UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

1.1.1.Curent fara retea de transport la distanta 6.conversia fotoelectrica 3.conversia fotomecanicã 2. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3.conversia fototermicã 2.2. Conversia energiei solare în alte forme de energie 2. conversia fotochimicã 2.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.Aspecte constructive 4. Introducere 2.Centrala solara din Salamanca .Semafoarele care merg si cand cade curentul 7.1.1.2012 Cuprins 1.Bateriile solare 5.

1. De aceea. pe care îl are. Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant.212 î. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". utilizare efectivã. gaze naturale etc. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp. astfel în secolul al III-lea î. instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi . incendiindu-le.H. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri. curioziotate.. Poate cel mai evident avantaj. matematicianul grec Arhimede (287 . Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã. apare si termenul de energie termo-solarã. este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor.H. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C. energia mareelor. în vederea utilizãrii acesteia. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice. petrol. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. In 1767. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. deci este o sursã de energie curatã. energia geotermalã.

Rusia. bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu. energie geotermalã.U. Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. energia datã de miscarea planetelor). în cãldura . energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã. Israel. Australia. Canada si Germania. Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor .A. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã. lemnul de foc tãiat si spart etc. Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia. Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate. Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului. cãrbunele sortat de calitate superioarã. energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar. S. Franta.unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. mangalul.cazan . 2.. calculator.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare. a apei.

Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane. Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului.latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare. Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã. ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator . Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante. Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile.

Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus. interplanetare. Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã. conversii care sunt: 2. se obtine cãldura înmagazinatã în apa. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic". abur. alte medii (lichide. 2. fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp. cât si în energetica spatialã. Problema a fost . poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide. cu asazisele "pânze solare". prepararea apei calde de consum. necesar zborurilor navelor cosmice. în cazul conversiei fototermice. datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante.).1. 2. 2. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi.1. fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor. Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor.Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie. aer cald. unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã". prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic. Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã.1. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. distilarea apei etc. adicã a termoconversiei directe a energiei solare. la care. uscarea materialelor. gazoase sau solide). Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice.1. Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã.

sunt încã prohibitive.uscãtorii solare . pentru producerea de curent electric.apã caldã menajerã . pentru uscarea lemnului.pile solare • Utilizãri cosmice .complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice.cuptoare solare . Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã .sobe de gãtit solare .distilerii solare .încãlzitoare solare .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice .desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã . pentru desalinizarea apei etc. Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere.climatizare de iarnã si varã .frigidere solare .transformarea în energie mecanicã . pentru utilizãrile curente. dar preturile.

Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. si radiatie). diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru. Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului.3. în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui). ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare. Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile. Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant. Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost.1. evident creste si costul instalatiei de captare. Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. . dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei). convectie.

care sunt tot semiconductoare. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. Energia solara poate fi folosita de masini. Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. asa cum se întampla pe Pamânt. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. Perete cu suprafata reflectantã 4. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. ca o alternativa la combustibilii fosili. Pardosela cu suprafata reflectantã 3. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele.Elemente componente: 1. energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. . Unele sunt facute din galiu. Astfel. de obicei siliciu. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. 4. arseniu. deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica. Astfel de celule au randamentul mai scazut. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara.

folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. Drept urmare. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta. englezii au facut si ei un experiment. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii. în locurile mai greu accesibile. când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte. se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele. spre deosebire de dezavantaje. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. astfel se evita distrugerea stratului de ozon. În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. Astfel.în comparatie cu combustibilii fosili. Odata ce sunt montate. Avantajele energiei solare sunt nenumarate.

5. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea. fotocelulele necesita lumina. India. cu panouri solare.O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori. 6. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori. un caldera.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom. asemanatoare unor aripi. satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului. Pentru a genera curent.A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate.care se vor transforma lumina solara intr. mai izolate de lume. Becurile folosite sunt desigur LED-uri. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile.-o putere electrica de 75KW. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. Folosite deja in tari precum China. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska. Inca din anii ’60. Africa de Sud sau Turcia. Astfel. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie .

Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation . în Spania.8 megawaţi. Noul proiect depăşeşte recordul anterior. suficient pentru a asigura necesarul a 5. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca. având o capacitate de 13. Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. ieri.000 de locuinţe. deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi.7. a fost inaugurată. cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful