UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

2012 Cuprins 1.1. Conversia energiei solare în alte forme de energie 2. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3.1.Aspecte constructive 4.conversia fotoelectrica 3.1.2.Bateriile solare 5.1.Curent fara retea de transport la distanta 6.conversia fotomecanicã 2.1.Semafoarele care merg si cand cade curentul 7.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.Centrala solara din Salamanca .conversia fototermicã 2. conversia fotochimicã 2. Introducere 2.

astfel în secolul al III-lea î. apare si termenul de energie termo-solarã. utilizare efectivã. curioziotate. energia mareelor.212 î. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. pe care îl are. De aceea. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice. Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã.H. In 1767.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp. deci este o sursã de energie curatã. Poate cel mai evident avantaj. este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor. în vederea utilizãrii acesteia. incendiindu-le. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. gaze naturale etc. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã.1. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi .H. fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. matematicianul grec Arhimede (287 . instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor. energia geotermalã.. petrol. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã.

A. energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã. Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia. energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar. a apei.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare. mangalul. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili. deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã. Israel. în cãldura . lemnul de foc tãiat si spart etc. Rusia. Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. cãrbunele sortat de calitate superioarã.U. 2. calculator.cazan . bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu. Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. Franta. Canada si Germania. Australia.. energie geotermalã.unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. energia datã de miscarea planetelor). Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului. S. Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor .

ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator .latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante. Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active. Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã. Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare. Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile. Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane.

abur.Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. cu asazisele "pânze solare". datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante. prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic. se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice. Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. uscarea materialelor. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic". Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã.1. interplanetare. prepararea apei calde de consum. 2. necesar zborurilor navelor cosmice. Problema a fost . Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus.1. unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã". se obtine cãldura înmagazinatã în apa. 2. fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor. alte medii (lichide. fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp. în cazul conversiei fototermice. Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã. la care. cât si în energetica spatialã.). conversii care sunt: 2.1.1. gazoase sau solide). adicã a termoconversiei directe a energiei solare. Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi. 2. poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide. distilarea apei etc. aer cald.

uscãtorii solare . pentru uscarea lemnului. dar preturile. Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã .distilerii solare . Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere.complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice. pentru utilizãrile curente.transformarea în energie mecanicã . sunt încã prohibitive. pentru producerea de curent electric.apã caldã menajerã . pentru desalinizarea apei etc.climatizare de iarnã si varã .frigidere solare .pile solare • Utilizãri cosmice .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice .desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã .încãlzitoare solare .sobe de gãtit solare .cuptoare solare .

. diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile. convectie. Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost. Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã. si radiatie). dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei). evident creste si costul instalatiei de captare. deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru.3. Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant. ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare. în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui).1.

asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. care sunt tot semiconductoare. Energia solara poate fi folosita de masini. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. . Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. Astfel. Astfel de celule au randamentul mai scazut. asa cum se întampla pe Pamânt. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica. deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina. Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. 4. ca o alternativa la combustibilii fosili. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele. de obicei siliciu. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. Pardosela cu suprafata reflectantã 3. arseniu. energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie.Elemente componente: 1. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. Perete cu suprafata reflectantã 4. Unele sunt facute din galiu.

astfel se evita distrugerea stratului de ozon. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. în locurile mai greu accesibile. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele. Drept urmare.în comparatie cu combustibilii fosili. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. Odata ce sunt montate. englezii au facut si ei un experiment. folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii. spre deosebire de dezavantaje. Avantajele energiei solare sunt nenumarate. Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. Astfel. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta.

Africa de Sud sau Turcia.-o putere electrica de 75KW. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska. un caldera.A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. cu panouri solare. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. India. fotocelulele necesita lumina. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate. Pentru a genera curent. Becurile folosite sunt desigur LED-uri. 6.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic. Inca din anii ’60. asemanatoare unor aripi. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom. Astfel. Folosite deja in tari precum China.care se vor transforma lumina solara intr. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea. astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii. mai izolate de lume. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. 5. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie .O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori. satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme.

8 megawaţi. având o capacitate de 13. deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar. ieri. cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation . Noul proiect depăşeşte recordul anterior.000 de locuinţe.7. în Spania. a fost inaugurată. Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27. suficient pentru a asigura necesarul a 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful