UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

conversia fototermicã 2. conversia fotochimicã 2.Curent fara retea de transport la distanta 6.conversia fotoelectrica 3.2012 Cuprins 1. Introducere 2.1.1.1. Conversia energiei solare în alte forme de energie 2.Centrala solara din Salamanca .Bateriile solare 5. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3.Semafoarele care merg si cand cade curentul 7.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.1.2.Aspecte constructive 4.1.conversia fotomecanicã 2.

astfel în secolul al III-lea î. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. matematicianul grec Arhimede (287 . curioziotate.. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice. energia geotermalã. De aceea. Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C.H. temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant. este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi . Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume.H. apare si termenul de energie termo-solarã. gaze naturale etc. deci este o sursã de energie curatã.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri.212 î. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã. fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. In 1767. utilizare efectivã. incendiindu-le. în vederea utilizãrii acesteia. petrol. instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor.1. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". pe care îl are. energia mareelor. Poate cel mai evident avantaj.

Australia. Rusia. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili. energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar. cãrbunele sortat de calitate superioarã. S. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã. Franta. energia datã de miscarea planetelor). Israel. lemnul de foc tãiat si spart etc. Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului. Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate.. Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu. energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã. calculator. deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã. Canada si Germania. în cãldura . 2.A.unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. a apei.U.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor . mangalul. Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia. Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. energie geotermalã.cazan .

Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante. Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile. Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active. ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator . Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare. valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului.latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã.

).1. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice. conversii care sunt: 2. Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus. 2. Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor. abur. gazoase sau solide). Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã. distilarea apei etc. uscarea materialelor.1. prepararea apei calde de consum. se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie.1. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi. necesar zborurilor navelor cosmice. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic". în cazul conversiei fototermice. cât si în energetica spatialã. interplanetare. 2. alte medii (lichide. la care. unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã". aer cald. Problema a fost . se obtine cãldura înmagazinatã în apa. poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide. prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic. cu asazisele "pânze solare". fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor.1. adicã a termoconversiei directe a energiei solare. 2. fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp.Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã. Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã.

dar preturile.climatizare de iarnã si varã .încãlzitoare solare .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice . pentru utilizãrile curente. pentru uscarea lemnului.sobe de gãtit solare . Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã .transformarea în energie mecanicã .uscãtorii solare . Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere.cuptoare solare .complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice.frigidere solare .desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã .apã caldã menajerã .pile solare • Utilizãri cosmice . pentru desalinizarea apei etc. sunt încã prohibitive. pentru producerea de curent electric.distilerii solare .

începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui.3. . Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului. Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã. evident creste si costul instalatiei de captare. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. convectie. Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost. si radiatie). ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare. Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant. diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei). în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui).1. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile. Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru.

Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati. Astfel. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara. energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie. asa cum se întampla pe Pamânt. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. Pardosela cu suprafata reflectantã 3. deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina. . Unele sunt facute din galiu. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. Perete cu suprafata reflectantã 4. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine.Elemente componente: 1. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele. Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica. Astfel de celule au randamentul mai scazut. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. de obicei siliciu. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. Energia solara poate fi folosita de masini. ca o alternativa la combustibilii fosili. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. 4. care sunt tot semiconductoare. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. arseniu.

se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. Odata ce sunt montate. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. în locurile mai greu accesibile. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. Astfel. O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. Avantajele energiei solare sunt nenumarate. si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. spre deosebire de dezavantaje. Drept urmare. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele.în comparatie cu combustibilii fosili. englezii au facut si ei un experiment. Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare. În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. astfel se evita distrugerea stratului de ozon. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii. folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte.

cu panouri solare. Astfel.-o putere electrica de 75KW. Folosite deja in tari precum China. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie . astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii.A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori. mai izolate de lume. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. India. Becurile folosite sunt desigur LED-uri. Pentru a genera curent.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile. satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme. Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate. un caldera. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. Africa de Sud sau Turcia. Inca din anii ’60. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic.care se vor transforma lumina solara intr. 5. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. fotocelulele necesita lumina.O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori. 6. asemanatoare unor aripi. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska.

suficient pentru a asigura necesarul a 5. cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial. deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi.000 de locuinţe. Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27. Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar.8 megawaţi. ieri. Noul proiect depăşeşte recordul anterior.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation . având o capacitate de 13.7. a fost inaugurată. în Spania. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca.