UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU MASTER EVALUAREA IMPACTULUI SI RISCULUI ASUPRA MEDIULUI

ENERGIA SOLARA

Masterand Moisan Roxana-Maria

conversia fotoelectrica 3.1.2. Consideratii generale asupra captatoarelor cu concentratia radiatiei 3.Centrala solara din Salamanca .conversia fotomecanicã 2.1.Semafoarele care merg si cand cade curentul 7. Conversia energiei solare în alte forme de energie 2. Introducere 2. conversia fotochimicã 2.Tipuri de captatoare solare cu concentrator 3.conversia fototermicã 2.1.1.Aspecte constructive 4.1.Curent fara retea de transport la distanta 6.Bateriile solare 5.2012 Cuprins 1.

deci este o sursã de energie curatã.) a apãrat cetatea Siracuza (Sicilia) de atacuri. curioziotate. cu ajutorul unor oglinzi uriase care orientau fasciculele de luminã focalizatã spre navele inamice. energia solarã se remarcã prin instalatiile simple si cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C. matematicianul grec Arhimede (287 . energia geotermalã.H. temperaturã folositã pentru încãlzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant. în vederea utilizãrii acesteia.212 î. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuintelor si se pare cã acesta va fi . fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii. gaze naturale etc. Introducere Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie. folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune. pe care îl are. energia mareelor.1. Poate cel mai evident avantaj.H. astfel în secolul al III-lea î. petrol. instalatii folosite la încãlzirea apei menajere sau a clãdirilor. când omul de stiintã elevetian Horace de Saussure a inventat "cutia fierbinte". In 1767. De aceea. Dintre toate sursele de energie care intrã în categoria surse ecologice si regenerabile cum ar fi: energia eolianã.. cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. incendiindu-le. un alt avantaj al energiei solare este faptul cã sursa de energie pe care se bazeazã întrega tehnologie este gratuitã. este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurãtor. utilizare efectivã. apare si termenul de energie termo-solarã. Utilizarea energiei solare apare din timpurile istoriei ca prezentã în viata oamenilor sub diferite forme: armã. în fapt cel dintâi colector solar iar în 1830 astrologul Sir John Hershel utilizeazã "cutia fierbinte" pentru a gãti în timpul unei expeditii în sudul Africii ori în anul 1891 când are loc patentarea primului sistem comercial de încãlzire a apei de cãtre Clarence Kemp.

bec… · Energia utilã se obtine prin conversia energiei finale si este energia efectiv înglobatã într-un produs sau exclusiv utilizatã pentru un serviciu. energie geotermalã. Rusia. Formele primare pot fi grupate astfel: · Surse conventionale (clasice): sursele care s-au impus prin folosire îndelungatã (combustibili fosili..cazan . Sursele regenerabile (reînnoibile) sunt sursele care se regenereazã pe mãsurã ce sunt consumate.U. S. Franta.unul dintre cele mai largi domenii de aplicatie a energiei solare în urmãtorul secol. Aproximativ 30% din radiatia primitã de pamânt este reflectatã în spatiul cosmic de cãtre nori si suprafata terestrã iar restul de 70% este absorbitã ea regãsindu-se în cãldura aerului. a apei. cãrbunele sortat de calitate superioarã.) · Energie finalã reprezintã energia obtinutã prin conversia energiei secundare întrun motor . Australia.Conversia energiei solare în alte forme de energie În functie de etapele de conversie si utilizare. în cãldura . deseurile combustibile) · Surse neconventionale : surse care nu au o folosire îndelungatã (energie nuclearã. energia are formele urmãtoare: · Energie primarã (Aceastã energie este recuperatã din naturã) o Finitã (combustibili clasici) o Regenerabilã · Energie secundarã definitã ca formã de energie obtinutã prin conversia energiei primare si care poate fi folositã într-o gama largã de aplicatii (energie electricã. Israel. lemnul de foc tãiat si spart etc. 2. energia geotermalã si energia datã de miscarea planetelor din Sistemul Solar. Sursele regenerabile de energie sunt radiatia solarã. Tehnologia echipamentului pentru instalatiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de tãri ca Japonia.A. Canada si Germania. Cel mai mare aport de energie primarã este adus de radiatia solarã ce ajunge în straturile superioare ale atmosferei terestre. energia datã de miscarea planetelor). mangalul. energie primarã regenerabilã cu cele trei forme: energie solarã. calculator.

Fluxurile de energie generate de radiatia solarã si celelalte douã surse în mediului înconjurãtor al omului sunt fluxurile naturale de energie secundarã care sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de enegie de la lumina solarã. Cãldura latentã de evaporare a apei este deasemenea eliberatã prin condensare. Cãldura absorbitã de aer si apã este remisã în cele din urmã sub formã de radiatii infrarosii (IR) spatiului înconjurãtur. Miscarea planetelor din sistemul solar se regãseste disipatã în mareele din oceane. ce pot fi exploatate sunt: · Radiatia solarã absorbitã la nivelul scoartei terestre · Vânturile care transportã aer fierbinte si umed spre poli si aer rece si uscat cãtre ecuator . Energia geotermalã produce un flux de energie comparativ mic dinspre litosferã spre atmosferã si oceane prin conductia cãldurii. Aceste fluxuri de energie naturalã sunt: · Energia potentialã si cineticã a cursurilor de apã · Vânturile. valurile si energia cineticã a curentilor oceanici · Energia solarã absorbitã prin fotosintezã din biomasã Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurãtor direct al omului.latentã de evaporare a apei din mãri si oceane si de pe suprafata de uscat umeda. Din aceastã energie numai 1% se regãseste în vulcani sau în câmpuri geotermale active. se regãseste în biomasã datoritã proceselor de fotosintezã din plante.

2. distilarea apei etc. în cazul conversiei fototermice. gazoase sau solide). cu asazisele "pânze solare". Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã. Conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã. interplanetare. datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante.1.). poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide. alte medii (lichide. adicã a termoconversiei directe a energiei solare. Problema a fost . Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi. prepararea apei calde de consum. la care. desfãsurate dupã ce nava a ajuns în "vidul cosmic". prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic. 2. necesar zborurilor navelor cosmice. se obtine cãldura înmagazinatã în apa. se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie. uscarea materialelor. cât si în energetica spatialã. fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp. fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor. conversii care sunt: 2. Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus.1. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice.1. aer cald. unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip "velã solarã".Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie. abur. Conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã. 2. Conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã.1. Conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor.

pentru uscarea lemnului.încãlzitoare solare .cuptoare solare .transformarea în energie mecanicã .pile solare • Utilizãri cosmice . pentru utilizãrile curente. Energia solarã cu ajutorul diverselor instalatii se utilizeazã în toate domeniile de activitate si pentru diferite procese cum ar fi: cel mai raspândit pentru încãlzirea apei menajere.frigidere solare .complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice. sunt încã prohibitive.distilerii solare . pentru producerea de curent electric.climatizare de iarnã si varã . Energia solarã se foloseste în diverse activitãti cum ar fi: • Utilizãri directe în industrie si agriculturã .uscãtorii solare .desalinizarea apei de mare • Utilizãri indirecte în industrie si agriculturã .sobe de gãtit solare .transformarea în energie electricã • Utilizãri casnice . pentru desalinizarea apei etc. dar preturile.apã caldã menajerã .

Existã o mare diversitate de tipuri de captatoare solare termice. Puterea termicã utilã va fi puterea termicã absorbitã minus pierderile termice în receptor (prin conductie. dimensiunile si timpul de viatã al instalatiei).1. în schimb eficienta absorbtiei scade iar complexitatea sistemului creste (din cauza geometricii pretentioase a concentratorilor si din cauza sistemelor de miscare si urmãrire a Soarelui). Captatoare solare cu concentrator Captatoarele cu concentrator (sau cu focalizarea radiatiilor) utilizeazã sisteme optice bazate pe reflexie sau refractie pentru a mãri densitatea fluxului de radiatie care cade pe suprafata de captare a receptorului. ori aceastã temperaturã nu poate fi atinsã întotdeauna cu orice sistem de captare. Trebuie notat cã nu se poate vorbi de un anumit tip de captator solar ca fiind cel mai bun pentru toate aplicatiile posibile. Depinzând de temperatura de regim a fluidului de lucru care preia cãldura în captator si de multi alti factori (cum ar fi pozitia geograficã.3. convectie. diferite captatoare solare pot prezenta cel mai promitãtor raport al energiei totale livrate cãtre costul total al instalatiei (pe întreaga duratã de viatã a acesteia). Odatã cu cresterea complexitãtii sistemului. Orice captator solar termic are în general randamentul de captare în functie de temperatura de lucru si de temperatura mediului ambiant. Se poate observa cã odatã cu cresterea factorului geometric de concentrare a radiatiei se reduce raportul între puterea termicã pierdutã si puterea termicã absorbitã. Totusi alegerea unui sistem de captare nu se poate face numai dupã cost. evident creste si costul instalatiei de captare. începând cu cele mai simple de genul captatoarelor plane si sfârsind cu cele mai complicate de genul celor cu concentrator parabolic care necesitã o urmãrire continuã si precisã a Soarelui. . si radiatie). deoarcece factorul cel mai important într-o instalatie termicã este temperatura agentului de lucru.

deoarece energia solara este o sursa de energie relativ ieftina. Aparatele care convertesc energia solara în energie electrica se numesc panouri solare. Astfel. Bateriile solare sunt niste instrumente electronice care utilizeaza fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. Cei mai multi sateliti artificiali functioneaza cu ajutorul panourilor solare. dar sunt functionale si la temperaturi ridicate si au avantajul ca sunt mai ieftine. 4. asa cum se întampla pe Pamânt. energia solara mai poate fi folosita si pentru producerea de energie. Pe aceste panouri solare se afla niste baterii solare sau fotocelule. pe langa rolul foarte important pe care l-am amintit mai sus. Pardosela cu suprafata reflectantã 3. Fotocelulele sunt niste placi subtiri din materiale semiconductoare. De aceea se folosesc pentru alimentarea cu energie a satelitiilor. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. pentru ca bateria solara sa se poata folosi ca sursa de energie. Captator plan alcãtuit din tevi prin care circulã fluidul caloportor 2. Într-o fotocelula se genereaza o tensiune mica.Elemente componente: 1. de obicei siliciu. ca o alternativa la combustibilii fosili. . Astfel de celule au randamentul mai scazut. asemenea calculatoarelor si a majoritatii ceasurilor cu quartz. Perete basculant cu suprafata interioarã reflectantã. care sunt tot semiconductoare. acela de a încalzi apa sau de a topi metalele. arseniu. Perete cu suprafata reflectantã 4. Panou cu partea interioarã acoperitã cu suprafata reflectantã 5. Unele sunt facute din galiu. Energia solara poate fi folosita de masini. mai expusi radiatiei solare deoarece în spatiul cosmic nu exista strat de ozon care sa reduca cantitatea de radiatie solara. Bateriile solare Radiatia solara mai are numeroase utilitati.

În Marea Britanie si în alte parti ale lumii se utilizeaza bateriile solare pentru farurile fara personal. Atât timp cât mai exista combustibilii fosili. Bateriile soalare mai au avantajul ca ofera o siguranta mare. O parte din energia solara captata în timpul zilei este încarcata în niste acumulatori. Avantajele energiei solare sunt nenumarate.în comparatie cu combustibilii fosili. în locurile mai greu accesibile. si astfel nu exista nici forte de frecare care sa uzeze metalele. Înca din anii 60’ satelitii artificiali care graviteaza în jurul pamantului sunt alimentati de panouri solare. Drept urmare. Încalzirea cu ajutorul radiatiei solare este primul pas în utilizarea energiei solare pe scara larga. spre deosebire de dezavantaje. astfel se evita distrugerea stratului de ozon. si pe deasupra are avantajul ca este si mai putin poluanta. astfel ca energia electrica nu se întrerupe odata cu lasarea serii. ele nu prea necesita revizie tehnica deoarece nu exista nimic mecanic în componenta lor. se utilizeaza pilele fotoelectrice pentru furnizarea curentului electric în gospodarii. Acesta consta în utilizarea unor panouri solare în spatiu pentru captarea energei solare iar curentul electric sa fie trimis pe Pamânt cu ajutorul microundelor. când razele solare nu mai ajung pe pamânt datorita alternantei zi-noapte. Astfel. folosirea energiei solare este limitata deoarece panourile solare necesare captarii energiei solare ocupa un spatiu . Panourile solare care îi acopereau aripile generau suficient curent electric pentru a roti elicea cu turatie corespunzatoare. Avionul Solar Challenger a zburat peste Canalul Mânecii având o singura sursa de energie si anume radiatia solara. Odata ce sunt montate. Aceste faruri folosesc acelasi principiu si sunt de încredere. Urmatorul pas este proiectul inginerului american Peter Glaser. Avantajul acestui sistem este ca aceste panouri ar folosi toata radiatia solara furnizata de soare iar dezavantajul ar fi ca microundele care transporta energia eletrica pe Pamânt ar ucide orice fiinta vie care s-ar intersecta cu raza de microunde. care sunt costurile panourilor solare si mai precis a pilelor fotoelectrice. englezii au facut si ei un experiment.

Semafoarele care merg si cand cade curentul Cum intersectiile devin din ce in ce mai aglomerate. pe timpul zilei energia solara este captata si inmagazinata. De aceea unii chiar s-au gandit cum sa reduca acest consum si au inventat semafoarele independente energetic. iar noaptea semafoarele pot functiona pe baza energiei stocate in aceste baterii. Becurile folosite sunt desigur LED-uri. cu panouri solare. India. un caldera. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodarii este furnizata de panourile solare. Varianta cea mai avansata este statia cósmica Freedom. aceste semafoare sunt dotate cu panouri solare si acumulatori. asemanatoare unor aripi. Folosite deja in tari precum China. 5. satelitii artificiali de cmunicare sunt alimentati cu ajutorul unor panouri solare enorme. astfel alimentarea cu energie electrica un se intrerupe niciodata cu lasarea serii. Si astfel creste si consumul energiei electrice consumate de acestea. fotocelulele necesita lumina. Astfel.A ceste va fi echipata cu 8 panouri solare. Pentru a genera curent.destul de întins în comparatie cu echipamentele care folosesc energie electrica furnizata de combustibilii fosili.care se vor transforma lumina solara intr.O parte din curentul astfel generat este folosita pentru incarcarea unor acumulatori. Curent fara retea de transport la distanta In lucurile mai greu accesibile. de aceea poate functiona farol de 360 KW al unei piste de aterizare in mijlocul unei pustietati inghetate din Alaska. 6.-o putere electrica de 75KW. nevoia de semafoare creste exponential la nivel global. Africa de Sud sau Turcia. mai izolate de lume. Inca din anii ’60. care va fi lansata pe orbita in curul Pamantului probabil la sfarsitul secolului. cunoscute pentru consumul lor scazut de energie .

având o capacitate de 13.7. cea mai mare centrală de energie solară la nivel mondial. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu producătorul japonez de module solare Kyocera Corporation . Noul proiect depăşeşte recordul anterior. Ea se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare şi a fost realizată de compania spaniolă Avanzalia Solar. ieri. deţinut de o centrală din Germania cu o capacitate de 12 megawaţi. Planta Solar de Salamanca va genera economii de 27. a fost inaugurată.000 de locuinţe. în Spania.8 megawaţi. suficient pentru a asigura necesarul a 5. Centrala solara din Salamanca Centrala solara din Salamanca.930 de barili de petrol pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful