Sunteți pe pagina 1din 4

Teoria cognitiv privind Creativitatea Cognitivi tii sunt preocupa i de diferen ele existente ntre persoanele nalt creative

i cei la care predomin caracterizate astfel: - au capacitatea s - i asume riscuri; - sunt deschise fa de informa iile ce vin din mediul nconjur tor; - i pot schimba cu u urin perspectiva de abordare. Creativitatea este considerat a fi constituit din modalit idiferite de abordare a informa iilor i de combinare a datelor n c utarea de solu ii concrete. Astfel, cognitivi tii vorbesc de stiluri cognitive sau stiluri mentale diferite, care sunt descrise ca fiind modalit i caracteristice ale individului de a- i culege informa iile din mediul nconjur tor (A. J. Cropley,1967). Pornind de la stilurile cognitive putem contura urm toarea tipologie: 1. o prim categorie este constituit din persoanele care focalizeaz pe sarcinile importante, este un stil cognitiv nalt selectiv, care dispune de o capacitate redus de a opera modific ri rapide n structurile cognitive; 2. a doua categorie include persoane ce asimileaz ct mai multe informa ii din mediul nconjur tor, lucru ce le permite abordarea sarcinilor cu grad ridicat de dificultate i, de asemenea, sunt mai predispu i la activit i creatoare. Astfel, cognitivi tii apreciaz c flexibilitatea i adaptabilitatea n func ionarea intelectual sunt specifice gndirii creatoare, spre deosebire de cei la care predomin gndirea convergent , i care nu pot face modific ri rapide n orientarea intelectual (A. J. Cropley,1967). W. Kitchenar i R. J. Sternberg prezint un model triadic pentru factorii intelectuali ai creativit ii, considernd c informa iilor; - metacomponen ial , ce subsumeaz totalitatea strategiilor de rezolvare i cuno tin ele pe care se bazeaz aceste strategii; - epistemic , care include setul de paradigme (norme, presupozi ii, valori) acumulate de cercet tor n urma experien ei sale tiin ifice i care coordoneaz procesul rezolutiv. (M. Miclea, I. Radu, 1987) Valoarea activit ii creatoare este dependent epistemic. n continuare voi prezenta cteva contribu ii recente ale creativit ii, ce sunt sintetizate de M. Roco, n Creativitate i inteligen emo ional . de nivelul activit ii cognitive n care se ncadreaz structurile mentale cu care opereaz subiectul, nivelul cel mai nalt fiind, evident, cel activitatea intelectual se structureaz n trei etape principale: ansamblul opera iilor destinate prelucr rii - componen ial , care desemneaz gndirea convergent , prin prisma modului n care ei se confrunt cu solicit rile mediului exterior. Personalit ile cu nivel ridicat al creativit ii sunt

Teresa Amabile Creativitatea este deseori implicat n luarea deciziilor, n rezolvarea problemelor cu eficien elegan . Autoarea define te creativitatea ca fiind capacitatea de a elabora un anumit obiect inovator i valabil. Cele dou caracteristici sunt esen iale, ntruct un produs nou dar neadecvat este evaluat ca fiind bizar, iar un obiect valabil, f r s fie nou, chiar dac este adecvat executat nu este creativ. Autoarea schi eaz un model structural al creativit ii ce include urm toarele elemente: 1. Abilit ile importante pentru un anumit domeniu, gradul de specializare n domeniul respectiv; este vorba de abilit i tehnice,cuno tin ele dintr-un anumit domeniu, aptitudinile speciale din diverse domenii. 2. Abilit ile creative includ trei subcomponente: a. un set cognitiv i perceptiv care dispune de anumite caracteristici: setul cognitiv i perceptiv s fie extins; stocarea informa iilor s se fac pe categorii largi; reactualizarea ct mai exact a informa iilor; dep irea regulilor deja consacrate n rezolvarea problemelor; b. schemele euristice, f r reguli stricte n rezolvarea problemelor; c. stilul de munc dominat de caracteristicile: perseveren , capacitatea de a depune efort pe termen lung. n afara acestor componente, abilit ile creative sunt influen ate i de anumite tr s turi de personalitate, cum ar fi: independen a, autodisciplina, toleran a fa de ambiguitate i frustrare, asumarea riscurilor, relativ dezinteres fa de dezaprobarea social . 3. Motiva ia intrinsec pentru sarcin , ca form a motiva iei ce permite realizarea unei activit i pentru c provoac bucurie, satisfac ie. Robert W. Weisberg R.W. Weisberg prezint o viziune evolutiv asupra creativit ii, considerat o rezolvare de probleme n trepte. De asemenea, putem considera c este vorba chiar de o abordare integralist , ntruct baza produselor creatoare se afl n experien a individual , dar i n experien a altor indivizi. Etapele ce se disting n demersul creativ sunt: - solu ionarea problemei pornind de la ceea ce este deja cunoscut; - modificarea schemei de rezolvare prin raportare la noile cerin e; - interven ia gndirii creatoare care permite o distan are de mijloacele precedente de gndire, putndu-se formula mai multe solu ii posibile. H. Gardner Pornind de la studiul unor mari personalit i ale culturii, cum sunt Freud, Einstein, Picasso, Stravinski, Ghandi, H. Gardner prezint o viziune holist a creativit ii, care permite surprinderea caracteristicilor creativit ii n toat complexitatea acesteia. H. Gardner contureaz cadrul general de analiz a creativit ii pe urm toarele paliere: 1. nivelul subpersonal, care desemneaz substratul biologic al fenomenului creativit ii, iar i

abordarea neurobiologic asupra creativit ii i propune spre analiz urm toarele probleme: - dotarea genetic ; - structura i func ionarea sistemului nervos; - factorii hormonali i metabolismul; - diferen ele individuale din perspectiva creativit ii; - dimensiunea genetic a persoanelor nalt creative; - particularit ile dezvolt rii sistemului nervos, mai ales la persoanele cu aptitudini speciale; - modific rile fiziologice din timpul activit ii creatoare (procese metabolice, neurochimice i ale circula iei sangvine); cercetarea precocit ii i a creativit ii la vrstele naintate. 2. nivelul personal, care se opre te asupra factorilor individuali ai personalit ii creatoare, i anume factorii cognitivi i cei care in de motiva ie i personalitate, i mai ales asupra interac iunii dintre aceste dou categorii de factori. 3. nivelul intrepersonal descrie domeniul n care i desf oar activitatea creatoare individul, nivel ce implic o analiz la urm toarele niveluri: - analiza istorico-biografic , ce are ca scop determinarea stadiului n care se afla domeniul respectiv nainte de contribu ia individului creator, determinarea problemelor pe care paradigmele existente nu le mai pot rezolva. Foarte important n aceast etap este delimitarea contribu iei aduse de personalitatea creatoare n domeniul tiin ific respectiv. - analiza cognitiv , vizeaz evolu ia modelelor de gndire specific personalit ilor creatoare, n timpul vie ii lor, i mai ales, n momentele esen iale. 4. nivelul multipersonal delimiteaz contextul social al creatorului i, mai ales, modul n care mediul profesional i personal influen eaz via a i activitatea creatoare. M. Csiksentmihaly n acest model, creativitatea, ca fenomen complex, este o consecin a interac iunii, interdependen ei dintre trei sisteme componente: a. ansamblul institu iilor sociale, ce au rol major n selec ia crea iilor individuale; b. domeniul cultural stabil, care p streaz i transmite crea iile selectate; c. individul ce aduce schimb ri ntr-un anumit domeniu al culturii. Autorul vorbe te de cmpuri de produc ie cultural , constituite din exper i care evalueaz performan ele dintr-un anumit domeniu, alegnd crea iile ce vor fi p strate i promovate. Cmpurile pot influen a credibilitatea unei inova ii n trei modalit i: - prin solicitarea nout ii (a fi reactiv, care nu ncurajeaz creativitatea sau a fi proactiv, care stimuleaz demersurile creative); - stabilirea unui filtru mai redus sau mai extins prin care se selecteaz inven iile; exist cmpuri mai conservatoare, n care apar mai pu ine idei, i cmpuri mai liberale, n care ideile noi apar frecvent; - flexibilitatea cmpurilor este asigurat printr-o strns leg tur a acesteia cu restul

sistemului social, pentru a atrage sprijinul spre domeniul respectiv de activitate. ntre domenii i cmpuri exist , n mod evident, rela ii de intercondi ionare, de interinfluen are. n mod frecvent, se ntmpl ca domeniile s determine direc iile de ac iuni ale cmpului, mai ales n tiin , unde baza cunoa terii coordoneaz ceea ce institu ia tiin ific poate revendica; n art situa ia este alta: institu ia artistic este cea care hot r te care din operele de art nou create vor intra n patrimoniul domeniului respectiv. n cazurile n care cmpurile nu au competen a pentru un anumit domeniu, controlul este preluat de alte institu ii (de exemplu, Biserica a intervenit n descoperirile tiin ifice ale lui Galilei). n privin a individului creator, importante sunt tr s turile de personalitate, care sunt poten ate, binen eles, de factori culturali, sociali, de context. Asimilarea sistemului este, de asemenea, esen ial , ntruct un creator este nevoit s - i nsu easc regulile, con inuturile domeniului, precum i criteriile de selec ie, cum este cazul tiin ei, unde f r asimilarea cuno tin elor fundamentale ale domeniului respectiv nu este preg tit terenul marilor crea ii.