Sunteți pe pagina 1din 2

Controlul reproducerii n Romnia lui Ceau escu GAIL KLIGMAN POLITICA DUPLICIT II cap 5

Regulile conduc toare ale Partidului Comunist Romn: y Erau p strate cu sfin enie n documentele planului cincinal, n legi i n alte acte cu putere de lege (decrete, decizii) ; Erau comunicate maselor prin diverse mijloace: documente de partid, cuvnt ri, adun ri de mas ; Propaganda a avut rolul de legitimare a regimului i de educa ie n mas prin redundan ; Violen a simbolic era o form de domina ie folosit de stat, iar propaganda principalele sale arme, care crea o cultur a fricii. una din

y y

CONSTRUIREA PROPAGANDEI REPRODUCERII ntre anii 1957-1966 s-a remarcat o sc dere a ratei natalit ii pentru c n aceasta perioada avortul a fost legal, promovat fiind rolul femeii muncitoare n uzin . n anul 1966 a fost dat decretul 770 prin care se interzicea avortul i debuta politica pronatalist . Propaganda pronatalist a regimului Ceau escu poate fi cercetat printr-o analiz aproximativ cronologic a campaniilor pronataliste desf urate ntre 1966 i 1989:

 1966-1973  1973-1983 1983-1989 Copiii no tri y y copiii patriei noastre 1966-1973

Era elogiat femeia-mam . Doctorii erau obliga i s dea declara ii favorabile interzicerii avortului, considerat a fi cel mai perfid du man al viitorului biologic al poporului ; Locul femeilor n societate era determinat de trei roluri interdependente: femeia-mam , femeia-so ie i femeia-produc tor. Mass-media i discursul tiin ific au pream rit tradi ia romneasc a casei pline de copii i a dragostei pentru mul i copii. Un element esen ial al nsu irilor socialiste ce trebuia cultivat n familie era un profund sentiment al obliga iei sociale sau al datoriei sociale.

Femeia-creator, slav y y y

ie 1973-1983

Femeile ca actori economici i femeile ca actori politici. Decretul 770 este nc n vigoare-avortul este nc interzis. Femeile erau promovate pe t rmul politic i economic far a submina politica pronatalist . Nicolae Ceau escu s-a folosit pentru asta de familie. Comitetul Central a elaborat o serie de decizii cu privire la contribu ia femeilor din ara noastr la rezolvarea problemelor vie ii social-politice i economice ale rii

Copii frumo i i s n to i pentru vigoarea i tinere ea patriei 1983-1989 y y Se punea accentul iar i pe femeia-mam . n pofida politicii pronataliste, rata natalit ii sc zuse la nivelul din 1966, de 14,3 na teri vii la mia de locuitori. Avorturile, de i ilegale tot se faceau. Statisticile mortalit ii infantile i materne erau ngrijor toare. Declinul ratei natalit ii a coincis cu o deteriorare constant a condi iilor materiale ale vie ii de zi cu zi. Ceau escu hot rse c datoria extern restant a Romniei trebuia achitat , cu pre ul enorm al calit ii vie ii. Activistele din mi carea femeilor au fost instruite s organizeze activit i politico-educative care s eviden ieze virtu ile familiei tradi ionale. Femeile tinere trebuiau f cute s con tientizeze rolul ce le revenea n tinere ea na iunii. Femeile care n scuser mul i copii au fost invitate s le mp rt easc celorlalte experien a lor de via , astfel nct se ajunsese s se cread c aceste mame erau profesorii cei mai n m sur s le induc i celorlalte femei dorin a de a se mplini prin na tere. Cifrele din statistici erau modificate, astfel nct ajutau la conturarea realit ii dorite de c tre putere. Statisticile erau publicate n mod frecvent pentru a convinge popula ia de paternalismul plin de bun voin al statului fa de familiile cu mul i copii", femei i copii. Un alt punct de pe ordinea de zi constant invocat era sprijinul financiar acordat mamelor ca s - i poat cre te numero ii copii. n anii '80 maternitatea i familia cu mul i copii ajunseser s domine cmpul discursiv, punnd n umbr imaginile femeilor active din punct de vedere politic i economic. Unica excep ie se f cea pentru Elena Ceau escu, tipul femeii socialiste ideale care, n mod paradoxal, nu era i tipul mamei ideale al unei familii cu mul i copii.

y y y