Sunteți pe pagina 1din 1

SC ART HOME WORK SRL

BON DE COMAND
Nume ............................................................ Data na terii ................................................. Adres .......................................................... ...................................................................... E-mail ............................................................ Telefon .......................................................... Sex : .... F / ..... M
Prin semnarea i expedierea acestui cupon, mi dau acordul ca numele i datele mele persoanale nscrise de mine n acest cupon s fie prelucrate de SC ART WORK SRL, Blvd. Independen ei,nr. 20, loc.Ia i J22/998/2011 CUI R 15482340. SC ART HOME WORK este nregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu num rul 1450/2011. Aceasta i rezerv dreptul de a prelucra, publica i utiliza pentru ac iuni de marketing direct informa iile de mai sus men ionate (s primesc ocazional obiecte promo ionale, produse gratuite, precum i informa ii despre promo ii, mesaje publicitare i de marketing, prin po t , telefon,e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), f r alte obliga ii sau pl i fa de persoana mea. La cererea mea scris , semnat i datat , adresat la SC ART WORK SRL, Blvd. Independen ei,nr. 20, loc.Ia i, anual,SC ARK HOME WORK SRL, n mod gratuit, va confirma dac utilizeaz datele furnizate de mine sau va nceta orice prelucrare a acestora SC ARK HOME WORK SRL vA rectifica, actualiza, bloca, terge sau transforma n date anonime pe toate acelea a c ror folosire nu este conform dispozi iilor legii nr. 677/2001, privind protec ia persoanelor mpotriva prelucr rii datelor personale i libera lor circula ie.

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Cod produs

Num r buc i

Data......................... Semn tura* .....................................