Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae Europass

Informa ii personale
Nume / Prenume

Ionascu Elena Andreea Adres (e) Str.Sf.Nicolae,nr.256,localitatea Turceni,posibilitate de a locui in Craiova Telefon(oane) 0253/334037 Mobil: 0766308891
Fax(uri) E-mail(uri)

andreea8719@yahoo.com romana 19.06.1987

Na ionalitate(-t i) Data na terii

Sex

Feminin

Locul de munc vizat / Domeniul ocupa ional Experien a profesional Din martie 2007 Func ia sau postul ocupat Operator calculator S.C.IONASCOM SRL,localitatea Turceni,jud Gorj Tipul activit ii sau sectorul de activitate Materiale de constructii Educa ie i formare
Numele i adresa angajatorului Perioada

2006-2009 Calificarea / diploma ob inut Economist Profil:Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializare:Economie si Afaceri Internationale Disciplinele principale studiate / -Bazele contabilitatii competen e profesionale dobndite -Microeconomie -Macroeconomie -Bazele statisticii -Contabilitate financiara -Management -Marketing Numele i tipul institu iei de nv mnt Facultatea De Economie Si Administrarea Afacerilor
/ furnizorului de formare Perioada 2002-2006 Calificare/diploma obtinuta Diploma de Competente de Operare pe Calculator si Competente de Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorul de formare

Perioada

Nivel Mediu de Programare Grupul Scolar Industrial Turceni

Aptitudini i competen e personale


Limba(i) matern (e) Limba(i) str in (e) cunoscut (e) Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare

Romana
n elegere
Citire Utilizator independent Participare la conversa ie B2 Utilizator independent B2

Vorbire
Discurs oral Utilizator independent

Scriere
Exprimare scris Utilizator elementar

Limba

B2

Utilizator independent

B2

A2

Limba

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

B1

Utilizator independent

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Str ine

Competen e i aptitudini de utilizare a calculatorului Permis de conducere

Stapanirea Programului Word Da.Categoria B