Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Prsesedinte, Subsemnatul Bardasan Bogdan, domiciliat in municipiul Tg. Mures, judetul Mures, str. Ingusta, nr.21, chem.

In judecata pe subsemnatul Vatman Stefan, domiciliat in municipiul Tg. Mures, judetul Mures, str. Lalelelor, nr. 1 si formulez prezenta cerere de: Ordonanta Presedentiala, prin care solicit: evacuarea paratului din imobilul proprietatea mea, pe baza actelor abusive pe care le exercita si care conduc inevitabil la creeare de prejudicii asupra patrimoniului meu. In fapt, sunt proprietar al apartamentului din str. Matei Corvin, bl. C, sc. 2 , nr.2, pe care l-am dat spre inchiriere paratului.Acesta din urma nu respecta destinatia apartamentului si datorita faptului ca este situate la parterul blocului, a demarat actiuni de transformare a spatiului in magazin fara a mi se cere acordul.Paratul a inceput sa actoineze asupra partilor din apartament, respectiv peretii exteriori, pentru a-si atinge scopul. In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 581, Codul de Procedura Civila. Anexez prezentei: extras Carte Funciara care dovedeste calitatea mea de proprietar, titlu de propietate, contract de locatiune incheiat cu paratul( in forma legalizata).

Data: 02.12.2011

Semnatura: