Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Proiect la
Actionari hidraulice
si pneumatice

Specializarea:UTDH
anul III, gr.1172
Student: Gheoghe Mihai
Tema proiectului: S se proiecteze o aplica ie referitoare la dezvoltarea unui moment de
rota ie :
=250 + 10*i [N*m] ;
=500 + 50*i [rot/min].
i-numr de ordine.
Numrul meu de ordine este i=5.
a) Se va studia posibilitatea de ac ionare cu turboambreaj i cu turbotransformator.
b) Se va proiecta o transmisie hidrostatic pentru realizarea acestei ac ionri.
Con inutul proiectului:
1 Analiza posibilit ii de ac ionare cu turboambreaj
*Dimensionarea turboambreajului necesar
*Determinarea caracteristicii de grup motor electric asincron turboambreaj
2 Analiza posibilit ii de func ionare a turbotransformatorului
*Dimensionarea turbotransformatorului necesar
*Determinarea caracteristicii de grup motor termic turbotransformator
3 Analiza posibilit ii de ac ionare cu o schem hidrostatic
*Alctuirea schemei de ac ionare
*Calculul hidraulic
*Alegerea elementelor din circuit
4 Calculul motorului hodrostatic
*Reprezentarea debitului la motor
*Calculul mediu i al coeficientului de neuniformitate a debitului
*Determinarea pierderilor volumice
*Reprezentarea caracteristicilor motorului hidraulic
5 Elemente de calcul mecanic la motor hidrostatic
*Calculul arborelui
*Alegerea rulmen ilor
*Dimensionarea camerei de distribu ie
*Dimensionarea bielei
*Calculul pulsa iilor proprii la rotor
6 Calculul termic al circuitului
*Dimensionarea rezervorului
*Determinarea temperaturii din sistem in regim stabilizat
7 Calculul in regim dinamic
*Modelarea numerica a ac ionrii n vederea simulrii n regim dinamic (Simulink)
*Determinarea varia iei parametrilor din sistem la modificarea comenzii
*Simularea func ionrii n codi iile unui moment variabil
8 Analiza fiabilit ii sistemului hidrostatic
*Determinarea fiabilit ii componentelor
*Determinarea fiabilit ii ansamblului
9 Norme de securitate, prescrip ii de montaj i de utilizare a sistemului proiectat
10 Partea grafic:
*Desenarea ansamblului pentru motorul hidrostatic
*Desenarea unor repere ale pompei sau motorului hidraulic.
1 Analiza posibilit ii de ac ionare cu turboambreaj
*Dimensionarea turboambreajului necesar
*Determinarea caracteristicii de grup motor electric asincron turboambreaj
Cuplajul hidraulic sau turboambreiajul - TA
Construcia i principiul de funcionare sunt explicate pe schema din fig. 2.4. Circuitul
hidraulic este umplut cu lichid pentru transmisii hidrodinamice (de obicei ulei). Rotorul
de pomp montat pe arborele primar, acioneaz prin palele sale asupra uleiului
imprimndu-i un anumit nivel energetic. Fora centrifug deplaseaz lichidul de la centru
ctre periferie i acesta ptrunde pe palele rotorului de turbin; lichidul strbate rotorul de
turbin de la periferie ctre centru, transmindu-i o parte din energia sa, apoi se ntoarce
pe palele rotorului de pomp. Dac se urmrete micarea unei particule de lichid care se
deplaseaz ntre cele dou rotoare, ea descrie o traiectorie spiral n interiorul unui tor.
ntotdeauna exist o diferen de vitez ntre rotorul de turbin i cel de pomp, viteza
rotorului de turbin fiind mai mic, deci transmisia funcioneaz cu alunecri. Cnd
vitezele sunt foarte apropiate, apare o instabilitate n funcionare, determinat de
egalitatea forelor centrifuge i blocarea curgerii lichidului.
Elementele componente ale unui
turboambreiaj industrial: 1. rezervor de ulei; 2. Flan de legtur; 3. Duze de reglare; 4.
Disc de control; 5. Rotor de pomp; 7. Rotor de turbin; 6. Pale; 8. Semicarcas
Fluxurile energetice la TA
Funcionarea TA
3.2.Turboambreaj cu umplere variabil cu carcas fix
Caracteristica de grup motor electric asincron turboambreaj:
Grupul de acionare motor
electric asincron turboambreaj:
ML maina de lucru;
OL- organul de lucru.
Turboambreaj
Turboambreaj
nr_ord=5;
Mr=200+10*nr_ord;
nr=300+50*nr_ord;
ns=1500;
r_tr=ns/nr;
Mn=Mr/r_tr;
Mk=2.1*Mn;
Mp=1.2*Mn;
nn=0.93*ns;
nk=0.85*ns;
dif=(nn-nk)/4;
n=[0 nk/2 nk nk+dif nk+2*dif nk+3*dif nk+4*dif ns];
x=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95];
km=[57 56 52 51 50 49 48 44 37 27 17];
km=km*1e-3;
%D2=(Mn/nn^2/km(11))^0.2;
D2=350e-3;
sk=1-nk/ns;
M(1)=Mp;
M(2)=(Mp+Mk)/2;
for i=3:1:length(n);
s(i)=1-n(i)/ns;
M(i)=2*Mk/(s(i)/sk+sk/s(i));
end
plot(n,M,'-rs','LineWidth',2);
grid; hold;
xlabel('Turatia[rot/min]');
ylabel('Momentul[N*m]');
title ('Caracteristica TA');
% Caracteristica de intrare
for i=1:1:length (km);
for j=1:1:length (n);
MTA (i,j)=km(i)*n(j)^2*D2^5;
end
plot(n,MTA(i,:),'-b','LineWidth',2);
end
n1=[908 918 965 979 993 1008 1024 1094 1073 1374 1421];
Mt=[276 277 283 284 285 287 288 296 315 267 181];
nt=n1.*x;
plot(nt,Mt,'-k','LineWidth',2);
0 500 1000 1500
0
100
200
300
400
500
600
700
Turatia[rot/min]
M
o
m
e
n
t
u
l
[
N
*
m
]
Caracteristica TA
2 Analiza posibilit ii de func ionare a turbotransformatorului
*Dimensionarea turbotransformatorului necesar
*Determinarea caracteristicii de grup motor termic turbotransformator
Construcia i funcionarea turbotransformatorului
Turbotransformatorul funcioneaz asemntor cu turboambreiajul, numai c lichidul
trece de la rotorul de pomp la cel de turbin prin intermediul aparatului director, care
este fix (solidar cu carcasa). Aparatul director ( reactor sau stator) are rolul de a orienta
intrarea lichidului spre rotorul de turbin sub un unghi favorabil i de a transforma
energia hidrostatic n energie hidrodinamic. Acest element suplimentar determin o
modificare a momentului la rotorul de turbin. De asemenea exist un perete de ghidare
la interior, pentru a asigura deplasarea lichidului prin elementele din circuit. Principalele
elemente care intr n construcia turbotransformatorului sunt date n fig. 3.6.
Fig 4. Schema transmisiei hidrodinamice cu turbotransformator.
Asupra cuplrii, o influen important o are transparena amplificatorului hidrodinamic de
cuplu. Ca urmare a modificrii rezistenelor la ieirea din rotorul de turbin un amplificator de
cuplu netransparent supune motorul unor variaii mici de sarcin comparativ cu cel cu
transparent.
Fig.3.6. Schema de principiu a turbotransformatorului : I-rotor pomp; II-rotor turbin; III- aparat
director; IV- rulmeni;V- sistem de etanare VI-arbore de intrare; VII-arbore condus.
Rotorul de pomp
Rotorul de turbin
Statorul (aparat director)
Turbotransformator
nr_ord=29;
Mr=200+10*nr_ord;
nr=300+50*nr_ord;
Pmax=Mr*pi*nr/30*1.1;
omega_0=4500;
omega_max=6000;
omega_gol=500;
omega_nom=2000;
r_tr=omega_0/nr;
r_omega_gol=omega_gol/omega_0;
r_omega_max=omega_max/omega_0;
r_omega_nom=omega_nom/omega_0;
w=r_omega_gol:(r_omega_max-r_omega_gol)/10:r_omega_max;
P=[-1.374 1.6948 0.6526];
p=polyval(P,w);
for i=1:1:length(p);
n(i)=w(i)*omega_0;
M(i)=p(i)*Pmax/r_tr;
end
plot(n,M,'-rs','LineWidth',2); grid; hold;
xlabel ('Turatia [rot/min]');
ylabel ('Momentul [Nm]');
title('Caracteristica de grup');
Mn=polyval(P,r_omega_nom)*Pmax/r_tr;
x=0:0.1:1;
kmp=[0.23 0.225 0.215 0.21 0.205 0.195 0.185 0.165 0.14 0.1 0];
eta_TT=[0 0.45 0.67 0.82 0.85 0.84 0.82 0.75 0.62 0.38 0];
nn=omega_nom*x(5);
D2=(Mn/kmp(5)/nn^2)^0.2;
A=[3.4 2.9 2.6 2.2 1.95 1.62 1.4 1.25 1.1 0.8 0];
for i=1:1:length(kmp);
for j=1:1:length(n);
MTA(i,j)=kmp(i)*n(j)^2*D2^5;
end
plot (n,MTA(i,:),'b','lineWidth',2);
end
n1=[603 611 621 636 648 656 681 709 832 869 6000];
M1=[2031 2034 2055 2064 2066 2079 2104 2111 2164 2249 0];
nt=n1.*x;
Mt=M1.*A;
plot(nt,Mt,'-k','LineWidth',2);
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
x 10
4
Turatia [rot/min]
M
o
m
e
n
t
u
l

[
N
m
]
Caracteristica de grup
3 Analiza posibilit ii de ac ionare cu o schem hidrostatic:
-Alctuirea schemei de ac ionare:
motorul- M1
ma ina de lucru- ML
schema are n componen un generator de presiune P
motor hidraulic- MH
drosele- Dr
supape de descrcare- SD
distribuitoare- DG
supape de sens- SS
supap de comutare SC
rezervoare T
schimbtor de cldurS
pomp de umplere PU.
4 Calculul motorului hidrostatic:
-Reprezentarea debitului la motor:
-Calculul mediu i al coeficientului de neuniformitate a debitului:
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
81.5
82
82.5
83
83.5
84
84.5
fi
D
e
b
i
t
[
l
/
m
i
n
]
Qmax= 84.07 l/min
Qmin= 81.97 l/min
K= 0.028
d= 0.025m
Pierderile volumice i reprezentarea graficului caracteristicii motorului
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
772.7
772.75
772.8
772.85
772.9
772.95
773
773.05
773.1
773.15
773.2
Presiunea [MPa]
n

[
r
o
t
/
m
i
n
]
7 Calculul in regim dinamic:
Modelarea numerica a ac ionrii n vederea simulrii n regim dinamic (Simulink)
8 Analiza fiabilit ii sistemului hidrostatic
-Determinarea fiabilit ii componentelor
-Determinarea fiabilit ii ansamblului
Nr.
crt
Elementul Nr de
defect
e
la
h
Cum se
defecteaz
b Factorii de mediu a a
Pozi ie
element
Temperatur Solicitri
Timp
ntre
defecte
ani
1 Arbore 1.003 Deforma ii 2
1 2
1.15 119.43
2 Rulment 2.820 Uzur 3 1.10 40.63
3 Etan are P-
BC
27.110 Joc excesiv 2.5 1,12 4.3
4 Etan are
BC-CD
5.130 Joc excesiv 2.5 1,12 22.74
5 Biel 1.003 Deformare 2 1,15 119.43
6 Articula ii
biel
2.500 Joc excesiv 2.5 1,12 46.67
7 Man et de
etan are
3.530 Rupere 2 1,15 33.93
8 Cuplaj 2.634 Deformare 2 1,15 45.47
Nr de ore de func ionare timp de un an este
f x ( ) e
x
119.43

,
2

1
1
1
]
e
x
40.63

,
2

1
1
1
]
3
e
x
4.3

,
2

1
1
1
]
7
e
x
22.74

,
2

1
1
1
]
e
x
119.43

,
2

1
1
1
]
7
e
x
46.67

,
2

1
1
1
]
14
e
x
33.93

,
2

1
1
1
]
e
x
45.47

,
2

1
1
1
]
:
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
timp (ani)
R
(
t
)
f x ( )
x
.
9 Norme de securitate, prescrip ii de montaj i de utilizare a sistemului proiectat
nainte de punerea n func iune a unit ilor cu pistoane axiale, la motoarele hidrostatice
trebuie s se in cont de urmtoarele:
- Verificarea montajului mecanic al elementelor de rota ie
- Verificarea sensului de rota ie al motoarelor innd cont de sgeata nclinat
- Umplerea unit ii cu lichid de lucru prin orificiu de scurgere
- Se nchid toate robinetele i supapele cu limitarea presiunii se porne te scurt motorul de
ac ionare nelsndu-l s prind tura ia maxim
- Se controleaz sensul de rota ie i sensul debitului pompei
- Se controleaz nivelul de ulei n rezervor, eventual se completeaz
- Se porne te motorul lasndu-l s func ioneze circa 5 minute cu supapele de limitare a
presiunii deschise
ntre inerea:
- Filtrele trebuiesc cur ate la intervale regulate n func ie de condi iile de exploatare
- Se controleaz zilnic nivelul uleiului din rezervor
- Se controleaz zilnic temperatura de lucru
- Se face prima schimbare de ulei dup circa 100 de ore de func ionare.