Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Achiesarea Are, la rndul sau, doua forme: achiesarea prtului la pretentiile reclamantului; achiesarea partii care a pierdut procesul la hotarrea pronuntata. 1. Achiesarea la pretentii 1.1. Notiune Este acel act de dispozitie al prtului, prin care acesta renunta, total sau partial, la mijloacele procesuale pe care legea i le pune la ndemna pentru a se apara. Este un act individual si personal, putnd fi facut doar oral n fata instantei sau prin nscris autentic. Prtul trebuie sa posede capacitate de exercitiu deplina. Achiesarea nu poate fi facuta prin mandatar, decat cu procura speciala si autentica n vederea achiesarii. Achiesarea la pretentii poate fi totala sau partiala, n masura recunoasterii acestora. Codul de procedura civila regementeaza doar achiesarea partiala, n art. 270. 1.2. Procedura Achiesarea se poate face n fata primei instante pn la nchiderea dezbaterilor pe fondul cauzei. Instanta de judecata are aceleasi obligatii ca si n cazul renuntarii la judecata. 1.3. Efecte Lund act de achiesare, instanta va pronunta o hotarre nesusceptibila de apel, prin care va condamna prtul la ceea ce a solicitat reclamantul, fie n totalitate, fie n parte, n masura recunoasterii. Hotarrea se bucura de autoritate de lucru judecat. 2. Achiesarea partii la hotarrea pronuntata Prin acest act de dispozitie parte care a pierdut procesul renunta la dreptul de a exercita caile de atac prevazute de lege. Achiesarea la hotarrea poate fi expresa sau tacita. Ea poate fi facuta oral n fata instantei, imediat dupa pronuntarea hotarrii, ulteriorn fata presedintelui instantei sau prin nscris autentic (art. 267 C.proc.civ.). Partea poate renunta la calea de atac si n cursul judecarii acesteia. Achiesarea tacita la hotarre rezulta din faptul ca parea executa de buna voie hotarrea, prezumndu-se ca ea a renuntat la atacarea hotarrii respective. 3. Tranzactia judiciara 3.1. Notiune Tranzactia judiciara reprezinta contractul prin care partile sting un proces nceput, prin concesii recirpoce, constnd n renuntari reciproce la pretentii ori n prestatii noi savrsite sau promise de o parte n schimbul renuntarii de catre cealalta parte la dreptul litigios. Tranzactia judiciara este reglementata n art. 271-273 C.proc.civ. Pentru a putea ncheia valabil o tranzactie judiciara partile trebuie sa ndeplineasca toate condotiile pentru ncheierea valabila a oricarei conventii: capacitate, consimtamnt, obiect,
1

cauza. Fiind un act de dispozitie, mandatarilor, pentru a tranzactiona,le este necesara o procura speciala si autentica. Instanta de judecata are aceleasi obligatii ca si n cazul renuntarii la judecata 3.2. Procedura Partile care decid sa tranzactioneze se pot prezenta n acest scop la termenul de judecata, sens n care tranzactia va fi consemnata n fata instantei si poate fi primita de un singur judecator. Hotarrea se va pronunta de instanta n sedinta. Daca partile se prezinta pentru a tranzactiona n afara termenului de judecata,instanta va da hotarrea n camera de consiliu. Tranzactia partilor va constitui dispozitivul hotarrii. 3.3. Efecte

Instanta ia act de tranzactie si pronunta o hotarre, numita hotarre de expedient, care va avea ca dispozitiv continutul tranzactiei partilor. Hotarrea de expedient este definitiva, putnd fi atacata numai cu recurs. Ca orice act juridic, ea poate fi atacata si pe calea unei actiuni n anulare. Daca una din parti nu si executa de buna voie obligatiile asumate prin hotarre, aceasta poate fi pusa n executare. Hotarrea se bucura de autoritate de lucru judecat.