Sunteți pe pagina 1din 2

Aspecte biblice si juridice privind condamnarea Domnului Isus

1. CAPTURAREA Capturarea a avut loc noaptea. Legea ebraic prevedea ca, n afar de cazul de flagrant, un demers de acest gen s aib loc ziua, la lumina soarelui, sub ochii tuturor, tocmai pentru ca "nimic s nu se petreac n ascuns". De asemenea, arestarea Mntuitorului s-a produs f r nici un mandat legal. Procedura a avut caracteristicile unei conspira ii, cu prezen a a cel pu in unui conspirator: Iuda, probabil deziluzionat n speran ele sale patriotice c Mesia va lupta cu arma n mn mpotriva romanilor. Isus a zis apoi preo ilor celor mai de seam , c peteniilor str jerilor Templului i b trnilor care veniser mpotriva Lui: A i ie it dup Mine ca dup un tlhar, cu s bii i cu ciomege? n toate zilele eram cu voi n Templu, i n-a i pus mna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru i puterea ntunericului. (Luca 22: 52, 53). 2. PROCESUL Judecarea a fost tot noaptea. Dac se considera c acuzatul a f ptuit delicte susceptibile de pedeapsa cu moartea, atunci, conform Legii mozaice, el trebuia judecat ziua i n public. Convocarea primului Sinedriu a avut loc noaptea, fapt ce contravine, de asemenea, legisla iei vremii. A avut rol de cercetare prealabil , acas la Ana, ex-Mare Preot. Interogatoriul luat de Ana nu a avut probabil un caracter oficial. Marele preot era desigur curios sa-L vada pe Iisus si sa se convinga ca fusese arestat, dar nu voia sa se angajeze in vreun fel, dat fiind mai ales ca lui nu-i revenea nici o obligatie din punct de vedere legal. Acesta este poate motivul pentru care interogatoriul luat de Ana nu este consemnat in nici o alta Evanghelie, chiar trecerea pe la el fiind omisa de sinoptici. L-au dus nti la Ana; c ci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot n anul acela. (Ioan 18:13). Convocarea celui de-al doilea Sinedriu a constituit o alt nc lcare a Legii ebraice (Tora), care prevedea un anume interval de timp ntre prima i a doua audien . Sidnedriul voteaza condamnarea Mantuitorului la moarte si hotaraste modalitatea obtinerii ratificarii ei de catre Pontiu Pilat. Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. (Ioan 18:24). Sinedriul avea i misiunea de a proteja i a ap ra acuzatul. n nici un caz membrii acestuia nu aveau voie s loveasc un acuzat i nici un membru nu putea ac iona n exclusivitate ca acuzator sau ap r tor. Legea prevedea ca acuzatului s i fie acordat prezum ia de nevinov ie. Ceea ce, evident, nu s-a ntmplat n cazul lui Iisus. i Caiafa era cel ce d duse iudeilor sfatul acesta: Este de folos s moar un singur om pentru norod. (Ioan 18:14). Reunirea membrilor Sinedriului era interzis n perioada pascal (Pesahului). Iisus Hristos este lovit n timpul procesului, f r ca Legea s prevad acest lucru L-au legat la ochi, l loveau peste fa i-L ntrebau, zicnd: Proroce te, cine Te-a lovit? i rosteau mpotriva Lui multe alte batjocuri. Sunt prezen i doi martori fal i, ale c ror m rturii nu concord , lucru de care Sinedriul nu a inut cont. Tora specifica faptul c nu era posibil condamnarea la moarte pentru un p cat capital, dect dac se baza pe cuvntul a cel pu in doi martori (un martor avea "valoarea" nici unui martor). n cazul lui Iisus, au fost doi martori, dar ale c ror declara ii nu au concordat. Unii s-au sculat i au f cut o m rturisire mincinoas mpotriva Lui i au zis: Noi L-am auzit zicnd: Eu voi strica Templul acesta, f cut de mini omene ti, i n trei zile voi ridica un altul, care nu va fi f cut de mini omene ti. (Marcu 14: 57-59) Nici chiar n privin a aceasta nu se potrivea m rturisirea lor. Acuzatul avea dreptul s beneficieze de consultan legal , potrivit Talmudului. Dac nu i putea pl ti un ap r tor expert n Lege, atunci era numit unul din oficiu, care ar fi urmat s ac ioneze n ap rarea lui. Ceea ce, n cazul lui Iisus, nu s-a ntmplat. Singura "m rturisire" a lui Iisus a fost cnd a recunoscut c este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce i-a adus imediat acuza ia de "blasfemie". Dar Legea ebraic nu accepta m rturia unui acuzat n propria defavoare. O confesiune voluntar , f r martori, nu era suficient pentru sentin a de condamnare la moarte. Isus t cea. i marele preot a luat cuvntul i I-a zis: Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, s ne spui dac e ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a r spuns Isus, sunt! Ba mai mult, v spun c de acum ncolo ve i vedea pe Fiul omului eznd la dreapta puterii lui Dumnezeu i venind pe norii cerului. Atunci marele preot i-a rupt hainele i a zis: A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iat c acum a i auzit hula Lui. (Matei 26:63, 64, 65). Marele Preot, Caiafa i-a rupt hainele, fapt nepermis de Lege, deoarece hainele purtau simboluri divine.

Pilat din Pont, de i nu i-a g sit nicio vin lui Iisus , la strig tele mul imii - R stigne te-L, r stigne te-L!, ca s arate nevinova ia sa, s-a sp lat pe mini naintea mul imii zicnd : Nevinovat sunt de sngele dreptului acestuia. Voi ve i vedea. Iar tot poporul a r spuns i a zis: Sngele Lui s cad asupra noastr i asupra copiilor no tri. ( Matei 27:24-25). Irod nu i-a asumat responsabilitatea judec rii lui Iisus la Ierusalim (unde se g sea cu ocazia s rb torii anuale evreie ti Pessah), ci l-a retrimis napoi procuratorului roman Pilat din Pont. Verdictul Sinedriului nu putea fi emis n aceea i zi. Pn s ia decizia final referitoare la o eventual condamnare, Sinedriul trebuia s se gndeasc timp de "o zi solar ntreag ", conform Legii. Nici acest lucru nu s-a ntmplat n cazul Mntuitorului. 3. CONDAMNAREA I EXECU IA Textul condamn rii a fost: "n al aptesprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar i mp rat al Romanilor, monarh nenvins, anul 201 dup Olimpiad , a cincea mie de la crea iune, iar dup anii evreilor 4147 i anul 93 de la ntemeierea Romei, de la eliberarea din robia Egiptului 580 i de la distrugerea Sfintei ri anul 97. Pe timpul mai marilor din poporul romnan: Lucius, Sultonius, Marcellinus, i crmuitorul Hillaretes Palister i pe timpul conduc torului general peste Iudeea, Comus Flavius i pe vremea dreg torului asupra Ierusalimului, puternicul i naltul prin Pon iu Pilat i pe vremea procuratorului asupra Galileii, Irod Antipa i pe vremea marilor Ana i Caiafa-Aliaso i Mail; mai marii Templului, Raban i Amabelus, pe timpul marilor magistra i ai ora ului Ierusalim: Simbinacasacio, Pompilei, Rufa i comandantul ora ului Ioctenus Eu, Pon iu Pilat, procuratorul din Imperiul Roman, n Sala nal ilor Prin i, autentific i condamn la pedeapsa cu moartea pe cruce, pe numitul, de popor, Iisus Hristos Nazarineanul, om r zvr titor contra legilor lui Moise i contra majest ii sale Tiberiu, Cezar i mp rat al Romanilor. Ordon i hot r sc moartea Lui, prin r stignirea pe cruce, mpreun cu al ii, dup obiceiul celor condamna i de mul imea poporului, att bogat ct i s rac, pentru aceea c : n-a ncetat a ac iona pentru a face r scoal i pentru a produce pagube n Iudeea, ct i pentru aceea c se nume te pe sine Fiul lui Dumnezeu i rege al Ierusalimului i de asemeni pentru c amenin cu distrugerea Ierusalimului i a Sfntului Templu, i pentru c a refuzat s pl teasc tribut Cezarului, i pentru c a ndr znit s intre n Ierusalim cu ramuri de finici, fiind aclamat de o mul ime de oameni, ca i un rege, intrnd dup aceea n Ierusalim i n Sfntul Templu. ns rcinez pe primul meu suta , Cornuto Corneliu, s -L in legat n public, n centrul Ierusalimului, s -L biciuiasc , s -L mbrace cu o manta ro ie (de purpur ), s -L ncoroneze cu o coroan de spini i s -L oblige s - i duc singur crucea pe umeri, spre a servi de exemplu i altora, precum to i tlharii. Pentru aceea ordon, ca mpreun cu El, s se ia nc doi tlhari i s fie sco i prin partea Imboral, numit acum Andronimus spre a fi r stigni i mpreun cu Iisus Hristos n public, pe locul cel ales (pentru criminali) denumit Calvar (locul sngelui). Aceluia care va fi r stignit i care va muri s -i fi e l sat corpul pe cruce pentru nfrico area poporului, precum se face cu to i tlharii i criminalii. Iar n partea de sus a crucii s fie scris, pe o plac , n trei limbi, inscrip ia "IISUS ALUN OMLIS IODAM", evree te. "IESOUS O NAZAREOS BASILEVA IUDEON", grece te. IISUS NAZAREUS REX IUDAEORUM", latine te . Ordon ca nici unul din subalternii mei, dup grad i func ie, s nu pregete a mplini cu grab aceste ordine i s nu se opun osndirii acestuia care a renun at de bun voie la credin a evreeasc , ci s execute totul ntocmai, dup cum a fost hot rt de mine, infailibilul, dup ornduielile legilor mp r te ti ale romanilor. Martorii acestei sentin e sunt: din semin ia lui Israel, Ruan, Daniel, Rambinal, Ioachim, Banican, Rotin, Iotavel i Pericolan; din partea prin ilor romani ai rii: Lucius, Sicelius i Maximilius; dintre farisei: Barbos, Simion i Boriel; dintre nal ii judec tori romani: Raban, Haudanius i Bacaralos; dintre nal ii preo i: Ruan, Iodus i Bucasalis; supraveghetorul pentru criminali dintre iudei: Butan". Ierusalim, 23 martie 4147 de la crea iune. Aceast sentin a fost g sit printr-o aparent ntmplare n anul 1509 n ora ul Amkula (Italia), foarte bine p strat . Era ntr-o lad de marmur care era, la rndul ei, ntr-o lad metalic . Sentin a era scris n limba ebraic . Publicat prima dat n Constantinopol, apoi de patriarhul Eremia la 9 aprilie 1643, a fost tradus din limba greac n bulgar la 27 mai 1875 n ora ul Rusciuc, iar de aici n romne te. Pedeapsa (crucificarea) Domnului Iisus Hristos a fost o pedeaps roman , prev zut de legislaie acelei vremi.
la smb t , aprilie 16, 2011 Trimite i prin e-mailPosta i pe blog!Distribui i pe TwitterDistribui i pe Facebook