Sunteți pe pagina 1din 13

PEDOLOGIE

Titu ANGHEL

SCIENCE

anghel_titu@geografieubbcluj.ro

Curs 1. Pedologia concept si domeniu stiintific

1.1 - Definitii (pedologie, sol) 1.2 - Domeniul de investigare stiintifica (temele de cunoastere ale stiintei solului) 1.3. Istoricul studierii solului 1.4. Importanta stiintifica si practica a stiintei solului Concluzii

1.1. Definitii

PEDOLOGIE Termenul de pedologie este de origine greac , provenind din cuvintele pedon (teren, sol, ogor) i logos (vorbire, discu ie, cu sensul de studiu). Pentru prima dat termenul de pedologie a fost folosit de Friedrich Albrecht Fallou (1862) n lucrarea sa Pedologie sau tiin general i special a solului. Pedologia este o tiin interdisciplinar , situat la grani a dintre tiin ele fundamentale (fizic , chimie, biochimie) i tiin ele aplicative (agrotehnic , agrochimie, silvicultur , mbun t iri funciare etc.). Obiectul de studiu al pedologiei n constituie solul

Solul

Dic ionar de tiin a solului, 1977 corp natural modificat sau nu prin activitatea omului, format la suprafa a scoar ei terestre ca urmare a ac iunii interdependente i ndelungate a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale, caracterizat prin compozi ie specific trifazic (solid , lichid , gazoas ), alc tuire polidispers poroas a fazei solide, prezen a componentei vii, diferen iere de compozi ie pe vertical , dinamic nntrerupt i complex , nsu irea de a fi fertil Chiri (1955) - Prin sol, n general, se n elege stratul superficial afnat al litosferei care-ndelung i continu transformat prin ac iunea forma iilor vegetale succesive, a agen ilor atmosferici i a altor factori naturali, n condi iile caracteristice mediului geografic din care face parte-a acumulat treptat elementele nsu irii specifice numit fertilitate i este astfel capabil s ntre in via a plantelor superioare Florea (1993) corp natural, tridimensional, de material relativ afnat, alc tuit din compu i minerali, organici i organisme vii, aflate n interac iune, cu propriet i fizice diferite de ale materialului parental ini ial din care s-a format i evoluat n timp, prin procese pedologice i pedogenetice, sub ac iunea climei i organismelor, n diferite condi ii de relief, fiind capabil de schimb continuu de substan i energie cu mediul i de asigurare a condi iilor necesare cre terii i dezvolt rii plantelor.

impreun cu ceilal i factori ai mediului el formeaz pedotopul unitatea elementar de sol este denumit pedon sau profil de sol

Peditoriu complex de peisaje pedologice integrate Pediom unitate elementar

Pedosfera

teritorial de peisaj pedologic integrat

Pedosocion - unitate elementar

teritorial de combina ii de sol sau de pedoasocia ii

Polipedon - unitate teritorial

elementar de sol

Sistematica solurilor (Florea, 1983)

Pedon unitate de sol

1.2 Domeniul de investigare stiintifica - temele de cunoastere ale stiintei solului


       

geneza solurilor evolu ia solurilor alcatuirea solurilor propriet ile solurilor clasificarea solurilor distributia solurilor utilizarea solurilor protejarea solurilor

Principalele probleme care se ivesc n exploatarea solurilor i la care pedologia ofer r spunsurile adecvate sunt: -cunoa terea detaliat a solurilor ca baz pentru cercetare, studii i lucr ri de protec ie, ameliorarea i folosirea ra ional a lor. -evaluarea capacita ii productive a terenurilor agricole i silvice. -stabilirea i aplicarea diferen ial a tehnologiilor de cultur . -stabilirea de indicatori pedogenetici i parametrii necesari pentru ameliorarea solurilor slab productive i protec ia solurilor mpotriva degrad rii. -prevenirea, limitarea i combaterea polu rii solurilor ca urmare a activit ilor antropice. -sporirea suprafe ei arabile prin integrarea unor noi terenuri n circuitul agricol. -diversificarea i specializarea cercet rilor i studiilor pedologice n raport cu principalele sectoare de activitate (culturi de cmp, pomi-viticole, legumicole, furajere).

1.3. Istoricul studierii solului


n antichitate s-au consemnat primele observa ii asupra solului solul era privit doar sub aspectul lui fizic ca suprafa a uscatului - suport pentru plante.
   

studii la finele secolului al VI-lea dup 1850 incepe dezvoltarea domeniului Liebig (1840) studii referitoare la nutri ia plantelor se formeaz par ial conceptul de sol. Sentf, Orth, Richtoffen nfiin eaz coala agrogeologic n viziunea c reia solul era produsul meteoriza iei rocilor la suprafa a terestr .

Dokuceaev
  

p rintele pedologiei moderne define te solul ca i entitate distinct fa de roca din care provine Lucrarea definitorie teza de doctorat Cernoziomul rusesc sustinuta n anul 1883 elaboreaz o nou metodologie de cercetare realizeaz o prim clasificare a solurilor stabile te legile fundamentale ale solific rii geografice ale solurilor (zonalitatea). i pe cele ale reparti iei

  

Cercet tori ce au contribuit la dezvoltarea pedologiei


    

Raman (Germania) Hilgard, Coffey, Marbut, Kellogg (SUA) Demolon (Fran a) Robinson (Anglia) Murgoci (Romia)

-n 1954 n SUA, a fost elaborat un nou sistem de clasificare bazat pe propriet ile cuantificabile ale solurilor, sistem care a constituit baza de plecare n clasificarea FAO-UNESCO.

n Romnia

 

 

interesul pentru pedologie este stimulat de lucr rile lui Ioan Ionescu de la Brad, Matei Draghiceanu cercetarile pedologice serioase ncep n anul 1906, odat cu nfin areaunei sec ii agrogeologice n cadrul nstitutului geologic condus de Gheorghe Munteanu Murgoci, fondatorul pedologiei romne ti Elaboreaz , mpreun cu Enculescu P i E.M. Protopopescu Pache, prima hart a zonelor de sol din Romnia, prezentata la prima conferin Interna ional de Pedologie de la Budapesta (1909). n perioada interbelic cercet rile continu cu caracteriz ri ale diferitelor tipuri de sol (Saidel T., Cernescu N., Popov M.,) i cercet ri referitoare la fertilitatea solurilor agricole (Chiri a C.) Dup 1945 cercet rile se diversific . n 1961 la Timi oara ia fiin Societatea Na ional Romn pentru tiin a Solului. Dup anul 1965, pe plan mondial apar noi concep ii n pedologie (aproxima ia a VII) i clasificarea FAO-UNESCO, ceea ce va produce mut ri importante i n pedologia romneasc .

1.4. Importanta stiintifica si practica a stiintei solului


RESURSA - Solul intretine viata pe terra SURSA - Solul este principalul furnizor de alimente pentru plante, animale si om SUPORT - Solul este suportul vegetatiei, animalelor, infrastructurii antropice si bunastarii populatiei DIMENSIUNE - din 15 miliarde de ha ale uscatului terestru solul acopera peste 13.3 miliarde ha, iar agricultura utilizeaza 1.5 miliarde COMPONENT AL GEOSISTEMULUI Solul ajuta la interpretarea peisajului geografic, reprezinta scena de desfasurare a proceselor geomorfologice

  

CONCLUZII


Pedologia este una dintre stiintele esentiale dezvoltarii societatii umane, obiectul sau de studiu fiind reprezentat de caracteristicile intrinseci si extrinseci ale solului

Solul este un component de sinteza al litosferei, hidrosferei, biosferei, antroposferei si atmosferei

Solul este resursa, suport, sursa si component al geosistemului