ENERGIA SOLARA(2)

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

2012 Cuprins 1.Aspecte constructive 4.1. Introducere 2. conversia fotochimicã 2.Centrala solara din Salamanca . Conversia energiei solare în alte forme de energie 2.conversia fotomecanicã 2.conversia fototermicã 2.1. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3.1.1.1.2.conversia fotoelectrica 3.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.Curent fara retea de transport la distanta 6.Semafoarele care merg si cand cade curentul 7.Bateriile solare 5.

curioziotate. apare si termenul de energie termo-solarã. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice.1. fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. energia geotermalã. energia mareelor. De aceea. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. în vederea utilizãrii acesteia. Poate cel mai evident avantaj.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri. temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi .. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp. Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã. petrol. incendiindu-le. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. pe care îl are.H.212 î. In 1767. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor. matematicianul grec Arhimede (287 . utilizare efectivã. Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã. gaze naturale etc. deci este o sursã de energie curatã.H. astfel în secolul al III-lea î.

Rusia. energia datã de miscarea planetelor). a apei. Australia. energie geotermalã.A. cãrbunele sortat de calitate superioarã. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã. energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor .U. calculator. mangalul.. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili. bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu. Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. S. Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului. Franta. Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate. Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã.cazan . Israel.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare. Canada si Germania. în cãldura . Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia. energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar.unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. 2. lemnul de foc tãiat si spart etc.

valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului. ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator . Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã. Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active. Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane. Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare.latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante.

Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã. unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã". fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp. interplanetare. aer cald. necesar zborurilor navelor cosmice. la care. 2. conversii care sunt: 2. prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic.1.1.1. în cazul conversiei fototermice. 2. fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice. se obtine cãldura înmagazinatã în apa. gazoase sau solide). abur. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide.1. prepararea apei calde de consum. cu asazisele "pânze solare". Problema a fost . Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor. datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante. Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã. 2.Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie. Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus. distilarea apei etc. uscarea materialelor. Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã.). adicã a termoconversiei directe a energiei solare. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic". alte medii (lichide. cât si în energetica spatialã. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi.

pile solare • Utilizãri cosmice . pentru desalinizarea apei etc.climatizare de iarnã si varã . pentru uscarea lemnului.sobe de gãtit solare .desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã . Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere.distilerii solare . sunt încã prohibitive.încãlzitoare solare . dar preturile.uscãtorii solare .apã caldã menajerã .frigidere solare .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice . pentru producerea de curent electric. Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã .cuptoare solare .complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice. pentru utilizãrile curente.transformarea în energie mecanicã .

3. Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru. si radiatie). diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. evident creste si costul instalatiei de captare. Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost.1. convectie. dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei). Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant. Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului. . Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui). Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã. începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile.

energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie. arseniu. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. ca o alternativa la combustibilii fosili. Energia solara poate fi folosita de masini. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. Astfel de celule au randamentul mai scazut. de obicei siliciu. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. asa cum se întampla pe Pamânt. Astfel. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. Perete cu suprafata reflectantã 4. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica. Unele sunt facute din galiu. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. 4. . care sunt tot semiconductoare. Pardosela cu suprafata reflectantã 3.Elemente componente: 1. asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina.

în comparatie cu combustibilii fosili. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. astfel se evita distrugerea stratului de ozon. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii. În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. în locurile mai greu accesibile. Avantajele energiei solare sunt nenumarate. Drept urmare. Odata ce sunt montate. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte. spre deosebire de dezavantaje. Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare. folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . englezii au facut si ei un experiment. Astfel.

Inca din anii ’60. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului. India.care se vor transforma lumina solara intr.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska. 6. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii. Pentru a genera curent.-o putere electrica de 75KW. Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie . Astfel. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile. un caldera. satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. mai izolate de lume. Africa de Sud sau Turcia.O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori. cu panouri solare. asemanatoare unor aripi. Folosite deja in tari precum China. 5. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom.A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. fotocelulele necesita lumina. Becurile folosite sunt desigur LED-uri. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea.

deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi. ieri. în Spania. având o capacitate de 13.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. suficient pentru a asigura necesarul a 5.8 megawaţi. cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial. Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar. Noul proiect depăşeşte recordul anterior. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation .7.000 de locuinţe. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca. a fost inaugurată. Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful