Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE VEST TIMI OARA Facultatea de drept i tiin e administrative Masterat tiin e penale, an II, sem.

I Teoria cercetarii criminologice

CAUZELE CRIMEI SI DIMINUAREA LOR

Prof.dr.

:Tiberiu Medeanu

Masterant: Maria Andra Buduran

Generalit i L comia, furia, gelozia, r zbunarea, mndria; sunt doar cteva dintre principalele motive ce stau la baza comiterii de crime. Unii indivizi decid s comit o crim i planifica n avans fiecare pas, pentru a cre te ansele de reu it i a reduce riscurile; ace ti indivizi sunt cei care fac o alegere clar a ac iunilor lor; Al ii, comit crima din impuls, furie, teama. Pentru al ii, crima este un stil de via care le ofer mari recompense, admira ie i exaltare. De-a lungul timpului, speciali tii au ncercat s determine cauzele comportamentului social anormal, inclusiv comportamentul criminal. ntunecarea gndirii, probleme neuronale i durere psihic sever : ace tia sunt, conform speciali tilor, principalii factori ce stau la baza acestui comportament. Cuprins : Generalit i Adul ii i comportamentul criminal Copiii/adolescen ii i comportamentul criminal Rela ia parental - sociopatia Ereditatea i activitatea creierului Hormonii Educa ia i grupul social Drogurile i alcoolul Adul ii i comportamentul criminal Majoritatea crimelor comise de oamenii de rnd au la baz un puternic instinct impulsiv - un moment de furie declan at de o insult , datorie financiar , dragoste sau sex. Mare parte sunt comise, sus in speciali tii, de oameni care tind s aib un comportament nonconformist i nealiniat normelor sociale, n majoritatea timpului, ceea ce ar putea explica violenta extrem n momentele n care i pierd cump tul. n cele mai multe situa ii, o persoan care ucide nu are inten ia de a comite aceast ac iune; n cel pu in 20% din cazuri, ac ioneaz pentru a se auto-apara. n alte situa ii, persoanele cu gnduri uciga e ac ioneaz indirect, convingnd sau aducndu- i victim n starea de a comite suicid. Impulsul de a ucide, este, se pare, universal, ns motivele care i conduc pe femei i b rba i la comiterea acestui act sunt variate i misterioase. n unele cazuri, crima este dictat de probleme psihice ale individului; n altele, motivul pare a fi nimic mai mult dect o dorin material . n crimele s vr ite n familie, motivele difer , de la nen elegerile dintre parteneri, pn la gelozie, suspiciune de adulter sau chiar prinderea n fapt a partenerului. Pentru unele cupluri, obsesia i dependenta de partener sunt doi dintre principalii factori care duc, n cele din urm , la s vr irea de crim ; partenerii nu accepta desp r irea de persoana iubit i astfel, fie n urma unor confrunt ri, fie voit, ajung s comit crima. Frustrarea frecventa poate fi o surs a comportamentului agresiv i poate lua multe forme, declan ata fiind deseori de sentimentul de inferioritate fizic , social sau intelectual . Mul i speciali ti n comportament agresiv considera c acesta este nv at, deseori prin observare, iar unii dintre ei sunt convin i c violen a prezentat la TV dezvolta tendin e violente att n cazul copiilor ct i al adul ilor. Violen a a fost utilizat ca tema n nenum rate opere de art ; spre deosebire de TV, speciali tii considera c expunerea violen ei prin opere artistice nu are efecte negative la nivel de individ, ci mai mult, poate crea repulsie fata de aceste gesturi, poate nv a popula ia despre consecin ele sale.
2

Copiii/adolescen ii i comportamentul criminal n toate teoriile i specula iile referitoare la ntrebarea "De ce comit copiii crime", r spunsurile nu difer cu mult fa de motivele care i ndeamn pe adul i c tre acest gest. Cu pu ine excep ii, adolescen ii sunt suficient de capabili s n eleag c gestul lor este unul gre it. La fel ca i n cazul adul ilor, unii adolescent ucid deoarece sufer de agresivitate cronic i nu i pot controla impulsivitatea n anumite momente. Al ii ucid ca r spuns la un istoric de ostilitate supracontrolata. Al ii comit acest gest dup perioada n care sunt cople i i de sentimetul de victimizare i resentimente. Pentru al ii, crima este un r spuns la un factor traumatizant pe care nu l mai pot tolera. n cazul adolescen ilor imaturi i narcisi ti, apare obsesia. Deprivati de dragoste sau recuno tin a, se simt justifica i s foloseasc violenta. Mai pu in comune, dar foarte dramatice, sunt cazurile n care crimele sunt comise de psihotici i indivizi care sufer de grave afec iuni psihiatrice care-i "rup" de realitate. Este cunoscut faptul c , adolescen ii au tendin a de a adopta comportamente riscante. Studiile demonstreaz c adolescen ii nu au tendin a de a se considera mai invulnerabili sau mai invincibili, comparabil cu adul ii; n schimb, sunt predispu i spre a se comporta ca i cum ar fi invincibili din cauza imaturit ii, impulsivit ii sau judec ii gre ite. Lipsa experien ei i a responsabilit ii, nep sarea fata de eventualele consecin e, i determin s se comporte indiferent i s se implice n activit i riscante. Valorile, anturajul i violenta Valorile, atitudinile i educa ia, contribuie deasemeni n formarea unui caracter violent. Mul i copii au nv at sau au ajuns s considere c violen a este o metod legitim de a rezolva probleme personale i conflicte ntlnite n via a de zi cu zi. Cnd sunt, sau au impresia c sunt provoca i, au tendin a de a ntoarce atacul, f r a ncerca s g seasc i alte metode de rezolvare pe cale pa nic a situa iei, i mai ales, f r a se gndi c ac iunile lor pot avea consecin e grave sau, chiar fatale. De-a lungul timpului, conceptul de "respect" s-a modificat sim itor n rndul noilor genera ii. n multe grupuri de adolescen i, sunt folosite replici gen: "l respect dac i el m respecta pe mine", sau justific ri ale unor ac iuni violente: "Nu mi-a ar tat respectul cuvenit". Respectul a devenit astfel o "posesie", un titlu, o condi ie. Deseori, orbi i de obsesia de a fi "respecta i", tinerii ajung s ucid din dorin a de a- i salva onoarea pe care nu au c tigat-o sau nu au meritat-o niciodat . Ap rarea onoarei interac ioneaz frecvent cu dinamica grupului; dintr-o varietate de motive, adolescen ii tind s formeze grupuri cu o cultur proprie, i s manifeste atitudini ostile sau agresive la adresa celor ce nu se supun regulilor impuse de ei. Rela ia parental - sociopatia Ideea de sociopat a fost adoptat n anii '80 pentru a descrie un "ciclu de violente domestice" s u model reg sit n istoricul familial. Ciclul de violente descrie situa ia n care un individ care s-a dezvoltat ntr-un mediu caracterizat prin abuz sau comportament antisocial are tendin a de a aplica acela i tratament copilului s u; acesta, la rndul s u, se va conforma ciclului, odat ce va deveni p rinte. Copiii neglija i sau abuza i sunt mai predispu i comiterii de crime pe parcursul vie ii. n mod similar, abuzul sexual n copil rie duce, de multe ori, la transformarea victimei n agresor odat cu atingerea pragului de adult. Neglijarea i abuzarea cipiilor persista de multe ori de-a lungul multor genera ii; astfel, ciclul de abuzuri, sociopatie i crime se repeta. Pe de alt parte, copiii sus inu i i iubi i de p rin i dezvolta inceredere persoanala, stima de sine i interes fa de mediul social; de regul , copiii din aceast categorie au o alt viziune asupra rela iilor
3

interpersonale i sunt mai pu ini predispu i c tre violente, omucidere. Cu toate acestea, n ultimele decenii, opinia public nu a acceptat supozi ia conform c reia comportamentul criminal este determinat de afec iuni psihiatrice ci, mai degrama, a considerat omorul ca fiind dictat de ac iuni premeditate. Ereditatea i activitatea creierului Studiile cu privire la originile tulbur rilor antisociale de personalitate i influen a acestora n comportamentul criminal, au dus la studierea gemenilor i a copiilor adopta i. Gemenii identici prezint acelea i gene. Cercet torii au descoperit c gemenii identici sunt de 2 ori mai predispu i a avea acela i comportament criminal fata de gemenii fraternali, care au gene similare, dar nu i identice. Alte studii sugereaz c , copiii adopta i prezint mai multe similaritudini - legate de predispozi ia c tre crima - n raport cu p rin ii biologici dect cu p rin ii adoptivi. Toate aceste cercet ri, indica existen a unei baze genetice n comportamentul criminal. Tehnologiile medicale din ultimele decenii au permis avansarea cercet rilor legate de cauzele biologice ale comportamentului criminal. Spre exemplu, n 1986, au fost identificate conexiuni ntre creier i comportamentul antisocial; conform acestora, criminalii experimenteaz mai pu ine reac ii la nivel cerebral n prezen a pericolului dect majoritatea indivizilor. O astfel de func ie cerebral , se considera, cre te riscul de omucidere, criminalii fiind mai pu in speria i de consecin ele sau pedeapsa faptei s vr ite. Cu ajutorul Computerului Tomograf, RMN-ului i a Tomografului cu emisie de pozitroni (PET), cercet torii au studiat activitatea creierului i inclina ia c tre omucidere. Investiga iile au urm rit rolul neurochimicalelor - substan e eliberate de c tre creier pentru a activa activitatea organismului i a hormonilor - n influen area comportamentului criminal. Rezultatele au indicat c un nivel crecut de serotonina - substan a produs de sistemul nervos central ce are efecte asupra st rii emo ionale a indivizilor - descre te agresivitatea. Pe de alt parte, un nivel crescut de dopamina, cre te agresivitatea. Dopamina este produs de c tre creier i afecteaz rata b t ilor inimii i presiunea sngelui. n prezen a dovezilor, cercet torii s-au a teptat s descopere, n cazul persoanelor care comit crime, o reducere a nivelului de serotonin i cre terea nivelului de dopamin . Criminalii n serie Cercet torii au studiat i creierul criminalilor n serie, iar RMN-urile au relvat nivele crescute ale unor neurotransmitatoriprecum dipamina i sc zute de serotonin . Au existat i nenum rate cercet ri ale sistemului limbic, parte a creierului care controleaz emo iile i comportamentul. Noi medicamente au revolu ionat tratarea depresiei i chiar acomportamentului psihotic. Nimic ns nu a putut justifica crimele n mas . Hormonii Hormonii sunt substan e care controleaz func iile organelor. Cercet torii au testat rela iile dintre hormoni, cum ar fi testosteronul i cortizolul, i comportamentul criminal. Testosteronul este un hormon sexual produs de organele sexuale, care influen eaz dezvoltarea caracteristicilor masculine. Studiile pe animale au demonstrat c exist leg turi strnse ntre nivelul de testosteron i comportamentul agresiv. M surarea testosteronului n rndul de inu ilor din penitenciare a demonstrat de asemeni prezen a unor cantit i ridicate comparativ cu restul popula iei. Cortizolul este de asemeni asociat cu comportamentul criminal. Nivelurile crescute de cortizol duc la cre terea cantit ii de glucoza din creier, pentru ob inerea unui plus de energie - situa ie ntlnit n momentele de stres sau resim ire a unui pericol. Persoanele ce prezint un nivel ridicat de cortizol au aten ia mult mai bine dezvoltat i sunt mai active
4

fizic; pe de alt parte, nivelul sc zut de cortizol este asociat persoanelor cu probleme de concentrare, activit i fizice reduse i deseori, comportament antisocial, inclusiv agresiv. Studiile pe adul ii violen i au relevat un nivel sc zut de cortizol.

Educa ia i grupul social Conform teoriilor sociologilor, majoritatea de inu ilor din penitenciare au un nivel redus i foarte redus de educa ie; mul i dintre ace tia nu tiu s scrie i s citeasc i nu au absolvit nici m car o coal elementar . Astfel, cele mai comune crime au la baza jafuri, spargeri de locuin e, tlharii, trafic de droguri, furturi din magazine. Lipsa unei educa ii minime n rndul acestei categorii, are ca rezulate lipsa unui loc de munc i perioade lungi f r posibilitatea ob inerii unui venit lunar, ceea ce, inevitabil, conduce la cre terea infrac ionalit ii, finalizat , n multe situa ii, cu omucidere. Chiar dac n multe situa ii educa ia ofer posibilitatea ob inerii unui serviciu i a unui venit lunar, nu ntotdeauna combate efectele abuzului, s r ciei sau altor factori restrictivi. Grupul de apartanenta al unei persoane are o puternic influen a asupra deciziei de a comite crima. Spre exemplu, copiii ce apar in familiilor defavorizate, din dorin a de a compensa lipsurile i de a nu resim i diferen e fata de tinerii din familii bogate - care de regul , i exclud din anturaj, aderar la anumite g ti care s le asigure un anumit respect, sentiment de putere i statut. De regul , g tile sunt focusate pe ob inerea de bunuri materiale, prin fraud , tlharii, trafic. Drogurile i alcoolul Anumi i factori sociali au puternic influenta n abilitatea unei persoane de a lua decizii; Drogurile i abuzul de alcool sunt astfel de factori. Impulsul de a comite o crim pentru a asigura nevoia de drog, ifluenteaza procesul de decizie. Att drogurile ct i alcoolul se interpun gndirii lucide i judec ii i reduc inhibi ia (regulile social-comportamentale), oferind individului un plus de curaj n comiterea unei crime. Sentin a de ncarcerare are minim important pentru o persoan aflat sub influen a drogurilor. Abuzul de substan e i alcool, cresc gradul de agresivitate al individului i riscul de comitere a unei crime, n situa ii care victima nu are nici o rela ie cu atacatorul; astfel de evenimente se pot petrece n baruri sau n spa ii publice, n urma unor confrunt ri/conflicte, duse la extrem de cel afectat de consum. Criminali tii apreciaz c n aproximativ 30-50% din cazurile de crim , abuz sexual sau tlh rie, atacatorii se afla sub influen a drogurilor/alcoolului. Totodat , multe dintre cazurile de violen a n familie sunt cauzate de un partener/p rinte alcoolic. Nenum rate cazuri au la baza certurile ntre parteneri sau m surile corectoare aplicate copiilor, n lipsa unei judec i lucide. PREVENIREA CRIMINALIT TEORIE I PRACTIC II.

Dinamica fenomenului infrac ional din ultimii ani i eforturile institu iilor statului i ale societ ii civile de a-i face fa ntr-o manier coerent i eficace, impune realizarea unei strategii na ionale de prevenire a criminalit ii. Acest lucru este deplin posibil deoarece exist o baz teoretic bogat consacrat acestui domeniu: acte normative romane ti, programe i recomand ri ale Consiliului Europei i ale O.N.U., strategii elaborate recent n alte ri.
5

Noile evolu ii contemporane demonstreaz pericolul criminalit ii pentru dezvoltarea social , dreptul cet enilor de a tr i n securitate i, ca o consecin , elaborarea unei strategii pe termen lung pentru a evita mersul spre o societate terorizat . Peste tot n lume, statisticile oficiale arat cre teri importante ale criminalit ii dar i eforturi din ce n ce mai mari pentru ai face fa att la nivel de stat ct mai ales la nivel comunitar. De i serviciile de poli ie r mn n continuare esen iale pentru combaterea i prevenirea criminalit ii, cet enii i comunit ile devin din ce n ce mai vizibile n domeniul att de complex al ordinii sociale i al cre terii calit ii vie ii. Travers m o perioad n care, la marile flageluri sociale cunoscute - corup ia, s r cia, omajul, drogurile, alcoolismul - se adaug terorismul, crima organzat , degradarea mediului urban precum i factori subtili ca abuzurile, discrimin rile, absen a controlului, promovarea violen ei prin mass-media. To i ace ti factori se conjug , desigur, cu cei particulari unei ri sau unei regiuni amplificnd vulnerabilitatea social i costurile criminalit ii. Grupurile care sufer cel mai mult din cauza unei rate nalte a criminalit ii, r mn mereu acelea i: tinerii, vrstnicii, femeile, persoanele singure, cei care tr iesc n cartiere marginalizate. De i riscurile imediate par urgente, amelior ri de durat apar doar cnd sunt aborda i factorii indirec i: s r cia, incultura, omajul, lipsa perspectivei, etc. Ca urmare, prevenirea criminalit ii minorilor devine un imperativ al acestei perioade pentru Romnia, n care obiectivele principale sunt ordinea social , consolidarea mecanismelor de respectare i aplicare a legilor, formarea i solidarizarea publicului la ac iunile preventive, supravegherea i evaluarea riscurilor n timp i spa iu. n acest context e nevoie ca Ministerul Justi iei s realizeze o strategie na ional de prevenire a criminalit ii centrat pe dezvoltarea social , n care puterile publice s aib rolul principal n coordonarea programelor la nivel na ional, jude ean i local. Iat cteva obiective i recomand ri n acest sens: 1. Prevenirea delincven ei cuprinde ac iuni colective necoercitive asupra cauzelor infrac iunilor pentru a le reduce probabilitatea sau gravitatea. n ultimii ani, dou modalit i sunt cele mai utilizate n lume: prima este prevenirea social , care, apelnd la educa ie, prin intermediul institu iilor i speciali tilor, mpiedica evolu ia indivizilor spre inadaptare i antisocialitate. A doua, este prevenirea situa ional , care urm re te protejarea persoanelor i bunurilor cu ajutorul poli i tilor i exper ilor n domeniu care stabilesc m suri eficace n teren, instruiesc cet enii, instaleaz dispozitive. 2. Sentimentul de securitate personal este condi ia de baz a calit ii vie ii i este cel mai mult alterat de criminalitate. Deseori, presa de senza ie joac un rol important n percep ia pericolelor de c tre cet eni. Statul coordoneaz ntreag activitate i asigur prevenirea situa ional prin norme de securitate, legi pentru alcool i arme, reglementari urbane privind amenajarea spa iului, iluminatul public i alte m suri asem n toare. 3. Doar prevenirea social este eficace pe termen lung, deoarece ac ioneaz asupra tinerilor inadapta i n contextele sociale n care tr iesc: familie, coal , grup de prieteni, cartier, localitate. n acest sens, ac iunile preventive au o dubl orientare: pe de o parte, spre factorii care anticipeaz o dezvoltare inadecvat a persoanei i a familiei sale i, pe de alt parte, spre comunitatea n care tr iesc ace tia. n mod deosebit, prevenirea social dezvolt programe de ameliorare precoce a competen elor de via ale minorilor, de eliminare a caren elor parentale, de creare a
6

condi iilor pentru o bun evolu ie intelectual i moral a familiei, de mbog ire a mediului educativ n care tr iesc minorii (pre) delincven i. A te purta civilizat, a nu ipa, a- i controla violen a, a respecta regulile, a- i impune s fii bun cu cei din jur, a i oferi ajutorul, a face fa fricii, a-i pre ui pe cei apropia i, nu sunt achizi ii att de facile pe ct par la prima vedere. Cu ct vulnerabilitatea social a copiilor i p rin ilor este mai mare, cu att riscul apari iei i men inerii conduitelor antisociale este mai amplu. Cnd e ti convins c nu ai valoare i nici viitor, conduit moral devine un lux inutil. 4. Problematica actual a prevenirii criminalit ii este complex i impune clarific ri teoretice, investiga ii de teren i o bun comunicare cu lumea tiin ific din ar i str in tate. Iat o serie de asemenea probleme ce trebuie abordate n cuprinsul proiectului de strategie na ional de prevenire: tendin ele criminalit ii n timp i spa iu, cauzele acesteia, sursele vulnerabilit ii sociale, crearea unei culturi adecvate ideii de prevenire, sursele tradi ionale ale ordinii sociale, limitele sistemului penitenciar, domeniile i principiile care fundeaz ac iunile i programele de prevenire, necesitatea ac iunilor proactive. 5. Elementele componente ale strategiei propuse de noi spre realizare Ministerului Justi iei, sunt urm toarele: - programe de prevenire; - studii i cercet ri; - Institutul Na ional de Criminologie (exist deja); - informarea i educarea publicului; - formarea speciali tilor; - centru de documentare; - fond de investi ii n prevenire; - funda ie public pentru prevenire. 6. Conducerea i coordonarea activit ilor de prevenire trebuie desf urat la dou nivele: la nivel na ional - Consiliul Na ional de Prevenire a Criminalit ii, conferin a primarilor privind prevenirea, conferin a comitetelor de p rin i din sistemul colar etc. iar la nivel local - consiliul jude ean, consiliul local, comitete de cet eni, comitete de ntreprindere, parteneriate. Nu trebuie s ne temem de multiplicarea serviciilor de prevenire deoarece acest lucru poate duce la inova ie i emula ie constructiv , dar n acest caz este nevoie de o coordonare flexibil . 7. ntreaga strategie na ional de prevenire are n centrul s u o diversitate de programe pentru copii i familie, pentru coli i comunit i, pentru victime, pentru minorit i i imigran i, pentru de inu i, etc., dar i programe nalt specializate n domeniul toxicomaniei, corup iei, crimei organizate, mediului natural i construit, .a. Programele preventive, de orice natur ar fi ele, implic ntotdeauna o mare parte de negocieri cu toate p r ile interesate. 8. Un capitol aparte ar trebui consacrat institu iilor i organiza iilor implicate direct n prevenirea criminalit ii: ministere, organiza ii non-guvernamentale, ntreprinderi, persoane particulare benevole. De asemenea, este necesar s fie abordate sursele dificult ilor pentru activit ile de prevenire (cele care provin din partea indivizilor, cele care deriv din varietatea infrac iunilor, cele care in de costurile programelor).

9. De obicei popula ia localizeaz cauzele criminalit ii n alcool, droguri, omaj, influen a prietenilor sau n violen a promovat prin pres . Solu iile de reducere a st rii infrac ionale sunt considerate diminuarea s r ciei, ameliorarea prevenirii, cre terea severit ii sentin elor i a num rului de poli i ti. De i identificarea i prevenirea riscurilor are deseori o conota ie politic , ministerele i asocia iile societ ii civile ar trebui s aib o larg autonomie pentru a duce lucrurile la bun sfr it. 10. Prevenirea nu este doar opera unui specialist ci ea solicit efortul tuturor. Dincolo de recomand ri foarte limitate, ea implic apelul la o schimbare de mentalit i... O societate unde se rennoad comunicarea, unde constrngerile r mn suple, unde omul este luat constant n considera ie, va refuza violen a. Refuznd aceast sfidare, se va na te o lume nu f r violen , dar mai lini tit (R spuns violen ei, tomul 1,Presses Pocket, Paris, 1977, pag, 222). 11. Activitatea de prevenire a criminalit ii nu va fi eficient n orice condi ii: n primul rnd este nevoie de o legisla ie adecvat , de statistici uniforme, de o reflectare obiectiv n mass-media, de evaluarea corect a nevoilor locale, de implicarea cet enilor i a sectorului privat. n toate acestea, Ministerul Justi iei are un roj major de jucat. 12. Diversele solu ii avute n vedere pentru prevenirea criminalit ii, pun n balan problema drepturilor omului, a libert ilor i responsabilit ilor individuale cu necesitatea de a proteja popula ia n general, i mai ales, grupurile cele mai expuse, pe primul plan fiind minorii; pentru aceasta este nevoie de reglement ri juridice riguroase i o prezentare clar a principiilor care conduc ac iunile prioritare. Solu iile pentru prevenirea delincven ei trebuie concepute ntr-un context cu dificult i pe termen lung n care speciali tii intervin n baza unor diagnostice fundamentate tiin ific. 13. n general, publicul larg crede c statul trebuie s reduc pericolele i s vegheze la securitatea comunit ilor, mai ales cnd sunt expuse la riscuri pu in evidente sau care nu depind de voin a lor. De aceea, atunci cnd este abordat prevenirea criminalit ii, este necesar un climat de ncredere ntre reprezentan ii statului, exper i, public i pres . n acest sens, guvernul trebuie s ierarhizeze i s ob in consensul i legitimitatea pentru ac iunile sale ndreptate spre combaterea principalelor riscuri care pot genera criminalitate. Iat n continuare cteva din problemele tratate pe larg n acest studiu care a fost deja publicat n anul 2005, cu acela i titlu, la Editura Oscar Prin din Bucure ti. TEORIA GENERAL A PREVENIRII CRIMINALIT II

Din punct de vedere tiin ific, prevenirea implic m surile de politic penal care au ca finalitate, exclusiv sau par ial , limitarea posibilit ii de apari ie a infrac iunilor. Pentru Consiliul Europei - Recomandarea R(87)7 prevenirea este doar un instrument distinct al politicii penale (care mai include pedepsele alternative, depenalizarea, ajutorul victimelor,reinser ia social i tratamentul aplicat delincven ilor. Criminologia limiteaz termenul de preveniredoar la m surile care urm resc s diminueze criminalitatea prin ac iuni asupra cauzelor, luate nainte ca ele s se manifeste (excluznd m surile de represiune care de obicei previn doar recidiva). Pentru a n elege specificul prevenirii criminalit ii mai trebuie luate n calcul i alte note distinctive: prevenirea are caracter colectiv i nu este coercitiv , ac ioneaz nainte de producerea infrac iunilor, exclude m surile de pedepsire sau intimidare. Desigur, exist i voci care se opun ideii
8

de prevenire aducnd ca argumente faptul c delincven a este un fenomen social ce nu poate fi influen at, c adev rata cauz se afl n organizarea biopsihic a individului, c infrac iunile sunt crea ia sistemelor de justi ie penal sau c e ecul luptei mpotriva criminalit ii este datorat sl biciunii politicii de sanc iuni penale. Cei care au ncredere n activitatea de prevenire consider c personalitatea omului poate fi modificat prin educa ie i prin schimbarea contextelor situa ionale iar dinamic trecerii la act (interac iunea individ situa ie) poate fi influen at decisiv. n aceste condi ii, nu putem trece cu vederea totu i anumite limite ale activit ii de prevenire: varietatea infrac iunilor este a a de mare nct nu pot fi toate prevenite n aceea i m sur ; costul unor modalit i de interven ie este foarte ridicat; starea mental de moment a unor delincven i nu poate fi prev zut ; anumite m suri pot veni n contradic ie cu valorile sau tradi iile locale. Exist cteva condi ii care asigur eficacitatea programelor de prevenire: voin a politic i alocarea de fonduri suficiente, o perspectiv pe termen lung, statistici oficiale uniforme, obiectivitatea mass-media, o corect evaluare a nevoilor locale, implicarea sectorului privat de securitate, implicarea cet enilor, criterii de evaluare m surabile, existen a unui centru de informare i documentare pentru publicul larg, formarea adecvat a practicienilor. PREVENIREA SOCIAL Prevenirea social este conceput astfel nct s provoace schimb ri durabile la tinerii care sunt n pericol s ajung r u. inta principal este evitarea inadapt rii prin dezvoltarea aptitudinilor pozitive, cre terea rezisten ei la seduc iile delincven ei, interven ii la nivelul familiei, a colii, a grupului de prieteni sau a cartierului. Prevenirea prin dezvoltare mintal urm re te ameliorarea durabil a comportamentelor sociale ale copiilor care, altfel, ar ajunge la delincven . Pentru a fi eficace trebuie s fie precoce (pan la adolescen ), s fie de ordin educativ, s fie realizat n contextul familie sau al colii, s mbog easc mediul educativ i s ini ieze mama i tat l copilului n arta de a fi p rin i. Antisocialitatea deriv , n general, din vulnerabilitate, deregl ri nervoase sau endocrine, din caren ele educative ale p rin ilor; copiii dificili i p rin ii f r abilit i educative pot stabili rela ii nes n toase care genereaz pentru copilul colar un triplu handicap: copilul va fi violent verbal i fizic, nu va respecta autoritatea profesorilor iar n final, se va al tura altor delincven i. O serie de experimente realizate n alte ri vor clarifica i mai mult problematic prevenirii prin dezvoltare mintal . n 1992, la Montreal, Richard Tremblay s-a ocupat de mai multe grupuri de copii cu vrsta de 12-13 ani. Scopul urm rit a fost ameliorarea abilit ilor sociale i cognitive ale copiilor i cre terea competen elor educative ale p rin ilor astfel nct, la adolescen , ace tia s nu devin delincven i. Mamele copiilor cuprin i n experiment au fost instruite s disting comportamentele pozitive de cele negative ale copilului, s le nt reasc conduitele bune, s gestioneze crizele, s generalizeze nv rile i s sanc ioneze f r a utiliza pedepse. Copiii au participat la coal la sesiuni de formare a abilit ilor sociale i de rezolvare de probleme, inclusiv jocuri de rol (a fi politicos, a respecta regulile, a- i face prieteni cu o conduit bun ). Urm rindu-se n timp evolu ia celor care au participat la experiment, s-a constatat c doar 2,2% din ei au avut probleme colare, restul avnd o bun adaptare la exigen ele colare i mul i prieteni neagresivi. ntr-un alt experiment consacrat dezvolt rii competen elor educative ale p rin ilor (Syracuse Family, Development Research Program 1995-1998) s-a intervenit asupra tinerelor mame care tr iau n s r cie. Ele au fost vizitate la domiciliu chiar nainte de a na te i au fost nv ate cteva elemente esen iale pentru a asigura o bun educa ie copiilor lor: s observe atent interac iunile copilului, s
9

foloseasc eficace pedepsele i recompensele, s se joace cu copilul i s tie s negocieze n situa iile de criz . Rezultatele acestui experiment au fost pozitive. Un interesant program contra delincven ei i care demonstreaz eficacitatea unei ini iative de dezvoltare social s-a derulat n ora ul Delft. M surile principale au fost organizarea timpului liber pentru tineri, reducerea num rului de familii numeroase n fiecare cartier, mai bun supraveghere a caselor i reintroducerea portarului la diverse imobile. Rezultatele au dep it a tept rile: n trei ani delictele au sc zut cu 30% iar guvernul olandez a decis s pl teasc o parte din salariu pentru 150 de portari6. n acela i sens amintim i programul desf urat n 1962 n ora ul american Michingan, pentru copii pre colari, care prezentau un risc nalt de a deveni delincven i din cauza situa iei p rin ilor lor. Copiii aveau vrst cuprins ntre 3 i 5 ani i au fost repartiza i n dou grupe - una experimental i alta martor. Primul grup a beneficiat de preg tire pentru coal 2,5 ore pe zi i erau vizita i s pt mnal la domiciliu de un lucr tor social. Programul a durat 2 ani iar copiii au fost urm ri i pan au mplinit 19 ani: s-a constatat c la cei cuprin i n program, incidentele infrac ionale au sc zut cu 20% iar e ecul colar a fost redus. Senatul american a calculat c fiecare dolar investit a economisit 5 dolari din aloca iile pentru securitate social , cheltuieli judiciare, victime i conservarea calit ii vie ii. Vom prezenta n continuare o serie de programe de prevenire desf urate n comunitate cartier, coal dar care au avut alte rezultate dect cele a teptate. n 1982, n 10 ora e americane s-a desf urat un program de diminuare a criminalit ii combinnd ac iunile asupra minorilor cu poten ial delincvent cu cele de supraveghere a cartierului (Neighborhood Anti-Crime Self Help Program). Evaluarea programului a fost negativ n anumite zone criminalitatea chiar a crescut, deoarece s-a constatat o ruptur intre eforturile depuse pentru a restaura controlul social i ac iunile desf urate n realitate. Copiii din familiile s race au vrut s se plimbe pe strad iar membrii bandelor au continuat s - i fac sim it prezen a nefast . Singura diferen a fost acum c to i au jucat mai mult baschet. Era clar c doar activit ile destinate timpului liber nu ajungeau s scad delincven a. De asemenea, s-a dovedit c oamenii care tr iesc n aceste zone nu sunt capabili s se ocupe de tineri i s ac ioneze colectiv: familiile sunt prea fragile iar sus inerea social este prea slab pentru a putea ac iona eficace. Alte program au avut ca scop s verifice rolul animatorilor pentru bandele de pe strad i cel al grupurilor de discu ie. ntre 1954 i 1957, la Boston i Los Angeles s-a invocat promovarea unor animatori care s organizeze cu minorii dans, sport, consiliere cu adolescen ii responsabili de diverse delicte i de ntre inerea unor rela ii dificile n ambian . ncerc rile f cute au e uat deoarece dinamica intern a grupurilor de delincven i a fost de fiecare dat mai puternic dect influen a animatorilor. Aceea i soart au avut-o i grupurile de discu ie n care au fost cuprin i minori delincven i de 13 14 ani, pentru a discuta despre modalit ile de dezvoltare a abilit ilor de rezolvare a problemelor interpersonale. S-a constatat ins c povestirea l ud roas a unuia despre un furt a fost primit favorabil de ceilal i. E ecul acestui program a fost evident: tinerii care participau la program comiteau mai multe delicte, grupul de discu ie transformndu-se n veritabile edin e de nt rire a delincven ei. O condi ie pentru a ncepe programul precoce de prevenire este ob inerea consim mntului din partea familie minorului vizat i desigur atragerea acestuia la o participare activ al turi de speciali tii r spunz tori de program (lucr tori sociali, psihologi, sociologi etc.). Acest lucru nu este u or de ob inut n familiile n care p rin ii nu- i iubesc copii i i percep pe ace tia ca surse de suferin i expunere public . P rin ii ar trebui s participe voluntar, f r a face presiuni asupra lor: n unele ri ei sunt stimulate prin ajutoare financiare sau chiar asigurarea unei locuin e.

10

PREVENIREA SITUA IONAL Orice loc obi nuit din societatea modern poate reprezenta o situa ie criminogen : str zi slab luminate, magazine, parcuri, mijloace de transport n comun, cazinouri, muzee. Statutul mai mult sau mai pu in criminogen la acestora ca puncte fierbin i ale criminalit ii sau ca zone sigure, cu rat sc zut de infrac iuni se stabile te n baz statisticilor poli iei locale, a studiilor referitoare la victime i analizele modelelor infrac ionale. Dinamicile fundamentale ale acestora pot fi reprezentate prin c iva parametri simpli prezen a unor inte valoroase i a indivizilor cu inclina ii infrac ionale precum i absen a unor paznici eficien i sau a controlului situa ional.n acest context, putem vorbi de locuri vulnerabile n care riscul de a atrage infrac iuni este mai mare. n ce prive te interven ia n asemenea situa ii, pot apare limit ri datorate faptului c trebuie s se men in via a normal i afacerile obi nuite: astfel, ntr-un magazin, dac se vor lua m suri prea severe de supraveghere a m rfurilor expuse, vnz rile ar putea sc dea ngrijor tor. n continuarea studiului s u, Garland dezvolt o perspectiv interesant privind delincventul, pe care l denume te omul situa ional: el este un individ modest, ra ional, interesat de sine, eliberat de orice limite morale sau de controlul supraeului s u; el este un consumator atent la oportunit ile criminale i care r spunde oric rei ispite situa ionale. n acela i timp, autorul vorbe te despre homo prudens, cet eanul care trebuie s gestioneze riscurile vie ii moderne astfel nct s - i asigure maximum de securitate. Necesitatea prevenirii situa ionale deriv din seria spontan sau nv at a cet enilor de a se proteja (homo prudens); n acest sens s-a creat o adev rat pia privat a ofertei de securitate (produc tori i instalatori de alarme, consultan i, servicii de securitate) iar statul promoveaz acte normative, legi pentru alcool i anume, pentru amenajarea spa iului i iluminatul str zilor. Uneori, m surile luate ntr-un cartier pot diminua criminalitate doar aici deoarece delincven ii s-au mutat n cartierele vecine (deplasarea delictelor). Iat un exemplu n acest sens: cu ani n urm , la New York s-a decis ca oferii de autobuz s nu mai vnd tichete cet enilor pentru a nu mai fi expu i furturilor; n scurt timp, delincven ii s-au deplasat spre sta iile de metrou. Desigur, se constat deseori i o real sc dere a delincven ei, atunci cnd ac iunile de prevenire sunt multiple i bine concepute (difuzarea beneficiilor). Astfel, n anii 80, n Olanda, la Amsterdam, Rotterdam i Haga, au fost angaja i 200 de agen i de informare i supraveghere n transportul public: ace tia erau grupa i cte doi sau trei, fiind responsabili cu securitatea, controlau biletele, ofereau informa ii pasagerilor i puteau alerta poli ia prin telefonul oferului. Ca urmare, au sc zut furturile, grafitti, vandalismul i num rul persoanelor care circulau f r bilet. Efecte asem n toare au avut i m surile luate n 1982 la Biblioteca Universit ii Wisconsin (SUA) unde c r ile au fost dotate cu sisteme electronice de securitate pentru a nu mai fi furate: s-a constatat c nu numai furturile acestora au sc zut (cu 80%) ci i cele de casete audio i dischete. Experien a acumulat n alte ri este deosebit de fecund i pentru noi, n ceea ce prive te solu iile eficace de prevenire situa ional : o bun protec ie fizic va fi asigurat prin por i nt rite, broa te, bariere, geamuri incasabile, case de bani, antifurt la ma ini,eliminarea u ii din spatele locuin elor; controlul accesului prin posturi de paz , telefon sau cartel magnetic la intrare, carduri de acces, perchezi ionarea bagajelor, etichete electronice; controlul facilitatorilor prin reglementarea vnz rii armelor sau instrumentelor ce pot servi unui atac (vaporizatoare), c r i de credit cu fotografie, ndep rtarea obiectelor ce pot servi ca arme; deturnarea (mpiedicarea contactului cu inta) prin amenajarea str zilor nchise pentru circula ie, separarea suporterilor pe stadioane, cazarea femeii b tute ntr-un loc sigur, interzicerea barurilor i centrelor comerciale n apropierea colilor, evitarea perioadelor de a teptare a autobuzelor la plecarea de pe stadioane; reducerea beneficiilor pentru delincvent prin telefoane publice cu cartel , marcarea pieselor de automobile, arestarea t inuitorilor, reducerea sumelor de bani aflate la casierie i
11

vnz tori, sp larea rapid a urmelor de grafiti i repararea propriet ii distruse pentru ca vandalii s nu se bucure de munca lor. PREVENIREA I AUTORIT ILE LOCALE

O anchet realizat de Na iunile Unite n 1994, la care au participat 135 de primari de pe toate continentele, a realizat c , intre problemele grave cu care se confrunt ora ele contemporane, criminalitatea se afl pe locul patru.Astfel, via a social a fiec rei localit i este puternic influen at de modul cum este asigurat sentimentul de securitate al cet enilor. Acesta este important pentru ncrederea lor n sistemul de justi ie penal . Odat cu cre terea popula iei i a ora elor, a crescut s r cia i excluziunea social , abandonul colar i din p cate, criminalitatea. n aceste condi ii, securitatea colectiv a devenit un bun al fiec rei comunit ii, un drept fundamental, un aspect al calit ii vie ii de cea mai mare importan . Ca urmare, prevenirea criminalit ii va fi inclus ca o preocupare permanent a comunit ilor locale indispensabil unei bune guvern ri. Ea implic un diagnostic corect al st rii de securitate, analiza cauzelor profunde ale criminalit ii i victimiz rii, elaborarea planurilor locale de ac iune, mobilizarea partenerilor n vederea interven iei i, n sfr it, evaluarea proiectelor aplicate. Se ajunge astfel, la realizarea unei adev rate agende cu activit i concrete viznd crearea unei localit i mai sigure. n acest mod este stimulat spiritul civic al oamenilor care se vor implica pe termen lung n schimb ri comunitare cu influen direct asupra calit ii vie ii lor. Cu toate acestea, unele probleme vor fi mai greu de solu ionat: mobilizarea grupurilor marginale, tendin e de dominare a grupurilor de benevoli de c tre func ionarii oficiali, tendin e de a abandona anumite activit i sau de a schimba orient rile stabilite. n toate situa iile, primarul ocup un loc central n tot ce prive te securitatea colectivit ii. Desigur, el va fi ajutat de un consiliu special constituit. Consiliile regionale de prevenire a criminalit ii trebuie s se defineasc printr-o viziune l rgit asupra conceptului de preven ie. Consiliile nu trebuie s - i orienteze ac iunile doar n func ie de activitatea infrac ional . Clientela acestor consilii trebuie s fie cet enii i nu infractorii.

12

BIBLIOGRAFIE

1.Cercetarea penal (Criminalistic - Teorie i practic ). ndrumar complet de cercetare penal [Autor: Vasile Berchesan] Edi ia a II-a, rev zut i ad ugit

Editura i tipografia ICAR, Bucure ti 2. Crima i criminalul Autor: Tiberiu-Constantin Medeanu Editura Lumina Lex, 2006 3. Crima i criminalitatea Autor: Dan Banciu Editura Lumina Lex, 2005 4.Criminalistic n ac iune vol.1 Autor: Tiberiu-Constantin Medeanu Editura Lumina Lex, 2006 5.Criminalistic n ac iune vol.2 Autor: Tiberiu-Constantin Medeanu Editura Lumina Lex, 2006

13