Sunteți pe pagina 1din 2

S.C BUZATU COMP SRL CUI 5487048 Nr. ______ / 30.04.

2011

ACT ADIIONAL nr. ______ din 30/04/2011 la contractul individual de munc ncheiat i nregistrat sub nr. ___/___.___._______ n registrul general de eviden a salariailor

PRILE: Persoana juridic/fizic S.C. BUZATU COMP SRL, cu sediul/domiciliul n STR. PITESTI-BUCURESTI, NR. 74, BL. ___, SC. ___, ET. ___, AP. ___, , LOCALITATEA STEFANESTI, JUDETUL ARGES, COD POSTAL-117715, nregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului, sub numrul J03/366/1994, cod fiscal 5487048, telefon 0248222778 reprezentat legal prin BUZATU IOAN, n calitate de ADMINISTRATOR i 2. Salariatul/a _________________________, domiciliat() n localitatea ___________________ STR. _____________, NR. ___, BL. ___, SC. ___, ET. ___, AP. ___, , _________________________, JUDETUL ___________, COD POSTAL-___________,, posesoare a crii de identitate seria ___, nr. _______, eliberat de _____________ la data de _____________, CNP _______________________, permis de munca seria nr. din data, angajat in functia de ___________________ (COR ____________).
1.

n temeiul Art. 41 (CAPITOLUL 3 - Modificarea contractului individual de munc) din Codul Muncii - Legea 53/2003 am convenit la modificarea Contractului Individual de Munc ncheiat i nregistrat sub nr ___/___.___._______ n registrul general de eviden a salariailor, astfel Art.1. Incepand cu data de 30.04.2011, se modifica (urmare a aparitiei Legii 40/2011) Contractul Individual de Munc al D-nei/D-nului _______________ avnd CNP ____________________, dup cum urmeaz: CAPITOLUL SUPUS MODIFICARII MODIFICAREA CONTINUTUL MODIFICARII f). obligatia de a se supune obiectivelor de performan individuale impuse, precum i criteriilor de evaluare a realizrii acestora stabilite prin fisa postului

M. Drepturi i obligaii La punctul 2. generale ale prilor: Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii: se introduce litera f).

M. Drepturi i obligaii La punctul 4. f). sa evalueze salariatul generale ale prilor: Angajatorului n revin, n numai dupa obiectivele
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

principal, urmtoarele de performan obligaii: se introduce individuale impuse, litera f). precum i dupa criteriile de evaluare a realizrii acestora stabilite prin fisa postului

L. Alte clauze: a). perioada de proba este de 90 de zile calendaristice pentru funciile de execuie /120 de zile calendaristice pentru funciile de connducere; b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de execuie/ 45 de zile lucrtoare pentru salariaii care ocup funcii de conducerezile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc; c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de execuie/ 45 de zile lucrtoare pentru salariaii care ocup funcii de conducere .zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de munc; d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc; e). alte clauze. f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei Postului

Salariat, Numele i Prenumele ______________________ Semntura____________________

Am primit un exemplar 30.04.2011 __________________________________

Reprezentant legal angajator, Numele si prenumele BUZATU IOAN Functia Administrator Semnatura______________________ Stampila

Model oferit de www.cabinetexpert.ro