Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat Director Departament Eviden i Monitorizare Proces Educaional, conf. univ., dr. M.

Ghiiu _______________________2011

ORARUL SESIUNII DE IARN 2011 - 2012


FACULTATEA PSIHOLOGIE I ASISTEN SOCIAL

11 P (rom)
20.12.2011 09:00 Tehnologii informaionale Blaja V. / Mitev L. c. 311

Anul I 12 P (rom)
20.12.2011 13:00 Tehnologii informaionale Blaja V./ Mitev L. c. 311

13 P (rus)
20.12.2011 09:00 Filosofia Prozorovschi S. / Cernenco M. (scris) c. 302 23.12.2011 12:00 Tehnologii informaionale Blaja V./ Mitev L. c. 311

14 AS
20.12.2011 09:00 Teorii i doctrine economice Lungu T. / Gribincea A. (scris) c. 339 23.12.2011 09:00 Tehnologii informaionale Blaja V. / Mitev L. c. 311 10.01.2012 09:00 Psihologie general Lazr C. / Darii V. (scris) c. 305 13.01.2012 09:00 Sociologie general Sali N. / Gona V. (scris) c. 337

10.01.2012 09:00 Psihologie general I: preliminarii i psihologia proceselor cognitive Balode N. / evcenco O. (scris) c. 302 13.01.2012 09:00 Psihologie general II: psihologia sferei emoional-volitive Balode N. / Darii V. (scris) c. 302 16.01.2012 15:00 Teorii i doctrine economice Lungu T. / Gribincea A. (scris) c. 339 16.01.2012 16.01.2012 11:00 11:00 Teorii i doctrine economice Teorii i doctrine economice Lungu T. / Gribincea A. Belous I. / Crotenco I. (scris) c. 302 c. 100/3 20.01.2012 09:00 Limba strin: noiuni generale i terminologie specializat Limba englez: Russu A.; Starodub D. c. 308 Limba francez: Saracua S. / Strugari L.c. 213 24.01.2012 24.01.2012 09:00 09:00 Instituii comunitare europene Instituii comunitare europene Curraru A. / Cernenco M. Cernenco E. / Perciun A. (scris) (scris) c. 245 c. 302 27.01.2012 09:00 Filosofie Perciun A. / Cernenco M. (scris) c. 245

24.01.2012 09:00 Instituii comunitare europene Curraru A. / Cernenco M. (scris) c.245 27.01.2012 09:00 Filosofie Perciun A. / Cernenco M. (scris) c. 245

Decan Interimar Facultatea Psihologie i Asisten Social

dr. Svetlana Rusnac

Aprobat Director Departament Eviden i Monitorizare Proces Educaional, conf. univ., dr. M. Ghiiu _______________________2011

ORARUL SESIUNII DE IARN 2011 - 2012 FACULTATEA PSIHOLOGIE I ASISTEN SOCIAL 21 P (rom)
19.12.2011 09:00 Psihologia persoanei Darii V. / Moraru I. (oral) c. 302

Anul II 22 P (rus)
19.12.2011 13:00 Psihologia persoanei Darii V. / Lazr C. (oral) c. 339 22.12.2011 08:00 Psihologia devianei i delincvenei Ceban T. / Rusnac S. (scris) c. 302 10.01.2012 09:00 Psihodiagnoza sferei cognitive Moraru I. / Calancea V. (scris) c. 335

23 AS
19.12.2011 09:00 Voluntariat n AS Haraz S. / Sali N. (scris) c. 339

10.01.2012 13:00 Psihologia copilului, preadolescentului, adolescentului Clivad A. / Lazr C. (scris) c. 306 13.01.2012 09:00 Psihodiagnoza sferei cognitive Moraru I. / Calancea V. (scris) c. 305

10.01.2012 13:00 Practica de iniiere Haraz S. / Dnilescu V. c. 342 13.01.2012 09:00 Drept n AS Ermurachi A. / Lazr C. (scris) c. 213 17.01.2012 09:00 Psihologie social Rusnac S. / Russu R. (scris) c. 302

17.01.2012 09:00 Psihologia comunicrii Godorozea D. / Balode N. (oral) c. 333 20.01.2012 09:00 Psihologie social I: psihologia cunoterii sociale Rusnac S. / Russu R. (scris) c. 302 24.01.2012 24.01.2012 09:00 09:00 Psihologia comunicrii Psihologia copilului, preadolescentului, Bunescu-Chilimciuc R./ Lazr C. (scris) adolescentului c. 305 Godorozea D./ Balode N. (scris) c. 341 27.01.2012 09:00 Practica de iniiere Clivad A. / Calancea V. c. 341

24.01.2012 09:00 Psihologia comunicrii Bunescu-Chilimciuc R./ Lazr C. (scris) c. 305 27.01.2012 09:00 Teorii i metede n AS Dnilescu V. / Gribincea A. (scris) c. 213

Decan Interimar Facultatea Psihologie i Asisten Social

dr. Svetlana Rusnac

Aprobat Director Departament Eviden i Monitorizare Proces Educaional, conf. univ., dr. M. Ghiiu _______________________2011

ORARUL SESIUNII DE IARN 2011 - 2012 FACULTATEA PSIHOLOGIE I ASISTEN SOCIAL Anul III 31 P (rom) 32 P (rus) 33 AS
19.12.2011 09:00 Sistemul contemporan de AS Gribincea T. / Iaco O. (scris) c. 306 22.12.2011 09:00 Politici de AS pentru populaie Gribincea T. / Iaco O. (scris) c. 306 10.01.2012 09:00 Dezvoltare comunitar Zubenschi M. / Gribincea T. (scris) c. 308 13.01.2012 14:30 Diagnoza i soluionarea problemelor sociale Haraz S. / Gona V (scris) c. 303 17.01.2012 09:00 Psihologia i sociologia familiei Gona V. / Parvan I. (scris) c. 308 20.01.2012 09:00 Practica asistenial Dnilescu V. / Haraz S. 24.01.2012 09:00 Consiliere n AS Dnilescu V. / Haraz S. (scris) c. 308 19.12.2011 08:00 Teorii i metode psihoterapeutice Ceban T. / Rusnac S. (scris) c. 305 22.12.2011 22.12.2011 13:00 09:00 Introducere n patopsihologie Introducere n patopsihologie Darii V. / Moraru I. Darii V. / Moraru I. (oral) (oral) c. 305 c. 305 12.01.2012 12.01.2012 09:00 13:00 Psihologia relaiilor interetnice Psihologia relaiilor interetnice Rezina E. / evcenco O. Rezina E. / evcenco O. (scris) (scris) c. 302 c. 302 16.01.2012 09:00 Psihologia pedagogic Balode N. / Godorozea D. (scris) c. 306 20.01.2012 09:00 Psihologia organizaional Godorozea D. / Bunescu-Chilimciuc R. (scris) c. 305 24.01.2012 10:00 Psihologie juridic i militar aplicat Russu R. / Clivad A. (scris) c. 306 27.01.2012 13:00 Practica tehnologic Clivad A. / Calancea V. c. 341

Decan Interimar Facultatea Psihologie i Asisten Social

dr. Svetlana Rusnac