Sunteți pe pagina 1din 1

Ce trebuie sa cuprinda un avertisment scris dupa realizarea cercetarii disciplinare si incheierea procesului-verbal, se redacteaza decizia conducatorului unitatii de sanctionare

disciplinara, care va cuprinde cel putin: - descrierea faptei - mentionarea sanctiunii aplicate - motivarea aplicarii sanctiunii (in sensul ca nu e de maxima gravitate si ca se apreciaza, avand in vedere si conduita faptuitorului, ca acesta se va putea indrepta, masura avertismentului fiind suficienta) - temeiul de drept - data aplicarii sanctiunii - termenul de contestare a sanctiunii aplicate si instanta competenta