UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

Curent fara retea de transport la distanta 6. conversia fotochimicã 2. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3. Conversia energiei solare în alte forme de energie 2.1.conversia fototermicã 2.1.Centrala solara din Salamanca .Semafoarele care merg si cand cade curentul 7.1.2.conversia fotomecanicã 2. Introducere 2.Aspecte constructive 4.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.1.1.conversia fotoelectrica 3.Bateriile solare 5.2012 Cuprins 1.

deci este o sursã de energie curatã. instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor. fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant. In 1767. energia geotermalã. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. utilizare efectivã. Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã. pe care îl are. gaze naturale etc. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". incendiindu-le. Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice. petrol. în vederea utilizãrii acesteia. este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. matematicianul grec Arhimede (287 . energia mareelor. De aceea. Poate cel mai evident avantaj. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi .. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C.H.1.212 î. curioziotate. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp.H. apare si termenul de energie termo-solarã. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri. astfel în secolul al III-lea î.

Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate. lemnul de foc tãiat si spart etc. energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã. Australia. energia datã de miscarea planetelor). Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului. cãrbunele sortat de calitate superioarã. bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor .unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. mangalul. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã.A. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili.U. energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar.cazan . Israel. energie geotermalã. Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. Franta. 2. calculator.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare. Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia. Rusia. în cãldura . Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. a apei. S. Canada si Germania. deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã..

ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator . Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile.latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului. Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare. Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã. Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active.

Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. 2.1. se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie. prepararea apei calde de consum. Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor. prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic. se obtine cãldura înmagazinatã în apa. conversii care sunt: 2.1. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi. distilarea apei etc. aer cald. fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor. gazoase sau solide). abur. Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã. adicã a termoconversiei directe a energiei solare. cât si în energetica spatialã. datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante. 2. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic".). fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp. uscarea materialelor. Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus. necesar zborurilor navelor cosmice. Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice. Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã. Problema a fost . unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã". 2. interplanetare.1. alte medii (lichide.1. la care. cu asazisele "pânze solare". poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. în cazul conversiei fototermice.

desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã . Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã . sunt încã prohibitive. pentru desalinizarea apei etc. Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere.frigidere solare .pile solare • Utilizãri cosmice .transformarea în energie mecanicã .cuptoare solare . pentru producerea de curent electric.uscãtorii solare .sobe de gãtit solare .complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice. pentru utilizãrile curente.climatizare de iarnã si varã .distilerii solare . pentru uscarea lemnului.apã caldã menajerã .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice . dar preturile.încãlzitoare solare .

diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului. si radiatie). deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru.1. . Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile. dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei). convectie. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant.3. Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã. ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare. evident creste si costul instalatiei de captare. începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui. Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui). Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost.

Unele sunt facute din galiu. Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina. Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. 4. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine. Perete cu suprafata reflectantã 4. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. Pardosela cu suprafata reflectantã 3. asa cum se întampla pe Pamânt. care sunt tot semiconductoare. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. arseniu. energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica. Astfel de celule au randamentul mai scazut.Elemente componente: 1. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara. . ca o alternativa la combustibilii fosili. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. Astfel. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. de obicei siliciu. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. Energia solara poate fi folosita de masini.

Astfel. În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. spre deosebire de dezavantaje. Avantajele energiei solare sunt nenumarate. în locurile mai greu accesibile. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. Drept urmare.în comparatie cu combustibilii fosili. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele. Odata ce sunt montate. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta. astfel se evita distrugerea stratului de ozon. se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. englezii au facut si ei un experiment. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii.

satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme. asemanatoare unor aripi.O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori.A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. fotocelulele necesita lumina. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori. mai izolate de lume. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile. Astfel. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului.-o putere electrica de 75KW. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie . 6. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic. 5. India. Folosite deja in tari precum China. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. un caldera. Inca din anii ’60.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska. Africa de Sud sau Turcia. astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii. Becurile folosite sunt desigur LED-uri.care se vor transforma lumina solara intr. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. Pentru a genera curent. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. cu panouri solare.

având o capacitate de 13. a fost inaugurată. suficient pentru a asigura necesarul a 5. Noul proiect depăşeşte recordul anterior. în Spania. Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27. deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca.8 megawaţi.000 de locuinţe. ieri. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation . cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial.7.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar.