Sunteți pe pagina 1din 4

Download this Document for Free

Diagnosticul activitatii de productie pe baza de audit laSocietatea Comerciala Zimbru S.A. Consideratii generale privind auditul internIntrucat in ultimii 20 de ani companiile si-au largit si diversificat activitatea, auditulintern a urmat, firesc, acelasi itinerariu ascendent. Scopul acestei activitati s-a schimbatde la felul traditional de abordare -ascultare si control- la cel modern, de consultare.Conceptele primare de audit se refereau la verificari de rutina cu privire la operatiifinanciare marunte. Multi oameni de afaceri asociau conceptul de audit cu testarea decatre o organizatie contabila a veridicitatii si acuratetii tranzactiilor financiare si de altanatura (operationale) ale unei firme. Pe aceasta baza s-a creat reputatia activitatii de auditconform careia ar fi rigida, stricta si ar insufla teama printre angajati. La nceput,organele de conducere foloseau auditul intern pentru a suplimenta controlul extern si aextinde anumite elemente de control asupra evidentelor contabile.Intrucat auditul intern a nceput sa fie focalizat din ce n ce mai mult pe aspecte ca:aprecierea operationala, analize ale sistemelor de date informatice, managementulcosturilor s.a.m.d., chiar scopul auditului n genere s-a schimbat. n locul certificarii bilanturilor si al altor evidente contabile (elemente traditionale de audit financiare), s-atrecut la evaluarea acuratetii sistemului contabil si la revizuirea controlului intern practicat la nivelul tuturor functiunilor/activitatilor organizatiei.Sistemul controlului intern al unei organizatii consta n diferite proceduri si politici cumar fi:a) promovarea acuratetii si loialitatii n tinerea contabilitatii si n operarea datelor; b) protejarea resurselor firmei mpotriva pierdurilor, fraudei, risipei, folosirii ineficiente;c) supravegherea modului n care departamentele operationale si desfasoara activitatea nconformitate cu politica firmei;d) evaluarea eficientei totale a activitatii.Auditul intern corespunde controlului de atestare efectuat de personalul companiei.Auditul intern sau controlul de atestare sau certificarea documentelor financiarcontabilenu se confunda cu notiunea de control intern propriu al agentului economic, sub formacontrolului preventiv si de gestiune. Auditul intern este o activitate independenta de apreciere, pentru conducerea unei firme, prin examinarea operatiunilor contabile, financiare si altele, privind ansamblul serviciilor.Este un control de natura manageriala care se realizeaza prin masurarea si apreciereacalitatii altor actiuni de control.

Auditul intern evalueaza sarcinile, fiind un control deconformitate a nregistrarilor contabile, rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor sirezultatelor. Probleme de baza privind activitatea de audit intern2.1. Obiectivele si scopul activitatii de audit internAuditul intern are ca obiective, n primul rnd, verificarea si apoi evaluarea sauestimarea, aprecierea critica, logica a activitatii de verificare. Obiectivul auditului interncuprinde examinarea si masurarea eficacitatii sistemului de control intern si a calitatii performantelor acestuia. Pentru a-si justifica existenta si eficacitatea, activitatea de audittrebuie sa necesite costuri ct mai mici, mult inferioare pierderilor ce ar rezulta ca urmarea nepracticarii de catre firme a unei astfel de activitati.Auditorii interni trebuie: sa respecte standardele pentru practica profesionala n domeniul auditului; sa respecte standardele de conduita si etica profesionala; sa determine daca sunt urmate politicile si procedurile companiei (control deconformitate); sa verifice daca firma este supusa unui control intern adecvat; sa faca recomndari pentru rezolvarea problemelor descoperite n cursul cercetarilor; sa asiste conducerea n solutionarea oricaror probleme aparute n cadrul firmei; sa sugereze mbunatatiri n practicile si procedurile folosite de firma pentru a putea saobtina cresterea eficientei si reducerea costurilor; sa detecteze toate cazurile de frauda sau de ilegalitate; sa verifice daca sunt respectate toate legile si reglementarile n vigoare; sa evalueze masurile luate de conducere n urma consultarii rezultatelor de audit(procesul de follow-up).Controlul de conformitate urmareste respectarea dispozitiilor si este un control asupralucrarilor terminate pentru a vedea daca au fost corect elaborate. Auditul este concentrat asupra detectarii cazurilor de risipa, ineficacitate sau costuriexcesive ce pot fi reduse, asupra introducerii metodelor noi de control operational.2.2. Responsabilitate si autoritateLocul auditoriului intern n organizarea firmei este determinat n mod esential deautoritatea si responsabilitatea sa. Auditul interen constituie, mai degraba, oresponsabilitate functionala dect una operationala. Datorita acestui fapt, auditorul internnu exercita o autoritate directa asupra altor persoane ale organizatiei.El controleaza lucrarile. Auditorul intern are libertatea de a trece n revista si de a aprecia politicile, planurile, procedurile si nregistrarile, dar aprecierile sale nu scutesc sub nici oforma alte persoane din cadrul organizatiei de responsabilitatile ce le sunt ncredintate.Departamentul de audit intern este o parte integranta a organizatiei si functioneaza pe baza politicilor si procedurilor stabilite de conducere si de Consiliul de Administratiei.Obiectivele, autoritatea si responsabilitatile departamentului de audit intern trebuie definitn mod formal, n scris, ntr-o fisa a postului.

Directorul de audit intern trebuie sa obtinaaprobarea conducerii superioare si a consiliului pentru aceasta fisa. Fisa trebuie sastipuleze clar scopurile auditului intern, sa specifice scopul nerestrictionat al muncii si sadeclare ca auditorul nu are nici un fel de autoritate sau responsabilitate vis--vis deactivitatile auditate.La nivel mondial, auditul este practicat n diverse domenii si n organizatii de diferitemarimi, structurii, obiecte de activitate. n plus, legile si practicile difera de la o tara laalta, iar aceste diferente pot afecta aplicarea auditului intern n fiecare domeniu. Deaceea, implementarea Standardele pentru practica profesionala va fi influentata dedomeniul si zona geografica n care actioneaza auditul intern. Armonizarea cu concepteleenuntate de Standarde este esentiala nct nainte de momentul n care auditorilor lesunt atribuite responsabilitati.Asa cum se stipuleaza n Codul de etica profesionala, auditorii externi pot adoptamasuri adecvate pentru a completa aceste standarde referitoare la auditorii interni.2.3. IndependentaAuditorii interni trebuie sa fie independenti de activitatile pe care le verifica,independenta permitandu-le sa judece liber si sa fie impartiali cand efectueazacontroalele. Independenta se poate obtine prin statut organizational si prin obiectivitate.Statutul organizational al departamentului de audit intern trebuie sa-i asigure acestuia posibilitatea de a-si realiza responsabilitatile. Directorul departamentului de audit intern trebuie sa raspunda direct unei singure persoane ( numita de obicei senior management)care trebuie sa aibe suficienta autoritate si putere pentru: A promova independenta auditorilor; A asigura Consiliul de Administratie cu privire la solutiile propuse de auditori pentrurezolvarea anumitor probleme; A face consideratii adecvate pe marginea rapoartelor de audit; A lua masuri corespunzatoare pe baza acestoraObiectivitatea este o atitudine pe care auditorii trebuie sa o aiba permanent in vedere inactivitatea lor. Ei nu trebuie sa-si subordoneze judecata altor persoane sau sa se laseinfluientati in vreun fel de factori subiectivi, indiferent din ce parte ar putea veni acestia.Auditorii nu elaboreaza si nu aplica proceduri, nu pregatesc documente si nu se angajeazain activitati de acest gen; in mod normal, ei folosesc controlul si aprecierea. Libertatea deactiune si atentia acordata recomandarilor auditorilor interni constituie principii esentialeale eficientei controlului.Auditul intern este, in cadrul unei firme, o activitate de apreciere a controluluiactivitatilor, in serviciul managementului. Este un control a carui functie este de a evaluaeficacitatea altor forme de control. Obiectul auditului este de a asigura membriiConsiliului de Administratie in exercitarea eficienta a responsabilitatilor lor in furnizareaanalizelor, aprecierilor, recomandarilor si comentariilor pertinente privind

activitatileexaminate. Auditorul intern este in legatura cu toate fazele de activitate a firmei, de careeste interesata conducerea. Aceasta presupune ca trebuie sa porneasca cercetarea de laaspecte contabile si financiare si sa ajunga la o deplina intelegere a operatiunilor examinate.Pentru a ajunge la acest obiectiv final, se parcurg urmatoarele activitati: Examinarea si aprecierea controlului contabil, financiar si operational si promovareaunui control eficient, la cost redus; Verificarea conformitatii cu politicile, planurile si procedurile stabilite; Verificarea exactitatii informatiilor utilizate de conducere; Evaluarea eficientei activitatii; Recomandarea imbunatatirilor operationale;2.4. Raportul audit intern - audit extern incasarile in numerar sunt evidentiate prompt si corect;autorizare si daca toate exceptiile de laroale interne adecvate pentru a asigura o gestiune si opolitica adecvata pentru descoperirea si pedepsirea erorilor sauin timpul tranzactiilor de vanzare-cumparare este binecirculat de urgenta, daca este folosit pentru a obtinepentru plati intr-o maniera eficienta(de exemplu daca se obtin t care doresc o evaluare a metodelor de lucru ale angajatilor lor;Audit in numele Comitetului Director, in acest caza activat timp de un Diagnosticul Activitatii de Productie Pe Baza de Audit La Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document. Info and Rating