Sunteți pe pagina 1din 3

Stiluri de invatare

coala i pedagogia sunt responsabile s formeze , s dezvolte personalitatea integral a omului. Educa ia are drept componete dezvoltarea inteligen ei, a sim ului practic i spontaneitatea mintal .Privind din punct de vedere psihologic, Daniel Goleman ar numi acest lucru inteligen emo ional (capacitatea personal de identificare i gestionare eficient a propriilor emo ii n raport cu scopurile personale (carier , familie, educa ie etc). Finalitatea ei const n atingerea scopurilor noastre, cu un minim de conflicte inter i intra-personale). Stilul de nv are este considerat unic, specific fiec rei persoane. Copii au nevoie s afle cum func ioneaz creierul lor pentru a achizi iona i procesa ct mai eficient o nou informa ie, ce abilit i sunt necesare pentru a nv a, cum abordeaz un examen, cum rezolv probleme, cum oameni diferi i nva n moduri diferite, cum pot aplica o strategie. Elevii prefer s nve e n diferite moduri: unora le place s studieze singuri, s ac ioneze n grup, altora-s stea lini ti i deoparte i s -i observe pe al ii . Al ii prefer s fac doar cte pu in din fiecare. Mul i oameni nva n moduri diferite fa de ceilal i n func ie de clas social ,educa ie, vrst , na ionalitate, ras , cultur , religie. Cercet torii atribuie caracteristica ,,needucat pentru acea ,,persoan care nu tie cum s p streze, s stocheze ceea ce a nv at, nu are un stil de nv are adecvat.Prin urmare, elevii care nu tiu cum s nve e, nu vor fi capabili sa devin responsabili, autonomi, cu abilit i i atitudini folositoare pe tot parcursul vie ii, necesare pentru reu ita colar i social . De aceea trebuie subliniat rolul deosebit pe care l au cadrele didactice, contribu ia acestora ,,n meseria de a-i nv a pe elevi cum s nve e adaptat nevoilor, intereselor, calit ilor personale, aspira iilor, stilului de nv are identificat. Ce stiluri de nv are cunoa tem? Dup modalitatea senzorial implicat sunt trei stiluri de nv are de baz : vizual, auditiv, tactilkinestezic. Atunci cnd nv m, depindem de modalit ile senzoriale implicate n procesarea informa iilor. Cercet rile au demonstrat c 65% din popula ie sunt vizuali, 30%-auditivi i numai 5%-tactilkinestezici. Pentru stilul de nv are auditiv, inputul este valoros, pe cnd pentru celelalte dou . combina ia tuturor. Fiecare persoan are un mod primar de a nv a. Se tie c cei care au un stil de nv are vizual i amintesc 75% din ceea ce citesc i v d. a) stilul de nv are vizual : - i amintesc ceea ce scriu i citesc; - le plac prezent rile i proiectele vizuale; - i pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole i h r i;

- n eleg cel mai bine informa iile atunci cnd le v d. b) stilul de nv are auditiv : - i amintesc ceea ce aud i ceea ce se spune ; - le plac discu iile din clas i cele n grupuri mici ;

- i pot aminti foarte bine instruc iunile, sarcinile verbale/ orale; - n eleg cel mai bine informa iile cnd le aud. c) stilul de nv are tactil-kinestezic : - i amintesc cee ce fac i experien ele personale la care au participat cu minile i ntrg corpul ( mi c ri i atingeri); - le place folosirea instrumentelor sau prefer lec iile n care sunt implica i activ la activit i practice - i pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au f cut o dat , le-au exersat i le-au aplicat n practic (memorie motric ) - au o bun coordonare motorie.

Stilul de nv are ne nso e te de cnd ne na tem. Nu este un ,,dat pe via . Este o ,,structur flexibil . Nu exist stil de nv are bun sau r u. Succesul vine cu varietatea stilurilor de nv are. Aceasta este o abordare corecta a nv rii. Cel mai important lucru este s con tietiz m natura stilului de nv are. Pentru a n elege stilul de nv are este nevoie sa se analizeze modul n care se prefer s se nve e sau s se proceseze informa iile. Identificarea i recunoa tera stilurilor de nv are se poate realiza i prin: observarea i analiza propriilor experien e de nv are; caracterizarea stilului pe baza explica iilor, descrierilor, exerci iilor prezentate n diferite situa ii; discu ii cu speciali ti de la cabinetele de asisten psihopedagogic din re eaua de consiliere; participarea activ la activit ile practice cu aceast tem la diferite ore , cu prec dere cele de consiliere i orientare, diverse op ionale; implicarea n programe educa ionale cu aceast tem (ex. optimizarea stilului de nv are, tehnici de nv are eficient ); etc. Este vital pentru un cadru didactic s foloseasc o varietate de metode pentru a dezvolta stilurile de nv are identificate.