Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. O&C Smart Construct S.R.L.

- J22/1221/2007
Calea Chisinaului nr. 17, Iasi
ocsmartconstruct@yahoo.com
0232 / 220 0260751 / 581 294

MEMORIU PROIECTANT PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR


Denumire:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Beneficiar: ____________________________________________________
Necesitatea si oportunitatea investitiei
Proiectul a fost intocmit conform temei de proiectare, pentru obtinerea autorizatiei de
_____________________________________________________, in sat ___________, comuna
___________, la cererea beneficiarilor _____________________________________________.
Descrierea lucrarilor proiectate
S-a propus ___________________________________, cu regim de inaltime _____, pe
terenul aflat in proprietate, in suprafata de _________ m.p., aflat in sat ______, comuna ______.
Documentatia a prevazut in faza DTAC urmatoarele categorii de lucrari:
- Construire locuinta cu regim de inaltime _______;
- Construire _______________________________________________________________;
- Amenajare alee de acces si trotuare;
Locuinta a fost proiectata astfel:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Indicatori fizici realizati:
- Aria construita: ____________ m.p.
- Aria desfasurata: ___________ m.p.
- Aria locuibila: _____________ m.p.
- Aria utila: _________________ m.p.
- Volum construit: ___________ m.c.
- Inaltimea la cornisa: ________ m (referinta: 0.00 m)
- Inaltimea la coama: _________ m (referinta: 0.00 m)
Structura de rezistenta:
- Zidarie din ________________ si ________________ din beton armat;
- Fundatii _________________________________________________;
- Plansee __________________________________________________;
- Sarpanta _________________________________________________;
Finisajele exterioare ale cladirii:
- Tencuiala ____________, culoare ____________;
- Soclu ___________________________________;
- Tamplarie din _____________ cu geam termopan;
- Trepte exterioare placate cu gresie antiderapanta;

S.C. O&C Smart Construct S.R.L. - J22/1221/2007


Calea Chisinaului nr. 17, Iasi
ocsmartconstruct@yahoo.com
0232 / 220 0260751 / 581 294
Valoarea constructiei:
Valoarea finala la receptia de la terminarea lucrarii de ___________________ s-a
evaluat la _________________ lei.
Concluzii:
S-a constatat ca s-au respectat prevederile proiectului, atat in ceea ce priveste
dimensiunile geometrice cat si din punct de vedere al calitatii materialelor utilizate. In aceste
conditii, se apreciaza ca lucrarea executata indeplineste cerintele impuse de proiect.
Intocmit,
ing. Cristian Surdu