Sunteți pe pagina 1din 1

Referat avand ca cerinte : 1. indeplinirea prevederilor legale privind desfasurarea unei actiuni in contencios; 2.

daca este indreptatit recursul, avand ca obiect desfiintarea unei constructii provizorii si ca stare de fapt dispozitia emisa de viceprimar , legalitate , delegarea atributiilor referitoare la administrarea bunurilor care apartin domeniulu public si privat . Raspunsul la cerinte : 1. Art. 1 din Legea 554 /2004 prevede ca orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau se poate adresa instantei de contencios administrativ in vederea anularii actului . art. 7 alin 1 prevede ca anterior adresarii instantei de judecata cel nemultumit trebuie sa solicite in termen de 30 zile pe baza unei PLANGERI revocarea in tot sau in parte a actului. Fata de aceste doua articole se poate observa ca reclamnatul a formulat cerere de chemare in judecata fara respectarea art. 7 alin 1 , respectiv fara sa formuleze plangere impotriva dispozitiei de demolare si conform art. 1 nu s-a adresat instantei de contencios administrativ ci instantei conflicte de munca .
2. Recursul avand ca motive lipsa atributiilor viceprimarului privind

emiterea acestei dispozitii precum si necesitatea unui acord expres al Consiliului General al Municipiului Bucuresti , nu este corect. Conform art. 115 alin 1 din Legea 215/2001 ,primarul emite dispozitii pentru indeplinirea atributiilor de serviciu care conform alin 2 se comunica prefectului si sunt supuse controlului de legalitate a acestuia. Conform art. 57 alin 2 , viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept a acestuia , care ii poate delega atributiile sale . Fata de aceste articole , dispozitia emisa de viceprimar este legala daca exista dovada inlocuirii de drept a primarului sau o delegare a atributiilor sale . Controlul legalitatii intra in atributiile prefectului si nu este supus unui acord expres al Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Concluzie: recursul nu este indreptatit.