UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

1.Centrala solara din Salamanca .1.1. Conversia energiei solare în alte forme de energie 2.1.conversia fototermicã 2.Curent fara retea de transport la distanta 6. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.Bateriile solare 5.1.Semafoarele care merg si cand cade curentul 7.conversia fotoelectrica 3.2.2012 Cuprins 1. conversia fotochimicã 2.conversia fotomecanicã 2.Aspecte constructive 4. Introducere 2.

Poate cel mai evident avantaj. petrol. este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor.212 î.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri.1. Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã. instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor. deci este o sursã de energie curatã. în vederea utilizãrii acesteia. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. energia mareelor. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi . temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant. In 1767. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. utilizare efectivã. pe care îl are. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C.. energia geotermalã. gaze naturale etc. fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp. matematicianul grec Arhimede (287 .H. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã. apare si termenul de energie termo-solarã. De aceea.H. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice. curioziotate. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. incendiindu-le. astfel în secolul al III-lea î.

energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã. Israel.U. Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. cãrbunele sortat de calitate superioarã. Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia. în cãldura . Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. energie geotermalã. Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate.unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. S. calculator. Australia. energia datã de miscarea planetelor). bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu. Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului.cazan . deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare. mangalul.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor . Franta. Rusia. Canada si Germania. energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã..A. a apei. lemnul de foc tãiat si spart etc. 2.

Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului.latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator . Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã. Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane. Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante. Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare. Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active.

Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã.). Problema a fost . se obtine cãldura înmagazinatã în apa. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã. 2. unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã". conversii care sunt: 2. datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante.1. gazoase sau solide). se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie. Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã. adicã a termoconversiei directe a energiei solare. alte medii (lichide.1. poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide. cu asazisele "pânze solare". prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic". necesar zborurilor navelor cosmice. la care. prepararea apei calde de consum. 2.1. distilarea apei etc. uscarea materialelor. abur. aer cald. Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi. Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus. fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp. în cazul conversiei fototermice. interplanetare. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice. cât si în energetica spatialã. 2.1.Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor.

dar preturile.desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã .distilerii solare .frigidere solare .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice . pentru producerea de curent electric.apã caldã menajerã .uscãtorii solare .complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice.pile solare • Utilizãri cosmice .transformarea în energie mecanicã .sobe de gãtit solare .climatizare de iarnã si varã .cuptoare solare . pentru utilizãrile curente. pentru uscarea lemnului. Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere. Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã .încãlzitoare solare . sunt încã prohibitive. pentru desalinizarea apei etc.

Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile. diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. . Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã. dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei). Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui. Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant. ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare.1. si radiatie).3. în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui). Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului. evident creste si costul instalatiei de captare. deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. convectie.

Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. Astfel. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara. asa cum se întampla pe Pamânt. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele. arseniu. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. Perete cu suprafata reflectantã 4. Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina. Energia solara poate fi folosita de masini. ca o alternativa la combustibilii fosili. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica. Unele sunt facute din galiu. Astfel de celule au randamentul mai scazut. de obicei siliciu.Elemente componente: 1. care sunt tot semiconductoare. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. 4. Pardosela cu suprafata reflectantã 3. energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie. .

se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . astfel se evita distrugerea stratului de ozon. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta. când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. Drept urmare. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. în locurile mai greu accesibile. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. spre deosebire de dezavantaje. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare.în comparatie cu combustibilii fosili. Odata ce sunt montate. Avantajele energiei solare sunt nenumarate. Astfel. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele. O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. englezii au facut si ei un experiment.

A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. Folosite deja in tari precum China. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska. 5. Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate. Becurile folosite sunt desigur LED-uri. astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori.-o putere electrica de 75KW. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. asemanatoare unor aripi.O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori. India. un caldera. Astfel. cu panouri solare. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie . 6. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea. satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme. Pentru a genera curent. Inca din anii ’60.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili. fotocelulele necesita lumina. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile.care se vor transforma lumina solara intr. mai izolate de lume. Africa de Sud sau Turcia. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului.

Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. în Spania. cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial. Noul proiect depăşeşte recordul anterior. a fost inaugurată. suficient pentru a asigura necesarul a 5. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca.000 de locuinţe. ieri. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation . Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar.8 megawaţi. deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi.7. având o capacitate de 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful