Sunteți pe pagina 1din 6

Structurile organizatorice ale firmelor de comert

Performantele firmelor de comert sunt legate de structura lor organizatorica. sansele de succes n afaceri ale unei firme de comert sunt sporite daca dispune de o structura organizatorica flexibila, n concordanta cu activitatea desfasurata. Structura organizatorica a unei firme reprezinta modul de alocare a personalului angajat, n ansamblul compartimentelor de munca - constituite n functie de natura activitatilor ce le sunt atribuite si grupate pe baza legaturilor ce se stabilesc ntre ele - n doua planuri: n plan vertical, pe diferite nivele ierarhice, n raport cu gradul de subordonare; n plan orizontal, pe acelasi nivel ierarhic, n raport cu functiunea deservite. Organigrama unei firme comerciale este o reprezentare formalizata care cuprinde nivelele ierarhice, compartimentele functionale si legaturile ierarhice existente ntre ele. Elementele componente ale unei structuri organizatorice de management a unei firme comerciale sunt: postul, functia, ponderea ierarhica, compartimentul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice si regulamentul de organizare. Postul este subdiviziunea organizatorica elementara care exprima sarcinile de munca, atributiile specifice, drepturile si responsabilitatile fiecarui angajat al firmei. Toate aceste elemente sunt sintetizate ntr-un document numit fisa postului care cuprinde denumirea postului, obiectivele si sarcinile individuale, competentele, precum si relatiile cu celelalte posturi. Functia este elementul organizatoric care evidentiaza totalitatea posturilor cu aceleasi caracteristici principale, definite prin drepturi si responsabilitati similare. Functiile dintr-o firma de comert pot fi: - functii de conducere (administrative) se refera la activitatile de previziune, organizare, coordonare, control; - functii de executie necesare realizarii altor activitati fara a implica coordonarea altor persoane. Norma de conducere (ponderea ierarhica) semnifica numarul de persoane sau compartimente aflate sub coordonarea directa a unui cadru de conducere. Ponderea ierarhica este influentata de: natura activitatii efectuate de subordonati, complexitatea sarcinilor de munca, capacitatea cadrului de conducere, s.a.m.d. si poate cuprinde ntre 4-6 persoane n cazul functiilor de conducere si 20-30 persoane n cazul functiilor executive. Compartimentul reprezinta o subdiviziune a structurii organizatorice compusa din totalitatea angajatilor care realizeaza un ansamblu omogen de activitati. ntr-o firma de comert ntlnim trei tipuri de compartimente:

- compartimentele activitatii de baza cuprind formatiile de lucru la locul de vnzare (sector, raion sau magazin, etc.) - compartimentele activitatii auxiliare includ unitatile de cercetare-dezvoltare, informatica sau social-culturale (crese, gradinite, scoli, cluburi, biblioteci) etc. - compartimentele functionale pregatesc deciziile adoptate la diversele niveluri ierarhice si pot fi: birouri, servicii, departamente sau directii. Nivelul ierarhic stabileste pozitia ocupata n cadrul structurii organizatorice de catre o persoana (compartiment) n functie de relatia conducator-subordonat, evidentiind distanta fata de nivelul superior de conducere. n functie de marimea si caracteristicile firmei de comert, o structura organizatorica poate avea ntre 4 si 6 niveluri ierarhice. Numarul optim al treptelor ierarhice trebuie sa fie mai ridicat pentru a se putea asigura un grad corespunzator de apropiere ntre conducere si subordonati, precum si pentru reducerea costurilor si a informatiilor redundante. Relatiile organizationale reprezinta legaturile ntre compartimente sub forma importantei, comunicarii, autonomiei functionale si a competentei conducatorilor. ntro firma de comert, relatiile organizationale sunt: de autoritate, de reprezentare, de autoritate si de control. Regulamentul de organizare si functionare a firmei de comert evidentiaza sarcinile fiecarei functii, atributiile compartimentelor, responsabilitatile diverselor posturi, precum si relatiile dintre salariati. Un regulament de organizare trebuie sa cuprinda dispozitiile generale (statutul juridic, denumirea, sediul, obiectul de activitate), structura organizatorica, organigrama, fisele posturilor, regulamentul de ordine interioara, precum si alte documente necesare bunei desfasurari a activitatii firmei de comert. n orice firma de comert, la elaborarea structurii organizatorice trebuie respectate urmatoarele principii: - unitatea de comanda, de raspundere si actiune; - asigurarea competentei profesionale, pentru reducerea riscurilor n adoptarea deciziilor; - divizarea activitatii n compartimente relativ omogene; - apropierea nivelurilor superioare ale conducerii de activitatea de baza a firmei prin reducerea numarului nivelelor ierarhice; - delegarea de atributii, sarcini si responsabilitati; - economia de comunicatii, prin reducerea volumului de informatii la strictul necesar si stabilirea de circuite informationale directe;

- flexibilitatea, tradusa ntr-o continua adaptare a structurii organizatorice la modificarea mediului sau intern si extern; - asigurarea eficientei maxime a structurii organizatorice. 2.4. Tipuri de structuri organizatorice ale firmelor de comert De-a lungul evolutiei istorice, n cadrul firmelor de comert s-au conturat o multitudine de structuri organizatorice, unele care si-au dovedit viabilitatea n timp, iar altele care au fost uitate. Diferentele conceptuale ntre aceste structuri organizatorice ale firmelor de comert au condus la o clasificare a lor n doua categorii: structuri organizatorice clasice si moderne. 2.4.1. Structuri organizatorice clasice Structurile organizatorice clasice ale firmelor de comert sunt: - structuri organizatorice ierarhice, - structuri organizatorice functionale; - structuri organizatorice ierarhic-functionale. A. Structurile organizatorice ierarhice ntlnite si sub denumirea de organizarea piramidala, ierarhica sau de tip scalar este cea mai simpla forma de organizare. Caracteristica acestei structuri organizatorice este aceea ca orice lucrator comercial primeste dispozitii si raspunde n fata unui singur sef ierarhic. Avantajele unei structuri organizatorice ierarhice: - delimitarea stricta a autoritatilor si responsabilitatilor; - comunicare rapida n interiorul organizatiei prin contact direct - control usor si o disciplina ridicata; Dezavantajele acestei structuri organizatorice: - conducere autoritara; - comunicare greu de realizat ntre compartimentele situate pe acelasi nivel ierarhic; - managerii superiori trebuie sa aiba cunostinte si o calificare larga. n activitatea de comert, sistemul de organizare ierarhica este foarte raspndit, n special la firmele de comert mici, axate pe o gama mica de produse sau servicii sau la nivelul unor formatii de munca restrnse. Exemplificam structura ierarhica functionala ntr-o firma de comert (de tipul societatii pe actiuni):

Figura 2.1. Structura organizatorica ierarhica ntr-o firma de comert

B. Structurile organizatorice functionale presupune o structurare a activitatilor firmei comerciale dupa functiile sale, n care fiecare compartiment este specializat ntr-un anumit domeniu. n acest caz subordonarea ierarhica este dubla, att fata de nivelul ierarhic superior, ct si fata de compartimentele functionale propriu-zise. Avantajele structurii functionale: - specializare profesionala ridicata; - grad deosebit de calificare al angajatilor; - nivel calitativ ridicat al compartimentelor functionale. Dezavantajele structurii functionale: - costuri ridicate datorate numarului mare de compartimente functionale; - control greoi al realizarii sarcinilor; - posibilitati de blocare a activitatii firmei datorita unor decizii contradictorii la diferitele niveluri ierarhice;

- dificultati n coordonarea activitatilor; - lipsa unei unitati de decizie si de actiune. Datorita numeroaselor sale dezavantaje, acest tip de structura organizatorica este practicat foarte rar n activitatea firmelor de comert. C. Structurile organizatorice ierarhic-functionale sunt un mixaj al celor doua tipuri de structuri, firmele comerciale dispunnd de compartimente functionale care au autoritate functionala n domeniul lor. Angajatii acestor compartimente functionale ajuta managementul superior al firmei prin consultanta, analize, studii, sugestii tec, ei sprijinind att activitatea compartimentelor functionale, ct si activitatea conducerii ierarhice. Avantajul acestei structuri organizatorice consta n: - mentinerea stricta a controlului (datorita delegarii precise a autoritatii si a responsabilitatii n cadrul firmei); - specializare ridicata, care conduce la o eficienta operationala. Dezavantajul structurii organizatorice ierarhic-functionale se refera la structura sa manageriala, destul de complicata. n Romnia acest tip de structura functionala este cel mai utilizat n activitatea comerciala sub o mare varietate de forme. Astfel, exista si urmatoarele structuri organizatorice derivate din cea ierarhic-functionala n functie de obiectivele urmarite: - structura organizatorica pe procese; - structura organizatorica pe produse; - structura organizatorica pe clienti; - structura organizatorica geografica; - structura organizatorica combinata. O posibila structura organizatorica ierarhic-functionala a unei firme de comert detailiste (de tip societate pe actiuni) este redata n figura 2.2:

Figura 2.2. Structura organizatorica ierarhic-functionala ntr-o firma de comert

2.4.2. Structuri organizatorice moderne Cea mai reprezentativa structura organizatorica moderna pentru firmele de comert este structura organizatorica de tip retea (network). Structura organizatorica de tip retea (cibernetica) concretizeaza stilul de organizare si de conducere incluse n asa numita teorie Z al lui W.Ouchi. Este o forma de organizare evoluata si moderna, dar foarte putin raspndita datorita conditiilor pe care trebuie sa le ndeplineasca o firma: abundenta si acces rapid la informatii, o mentalitate noua, etc. Nivelurile ierarhice ntr-o astfel de structura organizatorica sunt mai mult de natura informala si sunt date de valoarea si profesionalismul personal al fiecarui angajat.