Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTII DIN OTEL

STRUCTURI DIN OTEL (tabel de sintezi)

tr

ELEMENTE PORTANTE VERTICALE


sEcTruNE oRTzoNTALA

ELEMENT

Indl!imi
uzuale

9I ELEVATIE

h/d intre
reazeme
laterale

Factori

Observatii

eritici
pentru dimensionare
ln general laminale slandardizate Secliuni speciale prin sudare. lmbindri mai simple cu sectiuni deschise Sect.inchise au supraf.expusd mai micd 9i rigiditate la torsiune mai mare decil

thl
(m)
Laminate cu s$liune

deschisd

)un

nivel

2-8 2-4

20-25 7-18

)mai mulle
nivele

Flambaj (h/d >14) Flambaj gi compresiune (h/d <14)

Laminate cu secliune

inchisd

)un

nivel

Fmai multe
nivele

-r.-+. .l* dd

tro

+&
tl

rlF hil
tl

2-8 2-4

20-35

7-28

Flambaj (h/d >20) Flambaj gi compresiune (hid <20)

secl.deschise
cu aceeagr greulale,

Stilpi reliculari

Ffl
I ^t. r I

T
h

4-10

20-25

Flamba.i

+
-i.2-4
6-15
A

Pentru stilpi mai mari pol fi folosile alcdtuiri reticulare

Stilpi cu alcdluire mine otel + beton

-H+ 'd

l:f,l lf "il rt1 ih l6l lao,, t:i:-J


I

Flambaj 9i strivire (h/d >10)

# cl

Betonul cre$ie rigiditatea $i rezistenla la toc

Panouri din otel cu schelet din profile de

2-B

15-50

Flambaj

Montanlii din

labE de olel pot


forma scheletul portant gi pentru pleci de ipsos, BAFS, sau pldci pe baze de lemn.

tableformate
la rece

Tiranli din olel de inaltd


rezistenle

-t
I

1-40

Rigiditate axiaE

De reguE din bare pline, toroane sau cabluri. Barele au rezistenla rnai micd la iniindere decil cablurile, dar sunt mai rioide.

60
Dupd ORTON, Andrew, The way we built now: form, seale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ltd. 1988.