Sunteți pe pagina 1din 209

PARTEA SPECIAL

CAPITOLUL I URMRIREA PENAL Sec iunea I Considera ii generale privind urmrirea penal
1. Obiectul urmririi penale Potrivit art. 200 Cod procedur penal, urmrirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat. Pe lng preocuprile legate de rezolvarea laturii penale, n obiectul urmririi penale se cuprind i aspectele privind latura civil a cauzei, atunci cnd ac iunea civil se exercit din oficiu i n situa ia n care ncadrarea juridic a faptei are n vedere prejudiciul produs prin infrac iune, cum ar fi n cazul furtului care a produs consecin e deosebit de grave (respectiv un prejudiciu de peste dou miliarde de lei). 2. Limitele urmririi penale Urmrirea penal, ca faz a procesului penal, se situeaz ntre dou momente procesuale care marcheaz ini ierea i finalizarea acesteia, din care o limit ini ial i alta final1. Limita ini ial coincide cu declanarea procesului penal prin dispozi ia privind nceperea urmririi penale, care se materializeaz printr-o rezolu ie sau un proces-verbal, dup cum sesizarea organului de urmrire penal s-a fcut prin plngere sau denun , n primul caz, ori din oficiu, n cel de-al doilea. Limita final este marcat de solu ia dat de procuror: de trimitere n judecat a inculpatului prin rechizitoriu, cnd se sesiseaz
1

M. Apetrei, op. cit., pag. 183

208

instan a de judecat sau de neurmrire, care poate fi de clasare, de scoatere de sub urmrirea penal sau de ncetare a urmririi penale. 3. Principiile de desfurare a urmririi penale Codul nostru de procedur penal nu prevede n mod expres principiile n baza crora se desfoar urmrirea penal, revenind aceast misiune literaturii de specialitate. 1. Lipsa de contradictorialitate a urmririi penale n faza de urmrire penal, contradictorialitatea nu se manifest ca o caracteristic procesual esen ial pentru c nici func iile procesuale nu sunt delimitate cu rigurozitate i nici pr ile nu se confrunt ca n condi iile judec ii. Dar, n cursul urmririi penale se regsesc i elemente de contradictorialitate: participarea pr ilor la perchezi ii, cercetri la fa a locului, reconstituiri; solu ionarea plngerilor mpotriva actelor de urmrire penal de procuror sau chiar de instan a de judecat; rezolvarea plngerilor mpotriva msurilor preventive de ctre instan a de judecat. 2. Urmrirea penal se desfoar preponderent, n scris n faza de urmrire penal procedura scris este o cerin de documentare procesual1, cptnd eficacitate i relevan juridic numai actele care sunt cuprinse n dosar sub form scris2. 4. Alte aspecte privind urmrirea penal Potrivit art. 201 Cod procedur penal, urmrirea penal se efectueaz de ctre procuror i de ctre organele de cercetare penal. Procurorii, n dubla lor calitate, efectueaz personal urmrirea penal n unele cauze prevzute n mod expres de lege sau n altele n care consider necesar i supravegheaz activitatea de cercetare penal. Din cuprinsul art.202 Cod procedur penal rezult i obliga ia organului de urmrire penal de a explica pr ilor din proces drepturile
1 2

V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 11 N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II pag. 15

209

lor procesuale, precum i cea de a strnge date cu privire la mprejurrile care au determinat, nlesnit sau favorizat svrirea infrac iunii, i orice alte date de natur s serveasc la solu ionarea cauzei. n desfurarea urmririi penale, art. 203 Cod procedur penal prevede c organul de urmrire dispune asupra actelor sau msurilor procesuale prin ordonan , acolo unde legea prevede aceasta, iar n celelalte cazuri prin rezolu ie motivat. Cnd legea prevede c un act sau o msur procesual trebuie s fie ncuviin at, autorizat sau confirmat de procuror, un exemplar al ordonan ei sau al actului procesual rmne la procuror.

Sec iunea a II-a Competen a organelor de urmrire penal


1. No iuni generale Competen a organelor de urmrire penal are dou n elesuri1, unul privind dreptul i obliga ia organelor de urmrire penal de a proceda la urmrirea unei anumite cauze i altul referitor la repartizarea legal a cauzei penale n cadrul atribu iilor unui anumit organ de urmrire penal. 2. Competen a organelor de cercetare penal Prin cercetare penal se n elege orice activitate de urmrire penal, n sensul legii, efectuat n mod nemijlocit de ctre organele de cercetare penal, dup normele de competen prevzute de lege, cu excep ia celor date n competen a exclusiv a procurorului ori efectuate personal de ctre procuror n calitate de titular unic al func iei procesuale a nvinuirii n procesul penal2.

1 2

V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 28 Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol.I, pag. 118

210

Fac parte din con inutul cercetrilor penale toate activit ile ce formeaz obiectul urmririi penale stabilit prin art. 200 Cod procedur penal. 1. Competen a organelor de cercetare penal ale poli iei judiciare Potrivit art. 207 Cod procedur penal, cercetarea se efectueaz de organele de cercetare ale poli iei judiciare, pentru orice infrac iune care nu este dat n mod obligatoriu n competen a altor organe de cercetare. Poli ia judiciar este constituit din ofi eri i agen i de poli ie specializa i n efectuarea activit ilor de constatare a infrac iunilor, de strngere a datelor n vederea nceperii urmririi penale i de cercetare penal.1 Atribu iile organelor de poli ie sunt stabilite prin art. 15 din Legea 218/2002 dintre care ne referim la cele cuprinse la lit. g, privind desfurarea, potrivit competen ei stabilite prin lege, a unor activit i pentru constatarea svririi faptelor prevzute de legea penal i efectuarea cercetrilor n legtur cu aceste fapte. n cazuri urgente, organul de cercetare penal este obligat s efectueze actele de cercetare ce nu sufer amnare, chiar dac acestea privesc o cauz care nu este de competen a lui. n aceast situa ie, art. 213 Cod procedur penal prevede c lucrrile efectuate se trimit, de ndat, prin procurorul care exercit supravegherea activit ii organului ce le-a fcut, procurorului competent. 2. Competen a organelor de cercetare penal speciale n anumite cazuri datorit naturii infrac iunilor savrite sau avnd n vedere calitatea fptuitorului, legiuitorul a prevzut n mod expres c urmrirea penal se efectueaz de organe de cercetare speciale. Aceast reglementare este cuprins n art. 208 Cod procedur penal, care prevede c cercetarea penal se efectueaz i de urmtoarele organe speciale:
1

Legea nr. 364/2004 privind organizarea i func ionarea poli iei judiciare publicat n M. Of. nr. 869/23.09.2004

211

-ofi erii anume desemna i de ctre comandan ii unit ilor militare, corp aparte i similare, pentru militarii n subordine. Cercetarea poate fi efectuat i personal de ctre comandant; -ofi erii anume desemna i de ctre efii comenduirilor de garnizoan pentru infrac iunile savrite de militari n afara unit ilor militare. Cercetarea poate fi efectat i personal de efii comenduirilor de garnizoan; -ofi erii anume desemna i de ctre comandan ii centrelor militare pentru infrac iunile de competen a instan elor militare, svrite de persoanele civile n legtur cu obliga iile lor militare. Cercetarea poate fi efectuat i personal de ctre comandan ii centrelor militare. La cererea comandantului centrului militar, organul de poli ie efectueaz unele acte de cercetare, dup care nainteaz lucrrile comandantului centrului militar; -ofi erii Poli iei de frontier anume desemna i pentru infrac iunile de frontier; -cpitanii porturilor, pentru infrac iunile contra siguran ei naviga iei pe ap i contra disciplinei i ordinii la bord, precum i pentru infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul, prevzute n Codul penal, svrite de personalul navigant al marinei civile, dac fapta a pus sau ar fi putut pune n pericol siguran a navei sau a naviga iei. n cazurile men ionate n art. 208 lit. a, b i c, cercetarea penal se efectueaz n mod obligatoriu de organele speciale acolo prevzute. ntruct pentru ofi erii poli iei de frontier i cptanii porturilor nu se face men iunea caracterului obligatoriu al competen ei lor, s-a tras concluzia c pentru infrac iunile date n competen a lor se poate efectua cercetarea i de ctre organul de cercetare al poli iei, care are competen a general. Organele de cercetare penal speciale au o dubl subordonare n raport cu celelalte organe judiciare i anume: una ierarhic fa de organul superior, n raport cu ministerul din care fac parte i alta pe linie de cercetare penal, fa de procuror. Prima categorie de subordonare este administrativ, iar cea de-a doua este o subordonare func ional. n situa ia celei de-a doua subordonri, organele de cercetare penal au obliga ia s execute

212

dipozi iile legale ale procurorului, fr ca organul ierarhic superior s aib posibilitatea de a le nltura.1 3. Competen a procurorului n efectuarea urmririi penale Potrivit art. 201 alin. 1 Cod procedur penal, urmrirea penal se efectueaz de ctre procurori i de ctre organele de cercetare penal, iar art. 60 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar2, stabilete ca o prim atribu ie a Ministerului Public efectuarea urmrii penale n cazurile i n condi iile prevzute de lege. 1. Compen a general a procurorului n activitatea de urmrire penal n baza art. 209 alin. 2 Cod procedur penal, procurorul poate s efectueze orice acte de urmrire penal, n cauzele pe care le supravegheaz. Se consider3, pe bun dreptate, c procurorul are pozi ia de principal organ de urmrire penal i, n aceast calitate, are dreptul de a efectua urmrirea penal n orice cauz, dac socotete necesar, competen care este facultativ. Competen a procurorului este nelimitat, n sensul c poate s efectueze urmrirea penal pentru orice infrac iune i, n cadrul acestei competen e generale, n mod obligatoriu, n cazul infrac iunilor enumerate n art. 209 alin.3 Cod procedur penal. 2. Competen a obligatorie a procurorului n activitatea de urmrire penal Urmrirea penal se efectueaz, n mod obligatoriu de ctre procuror n baza art. 209 alin. 3 Cod procedur penal: -n cazul infrac iunilor prevzute n Codul penal: art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3-5, 190, 191, 211 alin. 4, 212, 236, 2361, 239,
N. Volonciu, Tratat de procedur penal, Partea General, Ed. Paideea, Bucureti, 1993, p. 173; n acelai sens, a se vedea, M. Apetrei, Organele de cercetare penal speciale, n Revista de drept penal, Anul X, nr. 2/2003, p. 76-77 2 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 576, din 29 iunie 2004 3 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 60
1

213

2391, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 2671, 268, 273-276, 2791, 280, 2801, 3022, 317, 323 i 356-361; -n cazurile la care se refer Codul de procedur penal: -art. 27 pct. 1 lit. b)-e): infrac iunile svrite cu inten ie care au avut ca urmare moartea unei persoane; infrac iunile privind sigurna a na ional a Romniei prevzute n legi speciale (art. 19 21 din Legea nr. 51 din 29.07.1991 privind siguran a na ional a Romniei); infrac iunea de splare a banilor, precum i infrac iunile privind traficul i consumul de droguri; -art. 281 pct. 1 lit. b), c) i pct. 5: infrac iunile svrite de judectorii de la judectorii i tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e, precum i de notarii publici; infrac iunile svrite de judectorii, procurorii i controlorii financiari ai camerelor de conturi jude ene; cauzele privind extrdarea; -art. 282 pct. 1 lit. b): infrac iunile svrite de judectorii tribunalelor militare i ai tribunalului militar teritorial, precum i de procurorii militari de la parchetele de pe mlng aceste instan e. -art. 29 pct. 1: infrac iunile svrite de senatori i deputa i; de membrii Guvernului; de judectorii Cur ii Constitu ionale, membrii, judectorii, procurorii i controlorii financiari ai Cur ii de Conturi i de preedintele Consiliului Legislativ; de mareali, amirali, generali; de efii cultelor religioase organizate n condi iile legii i de ceilal i membri ai naltului Cler, care au cel pu in rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; de judectorii i magistra ii asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de judectorii de la cur ile de apel i Curtea Militar de Apel, precum i de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e; -infrac iunile mpotriva protec iei muncii prevzute n art. 34-38 din Legea nr. 90 din 12 iulie 1996; -n cazul altor infrac iuni date prin lege n competen a sa. Cazurile n care urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror au fost determinate dup natura i gravitatea infrac iunii, precum i dup calitatea persoanei1. n cazul infrac iunilor de primire de foloase necuvenite urmrirea penal se va efectua n mod obligatoriu de procuror n baza

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 61, 62;

214

art. 22 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000, publicat n M.O. nr. 219 din 18.05.2000.1 n cazurile men ionate este competent s efectueze urmrirea penal procurorul de la parchetul de pe lng instan a care potrivit legii, judec cauza n prim instan . Potrivit art. 209 alin. 6 C.pr.pen., procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot ndeplini oricare dintre atribu iile procurorilor din parchetele ierarhic inferioare, pot infirma actele i msurile acestora dac sunt contrare legii i pot prelua, n vederea efecturii urmririi penale, cauze de competen a acestora, din dispozi ia conductorului parchetului ierarhic superior.2

4. Actele ncheiate de comandan ii de nave sau aeronave i de personalul poli iei de frontier Articolul 215 Cod procedur penal stabilete c obliga iile i drepturile prevzute n art. 214 alin. 1 i 2 le au i urmtoarele organe: -comandan ii de nave i aeronave pentru infrac iunile svrite pe acestea, pe timpul ct navele i aeronavele pe care le comand se afl n afara porturilor i aeroporturilor; -agen ii de poli ie de frontier, pentru infrac iunile de frontier (art. 23 din O.U. nr. 104/2001). Aceste organe pot efectua perchezi ii corporale asupra fptuitorului i pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine, l pot prinde pe fptuitor, caz n care l predau de ndat procurorului sau organului de cercetare penal, mpreun cu lucrrile efectuate i cu mijloacele materiale de prob; Potrivit art. 27 lit. e din O.U. nr. 104/2001 poli istul de frontier, n exercitarea atribu iilor ce i revin, are dreptul s efectueze controlul persoanelor i al bagajelor..., atunci cnd exist indicii temeinice de svrirea unei infrac iuni la regimul frontierei de stat. n celelalte cazuri, lucrrile efectuate se nainteaz organului de cercetare competent, n cel mult 5 zile de la prima constatare efectuat,
1

OUG nr. 103/2004 pentru modificarea OUG nr. 43/2002 privind Parchetul Na ional Anticorup ie, publicat n M.Of. 1097/24.11.2004 2 OUG nr. 72/30.09.2004 pentru completarea art. 209 C.pr.pen.

215

mpreun cu mijloacele materiale de prob (art. 215 alin. 4 Cod procedur penal). Cnd infrac iunea a fost svrit pe o nav sau aeronav, termenele men ionate curg de la ancorarea navei ori de la aterizarea aeronavei pe teritoriul romn. Procesele-verbale ncheiate de aceste organe constituie mijloace de prob. 5. Supravegherea exercitat de procuror n activitatea de urmrire penal 1. Considera ii generale Potrivit art. 60 lit. b din Legea nr. 304/2004, Ministerul Public are ca atribu ie supravegherea activit ii de cercetare penal efectuat de poli ie i de alte organe, iar n exercitarea acestei atribu ii, procurorul conduce i controleaz activitatea de cercetare penal, dispozi iile date de procuror fiind obligatorii pentru organul de cercetare penal. Pentru a evita luarea unor msuri greite i pentru a se asigura o aducere la ndeplinire n ct mai bune condi ii a msurilor dispuse de procuror1, art. 216 alin. 4 Cod procedur penal prevede c procurorul ia msuri i d dispozi ii n scris i motivat. Obiectul supravegherii de ctre procuror a activit ii de urmrire penal, precum i principiile specifice ale acestei activit i, determin anumite caractere ale supravegherii urmririi penale care o deosebete de supravegherea de ctre procuror a activit ii altor organe, cum sunt cele de punere n executare a sanc iunilor aplicate2. Procurorul exercit supravegherea de pe pozi ia de conductor al urmririi, cu drept de interven ie i de decizie asupra oricror acte de urmrire efectuate de organele aflate sub supravegherea sa. n aceast privin art. 27 lit. b din Legea nr. 304/2004, prevede c procurorul conduce i controleaz activitatea de cercetare penal. Supravegherea este permanent i complet, n sensul c se desfoar din momentul nceperii urmririi penale i pn la finalizarea ei, cuprinznd toate aspectele legalit ii i temeiniciei.
1 2

V. Dongoroz, n colab., op. cit. P.S., pag. 33 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 70

216

Supravegherea se desfoar nepublic, necontradictoriu i n form scris, ca i urmrirea. O asemenea trstur este fireasc, deoarece supravegherea urmririi penale constituie prin ea nsi, un act de urmrire penal1. 2. Procurorul urmririi penale competent s efectueze supravegherea

n baza art. 209 alin. 4 Cod procedur penal, este competent s exercite supravegherea asupra activit ii de cercetare penal procurorul de la parchetul corespunztor instan ei care, potrivit legii, judec n prim instan cauza. n prezent, competen a de supraveghere nu mai are n vedere organul de cercetare supravegheat, ci competen a procurorului de a sesiza instan a de judecat n cauza respectiv. Aceasta nseamn c ntr-o cauz de competen a judectoriei, supravegherea va fi exercitat de procurorul de la parchetul de pe lng aceast instan , indiferent de nivelul organului de poli ie care a efectuat cercetarea penal. Aceeai regul se aplic i n cauzele de competen a sec iilor maritime i fluviale ale instan elor din Constan a i Gala i (art. 4 din Decretul nr. 203/1974). 3. Supravegherea din oficiu Pentru ca procurorul s-i poat exercita atribu iile de supraveghere a activit ii de cercetare penal trebuie s aib cunotin de cauzele aflate n curs de cercetare. n acest sens, organele de cercetare penal sunt obligate, conform art. 218 alin. 2 Cod procedur penal, s ncunotin eze de ndat pe procuror despre infrac iunile de care au luat cunotin . Din acest moment, procurorul desfoar, din oficiu, supravegherea, de pe pozi ia de conducere i control a activit ii de cercetare penal. Supravegherea din oficiu se desfoar prin dou modalit i: verificarea cauzelor aflate n cercetare i participarea procurorului la efectuarea actelor de cercetare pentru care consider necesar prezen a sa.

Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. I. Pag. 131

217

Potrivit art. 275 Cod procedur penal, orice persoan poate face plngere mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal, dac prin acestea s-a adus o vtmare intereselor sale legitime. Plngerea se adreseaz procurorului care supravegheaz activitatea organului de cercetare penal i se depune fie direct la acesta fie la organul de cercetare penal. 4. Mijloace juridice prin care se exercit supravegherea procurorului n activitatea de urmrire penal n exercitarea activit ii de supraveghere procurorul ia msurile necesare sau d dispozi ii organelor de cercetare penal ca s ia asemenea msuri. Aceste msuri i dispozi ii se iau i se dau n scris i motivat, fiind obligatorii pentru organele de cercetare penal. a) Trecerea cauzei de la un organ la altul n baza art. 217 Cod procedur penal, procurorul poate s dispun, dup necesitate, ca ntr-o cauz n care cercetarea penal trebuie efectuat de un anumit organ de cercetare, s fie efectuat de un alt asemenea organ. O asemenea msur poate fi determinat de mprejurarea c n cauza penal s-a fcut o cerere de ab inere sau recuzare, ori adunarea probelor s-ar putea face n condi ii mult mai bune de ctre organul cruia i se trimite cauza penal n vederea efecturii urmririi1. b) Autorizarea, ncuviin area, confirmarea, aprobarea sau avizarea unor acte de cercetare penal. n efectuarea actelor de cercetare organele de cercetare penal se bucur de o independen relativ fa de procuror, avnd o anumit ini iativ. Totui, pentru unele acte legea pretinde s existe o autorizare, ncuviin are, aprobare sau avizare din partea procurorului. Autorizarea este actul procurorului prin care se mputernicete organul de cercetare penal s efectueze un act de cercetare penal. Autorizarea trebuie s fie dat ntotdeauna naintea efecturii actului. ncuviin area este actul procurorului prin care acesta i exprim acordul cu efectuarea unui act de urmrire penal. Acest act
1

V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 33

218

poate fi i ulterior actului de urmrire efectuat. Un asemenea act este prevzut de art. 114 Cod procedur penal, privind exhumarea n vederea constatrii cauzelor mor ii. Confirmarea1 reprezint o ratificare ulterioar a actului de cercetare penal, de ctre procuror, care se d dup efectuarea actului, dac se apreciaz c este legal i temeinic. Confirmarea d valabilitate actului i permite producerea efectelor juridice ale acestuia care erau suspendate2. Astfel, confirmarea procurorului de a nu se ncepe urmrirea penal i confirmarea rechizitoriului de ctre primul procuror, atunci cnd urmrirea se efectueaz de procuror sunt acte fr de care primele nu ar produce efecte juridice. Aprobarea este actul procurorului prin care acesta consimte la efectuarea unui act de urmrire penal. n aceast privin art. 117 alin. 2 Cod procedur penal prevede c internarea nvinuitului sau inculpatului n institu ii sanitare de specialitate n vederea efecturii expertizei psihiatrice se face de organul de cercetare penal cu aprobarea procurorului. Avizarea este actul prin care procurorul i exprim acordul cu organul de cercetare penal la luarea unei msuri a crui competen revine altui organ. Astfel, conform art. 156 alin. 1 Cod procedur penal, prelungirea duratei arestrii preventive se dispune pe baza propunerii motivate a organului care efectueaz urmrirea penal avizat de procurorul care exercit supravegherea. c)Dispozi ii obligatorii date de procuror Procurorul poate s dea dispozi ii cu privire la efectuarea oricrui act de urmrire penal. Dispozi iile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penal. Dac acest organ are de fcut obiec ii, poate sesiza pe prim procurorul parchetului su, cnd dispozi iile sunt date de acesta, pe procurorul ierarhic superior, fr a ntrerupe executarea lor. n termen de 3 zile de la sesizare prim procurorul sau procurorul ierarhic superior este obligat s se pronun e. d) Infirmarea actelor sau msurilor procesuale nelegale

1 2

Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. I, pag. 137 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 76

219

Infirmarea nseamn desfiin area actului de cercetare, care nu mai produce astfel efecte juridice1. n acest sens, art. 220 Cod procedur penal prevede c atunci cnd un act sau o msur procesual a organului de urmrire penal nu este dat cu respectarea dispozi iilor legale, o infirm motivat. Dup infirmare, procurorul poate dispune refacerea actului de ctre organul de cercetare sau l poate reface personal, cu respectarea dispozi iilor legale. 5. Modalit i de exercitare a supravegherii asupra urmririi penale efectuate de procuror Procurorul care efectueaz urmrirea penal, fiind subordonat conductorului parchetului din care face parte, este permanent supus controlului acestuia, realizndu-se o supraveghere din oficiu2. n baza principiilor subordonrii i a controlului ierarhic procurorul ierarhic superior are dreptul s dea dispozi ii obligatorii procurorului din subordine, ori s preia activitatea acestuia, iar atunci cnd se impune, poate infirma actele i msurile luate n cursul urmririi penale. n cazurile prevzute n art. 278 Cod procedur penal, este reglementat supravegherea la plngere, cnd primul procuror sau procurorul ierarhic superior au posibilitatea s verifice msurile luate sau actele efectuate de procuror i cu acest prilej le poate men ine sau infirma, dac sunt temeinice i legale sau nu. Dispozi ii asemntoare ntlnim n Codul de procedur penal polonez. Astfel, potrivit prevederilor art. 306, alin. 1 i 2, partea nemul umit de msura luat de procuror se poate adresa cu plngere la procurorul ierarhic superior. Dac procurorul ierarhic superior nu admite plngerea este obligat, potrivit art. 306 alin. 2, s o trimit instan ei de judecat. Instan a poate s men in msura luat de procuror sau s o desfiin eze. n aceast ultim ipotez, instan a restituie cauza procurorului pentru refacerea i completarea actelor procesuale vizate (art. 330 alin. 1)

1 2

Ibidem, pag. 78 M.Apetrei, op. cit., pag. 196

220

Sec iunea a III-a Efectuarea urmririi penale

1.Sesizarea organelor de urmrire penal 1. Modurile de sesizare generale a organelor de urmrire penal Prin mod de sesizare a organului de urmrire penal se n elege mijlocul prin care acesta ia cunotin , n condi iile legii, despre svrirea unei infrac iuni, determinnd obliga ia acestuia de a se pronun a cu privire la nceperea urmririi penale referitoare la acea infrac iune1. a) Plngerea Potrivit art. 222 Cod procedur penal, plngerea este ncunotin area fcut de o persoan sau de o unitate din cele la care se refer art. 145 din Codul penal (cruia i corespunde art. 159 Cod penal nou), creia i s-a cauzat o vtmare prin infrac iune. Pentru ca plngerea s fie considerat un mijloc legal de sesizare a organelor de urmrire penal, ea trebuie s cuprind numele, prenumele, calitatea i domiciliul peti ionarului, descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii, indicarea fptuitorului dac este cunoscut i a mijloacelor de prob (art. 222 alin. 2 Cod procedur penal). Plngerea se poate face personal sau prin mandatar special, situa ie n care procura se ataeaz la plngere. Plngerea fcut oral se consemneaz ntr-un proces-verbal de organul care o primete. b) Denun ul

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 82

221

Articolul 223 Cod procedur penal prevede c denun ul este ncunotin area fcut de ctre o persoan fizic sau de ctre o persoan juridic, despre svrirea unei infrac iuni. Denun ul este o modalitate mai larg de sesizare a organelor de urmrire penal, intruct persoana care l face nu este circumstan iat ca n cazul plngerii1. Singura condi ie pentru cel care face denun ul este s nu fie persona vtmat prin infrac iune sau un substitut procesual al acesteia. Dac persoana vtmat nu are capacitate de exerci iu sau unitatea prejudiciat nu are personalitate juridic, ntiin area fcut despre svrirea unei infrac iuni va fi considerat denun 2. c) Sesizarea fcut de persoane cu func ii de conducere i de al i func ionari Potrivit art. 227 Cod procedur penal, orice persoan cu func ie de conducere ntr-o unitate la care se refer art. 145 Cod penal (art. 159 Cod penal nou) sau cu atribu ii de control, care a luat cunotin de svrirea unei infrac iuni n acea unitate, este obligat s sesizeze de ndat pe procuror sau organul de cercetare penal i s ia msuri s nu dispar urmele infrac iunii, corpurile delicte i orice alte mijloace de prob. Aceste obliga ii revin i oricrui func ionar care a luat cunotin despre svrirea unei infrac iuni n legtur cu serviciul n cadrul cruia i ndeplinete sarcinile. Omisiunea sesizrii organelor judiciare este sanc ionat potrivit art. 263 Cod penal (cruia i corespunde art. 339 Cod penal nou). Obliga ii asemntoare sunt stabilite i prin legi speciale cu dispozi ii penale. Astfel, n art. 23 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 se prevede c, persoanele cu atribu ii de control sunt obligate s ntiin eze organul de urmrire penal sau, dup caz, organul de constatare a svririi infrac iunilor, abilitat de lege, cu privire la orice dat din care rezult indicii c s-a efectuat o opera iune sau un act ilicit ce poate atrage rspunderea penal, potrivit legii. O alt obliga ie de sesizare este stabilit n art. 24 din aceeai lege. Nendeplinirea cu rea credin a obliga iilor prevzute n art. 23 i 24 din legea men ionat, constituie infrac iuni i se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal (art. 338 Cod penal nou).
1 2

N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 56 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 85

222

d) Sesizarea din oficiu Organul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu cnd afl pe orice cale c s-a svrit o infrac iune (art. 221 alin. 1 Cod procedur penal). Se n elege c sunt avute n vedere alte modalit i de sesizare dect plngerea sau denun ul. Cile prin care organul de urmrire afl despre svrirea unei infrac iuni sunt urmtoarele1: propriile constatri provenite din culegerea de informa ii n baza obliga iilor de serviciu: denun uri anonime, informa ii din pres, radio sau televiziune; zvonul public; constatarea infrac iunilor flagrante; cercetarea altor fapte; etc. Cnd organul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu, ncheie un propces-verbal n care consemneaz cele constatate cu prilejul verificrilor efectuate. 2. Moduri de sesizare speciale Sunt moduri speciale de sesizare a organelor de urmrire penal: plngerea prealabil, sesizarea sau autorizarea organului prevzut de lege i manifestarea dorin ei guvernului strin, n cazul infrac iunii prevzute n art. 171 Cod penal (art. 279 Cod penal nou). Aceste moduri de sesizare a organelor de urmrire penal constituie derogri de la regula obligativit ii procesului penal. a) Plngerea prealabil Plngerea prealabil este ncunotiin area fcut de ctre persoana vtmat printr-o infrac iune din cele pentru care legea condi ioneaz punerea n micare a ac iunii penale de o asemenea manifestare, prin care i exprim voin a de tragere la rspundere penal a fptuitorului. Plngerea prealabil este reglementat att n Codul penal prin art. 131 (art. 143 Cod penal nou) i 132 (art. 144 Cod penal nou), ct i n Codul de procedur penal (art. 279, 286). Ea are un caracter mixt, ntruct constituie un mod de sesizare a organelor judiciare penale de ctre persoana vtmat, dar este i o condi ie pentru punerea n micare a ac iunii penale. Legea prevede c plngerea prealabil poate fi introdus numai de persoana vtmat, personal sau prin mandat special, n termen de dou luni de la data cnd este cunoscut
A.t. Tulbure, Manual de drept procesual penal, Partea special, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1999, p. 85
1

223

fptuitorul. Potrivit art. 131 alin. 5 Cod penal (art. 143 alin. 5 Cod penal nou), n cazul n care cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu ori cu capacitate de exerci iu restrns, ac iunea penal se pune n micare i din oficiu. Uneori legea prevede c n cazul unor infrac iuni cum sunt cele prevzute de art. 180 (art. 185 Cod penal nou) i art. 181 Cod penal (art. 186 Cod penal nou), ac iunea penal se pune n micare i din oficiu, atunci cnd faptele sunt svrite asupra membrilor de familie1. Cnd fptuitorul este necunoscut, persoana vtmat se poate adresa organului de cercetare penal pentru identificarea lui. b) Sesizarea organului prevzut de lege Cnd potrivit legii punerea n micare a ac iunii penale se face la sesizarea organului prevzut de lege, urmrirea penal nu poate ncepe n lipsa acesteia. Sesizarea organelor competenete ale cilor ferate este o condi ie necesar impus de art. 278 Cod penal (art. 379 Cod penal nou) pentru punerea n micare a ac iunii penale n cazul infrac iunilor contra siguran ei circula iei pe cile ferate prevzute n art. 273 alin. 1, 274 alin. 1 i 275 alin. 1 i 2 Cod penal (care corespund cu art. 374-376 Cod penal nou). Sesizarea comandantului este cerut de art. 337 Cod penal (art. 491 Cod penal nou) n cazul infrac iunilor contra ordinii i disciplinei militare, de art. 348 alin. 2 Cod penal (art. 492 Cod penal nou) pentru sustragerea de la serviciul militar i de art. 355 Cod penal (art. 510 Cod penal nou) pentru infrac iunile prevzute de art. 353, 354 Cod penal (art. 508, 509 Cod penal nou). Sesizarea conductorului unit ii creia i apar ine nava pentru infrac iunile prevzute de art. 108-114 din Decretul nr. 443/1972 i sesizarea comandantului navei pentru cele din art. 117-119 ale aceluiai act normativ. Sesizarea Consiliului Concuren ei n cazul infrac iunii prevzute de art. 63 alin. 1 din Legea concuren ei nr. 88/1996. c) Autorizarea organului prevzut de lege
1

Aceste articole au fost modificate prin Legea nr. 197 din 13.XI.2000, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 568 din 15.XI.2000

224

Potrivit art. 5 alin. 2 Cod penal (art. 12 Cod penal nou), punerea n micare a ac iunii penale pentru infrac iunile crora li se aplic principiul realit ii legii penale se face numai cu autorizarea procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. n cazul svririi de infrac iuni de ctre persoanele cu o anumit calitate este necesar autorizarea din partea autorit ii men ionate de Constitu ie sau de alte legi. Potrivit art. 72 din Constitu ie, deputatul sau senatorul nu poate fi re inut, arestat, perchezi ionat sau trimis n judecat penal, fr ncuviin area Camerei din care face parte. Cererea de ob inere a ncuviin rii Camerei din care face parte deputatul sau senatorul se face de ctre Ministrul Justi iei i se adreseaz Preedintelui Senatului sau Camerei Deputa ilor, dup caz. Art. 109 pct. 2 din Constitu ie dispune c numai Camera Deputa ilor, Senatul i Preedintele Romniei au dreptul s cear urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru faptele svrite n exerci iul func iei lor, prevedere preluat i de art. 9 din Legea privind responsabilitatea ministerial, nr. 115 din 28 iunie 19991. Magistra ii nu pot fi cerceta i, re inu i, aresta i, perchezi iona i sau trimii n judecat fr ncuviin area Consiliului Superior al Magistraturii, conform art. 42 din Legea nr. 317 din 2 iunie 2004, iar art. 27 alin. 2 din Legea nr. 54/1993, republicat n 1999, are n vedere magistra ii militari. d) Exprimarea dorin ei guvernului strin Acest mod special de sesizare a organelor de urmrire penal rezult din art. 221 alin. 3 Cod procedur penal, ce face trimitere la art. 171 alin. 2 Cod penal (art. 279 Cod penal nou), care prevede c ac iunea penal se pune n micare la dorin a exprimat de guvernul strin n cazul infrac iunilor contra reprezentantului unui stat strin. n cazul modurilor de sesizare speciale, organele de urmrire penal nu au dreptul de a ncepe urmrirea fr o plngere prealabil, o sesizare sau autorizare din partea guvernului strin, dar pot ini ia demersurile necesare pentru a le ob ine. Art. 225 Cod procedur penal prevede c sesizarea special trebuie fcut n scris i semnat de ctre
1

Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999

225

organul competent i va cuprinde datele cerute i pentru plngere (art. 222 alin. 2). 2. Actele premergtoare 1. No iune Actele premergtoare sunt mijloace de investiga ie prin care se verific sesizarea cu privire la svrirea unei fapte prevzute de legea penal. Aceste acte au un caracter facultativ i au drept scop formarea convingerii organului de urmrire penal asupra temeiniciei sesizrii primite i pentru a decide cu privire la nceperea urmririi penale. Prin urmare, actele premergtoare se plaseaz n timp, dup sesizarea organului de urmrire penal, dar sunt anterioare nceperii urmririi penale, fiind efectuate n vederea acestei nceperi1. Este inadmisibil a fi efectuate nainte de nceperea urmririi penale acte care ar implica efectuarea lor n cadrul urmririi penale, cum sunt: luarea unei msuri preventive sau asiguratorii, de ocrotire sau de siguran , precum i ascultarea ca nvinuit2. 2. Organele competente Art. 224 alin. 1 i 2 Cod procedur penal reglementeaz posibilitatea efecturii actelor premergtoare de ctre mai multe organe. -Procurorul, ca organ de urmrire penal, are competen a de a efectua acte premergtoare, att n cauzele pe care le instrumenteaz personal, ct i n cele n care supravegheaz cercetrile penale3. -Organele de cercetare penal Potrivit prevederilor art. 201 alin. 3 Cod procedur penal, ca organe de cercetare ale poli iei judiciare func ioneaz lucrtori specializa i din Ministerul Administra iei i Internelor anume desemna i
1 2

V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 38 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 98; N. Volonciu, op. cit. P.S., vol. II, pag. 64; V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 38; I. Neagu, op. cit., pag. 423 3 A.t. Tulbure, op. cit., pag. 184; N.Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 60; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. I, pag. 74; I. Pop, Considera ii n legtur cu actele premergtoare efectuate de procuror n cursul urmririi penale, R.R.D., nr. 7/1971, pag. 24-26

226

de ministrul respectiv, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau sunt desemna i i func ioneaz n alt mod, potrivit unor legi speciale. -Lucrtorii operativi din celelalte organe de stat cu atribu ii n domeniul siguran ei na ionale1. Art. 6 din Legea nr. 51/1991 stabilete c organele de stat cu atribu ii n domeniul siguran ei na ionale sunt: Serviciul Romn de Infroma ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Aprrii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor i Ministerul Justi iei, prin structuri interne specializate. Pentru ca aceste organe s poat efectua acte premergtoare trebuie s fie ndeplinite cumulativ, urmtoarele condi ii: s fie desemnate n acest scop; s priveasc fapte care constituie amenin ri la adresa siguran ei na ionale; s existe o autoriza ie, din partea procurorului, n cazul efecturii unor acte (art. 13 din Legea nr. 51/1991) n cazurile care impun nlturarea unor pericole iminente pentru siguran a na ional se pot ntreprinde activit ile premergtoare enumerate de lege, chiar fr autorizarea procurorului, aceasta urmnd a fi solicitat, de ndat ce exist posibilitatea dar, nu mai trziu de 48 de ore. 3. Finalizarea actelor premergtoare a) Procesul-verbal de consemnare a actelor premergtoare Potrivit art. 224 alin. 3 Cod procedur penal, constatrile organului de urmrire penal rezultate cu prilejul efecturii actelor premergtoare se materializeaz ntr-un proces-verbal, care poate constitui mijloc de prob. Acest proces-verbal trebuie s curpind datele men ionate n art. 91 Cod procedur penal i nu trebuie confundat nici cu procesul-verbal de constatare ori de sesizare din oficiu i nici cu cel de ncepere a urmririi penale. n msura n care actele premergtoare vor confirma svrirea vreunei infrac iuni se va dispune nceperea urmririi penale, iar

I.D. Cristescu, Discu ii n legtur cu subiec ii care pot efectua acte premergtoare, Dreptul nr. 5-6/1994, pag. 147; A.t. Tulbure, op. cit., pag. 185; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. I, pag. 76-78

227

procesul-verbal de consemnare a celor constatate va avea for probant, urmnd a se corobora cu alte probe ce se vor administra n cauz. b) Nenceperea urmririi penale Atunci cnd organul de cercetare penal constat c din cuprinsul sesizrii sau din actele premergtoare efectuate rezult vreunul din cazurile de mpiedicare a punerii n micare a ac iunii penale din art. 10, cu excep ia celui de la lit. b1 este obligat s nainteze actele ncheiate procurorului, cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal. Atunci cnd procurorul constat c nu sunt ntrunite condi iile artate n art. 228 alin. 4 Cod procedur penal, restituie actele organului de urmrire penal pentru nceperea urmririi penale. Restituirea se face prin rezolu ie motivat. n cazul n care procurorul este de acord cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal, o confirm prin rezolu ie motivat i ntiin eaz despre aceasta persoana care a fcut sesizarea. n cazul n care procurorul efectueaz personal acte premergtoare, va dispune prin rezolu ie nenceperea urmririi penale, fr a ntocmi un referat cum este obligat organul de cercetare penal, iar solu ia sa nu este supus confirmrii. Dac ulterior se constat c nu a existat sau c a disprut mprejurarea pe care se ntemeia propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal, procurorul infirm rezolu ia i restituie actele organului de urmrire dispunnd nceperea urmririi penale (art. 228 alin. 6).1 3. Desfurarea urmririi penale 1. nceperea urmrii penale A. Condi ii Pentru nceperea urmririi penale sunt necesare dou condi ii: una pozitiv, s existe o sesizare legal despre svrirea unei infrac iuni i alta negativ, s nu existe vreunul din cazurile de
1

vezi Legea nr. 480/8.11.2004 pentru modificarea i completarea C.pr.pen.

228

mpiedicare a punerii n micare a ac iunii penale prevzute n art. 10 Cod procedur penal, cu excep ia celui de la lit. b1. Fiecare din aceste condi ii implic o examinare atent a actului de sesizare sau a procesului-verbal de consemnare a actelor premergtoare. n literatura juridic s-a exprimat opinia potrivit creia nceperea urmririi penale nu este un atribut exclusiv al organelor de urmrire penale, ci i al instan ei de judecat. Astfel s-a sus inut c procesul-verbal ntocmit de instan n cazul constatrii infrac iunilor de audien , are rolul unui act de ncepere a urmririi penale1. Al i autori au considerat c numai atunci cnd se dispune arestarea preventiv a nvinuitului, procesul-verbal al instan ei (prin care se constat svrirea unei infrac iuni de audien ) este i act de ncepere a urmririi penale.2 De asemenea, s-a artat c actul prin care preedintele dispune arestarea preventiv a nvinuitului, potrivit art. 299 alin. 2 Cod procedur penal, este ncheierea de edin .3 Acestor ultime observa ii li s-au adus precizri interesante n sensul c pe lng obinuita ncheiere de edin ntocmit la fiecare termen de judecat i n care se va face men iune c s-a dispus arestarea preventiv a nvinuitului conform art. 299 alin. 2 Cod procedur penal, se va ntocmi o ncheiere distinct de ncheierea de edin , prin care se dispune nceperea urmririi penale. O alt ipotez n care instan a poate dispune nceperea urmririi penale apare n cazul extinderii procesului penal cu privire la alte persoane, cnd (n baza art. 388 raportat la art. 337, 336 i 333 Cod procedur penal) instan a poate dispune arestarea preventiv a nvinuitului. n cazul n care instan a se desesizeaz (restituind cauza la procuror pentru completarea urmririi penale) i apreciaz c este cazul s dispun arestarea preventiv a persoanei asupra creia s-a extins procesul penal, va putea dispune luarea acestei msuri prin sentin a de

I. Neagu, Drept procesual penal, Ed. Academiei, Bucureti, 1988, p. 698-699 E.V. Ioneanu, Procedura nceperii urmririi penale, Ed. Militar, Bucureti, 1979, p. 232 3 M. Apetrei, Drept procesual penal, Ed. Victor, Bucureti, 2001, p. 136
2

229

desesizare care reprezint i actul de ncepere a urmririi penale fa de acea persoan.1 B. Actele procedurale privind nceperea urmririi penale Potrivit art. 228 alin. 1 i 3 Cod procedur penal, urmrirea penal se ncepe prin rezolu ie sau proces-verbal. -Rezolu ia este un act simplu care const ntr-o men iune facut direct pe sesizare i cuprinde data, temeiul legal, dispozi ia de ncepere a urmririi penale, denumirea infrac iunii, ncadrarea juridic, numele i prenumele fptuitorului, cnd sunt cunoscute, i semntura organului de urmrire penal. -Procesul-verbal este un act complex care se folosete n cazul sesizrii din oficiu i trebuie s cuprind data i locul unde este ncheiat, numele, prenumele i calitatea celui care l ncheie, descrierea faptei i ncadrarea juridic, numele, prenumele i adresa fptuitorului, cnd sunt cunoscute, dispozi ia de ncepere a urmririi penale i semntura organului de urmrire penal. nceperea urmririi penale poate avea loc n dou modalit i: in rem, cnd organele de urmrire penal de in date despre svrirea unei infrac iuni, dar nu se cunoate autorul i in personam cnd se cunoate persoana fptuitorului. nceperea urmririi penale are loc indiferent dac n actul de sesizare se men ioneaz cine este fptuitorul i dac acesta este sau nu cunoscut. n doctrin s-a sus inut punctul de vedere potrivit cruia prevederile art. 224 alin. 3 Cod procedur penal n sensul c procesulverbal prin care se constat efectuarea unor acte premergtoare poate constitui mijloc de prob sunt neconstitu ionale deoarece probele i suportul lor legal, mijloacele de prob, integrndu-se n sfera larg a actului procesual al administrrii probelor, aceast activitate nu poate avea loc dect dup ce s-a pornit procesul penal. n consecin , procesul-verbal la care se face referire n art. 224 alin. 3 Cod procedur penal poate constitui cel mult un document pentru un control intern al organelor de urmrire penal.2
Anca-Lelia Lorincz, Despre posibilitatea instan ei de a dispune nceperea urmririi penale, Dreptul, nr. 2/2004, p. 175. 2 I. Doltu, Natura juridic i efectele pe plan procesual al actelor premergtoare, Dreptul, nr. 10/2003, p. 210-212
1

230

Nu mbr im aceast opinie care reprezint o interpretare prea restrictiv i nefundamentat tiin ific a prevederilor art. 224 alin. 3 Cod procedur penal. mprejurarea c actele premergtoare se efectueaz nainte de nceperea urmririi penale, deci n aceast faz a procesului penal nu pot fi audia i martori, a fost interpretat n sensul c persoanele care au fost totui audiate ca martori i nu au declarat adevrul nu pot fi trase la rspundere penal pentru mrturie mincinoas.1 Observa ia este corect deoarece numai dup nceperea urmririi penale se pot administra probe, inclusiv audieri de martori, i numai n aceste condi ii persoana audiat ca martor ar putea rspunde pentru mrturie mincinoas.

2. Efectuarea cercetrii penale A. Cercetarea penal cu punerea n micare a ac iunii penale a) Considera ii generale n principiu, aceast modalitate se poate ntlni n orice cauz complex sau care prezint o gravitate mai mare. Cu prilejul audierii nvinuitului sau inculpatului, organele judiciare au obliga ia s-i ncunotin eze, nainte de a li se lua prima declara ie, despre dreptul de a fi asista i de un aprtor, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal de ascultare (art. 6 alin. 5 Cod procedur penal). Re inerea i arestarea preventiv a nvinuitului sau inculpatului se poate lua numai cu asigurarea efectiv a asisten ei juridice. Potrivit art. 234 Cod procedur penal, dac organul de cercetare penal consider c sunt temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii
1

C. Sima, Actele premergtoare i infrac iunea de mrturie mincinoas, Revista de Drept penal, Anul IX; nr. 1/2002, p. 116-118

231

penale, face propuneri n acest sens, pe care le nainteaz procurorului, ca unic titular al exercitrii ac iunii penale n cursul urmririi penale. Spre deosebire de nceperea urmririi penale care se poate face i in rem dac nu se cunoate fptuitorul, punerea n micare a ac iunii penale nu este posibil dac nu se cunoate cine este fptuitorul, fiindc ac iunea penal nu poate fi ndreptat dect mpotriva unei persoane certe. Organul de cercetare penal, cnd ntocmete propunerea ce se nainteaz procurorului, trebuie s indice probele care sus in nvinuirea i motivele pentru care cercetarea urmeaz a se desfura cu punerea n micare a ac iunii penale. n cazul n care procurorul i nsuete propunerea organului de cercetare penal, dispune prin ordonan motivat, punerea n micare a ac iunii penale mpotriva nvinuitului. Se va ntocmi o singur ordonan indiferent de numrul de nvinui i i al infrac iunilor comise, dei n practic se emite cte o ordonan pentru fiecare nvinuit. Ordonan a de punere n micare a ac iunii penale trebuie s cuprind, pe lng men iunile artate n art. 203, date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este nvinuit i ncadrarea juridic a acesteia. Prin punerea n micare a ac iunii penale, nvinuitul devine inculpat, deci parte n proces cu drepturile i obliga iile recunoscute de lege. b) Arestarea preventiv a inculpatului Dac organul de cercetare penal consider c sunt ntrunite i condi iile prevzute de lege pentru luarea msurii arestrii preventive a inculpatului, face propuneri procurorului i n aceast privin . Aceast propunere poate fi fcut odat cu cea privind punerea n micare a ac iunii penale, dar poate fi fcut i ulterior.

c) Continuarea cercetrii penale Dup ndeplinirea formalit ilor de punere n micare a ac iunii penale i de arestare preventiv a inculpatului, procurorul dispune 232

continuarea cercetrii penale de ctre organul care are cauza n cercetare, cruia i trimite dosarul. Organul de cercetare penal continu efectuarea actelor de cercetare, fiind obligat s respecte i dispozi iile date de procuror. Inculpatul este chemat, dac se afl n stare de libertate sau se dispune aducerea lui cnd este de inut i cu acest prilej organul de cercetare penal i pune n vedere c a fost pus sub inculpare, i comunic fapta pentru care este nvinuit i i d explica ii cu privire la drepturile i obliga iile pe care le are. d) Extinderea cercetrii penale n cursul cercetrii penale este posibil s fie descoperite noi fapte penale n sarcina inculpatului ori mprejurri noi ce pot atrage schimbarea ncadrrii juridice a faptei pentru care s-a pus n micare ac iunea penal sau date cu privire la participarea i a altor persoane la svrirea acestei fapte. n asemenea mprejurri, potrivit art. 238 Cod procedur penal, organul de cercetare penal face propuneri pe care le nainteaz procurorului, pentru ca acesta s decid n privin a extinderii cercetrii penale sau schimbrii ncadrrii juridice. Extinderea cercetrii penale se dispune de procuror prin ordonan 1. Dac administrarea probelor s-a epuizat i cauza este lmurit pe deplin, organul de cercetare va face propuneri corespunztoare procurorului. e) Prezentarea materialului de urmrire penal inculpatului Prezentarea materialului de urmrire penal se situeaz la sfritul cercetrii penale i constituie un moment de contact obligatoriu ntre organul de cercetare penal i inculpat Potrivit art. 250 Cod procedur penal, prezentarea materialului de urmrire penal const n trei opera iuni succesive: i se pune n vedere inculpatului c are dreptul de a lua cunotin de lucrrile de urmrire penal, artndu-i-se i ncadrarea juridic a faptei cercetate; i se asigur posibilitatea de a lua cunotin de materialul de urmrire penal prin citirea acestuia de ctre inculpat sau de ctre organul de
1

Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. I, pag. 165; A.t. Tulbure, op. cit.,pag. 192

233

cercetare, dac inculpatul nu tie s citeasc; este ntrebat dac are de formulat cereri noi sau dac dorete s fac declara ii suplimentare. Despre aducerea la ndeplinire a dispozi iilor prevzute n art. 250 organul de cercetare penal ntocmete proces-verbal n care consemneaz i declara iile, cererile i rspunsurile inculpatului. Dac inculpatul a formulat cerei noi n legtur cu urmrirea penal, organul de cercetare penal le examineaz de ndat i dispune prin ordonan admiterea sau respingerea lor. Cnd au fost efectuate noi acte de cercetare penal, sau dac se constat c trebuie schimbat ncadrarea juridic a faptei, organul de cercetare penal este obligat s procedeze din nou la prezentarea materialului de urmrire penal. f) Terminarea cercetrii penale cu punere n micare a ac iunii penale Dup prezentarea materialului de urmrire penal, dac inculpatul nu a propus noi probe n aprare sau propunerea sa a fost gsit nentemeiat, ori dac cercetarea a fost completat potrivit propunerilor fcute i se men in temeiurile pentru trimiterea n judecat, cercetarea penal se consider terminat. n acest caz organul de cercetare penal nainteaz de ndat procurorului dosarul cauzei nso it de un referat, care trebuie s se limiteze la fapta care a format obiectul punerii n micare a ac iunii penale, la persoana inculpatului i la ultima ncadrare juridic a faptei. Referatul de terminare a cercetrii penale trebuie s cuprind, pe lng men iunile generale, fapta sau faptele re inute n sarcina inculpatului, probele administrate i ncadrarea juridic. n situa ia cnd urmrirea penal privete mai multe fapte sau mai mul i inculpa i, referatul trebuie s curpind men iunile artate cu privire la toate faptele i la to i inculpa ii i, dac este cazul, trebuie s se arate pentru care se propune trimiterea n judecata i pentru care se propune o alt solu ie. B. Cercetarea penal fr punere n micare a ac iunii penale

234

a) Cauzele n care cercetarea penal are loc fr punerea n micare a ac iunii penale Aceast cercetare se caracterizeaz printr-o interven ie redus a procurorului n activitatea organului de cercetare penal, prin participarea persoanelor interesate nvinuit, persoan vtmat fr a avea calitatea de pr i n procesul penal i, prin urmare, prin drepturi procesuale mai restrnse ale nvinuitului. Este vorba de cauze mai simple n care cercetarea penal se poate face mai rapid, ns exist riscul ca administrarea probelor s se fac fr respectarea dispozi iilor legale. Din acest motiv legea prevede supravegherea procurorului asupra activit ii de cercetare penal, care se exercit din oficiu sau la plngerea persoanelor interesate. b) Efectuarea cercetrii penale cu nvinui i n cauz n cauzele n care nu a fost pus n micare ac iunea penal, organul de cercetare, dup efectuarea actelor de cercetare penal, innd seama de mprejurrile speciale ale fiecrei cauze, dac exist nvinuit n cauz, i constat c mpotriva acestuia sunt suficiente probe n acuzare, procedeaz la o nou ascultare a nvinuitului, aducndu-i la cunotin nvinuirea i ntrebndu-l dac are noi mijloace de aprare. Pentru realizarea ascultrii nvinuitului cu ocazia terminrii urmririi penale fr punere n micare a ac iunii penale se cer a fi ndeplinite cumulativ condi iile: -s existe nvinuit n cauz, ntruct n caz contrar cercetarea penal nu poate fi considerat terminat; -mpotriva nvinuitului s existe suficiente probe de vinov ie din care s rezulte c este posibil tragerea acestuia la rspundere penal. Dup ce organul de cercetare penal l ascult pe nvinuit, i aduce la cunotin nvinuirea ntrebndu-l dac are noi mijloace de aprare. Procurorul primind dosarul are obliga ia, potrivit art. 257 Cod procedur penal, s l cheme pe nvinuit i s-i prezinte materialul de urmrire penal n conformitate cu dispozi iile art. 250 i urm., care se aplic n mod corespunztor.

235

3. Suspendarea urmririi penale A. Cazurile de suspendare a urmririi penale Prin suspendarea urmririi penale se n elege ntreruperea temporar a urmririi penale, ca urmare a unei mprejurri prevzute de legea procesual penal i survenit independent de voin a organului de urmrire penal, a nvinuitului sau inculpatului1. Potrivit art. 239 Cod procedur penal, urmrirea penal se suspend n cazul n care se constat printr-o expertiz c nvinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care-l mpiedic s ia parte la procesul penal. B. Procedura suspendrii urmririi penale Atunci cnd organul de cercetare penal constat c sunt ndeplinite cerin ele legale privind suspendarea urmririi penale, trebuie s fac propuneri procurorului pentru a dispune suspendarea urmririi penale, avnd obliga ia de a nainta i dosarul cauzei. Procurorul se pronun asupra suspendrii prin ordonan , dup examinarea propunerii fcute de organul de cercetare penal, iar n cazul n care efectueaz personal urmrirea penal poate lua aceast msur, din oficiu sau la cerere. C. Reluarea urmririi penale dup suspendare Potrivit art. 271 Cod procedur penal, reluarea urmririi penale dup suspendare are loc cnd se constat c a ncetat cauza care a determinat suspendarea.2 Organul de cercetare penal care constat c a ncetat cauza de suspendare nainteaz dosarul procurorului pentru a dispune asupra relurii prin ordonan . Constatarea ncetrii cauzei care a determinat suspendarea se face pe baza unei noi expertize medicolegale. Dup reluarea urmririi penale dosarul se trimite organului de cercetare penal pentru continuarea cercetrii. Atunci cnd procurorul efectueaz personal urmrirea penal, dup dispunerea relurii urmririi penale, va continua administrarea probelor necesare. Continuarea
1 2

M.Apetrei, op. cit., pag. 208 vezi Legea nr. 480/8.11.2004 publicat n M.Of. nr. 1088/23.11.2004

236

urmririi penale nu mai este posibil, dac ntre timp a intervenit un caz din cele prevzute n art. 10 Cod procedur penal urmnd a se pronun a scoaterea de sub urmrirea penal sau ncetarea urmririi penale.

Sec iunea a IV-a Finalizarea urmririi penale de ctre procuror


1. Verificrile efectuate de procuror dup terminarea urmririi penale penal 1. Verificarea legalit ii i temeiniciei actelor de cercetare

Dup primirea dosarului de cercetare penal, procurorul procedeaz la verificarea actelor de cercetare penal sub aspectul legalit ii i al temeiniciei avnd obliga ia de a se pronun a n termenul de 15 zile, care este de recomandare. Dac n cauz sunt aresta i, rezolvarea acesteia se va face de urgen . Procurorul trebuie s verifice:1 -Dac au fost efectuate actele de urmrire penal constitutive: nceperea urmririi penale, punerea n micare a ac iunii penale, prezentarea materialului de urmrire penal i ntocmirea referatului cu propuneri de finalizare a urmririi penale; -Dac actele de cercetare penal au fost efectuate cu respectarea dispozi iilor legale, mai ales privind garan iile dreptului de aprare, n sensul punerii n vedere nvinuitului sau inculpatului c are dreptul de a fi asistat de un aprtor i de a se asigura asisten efectiv de ctre aprtor cnd aceasta este obligatorie. 2. Restituirea cauzei la organul de cercetare penal Potrivit art. 265 alin. 1 Cod procedur penal, cnd procurorul constat c urmrirea penal nu este complet sau c nu au fost
1

Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 126

237

respectate dispozi iile legale care garanteaz aflarea adevrului, restituie cauza organului care a efectuat urmrirea penal, sau potrivit dispozi iei art. 217 trimite cauza la alt organ de urmrire, n vederea completrii sau refacerii urmririi penale. Restituirea sau trimiterea cauzei spre completare sau refacerea urmririi penale se dispune de ctre procuror prin ordonan motivat care trebuie s cuprind, pe lng men iunile generale, indicarea actelor de cercetare penal ce trebuie efectuate ori refcute, a faptelor sau mprejurrilor ce urmeaz a fi constatate i a mijloacelor de prob ce urmeaz a fi folosite (art. 266 Cod procedur penal). Organul de cercetare are obliga ia de a completa sau reface cercetarea penal potrivit dispozi iilor procurorului cuprinse n ordonan dup care va ntocmi un alt referat cu propuneri corespunztoare cu solu ionarea cauzei.

2. Finalizarea urmririi penale prin nchiderea ei 1. nchiderea urmririi penale n sistemul Codului de procedur penal procesul penal poate lua sfrit prin stingerea cauzei penale, chiar i n faza urmririi penale atunci cnd cauza de stingere este constatat n cursul acestei faze1. Solu iile de neurmrire penal sau de nchidere a urmririi penale nu trebuie confundate cu rezolvarea propriu-zis a cauzei penale n adevratul n eles, fa de care se deosebesc prin mai multe trsturi:2 -sunt aplicabile numai n faz de urmrire penal i nu pun capt procesului penal doar n aceast faz; -pot da cauzei o rezolvare numai n sens negativ; -nu produc efectele autorit ii de lucru judecat, ca hotrrile judectoreti definitive.

V.Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice op. cit., P.S., vol, II, pag. 48 N.Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 82 83; Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. I, pag. 168 - 169
2

238

Finalizarea urmririi penale se face de procuror, care poate dispune clasarea, scoaterea de sub urmrirea penal sau ncetarea urmririi penale. 2. Clasarea cauzei Clasarea este o institu ie proprie urmririi penale i constituie o modalitate de stingere sau de ncheiere a urmririi penale, cnd sunt ntrunite cumulativ dou condi ii: -nu exist nvinuit n cauz; -se constat existen a unei cauze de mpiedicare a punerii n micare a ac iunii penale (art. 10 Cod procedur penal). Solu ia clasrii nu poate fi adoptat nainte de nceperea urmririi penale1, ntruct art.11 punctul 1 lit. a Cod procedur penal, prevede c, n cursul urmririi penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penal sau din oficiu dispune clasarea cnd nu exist nvinuit n cauz, ceea ce presupune c, n acest caz, urmrirea penal s-a nceput n rem. Clasarea se dispune prin rezolu ie motivat, care trebuie s cuprind temeiurile solu iei adoptate de ctre procuror, anume inexisten a unui nvinuit i existen a unuia din cazurile prevzute n art. 10 Cod procedur penal. n mod excep ional, n cazul prevzut de art. 262, punctul 2, lit. a Cod procedur penal, procurorul va da ordonan de clasare dac, fiind sesizat de organul de crecetare penal cu referat de terminarea urmririi penale, constat ndeplinirea condi iilor clasrii cu privire la unele fapte2. 3. Scoaterea de sub urmrire penal Scoaterea de sub urmrire penal este unul din modurile prin care procesul penal poate lua sfrit n faza de urmrire penal. Potrivit art. 249 alin.1 Cod procedur penal, scoaterea de sub urmrire penal are loc cnd se constat existen a vreunuia dintre cazurile prevzute n art.10 lit. a-e i exist nvinuit sau inculpat n cauz. Aceste cazuri sunt
Gh. Mateu , op. cit., P.S., Vol. I, pag. 182 Gh. Mateu , op. cit., P.S., Vol. I, pag. 182; Teofil Antoniu, Solu ionarea cauzei penale prin clasare, R.R.D. nr. 7/1972, pag. 95
2 1

239

incidente atunci cnd fapta nu exist; nu este prevzut de legea penal; nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni; nu a fost svrit de nvinuit sau inculpat; faptei i lispete unul din elementele constitutive ale infrac iunii; exist vreuna din cauzele care nltur caracterul penal al faptei, prevzute de art.44-51 Cod penal (art. 22-33 i 113 Cod penal nou). n toate aceste cazuri, neexistnd rspundere penal, legea penal nu este incident i deci ac iunea penal neavnd obiect nu poate fi pus n micare, iar dac a fost pus n micare, pierzndu-i aptitudinea func ional nu mai poate fi exercitat1. Procurorul dispune scoaterea de sub urmrirea penal prin rezolu ie motivat n cazul n care urmrirea s-a efectuat fr punere n micare a ac iunii penale, i prin ordonan motivat cnd n cauz este pus n micare ac iunea penal (art. 243 alin.2 i 249 alin.2 Cod procedur penal). n cazul prevzut n art. 10 lit. b1 Cod procedur penal, procurorul se pronun prin ordonan ca i n cazul art. 262 alin.1 punctul 2 lit. a Cod procedur penal. Atunci cnd procurorul dispune trimiterea n judecat a inculpatului pentru unele infrac iuni i scoaterea de sub urmrire penal pentru alte fapte precum i n cazul cnd sesizarea instan ei se face numai cu privire la unii inculpa i, iar fa de al ii se d solu ie de scoatere de sub urmrire penal, rechizitoriul va cuprinde toate solu iile, inclusiv cea de neurmrire, nefiind necesar a se ntocmi i o ordonan . Punerea n executare a ordonan ei prin care s-a aplicat sanc iunea cu caracter administrativ a amenzii se face dup expirarea termenului de cinci zile, iar dac s-a fcut plngere i a fost respins, dup respingerea acesteia. Prin ordonan a de scoatere se dispune totodat asupra: -revocrii msurii preventive, precum i a msurilor asiguratorii luate n vederea executrii pedepsei amenzii; -confiscrii lucrurilor care potrivit art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscrii speciale i restituirii celorlalte, afar de cele a cror proprietate este contestat, care se pstreaz pn ce se d o hotrre de ctre instan a civil; -revocrii msurilor asiguratorii privind repara iile civile, afar de cazul cnd nu este nlturat rspunderea civil, caz n care se men in
1

V. Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice... op. cit., P.S., Vol. II, pag. 52

240

msurile asiguratorii timp de 30 de zile de la ntiin area despre solu ia adoptat fcut pr ii civile, termen n care aceasta trebuie s introduc ac iune la instan a civil, altfel msurile asiguratorii nceteaz de drept; -cheltuielilor judiciare stabilind cuantumul acestora, cine trebuie s le suporte i ordonnd ncasarea lor; -restituirii cau iunii n cazurile prevzute de lege; -msurilor de siguran artate n art.162, dac au fost luate n cursul urmririi penale, iar n cazul n care sunt men inute de procuror acesta are obliga ia s sesizeze instan a de judecat, pentru confirmarea msurii internrii medicale provizorii a nvinuitului sau inculpatului. -restabilirii situa iei anterioare svririi infrac iunii. n aceast privin s-a pus problema dac procurorul are competen a s desfiin eze un nscris constatat fals n faza de urmrire penal. Opinia dominant n doctrin este n sensul c procurorul nu poate dispune prin ordonan desfiin area unui nscris constatat fals, i trebuie s solicite instan ei civile, n baza dispozi iilor art. 45 Cod civil cu aplicarea prevederilor art. 82, 111 i 112 s dispun anularea actului.1 4. ncetarea urmririi penale ncetarea urmririi penale este un alt mod prin care procesul penal se poate termina n prima faz. Aceast solu ie nu implic examinarea fondului cauzei, aa cum se procedeaz la scoaterea de sub urmrirea penal ci constatarea existen ei vreunuia dintre cazurile prevzute n art. 10 lit. f-h i j i c exist nvinuit sau inculpat n cauz. n cazul n care organul de cercetare penal constat existen a vreunuia din cazurile prevzute n art. 10 lit. f-h i j, nainteaz procurorului dosarul mpreun cu propunerea de ncetare a urmririi penale. Procurorul primind dosarul va proceda la restituirea cauzei organului de cercetare penal pentru completarea urmririi penale cnd nu sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege sau va dispune ncetarea urmririi penale dac i nsuete propunerile fcute n cauz. Asupra ncetrii urmririi penale, procurorul se pronun prin ordonan n cazul

Adrian-tefan Tulbure, Luarea de ctre procurori a unei solu ii de netrimitere n judecat. Anularea nscrisurilor false. Procedura de urmat, Dreptul nr. 2/2003, p. 205207

241

n care ac iunea penal a fost pus n micare i prin rezolu ie motivat, cnd ac iunea penal nu a fost pus n micare. 5. Redeschiderea urmririi penale Redeschiderea urmririi penale este o cale de retractare sau reformare la ndemna procurorului, care se limiteaz doar la solu iile de ncetare a urmririi penale i de scoatere de sub urmrire penal i se ntemeiaz pe constatarea ulterioar adoptrii solu iei c nu a existat n fapt cazul care a determinat luarea acestor msuri sau c a disprut mprejurarea pe care se ntemeia solu ia1. Pentru a se dispune redeschiderea urmririi penale i deci reluarea urmririi trebuie s fie ndeplinite condi iile prevzute de art. 273 Cod procedur penal. Prevederile art. 273 au suferit importante modificri prin Legea nr. 281/2003. Astfel, potrivit alin. 11, redeschiderea urmririi penale are loc, de asemenea, cnd instan a de judecat, potrivit art. 2781, a admis plngerea mpotriva ordonan ei sau, dup caz, a rezolu iei procurorului de scoatere de sub urmrirea penal sau de ncetare a urmririi penale ori de clasare i a trimis cauza procurorului n vederea redeschiderii urmririi penale. n cazul n care instan a, potrivit art. 2781, a admis plngerea mpotriva rezolu iei de nencepere a urmririi penale i a trimis cauza procurorului n vederea nceperii urmririi penale, acesta poate reveni asupra nenceperii urmririi i dispune nceperea urmririi n condi iile prevzute de lege. Redeschiderea urmririi penale se dispune de ctre procuror prin ordonan motivat, dup care se trimite cauza organului de cercetare penal pentru reluarea cercetrii penale. Procurorul care a dispus redeschiderea are posibilitatea s continue personal urmrirea penal n cauz. 6. Finalizarea urmririi penale prin trimiterea n judecat a inculpatului

A. t. Tulbure, op. cit., pag. 211

242

Trimiterea n judecat a inulpatului reprezint ultimul moment al fazei de urmrire penal1 i constituie un atribut exclusiv al procurorului n legisla ia noastr procesual penal. Privit ca act procesual, trimiterea n judecat are dubl func iune: pune capt fazei de urmrire penal i servete la sesizarea instan ei de judecat2. Trimiterea n judecat ncheie deci o faz procesual i precede declanarea celeilalte, constituind n felul acesta elementul de legtur ntre cele dou faze. Pentru ca procurorul s poat dispune trimiterea n judecat trebuie s fie ndeplinite condi iile3: -n cursul urmririi penale s fie respectate dispozi iile legale care garanteaz aflarea adevrului; -urmrirea penal s fie complet i s existe n cauz probele necesare i legal administrate; -s existe fapta penal; -fapta s fie svrit de nvinuit sau de inculpat; -nvinuitul s rspund penal. A. Procedura trimiterii n judecat Trimiterea n judecat se dispune prin rechizitoriul procurorului, care este un act procedural scris de sesizare a instan ei de judecat. Rechizitoriul se ntocmete de procurorul de la parchetul de pe lng instan a competent s judece cauza n prim instan , indiferent dac a supravegheat activitatea organului de cercetare penal sau a efectuat personal urmrirea penal. Procedura dispunerii trimiterii n judecat, potrivit art. 262 alin. 1 punctul 1 Cod procedur penal mbrac dou modalit i, n func ie de mprejurarea dac a fost sau nu pus n micare ac iunea penal n cursul urmririi. Dac ac iunea penal nu a fost pus n micare n cursul urmririi penale, procurorul d rechizitoriul prin care pune n micare ac iunea penal i dispune trimiterea n judecat. Cnd ac iunea penal a fost pus n micare n cursul urmririi penale, procurorul dispune prin rechizitoriu trimiterea n judecat.

1 2

N. Volonciu, op. cit., P.S. Vol. II, pag. 99 V. Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice..., op. cit., P.S., Vol. II, pag. 62 3 I. Neagu, op. cit., pag. 448-449

243

n prima situa ie, rechizitoriul este un act de inculpare i de sesizare a instan ei de judecat, iar n cea de-a doua, are numai ultimul rol. B. Limitele i con inutul rechizitoriului Rechizitoriul este format din trei pr i1: -Partea introductiv n care se consemneaz denumirea parchetului de la care eman, data i locul ntocmirii, numele, prenumele i calitatea procurorului care l ntocmete, datele referitoare la persoana inculpatului i la infrac iunea la care se refer. -Expunerea const n descrierea faptei re inute n sarcina inculpatului, a formei de vinov ie, a mprejurrilor cu relevan penal, precum i a probelor administrate n acest scop. Se arat ncadrarea juridic a faptei, cu motivarea n drept a acesteia, care trebuie s duc la concluzia c sunt ndeplinite toate condi iile pentru trimiterea n judecat a inculpatului. Atunci cnd urmrirea s-a efectuat pentru mai multe fapte i mai mul i inculpa i se va descrie n fiecare caz modul de participare i ncadrarea juridic pentru fiecare participant, dac nu este o participare omogen. Apoi se vor face referiri la latura civil artnduse ntinderea prejudiciului i msurile luate pentru repararea acestuia. Dac s-a luat msura arestrii preventive, se va indica data lurii acestei msuri i dac este cazul, data revocrii sau liberrii provizorii sub control judiciar sau pe cau iune. n cazul n care se dispune, prin rechizitoriu, scoaterea de sub urmrire penal sau ncetarea urmririi pentru unele fapte i unii inculpa i, expunerea trebuie s arate aceste fapte i persoane, ca i temeiurile care au determinat aceste solu ii. Dispozitivul cuprinde, de regul, dispozi ia de trimitere n judecat, cu indicarea inculpa ilor i a faptelor pentru care s-a luat aceast msur de punere n micare a ac iunii penale i de arestare preventiv a inculpatului, iar atunci cnd este cazul, dispozi ia de scoatere de sub urmrire sau ncetarea urmririi pentru unele fapte i persoane.
1

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 142; A.t. Tulbure, op. cit., pag.207

244

n rechizitoriu se va stabili instan a care va fi sesizat i se vor indica numele i prenumele persoanelor care urmeaz a fi citate n instan , cu men ionarea calit ii lor n proces i locul unde urmeaz a fi citate. C. Sesizarea instan ei de judecat Potrivit art. 264 alin. 3 Cod procedur penal, sesizarea instan ei de judecat se face de ctre procurorul care a dat, sau dup caz, a confirmat rechizitoriul. Atunci cnd urmrirea penal este efectuat de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau de ctre parchetele de pe lng cur ile de apel, ori de pe lng tribunale, sau de ctre un organ de cercetare central ori jude ean, procurorul stabilete prin rechizitoriu creia dintre instan ele prevzute n art. 30 alin. 1 Cod procedur penal i revine competen a de a judeca, innd seama c, n raport cu mprejurrile cauzei, s fie asigurat buna desfurare a procesului penal. naintarea dosarului se face prin adres semnat de conductorul parchetului, care nu produce efecte juridice ci constituie doar mijlocul obinuit de coresponden ntre autorit ile judiciare, sesizarea instan ei fiind efectul rechizitoriului, care cuprinde dispozi ia de trimitere n judecat1. Prin trimiterea dosarului la instan a de judecat ia sfrit urmrirea penal i se deschide faza de judecat.

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 144

245

CAPITOLUL II Procedura plngerii prealabile Sec iunea I Institu ia plngerii prealabile


Institu ia plngerii prealabile se nscrie ca o excep ie de la principiul oficialit ii i const n posibilitatea oferit de lege persoanei vtmate de a decide dac sesizeaz sau nu organele competente n vederea tragerii la rspundere penal a fptuitorului1. Plngerea prealabil cuprinde o dubl manifestare de voin a persoanei vtmate: ncunotiin eaz organele judiciare despre svrirea infrac iunii i i exprim voin a ca acea infrac iune s fie urmrit sau judecat, ridicnd impedimentul ce se opune activit ii procesual penale. Ea are o natur juridic mixt, constituind o institu ie
1

I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. Pro, Bucureti, 1997, pag. 460

246

a dreptului penal, dar i a dreptului procesual penal, fiind reglementat de Codul penal i alte legi penale, precum i de Codul de procedur penal1. Pe planul dreptului penal, lipsa plngerii prealabile este considerat ca o cauz care nltur rspunderea penal (art. 131 din Codul penal i art. 143 Cod penal nou), iar pe planul dreptului procesual penal, lipsa plngerii prealabile este reglementat ca o cauz care mpiedic punerea n micare sau exercitarea ac iunii penale (art. 10 lit. f Cod de procedur penal). Plngerea prealabil a persoanei vtmate este necesar n cazul infrac iunilor prevzute de Codul penal n articolele: 180, 181, 184 alin. 1 i 3, 192 alin. 1, 195, 196, 197 alin. 1, 205, 206, 210, 213, 214, alin. 1, 217 alin. 1, 220, 304, 305, 307 i 320. Dintre acestea dou fapte nu mai sunt incriminate ca infrac iuni n noul Cod penal: insulta prevzut n art. 205 i adulterul prevzut n art. 304 din Codul penal n vigoare. ntre celelalte infrac iuni din Codul penal n vigoare i noul Cod penal exist urmtoarele coresponden e: art 180 = art. 185; art. 181 = art. 196; art. 184 = art. 189; art. 192 = art. 208; art. 195 = art. 212; art. 196 = art. 214; art. 197 = art. 217; art. 206 = art. 225; art. 210 = art. 251; art. 213 = art. 256; art. 214 = art. 258; art. 217 = art. 263; art. 220 = art. 266; art. 305 = art. 228; art. 307 = art. 230 i art. 320 = art. 364. Unele infrac iuni sunt prevzute i n legi speciale cu dispozi ii penale, cum este art. 33 alin. 2 i 4 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Plngerea prealabil are, n actuala reglementare, un caracter indivizibil, care produce o extindere a plngerii prealabile peste voin a persoanei vtmate2. Indivizibilitatea este activ n cazul n care o fapt a produs o vtmare mai multor persoane i antreneaz rspunderea penal a fptuitorului, chiar dac plngerea prealabil s-a fcut sau se men ine numai de ctre una dintre ele. Indivizibilitatea este pasiv atunci cnd fapta atrage rspunderea penal a tuturor participan ilor la

Gr. Theodoru, Drept procesual penal, Partea special, Ed. Cugetarea, Iai, 1998, pag. 149 2 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 153; N. Volonciu, Tratat de procedur penal, P.S., vol. II, Ed. Paideia, Bucureti, 1994, pag. 115; Gh. Mateu , Procedur penal, P.S., vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, pag. 35; A.t. Tulbure, Manual de drept procesual penal, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1999, pag. 217

247

svrirea ei, chiar dac plngerea penal s-a fcut sau se men ine numai cu privire la unul dintre ei. n cazul n care cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu ori cu capacitate de exerci iu restrns, ac iunea se pune n micare din oficiu.

Sec iunea a II-a Condi iile de fond i de form pentru introducerea plngerii prealabile
1. Titularul plngerii prealabile Dreptul pr ii vtmate de a face plngere prealabil este personal, dar ea poate fi fcut fie personal, fie prin mandat special. n cazul n care plngerea prealabil este fcut de ctre o persoan fr calitate procesual, nulitatea este acoperit prin declararea pr ii vtmate care i nsuete plngerea fcut pentru ea, cu condi ia ca aceast manifestare de voin s aib loc naintea expirrii termenului prevzut de art. 284 Cod procedur penal. n cazul n care persoana vtmat este lipsit de capacitate de exerci iu, plngerea prealabil se introduce de ctre reprezentantul su legal prin ii sau tutorele pentru copiii sub 14 ani, iar n cazul persoanelor vtmate cu capacitate de exerci iu restrns, plngerea se face de aceasta, dar cu ncuviin area ocrotitorului su legal; plngerea introdus de orice alt persoan nu produce efectele prevzute de lege. n cazul minorilor, ac iunea penal se poate pune n micare din oficiu, indiferent dac a fost formulat sau nu o plngere prealabil de cei abilita i de lege. 2. Termenul de introducere a plngerii prealabile Potrivit art. 284 alin. 1 Cod procedur penal, n cazul infrac iunilor pentru care legea prevede c este necesar o plngerea prealabil, aceasta trebuie s fie introdus n termen de 2 luni din ziua n care persoana vtmat a tiut cine este fptuitorul.

248

Dei termenul de 2 luni pentru introducerea plngerii prealabile este un termen substan ial, este supus, n ce privete calcularea i posibilitatea prorogrii sale, normelor cuprinse n Codul de procedur penal pentru termenele procedurale, care asigur o mai bun protec ie persoanei vtmate. Plngerea prealabil introdus n mod greit la organul de urmrire penal sau la instan a de judecat necompetent, dar n termenul de 2 luni este considerat valabil i este trimis spre solu ionare organului competent (art. 285 Cod procedur penal). 3. Con inutul plngerii prealabile Con inutul plngerii prelabile este reglementat de art. 283 Cod procedur penal, care prevede c aceasta trebuie s cuprind descrierea faptei, indicarea autorului, artarea mijloacelor de prob, indicarea adresei pr ilor i a martorilor, precizarea dac persoana vtmat se constituie parte civil i, atunci cnd este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente. Pentru a cpta caracterul unei plngeri prealabile se cere i manifestarea de voin ca fptuitorul s fie tras la rspundere penal1. De regul, plngerea prealabil se face printr-o cerere scris, care trebuie semnat de persoana vtmat2, ns dac s-a omis semntura, aceasta se poate face n fa a organului judiciar, dup o prealabil verificare. Este posibil i o plngere prealabil fcut oral, dac persoana vtmat nu tie s scrie sau s semneze, ori cnd este fcut n edin a de judecat, n condi iile art. 286 Cod procedur penal, i se consemneaz ntr-un proces-verbal sau n ncheierea de edin .

Sec iunea a III-a Plngerea prealabil, mod special de sesizare a organelor de urmrire penal

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 163; Goerge Papu, Despre con inutul plngerii prealabile i efectele neregularit ilor n aceast privin , Dreptul nr. 5/2001, pag. 200 2 A.t. Tulbure, op. cit., pag.221; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 164;

249

1. Adresarea plngerii prealabile organului de cercetare penal sau procurorului Articolul 279 alin. 2 lit. b Cod procedur penal stabilete c plngerea prealabil se adreseaz organului de cercetare penal sau procurorului, n cazul altor infrac iuni dect cele artat la lit. a, ceea ce nseamn c sunt avute n vedere infrac iunile prevzute n Codul penal, de art. 181, 184 alin. 3, 192 alin. 1, 195, 196, 197, 214 alin. 1, 217 alin. 1, 304, 305, 307, 320, precum i cele din legile speciale pentru care ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil, cum sunt cele prevzute de art. 5 din Legea nr. 11 din 29.01.1991 privind combaterea concuren ei neloiale, de art. 140, 141 i 142 lit. a, c, j, l, n, i o din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe (M.O. nr. 60/1996), .a. ntre infrac iunile sus-men ionate din actualul Cod penal i noul Cod penal exist urmtoarele coresponden e: art. 181 = art. 186; art. 184 = art. 189; art. 192 = art. 208; art. 195 = art. 212; art. 196 = art. 214; art. 197 = art. 217; art. 214 = art. 258; art. 217 = art. 230; art. 305 = art. 364; art. 307 = art. 230; art. 320 = art. 364. Fapta de adulter prevzut n art. 304 din actualul Cod penal nu mai este incriminat n noul Cod penal. Organul de cercetare penal sau procurorul care primete plngerea prealabil, o verific i, n cazul n care din cuprinsul acesteia nu rezult vreunul din cazurile de mpiedicare a punerii n micare a ac iunii penale prevzute n art. 10 Cod procedur penal, dispune prin rezolu ie nceperea urmririi penale, n caz contrar se va propune sau se va dispune nenceperea urmririi penale. 2. Plngerea prealabil introdus la organul de urmrire penal competent Cnd plngerea prealabil este ndreptat contra unui judector, procuror, notar public, militar, judector, i controlor financiar de la camera de conturi jude ean sau contra uneia din persoanele artate la art. 29 pct. 1, potrivit art. 279 alin. 2 lit.c Cod procedur penal, se adreseaz organului competent s efectueze urmrirea penal. n aceste situa ii plngerea prealabil se adreseaz: 250

-Parchetului de pe lng curtea de apel, pentru faptele comise de un judector de la judectorie sau tribunal, ori de un procuror de la parchetele de pe lng aceste instan e, de un procuror i controlor financiar de la Camera de conturi jude ean, precum i de un notar public; -Parchetului de pe lng Curtea Militar de Apel, pentru faptele svrite de judectorii de la tribunalul militar sau de la tribunalul militar teritorial i de procurorii de la parchetele corespunztoare; -Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru faptele judectorilor de la cur ile de apel i Curtea Militar de Apel, de judectorii i magistra ii asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, precum i de procurorii din parchetele corespunztoare; -Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru infrac iunile comise de senatori i deputa i, de membrii guvernului, judectorii Cur ii Constitu ionale, membrii, judectori, procurori i controlori financiari ai Cur ii de Conturi, preedintele Consiliului Legislativ, mareali, generali i amirali, efii cultelor religioase organizate n condi iile legii i ceilal i membri ai naltului Cler, cu rang de arhiereu sau echivalentul acestuia, precum i de procurorii de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie; -Comandantului unit ii i efului comenduirii de garnizoan, pentru faptele comise de militari, cu excep ia celor deja men iona i. Urmrirea penal se desfoar i se finalizeaz dup regulile de drept comun, fiind posibil retragerea plngerii sau mpcarea pr ilor.

Sec iunea a IV a Plngerea prealabil ca act de sesizare a instan ei de judecat


1. Infrac iunile pentru care plngerea prealabil se introduce la instan a de judecat Potrivit art. 279 alin. 2 lit. a al Codului procedur penal, plngerea prealabil se adreseaz instan ei de judecat, n cazul 251

infrac iunilor prevzute de Codul penal n art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 i 220. n noul Cod penal aceste infrac iuni sunt prevzute de texte corespunztoare, astfel: art. 180 = art. 185; art. 184 alin.2 = art. 189; art. 193 = art. 210; art. 206 = art. 225; art. 210 = art. 251; art. 213 = art. 256; art. 220 = art. 206. Insulta prevzut n art. 205 din actualul Cod penal nu mai este incriminat n noul Cod penal. Aceste prevederi se aplic i n cazul infrac iunilor prevzute de art. 193 (art. 240 Cod penal nou), 205 (dezincriminat n noul Cod penal) i 206 (art. 225 Cod penal nou) din Codul penal, svrite prin pres sau orice mijloace de comunicare n mas, dispozi ie care a fost introdus n art. 279 Cod procedur penal, prin Legea nr. 45/1993. n cazul furtului comis de mai multe persoane, dintre care numai unele ndeplinesc condi iile prevzute de art. 210 Cod penal (art. 251 Cod penal nou) competen a se prorog n favoarea organului de urmrire penal. n literatura juridic mai recent1 s-a pus problema dac, n afar de infrac iunile prevzute n art. 279 alin. 2 lit. a Cod procedur penal, mai exist i infrac iuni prevzute de legi speciale, pentru care este necesar plngerea prealabil a persoanei vtmate. Problema prezint un deosebit interes actual deoarece privete o fapt din cele cuprinse n Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale i anume, dac pentru infrac iunea prevzut n art. 266 alin. 1 pct. 2 (potrivit cruia fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societ ii care folosete, cu rea credin , bunul sau creditul de care se bucur societatea, ntr-un scop contrar intereselor acesteia sau n folosul lui personal ori pentru a favoriza o alt societate n care are interese direct sau indirect), ac iunea penal se pune n micare din oficiu sau la plngerea prealabil. Discu iile au pornit de la o cauz judecat de instan ele din Gala i n fa a crora s-a pronun at o hotrre de ncetare a procesului penal pentru c lipsete plngerea prealabil. Dup rmnerea definitiv a hotrrii s-a declarat recurs n anulare care a fost respins cu motivarea c potrivit art. 108 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 n redactarea ini ial, exercitarea ac iunii penale apar ine adunrii generale care nu a adresat o astfel de cerere organelor de justi ie.
1

vezi Gh. Vizitiu, Societ i comerciale. Ac iune penal., Revista de drept penal, Anul X, nr. 2/2003, p. 143-147

252

n acord cu autorul notei critice la care ne-am referit mai sus, considerm c au fost greit interpretate dispozi iile art. 108 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 i dispozi iile art. 362 Cod penal(art. 511 Cod penal nou), potrivit crora dispozi iile din partea general a acestui cod se aplic i faptelor sanc ionate prin legi speciale, afar de cazul cnd legea dispune altfel. Pe de alt parte, prevederile din Codul de procedur penal se aplic i cauzelor privitoare la fapte sanc ionate prin legi speciale, afar de cazul cnd legea special dispune altfel. De asemenea, reamintim c n dreptul procesual penal, potrivit principiului oficialit ii, actele necesare desfurrii procesului penal se ndeplinesc din oficiu, afar de cazul n care legea dispune altfel. Or nu exist nici o dispozi ie de drept procesual penal care s prevad c n cazul infrac iunii la care ne-am referit mai sus este necesar plngerea prealabil a persoanei vtmate. 2. Introducerea plngerii prealabile la instan a de judecat. Pentru ca instan a de judecat s fie investit legal cu o plngere prealabil se cer ndeplinite mai multe condi ii i anume1: -fapta s constituie o infrac iune din cele enumerate n art. 279 alin. 2 lit.a Cod procedur penal; -fptuitorul s fie cunoscut, iar n caz contrar, persoana vtmat se poate adresa arganului de poli ie pentru identificarea lui; -fptuitorul s nu aib o calitate din cele men ionate n art. 279 alin.2 lit.c Cod procedur penal, care atrage competen a organului de urmrire penal, s fie respectate condi iile generale ale plngerii prealabile, cu privire la introducerea de persoana vtmat personal sau prin mandat special, la termenul de 2 luni i la datele prevzute n art. 283 Cod procedur penal. Plngerea prealabil se adresez judectoriei, ntruct toate infrac iunile prevzute n art. 279 alin. 2 lit. a Cod procedur penal sunt de competen a acestei instan e. 3. Particularit ile privind desfurarea judec ii n cazul ac iunilor directe
Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 171; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. I, pag. 63; N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 120;
1

253

Desfurarea judec ii n prim instan are loc potrivit regulilor obinuite, cu unele excep ii. Astfel, instan a de judecat poate schimba ncadrarea juridic a faptei ntr-o infrac iune care nu este prevzut n art. 279 alin. 2 lit. a Cod procedur penal i pentru care nu era posibil sesizarea direct a instan ei de judecat. Ne vom afla ntr-o asemenea situa ie cnd instan a de judecat a fost sesizat pentru infrac iunea de lovire, ns se schimb ncadrarea juridic n tentativ la infrac iunea de omor1 sau n tlhrie, i se trimite cauza procurorului, iar dup efectuarea urmririi penale se ntocmate rechizitoriu. Prin art. 2481 Cod procedur penal, text introdus prin Legea nr. 7/1973, se prevede o modalitate special, n cazul infrac iunilor artate n art. 279 alin.2 lit. a, n sensul c lipsa nejustificat a pr ii vtmate la dou termene consecutive n fa a primei instan e este considerat drept retragere a plngerii prealabile. Atunci cnd instan a constat lipsa nejustificat a pr ii vtmate la dou termene consecutive n fa a primei instan e, trebuie s considere c a operat retragerea plngerii prealabile i s dispun ncetarea procesului penal, ns inculpatul are dreptul s cear continuarea procesului n baza art. 13 Cod procedur penal.

A se vedea Curtea Suprem de Justi ie, s.p., dec. nr. 329/1995, Bul. Jur., 1995, pag. 323

254

CAPITOLUL III JUDECATA N PRIM INSTAN Sec iunea I No iuni privind judecata
1. Judecata faz principal a procesului penal Prin judecat ca faz a procesului penal, se n elege acea etap procesual care se desfoar n fa a instan elor penale din momentul sesizrii ini iale i pn la solu ionarea definitiv a cauzei penale1. Sub acest aspect, n cadrul procesului penal judecata are un caracter necesar i indispensabil pentru aplicarea sanc iunilor prevzute de legea penal celor care au svrit infrac iuni, fiind considerat faza principal a procesului penal2. 2. Obiectul fazei de judecat penal

1 2

I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. Pro, Buc., 1997, pag. 478 Gr. Theodoru, Drept procesual penal, P.S., Ed. Cugetarea Iai, 1998, pag. 180

255

Faza de judecat cuprinde activitatea procesual i procedural desfurat de ctre instan a de judecat cu participarea activ a procurorului i a pr ilor asistate de aprtori, avnd ca obiect aflarea adevrului cu privire la fapta i inculpatul cu care a fost sesizat i solu ionarea legal i temeinic a cauzei, n raport de cele constatate, prin condamnarea inculpatului vinovat la sanc iunea prevzut de legea penal, sau prin achitarea acestuia ori ncetarea procesului penal, cnd exist o cauz de excludere sau de nlturare a rspunderii penale1. n cursul judec ii se aduc la ndeplinire trei obiective importante: se verific legalitatea i temeinicia nvinuirii aduse inculpatului de a fi svrit infrac iunea pentru care a fost trimis n judecat; se adopt solu ia corespunztoare cu privire la ac iunea penal i la ac iunea civil exercitat n procesul penal; se verific legalitatea i temeinicia hotrrii adoptate de instan a de judecat2. Potrivit prevederilor art. 317 Cod procedur penal, judecata se mrginete la fapta i la persoana artat n actul de sesizare al instan ei. n baza acestor dispozi ii legale, instan a nu este inut de ncadrarea juridic dat faptelor prin rechizitor. n cazul n care instan a este nvestit cu judecarea unei fapte creia i s-a dat o ncadrare juridic greit prin rechizitor, nu se poate dispune achitarea inculpatului, ci schimbarea ncadrrii juridice a faptei.3 3. Pozi ia procesual a participan ilor la judecata penal. 1. Pozi ia procesual a instan ei de judecat. Potrivit art. 287 Cod procedur penal, instan a de judecat i exercit atribu iile n mod activ, n vederea aflrii adevrului i al realizrii rolului educativ al judec ii. Rolul activ trebuie s se manifeste

M. Apetrei, Drept procesual penal, Ed. Victor, Buc., 201, pag. 242; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 181 2 Pentru detalii a se vedea Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 182; Gh. Mateu , Procedura penal, partea Special, vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc., 1998, pag. 15 3 Curtea de Apel Iai, dec. pen. nr. 464/1.07.1999, Buletinul jurispriden ei. Culegere de practic judiciar 1999, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2000, p. 139-141

256

pe tot parcursul judec ii cu privire la orice chestiune, att n latura penal ct i n latura civil, n orice etap i stadiu procedural1. 2. Pozi ia procesual a procurorului n cursul judec ii Instan a de judecat se constituie, de regul, cu procuror, n sensul c acesta particip la edin a de judecat2. Participarea procurorului este obligatorie la toate instan ele de judecat, cu excep ia cauzelor solu ionate de judectorie, pentru care art. 315 alin. 1 Cod procedur penal stabilete unele condi ii, dintre care men ionm pe cea privind pedeapsa de 3 ani sau mai mare prevzut de lege pentru infrac iunea svrit. Prin participarea la judecat, procurorul vegheaz ca activitatea instan ei de judecat, a pr ilor i a aprtorilor s se desfoare potrivit legii, iar n caz contrar, va ac iona prin mijloacele ce-i sunt puse la dispozi ie pentru asigurarea legalit ii i temeiniciei judec ii. 3. Pozi ia procesual a pr ilor n cursul judec ii Calitatea procesual a pr ilor a impus i o reglementare distinct i anume: inculpatul particip la judecat n latura penal i civil, partea vtmat numai n latura penal, iar partea civil i partea responsabil civilmente numai n latura civil, indiferent dac judecata are loc n prim instan sau n cile de atac. Legea i recunoate inculpatului mai multe drepturi procesuale dect celorlalte pr i, ntruct acesta trebuie s se apere mpotriva nvinuirii penale i a preten iilor civile ale pr ii civile. n cazurile prevzute de lege, judecata inculpatului nu poate avea loc n lipsa sa, asigurndu-i-se asisten a juridic obligatorie, ceea ce nu se ntmpl i n situa ia celorlalte pr i. Pozi ia de parte n proces nceteaz odat cu pronun area unei hotrri penale definitive. 4. Aprtorii i reprezentan ii

1 2

Dorin Ciuncan, Limitele rolului activ al instan ei, R.D.P., nr. 2/1994, pag.149 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag.186

257

Atunci cnd asisten a juridic a inculpatului este obligatorie potrivit art. 171 alin. 2 Cod procedur penal, judecata nu poate avea loc sub sanc iunea nulit ii absolute, fr participarea aprtorului ales sau numit din oficiu (art. 197 alin. 2 i 3 Cod procedur penal). Dac avocatul ales nu se prezint, judecata nu va putea avea loc, fiind necesar a se solicita delegarea unui avocat din oficiu. Acordarea asisten ei juridice pr ilor din proces se face cu respectarea limitelor prevzute de lege. Aprtorul poate asista partea din proces prin sfaturi privind modul cum trebuie s ac ioneze, sau prin preluarea n ntregime a aprrii acesteia, exercitnd personal drepturile procesuale ale pr ii, n numele i n interesul ei. n cazul n care partea nu este de acord cu aprtorul su trebuie s-i exprime aceast pozi ie n fa a instan ei de judecat. Minorul sub 14 ani poate fi reprezentat de unul din prin ii si sau de alt persoan abilitat de lege. 4. Principiile specifice fazei de judecat 1. Publicitatea edin ei de judecat. Publicitatea edin ei de judecat desemneaz posibilitatea pe care o are orice persoan de a asista la desfurarea activit ilor procesuale ori procedurale specifice judec ii1. Principiul publicit ii este prevzut n art. 6 par. 1 din Conven ia european a drepturilor omului, fiind consacrat de Constitu ia Romniei n art. 127, de Legea nr. 304/2004, n art. 11 i de Codul de procedur penal n art. 290. Legea are n vedere asigurarea accesului liber la judecat a oricrei persoane care nu are calitate procesual n cauz, iar nu prezen a efectiv a acestora. Sub acest aspect, edin a de judecat devine public chiar dac nu se afl nici o persoan la locul de judecat2. Minorii sub 16 ani nu pot asista la edin a de judecat, iar persoanele majore sunt admise n limita capacit ii slii de edin . De la principiul publicit ii legea prevede unele derogri. Dovada respectrii dispozi iilor legale privind publicitatea edin ei de judecat se face cu ajutorul hotrrilor judectoreti, care
1 2

Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 5 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 194

258

potrivit art. 305 lit b Cod procedur penal, trebuie s cuprind men iunea dac edin a a fost sau nu public. n cazul n care n partea introductiv a hotrrii nu se cuprinde nici o men iune cu privire la publicitatea edin ei de judecat, se consider c au fost nclcate dispozi iile legale referitoare la publicitate, sanc iunea fiind nulitatea absolut prev. de art. 197 alin. 2 Cod procedur penal. 2. Oralitatea edin ei de judecat. Prin natura sa, oralitatea constituie o garan ie a judec ii deoarece creeaz posibilitatea tuturor participan ilor la cauza penal s formuleze oral cereri i s ridice excep ii pe care le justific pozi ia lor procesual1. Oralitatea nu trebuie n eleas numai ca modalitate n care se desfoar activitatea procesual, respectiv prin viu grai, ci i n func ie de efectele juridice pe care aceasta le produce n faza de judecat2. ntruct oralitatea este de esen a edin ei de judecat, nerespectarea acestui principiu atrage sanc iunea nulit ii relative n condi iile art. 197 alin. 1 i 4, Cod procedur penal, ce presupune existen a unei vtmri ce nu poate fi nlturat dect prin desfiin area hotrrii pronun ate cu nclcarea acestui principiu. 3. Principiul nemijlocirii edin ei de judecat. Prin nemijlocit n sensul art. 289 Cod procedur penal, se n elege c actele procesuale i procedurale efectuate n desfurarea judec ii trebuie s fie ndeplinite direct n fa a instan ei, adic n edin a de judecat i n prezen a completului de judecat, sub a crui conducere, supraveghere i garan ie se efectueaz judecata3. Din momentul nceperii dezbaterilor judiciare, cnd se pun concluzii asupra fondului la prima instan i asupra cilor de atac exercitate, la instan ele de control judiciar, se aplic integral nemijlocirea, n sensul c judectorii care adopt hotrrea trebuie s fie aceiai care au participat la dezbateri. Pentru aceast parte a judec ii se
1 2

V. Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice, op. cit., P.S., vol. II, pag. 132 N. Volonciu, op. cit., P.S., vol.II, pag. 153 3 V. Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice, op. cit., P.S., vol. II, pag. 132

259

asigur unicitatea completului de judecat sub protec ia nulit ii absolute. 4. Contradictorialitatea edin ei de judecat. Principiul contradictorialit ii exprim cerin a ca func ia de nvinuire s fie despr it de func ia jurisdic ional, fiind pe o pozi ie procesual egal cu func ia de aprare1. n faza de judecat principiul contradictorialit ii opereaz sub forma exprimat oral, spre deosebire de forma sa tacit care ac ioneaz n toate momentele desfurrii procesului penal2. Din punct de vedere practic participan ii la proces au dreptul si spun cuvntul cu privire la orice chestiune de care depinde solu ionarea just a cauzei, iar concluziile asupra fondului sunt puse de ctre procuror i de partea vtmat, care sus ine nvinuirea, dup care inculpatul, personal sau prin aprtorul su, formuleaz aprarea prin combaterea celor sus inute de nvinuire. De la principiul contradictorialit ii orale se derog n cazurile n care legea prevede c o instan poate solu iona cauza fr citarea pr ilor, aa cum este cazul prevzut de art. 391 alin. 1 Cod procedur penal. 5. Structura fazei de judecat 1. Etapele judec ii Judecata n prim instan are un caracter necesar, indispensabil3 pentru realizarea scopului procesului penal, ntruct fr o asemenea etap nu se poate aplica sanc iunea prevzut de legea penal celui ce a svrit o infrac iune. Judecata ca faz a procesului penal poate fi structurat n dou cicluri procesuale: unul ordinar i altul extraordinar, fiecare cuprinznd mai multe etape4.

1 2

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 200 V. Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice, op. cit., P.S., vol. II, pag. 133 3 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 202 4 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 202; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 21

260

2. Stadiile de desfurare a fiecrei etape de judecat n principiu, orice etap de judecat parcurge trei stadii procesuale i anume: pregtirea edin ei de judecat, edin a de judecat, deliberarea i adoptarea hotrrii1. Pregtirea edin ei de judecat presupune efectuarea unor acte care asigur buna desfurare a edin ei de judecat cum sunt: fixarea termenului de judecat, citarea pr ilor, asigurarea asisten ei juridice obligatorii, pregtirea dosarului pentru judecat, etc. edin a de judecat se desfoar n fa a completului de judecat cu participarea procurorului i a pr ilor aplicndu-se principiile specifice judec ii publicitatea, oralitatea, nemijlocirea i contradictorialitatea. Deliberarea i adoptarea hotrrii are loc n camera de consiliu, n prezen a membrilor completului de judecat asupra solu iei ce trebuie adoptat. Fiecare stadiu de judecat cuprinde activit i de judecat specifice, care se deosebesc unele de altele.

Sec iunea a II-a Dispozi ii generale privind judecata


1. Pregtirea edin ei de judecat 1. Fixarea termenului de judecat Fixarea termenului la care va avea loc edin a de judecat se face, dup nregistrarea dosarului, de ctre preedintele instan ei judectoreti, n cazul sesizrii prin rechizitoriu, i de ctre judectorul de serviciu n cauzele n care sesizarea se face la plngerea prealabil a persoanei vtmate.

Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 22; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 204

261

2. Citarea pr ilor i a celorlalte persoane chemate la edin a de judecat Judecarea poate avea loc numai dac pr ile sunt legal citate i procedura este ndeplinit. n acest scop, la fixarea termenului de judecat se dispune citarea pr ilor i a celorlalte persoane pentru care legea prevede chemarea la edin a de judecat, potrivit art. 175-181 Cod procedur penal. n cazul plngerii prealabile directe, partea vtmat care depune plngerea la judectorul de serviciu, este ncunotiin at despre termenul fixat pentru judecat i n acest caz nu se mai citeaz. n cazul n care cel citat se afl n stare de de inere se dispune i aducerea sa la edin a de judecat.

3. Asigurarea asisten ei juridice obligatorii n cauzele n care desemnarea unui aprtor din oficiu este obligatorie, preedintele instan ei, odat cu fixarea termenului de judecat, ia msuri pentru desemnarea aprtorului, dac inculpatul nu are un avocat ales. Pr ile i aprtorii lor iau cunotin de dosar nainte de edin a de judecat. 4. Verificarea lurii msurilor pregtitoare nainte de termenul fixat pentru edin a de judecat preedintele completului are datoria de a verifica dac au fost citate toate pr ile i celelalte persoane care trebuie s participe la judecat, dac procedura de citare a fost corect ndeplinit, dac este asigurat asisten a juridic obligatorie i dac a fost afiat lista cauzelor. 2. Desfurarea edin ei de judecat 1. Conducerea edin ei de judecat Potrivit prevederilor legale preedintele completului deschide edin a de judecat, ia msuri de ordine necesare, asigur solemnitatea 262

judec ii, decide asupra chestiunilor ce nu sunt date n competen a instan ei, procedeaz la administrarea probelor i ncuviin eaz punerea ntrebrilor persoanelor ascultate, prin intermediul su ori direct. Cnd o parte a fost ndeprtat din sala de edin pentru motive de indisciplin este chemat n sal nainte de nceperea dezbaterilor. Preedintele i aduce la cunotin actele esen iale efectuate n lipsa ei i i citete declara iile celor asculta i. n timpul n care partea este ndeprtat din sala de edin aprtorul ei poate acorda asisten a juridic necesar. 2. Constatarea infrac iunilor de audien Prin infrac iune de audien se n elege fapta penal svrit n cursul edin ei de judecat1. ntr-o asemenea situa ie preedintele completului de judecat constat fapta i i identific pe fptuitori ncheind un proces-verbal. Cnd nvinuitul arestat este una dintre pr i, trimiterea la procuror se va face dup ncheierea dezbaterii cauzei sau amnrii acesteia, deoarece o parte din proces nu poate fi nlturat de la dezbateri. 3. Verificrile prealabile efectuate de instan a de judecat Judecata, indiferent de etap, nu se poate desfura fr o sesizare valabil a instan ei competente. De aceea, art. 300 alin. 1 Cod procedur penal, prevede c instan a este datoare s verifice, din oficiu, la prima nf iare, regularitatea actului de sesizare. Dac instan a constat c actul de sesizare nu este legal ntocmit, dispune nlturarea lipsurilor, fie de ndat, cnd este posibil, fie acord un termen n acest scop. Neregularitatea actului de sesizare se poate referi la neataarea numrului necesar de copii dup rechizitoriu, la lipsa semnturii persoanei vtmate de pe plngerea prealabil, etc.2 n cazul n care nlturarea lipsurilor nu este posibil n cursul judec ii, se procedeaz la restituirea dosarului procurorului n vederea refacerii actului de sesizare sau se constat nulitatea lui, procedndu-se n consecin .
1 2

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 207 M. Apetrei, op. cit., pag. 255

263

4. Rezolvarea chestiunilor incidente Potrivit art. 302 Cod procedur penal, instan a este obligat s pun n discu ie cererile i excep iile artate n art. 301 sau excep iile ridicate din oficiu i s se pronun e asupra lor prin ncheiere motivat. De aici rezult c, dreptului procurorului i pr ilor de a formula cereri i de a se ridica excep ii n cursul desfurrii judec ii i corespunde obliga ia instan ei de a pune n discu ie cererile i excep iile respective, precum i excep iile ridicate din oficiu. Cererile i excep iile formulate de procuror i de pr i, precum i cele invocate din oficiu, dup discutarea n contradictoriu n edin a de judecat, pot fi admise sau respinse. n primul caz, se poate ajunge la declinarea competen ei, restituirea cauzei la procuror sau la respingerea apelului sau recursului ca inadmisibil sau tardiv1, iar n cel de-al doilea se procedeaz la judecarea cauzei n continuare. 5. Suspendarea judec ii Judecata poate fi suspendat, ca i urmrirea penal, cnd se constat pe baza unei expertize medico-legale c inculpatul sufer de o boal grav care l mpiedic s participe la judecat. ntr-o astfel de situa ie, instan a dispune, prin ncheiere, suspendarea procesului penal pn cnd starea snt ii inculpatului va permite participarea acestuia la judecat. ncheierea dat n prim instan prin care s-a dispus suspendarea cauzei poate fi atacat separat cu recurs, care nu suspend executarea. Procesul penal suspendat se reia din oficiu de ndat ce inculpatul poate participa la judecat. Procesul se reia din stadiul n care se afla n momentul n care s-a dispus suspendarea. 6. Notele privind desfurarea procesului Conform prevederilor art. 304 Cod procedur penal, n cursul edin ei de judecat grefierul ia note cu privire la desfurarea

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 210

264

procesului. Procurorul i pr ile pot cere citirea notelor i vizarea lor de ctre preedinte. Preedintele, din oficiu, poate cere grefierului s ia not despre unele amnunte pe care instan a le consider c prezint interes. 7. ncheierea de edin Dup edin a de judecat, pe baza notelor luate, grefierul va consemna modul cum s-a desfurat activitatea procesual n fa a completului la orice instan i n orice stadiu al fazei de judecat, precum i actele orale realizate. Aceast consemnare se face printr-o ncheiere de edin , potrivit art. 305 alin. 1 Cod procedur penal, cu excep ia cazului n care hotrrea se pronun n ziua n care a avut loc judecata, cnd nu se mai ntocmete o ncheiere separat. ncheierea de edin face posibil controlul legalit ii i temeiniciei judec , iar lipsa acesteia este de natur s atrag sanc iunea nulit ii absolute a ntregii edin e de judecat, deoarece reprezint unica modalitate de constatare a publicit ii edin ei de judecat, a compunerii instan ei, precum i a prezen ei procurorului, a inculpatului arestat sau minor ori a aprtorului cnd asisten a juridic este obligatorie, potrivit legii1. 3. Dispozi ii generale privind deliberarea i pronun area hotrrii 1. Deliberarea Deliberarea este activitatea prin care membrii completului de judecat se sftuiesc asupra solu iei pe care trebuie s o adopte cu privire la cauza care a fost judecat2. Completul de judecat delibereaz n secret, pentru a se evita orice imixtiune n activitatea judectorilor sau intimidarea acestora n legtur cu exprimarea liber a voin ei lor. Secretul deliberrii constituie o garan ie a independen ei judectorilor i supunerii lor numai legii.
Pentru detalii a se vedea Gh. Mateu , Valorificarea regulilor commune privind judecata n jurispruden a penal, Dreptul nr. 12/1999, pag. 90-108; C.S.J., s. pen., d. 764/1998, R.D.P. nr. 1/2000, pag. 133 2 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 212
1

265

Deliberarea are loc n camera de consiliu i uneori poate avea loc n sala de edin , cu condi ia s se pstreze caracterul secret al deliberrii1. 2. Luarea hotrrii No iunea de hotrre judectoreasc presupune dou accep iuni: una de solu ie dat cauzei i alta de instrument scriptic care constat aceast solu ie. n sens larg, prin hotrre judectoreasc se n elege actul prin care instan a solu ioneaz cauza penal sau rezolv orice problem n cursul judec ii. n sens restrns, hotrrea judectoreasc este considerat actul final al instan ei prin care se pune capt judec ii.2 n baza art. 308 Cod procedur penal, hotrrea trebuie s fie rezultatul acordului membrilor completului de judecat asupra solu iilor date chestiunilor supuse deliberrii. Hotrrea se poate lua n unanimitate de voturi sau cu majoritate de voturi, ns n acest caz motivarea opiniei separate este obligatorie. Dac din deliberare rezult mai mult dect dou preri, judectorul care opineaz pentru solu ia cea mai sever trebuie s se alture celei mai apropiate de prerea sa. Dac completul de judecat este format din doi judectori i unanimitatea nu poate fi ntrunit, judecarea cauzei se reia n complet de divergen . n acest scop, completul de judecat se completeaz cu preedintele sau vicepreedintele instan ei ori cu un judector desemnat de preedinte. n cazul n care completul este compus dintr-un singur judector solu ia este cea pe care o adopt acesta. Odat luat hotrrea, se va proceda la trecerea acesteia n cuprinsul unui act procedural numit minut. 3. Minuta Potrivit art. 309 Cod procedur penal, rezultatul deliberrii se consemneaz ntr-o minut, care trebuie s aib con inutul prevzut pentru dispozitivul hotrrii. Minuta poate fi definit ca fiind actul

V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 150; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 213; Gh. Mateu , op. cit., pag. 101 2 I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. Pro, Bucureti, 1997, p. 490

266

procedural n form scris n care se consemneaz rezultatul deliberrii i care se redacteaz imediat. Ea trebuie s cuprind toate men iunile prevzute de lege pentru dispozitivul hotrrii, respectiv solu ia dat n latura penal i n latura civil a cauzei, care este diferit, n raport de etapa de judecat i de gradul de jurisdic ie n care s-a luat hotrrea. Minuta se semneaz de to i membrii completului de judecat, dup care nu mai poate fi modificat, deoarece instan a nu mai poate reveni asupra hotrrii luate i consemnate n minut. De la norma general, foarte sintetic, nscris n art. 309 Cod procedur penal care prevede c minuta trebuie s aib con inutul pentru dispozitivul hotrrii, practica judiciar a impus unele particularit i metodologice care in seama de specificul cauzei supuse judec ii i a solu iei adoptate de instan : cauze penale la prima instan , la instan a de apel sau n recurs, hotrri de condamnare, achitare sau ncetarea procesului penal, hotrri privind suspendarea condi ionat a executrii pedepsei, judecarea faptelor svrite de minori, amnarea sau ntreruperea executrii pedepsei, contopirea pedepselor, etc.1 4. Pronun area hotrrii Pronun area hotrrii se face, n baza art. 310 Cod procedur penal, n edin public de ctre preedintele completului de judecat asistat de grefier. La pronun are nu este obligatorie prezen a ntregului complet de judecat i nici a procurorului sau a pr ilor, care nu se citeaz de grefier. Dup pronun area hotrrii, solu ia dat se trece i n condica de edin a instan ei judectoreti. 5. Felul hotrrilor judectoreti n procesul penal instan ele judectoreti pot pronun a, potrivit art. 311 Cod procedur penal, trei feluri de hotrri: sentin e, decizii i ncheieri.
I. Surdescu, R. A. Popa, Minuta-act al deliberrii n procesul penal. Aspecte metodologice, Ed. All Beck, Bucureti, 2000, p. 40 i urm.
1

267

Sentin a penal este hotrrea pronun at de prima instan sau prin care aceasta se dezinvestete fr a solu iona cauza. Sunt sentin e hotrrile de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal pronun ate de judectorie, tribunal, curtea de apel sau nalta Curte de Casa ie i Justi ie, precum i de una din instan ele militare corespunztoare. Decizia penal este hotrrea prin care instan a de judecat se pronun asupra apelului sau recursului, precum i asupra recursului n anulare, sau la rejudecarea cauzei dup admiterea cii de atac. n concep ia legiuitorului, decizia este hotrrea pronun at de o instan judectoreasc ierarhic superioar care a solu ionat o cale de atac mpotriva hotrrii pronun ate de instan a inferioar n grad. ncheierile sunt toate clelalte hotrri date de instan e n cursul judec ii. Prin ncheiere se rezolv toate chestiunile de care depinde solu ionarea just a cauzei i se iau msurile necesare pentru buna desfurare a judec ii. Sunt ncheieri care se dau dup pronun area sentin ei sau deciziei n vederea nlturrii erorilor materiale ori a omisiunilor vdite (art. 195 i 196 Cod procedur penal). 6. Redactarea i semnarea hotrrilor Potrivit art. 310 alin. 2 i 312 alin. 1 Cod procedur penal, hotrrea instan ei se redacteaz n cel mult 20 de zile de la pronun are, de unul din judectorii care au participat la solu ionarea cauzei. Termenul de 20 de zile prevzut de lege este de recomandare, nct nerespectarea lui nu este de natur s atrag vreo sanc iune procesual1.

Sec iunea a III-a Desfurarea judec ii n prim instan


1. Trsturile judec ii n prim instan

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 218; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 50; M. Apetrei, op. cit., pag. 262

268

Specificul judec ii n prim instan este determinat de scopul acesteia: aflarea adevrului cu privire la fapta i persoana cu care a fost sesizat instan a de judecat, prin efectuarea unei cercetri judectoreti i desfurarea dezbaterilor judiciare, iar n raport de constatrile fcute, se solu ioneaz latura penal prin condamnare, achitare sau ncetarea procesului penal i latura civil prin obligarea sau nu la despgubiri civile1.

1. Obiectul judec ii n prim instan Potrivit art. 317 Cod procedur penal, judecata n prim instan se mrginete la fapt i la persoana artat n actul de sesizare a instan ei, iar n caz de extindere a procesului penal, i la fapta i persoana la care se refer extinderea. n cazul n care sesizarea instan ei se face prin plngerea persoanei vtmate, obiectul judec ii n prim instan l constituie fapta i persoana men ionat n plngere. 2. Participan ii la judecata n prim instan La desfurarea acestei activit i, n afar de instan , pot participa procurorul, pr ile i alte persoane a cror prezen este necesar pentru solu ionarea cauzei penale. A. Participarea instan ei de judecat Instan a de judecat este subiectul oficial dominant n aceast faz a procesului penal, fr prezen a acesteia neputndu-se concepe nfptuirea judec ii2. n afara cazurilor artate n art. 315 alin. 1 Cod procedur penal, procurorul particip la edin ele care au loc la judectorie n cazul reabilitrii judectoreti, contesta iei n anulare, revizuirii, etc.
1 2

Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 222 I.Neagu, op. cit., pag 497

269

Participarea procurorului n cauzele penale n care prezen a sa nu este obligatorie este lsat la aprecierea acestuia. Dei legea nu precizeaz, dreptul de apreciere al procurorului nu poate depi limitele subordonrii ierarhice1. Potrivit art. 316 alin. 1 Cod procedur penal n desfurarea cercetrii judectoreti i a dezbaterilor procurorul exercit rolul su activ n vederea aflrii adevrului i a respectrii dispozi iilor legale. Procurorul este liber s prezinte concluziile pe care le consider ntemeiate, potrivit legii, innd seama de probele administrate. n exercitarea rolului su activ, procurorul trebuie s-i spun prerea asupra tuturor problemelor ridicate de pr i sau de aprare, el putnd formula cereri, ridica excep ii i pune concluzii motivate. B. Participarea inculpatului Inculpatul poate fi judecat i n lips, dac procedura de citare este ndeplinit, considerndu-se c accept o astfel de procedur (art. 291 Cod procedur penal). Cnd instan a consider necesar prezen a inculpatului la proces poate dispune aducerea acestuia la termenul urmtor. Potrivit art. 314 Cod procedur penal, judecata nu poate avea loc dect n prezen a inculpatului, cnd acesta se afl n stare de de inere, iar aducerea inculpatului arestat la judecat este obligatorie. Starea de de inere poate fi n cauza aflat pe rol, n alt cauz, sau cnd inculpatul se afl n executarea altei pedepse. Pentru inculpatul minor se prevede obligativitatea prezen ei sale la judecata n prim instan , sub sanc iunea nulit ii absolute, dar legea permite ca, n cazul n care minorul se sustrage de la judecat, acesta s poat fi judecat n lips (art. 484 Cod procedur penal). C. Participarea altor persoane Alturi de pr i, la judecarea cauzelor n prim instan pot participa i alte personae, martori, exper i sau interpre i. Participarea acestor personae este incidental, deoarece nu urmresc un interes personal n cauz, rolul lor fiind diferit, drepturile i obliga iile lor procesuale fiind corespunztoare calit ii pe care o au.
1

N.Volonciu, op. cit., P.S., vol II, pag 179

270

2. Structura judec ii n prima instan 1. Msurile premergtoare edin ei de judecat Msurile premergtoare sunt acele activit i, de regul cu caracter administrativ, situate n timp ntre momentul sesizrii instan ei i nceputul edin ei de judecat, efectuate pentru a pune dosarul n stare de judecat1, constituind aa-zisa procedur preliminar2. Potrivit art. 313 Cod procedur penal, preedintele instan ei, primind dosarul cauzei, fixeaz de ndat termen de judecat i d dispozi ie pentru citarea persoanelor care trebuie s fie chemate la judecat. Potrivit art. 294 Cod procedur penal, preedintele instan ei, odat cu fixarea termenului de judecat ia msuri pentru desemnarea unui aprtor din oficiu, n cauzele penale n care asisten a juridic este obligatorie potrivit legii. Totodat, preedintele instan ei ia msuri pentru ca inculpatul, celelalte pr i i aprtorii s poat consulta dosarul, iar cnd inculpatul se afl n stare de de inere s poat lua contact cu aprtorul su. 2. edin a de judecat n prim instan Desfurarea edin ei de judecat n prim instan presupune o serie de activit i care pot fi grupate n momente distincte: nceputul edin ei de judecat, cercetarea judectoreasc, dezbaterile i ultimul cuvnt al inculpatului. nceputul edin ei de judecat este marcat de parcurgerea n mod succesiv a urmtoarelor momente procesuale: deschiderea edin ei de judecat; strigarea cauzei i apelul celor cita i; verificarea legalit ii sesizrii instan ei; verificri privitoare la inculpat; msuri privind martorii, exper ii i interpre ii; lmuriri, excep ii i cereri3. n vederea asigurrii ordinii i solemnit ii edin ei de judecat, este necesar ca, la nceputul acesteia, preedintele completului s
Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 60 V.Dongoroz, Curs de procedur penal, Ed.a II-a, Buc., 1941, pag. 290 3 Gh.Mateu , nceputul edin ei de judecat n prim instan , n teoria i practica raporturilor procesual-penale, Dreptul, nr. 1/1999, pag. 57
2 1

271

declare edin a deschis1. Apoi se atrage aten ia celor prezen i la judecat s respecte ordinea i disciplina n sala de edin , preedintele completului de judecat avnd dreptul s ia anumite msuri, care se nscriu n aa-zisul drept de poli ie a edin ei. Acest moment are loc doar la nceputul edin ei de judecat, ns msurile necesare men inerii ordinii i caracterului solemn al acesteia se men in pe tot parcursul judec ii. A. Verificrile prealabile din oficiu Potrivit art. 300 Cod procedur penal, instan a este datoare s verifice din oficiu, la prima nf iare, regularitatea actului de sesizare. n cazul cnd se constat c sesizarea nu este fcut potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi nlturat de ndat i nici prin acordarea unui termen n acest scop, dosarul se restituie organului care a ntocmit actul de sesizare, n vederea refacerii acestuia. B. Verificri privitoare la inculpat Potrivit art. 318 alin. 1 i 2 Cod procedur penal, preedintele verific identitatea inculpatului, iar n cazul cnd acesta se afl n stare de de inere, se ncredin eaz dac a primit copia actului de sesizare a instan ei cu cel pu in 3 zile naintea termenului de judecat. Dac inculpatul major aflat n stare de libertate lipsete de la judecat, aceasta va putea avea loc i n absen a lui cu condi ia ca procedura de citare s fie ndeplinit n mod legal. Dac procedura de citare este viciat, judecata se amn, iar inculpatul se citeaz din nou. C. Msuri privind martorii, exper ii i interpre ii Dup apelul martorilor, exper ilor i interpre ilor, preedintele cere martorilor prezen i s prseasc sala de edin i le pune n vedere s nu se ndeprteze fr ncuviin area sa. Dispozi ia legal privind scoaterea martorilor din sala de edin are drept scop nlturarea posibilit ii ca martorii asculta i mai trziu s fie influen a i de declara iile martorilor asculta i mai nainte2.
1 2

I.Neagu, op. cit., pag. 505 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 167

272

Exper ii rmn n sala de edin , afar de cazul n care instan a dispune altfel (art. 319 alin. 2 Cod procedur penal). O asemenea concluzie se impune i n cazul interpre ilor care trebuie s rmn n sal pentru a face traducerile necesare. D. Lmuriri, excep ii i cereri n baza rolului su activ preedintele este obligat la nceputul judec ii s explice persoanei vtmate c se poate constitui parte civil sau c poate participa ca parte vtmat n proces (art. 320 Cod procedur penal). Apoi, preedintele ntreab pe procuror i pe pr i dac au de formulat excep ii, cereri sau de propus probe noi. Cererile i excep iile ridicate de procuror sau de pr i, precum i excep iile ridicate din oficiu capt caracter de chestiuni incidente, instan a fiind obligat s le pun n discu ie i s se pronun e asupra lor prin ncheiere motivat1. 3. Cercetarea judectoreasc A. Considera ii generale Cercetarea judectoreasc este activitatea procesual specific judec ii n prim instan , n care se administreaz i se verific toate probele din cauza penal2. n cadrul cercetrii judectoreti se desfoar o activitate asemntoare cu cea de la cercetarea penal, din cursul urmririi penale, dar n alte condi ii procesuale3. Cercetarea judectoreasc are ca obiect4: -readministrarea probelor care au fost strnse n cursul urmririi penale, ca o cerin a principiului nemijlocirii edin ei de judecat, n scopul perceperii directe, nemijlocite a probelor de ctre instan a de judecat; -administrarea oricror alte probe necesare n vederea lmuririi cauzei sub toate aspectele n vederea aflrii adevrului. Potrivit art. 321 alin. 1 Cod procedur penal, instan a ncepe efectuarea cercetrii judectoreti cnd cauza se afl n stare de
1 2

N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 189 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol.II, pag. 169 3 Gr.Theodoru, op. cit. P.S., pag 241 4 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 169

273

judecat, respectiv cnd au fost aduse la ndeplinire toate msurile premergtoare prevzute de lege. Momentul procesual al nceperii judec ii este marcat prin dispozi ia dat de preedinte grefierului pentru a citi actul de sesizare a instan ei, care trebuie s se fac n ntregime1, pentru ca inculpatul, celelalte pr i i publicul aflat n sala de edin s ia cunotin de faptele supuse judec ii. Acest moment are efecte juridice, deoarece se marcheaz limita pn la care se poate face constituirea de parte n proces i se pot prezenta excep iile sanc ionate cu nulitate relativ. Dup acest moment constituirile de parte i excep iile devin tardive i nu mai pot fi invocate de pr i ci numai din oficiu de ctre instan a de judecat, n condi iile art. 197 alin. 4 teza ultim din Codul de procedur penal2. Dup citirea actului de sesizare, preedintele explic inculpatului n ce const nvinuirea ce i se aduce i-l lmurete cu privire la dreptul pe care l are de a pune ntrebri coinculpa ilor, celorlalte pr i, martorilor, exper ilor, precum i a da explica ii n tot cursul cercetrii judectoreti, cnd socotete c este necesar. Aceast obliga ie func ioneaz ca o garan ie a dreptului de aprare al inculpatului i constituie o expresie a rolului activ al instan ei3. A. Ascultarea inculpatului Dup ncetarea cercetrii judectoreti, ascultarea inclupatului este primul act procesual, prioritate justificat de pozi ia acestuia n procesul penal. Inculpatul fiind subiectul central al procesului penal, el trebuie s aib posibilitatea s relateze cele ntmplate, s administreze noi probe i s exercite dreptul su de aprare4. Incuplatul este lsat s arate tot ce tie despre fapta pentru care a fost trimis n judecat, apoi i se pot pune ntrebri de ctre preedinte i ceilal i membri ai completului, precum i de ctre procuror, de partea vtmat, de partea civil, de partea responsabil civilmente, de ceilal i inculpa i i de aprtorul inculpatului a crui ascultare se face. Cnd inculpatul i schimb, total sau par ial, declara iile date anterior, preedintele instan ei i cere explica ii asupra contrazicerilor
1 2

Plenul Tribunalului Suprem, decizia de ndrumare nr. 19/1966, C.D., 1966, pag. 69 Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 243 3 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 173 4 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 172

274

dintre declara iile sale, la nevoie dnd citire declara iilor anterioare. Instan a este ndrituit s nlture total sau par ial o declara ie anterioar asupra creia inculpatul a revenit, numai n msura n care retractarea este motivat temeinic cu date de natur s formeze convingerea c exprim adevrul1. Incuplatul nu poate fi obligat s dea declara ii, iar cnd acesta refuz s declare, instan a dispune citirea declara iei pe care a dat-o anterior (art. 325 alin. 2 Cod procedur penal). B. Ascultarea celorlalte pr i Dup ascultarea inculpatului se procedeaz la ascultarea celorlalte pr i, potrivit dispozi iilor care reglementeaz ascultarea acestora (art. 326 Cod procedur penal). Dispozi iile art. 326 Cod procedur penal fac trimitere la dispozi iile privitoare la ascultarea inculpatului (art. 323-325) care se vor aplica, n mod corespunztor i la ascultarea acestora. Totui, spre deosebire de cazul inculpatului, n caz de refuz al vreuneia dintre pr i de a face declara ii n fa a instan ei, aceasta nu dispune citirea declara iilor date de parte n cursul cercetrii penale. Dup ce persoana ascultat ca parte vtmat a fost identificat, preedintele completului de judecat trebuie s o lmureasc cu privire la drepturile sale procesuale. Atunci cnd n aceeai cauz sunt mai multe pr i vtmate, pr i civile sau pr i responsabile civilmente, acestea pot fi ascultate separate, dac interesul aflrii adevrului o cere. C. Ascultarea martorului, expertului sau interpretului Potrivit art. 327 alin. 2 Cod procedur penal, martorul care posed un nscris n legtur cu depozi ia fcut poate s-l citeasc n instan , ns procurorul i pr ile au dreptul s-l examineze iar instan a poate dispune re inerea nscrisului la dosar, n original sau n copie. Declara iile anterioare pot fi citite, n ntregime sau n parte, atunci cnd martorul nu-i poate aminti unele fapte sau mprejurri. Dac ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibil instan a
1

A se vedea T.S., s.p., dec.nr.63/1980, n R.R.D. nr. 3/1981, pag. 65

275

dispune citirea depozi iei dat de acesta n cursul urmririi penale i va ine seama de ea la judecarea cauzei (art. 327 alin. 3 Cod procedur penal). De asemenea, instan a dispune citirea declara iilor anterioare i atunci cnd martorul face declara ii care sunt n contrazicere cu cele date anterior (art. 327 alin. 4 Cod procedur penal). Potrivit art. 327 alin. 6 Cod procedur penal, dispozi iile pentru ascultarea martorului se aplic n mod corespunztor i n caz de ascutare a expertului sau interpretului.

D. Administrarea de probe noi Continuarea cercetrii judectoreti prin administrarea probelor noi se dispune de instan atunci cnd aceast administrare nu comport opera iuni complicate i nu implic riscul unor repetate amnri n solu ionarea cauzei1. Instan a se pronun motivat asupra propunerilor de probe noi, prin admiterea sau respingerea lor. Dac nu au fost solicitate probe noi sau cnd cererea a fost respins, cercetarea judectoreasc se consider terminat i se trece la dezbaterile judiciare. E. Terminarea cercetrii judectoreti Dup ce a fost epuizat administrarea tuturor probelor necesare aflrii adevrului i lmuririi cauzei sub toate aspectele, cercetarea judectoreasc se consider terminat. Cercetarea judectoreasc se consider terminat cnd: nu s-au formulat cereri noi; cererile formulate au fost respinse; cererile formulate au fost admise i cercetarea judectoreasc a fost completat2. 3. Dezbaterile judiciare 1. Importan a i ordinea dezbaterilor judiciare
1 2

V. Dongoroz, n colab, op. cit., P.S., vol. II, pag. 178 I.Neagu, op. cit., pag.514

276

Dezbaterile judiciare constituie o caracteristic a activit ii de judecat ntruct se desfoar n toate etapele judec ii, dar au trsturi specifice la judecata n prim instan , deoarece poart asupra solu ionrii legale i temeinice a ac iunii penale i a ac iunii civile exercitate n fa a instan ei de judecat1. Ca orice activitate procesual, dezbaterile trebuie s se desfoare ntr-o ordine prestabilit i sub conducerea instan ei care, prin preedintele su, trebuie s asigure respectarea ordinii la cuvnt a subiec ilor procesuali, participan i la dezbateri2. Potrivit art. 340 alin. 1 Cod procedur penal, se d cuvntul mai nti procurorului, apoi pr ii vtmate, pr ii civile, pr ii responsabile civilmente i inculpatului. Aceast ordine are n vedere, mai nti, s ia cuvntul cei care sus in nvinuirea i preten iile civile, apoi s intervin cei ce combat aceste sus ineri, iar ultimul cuvnt acordat prin lege incuplatului se explic prin necesitatea ca instan a de judecat s primeasc, ntotdeauna, ultimele explica ii n aprare ale inculpatului3. Este posibil ca dezbaterile judiciare s aib i o ordine restrns, atunci cnd la edin a de judecat n prim instan nu particip procurorul sau cnd lipsesc unele pr i din proces. n aceast situa ie pr ile prezente la proces vor pune concluzii n ordinea men ionat. 2. Desfurarea dezbaterilor judiciare Con inutul i limitele dezbaterilor sunt determinate de pozi ia procesual a fiecruia dintre participan i. a) Procurorul de edin pune concluzii, att n latura penal, ct i n latura civil a cauzei. b) Partea vtmat pune concluzii n latura penal a cauzei prin sus inerea nvinuirii, prin indicarea probelor care o confirm, ncadrarea juridic a faptei svrite i sanc iunea penal ce urmeaz a i se aplica incuplatului. c) Partea civil pune concluzii cu privire la ac iunea civil pe care a pus-o n micare i a exercitat-o n fa a primei instan e, ori care a

1 2

Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 250 V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 191 3 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 251

277

fost pus n micare i exercitat din oficiu, n cazurile prevzute de lege. d) Partea responsabil civilmente pune concluzii numai cu privire la latura civil, demonstrnd c nu sunt date condi iile rspunderii civile cernd respingerea ac iunii civile exercitate mpotriva sa. e) Inculpatul pune concluzii, att n latura penal, ct i n latura civil a cauzei. Dac inculpatul nu a recunoscut svrirea faptei, va indica probele care stabilesc lipsa de temeinicie a nvinuirii. n cazul n care acesta a recunoscut fapta, va putea argumenta c nu este prevzut de legea penal, ci de cea civil, sau c nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni, i n consecin va cere achitarea sa. 3. Ultimul cuvnt acordat inculpatului personal Ultimul cuvnt al incuplatului apare ca un moment distincit al judec ii, cnd preedintele completului nainte de a se ncheia dezbaterile, d ultimul cuvnt inculpatului, personal. Rezult c dreptul la ultimul cuvnt al inculpatului nu poate fi exercitat de aprtor n numele celui asistat, i constituie o garan ie a dreptului de aprare, deoarece i d posibilitatea s-i exprime liber pozi ia n legtur cu fondul cauzei1. 4. ncheierea edin ei de judecat Dup terminarea dezbaterilor judiciare, inclusiv a ultimului cuvnt acordat personal inculpatului, preedintele declar nchis edin a de judecat, trecndu-se la deliberare i la luarea hotrrii. Potrivit art. 342 Cod procedur penal, instan a, cnd socotete necesar, poate cere pr ilor, dup nchiderea dezbaterilor, s depun concluzii scrise, cuprinznd un rezumat al concluziilor orale. Procurorul i pr ile pot depune concluzii scrise, chiar dac nu au fost cerute de instan . Modul de desfurare a edin ei de judecat, precum i un rezumat al concluziilor puse de ctre procuror i pr i, sunt consemnate n ncheierea de edin , sau n prima parte a sentin ei, dac pronun area s-a fcut n aceeai zi.
1

M.Apetrei, op. cit., pag. 278

278

5. Aspecte legate de cercetarea judectoreasc n cursul cercetrii judectoreti pot s apar anumite situa ii care impun aplicarea institu iilor reglementate de art. 332 337 Cod procedur penal i anume: restituirea cauzei la procuror; schimbarea ncadrrii juridice; extinderea obiectului judec ii; extinderea ac iunii penale; extinderea procesului penal.

A. Restituirea cauzei la procuror Restituirea cauzei la procuror poate fi fcut cnd cercetarea penal a fost efectuat de un organ necompetent sau cnd este necesar completarea urmririi penale. a) Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmririi penale Articolul 332 alin. 1 Cod procedur penal prevede un singur caz de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmririi penale, cnd cercetarea penal a fost efectuat de un alt organ dect cel competent. Restituirea cauzei pentru refacerea urmririi penale se poate dispune de instan a de judecat dac nerespectarea dispozi iilor legale se constat nainte de terminarea cercetrii judectoreti (art. 332 alin. 1 Cod procedur penal). b) Restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale Potrivit art. 333 alin. 1 Cod procedur penal, n tot cursul judec ii instan a se poate desesiza i restitui dosarul procurorului, cnd din administrarea probelor sau din dezbateri rezult c urmrirea penal nu este complet i c n fa a instan ei nu s-ar putea face completarea acesteia dect cu mare ntrziere. 279

Pentru a putea dispune restituirea cauzei la procuror n vederea completrii urmririi penale trebuie ndeplinite, n mod cumulativ, mai multe condi ii1. a) Necesitatea administrrii de probe noi s rezulte din activitatea desfurat de prima instan n cadrul cercetrii judectoreti sau a dezbaterilor judiciare. b) Urmrirea penal s fie incomplet. Sub acest aspect este necesar s se constate c n cursul urmririi penale nu au fost administrate toate probele necesare aflrii adevrului. c) Administrarea probelor n cursul cercetrii judectoreti s-ar face cu mare ntrziere, cum ar fi efectuarea unor cercetri la fa a locului, care implic prezen a simultan a mai multor persoane, efectuarea unor expertize care ar necesita o perioad ndelungat de timp. d) Completarea urmririi penale s priveasc n exclusivitate elementele ce formeaz obiectul judec ii, respectiv fapta sau faptele pentru care inculpatul este trimis n judecat. Restituirea cauzei la procuror se poate cere de ctre procuror sau de ctre pr ile din proces, i poate fi invocat, din oficiu, de ctre instan a de judecat, iar procedura de restituire este comun ambelor feluri examinate. Instan a se pronun asupra cererii de restituire, dispunnd admiterea sau respingerea ei. n cazul admiterii cererii, cauza se restituie procurorului care a fcut sesizarea pentru refacerea sau completarea urmririi penale. Atunci cnd procurorul nu este de accord cu restituirea dosarului, considernd c urmrirea penal a fost legal i complet efectuat poate declara recurs mpotriva sentin ei de restituire, urmnd ca instan a de recurs s decid n cauz (art. 332 alin. 3 Cod procedur penal). B. Schimbarea ncadrrii juridice a) Procedura de schimbare a ncadrrii juridice a faptei

Gr. Theodoru, Drept procesual penal, P.S., Ed. Cugetarea, Iai, 1998, pag. 258; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 90

280

ncadrarea juridic a faptei are importan att pentru aplicarea corect a legii penale, ct i pentru modul de desfurare a judec ii1. Astfel, n raport de ncadrarea juridic a faptei depinde competen a organelor judiciare, n anumite situa ii compunerea completului de judecat, obligativitatea prezen ei procurorului i a aprtorului la edin ele de judecat potrivit legii, etc. Din acest motiv, articolul 334 Cod procedur penal prevede procedura de urmat pentru schimbarea ncadrrii juridice a faptei pentru a permite cu uurin aplicarea corect a legii penale i pentru a garanta inculpatului dreptul la aprare. Schimbarea ncadrrii juridice a faptei penale pentru care inculpatul a fost trimis n judecat poate avea loc numai dac instan a de judecat re ine ca fiind svrit aceeai fapt ce face obiectul rechizitoriului, chiar dac sunt re inute sau nlturate mprejurri la care rechizitoriul nu se refer, dar care nu schimb substan a faptei imputate2. Schimbarea ncadrrii juridice poate fi cerut de procuror i de pr i i se invoc din oficiu de ctre instan a de judecat. Cererea de schimbare a ncadrrii juridice se formuleaz de regul3 n cursul dezbaterilor judiciare cnd se pune problema determinrii ncadrrii juridice sub care urmeaz a fi condamnat inculpatul, cu ocazia deliberrii cnd instan a poate ajunge la concluzia schimbrii ncadrrii juridice n urma analizei probelor, sau n timpul cercetrii judectoreti, dac de noua ncadrare juridic depinde competen a i compunerea instan ei de judecat sau o alt institu ie procesual de care depinde continuarea judec ii. Potrivit formulrii art. 334 Cod procedur penal, schimbarea ncadrrii juridice poate avea loc oricnd n faza de judecat a procesului penal i n orice stadiu procesual4. n cazul n care schimbarea ncadrrii juridice urmeaz a se face ntr-o infrac iune mai grav, procedura se va ini ia din timp n cursul judecrii pentru a se da posibilitatea inculpatului s-i organizeze aprarea. n cazul n care instan a schimb ncadrarea juridic nainte de terminarea cercetrii judectoreti i constat c n cauza supus judec ii s-a efectuat cercetarea de un organ necompetent, potrivit art. 332 alin.1 Cod procedur penal se desesizeaz i restituie cauza

1 2

Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 262 Ibidem, pag. 263 3 Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 263 4 Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 104

281

procurorului care procedeaz potrivit art. 268 alin. 1 Cod procedur penal. Nerespectarea procedurii de schimbare a ncadrrii juridice a faptei este sanc ionat cu nulitatea relativ, nct, pe de o parte, inculpatul trebuie s solicite punerea n discu ie i acordarea posibilit ii pregtirii aprrii, iar pe de alt parte, dac schimbarea ncadrrii juridice s-a produs n cursul deliberrii, trebuie s dovedeasc existen a vreunei vtmri cauzate de modul cum a procedat instan a.

b) Efectele schimbrii ncadrrii juridice Schimbarea ncadrrii juridice a faptei se produce, de regul, cu prilejul solu ionrii cauzei n fond, ceea ce atrage individualizarea solu ionrii pedepsei n raport de noua ncadrare juridic. Sunt ns cazuri n care schimbarea ncadrrii juridice produce efecte i cu privire la desfurarea judec ii n continuare, n prim instan 1. a) Declinarea competen ei dac noua ncadrare juridic atrage competen a unei instan e superioare ori a unei instan e de alt categorie (militar). Nu se declin competen a, ci se judec n continuare cauza atunci cnd noua ncadrare juridic, rezultat n urma cercetrii judectoreti, atrage competen a unei instan e ierarhic inferioare (art. 41 alin. 1 Cod procedur penal). b) Trimiterea cauzei completului de judecat corespunztor noii ncadrri juridice, dac noua ncadrare presupune o alt compunere a instan ei de judecat. c) Asigurarea participrii la edin a de judecat a procurorului i a aprtorului, atunci cnd noua ncadrare pretinde prezen a acestora n mod obligatoriu la process (art. 315 i 171 Cod procedur penal). d) Chemarea persoanei vtmate n fa a instan ei pentru a-i preciza pozi ia procesual, n situa ia n care se schimb ncadrarea juridic dintr-o infrac iune pentru care ac iunea penal se pune n micare i se exercit din oficiu, ntr-o infrac iune pentru care este necesar plngerea prealabil a persoanei vtmate. Dac persoana
1

Gr. Teodoru, op.cit., P.S. p. 266

282

vtmat declar c n elege s fac plngere, judecata continu, iar n caz contrar se nceteaz procesul penal n baza lipsei plngerii prealabile (art. 286 alin. 2 Cod procedur penal). e) Trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea urmririi penale, n cazul n care prima instan , fiind sesizat cu plngerea prealabil a persoanei vtmate, schimb ncadrarea juridic ntr-o infrac iune pentru care este necesar rechizitoriul procurorului C. Extinderea obiectului judec ii n prim instan a) Limitele obiectului judec ii n prim instan i posibilitatea extinderii lui Procedura de extindere a obiectului judec ii trebuie s ndeplineasc dou cerin e:1 s asigure o cale simpl i rapid de extindere a obiectului judec ii, pentru ca judecarea tuturor faptelor i persoanelor aflate n stare de indivizibilitate i conexitate s se desfoare operativ; s asigure inculpatului i celorlalte persoane pentru care se extinde procesul penal garan iile necesare aprrii mpotriva noii nvinuiri care li se aduce. b) Condi iile de extindere a obiectului judec ii Extinderea obiectului judec ii n prim instan n modalit ile prevzute n art. 335 337 Cod procedur penal este diferit, dar prezint condi ii care sunt aplicabile n toate cazurile2. a) Cauza s se afle n curs de judecat n prim instan , condi ie care se explic prin necesitatea de a se asigura pr ilor posibilitatea de a parcurge cele trei grade de jurisdic ie prevzute de lege. b) Extinderea s fie posibil. Pentru aceasta este necesar s fie descoperite elementele noi n cursul judec ii n prim instan pn la pronun area hotrrii asupra fondului3. Procedura de extindere trebuie

1 2

Gr.Theodoru, op. cit. P.S., pag. 268 V.Rmureanu, Institu ia procesual a extinderii procesului penal, R.R.D., nr. 1/1970, pag. 26; Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 109-111; Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 269-271 3 T.S., s.p., d.nr. 2365/1975, C.D., 1975, pag. 503

283

s se realizeze n cursul cercetrii judectoreti, ntruct elementele noi care justific extinderea nu pot s apar dect n acest stadiu procesual. c) S existe o dispozi ie din partea organului competent. Avnd n vedere c extinderea obiectului judec ii nseamn practic o nou sesizare a instan ei, competen a revine procurorului ca titular al ac iunii penale, iar n subsidiar instan ei, n cazurile i n condi iile prevzute de lege. d) Asigurarea dreptului la aprare n legtur cu noile acte materiale, noile fapte i noile persoane. Dup extinderea obiectului judec ii, legea prevede unele garan ii ale dreptului la aprare: -Punerea n discu ia inculpatului a actelor materiale sau a faptelor noi, i ascultarea acestuia cu privire la ele; -Punerea n vedere inculpatului a dreptului de a solicita lsarea cauzei la urma edin ei de judecat sau amnarea ei la un alt termen n vederea pregtirii aprrii i propunerii de noi probe; -Comunicarea nvinuirii noii persoane mpotriva creia s-a extins procesul penal i ascultarea ei; -Administrarea probelor necesare n legtur cu obiectul extins al judec ii; -Punerea de concluzii n aprare n legtur cu actele materiale, faptele i persoanele pentru care s-a extins obiectul judec ii. D. Extinderea ac iunii penale pentru alte acte materiale Potrivit art. 335 alin. 1 Cod procedur penal, extinderea ac iunii penale are ca obiect alte acte materiale care intr n con inutul infrac iunii pentru care inculpatul a fost trimis n judecat. Textul men ionat are n vedere situa ia n care cu privire la unele infrac iuni continuate, complexe sau de obicei, actul de sesizare se refer doar la o parte din actele componente1. Extinderea presupune existen a obiectiv a unor acte materiale noi descoperite n timpul judec ii care fac parte din con inutul aceleiai infrac iuni pentru care s-a dispus trimiterea n judecat. Existen a actelor materiale i svrirea lor de ctre inculpat la care se refer hotrrea definitiv de condamnare nu mai sunt puse n discu ia pr ilor; pedeapsa urmeaz a fi stabilit n raport de ansamblul
1

Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 112

284

actelor materiale svrite; se desfiin eaz hotrrea anterioar, fr a se putea pronun a o pedepas mai uoar dect cea pronun at anterior (art. 43 Cod penal, corespunztor art. 56 Cod penal nou). E. Extinderea procesului penal Extinderea procesului penal este regelementat n trei forme diferite prin con inutul lor i anume: extinderea pentru alte fapte n rem; extinderea cu privire la alte persoane n personam; extinderea referitoare la alte fapte i alte persoane n rem i n personam1. A) Extinderea procesului penal pentru alte fapte Extinderea obiectului judec ii are loc potrivit art. 336 alin. 1 Cod procedur penal, cnd n cursul judec ii se descoper n sarcina inculpatului date cu privire la svrirea unei alte fapte prevzute de legea penal, avnd legtur cu infrac iunea pentru care este trimis n judecat. Atunci cnd procurorul particip la judecat, poate cere extinderea procesului penal, iar procedura se desfoar n dou etape. a) Procurorul solicit instan ei extinderea procesului penal, care poate respinge sau admite cererea. n cazul n care instan a respinge cererea procurorului, judecata va continua n limitele ini iale ale actului de sesizare. Dac instan a admite cererea, trebuie s dispun prin ncheiere extinderea procesului penal pentru aceste fapte. Extinderea procesului penal echivaleaz cu nceperea procesului penal pentru noile fapte2. b) Dup extinderea procesului penal de ctre instan , procurorul are posibilitatea s adopte mai multe pozi ii: -s declare c pune n micare ac iunea penal pentru aceste fapte mpotriva inculpatului. -s declare c nu pune n micare ac iunea penal, dar cere trimiterea cauzei la procuror n condi iile art. 333 Cod procedur penal, situa ie n care instan a poate reveni asupra extinderii procesului penal i judec numai infrac iunea cu care a fost sesizat ini ial, sau poate
1 2

V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 186; M.Apetrei, op. cit., pag.275 Gr.Thodoru, op. cit., P.S., pag. 274

285

satisface cererea procurorului privind trimiterea cauzei pentru completarea urmririi penale. n cazul n care procurorul nu particip la judecat, situa ie care are n vedere infrac iunile prevzute de art. 180 alin. 1 i 184 alin. 1 Cod penal (art. 185 i 189 Cod penal nou), instan a extinde din oficiu procesul penal, sau la cererea pr ii vtmate, prin ncheiere, producndu-se o autosesizare cu judecarea unor fapte penale. n caz de trimitere a cauzei la procuror se aplic i dispozi iile art. 332 alin. 3 i 4 Cod procedur penal. B) Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane Institu ia extinderii procesului penal cu privire la alte persoane este reglementat prin articolul 337 Cod procedur penal i are n vedere dou modalit i distincte: a) Prima modalitate este prevzut de art. 337 alin. 1 teza I Cod procedur penal, n sensul c n cursul judec ii se descoper date cu privire la participarea i a unei alte persoane la svrirea faptei prevzute de legea penal pus n sarcina inculpatului. b) A doua modalitate, face obiectul tezei II din art. 337 alin. 1 Cod procedur penal, i are n vedere situa ia n care, n cursul judec ii, se descoper date cu privire la svrirea unei fapte prevzute de legea penal de ctre o alt persoan, dar n legtur cu fapta inculpatului. Procedura de extindere este aceeai ca n cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte. Spre deosebire de extinderea procesului penal pentru alte fapte, extinderea procesului penal cu privire la alte persoane n oricare dintre modalit ile sale nu poate fi cerut dect de ctre procuror, n conformitate cu art. 337 alin. 1 partea final Cod procedur penal. Avnd n vedere c extinderea procesului penal cu privire la alte persoane echivaleaz, practic, cu o nou sesizare a primei instan e, n actuala reglementare competen a revine n primul rnd procurorului ca titular al func iei procesuale a nvinuirii n procesul penal, cnd acesta particip la edin a de judecat, precum i instan ei de judecat, cnd procurorul nu particip la edin a de judecat. Declara ia oral a procurorului prin care men ioneaz expres c pune sau nu pune n micare ac iunea penal fa de o alt persoan n 286

cursul judec ii i care este consemnat n ncheierea de edin , nu poate fi asimilat cu un act sau o msur a procurorului pe care acesta le dispune n cursul urmririi penale, n anumite condi ii i care sunt supuse unui alt regim juridic, specific acestui stadiu procesual i, n consecin , exercitarea unei plngeri, potrivit art. 278 Cod procedur penal, mpotriva unei asemenea ncheieri este inadmisibil. Pe de alt parte, extinderea procesului penal cu privire la alte persoane n cazul n care procurorul particip la edin a de judecat constituie un atribut exclusiv al procurorului, iar instan a, att timp ct procurorul nu solicit extinderea procesului penal, nu are posibilitatea nici s extind, nici s dispun trimiterea cauzei la procuror.1 C) Dispozi ii privind msurile preventive, de siguran i asiguratorii n baza art. 338 Cod procedur penal, n cazurile de restituire potrivit art. 332, 333 i 335 i de trimitere a dosarului la procuror n cazurile prevzute n art. 336 i 337, instan a dispune asupra msurilor preventive, asupra msurilor de siguran prevzute n art. 113 i 114 Cod penal (corespunznd art. 130 i 131 Cod penal nou), asupra msurilor asiguratorii, cu privire la persoanele n privin a crora s-a dispus restituirea cauzei sau trimiterea dosarului la procuror. 6. Deliberarea i hotrrea primei instan e de judecat Potrivit art. 343 Cod procedur penal, completul de judecat delibereaz mai nti asupra chestiunilor de fapt, care se refer la temeinicia nvinuirii aduse inculpatului i apoi, n msura n care s-a re inut c acesta a svrit fapta ce formeaz obiectul judec ii, asupra chestiunilor de drept privind rspunderea penal i sanc iunea ce urmeaz a se aplica inculpatului. Dup rezolvarea laturii penale, se d rspuns chestiunilor de fapt i de drept privind prejudiciul cauzat prin infrac iune, existen a rspunderii civile a inculpatului i a pr ii responsabile civilmente, precum i stabilirea modalit ilor de reparare a prejudiciului.
1

I.C. Morar, Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane, Revista de drept penal, Anul X, nr. 1/2003, p. 135-142

287

n fine, completul de judecat delibereaz asupra msurilor preventive i asiguratorii, mijloacelor materiale de prob, cheltuielile judiciare, precum i asupra oricrei alte probleme privind justa solu ionare a cauzei. Rezolvarea chestiunilor de fapt se ob ine prin opera iunea de apreciere a probelor.1 Prin aprecierea complet i corect a probelor, prima instan poate s constate c nu au fost lmurite toate mprejurrile cauzei i c se impune administrarea de probe noi. n aceste condi ii, instan a repune cauza pe rol, prin ncheiere, n baza art. 344 alin.1 Cod procedur penal, dispunnd s se administreze probele necesare. Dac lmurirea mprejurrilor cauzei se poate face numai prin reluarea dezbaterilor, instan a o va pune n discu ie n aceeai edin , dac este posibil, sau n alt edin n continuare. A. Luarea hotrrii Luarea hotrrii prin care se solu ioneaz cauza este actul jurisdic ional de realizare a scopului ntregii activit i procesuale i totodat de nfptuire a justi iei n cauza respectiv2. Hotrrea trebuie s fie rezultatul acordului de voin a membrilor completului de judecat, care pot decide prin unanimitate sau majoritate. n acest sens, to i membrii completului de judecat au ndatorirea s-i spun prerea asupra fiecrei chestiuni, iar preedintele i spune prerea cel din urm (art. 343 alin. 4 i 5 Cod procedur penal). B. Solu iile ce pot fi luate n latura penal a cauzei Potrivit art. 345 alin. 1 Cod procedur penal, instan a hotrte prin sentin asupra nvinuirii aduse inculpatului, pronun nd, dup caz, condamnarea, achitarea sau ncetarea procesului penal. a) Condamnarea inculpatului

1 2

Gr.Thodoru, op. cit., P.S., pag.278 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol.II, pag.196

288

Condamnarea1 este solu ia cea mai frecvent ntlnit n practica judiciar, pe care o d prima instan atunci cnd constat c inculpatul a svrit cu vinov ie infrac iunea ce face obiectul judec ii. Sentin a de condamnare trebuie s fie motivat n fapt, prin men ionarea probelor din care rezult c fapta a fost svrit de inculpat cu vinov ie i n ce mprejurri; i n drept, prin examinarea elementelor constitutive ale infrac iunii n raport de situa ia de fapt re inut pentru a se stabili c fapta svrit constituie infrac iunea pentru care inculpatul este condamnat. b) Achitarea inculpatului Potrivit art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedur penal, achitarea inculpatului se pronun de instan dac din probele administrate rezult vreunul din cazurile din art. 10 lit. a-e Cod procedur penal, care trebuie motivat. c) ncetarea procesului penal Prima instan nceteaz procesul penal n baza art. 345 alin. 3 i art. 11 pct. 2 lit. b Cod procedur penal, cnd constat existen a vreunuia din cazurile prevzute de art. 10 lit f-j, sau din cele de nepedepsire, cum ar fi retragerea mrturiei mincinoase, denun area faptei de ctre mituitor, anularea uneia din cstorii n cazul bigamiei, etc. C. Solu iile ce pot fi luate n latura civil a cauzei n baza art. 346 alin. 1 Cod procedur penal, n caz de condamnare, achitare sau ncetare a procesului penal, instan a se pronun prin aceeai sentin i asupra ac iunii civile. Solu iile ce urmeaz a se da ac iunii civile depind de cele date ac iunii penale, privind existen a infrac iunii i a vinov iei inculpatului2.

1 2

Pentru detalii a se vedea Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 146-152 Pentru detalii a se vedea V.Pvleanu, Drept procesual penal, P.G., Ed. Lumina Lex, Buc., 2001, pag. 219

289

Cnd rezolvarea preten iilor civile ar provoca ntrzierea solu ionrii ac iunii penale, instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile i amnarea judecrii acesteia ntr-o alt edin (art. 347 Cod procedur penal). Potrivit art. 348 Cod procedur penal, instan a chiar dac nu exist constituire de parte civil, se pronun asupra reparrii pagubei n cazurile prevzute de art. 17, iar n celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiin area total ori par ial a unui nscris i restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii.

D. Solu ionarea chestiunilor privind cheltuielile judiciare n articolul 349 Cod procedur penal, se prevede c, instan a se pronun prin hotrre i asupra cheltuielilor judiciare, potrivit dispozi iilor prevzute n art.189-193. Rezult c instan a va stabili cuantumul cheltuielilor judiciare, precum i persoanele care urmeaz s le suporte, dup regulile cuprinse n art. 191 i 193 Cod procedur penal. La stabilirea sumei ce urmeaz a fi suportat de fiecare din pr ile procesului penal, instan a va ine seama nu numai de cheltuielile fcute n cursul judec ii, ci i de cele avansate de stat n cursul urmririi penale. E. Pronun area i comunicarea hotrrii a. Pronun area hotrrii Potrivit art. 358 alin. 2 Cod procedur penal, ceea ce se pronun este dispozitivul hotrrii sau minuta. Pronun area hotrrii se face n mod obligatoriu n edin a public, realizndu-se prin aceasta un interes social, deoarece se asigur drepturile pr ilor din process i, mai ales, rolul educativ al procesului penal. Pronun area hotrrii face parte din edin a de judecat, care, cu excep iile prevzute de lege, trebuie s fie ntotdeauna public. Din acest motiv, nerespectarea dispozi iilor legale privind pronun area 290

hotrrii n edin public, atrage sanc iunea nulit ii absolute prevzute de art. 197 alin. 2 Cod deprocedur penal. b. Comunicarea hotrrii n situa ia n care pr ile au lipsit att la judecat, ct i la pronun are, art. 360 Cod procedur penal prevede c li se comunic copii de pe dispozitivul hotrrii. Inculpatului de inut i inculpatului militar n termen, care au lipsit la pronun area hotrrii, li se comunic copii de pe dispozitivul hotrrii, iar dup redactarea hotrrii li se comunic copii de pe acestea. 4. Sentin a penal Sentin a penal este actul procesual prin care prima instan rezolv conflictul de drept dedus n fa a sa. Ea trebuie s con in constatarea solu iilor date de instan , nso it de artarea temeiurilor de fapt i de drept. Sentin a penal trebuie s fie recunoscut ca un act al autorit ii judectoreti, ns pentru aceasta trebuie s aib anumite caracteristici:1 -se pronun n numele legii; -s fie legal, n sensul de a constitui rezultatul unei activit i procesuale desfurate potrivit legii de procedur penal i de a aplica n mod corect legea penal i cea civil la cazul concret judecat; -s fie temeinic, n sensul de a cuprinde adevrul depre faptele cauzei, cnd aplic o sanc iune just individualizat i cnd motiveaz corect i convingtor solu ia adoptat; -s aib importan social-politic, avnd un rol de aprare a ordinii de drept, dar i a drepturilor i libert ilor cet eneti; -s aib importan din punct de vedere procesual, deoarece prin pronun area ei ia sfrit etapa judec ii n prim instan , iar dac devine definitiv n aceast etap capt caracter executoriu i autoritate de lucru judecat. 1. Structura i con inutul sentin ei penale
1

Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag.280; Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 164-166

291

Con inutul hotrrilor judectoreti penale trebuie s corespund realizrii urmtoarelor obiective1: -s permit verificarea dac judecata s-a desfurat cu respectarea legii i n special a dispozi iilor care garanteaz drepturile pr ilor i asigur stabilirea adevrului; -s constituie o garan ie c nimic din ceea ce formeaz obiectul judec ii nu este lsat de ctre instan n afara examinrii i c solu ia pronun at este rezultatul firesc al acestei examinri; -s asigure exacta executare a celor hotrte de instan . n scopul atingerii acestor obiective hotrrea judectoreasc este structurat n trei pr i: partea introductiv, expunerea i dispozitivul. Partea introductiv sau practicaua poate fi ntocmit n dou variante, n func ie de momentul cnd a avut loc pronun area2. Atunci cnd hotrrea se pronun n ziua n care a avut loc judecata, nu se mai ntocmete o ncheiere separat de edin potrivit art. 305 Cod procedur penal i men iunile pe care aceasta trebuie s le cuprind devin men iuni obligatorii pentru sentin . Dac pronun area a avut loc n alt zi, se ntocmete ncheierea de edin , iar practicaua hotrrii are un con inut mai limitat i cuprinde, potrivit art. 355 Cod procedur penal, urmtoarele men iuni: denumirea instan ei care a judecat cauza, data pronun rii hotrrii, locul unde s-a judecat cauza, precum i numele membrilor completului de judecat, procurorului i grefierului, fcndu-se precizarea c celelalte date sunt trecute n ncheierea de edin . Expunerea sau considerentele sentin ei penale cuprinde constatrile la care a ajuns instan a cu privire la fapta care a generat conflictul de drept penal, la temeiurile rspunderii penale a inculpatului, la probele pe care se ntemeiaz aceste constatri i alte date n legtur cu solu ionarea cauzei3. Potrivit art. 356 alin. 1 Cod procedur penal, expunerea trebuie s cuprind: datele privind identitatea pr ilor; descrierea faptei ce face obiectul nvinuirii, cu artarea timpului i locului unde a fost svrit,
1

S.Kahane, Structura i con inutul hotrrilor judectoreti n lumina prevederilor noului cod de procedur penal, R.R.D., nr. 6/1969, pag. 24 2 I.Neagu, op. cit., pag. 535 3 V.Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 202

292

precum i ncadrarea juridic dat acesteia prin actul de sesizare; analiza probelor care au servit ca temei pentru solu ionarea laturii penale a cauzei, ct i a celor care au fost nlturate, motivarea solu iei cu privire la latura civil a cauzei, precum i analiza oricror elemente de fapt pe care se sprijin solu ia dat n cauz. Expunerea trebuie s fie concordant cu dispozitivul sau cu minuta, n sensul c cele constatate nu pot avea alt solu ie dect cea prevzut n dispozitiv. Dispozitivul cuprinde, potrivit art. 357 alin. 1 Cod procedur penal, datele prevzute n art. 70 privitoare la persoana inculpatului, solu ia dat de instan cu privire la infrac iune, indicndu-se n caz de condamnare denumirea acesteia i textul de lege n care se ncadreaz, iar n caz de achitare sau de ncetare a procesului penal, cauza pe care se ntemeiaz, potrivit art. 11, precum i solu ia dat cu privire la repararea pagubei. n cazul n care s-a dispus condamnarea, dispozitivul sentin ei va trebui s cuprind i pedeapsa aplicat inculpatului (principal, complementar sau accesorie), individualizat potrivit legii i modalit ile de executare. Cnd instan a face aplicarea art. 867 din Codul penal, n dispozitiv se men ioneaz condi iile n care se execut pedepasa la locul de munc i c inculpatul este lipsit de drepturile men ionate n art. 71 Cod penal (art. 79 Cod penal nou), pe durata prevzut n text. (n noul Cod penal nu mai este reglementat executarea pedepsei la locul de munc ci numai pedeapsa n folosul comunit ii.) n cazul aplicrii art. 861 Cod penal (art. 101 Cod penal nou), dispozitivul trebuie s men ioneze msurile de supraveghere la care se va supune condamnatul precum i obliga iile stabilite de instan n baza art. 863 Cod penal (corespunznd art. 103 Cod penal nou). Dispozitivul trebuie s mai cuprind, potrivit art. 357 alin. 2 Cod procedur penal, dup caz, cele hotrte de instan cu privire la: deducerea re inerii i arestrii preventive, indicndu-se partea din pedeaps executat n acest mod; msurile preventive; msurile asiguratorii; cheltuielile judiciare; restituirea lucrurilor ce nu sunt supuse confiscrii; rezolvarea oricrei alte probleme privind justa solu ionare a cauzei. Dispozitivul trebuie s cuprind totdeauna men iunea c hotrrea este supus apelului sau, dup caz, recursului, cu artarea termenului n care poate fi exercitat i men ionarea datei cnd hotrrea a fost pronun at i c pronun area s-a fcut n edin public. Sentin a este semnat de membrii completului de judecat i de 293

ctre grefier, n condi iile art. 312 Cod procedur penal. Dispozitivul trebuie s fie conform cu minuta i s con in toate men iunile prevzute de lege. Lipsa unor men iuni esen iale, de care depinde executarea sentin ei, cum sunt identitatea inculpatului, ncadrarea juridic dat faptei, nedeterminarea pedepsei aplicate, a solu iei n latur civil, atrag nulitatea sentin ei penale.

2. Efectele sentin ei penale Sentin a penal, chiar nedefinitiv, produce unele efecte1: -deznvestete prima instan de judecarea cauzei, care nu mai are dreptul de a dispune asupra ei sau s revin asupra solu iei adoptate. -curgerea termenului de apel sau de recurs, timp n care dispozi iile penale sau civile din sentin se suspend pentru partea care nu a declarat apel sau recurs i nici n-a fost exercitat aceast cale de ctre procuror, sentin a penal devine definitiv la expirarea termenului de apel sau de recurs i nceteaz suspendarea executrii ei; -primirea cererilor de apel sau de recurs n condi iile prevzute de art. 367 alin. 1 Cod procedur penal.

Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 293; Gh.Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 173

294

CAPITOLUL IV CILE DE ATAC ORDINARE Sec iunea I Cile de atac n procesul penal
1. No iunea de ci de atac Cile de atac sunt mijloacele prevzute de lege prin care se creeaz posibilitatea reexaminrii unei hotrri judecatoreti spre a se ndrepta eventualele erori svrite cu ocazia solu ionrii cauzei. Judecata n cile de atac implic, n mod necesar, parcurgerea primei etape a fazei de judecat i existen a unei hotrri pronun ate n prim instan . Dar nu toate cile de atac sunt ndreptate mpotriva hotrrii date n prim instan , ntruct unele ci de atac au sau pot avea ca obiect o hotrre pronun at n cile de atac, cum ar fi recursul, contesta ia n anulare, revizuirea i recursul n anulare. 2. Condi iile de exercitare a cilor de atac

295

Pentru exercitarea unei ci de atac este necesar s fie ndeplinite, n mod cumulativ, mai multe condi ii:1 a) S existe o hotrre judectoreasc prin care a fost solu ionat fondul cauzei (sentin , decizie) sau vreun incident ori chestiune premergtoare rezolvrii cauzei n fond (ncheiere). b) Calea de atac s fie prevzut de lege. Aceast condi ie, n realizarea ei n practic, presupune c: -nu se pot folosi ambele ci de atac apelul i recursul dac pentru hotrrea n discu ie, legea prevede doar o singur asemenea cale de atac; -nu se poate face uz de o cale de atac mai nainte de a se folosi o alt cale de atac la care trebuie s se recurg mai nti, potrivit legii (de exemplu: nu se poate declara recurs dac este deschis calea apelului); -nu se poate pretinde instan ei superioare s primeasc o cale de atac, ct timp instan a inferioar nu s-a desesizat; -men iunea greit fcut de instan n cuprinsul hotrrii nu acord pr ii o cale de atac la care nu are dreptul i nici nu o poate lipsi de calea legal de atac, iar denumirea greit dat de parte cii de atac nu atrage respingerea formal a cererii, ci instan a o va solu iona n cadrul ei legal; c) Persoana creia legea i recunoate n mod abstract dreptul de a folosi calea de atac trebuie s aib un interes direct; d) S fie declarate n termenul prevzut de lege, care este fix (peremtoriu), ceea ce nseamn c dup expirarea termenului titularul este deczut din dreptul de a exercita calea de atac respectiv. 3. Clasificarea cilor de atac a) Dup caracterul nedefinitiv sau definitiv al hotrrii atacate, cile de atac pot fi ordinare i extraordinare. Cile de atac ordinare sunt acele mijloace procesuale prin care se atac o hotrre judectoreasc nedefinitiv, promovndu-se o activitate de judecat n ciclul procesual ordinar, desfurat, de regul,

Gh.Mateu , Procedura penal, Partea special, vol. II, Ed.Lumina Lex, Buc., 1998, pag. 181-183; V.Papadopol i C.Turianu, Apelul penal, Ed.ansa, Buc., 1994, pag. 1819

296

n orice cauz penal. n procesul penal din ara noastr sunt ci de atac apelul i recursul. Cile de atac extraordinare1 sunt cele care se ndreapt mpotriva unor hotrri judectoreti definitive, care nu fac parte din ciclul obinuit al procesului penal, fiind intrate n puterea lucrului judecat. Legisla ia noastr actual consacr patru ci de atac extraordinare: contesta ia n anulare, revizuirea, recursul n anulare i recursul n interesul legii. b) Dup natura chestiunilor asupra crora poart controlul judectoresc, cile de atac se clasific n ci de atac de fapt i ci de atac de drept. n cadrul cilor ordinare de atac, apelul este ntotdeauna o cale de atac de fapt i de drept, deoarece cauza este supus n ntregime unei noi judec i n fa a instan ei de control. Recursul are un efect devolutiv predominant de drept.2 n mod excep ional, recursul are un efect total devolutiv, n cazurile n care hotrrile judectoreti nu sunt susceptibile de a fi atacate cu apel.

Sec iunea a II-a Apelul


1. Considera ii generale privind apelul Apelul este o cale de atac ordinar care promoveaz o examinare a cauzei n fond de ctre instan a superioar3. Apelul prezint anumite trsturi caracteristice:4 -este o cale de atac ordinar care apar ine desfurrii obinuite a procesului penal i se ndreapt mpotriva hotrrii nedefinitive pronun ate de prima instan , mpiedicnd trecerea acesteia n puterea lucrului judecat.
1

D.V.Mihescu, V.Rmureanu, Cile extraordinare de atac n procesul penal, Ed.t., Buc., 1970, pag. 7 2 Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 376 3 Gr.Theodoru, op. cit., P.S., pag. 304 4 Gh.Mateu , Calea de atac ordinar a apelului n procedura penal romn (I), D.nr. 2/1994, pag. 20-22; V.Papadopol, C.Turianu, op. cit., pag. 29

297

-este o cale de atac asupra fondului, n sensul c se verific hotrrea atacat pe baza probelor administrate n dosarul cauzei i a oricror nscrisuri noi, prezentate la instan a de apel, ns n vederea solu ionrii apelului instan a poate da o nou apreciere probelor aflate n dosar i poate administra orice probe noi pe care le consider necesare1. -este o cale de atac de reformare, ntruct n situa ia admiterii apelului hotrrea atacat este desfiin at, n ntregime sau n parte, cauza urmnd s primeasc o nou rezolvare dat de instan a de apel sau de cea creia i s-a trimis cauza spre solu ionare. Sunt supuse apelului urmtoarele sentin e:2 a) Sentin ele penale prin care prima instan a solu ionat ac iunea penal i ac iunea civil sau numai una dintre ele. Sunt susceptibile de apel i sentin ele prin care a fost solu ionat numai ac iunea civil prin admiterea sau respingerea ei, ca de exemplu n cazurile cnd, dup decesul inculpatului i ncetarea procesului penal, s-a continuat judecarea ac iunii civile mpotriva motenitorilor acestuia (art. 21 Cod procedur penal) sau a fost disjuns ac iunea civil de cea penal i judecat separat.3 b) Unele sentin e pronun ate n cadrul solu ionrii unor ci extraordinare de atac. Astfel, poate fi atacat cu apel sentin a prin care a fost respins n principiu cererea de revizuire sau prin care a fost admis sau respins n fond aceast cale de atac i cea dat n cazul n care contesta ia n anulare a fost introdus la prima instan pe temeiul autorit ii de lucru judecat. c) Sentin ele pronun ate de judectorie sau tribunal, n baza art. 460 Cod procedur penal, ca instan de executare sau ca instan n a crei raz teritorial se afl locul de de inere, n solu ionarea unor situa ii legate de executarea hotrrilor penale, cum sunt schimbrile necesare n executarea unor pedepse. d) Sentin ele pronun ate n cadrul unor proceduri speciale privind : rezolvarea cererilor de reabilitare i recunoaterea pe cale principal a hotrrilor judectoreti strine. Potrivit prevederilor art. 361 Cod procedur penal, nu pot fi atacate cu apel:
V.Dongoroz, Curs de drept penal i procedur penal, Buc., 1946, pag. 889 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., p. 349-350 3 Carmen-Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin, Hotrri penale supuse apelului, n Revista de drept penal, Anul X, nr. 2/2003, p. 63-72
2 1

298

a) Sentin ele pronun ate de judectorii care privesc infrac iunile men ionate n art. 279 alin. 2 lit. a Cod procedur penal, pentru care plngerea prealabil se adreseaz direct instan ei de judecat. b) Sentin ele pronun ate de tribunalele militare privind infrac iunile men ionate n art. 279 alin. 2 lit. a Cod procedur penal, dac au fost svrite de un militar pn la gradul de cpitan inclusiv, care atrag, datorit calit ii inculpatului, competen a acestei instan e militare, precum i sentin ele privind infrac iunile contra disciplinei i ordinii militare sanc ionate de lege cu pedepasa nchisorii de cel mult doi ani. c) Sentin ele pronun ate de cur ile de apel i Curtea Militar de Apel. d) Sentin ele de dezinvestire. Sunt sentin e de dezinvestire cele prin care se declin competen a (art. 42 alin. 4), prin care se restituie cauza la procuror pentru refacerea sau completarea urmririi penale (art. 300, 332, 333, 335) i cele pentru care se trimite cauza la procuror pentru efectuarea urmririi penale (art. 285) sau completarea ei (art. 336, 337). Sunt supuse apelului urmtoarele categorii de ncheieri: a) ncheierile prin care instan a s-a pronun at asupra aprrilor formulate de pr i i asupra probelor solicitate, prin care s-au admis ori s-au respins cererile i excep iile invocate de ctre procuror sau de ctre pr i, ori din oficiu, dac nu duc la investirea instan ei; b) Prin care se iau msuri pentru buna administrare a justi iei, cum ar fi reunirea cauzelor pentru conexitate, indivizibilitate, ori disjungerea lor, respingerea cererii de recuzare, extinderea ac iunii penale sau a procesului penal i disjungerea ac iunii civile; c) Prin care se iau msuri procesuale ca msuri provizorii de siguran i cele asiguratorii; d) ncheierile de admitere n pricipiu a revizuirii. Exist i o categorie de ncheieri care sunt supuse unui regim diferit: a) ncheieri care nu pot fi atacate cu apel1:

Gh. Mateu , op. cit., P.G., vol. II, pag. 201-202

299

-cele date n cauzele n care s-au pronun at sentin e nesusceptibile de a fi atacate cu apel, cu excep ia cazurilor prevzute expres de lege; -prin care s-a admis sau s-a respins ab inerea, precum i aceea prin care s-a admis recuzarea; -prin care s-a dispus reconstituirea unui dosar sau nscris disprut; -cele pronun ate n al doilea sau al treilea grad de jurisdic ie; -prin care s-a dispus suspendarea judec ii; -cele date n solu ionarea plngerilor mpotriva msurilor procesuale luate n prim instan ; -prin care s-a confirmat msura internrii medicale ca msur de siguran luat anterior n mod provizoriu; b) ncheieri care pot fi atacate cu apel separat, dar care urmeaz a fi judecate numai dup pronun area sentin ei. Intr n aceast categorie ncheierile care au rezolvat cereri adiacente ale martorilor, exper ilor i aprtorilor privind cheltuielile judiciare ce li se cuvin. c) ncheieri mpotriva crora nu poate fi folosit nici o cale de atac1: -Prin care s-a admis ori s-a respins ab inerea i cele prin care s-a admis recuzarea; -Prin care instan a, sesizat de preedinte, constatnd c un dosar sau un nscris a disprut este reclamat de un interes justificat i nu poate fi refcut potrivit procedurii obinuite, dispune reconstituirea acelui dosar sau nscris. 2. Titularii apelului Titularii dreptului de apel sunt prevzu i n art. 362 lit. a-f din Codul de procedur penal, i anume: procurorul, inculpatul, partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente, martorul, expertul, interpretul, aprtorul i orice persoan ale crei interese legitime au fost vtmate printr-o msur sau printr-un act al instan ei. n privin a persoanelor care pot face apel pentru pr ile din proces,
1

V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 44; N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 242

300

potrivit art. 362 alin. 2 Cod procedur penal, acestea sunt: reprezentantul legal, aprtorul, iar pentru inculpat i so ul acestuia. civil 1. Titulari ai dreptului de apel privind latura penal i latura A. Procurorul Potrivit art. 362 lit. a Cod procedur penal, procurorul poate face apel, n ce privete latura penal i latura civil. Acest drept nu este limitat sau subordonat dreptului pr ilor de a face apel. Apelul se declar de ctre procurorul din parchetul de pe lng instan a care a pronun at hotrrea ce trebuie atacat sau de ctre procurorul ierarhic superior, care poate s ndeplineasc orice act de competen a procurorului ierarhic inferior. n latura penal, procurorul poate face apel mpotriva hotrrilor de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal. B. Inculpatul Art. 362 lit. b Cod procedur penal prevede c inculpatul poate declara apel n ce privete latura penal i latura civil. mpotriva sentin ei de achitare sau de ncetare a procesului penal, inculpatul poate declara apel i n ce privete temeiurile achitrii sau ncetrii procesul penal. Dac inculpatul a achiesat n fa a primei instan e asupra laturii civile, nu va putea cere n apel nlturarea obligrii la despgubiri civile, ntruct asumarea acestei obliga ii de ctre inculpat reprezint o manifestare a dreptului su de a dispune, cu efectele juridice irevocabile1. C. Partea vtmat Potrivit art. 362 lit. c Cod procedur penal, partea vtmat poate face apel n cauzele n care ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil, dar numai n ce privete latura penal.

A se vedea C.S.J., s.p., dec. nr. 576/1990; V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 53

301

Legea condi ioneaz apelul pr ii vtmate de ndeplinirea cumulativ a dou condi ii: infrac iunea care face obiectul cauzei trebuie s fie dintre cele pentru care este necesar plngerea prealabil a persoanei vtmate, iar apelul trebuie s vizeze numai latura penal a cauzei. D. Partea civil i partea responsabil civilmente, n ce privete latura civil (art. 362 lit. d Cod procedur penal) Limitarea dreptului de apel al pr ii civile i al pr ii responsabile civilmente la latura civil se justific prin aceea c aceste pr i sunt subiec i n raportul procesual civil alturat procesului penal i deci drepturile lor procesuale sunt circumscrise la ac iunea civil1.

2. Titulari ai dreptului de apel privind dispozi iile care nu se refer la fondul cauzei a) Martorul, expertul, interpretul i aprtorul pot face apel, cu privire la cheltuielile judiciare cuvenite (art. 362 alin. 1 lit e Cod procedur penal) Aceste persoane sunt titulare ale unui drept de apel limitat mpotriva solu iei dat de prima instan cu privire la cheltuielile judiciare ce li se cuvin. Ele nu sunt pr i n procesul penal principal, care are ca obiect cauza judecat, dar au calitatea de subiec i procesuali i, dac drepturile lor referitoare la cheltuielile judiciare nu au fost luate n considerare sau au fost netemeinic sau nelegal stabilite, au interesul s atace actul procesual respectiv2. b) Orice persoan ale crei interese legitime au fost vtmate printr-o msur sau printr-un act al instan ei (art. 362 alin. 1 lit. f Cod procedur penal)
1 2

V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 57 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 64

302

n aceste cazuri, apelul este declarat mpotriva ncheierilor sau actelor instan ei prin care au fost vtmate interese ale unor persoane strine de cauza penal i nu vizeaz aspecte legate de fondul acesteia1. Astfel, poate declara apel persoana ale crei interese legitime au fost vtmate prin aplicarea sechestrului asigurator de bunuri care-i apar in n mod exclusiv, ori persoana care, fr a fi parte n proces, a fost obligat s predea un lucru ori s-a dispus confiscarea special sau msura asiguratorie a sechestrului asupra unui bun pe care-l posed2. 3. Reprezentan ii i substitui ii procesuali a) Reprezentan ii sunt persoane mputernicite n baza legii sau a unui mandat conven ional s ndeplineasc, n cadrul procesului penal, acte procesuale n numele i n interesul unei pr i din proces, care nu dovedete sau nu poate s ndeplineasc ea nsi acele acte3 Reprezentarea poate fi legal atunci cnd mputernicirea i are sursa n lege i conven ional cnd calitatea de reprezentant deriv din mandat. b) Substitui ii procesuali sunt persoane care, potrivit dispozi iilor legale, au, n anumite cazuri i condi ii, dreptul de a ndeplini unele acte procesuale n vederea realizrii unor drepturi ale altor subiec i procesuali. Substituitul care poate declara apel este aprtorul, pentru oricare titulari, i so ul, dar numai pentru inculpat. 3. Termenul de declarare a apelului 1. Durata termenului de apel Termenul de apel este un termen procesual legal, deoarece durata sa este stabilit prin lege, neputnd fi lungit sau scurtat de instan a de judecat4. Acest termen este absolut i are caracter imperativ, n sensul c depirea lui atrage decderea din dreptul de a exercita calea de atac, iar dac apelul a fost declarat dup mplinirea termenului, se va respinge ca tardiv5.
1 2

I. Neagu, op. cit., pag. 545 T.S., s.p., dec.972/1971, R.R.D., nr. 4/1972, pag. 168 3 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 67 4 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 72 5 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 320

303

n fine, termenul de apel este determinat i fix, n sensul c durata sa fiind stabilit prin lege, este invariabil. Potrivit art. 363 alin. 1 Cod procedur penal, termenul general de apel este de 10 zile, dac legea nu dispune altfel. Pentru unele cazuri urgente legea prevede un termen special de apel de 3 zile: mpotriva hotrrilor prin care s-au solu ionat cererile ori propunerile de liberare condi ionat (art. 450 alin. 4 Cod procedur penal); n cazurile solu ionate dup procedura special de judecare a infrac iunilor flagrante, dac nu se trece la procedura obinuit. Termenul de exercitare a apelului este cel prevzut de lege, chiar dac n dispozitivul hotrrii atacate a fost indicat din eroare un alt termen sau un alt moment de cnd ncepe curgerea termenului.

2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru procuror Pentru procuror, momentul de la care curge termenul de apel este diferit dup cum a partcipat sau nu la proces (art. 363 alin. 2 Cod procedur penal). Atunci cnd procurorul a participat la dezbateri, termenul de apel curge de la pronun area hotrrii. n prezent, cnd procurorul este obligat s participe la judecata n fond, la marea majoritate a cauzelor penale, cu excep ia infrac iunilor prevzute de art. 180 alin. 1 i 184 alin. 1 Cod penal (art. 185 i 189 Cod penal nou), termenul de apel curge numai de la pronun area hotrrii. 3.Momentul de la care curge termenul de apel pentru pr i Potrivit art. 363 alin. 3 Cod procedur penal, pentru partea care a fost prezent la dezbateri sau la pronun are, termenul curge de la pronun are. Pentru pr ile care au lipsit att la dezbateri, ct i la pronun are, precum i inculpatul de inut ori pentru inculpatul militar n termen, 304

militar cu termenul redus, rezervist, concentrat, elev al unei institu ii militare de nv mnt, ori pentru inculpatul internat ntr-un centru de reeducare sau ntr-un institut medical educativ, care au lipsit de la pronun are termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv1. 4.Momentul de la care curge termenul de apel pentru alte persoane Potrivit art. 363 alin. 4 Cod procedur penal, n cazul prevzut n art. 362 lit. e, calea de atac poate fi exercitat de ndat dup pronun area ncheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare i cel mai trziu n 10 zile de la pronun area sentin ei prin care s-a solu ionat cauza. Judecarea apelului se face numai dup solu ionarea cauzei cnd procesul a fost suspendat. Pentru to i titularii, n mod excep ional, n procedura special de judecat a infrac iunilor flagrante, termenul de apel de 3 zile curge de la pronun are (art. 477 alin. 1 Cod procedur penal). 5.Repunerea n termen Repunerea n termen reprezint mijlocul procesual prin care titularul dreptului de apel care nu a putut declara apel din cauze ce nu-i sunt imputabile este repus n dreptul din care fusese deczut dup expirarea termenului de apel2. Pentru repunerea n termen se cer a fi ndeplinite, n mod cumulativ, dou condi ii: ntrzierea n declararea apelului s fi fost determinat de o cauz temeinic de mpiedicare i cererea de apel s fi fost introdus n cel mult 10 zile de la nceperea executrii pedepsei sau a despgubirilor civile. Prin cauz temeinic de mpiedicare, datorit creia apelantul a exercitat calea de atac dup expirarea termenului, se n elge, de regul, un caz fortuit sau un caz de for major, cum ar fi un accident, o boal, o calamitate natural3. 6. Apelul peste termen

1 2

Pentru detalii a se vedea V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 76-80 Gh. Mateu , op. cit., pag. 549-550 3 V. Dongoroz, n colab., P.S., vol. II, pag. 222

305

Potrivit art. 365 alin. 1 Cod procedur penal, partea care a lipsit att de la judecat, ct i de la pronun are, poate declara apel i peste termen, dar nu mai trziu de 10 zile de la data, dup caz, a nceperii executrii pedepsei sau a nceperii executrii dispozi iilor privind despgubirile civile. Acest remediu procesual presupune dou condi ii cumulative i anume: lipsa pr ii de la judecat ct i de la pronun are la instan a a crei hotrre se atac; declara ia de apel peste termen s aib loc n 10 zile de la data nceperii executrii pedepsei sau a despgubirilor civile.

4. Procedura de declarare, de renun are i de retragere a apelului 1. Declararea apelului Potrivit art. 366 Cod procedur penal apelul se declar prin cerere scris, care trebuie s fie semnat de persoana care face declara ia. Procurorul i oricare dintre pr ile prezente la pronun area hotrrii pot declara apel oral n edin a n care s-a pronun at hotrrea, iar instan a ia act de declara ie i o consemneaz ntr-un proces-verbal. Cererea de apel trebuie s cuprind identitatea persoanei care o face, calitatea procesual pe care o are, adresa sa, hotrrea care se atac i manifestarea de voin de a supune hotrrea verificrii instan ei de apel, precum i semntura celui care o face1. n cererea de apel se pot formula i motivele pentru care este atacat hotrrea, ns acestea pot face obiectul unui memoriu separat, care se poate depune la instan a de apel. Men iunile greite cu privire la felul cii de atac (recurs n loc de apel) ori la instan a la care se depune cererea nu afecteaz valabilitatea declara iei de apel2.
1 2

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 326; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 217 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 101-102

306

Cererea de apel se depune la instan a a crei hotrre se atac, potrivit art. 367 alin. 1 Cod procedur penal, dispozi ie care nlesnete pr ilor care folosesc aceast cale de atac s o depun la instan a la care s-au judecat, pe care o cunosc i permite trimiterea odat a tuturor declara iilor de apel la instan a care le va judeca, asigurndu-se o solu ionare a cauzei fa de toate pr ile nemul umite de hotrrea atacat. 2. Renun area la apel Potrivit art. 368 alin. 1 Cod procedur penal, dup pronun area hotrrii i pn la expirarea termenului de declarare a apelului, pr ile pot renun a n mod expres la aceast cale de atac. Renun area nu are caracter definitiv pn la epuizarea termenului de apel, ntruct n lege se prevede i posibilitatea revenirii n acest termen. Declara ia de renun are se face n acleai mod ca i declararea apelului, putnd fi exprimat oral, n edin a n care s-a pronun at hotrrea, sau n scris, prin cerere depus la prima instan . Fa de partea care a renun at la apel, hotrrea devine definitiv la data renun rii, n latura civil, i la data expirrii termenului de apel pentru latura penal1. 3. Retragerea apelului Retragerea apelului presupune existen a unui apel declarat i poate fi fcut att de pr i ct i de procuror. Potrivit art. 369 alin. 1 Cod procedur penal oricare dintre pr i i poate retrage apelul declarat pn la nchiderea dezbaterilor la instan a de apel. Retragerea apelului trebuie s fie fcut personal de parte sau prin mandatar special, iar dac partea se afl n stare de de inere, printro declara ie atestat sau consemnat ntr-un proces-verbal de ctre conducerea locului de de inere. Declara ia de retragerea se poate face fie la instan a a crei hotrre a fost atacat, fie la instan a de apel.

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 328

307

Retragerea apelului dezinvestete instan a sesizat prin declara ia de apel, care trebuie s ia act de noua manifestare de voin a a apelantului1. Retragerea apelului are ca efect rmnerea definitiv a hotrrii primei instan e la o dat anterioar celei rezultate din rezolvarea acestuia i anume: -la data expirrii termenului de apel, cnd apelul declarat a fost retras nluntrul termenului; -la data retragerii apelului, dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de apel. 5. Efectele apelului Declararea apelului presupune o continuare a judecrii cauzei de ctre instan a superioar i produce, potrivit art. 370-373 Cod procedur penal urmtoarele efecte: suspensiv, devolutiv, neagravarea situa iei n propriul apel i extensiv. 1. Efectul suspensiv Potrivit art. 370 Cod procedur penal, apelul declarat n termen este suspensiv de executare, att n ce privete latura penal, ct i latura civil, afar de cazul cnd legea dispune altfel. Declararea apelului are ca efect imediat produs ope legis suspendarea executrii dispozi iilor din hotrrea primei instan e vizate prin declara ia de apel pe tot timpul judec ii cii de atac2. Efectul suspensiv al apelului este general, absolut i constant, mpiedicnd ca hotrrea judectoreasc s devin definitiv3. 2. Efectul devolutiv Devolu iunea poate fi integral (ex integro), cnd n apel instan a capt dreptul s reexamineze toate problemele care au format obiectul judec ii n prim instan i par ial (in partibus), cnd instan a de apel

1 2

V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 119 V. Papadopol, C. Turianu. op. cit., pag. 121 3 N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 255

308

capt dreptul s reexamineze numai o parte din problemele care au fcut obiectul judec ii n prim insan 1. Apelul procurorului, declarat fr nici un fel de precizare la ce fapte i persoane se refer, are un efect integral, n sensul c devolueaz cu privire la toate persoanele care au fost pr i n proces, deoarece apr interesele generale ale societ ii2. Procurorul poate ns restrnge declara ia sa de apel cu privire la anumite persoane, situa ie n care devolu ia apelului su este limitat numai la acele persoane. 3. Efectul neagravrii situa iei n propriul apel Potrivit art. 372 Cod procedur penal, instan a de apel, solu ionnd cauza, nu poate crea o situa ie mai grea pentru cel care a declarat apel, iar n apelul declarat de procuror n favoarea unei pr i instan a de apel nu poate agrava situa ia acesteia. Aceast norm special, cu caracter de principiu institu ional cunoscut sub denumirea de non reformatio n pejus, constituie o derogare de la norma general potrivit creia orice act procesual efectuat de ctre o parte produce efecte fa de acea parte, indiferent dac i este sau nu favorabil3. Regula non reformatio n pejus n procesul penal produce urmtoarele consecin e4: -limiteaz posibilitatea instan ei de apel de a ndrepta hotrrile greite la cazurile n care s-ar crea o situa ie mai favorabil pentru partea care a declarat apel; -creeaz accesul liber oricrui titular la folosirea cii de atac a apelului, contribuind, prin aceasta, la lrgirea controlului judectoresc al instan ei de apel asupra hotrrilor primei instan e. Efectul neagravrii situa iei pr ii n propria sa cale de atac intervine numai atunci cnd exist doar apelul pr ii ori i al unei pr i

I. Neagu, op. cit., pag. 556; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 237; Curtea de Apel Buc., s. II pen., dec. nr. 2/A/1993, cu not de V. Papadopol, Culegere de practic judiciar penal pe anul 1993, Ed. ansa, Bucureti, 1994, pag. 17-19 2 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 129; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 239 3 V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 228 4 Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 243-244

309

cu care formeaz un grup procesual, cum ar fi al inculpatului i al pr ii responsabile civilmente1. Atunci cnd exist i apelul unei pr i cu interese contrare, precum i n toate cazurile cnd exist apelul procurorului, n defavoare sau fr nici o precizare de restrngere, se poate agrava situa ia oricreia din pr ile care au declarat apel, ntruct agravarea este o consecin a cii de atac exercitate de procuror sau de ctre partea cu interese contrare2 De regul, apelul procurorului poate atrage att agravarea ct i atenuarea solu iei pronun ate fa de una din pr i. Procurorul poate declara apel i n favoarea unei pr i, situa ie n care apelul procurorului se consider c ar fi al pr ii n favoarea creia a fost declarat, astfel nct nu se poate agrava situa ia acestei pr i3.

4. Efectul extensiv al apelului n baza art. 373 Cod procedur penal, instan a de apel examineaz cauza prin extindere i cu privire la pr ile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se refer, putnd hotr i n privin a lor, fr s poat crea acestor pr i o situa ie mai grea. Legea permite extinderea efectului apelului cu privire la dou categorii de persoane4: -pr ile care nu au declarat apel; -pr ile la care apelul nu se refer. Efectul extensiv al apelului se produce numai n anumite condi ii5:

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 337 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 140 3 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 339 4 Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II. Pag. 245-246 5 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 341-342; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 246247; V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 166-170
2

310

-existen a unui apel declarabil. Apelul trebuie s fie declarat n termen i admisibil, cci numai o asemenea cale de atac produce devoluare i extindere; -existen a unor subiec i procesuali care au aceeai calitate sau un interes comun. Astfel, apelul unui inculpat permite instan ei de control judiciar s extind examinarea cauzei i asupra situa iei altui inculpat care nu a declarat apel; -apelul declarat s fie de natur s creeze o situa ie mai bun pr ilor care nu au declarat apel sau pr ilor la care apelul nu se refer1. 6. Motivarea apelului2 Potrivit art. 374 Cod procedur penal, motivele de apel se formuleaz n scris, prin cererea de apel sau prin memoriu separat, care trebuie s fie depus la instan a de apel cel mai trziu pn n ziua judec ii. Motivele de apel se pot formula i oral n ziua judec ii. Pot fi invocate ca motive de apel: -nerespectarea, n cursul urmririi penale i al judec ii n prim instan a dispozi iilor legale care reglementeaz desfurarea procesului penal i care asigur aflarea adevrului i garanteaz drepturile procesuale ale pr ilor; -neadministrarea tutror probelor necesare pentru lmurirea cauzei sub toate aspectele; -aprecierea necomplet sau greit a probelor administrate; -aplicarea greit a legii penale i civile; -individualizarea necorespunztoare a sanc iunilor penale. 7. Judecarea apelului3 1. Desfurarea judec ii n apel
1 2

A se vedea Curtea de Apel Timioara, dec. nr. 108/1993, D. nr. 2/1995, pag. 73 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 354-358; N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 247; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 232-233; V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 166-167 3 Gh. Mateu , Calea de atac ordinar a apelului n procedura penal romn (II), D. nr. 3/1994, pag. 27-37 i Procedura penal, P.S., vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc., 1998, pag. 253-279; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 359-373; I. Neagu, op. cit., pag. 564-572; N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 264-274

311

A edin a de judecat n apel n vederea desfurrii edin ei de judecat n apel, normele procesuale penale prevd o serie de activit i, apropiate de cele ale judec ii n prim instan , care pot fi grupate n momente distincte i anume: verificrile prealabile, cercetarea judectoreasc i dezbaterile judiciare1. a) Cercetarea judectoreasc Judecata propriu-zis a cauzei n fa a instan ei de apel care urmeaz verificrilor prealabile se poate nf ia n dou modalit i, dup cum instan a de control judiciar dispune sau nu administrarea de probe noi2. Propunerile de probe noi trebuie s arate faptele i mprejurrile ce trebuie dovedite, probele i mijloacele necesare. n ce privete admisibilitatea, concluden a i utilitatea probelor se d cuvntul intimatului i procurorului, care pot propune noi probe n combaterea celor propuse de apelant. Instan a de apel, poate administra orice probe noi pe care le consider necesare pentru solu ionarea apelului. Ea se pronun , prin ncheiere, asupra cererii de noi probe, avnd dreptul s le admit sau s le resping. n cazul n care s-a admis administrarea de noi probe, se procedeaz la administrarea lor imediat, dac este posibil, sau la amnarea cauzei pentru o nou edin de judecat, cnd vor fi administrate aceste probe. b) Dezbaterile judiciare n apelul pr ilor se d cuvntul mai nti apelantului, apoi intimatului i n urm procurorului. Dac a declarat apel i procurorul, acesta are cuvntul primul. B. Delibereare i darea hotrrii

M. Apetrei, Drept procesual penal, Ed. Victor, Buc., 2001, pag. 303-304; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 361-363; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 256-259; V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 195-204 2 V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 198

312

Instan a de apel delibereaz asupra solu iei pe care trebuie s o pronun e n cauz, n prezen a tuturor judectorilor care au participat la dezbateri. Minuta se semneaz de to i membrii completului i de grefier, se pronun a n edin public, n cel mult 15 zile de la data judecrii cauzei, de ctre preedintele completului de judecat. 2. Solu iile la judecata n apel Dup delibereare, completul de judecat poate pronun a una din cele dou solu ii de baz prevzute n art. 379 pct. 1 i 2 Cod procedur penal, i anume: respinge apelul men innd hotrrea dac apelul este tardiv sau inadmisibil ori dac apelul este nefondat; admite apelul1. A. Respingerea apelului a) Respingerea apelului ca tardiv Apelul este tardiv atunci cnd a fost introdus cu nclcarea teremnului legal i nu sunt ntrunite condi iile pentru repunerea n termen sau pentru consideraea ca apel peste termen. b) Respingerea apelului ca inadmisibil Apelul este inadmisibil cnd este ndreptat mpotriva unor hotrri pe care legea nu le supune apelului sau atunci cnd a fost declarat de o persoan creia legea nu i acord acest drept. Inadmisibilitatea se nf ieaz ca o sanc iune procedural ndreptat mpotriva unui act pe care legea nu-l prevede sau l exclude. c) Respingerea apelului ca nefondat Apelul este considerat nefondat dac hotrrea atacat este n concordan cu dispozi iile legale i corespunde adevrului, iar motivele de apel nu sunt ntemeiate. Spre deosebire de primele dou situa ii
1

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 365-368; I. Neagu, op. cit., pag. 567-571; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 261-269; N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 268-272; V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., pag. 211-243

313

(tardivitate i inadmisibilitate), n cazul respingerii apelului ca nefondat, instan a face o judecat de valoare asupra hotrrii atacate B. Admiterea apelului Admiterea apelului se dispune atunci cnd instan a constat c solu ia pronun at n cauz este greit, sub aspectul stabilirii situa iei de fapt sau al aplicrii normelor de drept penal, material sau procesual i se impune desfiin area ei i darea unei noi hotrri de ctre instan a de apel ori de ctre cea a crei sentin a fost desfiin at. a) Admiterea apelului cu pronun area unei noi hotrri de ctre instan a de apel Aceast solu ie se dispune n toate cazurile n care se desfiin eaz hotrrea atacat fr a se constata existen a vreunei situa ii care s impun trimiterea cauzei spre rejudecare. Desfiin area sentin ei penale poate fi total sau par ial. n cazul desfiin rii totale instan a de apel poate pronun a o solu ie de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal, n latura penal i de admitere sau de respingere a ac iunii civile n latura civil. n situa ia desfiin rii par iale, instan a de apel agraveaz sau atenueaz pedeapsa, modific cuantumul despgubirilor ori schimb ncadrarea juridic a faptei. b) Admiterea apelului cu rejudecarea cauzei de ctre alt instan Instan a admite apelul cu trimitere spre rejudecare n baza art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedur penal, cnd: -judecarea cauzei de ctre instan a a crei hotrre a fost desfiin at a avut loc n lipsa unei pr i nelegal citate; -judecarea cauzei la acea instan s-a fcut n lipsa unei pr i care, dei a fost legal citat, a fost n imposibilitatea de a se prezenta i de a ntiin a despre aceast imposibilitate; -prin hotrrea atacat nu a fost rezolvat fondul cauzei; -instan a care a pronun at hotrrea atacat cu apel nu era competent potrivit legii. 314

n primele trei cazuri rejudecarea cauzei va avea loc la instan a a crei hotrre a fost desfiin at, iar n ultimul caz rejudecarea cauzei revine instan ei care, potrivit legii, este competent s o rezolve. C. Solu ii i chestiuni complimentare Potrivit art. 380 Cod procedur penal, dac hotrrea a fost desfiin at pentru c s-a constatat existen a vreuneia din situa iile artate n art. 333, se dispune restituirea cauzei procurorului pentru a lua msuri n vederea completrii urmririi penale. Delibernd asupra apelului, instan a face, cnd este cazul, aplica ia dispozi iilor privitoare la reluarea dezbaterilor i a celor privitoare la repararea pagubei, la msurile asiguratorii, la cheltuielile judiciare i la orice alte probleme de care depinde solu ionarea complet a apelului. D. Limitele desfiin rii hotrrii atacate cu apel Potrivit art. 382 alin. 2 Cod procedur penal, hotrrea primei instan e poate fi desfiin at numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai n ce privete latura penal sau civil, dac nu mpiedic justa solu ionare a cauzei.

Sec iunea a III-a Recursul


1. Condi iile specifice de exercitare a recursului 1. No iune Recursul este o cale de atac ordinar, exercitabil n orice cauz penal, cu devolu ie predominant n drept, admisibil n cazurile prevzute de lege i preponderent de reformare1.

Gr. Theooru, Teoria i practica recursului penal, Ed. Junimea, 2002, p. 58

315

2. Trsturile caracteristice ale recursului1 Recursul prezint urmtoarele trsturi: -este o cale de atac ordinar ca i apelul, ntruct este un act obinuit n desfurarea normal a procesului penal, care se efectueaz ntr-un termen fix, stabilit de lege la 10 zile, de regul, i nltur posibilitatea ca hotrrea din ultimul grad de fond s devin efectiv i executorie; -este o cale de atac comun care se exercit n toate cauzele penale; -este o cale de atac cu devolu ie predominant n drept, ntruct provoac, de regul, un control par ial numai n drept. Recursul poate avea loc numai pentru nulit i de fond i de form, iar starea de fapt nu este supus controlului acestei ci de atac dect n mod excep ional2; -este, n principiu, o cale de atac ireveren ioas, deoarece se adreseaz ntotdeauna unor instan e judectoreti superioare, spre deosebire de alte ci de atac de anulare, cum este contesta ia n anulare, care se adreseaz aceleai inatan e; -este o cale de atac admisibil n cazurile prevzute de lege, ntruct instan a de recurs examineaz cauza n limitele cazurilor de casare prevzute n art. 3859 Cod procedur penal. Prin excep ie, atunci cnd recursul este calea de atac ordinar unic, instan a poate examina cauza sub toate aspectele; -este o cale de atac preponderent de reformare, iar n unele cazuri, este i o cale de atac de anulare; -nu pune n micare o nou judecat a cauzei n fond, ci doar o verificare a hotrrii atacate pe baza probelor administrate n dosarul cauzei i a oricror nscrisuri noi prezentate la instan a de recurs. Prin excep ie, atunci cnd recursul este unica cale de atac ordinar, instan a de control judiciar nu mai este limitat la motivele de casare prevzute n art. 3859 Cod procedur penal, ci trebuie s examineze cauza sub toate aspectele de fapt i de drept.

Gr. Theodoru, op. cit., pag. 56; I. Neagu, op. cit., pag. 575; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 283-286 2 Gr. Theodoru, Contribu ii la caracterizarea recursului penal n actuala reglementare, R.D.P., nr. 1/1996, pag. 30

316

3. Hotrrile penale supuse recursului1 Recursul poate fi declarat mpotriva hotrrilor pronun ate de instan a de apel, i, prin excep ie, mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan , care nu sunt supuse apelului. La sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie pr ile pot folosi calea recursului i mpotriva hotrrilor nedefinitive sau a actelor judectoreti de orice natur care nu pot fi atacate pe nici o cale, iar cursul judec ii a fost ntrerupt n fa a cur ilor de apel (art. 27 din Legea nr. 56/1993, republicat n 1999). A. Sentin ele Sentin ele pronun ate de prima instan care nu sunt supuse apelului pot fi atacate cu recurs. n aceste cazuri, recursul este singura cale ordinar de atac. Potrivit art. 3851 alin. 1 lit. a-d Cod procedur final pot fi atacate cu recurs: -sentin ele pronun ate de judectorii n cazul infrac iunilor men ionate n art. 279 alin. 2 lit. a, pentru care punerea n micare a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a pr ii vtmate direct instan ei de judecat, precum i n alte cazuri prevzute de lege; -sentin ele pronun ate de tribunalele militare n cazul infrac iunilor men ionate n art. 279 lit. a i al infrac iunilor contra ordinii i disciplinei militare, sanc ionate de lege cu pedeapsa nchisorii de cel mult doi ani; -sentin ele pronun ate de cur ile de apel i curtea militar de apel; -sentin ele pronun ate de sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; -sentin ele de dezinvestire pronun ate de judectorii, tribunale, cur i de apel i nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cnd au judecat n prim instan . Aceste cazuri nu sunt prevzute de art. 3851 Cod procedur penal, ns rezult din dispozi iile art. 332-337, 285 i 300 alin. 2 Cod procedur penal. Nu pot fi atacate cu recurs:
I. Neagu, op. cit., pag. 576-578; Gr. Theodoru, op. cit., pag. 64 i urm. ; N.Volonciu, op. cit., P.S., vol.II, pag. 284-289; M. Apetrei, op. cit., pag. 309-312, Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 287-297
1

317

- sentin ele n privin a crora persoanele prevzute n art. 362 nu au folosit calea apelului ori cnd apelul a fost retras, dac legea prevede aceast cale de atac1. - sentin a de declinare de competen (art. 42 Cod procedur penal). B. Deciziile Potrivit art. 3851 lit. e Cod procedur penal, pot fi atacate cu recurs deciziile pronun ate, ca instan e de apel, de tribunale, tribunalul militar teritorial, cur ile de apel i Curtea Militar de Apel. Sunt supuse recursului i deciziile pronun ate de instan a de apel n rezolvarea cererii sau propunerii de liberare condi ionat, precum i n solu ionarea cererii de reabilitare. De asemenea, sunt susceptibile de recurs deciziile instan ei de apel, care constatnd existen a vreuneia din situa iile men ionate n art. 333 Cod procedur penal, dispune restituirea cauzei la procuror n vederea completrii urmririi penale. Nu sunt supuse recursului urmtoarele decizii: - deciziile instan ei de apel prin care s-a dispus rejudecarea cauzei; - deciziile prin care s-a luat act de retragerea apelului, dac legea prevede aceast cale de atac; - deciziile instan ei de recurs; - deciziile instan ei de recurs n anulare sau de recurs n interesul legii; - deciziile care au solu ionat contesta iile n anulare de competen a instan ei de recurs; - deciziile prin care au fost solu ionate conflictele de competen . C. ncheierile2 a) ncheieri care pot fi atacate cu recurs

I. Ionescu, Recursul n procesul penal potrivit reglementrii actuale, R.P.D., nr. 1/1994, pag. 89 2 Gh. Mateu , Noua reglementare a recursului n procedura penal romn (I), D. nr. 2/1995, pag. 145

318

ncheierile pot fi atacate cu recurs, de regul, numai odat cu sentin a sau cu decizia recurat, chiar dac au fost date dup pronun area hotrrii (art. 3851 alin. 2 i 3 Cod procedur penal). n aceast categorie sunt incluse: -ncheieri care solu ioneaz chestiuni premergtoare fondului cauzei i au fost date n timpul judec ii i anume: ncheierile prin care instan a dispune asupra administrrii probelor sau cererilor formulate de pr i, precum i asupra excep iilor ridicate de acestea, n baza art. 301 alin. 1, 2 i 3 Cod procedur penal, ncheierile prin care instan a ia msuri pentru buna desfurare a procesului penal, cum sunt cele privind respingerea cererii de recuzare a unui membru al completului de judecat ori cele privind extinderea ac iunii penale sau a procesului penal i ncheierile prin care se solu ioneaz unele probleme n cile de atac extraordinare (privind admiterea, n principiu, a revizuirii); -ncheieri care au fost date dup pronun area sentin ei sau a deciziei recurate (de nlturare a unor omisiuni vdite sau de ndreptare a erorilor materiale). b) Excep ii a) ncheieri care nu pot fi atacate cu recurs: -ncheierile prin care s-a admis ori s-a respins ab inerea sau s-a admis recuzarea (art. 52 alin. 6 Cod procedur penal); -ncheierile date n cauzele penale n care s-au pronun at sentin e sau decizii nesusceptibile de a fi atacate cu recurs. b) ncheieri care pot fi atacate cu recurs separat i se judec imediat: -ncheierile prin care se dispune luarea, revocarea, nlocuirea sau ncetarea unei msuri preventive. Sunt excluse din aceast categorie ncheierile prin care au fost respinse cererile de revocare a arestrii preventive. -ncheierile prin care a fost suspendat judecata n prim instan (art. 303 alin. 3 Cod procedur penal);

319

-ncheierea dat n rezolvarea plngerilor mpotriva msurilor procesuale (msuri asiguratorii i restituirea lucrurilor) luate n prima instan sau a modului de aducere a lor la ndeplinire (art. 168, 169 Cod procdur penal); -ncheierea prin care s-a confirmat msura internrii medicale luate n mod provizoriu anterior (art. 162 alin. 6 Cod procedur penal); -ncheierea prin care s-a solu ionat plngerea mpotriva ordonan ei de arestare sau a celeia de a nu prsi localitatea (art. 1401 alin. 6 Cod procedur penal); -ncheierea prin care s-a hotrt asupra prelungirii arestrii preventive (art. 179 alin. 7 Cod procedur penal); c) ncheieri atacate separat cu recurs, care se judec numai dup pronun area sentin ei sau deciziei: -ncheierile prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare ce se cuvin martorului, expertului, interpretului sau aprtorului (art. 3853 alin. 2 Cod procedur penal). 2. Motivele de recurs Motivele de recurs se refer la acele nclcri ale legii dintr-o cauz concret de natur a se ncadra ntr-unul din cazurile de casare. n pricipiu, motivele de recurs nu pot fi dect de drept, fiind determinate expres de lege prin art. 3859 alin. 1 pct. 1-21 Cod procedur penal. Motivele recursului nu pot consta n erori de fapt, cu excep ia erorii grave (art. 3859 pct. 18 Cod procedur penal), ci numai n erori de drept. Erorile de drept pot fi1: -erori de drept formal sau procesual; -erori de drept material sau substan ial. Instan a de recurs nu declaneaz un control asupra fondului cuzei, ci controleaz doar dac s-a aplicat corect dreptul la faptele constatate la instan a de fond.

I. Neagu, op. cit., pag. 581

320

1. Cazuri rezultnd din nulitti absolute - Nu au fost respectate dispozi iile dup materie sau dup calitatea persoanei (pct. 1). - Instan a nu a fost legal sesizat (pct. 2). - Instan a nu a fost compus potrivit legii ori s-au nclcat prevederile art. 292 alin. 2 Cod procedur penal, sau a existat un caz de incompatibilitate (pct. 3). Acest caz prevede trei situa ii legate de alctuirea completului de judecat. - n primul rnd, nulitatea absolut opereaz atunci cnd instan a este greit compus, att sub aspectul constitutiv, ct i cel func ional. - n al doilea rnd, se are n vedere nclcarea principiului continuittii completului de judecat, cum ar fi n cazul cnd au deliberat i solu ionat cauza al i judectori dect cei care au format completul de judecat la dezbaterile judiciare. - n fine, se are n vedere existen a unui caz de incompatibilitate din cele prevzute de art. 46-48 Cod procedur penal. - edin a de judecat nu a fost public, n afar de cazurile cnd legea prevede altfel (pct. 4). Nu va opera casarea atunci cnd, dei legea prevede c edin a nu este public, s-a desfurat ns n prezen a publicului, deoarece ceea ce se ocrotete prin nulitatea absolut este publicitatea edin ei de judecat1. - Judecata a avut loc fr participarea procurorului sau a inculpatului, cnd aceasta era obligatorie potrivit legii (pct. 5). - Urmrirea penal sau judecata au avut loc n lipsa aprtorului cnd prezen a acestuia era obligatorie (pct. 6). - Judecata s-a fcut fr efectuarea anchetei sociale n cauzele cu infractori minori (pct. 7). - Instan a nu s-a pronun at asupra unei fapte re inute n sarcina inculpatului prin actul de sesizare (pct. 10). - Instan a a admis o cale de atac neprevzut de lege sau introdus tardiv (pct. 11). Sub acest aspect, admiterea de ctre tribunal a unui apel ndreptat mpotriva unei sentin e a judectoriei prin care i-a declinat competen a, atrage admiterea recursului, deoarece asemenea sentin e nu sunt supuse niciunei ci ordinare de atac.

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 395

321

2. Cazuri rezultnd din nulitti relative -Cnd nu a fost efectuat expertiza psihiatric a inculpatului n cazurile i condi iile prevzute n art. 117 alin. 1 i 2 Cod procedur penal (pct. 8). -Hotrrea nu cuprinde motivele pe care se ntemeiaz solu ia, ori motivarea solu iei contrazice dispozitivul hotrrii sau acesta nu se n elege (pct. 9). Acest caz are n vedere trei situa ii1: -nemotivarea hotrrii judectoreti, ca omisiune esen ial, apare ca viciu de procedur materializat n sentin a sau decizia atacat, fiind rezultatul unei redactri greite din partea judectorilor. -contrazicerea motivrii cu dispozitivul hotrrii, cum ar fi re inerea n considerente c fapta nu este prevzut de legea penal, iar n dispozitiv se prevede condamnarea inculpatului2. -hotrrea nu stabilete durata nchisorii la care a fost condamnat inculpatul. -Instan a nu s-a pronun at cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esen iale pentru pr i, de natur s garanteze drepturile lor i s influen eze solu ia procesului (pct. 10). -Cnd judecata n prim instan sau n apel a avut loc fr citarea legal a unei pr i sau care, legal citat, a fost n imposibilitatea de a se prezenta i de a ntiin a despre aceast imposibilitate (pct. 21)3. n prima situa ie se cer condi iile: -partea s fi fost lips la edin a de dezbateri a cauzei n prim instan sau n apel; -partea lips s nu fi fost legal citat; Cea de a doua situa ie impune: -existen a unei mprejurri care, n func ie de cazul concret, s poat fi considerat ca neprevzut i de nenvins printr-un efort normal (un accident care imobilizeaz la pat, o boal grav, o inunda ie ori o nzpezire)4;
Gr. Theodoru, op. cit., pag. 256; I. Neagu, op. cit., pag. 583 Curtea de Apel Buc., s. I-a p., d. nr. 552/1994, Culegere de practic n materie penal, 1994, pag. 209 3 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 401 4 Curtea de Apel Buc., s. a II-a p., d. nr. 187/1994, Culegere de practic judiciar pe anul 1994, pag. 170
2 1

322

-existen a unei mprejurri care s fi fcut imposibil ntiin area instan ei de neprezentarea la judecat (internarea n stare de incontien , arestarea pr ii n alt localitate). 3. Cazuri de nclcare a legii materiale penale i civile1 -Cnd nu sunt ntrunite elementele consitutive ale unei infrac iuni sau cnd s-a pronun at o condamnare pentru o alt fapt dect cea pentru care condamnatul a fost trimis n judecat, cu excep ia cazurilor prevzute n art. 334-337 Cod procedur penal (pct. 12). Acest motiv cuprinde dou situa ii: -cnd nu sunt ntrunite elementele constitutive ale unei infrac iuni. Este vorba de cazul n care dei n hotrre se face referire la infrac iune, nu au fost stabilite faptele sau mprejurrilor de fapt care corespund elementelor constitutive ale infrac iunii respective. -cnd instan a a pronun at o hotrre de condamnare pentru alt fapt dect cea pentru care inculpatul a fost trimis n judecat, nclcndu-se legea de procedur penal deoarece s-au depit limitele actului de sesizare. -Cnd inculpatul a fost condamnat pentru o fapt care nu este prevzut de legea penal (pct. 13). -Cnd persoana condamnat a fost nainte judecat n mod definitiv pentru aceeai fapt sau dac exist o cauz de nlturare a rspunderii penale, pedeapsa a fost gra iat ori a intervenit decesul inculpatului (pct. 15). Acest motiv cuprinde: -nclcarea autorittii de lucru judecat, potrivit creia o persoan fa de care s-a pronun at o hotrre defintiv de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal, (cu excep ia art. 10 lit. f Cod procedur penal) nu mai poate fi urmrit i judecat pentru aceeai fapt nici chiar sub o ncadrare juridic diferit; -existen a unei cauze care nltur rspunderea penal, cum sunt cauzele generale cuprinse n art. 119, 121-132 Cod procedur penal i cele speciale cunoscute sub denumirea de cazuri de nepedepsire sau de impunitate;

Gr. Theodoru, op. cit., pag. 275 i urm., Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 314

323

-gra ierea pedepsei ntruct are ca efect nlturarea n parte sau n totalitate a executrii pedepsei ori comutarea acesteia n una mai uoar; -decesul inculpatului, ntruct are ca efect nlturarea pe cale natural a rspunderii penale. -Cnd n mod greit inculpatul a fost achitat pentru motivul c fapta svrit de el nu este prevzut de legea penal sau cnd, n mod greit, s-a dispus ncetarea procesului penal pentru motivul c exist autoritate de lucru judecat sau o cauz de nlturare a rspunderii penale ori c a intervenit decesul inculpatului sau pedeapsa a fost gra iat (pct. 16). -Cnd faptei svrite i s-a dat o greit ncadrare juridic (pct. 17). Principiul investirii n rem leag instan a de orice grad numai n privin a faptei sau faptelor, nu ns i n privin a ncadrrii juridice. Fapta nu se poate modifica, dar ncadrarea juridic da. Schimbarea ncadrrii juridice atrage ntotdeauna casarea hotrrii instan ei de fond, indiferent de modificarea pedepsei pronun ate anterior. -Cnd s-au aplicat pedepse greit individualizate n raport de prevederile art. 72 Cod penal (art. 87 Cod penal nou) sau n alte limite dect cele legale (pct. 14). -Cnd hotrrea este contrar legii sau cnd prin hotrre s-a fcut o greit aplicare a legii (pct. 171). -Cnd judectorii de fond au comis un exces de putere, n sensul c au trecut n domeniul altei puteri constituite n stat (pct. 19). -Cnd a intervenit o lege mai favorabil condamnatului (pct. 20).

4. Cazuri de verificare a situa iei de fapt re inut de instan a de fond Potrivit art. 3859 pct. 18 Cod procedur penal, constituie motiv de recurs, cnd s-a comis o eroare grav de fapt. Legea nu precizeaz ce

324

se n elege prin eroare grav de fapt, revenind literaturii de specialitate de a defini acest concept. 3. Motivarea recursului Recursul trebuie s fie motivat, n baza art. 38510 alin. 1 Cod procedur penal, fie n scris, fie oral, n fa a instan ei. Motivele de recurs se formuleaz n scris prin cererea de recurs sau printr-un memoriu separat, care trebuie depus la instan a de recurs cu cel pu in 5 zile naintea primului termen de judecat. Termenul de 5 zile prevzut de lege este un termen de regresiune i se calculeaz pe unit i libere1. Prin derogare de la aceast regul, n cazul n care este declarat mpotriva hotrrii, care nu este susceptibil de a fi atacat cu apel, recursul poate fi motivat i oral n ziua judec ii (art. 38510 alin. 3 Cod procedur penal). 4. Efectele recursului2 1. Efectul suspensiv al recursului Potrivit art. 3855 Cod procedur penal, recursul este suspensiv de executare att n ce privete latura penal, ct i latura civil, afar de cazul n care legea dispune altfel3. Pentru pr ile care nu au declarat recurs, sau la care recursul declarat nu se refer, hotrrea este executorie de la data expirrii termenului de recurs. Recursul procurorului, declarat fr rezerve, suspend executarea tuturor dispozi iilor din hotrrea atacat. Prin derogarea de la aceast regul, recursul nu suspend executarea dispozi iilor din hotrrea atacat n urmtoarele cazuri:

1 2

I. Neagu, op. cit., pag. 588 N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 292-295; I. Neagu, op. cit., pag. 590-593; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 330-337; Gr. Theodoru, op. cit., pag. 169 i urm. 3 V. Pvleanu, Efectul suspensiv al recursului n cazul msurilor preventive, Dreptul nr. 8/1996, pag. 113-115

325

-cnd recursul este de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu excep ia cazurilor prevzute de lege (art. 28 din Legea nr. 56/1993); -luarea prin ncheiere a unei msuri preventive (art. 141 alin. 3 Cod procedur penal); -luarea, revocarea i men inerea acestei msuri prin sentin sau prin decizie (art. 350 alin. 4 Cod procedur penal); -confirmarea msurii internrii medicale provizorii (art. 162 alin. 6 Cod procedur penal); -suspendarea judec ii (art. 305 alin. 3 Cod procedur penal); -liberarea condi ionat, cu excep ia recursului declarat de procuror (art. 450 alin. 4 Cod procedur penal); -contestarea msurii asiguratorii (art. 168 alin. 2 Cod procedur penal); -prelungirea arestrii preventive (art. 159 alin. 9 Cod procedur penal). 2. Efectul devolutiv al recursului Potrivit art. 3851 Cod procedur penal, instan a judec recursul numai cu privire la persoana care l-a declarat i la persoana la care se refer declara ia de recurs i numai n raport cu calitatea pe care recurentul o are n proces.n aceast ipotez instan a de recurs examineaz cauza numai n limitele motivelor de casare prevzute n art. 3859 Cod procedur penal. De la aceast regul exist o excep ie nscris n prevederile art. 3856 alin. 3 Cod procedur penal, care se refer la infrac iunile enumerate n dispozi iile art. 279 lit. a Cod procedur penal. Potrivit acestor prevederi, recursul declarat mpotriva unei hotrri care, potrivit legii, nu poate fi atacat cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevzute n art. 3859, iar instan a este obligat ca n afara temeiurilor invocate i cererilor formulate de recurent, s examineze ntreaga cauz sub toate aspectele. n doctrin s-au exprimat opinii diferite cu privire la limitele devolutive ale judecrii unui recurs ordinar al pr ii vtmate. Sunt avute n vedere posibilit ile ca prin recursul ordinar viznd numai latura civil a cauzei, instan a de control judiciar s poat verifica din oficiu i latura penal a cauzei. 326

mbr ind opinia pe care o considerm dominant i corect, apreciem c instan a poate verifica din oficiu numai solu ia dat laturii civile a cauzei i asupra aspectelor precis determinate n motivele de recurs. n nici un caz nu ar putea fi extinse aceste motive de recurs cu privire la inculpatul care nu a declarat recurs, pentru a-i crea acestuia o situa ie mai grea.1 3. Efectul extensiv al recursului Acest efect oblig instan a de recurs s examineze cauza, prin extindere, i cu privire la pr ile care nu au declarat recurs i la acelea la care acestea nu se refer, abilitnd-o s hotrasc i n privin a lor fr s le poat crea acestor pr i o situa ie mai grea (art. 3857 Cod procedur penal). Efectul extensiv are o singur limit privind neagravarea situa iei pr ii fa a de care s-a fcut extinderea. 4. Efectul neagravrii situa iei n propriul recurs n materia recursului, i gsete aplicarea regula potrivit creia nu se poate agrava situa ia pr ii n propria cale de atac, cunsocut sub denumirea de non reformatio n pejus. Potrivit art. 3858 Cod procedur penal, instan a de recurs, solu ionnd cauza, nu poate crea o situa ie mai grea pentru cel care a declarat recurs. n recursul declarat de procuror n favoarea unei pr i, instan a de recurs nu poate agrava situa ia acesteia. Aceast regul este incident nu numai n recursul pr ilor, ci i n recursul martorilor, expertului, interpretului, aprtorului sau al altor persoane, corespunztor solu iei pronun ate. Instan a de recurs nu poate agrava situa ia unei pr i n recursul declarat de procuror n favoarea acesteia, ns de la aceast regul exist dou excep ii: -cnd exist i recursul unei pr i contrare; -cnd exist recursul procurorului fr rezerve. 5. Renun area la recurs
L. Herghelegiu, Parte vtmat. Recurs. Limite., Revista de drept penal, nr. 4/2003, p. 108-110
1

327

Institu ia renun rii la recurs func ioneaz numai pentru pr i, deoarece art. 3855 Cod procedur penal nu se refer i la al i titulari. Pn la expirarea termenului de recurs partea care a renun at la exercitarea acestei ci de atac poate reveni, ns numai n ce privete latura penal, ntruct potrivit legii, renun area la recurs este irevocabil cu privire la latura civil. Renun area sau revenirea asupra renun rii poate s fie fcut personal sau prin mandatar special. Fa de partea care a renun at la recurs, hotrrea devine definitiv la data expirrii termenului de recurs pentru latura penal. 6. Retragerea recursului Declara ia de retragere a recursului trebuie s fie expres, putnd avea forma scris sau oral. Retragerea recursului se poate face la instan a a crei hotrre a fost atacat, sau la instan a de recurs. Recursul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior, ns nu poate fi nsuit de partea n favoarea creia a fost declarat. 7. Judecata n recurs 1. Obiectul judec ii n recurs Instan a, judecnd recursul, verific hotrrea atacat pe baza lucrrilor i materialului din dosarul cauzei i a oricror nscrisuri noi, prezentate la instan a de recurs (art. 38514 Cod procedur penal). 2. Procedura de judecat1 Judecata n recurs prezint urmtoarea structur: -msuri pregtitoare; -edin a de judecat; -deliberarea i luarea hotrrii.
1

Gh. Mateu , Noua reglementare a recursului n procedura penal romn (II), D. nr. 3/1995, pag. 65; I. Neagu, op. cit., pag. 596; M. Apetrei, op. cit., pag. 316

328

A. Msuri pregtitoare a) Citarea pr ilor Preedintele instan ei de recurs, dup primirea dosarului cauzei i a declara iei de recurs fixeaz termen de judecat i, potrivit art. 38511 alin. 1 Cod procedur penal, judecarea se face cu citarea pr ilor. La judecata n recurs cel care a exercitat calea de atac poart denumirea de recurent, iar partea care are interese opuse se numete intimat. Inculpatul aflat n stare de de inere trebuie adus la judecat, prezen a sa fiind obligatorie indiferent de pozi ia procesual pe care o are (art. 38511 alin. 2 Cod procedur penal). Participarea procurorului la judecata recursului este obligatorie n toate cazurile. b) ntocmirea raportului scris Potrivit art. 38512 Cod procedur penal, preedintele instan ei de recurs poate delega unul din judectori s fac un raport scris asupra recursului. La nalta Curte de Casa ie i Justi ie raportul poate fi ntocmit de un judector sau un magistrat asistent. n ipoteza n care sunt mai multe recursuri ale unor pr i i al procurorului, se va ntocmi un singur raport cu privire la toate recursurile1. B. edin a de judecat n recurs Structura edin ei de judecat n recurs prezint dou particularit i: lipsa cercetrii judectoreti i existen a unui raport. Desfurarea edin ei de judecat n recurs cuprinde anumite momente distincte: nceputul edin ei de judecat; citirea raportului i dezbaterile. a) nceputul edin ei de judecat
Gh. Mateu , Procedura penal, Partea Special, vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc., 1998, pag. 343
1

329

Dup deschiderea edin ei de judecat de ctre preedintele completului, se verific prezen a pr ilor, ndeplinirea procedurii de citare pentru pr ile lips, prezen a inculpatului aflat n stare de de inere i participarea aprtorului ales sau din oficiu, cnd asisten a juridic este obligatorie. b) Citirea raportului Atunci cnd preedintele completului constat c au fost respectate dispozi iile legale i c nu exist nici un impediment pentru desfurarea judec ii, declar recursul n stare de judecat i d cuvntul judectorului desemnat pentru citirea raportului. Lipsa raportului, neregularitatea sau necitirea lui se sanc ioneaz cu nulitatea relativ, care trebuie invocat la instan a de recurs, nainte de a se intra n dezbateri1. c) Dezbaterile judiciare Potrivit art. 38513 Cod procedur penal, dup citirea raportului, cnd s-a dispus ntocmirea acestuia, preedintele d cuvntul recurentului, apoi intimatului i n urm procurorului, iar dac ntre recursurile declarate se afl i recursul procurorului, primul cuvnt l are acesta. Procurorul i pr ile au dreptul la replic cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatul are cel din urm cuvntul. d) Deliberarea i pronun area hotrrii Dup ncheierea dezbaterilor are loc deliberarea, care const n verificarea hotrrii atacate pe baza probelor administrate n cauz i a oricror nscrisuri noi prezentate la instan a de recurs. Instan a de recurs examineaz cauza numai n limitele motivelor de casare prevzute n art. 3859 Cod procedur penal, depuse n termenul prevzut de lege, sau care pot fi invocate din oficiu. Sunt examinate pe rnd motivele de recurs formulate de procuror i de pr i iar n situa ia n care unul din
1

I. Neagu, op. cit., pag. 598

330

motivele invocate este ntemeiat i atrage casarea n ntregime a hotrrii cu rejudecarea cauzei, nu se mai justific examinarea celorlalte motive de recurs; n caz contrar se examineaz toate motivele de recurs. Hotrrea se pronun n edin public, de ctre preedintele completului de judecat, asistat de grefier. 3. Solu iile la judecata de recurs Solu ia instan ei de recurs difer dup cum aceast cale de atac se exercit asupra unei hotrri a instan ei de apel cnd va fi corespunztoare cazurilor de casare prevzute de lege, sau cnd se exercit asupra unei hotrri nesupuse apelului, situa ie n care se va examina cauza sub toate aspectele. Instan a de recurs poate pronun a respingerea sau admiterea recursului. A. Respingerea recursului Potrivit art. 38515 pct. 1 Cod procedur penal, instan a, judecnd recursul l respinge, men innd hotrrea atacat: -dac recursul este tardiv sau inadmisibil; -dac recursul este nefondat. Recursul este tardiv atunci cnd nu a fost declarat n termenul prevzut de lege i nu poate fi considerat ca recurs peste termen sau nu sunt ndeplinite condi iile pentru repunerea n termen1. Recursul este inadmisibil cnd legea nu prevede c o hotrre poate fi atacat cu recurs sau cnd o persoan nu are dreptul de a declara recurs. Recursul este nefondat atunci cnd motivele de recurs formulate n termen legal nu sunt ntemeiate, fie datorit inexisten ei erorii invocate, fie datorit nendeplinirii condi iilor n care poate opera nulitatea, ori unei interpretri greite a legii n criticarea hotrrii atacate, iar alte motive de casare invocabile din oficiu, nu au fost constatate2.

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 425; C.S.J., s. p., d. nr. 2285/1995, D. nr. 6/1996, pag. 115-116 2 Gr. Theodoru. op. cit., pag. 356 i urm.

331

B. Admiterea recursului i casarea hotrrii1 cauzei a) Casarea hotrrii recurate i solu ionarea concomitent a

Aceast solu ie intervine n situa iile prevzute n art. 38515 pct. 2 lit. a i b Cod procedur penal. -Cnd apelul a fost greit admis, se caseaz hotrrea instan ei de apel i se men ine hotrrea primei instan e. Apelul se consider c a fost greit admis cnd era tardiv, inadmisibil sau nefondat. -Cnd inculpatul a fost condamnat sau a rmas condamnat la instan a de apel, dei n aceast cauz trebuia s se pronun e achitarea sau ncetarea procesului penal n baza art. 11 i 10 lit. a-j Cod procedur penal, solu ie care este numai n favoarea inculpatului. b) Casarea hotrrii recurate cu trimitere spre rejudecare la instan a a crei hotrre a fost casat n art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedur penal, sunt prevzute trei cazuri n care se poate adopta solu ia de casare cu trimitere spre rejudecare. -Cnd casarea s-a produs pentru vreunul din cazurile de nulitate prevzute n art. 197 alin. 2 Cod procedur penal. -Atunci cnd recursul privete att hotrrea primei instan e ct i hotrrea instan ei de apel, admi ndu-se recursul i dispunndu-se rejudecarea de ctre instan a a crei hotrre a fost casat, se va trimite cauza la prima instan , dac ambele hotrri au fost casate, sau la instan a de apel cnd numai hotrrea acesteia a fost casat. -n situa ia n care nalta Curte de Casa ie i Justi ie este instan de recurs, dac admite recursul i este necesar administrarea de probe, dispune rejudecarea de ctre instan a a crei hotrre a fost casat, sau cnd interesele justi iei o cer, de ctre o alt instan egal n grad. c) Casarea hotrrii recurate cu re inere sau rejudecare de ctre instan a de recurs
1

Gr. Tehodoru, op. cit., pag. 362-384; I. Neagu, op. cit., pag. 601-603; Gh. Mateu . op. cit., P.S., vol. II, pag. 349-352

332

Aceast solu ie este subsidiar i se pronun n alte cazuri cnd nu se poate da vreo solu ie din cele examinate. Dintre cazurile n care se aplic aceast solu ie, cnd recursul este ndreptat mpotriva unei hotrri a instan ei de apel men ionm: neefectuarea n cursul urmririi penale i al judec ii a expertizei psihiatrice a inculpatului, n cazurile i n condi iile prevzute de art. 117 alin 1 i 2 Cod procedur penal. Rejudecarea cauzei de ctre instan a de recurs are loc n alt edin dect cea n care s-a judecat recursul, situa ie care se explic prin aceea c fiecare reprezint stadii procesuale distincte1. d) Restituirea cauzei procurorului Instan a de recurs poate adopta i solu ia de rstituire a cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale, n condi iile art. 333 Cod procedur penal, dac constat c probele necesare pentru lmurirea unor mprejurri esen iale ale cauzei nu pot fi administrate n fa a instan ei dect cu mare ntrziere. e) Solu ionarea altor chestiuni referitoare la recurs Instan a de recurs, n solu ionarea cauzei dup casare, face aplicarea dispozi iilor cu privire la repararea pagubei, la msurile asiguratorii, la cheltuielile judiciare, la computarea de inerii preventive i adaug, dac este cazul, timpul de arestare scurs dup pronun area hotrrii atacate cu recurs. n caz de casare a hotrrii instan ei de fond, dac aceasta a dispus arestarea inculpatului se va examina, cu ocazia deliberrii, n ce msur se mai justific sau nu privarea de libertate. 8. Rejudecarea cauzei dup casare2 1. Instan a competent s judece cauza dup casare Dup casarea hotrrii n recurs, rejudecarea cauzei poate avea loc la prima instan , la instan a de apel sau la instan a de recurs. Cauza
I. Neagu, op. cit., pag. 603 Gr. Theodoru, op. cit., pag. 390-414; I. Neagu, op. cit., pag. 605-606; Gh. Mateu , op. cit., P.S., vol. II, pag. 356-359
2 1

333

se trimite spre rejudecare la prima instan cnd a fost casat i hotrrea acesteia, sau la instan a de apel, dac a fost casat numai hotrrea acesteia. Rejudecarea are loc la instan a de recurs atunci cnd s-a dispus casarea cu re inere. 2. Limitele rejudecrii dup casare Potrivit art. 38518 Cod procedur penal, instan a de rejudecare trebuie s se conformeze hotrrii instan ei de recurs, n msura n care situa ia de fapt rmne cea avut n vedere la solu ionarea recursului. Sunt avute n vedre dou situa ii: una privind casarea n ntregime a hotrrii recurate, care conduce la rejudecarea tuturor faptelor i persoanelor la care se refer aceast hotrre, att n latura penal i civil, i alta, cnd hotrrea este desfiin at numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai n ce privete latura penal sau civil, instan a de rejudecare fiind obligat s se pronun e numai n limitele n care hotrrea a fost casat1. 3. Procedura de rejudecare Potrivit art. 38519 Cod procedur penal, rejudecarea cauzei dup casarea hotrrii atacate se desfoar dup regulile generale de judecat i cele ale judec ii n prim instan 2, dar n limitele n care s-a dispus casarea, examinate anterior.

Sec iunea a IV-a Autoritatea de lucru judecat


1. Efectele rmnerii definitive a hotrrii penale Hotrrea penal poate rnmne definitiv la prima instan , la instan a de apel sau la instan a de recurs. Din momentul cnd a devenit defintiv, hotrrea penal sau civil este executorie n toate dispozi iile sale iar autorittile competente sunt obligate s le aduc la ndeplinire.
1 2

C.S.J., s. p., d. nr. 235/1993, D. nr. 4/1994, pag. 93 C.S.J., s. p., d. nr. 2064/1996, D. nr. 11/1997, pag. 129

334

Hotrrea penal definitiv are autoritate de lucru judecat, care decurge din caracterul irevocabil al acesteia, care nu poate fi desfiin at dect n cazul admiterii unei ci de atac extraorinare. 2. Autoritatea de lucru judecat, cauz de mpiedicare a punerii n micare i de exercitare a ac iunii penale Autoritatea de lucru judecat presupune existen a a trei condi ii: o hotrre penal definitiv cu privire la ac iunea penal, identitate de persoan i de obiect. -Hotrrea definitiv pronun at de instan trebuie s fie de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal. Face excep ie de la aceast regul hotrrea de ncetare a procesului penal n baza art. 10 lit. f Cod procedur penal, care nu solu ioneaz n fond ac iunea penal, ci doar constat existen a unui impediment n exercitarea ei. -Identitatea de persoan exprim cerin a ca ntre persoana fa de care s-a pronun at o hotrre penal definitiv i persoana care ar urma s fie urmrit sau judecat pentru aceeai fapt s fie identitate. -Identitatea de obiect se refer la aceeai fapt pentru care s-a pronun at o hotrre penal definitiv i fapta care ar urma s fie din nou imputat aceleiai persoane. Identitatea se refer la fapt i nu la infrac iune, ceea ce nseamn c, atunci cnd fapta este aceeai, exist identitate chiar dac s-ar ncadra ntr-o alt infrac iune. Autoritatea de lucru judecat produce i efectul de a mpiedica revenirea asupra unor dispozi ii cuprinse ntr-o hotrre penal definitiv cu excep ia unor cazuri n care legea dispune altfel (art. 447 i urm. Cod procedur penal). Un mod original de reglementare a autorit ii de lucru judecat este ntlnit n Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Potrivit prevederilor art. 22 ce poart titlul Dreptul de a nu fi urmrit, judecat sau pedepsit de mai multe ori, hotrrea organului de urmrire penal de scoatere de sub urmrire sau de ncetare a urmririi penale are aceeai valoare cu o hotrre judectoreasc definitiv. n alin. 3 al art. 42 se prevede c hotrrea organului de urmrire penal de scoatere a persoanei de sub urmrire penal sau de ncetare a urmririi penale, precum i hotrrea judectoreasc definitiv mpiedic reluarea urmririi penale, punerea sub o nvinuire 335

mai grav sau stabilirea unei pedepse mai aspre pentru aceeai persoan, pentru aceeai fapt, cu excep ia cazului cnd fapte noi ori recent descoperite sau un viciu fundamental n cadrul procedurii precedente au afectat hotrrea pronun at. 3. Autoritatea de lucru judecat a hotrrii penle definitive n fa a instan ei civile sesizat cu judecarea ac iunii civile n procesul penal ac iunea civil este accesorie ac iunii penale i deci solu ionarea ei trebuie s fie n concordan cu solu ia dat n ac iunea penal cu privire la existen a faptei, la svrirea ei de ctre inculpat i la vinov ia acestuia, altfel se produce o contradic ie n modul de solu ionare a celor dou ac iuni. Aceeai regul trebuie s fie aplicat i atunci cnd ac iunea civil are ca obiect prejudiciile produse prin infrac iunea svrit de inculpat i se exercit n fa a instan ei civile, n sensul c instan a civil este obligat s accepte ceea ce a hotrt n mod definitiv instan a penal cu privire la existen a faptei, svrirea ei de ctre inculpat i vinov ia acestuia. Atunci cnd instan a penal nu s-a pronun at asupra unor chestiuni de fapt, instan a civil, care judec ac iunea civil decurgnd din fapta penal, este abilitat s le examineze i s le solu ioneze; astfel, dac instan a penal nu a statuat asupra existen ei sau inexisten ei culpei victimei la producerea pagubei, instan a civil este n drept s se pronun e asupra acestei mprejurri productoare de efecte juridice.

CAPITOLUL V CILE EXTRAORDINARE DE ATAC Sec iunea I Caracteristicile cilor de atac extraordinare1

D.V. Mihaiescu, V. Ramureanu, Cile extraordinare de atac n procesul penal, Ed. tiin ific, Bucureti, 1970, pag. 8-11; Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 450-452; M. Apetrei, op.cit., pag. 323-324; I. Neagu, op.cit., pag. 607-608

336

Cile de atac extraordinare i cile de atac ordinare au un scop comun, de a nltura erorile de fapt i de drept pe care le cuprind hotrrile penale, avnd comune i unele cazuri de exercitare, reguli de procedur i solu ii. Pe lng aceste asemnri, cile de atac extraordinare au i unele caracteristici care le deosebesc de cile de atac ordinare i anume: - cile de atac extraordinare sunt ndreptate mpotriva hotrrilor penale definitive, iar cele ordinare mpotriva hotrrilor penale nedefinitive; - n timp ce pentru cile de atac extraordinare legea procesual penal fixeaz un numr restrns de cazuri n care acestea pot fi introduse, n cazul cilor de atac ordinare legea fie c nu enumer limitativ motivele, fie c instituie un numar mare de cazuri cnd acestea pot fi exercitate; - cile de atac extraordinare sunt situate n afara sistemului gradelor de jurisdic ie, pe cnd cile de atac ordinare se nscriu n acest sistem; - exerci iul cilor de atac extraordinare, sub aspectul titularilor lor, este cu mult mai restrns dect cel al cilor de atac ordinare; - termenele de exercitare a cilor de atac extraordinare sunt cu mult mai mari dect termenele de exercitare a cilor de atac ordinare; - n cazul unor ci de atac extraordinare reexaminarea cauzei se face numai dup ce s-a desfurat o procedur de admitere n principiu, pe cnd exercitarea unei ci de atac ordinare investete instan a cu judecarea imediat a acestor ci de atac; - n timp ce cile de atac extraordinare nu suspend prin exercitarea lor, executarea dispozi iilor cuprinse n hotrrea atacat, introducerea cilor de atac ordinare suspend de drept executarea dispozi iilor men ionate n hotrrea atacat; - n timp ce cile de atac extraordinare au un regim special n ce privete instan a competent s judece (instan a care le-a pronun at pentru unele i nalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru altele), judecarea cilor ordinare de atac cade n competen a instan ei ierarhic superioare celei care a pronun at hotrrea atacat.

Sec iunea II Contesta ia n anulare


337

1. Considera ii introductive Contesta ia n anulare este mijlocul procesual prin care, n anumite cazuri prevzute de lege, se poate cere unei instan e care a pronun at o hotrre definitiv s rejudece cauza penal i s revin n total sau n parte asupra solu iilor date acesteia1. Contesta ia n anulare are o natur juridic mixt, fiind att o cale de anulare, ct i de retractare2. n afara esen ei sale de remediu al hotrrii, propriu oricrei ci de atac, contesta ia n anulare manifest n anumite cazuri i elementele unei excep ii procesuale, cum ar fi n cazurile prevzute de art. 386 lit. a i b Cod procedur penal, prin care se urmarete repunerea pr ii lips la judecarea recursului n dreptul de a se rejudeca pricina n fa a aceleiai instan e n prezen a contestatorului3.

2. Cazurile de contesta ie n anulare Potrivit art. 386 Cod procedur penal, contesta ia n anulare mpotriva hotrrilor penale definitive poate fi fcut numai n patru cazuri. 1. Cnd procedura de citare a pr ii pentru termenul la care s-a judecat cauza de ctre instan a de recurs nu a fost ndeplinit conform legii (art. 386 lit. a Cod procedur penal)

V. Dongoroz, n colab., Explica ii teoretice ale Codului de procedur penal romn, Partea Special, vol. II, Ed. Academiei, Bucureti, 1976, pag. 247 2 I. Neagu, op.cit., pag. 610; N. Volonciu, op.cit., P.S., vol. II, pag. 321 3 N. Volonciu, op.cit., P.S., vol. II, pag. 322

338

Acest caz de contesta ie n anulare este justificat de dreptul pe care-l au pr ile de a fi prezente la edin a de judecat, n scopul aprrii intereselor lor procesuale i implic ndeplinirea urmatoarelor condi ii1: Pentru termenul la care s-a judecat cauza de ctre instan a de recurs, procedura de citare fa de aceast parte nu a fost ndeplinit potrivit legii, n sensul c opera iile de emitere a cita iei, de nmnare a acesteia ct i dovada modului de ndeplinire a procedurii de citare nu au fost efectuate deloc sau au fost efectuate n condi ii ce nu asigur cunoaterea de ctre parte a datei de desfurare a edin ei de judecat la instan a de recurs. Partea nu a fost prezent la judecarea cauzei de ctre instan a de recurs, aducndu-i-se atingere dreptului su de a participa la judecat i de a pune concluzii. Lipsa pr ii s se fi produs n fa a instan ei de recurs, cnd au avut loc dezbaterile judiciare, fie n stadiul judecrii recursului fie la rejudecarea cauzei, dup casare, de ctre instan a de recurs. Lipsa pr ii nelegal citate la prima instan se poate invoca doar n apel, iar lipsa pr ii nelegal citate la judecata n apel se invoc prin recurs. 2. Cnd partea dovedete c la termenul la care s-a judecat cauza de ctre instan a de recurs a fost n imposibilitate de a se prezenta i de a ncunotiin a despre aceast mpiedicare (art. 386 lit. b Cod procedur penal) Pentru a se folosi acest caz de contesta ie n anulare se cer urmtoarele condi ii cumulative2: Partea s nu fi fost prezent la termenul cnd a avut loc edin a de judecat de dezbateri asupra recursului sau la rejudecarea cauzei dup casare, de ctre instan a de recurs, iar procedura de citare a pr ii s fi fost ndeplinit potrivit legii. Partea s fi fost n imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecat al recursului sau la rejudecarea cauzei
1 2

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 459-460 Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 461

339

dup casare. Imposibilitatea de prezentare a pr ii s fie datorat unor mprejurri care pot fi apreciate ca avnd un caracter excep ional, de nenvins, i s nu fi fost prevzute n mod normal de parte, cum ar fi: aflarea inculpatului n stare de de inere, de internare ntr-un spital n stare grav, o epidemie ce a necesitat msuri de carantin, ntreruperea circula iei ca urmare a unei nzpeziri, inunda ii, ncorporarea, concentrarea unei persoane, etc. Partea a fost n imposibilitatea de a ntiin a instan a de recurs despre mpiedicarea de a se prezenta la judecat, ntruct s-a aflat n stare de incontien sau mijloacele de comunica ie au fost ntrerupte, condi ii care trebuie s fie cumulative1.

3. Cnd instan a de recurs nu s-a pronun at asupra unei cauze de ncetare a procesului penal din cele prevzute de art. 10, lit. f-i, cu privire la care existau probe n dosar (art. 386 lit. c Cod procedur penal) Instan a s nu se fi pronun at asupra unei cauze de ncetare a procesului penal prevzute de art. 10 lit. f-i, indiferent dac a fost invocat de parte sau putea fi luat n considerare din oficiu. La dosar exist probe din care rezult existen a unei cauze de ncetare a procesului penal, omise de instan a de recurs n solu ionarea recursului. 4. Cnd mpotriva unei persoane s-au pronun at dou hotrri definitive pentru aceeai fapt (art. 386 lit d Cod procedur penal) Reglementarea acestui caz de contesta ie a condus la instituirea unui remediu procesual prin care partea interesat ob ine restabilirea legalit ii nclcate prin nesocotirea principiului non bis in idem2. 3. Procedura de exercitare a contesta iei n anulare
1 2

A se vedea dec. de ndrumare a Plenului TS., nr. 24/1960, CD., 1960, pag. 67 I. Neagu, op. cit, pag. 615

340

1. Condi ii de fond A. Hotrrile penale susceptibile de contesta ie n anulare n art. 386 Cod procedur penal sunt men ionate hotrrile penale care pot fi atacate cu contesta ie n anulare. Pentru primele trei cazuri prevzute n art. 386 lit a, b i c Cod procedur penal, poate fi atacat cu contesta ie n anulare numai hotrrea penal pronun at de instan a de recurs, care este o decizie. Pentru contesta ia n anulare prevzut n art. 386 lit d Cod procedur penal, aceasta se poate exercita mpotriva ultimei hotrri penale ramase definitive, care poate fi o sentin a primei instan e, o decizie a instan ei de apel sau o decizie a instan ei de recurs. B. Titularii exerci iului contesta iei n anulare Potrivit art. 387 alin. 1 Cod procedur penal, contesta ia n anulare poate fi fcut de oricare dintre pr i, iar contesta ia pentru motivele prevzute n art. 386 lit c i d, i de procuror. C. Termenul de exercitare a contesta iei n anulare Potrivit art. 388 Cod procedur penal, termenul de exercitare a contesta iei n anulare este reglementat diferit n raport de cazul invocat i de persoana care folosete calea de atac. Astfel, pentru motivele artate n art. 386 lit a-c Cod procedur penal, contesta ia n anulare poate fi introdus de ctre persoana mpotriva creia se face executarea, cel trziu n 10 zile de la nceperea executrii, iar de ctre celelalte pr i n termen de 30 de zile de la data pronun rii hotrrii a crei anulare se cere1. Contesta ia pentru cazul prevzut de art. 386 lit d Cod procedur penal poate fi introdus oricnd. Dei textul se refer la termenul de 10 zile de la nceperea executrii, nu nseamn c nu se poate exercita contesta ia n anulare i nainte de nceperea executrii. Dac se introduce contesta ia de ctre procuror pentru cazul prevzut de art. 385 lit. c Cod procedur penal, se consider c
1

Tribunalul Municipiului Bucureti, s.II-a p.,d. Nr. 389/1990, D. nr.4/1992, pag.81

341

termenul este ntotdeauna de 30 zile de la data pronun rii hotrrii, deoarece el nu face parte dintre persoanele mpotriva crora se face executarea i, n consecin , niciodat nu se poate pune problema termenului de 10 zile de la nceperea executrii1. 2. Condi ii de form A. Cererea de contesta ie n anulare Contesta ia n anulare se exercit printr-o cerere scris formulat de partea interesat sau, n cazurile prevzute de lege, printr-o adres a parchetului corespunzator. n cererea de contesta ie n anulare pentru motivele prevzute n art. 386 lit. a-c Cod procedur penal, trebuie s se arate toate cazurile de contesta ie pe care le poate invoca contestatorul i toate motivele aduse n sprijinul acestora (art. 387 alin. 2 Cod procedur penal). Cazul de contesta ie n anulare prevzut de art. 386 lit. d Cod procedur penal, poate fi probat numai prin nscrisuri oficiale, respectiv copiile hotrrilor judectore ti definitive2. B. Instan a competent s judece contesta ia n anulare Potrivit art. 389 Cod procedur panal, contesta ia n anulare pentru cazurile prevzute n art. 386 lit. a-c se introduce la instan a de recurs care a pronun at hotrrea a crei anulare se cere, care poate fi, dup caz, tribunalul sau curtea de apel, tribunalul militar teritorial sau Curtea Militar de Apel, ori nalta Curte de Casa ie i Justi ie3. n cazul prevzut de art. 386 lit. d Cod procedur penal, contesta ia n anulare se introduce la instan a la care a ramas definitiv ultima hotrre. 4. Procedura de judecat a contesta iei n anulare Instan a sesizat poate suspenda executarea hotrrii a crei anulare se cere pn la solu ionarea contesta iei n anulare, evident cu
1 2

I. Neagu, op. cit., pag. 617 I. Neagu, op. cit., pag. 616 3 M. Apetrei, op. cit., pag. 330; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 468

342

concluziile procurorului (art. 390 Cod procedur penal). Deci, suspendarea executrii hotrrii atacate nu este obligatorie pentru instan , care poate aprecia, n raport de cazul invocat, dac se justific sau nu cererea de suspendare a executrii pedepsei. 1. Admiterea n principiu a cererii Judecarea contesta iei n anulare pentru primele trei cazuri ncepe cu o procedur prealabil consacrat examinrii admisibilit ii n principiu a cererii (art. 391 alin. 1 Cod procedur penal). n aceast etap procesual instan a examineaz dac cererea introdus privete o hotrre definitiv, dac cererea este fcut de o persoan care are calitatea procesual cerut de lege, dac cererea este motivat i dac a fost introdus n termenul prevzut de lege. n cazul contesta iei n anulare ntemeiat pe dispozi ia art. 386 lit. d Cod procedur penal, nu se desfoar procedura examinrii n principiu, ci se trece direct la judecarea contesta iei. 2. Solu ionarea contesta iei n anulare Instan a, n compunerea prevzut pentru judecata n recurs, n primele trei cazuri, sau pentru judecata n prim instan , n apel sau n recurs, dup cum a rmas definitiv ultima hotrre, n ultimul caz, delibereaz n secret i se pronun asupra cererii cu care a fost sesizat. Instan a poate dispune respingerea sau admiterea constesta iei n anulare, pronun nd o decizie n primele trei cazuri, iar n ultimul caz, o sentin , dac judec n prim instan , sau o decizie, cnd judec n apel sau n recurs. La rejudecarea pe care o face instan a dup admiterea contesta iei n anulare, nu i se poate agrava situa ia celui care a introdus cererea, aplicndu-se regula non reformatio n pejus1.

Sectiunea a III-a Revizuirea

N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 333; Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag 473; M. Apetrei, op. cit., pag. 332

343

Revizuirea este o cale de atac de retractare deoarece prin ea nu se aduce o critic hotrrii atacate i, prin urmare, nici la adresa completului de judecat care a dat acea hotrre, ci se invoc descoperirea unor situa ii noi care nu au fost cunoscute la solu ionarea cauzei, care, dac ar fi fost cunoscute n acea perioad ar fi dus la o alt solu ie. 1. Cazurile de revizuire Codul de procedur penal prevede n art. 394 cinci cazuri de revizuire, att n favoarea ct i n defavoarea pr ilor din proces, care pot fi folosite pentru revizuirea laturii penale i a laturii civile a cauzei. 1. Cazul de revizuire privind descoperirea de fapte sau mprejurri noi (art. 394 lit. a Cod procedur penal) Acest caz de revizuire este cel mai reprezentativ sub aspectul elementelor care conduc la nlturarea erorilor judiciare existente ntr-o hotrre definitiv, ntruct are n vedere descoperirea de fapte sau mprejurri ce nu au fost cunoscute de instan a la solu ionare a cauzei.1 2. Cazul de revizuire privind mrturia mincinoas (art. 394 lit. b Cod procedur penal) n cazul mrturiei mincinoase, eroarea judiciar i are sursa ntro form de fraud procesual despre care instan a nu a avut cunostin la solu ionarea cauzei. Pentru admisibilitatea acestui caz de revizuire trebuie s fie ndeplinite cumulativ mai multe condi ii: Un martor, expert sau interpret a svrit infrac iunea de mrturie mincinoas. Mrturia mincinoas svrit de martor, expert, interpret s fi avut loc n cauza penal supus revizuirii i nu n alt cauz, cci eroarea de judecat a fost determinat de aceast fraud procesual. Mrturia mincinoas s fi condus la pronun area unei hotrri nelegale sau netemeinice (art. 394 alin. 3 Cod procedur penal).

. Neagu, op. cit., pag. 623

344

Mrturia mincinoas poate fi dovedit printr-o hotrre judectoreasc sau prin ordonan a procurorului, dac prin aceasta s-a dispus asupra fondului. 3. Cazul de revizuire privind nscrisurile declarate false (art. 394 lit. c Cod procedur penal) Pentru existen a acestui caz de revizuire sunt necesare dou condi ii1: S existe un nscris fals care a servit ca temei al hotrrii pronun ate. Este necesar ca un astfel de nscris s fi fost declarat fals n cadrul unui proces penal, prin condamnarea penal a celui care l-a falsificat sau chiar prin achitarea lui sau ncetarea procesului penal dac exist vreo cauz care a nlaturat caracterul penal al faptei sau care a nlaturat rspunderea penal. nscrisul declarat fals s fi dus la darea unei hotrri nelegale i netemeinice. 4. Cazul privind comiterea unei infrac iuni n legatur cu cauza a crei revizuire se cere de ctre un membru al completului de judecat, procuror ori persoana care a efectuat acte de cercetare penal (art. 394 lit. d Cod procedur penal) Pentru a putea fi invocat acest caz de revizuire sunt necesare urmatoarele condi ii: Svrirea unei infrac iuni de ctre un membru al completului de judecat, procuror ori persoana care a efectuat acte de cercetare penal, care s fi privit corectitudinea urmririi sau judec ii. Infractiunea s fi fost svrit n legatur cu cauza a crei hotrre definitiv a fost atacat. 5. Cazul de revizuire privind hotrri judectoreti definitive care nu se pot concilia (art. 394 lit. e Cod procedur penal)
1

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 483; M. Apetrei, op. cit., pag. 336

345

Pentru a re ine acest caz de revizuire, se cer urmatoarele condi ii1: Hotrrile definitive ale instan elor penale s solu ioneze fondul cauzei. Sub acest aspect, se cere ca instan ele s se fi pronun at diferit asupra existen ei faptei, a svririi ei de ctre inculpat i a vinova iei acestuia. Hotrrile definitive s fie inconciliabile, ceea ce nseamn c se exclud una pe alta. Inconciliabilitatea trebuie s rezulte din dispozitiv, iar cnd dispozitivul nu este determinant n lmurirea solu iilor ce nu se pot concilia, se poate apela i la considerentele care-l precizeaz. 2. Procedura revizuirii penale 1. Hotrrile penale supuse revizuirii Potrivit art. 393 Cod procedur penal, hotrrile judectoreti definitive pot fi supuse revizuirii, att cu privire la latura penal ct i cu privire la latura civil. Cnd o hotrre privete mai multe infrac iuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre fptuitori. 2 Persoanele care pot cere revizuirea Potrivit art. 396 Cod procedur penal, pot cere revizuirea: oricare parte din proces, n limitele calit ii sale procesuale; so ul i rudele apropiate ale condamnatului, chiar i dup moartea acestuia; procurorul poate din oficiu s ini ieze procedura revizuirii; organele de conducere ale unit ilor la care se refer art. 145 din Codul Penal, care au cunotin despre vreo fapt sau mprejurare care ar motiva revizuirea, sunt obligate s sesizeze procurorul. Asemenea informa ii pot proveni de bun voie de la orice persoan fizic sau juridic, iar n cazul prevzut de art. 265 Cod penal este obligatorie2. 3 Termenul de introducere a cererii de revizuire
1 2

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 487-488. Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 490

346

Articolul 398 Cod procedur penal reglementeaz n mod diferit termenul de introducere a cererii de revizuire, dup cum cererea este fcut n favoarea sau n defavoarea condamnatului. Cererea de revizuire n favoarea condamnatului se poate face oricnd, chiar dup executarea pedepsei sau dup moartea condamnatului. Cererea de revizuire n defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui fa de care s-a ncetat procesul penal, se poate face n termen de un an, care curge: n cazul prevzut n art. 394 lit. a, precum i n cazurile prevzute la lit. b, c i d, cnd nu sunt constatate prin hotrre definitiv de la data cnd faptele sau mprejurrile au fost cunoscute de persoana care face cererea; n cazurile prevzute n art. 394 lit. b, c i d, dac sunt constatate prin hotrre definitiv, de la data cnd hotrrea a fost cunoscut de persoana care face cererea. Pentru procuror, termenul de un an curge n cazul sesizrii din oficiu, n aceleai condi ii. 4. Cererea de revizuire n baza art. 397 Cod procedur penal, cererea de revizuire se adreseaz procurorului de la parchetul de pe lng instan a care a judecat cauza n prima instan . Cererea se face n scris, cu artarea cazului de revizuire pe care se intemeiaz i a mijloacelor de prob n dovedirea acestuia. Introducerea cererii de revizuire se poate face nainte de nceperea executrii condamnrii penale sau civile, n cursul executrii condamnrii penale sau civile, n cursul executrii ei sau chiar dup executare dac este n termen1. Fiind o cale extraordinar de atac nu are efect suspensiv de executare. 5. Structura procedurii de revizuire n reglementarea romn actual

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., pag. 491

347

Procedura revizuirii a pastrat, n principiu, structura anterioar, desfurndu-se ntr-o procedur prealabil n fa procurorului i alta n fa instan ei de judecat, n dou etape, examinarea n principiu i judecarea n fond a cererii de revizuire. Procedura prelabil n fa procurorului are n vedere verificarea temeiniciei cazului de revizuire invocat prin administrarea probelor propuse de revizuent, dup care urmeaz sesizarea instan ei de judecat, indiferent dac cererea de revizuire este intemeiat sau nu. Procedura revizuirii parcurge n fa a instan ei de judecat dou etape: examinarea n principiu i judecarea n fond a revizuirii care se desfoar n fa a instan ei ce a judecat cauza n prim instan , ceea ce i confer caracterul de cale de atac de retractare. Admiterea n principiu a cererii de revizuire nseamn c noile fapte i mprejurri invocate sunt de natur s pun la ndoial faptele re inute prin hotrrea definitiv, recunoscndu-se posibilitatea unei erori judiciare i, prin urmare deschide procedura de rejudecare a cauzei n fond. Cea de-a doua etap urmrete verificarea existen ei erorii judiciare n raport de ansamblul probelor administrate, adoptnd solu ia care se impune. ntruct judecarea revizuirii este de competen a instan ei care a judecat cauza n prim instan , procedura de judecata a revizuirii poate parcurge cele trei grade de jurisdic ie prevzute pentru ciclul ordinar al procesului penal prima instan a, apel i recurs.

6. Procedura n fa a procurorului Cererea de revizuire se adreseaz procurorului din parchetul de pe lng instan a care a judecat cauza n prim instan . Dac cererea de revizuire s-a facut de ctre un solicitant procurorul va dispune nceperea procedurii prin rezolu ie, iar n caz de sesizare din oficiu va ntocmi un proces-verbal1.

N. Volonciu, op.cit., P.S., vol. II, pag. 354

348

Potrivit art. 399 Cod procedur penal, dup introducerea cererii de revizuire, procurorul verific dac sunt ntrunite condi iile prevzute de lege privind titularul, termenul, cazul de revizuire invocat i mijloacele de prob propuse. n lipsa unor men iuni prevzute de lege, procurorul i cere revizuentului s completeze sau s precizeze datele necesare. n cazul cnd este necesar efectuarea de cercetri penale pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonan , i cere dosarul cauzei, dac este necesar. Administrarea probelor se poate face de ctre procuror ns acesta poate delega organul de cercetare penal. Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni i curge de la data introducerii cererii de revizuire, fr ca legea s prevad vreo sanc iune n cazul nerespectrii termenului. Potrivit art. 399 alin. 5 Cod procedur penal, dup efectuarea cercetrilor, procurorul nainteaz ntregul material mpreun cu concluziile sale instan ei competente. 3. Procedura de judecare a revizuirii 1. Instan a competent s judece revizuirea Procedura de judecare i solu ionare a cererii de revizuire se desfoar n dou etape: admiterea n principiu i judecarea n fond a cererii, activita i care au loc n fa a aceleiai instan e de judecat. Sunt competente de a judeca revizuirea oricare dintre instan ele judectoreti dac au judecat cauza n prim instan 1, inclusiv nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Compunerea instan ei care examineaz cauza n principiu sau o rejudec n fond, urmeaz regulile stabilite pentru completul de judecat n prim instan , deci va fi un singur judector, cu excep ia naltei Cur i de Casa ie i Justi ie unde vor judeca 3 (trei) judectori. 2. Procedura de rejudecare a cauzei, dup admiterea n principiu a cererii de revizuire

V. Dongoroz, n colab., op.cit., P.S., vol.II, pag. 271

349

Dup admiterea n principu i dup dispunerea msurilor necesare instan a va proceda la rejudecarea cauzei, potrivit regulilor de procedur privind judecata n prim instan . Dac gasete necesar, instan a administreaz din nou probele care au fost efectuate n cursul primei judec i sau cu ocazia admiterii n principiu a cererii de revizuire (art. 405 Cod procedur penal). 3. Solu iile dup rejudecarea n fond a cuzei n raport de concluziile la care a ajuns instan a de revizuire i fa de cazul de revizuire invocat, instan a poate pronun a urmtoarele solu ii1: Respingerea n fond a cererii de revizuire n baza art. 406 alin. 4 Cod procedur penal, men innd hotrrea definitiv atacat. Aceast solu ie se dispune dac se constat c revizuirea este inadmisibil, este tardiv sau nentemeiat cazul de revizuire invocat. Respingerea n fond a revizuirii se dispune printr-o sentin motivat. Admiterea revizuirii i anularea hotrrii definitive atacate numai n latura penal sau numai n latura civil, numai pentru unele fapte i persoane. n acest caz se pronun o nou hotrre potrivit dispozi iilor de la judecata n prim instan (art. 406 alin. I Cod procedur penal), care poate s fie de achitare sau ncetare a procesului penal, n locul condamnrii i invers, dac revizuirea este total.

4 Cile de atac Potrivit art. 407 Cod procedur penal, sentin ele date cu privire la respingerea n principiu a cererii de revizuire sau cu privire la solu ia de fond, sunt supuse acelorai ci de atac ca i hotrrile la care se refer revizuirea, iar deciziile date n apel sunt supuse recursului. n cazul infrac iunilor la care se refer art. 279 alin. 2 Cod procedur penal, sentin a primei instan e poate fi atacat numai cu
1

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 503-504

350

recurs, ceea ce nseamn c hotrrea dat n procedura de revizuire este supus aceleiai ci de atac1.

Sectiunea a IV-a Recursul n anulare


1. Considera ii generale Recursul n anulare este o cale de atac extraordinar prin care pot fi atacate orice hotrri penale definitive date asupra fondului, dar i cu privire la chestiuni adiacente, cum ar fi msurile preventive, msurile de siguran provizorii, procedurile de executare, etc2. Acest supracontrol judectoresc, de competen a exclusiv a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, duce la amplificarea procesului penal peste limita ordinar a desfurrii sale cu o devolu ie privind erorile de drept, dar i unele de fapt, cu efecte att n favoarea ct i n defavoarea pr ilor i cu posibilitatea de a se schimba sau modifica solu ia adoptat (de reformare) ct i de a se casa hotrrea atacat cu trimitere spre rejudecare altei instan e (de anulare). 1. Condi iile de exercitare a recursului n anulare A. Hotarrile care pot fi atacate cu recurs n anulare Este susceptibil de a fi atacat cu recurs n anulare orice hotrre definitiv (art. 409 Cod procedur penal). Avnd n vedere existen a a trei categorii de hotrri definitive (cele pronun ate n prim instan nesusceptibile de apel, cele ale instan ei de apel, precum i cele ale instan ei de recurs), dei legea nu distinge, s-a sus inut c sunt vizate hotrrile judectoreti devenite irevocabile n urma exercitrii ori neexercitrii cilor de atac uzuale (apelul sau recursul). B. Titularul dreptului de a exercita recursul n anulare

1 2

Curtea de Apel Bucureti, s. a II a pen., dec. 218/1998, R.P.D nr. 4/2000, pag. 155 Gr. Theodoru, op. cit., P.S., p. 507

351

n actuala reglementare titularul recursului n anulare este numai procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, care poate promova aceast cale de atac, din oficiu sau la cererea ministrului justi iei. C. Termenul de exercitare a recursului n anulare Potrivit art. 411 Cod procedur penal, recursul n anulare n favoarea celui condamnat poate fi declarat oricnd, chiar dup moartea acestuia, cu privire la latura penal, iar cu privire la latura civil, numai dac solu ionarea acesteia se rsfrnge asupra laturii penale. Termenul de recurs n anulare expir n luna i ziua corespunzatoare a anului urmtor; dac aceasta este nelucrtoare termenul se prorog pn n prima zi lucrtoare ce urmeaz1. 2. Cazurile n care se poate exercita recurs n anulare2 Cazurile de recurs n anulare mpotriva hotrrilor de condamnare, de achitare i de ncetare a procesului penal se mpart n dou categorii: unele prin care recursul n anulare are efect cu privire la situa ia pr ilor din proces i alta care se refer numai la acele erori grave de drept i de fapt care s-au produs n defavoarea condamnatului. n prima categorie sunt incluse acele cazuri care permit schimbarea sau modificarea solu iei din hotrrea definitiv, att n favoarea ct i n defavoarea oricrei pr i, inclusiv a inculpatului. Cea de a doua categorie justific exercitarea recursului n anulare pentru ca solu ia atacat s fie schimbat sau modificat i cazurile din prima categorie, dac recursul n anulare este declarat n favoarea acestuia. Prin urmare, toate cazurile din a doua categorie justific introducerea oricnd a recursului n anulare n termen de un an de la data rmnerii definitive a hotrrii atacate, dac sunt n defavoarea condamnatului. Cazurile din prima categorie pot fi clasificate n cazuri n favoarea condamnatului, cazuri n defavoarea sa i cazuri att n favoare ct i n defavoare.

1 2

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 513 M. Apetrei, op. cit., pag. 351-353; Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 513-516; I.Neagu, op.cit., pag. 641-642; N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II, pag. 367-370

352

A. Cazuri n favoarea condamnatului a) Cnd nu sunt ntrunite elementele constitutive ale unei infrac iuni sau cnd instan a a pronuntat o hotrre de condamnare pentru o alt fapt dect cea pentru care condamnatul a fost trimis n judecat, cu excep ia cazurilor prevzute n art. 334-337(pct. 2); b) Cnd inculpatul a fost condamnat pentru o fapt care nu este prevzut de legea penal (pct. 3); c) Cnd persoana condamnat a fost mai nainte judecat n mod definitiv pentru aceeai fapt sau dac exist o cauz de nlaturare a rspunderii penale, pedeapsa a fost gra iat ori a intervenit decesul inculpatului (pct. 5). B. Cazuri n defavoarea inculpatului a) Instan a nu s-a pronun at asupra unei fapte re inute n sarcina inculpatului prin actul de sesizare (pct. 1). b) Cnd n mod greit inculpatul a fost achitat pentru motivul c fapta svrit de el nu este prevzut de legea penal sau cnd n mod greit s-a dispus ncetarea procesului penal pentru motivul c exist autoritate de lucru judecat sau o cauz de nlturare a rspunderii penale ori c a intervenit decesul inculpatului (pct. 6). C. Cazuri att n favoare ct i n defavoarea inculpatului a) Cnd s-au aplicat pedepse greit individualizate n raport cu prevederile art. 72 Cod penal sau n alte limite dect cele prevzute de lege (pct. 4); b) Cnd faptei svrite i s-a dat o greit ncadrare juridic (pct. 7); c) Cnd hotrrea este contrar legii sau cnd prin hotrre s-a facut o greit aplicare a legii de natur s influen eze solu ia procesului (pct. 7); d) Cnd s-a comis o eroare grav de fapt (pct. 8); e) Cnd judectorii de fond au comis un exces de putere, n sensul c au trecut n domeniul altei puteri constituite n stat (pct. 9);

353

D. Cazurile de recurs n anulare care poate fi declarat numai n favoarea condamnatului (art. 410 pct. II 1-9) a) Nu au fost respctate dispozi iile privind competen a dup materie sau dup calitatea persoanei; b) Instan a nu a fost sesizat legal; c) Instan a nu a fost compus potrivit legii ori s-au nclcat prevederile art. 292 alin. 2 sau a existat un caz de incompatibilitate; d) edin a de judecat nu a fost public, n afar de cazurile cnd legea prevede altfel; e) Judecata a avut loc fr participarea procurorului sau a inculpatului cnd aceasta era obligatorie, potrivit legii; f) Judecata a avut loc fr citarea legal a pr ilor sau cu procedura de citare nendeplinit; g) Judecata a avut loc n lipsa aprtorului, cnd prezen a acestuia era obligatorie; h) Judecata s-a fcut fr efectuarea anchetei sociale n cauzele cu infractori minori; i) Cnd nu a fost efectuat expertiza psihiatric a inculpatului n cazurile i n condi iile art. 117 alin. 1 i 2; j) Instan a a admis o cale de atac neprevzut de lege sau introdus tardiv. 2. Exercitarea recursului n anulare n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie exist o Sec ie judiciar penal n cadrul creia se organizeaz verificarea hotrrilor definitive care cuprind erori de fapt i de drept, n vederea constatrii dac acestea se ncadreaz n cazurile prevzute n art. 410 Cod procedur penal. Propunerile n vederea exercitrii recursului n anulare se pot face de procurorii generali ai cur ilor de apel, de inspectorii din Ministerul Justi iei i de pr ile din proces. Atunci cnd consider necesar, procurorul general poate retrage motivat recursul n anulare, ceea ce mpiedic examinarea sa de ctre nalta Curte de Casa ie i Justi ie (art. 414 Cod procedur penal).

354

3. Efectele exercitrii recursului n anulare 1 Potrivit articolului 412 Cod procedur penal, judecnd recursul n anulare, instan a examineaz cauza prin extindere i cu privire la pr ile la care acestea nu se refer, putnd hotar i n privin a lor, fr a crea acestor pr i o situa ie mai grea. Devolu ia se produce n raport de hotrrea definitiv atacat, de cazul de recurs n anulare invocat i de partea n favoarea sau defavoarea creia s-a actionat. Pot fi atacate solu iile care privesc latura penal, dar i cele din latura civil a cauzei. 4. Procedura de judecare a recursului n anulare2 1. Instan a competent Judecarea recursului n anulare este de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, dup urmatoarele criterii: Sec ia penal judec, n complet de trei judecatori, recursurile n anulare declarate mpotriva hotrrilor pronun ate de judectorii, tribunale i cur ile de apel (art. 22 din Legea nr. 56/1993, republicat n Monitorul Oficial nr. 56/1999); Completul de nou judecatori judec recursurile n anulare n cauzele n care sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie a pronun at sentin e rmase definitive prin nerecurare ori decizii n solu ionarea recursurilor ordinare (articolul 24 din Legea nr. 56/1993); Sec iile unite judec recursurile n anulare n cazurile n care completul de 9 judectori a pronun at decizii n recurs ordinar (articolul 26 litera a din Legea nr. 56/1993). 2. Judecarea recursului n anulare Potrivit articolului 413 Cod procedur penal, la judecarea recursului n anulare, declarat n defavoarea condamnatului, a celui achitat sau fa de care s-a ncetat procesul penal, pr ile se citeaz. Dac recursul este declarat n favoarea condamnatului, pr ile se citeaz
1 2

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 417-518 Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 518-522; M. Apetrei, op.cit., pag. 353-356

355

cnd nalta Curte de Casa ie i Justi ie consider necesar, precum i n cazul cnd s-ar putea modifica despgubirile civile. Pr ile prezente la judecarea recursului n anulare au dreptul la cuvnt, chiar dac nu au fost citate. Desfurarea judec ii recursului n anulare parcurge aceleai stadii ca la celelalte judec i i va cuprinde msuri premergtoare edin ei de judecat, edin a de judecat propriu-zis, deliberarea i darea hotrrii. Dup sesizare, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la cererea procurorului general sau a condamnatului, poate dispune suspendarea executrii hotrrii atacate, chiar cnd condamnatul a nceput executarea pedepsei. 3. Solu ionarea recursului n anulare n urma judecrii recursului n anulare instan a poate pronun a dou solu ii: respingerea sau admiterea acestuia1. Respingerea recursului n anulare se dispune cnd este inadmisibil, tardiv ori nefondat. Recursul n anulare este inadmisibil n cazul n care se ataca o hotrre dat n alt recurs n anulare; este tardiv atunci cnd, n cazurile prevzute de lege, a fost depit termenul de un an de la data ramnerii definitive a hotrrii atacate; este nefondat dac se constat c nu este ntemeiat cazul de casare invocat i nu exist un alt caz de casare care s poat fi luat n considerare din oficiu. Admiterea recursului n anulare i casarea hotrrilor atacate. Cum n cauz, dup casare, nu mai exist o hotrre asupra fondului cauzei, se impune reluarea procesului ntr-o etap anterioar, la prima instan , la instan a de apel sau de recurs, fr rejudecarea ei, potrivit art. 38515 Cod procedur penal, putndu-se adopta urmatoarele solu ii: -dac hotrrea primei instan e era corect dar a greit instan a de apel sau de recurs, se desfiin eaz deciziile date n apel sau n recurs i se men ine solu ia primei instan e; dac hotrrea dat n apel este corect iar cea din recurs este greit; -se dispune achitarea sau ncetarea procesului penal, cnd inculpatul a fost condamnat dei erau nclcate prevederile art. 10 i 11 pct. 2 lit b i c Cod procedur penal;
1

M. Apetrei, op.cit., pag. 354; Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 520-522

356

Se dispune trimiterea spre rejudecare la instan a a crei hotrre a fost casat, dac exist vreuna din urmtoarele situa ii: -a operat nulitatea absolut cu excep ia incompeten ei, cnd trimiterea se face la instan a competent; -judecata a avut loc n lipsa unei pr i care nu a fost legal citat sau care, legal citat a fost n imposibilitate de a se prezenta la judecat i de a ntiin a instan a despre aceast imposibilitate; -unei pr i i s-a respins n mod nejustificat o cerere de amnare a judec ii i nu a putut s-i fac aprarea; prin hotrrea atacat nu s-a rezolvat fondul cauzei. Se dispune rejudecarea de ctre nalta Curte de Casa ie i Justi ie n celelalte situa ii. Cum la Instan a Suprem nu se administreaz noi probe la rejudecarea cauzei, se dispune trimiterea fie la instan a a crei hotrre a fost casat fie la o alt instan de grad egal, atunci cnd interesele justitiei o cer. n situatia n care condamnatul se afl n curs de executare a pedepsei, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, admi nd recursul n anulare i pronun nd casarea cu trimitere dispune asupra strii de libertate a acestuia, care se transform din executare de pedeaps n masur preventiv, revocnd-o sau men innd-o. 4. Limitele rejudecrii cauzei dup casarea n recursul n anulare Rejudecarea cauzei dup casare, n recurs n anulare, se poate realiza dup caz, de nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau la instan a de trimitere, n limitele n care s-a dispus casarea. n caz de casare cu trimitere, solu iile pronun ate n drept de nalta Curte de Casa ie i Justi ie sunt obligatorii, dac n urma rejudecrii nu se schimb situa ia de fapt (art. 34 din Legea nr. 56/1993 republicat n 1999). Rejudecarea are loc dup regulile etapei de judecat reluate.1 Astfel, dac rejudecarea se face la prima instan se aplic procedura de judecat n prima instan iar dac rejudecarea are loc la instan a de apel sau recurs, aceasta se desfoar potrivit procedurilor corespunzatoare.
1

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 522-523

357

Hotrrea pronun at la rejudecare poate fi atacat cu apel sau cu recurs, dup cum hotrrea ini ial era susceptibil de apel sau de recurs. nalta Curte de Casa ie i Justi ie d o decizie definitiv, care nu mai poate fi atacat cu un alt recurs n anulare.

Sec iunea a V a Recursul n interesul legii


1. Caracterizare general Recursul n interesul legii nu este o cale de atac cu efecte asupra situa iei pr ilor din proces ci pentru a asigura interpretarea i aplicarea unitar a legilor penale i de procedur penal pe ntregul teritoriu al rii1. 2. Procedura recursului n interesul legii Potrivit art. 4142 Cod procedur penal, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, direct sau ministrul justi iei, prin intermediul procurorului general, au dreptul pentru a asigura interpretarea i aplicarea unitar a legilor penale i de procedur penal pe ntreg teritoriul rii, s cear naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s se pronun e asupra chestiunilor de drept care au primit o solu ionare diferit din partea instan elor de recurs. edin a de judecat a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n sec ii unite este prezidat de preedintele acestei instan e la care trebuie s participe cel pu in trei ptrimi din numrul membrilor n func ie. La edin a de judecat particip i procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Justi ie i Casa ie. Judectorul delegat prezint raportul cu privire la recursul n interesul legii, dup care procurorul general pune concluzii prin care i sus ine cererea. Dup deliberare, Instan a Suprem poate lua decizia numai cu majoritatea voturilor judectorilor prezen i.
1

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 523

358

CAPITOLUL VI EXECUTAREA HOTRRILOR PENALE Sectiunea I Punerea n executare a hotrrilor penale definitive ca ultim faza a procesului penal
359

1. Structura i limitele fazei de executare a hotrrilor penale definitive Executarea hotrrilor penale are ca obiect desvrirea activit ii de realizare a justi iei penale prin aducerea la nfptuire a celor decise prin hotrrile penale definitive. Prin urmare, judecata este urmat de o ultim faz procesual executarea hotrrii penale definitive. Dac executarea hotrrii penale este actul final al procesului penal, desfurarea activit ii de executare se prelungete i dup teminarea procesului penal. Faza punerii n executare a hotrrilor penale se caracterizeaz prin aceea c este alctuit din acte procesuale i acte procedurale proprii, care nu pot fi ntlnite n celelalte faze ale procesului penal i nici n cadrul executrii propriu-zise a sanc iunii penale. 2. Autoritatea competent s pun n executare hotrrile penale definitive n principiu, ar trebui s fie instan a de executare n fa creia a rmas definitv hotrrea penal devenit executorie, ns n acest fel nu se poate asigura o eviden clar asupra executrilor penale ntruct sunt hotrri care rmn definitive n apel sau n recurs. Din acest motiv, potrivit art. 418 Cod procedur penal, hotrrea instan ei penale rmas definitiv la prima instan de judecat, la instan a de apel sau la instan a de recurs se pune n executare de ctre prima instan de judecat. De la aceast regul face exep ie nalta Curte de Casa ie i Justi ie care a judecat cauza n prim instan , ntruct aceasta nu ndeplinete niciodat atribu ia de instan de executare. n acest sens, art. 418 alin. 2 Cod procedur penal stabilete c hotrrile pronun ate n prim instan de ctre nalta Curte de Casa ie i Justi ie se pun n executare, dup caz, de Tribunalul Municipului Bucureti sau de tribunalul militar teritorial cu sediul n Bucureti. Cnd hotrrea ramne definitiv n fa a instan ei ierarhic superioare, aceasta trimite de ndat instan ei de executare un extras din 360

acea hotrre, cu datele necesare punerii n executare (art. 418 alin. 3 Cod procedur penal). n cazul liberrii condi ionate, legea face trimitere direct la judectoria n a crei raz teritorial se afl locul de de inere sau de executare a pedepsei la locul de munc.

Sectiunea a II-a Condi iile i modalit ile de punere n executare a hotrrilor penale definitive
Hotrrea penal devine definitiv n fa a primei instan e, a celei de apel sau de recurs, iar legea stabilete momentul n care o hotrre penal ramne definitiv. 1. Rmnerea definitiv a hotrrii primei instan e Articolul 416 Cod procedur penal stabilete c hotrrile primei instan e rmn definitive: 1. la data pronun rii, cnd nu este supus apelului i nici recursului, cum sunt sentin ele de declinare de competen (art. 42 alin. 4 Cod procedur penal); 2. la data expirrii termenului de apel, cnd nu s-a declarat apel n termen sau cnd apelul declarat a fost retras nauntrul termenului; 3. la data retragerii apelului, dac aceasta s-a fcut dup expirarea termenului de apel; 4. la data expirrii termenului de recurs n cazul hotrrilor nesupuse apelului sau dac apelul a fost respins, cnd nu s-a declarat recurs n termen sau cnd recursul declarat a fost retras nuntrul termenului; 5. la data retragerii recursului declarat mpotriva hotrrilor men ionate la pct. 4, dac retragerea s-a produs dup expirarea termenului de recurs; 6. la data pronun rii hotrrii prin care s-a respins recursul declarat mpotriva hotrrilor men ionate la pct. 4. 2. Ramnerea definitiv a hotrrii instan ei de apel 361

Hotrrea instan ei de apel rmne definitiv la urmatoarele momente (art. 4161 Cod procedur penal): 1. la data expir[rii termenului de recurs, cnd apelul a fost admis fr trimitere pentru rejudecare i nu s-a declarat recurs n termen; 2. la data retragerii recursului declarat mpotriva hotrrii prin care s-a admis apelul fr trimitere spre rejudecare, dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de recurs; 3. la data pronun rii hotrrii prin care s-a respins recursul declarat mpotriva hotrrii men ionate la pct. 1. Aceleai reguli se aplic i n cazul ncheierilor atacabile separat cu recurs, cum ar fi ncheierile privind luarea, revocarea sau ncetarea de drept a msurilor preventive, cele privind suspendarea judec ii i confirmarea internrii medicale, ca masur de siguran provizorie (art. 141, 162, 303 Cod procedur penal). 3. Ramnerea definitiv a hotrrii instan ei de recurs Hotrrea instan ei de recurs ramne definitiv la data pronun rii acesteia: Cnd recursul a fost admis i procesul a luat sfrit n fa a instan ei de recurs, fr rejudecare; Cauza a fost rejudecat de ctre instan a de recurs, dup admiterea recursului; Cnd cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare, n cazul respingerii recursului (art. 417 Cod procedur penal). Momentul ramnerii definitive a hotrrii penale a primei instan e, a instan ei de apel sau a instan ei de recurs este determinant nu numai n privin a punerii n executare a acesteia, dar i pentru aplicarea unor institu ii ale dreptului penal i civil.1 4. Existen a unor dispozi ii ale hotrrii penale susceptibile de punere n executare2.

1 2

Gr.Theodoru, op.cit, P.S., pag. 538 T.S., s.p., d. nr. 2407/1979, C.D., 1979, pag. 481

362

Hotrrea trebuie s solu ioneze definitiv fondul cauzei, fie c se pronun cu privire la ac iunea penal i civil, sau numai la una din ele. Dar, o hotrre penal definitiv este executorie, fie din latura penal fie din latura civil sau cu privire la chestiuni adiacente. Hotrrea de condamnare cuprinde n latura penal, de regul, dispozi ii care sunt susceptibile de executare. Astfel, pot fi puse n executare pedepsele aplicate, principale sau complimentare; msurile educative sau de siguran ; amenzile judiciare i cheltuielile judiciare avansate de ctre stat. n latura civil, sunt susceptibile de executare dispozi iile care oblig la despgubiri civile, la restituirea lucrurilor, la restabilirea situa iei anterioare sau a altor presta ii civile, precum i a sumelor acordate drept cheltuieli judiciare fcute de ctre pr i. 5. Modalit i de punere n executare a hotrrilor penale definitive 1. Punerea n executare a pedepselor principale n reglementarea actual sunt trei feluri de pedepse principale: deten iunea pe via , nchisoarea i amenda penal. A. Punerea deten iunii pe via n executare a pedepsei nchisorii sau a

Potrivit art. 420 Cod procedur penal, punerea n executare a pedepsei nchisorii i a pedepsei deten iunii pe via este declanat prin emiterea mandatului de executare de ctre instan a de executare. Pentru aducerea la ndeplinire a mandatului de executare emis se trimit dou exemplare, dup caz, organului de poli ie, comandantului locului de de inere, cnd condamnatul este arestat sau comandantului unit ii militare unde face serviciul militar cel condamnat (art. 421 Cod procedur penal). Pe baza mandatului de executare, organul de poli ie procedeaz la arestarea condamnatului. Celui arestat i se nmneaz un exemplar al mandatului i este dus la locul de de inere cel mai apropiat, cruia i se pred cel de-al doilea exemplar de pe mandatul de executare. Odat cu arestarea, dac este cazul, se iau msurile de ocrotire prevzute n art. 363

161 Cod procedur penal, fa de cei afla i n ngrijirea condamnatului. Dac cel condamnat este de inut, comandantul locului de de inere i nmneaz un exemplar de pe mandatul de executare i-i aduce la cunostin data cnd expir durata pedepsei. B. Punerea n executare a pedepsei nchisorii cu executare la locul de munc Potrivit art. 4221 Cod procedur penal, pedeapsa nchisorii cu executare la locul de munc se pune n executare prin emiterea mandatului de executare. Pentru aducerea la ndeplinire a mandatului de executare emis, se trimite cte un exemplar unit ii unde se va executa pedeapsa, condamnatului i organului de poli ie din localitatea n care i are sediul unitatea. O copie de pe dispozitivul hotrrii se trimite de instan a de executare consiliului local n a crei raz teritorial i are domiciliul condamnatul (art. 4222 Cod procedur penal). C. Punerea n executare a pedepsei amenzii penale Plata amenzii penale se face de condamnat la administra ia financiar, care o face venit la buget. Art. 425 Cod procedur penal prevede dou modalit i: n primul rnd, se acord condamnatului un termen de 3 luni, de la ramnerea definitiv a hotrrii, pentru a plti n ntregime amenda i s depun recipisa la instan a de executare, cu posibilitatea de ealonare a pl ii amenzii, pe cel mult 2 ani n rate lunare, i obliga ia de a prezenta periodic recipisa de plat. n al doilea rnd, n cazul nendeplinirii obliga iei de plat n ntregime n termenul de 3 luni sau de neplat a unei rate, instan a de executare dispune punerea n executare a amenzii penale astfel: -n cazul cnd cel condamnat este salariat sau realizeaz alte venituri din munc, ori este pensionat, comunic unit ii care face plata salariului sau oricrui venit din munc, ori organului care dispune efectuarea pl ii pensiei, cuantumul amenzii de executat, precum i dispozi ia de a efectua re inerile n contul amenzii i le vars la bugetul de stat; 364

-n cazul cnd cel condamnat nu se gsete n vreuna din situa iile men ionate, comunic organului financiar al consiliului local al localit ii n care domiciliaz condamnatul un extras de pe acea parte din dispozi ia care privete aplicarea amenzii. Dac n raport de cuantumul amenzii i de veniturile celui condamnat rezult c amenda nu poate fi achitat n ntregime n termen de 2 ani, executarea acesteia se face i asupra altor bunuri ale condamnatului. Noul Cod penal, care potrivit prevederilor art. 512 din Legea 301 din 28 iunie 2004, urmeaz s intre n vigoare la un an de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I (29 iunie 2004, respectiv, 28 iunie 2005) a adus modifiri fundamentale n modul de reglementare a pedepselor. Pentru prima dat s-a legiferat posibilitatea de a se aplica pedepse persoanelor juridice. De aceea un prim criteriu de clasificare a pedepselor este acela care le mparte n pedepse care se aplic persoanelor fizice i pedepse care se aplic persoanelor juridice. Pedepsele care se aplic persoanelor fizice sunt de trei feluri: pedepse principale, pedepse complementare i pedepse accesorii (art. 58 alin. 1). Pedepsele principale se mpart n: pedepse principale pentru crime i pedepse principale pentru delicte (art. 58 alin. 2). Pedepsele principale pentru crime sunt: a) deten iunea pe via ; b) deten iunea sever ntre 15 i 30 ani (art. 58 alin. 3). Pedepsele principale pentru delicte sunt: a) nchisoare strict ntre un an i 15 ani; b) nchisoare ntre 15 zile i un an; c) amenda sub forma zilelor-amend, ntre 5 i 30 de zile, fiecare zi fiind socotit ntre 100.000 lei i 1.000.000 lei; d) munc n folosul comunit ii, ntre 100 i 500 ore. La data intrrii n vigoare a noului Cod penal va intra n vigoare i Legea nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal. nc din primele prevederi ale legii rezult c executarea pedepselor se realizeaz n conformitate cu dispozi iile Codului penal, ale Codului de procedur penal i ale prezentei legi (art. 1). 365

Sunt multiple, complexe i de mare dificultate problemele privind pedepsele, astfel cum sunt ele reglementate n noul Cod penal. Revine specialitilor din acest domeniu sarcina, deloc uoar, de a le explica i comenta, n perioada premergtoare datei de 28 iunie 2005 cnd Codul penal va intra n vigoare. Deoarece executarea pedepselor principale, n compara ie cu pedepsele complementare i pedepsele accesorii cunoate o reglementare fundamental diferit fa de cele prevzute n actualul Cod penal, vom men iona n cele ce urmeaz cteva observa ii pe care le considerm a fi cele mai importante: a. Executarea pedepselor principale privative de libertate Pedeapsa nchisorii, a nchisorii stricte, a deten iunii severe i a deten iunii pe via se execut n locuri anume destinate, denumite penitenciare (art. 25 din Legea nr. 294/28.06.2004). Aceeai lege prevede c se pot nfin a i urmtoarele categorii de penitenciare speciale: penitenciare pentru minori, penitenciare pentru femei i penitenciare spital, art. 26). n cadrul penitenciarelor se pot nfiin a sec ii speciale de arestare preventiv n care pot fi de inute numai persoanele condamnate printr-o hotrre definitiv la o pedeaps privativ de libertate, care sunt cercetate n stare de arest n alt cauz, precum i aresta i preventiv afla i n curs de judecat (art. 27). n raport cu gradul de limitare a libert ii de micare a persoanelor condamnate, modul de desfurare a activit ilor i condi iile de deten ie legea stabilete urmtoarele regimuri de executare a pedepselor privative de libertate: a) regimul de maxim siguran ; b) regimul nchis; c) regimul semideschis; d) regimul deschis (art. 32). Minorii afla i n executarea pedepsei privative de libertate sunt inclui pe durata executrii pedepsei, n programe speciale de asisten , consiliere i supraveghere a minorilor, n func ie de vrsta i de personalitatea fiecruia (art. 40). Un spa iu larg este acordat n curpinsul legii drepturilor i obliga iilor persoanelor aflate n executarea pedepselor privative de libertate. Astfel, legea prevede garan ii pentru exercitarea urmtoarelor 366

drepturi: dreptul la informa ie, dreptul la peti ionare, dreptul la coresponden , dreptul la convorbiri telefonice, dreptul de a primi vizite, dreptul de a primi bunuri, dreptul la asisten medical, dreptul la asisten diplomatic i dreptul la ncheierea unei cstorii (art. 50-65). Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate au urmtoarele obliga ii: a) s respecte prevederile prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a acesteia i ale regulamentului de ordine interioar; b) s respecte regulile de igien colectiv i individual; c) s se supun perchezi iei corporale ori de cte ori aceast msur este necesar; d) s ntre in n mod corespunztor bunurile ncredin ate de administra ia penitenciarului i bunurile din dotarea unit ilor unde presteaz munca (art. 66). Legea prevede i condi iile i procedura liberrii condi ionate. Potrivit art. 86, condamnatul care este struitor n munc, disciplinat i d dovezi temeinice de ndreptare, inndu-se seama de durata din pedepsa care mai rmne de executat, vrsta, stare snt ii, forma de vinov ie i antecedentele sale penale, poate fi liberat condi ionat nainte de executarea n ntregime a pedepsei, n condi iile Codului penal. Pedeapsa care poate fi considerat ca executat pe baza muncii prestate, n vederea liberrii condi ionate se calculeaz dup cum urmeaz: a) n cazul n care munca este remunerat, se consider 5 zile executate pentru 4 zile de munc, n cazul condamna ilor majori i 4 zile executate pentru 3 zile de munc, n cazul condamna ilor minori; b) n cazul activit ilor cu caracter gospodresc necesare penitenciarului, precum i n cazul celor prestate n folosul comunit ii, se consider 4 zile executate pentru 3 zile de munc, n cazul condamna ilor majori i 3 zile executate pentru 2 zile de munc, n cazul condamna ilor minori; c) n cazul n care munca este prestat n condi iile prevzute n art. 70 alin. 3, se consider 4 zile executate pentru 3 zile de munc; (art. 70 alin. 3 se refer la condamna ii care presteaz munc, pe baza acordului scris al acestora, n

367

program de 10 ore pe zi i nu mai mult de 50 de ore pe sptmn); d) n cazul n care munca este prestat n condi iile art. 70 alin. 4 se consider 3 zile executate pentru 2 nop i de munc (art. 70 alin. 4 se refer la munca prestat n timpul nop ii, cu acordul scris al condamnatului, dar nu mai mult de 7 ore pe noapte i 35 de ore pe sptmn); e) n cazul elaborrii de lucrri tiin ifice sau inven ii i inova ii brevetate, se consider 3 zile executate pentru 2 zile de munc (art. 87). Liberarea condi ionat se acord potrivit procedurii prevzute n Codul de procedur penal la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Comisia pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cu participarea judectorului delegat pentru executarea pedepselor, n calitate de preedinte, propune liberarea condi ionat innd seama de frac iunea de pedeaps efectiv executat i de partea din durata pedepsei care poate fi considerat ca executat pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate i de eforturile acesteia pentru reintegrarea social, n special n cadrul activit ii socio-educative, al instruirii colare i al formrii profesionale, de responsabilit ile ncredin ate, de recompensele acordate i de sanc iunile disciplinare aplicate, de antecdentele sale penae, precum i de posibilit ile de reintegrare a persoanei condamnate. Propunerea comisiei de admitere sau respingere a liberrii condi ionate, cuprins ntr-un proces-verbal scris i motivat, mpreun cu documentele ce atest men iunile cuprinse n raport, se nainteaz judectoriei n a crei circumscrip ie se afl locul de de inere i se comunic persoanei condamnate. n vederea solu ionrii cererii de liberare condi ionat a persoanei condamnate sau a propunerii formulate de comisie, instan a poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate (art. 88). b. Executarea pedepselor principale libertate 1) Executarea muncii n folosul comunit ii 368 neprivative de

Noul Cod penal nu mai reglementeaz executarea pedepsei la locul de munc prevzut n art. 867 din actualul Cod penal ci o alt modalitate, cu trsturi proprii, specifice, care o deosebesc de aceasta i anume munca n folosul comunit ii. Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 294/28.06.2004, munca n folosul comunit ii se execut n domeniul serviciilor publice gestionate de autorit ile administra iei publice locale, n cadrul institu iilor publice la nivel local sau n cadrul asocia iilor i funda iilor abilitate n acest scop de instan a de judecat. Abilitarea asocia iilor i funda iilor se acord de instan a de judecat n circumscrip ia creia asocia ia sau funda ia are sediul, la cerere, pe baza raportului judectorului delegat pentru executarea pedepselor i a documentelor prevzute de lege care se anexeaz la cererea de abilitare (art. 8). Locul de executare a muncii n folosul comunit ii trebuie s fie situat n circumscrip ia judectoriei unde persoana condamnat are domiciliul (art. 14). mpotriva msurilor privitoare la condi iile de executarea pedepsei persoana condamnat poate face plngere la judectoria n a crei circumscrip ie se afl locul de executare a muncii n folosul comunit ii. Plngerea se judec potrivit art. 460 alin. 1 i alin. 3-6 din codul de procedur penal care se aplic n mod corespunztor. Persoana condamnat este ascultat, n mod obligatoriu, la judecarea plngerii. Hotrrea instan ei poate fi atacat cu recurs (art. 15).

2) Executarea pedepsei amenzii sub forma zilelor-munc Executarea pedepsei amenzii sub forma zilelor-munc n cazul nerespectrii termenului de achitare integral a aesteia sau a unei rate cnd plata amenzii a fost ealonat se face potrivit dispozi iilor privind executarea silit a crean elor bugetare. Executorii bugetului au obliga ia s comunice instan ei de executare, la data achitrii integrale a amenzii, executarea acesteia i s ncunotiin eze instan a cu privire la orice mprejurare care mpiedic executarea (art. 20). 369

3) Executarea msurilor preventive privative de libertate Re inerea i arestarea preventiv n cursul urmririi penale se execut n centrele de re inere i de arestare preventiv, care se organizeaz i func ioneaz n subordinea Ministerului Administra iei i Internelor, iar arestarea preventiv n cursul judec ii se execut n centrele de arestare preventiv sau n sec ii speciale de arestare preventiv, care se organizeaz i func ioneaz n subordinea Administra iei Na ionale a Penitenciarelor. Organizarea i func ionarea centrelor de re inere i arestare preventiv, precum i a centrelor de arestare preventiv se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului Administra iei i Internelor i al ministrului Justi iei (art. 92). Re inerea se execut n temeiul ordonan ei prin care s-a dispus re inerea potrivit Codului de procedur penal. Persoanele re inute sau arestate preventiv poart costum civil. Persoanele arestate preventiv, la cererea lor, pot presta o munc sau pot desfura activit i socio-educative, n interesul centrelor de re inere i arestare preventiv sau al centrelor de arestare preventiv, cu avizul judectorului delegat cu executarea pedepselor (art. 93). 2. Punerea n executare a pedepselor complementare n prezent, legea prevede ca pedepse complimentare interzicerea unor drepturi (art. 54-66 Cod penal) i degradarea militar (art. 67 Cod penal). Potrivit art. 426 Cod procedur penal, pedeapsa interzicerii exerci iului unor drepturi se pune n executare prin trimiterea de ctre instan a de excutare a unei copii de pe dispozitivul hotrrii, consiliului local n a crui raza i are domiciul condamnatul i organului care supravegheaz exercitarea acestor drepturi. Pedeapsa degradrii militare se pune n executare, n baza art. 427 Cod procedur penal, prin trimiterea de ctre instan a de executare a unei copii de pe hotrre, dup caz, comandantului unit ii militare din care a facut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar n raza cruia domiciliaz condamnatul. 3. Punerea n executare a msurilor de siguran 370

Instan ele pot lua fa de persoanele care au comis fapte prevzute de legea penal urmatoarele msuri de siguran : obligarea la tratament medical; internarea medical; interzicerea de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesie, o meserie sau o alt ocupa ie; interzicerea de a se afla n anumite localit i; expulzarea strinilor; confiscarea special (art. 112 Cod penal).1 A. Obligarea la tratament medical Potrivit art. 429 Cod procedur penal, msura de siguran a obligrii la tratament medical luat printr-o hotrre definitiv se pune n executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv i a copiei de pe raportul medico-legal, direc iei sanitare din jude ul pe teritoriul cruia locuiete persoana fa de care s-a luat aceast msur. Aceeai unitate sanitar va comunica de ndat persoanei fa de care s-a luat msura obligrii la tratament medical locului unde urmeaz s i se fac tratament. Instan a de executare comunic persoanei fa de care s-a luat msura obligrii la tratament medical c este obligat s se prezinte de ndat la unitatea sanitar la care urmeaz s i se fac tratamentul, atrgndu-i-se aten ia c n caz de nerespectare a masurii luate se va dispune internarea medical. Unitatea sanitar la care fptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligat, potrivit art. 430 Cod procedur penal, s comunice instan ei: a: dac persoana obligat la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul; b. sustragerea de la efectuarea tratamentului dup prezentare; c. cnd msura dispus de instan nu este sau nu mai este necesar, ns pentru nlturarea strii de pericol pe care o prezint persoana obligat la tratament este indicat un alt tratament; d. dac pentru efectuarea tratamentului medical este necesar internarea medical.

Prin Legea nr. 197 din 13.11.2000, publicat n M.O. nr.568 din 15.11.2000, la art. 112 Cod penal, s-a introdus ligera g, privind interdici ia de a reveni n locuin a familiei pe o perioad determinat

371

n cazul cnd unitatea sanitar nu se afl n raza teritorial a instan ei care a dispus executarea, comunicarea se face judectoriei n a crei raza teritorial se afl unitatea sanitar. B. Internarea medical1 Msura de siguran a internrii medicale luat pritnr-o hotrre definitiv se pune n executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv i a unei copii de pe raportul medico-legal direc iei sanitare din jude ul pe teritoriul cruia locuiete persoana fa de care s-a luat aceast msur (art. 432 Cod procedur penal). Direc ia sanitar este obligat s efectueze internarea, ncunotiin nd despre aceasta instan a de executare. Unitatea sanitar la care s-a facut internarea este obligat, n cazul cnd consider c internarea nu mai este necesar, s ncunotiin eze judectoria n a crei raz teritorial se gsete unitatea sanitar. Potrivit art.434 alin.1 Cod procedur penal, internarea medical poate fi nlocuit sau poate nceta n cazul n care se consider c internarea nu mai este necesar. Competen a de a dispune nlocuirea sau ncetarea internrii medicale revine judectoriei n a crei raz teritorial se gsete unitatea sanitar n care a fost internat fptuitorul, chiar n situa ia n care msura de siguran a fost dispus de o instan a ierarhic superioar2. O copie de pe hotrrea definitiv prin care s-a dispus nlocuirea sau ncetarea internrii medicale se comunic instan ei de executare. C. Executarea altor msuri de siguran Potrivit art. 436 Cod procedur penal, msura de siguran a interzicerii unei func ii sau profesii i msura de siguran a interzicerii de a se afla n anumite localit i se pun n executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului n drept s aduc la ndeplinire aceste msuri i s supravegheze respectarea lor.

V. Pavaleanu, Practica instan elor n jude ul Suceava n materie penal n semestrul I 1997, Internarea medical, msura provizorie, D. nr. 8/1998, pag. 100, pct.18 2 V. Papadopol, V. Dobrinoiu, M. Apetrei, Codul de procedur penal adnotat, Partea Special, vol. II, Ed. Albatros, Bucureti, 1997, pag. 501 (T.S., s.p., d. nr.877/1989)

372

Acest organ are ndatorirea s asigure executarea msurii luate i s sesizeze organul de urmrire penal n caz de sustragere de la executarea msurii de siguran . Msura de siguran a interzicerii de a se afla n anumite localit i poate fi amnat sau ntrerupt de organul care are ndatorirea s asigure executarea acestei msuri, n caz de boal sau pentru orice alt motiv care justific amnarea sau ntreruperea. Revocarea poate fi cerut i de procuror. Solu ionarea cererii se face cu citarea persoanei cu privire la care este luat msura, ascultndu-se i concluziile procurorului i aprtorului ales sau desemnat din oficiu. D. Executarea expulzrii Cnd prin hotrrea de condamnare la pedeapsa nchisorii s-a luat msura de siguran a expulzrii cet eanului strin sau a persoanei fr cet enie, se face men iune n mandatul de executare a pedepsei nchisorii ca la data liberrii, condamnatul s fie predat organului de poli ie, care va proceda la efectuarea expulzrii. Dac msura expulzrii nu nso ete pedeapsa nchisorii, comunicarea n vederea expulzrii se face organului de poli ie, imediat ce hotrrea a rmas definitiv (art. 438 Cod procedur penal). E. Executarea confiscrii speciale Msura de siguran a confiscrii speciale luat prin ordonan sau hotrre se execut dup cum urmeaz: lucrurile confiscate se predau organelor n drept a le prelua sau valorifica potrivit dispozi iilor legii; cnd s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate aceasta se face n prezen a, dup caz, a procurorului sau judectorului, ntocmindu-se proces-verbal care se depune la dosarul cauzei (art. 439 Cod procedur penal). F. Interdic ia de a reveni n locuin a familiei pe o perioad determinat1

M. Apetrei, Drept procesual penal, Ed. Victor, Bucureti, 2001, pag.369

373

Potrivit art. 1181 Cod penal (art. 129 lit. e Cod penal nou), introdus prin Legea nr. 197 din 13.11.2000, cnd persoana condamnat la pedeapsa nchisorii de cel pu in un an pentru loviri sau orice alte acte de violen cauzatoare de suferin e fizice i psihice asupra membrilor familiei, instan a poate lua fa de aceast persoan msura interzicerii de a reveni n locuin a familiei la cererea pr ii vtmate. Aceast msur poate fi luat pe o durat de pn la 2 ani. G. Punerea n executare a sanc iunilor administrative aplicate n baza art. 91 Cod penal Sanc iunile administrative pot fi dispuse de ctre procuror sau de ctre instan a de judecat cnd se apreciaz c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni i se aplic prevederile art. 181 Cod penal (art. 19 Cod penal nou), dispunndu-se scoaterea de sub urmrirea penal a nvinuitului sau achitarea inculpatului. n aceste situa ii executarea sanc iunilor se face n baza art. 4411 Cod procedur penal. H. Punerea n executare a amenzii judiciare i a chelutielilor judiciare avansate de stat Amenda judiciar se aplic n cursul urmririi penale prin ordonan , iar n cursul judec ii prin ncheiere i se pune n executare de ctre organul judiciar care a aplicat-o. Punerea n executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care privete aplicarea amenzii judiciare organului care, potrivit legii execut amenda penal (art. 442 Cod procedur penal).

I. Punerea n executare a dispozi iilor civile din hotrre Hotrrea penal definitiv poate cuprinde, n solu ionarea laturii civile, obliga ia de a restitui lucrurile pr ii civile, de a se restabili situa ia de fapt anterioar, de a fi desfiin at, total sau par ial, un inscris i de a plati despgubiri civile i cheltuielile judiciare pr ii care le-a efectuat.

374

Cnd prin hotrrea penal s-a dispus restituirea unor lucruri care se afl n pstrarea sau la dispozi ia instan ei de executare, art. 444 Cod procedur penal, prevede ca restituirea se face de ctre judectorul nsrcinat cu executarea prin remiterea acelor lucruri persoanelor n drept. n acest scop, sunt ncunotiin ate peroanele crora urmeaz s li se restituie lucrurile. Dac n termen de 6 luni de la primirea ncunotiin rii, persoanele chemate nu se prezint pentru a le primi, lucrurile trec n patrimoniul statului. Dispozitia hotrrii penale care declar un inscris ca fiind fals n total sau n parte, se execut sau se pune n executare de ctre judectorul delegat, potrivit art. 445 Cod procedur penal. Cnd nscrisul declarat fals a fost anulat n totalitatea lui, se face men iune despre aceasta pe fiecare pagin, iar n caz de anulare par ial, numai pe paginile care con in falsul. nscrisul declarat fals rmne la dosarul cauzei. n cazul n care este necesar ca despre nscrisul declarat fals s se fac men iune n scriptele unei unit i dintre cele la care se refer art. 145 n Codul penal (art. 159 Cod penal nou), i se trimite acesteia o copie de pe hotrre. Instan a poate dispune, cnd constat existen a unui interes legitim, eliberarea unei copii cu men iunile artate n art. 445 alin.2 Cod procedur penal, de pe nscrisul sub semnatur privat falsificat. n aceleai condi ii, instan a poate dispune restituirea nscrisului oficial par ial falsificat. Dispozi iile din hotrrea penal privitoare la despgubirile civile i la cheltuielile judiciare cuvenite pr ilor se execut potrivit legii civile (art. 446 Cod procedur penal).

Sec iunea a III-a Alte dispozi ii privind executarea


1. nlocuirea pedepsei deten iunii pe via

375

n cazul n care cel condamnat la pedeapsa deten iunii pe via a mplinit vrsta de 60 de ani n timpul executrii pedepsei, deten iunea pe via se nlocuiete cu nchisoarea pe timp de 25 de ani. nlocuirea pedepsei deten iunii pe via cu pedeapsa nchisorii se dispune din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat de ctre instan a de executare, iar dac cel condamnat se afl n stare de de inere, de ctre instan a corespunztoare n a crei raz teritorial se afl locul de de inere. Hotrrea de nlocuire, rmas definitiv, se pune n executare potrivit dispozitiilor art. 420 423 (art. 448 Cod procedur penal). 2. nlocuirea pedepsei amenzii Atunci cnd cel condamnat se sustrage cu rea credin de la executarea amenzii, se poate nlocui pedeapsa amenzii cu pedeapsa nchisorii, n limitele prevzute pentru infrac iunea svrit, inndu-se seama de amenda achitat (art. 631 Cod penal, corespunznd art. 69 Cod penal nou). Potrivit art. 4491 Cod procedur penal, nlocuirea pedepsei amenzii n cazul prevzut n art. 631 Cod penal (art. 69 Cod penal nou) se dispune de instan a de executare. Sesizarea instan ei se face din oficiu sau de ctre organul care, potrivit legii, execut amenda. 3. nlocuirea pedepsei pentru militari n cazurile prevzute de lege, executarea pedepsei nchisorii care nu depete 2 ani de ctre militarii n termen se face ntr-o nchisoare militar, dispozi ie ce se aplic i n cazul condamna ilor care au devenit militari n termen n cursul judec ii la o instan civil, precum i pentru cei care au devenit militari n termen dup ramnerea definitiv a hotrrii de condamanare. 4. Cazuri de modificri ale unor pedepse 1. Contopirea pedepselor n caz de concurs de infrac iuni

376

Potrivit art. 449 Cod procedur penal, pedeapsa pronun at poate fi modificat dac la punerea n executare a hotrrii sau n cursul executrii pedepsei se constat, pe baza unei alte hotarri definitive, existen a unui concurs de infrac iuni. n aceast situa ie trebuie s se procedeze, potrivit art. 36 Cod penal (art. 52 Cod penal nou), la contopirea pedepselor dup regulile stabilite de art. 34, 35 Cod penal (art. 48, 49 Cod penal nou). Competen a de a efectua contopirea pedepselor revine instan ei de executare a ultimei hotrri sau, n cazul n care condamnatul se afl n stare de de inere ori n executarea pedepsei la locul de munc, instan ei corespunztoare n a crei raz teritorial se afl locul de de inere sau, dup caz, unitatea unde se execut pedeapsa. Sesizarea instan ei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat. n caz de contopire se scade din durata pedepsei durata de inerii preventive pentru toate infrac iunile aflate n concurs, inclusiv cele pentru care anterior sesizrii a beneficiat de amnistie. 2. Modificarea pedepsei n caz de descoperire a recidivei Articolul 39 alin. 6 Cod penal (art. 51 Cod penal nou) prevede c, dac dup ramnerea definitiv a hotrrii de condamnare i mai nainte ca pedeapsa s fi fost executat sau considerat ca executat se descoper c cel condamnat se afl n stare de recidiv instan a aplic dispozi iile legale, dup cum recidiva este postcondamnatorie sau postexecutorie. 3. Modificarea pedepsei n caz de descoperire de noi acte materiale care intr n con inutul infrac iunii a crei pedeaps se execut Cu prilejul punerii n executare a pedepsei sau n cursul executrii ei se poate constata c exist o hotrre definitiv cu privire la alte acte materiale care apar in aceleiai infrac iuni. n acest caz, la cererea procurorului sau din oficiu, instan a reunete cele dou cauze penale i pronun o nou hotrre cu privire la toate actele materiale apar innd aceleiai infrac iuni, desfiin nd hotrrile anterioare (art. 335 alin. 2 Cod procedur penal).

377

4. Reducerea pedepsei pentru militari Dac militarul condamnat a executat jumtate din durata pedepsei i a dat dovezi temeinice de ndreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar dac s-a eviden iat n mod deosebit, reducerea poate depi o treime, putnd cuprinde chiar tot restul pedepsei (art. 62 alin. 2 Cod penal). 5. Alte cazuri de nlaturare sau de modificare a pedepsei 1. Intervenirea unei legi penale noi Potrivit art. 458 Cod procedur penal, cnd dup ramnerea definitiv a hotrrii de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infrac iune fapta pentru care s-a pronun at condamnarea, ori o lege care prevede o pedeaps mai uoar dect cea care se execut ori urmeaz a se executa, instan a ia msuri pentru aducerea la ndeplinire, dup caz, a dispozi iilor art. 12, 14 i 15 din Codul penal (art. 5, 7 i 8 Cod penal nou). n baza acestor dispozi ii, consecin ele penale ale hotrrii judectoreti referitoare la faptele care nu mai sunt incriminate de legea penal nou, nceteaz, iar dac legea nou este mai blnd, se aplic n mod obligatoriu, dac pedeapsa aplicat depete maximul special al nchisorii pentru acea infrac iune, fie facultativ atunci cnd pedeapsa aplicat este mai mic dect maximul special prevzut prin legea nou.1 2. Aplicarea amnistiei i gra ierii Aplicarea amnistiei, cnd intervine dup rmnerea definitiv a hotrrii, precum i aplicarea gra ierii se fac de ctre un judector de la instan a de executare, iar dac cel condamnat se afl n executarea pedepsei, de ctre un judecator de la instan a corespunztoare n a crei raza teritorial se afl locul de de inere sau unitatea unde se execut pedeapsa la locul de munc (art. 459 Cod procedur penal). Aplicarea amnistiei i gra ierii se face din oficiu. Dac judectorul de executare consider c nu este cazul de a se aplica amnistia sau gra ierea,
1

nlturarea pedepsei se dispune numai dac aceasta urmeaz s se execute sau este n curs de executare (C.S.J., s.p., d. nr.77/1991, Deciziile C.S.J., 1990 1992, pag. 469)

378

condamnatul poate sesiza instan a din care face parte acest magistrat pentru a solu iona cererea sa.1 3. Amnarea i ntreruperea executrii pedepsei nchisorii sau a deten iunii pe via 2 A. Amnarea executrii pedepsei nchisorii sau a deten iunii pe via Potrivit art. 453 Cod procedur penal, amnarea executrii pedepsei nchisorii sau a deten iunii pe via poate avea loc n trei cazuri. a. Cnd se constat pe baza unei expertize medico-legale c cel condamnat sufer de o boal, care l pune n imposibilitatea de a executa pedeapsa. Constatarea bolii trebuie fcut printr-o expertiz medicolegal, care s stabileasc c nu este posibil tratarea bolii n cadrul re elei sanitare a Direc iei Generale a Penitenciarelor, nefiind admisibil cererea de amnare fr efectuarea expertizei medico-legale i fr concluzia cu privire la imposibilitatea de a fi tratat boala la locul de executare a pedepsei. Refuzul condamnatului de a fi expertizat justific solu ia respingerii cererii de amnare a executrii pedepsei nchisorii.3 b. Cnd o condamnat este gravid sau are un copil mai mic de un an. Starea de graviditate trebuie stabilit printr-un act medico-legal, iar vrsta copilului prin certificatul de natere. n acest caz, amnarea se acord pentru orice infrac iune indiferent de gravitatea acesteia. Amnarea executrii dureaz, n cazul condamnatei gravide pn la data naterii, dup care se acord amnarea pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, dac acesta traiete i este ngrijit de condamnat. Dac copilul este abandonat, nceteaz amnarea ntruct aceast institu ie are n vedere ngrijirea copilului. c. Cnd din cauza unor mprejurari speciale, executarea imediat a pedepsei ar avea consecin e grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaz. n acest caz, executarea poate fi amnat cel
1 2

Gr. Theodoru, op.cit., P.S., pag. 562 A. St.Tulbure, Amnarea i ntreruperea executrii pedepesei nchisorii sau deten iunii pe via , D.nr.8, 2000, pag.131-137 3 C.S.J., Sec ia penal, dec. nr. 2930/22.06.2000, Pandectele romne nr. 4/2000, p. 48

379

mult 3 luni i numai o singur dat. n cazul n care s-a dispus amnarea executrii pedepsei condamnatei pentru motivul c are un copil mai mic de un an, executarea poate fi din nou amnat n baza art. 453 alin. 1 lit. c Cod procedur penal, fiind vorba de temeiuri juridice diferite. B. ntreruperea executrii pedepsei nchisorii sau a deten iunii pe via Pentru ntreruperea executrii pedepsei n temeiul art. 453 alin. 1 lit c Cod procedur penal, este necesar ca familia condamnatului s se afle ntr-o situa ie special, care ar face ca executarea pedepsei s aib consecin e grave pentru condamnat. Cererea de ntrerupere a executrii pedepsei nchisorii sau a deten iunii pe via se poate face de ctre aceleai persoane ca la amnarea executrii. n cazul n care cererea a fost fcut de o persoan neprevzut de lege, condamnatul i-o poate nsui n cursul judec ii. Potrivit art.456 Cod procedur penal, instan a competent s dispun asupra ntreruperii executrii pedepsei este instan a de executare sau instan a n a crei raz teritorial se afl locul de de inere sau, dup caz, unitatea unde se execut pedeapsa la locul de munc, corespunzatoare n grad instan ei de executare1. Instan a de executare, administra ia locului de de inere i unitatea unde condamnatul execut pedeapsa in eviden a ntreruperilor acordate. Dac la expirarea termenului de ntrerupere cel condamnat la pedeapsa nchisorii nu se prezint la locul de de inere, administra ia trimite de ndat o copie de pe mandatul de executare organului de poli ie, n vederea executrii. Administra ia locului de de inere sau unitatea comunic instan ei de executare data la care a renceput executarea pedepsei. Timpul ct executarea a fost ntrerupt nu se socotete n executarea pedepsei. 4. Liberarea conditionat i ncetarea executrii pedepsei la locul de munc A. Liberarea condi ionat
1

Aceast competen este exclusiv iar nu alternativ, C.S.J., s.p., d.nr 111/1998, R.D.P. nr. 3/1999, pag. 136

380

Potrivit articolului 59 i urmtoarele Cod penal (art. 71, 72 Cod penal nou), condamnatul la nchisoare care a executat o parte din pedeapsa prin privare de libertate, dac este struitor n munc, disciplinat i d dovezi temeinice de ndreptare, poate fi liberat condi ionat nainte de executarea n ntregime a pedepsei. Pentru condamna ii bolnavi, n vrst sau minori, legea prevede condi ii mai favorabile de liberare. Liberarea condi ionat se dispune la cererea sau la propunerea fcut potrivit dispozi iilor legii privind executarea pedepselor, de ctre judectoria n a crei raz teritorial se afl locul de de inere, iar n cazul prevzut n art. 62 alin. 3 din Codul penal (art. 74 Cod penal nou), de ctre tribunalul militar n a crui raz teritorial se afl nchisoarea militar1. Sesizarea instan ei se face prin dou modalit i: prin propunerea fcut de comisia ce functioneaz la locul de de inere, la care particip i procurorul i prin cererea celui condamnat. La propunere sau la cerere se anexeaz procesul-verbal al comisiei de propuneri, cu aprecierea acesteia. Instan a poate s dispun admiterea cererii de liberare condi ionat printr-o sentin , dac sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege, iar n caz contrar, va respinge cererea. n ultima situa ie, instan a prin hotrrea de respingere fixeaz termenul dup expirarea cruia propunerea sau cererea va putea fi rennoit, termen care nu poate fi mai mare de un an. Sentin a judectoriei este supus, dup caz, apelului sau recursului, n termen de 3 zile, iar calea de atac exercitat de procuror este suspensiv de executare. Svrirea unei infrac iuni dup liberarea condi ionat pn la expirarea termenul de pedeaps atrage revocarea liberrii condi ionate. Instan a n fa creia hotrrea a rmas definitiv este obligat s comunice locului de de inere o copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus revocarea liberrii condi ionate. B. ncetarea executrii pedepsei la locul de munc Dac cel condamnat a executat o parte din durata pedepsei cu executare la locul de munc i a dat dovezi temeinice de ndreptare, a avut o conduit bun, a fost disciplinat i struitor n munc, la cererea
C.S.J., s.p., d.nr161/1995, D. nr.2/1996, pag. 119 (locul de de inere este acela unde se afl condamnatul la data cnd s-a facut cererea)
1

381

sa sau a conducerii unit ii unde condamnatul i desfoar activitatea, instan a poate dispune ncetarea executrii pedepsei (art. 861 Cod penal, corespunznd art. 101 Cod penal nou). Potrivit art. 4501 Cod procedur penal, ncetarea executrii pedepsei la locul de munc se dispune de judectoria n a crei raz teritorial se afl unitatea unde condamnatul execut pedeapsa. Dispozi iile care reglementeaz solu iile pe care le poate pronun a judectoria cu privire la liberarea condi ionat, cele care se refer la fixarea unui termen pentru renoirea cererii, la revocarea ncetarii i la cile de atac se aplic corespunztor i ncetarii executrii pedepsei la locul de munc. Instan a n fa creia hotrrea a ramas definitiv este obligat s comunice unit ii unde se execut pedeapsa, precum i organului de poli ie din localitatea n care i are sediul unitatea, copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus ncetarea executrii pedepsei. Noul Cod penal nu mai reglementeaz executarea pedepsei la locul de munc ci executarea muncii n folosul comunit ii. n legtur cu aceste aspecte facem trimitere la cele men ionate mai sus sub pct. 1 privind punerea n executare a pedepselor principale. Sec iunea a IV a Contesta ia la executare Contesta ia la executare este doar un mijloc procesual, cu caracter jurisdic ional, care poate fi folosit nainte de punerea n executare a hotrrii penale definitive, dac s-a ivit un incident prevzut de lege pn n acest moment, n cursul executrii pedepsei, dac incidentul s-a ivit n perioada executrii i chiar dup ce s-a executat pedeapsa, dar n legtur cu executarea ei.1 Potrivit art. 461 Cod procedur penal, contesta ia contra executrii hotrrii penale se poate face n urmtoarele cazuri: a) Cnd s-a pus n executare o hotrre care nu era definitiv. Dup admiterea contesta iei i anularea executrii, instan a de executare dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul hotrrii pr ii n drept pentru a ncepe s curg termenul de apel sau de recurs.2
1 2

Gr. Theodoru, op. cit, P.S., p. 568 ibidem, p. 569

382

b) Cnd executarea este ndreptat mpotriva altei persoane dect cea prevzut n hotrrea de condamnare. c) Cnd se ivete vreo nelmurire cu privire la hotrrea care se execut sau vreo mpiedicare la executare. d) Cnd se invoc amnistia, gra ierea sau orice alt cauz de stingere sau de micorare a pedepsei precum i orice alt incident ivit n cursul executrii. -Amnistia poate constitui caz de contesta ie la executare numai atunci cnd a intervenit dup ce hotrrea de condamnare a rmas definitiv, iar nlturarea executrii pedepsei nu s-a fcut din oficiu de ctre judectorul delegat, sau acesta a respins cererea de aplicare a amnistiei sub motiva ia c cel condamnat este exceptat de lege, prin contesta ie la executare se poate ob ine, de la instan a de executare, aplicarea amnistiei omise sau refuzate de a fi aplicat.1 -Gra ierea pedepsei intervenit n cursul executrii hotrrii. se aplic de ctre judectorul delegat cu executarea, iar n cazul n care aceasta consider c gra ierea nu opereaz, condamnatul poate introduce contesta ii la executare, urmnd ca prin procedura jurisdic ional, s se stabileasc dac gra ierea este sau nu aplicabil. -Legea se refer la orice alt cauz de stingere sau de micorare a pedepsei. Astfel, n caz de adulter, so ul inocent poate cere, dup rmnerea definitiv a hotrrii, ncetarea executrii pedepsei n temeiul art. 304 al. 3 Cod penal. Apoi, cnd dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infrac iune fapta pentru care s-a pronun at condamnarea, poate fi folosit contesta ia la executare pentru ncetarea executrii pedepsei, a msurilor de siguran i a msurilor educative pronun ate n baza legii vechi (art. 12 Cod penal) (art. 5 Cod penal nou). Tot astfel, pe aceast cale se poate cere reducerea obligatorie sau facultativ a pedepsei ce a mai rmas de executat (art. 14 i 15 Cod penal, corespunznd art. 7 i 8 Cod penal nou). -Orice alt incident ivit n cursul executrii pedepsei. Competen a de a rezolva contesta ia la executare revine unor instan e diferite. n raport de cazul pe care se ntemeiaz contesta ia. Astfel, dac cel condamnat este de inut, contesta ia se introduce la instan a corespunztoare n grad n a crei raz teritorial se afl
1

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., p. 570

383

locul de de inere, iar dac execut pedeapsa la locul de munc, la instan a corespunztoare n grad n a crei raz teritorial se afl unitatea unde acesta presteaz munca. Competen a nu este alternativ, ci este determinat de situa ia condamnatului. Compunerea instan ei este cea prevzut de lege pentru judecata n prim instan , cu un singur judector. n cazul n care contesta ia se refer la modul n care se execut dispozi iile civile ale hotrrii sau cheltuielile judiciare acordate pr ilor, este competent instan a de executare, n primele dou cazuri de contesta ie, iar n cel de-al treilea instan a care a pronun at hotrrea ce se execut (art. 463 Cod procedur penal). Contesta ia la executare pentru orice alt chestiune dect cea referitoare la cazurile prevzute de art. 461 lit. a, b i c Cod procedur penal, este de competen a instan ei civile, cum ar fi cea mpotriva msurilor asigurtorii . n cazul prevzut de art. 461 lit. d Cod procedur penal, nu se poate face contesta ie la executare n legtur cu dispozi iile civile, deoarece motivele ce pot fi invocate n acest caz de contesta ie privesc aspecte ce au inciden numai asupra laturii penale a hotrrii ce se execut. Contesta ia privitoare la amenzile judiciare este de competen a instan ei care le-a pus n executare, iar rezolvarea se face dup aceleai reguli ce au fost examinate.

CAPITOLUL VII PROCEDURI SPECIALE Sec iunea I 384

Considera ii generale Procedura special este definit ca un complex de norme de drept procesual penal, care instituie, pentru anumite cauze penale, o desfurare a procesului penal par ial diferit de procedura obinuit. Cuprinznd norme speciale fa de normele generale ale procedurii obinuite, procedura special are fa de aceasta pozi ia normelor speciale fa de normele generale. Pentru reglementarea unor proceduri speciale se folosesc criterii diferite. -Un prim criteriu, l constituie anumite stri i calit i ale persoanei trase la rspundere penal. Sub acest aspect, starea de minoritate a infractorului impune un mod special de urmrire i de judecat, care s ntreasc protec ia sa procesual, avnd n vedere lipsa de maturitate a acestuia. -Un alt criteriu pentru instituirea unei proceduri speciale de urmrire sau de judecat l poate constitui infrac iunea svrit i condi iile n care a fost descoperit.

Sec iunea a II-a Urmrirea i judecarea unor infrac iuni flagrante


1. Necesitatea procedurii speciale n cazul unor infrac iuni flagrante Instituirea procedurii speciale pentru unele infrac iuni flagrante rspunde, pe de o parte, unor interese de ordin procesual, deoarece n asemenea condi ii sporesc valen ele principiului operativit ii n procesul penal, iar pe de alt parte, aceast procedur grbete restabilirea ordinii de drept nclcate i contribuie la sporirea rolului educativ al procesului penal. 2. No iunea de infrac iune flagrant Potrivit art. 465 alin. 1 Cod procedur penal, este flagrant infrac iunea descoperit n momentul svririi sau imediat dup 385

svrire. Acest sens are n vedere infrac iunea tipic flagrant, ns legea prevede i o infrac iune denumit cvasiflagrant. Astfel, potrivit art. 465 alin. 2 Cod procedur penal, este considerat flagrant i infrac iunea a crui fptuitor, imediat dup svrire - este urmrit de persoana vtmat, de martorii oculari sau de strigtul public, ori surprins aproape de locul comiterii infrac iunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natur a-1 presupune participant la infrac iune. Pentru existen a strii de flagrant nu este suficient numai descoperirea faptei n momentul svririi sau imediat dup svrire, ci este necesar i prinderea fptuitorului n acel moment sau imediat dup aceasta. 3. Cazurile i condi iile de aplicare a procedurii speciale de urmrire i judecare a unor infrac iuni flagrante Procedura special prevzut de art. 466 Cod procedur penal se aplic numai atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ trei condi ii: -Infrac iunea s fie flagrant, indiferent dac ndeplinete cerin ele flagran ei propriu-zise sau ale cvasiflagran ei. Cu privire la aceast condi ie facem trimitere la considera iile precedente. -Infrac iunea s fie pedepsit cu nchisoare mai mare de un an i de cel mult 12 ani, precum i formele agravante ale acestor infrac iuni. La stabilirea acestor limite de pedeaps s-a avut n vedere c aplicarea procedurii urgente nu se justific n cazul unor infrac iuni de minim importan , sanc ionate cu amend sau cu nchisoare pn la un an, dar nici de prea mare gravitate, pedepsite cu pedeapsa nchisorii mai mare de 12 ani, ntruct pentru acestea trebuie s existe garan iile procedurii obinuite. -Infrac iunea trebuie s fie svrit n anumite localit i, fie n anumite locuri n afara acestor localit i, prevzute de lege. Art. 466 Cod procedur penal, are n vedere trei situa ii i anume: svrirea infrac iunii flagrante n municipii sau orae, inndu-se seama de aglomera ia care se poate produce i de frecven a faptelor penale comise n asemenea localit i; n mijloace de transport n comun, blciuri, trguri, porturi, aeroporturi sau gri, situate n afara municipiilor i oraelor, dar care presupun o anumit aglomera ie i n orice loc aglomerat, permanent sau temporar, cum ar fi o ntrunire, o competi ie sportiv sau o ceremonie religioas desfurat n afara oraelor. 386

4. Alte aspecte privind procedura special de urmrire i judecare a unor infrac iuni flagrante Potrivit art. 478 al. 1 Cod procedur penal, n caz de concurs de infrac iuni, cnd procedura special se aplic numai unora dintre infrac iunile concurente, se procedeaz la disjungere, urmrirea i judecarea infrac iunilor facndu-se separat. n caz de indivizibilitate i conexiune ntre infrac iuni flagrante, ndeplinind condi iile prevzute de lege pentru aplicarea procedurii urgente i unor infrac iuni care nu ndeplinesc aceste condi ii, se pot ntrevedea dou posibilit i:1 -dac infrac iunea flagrant poate fi disjuns de celelalte infrac iuni, se vor urma dou proceduri diferite: pentru infrac iunea flagrant se va aplica procedura urgent, iar pentru celelalte infrac iuni indivizibile i conexe, procedura obinuit; -dac disjungerea nu este posibil, urmrirea i judecarea se va face pentru toate infrac iunile dup procedura obinuit. Articolul 479 Cod procedur penal prevede dou cazuri n care infrac iunea, dei flagrant i ntrunind condi iile prevzute n art. 466, este exclus de la aplicarea procedurii speciale. -Dac infrac iunea este svrit de un minor. n acest caz legea a stabilit o procedur special de urmrire i de judecare a infractorilor minori, cu garan iile necesare de protec ie a acestei categorii de infractori. -Dac infrac iunea face parte dintre infrac iunile prevzute n articolul 279 alin. 2 lit. a Cod procedur penal, plngerea se adreseaz instan ei de judecat fr a se mai efectua urmrirea penal. n aceste cazuri, organul de urmrire penal este obligat s constate prin procesverbal svrirea vreuneia dintre infrac iunile prevzute n art. 279 alin. 2 lit. a, urmnd s trimit constatrile fcute instan ei sesizate prin plngerea prealabil numai dac persoana vtmat o cere n mod expres. n cazul infrac iunilor prevzute n art. 279 alin 2 lit. b i c Cod procedur penal se aplic procedura de urmrire i judecare a unor infrac iuni flagrante numai dac persoana vtmat a introdus plngerea
1

Gr. Theodoru, op. cit., P.S., p. 588

387

prealabil la organul de urmrire penal n termen de 24 de ore de la svrirea infrac iunii flagrante. n acest scop, persoana vtmat este chemat i ntrebat de organul de urmrire penal dac n elege s fac plngerea n termenul mai sus artat 5. Procedura de urmrire i de judecare a infrac iunilor flagrante Aceast urgen se manifest prin termene scurte n care trebuie s se desfoare urmrirea i judecata. Aceast procedur special cuprinde, n ceea ce privete urmrirea penal cteva activit i obligatorii i anume: constatarea infrac iunii flagrante, luarea msurilor preventive i trimiterea n judecat.1 1. Constatarea infrac iunii i cercetarea penal Potrivit art. 467 Cod procedur penal, organul de urmrire penal sesizat ntocmete un proces-verbal, n care consemneaz cele constatate cu privire la fapta svrit. n procesul-verbal se consemneaz declara iile nvinuitului i ale celorlalte persoane ascultate. Dac este cazul, organul de urmrire penal strnge i alte probe. Competen a de a ntocmi procesul-verbal revine organului de urmrire penal, deci organului de cercetare penal i procurorului. 2. Luarea msurilor preventive Organul de urmrire penal, care a constatat svrirea unei infrac iuni flagrante pentru care se aplic procedura special, este obligat potrivit art. 468 Cod procedur penal, s-1 re in pe nvinuit pe o perioad ce nu poate depi 24 de ore. Dac re inerea se ia n mod obligatoriu n cazul procedurii flagrante, arestarea preventiv a nvinuitului este lsat la aprecierea procurorului care poate solicita judectorului arestarea nvinuitului. n situa ia n care procurorul nu ia msura arestrii preventive a nvinuitului cauza va trece la procedura obinuit
1

I. Neagu, op. cit., p. 700

388

Dac procurorul apreciaz c sunt suficiente dovezi pentru punerea n micare a ac iunii penale, i nsuete concluziile organului de cercetare penal, i d rechizitoriu prin care pune n micare ac iunea penal. Cu acest prilej procurorul trebuie s-l asculte pe inculpat n prezen a aprtorului i s-i prezinte materialul de urmrire penal. 3. Trimiterea n judecat Potrivit art. 470 Cod procedur penal, procurorul, primind dosarul, procedeaz la verificarea lucrrilor urmririi penale i se pronun n cel mult 2 zile de la primire, putnd dispune trimiterea n judecat, scoaterea de sub urmrire sau ncetarea urmririi penale, n baza art. 262, ori restituie cauza n temeiul art. 265. Cnd procurorul dispune trimiterea n judecat, ntocmete rechizitoriul, prin care se pune n micare ac iunea penal, i nainteaz de ndat dosarul instan ei competente, cu propunerea de arestare preventiv a inculpatului. Dac procurorul restituie cauza pentru completarea sau refacerea urmririi penale, aceasta se efectueaz potrivit procedurii obinuite, aplicndu-se n mod corespunztor art. 267 i 268 Cod procedur penal. 6. Msuri pregtitoare edin ei de judecat n baza art. 472 C.pr.pen., preedintele instan ei fixeaz termenul de judecat, care nu poate depi 5 zile de la data primirii dosarului, dispunnd aducerea cu mandat a martorilor i a pr ii vtmate. Inculpatul este adus la judecat, iar celelalte pr i nu se citeaz. Participarea procurorului la judecat este obligatorie. Cnd instan a constat c n cauz nu sunt ntrunite aceste condi ii, judecata se face potrivit procedurii obinuite. 7. Judecata n prim instan Modul n care se desfoar edin a de judecat n prim instan , n cadrul procedurii urgente este reglementat prin art. 473 C.pr.pen. 389

Potrivit art. 476 C.pr.pen., instan a examineaz ac iunea civil numai dac persoana vtmat este prezent i se constituie parte civil, iar preten iile acesteia pot fi solu ionate fr amnarea judec ii. Dac persoana vtmat este o unitate dintre cele la care se refer art. 145 din Codul penal (art. 159 Cod penal nou), ori o persoan lipsit de capacitate de exercitare sau cu capacitate de exerci iu restrns, instan a examineaz ac iunea civil chiar n lipsa acestora i chiar dac nu s-au constituit parte civil, iar solu ionarea ac iunii civile nu duce la amnarea cauzei. Dac nu sunt ndeplinite condi iile alineatelor precedente, nstan a rezerv solu ionarea ac iunii civile pe calea unei ac iuni separate la instan a civil, care este scutit de taxe de timbru. n conformitate cu art. 475 C.pr.pen., instan a este obligat s se pronun e asupra cauzei n aceeai zi n care s-au ncheiat dezbaterile sau cel mai trziu n urmtoarele 2 zile. Inculpatul aflat n stare de de inere este adus la pronun are. Hotrrea trebuie redactat n cel mult 24 ore, fa de 20 zile n cazul procedurii obinuite. 8. Apelul i recursul Potrivit art. 477 C.pr.pen., termenul de apel i cel de recurs sunt de 3 zile de la pronun are,1 iar dosarul cauzei se nainteaz instan ei corespunztoare n urmtoarele 24 ore de la declararea cii de atac. Judecarea n apel i n recurs se face de urgen . Legea nu fixeaz durata termenelor de judecat, dar se are n vedere stabilirea unor termene scurte. ntruct dispozi iile privind procedura special de urmrire i judecare a unor infrac iuni flagrante nu au n vedere exercitarea cilor extraordinare de atac i nici executarea hotrrilor definitive pronun ate n aceste cauze, se vor aplica dispozi iile de drept comun privind procedura obinuit.2

Sec iunea a III - a


1

Dac n cursul judec ii s-a trecut la procedura obinuit, termenul de apel e de recurs va fi de 10 zile, T.S., s.p. nr. 1614/1976, CD, 1976, p. 474 2 V. Dongoroz, n colab., op. cit., P.S., vol. II, p. 374

390

Procedura special de urmrire i de judecare a infrac iunilor de corup ie asimilate sau n legtur direct cu acestea
1. Cauzele la care se refer aceast procedur special Infrac iunile supuse unei proceduri speciale sunt luarea de mit, primirea de foloase necuvenite i traficul de influen , ns necesitatea administrrii mai ndelungate a probelor n cazul acestor fapte a determinat legiuitorul s stabileasc termene de urmrire i de judecat mai mari dect cele pentru procedura special a infrac iunilor flagrante. Potrivit art. 5 din Legea nr. 78/2000, sunt infrac iuni de corup ie infrac iunile prevzute la art. 254-257 din Codul penal, precum i infrac iunile prevzute n legi speciale, ca modalit i specifice ale infrac iunilor men ionate din Codul penal, n func ie de calitatea persoanelor care le svresc sau fa de care se svresc faptele, n raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit. Sunt infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie infrac iunile prev. la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000. Prevederile acestei legi sunt aplicabile i infrac iunilor men ionate la art. 17 care sunt n legtur direct cu infrac iunile de corup ie sau cele asimilate acestora. 2. Persoanele crora li se pot aplica msuri de prevenire, descoperire i sanc ionare a faptelor de corup ie Potrivit art. 1 din Legea nr. 78/2000, msurile de prevenire, descoperire i sanc ionare a faptelor de corup ie se aplic urmtoarelor persoane: a) care exercit o func ie public, indiferent de modul n care au fost nvestite n cadrul autorit ilor publice sau institu iei publice; b) care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o func ie sau o nsrcinare, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influen a, n cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societ ilor comerciale, companiilor na ionale, societ ilor na ionale, unit ilor cooperatiste sau ale altor agen i economici; c) care exercit atribu ii de control potrivit legii;

391

d) care acord asisten specializat unit ilor prevzute n lit. a i b, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influen a; e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influen a cu privire la: opera iuni care controleaz circula ia de capital, opera iuni de banc, de schimb valutar sau de credit, opera iuni de plasament n burse, n asigurri, n plasament mutual ori privitor la conturile bancare i cele asimilate acestora, tranzac ii comerciale interne i interna ionale; f) care de in o func ie de conducere ntr-un partid sau ntr-o forma iune politic, ntr-un sindicat, ntr-o organiza ie patronal, ori ntr-o asocia ie fr scop lucrativ sau funda ie; g) alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a - f, n condi iile prevzute de lege. 3. Urmrirea penal i judecarea infrac iunilor prevzute n Legea nr. 78/2000 Prin noua lege s-au prevzut dispozi ii speciale privind descoperirea i urmrirea infrac iunilor de corup ie, asimilate acestora sau n legtur direct cu ambele categorii (Cap. IV - Sec iunea a II-a).1 S-au instituit structuri specializate n acest domeniu, la nivel na ional, Sec ia de combatere a corup iei i criminalit ii organizate, care func ioneaz n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i structuri teritoriale, servicii n cadrul parchetelor de pe lng cur ile de apel i birouri n cadrul Parchetelor de pe lng tribunale (art. 28 al. 1 i 2). Pentru infrac iunile n legtur direct cu infrac iunile de corup ie i cele asimilate acestora, procurorul specializat supravegheaz cercetrile penale (art. 28 al. 3)2 Prevederile legii se completeaz n ceea ce privete urmrirea i judecata, cu dispozi iile Codului de procedur penal, att n ceea ce privete procedura n cazul infrac iunilor flagrante, ct i cea referitoare la procedura obinuit, dup caz (art. 31).

I. Lacu, L.C. Lacu, O nou reglementare n legtur cu infrac iunile de corup ie, D. nr. 10/2000, p. 3-12; M. Apetrei, op. cit., p. 400-408 2 Dorin Ciuncan, Competen a procurorului specializat n combaterea corup iei, D. nr. 10/2001, p. 154-156

392

Sec iunea a IV-a Procedura n cauzele cu infractori minori


1. Ocrotirea minorilor n cazul procesului penal Instituirea unei proceduri speciale n cauze cu infarctori minori, se nscrie pe linia preocuprii legiuitorului romn de a asigura pentru aceast categorie de persoane lipsite de o maturitate deplin, un plus de garan ii procesuale, care s serveasc ntr-un mod i mai pregnant la mbinarea laturii represive cu a celei educative, trstur ce caracterizeaz n ansamblul su, sistemul nostru sanc ionator penal.1 Dei n mod firesc, procedura special ar trebui s fie aplicat minorului numai pn la mplinirea vrstei de 18 ani, totui prin art. 483 C.pr.pen. se prevede c atunci cnd inculpatul era minor, la data sesizrii instan ei, se va aplica procedura special, chiar dac acesta a devenit major n timpul judec ii. 2. Procedura de urmrire a infractorilor minori n cauzele cu infractori minori, urmrirea penal se desfoar potrivit normelor procedurii obinuite, n cea mai mare parte, care se completeaz cu alte dou dispozi ii legale privind chemarea unor persoane la ascultarea minorilor i obligativitatea anchetei sociale. Aceste dispozi ii, care derog de la procedura obinuit, sunt menite ca s asigure, pe de o parte ambian a potrivit ascultrii minorului, iar pe de alt parte s ofere organelor judiciare unele elemente suplimnetare utile att pentru lmurirea cauzei, sub toate aspectele sale, ct i pentru individualizarea tratamentului sanc ionator.2 A doua derogare este prevzut n art. 481 C.pr.pen. potrivit creia atunci cnd nvinuitul sau inculpatul este un minor ce nu a implinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, dac organul de urmrire penal consider necesar, citeaz delegatul autorit ii tutelare, precum i pe prin i, iar cnd este cazul, pe tutore,
1

V. Dongoroz. n colab.; Explica ii teoretice ale Codului de procedur penal romn, Partea Special, vol. II, Ed. Academiei, Bucureti; 1976, p. 375 2 V. Dongoroz, n colab. op, cit.P.S. vol. II, p. 378

393

curator sau persoana n ngrijirea ori supravegherea creia se afl minorul. A treia derogare este prevzut de art. 482 al. 1 C.pr.pen., n sensul c, n cauzele cu infractori minori, organul de urmrire penal sau instan a de jduecat are obliga ia s dispun efectuarea anchetei sociale. Aceast dispozi ie nu trebuie interpretat n sensul c, n mod alternativ, unul din cele dou organe judiciare va dispune efectuarea anchetei sociale.1 Obligativitatea dispunerii anchetei sociale pentru organul de urmrire penal exist ntotdeauna cnd n cauz se desfoar urmrirea penal. Aceast obliga ie revine instan ei de judecat numai atunci cnd minorul a svrit o infrac iune pentru care punerea n micare a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei vtmate i aceasta se poate adresa direct acestui organ judiciar (art. 279 al. 2 lit. a Cod procedur penal). Obligativitatea efecturii anchetei sociale subzist n toate cazurile cu infractori minori, chiar dac n cursul urmririi penale acetia au devenit majori, ntruct acest act servete la individualizarea sanc iunii.2 3. Judecarea infractorilor minori Potrivit art. 483 alin. 1 C.pr.pen., cauzele n care inculpatul este minor se judec, potrivit regulilor de competen obinuit, de ctre judectori anume desemna i potrivit legii. Instan a compus potrivit dispozi iilor men ionate rmne competent s judece, chiar dac ntre timp inculpatul a mplinit vrsta de 18 ani. Inculpatul care a svrit infrac iunea n timpul ct era minor este judecat potrivit procedurii obinuite, dac la data sesizrii instan ei mplinise vrsta de 18 ani (art. 483 al. 2 Cod procedur penal). La judecarea cauzei se citeaz, n afar de pr i, autoritatea tutelar i prin ii iar dac este cazul, tutorele, curatorul sau persoana n ngrijirea sau supravegherea creia se afl minorul, precum i alte persoane a cror prezen este considerat ca necesar de ctre instan .
1 2

I. Neagu, op. cit., p. 710 T.S., s.p. nr. 3510/1972, CD, 1972, p. 482, Trib. Jud. Sibiu, dec. pen. nr. 150/1990, D. nr. 1/1992, p. 86

394

Cum legea nu distinge, citarea persoanelor men ionate are loc indiferent dac inculpatul minor a mplnit vrsta de 16 ani, aa cum se ntmpl n cursul urmririi penale. Potrivit art. 485 C.pr.pen., edin a n care are loc judecarea infractorului minor se desfoar separat de celelalte edin e i nu este public. Cnd inculpatul este minor sub 16 ani, instan a, dup ce-l ascult, poate dispune ndeprtarea lui din instan , dac apreciaz c cercetarea judectoreasc i dezbaterile ar putea avea o influen negativ asupra minorului. Atunci cnd n aceeai cauz sunt mai mul i inculpa i, dintre care unii minori i al ii majori, cauzele se disjung, n una desfurnduse judecata dup procedura special, iar n cealalt dup procedura obinuit. Judecata n apel i n recurs n cauzele cu infractori minori se desfoar dup procedura special, aplicndu-se dispozi iile derogatorii examinate (art. 493 Cod procedur penal). Participarea procurorului este obligatorie la judecarea cauzelor cu infractori minori n prim instan , n apel i n recurs (art. 315, 376 i 38511 al. 4 C.pr.pen.). 4. Executarea mustrrii Potrivit art. 487 C.pr.pen., n cazul cnd s-a luat fa de minor msura educativ a mustrrii, aceasta se execut de ndat, n edin a n care s-a pronun at hotrrea. Msura educativ a mustrrii const n dojenirea minorului, n artarea pericolului social al faptei svrite, n sftuirea minorului s se poarte n aa fel nct s dea dovad de ndreptare, atrgndu-i totodat aten ia c dac va svri din nou o infrac iune, se va lua fa de el o msur mai sever sau i se va aplica o pedeaps (art. 102 din Codul penal, corespunznd art. 116 Cod penal nou). Aceast msur se execut de ctre prima instan imediat, la pronun are, chiar dac hotrrea prin care s-a pronun at nu este definitiv, ntruct numai n aceste condi ii i poate produce efectele

395

mustrarea aplicat minorului.1 Msura mustrrii se poate lua i fa de inculpatul care a devenit major la pronun area hotrrii.2 5. Punerea n executare a libert ii supravegheate Potrivit art. 448 C.pr.pen., cnd instan a a luat fa de minor msura libert ii supravegheate, aceast msur se pune n executare chiar n edin a n care este pronun at, dac minorul i persoana sau reprezentantul institu iei speciale creia i s-a ncredin at supravegherea sunt de fa . Cnd punerea n executare nu se poate face n aceeai edin , se fixeaz un termen pentru cnd se dispune aducerea minorului i chemarea persoanelor prevzute de lege. Msura educativ a libert ii supravegheate const, potrivit art. 103 Cod penal (art. 117 Cod penal nou), n lsarea minorului n libertate pe timp de un an sub supraveghere deosebit, care curge de la data punerii n executare. Supravegherea poate fi ncredin at, dup caz, prin ilor minorului, celui care 1-a adoptat sau tutorelui. 6. Internarea minorului ntr-un centru de reeducare Msura educativ a internrii ntr-un centru de reeducare se ia n scopul reeducrii minorului, cruia i se asigur posibilitatea de a dobndi nv tura necesar i o pregtire profesional potrivit cu aptitudinile sale. Aceast msur se ia fa de minorul n privin a cruia celelalte msuri educative sunt nendestultoare (art. 104 Cod penal, respectiv, art. 119 Cod penal nou). Liberarea minorului dintr-un centru de reeducare i revocarea liberrii nainte de a deveni major, precum i ridicarea sau prelungirea acestei msuri se dispun din oficiu sau la sesizare de judectoria sau tribunalul care a judecat n prim instan pe minor (art. 491 al. 1 C.pr.pen.).

1 2

Gr. Teodoru, op. cit., P.S., p. 609 Plenul TS., dec. ndr.nr. 1/1971., CD, 1971, p. 29

396

7. Internarea nr-un institut medical educativ Msura internrii ntr-un institut medical-educativ se ia fa de minorul care, din cauza strii sale fizice sau psihice, are nevoie de tratament medical i de un regim special de educa ie (art. 105 Cod penal, corespunznd art. 120 Cod penal nou). Aceast msur se dispune de instan a competent s judece cauza n care minorul este implicat. n lipsa unor dispozi ii speciale de punere n executare, se vor aplica prin analogie dispozi iile din art. 432 C.pr.pen., referitoare la punerea n executare a msurii de siguran a internrii medicale, care se face prin comunicarea copiei de pe dispozitiv i a unei copii de pe raportul medico-legal direc iei sanitare din jude ul pe teritoriul cruia locuiete persoana fa de care s-a luat aceast msur. Judectoria sau tribunalul care 1-a judecat n prim instan pe minor, are competen a s dispun ridicarea, prelungirea sau nlocuirea msurii internrii ntr-un institut medical educativ (art. 491 al. 2 C.pr.pen.). Potrivit art. 4911 C.pr.pen., executarea msurii educative a internrii ntr-un centru de reeducare poate fi amnat sau ntrerupt n cazurile i n condi iile prevzute n art. 453 i 455 C.pr.pen. Revocarea sau men inerea msurilor educative, precum i a msurii liberrii minorului dintr-un centru de reeducare nainte de a deveni major sau dintr-un institut medical educativ, cnd minorul a svrit din nou o infrac iune, se dispune de instan a competent sa judece acea infrac iune (art. 492 C.pr.pen.).

Sec iunea a V-a Alte proceduri speciale


1. Reabilitarea judectoreasc

397

1.Condi iile reabilitrii judectoreti Reabilitarea este o institu ie a dreptului penal care face s nceteze decderile i interdic iile, precum i incapacit ile care rezult din condamnare (art. 133. Cod penal), realizndu-se reintegrarea social a condamnatului n temeiul bunei sale conduite.1 Codul nostru de procedur penal reglementeaz dou forme de reabilitare: de drept i judectoreasc, care se diferen iaz prin condi iile care se cer a fi ndeplinite i prin modul n care opereaz aceast institu ie.2 Astfel reabilitarea are loc de drept n cazul condamnrii la amend sau la pedeapsa nchisorii care nu depete un an, dac n decurs de 3 ani, condamnatul nu a svrit nici o alt infrac iune (art. 134 Cod penal, respectiv, art. 151 Cod penal nou). Cnd condamnarea este mai grav, reabilitarea se poate ob ine pe cale judectoreasc, cu ndeplinirea condi iilor de termen, comportare a condamnatului i posibilit ile materiale de via ale acestuia (art. 135-136 Cod penal, respectiv, art. 152, 153 Cod penal nou). Reabilitarea de drept produce efecte ope legis" la ndeplinirea termenului prevzut de lege i a condi iei de a nu fi svrit o alt infrac iune, iar reabilitarea judectoreasc se acord de instan a de judecat, dup o procedur special. Dac o persoan are interesul legitim de a i se recunoate c a operat reabilitarea de drept, are posibilitatea de a se adresa instan ei judectoreti, care are competen a s constate aceast situa ie.3 Potrivit art. 495 C.pr.pen., cererea de reabilitare judectoreasc se face de condamnat, iar dup moartea acestuia de so sau de rudele acestuia. So ul sau rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornit anterior decesului, dar numai cu ndeplinirea condi iilor prevzute de art. 135 i 136 Cod penal.4 Cererea de reabilitare trebuie s cuprind urmtoarele men iuni:

V. Dongoroz, n colab., op. cit., vol. II, p. 387 Gh. Nistoreanu, n colab., Manual de drept procesual penal, P.S., Ed. Europa Nou, Bucureti, 1999, p. 316 3 Plenul T.S., dec. ndr. nr. 8/1969, p. 63 4 Dac cererea era prematur pentru condamnat, nici so ia i nici rudele apropiate nu pot cere reabilitarea, TS, Sec . pen. .d.nr. 103/1975, RRD nr. 6/1976, p. 53
2

398

-adresa condamnatului, iar cnd cererea este fcut de alt persoan, adresa acesteia; -condamnarea pentru care se cere reabilitarea i fapta pentru care a fost pronun at aceast condamnare; -localitatea unde condamnatul a locuit i locurile de munc pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei i pn la introducererea cererii, iar n cazul cnd executarea pedepsei a fost prescris, de la data rmnerii definitive a hotrrii i pn la introducerea cererii; -temeiurile cererii de reabilitare, care justific admiterea cererii; -indica iile utile pentru identificarea dosarului i orice alte date pentru solu ionarea cererii. La cerere se anexeaz actele din care rezult ndeplinirea condi iilor cerute de Codul penal pentru acordarea reabilitrii. 2. Judecarea cererii de reabilitare Potrivit art. 494 C.pr.pen., este competent s se pronun e asupra reabilitrii judectoreti, fie instan a care a judecat n prim instan cauza n care s-a pronun at condamnarea, pentru care se cere reabilitarea, fie instan a corespunztoare n a crei raz teritorial domiciliaz condamnatul. n situa ia n care ntre timp s-a schimbat competen a de judecat n fond a cauzei, competent a se pronun a asupra reabilitrii este instan a competent s judece cauza n prim instan la data introducerii cererii.1 Atunci cnd judecata n prim instan a fost de competen a unei instan e militare, prin instan corespunztoare n a crei raz teritorial domiciliaz condamnatul se n elege instan a civil corespunztoare n grad.2 n cazul hotrrilor de condamnare pronun ate de instan e strine. care au fost recunoscute de instan ele din ar, competent a se pronun a asupra reabilitrii judectoreti este prima instan care a pronun at recunoaterea.3 Dac nu sunt ndeplinite aceste condi ii, cererea se respinge pentru situa iile prevzute n art. 497 C.pr.pen. i anume: -cnd a fost introdus nainte de termenul legal;
1 2

Plenul TS dec. ndr. nr.8/1969, CD, 1969. p. 63 TS, s.p. d.nr. 2815/1975, CD, 1975, p.324 3 V. Dongoroz, n colab., op.cit., P.S., vol, II, p, 388

399

-cnd lipsete men iunea prevzut n art. 495 al. 2 lit. a, privind adresa condamnatului i peti ionarul nu s-a prezentat la termenul de nf iare; -cnd lipsete men iunea prevzut n art. 495 al. 2 lit. b - e i peti ionarul nu a completat cererea la prima nf iare i nici la termenul ce i s-a acordat n vederea completrii. Dup respingerea cererii de reabilitare, se poate introduce o nou cerere dup mplinirea termenului legal, dac prima cerere a fost respins ca prematur, iar n lipsa celorlalte men iuni cererea de reabilitare poate fi repetat oricnd, ndeprtndu-se lipsurile anterioare. n cazul n care cererea este complet, i fcut n termen, instan a trece la solu ionarea ei n baza art. 498 C.pr.pen. Hotrrea prin care instan a rezolv cererea de reabilitare este supus apelului, iar hotrrea pronun at de instan a de apel este supus recursului (art. 501 C.pr.pen.). Dup rmnerea definitiv a hotrrii de reabilitare, instan a dispune s se fac men iune despre aceasta pe hotrrea prin care s-a pronun at condamnarea pentru care s-a admis reabilitarea (art. 502 C.pr.pen.). Potrivit art. 139 Cod penal (art. 137 Cod penal nou), reabilitarea judectoreasc este anulat dac, dup acordarea ei, s-a descoperit c cel reabilitat mai suferise o alt condamnare, care dac ar fi fost cunoscut ducea la respingerea cererii de reabilitare. n acest caz, n baza art. 503 C.pr.pen., procurorul poate cere instan ei care a solu ionat cererea de reabilitare de a dispune dup aceeai procedur anularea reabilitrii, nlturndu-se i men iunea de pe hotrrea de condamnare.

2. Repararea pagubei n cazul condamnrii sau al lurii unei msuri preventive pe nedrept Articolul 504 Cod procedur penal, reglementeaz dou cazuri care dau dreptul la repara ie i anume condamnarea pe nedrept a oricrei persoane i privarea de libertate n mod greit.

400

-Primul caz are n vedere c orice persoan care a fost condamnat definitiv are dreptul la repararea de ctre stat a pagubei suferite, dac n urma rejudecrii cauzei s-a stabilit prin hotrre definitiv c nu a svrit fapta imputat ori c acea fapt nu exist. Achitarea persoanei condamnate pe nedrept trebuie s intervin ca urmare a admiterii unei ci extraordinare de atac, ntruct prima hotrre chiar nedreapt fiind nu devine n principiu executorie n sistemul nostru de drept. -Al doilea caz este prevzut de art. 504 al. 2 Cod procedur penal, n sensul c are dreptul la repararea pagubei persoana mpotriva creia s-a luat o msur preventiv iar ulterior, pentru motivele prevzut de art. 10 lit. a, Cod procedur penal, a fost scoas de sub urmrire penal sau a fost achitat, Are drept la repararea pagubei suferite i persoana care a fost privat de libertate dup ce a intervenit prescrip ia, amnistia sau dezincriminarea faptei. Repararea pagubei pentru privarea sau restrngerea de libertate pe nedrept se acord numai n cazul n care s-a produs un prejudiciu deosebit de grav care depete substan ial pe cel produs n mod normal printr-o astfel de msur. Ac iunea pentru repararea pagubei poate fi pornit de persoana ndrept it, potrivit art. 506 Cod procedur penal, iar dup moartea acesteia poate fi continuat sau pornit de ctre persoanele care se aflau n ntre inerea sa. Ac iunea poate fi pornit n termen de 18 luni de la rmnerea definitiv a hotrrii de achitare sau de la data ordonan ei de scoatere de sub urmrire penal. Instan a civil competent este tribunalul n a crei raz teritorial domiciliaz persoana ndrept it la repara ii, iar ac iunea civil se ndreapt mpotriva statului, care este citat prin Ministerul Finan elor Publice. Judecarea ac iunii se face potrivit normelor de drept procesual civil, iar reclamantul trebuie s dovedeasc prejudiciul material i moral pe care 1-a suferit, instan a putnd admite sau respinge ac iunea. Potrivit art. 505 alin. 2 Cod procedur penal, repara ia const n plata unei sume de bani sau, inndu-se seama de condi iile celui ndrept it la repararea pagubei i de natura daunei produse, repara ia poate consta n constituirea unei rente viagere, ori din obliga ia ca pe 401

cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a crei libertate a fost restrns s fie ncredin at unui institut de asisten social i medical. Persoanele ndrept ite la repararea pagubei, care nainte de privarea de libertate erau ncadrate n munc, li se calculeaz la vechimea n munc stabilit potrivit legii i timpul ct au fost private de libertate. n cazul n care repararea pagubei a fost acordat potrivit dispozi iilor art. 506, statul are ac iune n regres mpotriva aceluia care cu rea-credin sau din grav neglijen a provocat situa ia generatoare de daune (art. 507 Cod procedur penal). 3. Procedura n caz de dispari ie a nscrisurilor judiciare Potrivit art. 508 Cod procedur penal, n cazul dispari iei unui dosar judiciar sau a unui nscris care apar ine unui astfel de dosar, organul de urmrire penal sau preedintele instan ei la care se gsea dosarul sau nscrisul ntocmete un proces-verbal, prin care constat dispari ia i arat msurile care s-au luat pentru gsirea lui. Cnd dosarul sau nscrisul disprut este reclamat de un interes justificat i nu poate fi refcut potrivit procedurii obinuite, procurorul prin ordonan sau instan a de judecat prin ncheiere dispune, n baza art. 509 Cod procedur penal, dup caz, nlocuirea sau reconstiturea dosarului ori nscrisului disprut. ncheierea instan ei se d fr citarea pr ilor, afar de cazul cnd instan a consider necesar chemarea acestora. ncheierea nu este supus nici unei ci de atac. nlocuirea sau reconstituirea se efectueaz de organul de urmrire penal ori de instan a de judecat, naintea creia cauza se gsete pendinte, iar n cauzele definitiv solu ionate, de instan a la care dosarul se gsete n conservare. Cnd constatarea dispari iei s-a fcut de un organ de urmrire penal sau de o instan de judecat, altele dect cele artate, organul de urmrire penal sau instan a de judecat care a constatat dispari ia trimite organului de urmrire penal sau instan ei de judecat competente toate materialele necesare efecturii nlocuirii ori reconstituirii nscrisului disprut (art. 510 Cod procedur penal). nlocuirea nscrisului disprut are loc atunci cnd exist copii oficiale de pe acel nscris. Organul de urmrire penal sau instan a de judecat ia msuri pentru ob inerea copiei, care ine locul nscrisului 402

original pn la gsirea acestuia. Persoanei care a predat copia oficial i se elibereaz o copie certificat de pe aceasta (art. 511 Cod procedur penal). Reconstituirea nscrisului disprut se face cnd nu exist o copie oficial a acestuia, iar reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea nscrisurilor pe care le con inea. n vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de prob. Rezultatul reconstituirii se constat, dup caz, prin ordonan a organului de urmrire penal, confirmat de procuror sau prin hotrrea instan ei dat cu citarea pr ilor. Hotrrea de reconstituire este supus apelului, iar hotrrea pronun at de instan a de apel este supus recursului (art. 512 Cod procedur penal). 4. Cooperarea judiciar interna ional n materie penal 1. Considera ii generale Cooperarea judiciar interna ional este guvernat n prezent de Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal, intrat n vigoare la 1 septembrie 2004, cu excep ia titlului III (Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene n baza unui mandat european de arestare i predare care, potrivit art. 189 va intra n vigoare la data aderrii Romniei la Uniunea European. ncepnd cu data aderri Romniei la Uniunea European, dispozi iile titlului III vor nlocui, n rela iile cu statele membre ale uniunii Europene, dispozi iile n materie de extrdare. Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. 704/2001 privind asisten a judiciar interna ional n materie penal. La aceeai dat se abrog: - Legea nr. 296/2001 privind extrdarea; - Legea nr. 756/2001 asupra transferrii persoanelor condamnate n strintate; - Ordonan a Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicrii conven iilor interna ionale n materie de tansfer al persoanelor condamnate, la care Romnia este parte, n privin a predriiprelurii condamna ilor, aprobat prin Legea nr. 113/2000; - Art. 519-521 din Codul de procedur penal.

403

S-a creat asfel un cadru juridic unitar n materia cooperrii judiciare interna ionale n materie penal care aduce importante nout i n acest domeniu ntre care men ionm: 1) Acordarea asisten ei judiciare interna ionale n materie penal este subordonat principiilor constitu ionale, principiilor fundamentale de drept i ordinii publice ale statului romn; 2) Pentru fiecare form de cooperare judiciar interna ional a fost avut n vedere armonizarea legii cu prevederile noilor instrumente ale Uniunii Europene: Conven ia privind procedurile simplificate de extrdare ntre statele membre ale Uniunii Europene din 10 martie 1995, Conven ia de extrdare ntre statele membre ale Uniunii Europene din 27 septembrie 1996, Conven ia Uniunii Europene privind asisen a judiciar interna ional n materie penal din 29 mai 2000 i deciziacadru din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchet; 3) Transpunerea n dreptul intern prin dispozi iile Titlului III, care va intra n vigoare la data aderri Romniei la Uniunea European, a deciziei-cadru privind mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre. n cele ce urmeaz vom prezenta elementele de noutate ntlnite n formele de cooperare judiciar interna ional n materie penal reglementate de Legea nr. 302/2004. 2. Asisten a judiciar interna ional n compara ie cu vechea reglementare cupris n Legea nr. 704/201, Legea nr. 302/2004 permite comunicarea direct ntre autorit ile judiciare romne i cele strine. Astfel, cererile de asisten judiciar interna ional pot fi transmise direct de autorit ile judiciare, solicitante autorit ilor judiciare solicitate n cazul n care instrumentul juridic interna ional aplicabil n rela ia ntre statul solicitant i statul solicitat reglementeaz acest mod de transmitere. De asemenea, legea permite folosirea pentru transmiterea cererilor n baza acordului ntre statul solicitant i statul solicitat, a mijloacelor electronice, n special a fax-ului (nefiind exclus nici folosirea altor mijloace electronice, precum e-mail-ul, dac autenticitatea i confiden ialitatea cererii, precum i credibilitatea datelor transmise sunt garantate.

404

Legea nr. 302/2004 reglementeaz pentru prima dat audierile prin videoconferin (art. 164), ca alternativ la cererea obinuit de comisie rogatorie interna ional. Astfel, n cazul n care o persoan se afl pe teritoriul Romniei trebuie s fie audiat ca martor sau expert de ctre autorit ile judiciare ale unui stat strin i este inoportun sau imposibil pentru acea persoan s compar personal pe teritoriul acelui stat, statul strin poate solicita ca audierea s aib loc prin videoconferin . Este necesar ns ca n cererea de videoconferin s se precizeze motivul pentru care nu este oportun sau este imposibil ca martorul sau expertul s fie prezent personal la audiere, precum i denumirea autorit ii judiciare i numele persoanelor care vor proceda la audiere. Audierea are loc ntotdeauna n prezen a magistratului romn competent, asistat, dup caz, de un interpret, efectundu-se ns direct de ctre autoritatea judiciar competent a statului solicitant sau sub coordonarea acesteia, potrivit legii sale interne. Martorul sau expertul au dreptul de a fi asista i, dup caz, de un interpret i pot invoca dreptul de a nu depune mrturie. De asemenea, dac sunt ntrunite condi iile legale, se pot lua msuri de protec ie a martorului. O alt noutate adus de lege privete constituirea echipelor comune de anchet (art. 168). Textul transpune n dreptul intern deciziacadru a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchet, un instrument important de lupt mpotriva criminalit ii organizate, precum i dispozi iile pertinente ale Conven iei Uniunii Europene din 29 mai 2000. Potrivit art. 1 din decizia-cadru, Prin acord, autorit ile competente din dou sau mai multe state membre pot nfiin a echipe comune de anchet pentru un scop precis i o durat determinat, care poate fi prelungit prin acordul pr ilor, n vederea efecturii unei anchete penale i unul sau mai multe dintre statele membre care au nfiin at echipa. n aplicarea acestor norme europene, legea romn prevede c, n vederea facilitrii solu ionrii unei cereri de comisie rogatorie, se pot constitui echipe comune de anchet, cu un obiectiv precis i cu o durat limitat care poate fi prelungit prin acordul statelor implicate. Potrivit legii, componen a echipei este decis de comun acord, persoanele desemnate de partea romn avnd calitatea de membri, iar 405

cei desemna i de statul/statele strin(e), calitatea de membri detaa i. Un membru al echipei va fi desemnat conductorul acesteia fiind n mod obligatoriu reprezentant al autorit ii judiciare romne (procuror). O alt procedur prevzut de Conven ia Uniunii Europene privind asisten a judiciar n materie penal, care a fost reglementat i de legea romn este supravegherea transfrontalier. Legea prevede c, sub rezerva existen ei unor dispozi ii contrare n conven ia aplicabil n rela ia cu acel stat, agen ii unui stat strin, care, n cadrul unei anchete judiciare, supravegheaz pe teritoriul acelui stat o persoan ce se presupune c a participat la svrirea unei infrac iuni care d loc la extrdare sau o persoan fa de care sunt motive serioase s se cread c poate duce la identificarea sau localizarea persoanei men ionate mai sus, sunt autoriza i s continue aceast supraveghere pe teritoriul statului romn, n baza unei cereri de asisten judiciar prezentat n prealabil (art. 169). Transferul de procedur n materie penal cunoate serioase mbunt iri fa de Legea nr. 704/2001. Noua lege reglementeaz att solicitarea transferului de ctre autorit ile romne, ct i preluarea de ctre Romnia a procedurii penale. Exercitarea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri ini iate de ctre autorit ile judiciare romne pot fi transferate unui stat strin care declar c le preia, n condi iile stabilite de art. 110 din lege. Pentru a se putea solicita transferul procedurii trebuie s fie ndeplinite urmtoarele condi ii: - fapta trebuie s constituie infrac iune, potrivit legii romne i legii statului solicitat; - fapta trebuie s fie sanc ionat de lege cu o pedeaps privativ de libertate mai mare de 2 ani; - transferul procedurii penale s serveasc intereselor unei bune administrri a justi iei sau s favorizeze reintegrarea social n caz de condamnare. Autoritatea judiciar romn competent s solicite transferul este instan a creia i revine competen a s solu ioneze cauza n prim instan . La baza cererii de transfer al procedurii penale st o ncheiere prin care instan a dispune, motivat, transferul, la cererea motivat a Ministerului Public sau a inculpatului ori din oficiu. 406

mpotriva ncheierii se poate declara recurs n termen de 5 zile de la pronun are sau de la comunicare, dup caz. Cererea de transfer al procedurii penale este transmis prin Ministerul Justi iei, nso it de copii autentice ale tuturor actelor de procedur ntocmite n cauz. n ceea ce privete cererile de preluare a procedurii penale, acestea se adreseaz Ministerului Justi iei, n faza de judecat, i Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie n faza de urmrire penal. Cererea de preluare a urmririi penale se solu ioneaz de parchetul de pe lng curtea de apel n circumscrip ia creia domiciliaz sau a fost identificat persoana urmrit. Cererea de preluare a judec ii se solu ioneaz de sec ia penal a cur ii de apel n circumscrip ia creia domiciliaz sau a fost identificat persoana urmrit. 3. Recunoaterea i executarea hotrrilor Legea nr. 302/2004 reglementeaz procedura recunoaterii i executrii hotrrilor penale, facilitnd aplicarea Conven iei europene privind valoarea interna ional a hotrrilor represive, adoptat la Haga la 28 iunie 1970. Potrivit art. 115 alin. 2 din lege, n vederea executrii pe teritoriul Romniei a unei hotrri penale strine, autorit ile competente ale statului de condamnare formuleaz o cerere de recunoatere i executare. Articolul 116 instituie unele condi ii speciale de admisibilitate a cererii de recunoatere i anume: a) condamnarea trebuie s fie pronun at pentru o fapt penal de competen a instan elor statului solicitat; b) n cazul n care condamnarea a fost pronun at n absen a condamnatului, acesta s fi avut posibilitatea de a recurge la o nou procedur de judecat sau de a exercita o cale de atac mpotriva hotrrii; c) hotrrea de condamnare nu con ine dispozi ii contrare principiilor fundamentale de ordine public ale statului romn; d) fapta nu face obiectul unui proces penal n Romnia; e) fapta constituie infrac iune, potrivit legii penale romne;

407

f) condamnatul este cet ean romn, strin sau apatrid cu domiciliul n Romnia; g) executarea hotrrii n Romnia poate servi la favorizarea integrrii sociale a condamnatului sau la repararea pagubei provocate prin infrac iune; h) durata pedepselor sau a msurilor de siguran aplicate prin hotrre este mai mare de un an; i) condamnatul i d consim mntul. De asemenea, potrivit alineatelor urmtoare, hotrrea strin poate fi executat dac condamnatul se afl n executarea, n Romnia, a unei pedepse pentru o alt fapt dect cea stabilit prin setin a a crei executare este cerut, precum i atunci cnd extrdarea condamnatului a fost refuzat pentru faptele la care se refer hotrrea a crei executare se solicit ori atunci cnd Romnia a acordat, n prealabil, extrdarea cet eanului romn. Executarea hotrrilor pronu ate n proceduri administrative, pentru fapte asimilate infrac iunilor, astfel cum acestea sunt definite prin Conven ia european privind valoarea interna ional a hotrrilor represive, adoptat la Haga la 28 mai 1970, este posibil cu condi ia ca persoana n cauz s fi avut posibilitatea s exercite o cale de atac n fa a unei instan e judectoreti (art. 117). Cererea de recunoatere a hotrrii strine a crei executare se solicit se transmite Ministerului Justi iei, cruia i revine competen a de a exectua controlul de regularitate interna ional. Dup caz, cererea se transmite de ctre Ministerul Justi iei procurorului general competent, n vederea sesizrii instan ei competente, ori se restituie motivat. Autorit ile judiciare competente sunt curtea de apel n circumscrip ia creia, dup caz, domiciliaz, i are reedin a sau a fost identificat condamnatul i, respectiv, parchetul de pe lng aceasta. n condi iile prevzute de art. 122 din lege, executarea unei hotrri judectoreti pronun at de instan ele romne poate fi delegat unui stat strin. Acceptarea de ctre statul strin a delegrii executrii are ca efect renun area de ctre satul romn la executarea pe teritoriul Romniei. Cererea de delegare a executrii unei hotrri ntr-un stat strin este formulat de instan a de executare, din oficiu, sau la cererea procurorului competent ori a condamnatului. 408

4. Extrdarea A. Condi ii pentru extrdare Legea 302/2004 reia condi iile privitoare la fapt, gravitatea pedepsei i la persoan, dar introduce i cteva elemente de noutate foarte importante, la care ne vom referi n cele ce urmeaz. Astfel, dac n vechea reglementare nendeplinirea condi iei dublei incriminri era ntotdeauna un motiv de respingere a cererii de extrdare, alineatul 2 al articolul 26 permite acordarea extrdrii i dac fapta nu este prevzut ca infrac iune de legea romn, dac pentru fapta respectiv este exclus cerin a dublei incriminri printr-o conven ie interna ional la care Romnia este parte. Aceast reglementare are n vedere tendin a de diminuare, pe plan european, a rolului acestei condi ii, n contextul evolu iei rapide a criminalit ii, care cunoate noi forme, tendin care este reflectat edificator n decizia-cadru privind mandatul european de arestare. La fel de important i cu valoare de noutate absolut este reglementarea condi iilor de extrdare din Romnia a cet enilor romni. Aceast posibilitate a fost reglementat, ca excep ie, n legea de revizuire a Constitu iei. Constitu ia Romniei, republicat dup revizuirea prin referendum, statueaz regula potrivit creia cet enii romni nu pot fi extrda i din Romnia (art. 19 alin. 1), apoi n alin. 2 al aceluiai articol prevede c prin derogare de la prevederile alineatului 1, cet enii romni pot fi extrda i n baza conven iilor interna ionale la care Romnia este parte, n condi iile legii i pe baz de reciprocitate. Legea nr. 302/2004 acord cet enilor romni o protec ie adecvat ns, n spiritul dispozi iilor din Constitu ia revizuit, prevede n art. 24 c cet enii romni pot fi extrda i din Romnia n baza conven iilor interna ionale la care aceasta este parte i pe baz de reciprocitate, numai dac este ndeplinit cel pu in una din urmtoarele condi ii: a) n vederea efecturii urmriri penale i a judec ii, dac statul solicitant d asigurri considerate ca suficiente c, n cazul condamnrii la o pedeaps privativ de libertate, printr-o hotrre judectoreasc definitiv, persoana extrdat va fi transferat n vederea executrii pedepsei n Romnia; 409

persoana extrdat domiciliaz pe teritoriul statului solicitant la data formulrii cererii de extrdare; c) persoana extrdat are i cet enia statului solicitant; d) persoana extrdat a comis fapta pe teritoriul sau mpotriva unui cet ean al unui stat membru al Uniunii Europene, dac statul solicitant este membru al Uniunii Europene. n concluzie, extrdarea unui cet ean romn poate fi aprobat numai dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii: - extrdarea propriilor cet eni s fie permis de conven ia aplicabil n rela ia cu statul solicitant; - statul solicitant s acorde, la rndul lui, extrdarea propriilor cet eni; - s fie ntrunit cel pu in una din condi iile men ionate n art. 24 sus-men ionat. B. Procedura extrdrii din Romnia (extrdarea pasiv) Legea nr. 302/2004 ofer persoanei extrdate garan ii procesuale suplimentare fa de Legea nr. 296/2001 privind extrdarea. ntre acestea men ionm dispozi ia potrivit creia msura arestrii provizorii n vederea extrdrii va fi reanalizat la fiecare 30 de zile. De asemenea, se prevede c msura arestrii provizorii nu poate depi 40 de zile pn la primirea cererii de extrdare i a actelor anexe, iar din momentul primirii documentelor de extrdare aceast msur poate fi prelungit n continuare, fr a putea depi ns 6 luni. Aceeai lege stabilete expres condi iile n care arestarea provizorie n vederea extrdrii se dispune i poate fi prelungit. Astfel, potrivit dispozi iilor art. 45 alin. 9, n cazul n care mpotriva persoanei extrdabile autorit ile judiciare romne competente au emis un mandat de arestare preventiv sau un mandat de executare a pedepsei nchisorii, pentru fapte svrite pe teritoriul Romniei, mandatul de arestare provizorie n vederea extrdrii devine efectiv, de la data la care persoana n cauz nu se mai afl sub puterea mandatului de arestare preventiv sau de executare a pedepsei nchisorii. Deci numai din momentul ieierii de sub puterea mandatului emis pentru faptele svrite pe teritoriul Romniei persoana extrdat intr sub puterea mandatului de arestare n vederea extrdrii i numai aceast perioad va fi computat din pedeapsa aplicat pe teritoriul statului solicitant. 410

b)

Potrivit prevederilor art. 44, procedura judiciar este de competen a cur ii de apel n circumscrip ia creia domiciliaz sau a fost identificat persoana extrdabil. Hotrrea de extrdare se transmite de ndat, prin intermediul procurorului general competent, Ministerului Justi iei. Spre deosebire de Legea nr. 296/2001 privind extrdarea, noua lege elimin ordinul ministrului justi iei pentru punerea n executare a hotrrii judectoreti definitive prin care se dispune extrdarea, un extras al acesteia fiind considerat baz legal suficient pentru predarea extrdatului (art. 58 alin.1). n scopul predrii, Ministerul Justi iei informeaz Ministerul Administra iei i Internelor, care stabilete locul i data predrii i asigur predarea sub escort a persoanei extrdate. C. Procedura solicitrii extrdrii de ctre Romnia (extrdarea pasiv) n compara ie cu Legea nr. 296/2001 privind extrdarea, Legea 302/2004 aduce interesante clarificri i precizri utile pentru aplicarea unitar a prevederilor sale. Astfel, potrivit art. 67 alin. 2, instan a de executare sau instan a care a emis mandatul de arestare preventiv apreciaz, printr-o ncheiere motivat, asupra ndeplinirii condi iilor prevzute n prezenta lege pentru a se solicita extrdarea. De asemenea, noul act normativ transfer competen a formulrii cererii de extrdare dela ministrul justi iei la preedintele sec iei penale a cur ii de apel n circumscrip ia creia se afl instan a care a emis mandatul de executare a pedepsei nchisorii sau mandatul de aresatre preventiv ori a aplicat msura de siguran (art. 66). Noua lege limiteaz rolul Ministerului Justi iei la examinarea ndeplinirii condi iilor de regularitate interna ional, transmiterea cererii de extrdare i alte proceduri strict administrative. Atunci cnd se constat c nu sunt ntrunite condi iile de regularitate interna ional pentru a se transmite cererea de extrdare,ministrul justi iei emite un ordin care poate fi atacat cu recurs la Sec ia Penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, n termen de 5 zile de la comunicare.

411

Procedura prevzut n articolul 67 are caracter confiden ial, pn n momentul n care statul solicitat este investit cu cererea de extrdare. 5. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene n baza unui mandat de arestare i predare Prevederile Legii nr. 302/28 iunie 2004 (Titlul III) transpun, pentru prima dat, n dreptul intern, decizia-cadru privind mandatul european de arestare i predare ntre statele membre ale Uniunii Europene. Dei dispozi iile Titlului III, potrivit art. 189 alin. 1 vor intra n vigoae la data aderrii Romniei la Uniunea European, ele trebuie de pe acum cunoscute deoarece reprezint cel pu in pentru Romnia, adevrate inova ii n aceast materie. Decizia-cadru privind mandatul european de arestare reprezint o materializare a hotrrii luat n cadrul Consiliului European de la Tampera din 15 i 16 octombrie 1999, ca ntre Statele Membre ale Uniunii Europene s se nlocuiasc procedura formal de extrdare cu o procedur de predare simplificat. Prin noul sistem de predare, n baza unui mandat european de arestare, se elimin etapa administrativ i se nlesnete cooperarea n materia persoanelor care se sustrag urmrii penale, predrii i executrii pedepselor care se realizeaz aproape exclusiv ntre autorit ile judiciare din Statele Membre ale Uniunii Europene, autorit ile centrale putnd evental asista autorit ile judiciare competente sau s aib rolul de autorit i transmi toare. Potrivit noului sistem, n cazul n care o persoan dintr-un Stat Membru se sustrage, dup caz, urmririi penale, judecrii, respectiv executrii pedepsei pe teritoriul acelui Stat Membru, autoritatea judiciar competent a Statului Membru (denumit autoritate judiciar emitent) n cauz emite un mandat de arestare european, n baza uunei hotrri definitive de condamnare la o pedeaps privativ de libertate de cel pu in 1 an sau a unui mandat de arstare preventiv, pe care l transmite spre executare autorit ii judiciare competente din Statul Membru pe teritoriul cruia este localizat persoana n cauz (denumit autoritate judiciar de executare).

412

Condi iile de predare n baza unui mandat european de arestare i regulile de predare ale noului sistem sunt similare cu cele din sistemul clasic de extrdare. n ceea ce privete condi iile privitoare la fapt, noul sistem instituie anumite excep ii de la regula dublei incriminri. Astfel, n cazul unor infrac iuni foarte grave, men ionate la articolul 2, ntr-o list care poate fi completat ulterior de Consiliu, ntre care: participa ia la o organiza ie criminal, terorismul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri etc.), predarea se acord fr a se verifica existen a dublei incriminri. Spre deosebire de procedura comun de extrdare, n cadrul creia nu erau prevzute anumite limite de timp ce trebuie respectate, n noua reglementare (art. 17 din decizia-cadru) un mandat de arestare european va fi tratat i executat de urgen , termenul limit fiind de 10 zile, n cazul n care persoana a crei predare este solicitat consimte la predare, respectiv, de 60 de zile, n celelalte cazuri, cu posibilitarea prelungirii cu alte 30 de zile. De asemenea, pentru predarea efectiv a persoanei care face obiectul unui mandat de arestare european, articolul 23 instiuie o limit de timp scurt de zile, cu posibilitatea prelungirii, n anumite circumstan e. n limitele impuse de decizia-cadru,legiuitorul romn a stabilit care sunt autorit ile judiciare romne de executare i, respectiv, emitente. De asemenea, n aceleai limite, legiuitorul romn a stabilit, potrivit legii i principiilor fundamentale de drept, procedurile de executare i emitere a unui mandat european de arestare, modalit ile de transmitere, precum i motivele de refuz. Astfel, autorit ile judiciare romne emitente sunt instan ele judectoreti, iar ca autorit i judiciare de executare au fost desemnate cur ile de apel (art. 178). De asemenea, potrivit art. 81 din lege, instan ele romne pot emite un mandat european de arestare n urmtoarele condi ii: a) n vederea efecurii urmririi penale sau a judec ii, dac fapta este pedepsit de legea penal romn cu o pedeaps privativ de libertate mai mare de 1 an;

413

b) n vederea executrii pedepsei, dac pedeapsa aplicat este mai mare de 4 luni, ori n vederea executrii unei msuri de siguran ; c) n vederea executrii unei msuri de siguran privative de libertate mai mare de 4 luni. n ceea ce privete procedura de transmitere a mandatului european de arestare emis de autorit ile judiciare romne trebuie distins ntre situa ia n care se cunoate locul unde se afl persoana solicitat i situa ia n care acest loc nu este cunoscut. n primul caz, autoritatea judiciar romn emitent poate transmite direct autorit ii judiciare de executare mandatul european de arestare, n timp ce n a doua situa ie poate fie s decid introducerea descrierii persoanei n cauz n Sistemul de Informa ii Schengen, fie s transmit mandatul european de arestare prin Interpol (art. 82). Autorit ile judiciare romne potr trasmite mandatul european de arestare prin orice mijloc de transmitere sigur, care las o urm scris, cu condi ia ca autoritatea judiciar de executare s poat verifica autenticitatea acestuia. Dac nu este posibili utilizarea SIS (Sistemul de Informa ii Schengen), transmiterea se poate face prin Interpol. De asemenea, mandatul european de arestare poate fi trasmis i prin sistemul de telecomunica ii ale Re elai Judiciare Europene (R.I.E.). Atunci cnd nu se cunoate autoritatea judiciar de executare, autoritatea judiciar emitent trebuie s efectueze cercetarea necesar, inclusiv prin punctele de contact ale R.I.E., pentru a ob ine informa iile necesare de la Statul membru de executare. Autorit ile judiciare romne vor transmite o copie a mandatului european de arestare Ministerului Justi iei. Legea nou face distinc ie ntre faptele pentru care predarea poate fi subordonat condi iei dublei incriminri. Aceste fapte, n numr de 32, sunt men ionate n art. 2 din decizia-cadru i preluate ca atare de art. 85 alin. 1 din lege. n art. 88 alin. 2 din lege sunt reglementate urmtoarele motive obligatorii de refuz al executrii unui mandat european de arestare: a) Cnd persoana urmrit a fost judecat definitiv pentru aceleai fapte de ctre un stat membru,altul dect statul emitent, cu condi ia ca, n cazul condamnrii, sanc iunea s fi fost executat ori s fie n acel moment n curs de executare sau executarea s 414

fie prescris, pedeapsa s fi fost gra iat ori infrac iunea s fi fost amnistiat sau s fi intervenit o alt cauz care mpiedic executarea, potrivit legii statului de condamnare; b) Cnd infrac iunea pe care se bazeaz mandatul european de arestare este acoperit de amnistie n Romnia, dac autorit ile romne au, potrivit legii romne, competen a de a urmri acea infrac iune; c) Cnd persoana care este supus mandatului european de arestare nu rspunde penal, datorit vrstei sale, pentru faptele pe care se bazeaz mandatul de arestare n conformitate cu legea romn. Executarea unui mandat european de arestare poate fi refuzat, de asemenea, de autoritatea judiciar romn de executare dac nu este ntrunit condi ia dublei incriminri, pentru alte fapte dect cele men ionate n art. 85 alin. 1, precum i n alte apte situa ii men ionate de art. 88 alin. 2. Alte dispozi ii care trebuie re inute se refer la un numr de trei condi ii speciale pentru predare: - n cazul n care mandatul de arestare european a fost emis n scopul execurii unei pedepse aplicate printr-o hotrre preonun at n lips sau dac persoana n cauz nu a fost legal citat cu privire la data i locul edin ei de judecat care a condus la hotrrea proinun at n lips, autoritatea judiciar emitent trebuie s dea o asigurare considerat suficient care s garanteze persoanei care face obiectul mandatului de arestare european c va avea posibilitatea s ob in rejudecarea cauzei n statul membru emitent, n prezen a sa; - n cazul n care infrac iunea n baza creia s-a emis mandatul de arestare european este sanc ionat cu pedeapsa deten iunii pe via sau cu o msur de siguran privativ de libertate pe via , dispozi iile legale ale statului membru emitent trebuie s prevad posibilitatea revizuirii pedepsei sau a msurii de siguran aplicate ori liberarea condi ionat, dup executarea a cel pu in 20 de ani din pedeapsa sau msura de siguran aplicat, ori aplicarea unor msuri de clemen ; - cet enii romni sunt preda i n baza unui mandat european de arestare emis n vederea efecturii urmririi penale sau a 415

judec ii cu condi ia ca, n cazul n care se va pronun a o pedeaps privativ de libertate, persoana predat s fie transferat n Romnia pentru executarea pedepsei. Hotrrea asupra predrii, cnd este definitv, se comunic de autoritatea judiciar de executare autorit ii judiciare emitente (art. 94). Cnd persoana urmrit este urmrit penal sau judecat de autorit ile judicare romne pentru o fapt diferit de cea care motiveaz mandatul european de arestare, autoritatea judiciar de executare romn, chiar dac s-a dispus executarea mandatului, va putea amna predarea pn la terminarea judec ii sau pn la executarea pedepsei. n aceast situa ie, dac autoritatea judiciar emitent o solicit, autoritatea judiciar de executare romn poate dispune predarea temporar a persoanei urmrite, n condi iile stabilite printr-un acord ncheiat n scris cu autoritatea judiciar emitent (art. 97).

416