Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA MASTER STIINTE PENALE

CAIET DE PRACTICA
Raspunderea si sanctiunile penale
Coordonator tiinific: Prof. univ. dr. Doinel Dinuica

Numele si prenumele masterandului: OMOCEA NECULAE

07.09.2011 1

CONSTANTA

DISTRUGERE
In data de 02.03.2008 numitul O.T. din com. Brebu , jud. Vaslui, aflandu-se in conflict cu vecinul sau M.M. din cauza unui lot de teren, pentru a se razbuna pe acesta a luat o coada de lopata cu care a inceput sa-i loveasca masina spargandu-i parbrizul, luneta, geamurile laterale si farurile fata, indoind totodata si portiera fata stanga, provocandu-i astfel lui M.M. un prejudiciu in valoare de aproximativ 1.500 lei. I. Continutul legal
Potrivit art. 217 C.pen. constituie infractiune distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia sau impiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate.

II. Conditii preexistente


A. Obiectul infractiunii. a) Obiectul juridic special al acestei infractiuni il constituie relatiile sociale privitoare la patrimoniul persoanelor ce se realizeaza prin asigurarea integritatii materiale a bunurilor si a potentialului de utilizare al acestora. In aceasta situatie se subintelege ca exercitarea dreptului de proprietate sau a oricarui drept real nu s-ar putea asigura daca legea penala mu ar apara existenta si capacitatea de utilizare a bunurilor ce formeaza obiectul acestor drepturi. b) Obiectul material al infractiunii este reprezentat de masina asupra careia se indreapta actiunea faptuitorului. Nu are relevanta daca bunul(masina) este in stare perfecta sau reprezinta un anumit grad de uzura, conditia este ca el sa fie susceptibil de utilizare. B. Subiectii infractiunii. a)Subiect activ poate fi orice persoana fizica cu capacitate penala care savarseste sau incearca sa savarseasca sau incerca sa
2

savarseasca fapta (distrugere). Infractiunea de distrugere se poate savarsi si in participatie in oricare din formele sale : coautorat, instigare, complicitate. Persoanele juridice cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice , raspund penal pentru delictul de distrugere savarsit in numele sau in interesul acestor persoane, de catre organele sau reprezentatii acestora. Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a participat la savarsirea aceleiasi fapte. b)Subiectul pasiv poate fi orice persoana fizica sau juridica a carui bun a fost distrus, precum si cea care avea un drept asupra acelui bun (M.M.). III. Continutul constitutiv

A. Latura obiectiva. Elementul material al infractiunii se realizeaza prin


actiunea de lovire cu o coada de lopata a masinii aducand-o astfel intr-o stare de nefunctionare. Prin ' distrugere ' se intelege lezarea substantei bunului in asa fel incat acesta inceteaza sa existe (distrugerea unei constructii). Prin ' degradare ' se intelege atingerea adusa bunului de asa maniera incat acesta isi pierde unele din calitatile sale, ceea ce conduce la limitarea posibilitatii de utilizare sau poate fi folosit dupa o reparatie prealabila (a caroseriei unui autovehicul ). Prin ' aducere in stare de neintrebuintare 'se intelege atingerea adusa bunului in asa fel incat,fara a fi distrus sau degradat, bunul este pus in situatia de a nu mai putea fi utilizat (distrugerea unei piese de la o masina far ca aceasta sa mai poata fi pusa in miscare ). Prin actiunea de' impiedicare a luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui bun ' constituie un mod indirect de distrugere a unui bun, intrucat faptuitorul nu actioneaza nemijlocit asupra acestuia pentru a-l nimici, dar prin actiunea intreprinsa, impiedica luarea acelor masuri necesare sa apere bunul de pericolul distrugerii care il ameninta . Prin ' inlaturarea masurilor de conservare ori de salvare a unui bun ' se intelege imprejurarea in care in urma intreprinderii unor masuri de aparare a bunului de
3

pericolul distrugerii care il ameninta, faptuitorul inlatura in mod voit aceste masuri . B. Latura subiectiva consta in vinovatia numitului O.T. manifestata sub forma intentiei directe. IV. Forme. Modalitati. Sanctiuni. A. Forme. Consumarea infractiunii are loc in momentul cand s-a produs urmarea imediata, adica atunci cand faptuitorul a lovit cu coada de sapa masina. Tentativa acestei infractiuni se pedepseste. B. Modalitati. Infractiunea de distrugere se poate realiza nu numai in forma simpla (art.217 alin.1) ci si in modalitati agravate(art.217 alin 2-6). Prima forma agravata se refera la bunul care are o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare. Retinerea acestei forme agravate, are in vedere valoarea deosebita(artistica, stiintifica, istorica arhivistica etc.) pe acre o reprezinta bunul care a facut obiectul comiterii delictului. A doua forma agravata se refera la distrugerea , degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune,a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa. Prin savarsirea delictului in aceasta modalitate in mod cert se prejudiciaza o multitudine de domenii de activitate , astfel ca restabilirea situatiei anterioare presupune deosebite eforturi umane, materiale si banesti, cu urmari nefaste pentru economia nationala si implicit pentru unitatile ale caror interese legitime au fost astfel lezate. A treia forma agravata este distrugerea sau degradarea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment ori a semnelor geodezice din reteaua nationala, amplasate pe sol sau pe cladiri, ori a bornelor, stalpilor, balizelor sau a altor semne care marcheaza frontiera de stat ori impiedicarea luarii unor masuri de conservare a acestor bunuri .

Aceasta forma agravata evidentiaza periculozitatea sociala sporita a faptei astfel comise, prin aceea ca in acest mod se pun in pericol o serie de relatii sociale speciale ocrotite de legea penala. A patra forma agravata este distrugerea , degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public . In acest caz gradul de pericol social este sporit datorita modului de savarsire care presupune un deosebit grad de risc prin eventualele urmari nefaste ce ar surveni . Pentru retinerea faptei in aceasta forma este insa absolut necesar ca in urma savarsirii faptei in vreuna din modalitatile mentionate sa rezulte pericol public. Exista ' pericol public ' in cazul in care prin folosirea unui astfel de mijloc se pericliteaza viata, integritatea corporala, sanatatea sau patrimoniul unui numar nedeterminat de persoane. C. Sanctiuni. In forma simpla distrugerea se pedepseste cu inchisoare de la o luna pana la 3 ani sau cu amenda. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate , iar impacarea partilor inlatura raspunderea penala. Forma agravata, alin.2,3 se pedepseste cu inchisoare de la unu la 10 ani iar pentru alin.4 cu inchisoare de la 3 la 15 ani.

Acte procedurale intocmite in cazul spetei de fata: a) acte intocmite de politie :


Plangerea partii vatamate Referat de inceperea urmaririi penale Confirmarea inceperii urmaririi penale de catre procuror Citatiile invinuitului si a martorilor Declaratia invinuitului Confruntarea dintre invinuit si persoana vatamata Confruntarea dintre invinuit si martor Cazierul invinuitului Referatul cu propunere legala -scoaterea de sub urmarire penala b) acte intocmite de catre procuror :
5

Ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala si aplicarea unei amenzi .

VIOLUL (art. 197 C. pen.) 1. Continutul constitutiv: "Actul sexual, de orice natur, cu o persoan de sex diferit sau de acelasi sex, prin constrangerea acesteia sau profitand de imposibiliratea ei de a se apra ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, dac: a. fapta a fost svarsit de 2 sau mai multe persoane impreuna; b. victima se afl in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau in tratamentul fptuitorului; b. victima este membru al familiei; c. s-a cauzat victimei o vtmare grav a integrittii corporale sau a snttii. Pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi, dac victima nu a implinit varsta de 15 ani, iar dac fapta a avut ca urmare moartea sau sunuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Actiunea penal pentru fapta prevzut in alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabil a persoanei vtmate." 2. Conditii preexistente: 2A. Obiectul infractiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei; - obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc libertatea vietii sexuale a oricrei persoane si de a intretine relatii sexuale dup propria sa voint. - obiectul material - corpul persoanei.
6

2B. Subiectii infractiunii: - subiectul activ - orice persoan care raspunde penal. Participatia penal este posibil in toate formele sale. - subiectul pasiv - orice persoan. Acesta poate fi chiar si sotul autorului. 3. Continutul constitutiv: 3A. Latura obiectiv: - elementul material - const intr-o actiune sub form de act sexual de orice natur cu o persoan de sex diferit sau de acelasi sex. Nu exist viol dac nu a avut loc un act sexual, ci numai un simplu contact al organelor sexuale. In acest caz, dac sub. pasiv este o minor, va fi infractiunea de coruptie sexual. Violul presupune un act sexual fr a exista consimtmantul persoanei cu care se doreste a avea relatia sexual, realizandu-se prin constrangere fizic sau moral sau prin profitarea de starea victimei care se afl in neputinta de a-si exprima vointa. Constrangerea trebuie exercitat pentru a determina victima la o relatie sexual, iar nu pentru a-i provoca alte suferinte fizice sau psihice. Imposibilitatea victimei de a se apra poate fi temporar sau permanent. - urmarea imediat - const in inclcarea liberttii si inviolabilittii sexuale a persoanei. 3B. Latura subiectiv: - forma de vinovtie - intentia direct. 4. Forme. Modalitti. Sanctiuni. FORME: 1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc; 2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 204 C. pen. 3. fapt consumat - fapta se consum atunci cand s-a produs actul sexual fortat. MODALITTI: Fapta este susceptibil de modalittile normative agravate: a. cand fapta a fost svarsit de 2 sau mai multe persoane impreun; b. victima se afl in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau in tratamentul fptuitorului;
7

c. victima este membru al familiei; d. s-a cauzat victimei o vtamere grav a integrittii corporale sau a snttii; e. dac victima nu a implinit varsta de 15 ani; f. dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. SANCTIUNI: inchisoare de la 3 la10 ani si interzicerea unor drepturi -in forma tip si inchisoare de la 5 la 18 ani, de la 10 la 25 de ani si de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi - in form agravat.

ACTUL SEXUAL CU UN MINOR (art. 198 C. pen.) 1. Continutul constitutiv: "Actul sexual, de orice natur, cu o presoan de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 15 ani se pedepdeste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeaps se sanctiuneaz actul esxual, de orice natur, cu o persoan de sex diferit sau de acelasi sex intre 15 si 18 ani, dac fapta este svarsit de tutore sau curator, ori de ctre supravefhetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa , ori dac fptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia. Dac actul sexual, de orice natur, cu o persoan de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit vrsta de 18 ani , a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de ctre fptuitor, direct sau indirect victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Dac faptele prevzute in alin. 1-3 au fost svarsite in scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dac pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangarea, pedeapsa este inchisoarea de la 5 al 18 ani si interzicerea unor drepturi. Cand fapta prevzut in alin. 1 a fost svarsit in imprejurrile prevzute in art. 197 alin. 2 lit. b ori dac faptele prevzute in alin. 1 si 4 au avut urmrile prevzute in art. 197 alin. 2 lit. c, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.
8

Dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. " 2. Conditii preexistente: 2A. Obiectul infractiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei; - obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc libertatea vietii sexuale, indifrent de sex, in perioada minorittii. - obiectul material - corpul persoanei. 2B. Subiectii infractiunii: - subiectul activ - orice persoan. Participatia penal este posibil in toate formele sale. In cazul actului sexual cu o persoan avand varsta intre 15 si 18 ani, sub. activ trebuie s fie tutore sau curator, ingrijitor, profesor, sducator (calificat). - subiectul pasiv - orice persoan minor. Dac victima din cauza varstei fragede nu avea posibilitatea de a-si exprima vointa, fapta va constitui viol. 3. Continutul constitutiv: 3A. Latura obiectiv: - elementul material - const intr-o actiune sub form de act sexual de orice natur cu o persoan de sex diferit sau de acelasi sex cu consimtmantul persoanei. Aceast infractiune se poate svarsi in concurs cu infractiunea de seductie. - urmarea imediat - const in realizarea actului sexual. 3B. Latura subiectiv: - forma de vinovtie - intentia direct. Dac victima, avand o conformatie robust, un corp dezvoltat si prezentandu-se celor din jur ca avand o varst mai mare, a creat convingerea fptuitorului c are o vrst mai mare, vor opera prevederile art. 51 alin. 1 C. pen. 4. Forme. Modalitti. Sanctiuni. FORME :
9

1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc; 2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 204 C. pen. 3. fapt consumat - fapta se consum atunci cand s-a produs actul sexual. MODALITTI: Fapta este susceptibil de modalittile normative agravate: a. dac actul sexual, de orice natur, cu o persoan de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit vrsta de 18 ani , a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de ctre fptuitor, direct sau indirect, victimei pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi; b. dac faptele prevzute in alin. 1-3 au fost svarsite in scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dac pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangarea, pedeapsa este inchisoarea de la 5 al 18 ani si interzicerea unor drepturi; c. cand fapta prevzut in alin. 1 a fost svarsit in imprejurrile prevzute in art. 197 alin. 2 lit. b ori dac faptele prevzute in alin. 1 si 4 au avut urmrile prevzute in art. 197 alin. 2 lit. c, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi; d. dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. SANCTIUNI: - inchisoare de la 3 la10 ani si interzicerea unor drepturi - in forma tip si - inchisoare de la 3 la12 ani, de la 5 la 15 de ani si de la 5 la 18 de ani si de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi - in form agravat.

PERVERSIUNEA SEXUAL (art. 201 C. pen.) 1. Continutul constitutiv: "Actele de perversiune sexual svarsite in public sau dac au produs scandal public se pedepsesc cu inchisoarea de la 1 la 5 ani. Actele de perversiune sexual cu o persoan care nu a implinit varsta de 15 ani se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
10

Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si actele de perversiune sexual cu o persoan intre 15 si 18 ani, dac fapta este svarsit de tutore sau curator ori de ctre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dac fptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia. Dac actele de perversiune sexual cu o persoan care nu a implinit vrsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de ctre fptuitor, direct sau indirect victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Dac faptele prevzute in alin. 2, 3 si 3 au fost svarsite in scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dac pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangerea, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi. Actele de perversiune sexual cu o persoan aflat in imposibilitatea de a se apra ori de a-si exprima vointa sau prin constrangere se pedepsesc cu inchisoare de 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Dac fapta prevzut in alin. 1-4 are ca urmare vtmarea grav a integrittii corporale sau a snttii, pedeapsa este inchisoarea de 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, iar dac are ca urmare moartea sau sinuciderea victumei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi." 2. Conditii preexistente: 2A. Obiectul infractiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei; - obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale privitoare la viata sexual a persoanei, care trebuie s se desfsoare in conditii de moralitate si decent. - obiectul material - corpul persoanei asupra creia se svarsesc actele de perversiune sexul. 2B. Subiectii infractiunii: - subiectul activ - orice persoan fizic - brbat sau femeie. Prin svarsirea actelor de perversiune sexual, subiectul activ urmreste o satisfacere contra firii, anormal a apetitului sexual.
11

- subiectul pasiv - exist numai la modalittile agravate. 3. Continutul constitutiv: 3A. Latura obiectiv: - elementul material - const intr-o actiune de svarsire de acte de perversiune sexual, in sensul unor fapte nefiresti legate de satisfacerea apetitului sexual. Acestea trebuie svarsite in public sau s produc scandal public adic ele trebuie s ajung in orice mod la cunostinta altor persoane. - urmarea imediat - const in producerea scandalului public sau in lezarea liberttii sexuale a persoanei. 3B. Latura subiectiv: - forma de vinovtie - intentia direct si praeterintentie in formele agravate. 4. Forme. Modalitti. Sanctiuni. FORME: 1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc; 2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 204 C. pen.; 3. fapt consumat - fapta se consum atunci cand s-au produs actele de perversiune sexual in public sau in conditii care tulbur linistea public. MODALITTI: Fapta este susceptibil de modalittile normative agravate: a. actele de perversiune sexual cu o persoan care nu a implinit varsta de 15 ani se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi; b. cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si actele de perversiune sexual cu o persoan intre 15 si 18 ani, dac fapta este svarsit de tutore sau curator ori de ctre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dac fptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia; c. dac actele de perversiune sexual cu o persoan care nu a implinit vrsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de ctre fptuitor, direct sau indirect victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi;
12

d. dac faptele prevzute in alin. 2, 3 si 3 au fost svarsite in scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dac pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangerea, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi; e. actele de perversiune sexual cu o persoan in imposibilitate de a se apra ori de a-si sxprima vointa sau prin constrangere se pedepsesc cu inchisoare de 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi; f. dac fapta prevzut in alin. 1-4 are ca urmare vtmarea grav a integrittii corporale sau a snttii, pedeapsa este inchisoarea de 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, iar dac are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. SANCTIUNI: - inchisoare de la 1 la 5 ani - in forma tip si - inchisoare de la 3 la 10 ani, de la 3 la 12 ani, de la 5 la 15 ani, de la 5 la 18 ani, de la 3 la 10 ani, de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi -in forma agravat.

CORUPTIA SEXUAL (art. 202 C. pen.) 1. Continutul constitutiv: "Actele cu caracter obscen svarsite asupra unui minor sau in prezenta unui minor se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Cand aclele prevzute in alin.1 se svarsesc in cadrul familiei, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 7 ani. Dac faptele svarsite in alin. 1 si 2 au fost svarsite in scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majoreaz cu 2 ani. Ademenirea unei persoane in vederea svarsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani." 2. Conditii preexistente: 2A. Obiectul infractiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;
13

- obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale privitoare la viata sexual a persoanei, pentru care minorul trebuie s fie pregtit in conditii de decent si moralitate. 2B. Subiectii infractiunii : - subiectul activ - orice persoan fizic. Participatia este posibil in toate formele sale. - subiectul pasiv - este un minor, de sex feminin sau masculin. 3. Continutul constitutiv: 3A. Latura obiectiv: - elementul material - se realizeaz prin acte cu caracter obscen, in sensul c este vorba despre fapte care aduc atingere pudoarei si bunului simt al celor prezenti. Astfel, sa decis in practica judiciar c exist aceast infractiune chiar prin simpla apropiere a organelor sexuale ale autorului fat de un minor. - urmarea imediat - const intr-o stare de inclcare a valorilor sociale aprate de lege prin incriminarea faptei. 3B. Latura subiectiv: - forma de vinovtie - intentia direct. 4. Forme. Modalitti. Sanctiuni. FORME: 1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc; 2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 204 C. pen.; 3. fapt consumat - fapta se consum atunci cand s-au produs actele cu caracter obscen in prezenta sau asupra minorului. MODALITTI:Fapta este susceptibil de modalittile normative agravate: a. cand actele prevzute in alin. 1 se svarsesc in cadrul familiei, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 7 ani;

14

b. dac faptele svarsite in alin. 1 si 2 au fost svarsite in scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majoreaz cu 2 ani; c. ademenirea unei persoane in vederea svarsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. SANCTIUNI: inchisoare de la 6 luni la 5 ani - in forma tip si - inchisoare de la 1 la 7 ani si de la 1 la 5 ani - in forma agravat.

15