Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE PENTRU EXAMEN LA DREPT CIVIL

1. Noţiunea şi subdiviziunile dreptului civil

2. Principiile dreptului civil

3. Izvoarele dreptului civil

4. Aplicarea legii civile în timp

5. Aplicarea legii în spaţiu şi asupra persoanelor

6. Interpretarea normelor de drept civil

7. Noţiunea şi caracterele raportului juridic civil

8. Determinarea subiectelor raportului juridic civil

9. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil

10. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil

11. Capacitatea civila a subiectelor raportului juridic civil

12. Drepturi absolute şi drepturi relative

13. Drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale

14. Drepturi pure şi simple şi drepturi afectate de modalităţi

15. Bunuri mobile şi bunuri imobile

16. Bunuri principale şi bunuri accesorii

17. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile

18. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere

19. Bunuri individuale determinate şi bunuri generic determinate

20. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile

21. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile

22. Bunuri corporale şi bunuri incorporale

23. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile

24. Bunuri ce se află în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil

25. Acte juridice unilaterale,bilaterale şi multilaterale

26. Acte juridice cu titlu gratuit şi acte juridice cu titlu oneros

27. Acte între vii şi acte pentru cauză de moarte

28. Acte constitutive,translative şi declarative

29. Acte de conservare, de administrare şi de dispoziţie

30. Acte consensuale, solemne şi reale

31. Acte patrimoniale şi acte nepatrimoniale

32. Acte pur şi simple și acte afectate de modalitaţi

33. Acte juridice principale şi acte accesorii

34. Acte cauzale şi acte abstracte

35. Acte strict personale şi acte încheiate prin reprezentant

36. Acte numite şi acte nenumite

37. Acte cu executare imediată şi acte cu executare succesivă

38. Acte subiective şi acte condiţie

39. Capacitatea de a încheia actul juridic

40. Viciile de consimţământ: Eroarea

41. Viciile de consimţământ: Dolul

42. Viciile de consimţământ: Violenţa

43. Viciile de consimţământ: Leziunea

44. Cauza actului juridic

45. Obiectul actului juridic

46. Forma actului juridic

47. Modalitățile actului juridic: Termenul

48. Modalitățile actului juridic: Condiţia

49. Modalitățile actului juridic: Sarcina

50. Regimul juridic al nulităţii absolute

51. Regimul juridic al nulităţii relative

52. Nulitatea totală şi nulitatea parţială

53. Nuliatea expresă şi nulitatea virtuală

54. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă

55. Rolul şi funcţiile prescripţiei extintive

56. Domeniul prescripţiei extintive

57. Termele generale de prescriptie extinctivă

58. Temele speciale de prescripţie extinctivă

59. Începutul cursului prescripţiei extinctive

60. Suspendarea prescripţiei extinctive

61. Repunerea în termenul de prescripţie

62. Împlinirea prescripţiei