme : Nicolae Alexandru (13521364), nmormntat la Cmpulung al turi de tat l s u, Vladislav sau Vlaicu Vod (1364c. 1377) i Radu I (c. 1377c. 1383), amndoi fii ai lui Nicolae-Alexandru, apoi Dan I (c. 13831386) i Mircea cel B trn (13861418), fiii lui Radu I. Mitropolitul Iachint. Despre Iachint nu mai avem tiri documentare dup recunoa terea sa ca mitropolit al Ungrovlahiei, timp de 10 ani. Abia n sepjembrie 1369, cnd Vlaicu Vod da o scrisoare ctitoriceasc mn stirii Cutlumu din Muntele A hos, era amintit i mitropolitul Iachint. Domnul l ruga s intervin pe lng egumenul aceleia^ Hariton, ca monahii romni de la Cutlumu s nu mai fie supu i vie ii chinovic_e i_de acolo, ci s li se ng duie s duc _ via idiori mic . n jurul anului 1370, unii r uvoitori l-au nvinuit la Paj narhje c desconsider Marea Biseric , probabil datorit faptului c n-a luat parte la_ edin ele sinodului patriarhal din Constantinopol. P_atriarhul Filotei (13641376), b nuind c _ rnitropoli ul_se_ gnde te. ia_9__rup ere 4g_P,a riarhie, decija o autonomie a Bisericii^ pe_care o p storea, a trius n vara anului 1370 pe Daniil Critopulos (Critopol), dicheofilaxul deci un _avoat sau jurist al Patriarhiei , ca s _ cerceteze n ce m sur erau adev rate acuzele ce se aduceau b trnului mitropolit. Venind ? Patriarhiei s-a convins u or de netemeinicia acuza iilor

P E RI O A D A A T R E I A ( S E C O L E L E X I V - X V II 1)

aint. L a pl e car ea lui D an iil d in ar , mitr op ol itul a g sit de c r j e pr i n el i pr i n vl d i ca D an iil a l V i di n u l u i, a fl at n ^ c P Atliajj xu lui Pil otei, dezvin ov i nd u^ e d e jicuzele ; a u. E l i sc r i a c est e gr e u b ol n a v i c l a su f e ri n e l e t r u a uga un a, sjifleteasc 4 prici nuita despu i na pre uire din rh ului, care i sta_ cao s geat n ini ma i i roade_ _n e:t u l . i ar t a ap oi c n ^ a_ pa r t i ci pa t l a e d i n e l e si n o d u l u i ci 1-a op rit d o m n u l rii (V l adi sla v), av n d n ve de r e l u n u u i i fr i c a d e a n u fi u ci s , d a r i p e n t r u c e r a cu pr i n s jltoare "sl bici un e trup easc , fiin d sl bit cu totul i f r n aceea i scrisoare {-'. zziv.io v), mitro politul Iachint Jncu pa tri ar h c d o m n u l i bo i erii arii au tri m i s pe d i ch e ofil a xu l ) "p ol 7 c a s fie sfi nji ^d r u itj^ bin ec u vnt at ca ar hiej_ e u _ _ a ) vl ah ia, a v nd pe ntru a cea st a voi a, ng du in a i^ier ar ea di n sc ri so ar e c m i t r o p o lit ul Iac h i n t d o r e a n c hi p si n c er s de l a cond u cerea M itrop oli ei. olia S e ver i nului. M itrop olit ul A nti m C ritopulos (C ritop ol). m i t r op olit ul u i Iac h i nt a fo st pri m it cu t o at b u n v oi n a d e ai hu l F il ot ei i sin o d u l s u , c ar e a u lu at o m su r n ele a pt , au m en in ut p e Iac hi nt n scau n, d ar au h ot rt s cr e e ze u n cau n m itro po litan pe ntru D an iil C rit op ol. i p entr u a scu ti pe aitr o p olit d e e ve n t u al e n epl ce ri, n au gu st 1 3 7 0 , D an iil a se m n e z e o d e c l a r a i e , pr i n c a r e se a n g aj a c n u v a a d u c e > r ar e c el ui ce e st e a c ol o mi t ro p o lit al U n g r o y lah i ei i s vi a p en t r u mi n e t oat M itr o p o li a, c n u i se va a r ta p ot ri vn p ot ri v , l va iu bi i-1 va cin sti. a l e s a j o t u n a p oi n m o n a h i s m , s u b. n u m e l e d e A n t i m, i .n r u a r h i e r eu , l a P a tr i a r hi e . In h ot r r e a si n o d a l pe n t ru n u A n t i m , d i n o ct o m b r i e 1 3 7 0 , se p r e c i z a c a f o st h i r ot o n i t L y_ al u nei_ g r J.i d in U n gr o vla hia, ad ic al u nei ju m t i "]<; lAspoo Ou'f-fpo^axai; S YIX OVOTI TO 5 Tj uoeui), cealalt jum d ca a rhi er eu p e mitr o p olitu l tran sfer at (str m ut at ) m ai din ain V i cin a , de ci pj e ja^h in t. N ou lui 'i er ar h i s-a co n farit ran g ul de a l sc a u n u l u i m i t r o p o l i t a n d i n M e l i t e n e ( o f o s t e p a r h i e d i n bi za n ti n , sit u at n A r m e n i a , p e E u fr a t l o c a lit at ea E s ki d e a zi ) , al c r u i l o c l v a o c u p a d e a c u m n a i n t e pr i n t r e si n o d u l u i p at r i a r h a l, d e c i o b i n e a o n t i e t at e fa d e Ia c h i n t. e g a t u r cu c r e a re a n o ii M i t r o p o l i i p e n t r u o p ar t e a l n g r o vl a pu n m ai m ult e pr ob l e m e : m oti vu l n fiin rii, teritoriu l de ju ris1 re edi n a, pr ec u m i titul arii ei. n ce pri ve te m oti vel e n fiin -

rii, tre buie s a ve m n ve dere n pri mu l rnd ac iu ne a_ pr oz eliU st ca tolic a fr an ci sca n ilor n ar a R o m n e asc i n p r ile V idin ulu i, o cu pat de reg atul feu d al m a gh iar, ntre an ii lj65 13 69, acjiu ne D orn it d e p_ arja_ JJr b an V , ajutat d e re gel e L u d o vi c c el M ar e al U n g a riei. S e t ie ca n t ot cur su l se colulu i al X l V -lea, regii U n gariei n d orin a l or d e a i ex tin d e sfe r a d e in fl u e n la su d i est d e C ar p a i a u c u t at s < fa c ac e st l u c r u i pri n m ijl oc i r e a a c i u n ii pr o z e litist e cat o li ce. D e p il d , re gele C ar ol R ob ert d e A n jou f c ea d e m e r su ri pe lin g pa pa pen tr u renfiin area E pi sco pi ei cat olice M H c o viei, cern d hirot on ia ca p elan u lu i s u V it u s d e M on t efe rr o ( 1 33 2 ). N u ti m n s d ac a fo st hi ro t on it a cel c ap el a n i d a c va fi ve nit pri n ac est e p r i, c ci n 1 3 4 7 r eg el e L u d o vi c cel M are f cea din no u mijlocire p en tru nfiin area un ei episc o pii n vec hiu l sc aun al M ilc o viei, cern d s fie hir oto nit c lu g r u l T o m a d e N y m pt i , c a pe l an ul r e ga l. S e pa r e c n i ci el n -a p r sit cu rt ea r eg e lu i m a g h i a r, c c i pe st e ase an i sc a u n ul M il c o vi e i er a di n n o u va c a n t. In 135 3 papa In ocen iu V I mi m ea ca episcop pe d o minican ul polon B er-n ar d , n 1 3 6 4 U r b an V n u m ea pe d o m i ni c an ul m a gh i ar A l b ert d e U s k,. iar n 13 71 G rig orie X I, pe N icolae d e B ud a. C at olicii din ar a R o m n ea sc s-a u bu cu rat d e sprijinu l d oa m n e i C lar a, a d ou a so ie a lui N ic ol ae A lex an dr u B asar ab. P a pa G ri go rie X I (d e la A vi g n on , 1 3 7 0 1 3 7 8 ) inte n ion a s n fiin e ze o e pi sc opi e c at o lic l a A r ge . C un oa te m sporad ic titulari ai ei de pe la sfr itu l s e c ol u l u i a l X l V -l e a p n l a n c e p u t u l s e c ol u l u i a l X V I -l e a. T o t n a ce ast pe ri oa d d e ti m p se n tln esc i c i va e pi sc op i cat oli ci d e S e ve n 'n . N u ti m n s n i ci d e sp r e c ei d e l a A r g e ni ci d e s pr e cei d e l a S e ve r i n d a c a u e z u t v r e o d a t l a sc au n e l e l o r e pi sc o p al e s au a u r m a s n c on ti n u a r e n U n g a r i a. i n n d se a m a d e n u m r u l m i c d e ca t o li ci sa i i u n gu ri a e z a i n d i fer it e or a e d i n a r a R o m n e as c , p r e c u m i d e st a r e a m a t er i a l sl a b a a c e st o r d o u sc a u n e e p i sc o p a l e, cred e m c titularii lor au stat m ai m u lt n U n gar ia maj oritatea fiin d u n gu r i , n c t n u se p o at e vo r b i d e o ac i u n e p r o z eli i st ca t ol i e pr i n tr e cr e d i n ci o ii o rt od oc i di n a r a R o m n e a sc . U n alt m oti v p en tru nfiin area un ui n o u scau n m itrop olitan n ara R o m n e asc era i n m ul irea po pu la iei rii, pr ec u m i extind erea h o ta r el o r ei p r i n n g l o b ar e a i n u t u ri l or A m l a u l ui i F g r a u l ui i a B a n at ulu i d e S e ve ri n. D e alt fel, n n su i a ctul si n od al, d i n o ct o m br i e 13 70 , se pr eciz a c po p or u l ac elei ri s-a ntm pl at s fi e m ult ; b a a pr o a p e n e n u m r at , n e m a i fi i n d d e aj u n s u n si n g u r a rh i e r e u l a u n a t t d e m ar e p o p o r, ca s -1 p oa t ce r c e t a d u h o v n i c e t e i s -1 n ve e ce l e de su fl et fol o sit oar e i m ntu it oar e .

P E R I O A D A A T R E I A ( S E C O L E L E X I V - X V II I)

ii c la n fii n ar e a n oi i m itr o p ol ii a u st at i an u m it e in t eentan e "i p e d e o pa rte, d j m n _ a_ j gaj:ri arh ulu i i a sin odu lu i in e pe iach int n sc au n, iar pejie alta, dorin a ax elor ei i d e c er e r el T d o m n u l ui i a r a ri i jl e _ a a v ea u n m i t r o p olit m a i b i l s r s p u n d l a m u l t i p l e l e c er i n e d u h o v n i c e t i a l e c r e -, D ec i c r ear e a n oi i m itr o p olii a vea n u m ai u n ca r ac ter" T r an T " e a face fa ,_iniojney9i m o men tan e. p r i v e t e n t i n d e r e a t e r it or i a l i r e e d i n a a c e st ei n o i mi t r o -e m n i ci o i n d ica i e pre ci s n c el e trei a ct e p o m e nit e m ai su s. a c t u l si n o d a l d e n u m i r e a l u i A n t i m s e e x p r i m a n t e r m e n i j r e ci z i e , a fi r m n d n u m a i c a f o st h i r ot o n it c a m i t r o p o l i t al d i n U n g r o vl a h i a , a d i c a l u n ei j u m t i . A c e a st l i p s d e ; m e n i n e i n a ct u l si n o d a l d i n a u g u st 1 3 7 2 , p en t r u n u m i r ea lu i Iac h int la A r ge . D a r m rt u riile d o c u m en t ar e d e m ai iese j)e_jar m a ul_ _ ku An tim ^ A tan asie, m itrop olit al S e veri-5 Se^epvou) saiU__dinspre Severin (tou iipou? Orpfpo XaxaS T) j s^sp l vo v), iar e pa r hi a sa er a nu m it a U n g r o vl ah i ei d e c ni . D in ace ste de nu m iri ded u ce m c no u a ^P 3 hie_ u p rin de a di n _ d r e ap jji J31 t ul u i, adi c O lteni a d e a zi . i l e d e m a i s u s a u f c u t p e m a j o r i t at e a i st o r i ci l o r sa fi x e z e n u li mit r o p o lii n j on i jjl S e ve ri n , situ at al t uri d e va t r a fo st ei n a n e D r o b et a. T r ad i i a l o cal ar at d e a se m en e a c ac e st or a vr e m u ri r e e d i n vl di c ea sc . E x i st n s o sea m d e l u c r u ri a c s pu n e m l a n d o i al p r e r e a n d e o b t e ac c e p t at c r e e -i m i t r o p ol ii er a l a S e ve r i n. n p ri m u l r n d , e f a p t u l c S e ve r i -itu at ntr -o po zi i e d ez a va nt aj oa s , la gr an i a a patr u ri ( B ul -r bi a, U n g aria i ara R o m ne asc ), i d e parte de re ed in a d o m -ar ntre an ii 1 37 5 13 76 i 1 38 3 13 84 , S everinu l a fost ocu pat u i feud al m ag hi ar, orga nizn du -1 ca B anat al S e verinulu i. i c a m a d m i t e c i n i i al A n t i m s - a st a b i l i t l a S e ve r i n , t o t u i , ; i v a a n i , c n d S e ve r i n u l a f o st o c u p a t d e u n g u r i , e l a t r e b u i t r s e a s c a c e a st r e e d i n . A p o i , d i n m o m e n t c e mi t r o p o l i t u l V idi n ul ui a g sit a d p o st n a ra R o m n e a sc n ai n te d e 1 3 7 2 i i n p r i c i n a o c u p r i i o r a u l u i s u d e c t r e u n g u r i , i a r S f n t u l a p r si t m n st i r e a V o d i a ( si t u a t l a c i va k m d e S e v e r i n ) - a i c a u z , a t u n c i e st e l i m p e d e c s c au n u l n oi i mi t r o p o l i i n - a i m n e l a S e ve r i n . P r o b a bil t o t d i n p r i ci n c n - a f o st a i ci r e e - a d i c e a s ca a l u i A n t i m u n el e a ct e p at r i a r h a l e o n u m e a u M i t r o - J n g r o vl a h i e i d e c t r e S e ve r i n . Ia r d a c n u n el e a ct e i n t e r n e lircea c el B trn a p ar e ca M itr op ol i a d e S e ve ri n , pri n ac est '$ >

nu m e trebu ie s n ele ge m ara, in utul sau regiu ne a S everi n, ni cid ec u m cet at ea. D e a c e e a, so c oti m m a i ac c e p t a b il i p ot e z a c r e e d i n a M it r o p o liei a fost la R m nic, c ci a a s-ar pu tea e xplica d e ce p o m elnicu l E pisc o pi e i d e a i c i n c e p e cu B a s a r a b i d e c e a p r i m i t m a i t r zi u d e nu mirea d e E pisc opia R mn icului N ou lui S everin. N e-a m e xpri m at n a l t p a r t e p r e r e a c d a c c e n t r u l c n e z a t u l u i l u i F ar c a d i n 1 2 4 7 e r a la R mn i c, atu n ci i m pli cit era a col o i u n epi sco p. D eci , sta bilire a sedi ul u i M it r o p o li ei S e ve r i n ul ui l a R m n i c a p a r e c a o c on ti n u ar e fir e asc a u n ei o r g a n i z a ii bi se r i c e t i m a i ve c h i, n fr u n t e c u u n i er a r h . C a mit r op olit d e S e ve rin, A n ti m a partici pat, prin a n ii 13 7 9 1 3 80 , la e d i n el e si n od u l u i pa t ri arh al di n C o n st a nti n o p ol. S e c a d e s a m i n ti m c n c u r su l p st o ri rii sal e c a mi tr o p o lit d e S e ve ri n , i-a d e sf u r a t ac ti vit at ea n ac e a p a r t e a rii n o a st re e g u m e n u l N i c od i m d e l a T i s m an a, r e or ga n i zat or i n dr u m t o r al m on a h i s m u l ui l a n oi. P ro ba bil tot n ti mp ce era mitrop olit de S e ver in , a d ruit mn stirii T i s m a n a o b e d e r n i a i u n e p i t r a h i l , p st r at e a z i n t e z a u r u l a c e st u i sf nt l ca . O E va n g h e li e g r ec ea sc ce i -a a pa r in ut, sc ri s p e p e r g am e n t, n se c o l ul al X H -l e a, se afl azi pri n t r e m a n u sc ri sel e U n i ver si t ii d in B ol o gn a. M i t r op olit u l H a rit on. B trnu l mitr op olit Iac hin t, l sat de patriar h i d e sin o d u l s u s p st or e a sc l a A r g e , n -a m ai tr it mu lt. n a u gu st j.372 ave m u n n ou _ji ct sin od al, pri n care era n umit ca mitro polit al U ngr o vl a h i ei H a rit o n, e gu m e n u l m n asti rii C utlu m u din M u n t el e A t h o s, de care am po me n it mai sus, d e i n e-a m fi a e p tat s -i ur m e ze A nti m . n se a m n c a Ia ch i n t a m u r it n p ri m a j u m t a t e a a n u l u i 1 3 7 2 i v a fi f o st n gr o p a t, d u p d a ti n i r n d u i a l , l n g b i s eri c a m i t r o p o l it an de la A r ge , n car e sl ujise. C i n e er a n o u l m i t r o p ol i t H a r i t on ? G r e c d e n e a m , n a i n t e d e a ajun ge n sca un ul mitr op olitan al U n g r o vl ahiei fu sese eg u m en al m na stirii C u ltu m u i pr ot o s, ad ic ntist t t or sa u co nd u c tor al mn stirilor d i n M u ntel e A t h o s. n a c ea st d u bl c a litate, a ven it n Jar a R o m n e as c n ti m p u l d o m n i e i l u i V l ai c u V od , pe n tru ca s -l ^ r o a g e s ter mi n e mn stirea C utl u m u , cu t oate cl di rile t reb uit oar e : biseric , t r a p e z , c h i l ii, zi d u r i n c o n j u r t o a r e n fo r m a u n e i c e t i e t c.

muntean a acceptat rug mintea lui Hariton, suportnd cheltuijate de ridicarea a tor cl diri, mai ales c temelia mnasost p us de tat l s u, Nicolae Alexandru Basarab. Din cauza )urt ri de grij a domnilor munteni fa de mn stirea Cutlumu , t cunoscut i sub numele de Lavra rii Romne ti. In sep1369, cnd Vlaicu Vod da Cutlumu ului scrisoarea ctitoride care am pomenit mai sus, se vorbea i de rug mintea ce i-a a nlocui via a de ob te (chinoviceasc ), pe care a impus-o n ea sa, cu via a idioritmic , pentru c monahii romni de acolo \ cu greu. Egumenul s-a nvoit cu mare greutate, numai dup entors la Athos i s-a sf tuit cu ceilal i vie uitori. Din aceast nu m rul mo nahilor romni de la C utlumu s-a nmul it, fapt speriat pe romei (greci). De aceea, domnul i asigura, prin serile care vorbim, c nu vor avea nici o tulburare din partea roDrit leg turilor sale cu ara Romneasc , dar i grijii pe care mn stirii Cutlumu , ctitoria celor doi domni romni, Hariton it o personalitate bine, cjjnoscut la noi, el nsu i spune n itul s u c a venit n ara Romn easc d e apte ori , fap t us la numirea sa n scaunul mitropolitan n 1372, dup moartea nt, fiind astfel preferat lui Antim Critopol, mai tn r i de cuTLJt pentru Severin. Actul s u de numire, din 11 august 1372, datorit aleselor sale nsu iri a fost hirotonit mitropolit penrte a Ungrovlahiei, anume pe te aejeajum tate pe carejo jinuIachnt, cealalt r mnnd lui Antim. Noului ales i se da pua eze cite i i s hirotoneasc diaconi, preo i i chiar episcopi, ; egumeni la mn stiri i s sfin easc biserici. In continuare, c i s-a dat titlul onorific de loc iitor al scaunului Amasiei ai n sinodul patriarhal din C onstantinop ol. n co ntinuare, actul c mitropolitul Daniil al Vidinului, refugiat la noi din cauza temp orare a Vidinului de c tre regatul feudal maghiar i a ndei catolice de acolo , va avea dreptul s slujeasc cele ale i n oricare din cele dou eparhii muntene, urmnd ca mitror especti v s -i dea cel e n ecesar e p entru tr ai, ct va so coti d e A ezarea lui Daniil al Vidinului la noi nsemna o adev rat a Mitropoliei Ungrovlahiei, pentru ngrijirea duhovniceasc a o ilor romni i pentru a face fa ac iunilor misionare cato:ia urate mai ales n p r ile Severinului, nvecinate cu Ungaria, p ost scriptum, scris de nsu i Hariton pe actul s u de nuga p e aceia care vor urma dup el n scaunul mitropolitan s

fi e ctitori ai m n stirii C utlu m u . S e ve d e d e ci i d e a ci grij a d eo seb it pe c ar e o pu r t a a c est ei m n sti ri. Hir otonit desigu r la C on stantin op ol, n ou l mitro polit a ven it n ara R o m n e asc , Ia sca u n ul s u d e l a A r g e . E l_ i_ -a p str at ns calitate a d e egu men la_C utJurn u J jar n 1376 a fost ridicat la cinstea d e pr otos, a dic n tist t t o r sau c on d u c t or al t ut ur or m n sti ri l or ath on ite. A lt e tiri d e spr e el a ve m a bi a n 1 3 7 8, c n d i f c ea cel d e-al tr eil ea t e st am en t, n c ar e ar t a t oat e st r d aniil e sal e pe n t ru ri di c ar e a m n sti rii C u t l u m u . In t r e a l t el e , a m i n t e a c a f o s t d e a pt e o r i l a V l ai c u V o d i l a s o i a sa, d o a m n a A n a, c ar e l- a u aj u t at c u t o a t e c el e n e ce sar e . N e a v n d n i c i o a ve r e , h ot r a c a m a n t i a i v e m i n t e l e d e sc h i m b s fi e v n d u t e p en t r u r sc u m p r ar e a c el o r r o bi i d e t u r ci. E st e i nt e r e sa n t c att c u p ril ej u l c er c et rii a mi n tit e m a i su s, ct i n t e st a m en t, se m n a i c a pr o t o s a l M u n t e l ui A t h o s , c e e a c e n s ea m n c i -a p st r at In co n ti n u a r e i a ce ast d e m n itat e. P rin 1 3 8 0, p artici p a l a e di n el e si n o d u l ui pa t r i a r h a l di n C on st an ti n o p o l. T oa t e ac e st e a n e fa c s c r e d e m c n cu r su l p st ori rii sa l e, c on d u ce r e a tr e b u ril o r b i seri c e t i d e l a n oi a r ma s m a i m u lt n sar cin a lu i A n ti m, i ar H a rit o n a stat m a i m u lt * l a A t h o s, m ai a l es l a C u t u l m u , d e c a r e e r a a a d e m u lt l e ga t s u fl e te te. A mai p storit pu in timp, c ci dup 1379 1380, M itropolia Ungrovl ah i ei er a r e pr e ze nt at la si n o d u l patri a rh al n u m ai d e A nti m C rit o p o l. A nti m, mitr o p ol it al U n g r o vl ah iei. A m ar tat m ai su s m pr eju r rile n c ar e a a j u n s A n t i m m i t r o p o l i t p e st e o p ar t e a r i i R o m n e ti, n fj 13 70. Dar u n act, databil ntre lunile septe m b rie 1 37 9 i iu nie 1 38 0, m en ioneaz prezen a la sin od ul c onstantin op olitan a sm eritului mitro polit al U n grovl ahiei A n ti m . In mai m u lte rnd uri este ntl nit n actele sinodu lui cu titlul on orific d e loc iitor al scau nu lui mit rop olit an din Nico midia (n nord-vestul A siei M ici), ocu pnd locul al aptelea ntre m e m bri i sin od ulu i patri arh al. M it r o p o lit u l A n t i m a p u rt at o c or e s p o n d e n cu m a r el e pa t ri ar h E fti m ie al T rn o ve i ( 1 3 7 5 1 3 9 3 ). P rin tr e altele, p atriar h ul l sf tui a s n u ac c e p t e su b ni c i u n m o t i v c s t or i il e a t r ei a i a pa t r a, i a r p e ce a de-a d ou a, n u m ai cu d area u nui can on . Ii a min tea ap oi i despre n eor n d u i eil e vr e m i i d T ac u m i t u l bu r ril e ce n e -a u c u p ri n s pe n o i aci, c a i p e v oi ac ol o . E vr e o a l u zi e l a er e zi a b o g o m i lil o r, c ar e pa r e s s e fi e xti n s di n B ul g ari a i l a n o rd ul D u n rii ? S a u e vo rb a d e n c er c ril e de exp an siune ale re gatului feud al m a ghiar n sud ul D un rii i n ara R o m n easc ? E ste greu de precizat. .A \

A I V A .

v 1 . 1 1}

It tire interesant asupra mitropolitului Antim dateaz de prin ;81389. n acest timp, fiind probabil lajConstantinopolj a fost i o b oal gr ea. C reznd c nu va mai sc pa cu via , a l sat i a mbr cat marea schim monahal , sub numele de TimoteL gin(Iu_-.se_si. fiiridjLn dejDlm t.atea^puteri^oj^fizic^^i^in electuTe, patriarhal, n edin a din 15 februarie ^lJ .9, j^a_ ng duit s ieria'ca i mai nainte, de i era mpotriva can. 2 al sinodului de la C onstantinopol. In acela i an, este amintit n actele s i patriarhal (de pild , n iulie semna mpreun cu cel lalt al iahiei, Atanasie). 8 ianuarie 1392, apare al turi de mitropolitul Severinului 3 ca martor, n fruntea divanului domnesc, ntr-un hrisov Mircea Voievod pentru mn stirea Cozia. Probabjl_ tot. _el_ a n:, mpreun cu Mircea, moa tele fintejMViuceni e Filofteia^oril i n Trnovo, din Bulgaria, a ezate, se pare, n biserica MitropoArge (azi se p streaz n p araclisul bisericii lui Neagoe B as la Arge ). Moa tele Sfintei Filofteia au fost a ezate mai nti av o, s ub aru l Io ni , ia r d up c der ea t a rat ulu i su b t ur ci iuse la Vidin. Fiind ocupat i acest tarat n 1396, moaslele sfin)r:begit din nou, fiind duse la Arge . Via a Sfintei Fiioileia a fMmie, ultimul patriarh de Trnovo. 2I.,c jrii ropolitiij._An iin a p storit_r ijn,pjimii.ani ai secolui c el este acel prea sfin it mitropolit al Ungroylahieij JJjea. k exarh a toat Ungaria i al Plaiurilor f r s i se dea nuc ruia i scria patriarhul ecumenic Matei I (13 971410), n 1, rugndu-1 s primeasc n eparhia sa pe preotul moldovean lirotonit de Iosif al Moldovei, pe atunci nerecunoscut de Patriumenic (mitropolitul muntean l oprise pentru aceasta de la slulor sfinte). Argumentele lui Nicolae Dobrescu pentru idenrifi:elui mitropolit cu Antim ni se par conving toare. Ierarhul nei actul patriarhal din 1401 se dovede te c sus ine cauza Pan conflictul ce-1 avea cu Moldova, deci era vorba de un ora ei, care nu putea fi dect Antim. Apoi, ns i nenumirea sa n spectiv pledeaz pentru identificarea sa cu Antim, c ci fiind lit de peste 30 de ani, numele s u era bine cunoscut, chiar i tantinopol, nct nu era necesar s -i fie trecut nu mel e ntr-o e - i_va fi sfr it zilele dup 1401, fiind ngropat undeva n jurul d ia Ar e i e 9 , ' P cat c din 14021403 nceteaz prin-

ci palul nostru izvor documentar : actele sinodului patriarhal, cuprinse n colec ia Acta Patriarchatus Cunstantinopolitani. Mitropolitul Atanasie al Severinului. La Mitropolia Severinului, Antim a avut un urma cu numele Atanasie. Era tot grec de neam, trimis n ara Romneasc de Patriarhia ecumenic . Era consemnat ca mitropolit de Perqa _i Attalia f n sudul Asiei Mici) n ianuarie 1387 i februarie 1389. niulie 11189 este ntlnit pentru ntia oar la edin ele sinodului patriarhal, semnind ca cel lalt al Ongrovlahiei, Atanasie.. Dup 1389, este "men ionat la sinod aproape "numai el, ceea ce nseamn c Antim, fiind acumJJ trn i bolnav, va fi trimis la sinod pe Atanasie ca s reprezinte ntreaga Biseric din ara Romneasc . Numai a a sr"~putea explica trecerea lui Atanasie n pomelnicul Mitropoliei Ungrovlahiei, ndat dup Antim. La 8 ianuarie 1392, apare n actul de la Mircea cel B trn, pentru Cozia. n actele sinodale, este ntlnit pn n anii 14021403, semnnd, fie ca smeritul mitropolit al Ungrovlabiei, fie ca al Ungrovlahiei dinspre Severin, fie, n sfr it, ca al par u Ungrovlahiei dinspre Severin. n f i r past vrpmp a ndeplinit unul din rele mai nefaste roluri, al turndu-se du manilor patriarhului Matei I,. "intre care cel mai nsemnat era mitropolitul iviacane al Anryrpi ^tar !.^' sie a refuzat orice supunere fa a de patriarh i de mp ratul Manuil 11 Paleologul (13911425). Faptul c nu mai esie pomenit dup 1403, 1-a f cut pe bizantinologul francez Vitalien Laurent s sus in c ori s-a. stins clin via , ori a fost caterisit pentru purtarea sa, ori dac s-a mai b ucurat de protec ia lui Mircea s-a rentors la scaunul sau n ara Romneasc . Atitudinea sa fa de patriarhul ecumenic este un indiciu n plus c el n-a fost trecut n scaunul mitr33olitan_dej_a Arge> dup moarfea lui Antim. Documentar, dup Atanasie nu ntlnim aj i n7itropoli i"7e~Se:^rTn7~' . .

C o n c l u z i i : Rezult c actul recunoa terii Mitropoliei Ungro- 5 vlahiei din 1359 a avut urm ri favorabile asupra vie ii biserice ti din ara Romneasc . n 1370 s-a ajuns la nfiin area unei noi mitropolii, pentru teritoriile din partea de apus a rii. De i titularii acestor dou scaune mitropolitane erau greci de neam, ei s-au ard-_ C J tat cu mult n elegere fa de p stori ii lor romni, des vh ind or- n ganizarea bisericeasc pe care au g sit-o aici. Prin nfiin area nu- , tropoliiior i prin vl dicii greci veni i la noi s-au nt rit i mai mult leg turile de veacuri pe care le aveam cu Patriarhia din Constanti-nopol.

BI BLIOG RAFI E izvoa r ele i lu cr r ile men i onat e la cap it olu l pr eced ent s e a dau g : GR. IS Un document privitor la mp r irea Mitropoliei rii Romne ti. n voi. re lui Nicolae Iorga, Cluj, 1931, p. 292296; STOICA NICOLAESCU, P sto-itropolitului primat ui Ungrovlahiei. Hariicn, Craiova, 1932, 13 p. (extras din le Olt eniei, XI, 1932, nr. 5960) ; 1. DONAT, Re edin ele celei de-a doua Iii a rii Romne ti, n Arhivele Olteniei, XIV, 1935, nr. 7778, p. 67. SACERDO EANU, Ceva despre mitropolitul Hariton al Ungrovlaliiei (1372 n BO.R., an. LIV, 1936, nr. 12, p. 5261; NICULAE M. POPESCU, Antirn t, n B.O.R., an. LXIV, 1946, nr. 1012, p. 601005; V. LAURENT, Contribu-l'histoire des relations de iEglise byzantine avec l'Eglise roumaine au debut e siecle, n Bulletin de la Section Historique do l'Academie Roumaine, t. 945, Bucure ti, 1947, p. 165184 ( i n extras), PETRE . N STUREL, Cuviosul i cel Siin it i od jdiile mitropolitului Antim Crilopol de !a Tismana, n M O., 1959, nr. 78, p. 413430; NICOLAE ERB NESCU, Mitropolia UngrovlaB.O.R., an. LXXVII, 1959, nr. 710, p. 722826 (ndeosebi p. 730740) ; D. \ De la Mitropolia Severinului la Mitropolia Olteniei (13701970), n M.O., i' 1970, nr. 56, p. 333354; NICULAE ERB NESCU, Mitropolia Severinului. te de ani de la ntiin are, n B.O.R., an. LXXXVIII, 1970, nr. 1112, p. 1191 PETRE . N STUREL, La partition de la Metropole de Hongrovlachie, n 1/ Bibliotecii Romane din Freiburg. voi. VI (X). serie nou , 1977/1978, p. 293 i extras); NICULAE ERB NESCU i NICOLAE STOICESCU, Mircea cel 00 de ani de Iu urcarea pe tronul rii Romne ti, Bucure ti, 198', p. 12!142. R. MAZILU, Sinta Filolteia de la Arge . L murirea unor probleme istoricoMonogralie hagiografic , Bucure ti, 1934, 100 p. + 2 pi. (An. Acad. Rom., ;. III, t. VI, 19321934, p. 217316).

'-n

vb-

iu

ir

i.;

:<CtliT

NCEPUTURILE MITROPOLIEI MOLDOVEI

1 ntemeierea Moldovei. Am ar tat n alt loc c nainte de desc st^l^11* medieval

propriu-zis, existau aici unele forma iuni politice ocafe. ntruct t tarii treceau_ adeseori _n Transilvania i Ungaria dup prad i dup robi, regii maghiari au fost nevoi i s ntreprind mai multe expedi ii mpotrivajor. Cea mai nsemnat a avut loc n anul 13,43, sub regele Ludovic cel Mare (13421382), cnd t tarii au_jfost nfrn i i sili i s se retrag peste Nistru, n cmpiile din nordul M rii Negre i n Corneea. Pentru a putea ap ra pe viitor Transilvania de incursiunile lor, acest rege a luat sub suzeranitatea sa teritoriile dintre Carpa i i iret, constituind aici cu sprijinul popula iei autohtone, romne ti, o marc de ap rare a Transilvaniei i Ungariei. In 1352 sau 1353, n. frun ea_ teritoriilor de la r s rit de Carpa i a ajuns voievodul romn Drago din Maramure , care i-a stabilit re edin a la Baia, domnind vreo doi ani. I-a urmat fiul s u, Sas, tot cu o domnie scurt , de patru _a trecut_din Cuhea_ voievodul Bogdan^ nso it de fiii, rudele i apropia ii. i. El a...silit prin lupt pe fiii lui Sas s p r seasc ara, apoi jjuj at..de_uiiii_locui ori ai__Moldovei aj espins mai multe atacuri ale regelui Ungariei, care voia s rga eze_pe_Balc. In felul acesta, Bogdan a izbutit s ntemeieze statul independent_Moldova. Dac ntemeierea rii^ Romne ti s-a_daQrat_rejMJ n_diferitelor_forma iuni politice dintre Dun re i Carpa i, s Ji]LJi_2nduc tor local fie voievodul de la Cmpulung, fie cel. de la / r e ^ 9 ?-.niL. ntemeierea Moldovei s-a f cut_prin reunirea diferitelor forma iuni_olitice preexisterUe ntre Carpa i i_Nistru, de c tre un con18 Istoria B.o.R.

r venit de p^tje_jnunli. Cu alte cuvinle, n Moldova este vorba sc iecgie nti a lui Drago , apoi a lui Bogdan, amndoi veni i iramure , n timp ce n Muntenia ntemeietorul era un conr local. i Bogdan i-a urmat n scaun fiul s u La cu Vod (c. 13651375), extins hotarele rii_sp_re_ norcL_El_a_jn rej.inu J_rela ii_de bun ;ate~cu Polonia, ng duind, n acest scop, eictiyi atea_ ljig rilor i n MoIdovaTA nfiin at chiar i o episcopie catolic la iret, n 570. El a fost determinat s fac acest lucru din interese politice, ntr-cf perioad de ofensiv a catolicismului, fiind deci nevoit sa iele_ concesiuni celor dou sjajjg_cjttolice nvecinate, Pojonia i a reunite n 13J0 sub aceea i conducere a regelui Ludovic cel ii Ungariei. mul episcop a fost Andrei Jastrzebiec din Cracovia, hirotonit n rm tor, care a stat mai mult n Polonia (n 1388 a fost mutat ca > la Vilna, n Lituania), urmat de Ioan Sartorius (t 1394) i teirtini-Zajaczek (t 1412), care se pare c nici n-au venit la noi, mas n Polonia. re anii 1375=l_39J..ajdpmnil Petiu_Mu ai, care a stabilit scaunul >c la Suceava, djej j/rjy^ i s u. a a bisericeasc n noul stat Moldova. Istoriografia noastr i acum sus inea c sub Bogdan I i La cu n-a existat o organizare sasc ortodox . Teza este inacceptabil . Din moment ce Bogdan 1 rit biserica fntujLJ^ic^lae_dinJR^ u_ i (iar tradi ia i atribuie i Bogd ne ti, lng fosta capital Baia), nu se poate concepe s nu ._Ung __ me_pJ|a Jbiseric^ adic un vl dic sau u, care jj _ slujeasc la Curte, .. jLJiirotoneasc preo i^ s jsfinbiserici, ntr-un cuvnt, a ndrume via a bisericeasc din noul iependjen Jvloldova, a a cum avea contemporanul s u Nicolae idru Basarab la Arge . De asemenea, mije_pa e_admite ca La cu i fi acceptat nfiin area unei episcopii catolice_,la Sire , pentru credincio i catolici din ara sa, iar pentru credincio ii ortodoc i, rmau majoritatea covr itoare a popula iei, s nu fi avut nici irh, mai ales c so ia sa Ana i fiica sa Anastasia au fost bune <e, lucru de care se plngea i papa Urban V n 1372. ci, trebuie s admitem ca i n cazul rii Romne ti , c jj n^frunte cu un singur ierarh^a_Jncepji __ai titlul de episcop,

fii 4e JSll?QE2lt. Presupunem ca i Dimitrie Dan i al i istorici c primii ierarhi ortodoc i din t^uJMiidependent Moldava i-au avut re edin a la R d u i, avnd dj ep jcatedral bi grica_cu_ hramul Sfntul NcoIae, ctitoria ui Bogdan I (unii istorici cred c i scaunul domnesc al luiT-togdarTirfost tot Ta "R d u i). Cnd facem aceast afirma ie, ne gndim la faptul c n^a doua jum tate a secolului al^xV-lea i la n ceputul celui urm tor, scaunul vl dicesc de la R d u i era cunoscut n documentele interne i sub numele de Mitropolia, de i crmuitorului i se spunea episcop. Deci, se acorda scaunului de acolo un titlu onori fic, pe care l avusese, de drept, cu un secol i mai bine in urm . Apoi, faptul ca domnii.jmgldoveni^ excep ia lui Petru I) au fost nqrop_a i n biserica Sf. Nicolae vine tot n sprijinul tezei c TaRad u i a fost ini ial scaunul de ntist t tor al Bisericii din Moldova, i poate nsu i scaunul domnesc. In sfr it, un Pomelnic (al) sfintei Mitropolii R d utului i sfintei mn tirjx copiat n 1780, dup un exemplar mai vechi (publicat de prof. Petru Rezu ), n ir pe domnii moldoveni ncepnd cu Bogdan I, iar ntre vl dici, snt n ira i, pn la Ioanichie al R d u ilor (primul atestat documentar, n 1472), al i opt vl dici. Ace tia erau : Njcolae, tefan, Iosif, Meletie, Lavren ig, Grigorie, Savq i Ghelasie. ntruct pentru secolele XVIXVIII numele i succesiunea ierarhilor snt absolut exacte, n-avem motive s punem la ndoial existen a primilor opt ierarhi din Pomelnicul n cauz . Poate dup numele primului vl dic Nicolae catedrala din R d u i, zidit n timpul s u i al lui Bogdan I, a primit hramul Sfntul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei. Pentru a n elege mai bine problemele legate de ntemeierea Mitropoliei Moldovei, este necesar s facem o scurt incursiune n istoria Bisericii Ortodoxe din Haliciul nvecinat (Gali ia de mai trziu). n 1349 cnezatele ruse ti de Halici i Lvov au ajuns n st pnirea regelui Cazimir cel Mare al Poloniei (13331370), iar n 1352 hotarele Poloniei s-au extins pn la hotarele Moldovei de nord. Pentru credincio ii ortodoc i ucrainieni din Halici, se crease un scaun episcopal nc de la nceputul secolului XII, sub jurisdic ia Mitropoliei de Kiev. Prin 1303 1305 Episcopia a fost ridicat la treapta de Mitropolie, fiindu-i supuse cteva eparhii ruse ti, n 1328 era din nou episcopie, supus Kievului, n 1341 iar i mitropolie, iar n 1347 era pus sub jurisdic ia Kievului, pentru a treia oar , ca episcopie. Dup cucerirea rii Haliciului de c tre poloni, regele Cazimir a cerut patriarhului ecumenic Filotei, n 1370, s ridice pe episcopul Antonie al Haliciului la treapta de mitropolit, amenin nd c n cazul unui r spuns negativ va sili pe to i ere-

ii ortodoc i ucrainieni din regatul lui s treac la catolicism, ceasta, regele polon ur m rea s rup leg turile supu ilor s i or-i din ara Haliciului cu scaun ul mitropolitan din Kiev i Mo ii, indirect, s nl ture preten iile ducilor lituanieni i ale cnejilor mpra rii Haliciului. n fa a amenin rii regelui polon, patriarhul xlul s u au acceptat, n mai 1371, renfiin area Mitrop oliei de _ pentru a treia oar cu patru eparhii sufragane din inuturile ului. n actul de numire al mitrop olitului Anto nie, patriarhul i ii i puneau n vedere s se adreseze mitropolitului Ungrovlahiei, olo, mpreun cu el, s se fac alegerile i hirotoniile. nseamPatriarhia se temea de o mpotrivire a ierarhilor ru i la renfiinvlitropoliei de Halici i mai ales la hirotonia de episcopi sufragani. ebuie re inut i faptul c pn prin secolele XIIIXIV exista o oas pop ula ie romneasc n p r ile Haliciului, cu o organizar e i bisericeasc ind ep endent . n 1353 ntlnim un episcop cu e Chirii Romnul n ora ul Przemysl. Dat fiind situa ia Bisericii 3xe din Polonia nvecinat , mai ales dup 1371, trebuie s admi-i primii ierarhi moldoveni, probabil Nicolae i tefan trecu i lelnicul de care a fost vorba au fost hirotoni i de episcopul de devenit n 1371 mitrop olit, asistat de unul sau doi ierarhi din il a nvecinate. terneierea Mitropoliei Moldovei. Conflictul cu Patriarhia ecumeilevenind la problemele biserice ti ale Moldovei, re inem c nu 3 exclus existen a unor ierarhi la R d u i, sub Bogdan I i urs i, ierarhi care vor fi f cut fa nevoilor imediate ale vie ii bijti din noul stat. Dar aceasta nu era dect o prim etap n prode organizare canonic -bisericeasc a statului moldovean, nnd sea ma de noile realit i politice din cadrul statului, trebuia i pasul urm tor, adic nfiin area unei Mitrop olii cu o identiroprie, recun oscut de Patriarhia ecumenic i de mp ratul biCa i n ara Romneasc , reorganizarea Bisericii prin crearea litropolii sub egida direct a statului creat de ro mni i peninni era unul din nsemnele obligatorii ale indep enden ei i intrarea oficial a statului mold ovean n rndul statelor euro; u o identitate bine definit . Gu alte cuvinte, actul bisericesc trea dobndeasc i o semnifica ie p olitic . trivit ultimelor cercet ri, Mj[ rop_olia Moldovei a luat fiinj ,_cu canonic recunoscut de Patriarhia ecu menic , nainte de septem^6 ea este atestat documentar p entru prima oar ntr-un

Manual de cancelarie bizantin intitulat "ExdeaiS vea (Expunere nou ). Se presupune c ~ace'st eveniment s-a petrecut prin anii 1381 1386, deci n timpul domnieijui PetruMjugat (13751391) i a patriar hului ecumenic Nil (13791388). Cererea pentru nfiin area noii Mi-^ & tropolii nu putea s vin dect din partea lui Petru Mu at, care, n cei 16 ani de domnie, s-a dovedit un priceput organizator al noului stat, reu ind s -i ridice p uter ea i prestigiul, dar i ctitor al mn stirii Neam , poate i al altor biserici sau m n stiri. In orice caz, din mo ment ce n septembrie 1386 Mitropolia Moldovei figura printre pro- ^ vinciile eclesiastice bizantine, nseamn c Petru Mu at ob inuse mai de mult acordul Patriarhiei pentru crearea ei. Am putea formula ipo- j & teza c Patriarhia va fi trimis i aici un mitropolit de neam grec, na- I * inte de 1386, a a cum a f cut n ara R omneasc n toat jum tateajci a doua a secolului al XlV-lea. . 4 rau Dar n curnd a izb ucnit un con flict ntre P atriarhie i statul moldovean, n leg tur cu titularul noii Mitropolii. La o dat pe care nu o cunoa tem (1387 sau chiar mai trziu), mitropolitul Antonie al Haliciu-lui (f 1391) a hirotonit doi ierarhi moldoveni, pe Iosif i Meiefie, fire te, la_ cererea domnitorului rii, dar f r avizul Patriarhiei ecumenice. Presupunem c Iosif este fostul episcop de R d u i, consemnat pe locul al treilea n Pomelnicul amintit mai sus. Probabil Meletie a fost hirotonit ceva mai trziu, to _pentru R d u i, cnd Iosif a fost mutat la u-eava, devenit capitala rii, el fiind considerat ca ntist t torul^ sau^jKmitro^plitul ntregii ri. Hirotonia lor la Halici nu era necano-^. nic sau ilegal (cum o va socoti Patriarhia), din moment ce Mitropolia x Haliciului depindea canonic de Patriarhia ecumenic . Nemul umirea \ celei din urm se datora faptului c domnul Moldovei nu-i ceruse n prealabil acordul pentru hirotonia celor doi la Halici, dar mai cu sea- 1 " m p entru fap tul c ace tia erau romni de neam, Patriarhia urmn d s impun , ca i n ara Romneasc , numai ierarhi greci. De fapt, n-< trun act patriarhal din 1355 se prevedea ca pe viitor s nu se mai nu- ^ ineasc ierarhi locali, ci aceast cinste s fie rezervat exclusiv pentru cierul ridicat i binecuvntat de Dumnezeu din sl vit cetate a Constantinopolului.... n situa ia creat n Moldova, exista teama ca Biserica de aici, prin ierarhii ei hirotoni i la Halici i mai ales prin Iosif, considerat de facto ca ntist t tor al acestei Biserici, ar urm ri o complet autocefalie sau independen fa de Patriarhie. A a se face c noul patriarh ecumenic Antonie (ian. 1389iulie 1390 i aug. 1391mai 1397, nlocuit cu un Macarie, n 13901391), a trimis n Moldova, se pare n prima sa p storie, pe un grec cu numele

e, ca s c tige bun voin a domnului i a clerului, n vederea sale ca mrtropolit. Putem deduce c patriarhul considera scauopolitan vacant, din moment ce Iosif fusese hirotonit la Halici izul Patriarhiei. Teodosie s-a rentors ns la Constantinopol, i un rezultat. irma acestui e ec, patriarhul Antonie a transferat pe mitropolimia de Mitylene (din insula Lesbos) la Mitropolia Moldovei, i 13921393 (n martie 1393 semna actele Sinodului patriarhal ;ritul mitropolit al Mavrovlahiei). In Moldova domnea acum Mu at (13911394). Deci, Patriarhia voia cu orice pre s impu[rec, pentru a nl tura eventuale surprize, n genul celei de la nde, dup moartea mitropolitului Antonie (1391), a fost ales n u episcopul Ioan de Lu k, sprijinit de regele Poloniei Vladislav mpotriva Patriarhiei, care voia s impun pe mitropolitul grec al Betleemului. >st act arbitrar al patriarhului a nemul umit i mai mult pe jni, care au respins pe mitropolitul Ieremia (l-au izgonit, cum un act patriarhal de mai trziu), atunci cnd a venit s - i ia n primire, n prima jum tate a anului 1394. Drept r spuns, el at anatema asupra ntregii ri : domn, ierarhi, boieri, preo i i o i. Dup ce s-a ntors la Constantinopol, patriarhul a convo;ineu de 6 sau 7 milropoli i, care au confirmat m sura luat de i au suspendat din func ie pe cei doi ierarhi moldoveni, mai acum erau sub anatem . s-a ntmplat cu Ieremia ? Se tie c dup c derea taratului bulrrnovo sub turci (1393), Patriarhia bulgar de acolo a fost desiar ultimul patriarh, Eftimia, trimis n exil. n aceast situa ie; bulgar a ajuns din nou sub jurisdic ia Patriarhiei ecumenice rimis la Trnovo, ca loc iitor de mitropolit, tocmai pe acest Iereigust 1394). In anii urm tori solicita mereu Patriarhiei s i se unul Moldovei, considerndu-se mitropolitul ei canonic. :i, conflictul Moldovei cu Patriarhia ecumenic se agrava. Dup n scaunul domnesc a lui tefan Mu at (13941399), s-au f cut ri, din ambele p r i, pentru aplanarea nen elegerilor. In prim -ului 1395, domnitorul a trimis o solie la Constantinopol, n frun'rotopopul Petru, cu scrisori c tre patriarh, rugndu-1 s ridice a aruncat de Ieremia i s recunoasc pe Iosif i pe Meletie "hi canonici n Moldova. Scrisorile domnitorului nu s-au p strat; >s c, m schimb, patru acte ale patriarhului Antonie, oale din mai 'n care rezult c patriarhul refuza, n termeni categorici, recu-

noa terea celor doi ierarhi. Prin primul act, patriarhul numea pe protopopul Petru mpotriva voin ei sale, dup cum m rturisea Antonie nsu i ca exarh patriarhal n Moldova, un fel de loc iitor de mitropolit, ncredin at cu conducerea i administrarea prea sfintei Mitropolii a Rusovlahiei. Deci, avem nc o dovad c Mitropolia Moldovei exista i c era considerat ca subordonat canonic Patriarhiei ecumenice. Protopopul Petru era nvestit cu toate prerogativele administrative ale unui ierarh, cu excep ia hirotoniilor, care urmau s fie f cute dup ndrumarea lui de c tre arhiereul pe care-1 va alege el (exceptnd, desigur, pe cei doi). Al doilea act era o scrisoare adresat domnitorului, prin care patriarhul i cerea s alunge pe cei doi ierarhi, n tiin ndu-1 c a numit pe protopopul Petru ca exarh n Biserica mea care se afl n ara ta. A treia scrisoare era adresat celor doi ierarhi afla i sub anatem , c rora Ie scria n termeni categorici i ntr-un limbaj care nu f cea cinste unui conduc tor bisericesc, cerndu-le s plece din Biserica Moldovei, considerndu-i, n continuare, sco i din demnitate i afurisi i, ca ni te oameni c lc tori de lege i r i, ho i, adulteri i tlhari (!). Le cerea apoi s se prezinte la Sinodul patriarhal din Constantinopol pentru a fi judeca i. A patra scrisoare era un fel de circular , adresat tuturor locuitorilor din prea sfin ita Mitropolie a Rusovlahiei : preo i, ieromonahi, monahi, oameni de vaz (boieri, n.n.) i restul poporului cre tin, aducndu-le la cuno tin hot rrile pe care le-a luat, f g duind ridicarea anatemei, dac vor alunga pe Iosif i pe Meletie. Se n elege c scrisorile i amenin rile patriarhului au r mas f r urm ri, iar protopopul Petru nici nu i-a luat n primire slujba la care-1 ndatorase patriarhul mpotriva voin ei sale. n aceste fr mnt ri, n septembrie 1395, s-a ivit o nou ncercare de aplanare a nen elegerii, pornit de data aceasta chiar din partea patriarhului ecumenic. Acesta, n n elegere cu mp ratul Bizan ului Manuil II Paleologul (13911425), a trimis pe mitropolitul de Mitylene (deci urma ul lui Ieremia la aceast Mitropolie) n p r ile Valahiei (eU ti (lepij TTJ Bot/tas, probabil n ara Romneasc ), spre a pune n rnduial cele ce i-a spus patriarhul prin viu grai, cum i cele cuprinse n scrisorile c tre domnii de acolo. Avea i o misiune politic , i anume s se intereseze de posibilitatea realiz rii unei cruciade antiotomane. El urma s plece apoi n p r ile Mavrovlahiei (eU ii p.sp7j xj Maopo Xaxtas), unde, cu ctva timp nainte, iscndu-se o pricin din partea unor episcopi, s-a aruncat asupra lor afurisenia. Patriarhul i poruncea mitropolitului s nu fac nimic n privin a ierarhilor, dar

re la credincio i, i d dea dezlegare s fac cum va socoti mai p zind ns i rnduiala canonic , deoarece numai a a vor dot rire m surile pe care le va lua. ;igur, mitropolitul din Mitylene, n-a ob inut rezultatele a teptamoment ce, n ianuarie 1397, patriarhul a trimis ca dichiu i n p r ile Haliciului pe mitropolitul Mihail al Betleemului, care iese acolo prin anii 1393 13 94 (n cazul episcop ului Ioan d e 3 care regele Vladislav voia s -1 pun mitropolit la Halici mvoin ei patriarhului, ceea ce a i f cut n 1398). Acest Mihail misiunea de a ncerca o mp care a lucrurilor n Biserica Moldotoate ndrum rile date, se vede c nici misiun ea acestuia n-a o mp care n sensul dorit de Patriarhie, adic de a p une st ie Biserica moldoveneasc . pare c acesta a ridicat anatema arun cat asupra clerului i a ui, m sur aprobat i de sinodul patriarhal. Acest lucru rezul-o scrisoare adresat n mai 1401 de patriarhul Matei mitropoi Jngrovlahiei (n acel timp p storea Antim Critopol). Scrisoarea j iv a fost pricinuit de plngerea pe care o f cuse un preot din ; a, anume Isidor, mpotriva mitropolitului Ungrovlahiei care-1 1 ie la s vr irea celor sfinte, ntruct era hiroton it de Iosif al \ * ei, aflat sub anatem . Patriarhul cu sinodul s u au cercetat reotului Isidor, hot rnd c el poate s vr i cele ale preo iei, ac a fost hirotonit de Iosif, c ci de i acesta este sub nvinuiaste ns f r har sfin itor, a a nct s -i fie oprite hirotoniile, a i scrisoare se relata c preo ii i credincio ii au fost sco i de Ltem de c tre sinodul patriarhal, excep ie f cnd boierii i cei dici. ; " re ti mp, se pare c a intervenit p e lnga patriarh i mitrop olitul al Kievului, n vederea rezolv rii nen elegerii dintre Patriarhie . ova, lucru ce rezult dintr-o scrisoare p e care i-a adresat-o paAntonie, n ianuarie 1397, n care vorb ea de prea sfnta Mi! a Mavrovlahiei. Aplanarea nen elegerilor s-a f cut c iva ani siu, dup moartea lui Antonie IV (-j- J397) i urcarea pe scaunul ial din Constantinopol a lui Matei I (1397 1410), precum i :uparea scaunului de domn al Moldovei de c tre Alexandru cel 001432). cunoa terea mitropolitului Iosif. Pasul f cut spre mp care prin a anatemei aruncate asupra clerului i poporului, n 1395, a fost le un alt pas, hot rtor, pe care 1-a f cut noul domnitor al MolAlexan dru cel B un, Situa ia nu mai p utea sa dureze, c ci nici

m o l d o ve n i i n u e r au li ni ti i tii n d u -s e su b an at e m i n n e n el e g er e cu cea mai n alt autoritate biserice asc a R s r itu lui ortod o x, d ar nici P atriarhi a nu mai pu tea n g du i ac east situa ie, care p ut ea fol o si pr o pa g an d ei cat ol ice, pi er zn d d e su b i n fl u e n a ei o ar n pli n d e z vo l ta r e. Ia r pe pl a n p oliti c, B i z an u l a ve a n e vo i e a cu m , m a i m u lt c a o r i c n d , d e o u nit at e a t u t u r o r cr e ti nil o r m p ot ri v a n e cr e di n ci o il or. A a se e xplic d e ce solia tri m is de A le xan dr u cel B u n la P atriarhia ec u m en ic , prin iunie sau iulie 40 1, cu rug min tea de a recun oa te pe mi tr o politul Io si f, a nt m p in at acu m t o at n el eg erea. D ele ga ia, for m at a di n b oi e ri i i e r o m o n ah i , a n m n at pat ria rh ul ui M at ei I i si n o d u l ui s u m a i m u lte scri so ri i a u r sp u n s i p ri n vi u g r ai t ut u r or n tr e b rilor cu pri vi re l a Iosi f, la l o cu l s u d e ori gin e i la h ir ot o nia sa. S c ri sorile tri mise d in M old ova n u s-au p strat. S e cu noa te, n s , n parte, cu p rinsul acest or a, din carte a patriarh al (gr a m at ) n mn at deleg a iei m ol d o ven e i d in scri so ar e a ad r esat d e p at ri ar h lui A le xa n d r u c el B u n , a m n d o u cu d at a d e 2 6 i uli e 1 4 0 1 . A ce st e d ou a ct e, c u u n c u prins ase m n tor, ex pu neau pe scurt situ a ia din B iserica M old ovei. Di n gr a m at a p a tri a rh al c ar e est e a c t ul d e r ec u n oa t er e al n ti st t t o r u l u i M i t r o p ol i e i r ez u l t c s ol ii m o l d o v e n i a u re l a t at c vl d i c a Io si f n -a ve nit de altu nd eva, pr ec u m zice au u nii, pe cn d a fo st hir oton i t i t ri m i s n a r a ce l Ier e m i a, ci est e l o c a l n i c ( oit i x o s) i n r u d ii c u fa m i li a d o m n i t o a r e a ri i . S e a r a t a p o i c a fo st t ri m i s d e ei t o i l a m itrop olitul H aliciu lui, care luase n voire sin od al spre a h iroton i e pisc opi n episco piile R usiei M ici. S e m en i ona , d e ase me ne a, c Io si f a f o st h i r ot o n it d e a l H al i ci u l ui, n c d e l a n c e p u t, ca d r e pt e pi s c o p n M ol d o vl ah i a i n u n al t p ar t e . R ei e se d i n a ce st e c u vi n t e c Io si f n -a fost episcop d e C etatea Alb ( 'A oicpo xaaxp ov), cu m s-a su s inut n vech ea n oastr istori ogr afie, ci a fost hi rot onit direct pen tru M oldo va. In tru ct u nii din me m brii si n o du lui ave au m are n d oial ca n u c u m v a lu cr u l s fi e ntr -alt ch i p , s -a h ot rt s fi e tri m i i n M o l d o va d o i d e l e g a i : i er o m o n a h u l G r i g o r i e i d e n t i fi ca t d e u n i i c e r ce t t or i c u n v at u l G r i g or i e a m b l ac , or i g i n a r di n T r n o v o , vi it o r m i t r o p o l it al K ie vu lui, i d iaco n u l M an uil A rh o n, ca re s fa c o c ercetar e n leg tu r cu validitat ea hirotoniei mitro politului Io sif. N u se cun osc a m n u n t e c u pr i vi r e l a m o d u l n ca r e i - a u n d e pli n it mi si u n e a n M o l d o va c ei d oi t ri m i i pa t r i ar h al i. D e sf u r a r e a u lt e ri o a r a f a p t e l o r ar a t c ei s-au con vin s c tot ceee a ce relatase de lega ia m old o ve an a la C on st an tin op ol cor esp u n d ea ad e v rul u i. D rep t acee a, au p r ez ent at u n r a p or t p atri a r h ul ui, pri n ca r e p r o pu n e au ri di c a r e a i n t er d i c i ei i an a te m e i r o st it e m a i n ai n t e m p ot r i va l ui Io si f i r ec u n o a t er e a sa c a mi -

t al Moldovei. Raportul lor va fi fost pus n discu ia sinodului sfr itul anului 1401 sau nceputul anului 1402. Doi membri ai [ui s-au pronun at n favoarea lui Iosif, iar al i doi - partizani eremia s-au opus. Patriarhul Matei a recunoscut ns pe Iosif ropolit al Moldovei. Decizia sa a fost contestat de Ieremia ca nic . Aceasta a fost una din acuzele pe care le-au adus patriaridversarii s i, care au izbutit s -1 nl ture pentru un timp din dar n cele din urm a fost reintegrat. Mitropolitul Ieremia este n acte prin 14071408, f cnd mereu demersuri pentru recu:ea sa ca mitropolit canonic al Moldovei. ptul c n ultimele scrisori patriarhale nu se mai amintea de )ul Meletie ne duce la presupunerea c el murise ntre timp. asta s-a ncheiat dureroasa dezbinare care d inuia de at ia ani loldova i Patriarhia ecumenic . trivit unei puternice tradi ii, re edin a primului mitropolit al Moli fost la biserica Mir u i din Suceava, ctitoria lui Petru Mu at, n apropierea cur ii domne ti. Acest lucru l consemneaz i C lug rul, n interpolarea sa la Letopise ul lui Grigore Ureche. lucerea moa telor Sfntului Ioan cel Nou la Suceava. Spre a coni mai mult caracterul de scaun domnesc i mitropolitan al oraluceava, la ndemnul mitropolitului Iosif, Alexandru cel Bun a ici. de la Cetatea Alb (lng strmtoarea Kerci, la Marea de moa tele Sfmtului Ioan cel Nou. Dup ultimele cercet ri acest i petrecut n anul 1415. Ioan fusese negustor grec n ora ul Trea n Asia Mic i suferise moarte de martir n Cetatea Alb , n nului 1330, pentru c nu voise s abjure credin a cre tin , a a ndemnau t tarii, st pnitorii de atunci ai cet ii. Pe cnd alaiul i tele sale se apropia de Ia i, domnitorul, mitropolitul, boierii, o e de preo i i credincio i i-au ie it ntru ntmpinare la locul nuoiana Vl dic i, nso indu-1 apoi pn la Suceava. Acolo, moa . fost a ezate n biserica Mir u i. Un ieromonah Grigorie, idengre it pn nu de mult tot cu Grigorie amblac, a ntocmit o s lucrare aghiografic despre via a i patimile Sfntului muceLI, noul ocrotitor al rii i al Bisericii moldovene ti. Mai nou, r edit ca acest Grigorie este un moldovean, iar lucrarea a fost ni c iva ani mai trziu. Aceast Viat a Sintului Ioan cel Nou, in slavone te, este prima oper original cunoscut n Moldova. tiri despre mitropolitul Iosif. Lipsa documentelor istorice nu s cunoa tem o serie de fapte petrecute n timpul p stori-P r ndoial c el a fost cel care a sfin it ctitoriile domnitorului

Alexandrvi cel Bun sau ale dreg torilor acestuia (Bistri a, Moldovi a .a.). In calitatea sa de ntist t tor al Bisericii moldovene ti, avnd reedin a n capitala rii, mitropolitul a devenit sfetnic domnesc. Astfel, este amintit n sfatul domnesc din 2 iulie 1398, deci nainte de a fi fost recunoscut de Patriarhie. Poate chiar n primii ani de domnie, Alexandru cel Bun d ruia Mitropoliei mo ia numit Poiana Vl dic i, unde s-a ie it ntru ntmpinarea moa telor Sfntului loan cel Nou (azi satul Vl diceni, com. Buciumi, ling Ia i). La 7 ianuarie 1403, Alexandru cel Bun f cea o nou danie Mitropoliei, i anume satele Avere ti pe Suceava i H rcica (sau Hrea ca) de lng Suceava, pentru s n tatea noastr i pentru sufletele celor de mai-nainte sfnt r posa ilor domni. La 7 ianuarie 1407, mitropolitul da popii chir Dometian mn stirile Neam i Bistri a numite ale vl diciei mele ca s fie nedesp r ite una de alta. Prin acela i act, egumenul Dometian primea dreptul de a- i alege singur urma ul n st re ie dintre c lug rii celor dou mn stiri. Mitropolitul Iosif este pomenit pentru ultima dat ntr-un hrisov din 16 septembrie 1408, prin care Alexandru cel Bun d ruia dou sate bisericii Sfintei Vineri care-i n trgul Romanului, Leucus u i i Dragomire ti, pe Moldova. Actul era scris n Suceava n fa a preasfin itului mitropolit Iosif. Alte tiri despre el nu avem. Dat fiind faptul c prin anii 14161418 se g sea n Constantinopol un nou mitropolit al Moldovei, care cerea recunoa terea n scaunul de la Suceava, i c vl dica Iosif a ntmpinat moa tele Sf. loan cel Nou la Suceava n 1415, putem presupune c el i-a sfr it zilele prin anii 14151416. El este pomenit i n documentele de mai trziu, cum este hrisovul lui tefan al II-lea din 6 iunie 1446, prin care d ruia mn stirii Neam o mn stire la Boi tea, unde a fost chilia vl dic i Iosif i unde snt c lug ri e. Mitropolitul Iosif va fi vie uit un timp la aceast mn stire i s-ar putea sa se fi retras c tre sfr itul vie ii aici, n schimnicie. Desigur, a fost nmormntat fie lng biserica Mir u i din Suceava, fie la una din mn stirile vl diciei sale, Bistri a sau Neam . G o n c l u z i i : Din cele expuse, se desprinde c n secolul al KlV-lea existau n Moldova slujitori ortodoc i (protopopi, preo i, c lug ri, c lug ri e), cu l ca uri de cult, care, n mod firesc, trebuiau s aib i ierarhi. Iosif, primul mitropolit cunoscut n Biserica Moldovei, era un p rnniean, "nrudit cu domnii rii, desigur c lug rit i preg tit n-

P E RI O A D A A T R E I A (S E C O L E L E X I V- X V II I)

n stire moldoveneasc . Lupta st ruitoare dus de domn, de :redincio i cu Patriarhia ecumenic pentru recunoa terea unui Ait din propriul lor neam a fost ncununat de izbnd . Curadovenilor de a izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie se mpotrivi hot ririlor sinodului patriarhal dezv luie o ma- , o experien bisericeasc pe care au dobindit-o ntr-un timp lelungat. Avem deci toate motivele s presupunem existen a ie/i biserice ti organizate din timpuri mai ndep rtate, tropolitul Iosif, primul ntist t tor al Bisericii Ortodoxe rom-in Moldova, r mne o mare personalitate bisericeasc , vred-3 pomenire.
B IB L I O GR A F IE ''

a r c : FRANZ MIKLOSICH i JOSEPH MULLER, Acta Patrlarchatus CoiU \tani, voi. II, Viena, 1862; CONSTANTIN ERBICEANU, Material pentru riceasc i na ional a romanilor (extrase din Acta Patriarchatus Constan), n BOR, an. XII, 1889, p. 116133; E. HURMUZAKIN. IORGA, Docuitoare la istoria romnilor, voi. XIV, partea I, Bucure ti, 1915; ACADEMIA '.amente privind istoria Romniei. A. Moldova, veacul XIVXV, voi. 1 i), Bucure ti, 1954, LXXI + 530 p.; JEAN DARROUZES, Ektesis Nea. Manttakia du XlV-e siecle, n Revue des Etudes Byzantines, t. XXVII, 1969, JEAN DARROUZES, Le registre synodal du Patriarcat byzantin du X/V-e de paleographiqueetdiplomatique, Paris 1971, 396 p. + 64 pi. + Ies index; ROUZES, Notitiae Episcopatuus Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte cri>duction et notes, Paris, 1981, XVI -f- 521 p.; Voi. Fontes histohae daco-ro. Scriitori i acte bizantine. Secolele IVXV. Publicate de Haralambie Miidu L z rescu, Nicolae Serbau Tana oca i Tudor Teoteoi, Bucure ti, 1982, Pu cadrul general al problemei s se vad : N. IORGA, Condi iile de polial n care s-au ntemeiat Bisericile romne ti n secolele XIVXV, Bucu-, 25 p. (n An. Acad. Rom., Mem. Sec . Ist., s. II, t. XXXV, nr. 14, p. 387 "ISTANTIN C. GIURESCU, Trguri sau ora e i cet i moldovene din secoea pn la mijlocul secolului al XVWea, Bucure ti, 1967, 380 p.; SERG1U ANU, Cnezate i voievodate romne ti. Bucure ti, 1973, 114 p.; R ZVAN ;ESCU, Bizan , Balcani, Occident la nceputurile culturii medievale romanele XXIV), Bucure ti, 1974, 379 p.; PETRU REZU , Contribu ii la istoria l d u i, Bucure ti, 1975, 153 p. + 24 fig. ; ERBAN PAPACOSTEA, Geneza i evul mediu romnesc, Cluj-Napoca, 1988, 258 p. r r i : NICOLAE DOBRESCU, ntemeierea Mitropoliei i a celor din ii m n s1 f ' Bucure ti, 1906, 128 p.; C. MARINESCU, niiin area Mitropoliilor din mneasc i Moldova, Bucure ti, 1924, 22 p. (n An. Acad. Rom., Mem. Sec . t. XXXV, ;.!, p. 337411); V. LAURENT, Aux origines de l'Eglise moldave, ponte Jeremie et l'eveque Joseph, n Revue des Etudes Byzanfines, t. V, 58170; SCARLAT PORCESCU, /osii, cel din ii mitropolit cunoscut al Mol.

dovei, n MMS, an. XL, 1964, nr. 34, p. 12613S ; V. LAURENT, Le triepiscopat du patriarche Matthieu I-er (13971410). Un grand proces canonique Byzance au debut du XV-e siecle, n Revue des Etudes Byzantinos, t. 30, 1972, p. 5166; NICULAE ERBANESCU, Mitropolia Moldovei i Sucevei. ase sute de ani de la prima meniune documentar a existen ei ei, n BOR, an CIV, 1986, nr. 910, p. 109127 ; ER-BAN PAPACOSTEA, ntemeierea Mitropoliei Moldovei. Implica ii central i est-europene, n voi. Romnii n istoria universal , III, 1, Ia i, 1938, p. 567578; RZ-VAN THEODORESCU, Implica ii balcanice ale nceputurilor Mitropoliei Moldovei, in acela i volum, p. 543566 (versiunea francez , n RRH, t. XXIV, 1935, nr. 4, p. 267 286) TEFAN S. GOROVEI, Ia nceputurile rela iilor moldo-bizant ine, n acela i volum, p. 853879 (versiunea francez , n RRH, t. XXIV, 1985, nr. 3, p. 183 207) ; CIPRIAN ZAHARIA, Iosil I Musat, ntiul mare ierarh romn (Bucure ti), 1937, 296 p. S l n t ul I o a n c e l N o u c / e l a S u c e a v a : S 1 M I O N F L . M A R I A N , S i n i ul l o a n cel Nou de la Suceava, Bucure ti, 1895, 206 p.; ORESTE LU IA, Legenda Sintului loan cel Nou de la Sucea va n irescurile de l a Vorone , n rev. Codrul Cosminul ui, I, 1924, p. 279 354; PETRU REZU , Via a i faptele Sintului loan cel Nou de la Suceava, n MMS, an. XXXII, 1956, nr. 67, p. 322337; PETRE . N STUREL, Une pretendu oeuvre de Gregoire Tsamblak: Le maityre du Saint Jean le Nouveau, n Ac.tcs du premier Congres interna ional des etudes balkaniques ct s'Kl-est euro-p e e n n e s, S of i a , 1 9 7 1 , p .
3 4 5 3 5 8 ; D A N H O R I A M A Z IL U, P r o z a o r a t o r i c Buc ure t i , 1 9 8 6, p. 18 1 2 0 3. n l i t e r a t u ra rom n v e c he , I,

-"''i>'
-91

ii/:-..
':,

9b

. '-

-iii
1

') ij :. "ff+--

40-

nu- IA* 9/

IV
% VIATA BISERICEASCA A ROMNILOR DIN TRANSILVA